Siirry suoraan sisältöön

Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK

Laajuus:
60 op

Sun kombo - Liiketoimintayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2024-2025 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LLABTO24-25)
Sun kombo - Hyvinvointiyksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2023-2024 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(HLABTO23H)

Sun kombo - Liiketoimintayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2023-2024 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LLABTO23-24)

Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2023-2024 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(MLABTO23H)

Sun kombo - Teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2023-2024 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(TLABTO23H)
Sun kombo - Hyvinvointiyksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(HLABTO22H)

Sun kombo - Liiketoimintayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LLABTO23H)

Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(MLABTO22H)

Sun kombo - Teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(TLABTO22H)
Sun kombo - Hyvinvointiyksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LABTOH21)

Sun kombo - Liiketoimintayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LLABTO22H)

Sun kombo - Liiketoimintayksikön täydentävän osaamisen tarjonta syksy 2021 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LABTOL21)

Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LABTOM21)

Sun kombo - Teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta
Tunnus
(LABTOT21)
Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABAVO24K
  Avoin AMK, muu tekniikka, kevät 2024
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Time- and location-independent online implementation. The course does not have a specific teacher in charge. Students get to freely go through the material while the course is available.

Ajoitus ja läsnäolo

Study according to your personal timetable, everyone can choose their own. The entire course can be completed independently

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the needed material is available online on the Moodle page

Oppimisympäristö

Moodle/Online

Sisältö

This course is divided into 3 major sections:
• Best Available Techniques (EU)
• Finnish Practises
• Company Cases

Each of these will have its own theory sections, and then an exam at the end. Completing all three segments will grant students 15 study credits for completing the full course package.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

This course is designed in a way, that you don't need a background in SSE, in order to pass the course. However, this is the final part of our goLAB course series, and we recommend that you complete parts 1-4 first.

Part 1: AT00CV55-3001 Principles of Sustainability and Circular Economy
Part 2: AT00CX45-3001 Environmental and Technical Cycles
Part 3: AT00CZ22-3001 Water, Waste, and Material Management
Part 4: AT00DA15-3002 Digital tools for Circular Economy

Arviointimenetelmät

To pass the course, students must complete all 3 course sections and the exams

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.01.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- keskeisen tietosuojalainsäädännön ja sen vaikutukset työsuhteessa sekä yritystoiminnassa.
- arvioida immateriaalioikeuksien markkinointi- ja kilpailuoikeudellista merkitystä elinkeinoelämälle.
- hyödyntää IPR-oikeuksia ja välttää loukkaamasta muiden suojattuja oikeuksia (erityisesti digitaalisia immateriaalioikeuksia)

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan tekemällä oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.
Kurssin arvosana muodostuu tentistä, jossa oppimispäiväkirja saa olla mukana.
Kurssin voi uusia kirjallisessa tentissä, joka järjestetään keväällä 2024 (aineistoa ei saa käyttää tässä tentissä)

Ajoitus ja läsnäolo

Kaksi lähi/monimuoto luentokertaa + itsenäinen opiskelu + tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa jaettu materiaali
Pirkko-Liisa Haarmann, Immateriaalioikeus.
Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen, Eija Warma-Lehtinen. Uusi tietosuojalainsäädäntö
Kurssin kirjat löytyy sähköisessä muodossa LUT Alma Talent Fokus tietokannasta.

Työelämäyhteistyö

Laitetentit seuraavina ajankohtina:
8.12.2023
15.12.2023
11.1.2024

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodel, kirjallisuus sekä verkossa tapahtuva opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3.00 op, 80 h

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää immateriaalioikeuksien markkinointi- ja kilpailuoikeudellisen merkityksen elinkeinoelämälle,oppii itse hyödyntämään yksinoikeuksia ja välttämään loukkaamasta muiden suojattuja oikeuksia. Erityisesti keskitytään digitaalisiin immateriaalioikeuksiin.
Tekijänoikeuden perusteet
Oikeus patenttiin ja hyödyllisyysmalliin
Oikeus tavaramerkkiin
Mallisuoja
Toiminimisuoja
Lisenssikysymykset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Juridiikan perusteet kurssi tai kokemus juridisten lähteiden käytöstä

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirjan hyväksytty palautus sekä hyväksytysti ennen kurssin päättymistä suoritetut tehtävät

Arvosana tulee kirjallisesta tentistä + mahdollisesti erikseen lisäpisteitä antavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys eri immateriaalioikeuksista, niiden antamasta yksinoikeussuojasta ja niiden hakuprosessista.

Opiskelija pystyy hankkimaan immateriaalioikeussuojan tavanomaisissa tilanteissa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee immateriaalioikeudet, ymmärtää niiden merkityksen ja tuntee keskeisiltä osiltaan niiden hakuprosessin. Hänellä on peruskäsitys immateriaalioikeuksien kansainvälisestä ulottuvuudesta ja yksinoikeusloukkausten seuraamuksista.

Opiskelija osaa valita sopivan immateriaalioikeussuojan ja hakea sitä. Hän kykenee hallinnoimaan yksinoikeussuojaa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys eri immateriaalioikeuksista, niiden merkityksestä elinkeinotoiminnassa ja niiden antamasta suojasta. Hän ymmärtää myös immateriaalioikeuksien kansainvälisen ulottuvuuden. Opiskelija tuntee sekä kotimaisen että kansainvälisen immateriaalioikeussuojan hakuprosessin. Hän myös tuntee yksinoikeusloukkauksien seuraamukset.

Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin parhaiten sopivan immateriaalioikeussuojan ja osaa hakea sitä. Opiskelija osaa hallinnoida ja hyödyntää immateriaalioikeuksia.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Paula Ovaska
 • Mervi Hietanen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 Tehopotilaan tajunnan tason arviointi ja sedaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 Tehopotilaan verenkierron arviointi, monitorointi ja hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 Hengityksen arviointi ja apuvälineet teholla (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 Intuboidun/trakeostomoidun potilaan hoito/ vieroitus ja fysiotarepia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 5 Teholääketiede (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABTO22H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2022-2023, Hyvinvointiyksikkö
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1 Tehopotilaan tajunnan tason arviointi ja sedaatio
 • Luennot 2 Tehopotilaan verenkierron arviointi, monitorointi ja hoito
 • Luennot 3 Hengityksen arviointi ja apuvälineet teholla
 • Luennot 4 Intuboidun/trakeostomoidun potilaan hoito/ vieroitus ja fysiotarepia
 • Luennot 5 Teholääketiede
 • Harjoitus R 1 tehopotilaan monitorointi
 • Harjoitus R 2 tehopotilaan monitorointi
 • Harjoitus R 3 tehopotilaan monitorointi
 • Harjoitus R 1 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito
 • Harjoitus R 2 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito
 • Harjoitus R 3 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2
 • Simulaatio 3

Osaamistavoitteet

-perustella tehostetun valvonnan tai teho-osastolla olevan potilaan hoitoympäristöä ja ymmärtää yksiköt osana terveydenhuoltojärjestelmää
- analysoida potilas- ja työturvallisuuden merkityksen sekä näiden riskit tehohoitotyössä
- syventää aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja kriittisesti sairaan potilaan tarkkailussa ja hoidossa
- ymmärtää anestesiologian erityispiirteitä osana tehohoitotyötä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa:
Luennot, harjoitustunnit, bedside simulaatiot, itsenäinen opiskelu ennakkomateriaalien pohjalta
Hyväksymisvaatimukset:
Harjoitustunneille ja simulaatioihin osallistuminen/ korvaus toisen ryhmän mukana
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti
Opintojaksopalaute kurssin lopuksi

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023 30.10.2023-17.12.2023
Harjoitustunneille ja simulaatioihin osallistuminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teho- ja valvontahoitotyön opas (kirja tai terveysportti->kirjaston sivuston kautta LAB Primo-> akuuttihoidon tietokannat TERVEYSPORTTI)
Muu tunneilla esitelty Moodle materiaali.

Tehohoitotyö, SanomaPro. Alanen et al. 2022.

Uusintamahdollisuudet

Exam-tentti ja mahdolliset uusinnat ainoastaan EXAM-tenttinä.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö, harjoitustunnit ja bedside simulaatiot kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anestesia ja tehohoitotyön kurssi 5op vastaa 135h
Moodlessa suoritettavat itsenäiset tehtävät
Ennalta annettujen potilastapausten työstö
Ennakkomateriaalit bedside simulaatioihin

Sisältö

Tehohoidossa olevan potilaan tarkkailu sekä tarkoituksen mukaisten auttamismenetelmien valinta
Tehopotilaan hoitoympäristö
Intuboidun ja hengityskoneessa olevan tehopotilaan hoito
Verenkiertovajauspotilaan hoito
Turvallisen lääkehoidon ja nestehoidon toteuttaminen
Potilas-, laite- ja työturvallisuus tehohoidossa
Sedaatio- ja kipulääkkeet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sisätauti-kirurginen hoitotyö/menetelmä osaaminen
Anatomian ja fysiologian perusteet
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille ja simulaatioihin aktiivinen osallistuminen
Itsenäisten tehtävien tekeminen/palautus
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata tehohoitotyön prosessin ja käsitteet vain osittain. Hän osaa toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan. Hän yhdistää teoriaperustan ja esitetyt toimintamallit, mutta ei välttämättä ymmärrä niiden merkityksiä. Opiskelijan esittämät toiminta mallit eivät ole perusteltuja ja pohdinta on vain harvoin kriittistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata sujuvasti tehohoitotyön prosessin ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää aikaisemman teoriaperustan merkityksen potilaan hoitotyössä, mutta ei täysin kykene soveltamaan sitä. Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija osaa esittää perusteltuja toimintatapoja tehohoitopotilaan hoitotyössä ja pohdinta on osittain kriittistä, sekä osoittaa osittain itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää asiantuntevasti tehohoitotyön prosessin ja keskeiset käsitteet. Hän osaa soveltaa aikaisempaa teoriaperustaa tehohoitopotilaan hoitotyössä ja ymmärtää niiden yhteydet toisiinsa. Opiskelija osaa esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin. Opiskelija osaa selittää systemaattisesti perusteltuja toimintatapoja tehohoitopotilaan hoitotyössä, pohdinta on kriittistä sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 09.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Linnea Sulkanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOMA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Markkinointi
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kuvata asiakaskokemuksen viitekehyksen
- etsiä luotettavaa tietoa vakiintuneista menetelmistä ja työkaluista, joita hyödynnetään asiakaskokemuksen johtamisessa ja kehittämisessä
- valita tarkoituksenmukaiset menetelmät asiakaskokemuksen kuvaamiseen ja kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus Lahden kampuksella, myös etäopiskelua. Luennot, ennakkotehtävä, ryhmätehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

Luentoja, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä annettavan aikataulun mukaan syys-, loka- ja marraskuussa 2023. Aloitusluennolla ja ryhmätehtävien esityskerroilla pakollinen läsnäolo.
Opintojaksolla on ennakkotehtävä (yksilötehtävä, joka annetaan elokuussa viikolla 35, silloin aukeaa myös viimeistään opintojakson Moodle-toteutus), lisäksi ryhmätehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Asiaan liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset ym. Tulevat esille opintojakson aikana Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyt tehtävät mahdollista täydentää hyväksytyksi annettavien ohjeiden mukaan.

Oppimisympäristö

Lähiopetuksena Lahden kampuksella luennot ja ryhmätehtävien esitykset. Lisäksi etätyöskentelyä itsenäisesti ja ryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27 = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet. Asiakaskokemuksen johtaminen ja sen eri menetelmät ja työkalut. Asiakaskokemuksen kuvaamisen ja kehittämisen menetelmät. Opintojaksolla sovelletaan opittuja asioita tehtävässä, jossa kuvataan, tutkitaan ja kehitetään valitun organisaation tietyn palvelun palvelupolkua ja asiakaskokemusta.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (yksilötehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä, koko opiskelijaryhmälle yhteinen yleispalaute)

Ryhmätehtävä ( arviointi 1-5, ryhmäkohtainen palaute), muodostaa 100 % opintojakson arvosanasta
Ryhmätehtävän vertaisarviointi (yksilötehtävä, arviointi hyväksytty /hylätty)

Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse asiakaskokemuksen peruskäsitteitä eikä menetelmiä , eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee pääosin asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä kiitettävästi. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Taina Orpana
 • Markus Hämynen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOMA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Markkinointi
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kuvata asiakaskokemuksen viitekehyksen
- etsiä luotettavaa tietoa vakiintuneista menetelmistä ja työkaluista, joita hyödynnetään asiakaskokemuksen johtamisessa ja kehittämisessä
- valita tarkoituksenmukaiset menetelmät asiakaskokemuksen kuvaamiseen ja kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

100% virtuaalitoteutus Moodle-alustalla. Tarkoitettu ensisijaisesti verkkotradenomiryhmille. Sama opintojakso pidetään lähiopetusta sisältävänä päivätoteutuksena syksyllä 2024.

Ajoitus ja läsnäolo

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä annettavan aikataulun mukaan tammi- ja maaliskuussa 2024, kaksi aikaan sidottua tapaamista illalla, toisella kerralla läsnäolovelvoite.
Opintojaksolla on ennakkotehtävä (yksilötehtävä, joka annetaan 2.1.2024, silloin aukeaa myös viimeistään opintojakson Moodle-toteutus), lisäksi ryhmätehtävä ja opintojakson lopussa Moodletesti-tehtävä (yksilötehtävä)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Asiaan liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset ym. Tulevat esille opintojakson aikana Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtävänä tehtävä hylätty Moodletesti-tehtävä mahdollista uusia kerran ohjelmassa ilmoitettuna aikaan sidottuna ajankohtana.

Oppimisympäristö

Virtuaalitoteutus, pääosin aikaan sitomatonta työskentelyä, 2 aikaan sidottua tapaamista illalla Zoom-yhteydellä (Moodletesti-tehtävässä pakollinen läsnäolo).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27 = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet. Asiakaskokemuksen johtaminen ja sen eri menetelmät ja työkalut. Asiakaskokemuksen kuvaamisen ja kehittämisen menetelmät. Opintojaksolla sovelletaan opittuja asioita tehtävässä, jossa kuvataan, tutkitaan ja kehitetään valitun organisaation tietyn palvelun palvelupolkua ja asiakaskokemusta.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (yksilötehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä, koko opiskelijaryhmälle yhteinen yleispalaute)

Ryhmätehtävä ( arviointi 1-5, ryhmäkohtainen palaute), muodostaa 60 % opintojakson arvosanasta

Moodletesti-tehtävä( yksilötehtävä, arviointi 1-5), muodostaa 40 % opintojakson arvosanasta

Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse asiakaskokemuksen peruskäsitteitä eikä menetelmiä , eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee pääosin asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakaskokemuksen peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä kiitettävästi. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Reko Juntto
 • Linnea Sulkanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOMA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Markkinointi
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää asiakaslähtöisyyden ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
- valita ja soveltaa asiakassuhteen johtamiseen ja markkinoinnin automaatioon liittyviä menetelmiä ja työkaluja
- valita ja hyödyntää asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivia IT-ratkaisuja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta Lahden kampuksella, itsenäistä opiskelua. Ryhmä- ja yksilötehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelua Lahden kampuksella loka-, marras- ja joulukuussa 2023. Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä Moodlessa annettavan aikataulun mukaisesti. Aloituskerralla ja Moodlessa kerrotuilla esityskerroilla pakollinen läsnäolo.

HUOM!! Ennakkotehtävä (yksilötehtävä) annetaan ja Moodle-toteutus avataan kaksi viikkoa ennen opintojakson aloitusta eli viikolla 38, katsokaa heti tehtävä ja tehkää se ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tulee esille opintojakson aikana Moodlessa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus Lahden kampuksella. Itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä. Ennakkotehtävä yksilötyönä, lisäksi 3 muuta tehtävää, osa ryhmätehtävinä, osa yksilö/paritehtävinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 tuntia = 270 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisinä tekijöinä. Asiakassuhteen johtamiseen ja markkinoinnin automaatioon liittyvien menetelmien ja työkalujen valiitseminen ja soveltaminen. Asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivien IT-ratkaisujen valitseminen ja hyödyntäminen.

Arviointimenetelmät

Kaikki oppimistehtävät suoritettava hyväksytysti. Ryhmä- ja yksilö-/paritehtäviä. Osa tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä ja osa asteikolla 1-5. Kurssin arvosana perustuu asteikolla 1-5 arvioitujen tehtävien arvosanoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteitä eikä menetelmiä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja menetelmät pääosin ja osaa soveltaa niitä hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä taitavasti ja monipuolisesti.
. Opiskelija työskentelee ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Reko Juntto
 • Markus Hämynen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOMA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Markkinointi
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää asiakaslähtöisyyden ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
- valita ja soveltaa asiakassuhteen johtamiseen ja markkinoinnin automaatioon liittyviä menetelmiä ja työkaluja
- valita ja hyödyntää asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivia IT-ratkaisuja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

100% virtuaalitoteutus Moodle-alustalla. Ryhmä- ja yksilötehtäviä. Tarkoitettu ensisijaisesti
verkkotradenomiryhmille.

Ajoitus ja läsnäolo

Virtuaalitoteutus, pääosin aikaan sitomatonta työskentelyä, lisäksi muutama aikaan sidottu tapaaminen
illalla Zoom-yhteyden kautta (yhdessä läsnäolovelvoite ).
Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä Moodlessa annettavan aikataulun mukaisesti helmi-huhtikuussa 2024, ks myös lukujärjestys TimeEdit.
HUOM!! Ennakkotehtävä annetaan heti opintojakson alussa 1.2.2024 ja Moodle-toteutus avataan viimeistään silloin, katsokaa heti tehtävä ja ryhmäytymisohjeet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tulee esille opintojakson aikana Moodlessa.

Oppimisympäristö

Virtuaaliympäristö Moodlessa videotallenteita ja materiaalia, lisäksi aikaan sidottuna 1 ohjausklinikka ja kaksi harjoituskertaa. Ennakkotehtävä yksilötyönä, yksi paritehtävä , 2 ryhmätehtävää ja opintojakson lopuksi Moodletesti-tehtävä yksilötyönä (tämä aikaan sidottuna, läsnäolovelvoite, hylätyille uusintamahdollisuus aikaan sidottuna)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 tuntia = 270 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisinä tekijöinä. Asiakassuhteen johtamiseen ja markkinoinnin automaatioon liittyvien menetelmien ja työkalujen valiitseminen ja soveltaminen. Asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivien IT-ratkaisujen valitseminen ja hyödyntäminen.

Arviointimenetelmät

Kaikki oppimistehtävät suoritettava hyväksytysti. Ryhmä- ja yksilötehtäviä. Osa tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä ja osa asteikolla 1-5. Kurssin arvosana perustuu asteikolla 1-5 arvioitujen tehtävien arvosanoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteitä eikä menetelmiä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin automaation peruskäsitteet ja menetelmät pääosin ja osaa soveltaa niitä hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee asiakassuhteen johtamisen ja markkinoinnin peruskäsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä taitavasti ja monipuolisesti.
. Opiskelija työskentelee ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Teija Maukonen
Ryhmät
 • HLABTO22H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2022-2023, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
- pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
- osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
- osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
- osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on avoinna 11.9.-7.12.2023
Tehtävät tulee palauttaa 7.12.2023 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristön opintojaksolla osoitettu materiaali.

Oppimisympäristö

LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op toteutus vastaa 135h opiskelijan työtä.

