Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), konetekniikka 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIKONE24S)

Insinööri (AMK), konetekniikka 24S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TLPRKONE24S)
Insinööri (AMK), konetekniikka 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIKONE23S)

Insinööri (AMK), konetekniikka 23S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TLPRKONE23S)
Insinööri (AMK), konetekniikka 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIKONE22S)

Insinööri (AMK), konetekniikka 22S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TLPRKONE22S)
Insinööri (AMK), konetekniikka 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(KONE21SLTI)

Insinööri (AMK), konetekniikka 21S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(KONE21SLPR)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(KONE20SLTI)

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(KONE20SLPR)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä vähintään 80% läsnäolo ja oppimistehtävien suorittaminen 100%

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Orientaatiopäivät (ryhmäytyminen ja infoa opintojen etenemisen välineistä: OPSin rakenne, HOPS, AHOT, Intranet, tiedotusryhmien perustaminen, harjoittelu, vaihto)
2. Ryhmänohjaajan tunnit
3. Oppimispäiväkirja tms.
- Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
- Opintojaksokohtainen osaamisen reflektointi
- Yhteenveto osaamisen kehittymisestä

Sisältö

- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Kontaktipäivinä vähintään 80% läsnäolo ja oppimistehtävien suorittaminen 100%

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 toteutetaan itsenäisesti niin, että opiskelija seuraa omien opintojensa etenemistä sähköisissä järjestelmissä, valitsee vapaasti valittavia joko LAB-ammattikorkeakoulun opetustarjonnasta tai CampusOnlinen tarjonnasta, sopii ensimmäisen työnjohtoharjoittelun ajankohdan ja osallistuu opetutortapaamisiin ja eri aiheista järjestettäviin infotilaisuuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu toisen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. hankkeet ja työelämäprojektit)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 toteutetaan itsenäisesti niin, että opiskelija seuraa omien opintojensa etenemistä sähköisissä järjestelmissä, valitsee vapaasti valittavia joko LAB-ammattikorkeakoulun opetustarjonnasta tai CampusOnlinen tarjonnasta, sopii ensimmäisen työnjohtoharjoittelun ajankohdan ja osallistuu opetutortapaamisiin ja eri aiheista järjestettäviin infotilaisuuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu toisen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu kolmannen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

hyväksytty: opiskelija osallistuu aktiivisesti HOPS-keskusteluun ja muihin mahdollisiin tapaamisiin

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu kolmannen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Projektityöskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Projektityöskentely

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa tuotantomaisen automaatiojärjestelmän kokonaisuuden
- toteuttaa kenttäväyläratkaisun sekä PC-pohjaisen ohjausjärjestelmän toteuttamisen
- toteuttaa valvomoratkaisun sekä yksinkertaisen liitynnän ulkopuoliseen laitteeseen tai järjestelmään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Projektiopetus, sulautettuopetus, simulaatiopohjainen oppiminen, laboratorioharjoituksia ja kytkentöjä, käytännön tiimityöskentelyä, suullinen näyttökoe.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköiset materiaalit ja Web linkit ovat Moodlessa, ohjelmistovalmistajan sähköisiä oppaita (engl,)
Projektiohjelmisto Microsoft Project
Ideointia ja dokumentointia tukeva ohjelmisto
Raportointi ja esitys ohjelmistot Microsoft Word sekä PowerPoint
Simulaatio-ohjelmistot FluidSIM Pneumatics, Ciros Mechatronics, Ciros Robotics
Logikkaohjelmointiohjelmistot TIA-Portal.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

32 h - Projektin käynnistys, ohjaus ja seuranta (4h x 8)
45 h - Harjoitukset/Laboratorio työskentely
55 h - Itsenäinen projektityöskentely
1 h - Suullinen koe
==================
133 h

Sisältö

Hyväksyttävästi suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija

- osaa soveltaa projektitoiminnan käsitteitä ja toimintaperiaatteita käytännön mekatroniikkaprojektissa
- soveltaa ideointi- ja projektityöskentelymenetelmiä sekä laatia aikataluja projektille
- toimii projektitiimin jäsenenä sekä projektipäällikkönä pienissä projekteissa
- seuraa projektin etenemistä, kustannuksia ja resurssien käyttöä sekä kykenee mukauttamaan niitä käytännön tilanteessa
- hakea tietoa, analysoi sitä sekä laatii projektiin liittyviä raportteja
- simuloi ja testaa laadittuja suunnitelmia käytännössä laboratorio-olosuhteissa Feston MPS-C oppimistehdasjärjestelmässä
- osaa käyttää simulaatio-ohjelmistoja, kuten Ciros Mechatronics, FluidSIM pneumatics sekä PLC-SIM Advanced MPS-C laiteympäristössä
- osaa käyttää projektinhallintaan MS-Project ohjelmistoa
- perehtyy käytännössä anturitekniikkaan, ohjaustekniikkaan sekä laitetekniikkaan

Opintojakson tietotaidon osat ovat:

- keskeiset projektikäsitteet kuten Gantt kaavio, Pert kaavio, kriittinen polku, ositusmatriisi, resurssikaavio, työkustannukset jne.
- projektin tyypillisien ominaisuuksien määritys, kuten lomat, ylityöt, palkat, alihankintatyöt jne.
- viestinnän, luovuuden ja innovaation merkitys projektin onnistumiselle
- MS-Project ohjelmiston käyttö
- projektin dokumentaatioiden, kustannusten, riskien ja resurssien hallinta
- lyhyt kertaus aiemmin opittuihin asioihin harjoitustehtävien muodossa
- viestinnän ja vuorovaikutuksen merkistys projektin onnistumiseen
- Mekatronisen laitteen vianetsintä ja paikallistaminen
- Koneturvallisuuden ja kaytettävyyden hallinta
- Logiikoiden, antureiden sekä sähkötoimilaitteiden käytännön kytkentä
- Feston simulaation-ohjelmistojen FluidSIM Pneumatics, Ciros Mechatronics ja Ciros Robotics käyttötaito
- Siemensin ohjelmistojen Simatic Manager, TIA-Portal ja PLC-SIM käyttötaito
Englanniksi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Seuraavat opintojaksot tulee olla hyväksytysti suoritettu:
- Sähköpneumatiikka
- Hydrauliikka
- Koneautomaatio
- Fysiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Opintojaksoa EI VOI TENTTIÄ ! Opintojakso sisältää suullisen näyttökokeen johon opiskelijan tulee osallistua.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 saavuttamatta jättäminen arviointiperusteiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee projektitoiminnan keskeiset suunnittelumenetelmät sekä osaa käyttää projektitoiminnan ohjelmistoja projektien suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Hänen projektin suullisessa raportoinnissa on puutteita ja heikkouksia, mutta silti hän ymmärtää keskeisimmät asiat.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan keskeiset suunnittelumenetelmät sekä osaa käyttää projektitoiminnan ohjelmistoja projektien suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Hän osallistuu aktiivisesti projektin ideointiin, toteutukseen sekä kykenee selvittämään suullisessa kokeessa keskeiset projektin ratkaisuvaihtoehdot.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa automaation keskeisiä suunnitteluohjelmia sekä projektitoiminnan suunnittelu- ja hallintamenetelmät.
Hän hallitsee tiimityöskentelytaidot ja osaa organisoida sekä kykenee selkeästi raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti projektia eri vaiheissa. Hän kykenee puolustamaan ja argumentoimaan suullisessa näyttökokeessa käyttämiään ratkaisumenetelmiä koko projektin alueelta sekä koetilanteessa luomaan tarvittaessa uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhana Kankainen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa tuotantomaisen automaatiojärjestelmän kokonaisuuden
- toteuttaa kenttäväyläratkaisun sekä PC-pohjaisen ohjausjärjestelmän toteuttamisen
- toteuttaa valvomoratkaisun sekä yksinkertaisen liitynnän ulkopuoliseen laitteeseen tai järjestelmään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Projektiopetus, simulaatiopohjainen oppiminen, käytännön tiimityöskentelyä, suullinen näyttökoe.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköiset materiaalit ja Web linkit ovat Moodlessa, ohjelmistovalmistajan sähköisiä oppaita (engl,)
Projektiohjelmisto Microsoft Project
Ideointia ja dokumentointia tukeva ohjelmisto
Raportointi ja esitys ohjelmistot Microsoft Word sekä PowerPoint.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

32 h - Projektin käynnistys, ohjaus ja seuranta
45 h - Harjoitukset
55 h - Itsenäinen projektityöskentely
1 h - Suullinen koe
==================
133 h

Sisältö

Hyväksyttävästi suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija

- osaa soveltaa projektitoiminnan käsitteitä ja toimintaperiaatteita käytännön mekatroniikkaprojektissa
- soveltaa ideointi- ja projektityöskentelymenetelmiä sekä laatia aikataluja projektille
- toimii projektitiimin jäsenenä sekä projektipäällikkönä pienissä projekteissa
- seuraa projektin etenemistä, kustannuksia ja resurssien käyttöä sekä kykenee mukauttamaan niitä käytännön tilanteessa
- hakea tietoa, analysoi sitä sekä laatii projektiin liittyviä raportteja

- osaa käyttää projektinhallintaan MS-Project ohjelmistoa
- perehtyy käytännössä anturitekniikkaan, ohjaustekniikkaan sekä laitetekniikkaan

Opintojakson tietotaidon osat ovat:

- keskeiset projektikäsitteet kuten Gantt kaavio, Pert kaavio, kriittinen polku, ositusmatriisi, resurssikaavio, työkustannukset jne.
- projektin tyypillisien ominaisuuksien määritys, kuten lomat, ylityöt, palkat, alihankintatyöt jne.
- viestinnän, luovuuden ja innovaation merkitys projektin onnistumiselle
- MS-Project ohjelmiston käyttö
- projektin dokumentaatioiden, kustannusten, riskien ja resurssien hallinta
- lyhyt kertaus aiemmin opittuihin asioihin harjoitustehtävien muodossa
- viestinnän ja vuorovaikutuksen merkistys projektin onnistumiseen
- Logiikoiden, antureiden sekä sähkötoimilaitteiden käytännön kytkentä

Englanniksi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Seuraavat opintojaksot tulee olla käytynä:
- PC-Pohjaiset ohjausjärjestelmät
- Käyttöliittymät ja valvomo

Arviointimenetelmät

Opintojaksoa EI VOI TENTTIÄ ! Opintojakso sisältää suullisen näyttökokeen johon opiskelijan tulee osallistua.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 saavuttamatta jättäminen arviointiperusteiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee projektitoiminnan keskeiset suunnittelumenetelmät sekä osaa käyttää projektitoiminnan ohjelmistoja projektien suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Hänen projektin suullisessa raportoinnissa on puutteita ja heikkouksia, mutta silti hän ymmärtää keskeisimmät asiat.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan keskeiset suunnittelumenetelmät sekä osaa käyttää projektitoiminnan ohjelmistoja projektien suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Hän osallistuu aktiivisesti projektin ideointiin, toteutukseen sekä kykenee selvittämään suullisessa kokeessa keskeiset projektin ratkaisuvaihtoehdot.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa automaation keskeisiä suunnitteluohjelmia sekä projektitoiminnan suunnittelu- ja hallintamenetelmät.
Hän hallitsee tiimityöskentelytaidot ja osaa organisoida sekä kykenee selkeästi raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti projektia eri vaiheissa. Hän kykenee puolustamaan ja argumentoimaan suullisessa näyttökokeessa käyttämiään ratkaisumenetelmiä koko projektin alueelta sekä koetilanteessa luomaan tarvittaessa uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä verkko-oppimisympäristöissä
- raportoida ja analysoida tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja hyödyntäen
- valita sopivan pilviympäristönpalvelun tarpeen mukaan ja toimia siellä osana ryhmää
- tehdä käytännön projektista digitaalisen median elementtejä hyödyntävän esityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Osaamistavoitteiden mukainen

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä suoritettavan sisällön pohjalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
Opettaja
 • Markku Levanen
Ryhmät
 • TLTIAVOSAT22SMU
  Avoin AMK, VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää Digital Twin-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan Digital Twin-sovelluksien mahdollisuuksista
- vertailla simulointia ja Digital Twin-teknologiaa
- tehdä vaatimusmäärittelyn Digital Twin-sovellukselle
- soveltaa Digital Twin-teknologian hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan ajasta ja paikasta riippumattomana verkkototeutuksena nonstop-periaatteella. Opintojakson aluksi pidetään Zoom-aloitusluento, opintojakson aikana on kaksi Zoom-klinikkaa, joissa voi tavata opettajan ja lopuksi pidetään lopetusluento. Aloitus- ja lopetusluennot tallennetaan, joten niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Samoin klinikat ovat vapaaehtoisia.
Opintojakson luennot on nauhoitteita ja luentomateriaali on saatavissa pdf-muodossa. Opintojakson materiaaliin sisältyy paljon erilaista tukimateriaalia, kuten vierailuluentotallenteita, videolinkkeja, podcasteja, blogeja, ... .

Ajoitus ja läsnäolo

Omaan tahtiin 1.6-31.8 välisenä aikana tapahtuva virtuaalitoteutus.