Sisältö

Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
Palveluverkoston tarjoama tuki
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Osallisuuden edistäminen
Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
Vuorovaikutuksen erityispiirteet

Arviointimenetelmät

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Lotta Toivonen
Ryhmät
 • LLABTOMA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Markkinointi
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa omaa osaamista ja kehittää itseohjautuvasti asiantuntijuuttaan.
• hyödyntää tiimioppimisen menetelmiä.
• soveltaa asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitaitoja asiakaskohtaamisissa.
• hallita asiakasprojekteja osana tiimiä
•tunnistaa kehittämismahdollisuuksia osana työyhteisöä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Lahden M19-kampukselle avautuvassa digimarkkinoinnin oppimisympäristössä, Labtic digimarkkinointitoimistossa. Opintojakso Asiantuntijana Digimarkkinointitoimistossa 5op. sisältyy opintoihin Labtic digimarkkinointitoimistossa.

Opiskelija ilmoittautuu Digimarkkinointitoimisto Labtic AL00CU84 -toteutukselle ja tekee valinnat suoritettavista opintojaksoista kurssin alettua. Osaamistavoitteet määräytyvät opiskelijan tekemien suoritusten mukaisesti.

Opiskelija voi valita seuraavista opintojaksoista 15-30 op.
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen AL00CI69
• Sisällöntuotanto AL00CI68
• Integroitu markkinointiviestintä AL00CI67
• Kasvuhakkerointi AL00CI71 (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)
• Kaupankäynti verkossa AL00CI70
• Brändin rakentaminen AL00CI64

Oppiminen koostuu itsenäisestä tiedonhankinnasta ja opiskelusta, dialogista sekä opitun soveltamisesta käytännönläheisissä projekteissa.

Opintojakson valmentajat (opettajat) ohjaavat opiskelijoita toimistomaisessa oppimisympäristössä, jossa opettajat ohjaavat tiedon soveltamisessa ja asiakkaille tehtävien toimeksiantojen toteuttamisessa. Opintojaksoon liittyvät itseopiskeluaineistot ovat saatavilla Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.10.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 1000

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Mika Nikula
 • Sami Heikkinen
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLABTO24-25
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä vakuutustoimialaan vaikuttavat tekijät
- valita sopivat vakuutusratkaisut tarvelähtöisesti
- toimia erilaisissa vakuutusalan asiakaskohtaamisissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Tutustut opintojakson aikana vakuutusalaan ja työskentelyyn vakuutusalalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelija voi suorittaa opintojakson tehtäviä omaan tahtiinsa. Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan kalenterivuoden aikana. Opintojaksolla ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottuja verkkotapaamisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustan kautta. Tämän lisäksi käytetään sähköistä kirjaa, jonka tiedot ovat niin ikään saatavilla opintojakson alustalla.

Kurssilla käytettävä kirja on Korkiakoski & Kaartinen: Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus : uusi aika, uudenlainen johtaminen. Kirjaa on saatavilla sähköisenä kirjana useammista kirjastoista. Kannattaa tarkastaa pääsetkö omilla opiskelijatunnuksillasi käsiksi sähköiseen kirjaan oman kirjastosi kautta. Kirjasta on myös paperinen versio saatavilla hyvin varustetuista kirjastoista.

Jos oma korkeakoulusi kirjasto ei tarjoa sähköistä kirjaa, kannattaa katsoa saisiko kirjan nopeammin kunnan/kaupungin kirjastosta. Tästä linkistä näet kaikki Suomen kirjastot, joista kirjaa on saatavilla paperisena tai sähköisenä: https://finna.fi/Search/Results?lookfor=%22asiakaskokemus+ja+henkil%C3%B6st%C3%B6kokemus%22&type=AllFields&dfApplied=1&limit=20

Jos kirja ei löydy omasta lähikirjastosta, mutta haluaisit saada tehtyä tehtävän nopeasti, voi kirjaa tiedustella myös kaukolainana toisesta kirjastosta. Kaukolaina maksaa yleensä 5 euroa ja kirja tulee alle viikossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi ahotoida. Mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta vakuutusalalta on hyötyä opintojakson tehtävien tekemisessä ja näin opintojakson suorittaminen on todennäköisesti sujuvampaa kuin ensimmäistä kertaa aiheeseen tutustuvalle opiskelijalle.

Työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso on tuotettu yhteistössä LähiTapiola-ryhmän kanssa.

Oppimisympäristö

Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle, voit aloittaa opintojakson suorittamisen seuraamalla tätä linkkiä: https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=18733. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla sinulta kysytään kirjautumisavainta, joka on "AsVa". Kun olet kirjautunut järjestelmään ensimmäisen kerran, saat sähköpostiisi ohjeet opintojakson suorittamisesta. Kun saat opintojakson valmiiksi ja kaikki tehtäväsi on arvioitu, kirjataan suorituksesi opintorekisteriin.

Sisältö

Vakuutustoiminnan tehtävät yhteiskunnassa
Vakuutusalan toimintaympäristö (trendit suomessa)
Ansaintalogiikka
Kilpailutilanne
LähiTapiolan positio ja tavoitteet, organisaatiorakenne
Yrityksen elinkaaren vakuutukset
Kotitaloudet (vakuuttaminen, säästäminen ja sijoitukset)
Asiakkuuskokemus
Työ vakuutusten asiakaspalvelutehtävissä ja uramahdollisuudet
Elämänturvaajan avaintehtävät ja vaadittu osaaminen
Vuorovaikutteinen asiakaskohtaamisen malli
Vakuutusyhtiön asiakastyötä velvoittavat lait ja säädökset

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla on arvioinnin kohteena kolme tehtävää, jotka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson kokonaisarvosana määritetään näiden tehtävien painotettuna keskiarvona. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien arvioitavien tehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sini Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Exam (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRPARA21SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S B Lappeenranta
Pienryhmät
 • Exam

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jaani Väisänen
 • Marianne Viinikainen
Opetusryhmät
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22KV Lahti
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Itsenäinen
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää liiketoimintatiedon hallinnan (BI), analytiikan ja raportoinnin keskeiset käsitteet ja menetelmät
- tuottaa, analysoida ja visualisoida tietoa päätöksenteon tueksi
- hyödyntää moderneja tiedon visualisointi- ja analysointiohjelmistoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla on verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua ja tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 3/2024 ja päättyy viikolla 15/2024. Opintojakso toteutetaan 100 % virtuaalisesti eli Zoomin ja Teamsin kautta. Luennoilla ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta suosittelemme aktiivista osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa vain kuvatulla tavalla.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään työelämän uusimpia työkaluja.

Uusintamahdollisuudet

Mikäli opiskelija ei saa opintojaksosta hyväksyttyä arvosanaa, hän voi uusia kaikki osiotentit uusintatentissä. Uusintatentit järjestetään Uusintatentit järjestetään 7.5.2024 klo 16:30-17:30 ja 22.5.2024 klo 16:30-17:30.

Oppimisympäristö

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Huom! Omalle koneelle asennetta Microsoft Power BI desktop toimii vain Windows-ympäristössä. Sinulla tulee olla siis Windows-kone, jotta pystyt suorittamaan opintojakson. Jos olet LABin opiskelija ja sinulla on Mac-tietokone, voit käyttää ko. ohjelmaa LAB Win10 2D -virtuaalityöasemalla (tämä vaatii LABin käyttäjätunnuksen). Ota tämä huomioon ennen opintojakson aloitusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 12 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin viiden viikon täysimääräistä työskentelyä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu liiketoimintatiedon hallintaan eli Business Intelligence -käsitteeseen. Opiskelija ymmärtää, mitä analytiikka ja tiedon visualisointi tarkoittavat. Opintojaksolla tutustutaan dataan ja sen muotoihin, tietokantoihin ja tietovarastoihin sekä Big Datan käsitteeseen. Lisäksi tutustutaan datatieteeseen ja data-analyytikon työn vaatimuksiin ja analyysimenetelmiin. Opiskelija ymmärtää, miten digitalisoituvaa tietoa hyödynnetään liiketoiminnassa ja millaisia analytiikan hyödyntämismahdollisuuksia on tällä hetkellä olemassa. Opintojaksolla pohditaan myös, miten analytiikalla luodaan asiakasarvoa. Opintojakson aikana opiskelija oppii hyödyntämään edistyksellisiä työkaluja datan analysoinnissa, ennustamisessa ja johdon raportoinnissa.

Opintojakson alustava rakenne:
- Aloitustapaaminen
- Datatiede
- Big Data
- Tiedonhallinta/tietovarastot
- Arvoa analytiikasta
- Google-ekosysteemi
- Talousanalytiikka ja raportointi
- Controllerin työ ja raportointi
- Microsoft Excel Pivot ja PowerPivot
- Qlik Sense
- Power BI
- Dashboard

Arviointimenetelmät

Opintojakso etenee tehtävien kautta. Arvioitavissa tehtävissä läpäisyrajana on 50 %. Jokaisen osion lopuksi on osiotentti (pl. työvälineosiot). Osiotentin voi tehdä vain kerran, eikä sitä voi uusia. Jokainen osiotentti on 10 pisteen arvoinen. Osiotententeistä voi saada yhteensä 80 pistettä. Työvälineosioissa palautetaan tehtäviä, joista voi saada yhteensä 20 pistettä. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä (8 osiotenttiä kertaa 10 pistettä plus työvälineosoista kerättävät 20 tehtäväpistettä). Opintojakson tehtävät ja osiotentit tulevat olla tehtynä ja palautettuna 19.4.2024 mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä/palautettuja ei oteta huomioon kurssin arvioinnissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä. Opintojakson arvosana muodostuu seuraavan asteikon mukaisesti:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteiteita. Opiskelija ei ymmärrä liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin ideaa, eikä sitä, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Opiskelija ei suoriudu tehtävien tekemisestä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa tyydyttävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Opiskelija osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija tarvitsee tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hyvää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Lisäksi opiskelija hallitsee datan visualisointiohjelmiston käytön perusteet. Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Opiskelija vaatii vielä vähän tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa kiitettävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Lisäksi opiskelija hallitsee datan visualisointiohjelmiston käytön perusteet ja osaa hyödyntää ohjelmistoa käytännön tilanteissa. Osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa ja käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Opiskelija suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.04.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tiina Pernanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa brändin merkityksen yrityksen kilpailu- ja taloudellisen menestyksen keinona
- kuvata brändin rakentamisprosessin eri vaiheet
- tulkita erilaisia keinoja ja painotuksia osana menestyvää brändiä
- tehdä lähtökohta-analyysejä osana brändin rakentamisprosessia
- laatia brändin rakentamissuunnitelman

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä avautuu viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua. Resurssiluentoja (jotka tallennetaan relevantein osin), välitenttejä ja ryhmätyönä toteutettava brändin rakentamissuunnitelma.

Ajoitus ja läsnäolo

TimeEditin mukaan Zoomissa.

Opintojakso on tiivis kokonaisuus, jonka onnistuneesti läpivieminen edellyttää vahvaa omaa ajanhallintaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan suosittelema kirjallisuus Moodle-alustalla.

Työelämäyhteistyö

Case-yritykset.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- hahmottaa brändin merkityksen yrityksen kilpailu- ja taloudellisen menestyksen keinona
- kuvata brändin rakentamisprosessin eri vaiheet
- tehdä lähtökohta-analyysejä osana brändin rakentamisprosessia
- tulkita erilaisia keinoja ja painotuksia osana menestyvää brändiä
- laatia brändin rakentamissuunnitelman

Tämä opintojakso tukee opintojaksojen "Integroitu markkinointiviestintä" sekä "Sisällöntuotanto" -opintojaksoja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Markkinoinnin peruskäsitteiden hallinta, esim. Asiakkuudet ja markkinointi -opintojakso.
Vaihtoehtoisesti Bergström, S. & Leppänen A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Saatavana e-kirjana kirjastosta.

Arviointimenetelmät

Opiskelija laatii ryhmätyönä kirjallisen brändin rakentamissuunnitelman. Kyseessä voi olla aloittelevan yrityksen brändin rakentamissuunnitelma tai jo olemassa olevan brändin kirkastamissuunnitelma. Lisäksi henkilökohtaisia välitenttejä. Arviointi 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse brändin rakentamiseen liittyvää käsitteistöä eikä prosesseja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee brändin rakentamiseen liittyviä peruskäsitteitä ja tietää eri tilanteisiin soveltuvia ratkaisuja.

Opiskelija osallistuu ryhmätyöhön ja laatii alustavan brändin rakentamissuunnitelman. Tentit ja muut yksilötehtävät suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee brändin rakentamisprosessin vaiheet ja tekee lähtökohta-analyysejä osana prosessia. Opiskelija hyödyntää joitakin keinoja ja painotuksia osana menestyvää brändiä.

Opiskelija pystyy luomaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman tuotteen tai palvelun lanseeraamisen taustatueksi.

Opiskelija toimii ryhmän aktiivisena jäsenenä. Tentit ja muut yksilötehtävät suoritettu hyvin arvosanoin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää brändin merkityksen yrityksen kilpailu- ja taloudellisen menestyksen keinona. Hän hallitsee brändin rakentamisprosessin eri vaiheet ja tekee monipuolisia lähtökohta-analyysejä osana brändin prosessia. Opiskelija hyödyntää erilaisia keinoja ja painotuksia osana menestyvää brändiä.

Opiskelija pystyy luomaan kokonaisvaltaisen, toteuttamiskelpoisen suunnitelman tuotteen tai palvelun lanseeraamisen taustatueksi.

Opiskelija toimii ryhmän innovatiivisena ja vastuullisena jäsenenä. Tentit ja muut yksilötehtävät suoritettu kiitettävin arvosanoin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Olli Seppälä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Kurssin aikana on ohjauspäiviä, joissa varmistetaan opiskelijoiden eteneminen sisällöissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalin linkit ja tarvittava ohjeistus verkkokurssimateriaalin käyttöön löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Poikkeustapauksissa hyväksiluku näyttönä.

Työelämäyhteistyö

- Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

- Mahdollinen uusinta seuraavana vuonna samanlaisella CAD-työskentelyn toteutuksella

Oppimisympäristö

- Moodle
- Tietokoneluokka
- Itsenäinen etätyöskentely itse valitsemassaan paikassa
- Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Verkkokurssin suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on palauttanut työnsä suoritettuna kurssin ajankohdan puitteissa.

Hylätty
Opiskelija ei ole palauttanut työtään kurssin ajankohdan puitteissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Timo Sulkamo
 • LAB_virtuaaliopettaja_SIK_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

ArchiCAD-verkkokurssi. Suoritetaan itsenäisesti. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023.
Suoritetaan itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson voi uusia seuraavana lukukautena.

Oppimisympäristö

Verkkokurssi. Moodle ja opetusvideot. Itsenäinen työskentely ArchiCAD-ohjelman parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

ArchiCAD-verkkokurssi. Suoritetaan itsenäisesti. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointi Hyväksytty/Hylätty. Opintojakso on hyväksytty jos vaaditut harjoitustehtävät on palautettu ajallaan. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty jos vaaditut harjoitustehtävät on palautettu ajallaan. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kimmo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kari Metso
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

kontaktiopetus koulun tietokoneluokassa

Ajoitus ja läsnäolo

kevät 2024
läsnäolo 80%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ohjelmiston omat tutoriaalit ja youtube -tutoriaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia

Työelämäyhteistyö

ei

Oppimisympäristö

tietokoneluokka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

päivä viikossa

Sisältö

rhiniceros -ohjelmiston käyttö muotoilumallinnuksessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

ei edeltävää osaamista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

liika poissaola
palauttattomat harjoitukset

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa välttävästi käyttää kurssilla opetettua ohjelmistoa muotoilutehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kurssilla opetettua ohjelmistoa muotoilutehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida vaihtoehtoisia mallinnustapoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- CLT/Glulam/LVL products
- Production processes
- The applications of different products

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

2.10.2023-29.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

FPInnovations Canadian CLT Handbook 2019 Edition
Finnish Woodworking Industries LVL Handbook Europe 2019
Paulitsch, M. Barbu, M.(2015): Holzwerkstoffe der Moderne

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction
- Fiber orientation
- The value chains
- The production of CLT / LVL
- The processing / customization of the construction material
- The market developments

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- CLT/Glulam/LVL products
- Production processes
- The applications of different products

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

FPInnovations Canadian CLT Handbook 2019 Edition
Finnish Woodworking Industries LVL Handbook Europe 2019
Paulitsch, M. Barbu, M.(2015): Holzwerkstoffe der Moderne

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction
- Fiber orientation
- The value chains
- The production of CLT / LVL
- The processing / customization of the construction material
- The market developments

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- Terms Carbon footprint and carbon storage and their application to wood products
- The role of wood material in environmental questions why wood materials can be a better solution for environmental problems
- Meaning of Environmental Product Declaration and basic principles of carbon footprint calculation

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

06.03-31.08.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Basic knowledge in wood technology is helpful, but not necessary.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 52 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction to carbon footprint and why it is important to reduce it
- Carbon footprint characteristic to wooden products
- Overall introduction to Estonian and Finnish forests and forest industry
- Environmental product declaration - Carbon calculation principles
- Discussion of relevant topics regarding the course

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in wood technology is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti
 • TLTIEX24K1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24K, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIEX24S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- Terms Carbon footprint and carbon storage and their application to wood products
- The role of wood material in environmental questions why wood materials can be a better solution for environmental problems
- Meaning of Environmental Product Declaration and basic principles of carbon footprint calculation

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Basic knowledge in wood technology is helpful, but not necessary.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 52 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction to carbon footprint and why it is important to reduce it
- Carbon footprint characteristic to wooden products
- Overall introduction to Estonian and Finnish forests and forest industry
- Environmental product declaration - Carbon calculation principles
- Discussion of relevant topics regarding the course

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in wood technology is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This module consists of seminar-style learning, readings, lectures, tutoring sessions, independent study, group discussion, group work and web based learning methods like Podcasts, Video-communication based lectures (Zoom, Microsoft Teams, etc.), Learning Management Systems (like Moodle), Cloud storage, etc.).

Ajoitus ja läsnäolo

2.10.2023-29.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- LVL Handbook (Finland)
- CLT Handbooks (Sweden, Canada)
- https://www.researchgate.net/publication/340711225_Circular_Building_Design_An _Analysis_of_Barriers_and_Drivers_for_a_Circular_Building_Sector
- 2021 CGR Report The Circularity Gap Report
- Wood and the circular economy: challenges to its recirculation – prof. Mark Hughes slides
- Rethinking Timber Buildings – Arup
- The new green deal – European Commission

Uusintamahdollisuudet

To be agreed with the teacher

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours

Sisältö

- Students learn how to reduce the consumption of virgin, non-renewable resources,
- Students acquire new knowledge how reclaimed building components from engineered wood can be used again, repaired remanufactured or recycled.
- Students will develop their skills for analysis of building systems based on circularity aspect

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

1st task forms 30% of final course grade
2nd task forms 50% of final course grade
3rd task forms 20% of final course grade
To pass the course with positive grade all three tasks must be completed

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

06.03.-31.8.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available course material

Oppimisympäristö

MOOC

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
1 ECT = about 27 hours of student’s workload (3 ECTS = about 81 hours)

Sisältö

- Basics of circular economy in forest products
- Political scenarios in EU
- Terms circular economy and bioproducts in forest industry
- Forest material flows
- Bioproducts in forest industry

Arviointimenetelmät

Achieving min. 50% average of four (4) exams will result in numbers.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti
 • TLTIEX24K1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24K, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIEX24S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available course material

Oppimisympäristö

MOOC

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
1 ECT = about 27 hours of student’s workload (3 ECTS = about 81 hours)

Sisältö

- Basics of circular economy in forest products
- Political scenarios in EU
- Terms circular economy and bioproducts in forest industry
- Forest material flows
- Bioproducts in forest industry

Arviointimenetelmät

Achieving min. 50% average of four (4) exams will result in numbers.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.02.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Juhani Grape
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABAVO24K
  Avoin AMK, muu tekniikka, kevät 2024
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLABAVO23S
  Avoin AMK, muu tekniikka, syksy 2023

Osaamistavoitteet

Students will learn about
- the history and reality of climate change, and its impact on human systems
- climate change theory and climate science
- climate change as a sustainable development challenge
- knowledge and institutions for mitigating and adapting to climate change

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Time- and location-independent online implementation. Students get to freely go through the material while the course is available.

Ajoitus ja läsnäolo

Study according to your personal timetable, everyone can choose their own. The entire course can be completed independently

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All the needed material is available online on the Moodle page

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The material from this course was utilized

Sisältö

In this course, students will become familiar with the close relationship between humans and the climate.
- the history and reality of climate change and its impact on human systems
- climate change theory and climate science
- climate change as a sustainable development challenge
- knowledge and institutions for mitigating and adapting to climate change

The material from this course was utilized in the SSE2: Environmental and Technical Cycles course package. If you've already completed that package, we recommend that you don't take this course, since it covers the same topics.

Arviointimenetelmät

Students must complete the theory sections, and the exam

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- LVL Handbook (Finland)
- CLT Handbooks (Sweden, Canada)
- https://www.researchgate.net/publication/340711225_Circular_Building_Design_An
- Analysis_of_Barriers_and_Drivers_for_a_Circular_Building_Sector
- 2021 CGR Report The Circularity Gap Report
- Wood and the circular economy: challenges to its recirculation – prof. Mark Hughes slides
- Rethinking Timber Buildings – Arup
- The new green deal – European Commission
- Design Qualities to Guide and Inspire Building Designers and Clients
- VUB Architectural Engineering - Circular Design Qualities (2019.12).pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course - LAB Mooc

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
3 x 27 hours = about 81 hours students workload

Sisältö

- Students learn how to reduce the consumption of virgin, non-renewable resources,
- Students acquire new knowledge how reclaimed building components from engineered wood can be used again, repaired remanufactured or recycled.
- Students will develop their skills for analysis of building systems based on circularity aspect

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

CLT and LVL course
Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

1st task forms 30% of final course grade
2nd task forms 50% of final course grade
3rd task forms 20% of final course grade
To pass the course with positive grade all three tasks must be completed

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Antti Salopuro
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

- kuvailla data-analytiikkaprosessin vaiheet ja ymmärtää data-analytiikan roolin nykyaikaisessa liiketoiminnassa
- yhdistellä erisisältöisiä ja erimuotoisia tietolähteitä käyttökelpoiseksi havaintomatriisiksi
- käyttää työvälineitä tiedon kokoamisessa, kuvailussa ja havainnollistamisessa
- tuottaa ja tulkita tietoa kuvailevia tunnuslukuja ja kuvaajia
- opettaa yksinkertaisen ennustavan mallin koneoppimisen metodein ja arvioida sen laatua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja niihin läheisesti linkittyvät viikkoharjoitukset sekä miniprojekti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 17

Viikkoharjoitukset julkaistaan aina luento/demosession päätteeksi, ratkaisu palautettava aina ennen seuraavan viikon luentokertaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin osaamistavoitteita vastaavan data-analytiikan projektin suunnittelu, toteutus ja dokumentointi. Tehtävästä sovitaan erikseen opettajan kanssa ennen projektin aloittamista.

Uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole kurssitenttiä. Jos viikkoharjoituksista ja miniprojektista kerätyt pisteet eivät riitä kurssin läpäisemiseen, puuttuvat harjoitukset voi tehdä yhdessä kurssin seuraavan toteutuksen kanssa.

Oppimisympäristö

Materiaali ja harjoitustehtävät julkaistaan ja palautetaan Moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustehtävät vaativat aikaa myös oppituntien ulkopuolella n. 5 tuntia viikottain.

Sisältö

Data-analytiikan prosessi liiketoiminnassa
Tiedon kokoaminen erilaisista tietolähteistä ja tiedon esikäsittely sekä yhdisteleminen data-analyysissa käyttökelpoiseksi havaintomatriisiksi toimistotyökaluja (MS Excel & PowerQuery) hyödyntäen.
Tunnuslukujen laskeminen ja tulkinta, datan visualisointi ja kuvaajien tulkinta
Yksinkertaisen ennustavan mallin tuottaminen koneoppimisen menetelmillä, mallin validointi

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja miniprojekti arvostellaan

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyväksyttävästi. Opiskelija tunnistaa tyypillisen data-analytiikan prosessin vaiheet ja osaa käyttää datan käsittelyssä joitakin työkaluja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Opiskelija hallitsee tyypillisen data-analytiikan prosessin vaiheet ja osaa käyttää datan käsittelyssä käytettäviä työkaluja hyvin

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija hallitsee tyypillisen data-analytiikan prosessin vaiheet ja osaa käyttää datan käsittelyssä käytettäviä työkaluja monipuolisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Minna Asplund
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa ja ilmiöiden ennustamisessa.
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- osaa visualisoida dataa sen ominaisuuksien tunnistamiseksi, analyysin
tulkitsemiseksi ja jatkokäsittelyn helpottamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmänä on luennot, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.
Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom. Toteutetaan etäopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 10-12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti ja vaadittavat tehtävät.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on 96.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 270 tunniksi.

Sisältö

Kurssi pitää sisällään
- todennäköisyyslaskennan perusteet
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- regressioanalyysi ja aikasarjat
- R analytiikan käyttö
- datan esittämisen teoriaa
- datan visualisointi web-ympäristössä
- datan visualisointi Power BI:llä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa ja tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Päivi Porras
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa derivaattoja insinööritieteissä
- opiskelija hallitsee integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia insinööritieteissä
- osaa ratkaista 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin oppimateriaali ja tehtävät ovat moodlessa ja kurssi on tarkoitus suorittaa itsenäisesti.

Kurssin suorittaminen tapahtuu moodle-tehtäviä ratkaisemalla.

Kurssin luentomateriaali ja tehtävät löytyvät suomeksi, mutta opetusvideot ovat englanniksi.

Kurssi on erityisen suositeltava, jos suunnittelet jatko-opintoja tekniikan alalla.

LABin opiskelija: Laita sähköpostia paivi.porras@lab.fi, kun olet ilmoittautunut kurssille. Muussa tapauksessa ilmoittautumisen hyväksyminen voi viedä aikaa. Ilmoittautumisia ei hyväksytä vapaajaksojen aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on Moodlessa.

Sisältö

Eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivointi
Trigonometristen ja arkusfunktioiden derivointi
Derivaatan soveltaminen insinööritieteissä
Integroimisen perusteet
Trigonometristen ja arkusfunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden integrointi
Integraalin soveltaminen
1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssin perustietovaatimuksena on Tekniikan matematiikka 2 tai vastaavat tiedot polynomifunktioiden derivoinnista.

Arviointimenetelmät

Arvosana koostuu moodlen tehtäväpakettien yhteispisteistä. Tarkemmat tiedot arvosanan muodostumisesta on moodlessa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee differentiaalilaskennan menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää differentiaalilaskennan vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan differentiaalilaskentaa insinööritehtävissä.Vähintään 59 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitseedifferentiaalilaskennan sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 85 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
 • Petteri Markkanen
 • Lotta Toivonen
 • Joanna Vihtonen
Opetusryhmät
 • Treenit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Projektityö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimiytyminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Treenit
 • Projektityö
 • Tiimiytyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa omaa osaamista ja kehittää itseohjautuvasti asiantuntijuuttaan.
• hyödyntää tiimioppimisen menetelmiä.
• soveltaa asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitaitoja asiakaskohtaamisissa.
• hallita asiakasprojekteja osana tiimiä
• tunnistaa kehittämismahdollisuuksia osana työyhteisöä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksot toteutetaan Lahden M19-kampuksella sijaitsevassa digimarkkinoinnin oppimisympäristössä, Labtic digimarkkinointitoimistossa: www.labtic.fi

Opintojaksoilla perehdytään opiskelijan valitsemiin aihealueisiin ja opittua sovelletaan digimarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä projekteissa.

Opiskelija ilmoittautuu Digimarkkinointitoimisto Labtic -toteutukselle ja tekee valinnat suoritettavista opintojaksoista kurssin alettua. Osaamistavoitteet määräytyvät opiskelijan tekemien suoritusten mukaisesti.

Opintojakso Asiantuntijana Digimarkkinointitoimistossa 5op. sisältyy opintoihin Labtic digimarkkinointitoimistossa.

Lisäksi opiskelija voi valita seuraavista opintojaksoista 15-30 op.
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen AL00CI69
• Sisällöntuotanto AL00CI68
• Integroitu markkinointiviestintä AL00CI67
• Kasvuhakkerointi AL00CI71 (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)
• Kaupankäynti verkossa AL00CI70
• Brändin rakentaminen AL00CI64

Oppiminen koostuu itsenäisestä tiedonhankinnasta ja opiskelusta, dialogista sekä opitun soveltamisesta käytännönläheisissä projekteissa.

Opintojakson valmentajat (opettajat) ohjaavat opiskelijoita toimistomaisessa oppimisympäristössä, jossa opettajat ohjaavat tiedon soveltamisessa ja asiakkaille tehtävien toimeksiantojen toteuttamisessa. Opintojaksoon liittyvät itseopiskeluaineistot ovat saatavilla Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii aktiivista osallistumista palavereihin ja treeneihin (min. 80 %), sekä projektityöhön muun tiimin kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-alustalla jaettava suomen- ja englanninkielinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Oppiminen perustuu oikeille asiakkaille toteutettaviin projekteihin ja vaatii siksi opiskelijalta sitoumusta salassapitoon ja töiden oikeuksien luovutukseen asiakkaalle.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan Lahden kampuksella sijaitsevassa Labtic digimarkkinointitoimistossa (M19_A140).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija voi suorittaa toimistossa 20-35 opintopistettä lukukaudessa. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin
27 työtuntia.

Sisältö

Opiskelija ilmoittautuu Digimarkkinointitoimisto Labtic -toteutukselle ja tekee valinnat suoritettavista opintojaksoista kurssin alettua. Osaamistavoitteet määräytyvät opiskelijan tekemien suoritusten mukaisesti.

Opintojakso Asiantuntijana Digimarkkinointi-toimistossa 5op. sisältyy opintoihin.

Lisäksi opiskelija voi valita seuraavista opintojaksoista 15-30 op.
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen AL00CI69
• Sisällöntuotanto AL00CI68
• Integroitu markkinointiviestintä AL00CI67
• Kasvuhakkerointi AL00CI71 (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)
• Kaupankäynti verkossa AL00CI70
• Brändin rakentaminen AL00CI64

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Markkinoinnin peruskurssi käytynä (vähintään arvosana 3) tai haku motivaatiokirjeellä
- Kasvuhakkerointi (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijan a) tieto- ja tiedonhakutaitoihin, b) käytännön taitoihin sekä c) vastuullisuus- ja ryhmätyötaitoihin / johtamistaitoihin.

Arviointi koostuu valmentavan opettajan, vertaisten sekä asiakkaan antamista arvioinneista sekä opiskelijan tekemästä itsearvioinnista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita, eikä osaa soveltaa niitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeisimmät osa-alueet ja osaa toteuttaa joitakin toimenpiteitä käytännössä. Opiskelija toimii osana tiimiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeiset osa-alueet, ja osaa valita yritykselle soveltuvat keinot sekä toteuttaa ne käytännössä.Opiskelija toimii vastuullisesti osana tiimiä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeiset osa-alueet, ja osaa kriittisesti arvioida niiden soveltuvuutta yrityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa soveltuvilla menetelmillä käytännössä. Opiskelija toimii vastuullisesti osana tiimiä ja tukee muiden oppimista.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.05.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
 • Petteri Markkanen
 • Lotta Toivonen
 • Joanna Vihtonen
Opetusryhmät
 • Treenit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Projektityö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
 • LLTILII20SH1
  Liiketalouden koulutus 20S 1 Lahti
 • LLTILII20SH2
  Liiketalouden koulutus 20S 2 Lahti
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
 • LLTIMATLI22S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 22S Lahti
 • LLTILII21SH2
  Liiketalouden koulutus 21S 2 Lahti
 • LLTILII21SH1
  Liiketalouden koulutus 21S 1 Lahti
 • LLTIMATLI21S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 21S Lahti
 • LLTIMATLI20S
  Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus 20S Lahti
 • LLTIIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lahti
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTILII21K
  Liiketalouden koulutus 21K Lahti
 • LLTIIT20S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Treenit
 • Projektityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa omaa osaamista ja kehittää itseohjautuvasti asiantuntijuuttaan.
• hyödyntää tiimioppimisen menetelmiä.
• soveltaa asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitaitoja asiakaskohtaamisissa.
• hallita asiakasprojekteja osana tiimiä
• tunnistaa kehittämismahdollisuuksia osana työyhteisöä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Haluaisitko oppia markkinointia käytännönläheisesti mukavassa porukassa ja kehittyä samalla markkinoinnin ammattilaiseksi?

Labtic on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden digimarkkinointitoimisto, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia monipuolisesti markkinointia tekemällä oikeita asiakasprojekteja. Opinnoissasi syvennyt valitsemiesi aihepiirien teoriaan ja hankit samalla käytännön kokemusta! Voit olla varma, että saat arvokasta kokemusta ja oppia, joka todella merkitsee.

Kaikki tämä tapahtuu Lahden M19-kampuksella sijaitsevassa modernissa ja inspiroivassa digimarkkinoinnin oppimisympäristössä, Labtic digimarkkinointitoimistossa. Voit tutustua toimintaamme osoitteessa www.labtic.fi ja nähdä, mitä olemme saaneet aikaan.

Oletko valmis aloittamaan matkasi digimarkkinoinnin huipulle? Ilmoittaudu Digimarkkinointitoimisto Labtic -toteutukselle ja valitse opintojaksojesi suunta kurssin alettua. Osaamistavoitteesi määräytyvät valintojesi perusteella. Tule mukaan ja rakenna loistava tulevaisuus markkinoinnin parissa!


Asiantuntijana Digimarkkinointitoimistossa 5op. sisältyy opintoihin Labtic digimarkkinointitoimistossa.

Lisäksi voit valita seuraavista opintojaksoista 15-30 op.
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen AL00CI69
• Sisällöntuotanto AL00CI68
• Integroitu markkinointiviestintä AL00CI67
• Kasvuhakkerointi AL00CI71 (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)
• Kaupankäynti verkossa AL00CI70
• Brändin rakentaminen AL00CI64

Näiden lisäksi voit suorittaa Labticissa myös muita sinua kiinnostavia projekteja.

Oppiminen koostuu itsenäisestä opiskelusta, dialogista sekä opitun soveltamisesta käytännönläheisissä projekteissa.

Opintojakson valmentajat (opettajat) ohjaavat opiskelijoita toimistomaisessa oppimisympäristössä tiedon soveltamisessa ja asiakkaille tehtävien toimeksiantojen toteuttamisessa. Opintojaksoon liittyvät itseopiskeluaineistot ovat saatavilla Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii aktiivista osallistumista palavereihin ja treeneihin (min. 80 %), sekä projektityöhön muun tiimin kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-alustalla jaettava suomen- ja englanninkielinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Oppiminen perustuu oikeille asiakkaille toteutettaviin projekteihin ja vaatii siksi opiskelijalta sitoumusta salassapitoon ja töiden oikeuksien luovutukseen asiakkaalle.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan Lahden kampuksella sijaitsevassa Labtic digimarkkinointitoimistossa (M19_A140).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija voi suorittaa toimistossa 20-35 opintopistettä lukukaudessa. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin
27 työtuntia.

Sisältö

Opiskelija ilmoittautuu Digimarkkinointitoimisto Labtic -toteutukselle ja tekee valinnat suoritettavista opintojaksoista kurssin alettua. Osaamistavoitteet määräytyvät opiskelijan tekemien suoritusten mukaisesti.

Opintojakso Asiantuntijana Digimarkkinointi-toimistossa 5op. sisältyy opintoihin.

Lisäksi opiskelija voi valita seuraavista opintojaksoista 15-30 op.
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen AL00CI69
• Sisällöntuotanto AL00CI68
• Integroitu markkinointiviestintä AL00CI67
• Kasvuhakkerointi AL00CI71 (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)
• Kaupankäynti verkossa AL00CI70
• Brändin rakentaminen AL00CI64

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Markkinoinnin peruskurssi käytynä (vähintään arvosana 3) tai haku motivaatiokirjeellä
- Kasvuhakkerointi (edeltävyys Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu opiskelijan a) tieto- ja tiedonhakutaitoihin, b) käytännön taitoihin sekä c) vastuullisuus- ja ryhmätyötaitoihin / johtamistaitoihin.

Arviointi koostuu valmentavan opettajan, vertaisten sekä asiakkaan antamista arvioinneista sekä opiskelijan tekemästä itsearvioinnista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeisimmät osa-alueet ja osaa toteuttaa joitakin toimenpiteitä käytännössä. Opiskelija toimii osana tiimiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeiset osa-alueet, ja osaa valita yritykselle soveltuvat keinot sekä toteuttaa ne käytännössä.Opiskelija toimii vastuullisesti osana tiimiä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset keskeiset osa-alueet, ja osaa kriittisesti arvioida niiden soveltuvuutta yrityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa soveltuvilla menetelmillä käytännössä. Opiskelija toimii vastuullisesti osana tiimiä ja tukee muiden oppimista.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

18.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Teemu Helo
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTIGR22S
  Graafisen suunnittelun koulututus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää monipuolisesti ja ammattimaisesti kuvankäsittelyohjelmaa
- ymmärtää valokuvaan ja kuvankäsittelyyn liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia
- osaa hyödyntää icc-profiileihin pohjautuvaa värihallintaa kuvatuotannossa
- osaa hyödyntää kuvankäsittelyä sisällöllisiin ja ilmaisullisiin tavoitteisiinsa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus pääosin etäopetuksena sekä itsenäisesti opiskeltavana verkkototeutuksena. Etäopiskelu voi tapahtua joko oppilaitoksen tiloissa tai omalla koneella. Oppilaitoksella käytössä on tehokkaat koneet ja tarvittavat ohjelmistot. Oppilaitoksella tapahtuvaa opiskelua varten opiskelijalla tulee olla kuulokkeet. Opiskelijan tulee itse selvittää, mitkä tilat ja laitteistot ovat käytössä milloinkin. Jaksoon voi sisältyä yksi tulostinlaitteiden käyttöä käsittelevä lähiopetuspäivä, josta ilmoitetaan erikseen. Lähiopetuspäivän voi korvata etätehtävillä.

Jos opiskelija opiskelee etänä muualla kuin oppilaitoksella, tarvitsee hänellä olla tarkoitukseen soveltuvat laitteistot ja ohjelmistot. (Adobe Photoshop) Kannettavan tietokoneen trackpadilla opiskelu ei onnistu vaan opiskeluun tarvitsee joko hiiren tai piirtoalustan. Piirtoalusta on pidemmän päälle suositeltava hankinta ja niihin luodaan katsaus jakson alussa.