Työelämäyhteistyö

Vierailuluennot

Sisältö

Digital Twin-teknologian läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi myös simuloinnin perusteita. Opintojaksolla tuodaan esiin Digital Twin-teknologian hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.
Sisältö:
Osio 1/5 Johdanto Digital Twin-teknologiaan
Osio 2/5 Simulointi
Osio 3/5 Performance Digital Twin, Production Digital Twin, Product Digital Twins
Osio 4/5 Virtuaalinen käyttöönotto
Osio 5/5 Digital Twin soveltaminen eri toimialoilla, Digital Twin hyödyt liiketoiminnalle, Digital Twin teknologian hyödyntämismahdollisuudet, Tulevaisuuden näkymät Digital Twin-teknologian osalta

Arviointimenetelmät

Opintojakson suoritus edellyttää verkkotenttien suorittamista ja harjoitustöiden palauttamista. Harjoitustyöt arvioidaan Hyväksytty/täydennettävää arvioinnilla ja opintojakson numeerinen arviointi tapahtuu verkkotenttien tulosten perusteella. Verkkotentit perustuvat monivalintakysymyksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Ryynänen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- elementtimenetelmän perusperiaatteet
- käyttää soveltuvaa ohjelmistoa sauva- ja palkkirakenteen suunnitteluun
- käyttää soveltuvaa ohjelmistoa matriisilaskentaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitustehtävät ja harjoitustyöt

Sisältö

Tavoitteena on oppia käyttämään soveltuvaa FE-ohjelmistoa rakenteen analysointiin.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa FEM-laskentaan liittyvät kokonaisuudet ja peruskäsitteistön. Opiskelija osaa tunnistaa ja laskea erilaisia FEM-laskennan tehtäviä. Opiskelija suoriutuu annetuista mitoitustehtävistä vain ohjattuna/avustettuna. Opiskelija osaa esittää laskelmat. Opiskelija osaa käyttää osittain oikeanlaisia menetelmiä ratkaisujen määrittämisessä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ja ratkaista FEM-laskentaan liittyvät kokonaisuudet ja niiden väliset suhteet. Opiskelija osaa valita ratkaisuvaihtoehdoista sopivimman menettelytavan ja perustella valintansa. Opiskelija suoriutuu annetuista mitoitustehtävistä pääosin itsenäisesti. Opiskelija osaa esittää täsmälliset laskelmat ja käyttää pääosin oikeanlaisia menetelmiä ratkaisujen määrittämisessä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tehdä FEM-laskentaan perustuvia päätelmiä ja yhdistää rakenneosan mitoitukseen liittyviä kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Opiskelija osaa yhdistää FEM-laskennan perusteita rakenteen mitoituksessa laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Opiskelija osaa etsiä erilaisia mitoitusmenetelmiä ja ratkaisuvaihtoehtoja, sekä perustella valintojaan. Opiskelija osaa esittää täsmälliset laskelmat ja analysoida eri tekijöiden välisiä merkityksiä. Opiskelija osaa käyttää oikeanlaisia menetelmiä ratkaisujen määrittämisessä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Timo Roininen
 • Olli Hyyrynen
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hitsauksen ja levytyön peruskäsitteet
- hallita hitsauksen ja levytyön laadunvalvontamenetelmiä
- hitsauksen ja levytyön käytännön perusmenetelmät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus on laboratoriotyöopetuksena ja verkko-opintoina toteutettava kurssi.

Ajoitus ja läsnäolo

Aikatauluun merkittyjen laboratorikertojen osallistuminen. Verkko-osio vapaasti suoritettavissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juha Lukkari: Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihirsaus

Oppimisympäristö

Laboratorio, teollisuus sekä verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi 3 op eli n 80 tuntia opiskelijan työtä. Ajasta osa tehdään laboratoriossa

Sisältö

Keskeiset kaarihitsausmenetelmät ja levytyökoneet ja laitteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen
- valmistustekniikan perusteet
- johdatus konetekniikkaan
- työturvallisuusperehdytys, mikäli työskennellään laboratoriossa

Arviointimenetelmät

Arviointi muodostuu verkkotentistä ja laboratorio-osiosta. Teoriaosio suoritetaan verkkotenteillä joissa ojn rajattu vastausaika. Lukihäiriö ym oppimisvaikeuksista kärsivä voi suorittaa tentin exam-tenttitilassa essee vastauksina. Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.
Arviointikriteereita voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta verkkotentttien keskiarvosta vaadittua pistemäärää ( alle 33%) tai puuttuu laboratoriotöitä tai -raportteja

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opisleija osallistuu jokaiseen laboratoriotyökertaan ja harjoituskerran jälkeen palauttaa kirjallisen selvityksen tehdystä työstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 33-46,4% tenttitulosten keskiarvona. Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 59,8-73,2% tenttitulosten keskiarvona.Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 86,6-100 % tenttitulosten keskiarvona.Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hitsauksen ja levytyön peruskäsitteet
- hallita hitsauksen ja levytyön laadunvalvontamenetelmiä
- hitsauksen ja levytyön käytännön perusmenetelmät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset Skinnarilan kampuksella

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Opintojaksolla jaettava materiaali

Suositeltava kirjallisuus:
Lepola, P. & Ylikangas, R. 2016. Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Sisältö

- Hitsauksen ja levytöiden peruskäsitteet ja terminologia
- Perusteet metalliteollisuden käyttämistä erilaisista hitsausprosesseista
- Hitsaavan teollisuuden laadunvalvontamenetelmät
- Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Valmistusmenetelmien perusteet

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut välikokeet tai tentti
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut opintojakson välikokeita, tenttiä tai laboratoriotöitä hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa hitsauksen peruskäsitteet ja tiedostaa hitsauksen laadunhallintamenetelmien tärkeyden prosessin lopputulokseeen. Opiskelija osallistuu laboratoriotöiden suorittamiseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa hitsauksen peruskäsitteet, hitsausprosessit ja laadunhallintamenetelmät. Opiskelija osallistuu aktiivisesti laboratoriotöiden suorittamiseen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee hitsauksen peruskäsitteet, hitsausprosesssit ja laadunhallintamenetelmät ja osaa soveltaa oppimaansa laboratorioharjoituksissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hitsauksen ja levytyön peruskäsitteet
- hallita hitsauksen ja levytyön laadunvalvontamenetelmiä
- hitsauksen ja levytyön käytännön perusmenetelmät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus on laboratoriotyöopetuksena ja verkko-opintoina toteutettava kurssi.

Ajoitus ja läsnäolo

Aikatauluun merkittyjen laboratorikertojen osallistuminen. Verkko-osio vapaasti suoritettavissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juha Lukkari: Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihirsaus

Oppimisympäristö

Laboratorio, teollisuus sekä verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi 3 op eli n 80 tuntia opiskelijan työtä. Ajasta osa tehdään laboratoriossa

Sisältö

Keskeiset kaarihitsausmenetelmät ja levytyökoneet ja laitteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen
- valmistustekniikan perusteet
- johdatus konetekniikkaan
- työturvallisuusperehdytys, mikäli työskennellään laboratoriossa

Arviointimenetelmät

Arviointi muodostuu verkkotentistä ja laboratorio-osiosta. Teoriaosio suoritetaan verkkotenteillä joissa on rajattu vastausaika. Lukihäiriö ym oppimisvaikeuksista kärsivä voi suorittaa tentin exam-tenttitilassa essee vastauksina. Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 33% arvosanasta.
Arviointikriteereita voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta verkkotentttien keskiarvosta vaadittua pistemäärää (alle 50%) tai puuttuu laboratoriotöitä tai -raportteja

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opisleija osallistuu jokaiseen laboratoriotyökertaan ja harjoituskerran jälkeen palauttaa kirjallisen selvityksen tehdystä työstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 33-46,4% tenttitulosten keskiarvona. Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 59,8-73,2% tenttitulosten keskiarvona.Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut vaaditut laboratoriotyöt sekä raportit ja saanut 86,6-100 % tenttitulosten keskiarvona.Laboraatiotöiden ja -raporttien painoarvo on 50% arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
 • Tuomo Liimatainen
Vastuuopettaja

Tuomo Liimatainen

Osaamistavoitteet

Student is able to:
- Manage design project and work in a team
- Define and evaluate boundaries and requirements for a system
- Create ideas and compare them in systematic manner
- Transfer requirements into realistic design, including cost aspect

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Design project in a team. Input information/starting meeting, intermediate reviews, final presentation & output.

Sisältö

Teamwork project

Arviointimenetelmät

Evaluation based on review meetings, final presentation and output documents.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä minimivaatimusta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Minimiosaamistavoitteet on saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaamistavoitteet on saavutettu hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaamistavoitteet on saavutettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Timo Roininen
 • Olli Hyyrynen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti metallipajalla / laboratoriossa
- tunnistaa ja nimetä konetekniikan peruskomponentteja ja standardiosia
- käyttää työkaluja ja mittausvälineitä
- sisäistää konetekniikkaan liittyvää perusterminologiaa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan laboratorikurssina sekä osittain verkossa

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin läsnäolopäivät ja paikat erillisen aikataulun mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Työturvallisuus, valmistustekniikka ja erilaiset opetusvideot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Laboratorio ja verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op eli 133,5 tuntia työtä keskimäärin. Opetus erillisen aikataulun perusteella.

Sisältö

työturvallisuus ja pelisäännöt
materiaalit ja niiden käyttö laboratoriossa
mittavälineet ja niiden käyttö
profiilityö
poraus
sahaus
hitsauslaiteet
hionta
erityyppisen käsi- ja sähkökäyttöiset koneet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytä edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Osallistuu kaikkiin laboratorio-opetustapahtumiin sekä osallistuu verkossa järjestettävään opetukseen.
Palauttaa tehtävät hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Puutteita läsnäolossa tai mahdollisessa tentissä ( sähkö-osio)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

On osallistunut kaikkiin opetuskertoihin ja merkinnän osallistumisesta laboratorio- ja sähköturvallisuusopetukseen. Arviointi jakaantuu metalli ja sähköosioon

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

On osallistunut kaikkiin opetuskertoihin ja palauttaa opettajan allekirjoittaman todistuksen osallistumisesta laboratorio- ja sähköturvallisuusopetukseen. Arviointi jakaantuu metalli ja sähköosioon.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti metallipajalla / laboratoriossa
- tunnistaa ja nimetä konetekniikan peruskomponentteja ja standardiosia
- käyttää työkaluja ja mittausvälineitä
- sisäistää konetekniikkaan liittyvää perusterminologiaa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ryhmätyöt ja esitelmät (laboratoriossa)
Itsenäiset harjoitukset (laboratoriossa)
Yritysvierailut

Ajoitus ja läsnäolo

Viikkottaiset harjoitukset

Sisältö

Tavoite on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa ja osaa nimetä konetekniikan peruskomponentteja ja standardiosia (kiinnitystarvikkeet, laakerit jne.)
- osaa lukea koneteknisiä piirustuksia (perustasolla)
- tunnistaa käytettyjä valmistusmenetelmiä ja ymmärtää eron eri valmistusmenetelmien välillä
- saa peruskäsityksen alan yritysten toiminnasta ja tuotteista

Kurssi koostuu sekä yksin että ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä, joista laaditaan raportti, esitys tai tehdään välikoe. Kurssin aikana vieraillaan alueen yrityksissä. Kurssin lopuksi on tentti.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista konetekniikan peruskomponentteja ja niiden nimityksiä riittävällä laajuudella. Koneteknisien piirustuksien lukeminen ja valmistusmenetelmien tunnistaminen ei ole hallussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa tärkeimmät konetekniikan peruskomponentit ja niiden nimitykset. Opiskelija hallitsee koneteknisien piirustuksien lukemisen ja ymmärtää eri valmistusmenetelmien erot.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kattavasti konetekniikan peruskomponentit ja niiden nimitykset ja hallitsee koneteknisien piirustuksien lukemisen. Opiskelija mieltää eri valmistusmenelmien vaikutukset ja vaatimukset tuotteiden muotoon ja piirteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee konetekniikan peruskomponentit ja niiden nimitykset erinomaisesti, Koneteknisien piirustuksien lukeminen ja erilainen raportointi on erittäin sujuvaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti metallipajalla / laboratoriossa
- tunnistaa ja nimetä konetekniikan peruskomponentteja ja standardiosia
- käyttää työkaluja ja mittausvälineitä
- sisäistää konetekniikkaan liittyvää perusterminologiaa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä lukujärjestykseen merkittynä aikana. Kurssi on tarkoitettu monimuoto/etä-opiskelijoille, jotka työskentelevät opintojen aikana. Johdanto konetekniikkaan perustuu opiskelijoiden tuottamaan materiaaleihn ja vuorovaikutukseen verkkoseminaareissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo verkossa on kurssin suoritustavan vuoksi välttämätöntä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa toteuttamalla eri teemoista oman videotallenteen, joka näytetään kurssiseminaarissa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin teemoihin sovitetaan opiskelijan työpaikkaympäristöä.

Oppimisympäristö

Työpaikka verkkoympäristö tiimitapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op eli n 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tilaus ja suunnittelujärjestelmät, tuotannonohjaus, leikkaava sekä muovaava tuontantotekniikka, hitsaustekniikka, laatujärjestelmät sekä laaduntarkkailu, pinnankäsittely, materiaalivirta, tehdas layout

Arviointimenetelmät

Seminaariesitykset, verkkotentti ja työaikakirjanpito

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu seminaariesitysten valmisteluun eikä seminaariesityksiin.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaareihin ja keskusteluun. Opiskelija jakaa kokemustaan ja on osa toimivaa opisielijaryhmää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaariesitysten valmisteluun.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaareihin sekä seminaaritöiden valmisteluun, osallistuu verkkokeskusteluihin aktiivisesti tuoden näkökulmia ja vertailukohteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu seminaareihin sekä seminaaritöiden valmisteluun, osallistuu verkkokeskusteluissa rakentavasti ja soveltavasti löytäen uusia vertailukohteita ja näkökulmia ajatteluun.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvät sopimukset ja säädökset
- arvioida erilaisia johtamismenetelmiä ja niiden merkitystä
- hahmottaa laadun merkityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin. Opintojakso sisältää ryhmätyöskentelyä, luentoja/ohjausta, oppimistehtäviä ja yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin liittyviä harjoitustöitä. Jos opiskelet vain johtaminen ja laatu opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutetaan syksyn 2023 aikana. Opinnot sisältävät luentoja sekä ryhmätyön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Zoom / Moodle).
Suositeltava kirjallisuus:
Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Sari Torkkola
Toyotan tapa lean-johtamiseen, Jeffery K. liker, Gary L. Convis
DRAIVI - Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Karoliina Jarenko, Lauri Järvilehto, Frank Martela
Nettiartikkeleita: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin . Jos opiskelet vain johtaminen ja laatu kurssin, laaditaan sinulle erillinen harjoitus. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduulissa tehtävien harjoitustöiden perusteella. Mahdollinen tentti sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Oppimisympäristö

Zoom / Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 h.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti insinööriopiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään yrityskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkitytä yrityskulttuurissa.
Avainsanoja: henkilöstö- ja laatujohtaminen, motivaatio ja sitoutuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Ryhmä-/yksilötehtävät, vertaispalaute, mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- osallistua ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön
- selvittää positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- organisoida ja ohjata ryhmän tavoitteellista toimintaa
- analysoida positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- edistää henkilöiden/ryhmän ammatillista kehittymistä
- valita, yhdistellä ja kehittää positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja prosesseja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvät sopimukset ja säädökset
- arvioida erilaisia johtamismenetelmiä ja niiden merkitystä
- hahmottaa laadun merkityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin. Opintojakso sisältää ryhmätyöskentelyä, luentoja/ohjausta, oppimistehtäviä ja yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin liittyviä harjoitustöitä. Jos opiskelet vain johtaminen ja laatu opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutetaan kevään 2024 aikana. Opinnot sisältävät luentoja sekä ryhmätyön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Zoom / Moodle).
Suositeltava kirjallisuus:
Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Sari Torkkola
Toyotan tapa lean-johtamiseen, Jeffery K. liker, Gary L. Convis
DRAIVI - Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Karoliina Jarenko, Lauri Järvilehto, Frank Martela
Nettiartikkeleita: http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin . Jos opiskelet vain johtaminen ja laatu kurssin, laaditaan sinulle erillinen harjoitus. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduulissa tehtävien harjoitustöiden perusteella. Mahdollinen tentti sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Oppimisympäristö