Opetusmenetelmät: luennot, demot, harjoitukset, tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Jakso edellyttää osallistumista opetukseen. Asiaa tulee joka päivä paljon, joten poissaolot eivät ole suositeltavia. Jakson voi suorittaa osittain itsenäisesti etäopiskeluna verkossa. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja tentti tulee suorittaa annettujen aikataulujen puitteissa. Opiskelijan tulee osallistua kuvalliseen jaksotehtävään liittyvään keskustelutilaisuuksiin.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy tentti, jonka ajakohta ilmoitetaan opintojakson alussa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan tenttiin varsinaisena tenttipäivänä, tentin voi suorittaa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Oppimisympäristö

Opetus tapahtuu verkossa.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan hyödyntämään monipuolisesti Photoshop-kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksia 3D- ja video-ominaisuuksia lukuunottamatta. Ohjelman käytön lisäksi jaksolla opitaan kuvankäsittelyyn ja digitaaliseen kuvaan liittyviä käsitteitä ja termistöä. Jaksoon sisältyy kuvallinen jaksotehtävä sekä tentti.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan kuvallinen jaksotehtävä, joka arvioidaan asteikolle 0-5. Opintojaksoon sisältyy myös tentti, joka arvioidaan niin ikään asteikolla 0-5. Hyväksytty tenttisuoritus edellyttää vähintään arvosanaa yksi, mikä tarkoittaa vähintään 50% oikeita vastauksia.

Puolet jakson kokonaisarvosanasta muodostuu jaksotehtävästä ja puolet tenttiarvosanasta. Osallistumisaktiivisuus kuten tehtävien tekeminen ajallaan ja osallistuminen keskusteluihin voi nostaa tai laskea arvosanaa enintään yhdellä numerolla. Opintojakson läpäisy edellyttää opintojaksolla annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson hyväksytty suoritusmerkintä (arvosanat 1-5) edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta (vähintään arvosana 1) ja ohjeiden mukaan hyväksytysti toteutettua kuvallista jaksotehtävää (vähintään arvosana 1).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Hallitsee kuvankäsittelyn ja digitaalisen kuvan ammattikäsitteistöä ja termistöä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja kuvallisen jaksotehtävän toteutuksessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää keskeistä kuvanäsittelyn ja digitaalisen kuvan ammattikäsitteistöä ja termistöä johdonmukaisesti. Osaa soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja tuottaa niitä hyödyntäen kiinnostavan kuvallisen työn.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää keskeistä kuvanäsittelyn ja digitaalisen kuvan ammattikäsitteistöä ja termistöä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Osaa valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa sekä tuottaa oppimiensa tekniikoiden ja työtapojen avulla erityisen taidokkaan ja kiinnostavan kuvallisen työn.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä verkko-oppimisympäristöissä
- raportoida ja analysoida tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja hyödyntäen
- valita sopivan pilviympäristönpalvelun tarpeen mukaan ja toimia siellä osana ryhmää
- tehdä käytännön projektista digitaalisen median elementtejä hyödyntävän esityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Osaamistavoitteiden mukainen

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä suoritettavan sisällön pohjalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Teemu Helo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISDB23S
  Bachelor's Degree Programme in Sustainable Design Business 23S Lahti
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTIID22S
  Bachelor's Degree Programme in Industrial Design 22S Lahti
 • MLTIPAC22S
  Bachelor's Degree Programme in Packaging and Brand Design 22S Lahti
 • MLTIID21S
  Bachelor's Degree Programme in Industrial Design 21S Lahti
 • MLTIPAC21S
  Bachelor's Degree Programme in Packaging and Brand Design 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- use image editing software
- utilize icc-profile-based colour management in image production processes
- explain possibilities and limitations related to photographic image and image editing
- utilize image editing towards their expressional and content-related goals.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Teaching mainly by distance learning and self-study online. Distance learning can take place either on the premises of the institution or on your own computer. The school has powerful computers and the necessary software. For on-site learning, students must have headphones. It is the student's responsibility to find out which facilities and equipment are available at any given time. The course may include one day of face-to-face training on the use of printers, which will be announced separately. A day of face-to-face training may be replaced by distance learning.

If the student is studying remotely away from the school, he/she must have the appropriate hardware and software (Adobe Photoshop) The laptop trackpad cannot be used for studying, but requires either a mouse or a drawing pad. A drawing pad is the recommended purchase for the longer term and will be reviewed at the beginning of the section.

Teaching methods: lectures, demos, exercises, exam

Ajoitus ja läsnäolo

The course requires participation in class. There will be a lot of material every day, so absences are not recommended. The course can be completed partly independently via distance learning online. Course assignments and exams must be completed within the given timeframe. Students are expected to participate in the discussion sessions related to the visual assignment

Uusintamahdollisuudet

The course includes an exam, the time of which will be announced at the beginning of the course. If the student is unable to attend the exam on the actual exam day, the exam can be taken at a time to be announced.

Oppimisympäristö

Teaching online

Sisältö

The course teaches you how to use the features of Photoshop image editing software in a variety of ways, with the exception of 3D and video. In addition to using the software, you will learn concepts and terminology related to image editing and digital imaging. The course includes a visual assignment and an exam.

Arviointimenetelmät

The course consists of a pictorial assignment, which is graded on a scale of 0-5. The course also includes an exam, which is also graded on a scale of 0-5. A pass mark of at least 1 is required for the exam, which means at least 50% correct answers.

Half of the total mark for the course will consist of the coursework and half of the exam mark. Attendance activities such as completing assignments on time and participating in discussions may raise or lower the grade by up to one point. Passing the course requires the successful completion of the course assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

An approved mark for the course (grades 1-5) requires an approved exam (at least grade 1) and an approved visual assignment (at least grade 1) according to the instructions.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Has a command of the terminology of image processing and digital imaging and demonstrates familiarity with the knowledge base in the field. Can apply the techniques/working methods and models/processes learnt in the realisation of a visual assignment.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Can use key image processing and digital imaging terminology in a consistent manner. Can apply a wide range of techniques/working methods and models/processes and produce interesting visual work using them.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Be able to use key image processing and digital imaging terminology in a versatile and competent manner. Can select and justify techniques/working methods and models/processes appropriate to the activity and produce visual work of considerable skill and interest using the techniques and working methods learnt.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

The student is able to
- make basic changes to images
- record virtually, edit, and publish videos
- communicate and share files with others through Office

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Time- and location-independent online implementation. The course does not have a single teacher in charge. Students get to freely go through the material while the course is available.

Ajoitus ja läsnäolo

Study according to your personal timetable, everyone can choose their own

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Everything you need is available online

Oppimisympäristö

Online/Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisältö

This is an extensive online study package that prepares students for working with digital tools in the virtual world. This package has 6 separate parts, each focusing on different kinds of tools. These are:
1. Word processing
2. Basics of presentations
3. Working with spreadsheets
4. Working in the cloud
5. Image processing
6. Video editing

Arviointimenetelmät

The students must pass all of the course material and tests within the course modules

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
 • Juhani Grape
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

This course is divided into 3 major sections:
- Sustainability in Industry 4.0
- Digital tools & platforms
- Project management
Each of these will have its own theory sections, and then an exam at the end. The project management section also includes a special assignment, where the students need to create a project plan.

Completing all three segments will grant students 15 study credits for completing the full course package.
Learning objectives:
Sustainability in Industry 4.0
Students will learn about:
- sustainable use of I4 technologies
- driving forces and policies behind the adoption of I4 technologies
- how to identify opportunities to improve sustainability
Digital tools & platforms
Students will learn about:
- principles for a digital circular economy
- the basics of data analysis and its role in the digital era
- data-driven applications and digital tools
- essentials of cloud services and the IoT stack
Project management
Students will learn about:
- projects and their parts
- how to make a simple project plan
- the role of project management and project managers
- communication, team skills, and digital skills
- different types of SSE projects

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Time- and location-independent online implementation. The course does not have a specific teacher in charge. Students get to freely go through the material while the course is available.

Ajoitus ja läsnäolo

Study according to your personal timetable, everyone can choose their own. The entire course can be completed independently

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the needed material is available online on the Moodle page

Sisältö

This course is divided into 3 major sections:
• Sustainability in Industry 4.0
• Digital Tools & Platforms
• Project management + project plan assignment
Each of these will have its own theory sections, and then an exam at the end. Completing all three segments will grant students 15 study credits for completing the full course package.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

This course is designed in a way, that you don't need a background in SSE, in order to pass the course. However, this is the 4th part of our goLAB course series, and we recommend that you complete parts 1-3 first.

Part 1: AT00CV55-3001 Principles of Sustainability and Circular Economy
Part 2: AT00CX45-3001 Environmental and Technical Cycles
Part 3: AT00CZ22-3001 Water, Waste, and Material Management

Arviointimenetelmät

To pass the course, students must complete all 3 course sections and the exams

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Johanna Heinonen-Kemppi
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää kehittyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia esimiestyössä ja toiminnan organisoimisessa
- soveltaa digitalisoinnin ja tiedolla johtamisen periaatteita
- tunnistaa digitaalisten toimintaprosessien mahdollisuuksia
- tunnistaa tiedon roolin osana organisaation toimintaa ja menestystä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

!00 % verkkokurssi, joka koostuu Zoom-luennoista ja soveltavista tehtävistä. Alustana ja materiaalipankkina toimii Moodle.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennoille osallistuminen on suositeltavaa, koska ne perustuvat vierailijoihin ja keskusteluihin.
Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan, tulee hänen tehdä korvaava tehtävä.
Opintojakso alkaa tammikuussa, jolloin Moodlen kurssipohja avautuu.
Opintakson sessiot pidetään seuraavasti 23.1.2024 klo 14 - 18, 6.2.2024 klo 14 - 18; 5.3.2025 klo 14 -18; 26.3.2024 klo 14 - 18 ja 9.4.2024 klo 14 -18

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali löytyy Moodlesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa erikseen

Työelämäyhteistyö

Soveltava tehtävä oikealla yritykselle

Uusintamahdollisuudet

Opiskelija voi korjata ja päivittää tehtäviään 2 kertaa opintojakson päätyttyä puolen vuoden sisällä.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op tarkoittaa 110 tuntia opiskelijan työaikaa
Tämä jakaantuu suhteellisen tasaisesti koko opintojakson ajan, eli noin 8 tuntia per viikko keskimäärin

Sisältö

Opiskelija osaa:
- hyödyntää kehittyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia esimiestyössä ja toiminnanorganisoimisessa
- soveltaa digitalisoinnin ja tiedolla johtamisen periaatteita
- tunnistaa digitaalisten toimintaprosessien mahdollisuuksia
- tunnistaa tiedon roolin osana organisaation toimintaa ja menestystä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

Arvosana jakaantuu eri osien välille seuraavasti
- Itsenäiset harjoitustyöt 40 %
- Yritysanalyysi ja kehittämissuunnitelma 40 %
- Aktiivinen osallistuminen keskusteluun 20 %

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija saa hylätyn yhdestä tai kaikista osioista

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa eri osiot perustiedon pohjalta
Hän käyttää perustietoa ilman syvempää analyysiä tai omaa näkökulmaa
Akateemisessa kirjoittamisessa on puutteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa eri osiot keskinkertaisesti tai vaihtelevasti
Hän käyttää annettua tietoa hyvin ja soveltaa sitä omaan työhönsä. Omaakin analyysiä esiintyy
Akateemisen kirjoittamisen sääntöjä pyritään noudattamaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa eri osiot erinomaisesti
Hän osaa etsiä luotettavaa akateemista tietoa ja soveltaa sitä omaan työhönsä. Analyysi ja johtopäätökset ovat läpinäkyvia, huolella tehtyjä ja perusteltuja
Akateeminen kirjoittaminen on lähes virheetöntä

Ilmoittautumisaika

03.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 30.12.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRPARA23S
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 23S Lappeenranta
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • HLPRPARA22SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 22S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S B Lappeenranta
 • HLPRPARA22SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 22S A Lappeenranta

Osaamistavoitteet

The student can:
• The student can calculate the drug doses used in drug therapy
• Can calculate medical calculations flawlessly

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRPARA23S
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 23S Lappeenranta
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • HLPRPARA22SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 22S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S B Lappeenranta
 • HLPRPARA22SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 22S A Lappeenranta

Osaamistavoitteet

The student can:
• The student can calculate the drug doses used in drug therapy
• Can calculate medical calculations flawlessly

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata pääperiaatteet ekosysteemeistä ja ravinteiden kierroista
- tunnistaa ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, erityisesti ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
- tunnistaa ekosysteemipalveluja ja analysoida niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
- käyttää tiimityö, raportointi ja tiedonhankintataitoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Osa kurssin sisällöstä on itseopiskelumateriaalia. Kurssi arvioidaan yksilötehtävien ja tentin perusteella.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3/2024. Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Moodle-alustalta ja TimeEditistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti kurssi suoritetaan annetussa aikataulussa ja arvioitavien palautusten peusteella. Valinnaisista suoritustavasta on sovittava opintojakson alussa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssiin kuuluvan tentin voi uusia. Tarkempi aikataulu sovitaan kurssin alussa.

Oppimisympäristö

Lähi- ja/tai verkko-opetusympäristö. Ajankohdat ja paikat merkitty lukujärjestykseen. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laskennallinen kuorimitus on 135 tuntia, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä annettavista tehtävistä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hillen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tentin ja annettujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtävänannon mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- selvittää opintojakson aihealueisiin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- soveltaa tehtävänannoissa monipuolisesti opittua tietopohjaa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden käyttökelpoisuutta
- käyttää opintojakson aihealueisiin liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- valita tehtävänantoihin perustellusti soveltuvimmat lähtökohdat ja soveltaa niitä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Kurssi koostuu verkkoluennoista, tehtävistä ja tentistä. Elinkaarilaskennan ohella tutustutaan hiilijalanjäljen laskentaan. Kurssilla käytetään Gabi tai OneClickLCA -ohjelmistoa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään kurssin kuluessa ja se tulee kurssialustalle moodleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Täydentävät suoritukset ja uusintatentti on mahdollista tehdä toukokuun 2024 kuluessa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan verkossa Moodle oppimisympäristössä.

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu tehtävien ja tentin suoritukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puuttuvat tai puutteelliset tehtäväpalautukset ja/tai tentti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät ja tentti on suoritettu, mutta niiden toteutuksessa on merkittäviä puutteita ja/tai virheitä. Opiskelija käyttää alan termejä virheellisesti tai ei tunne niitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät ja tentti on suoritettu aikataulussa ja virheettömästä. Tehtävissä on käytetty myös omia ratkaisuideoita ja -malleja.

Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

14.12.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sannakaisa Marjamäki-Nieminen
 • Anni Koponen
 • Matleena Takaluoma
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Kenttä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää ensiavun perusteiden (sisältö vastaa SPR:n EA 1 sisältöä) ja ensiavun syventävien taitojen j( sisältö vastaa SPR:n EA 2 sisältöjä) kokonaisuudet sekä Finlandia hiihto tapahtuman ensiapupäivystykseen liittyvän valmistelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Opetusmenetelminä käytetään flippedlearning (käänteinen oppiminen), tiimioppimista, toiminnallisia harjoituksia, kirjallisia tehtäviä ja verkkotenttien suorittamista. Flipped Learning -metodiin liittyen opiskelija tekee aina ennen ensiavun kontaktiopetusta verkkotentin kontaktiopetuksessa harjoiteltavista asioista. Verkkotentin hyväksytty suoritus on edellytys kontaktiopetukseen osallistumiselle. Kontaktiopetuksessa ei käsitellä enää teoriaa, vaan kontaktiopetuksessa harjoitellaan ensiaputaitojoja erilaisin menetelmin.

Kirjalliset tehtävät liittyvät oman ensiarastisuunnitelman laatimiseen sekä oman latuaseman ensiapusuunnitelman kuvaamiseen.

Opiskelija toimii Finlandia hiihdossa 24.-25.2.2024 ensiapupäivystäjänä latuasemilla molempina päivinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson infoluento verkossa 14.12.2023 klo 16.00-17.00
Opintojakso toteutuu 8.1.20234- 25.2.2024 välisenä aikana.

Kontaktiopetus Lahden kampuksella kahtena lauantai päivänä, 27.1.2023 ja 10.2.2024. Lisäksi sidosryhmätapaaminen 14.2.2024 klo 16 alkaen. Ensiapurastirastiharjoitus 22.2.2024 klo 12.30-16.00
Finladiahiihdon päivystys tapahtuu viikonloppuna 24-25.2.2024 molempina päivinä 7- 8h pituisena päivystyksenä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Korte, H. & Myllyrinne. K. 2017. Ensiapu (uudistettu painos 2017). Suomen Punainen Risti.
Moodlesivuston materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva ensiaputodistus, sekä erittely kyseisen ensiapukurssin sisällöstä, saa kyseiset osuudet hyväksiluettua ensiapuopetuksesta. Ei vapautusta rastiharjoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työelämäyhteistyö

Finlandia-hiihdon ensiapupäivystys toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Finlandia-hiihdon organisaation kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Flipped Learning -metodiin liittyen opiskelija tekee aina ennen ensiavun kontaktiopetusta verkkotentin kontaktiopetuksessa harjoiteltavista asioista. Verkkotentin hyväksytty suoritus on edellytys kontaktiopetukseen osallistumiselle. Verkkotenttiä saa yrittää niin monta kertaa kuin on tarve.

Oppimisympäristö

Moodle verkkoympäristö
Kontaktiopetus (ensiaputaitojen harjoittelu)
Ensiapurastiharjoitus urheilukeskuksessa
Finlandiahiihto tapahtuman latuasemat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensiavun perustaidot 27h (1op)
Ensiavun syventävät taidot 27 h (1 op)
Finlandiahiihto tapahtuman ensiapupäivystykseen suunnittelu, toteutus ja arviointi 81 h (3 op)

Opintojaksolla korostuu etukäteen valmistautuminen kontaktiopetukseen (Flipped Learning), jolloin itsenäinen perehtyminen korostuu opintojaksolla. Lähituntien osuus on 25h ja ensiapupäivystys tapahtumassa viikonloppuna (16h), eli 41/135 h

Sisältö

Ensiaputapahtuman järjestämiseen liittyvät toimenpiteet

Ensiapuopetuksen teemat ovat yhteneväiset SPR:n EA1 ja EA2 kurssisisältöjen kanssa (tilannearvio, sairauskohtaukset, vierasesine hengitysteissä, tajuttoman henkilön auttaminen, aikuisen ja lapsen PPE-D, sokki, haavat, palovammat, sähkävammat, myrkytykset, kylmä- ja lämpövammat, nestehukka, lihaskramppi, nivelvammat, sijoiltaanmeno, murtumat, pään vammat, monivammapotilaan tutkiminen, kypärän poisto, triage, erilaiset ensiapuasennot).

Ensiapurastiharjoituksen suunnittelu ja toteutus urheilukeskuksen ympäristössä sovittuna aikana

Ensiaputoimintasuunnitelman laadinta, yhteistyö Finlandia hiihto organisaation kanssa

Opiskelija saa kirjallisen todistuksen opintojakson suorittamisesta, josta käy esille ensiapuopetuksen sisältö. Kirjallisen todistukseen saaminen edellyttää 100 % läsnäoloa ensiavun taitopajoissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Läsnäoloseuranta
Tiedolliset osaamistestit (verkkotentit)
Aktiivinen osallistuminen rastisuunnitelman ja latuasemasuunnitelman laadintaan
Osallistuminen Finlandiahiihto päivystykseen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Yli 20 % poissaolo lähiopeuksesta
Verkkotenttien hylättty suoritus
Osallistumattomuus rastisuunnitelman ja latuasemasuunnitelman laadintaan
Poissaolo ensiapupäivystyksestä

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa 80%:sesti ja verkkotenttien hyväksyttyä suoritusta.
Aktiivinen osallistuminen rastisuunnitelman ja latuasemasuunnitelman laadintaan
Hyväksytty suoritus edellyttää myös toimimista ensiapupäivystäjänä osoitetussa massatapahtumassa.
Ensiaputaitojen todistuksen saaminen edellyttää 100 % läsnäoloa kaikissa ensiaputaitojen opetuskerroissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Mika Tonder
 • Outi Katajamäki
 • Tuula Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24E
  Complementary competence (Bachelor's) 2023-2024, Faculty of Business and Hospitality Management
 • LLTIEX23S3
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, matkailu, Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • LLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietojenkäsittely, Lahti
 • LLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, liiketalous, Lahti
 • MLTIEX23S
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, muotoilu, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa osaamisensa yrittäjyyskompetensseista, ja osaa käyttää yrittäjyystaitojaan. Opiskelija kerää kokemusta viestintä- ja organisointiosaamisista, joita tarvitaan tiimi- ja projektityöskentelyssä, ja tiedostaa kehittämistarpeet taidoissaan. Opiskelija voi testata liikeideaansa käytännössä.