Zoom / Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 h.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti insinööriopiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään yrityskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkitytä yrityskulttuurissa.
Avainsanoja: henkilöstö- ja laatujohtaminen, motivaatio ja sitoutuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Ryhmä-/yksilötehtävät, vertaispalaute, mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- osallistua ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön
- selvittää positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- organisoida ja ohjata ryhmän tavoitteellista toimintaa
- analysoida positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- edistää henkilöiden/ryhmän ammatillista kehittymistä
- valita, yhdistellä ja kehittää positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja prosesseja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallita suunnittelua prosessina
- laskea suunnittelun vaikutukset valmistus- ja sivuvirtakustannuksiin
- suunnitella laajempia kokonaisuuksia suunnitteluohjelmistolla
- ottaa huomioon konedirektiivin ja turvallisuustekijät
- käyttää PDM-järjestelmää suunnittelun apuna

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- luennot
- harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ullman: The Mechanical Design Process
Muut koneensuunnittelun oppikirjat
Moodle-materiaali

Sisältö

Tavoite on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- käyttää PDM-järjestelmää
- soveltaa toleransseja ja sovitteita koneensuunnittelussa
- konedirektiivin ja turvallisuusnäkökohtien perusperiaatteet suunnittelun näkökulmasta
- ratkaista itsenäisesti yksinkertaisia suunnittelutehtäviä
- tavallisimpien konstruktiomateriaalien tärkeimmät ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä, jotka käsittelevät seuraavia aihepiirejä

- PDM-järjestelmät
- koneturvallisuus
- koneenrakennuksen keskeisimmät standardit
- toleranssit ja sovitteet
- suunnittelu valmistuksen näkökulmasta (DFM ja DFMA)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty suunnittelemaan riittävällä tasolla koneita, laitteita tai niiden osakokonaisuuksia. Valmistusdokumentit eivät ole selkeitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija pystyy suunnittelemaan yksinkertaisia osakokonaisuuksia ja laitteita huomioiden jossain määrin valmistustekniset liittyvät näkökohdat. Opiskelijan tuottamat valmistusdokumentit ovat ymmärrettäviä ja toteuttamiskelpoisia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija pystyy suunnittelemaan yksinkertaisia koneita ja laitteita huomioiden jossain määrin valmistustekniset liittyvät näkökohdat. Opiskelijan tuottamat valmistusdokumentit ovat kohtuullisen selkeitä ja toteuttamiskelpoisia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija pystyy itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia koneita ja laitteita huomioiden valmistustekniset ja materiaalinvalintaan liittyvät näkökohdat. Opiskelijan tuottamat valmistusdokumentit ovat selkeitä, laadukkaita ja toteuttamiskelpoisia.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
 • Tuomo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1
 • Seminaari 1
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallita suunnittelua prosessina
- laskea suunnittelun vaikutukset valmistus- ja sivuvirtakustannuksiin
- suunnitella laajempia kokonaisuuksia suunnitteluohjelmistolla
- ottaa huomioon konedirektiivin ja turvallisuustekijät
- käyttää PDM-järjestelmää suunnittelun apuna

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Ryhmätehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023, etäluennot

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, luokkahuone

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 h työtä.

Sisältö

1) Suunnittelun prosessit ja tuoteturvallisuus
2) Suunnitteluohjelmisto ja PDM

Arviointimenetelmät

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu kurssin osien 1) ja 2) yhteistuloksesta. Molempien painoarvo 50%.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun, kykenee käyttämään suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää perustasoisesti, kykenee käyttämään koneensuunnittelun prosessia, muistaa suurimman osan koneensuunnittelun prosessien ja tuoteturvallisuuden osion tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin. Opiskelija kykenee käyttämään koneensuunnittelun prosessia tehtäväkohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja osin soveltaen, osaa käyttää suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää tehokkaasti, muistaa koneensuunnittelun prosessin ja tuoteturvallisuuden osion tärkeimmät tekijät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa laajasti erilaisiin käytännön kohteisiin. Opiskelija kykenee käyttämään tehokkaasti ja soveltaen koneensuunnittelun prosessia tehtävään, osaa käyttää suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää tehokkaasti, soveltaen ja laajasti, muistaa koneensuunnittelun prosessin ja tuoteturvallisuuden osion tekijöitä laajasti. Opiskelija kykenee neuvomaan ja opastamaan muita.

Ilmoittautumisaika

20.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallita suunnittelua prosessina
- laskea suunnittelun vaikutukset valmistus- ja sivuvirtakustannuksiin
- suunnitella laajempia kokonaisuuksia suunnitteluohjelmistolla
- ottaa huomioon konedirektiivin ja turvallisuustekijät
- käyttää PDM-järjestelmää suunnittelun apuna

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Ryhmätehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 h työtä.

Sisältö

1) Suunnittelun prosessit ja tuoteturvallisuus
2) Suunnitteluohjelmisto ja PDM

Arviointimenetelmät

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu kurssin osien 1) ja 2) yhteistuloksesta. Molempien painoarvo 50%.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun, kykenee käyttämään suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää perustasoisesti, kykenee käyttämään koneensuunnittelun prosessia, muistaa suurimman osan koneensuunnittelun prosessien ja tuoteturvallisuuden osion tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin. Opiskelija kykenee käyttämään koneensuunnittelun prosessia tehtäväkohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja osin soveltaen, osaa käyttää suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää tehokkaasti, muistaa koneensuunnittelun prosessin ja tuoteturvallisuuden osion tärkeimmät tekijät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa laajasti erilaisiin käytännön kohteisiin. Opiskelija kykenee käyttämään tehokkaasti ja soveltaen koneensuunnittelun prosessia tehtävään, osaa käyttää suunnitteluohjelmistoa ja PDM-järjestelmää tehokkaasti, soveltaen ja laajasti, muistaa koneensuunnittelun prosessin ja tuoteturvallisuuden osion tekijöitä laajasti. Opiskelija kykenee neuvomaan ja opastamaan muita.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista tasossa tapahtuvan liikkeen laskentatilanteita
- laskea pyörimisliikkeen ja törmäyksen aiheuttamia voimia
- laskea kappaleen liikemäärän ja liikemäärämomentin

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Karkkulainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista tasossa tapahtuvan liikkeen laskentatilanteita
- laskea pyörimisliikkeen ja törmäyksen aiheuttamia voimia
- laskea kappaleen liikemäärän ja liikemäärämomentin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle. Muu kirjallisuus ilmoitetetaan luentojen aikana.

Sisältö

Kinematiikan ja kinetiikan kertausta aikaisemmista kursseista. Liike tasossa. Partikkelin ympyräliike ja jäykän kappaleen pyörimisliike.Törmäykset, liikemäärä ja liikemäärämomentti .

Arviointimenetelmät

Tentti tai välikokeet. Laskuharjoituksista luennoilla ilmoitettu määrä ratkaistuna.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne keskeisimpiä partkkelin ja jäykän kappaleen dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä eikä osaa ratkaista aiheeseen liittyviä keskeisiä perustehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeisimmät partkkelin ja jäykän kappaleen dynamiikkaan liittyvät ilmiöt ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä keskeisiä perustehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää keskeisimmät partkkelin ja jäykän kappaleen dynamiikkaan liittyvät ilmiöt ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä keskeisiä tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee keskeisimmät partkkelin ja jäykän kappaleen dynamiikkaan liittyvät ilmiöt ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä soveltavia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Toiva
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista tasossa tapahtuvan liikkeen laskentatilanteita
- laskea pyörimisliikkeen ja törmäyksen aiheuttamia voimia
- laskea kappaleen liikemäärän ja liikemäärämomentin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Sisältö

Opiskelija osaa
- ratkaista tasossa tapahtuvan liikkeen laskentatilanteita
- laskea pyörimisliikkeen ja törmäyksen aiheuttamia voimia
- laskea kappaleen liikemäärän ja liikemäärämomentin
- soveltaa teoriaa käytännön laskuihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perusteet konedynamiikasta

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa dynamiikan perusteita käytännön ongelmissa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa teoriaa monimutaisemmissa käytännön laskuissa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää laajasti koneenosien komponentteja suunnittelussa
- laskea painelaitteiden ja putkistojen mitoituksia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää laajasti koneenosien komponentteja suunnittelussa
- laskea painelaitteiden ja putkistojen mitoituksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää laajasti koneenosien komponentteja suunnittelussa
- osaa mitoittaa koneenosat
- laskea painelaitteiden ja putkistojen mitoituksia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perusteet koneenelimien valintaperusteista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita ja mitoittaa koneenelimiä tarvittavaan kohteeseen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita, mitoittaa ja ratkaista monipuolisesti koneen elimiä erilaisiin kohteisiin

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää laajasti koneenosien komponentteja suunnittelussa
- laskea painelaitteiden ja putkistojen mitoituksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, laskutehtävät + harjoitustyö. Tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot ja opiskelijan ohjaaminen kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennoilla esitetty materiaali ja laskutehtävät

Airila, M. ym. Koneenosien suunnittelu tai uudempi versio Björk, T. ym. Koneenosien suunnittelu

Blom, S. ym. Koneenelimet ja mekanismit.

Valtanen, E. Tekniikan taulukkokirja

SKF Bearing Catalog: https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196807026e8-100-700_SKF_bearings_and_mounted_products_2018_tcm_12-314117.pdf

(saksankielinen: Niemann, G. Winter, H. Höhn B-R. Maschinenelemente. Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen)
(englanninkielinen: Dowling, Norman E. Mechanical Behavior of Materials)

Uusintamahdollisuudet

Tentin uusinnat 2 kertaa. Harjoitustyön uusinta seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 h työtä, josta luentoja, ohjausta ja tentti on yht. 40 h. Loput 90 h on opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisältö

Opiskelija oppii syventämään mekaniikan taitojen käyttöään koneenosien mitoituksessa ja tunnistamaan yleisimpiä koneenosia sekä koneenosiin liittyviä ilmiöitä ja perustellusti arvioimaan niiden vaikutusta koneenosan käyttöön ja valintaan. Mm. Vierintälaakerit. Liukulaakerit. Tribologia. Laakerivauriot. Akseliliitokset. Äärettömän ja äärellisen kestoiän mitoitus. Väsymiskestoikään vaikuttavia tekijöitä. Akselin dynaaminen mitoitus. Murtumismekaniikan perusteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Koneenosien perusteet suoritettu. Mekaniikan ja lujuusopin perusteet, statiikka, pyörimisliike, teho. Yhtälöparin ja polynomifunktion ratkaiseminen. Trigonometriset funktiot ja Pythagoraan sääntö

Arviointimenetelmät

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu tentin ja harjoitustyön yhteistuloksesta. Molempien painoarvo 50%.
Sekä tentti että harjoitustyö täytyy olla erikseen hyväksytysti suoritettu (min 50% maksimipisteistä).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman osan koneenosien mitoitukseen ja valintaan vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin. Muistaa koneenosien mitoitukseen ja valintaan vaikuttavat tärkeimmät tekijät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin sovelluskohteisiin. Muistaa koneenosien mitoitukseen ja valintaan vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tärkeimpien koneenosien komponentteja
- suunnitella koneenosien liitoksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus on luentotyyppinen opetus lisäksi harjoituksia ja tehtäviä. Kurssi on off-line verkkokurssi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seppo Blom, Pekka Lahtinen, Erkki Nuutio, Kari Pekkola, Seppo Pyy, Hannu Rautiainen, Arto Sampo, PEkka Seppänen, Eero Suovaara: Koneenelimet ja mekanismit
Airila, Jantunen, Kivioja, Laihotie, Nurmi, Pora, Ranta: Koneenosat

Uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan kurssilla. Tenttiajankohta on kurssin viimeisellä viikolla.

Oppimisympäristö

Luokka ja virtuaaliluokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 3 op ja se tarkoittaa n 80 tuntia opiskelijan työtä, josta osa on luentoja.

Sisältö

Yleisesti käytetyt koneenosat kuten ruuvit, laakerit, tiivisteet, akseliliitokset

Arviointimenetelmät

Tentti ja tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista eikä osaa soveltaa koneenosia koneensuunnittelussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa ja osaa mitoittaa koneenosia yksinkertaisissa tapauksissa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja mitoittaa koneenosia perustapauksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja mitoittaa koneenosia, sekä pystyy soveltamaan ja yhdistelemään laajemmin tietoa koneen suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tärkeimpien koneenosien komponentteja
- suunnitella koneenosien liitoksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus on luentotyyppinen opetus lisäksi harjoituksia ja tehtäviä. Kurssi on off-line verkkokurssi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seppo Blom, Pekka Lahtinen, Erkki Nuutio, Kari Pekkola, Seppo Pyy, Hannu Rautiainen, Arto Sampo, PEkka Seppänen, Eero Suovaara: Koneenelimet ja mekanismit
Airila, Jantunen, Kivioja, Laihotie, Nurmi, Pora, Ranta: Koneenosat

Uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan kurssilla. Tenttiajankohta on kurssin viimeisellä viikolla.

Oppimisympäristö

Luokka ja virtuaaliluokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 3 op ja se tarkoittaa n 80 tuntia opiskelijan työtä, josta osa on luentoja.

Sisältö

Yleisesti käytetyt koneenosat kuten ruuvit, laakerit, tiivisteet, akseliliitokset

Arviointimenetelmät

Tentti ja tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista eikä osaa soveltaa koneenosia koneensuunnittelussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa ja osaa mitoittaa koneenosia yksinkertaisissa tapauksissa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja mitoittaa koneenosia perustapauksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja mitoittaa koneenosia, sekä pystyy soveltamaan ja yhdistelemään laajemmin tietoa koneen suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laboratorioharjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Laboratorioharjoitukset 1
 • Tentti
 • Opintokäynti/ekskursio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tärkeimpien koneenosien komponentteja
- suunnitella koneenosien liitoksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, laskutehtävät + harjoitustyö. Tentti. Laboratoriotyö pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot ja opiskelijan ohjaaminen aikaan ja paikkaan sidottu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennoilla esitetty materiaali ja tehdyt laskutehtävät.