Oppimistavoitteet (huomioiden opiskelijan tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja tarjolla olevat projektimahdollisuudet)
- Innovointi- ja projektiosaaminen (ideointi, tiimityö, liiketoimintamallit)
- Tiimi- ja projektityöskentelytaidot (viestintä, organisointi, suunnittelu, toteutus ja seuranta)
- Yritystoiminnan suunnittelu (verkostoituminen, idean testaaminen, toimintasuunnitelma)
- Yritystoiminnan käynnistäminen ja palautteen monitorointi (asiakaskohtaaminen, liikeidean arviointi)
- Tulevaisuuden toimintasuunnitelma ja sen arviointi (liikeidean kehittäminen, yhteistyöverkostot, jatkotoimien suunnittelu)

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Projektit, työpajat, ammattikirjallisuus, kirjallisuusesseet ja muu toteutettavien projektien osaamistarpeita tukeva materiaali.

Työpajat pidetään lähi/verkkotapaamisina tarkoituksenmukaisesti aihe ja työskentelytapa huomioiden.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ammattikirjallisuus ja muu toteutettavien projektien osaamistarpeita vastaava materiaali.

Sisältö

Tavoitteena on tiimityö- ja työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittäminen sekä teoriatiedon sisäistäminen käytännön projekteissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Oman alan perusopinnot. Tässä saattaa olla alakohtaisia eroja.

Arviointimenetelmät

Projektisuunnitelmien, -toteutuksen ja -raporttien 360-arviointi sisältäen itseis-, vertais- ja valmentajan arvioinnin sekä asiakaspalautteen. Arvioinnissa tarkastellaan syntyneitä oppeja sekä verkostoja, ja peilataan tuloksia asiakkaan odotuksiin sekä projektisuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin.

Ammattikirjallisuusesseet arvioidaan yksilöllisesti, haastavuuden, oppien soveltamisen ja oman ammattitaidon kehittymisen kuvauksen perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Projekti on jäänyt kesken. Tuloksia, projektiraporttia eikä asiakaspalautetta ole.

Essee on aihesisällöltään liian suppea, kuvaus menee ohi aiheen tai jää pelkäksi sisällön referoinniksi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Projektisuunnitelmassa, -toteutuksessa ja raportoinnissa on selkeitä puutteita. Projekti on kuitenkin tuonut lisäarvoa jollain pääosa-alueella (opit, verkostot, tulokset). Teoriasta saatujen ideoiden hyödyntäminen ei ole selkeästi näkyvää. Projektista on aktiivisesti haettu asiakaspalautetta. Projektiin ja tuloksiin on aidosti sitouduttu ja tämä sitoutuminen on tehty näkyväksi, vaikka itse projektin tulokset jäivätkin heikoiksi.

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Projektin esittelyssä ja raportoinnissa kuvataan hyvin suunnittelu, toteutus ja tulokset. Projekti on tuonut lisäarvoa kaikilla pääosa-alueilla (opit, verkostot, tulokset). Yhdellä osa-alueella kehittyminen on voinut olla vahvaa, mutta jollain toisella osa-alueella se jää vähäiseksi. Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty joitakin teorian synnyttämiä ideoita. Projektista on saatu asiakaspalaute.

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Konkreettisten kehittämisideoiden vieminen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Projektin esittelyssä ja raportoinnissa kuvataan hyvin suunnittelu, toteutus ja tulokset. Projekti on tuonut selkeää lisäarvoa arviointikriteerien kaikilla pääosa-alueilla (opit, verkostot, tulokset). Teoriaa on sovellettu monipuolisesti, tai yksittäinen teoriaviitekehys on ohjannut vahvasti suunnittelua ja toteutusta. Ainakin yhdellä osa-alueella kehittyminen on ollut erityisen merkittävää tiimi- tai yksilötasolla. Projektista on saatu laadukas asiakaspalaute, se on analysoitu ja asiakas on yllätetty positiivisesti (ns. wow-efekti).

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää projekteissa.
Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

2.10.2023-29.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Drucker, P. (2005): Entrepreneurship and Innovation
Osterwalder, A. Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers
Gassmann, O. (2020): Business Model Navigator: The strategies behind the most successful companies ft press

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

LAB Mooc

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
3 x 27 hours = about 81 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction
- Idealization
- how to create business ideas
- Business model canvas
- St. Gallen Business Model Navigator - Development of new business ideas
- Business Model Canvas
- Business Plans
- Best practice examples in the wood-based sector

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- Principles and Practice of Entrepreneurship in the forest products sector
- The future of Entrepreneurship in the forest products sector

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Drucker, P. (2005): Entrepreneurship and Innovation
Osterwalder, A. Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers
Gassmann, O. (2020): Business Model Navigator: The strategies behind the most successful companies ft press

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

LAB Mooc

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with the lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours student's workload

Sisältö

The lesson plan includes:
- Introduction - Ideation
- how to create business ideas
- Business model canvas
- St. Gallen Business Model Navigator - Development of new business ideas
- Business Model Canvas
- Business Plans
- Best practice examples in the wood-based sector

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in business administration is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 05.05.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 11.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 300

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
 • Kesäopinnot
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Ulla Huhtalo
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
 • LABKES24KH
  Kesäopinnot 2024 (AMK)

Osaamistavoitteet

Osaa huomioida ja tukea lasta ja vanhempia erotilanteessa ja ohjata tarvittavan avun piiriin.
Osaa huomioida perheenjäsenten yksilölliset tarpeet erotilanteessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu LAB-ammattikorkeakoulun Moodle -oppimisympäristössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on avoinna LAB-ammattikorkeakoulun Moodlessa ja itsenäisesti suoritettavissa 20.5-11.8.2024 välillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle -oppimisympäristössä osoitettu materiaali.

Oppimisympäristö

LAB ammattikorkeakoulun Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 135 tuntia (5 op).

Sisältö

Opiskelija oppii tunnistamaan lapsiperheen eron erityispiirteitä ja lapsia suojaavia tekijöitä vanhempien erotessa.
Opiskelija osaa huomioida ja tukea lasta sekä vanhempia erotilanteessa ja ohjata tarvittavan avun piiriin.
Opiskelija saa työkaluja työskennellä perheenjäsenten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti erotilanteissa.

Arviointimenetelmät

Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakson tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Verkkotehtävät on suoritettu hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.10.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 500

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sari Suominen
Ryhmät
 • LLABTOJO
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Johtaminen ja HR
 • LLABTO24-25
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hakea ja hyödyntää erilaisia esihenkilön työkaluja tiimin sekä oman työskentelynsä ja kehittymisensä tukena
- tarkastella omaa hyvinvointiaan ja kehittää sitä
- arvioida ja kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Esihenkilön työkalupakki on 100-prosenttinen HopOn-verkkototeutus, johon voit hypätä mukaan ja suorittaa sen itsellesi parhaiten sopivana aikana aikavälillä 10.1.-30.11.2024. Opintojakso sisältää kolme tehtäväpakettia. Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Tehtäväpaketit suoritetaan järjestyksessä ja ne palautetaan Moodleen. Opettaja tarkistaa tehtävät kuukausittain: kuukauden loppuun mennessä palautetut tehtävät tarkistetaan aina viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä, pois lukien heinä- ja elokuu. Tehtävät sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, oman osaamisen pohdintaa, kirjallista työskentelyä ja kontaktointia itse valittuun yritykseen (esihenkilön haastattelu). Tervetuloa täyttämään nykyaikaisen esihenkilön työkalupakkia!

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa itselle sopivana aikana aikavälillä 10.1.-30.11.2024. Kyseessä on verkkototeutus, joka ei edellytä läsnäoloa kampuksella. Tehtäviin sisältyy esimiehen haastattelu, jonka toteutustavan voi itse valita. Viimeinen tehtävä on palautettava viimeistään 30.11.2024. Takarajaa ei voi muuttaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Asiantuntijatietolähteet, case-yritys

Oppimisympäristö

Moodle, verkkokampus ja työelämä

Sisältö

Esihenkilön työkalut seuraavista näkökulmista:
- tiimin ja oman työskentelyn tukeminen ja kehittäminen
- oman työhyvinvoinnin huomioiminen ja kehittäminen
- omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi ja kehittäminen.

Arviointimenetelmät

Opintojakson tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus on vähintään tasoa 3 = hyvä. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Viimeinen tehtävä on palautettava arvioitavaksi viimeistään 30.11.2024. Takarajaa ei voi muuttaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää esihenkilötyöhön liittyviä ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa.
- esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja esihenkilötyöhön.
- toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteen mukaisesti esihenkilötyössä ja sen suunnittelussa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää esihenkilötyöhön liittyviä ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa.
- esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja esihenkilötyöhön.
- toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteen mukaisesti esihenkilötyössä ja sen suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.09.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1500

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Marja Jordberg-Gilabert
Ryhmät
 • TLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Teknologiayksikkö
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Muotoiluinstituutti
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa perehtymään esihenkilötyöhön! Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina (Hop On). Voit hypätä mukaan milloin tahansa kurssin aukioloaikana ja suorittaa opintojakson omaan tahtiisi. Opintojakso sisältää verkossa suoritettavia tehtäviä, joista muodostuu kolmen (3) opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Tehtävät ovat yksilötehtäviä ja ne suoritetaan kurssin Moodle-alustalla. Tehtävät tarkistetaan viimeisen tehtävän palautusta seuraavien neljän viikon kuluessa pois lukien loma-ajat. Tervetuloa mukaan!

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina (Hop On). Voit ilmoittautua mukaan milloin tahansa vuoden aikana. Voit suorittaa opintojakson itsellesi sopivana aikana aikavälillä 1.2.-30.11.2024. Takarajaa ei voi muuttaa. Opintojakso ei edellytä läsnäoloa kampuksella. Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan opintojaksolle on 30.9. Jos haluat suorittaa kurssin kesän aikana, ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.6., jolloin sinut hyväksytään kurssille mukaan. Kesän aikana ilmoittautumisia ei hyväksytä, jolloin uudet opiskelijat eivät pääse kurssialustalle tehtäviä tekemään. Tehtäviä ei tarkasteta 1.6.-15.8. välisenä aikana.

Hop On -opintojakso ovat verkossa suoritettava kurssi, jotka voit suorittaa itsellesi sopivaan tahtiin kurssin aukioloaikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava materiaali:
- Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Koipijärvi, Kuvaja (2020) Yritysvastuu 2.0 - Johtamisen uusi normaali (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Kuusela, S. (2013) Esimiehen vuorovaikutustaidot (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Finlex
- vapaavalintainen muu esihenkilötyön kirjallisuus
- Moodlessa jaettava muu materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Kurssin ahotointi:
Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta Pepissä.

Älä ilmoittaudu kurssille, jos aiot ahotoida sen. Jos kurssia ei löydy valmiiksi HOPSistasi, tässä ohjeet kurssin lisäämiseksi omaan HOPSiin Pepissä, jonka jälkeen voit ahotoida kurssin. OHJEET:
Avaa Peppi. Valitse Opintoni – Opintosuunnittelu HOPS – Opintojen valinta. Varmista HOPS-näkymässä, että olet Opintojen valinta -välilehdellä. Näkymässä olevan taulukon oikeasta yläreunasta löydät suurennuslasin, jonka keskellä on +-merkki. Klikkaa sitä. Ikkuna avautuu. Syötä ikkunan hakukenttään kurssin koodi ilman lopputunnusta (AY00CU42) ja klikkaa Hae. Kurssi ilmestyy näkymään. Klikkaa kurssin kohdalla nappia ”Lisää koriin”. Seuraavaksi klikkaa ikkunan yläosassa olevan hakukorin nappia ”Vie valitut Hopsiin”. Sen jälkeen kurssi näkyy HOPSissasi ja voit tehdä eAHOT-hakemuksen Pepissä. Jos edellä olevat ohjeet eivät toimi, ota yhteyttä tutoropettajaasi tai kurssin opettajaan sähköpostitse.

Oppimisympäristö

Kurssin ohjeet ja tehtävienannot ovat saatavilla oppimisalusta Moodlessa. Tehtävät suoritetaan Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Maksimissaan 81 tuntia.
27 tuntia = 1 op
81 tuntia = 3 op

Sisältö

Opintojakson käytyään opiskelija osaa
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijan ymmärrystä esihenkilötyöstä. Kurssin fokus on lähiesimiestyössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tämä on perustason kurssi. Kurssi sopii kaikille riippumatta edeltävistä opinnoista ja suorituksesta. LABin Liiketoimintayksikön opiskelijat eivät voi ottaa tätä opintojaksoa, koska vastaava laajempi opintojakso sisältyy jo pakollisena opintojaksona heidän opintoihinsa.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojakson tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Hyväksytty suoritus on vähintään tasoa 3 = hyvä. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Viimeinen tehtävä on palautettava arvioitavaksi viimeistään 30.11.2024. Takarajaa ei voi muuttaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 21.11.2023

Ajoitus

17.11.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Oona Casalegno
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti

Osaamistavoitteet

The students are able to
- recognize and appreciate a commonality of purpose between learners from diverse academic disciplines through working in interdisciplinary clusters
- develop an entrepreneurial attitude and skills and to widen their professional identity
- apply artistic thinking and creative competencies to business planning processes
- develop their networking, negotiation and business presentation skills.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Olli Leppänen
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia monipuolisesti ja tehokkaasti käytännön työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa
- laatia toimivia työvälineitä arjen rutiineihin ja analysoida erilaisten ratkaisujen tehokkuutta ja ylläpidettävyyttä
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia integroidusti raportoinnissa ja visuaalisissa esityksissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoitellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten monipuolisempaa käyttöä käytännön harjoitusten avulla. Toteutustapana verkko-opiskelu. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa, eikä lähiopetuksia ole. Lisätukea kaipaaville tarjotaan vapaaehtoisia klinikoita, joissa saa apua harjoitusten tekemiseen.

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 8.1. alkaen. Tehtävien määräajat ovat tammi-maaliskuussa. Verkkoklinikat, opettajan tuki ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat tammi-maaliskuuhun.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristössä saatavilla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Viikkoharjoituksista saa palautetta ja niitä voi korjata ja täydentää niin monta kertaa kuin haluaa palautusmääräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen viikkoharjoituksia ei voi enää palauttaa.

Etätentti tehtävissä opintojakson lopussa määriteltävänä ajankohtana etäoppimisympäristössä. Hylätyn etätentin voi uusia kahdesti, hyväksytyn kertalleen. Uusinta-ajankohdista tiedotetaan kurssin lopussa.

Oppimisympäristö

Etäoppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

Toimisto-ohjelmien harvinaisempien työkalujen hyödyntäminen tehokkaasti erilaisissa sovelluksissa. Pääpaino on taulukkolaskennassa ja soveltavassa ongelmanratkaisussa sen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Pakollinen edeltävä osaaminen: Suoritettuna ja hyvin omaksuttuna opintojakso AL00CD59 Työvälineosaaminen

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäsiiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.
Jos opintojaksolle joudutaan suorittamaan ilmoittautumiskarsintaa, tapahtuu se ensisijaisesti opiskelijan AL00CD59 Työvälineosaaminen -opintojakson opintomenestyksen ja opiskelijan opintopistekertymän perusteella.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- etätentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan harjoitustehtävien ja tentin avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampien toimintojen käytön ja soveltamisen yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampia toiminnallisuuksia käytännön ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten vaativampia toimintoja laajasti ja valita käsiteltävään tehtävään parhaiten sopivat työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa käyttää sovelluksen kehittyneempiä toimintoja tehokkaasti, sujuvasti ja soveltaa tietojaan vaativien käytännön ongelmien ratkaisuun.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 14.04.2024

Ajoitus

13.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Olli Leppänen
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia monipuolisesti ja tehokkaasti käytännön työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa
- laatia toimivia työvälineitä arjen rutiineihin ja analysoida erilaisten ratkaisujen tehokkuutta ja ylläpidettävyyttä
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia integroidusti raportoinnissa ja visuaalisissa esityksissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten monipuolisempaa ja haastavampaa käyttöä käytännön harjoitusten avulla. Toteutustapana verkko-opiskelu. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa, eikä lähiopetuksia ole. Lisätukea kaipaaville tarjotaan vapaaehtoisia klinikoita, joissa saa apua harjoitusten tekemiseen.

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 9.5. alkaen. Opintojakson ensimmäisten tehtävien määräajat ovat touko- ja kesäkuussa, jälkimmäisten tehtävien määräajat elokuun lopussa. Verkkoklinikat, opettajan tuki ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat touko- kesä- ja elokuulle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristössä saatavilla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Etätentti tehtävissä opintojakson lopussa määriteltävänä ajankohtana etäoppimisympäristössä.

Oppimisympäristö

Etäoppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin. Tehtävien pakollisia määräaikoja on jo touko- ja kesäkuussa.

Sisältö

Toimisto-ohjelmien harvinaisempien työkalujen hyödyntäminen tehokkaasti erilaisissa sovelluksissa. Pääpaino on taulukkolaskennassa ja sen tehokäytössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Pakollinen edeltävä osaaminen: Suoritettuna ja hyvin omaksuttuna opintojakso AL00CD59 Työvälineosaaminen

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäsiiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.
Jos opintojaksolle joudutaan suorittamaan ilmoittautumiskarsintaa, tapahtuu se ensisijaisesti opiskelijan AL00CD59 Työvälineosaaminen -opintojakson opintomenestyksen ja opiskelijan opintopistekertymän perusteella.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- etätentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan harjoitustehtävien ja tentin avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampien toimintojen käytön ja soveltamisen yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampia toiminnallisuuksia käytännön ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten vaativampia toimintoja laajasti ja valita käsiteltävään tehtävään parhaiten sopivat työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa käyttää sovelluksen kehittyneempiä toimintoja tehokkaasti, sujuvasti ja soveltaa tietojaan vaativien käytännön ongelmien ratkaisuun.

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti
 • TLTIEX24K1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24K, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIEX24S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available course material

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course - LAB Mooc

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS
5 x 27 hours = about 135 hours student's work load

Sisältö

The lesson plan includes:
- The boreal forests;
- Forests and Forestry in Finland, Sweden, Estonia;
- The temperate deciduous forests;
- Forests and forestry in Germany and Austria;
- European Wood and Wooden products;
- Sawntimber-, Plywood-, Particleboard-, Fibreboard-, Gluelam-, CLTproduction processes;
- Forest Industries in Northern and Central Europe;
- International wood trade from Nordic countries, Germany and Austria;

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge of wood technology is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course - LAB Mooc

Ajoitus ja läsnäolo

2.10.2023-29.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available course material

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online course - LAB Mooc

Uusintamahdollisuudet

To be discussed with lecturers

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS
5 x 27 hours = about 135 hours student's work load

Sisältö

The lesson plan includes:
- The boreal forests;
- Forests and Forestry in Finland, Sweden, Estonia;
- The temperate deciduous forests;
- Forests and forestry in Germany and Austria;
- European Wood and Wooden products;
- Sawntimber-, Plywood-, Particleboard-, Fibreboard-, Gluelam-, CLTproduction processes;
- Forest Industries in Northern and Central Europe;
- International wood trade from Nordic countries, Germany and Austria;

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge of wood technology is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
 • HLTITK23
  Täydennyskoulutus 2023, sosiaali- ja terveysala, Lahti

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:
- GAS- menetelmää hyödyntäen laatia kuntoutuksen tai muun toiminnan tavoitteet sekä seurata ja arvioida niiden saavuttamista
- perustella menetelmän käyttöä ja soveltaa sitä eri tilanteisiin esim. kuntoutustyössä, tuetussa päivätoiminnassa tai työtoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu missä hyvinvointialan opiskelijat ovat integroituneena LABn täydennyskoulutukseen. Opiskelijana pääset kouluttautumaan ammattilaisten kanssa yhdessä. Koulutukseen otetaan mukaan max.6 sairaanhoitaja-, sosionomi- tai fysioterapeuttiopiskelijaa viimeisen lukuvuoden opiskelijaa.

Koulutus toteutetaan kolmena etäopetuspäivänä sekä itsenäisenä työskentelynä.
Koulutus sisältää etukäteistehtävän, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, sekä omaan työhön liittyvät välitehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

23.11, 30.11 ja 14.12
klo.9.00-16.00
Koulutus edellyttää Zoomilla läsnäoloa kaikissa kolmessa päivässä.

Sisältö

GAS -menetelmä (Goal Attainment Scaling) on asiakkaan palvelun, hoidon tai kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuväline. GAS:in avulla kuvataan selkeitä, tunnistettavia ja merkityksellisiä muutoksia asiakkaan / kuntoutujan elämässä.
GAS – Goal Attainment Scaling -koulutus on suunniteltu yhteistyössä Kelan kanssa. Kelan tavoitteena on GAS -menetelmän avulla tuoda Kelan järjestämään kuntoutukseen yhtenäinen välineistö kuntoutuksen tavoitteiden asettamiselle.
GAS menetelmä on Kelan standardeissa palveluntuottajille.

Koulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Soveltuu 6-7 lukukauden opiskelijoille, joilla on tehdyn ammatillisen harjoittelun kautta mahdollisuus soveltaa koulutuksen sisältöä kokemukseensa.
Erityisen hyvin koulutus soveltuu tehtäväksi samaan aikaan harjoittelun kanssa.

Koulutus tarjotaan opiskelijoille liittyneenä täydennyskoulutukseen joka soveltuu sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksessa tai kuntouttavassa hoidossa toimiville ammattilaisille sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävien palveluiden parissa työskenteleville
.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.12.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

06.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 6

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:
- GAS- menetelmää hyödyntäen laatia kuntoutuksen tai muun toiminnan tavoitteet sekä seurata ja arvioida niiden saavuttamista
- perustella menetelmän käyttöä ja soveltaa sitä eri tilanteisiin esim. kuntoutustyössä, tuetussa päivätoiminnassa tai työtoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu missä hyvinvointialan opiskelijat ovat integroituneena LABn täydennyskoulutukseen. Opiskelijana pääset kouluttautumaan ammattilaisten kanssa yhdessä. Koulutukseen otetaan mukaan max.6 sairaanhoitaja-, sosionomi- tai fysioterapeuttiopiskelijaa viimeisen lukuvuoden opiskelijaa.

Koulutus toteutetaan kolmena etäopetuspäivänä sekä itsenäisenä työskentelynä.
Koulutus sisältää etukäteistehtävän, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, sekä omaan työhön/harjoitteluun liittyvät välitehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

9.4, 25.4 ja 8.5
klo.9.00-16.00
Koulutus edellyttää Zoomilla läsnäoloa kaikissa kolmessa päivässä.

Sisältö

GAS -menetelmä (Goal Attainment Scaling) on asiakkaan palvelun, hoidon tai kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuväline. GAS:in avulla kuvataan selkeitä, tunnistettavia ja merkityksellisiä muutoksia asiakkaan / kuntoutujan elämässä.
GAS – Goal Attainment Scaling -koulutus on suunniteltu yhteistyössä Kelan kanssa. Kelan tavoitteena on GAS -menetelmän avulla tuoda Kelan järjestämään kuntoutukseen yhtenäinen välineistö kuntoutuksen tavoitteiden asettamiselle.
GAS menetelmä on Kelan standardeissa palveluntuottajille.

Koulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Soveltuu 6-7 lukukauden opiskelijoille, joilla on tehdyn ammatillisen harjoittelun kautta mahdollisuus soveltaa koulutuksen sisältöä kokemukseensa.
Erityisen hyvin koulutus soveltuu tehtäväksi samaan aikaan harjoittelun kanssa.

Koulutus tarjotaan opiskelijoille liittyneenä täydennyskoulutukseen joka soveltuu sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksessa tai kuntouttavassa hoidossa toimiville ammattilaisille sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävien palveluiden parissa työskenteleville
.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• hallintomenettelyn ja hyvän hallintotavan keskeiset vaatimukset.
• tunnistaa oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit.
• soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.
• kuvailla kunnan keskeiset tehtävät.
• kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän sekä kunnalliset päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan perusteet.
• kunnallisen päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan ja kunnallistalouden sääntelyn yleiset periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia tunnilla ja verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Luento-opetus lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäenpää, O. Hallinto-oikeus.
Koivuluoma ym. Hallintolain käyttö.
Harjula & Prättälä. Kuntalaki.
Heuru ym. Kunnallisen itsehallinnon perusteet.

Kirjallisuus soveltuvilta osin.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vieralu julkiseen organisaatioon.

Uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 49. Ensimmäinen uusinta viikolla 3. Toinen uusinta viikolla 7.

Oppimisympäristö

Luokassa. Erikseen ilmoitettavalla viikolla ATK-luokka, jossa tehdään harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on laajuudeltaan 5.00 opintopistettä.

Sisältö

Hallinto-oikeudessa tutustutaan hyvän hallinnon periaatteisiin, hallintomenettelyn toimintatapoihin ja yksilön oikeusturvaan hallinnossa. Kurssilla käydään läpi mm. hallintotavan huolellisuusvelvoitetta, käsittelyn viivytyksettömyyden asianmukaisuutta, päätöksen tiedoksiantojen sekä neuvontavelvollisuuden keskeisiä vaatimuksia.

Kuntaoikeudessa tutustutaan kunnan itsehallinnon perusteisiin, kunnan keskeisiin tehtäviin ja kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän perusteisiin. Opiskelijat tuntevat myös kunnallisen päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan ja kunnallistalouden sääntelyn yleiset periaatteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Juridiikan peusteet ja yhtiöoikeus suoritettuna.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys hallintomenettelyn ja hyvän hallintotavan keskeiset vaatimuksista sekä kunnallisen itsehallinnon perusteista, kunnan keskeisistä tehtävistä ja kunnallisesta luottamushenkilöjärjestelmästä.

Taidot: Opiskelija osaa laatia hallintoasiakirjan ja tuntee sille asetetut vaatimukset.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius hahmottaa ja arvioida hallintomenettelyn ja hyvän hallintotavan keskeisiä vaatimuksia. Hän hahmottaa myös hallinnon oikeussuojajärjestelmän merkittävimmät elementit.

Opiskelija kykenee selittämään kunnan itsehallinnon perusteet, kunnan keskeiset tehtävät ja kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän merkittävimmät perusteet. Hän on tuntee myös kunnallisen päätöksenteon, sääntelyn yleiset periaatteet.

Taidot: Opiskelija osaa laatia hyvin hallintoasiakirjan ja tuntee sille asetetut laadulliset vaatimukset.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida hallintomenettelyyn liittyvää lainsäädäntöä, hyvän hallintotavan keskeiset vaatimuksia ja hallinto-oikeuteen liittyviä ennakkopäätöksiä.

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida kuntien itsehallinnon perusteita ja kunnan keskeisiä tehtäviä ja kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmää. Hän tuntee myös kunnallisen päätöksenteon, johtamisen, viranomaistoiminnan ja kunnallistalouden sääntelyn yleiset periaatteet.

Taidot: Opiskelija kykenee taidokkaasti laatimaan hallintomenettelyyn liittyviä asiakirjoja ja laskelmia.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLABTOLO
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Logistiikka
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yhdistää sopimusjuridiikan tärkeänä osana kaupankäyntiä
- tärkeimpien asiakirjojen asiasisällön osana yrityksen hankintatoimea

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luento tai verkko-opetus, oppimistehtävät. Kurssi alkaa ennakkotehtävällä, jonka suorittaminen määräpäivään mennessä on edellytys kurssilla jatkamiselle.
Suositellaan, että opiskelija suorittaa myös kurssin Hankintatoimen kehittäminen AL00CU83-3001.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutetaan 6.3.-31.5.2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mika Hemmo ja Kari Hoppu Sopimusoikeus
Iloranta ym. Hankintojen johtaminen

Oppimisympäristö

Moodle
Verkko

Sisältö

Opiskelija osaa
- solmia sopimuksia,
- ymmärtää keskeiset periaatteet sopimusneuvotteluissa
- kuvata mitä juridisia vaatimuksia hankintatoimella on
- arvioida hankintatoimen juridisia kysymyksiä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat tai juridiikan perusteet suoritettu, tai vastaavat tiedot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
-osaa soveltaa sopimusoikeuden periaatteita hankintatoimeen
-pystyy arvioimaan hankintaneuvotteluja juridisesta näkökulmasta
-hallitsee pääpiirteissään hankintaprosessin oikeudellista käsitteistöä ja sääntelyä sekä tuntee pääpiirteissään erilaisia hankinta-asiakirjoja ja niihin liittyviä oikeudellisia riskejä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti
-osaa soveltaa hyvin sopimusoikeuden periaatteita hankintatoimeen
-pystyy arvioimaan hankintaneuvotteluja juridisesta näkökulmasta
-hallitsee hyvin hankintaprosessin oikeudellista käsitteistöä ja sääntelyä sekä tuntee erilaisia hankinta-asiakirjoja ja niihin liittyviä oikeudellisia riskejä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti
-osaa soveltaa erinomaisesti sopimusoikeuden periaatteita hankintatoimeen
-pystyy arvioimaan hankintaneuvotteluja juridisesta näkökulmasta laajasti
-hallitsee erinomaisesti hankintaprosessin oikeudellista käsitteistöä ja sääntelyä sekä tuntee erilaisia hankinta-asiakirjoja ja niihin liittyviä oikeudellisia riskejä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Riitta Turkia
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLABTOLO
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Logistiikka
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• ostoprosessin eri vaiheet
• kuvata hankinnan merkityksen yrityksen liiketoiminnalle
• kehittää toimittajayhteistyötä
• tuntee vastuullisen hankinnan periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Täysin verkossa. (ei luentoja)
Moodlen oppimisympäristö: videot, podcastit, artikkelit ja oppimistehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024 (kurssi avoinna 22.1. - 31.5. ). Omaan tahtiin suoritettava opintojakso annettuna ajankohtana. Kurssilla ei ole luentoja. HUOM! Mahdollinen asiantuntijawebinaari (Logy ry:n kanssa), josta ilmoitetaan kurssialustalla Moodlessa vuoden alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristössä Moodlessa annettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava vastuuopettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Asiantuntijapuheenvuorot nauhoitteina tai ilmoitettuna ajankohtana (esim. webinaari).

Oppimisympäristö

Moolde verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä eli koko kurssin vastaa noin 135 tuntia.

Sisältö

Käsiteltäviä teemoja:
- hankintojen merkitys liiketoiminnassa organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta (hankintaosaaminen osana logistiikkaa - tie yrityksen menestymiseen)
- hankintojen mittaaminen
- toimittajien hallinta
- digitaaliset hankinnat
- vastuulliset hankinnat
- case-tehtävä: hankintojen kehittäminen omassa tai valitussa yrityksessä (omaa työelämäyhteyttä ei siis tarvita)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssin onnistumisen kannalta suositellaan, että logistiikan ja toimitusketjun perustiedot ovat hallussa.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset asiakokonaisuudet tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset asiakokonaisuudet hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset asiakokonaisuudet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pia Halonen
 • Eeva Tuomenoksa
 • Tiia Kangassalo
 • Sari Lehtinen
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Maj-Britt Tallbacka
 • Outi Niskanen
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Heidi Savolainen
Opetusryhmät
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
Pienryhmät
 • Simulaatio

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtäviä ja simulaatio harjoitus, mm hätäsynnytyksestä

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelija voi ilmoittautua itselleen sopivaan simulaatioon ,joka toteutetaan syksyn 2023 aikana. Simulaatio ajat löytyvät Moodlesta ja lukujärjestyksestä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle sivustolla on opintojakson materiaalit ja ennakkotehtävät

Arviointimenetelmät

Opiskelijan täytyy tehdä ennakkotehtävät ennen simulaatioon osallistumista, Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Heidi Savolainen
Opetusryhmät
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
Pienryhmät
 • Simulaatio

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtäviä ja simulaatio harjoitus, mm hätäsynnytyksestä

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelija voi ilmoittautua itselleen sopivaan simulaatioon ,joka toteutetaan kevään 2024 aikana. Simulaatio ajat löytyvät Moodlesta ja lukujärjestyksestä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle sivustolla on opintojakson materiaalit ja ennakkotehtävät

Arviointimenetelmät

Opiskelijan täytyy tehdä ennakkotehtävät ennen simulaatioon osallistumista, Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markus Kräkin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOJO
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Johtaminen ja HR
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ymmärtää henkilöstöjohtamisen tehtäväkentän ja strategisen merkityksen organisaatiossa.
- asettaa henkilöstöjohtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä ja hankkia niihin vastauksia.
- osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen prosesseja organisaation toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin voi suorittaa joustavasti osallistuen joko osittain tai kaikkiin verkko- ja lähisessioihin. Myös täysin virtuaalinen suorittaminen ilman osallistumista sessioihin on mahdollista. Verkko- ja lähisessiot antavat eväitä itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin. Verkkosessioissa toimitaan vuorovaikutteisesti pienryhmissä, sessioita ei nauhoiteta. Lähisessiot ovat case-pajoja, joilla ratkotaan todellisia tai mahdollisia henkilöstöjohtamisen käytännön haasteita. Mikäli case-pajaan ei pysty osallistumaan, tulee siitä tehdä korvaava tehtävä itsenäisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Aikataulutettu verkko-opetus: Verkkosessioihin osallistuminen on vahvasti suositeltua, sillä ne auttavat oppimistehtävien suorittamisessa ja ajattelun avautumisessa käsiteltäviin teemoihin.

Aikataulutettu lähiopetus: Case-pajoihin (lähisessiot) osallistuminen on vahvasti suositeltavaa. Oppiminen syventyy vuorovaikutuksessa ja yhdessä casejä ratkoen. Case-tehtävät tehdään joko lähipajassa tai itsenäisesti korvaavalla tehtävällä.

Oppimistehtäville annetaan kurssin alussa deadline. Kurssi sisältää omaehtoista opiskelua. Aikataulu ja mahdolliset muutokset: TimeEdit/eLAB.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa on tentti kurssimateriaaleihin perustuen.

Työelämäyhteistyö

Case-pajat (lähisessiot) rakentuvat aitojen työelämätapausten kautta.

Oppimisympäristö

E-learning, verkkosessiot Zoom, verkko-oppimisalusta moodle.lab.fi, lähisessiot luokkatilassa eLAB/TimeEdit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 8 h verkkosessioissa, noin 12 tuntia vapaaehtoisissa johtamisklinikoissa, mikä tarkoittaa noin 110 tuntia eli 13 - 14 kahdeksan tunnin työpäivää omaehtoista opiskelua.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään henkilöstöjohtamista, erityisesti henkilöstöprosessin (työsuhteen elinkaaren) vaiheita ja niihin liittyviä käytäntöjä. Ratkottavana on casejä sekä lähteisiin nojaavaa pohdintaa edellyttävä itsenäinen oppimistehtävä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävänä opintona suositellaan kurssin Esihenkilötyö ja johtaminen (aik. Esimiestyö ja johtaminen tai Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen) hyväksyttyä suoritusta tai vastaavaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti. Arviointi 1 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteita ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- kuvata henkilöstöprosessin vaiheet
- käsitellä ymmärrettävästi valittuja henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiä
- käyttää yksittäisiä lähteitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- kuvata ja perustella henkilöstöprosessin vaiheet
- käsitellä ymmärrettävästi ja perustellen valittuja henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiä
- hyödyntää useita lähteitä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- kuvata, perustella ja käsitellä soveltaen henkilöstöprosessin vaiheet
- käsitellä ymmärrettävästi, perustellen ja soveltaen valittuja henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiä osoittaen kykyä yhdistää prosessin vaiheita ja erityiskysymyksiä relevantilla tavalla toisiinsa.
- hyödyntää perustellen useita relevantteja lähteitä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tarja Muikku
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaustunti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaustunti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn

tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain

eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen

eri sijoitusmuotojen verotuksen

varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssiesittely verokkoluentona, jolloin sovitaan myös toimintatavat. Videoluennot, harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen opiskelu, teeman osaamista mittaavat osiotentit. Menetelmänä käänteinen oppiminen. Ohjausklinikat tarvittasessa (max. 5 krt)

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3 pidettävällä kurssiesittelyllä, jossa läsnäolo pakollista. Muuten kurssi etenee viikottaisten opiskeluteemojen mukaan. Teemojen osaamista mittaavat osiotentit ensimmäisellä kerralla sovitun aikataulun mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Yritysverotus - Suunnittelusta tilinpäätökseen, Edita 2022 s. 9-69, vero.fi -sivusto, muu kurssialustalla kerrottu materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan aloitusluennolla.

Oppimisympäristö

Moodle, zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, mikä vastaa 135 opiskelijatyötuntia. Noin 10 h per viikko. Kurssilla tehdään paljon laskuharjoituksia, joissa sovelletaan teoriaa käytäntöön.

Sisältö

Tavoite / opiskelija osaa:

- etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn
- tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain
- eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen
- yleisimpien sijoitusmuotojen verotuksen
- varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Sisältö: Tulolähteet ja tulolajit, pääomatulot, alijäämähyvitys, tappio, ansiotulot, tuloista maksettavat verot, yritysmuodon vaikutus yrittäjän verotukseen, sijoittaminen ja verotus, varainsiirtoverotus, perintö- ja lahjaverotus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita. Perusasiat taseen muodostumisesta ja lukemisesta auttavat yrittäjien verotukseen tutustumista. Kurssilla etusijalla ovat LAB:n verkkokampuksen ja Lahden kampuksen opiskelijat. Lappeenrannan kampuksen opiskelijat ainoastaan eritysen painavasta syystä, jolloin asiasta on sovittava etukäteen joko opettajan kanssa.

Arviointimenetelmät

Osiotenttien keskiarvo.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuloverojärjestelmän periaatteet ja tietää tulolähdejaon. Hän osaa jakaa tulot pääoma- ja ansiotuloihin ja osaa laskea maksettavat verot ja maksut. Hän osaa laskea elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavan tulon jakautumisen yrittäjälle. Hän osaa perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet. Opiskelija osaa verotusmenettelyn pääperiaatteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tarja Muikku
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn

tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain

eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen

eri sijoitusmuotojen verotuksen

varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot (lähi / verkko), harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen opiskelu, tentti. Menetelmänä käänteinen oppiminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 4 pidettävällä aloitusluennolla, jossa läsnäolo pakollista ja päättyy 18 pidettävään päätöstenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Yritysverotus; Suunnittelusta tilinpäätökseen, Edita, 2022 tai uudempi, paperi tai verkkokirja. vero.fi -sivusto, muu kurssialustalla kerrottu materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Henkilöverotus -kurssin uusinnat järjestetään seuraavasti:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimisympäristö

Luokka, moodle, zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, mikä vastaa 135 opiskelijatyötuntia. Noin 10 h per viikko.