Airila, M. ym. Koneenosien suunnittelu tai uudempi versio Björk, T. ym. Koneenosien suunnittelu

Blom, S. ym. Koneenelimet ja mekanismit.

Valtanen, E. Tekniikan taulukkokirja

(Niemann, G. Winter, H. Höhn B-R. Maschinenelemente. Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen)
(Dowling, Norman E. Mechanical Behavior of Materials)

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentit 2 kertaa. Harjoitustyötä ja laboratoriotyötä ei voi uusia ennen seuraavaa toteutusta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa 81 h opiskelijan työtä

Sisältö

Opiskelija oppii soveltamaan mekaniikan taitoja koneenosien mitoituksessa ja tunnistamaan yleisimpiä koneenosia ja niiden sovellusohteita, valintaperusteita sekä etuja ja haittoja. Mm. akselit, hihna- ja ketjukäytöt, kytkimet, jouset, jarrut, tiivisteet, vaihteet. Akseliliitokset. Ruuvit ja ruuviliitosten osat. Liima-, juotos- ja niittiliitokset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Mekaniikan ja lujuusopin perusteet, statiikka, pyörimisliike, teho. Yhtälöparin ja polynomifunktion ratkaiseminen. Trigonometriset funktiot ja Pythagoraan sääntö

Arviointimenetelmät

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu tentin ja harjoitustyön yhteistuloksesta. Tentin painoarvo 50% ja harjoitystyön 50%.
Tentti ja harjoitustyö täytyy olla erikseen hyväksytysti suoritettu (min 50% maksimipisteistä) ja lisäksi laboratoriotyö on oltava hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman osan koneenosien mitoitukseen ja valintan vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin. Muistaa koneenosien mitoitukseen ja valintaan vaikuttavat tärkeimmät tekijät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin sovelluskohteisiin. Muistaa koneenosien mitoitukseen ja valintaan vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia standardin mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia kuvantoineen ja leikkauksineen
- soveltaa toleransseja
- merkitä piirustuksiin tarvittavat merkinnät
- laatia piirustuksen soveltuvalla ohjelmistolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Ajoitus ja läsnäolo

1.9.2023 - 31.12.2023
Läsnäolo etäluennoilla. Omalla ajalla tehtävät palautettavat harjoitukset/harjoitustyöt.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esko Valtanen
Tekniikan taulukkokirja 2019 ISBN 9789529867424
TAI
Keijo Maaranen, Mika Heinonen:
Tekniset piirustukset:konetekniikka. 2013 ISBN 978-952-63-0281-2
JA
Aimo Pere:
Koneenpiirustus 1 & 2, 2021- ISBN 978-952-67419-3-2

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittu näyttö.

Oppimisympäristö

LAB:n verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia.
Osa tunneista etäluennoilla/harjoituksissa, osa itsenäisesti opiskellen.

Sisältö

- koneenpiirustusten tarkoitus
- standardit, kuvaamismenetelmät, viivat, leikkaukset, mitoitus
- kierteet, hitsausmerkinnät, mittatoleranssit
- kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot
- 3D-mallinnuksen perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointi palautettujen tehtävien ja tuntiaktiivisuuden perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetattuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee pääosin koneenpiirustukseen liittyvät standardit jaymmärtää niiden merkityksen piirustuksissa.Opiskelijan luomat piirustukset ovat joiltakin osin puutteellisia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää koneenpiirustuksissa olevat merkinnät ja yksityiskohdat.Opiskelija kykenee tuottamaan CAD-ohjelmistolla piirustuksia, joissa ei ole merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti koneenpiirustuksen standardeja ja osaa itsenäisesti tuottaa ja tulkita piirustuksia. Opiskelija hallitsee CAD-ohjelmiston käytön mallintamisesta piirustusten tuottamiseeen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- geometristen toleranssien soveltamisen
- pinnankarheusmerkintöjen käytön
- deskriptiivisen geometrian perusteet
- tuottaa valmistus- ja tuotantoteknisesti valmiita dokumentteja suunnitteluohjelmistolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot, harjoitukset ja kotitehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2022.
Läsnäolo luennoilla/harjoituksissa luokassa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere, Koneenpiirustus 1 & 2 - nidottu, Suomi, 2021. ISBN: 9789526741932 Huom! Kyseessä on siis 13. painos (2021), mikä on päivitetty huomioimaan uusimmat standardit, menetelmät ja käytännöt).

Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokirja, 2019 ISBN 9789529867424

Käytettävien ohjelmistojen manuaalit, helpit ja verkkosivut.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö, AHOT.

Työelämäyhteistyö

Mahdollisuus soveltaa työssä tehtyä 3D-mekaniikkasuunnittelutyötä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle ja SolidWorks ohjelmisto.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia.
30 tuntia lähiopetuksessa luokassa ja loput itsenäisesti opiskellen.

Sisältö

Mallintamisen eteneminen:

Koordinaatisto, tasot, akselit
Sketch:n ja piirteiden välinen ero
Mallipuun rakenne ja merkitys
Mallissa keskinäiset riippuvuudet
Osan riippuvuudet kokoonpanosta
Looginen työjärjestys
Mallin selkeä muokattavuus
Parametrien käyttö
Haasteelliset pintamuodot
Kokoonpanojen luonti

Mallintamisen ja piirustusten erityispiirteitä eri osilla ja kokoonpanoilla:

Koneistettava kappale, geometriset toleranssit
Ohutlevyosa
Ruiskuvaluosa
Painevaluosa
Hitsattava kokoonpano
Mekaniikan, sähkötekniikan ja elektroniikan yhdistelmä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava osaaminen. SolidWorks -ohjelmiston perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan
- soveltaa osaamistaan käytännön harjoituksissa ja tehtävissä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan
- soveltaa osaamistaan monipuolisesti piirustus- ja mallinnustehtävistä
- jakaa osaamistaan ryhmälleen
- selvittää ja perustelee vaihtoehtoisia ratkaisuja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- geometristen toleranssien soveltamisen
- pinnankarheusmerkintöjen käytön
- deskriptiivisen geometrian perusteet
- tuottaa valmistus- ja tuotantoteknisesti valmiita dokumentteja suunnitteluohjelmistolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja kotitehtävät etänä Zoom-yhteydellä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevätlukukausi 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ISO standardit liittyen GPS-järjestelmään.

Aimo Pere, Koneenpiirustus 1 & 2 - nidottu, Suomi, 2021. ISBN: 9789526741932 Huom! Kyseessä on siis 13. painos (2021), mikä on päivitetty huomioimaan uusimmat standardit, menetelmät ja käytännöt).

Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokirja, 2019 ISBN 9789529867424

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö, AHOT.

Työelämäyhteistyö

Mahdollisuus soveltaa työssä tehtyä 3D-mekaniikkasuunnittelutyötä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle ja SolidWorks ohjelmisto.
Zoom-verkkokokoussovellus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia.
40 tuntia etäharjoituksia Zoom ja loput itsenäisesti opiskellen.

Sisältö

Pohjatietona kurssille toimii koneenpiirustuksen perusteet, missä on aiemmin opittu standardien mukainen piirtäminen ja mallinnuksen perusteet. Tällä sovellukset -kurssilla syvennetään mallintamistaitoa eri valmistustekniikoilla toteutettaville kappaleille ja saavutetaan rutiini standardien mukaisille koneenpiirustuksille. Uutena opittavana asiana mukaan tulee mm. geometriset toleranssit, MBD, PDM.

Mallintamisen erityispiirteitä eri osilla ja kokoonpanoilla:

Koneistettava kappale (pintamerkit, erikoisprojektiot)
Ohutlevyosa (vedetyt piirteet, levityskuvat, kiinnitysosat, vaativat ohutlevykulmat)
Ruiskuvaluosa (muottitekniikka, vaativat muodot pintamallinnuksena)
Painevaluosa (muottitekniikka, geometriset toleranssit)
Hitsattava kokoonpano (weldment-rakenne, hitsausmerkit)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Koneenpiirustuksen perusteet.

Arviointimenetelmät

Työmäärällisesti ja arvostelussa pääpaino viikottaisissa harjoitustöissä. Työmäärä keskim. 8h/vko (2h ohjattu + 6 h omatoimista). Harjoituksen palautuksen myöhästyminen pudottaa ko. harjoituksen arvosanaa 1:llä numerolla. Kaikki harjoitukset on palautettava (ellei erikseen merkitty vapaaehtoisena). Arvostelu toteutetaan nimettömänä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan
- soveltaa osaamistaan käytännön harjoituksissa ja tehtävissä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tuottaa 3D-malleja, standardien mukaisia valmistuspiirustuksia CAD-ohjelmalla annetun mallin tai ohjeen mukaan
- soveltaa osaamistaan monipuolisesti piirustus- ja mallinnustehtävistä
- jakaa osaamistaan ryhmälleen
- selvittää ja perustelee vaihtoehtoisia ratkaisuja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 45. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- geometristen toleranssien soveltamisen
- pinnankarheusmerkintöjen käytön
- deskriptiivisen geometrian perusteet
- tuottaa valmistus- ja tuotantoteknisesti valmiita dokumentteja suunnitteluohjelmistolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja palautettavat tehtävät verkossa tai luokassa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2023.
Läsnäolo luennoilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esko Valtanen
Tekniikan taulukkokirja 2019 ISBN 9789529867424
TAI
Aimo Pere:
Koneenpiirustus 1&2. 2016 ISBN 978-952-67419-2-5

Moodlessa erikseen jaettava materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö, AHOT.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle ja SolidWorks ohjelmisto.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia.
Osa tunneista luokassa tai verkossa samaan aikaan, osa itsenäisesti opiskellen.

Sisältö

Piirtämisen ja teknillisten piirustusten (2D) liittyminen koneteollisuuden tehtäviin.
Kuvaamismenetelmät, mitoittaminen, merkinnät, standardiosien käyttö, kokoonpanot ja osaluettelot. Toleranssit.
Em aiheiden toteutus SolidWorks ohjelmistolla.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat harjoitukset,tuntitestit ja/tai koe opintojakson lopulla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa tuottaa toleroituja malleja ja piirustuksia CAD-ohjelmalla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa tuottaa toleroituja malleja ja piirustuksia CAD-ohjelmalla mallin tai ohjeen mukaan.
- osaa soveltaa osaamistaan käytännön harjoituksissa ja tehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- selvityy monipuolisesti piirustus- ja mallinnustehtävista ja jakaa osaamistaan ryhmälleen
- selvittää ja perustelee vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa projektin kooten koneensuunnittelun eri osa-alueet
- toteuttaa koneensuunnitteluprojektin lähtötietojen pohjalta
- työskennellä osana projektiryhmää

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Keskustelevat luennot 2 krt x 2 h

Opiskelijat sopivat yrityksiin aloituspalaverin. Harjoitustyö 2-3 hengen ryhmissä, case yrityksistä

Harjoitustyön ohjausta 2 krt x 2 h

Harjoitustöiden esitykset 2 krt x 2 h

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pahl & Beitz, Koneensuunnitteluoppi

Työelämäyhteistyö

Opiskelija etsii ja sopii itse yrityksen kanssa harjoitustyöstä ja sen sisällöstä. Ryhmiä kannattaa siis muodostaa jo ennen kurssin aloitusta.

Sisältö

Kurssilla yhdistetään aiemmin opittu koneensuunnittelutaito projektin toteuttamiseen työelämälähtöisesti. Opiskelija saa kattavan käsityksen mitä tekijöitä varsinaisen koneensuunnittelutehtävän ympärillä on ja mitkä vaikuttavat voimakkaasti itse projektin onnistumiseen. Projektin lopputuloksena ei ole kone, vaan sen tuotetieto, komponenttihankinta- ja valmistusdokumentaatio sekä mahdollisesti myynninvalmennusmateriaali. Kurssilla opitaan myös mikä merkitys on hyvällä ryhmätyöllä vs. yksintyöskentely. Kurssi luo pohjaa myöhemmin käytännön kautta opittaville projektinhallintataidoille.

Opintojakson arvosana muodostuu harjoitustyön sisällöstä sekä sen esityksen toteuttamisesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaamisena koneenpiirustus, koneensuunnittelun perusteet, koneenosat.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu kommunikoinnista yrityksen kanssa, harjoitustyön sisällöstä sekä sen esityksen toteuttamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei anna panostaan harjoitustyön sisältöön ryhmätyössä. Ei osallistu harjoitustyön esittämiseen vaikka olisi itse ryhmän jäsenenä ollut.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyö on toteutettu minimitasoisesti ilman systematiikkaa ja analyyttista otetta.

Harjoitustyön esitys ei ole tuonut sisältöön mitään lisää verrattuna dokumentointiin.

Ryhmän jäsenellä osallistumattomuus harjoitustyön esittämiseen saattaa pudottaa arvosanan 0:llaan, vaikka muu ryhmä suoriutuisi 1:n arvoisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyö on toteutettu ja siinä on dokumentoitu vaihtelevasti eri luennoilla esitetyt vaiheet projektinhallinnasta.

Harjoitustyö on esitetty muille kurssin opiskelijaryhmille tuoden lisää selkeyttä itse koneensuunnitteluprojektin kulusta. Passiivinen ryhmän jäsen saattaa saada muuta ryhmää alemman arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyö on systemaattisesti toteutettu ja siinä on dokumentoitu selkeästi eri luennoilla esitetyt projektinhallinnan vaiheet. Bonuksena proton markkinoilla testaus ja palautteen analysointi.

Harjoitustyö on hyvin ja selkeästi esitetty muille kurssin opiskelijaryhmille ja kysymyksiin on osattu vastata perustellen näkemykset.

Passiivinen ryhmän jäsen saattaa saada muuta ryhmää alemman arvosanan.

Yrityksen (tilaajan) edustaja puoltaa kiitettävää arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri konetekniikan osa-alueita projektissa
- toteuttaa konetekniikan käytännön toimeksiantoja
- laatia projektin dokumentaation
- työskennellä projektiryhmän eri rooleissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Pienryhmissä tehtävät projektit.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa 135 h työtä.

Arviointimenetelmät

Projektityöskentelyn ja raportin arviointi asteikolla 1...5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin sovelluskohteisiin. Muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista lämpöoppiin ja kuljetusilmiöihin liittyviä ongelmia matemaattisesti
- ratkaista aaltoliikkeeseen ja desibeliasteikkoon liittyviä ongelmia matemaattisesti
- tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- soveltaa digitaalisuutta tulosten käsittelyssä
- osaa kuvata fysiikkaa kokeellisena luonnontieteenä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, "kotilaboratorio" (ei vaadi erikoisvälineitä, pitäisi löytyä kaikki tarvittava helposti)

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Desibelasteikot
Aaltoliikeoppia
Lämmön siirtyminen,
Paine

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Välikoe 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Välikoe 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Hannan luennot vko 36-41 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tuomon luennot vko 44 - 48 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Hannan laskuharjoitukset vko 36-41 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tuomon laskuharjoitukset vko 44-50 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Välikoe 1
 • Välikoe 2
 • Hannan luennot vko 36-41
 • Tuomon luennot vko 44 - 48
 • Hannan laskuharjoitukset vko 36-41
 • Tuomon laskuharjoitukset vko 44-50

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä vapaakappalekuvan staattisesti määrätystä kappaleesta
- laskea tukireaktiot
- perusteet ilmiöistä törmäys, pyörimismäärä, perusdynamiikka
- momentti- ja leikkausvoimakuvaajat pistekuorman kuormittamalle palkille

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot 2 h/vko, laskuharjoitukset 2 h/vko. Sekä luennot että laskuharjoitukset pääosin etänä ja saatavilla tallenteina.
Kotitehtävien palautus, malliratkaisuihin tutustuminen ja itsearviointi annetun aikataulun mukaisesti (opintojakson pakollisia palautuksia).
Välikokeet.

Ajoitus ja läsnäolo

Virtuaaliosuus luentojen ja laskuharjoitusten aikaan sidottu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa jaettu luento- ja laskuharjoitusmateriaali.

Kirjallisuutta:
Outinen, H.: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, I osa ja II osa
Salmi, T.: Statiikka
Salmi, T.: Dynamiikka 1
Inkinen, P. & Tuohi, J.: Momentti 1 Insinöörifysiikka
Kärkkäinen M. & Mikkonen P.: Insinöörin Mekaniikka

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti EXAM-tilassa

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle. Mikäli lähitunteja järjestetään, luokkatila.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op kurssi vastaa 135 h opiskelijan työtä. Tästä 12 x 4 h = 48 h on luentoja ja laskuharjoituksia, loppu 87 h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisältö

Partikkelin statiikka
Jäykän kappaleen tasostatiikka
Sisäiset voimat
Dynamiikan perusteet
Energia, työ ja teho mekaniikassa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
AT00BT67 Tekniikan matematiikan perusteet hyväksytysti suoritettuna tai vastaava osaaminen muuten hankittuna: Polynomifunktion ja yhtälöparin ratkaiseminen. Trigonometriset funktiot ja Pythagoraan sääntö. Yksikkömuunnokset.

Arviointimenetelmät

Arvosana määräytyy välikokeiden perusteella. Välikokeisiin osallistuminen edellyttää pakollisten palautusten suorittamista annetun aikataulun mukaisesti.

Uusintatentit vain EXAM-tilassa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin sovelluskohteisiin. Muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Luennot/harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot/harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä vapaakappalekuvan staattisesti määrätystä kappaleesta
- laskea tukireaktiot
- perusteet ilmiöistä törmäys, pyörimismäärä, perusdynamiikka
- momentti- ja leikkausvoimakuvaajat pistekuorman kuormittamalle palkille

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson alkuosa: Opetus tallenteina.
Opintojakson loppuosa: Ohjaustunnit 4 h / vko. Sekä luennot että laskuharjoitukset pääosin etänä ja saatavilla tallenteina.

Kotitehtävien palautus, malliratkaisuihin tutustuminen ja itsearviointi annetun aikataulun mukaisesti (opintojakson pakollisia palautuksia).
Välikokeet.

Ajoitus ja läsnäolo

Virtuaaliosuus ohjaustuntien aikaan sidottu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa jaettu materiaali.

Kirjallisuutta:
Outinen, H.: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, I osa ja II osa
Salmi, T.: Statiikka
Salmi, T.: Dynamiikka 1
Inkinen, P. & Tuohi, J.: Momentti 1 Insinöörifysiikka
Kärkkäinen M. & Mikkonen P.: Insinöörin Mekaniikka

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti EXAM-tilassa

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op kurssi vastaa 135 h opiskelijan työtä. Tästä 6 x 4 h = 24 h on ohjattua, loppu 111 h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisältö

Partikkelin statiikka
Jäykän kappaleen tasostatiikka
Sisäiset voimat
Dynamiikan perusteet
Energia, työ ja teho mekaniikassa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
AT00BT67 Tekniikan matematiikan perusteet hyväksytysti suoritettuna tai vastaava osaaminen muuten hankittuna: Polynomifunktion ja yhtälöparin ratkaiseminen. Trigonometriset funktiot ja Pythagoraan sääntö. Yksikkömuunnokset.

Arviointimenetelmät

Arvosana määräytyy välikokeiden perusteella. Välikokeisiin osallistuminen edellyttää pakollisten palautusten suorittamista annetun aikataulun mukaisesti.

Uusintatentit vain EXAM-tilassa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso. Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön kohteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin sovelluskohteisiin. Muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
 • Timo Roininen
 • Olli Hyyrynen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri valmistus- ja tuotantomenetelmiä käytännön sovelluksessa
- soveltaa suunnitelmia valmistus- ja tuotantoteknisissä käytännön sovelluksissa
- hallita valmistusprojektin resurssi- ja aikataulusuunnittelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan projektityökurssina, missä opiskelijaryhmät tuottavat projektin mekaanisen kokonaisuuden. Projektityö kurssi on painotettu alkavaksi hitsauksen ja lastuamisen kurssien jälkeen.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo välttämätön

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat opinnot

Oppimisympäristö

Laboratoriotilat, ryhmätilat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edellytetään opintoja tai opiskelijan tulee olla opintojaksoilla:
- lastuava työstö AT00BV45
- hitsaus- ja levytyö AT00BV44
- johdatus konetekniikkaan AT00Zz36

Arviointimenetelmät

Opiskelijat arvioidaan tuotoksen, työaikakirjanpidon ja vertaisarvioinnin perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu kurssille, projektiryhmän työhön eikä dokumentointiin

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmätyöhön vähäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmätyöhön keskimääräisesti ja tuo ryhmään omaa osaamistaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmätyöhön aktiivisesti antaen omaa osaamistaaan ryhmän käyttöön ja pystyy selvittämään /oppimaan uusia asioita sekä yhdistelemään näitä luovasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri valmistus- ja tuotantomenetelmiä käytännön sovelluksessa
- soveltaa suunnitelmia valmistus- ja tuotantoteknisissä käytännön sovelluksissa
- hallita valmistusprojektin resurssi- ja aikataulusuunnittelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija oppii viemään yksinkertaisen tuotekehitysprojektin läpi ja toimimaan projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija osaa hakea tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä suunnittelu-ja valmistusteknisiin ongelmiin. Opiskelija osaa laatia toteuttamiskelpoisia valmistuspiirustuksia. Opiskelija ymmärtää myös suunnittelussa tehtyjen ratkaisujen vaikutuksen laitteen valmistuskustannuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla suunnitellaan ja valmistetaan ennalta määrättyjen reunaehtojen mukainen laite ryhmätyönä. Jokaiselle ryhmälle on budjetoitu tietty määrä rahaa, jota käytetään osien ja materiaalin hankkimiseksi projektia varten.

Ensimmäinen vaihe on varattu projektityön ideoimiseen ja suunnitteluun. Suunnittelu tehdään projektiluontoisesti ja itseohjautuvasti.

Toinessa vaiheessa ryhmä valmistaa suunnitelmansa mukaisen laitteen Tekniikan laboratoriossa 4. periodissa.

Sisältö

Opiskelija oppii laatimaan tuotteen valmistuspiirustukset ja valmistussuunnitelman sekä valmistamaan toimivan tuotteen laatimiensa suunnitelmien avulla. Opiskelija ymmärtää suunnittelun ja valmistuksen välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät

Pakollisiin suunnitteluvälinäyttöihin osallistuminen. Hyväksytyt valmistussuunnitelmat, toimiva tekninen laite, jolla voi osallistua loppuarviointiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti projektin toteutukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan sekä pitää kiinni annetusta aikataulusta. Opiskelijan tuottamien valmistusdokumenttien avulla voidaan valmistaa toimiva tekninen laite annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan sekä pitää kiinni annetusta aikataulusta. Opiskelijan tuottamat valmistusdokumentit ovat toteuttamiskelpoisia. Opiskelija osallistuu valmistusprosessiin aktiivisesti ja sisäistää eri valmistustekniikoiden käyttökohteet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisella ja kehittävällä asenteella sekä pitää kiinni annetusta aikataulusta. Opiskelijan tuottamat valmistusdokumentit ovat laadukkaita ja selkeitä. Opiskelijan tekemät tekniset ratkaisut ovat ammattimaisia. Opiskelija osallistuu valmistusprosessiin aktiivisesti ja sisäistää eri valmistustekniikoiden käyttökohteet.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valita eri ohjelmistoja simulaatiokäyttöön
- simulaatio-ohjelmiston perusteet
- mallintaa ja simuloida yksinkertaisia koneteknisiä / tuotantotilanteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkkoluennot. Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Oppitunnit kerran viikossa lukujärjestyksen mukaisesti (Time-Edit)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava materiaali Moodlessa

Sisältö

WorkingModel -harjoitustehtävät
SolidWorks Motion -harjoitustehtävät
Mevea -harjoitustehtät

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

SolidWorksin perustaidot vaaditaan

Arviointimenetelmät

Tehtävien arviointi raporttien & muiden palautusten perusteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamisvaatimusta

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää simulointiohjelmistoja mekanismien analysointiin
- valita tapauskohtaisesti olennaisia tutkittavia suureita
- analysoida tuloksia
- arvioida tulosten luotettavuutta
- raportoida selkeästi ja ymmärrettävästi

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valita eri ohjelmistoja simulaatiokäyttöön
- simulaatio-ohjelmiston perusteet
- mallintaa ja simuloida yksinkertaisia koneteknisiä / tuotantotilanteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkkoluennot. Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Oppitunnit kerran viikossa lukujärjestyksen mukaisesti (Time-Edit)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava materiaali Moodlessa

Sisältö

WorkingModel -harjoitustehtävät
SolidWorks Motion -harjoitustehtävät
Mevea -harjoitustehtät

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

SolidWorksin perustaidot vaaditaan

Arviointimenetelmät

Tehtävien arviointi raporttien & muiden palautusten perusteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamisvaatimusta

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää simulointiohjelmistoja mekanismien analysointiin
- valita tapauskohtaisesti olennaisia tutkittavia suureita
- analysoida tuloksia
- arvioida tulosten luotettavuutta
- raportoida selkeästi ja ymmärrettävästi

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhana Kankainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- osaa käyttöliittymäsuunnittelun perusteet
- tehdä hälytyskäsittelyn
- tehdä yksinkertaisen reseptijärjestelmän käyttöliittymästä ja siirtää sen PC-pohjaisen ohjauksen käyttöön
- toteuttaa tuotantolinjan animoinnit tapahtumaperusteisesti
- tehdä yksinkertaisen tuotantolinjan valvomokokonaisuuden yllä luetelluin toiminnoin valitulla järjestelmällä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen PC-pohjaisen valvomokokonaisuuden.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Timo Roininen
 • Olli Hyyrynen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eri lastuamismenetelmien käyttökohteet
- NC-ohjelmoinnin perusteet ja perussovellukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkko- ja laboraatiokurssina

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on välttämätön laboraatiokurssien aikana.Verkko-osion voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomana aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Varsinaista oppikirjaa kurssilla ei käytetä. Lisämateriaaliksi sopii Ihalainen-Aaltonen- Aromäki-Sihvonen: Valmistustekniikka. Myös vastaavat teokset sopivat oheismateriaaliksi. Verkkokurssi https://www.sandvik.coromant.com

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 3 op eli 80 tuntia opiskelijan työtä. Työ osittain tapantuu itsenäisesti ja osittain
laboratoriossa/työpaikalla. Kurssiin kuuluu kirjallisen raportin tuottamista ja ulkopuolinen verkkokurssi. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Sisältö

Lastuavan työstön perusteet, työstökeskus, NC-ohjelmointi, sorvaus kärkisorvilla, jyrsintä jyrsinkoneella, poraus, kierteitys

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssille voidaan ottaa opiskelija joka on suorittanut edeltävänä opintona: Johdatus konetekniikkaan.Em kurssilla annetaan peruskoulutus turvalliseen työtoimintaan laboratorio-olosuhteissa ja siten pakollinen ennen työskentelyä laboratoriossa.

Arviointimenetelmät

Laboraatiotyöt+ raportit, verkkokurssin todistus. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta. Arviointi tarkistetaan viikon 44 aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu laboratorioharjoitus tai siihen liittyvä selostus palauttamatta/ei hyväksytty. Opiskelija ei ole suorittanut Sandvikin verkkokurssia, eikä toimittanut todistusta verkkokurssista, eikä läpäissyt tenttiä

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskeliija on perehtynyt etukäteen tehtäviin töihin kirjallisuutta apuna käyttäen, osallistunut kaikillelaboraatiotiotyökerroille ja toiminut ohjeiden mukaisesti ja toimittanut raportin tehdystä työstä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyvksytysti. Opiskelija saa tentistä 70-75% & pisteistä.Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyväksytysti. Opiskelija saa tentistä 82-85 % pisteistä. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyvksytysti. Opiskelija saa tentistä 94-100 % pisteistä. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eri lastuamismenetelmien käyttökohteet
- NC-ohjelmoinnin perusteet ja perussovellukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentoja ja harjoituksia erilaisista lastuavan työstön menetelmistä.Lähiopetuksena Skinnarilan kampuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Kurssialustalla jaettava materiaali
- Aaltonen, K., Andersson, P. & Kauppinen, V. (1997). Koneistustekniikat. Porvoo: WSOY.

Sisältö

- Lastuaminen ja lastuttavuus
- Konepajojen yleisimmät lastuavat työstömenetelmät
- NC-ohjelmointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Valmistusmenetelmien perusteet / valmistusmenetelmät.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut
- välikokeet (2 kpl) tai tentti
- NC-harjoitukset
- viikkotehtävät
- harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti opintojaksoon sisältyviä harjoituksia ja välikokeita/tenttiä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa eri lastuamismenetelmät ja osaa tulkita NC - ohjelmia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa eri lastuamismenetelmien käyttökohteet ja osaa tehdä NC- ohjelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee eri lastuamismenetelmät ja osaa tehdä virheettömiä NC - ohjelmia

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eri lastuamismenetelmien käyttökohteet
- NC-ohjelmoinnin perusteet ja perussovellukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkko- ja laboraatiokurssina

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on välttämätön laboraatiokurssien aikana.Verkko-osion voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomana aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Varsinaista oppikirjaa kurssilla ei käytetä. Lisämateriaaliksi sopii Ihalainen-Aaltonen- Aromäki-Sihvonen: Valmistustekniikka. Myös vastaavat teokset sopivat oheismateriaaliksi. Verkkokurssi https://www.sandvik.coromant.com

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 3 op eli 80 tuntia opiskelijan työtä. Työ osittain tapantuu itsenäisesti ja osittain
laboratoriossa/työpaikalla. Kurssiin kuuluu kirjallisen raportin tuottamista ja ulkopuolinen verkkokurssi. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Sisältö

Lastuavan työstön perusteet, työstökeskus, NC-ohjelmointi, sorvaus kärkisorvilla, jyrsintä jyrsinkoneella, poraus, kierteitys

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssille voidaan ottaa opiskelija joka on suorittanut edeltävänä opintona: Johdatus konetekniikkaan.Em kurssilla annetaan peruskoulutus turvalliseen työtoimintaan laboratorio-olosuhteissa ja siten pakollinen ennen työskentelyä laboratoriossa.

Arviointimenetelmät

Laboraatiotyöt+ raportit, verkkokurssin todistus. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta. Arviointi tarkistetaan viikon 44 aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu laboratorioharjoitus tai siihen liittyvä selostus palauttamatta/ei hyväksytty. Opiskelija ei ole suorittanut Sandvikin verkkokurssia, eikä toimittanut todistusta verkkokurssista, eikä läpäissyt tenttiä

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskeliija on perehtynyt etukäteen tehtäviin töihin kirjallisuutta apuna käyttäen, osallistunut kaikillelaboraatiotiotyökerroille ja toiminut ohjeiden mukaisesti ja toimittanut raportin tehdystä työstä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyvksytysti. Opiskelija saa tentistä 70-75% & pisteistä.Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyväksytysti. Opiskelija saa tentistä 82-85 % pisteistä. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Laboratorioharjoitukset ovat tehty ja niihin liittyvät raportit palautettu hyvksytysti. Opiskelija saa tentistä 94-100 % pisteistä. Laboratoriotöiden ja -selostusten painoarvo on 50% arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rahaliikenteen perusteet ja merkityksen liiketoiminnassa
- tarkastella yrityksen tuotteita ja toimintaa asiakaslähtöisesti
- arvioida yritystoiminnan eri osa-alueiden kehittämisen merkityksen yrityksen rahaliikenteessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta-ja tuotantotalousmoduuliin, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa
• hahmottaa yritystoiminnan peruslogiikan
• arvioida yritystoiminnan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisuuteen
• kehittää toimintaa kokonaisuus huomioiden.

Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, luentoja/ohjausta, oppimistehtäviä sekä moduuliin liittyviä harjoitustöitä. Jos opiskelet vain liiketoiminta ja markkinointi opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutetaan syksyn 2023 aikana. Opinnot sisältävät luentoja sekä ryhmätyön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin. Jos opiskelet vain liiketoiminta ja markkinointi opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduulissa tehtävien harjoitustöiden perusteella. Mahdollinen tentti sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Oppimisympäristö

Zoom / Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 h.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu pääsääntöisesti insinööriopiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• hahmottaa rahaliikenteen perusteet sekä merkityksen yritystoiminnassa
• tarkastella yrityksen tuotteita ja toimintaa asiakaslähtöisesti
• arvioida yritystoiminnan eri osa-alueita kehittämisen merkityksen yrityksen rahaliikenteessä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Tiimi-/yksilötehtävät, vertaispalaute, mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
-toimia tilaaja-/asiakaslähtöisesti
-selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa
-analysoida toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
-toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
-suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden eri ratkaisuvaihtoehtoja
-ottaa vastuun asiakas / palveluprosessin kokonaisuudesta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rahaliikenteen perusteet ja merkityksen liiketoiminnassa
- tarkastella yrityksen tuotteita ja toimintaa asiakaslähtöisesti
- arvioida yritystoiminnan eri osa-alueiden kehittämisen merkityksen yrityksen rahaliikenteessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa
• hahmottaa yritystoiminnan peruslogiikan
• arvioida yritystoiminnan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisuuteen
• kehittää toimintaa kokonaisuus huomioiden.

Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, luentoja/ohjausta, oppimistehtäviä sekä moduuliin liittyviä harjoitustöitä. Jos opiskelet vain liiketoiminta ja markkinointi opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutetaan kevään 2024 aikana. Opinnot sisältävät luentoja sekä ryhmätyön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin. Jos opiskelet vain liiketoiminta ja markkinointi opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduulissa tehtävien harjoitustöiden perusteella. Mahdollinen tentti sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Oppimisympäristö

Zoom / Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 h.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu pääsääntöisesti insinööriopiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• hahmottaa rahaliikenteen perusteet sekä merkityksen yritystoiminnassa
• tarkastella yrityksen tuotteita ja toimintaa asiakaslähtöisesti
• arvioida yritystoiminnan eri osa-alueita kehittämisen merkityksen yrityksen rahaliikenteessä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Tiimi-/yksilötehtävät, vertaispalaute, mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
-toimia tilaaja-/asiakaslähtöisesti
-selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa
-analysoida toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
-toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-käyttää rahoituksen ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
-suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden eri ratkaisuvaihtoehtoja
-ottaa vastuun asiakas / palveluprosessin kokonaisuudesta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Luennot + harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot + harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- absoluuttianturin ja taajuusmuuttajan perustoimintaperiaatteet logiikkaohjelmoinnin kannalta
- tehdä lineaariliikkeen paikoituskäytön
- tehdä tuotetietojen kohdentamisen oikealle tuotteelle logiikkaohjelmassa
- toteuttaa kahden toisistaan riippumattoman laitteen logiikkaohjelmoinnin kättelytietojen perusteella
- toteuttaa TIA portaalilla tehdyn kappaletavarateollisuutta mukailevan logiikkaohjaussovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AT00BX17 Logiikkaohjelmoinnin perusteet
AT00BX19 Operointipanelit

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneeli.
Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.
Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot Logiikkaohjelmoinnin sovellussuunnittelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot Logiikkaohjelmoinnin sovellussuunnittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- absoluuttianturin ja taajuusmuuttajan perustoimintaperiaatteet logiikkaohjelmoinnin kannalta
- tehdä lineaariliikkeen paikoituskäytön
- tehdä tuotetietojen kohdentamisen oikealle tuotteelle logiikkaohjelmassa
- toteuttaa kahden toisistaan riippumattoman laitteen logiikkaohjelmoinnin kättelytietojen perusteella
- toteuttaa TIA portaalilla tehdyn kappaletavarateollisuutta mukailevan logiikkaohjaussovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AT00BX17 Logiikkaohjelmoinnin perusteet
AT00BX19 Operointipanelit

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneeli.
Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.
Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Projektityöskentelyä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Projektityöskentelyä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- absoluuttianturin ja taajuusmuuttajan perustoimintaperiaatteet logiikkaohjelmoinnin kannalta
- tehdä lineaariliikkeen paikoituskäytön
- tehdä tuotetietojen kohdentamisen oikealle tuotteelle logiikkaohjelmassa
- toteuttaa kahden toisistaan riippumattoman laitteen logiikkaohjelmoinnin kättelytietojen perusteella
- toteuttaa TIA portaalilla tehdyn kappaletavarateollisuutta mukailevan logiikkaohjaussovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AT00BX17 Logiikkaohjelmoinnin perusteet
AT00BX19 Operointipanelit

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneeli.
Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.
Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia paikoitusantureita sekä paikoitustapoja ja tuotteen seurantaan liittyviä antureita sovelluskohtaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy operointipaneli sovellus.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- huomioida väsymistä mitoituksissa
- laskea kiepahdus- ja lommahdustilanteita
- laskea hyperstaattisia rakenteita

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- huomioida väsymistä mitoituksissa
- laskea kiepahdus- ja lommahdustilanteita
- laskea hyperstaattisia rakenteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle
Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokira 2019 tai uudempi

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

Opiskelija osaa
- huomioida väsymistä mitoituksissa
- laskea epästabiileja tilanteita
- laskea hyperstaattisia rakenteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia lujuusopillisia tehtäviä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista vaativia lujuusopillisia tehtäviä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista vaativia tehtäviä ja kehittää ratkaisumalleja uusille ongelmille

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laskea kappaleiden leikkausvoimia
- laskea kappaleiden taivutus- ja vääntömomentin
- perusteet kappaleiden väsymisilmiöistä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Toiva
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laskea kappaleiden leikkausvoimia
- laskea kappaleiden taivutus- ja vääntömomentin
- perusteet kappaleiden väsymisilmiöistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutetaan lähiopetuksena,

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle
Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokirja 2019 tai uudempi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimistehtävä ja harjoituslaskut

Sisältö

Opiskelija osaa
- laskea kappaleiden normaali- ja leikkausjännityksiä
- laskea kappaleiden taivutus- ja vääntömomentin sekä jännitykset
- perusteet kappaleiden väsymisilmiöistä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija omaksuu lujuusopin peruskäsitteet.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia lujuusopillisia tehtäviä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista opintojaksolla esiintyviä vaativimpia tehtäviä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Lähitunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lähitunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laskea kappaleiden leikkausvoimia
- laskea kappaleiden taivutus- ja vääntömomentin
- perusteet kappaleiden väsymisilmiöistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen- ja ryhmätyö materiaalien (opetusvideot, tehtävät) kautta.
Ohjaustunnit luokkatilassa 2h/viikko.
Teemakohtaiset välikokeet 3 kpl.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa.
Lisätietoa/tukimateriaalia:
- Tapio Salmi, Sami Pajunen. Lujuusoppi.
- Jouko Karhunen, Veikko Lassila, Seppo Pyy. Lujuusoppi
- Esa Hietikko. PALKKI - Lujuuslaskennan perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen.
Ao. opintojaksojen sisällöt:
Konetekniikan mekaniikka
Statiikka
Tekniikan matematiikka 1 & 2

Arviointimenetelmät

Teemakohtaiset välikokeet 3 kpl

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä minimiosaamistasoa

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Minimiosaamistaso. Kykenee toistamaan tärkeimmät osaamistavoitteiden mukaiset laskennat yksinkertaisiin perustapauksiin. Ymmärtää käsitteistön ja tunnistaa kuormitus- rakenne- ja materiaalikohtaisesti vauriomekanismien merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso. Kykenee soveltamaan laskentamenetelmiä perustapauksiin ja niitä muistuttaviin rakenteisiin. Ymmärtää vauriomekanismien kehittymisen ja miten niitä voidaan arvioida sekä estää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso. Kykenee soveltamaan laskentamenetelmiä perustapauksia merkittävästi haastavampiin rakenteisiin. Ymmärtää vauriomekanismien merkityksen syvällisesti ja kykenee arvioimaan vaurion syntyä sekä keinoja vaurion estämiseksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee
- materiaalin rakenteen ja sen vaikutuksen ominaisuuksiin
- erlilaiset menetelmät ominaisuuksien muuttamiseen
- erilaisia malleja materiaalin käyttäytymisen ennustamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- erilaisten koneenrakennuksessa käytettävien materiaalien ominaisuudet
- valita oikean materiaalin tarvittavaan kohteeseen.
- tuntee erilaiset menetelmät materiaalien ominaisuuksien muuttamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus, laboraatiot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, laboratorio

Sisältö

Opiskelija osaa
- erilaisten koneenrakennuksessa käytettävien materiaalien ominaisuudet
- valita oikean materiaalin tarvittavaan kohteeseen.
- tuntee erilaiset menetelmät materiaalien ominaisuuksien muuttamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita oikean materiaalin kohteeseen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita materiaalin ja ymmärtää materiaalien ominaisuuksia perustan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita materiaalin ja ymmärtää materiaalien ominaisuuksia perustan, sekä menetelmät ominaisuuksien räätälöintiin

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Scherman
 • Reijo Heikkinen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset Lappeenranta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- erilaisten koneenrakennuksessa käytettävien materiaalien ominaisuudet
- valita oikean materiaalin tarvittavaan kohteeseen.
- tuntee erilaiset menetelmät materiaalien ominaisuuksien muuttamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus, laboraatiot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, laboratorio

Sisältö

Opiskelija osaa
- erilaisten koneenrakennuksessa käytettävien materiaalien ominaisuudet
- valita oikean materiaalin tarvittavaan kohteeseen.
- tuntee erilaiset menetelmät materiaalien ominaisuuksien muuttamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita oikean materiaalin kohteeseen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita materiaalin ja ymmärtää materiaalien ominaisuuksia perustan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita materiaalin ja ymmärtää materiaalien ominaisuuksia perustan, sekä menetelmät ominaisuuksien räätälöintiin

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
Opetusryhmät
 • Ohjelmoinnin perusteet teollisuusautomaation tarpeisiin (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Ohjelmoinnin perusteet teollisuusautomaation tarpeisiin

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja ohjelmoida valvomojärjestelmän
- toteuttaa sovellussuunnittelua
- ymmärtää tietokantoihin perustuvan tiedonkeruun ja raportoinnin periaatteet
- määrittää tiedonkeruun rajapinnan
- suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen raportoinnin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AT00BX17 Logiikkaohjelmoinnin perusteet
AT00BX19 Operointipanelit

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation varastosovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla, johon liittyy valvomojärjestelmä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Operointipanelit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Operointipanelit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Luennot + harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot + harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Ryynänen
 • Kristian Rintala
 • Riikka Hautamäki
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
 • Pekka Lavikainen
 • Jouni Könönen
 • Reijo Heikkinen
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Ryhmät
 • 07KTT19K
  Konetekniikan koulutus 19K, Lahti
 • 07KTT18S
  Konetekniikan koulutus 18S, Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07KTT19S
  Konetekniikan koulutus 19S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
 • Mikko Ruotsalainen
 • Eero Scherman
 • Timo Ryynänen
 • Olli Orkamaa
 • Riikka Hautamäki
 • Tuomo Liimatainen
 • Seppo Toivanen
 • Jouni Könönen
 • Mikko Ruotsalainen
 • Simo Sinkko
 • Hanna Laakso
Ryhmät
 • KONE19
  Konetekniikan koulutus 19S, Lappeenranta
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Matti Welin
 • Kristian Rintala
 • Tommi Veijalainen
 • Mika Vanhanen
 • Mirka Airesvuo
 • Anne-Marie Tuomala
 • Markku Levanen
 • Teemu Heino
 • Esa Mikkonen
 • Henri Koukka
 • Sakari Autio
 • Minna Asplund
 • Marianne Matilainen
 • Rami Kivilahti
 • Eeva Aarrevaara
 • Ilkka Tarvainen
 • Timo Ryynänen
 • Jussi Kuusela
 • Ismo Jakonen
 • Riikka Hautamäki
 • Timo Lahtinen
 • Petteri Valtonen
 • Jyrki Antikainen
 • Pekka Lavikainen
 • Jouni Könönen
 • Raine Vihelmaa
 • Reijo Heikkinen
 • Pia Haapea
 • Lea Heikinheimo
 • Mervi Pulkkinen
 • Kimmo Liimatainen
 • Seija Varis
 • Olli Koskimaa
 • Juha Hyytiäinen
 • Jari Suominen
 • Rami Viksilä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • 07KTT19K
  Konetekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIEYM20S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTIPUU21KMUM
  Puutekniikan koulutus 21KMUM Lahti
 • 07PUU19SM
  Puutekniikan koulutus 19S, monimuotototeutus, Lahti
 • 07EYT19S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • 07KTT20K
  Konetekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lahti
 • 07TVT20K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIAVOSAT22SMU
  Avoin AMK, VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19S, verkko-opinnot, Lahti
 • 07PUU19S
  Puutekniikan koulutus 19S, Lahti
 • 07KTT19S
  Konetekniikan koulutus 19S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy pakollinen 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (ZOOM-luennot ja Moodle-tentit). Katso luentosarjojen ajat ja valitse itsellesi ajallisesti sopivin: https://moodle.lut.fi/mod/page/view.php?id=63214

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Rakennusalan työnjohdon koulutus
Opettaja
 • Leena Jormanainen
 • Olli Orkamaa
 • Sami Kurkela
 • Mirka Airesvuo
 • Seppo Toivanen
 • Mikko Ruotsalainen
 • Hanna Laakso
 • Eero Scherman
 • Petri Himmi
 • Heikki Vehmas
 • Antti Roiha
 • Paula Kokko
 • Mikko Ruotsalainen
 • Jukka Nisonen
 • Katja Remsu
 • Timo Määttä
 • Rami Kivilahti
 • Timo Ryynänen
 • Jari-Pekka Sinkko
 • Riikka Hautamäki
 • Tuomo Liimatainen
 • Eija Hauska-Mertanen
 • Jouni Könönen
 • Timo Lehtoviita
 • Simo Sinkko
 • Seija Varis
 • Kimmo Liimatainen
Ryhmät
 • KONE19
  Konetekniikan koulutus 19S, Lappeenranta
 • TLPRRAK20S
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 20S Lappeenranta
 • RAK19
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 19S, Lappeenranta
 • TLPRRKMK22KM
  Rakennusalan työnjohdon koulutus 22KM Lappeenranta
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
 • TLPRTRT21S
  Talonrakennustekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLPRIYKT21S
  Yhdyskuntatekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • RKMK20M
  Rakennusalan työnjohdon koulutus 20K, monimuotototeutus, Lappeenranta
 • RKMK20MML
  Rakennusalan työnjohdon koulutus 20K, monimuotototeutus, Lahti
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLPRRKMK21KM
  Rakennusalan työnjohdon koulutus 21KM Lappeenranta
 • TLTIRKMK21KMUM
  Rakennusalan työnjohdon koulutus 21KMUM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy pakollinen 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (ZOOM-luennot ja Moodle-tentit). Katso luentosarjojen ajat ja valitse itsellesi ajallisesti sopivin joko Lappeenrannasta
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632
tai Lahdesta https://moodle.lut.fi/mod/page/view.php?id=63214

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Savolainen
 • Timo Ryynänen
 • Kristian Rintala
 • Riikka Hautamäki
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
 • Pekka Lavikainen
 • Jouni Könönen
 • Reijo Heikkinen
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
 • Teijo Lahtinen
Ryhmät
 • 07KTT19K
  Konetekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTIKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lahti
 • 07KTT19S
  Konetekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
 • Mikko Ruotsalainen
 • Timo Ryynänen
 • Eero Scherman
 • Olli Orkamaa
 • Riikka Hautamäki
 • Tuomo Liimatainen
 • Seppo Toivanen
 • Jouni Könönen
 • Mikko Ruotsalainen
 • Simo Sinkko
 • Hanna Laakso
Ryhmät
 • KONE19
  Konetekniikan koulutus 19S, Lappeenranta
 • TLPRKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lappeenranta
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhana Kankainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-hahmottaa PC- ja PLC-pohjaisten ohjausjärjestelmien erot ja sovelluskohteet
- PC-pohjaisen ohjausjärjestelmän kenttäväyläratkaisut
- PC-pohjaisen ohjelmiston rakenteen ja käytön perusteet
- PC-pohjaisen ohjelmiston käskykannan peruskäskyjen osalta
- tehdä yksinkertaisen kappaletavarasovelluksen ohjelmoinnin lausekekielellä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen PC-pohjaisen automaatiosovelluksen.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 38

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentteja
- suunnitella pneumaattisen käytön
- suunnitella hydraulisen käytön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan osittain aikaan ja paikkaan riippumattomana verkko-opetuksena. Osittain opetus on laboratorio-opetusta, jolloin läsnäolo on välttämätön.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ovat opiskelijalla vapaasti käytettävissä kurssin ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

HYDRAULITEKNIIKAN PERUSTEET, Kauranne Heikki, Kajaste Jyrki, Vilenius Matti, Sanoma Pro Oy Painos: 3-7. painos.
Pneumatiikka, Ellman, A., Hautanen, J., Järvinen, K. & Simpura, A. 2002. Edita Publishing Oy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja koe

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op eli opiskelijan työnä 135 tuntia

Sisältö

Pneumatiikka
1. johdanto
2. kompressorit
3. paineilman jälkikäsittely
4. paineilman siirtäminen
5. venttiilit
6. toimilaitteet
7. ohjaustekniikka
8. servotekniikka
9. tyhjiötekniikka
10. pneumohydrauliset järjestelmät
11. pneumaattisen järjestelmän suunnittelu
12. sovellukset pneumatiikan käytöstä

HYDRAULIIKKA
1. johdanto
2. Hydraulinesteet
3. hydraulipumput
4.painevaraaja
5. hydrauliikkaventtiilit
6. hydrauliikkasylinterit
7. hydrauliikkamoottorit
8. muut hydraulijärjestelmän komponentit
9. kytkentätekniikka
10.hydraulijärjestelmät
11. servo- ja proportionaalitekniikka
12. patruunatekniikka
13. vesihydrauliikka
14. hydraulijärjestelmän suunnittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Fysiikan peruskurssit, statiikka

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kokeeseen, harjoitustyöhön ja laboratoriotöihin. Laboratoriotyöt katsotaan hyväksytyksi, kun suoritettu kytkentä toimii annetun tehtävän mukaan. Numeerinen arviointi perustuu kokeeseen, selostuksiin ja harjoitustyöhön. Suorittamaton harjoitus- tai laboraatioharjoitustyö laskee arvosanaa yhdellä numerolla/tekemätön työ. Arviointikriteereitä voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise koetta, harjoitus tai laboratoriotyö/hyväksytty, selostus puuttuu tai ei ole hyväksyttävää tasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 33% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 59,8% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 86,6% maksimipistemäärästä.
Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Simo Sinkko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentteja
- suunnitella pneumaattisen käytön
- suunnitella hydraulisen käytön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Laskuharjoitukset
Labraharjoitukset
Harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kauranne, Kajaste, Vilenius: Hydraulitekniikka
Moodle-materiaali

Arviointimenetelmät

- Harjoitustöiden ja kokeiden pisteytys
- Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
Opetusryhmät
 • Robotiikan jatkokurssi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Robotiikan jatkokurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa robotiikkaa eri toimintaympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, tentti ja palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali.

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti..

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen teollisuusrobotilla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen (80% lähiopetuksesta) ja palauttaa hyväksytysti harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Administrator A Technical
 • Administrator B Technical
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa robotiikan vaikutuksen yhteiskuntaan
- tunnistaa palvelurobotiikan perusteet
- kuvata ohjelmistorobotiikan toimintamallin
- teollisuusrobotiikan peruskäsitteet
- hahmottaa yhteistoimintarobotiikan mahdollisuudet
- kuvata tekoälyn hyödyntämisen robotiikassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä vastuuopettajaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

- Robotiikan terminologia
- Robotiikka yleisesti
- Robotiikan perusteet
- Teollisuusrobotiikka
- Turvallisuus teollisessa robotiikassa

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavien tehtävien pohjalta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Laakso
Ryhmät
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista staattisesti määrättyjen rakenteiden tukireaktiot ja rasitukset
- määrittää tasapainossa olevien nivelmekanismien voimasuureet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opetus tallenteina
- Mahdollisuus osallistua päiväryhmän viikoittaiseen Zoom-tapaamiseen, jonka aikana on esimerkiksi mahdollisuus kysyä epäselviksi jääneistä asioista
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi

Ajoitus ja läsnäolo

- Opiskelu Moodlen materiaalien avulla ajasta ja paikasta riippumatta
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi ajasta ja paikasta riippumatta
- Tentti osissa EXAM-tilassa, mahdollisuus tenttiä osat joko yksitellen tai vaihtoehtoisesti peräkkäin samana päivänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moodlen materiaalit
- Lisämateriaalina statiikan kirjallisuus

Uusintamahdollisuudet

- EXAM-välikokeet vapaavalintaisina aikoina
- Arvosanan korotus edellyttää kaikkien osioiden tenttimistä uudelleen

Oppimisympäristö

- Moodle-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot ja laskuharjoitukset tallenteina sekä Moodleen palautettavat kotitehtävät ja itsearviointi
- 5 op:n opintojakso vastaa 135 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Statiikan osaamisen syventäminen ja soveltaminen erilaisiin tapauksiin:
- jatkuvan kuormituksen alainen kannatin
- ristikot
- kehät
- nivelmekanismit
- kitka
- 3D-rakenteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
- vapaakappalekuvan piirtäminen
- partikkelin statiikan hyödyntäminen kahden tuntemattoman ratkaisussa
- staattisesti määrätyn rakenteen tukireaktioiden määrittäminen
- pistekuormitetun palkin rasitusten laskeminen sekä rasituskuvaajien piirtäminen

Arviointimenetelmät

- EXAM-kokeet
- Opintojakson arvosana määräytyy kokeiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso: Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman osan
tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso: Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön sovelluksiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso: Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin
sovelluskohteisiin sekä hän muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista staattisesti määrättyjen rakenteiden tukireaktiot ja rasitukset
- määrittää tasapainossa olevien nivelmekanismien voimasuureet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opetus tallenteina
- Viikoittain lukujärjestykseen merkitty Zoom-tapaaminen, jonka aikana on esimerkiksi mahdollisuus kysyä epäselviksi jääneistä asioista
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi

Ajoitus ja läsnäolo

- Opiskelu Moodlen materiaalien avulla ajasta ja paikasta riippumatta
- Lukujärjestyksen mukainen verkkotapaaminen
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi ajasta ja paikasta riippumatta
- Tentti osissa EXAM-tilassa, mahdollisuus tenttiä osat joko yksitellen tai vaihtoehtoisesti peräkkäin samana päivänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moodlen materiaalit
- Lisämateriaalina statiikan kirjallisuus

Uusintamahdollisuudet

- EXAM-välikokeet vapaavalintaisina aikoina
- Arvosanan korotus edellyttää kaikkien osioiden tenttimistä uudelleen

Oppimisympäristö

- Moodle-oppimisympäristö
- Zoom-verkkotapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot ja laskuharjoitukset tallenteina sekä Moodleen palautettavat kotitehtävät ja itsearviointi
- 5 op:n opintojakso vastaa 135 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Statiikan osaamisen syventäminen ja soveltaminen erilaisiin tapauksiin:
- jatkuvan kuormituksen alainen kannatin
- ristikot
- kehät
- nivelmekanismit
- kitka
- 3D-rakenteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
- vapaakappalekuvan piirtäminen
- partikkelin statiikan hyödyntäminen kahden tuntemattoman ratkaisussa
- staattisesti määrätyn rakenteen tukireaktioiden määrittäminen
- pistekuormitetun palkin rasitusten laskeminen sekä rasituskuvaajien piirtäminen

Arviointimenetelmät

- EXAM-kokeet
- Opintojakson arvosana määräytyy kokeiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso: Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman osan
tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso: Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön sovelluksiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso: Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin
sovelluskohteisiin sekä hän muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista staattisesti määrättyjen rakenteiden tukireaktiot ja rasitukset
- määrittää tasapainossa olevien nivelmekanismien voimasuureet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opetus tallenteina
- Viikoittain lukujärjestykseen merkitty Zoom-tapaaminen, jonka aikana on esimerkiksi mahdollisuus kysyä epäselviksi jääneistä asioista
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi

Ajoitus ja läsnäolo

- Opiskelu Moodlen materiaalien avulla ajasta ja paikasta riippumatta
- Lukujärjestyksen mukainen verkkotapaaminen
- Kotitehtävät ja niiden itsearviointi ajasta ja paikasta riippumatta
- Tentti osissa EXAM-tilassa, mahdollisuus tenttiä osat joko yksitellen tai vaihtoehtoisesti peräkkäin samana päivänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moodlen materiaalit
- Lisämateriaalina statiikan kirjallisuus

Uusintamahdollisuudet

- EXAM-välikokeet vapaavalintaisina aikoina
- Arvosanan korotus edellyttää kaikkien osioiden tenttimistä uudelleen

Oppimisympäristö

- Moodle-oppimisympäristö
- Zoom-verkkotapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot ja laskuharjoitukset tallenteina sekä Moodleen palautettavat kotitehtävät ja itsearviointi
- 5 op:n opintojakso vastaa 135 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Statiikan osaamisen syventäminen ja soveltaminen erilaisiin tapauksiin:
- jatkuvan kuormituksen alainen kannatin
- ristikot
- kehät
- nivelmekanismit
- kitka
- 3D-rakenteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
- vapaakappalekuvan piirtäminen
- partikkelin statiikan hyödyntäminen kahden tuntemattoman ratkaisussa
- staattisesti määrätyn rakenteen tukireaktioiden määrittäminen
- pistekuormitetun palkin rasitusten laskeminen sekä rasituskuvaajien piirtäminen

Arviointimenetelmät

- EXAM-kokeet
- Opintojakson arvosana määräytyy kokeiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä vähimmäisosaamistasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Vähimmäisosaamistaso: Opiskelija kykenee toistamaan opitun ja muistaa suurimman osan
tärkeimmistä tekijöistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Hyvä osaamistaso: Opiskelijalla on kyky soveltaa oppimaansa useimpiin käytännön sovelluksiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomainen osaamistaso: Opiskelijalla on kyky muokata oppimaansa moniin uusiin
sovelluskohteisiin sekä hän muistaa vaikuttavat tekijät laajasti.

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun. Voit olla tarvittaessa goLAB tiimiin yhteydessä, jos et onnistu suorittamaan kurssia, ja haluaisit yrittää uudelleen.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Opiskelijan nopeus kurssin sisältä voi riippua hyvinkin paljon heidän omasta aiemmasta osaamisen tasosta. Kokeneemmat oppilaat suoriutuvat todennäköisesti paljon nopeammin sisällöstä.

Sisältö

- Opiskelijat oppivat sähkötekniikan perusteista, kuten suureista, tasasähköstä, resistanssista, sähköturvallisuudesta yms.
- Opiskelijat oppivat yksinkertaisia laskuja ja kaavoja mitä sähkötekniikassa käytetään
- Opiskelijat perehtyvät virtapiirin rakenteeseen ja toimintaan
- Opiskelijat oppivat vaihtosähköstä ja sen peruskäsitteistä.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan tulee ensiksi suorittaa kurssin teoriaosio, ja sen jälkeen toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavan kokeen pohjalta.

50-60% oikein: 1
60-70% oikein: 2
70-80% oikein: 3
80-90% oikein: 4
90-100% oikein: 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa suoritettua teoriaa loppuun, tai opiskelija saa kokeen tehtävistä alle 50% oikein

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy,(kirjan saatavuudessa on ongelmia nykyään, mutta kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Videot, laskuharjoitukset ja verkkoklinikka

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo verkkoklinikoilla suotavaa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy Moodlesta

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

- Suureyhtälöt
- Prosentit, sanallisia tehtäviä
- Suora- ja vinokulmainen kolmio
- Trigonometrian perusteet
- Tasogeometriaa
- Tason vektorit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan tai vastaava osaaminen

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja lopputentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tasogeometrian ja tasovektorien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tasogeometrian ja tasovektorien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tasogeometrian ja vektorit tasossa sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 1x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle (verkko)

Sisältö

- Avaruuden vektorit
- Pistetulo
- Ristitulo
- Avaruusgeometria
- Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
- Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
- Funktion käsite
- Polynomifunktiot
- 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Yhtälöryhmä
- Matriisit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit A-ryhmällä vuoroviikoin 1x2 h/vko ja 2x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80h

Sisältö

Yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot, pinta-alan laskeminen integraalin avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka (2021, 2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka (2022, 2023)
Opettaja
 • Perttu Laivamaa
 • Petteri Karkkulainen
Opetusryhmät
 • R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRINFRA22S
  Infratekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRTRT22S
  Talonrakennustekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • R1
 • R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Osa opetuksesta on lähiopetusta ja osa itsenäistä opiskelua. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka (2021, 2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Verkko (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRINFRA22S
  Infratekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLPRTRT22S
  Talonrakennustekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkko

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Tämä on verkkototeutus, jolla on vähemmän opetusta kuin tavallisella kurssilla. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Osa opetuksesta on lähiopetusta ja osa itsenäistä opiskelua. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
 • Perttu Laivamaa
Opetusryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A
 • Verkkoluento ryhmä B

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmän A ja LUT-opiskelijoiden tunnit ovat maanantaisin ja torstaisin 15.00 - 16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

17 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Juha Pere
 • Tuomo Liimatainen
 • Tiina Valkonen
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Matematiikan laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Teknisen laskennan laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Fysiikan labroraatiot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Mekaniikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Matematiikan laskuharjoitukset
 • Teknisen laskennan laskuharjoitukset
 • Fysiikan labroraatiot
 • Mekaniikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-moduuliin liittyvät luonnontieteelliset perusteet
-mitoituksessa käytettävän matematiikan
-laatia vapaakappalekuvan, muodostaa tasapainoyhtälöt ja ratkaista ne
-käyttää suoraviivaisen ja pyörivän liikkeen liikeyhtälöitä
-moduuliin liittyvät luonnontieteelliset perusteet
-ratkaista rasitukset pistevoimien kuormittamalle palkille
-tunnistaa värähtelyilmiöt ja niiden vaikutukset.
- tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto, opettajan jakama materiaali

(Fysiikassa, Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Fysiikassa: Moodle, luokkahuone
Mekaniikassa: Moodle, Zoom, luokka

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* vektorit

* partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino
* sisäiset voimat eli rasitukset
* rasituskuvaajat
* jännitys, Hooken laki
* dynamiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitukset sekä tentti tai välikokeet. Eri osakokonaisuuksissa on oma erillinen arviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

17 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Liimatainen
 • Perttu Laivamaa
 • Petteri Karkkulainen
 • Hanna Laakso
Opetusryhmät
 • Matematiikka, osa 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Matematiikka, osa 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Fysiikka kevät 24 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Matematiikka kevät 24 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Assari, Robert Lönnfors 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Mekaniikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Matematiikka, osa 1
 • Matematiikka, osa 2
 • Fysiikka kevät 24
 • Matematiikka kevät 24
 • Assari, Robert Lönnfors 1
 • Verkkoluento
 • Mekaniikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-moduuliin liittyvät luonnontieteelliset perusteet
-mitoituksessa käytettävän matematiikan
-laatia vapaakappalekuvan, muodostaa tasapainoyhtälöt ja ratkaista ne
-käyttää suoraviivaisen ja pyörivän liikkeen liikeyhtälöitä
-moduuliin liittyvät luonnontieteelliset perusteet
-ratkaista rasitukset pistevoimien kuormittamalle palkille
-tunnistaa värähtelyilmiöt ja niiden vaikutukset.
- tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto, opettajan jakama materiaali

Oppimisympäristö

Fysiikassa: Moodle, luokkahuone
Mekaniikassa: Moodle, Zoom, luokka

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* vektorit'

* partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino
* sisäiset voimat eli rasitukset
* rasituskuvaajat
* jännitys, Hooken laki
* dynamiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitukset sekä tentti tai välikokeet. Eri osakokonaisuuksissa on oma erillinen arviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kusti Alasalmi
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda 3D-malleja sekä kokoonpanoja
- tulkita piirustuksia.
- tuottaa standardin mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia kuvantoineen ja leikkauksineen tekemistään malleista .
- mitoittaa piirustukset ymmärrettävästi.
- toleroinnin ja muihin piirustuksiin liittyvien merkintöjen perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus & -ohjaus:
- Mallintamisen ja piirtämisen harjoittelu tietokoneluokassa
- Työmäärällisesti ja arvostelussa pääpaino viikottaisissa harjoitustöissä. Työmäärä keskim. 8h/vko (2h ohjattu + 6 h omatoimista).

Pääteemat:
• koneenpiirustusten tarkoitus
• standardit, kuvaamismenetelmät, viivat, leikkaukset, mitoitus
• kierteet, hitsausmerkinnät, mittatoleranssit, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot
• koneenpiirustuksien (2D) laatiminen sekä käsin että 3D-ohjelmistolla (3D-mallinnuksen perusteet SolidWorks)

Ajoitus ja läsnäolo

Voimakas suositus lähiopetustunneille osallistumiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere, Koneenpiirustus 1 & 2 - nidottu, Suomi, 2021.
ISBN: 9789526741932
Huom! Kyseessä on siis 13. painos (2021), mikä on päivitetty huomioimaan uusimmat standardit, menetelmät ja käytännöt).

Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokirja, 2019 ISBN 9789529867424

Ohjevideot SolidWorks-mallintamisesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 op x 27 h = 216 tuntia
Syksy 108 tuntia, 14 x 2h harjoituksissa, 80 h omatoimista opiskelua
Kevät 108 tuntia, 14 x 2h harjoituksissa, 80 h omatoimista opiskelua

Sisältö

Kurssilla opitaan standardien mukaisen koneenpiirustuksen tuottaminen silloin kun lähtökohtana on SolidWorks-ohjelmistolla luotu 3D-malli.

Mallintamisen eteneminen:

Koordinaatisto, tasot, akselit
Sketch:n ja piirteiden välinen ero
Mallipuun rakenne ja merkitys
Mallissa keskinäiset riippuvuudet
Osan ja kokoonpanon keskinäinen riippuvuus. Osaluettelot + PDM.
Mallin selkeä muokattavuus
Parametrien käyttö mitoituksissa

Mallintamisen alkeita eri osilla ja kokoonpanoilla:

Koneistettava kappale
Ohutlevyosa
Ruiskuvaluosa
Painevaluosa
Hitsattava kokoonpano
Mekaniikan, sähkötekniikan ja elektroniikan yhdistelmä

Arviointimenetelmät

Viikkoharjoitukset (mallintamisen taito ja standardin mukainen piirtäminen).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia mallin tai ohjeen mukaan minimitasoisesti. Palauttaa viikkoharjoitukset useimmiten myöhässä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön harjoituksissa ja tehtävissä. Ei palauta kaikkia viikkoharjoituksia aikataulussa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija selvityy monipuolisesti piirustus- ja mallinnustehtävistä, jakaa osaamistaan ryhmälleen sekä selvittää ja perustelee vaihtoehtoisia ratkaisuja. Palauttaa viikkoharjoitukset aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Nisonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRKONE23S
  Konetekniikan koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda 3D-malleja sekä kokoonpanoja
- tulkita piirustuksia.
- tuottaa standardin mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia kuvantoineen ja leikkauksineen tekemistään malleista .
- mitoittaa piirustukset ymmärrettävästi.
- toleroinnin ja muihin piirustuksiin liittyvien merkintöjen perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus & -ohjaus:
- Mallintamisen ja piirtämisen harjoittelu tietokoneluokassa
- Työmäärällisesti ja arvostelussa pääpaino viikottaisissa harjoitustöissä. Työmäärä keskim. 8h/vko (2h ohjattu + 6 h omatoimista).

Pääteemat:
• koneenpiirustusten tarkoitus
• standardit, kuvaamismenetelmät, viivat, leikkaukset, mitoitus
• kierteet, hitsausmerkinnät, mittatoleranssit, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot
• koneenpiirustuksien (2D) laatiminen sekä käsin että 3D-ohjelmistolla (3D-mallinnuksen perusteet SolidWorks)

Ajoitus ja läsnäolo

Voimakas suositus lähiopetustunneille osallistumiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere, Koneenpiirustus 1 & 2 - nidottu, Suomi, 2021.
ISBN: 9789526741932
Huom! Kyseessä on siis 13. painos (2021), mikä on päivitetty huomioimaan uusimmat standardit, menetelmät ja käytännöt).

Esko Valtanen, Tekniikan taulukkokirja, 2019 ISBN 9789529867424

Ohjevideot SolidWorks-mallintamisesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 op x 27 h = 216 tuntia
Syksy 108 tuntia,7 x 2 h teoriaa 14 x 2 h harjoituksissa, 64 h omatoimista opiskelua
Kevät 108 tuntia, 14 x 2 h harjoituksissa, 80 h omatoimista opiskelua

Sisältö

Kurssilla opitaan standardien mukaisen koneenpiirustuksen tuottaminen silloin kun lähtökohtana on SolidWorks-ohjelmistolla luotu 3D-malli.

Mallintamisen eteneminen:

Koordinaatisto, tasot, akselit
Sketch:n ja piirteiden välinen ero
Mallipuun rakenne ja merkitys
Mallissa keskinäiset riippuvuudet
Osan ja kokoonpanon keskinäinen riippuvuus. Osaluettelot + PDM.
Mallin selkeä muokattavuus
Parametrien käyttö mitoituksissa

Mallintamisen alkeita eri osilla ja kokoonpanoilla:

Koneistettava kappale
Ohutlevyosa
Ruiskuvaluosa
Painevaluosa
Hitsattava kokoonpano
Mekaniikan, sähkötekniikan ja elektroniikan yhdistelmä

Arviointimenetelmät

Viikkoharjoitukset (mallintamisen taito ja standardin mukainen piirtäminen).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut toteutukselle asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia mallin tai ohjeen mukaan minimitasoisesti. Palauttaa viikkoharjoitukset useimmiten myöhässä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan käytännön harjoituksissa ja tehtävissä. Ei palauta kaikkia viikkoharjoituksia aikataulussa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija selvityy monipuolisesti piirustus- ja mallinnustehtävistä, jakaa osaamistaan ryhmälleen sekä selvittää ja perustelee vaihtoehtoisia ratkaisuja. Palauttaa viikkoharjoitukset aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
 • Pekka Lavikainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ryhmitellä yrityksen kannalta merkittävimpiä kehityskohteita
- arvioida ja kehittää sisälogistiikkaa
- arvioida ja kehittää toimitusketjuun liittyviä osa-alueita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa
• hahmottaa yritystoiminnan peruslogiikan
• arvioida yritystoiminnan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisuuteen
• kehittää toimintaa kokonaisuus huomioiden.

Opintojakso sisältää ryhmätyöskentelyä, luentoja/ohjausta, oppimistehtäviä ja yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin liittyviä harjoitustöitä. Jos opiskelet vain toiminnanohjaus opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot toteutetaan syksyn 2023 aikana. Opinnot sisältävät luentoja sekä ryhmätyön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle).
Suositeltava kirjallisuus:
Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Sari Torkkola
Toyotan tapa lean-johtamiseen, Jeffery K. liker, Gary L. Convis
Nettiartikkeleita:
http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/
http://www.logistiikanmaailma.fi/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä opintojakso kuuluu yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduuliin. Jos opiskelet vain toiminnanohjaus opintojakson, laaditaan sinulle erillinen harjoitus. Valinnaisista suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan yritystoiminta- ja tuotantotalousmoduulissa tehtävien harjoitustöiden perusteella. Mahdollinen tentti sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Oppimisympäristö

Zoom / Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 h.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti insinööriopiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• ryhmitellä yrityksen kannalta kriittisimpiä kehityskohteita
• arvioida ja kehittää sisälogistiikkaa
• arvioida ja kehittää toimitusketjuun liittyviä osa-alueita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Ryhmä-/yksilötehtävät, mahdollinen tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- selvittää tuotannon virtauksen liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- käyttää tuotannonohjauksen ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)