Sisältö

Tavoite / opiskelija osaa:

- etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn
- tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain
- eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen
- yleisimpien sijoitusmuotojen verotuksen
- varainsiirtoverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Sisältö: Tulolähteet ja tulolajit, pääomatulot, alijäämähyvitys, tappio, ansiotulot, tuloista maksettavat verot, yritysmuodon vaikutus yrittäjän verotukseen, sijoittaminen ja verotus, verotusmenettely, varainsiirtoverotus, perintö- ja lahjaverotus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita, mutta tuloslaskelman ja taseen ymmärtämisestä on hyötyä.

Arviointimenetelmät

Sovitaan aloitusluennolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut riittävää osaamista teemasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuloverojärjestelmän periaatteet ja tietää tulolähdejaon. Hän osaa jakaa tulot pääoma- ja ansiotuloihin ja osaa laskea maksettavat verot ja maksut. Hän osaa laskea elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavan tulon yrittäjälle. Hän osaa perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet. Opiskelija osaa verotusmenettelyn pääperiaatteet.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tuloverojärjestelmän perusperiaatteet
- tulojen jaon pääoma- ja ansiotuloihin ja tuntee verojen laskemisen periaatteet
- verotusmenettelyn perusteet ja tuntee muualta kuin Suomesta saadun tulon verotukseen
- Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen Suomessa tapahtuvaan verotukseen
- verosopimuksien keskeisen sisällön ja niiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkko-opiskelu sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitusluento viikolla 35 lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, Verohallinnon ohjeet, Niskakangas & Knuuttila: Henkilöverotus.
Verohallinto, Kansainvälisen verotuksen käsikirja.
Muu kurssilla ilmoitettu materiaali.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämäedustajan vierailuluento.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan aloitusluennolla.

Oppimisympäristö

Luokka, moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 4 op, mikä vastaa 108 opiskelijatyötuntia. Keskimäärin 8 h per opiskeluviikko.

Sisältö

Suomen tuloverojärjestelmä, luonnollisen henkilön tuloverotus ja verotusmenettely. Ulkomailla työskentelyn verotus sekä ulkomaisen työntekijän Suomesta saadun tulon verotus. Verosopimusten merkitys kansainvälisessä henkilöverotuksessa.

Arviointimenetelmät

Arvosana määräytyy kurssin päätöstentin ja sovittujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut riittävää osaamista suhteessa oppimistavoitteisiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää tuloverojärjestelmän perusperiaatteet. Hän osaa jakaa tulot pääoma- ja ansiotuloihin ja osaa verojen laskemisen periaatteet. Hän tietää verotusmentettelyn pääperiaatteet. Opisleija tunnistaa kansainvälisen verotuksen perusteet, verosopimukset ja niiden merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuloverojärjestelmän periaatteet ja tietää tulolähdejaon. Hän osaa jakaa tulot pääoma- ja ansiotuloihin ja osaa laskea maksettavat verot ja maksut yleisimmät vähennykset huomoiden. Opiskelija osaa verotusmenettelyn periaatteet ja hän osaa hakea tietoa erilaisissa verotukseen liittyvissä ongelmissa ja hän osaa tulkita ohjeiden keskeisimpiä sisältöjä. Opiskelija osaa laskea verovelvollisen tulon kansainvälisissä tilanteissa eri menetelmiä käyttäen ja hän tunnistaa mekaanikko- ja kuuden kuukauden sääntöjen määritelmät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tuloverojärjestelmän periaatteet ja ymmärtää tulolähdejaon mekityksen verotuksessa. . Hän osaa tulon jakamisen pääoma- ja ansiotuloihin eri tilanteissa sekä osaa laskea maksettavat verot ja maksut vähennykset huomoiden. Opiskelija hallitsee verotusmenettelyn ja hän osaa hakea tietoa erilaisissa verotukseen liittyvissä ongelmissa ja soveltaa ohjeistusta eri tilanteissa. Opiskelija osaa laskea verovelvollisen tulon kansainvälisissä tilanteissa eri menetelmiä käyttäen ja hän tuntee hyvin mekaanikko- ja kuuden kuukauden sääntöjen määritelmät. Hän osaa soveltaa Verohallinnon ohjeita luonnollisen henkilön tuloverotuksesta erilaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Anna-Riitta Pettinen
 • Titta Sainio
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRNURSE20S
  Bachelor's Degree Programme in Nursing 20S Lappeenranta
 • HLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Hyvinvointiyksikkö
 • HLPRPARA21SHA
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S A Lappeenranta
 • HLPRPARA21SHB
  Bachelor's Degree Programme in Paramedic 21S B Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-selittää eri hoitoprosessin vaiheet sekä tunnistaa eri vaiheisiin kirjattavat asiakokonaisuudet.
-tunnistaa kirjaamisen keskeiset periaatteet
-tunnistaa kansallisen kirjaamismallin sisällön
-käyttää rakenteista kirjaamista Case –tapauksen pohjalta
-käyttää kirjaamisen eri vaiheissa tarkoituksenmukaisia kielen rakenteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Lappeenranna kampuksella.

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja tehdä opintojaksoon liittyvät harjoitukset ja tehtävät.

Opetusmenetelmät: toiminnallinen luento, workshop, itsenäinen työskentely ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

14.8. - 24.9.2023
Lähiopetustunneilla läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

FinCC Luokituskokonaisuuden käyttäjäopas 4.0 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Potilastiedon kirjaamisen yleisopas 2022. https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf
Moodle-kurssin materiaali

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella ja workshop-työskentely.

Moodle- ja Docca-ympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Hoitotyön kirjaamisen kielelliset rakenteet ja sanasto
- Lainsäädäntö ja etiikka
- Hoitotyön prosessi
- Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen
- Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli
- Laadukas kirjaaminen
- Hoitotyön kirjaamisen harjoittelu Doccassa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Riittävä suomen kielen taito (esim. Finnish 1-4, Finnish for work tai vastaavat tiedot)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tiedolliset kriteerit:
Opiskelija osaa
Selittää hoitotyön prosessin vaiheet
Tunnistaa hoitotyön prosessin eri vaiheisiin kirjattavat asiat
Tunnistaa hoitotyön kirjaamisen keskeiset periaatteet.
Tunnistaa hoitotyön kansallisen kirjaamismallin sisällön.
Tunnistaa hoitotyön kirjaamisen eri vaiheissa käytettävät kielen rakenteet ja niiden tarkoituksen.

Taidolliset kriteerit:
Opiskelija osaa
Lukea ja ymmärtää hoitotyön prosessin eri vaiheiden asiakokonaisuuksia
Käyttää hoitotyön rakenteista kirjaamista asiakastapauksessa
Käyttää hoitotyön kirjaamisen eri vaiheissa tarkoituksenmukaisia kielen rakenteita.

Asenteeseen liittyvät kriteerit:
Opiskelija osoittaa halua ja kykyä oppia kirjaamisen käytännöt ja soveltaa niitä omaan työskentelyynsä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa osaa:
- kuvata kalustetoimialan toimintaympäristöä
- arvioida alan yritysten toimintastrategioita
- kuvata huonekaluteollisuuden tuotteita sekä niiden tuotantomenetelmiä
- nimetä kotimaisia suunnittelijoita ja nimetä heidän suunnittelemiaan tuotteita
- analysoida kotimaisen huonekaluteollisuuden tilannetta ja sen tulevaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijat tutustuvat opintojaksolla huonekalutoimialan nykytilaan ja markkinoilla olevaan tuotevaiikoimaan. Opiskelijat tutustuvat huonekaluja myyviin yrityksiin ja niitä tuottaviin yritysten toimintatapoihin sekä heidän tuotantomenetelmiinsä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

lmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sari Suominen
Opetusryhmät
 • Aloitusinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaus 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaus 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOJO
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Johtaminen ja HR
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Aloitusinfo
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaus 1
 • Vapaaehtoinen verkko-ohjaus 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
- soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
- asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Palautettavia tehtäviä on kolme: orientaatiotehtävä, oppimispäiväkirja ja PowerPoint-muotoinen harjoitustyö, joka tehdään 1-3 hengen ryhmissä. Opiskelu on soveltavaa ja käytännönläheistä. Opiskelumateriaalissa on mukana kirjallista ja videomuotoista aineistoa. Harjoitustyö on työhyvinvointikartoitus, joka tehdään itse valittuun (tai ryhmän valitsemaan) yritykseen tai muuhun kohdeorganisaatioon. Opiskeluun sisältyy siis yrityskäyntejä. Yrityskontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Kurssilla hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä menetelmää. Tervetuloa mukaan! Ps. Kohdeorganisaatiota kannattaa miettiä jo valmiiksi.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa 11.1. ja päättyy 24.3.2024. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville on silti aikatauluja, joita pitää noudattaa. Opintojaksolla on kolme tunnin mittaista Zoom-tapaamista klo 17-18: aloitusinfo, vapaaehtoinen verkko-ohjaus 1 ja vapaaehtoinen verkko-ohjaus 2. Aloitusinfo tallennetaan, verkko-ohjausten keskeiset asiat kerrotaan kaikille Moodlen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja opiskelijoiden itsensä hankkima materiaali (kohdeorganisaatio, netti)

Työelämäyhteistyö

Kohdeorganisaationa toimii opiskelijan/opiskelijaryhmän itsensä valitsema yritys tai muu työyhteisö.

Oppimisympäristö

Moodle, netti, case-yritys, harjoitustyöryhmä, kurssin osallistujat, korkeakouluyhteisö

Sisältö

Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
Työhyvinvoinnin osa-alueet
Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus on vähintään tasoa 3 = hyvä. Arviointia suoritetaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin sekä annettuihin ohjeisiin ja aikatauluihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää työhyvinvointiin ja vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa.
- esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tilanteisiin vastuullisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin pyrkivässä yrityksessä
- toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteen mukaisesti hyvinvoinnin kehittämiseen kohdistuvassa suunnittelutyössä

Ilmoittautumisaika

12.01.2024 - 07.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Matti Welin
 • Henri Koukka
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä ICT-tiimissä
- ratkaista ongelmia aikarajoitteisessa tilanteessa paineen alaisena
- esittää tehdyn työn tuotokset

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 08.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata informaatiomuotoilun perusperiaatteet ja analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita
- valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa
- luoda visuaalisia esityksiä abstraktista tai monimutkaisesta tiedosta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka koostuu mm. teorialuennoista, ohjelmisto-opetuksesta, presentaatioista ja keskusteluista. Tämän lisäksi opiskelijat työskentelevät omatoimisesti sekä yksin että ryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu yhdeksälle viikolle aikavälillä 14.9.-8.11. ja koostuu 8 lähiopetuspäivästä. Teorialuentojen (3) poissaolot korvattava lisäsuorituksella. Muun lähiopetuksen osalta 50% läsnäolovaatimus. Osallistuminen kurssin ensimmäiselle tapaamiselle pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tieto Näkyväksi - Juuso Koponen, Jonatan Hildén ja Tapio Vapaasalo, 2016

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kurssin 135 työtuntia jakautuvat seuraavasti: teorialuennot 10 tuntia, muu lähiopetus 35 tuntia, omatoiminen työskentely itsenäisesti ja ryhmässä 90 tuntia (vajaat 3 viikkoa!).

Sisältö

Kurssilla perehdytään informaatiomuotoilun historiaan, informaatiomuotoilun kielioppiin, ihmisen havainnointikykyyn, informaatiomuotoilun lajityyppeihin sekä Adobe Illustrator ja RAWGraphs ohjelmistojen hyödyntämiseen tiedon visualisoinnissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Adobe Illustrator-ohjelman (tai vastaavan) perusteiden hallitseminen eduksi.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtäviin, presentaatioihin, aktiivisuuteen ja läsnäoloon perustuva arviointi sekä itse- ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija saa hylätyn arvosanan jos läsnäolovaatimus ei täyty, ei ole suorittanut kaikkia kurssitehtäviä määrätyssä ajassa tai ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään muotoon ja esittää sen tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet hyvin ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä tarkoituksenmukaista dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon sekä esittää sen tarkoituksenmukaisella ja tavalla. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet vakuuttavasti ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä tarkoituksenmukaista dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon sekä esittää sen tarkoituksenmukaisella ja ammattimaisella tavalla. Opiskelija osaa sujuvasti työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Opiskelijan läsnäolo on vähintään 80%

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 06.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Petri Suni
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIGR22S
  Graafisen suunnittelun koulututus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata informaatiomuotoilun perusperiaatteet ja analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita
- valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa
- luoda visuaalisia esityksiä abstraktista tai monimutkaisesta tiedosta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka koostuu mm. teorialuennoista, ohjelmisto-opetuksesta, presentaatioista, harjoitustehtävistä ja keskusteluista. Tämän lisäksi opiskelijat työskentelevät omatoimisesti sekä yksin että ryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu kevätlukukauden alkupuoliskolle. Kurssilla 60% läsnäolovaatimus. Teorialuentojen (3) poissaolot korvattava lisäsuorituksella. Lisäksi viimeisen tapaamiskerran poissaolo korvattavissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tieto Näkyväksi - Juuso Koponen, Jonatan Hildén ja Tapio Vapaasalo, 2016

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta (opintojaksolla ei ole tenttiä).

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-alusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kurssin 135 työtuntia jakautuvat seuraavasti: teorialuennot 20 tuntia, muu lähiopetus 30 tuntia, omatoiminen työskentely itsenäisesti ja ryhmässä 85 tuntia (vajaat 3 viikkoa!).

Sisältö

Kurssilla perehdytään informaatiomuotoilun historiaan, informaatiomuotoilun kielioppiin, ihmisen havainnointikykyyn, informaatiomuotoilun lajityyppeihin sekä Adobe Illustrator ja RAWGraphs ohjelmistojen hyödyntämiseen tiedon visualisoinnissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Adobe Illustrator-ohjelman (tai vastaavan) perusteiden hallitseminen eduksi.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtäviin, presentaatioihin, aktiivisuuteen ja läsnäoloon perustuva arviointi. Ryhmätöiden osalta lisäksi itse- ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija saa hylätyn arvosanan jos läsnäolovaatimus ei täyty, ei ole suorittanut kaikkia kurssitehtäviä määrätyssä ajassa tai ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään muotoon ja esittää sen tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet hyvin ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä tarkoituksenmukaista dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon sekä esittää sen tarkoituksenmukaisella ja tavalla. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa informaatiomuotoilun perusperiaatteet vakuuttavasti ja osaa analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita. Opiskelija osaa etsiä tarkoituksenmukaista dataa, muuntaa sen visuaalisesti ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon sekä esittää sen tarkoituksenmukaisella ja ammattimaisella tavalla. Opiskelija osaa sujuvasti työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Opiskelijan läsnäolo on vähintään 70%.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata informaatiomuotoilun perusperiaatteet ja analyyttisesti arvioida informaatiomuotoilun tuotteita
- valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa
- luoda visuaalisia esityksiä abstraktista tai monimutkaisesta tiedosta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutuksella tutustutaan tiedon visualisoinnin periaatteisiin, käytäntöihin ja muotoihin sekä informaatiografiikan kielioppiin, kuten sommittelun ja havainnon lainalaisuuksiin. Esimerkkejä tuodaan esiin myös erilaisista informaation visualisoinnin tavoista ja mahdollisuuksista.

Toteutustapa:
- Tallenntet verkkoluennot ja niihin liittyvät harjoitustehtävät ja niiden vertaisarviointi.
- Laajempi tiedonhankinta- ja soveltamistehtävä tiedon visualisoimisesta

Ajoitus ja läsnäolo

3 op teoriaosuus (luennot, soveltavat harjoitukset)
2 op soveltavan harjoitus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koponen, Hildén, Vapaasalo Tieto näkyväksi 2017

Oppimisympäristö

Moodle, M19 Kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60% luento ja tiedonhankinta- ja soveltamistehtävät
40% Soveltava harjoitustehtävä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Totetus on osa MLTIMES23S -opiskelijoiden OPS:a ja tarkoitettu ensisijaisesti heille.

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen ja aktiivisuus.
Osallistuminen tietoaineksen soveltamiseen harjoitustehtävien tekemisen kautta. Harjoitustehtävien hyväksytty palautus moodleen.
Laajemman harjoitustehtävän osoittama informaatiomuotoilun periaatteiden ymmärtäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa informaatiomuotoilun pohjalle ja perustella tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- käyttää johdonmukaisesti informaatiomuotoilun käsitteitä ja käsitellä kokonaisuuksia
- hyödyntää ja soveltaa informaatiomuotoilun periaatteita visualisoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Taina Orpana
 • Sami Lanu
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä keskeiset markkinointiviestinnän muodot, käsitteet ja tavoitteet
- selittää miten markkinointiviestinnällä vaikutetaan kohderyhmiin
- kuvata markkinointiviestinnän roolin brändien arvonmuodostamisessa sekä asiakassuhteiden luomisessa ja säilyttämisessä
- luoda integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi
- vertailla keskeisiä perinteisen ja digitaalisen mainonnan keinoja ja ymmärtää niihin liittyvät käsitteet
- määritellä automaation, tekoälyn ja analytiikan mahdollisuuksia markkinointiviestinnässä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Integroidun markkinointiviestinnän kurssilla on kuusi lähikertaa verkossa, jotka tukevat oppimista ja oppimistehtävien laadintaa. Oppimistehtävistä muodostuu markkinointiviesintäsuunnitelma case organisaatiolle. Lähikerrolla luennoidaan, ratkaistaan ongelmia sekä puretaan oppimistehtäviä vaihtuvissa ryhmissä.

Sovellettavat opetusmenetelmät: Luennot, caseperustaiset oppimistehtävät, oppimistehtävien purku ja oppimisen syventäminen pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Pääsääntöisesti lähikerrat ovat joka toinen viikko. Läsnäolo ei ole pakollista, mutta suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali sekä opiskelijan itse hakema aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuus.

Oppimisympäristö

Verkkosessiot Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 30h + oppimistehtävät (tiedonhankinta, analyysi ja soveltaminen) 105h = 135h

Sisältö

Oletko aina halunnut tietää, mitenvalita sopivia kanavia markkinointiviestinnän tueksi? Kiinnostaako sinua mainonta tai mediat? Integroidun markkinointiviestinnän kurssilla pureudutaan kanavaratkaisuihin kohderyhmäkeskeisesti, mietitään ydinviestin rakentumista monikanavaisesti ja päästään kurkistamaan median, mediatoimiston sekä PR:n ihmeelliseen maailmaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen markkinoinnin peruskurssit. Kytkeytyy ja syventää kursseja brändin rakentaminen, sisällön tuottaminen ja digitaalinen markkinointi.

Arviointimenetelmät

Arviointi keskittyy sisällön ymmärtämiseen, kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja ajattelun kirkkauteen osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 05.12.2023

Ajoitus

12.03.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sami Heikkinen
Ryhmät
 • LLABTO23-24E
  Complementary competence (Bachelor's) 2023-2024, Faculty of Business and Hospitality Management
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

After completing this intensive programme, students:
- have developed a holistic view of value in today’s/tomorrow’s society;
- recognise successes and failures of experienced entrepreneurs with (socially/environmentally/economically) sustainable impact [real-life cases], and can translate these learnings into a perspective for looking at responsibility issues in the future;
- are familiar with experimentation as the common language in sustainable innovation;
- understand the core characteristics of user-centred design methods;
- can come up with creative and innovative ideas and (help) design career-related sustainable solutions without discomfort resulting from ambiguity;
- understand the role of the arts and the unique competences of artists/creators in communication, co-operation, social support/impact and innovation;
- have experienced the value of multi-disciplinary teams and perspectives, and are able to identify relevant and meaningful cross-disciplinary connections;
- have strengthened their intercultural competence: experienced working with people with a different cultural background; understand the value of being open to learning from people with other perspectives; strengthened language capabilities; strengthened their international network;
- have developed self-efficacy in developing sustainable solutions in cross-cultural and cross-disciplinary teams;
- can explain choices and present ideas/solutions in an attractive and convincing form, using innovative presentation techniques.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä on intensiivikurssi, johon kuuluu kaksi onlinetapaamista maalis-huhtikuussa sekä intensiiviviikko Lahdessa 15. - 19.4.2024.

Ajoitus ja läsnäolo

Suoritus vaatii aktiivista osallistumista niin virtuaaliseen osuuteen kuin Lahdessa toteutettavaan lähiopetukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit jaetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään toimeksiantoa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuuksia.

Oppimisympäristö

Oppiminen tapahtuu aluksi virtuaalisessa ympäristössä, minkä jälkeen lähiopetuksessa intensiiviviikon aikana Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkosessiot 5,0
Valmistautuminen verkkosessioihin 4,0
Valmistautuminen intensiiviviikkoon 25,0
Lähiopetus 45,0
Arviointi 2,0
Kokonaiskuormitus 81,0

Sisältö

What is a ‘blended’ International Intensive Programme (IIP)?
An IIP is an educational programme in which you co-operate with students from different countries across Europe. It is funded by the Erasmus programme for higher education in Europe. Teaching staff are from different universities across Europe as well. It is called ‘intensive’ because all of the learning activities take place in a relatively short period of time. Particularly on the 5 days that you spend together with all other participants and staff you can expect a rather intensive experience, which according to participants in past IIPs is what makes it a unique experience. To many students (and staff members too!) IIPs are ways to build international professional connections and friendships for life. ‘Blended’ programmes include an online part in addition to the 5 days spent ‘on-site’.

Why join us in Lahti in April 2024?
Most of us grew up with a concept of value that is explained mainly in financial terms. However, over the past decades social and environmental impact in innovation have become more prominent. This is also reflected in the sustainable development goals (SDGs). Many of us are looking for ways to balance the financial value that is deeply rooted in society with other types of value. You may also want to change our thinking but probably you do not exactly know how. Cross-disciplinary and cross-cultural co-operation can play a central role in finding new ways. This programme was designed to help participants learn about sustainable value creation together with students, entrepreneurs and creatives from many countries across Europe, all bringing in your own experience, knowledge and skills. Roughly half of the students and staff have an arts background (music, visual arts) and the others are from backgrounds such as finance, business information systems, marketing and communication. Different scientific disciplines have different traditions and ways of approaching issues in society. Students, lecturers and researchers alike can be inspired by hearing how peers from other disciplines measure things, structure their ideas and turn them into action.
People from different countries bring different cultures. This blend poses challenges but in an open atmosphere such as this IP a common language can be found.

What does the programme look like?
This programme consists of a mix study activities and didactical approaches, including knowledge-sharing by experts from across Europe, meetings with entrepreneurs and creatives, coaching sessions and team work in interdisciplinary teams. It also contains social events in which we can get to know each other in an informal atmosphere. You will be working in international, multidisciplinary teams on challenges with a
focus on responsible innovation and value creation. The Intensive Programme will be delivered by an international team of teachers/researchers and inspiring guest speakers. It consists of 5 intensive days and additional online, centrally organised study activities starting two weeks prior to the plenary gathering in Lahti in April in 2024.

What will you learn?
Together with peer students from various countries and academic disciplines, you will learn to recognise successes and failures in real-life cases. The practical examples will help you identify the cross-disciplinary connections that have been and could still be made by successful entrepreneurs and creators. You will learn to describe the value that has been and could still be created and the pivotal role the Cultural and Creative Industries can play in societal change and innovation. It helps you become familiar with experimentation as a common language and become comfortable with ambiguity and complex problems, all from the ‘safe’ knowledge & skill base that you bring from your own educational background.
You will get intensive coaching during the week and will receive feedback in various ways, prior to the presentation of your final delivery. On successfully participation in the Intensive Programme, you will receive a certificate.

Key Learning Outcomes
- Understanding and communicating value
- Innovation
- Cross cultural collaboration
- Cross-disciplinary work

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Hakeminen intensiivikurssille tapahtuu online-lomakkeella. Kysy lisätietoja Sami Heikkiseltä: sami.heikkinen@lab.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- Principles and Practice of International Wood Marketing
- The Legal environment of International Timber Trade
- The Export and Import order process in Wooden Businesses

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

10.10.2022-17.2.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sherlock, Reuvid: The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles and Practice of Export, newest edition, 402 pages, ,E-ISBN-978-0-7494-6238-3

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Open book exam (45 minutes)

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours

Sisältö

The lesson plan includes:
- Practice distribution processes;
- International Wood Marketing
- The law of contract, the law of agency;
- The Export/Import quotation
- Incoterms

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in international business is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti

Osaamistavoitteet

Student will learn:
- Principles and Practice of International Wood Marketing
- The Legal environment of International Timber Trade
- The Export and Import order process in Wooden Businesses

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sherlock, Reuvid: The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles and Practice of Export, newest edition, 402 pages, ,E-ISBN-978-0-7494-6238-3

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Open book exam (45 minutes)

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 ECTS
2 x 27 hours = about 54 hours

Sisältö

The lesson plan includes:
- Practice distribution processes;
- International Wood Marketing
- The law of contract, the law of agency;
- The Export/Import quotation
- Incoterms

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in international business is helpful, but not necessary.

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU23S
  Open UAS, Virtual Wood University, autumn 2023, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

10.10.2022-17.2.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sherlock, Reuvid: The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles
and Practice of Export, newest edition, 402 pages, E-ISBN-978-0-7494-6238-3

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
3 x 27 hours = about 81 hours

Sisältö

The lesson plan includes:
- Freight forwarders, Modes of international Transport;
- Export documentation (Bill of lading, waybills, etc.)
- Export and import procedures and documents;
- Cargo insurance, physical-, credit and exchange risks;
- International Payment methods (Letter of Credit, etc.)
- Forms of countertrade

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in international business is helpful, but not necessary

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.03.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIAVOVWU24K
  Open UAS, Virtual Wood University, spring 2024, Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online course

Ajoitus ja läsnäolo

18.03-30.09.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sherlock, Reuvid: The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles
and Practice of Export, newest edition, 402 pages, E-ISBN-978-0-7494-6238-3

Oppimisympäristö

LAB Mooc

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ECTS
3 x 27 hours = about 81 hours

Sisältö

The lesson plan includes:
- Freight forwarders, Modes of international Transport;
- Export documentation (Bill of lading, waybills, etc.)
- Export and import procedures and documents;
- Cargo insurance, physical-, credit and exchange risks;
- International Payment methods (Letter of Credit, etc.)
- Forms of countertrade

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic knowledge in international business is helpful, but not necessary

Arviointimenetelmät

Achieving 50% will result in pass

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.04.2023 - 05.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 26

Koulutus
 • Kesäopinnot
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
Ryhmät
 • TLPREX23A
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 2023, lyhyet vaihdot, tekniikka, Lappeenranta
 • TLPRMEC22S
  Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
 • TLPRMEC20S
  Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology 20S Lappeenranta
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLPRMEC21S
  Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Student is able to
- describe used mechanisms and their kinematics
- simulate structure motion and control the system for desired target
- apply theoretical approach (equations) with support of Matlab Simulink
- recognise general possibilities in process planning and process analysis using CAM technology.
- determine process times and make a cost estimate using CAM planning.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin rakenne:
5 op sisältäen verkko- ja kontaktiopetuksen.

Aiheet:
Monikansallisen ryhmätyön oppiminen
Mekanismien simulointi
Valmistustekniikka
Hydrauliikka

Aikataulu:
Viikko 32: Verkko-opetus. Opiskelijaryhmien muodostaminen.
Viikko 33: Opiskelijaryhmät kokoontuvat verkossa. Valmistelut vaihtoon.
Viikot 34-35: Vaihtoviikot Lappeenrannassa. Luokkaopetus LAB-kampuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetusta (Zoom) 1 viikko, lähiopetusta (Lappeenranta) 2 viikkoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan Moodlen kautta

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle, luokkahuone

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

150 h, josta 88 h opetusta/ohjausta ja 62 h opiskelijan itsenäistä työtä

Sisältö

Ryhmätyö kansainvälisessä opiskelijaryhmässä. Sovelluskohde: Takalaitanostin.

Takalostinjärjestelmien mallintaminen ja käytettyjen mekanismien ja niiden kinematiikojen kuvaus. Liikkeen mallintaminen ja mekanismien ohjaus ja simulointi. Teoreettinen tarkastelu sekä järjestelmän käyttäytymisen mallinnus MatLab Simulinkillä.

Hydrauliikan perusteet (terminologia, peruslait ja mitoituskaavat). Hydrauliset piirit; piirien luominen ja simulointi FluidSimillä. Hydrauliset komponentit; sylinterit, venttiilit (lähinnä suuntaventtiilit) ja pumput.

Koneistustekniikoiden ja lastuamisen teoriaa. Kappaleiden koneistustehtävien suunnittelu tietokoneavusteisen valmistuksen (CAM) avulla. Prosessien suunnittelu ja prosessianalyysi CAM-ohjelmistolla, työstöaika sekä kustannusarvio. SolidWorks-suunnitteluohjelmiston CAM-työkalujen käyttö.

Arviointimenetelmät

Ryhmän loppuesityksen arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäistasoa

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Oppimistavoitteet on saavutettu minimitasolla

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Oppimistavoitteet on saavutettu hyvin

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Oppimistavoitteet on saavutettu erinomaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Student is able to
• descripe what Artificial Intelligence means in practice and what aspects it includes
• descripe what makes Artificial Intelligence a revolutionary technology
• connect Artificial Intelligence in different industries
• relate ethical aspects related to the use of artificial intelligence
• understand the future of Artificial Intelligence

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Time- and location-independent online implementation. The course does not have a specific teacher in charge. Students get to freely go through the material while the course is available.

Ajoitus ja läsnäolo

Study according to your personal timetable, everyone can choose their own

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All of the needed material is available online

Oppimisympäristö

Online/Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisältö

In this course, students will learn what Artificial Intelligence (AI) is, explore use cases and applications of AI, and understand AI concepts and terms like machine learning, deep learning, and neural networks.

Arviointimenetelmät

Students must complete all of the material and exams within the course successfully

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

laatia investointilaskelmia ja analysoida investointien kannattavuutta
laatia rahoitussuunnitelmia ja -ennusteita
arvioida ja hallita investointeihin liittyviä riskejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi muodostuu toteutusajankohdalle (26.9.- 3.12.2023) sijoittuvista 5 työskentelyjaksosta. Yksi työskentelyjakso kestää 1 tai 2 viikkoa. Työskentelyjaksolla työskennellään pääsääntöisesti itsenäisesti ja mahdollisimman aikatauluvapaasti. Työskentelyjaksot sisältävät tavallisesti aihetta koskevat luentovideot, tehtävät ja ratkaisujen läpikäynnit. Lisäksi toteutusajanjaksolla on varattu 2 ohjauskertaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Alustava (voi tulla muutoksia) aikataulu työskentelyjaksoilla on seuraava

Työskentelyjaksot (ti 26.9.-3.12.)

1. JAKSO 26.9.- 8.10.
- Aloitus ti 26.9. klo 17:00-18:00

2. JAKSO 9.10.-22.10.

SYYSLOMA VKO 43

3. JAKSO 30.10. -12.11.
- Vapaaehtoinen ohjauskerta / ma 30.10. klo 17:00-18:00 verkko

4. JAKSO 13.11.-25.11.
- Vapaaehtoinen ohjauskerta / ma 20.11. klo 17:00-18:00 verkko

5. JAKSO 27.11-3.12.
- Tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Selviää viimeistään aloituskerralla.

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin jälkeen

Oppimisympäristö

Moodle kurssin sivut

Sisältö

Investointilaskentamenetelmät
Yrityksen rahoitussuunnittelu
Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitus
Muut erikseen kurssin teemat liittyvät sisällöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Taloushallinto kurssi suoritettuna

Arviointimenetelmät

Tentti ja tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 50 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 50 % - 59 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 70 - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 90 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

laatia investointilaskelmia ja analysoida investointien kannattavuutta
laatia rahoitussuunnitelmia ja -ennusteita
arvioida ja hallita investointeihin liittyviä riskejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi alkaa alkuinfolla 18.3. Tämän jälkeen kurssi muodostuu toteutusajankohdalle (18.3.- 19.5.2024) sijoittuvista 5 työskentelyjaksosta.Yksi työskentelyjakso kestää 1 tai 2 viikkoa. Työskentelyjaksolla työskennellään pääsääntöisesti itsenäisesti ja mahdollisimman aikatauluvapaasti. Jakson päätteeksi on eräpäivä, mihin mennessä jakson tehtävät tulee olla palautettuna. Työskentelyjaksot sisältävät tavallisesti aihetta koskevat luentovideot, tehtävät ja ratkaisut. Lisäksi toteutusajanjaksolla on varattu 2 ohjauskertaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Alustava (voi tulla muutoksia) aikataulu työskentelyjaksoilla on seuraava

1. JAKSO ma 18.3.- 31.3. (2 vko) / Investoinnit

- alkuinfo ma 18.3. klo 16:00-17:00


2.JAKSO 1.4.-14.4. (2vko) / Investoinnit


3.JAKSO 15.4. -28.4. (2 vko) / Rahoitussuunnittelu

- Vapaaehtoinen ohjauskerta / ke 24.4. klo 16:00-17:00 verkko


4. JAKSO 29.4.-12.5. (2 vko) / Rahoitussuunnittelu

- Vapaaehtoinen ohjauskerta / ma 6.5. klo 16:00-17:00 verkko


5. JAKSO 13.5-19.5. (1 vko) / Tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Selviää viimeistään aloitusinfossa.

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin jälkeen

Oppimisympäristö

Moodle kurssin sivut

Sisältö

Investointilaskentamenetelmät
Yrityksen rahoitussuunnittelu
Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitus
Muut erikseen kurssin teemat liittyvät sisällöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Taloushallinto kurssi suoritettuna

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 40 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 40 % - 59 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 60 - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 80 - 100 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti metallipajalla / laboratoriossa
- tunnistaa ja nimetä konetekniikan peruskomponentteja ja standardiosia
- käyttää työkaluja ja mittausvälineitä
- sisäistää konetekniikkaan liittyvää perusterminologiaa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä lukujärjestykseen merkittynä aikana. Kurssi on tarkoitettu monimuoto/etä-opiskelijoille, jotka työskentelevät opintojen aikana. Johdanto konetekniikkaan perustuu opiskelijoiden tuottamaan materiaaleihn ja vuorovaikutukseen verkkoseminaareissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo verkossa on kurssin suoritustavan vuoksi välttämätöntä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa toteuttamalla eri teemoista oman videotallenteen, joka näytetään kurssiseminaarissa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin teemoihin sovitetaan opiskelijan työpaikkaympäristöä.

Oppimisympäristö

Työpaikka verkkoympäristö tiimitapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op eli n 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tilaus ja suunnittelujärjestelmät, tuotannonohjaus, leikkaava sekä muovaava tuontantotekniikka, hitsaustekniikka, laatujärjestelmät sekä laaduntarkkailu, pinnankäsittely, materiaalivirta, tehdas layout

Arviointimenetelmät

Seminaariesitykset, verkkotentti ja työaikakirjanpito

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu seminaariesitysten valmisteluun eikä seminaariesityksiin.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaareihin ja keskusteluun. Opiskelija jakaa kokemustaan ja on osa toimivaa opisielijaryhmää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaariesitysten valmisteluun.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaareihin sekä seminaaritöiden valmisteluun, osallistuu verkkokeskusteluihin aktiivisesti tuoden näkökulmia ja vertailukohteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaareihin sekä seminaaritöiden valmisteluun, osallistuu verkkokeskusteluissa rakentavasti ja soveltavasti löytäen uusia vertailukohteita ja näkökulmia ajatteluun.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Päivi Porras
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäisesti opiskeltava kurssi, jolla kerrataan/opiskellaan insinöörimatematiikan perusasiat.

Kurssi sopii erinomaisesti perusasioiden kertaamiseen ennen varsinaisten opintojen alkamista sekä valintakokeisiin valmistautumiseen. Soveltuu myös muille aloille.

Labin opiskelija: Laita viestiä paivi.porras @ lab.fi, kun olet ilmoittautunut kurssille. Käyn hyväksymässä sinut, jolloin pääset moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Itsenäinen opiskelu verkossa.

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
- SI- järjestelmä ja yksikönmuunnokset

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät+ kurssikoe. Ohjeet tarkemmin kurssipohjalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot tekniikan opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tasokoe (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Laskuharjoitukset
 • Tasokoe

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo tunneilla suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
-Sanallisia tehtäviä
-polynomin jakaminen tekijöihin
-rationaalilausekkeet

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot jatko-opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Heidi Rutila
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (opiskelija-assari) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Laskuharjoitukset (opiskelija-assari)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus viikoilla 35-39.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus (itsenäinen opiskelu verkossa mahdollinen).

Sisältö

- Lukujoukot
- Laskujärjestys
- Murtolukujen laskutoimitukset
- Potenssilausekkeet
- Polynomilausekkeet
- 1. ja 2. asteen yhtälöt
- Yhtälöpari
- Muistikaavat
- Rationaalilausekkeet

Arviointimenetelmät

Tasokoe, tentti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot tekniikan opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Petteri Karkkulainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRINFRA23S
  Infratekniikan koulutus 23S Lappeenranta
 • TLPRTRT23S
  Talonrakennustekniikan koulutus 23S Lappeenranta
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät; opetusta lähipäivillä sekä viikoittain verkossa
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus (itsenäinen opiskelu verkossa mahdollinen)

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
- SI- järjestelmä ja yksikönmuunnokset

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot tekniikan opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo tunneilla suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodle-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
-Sanalliset tehtävät

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot jatko-opintoja varten.
Palautettavat harjoitustehtävät ovat tehty hyväksyttävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Heidi Rutila
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tasokoe (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Laskuharjoitukset
 • Tasokoe

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella.
Oppimateriaali Moodlessa mahdollistaa myös yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2 h/vko, lisäksi opiskelija-assistentin ohjaamat laskuharjoitukset 2 h/vko.Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus (itsenäinen opiskelu verkossa mahdollinen). Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Lukujoukot
- Laskujärjestys
- Murtolukujen laskutoimitukset
- Potenssilausekkeet
- Polynomilausekkeet
- 1. ja 2. asteen yhtälöt
- Yhtälöpari
- Muistikaavat
- Rationaalilausekkeet

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot tekniikan opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Perttu Laivamaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskarit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Laskarit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät; opetusta lähipäivillä sekä viikoittain verkossa
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Lähiopetus (itsenäinen opiskelu verkossa mahdollinen)

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
- SI- järjestelmä ja yksikönmuunnokset

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot tekniikan opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät (etäopetus)
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 2-7.
Läsnäolo tunneilla on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-Rationaalilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
-Sanalliset tehtävät
-Prosenttilaskut

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Palautettavia harjoitustehtäviä ei ole tehty hyväksytysti.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot jatko-opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja