Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Sosionomi (AMK) 24K, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTISOS24KV)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 24K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(HLTISOS24KM)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 24K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRSOS24KM)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosionomi (AMK) 23K, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTISOS23KV)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 23K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(HLTISOS23KM)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 23K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRSOS23KM)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosionomi (AMK) 22K, verkko-opinnot
Tunnus
(SOS22KVLTI)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 22K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(SOS22KMLTI)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK) 22K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Tunnus
(SOS22KMLPR)

Opintopolkujen ajoitukset

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta
Tunnus
(SOS21KMLPR)

Opintopolkujen ajoitukset


Sosionomi (AMK), verkko-opinnot
Tunnus
(SOS21KVLTI)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Orientaatiopäivät Lappeenrannan kampuksella
- Tulokeskustelu vertaisryhmissä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu
- Ammatillisen kasvun lukujärjestyksen mukaisesti tunnit

Opiskelija
- osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvuaan
- tekee oman Hopsinsa.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävät:
SWOT & Hops

Tulokeskustelu vertaisryhmässä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Kari Malin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.

Osat:
1. Orientaatiopäivät Lahden kampus / verkkokampus
2. HOPS-keskustelu
3. Lähiopetukseen osallistuminen

Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset). Orientaatiopäivissä on läsnäolovelvoite.
•dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua Portfolioon
•tekee ammatillisen kasvun tehtävän 1
•HOPS keskustelu

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

LAB Lahden kampus, Moodle ja O365-työkalut sekä yksilötapaamiset verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Arviointimenetelmät

Tehtävä 1: sosionomin koulutus, osaaminen ja opiskelu sekä omat ammatilliset valmiudet
Arviointi hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita eikä osallistunut lähiopetustapaamisiin.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Kati Ojala
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätehtävinä.
Osat
1. Orientaatiopäivät viikolla 2
2. HOPS-keskustelu
3. Tapaamiset tutortunneilla tutoropettajien kanssa
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).
•dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua
•tekee ammatillisen kasvun tehtävän

Opintojakson verkkotunneille osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.
Hiila, I., Hakola, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään.
Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Teams).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle kutsutaan mukaan työelämänedustajia ja alumneja.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1:
Omat ammatilliset valmiudet (SWOT)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Minna Markkanen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KV
  Sosionomikoulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä. Opintojaksolla sovelletaan tiimioppimista. Opiskelijoista muodostetaan 5 hengen tiimejä. Tiimien kontaktityöskentely toteutuu verkossa.
Osat
1. Orientaatiopäivät ma-ke 8.-10.1.2024 verkossa ja Zoomissa
2. HOPS-keskustelu oman tutoropettajan kanssa
3. Tiimitapaamiset
4. AK1-tunnit lukujärjestyksen mukaan
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset), Orientaatiopäivissä 8.-10.1.2024 on läsnäolovelvoite.
•dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua
•tekee ammatillisen kasvun tehtävän

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saario, T. & Vepsä, P. Ammattina sosionomi.
Sosionomi AMK -kompetenssit 20.4.2023. Saatavissa https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/
Hiila, I., Hakola, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään.

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Teams).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ammattijärjestö Talentia

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1: swot-itsearviointi ja oman AMK tiimin yhteinen itsearviointi ammatillisesta kasvusta 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Stellberg
 • Mia Ikonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Orientaatiopäivät tammikuussa Lappeenrannan kampus/etä
- Tulokeskustelu vertaisryhmissä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu
- Ammatillisen kasvun lukujärjestyksen mukaisesti tunnit

Opiskelija
- osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvuaan
- tekee oman Hopsinsa.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävät:
SWOT & Hops

Tulokeskustelu vertaisryhmässä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen tai pienryhmä HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. ja 3. lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2020. Ammattina sosionomi.

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Ryhmän Teams/Zoom, Moodle.
Lähitapaamiset Lappeenrannan kampuksella/etänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 2:
1. Henkilökohtainen/pienryhmässä Hops (3.lukukausi)
2. HOPS-keskustelu, johon valmistautumiseksi täydennetään Ammatillisen kasvun kansiota (SWOT)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi ja Zoom-tapaamiset ja itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

20.9. klo. 8.15-11.30 Workseed-info, tavoitepaja ja Talentia-info
13.11. klo. 14-15.30 kampuksella
Hops-vartit noin viikoilla 47-49

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali liitetään Moodle-oppimisalustalle.

Työelämäyhteistyö

Talentia

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Omien opintojen seuraaminen (Peppi)
- Osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti
- Hopskeskustelut

Arviointimenetelmät

Opiskelija osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
- Opiskelija päivittää Pepissä HOPSinsa.
- Opiskeija hahmottaa ammatillisen osaamisen keskeisen sisällön suhteessa omaan osaamisen kehittymisen vaiheeseen.
- Opiskelija on aktiivisesti osallistunut palautekeskusteluun.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Pipsa Murto
 • Kati Ojala
Opetusryhmät
 • Workseed-info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HOPS-pysäkki (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Vaihtoehtoisten täydentävien valintainfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Workseed-info
 • HOPS-pysäkki
 • Verkkotyöpaja
 • Vaihtoehtoisten täydentävien valintainfo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai tiimitehtävinä. Opintojaksolla sovelletaan tiimioppimista. Opiskelijat työskentelevät 5 hengen tiimeissä. Tiimien kontaktityöskentely toteutuu verkossa.
Osat
1. HOPS-keskustelu tiimeissä ja henkilökohtaisesti sopimuksen mukaan
2. Koko ryhmän tapaamiset verkkotyöpajoissa tutoropettajien kanssa
3. Neljännelle lukukaudelle ajoittuvien vaihtoehtoisten täydentävien opintojen valinta 3. lukukauden alussa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- reflektoi ja dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. ja 3. lukukauden aikana: 0,5 op syksyllä 2023 ja 0,5 op keväällä 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsa, P. 2019. Ammattina sosionomi.
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.
Hiila, I., Hakola, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään.
Sosiaalialan kompetenssit
Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Teams).

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämämentoriverkostojen syntymistä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, reflektio, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 2A: Oman ammatillisen kasvun dokumentointi (syksy 2023)
Ammatillisen kasvun tehtävä 2B: Oman osaamisen kehittämisen vaihtoehdot ja alustava urasuunnitelma (kevät 2024)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Kari Malin
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
3. Opintojakson oppimistehtävä

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tarkastelee omia oppimistottumuksiaan ja suunnittelee tulevaa urapolkuaan
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. ja 3. lukukauden aikana: 0,5 op keväällä 2024 ja 0,5 op syksyllä 20224.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähiopetustapaamiskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsa, P. 2020. Ammattina sosionomi.
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.
Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Lahden kampus, Moodle, Teams verkkokokouspalvelu ja Zoom etäopetuspalvelu ja muut virtuaaliset työkalut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä: Tulevaisuuden osaamistarpeet, oman osaamisen kehittämisen vaihtoehdot ja alustava urasuunnitelma (syksy 2024)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen tai pienryhmä HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. ja 3. lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2020. Ammattina sosionomi.

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Ryhmän Teams/Zoom, Moodle.
Lähitapaamiset Lappeenrannan kampuksella/etänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 2:
1. Henkilökohtainen/pienryhmässä Hops (3.lukukausi)
2. HOPS-keskustelu, johon valmistautumiseksi täydennetään Ammatillisen kasvun kansiota (SWOT)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Sanna Leppänen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.

Osat
1. Henkilökohtainen tai pienryhmä HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa

Opiskelija
-valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut opinnoista

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sijoittuu kahdelle lukukaudelle. 0,5op 4. ja 0,5op 5.lukukaudelle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2020. Ammattina sosionomi.

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Ryhmän Teams/Zoom, Moodle.
Lähitapaamiset Lappeenrannan kampuksella/etänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot, urasuunnittelu.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 3:
HOPS-keskustelu, johon valmistautumiseksi täydennetään ammatillisen kasvun kansiota (SWOT) sekä esitellään ammatillisen kasvun kansio (toteutusmuoto vapaa).
Suoritus AK3 loppuhopsin jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähitapaamiset kampuksella sekä verkkotapaamiset ja itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus syksy -23 - kevät -25.
Läsnäolosuositus AK 3 -tunneilla.

Verkkotapaamiset syksyllä 2023:
28.8. klo 10.00-11.00, M19 /Sosiaaliohjauksen opiskelijat
18.9. klo 9.00-10.00, Zoom/Vaka-opiskelijat
12.12. klo 10.00 - 11.30, Zoom koko ryhmä
KEVÄT24
12.2. klo. 12.15-14kampus
13.5. klo. 10-11.30 kampus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Työelämäyhteistyö

LUT:n rekrytointi palvelujen esittely ja hyödyntäminen
Alumnitoiminnan hyödyntäminen

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.
Lähitapaamiset kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 1 opintopiste (27h), josta noin puolet on varattu oman portfolion työstamiseen.

Sisältö

- valmistumiseen liittyvät asiat
- oman osaamisen tuotteistaminen
- oman osaaamisen analysointi : pofo-työskentely

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Ammatillinen kasvu 1 ja Ammatillinen kasvu 2

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Kati Ojala
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai tiimitehtävinä. Opintojaksolla sovelletaan tiimioppimista. Opiskelijoista työskentelevät 5 hengen tiimeissä. Tiimien kontaktityöskentely toteutuu verkossa.
Osat
1. HOPS-keskustelu tiimeissä ja henkilökohtaisesti
2. Koko ryhmän tapaamiset verkkotyöpajoissa tiimivalmentajien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa urapolkuaan osana HOPSia
- reflektoi ja dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu 4. ja 5. lukukauden aikana: 0,5 op syksyllä 2023 ja 0,5 op keväällä 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsa, P. 2019. Ammattina sosionomi.
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.
Hiila, I., Hakola, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään.
Sosiaalialan kompetenssit
Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Teams).

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämämentoriverkostojen syntymistä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, reflektio, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä: Oman osaamisen esittely valmistumista ennen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.

Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa

Opiskelija
-valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut opinnoista

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sijoittuu kahdelle lukukaudelle. 0,5op 4. ja 0,5op 5.lukukaudelle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä, P. 2020. Ammattina sosionomi.

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Ryhmän Teams/Zoom, Moodle.
Lähitapaamiset Lappeenrannan kampuksella/etänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot, urasuunnittelu.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 3:
HOPS-keskustelu, johon valmistautumiseksi täydennetään ammatillisen kasvun kansiota (SWOT) sekä esitellään ammatillisen kasvun kansio (toteutusmuoto vapaa).
Suoritus AK3 loppuhopsin jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähitapaamiset kampuksella sekä verkkotapaamiset ja itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua. Portfolion valmistelu ja esittäminen ennen valmistumista.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus kevät 2024 - syksy 2024.
Läsnäolosuositus AK 3 -tunneilla.

Tapaamiset keväällä 2024:
15.1. klo.14-15 VERKKO
16.5. klo. 14-15.30 KAMPUS

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Työelämäyhteistyö

Alumnitoiminnan hyödyntäminen

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.
Lähitapaamiset kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 1 opintopiste (27h), josta noin puolet on varattu oman portfolion työstamiseen.

Sisältö

- valmistumiseen liittyvät asiat
- oman osaamisen tuotteistaminen
- oman osaaamisen analysointi : pofo-työskentely

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Ammatillinen kasvu 1 ja Ammatillinen kasvu 2

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 29.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenna Brisk
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä lähi- että verkko-opetuksena.

Opintojakso muodostuu teemoista 1-5, jotka sisältävät opetuksen lisäksi yksilötehtäviä ja yhteistä työskentelyä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 23.8.-29.11.23.

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa. Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa: 1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 1 op, 2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op, 3. Tietosuoja ja tietoturva 1 op, 4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op ja 5. Asiakasasiakirjarakenteet 1 op.

Moodle avautuu opintojakson alkuun mennessä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle ja eOppiva sekä O365-työkalut, Teams tai Zoom verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille aikataulun mukaisesti (80% läsnäolo).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorittanut opintojakson tehtäviä eikä saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä lähi- että verkko-opetuksena.

Opintojakso muodostuu teemoista 1-5, jotka sisältävät opetuksen lisäksi yksilötehtäviä ja yhteistä työskentelyä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 22.8.-7.12.2023

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa. Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa: 1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 1 op, 2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op, 3. Tietosuoja ja tietoturva 1 op, 4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op ja 5. Asiakasasiakirjarakenteet 1 op.

Moodle avautuu opintojakson alkuun mennessä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle ja eOppiva sekä O365-työkalut, Teams tai Zoom verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille aikataulun mukaisesti (80% läsnäolo).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorittanut opintojakson tehtäviä eikä saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä toteutus on verkkotutkintoryhmän HLTISOS23KV tiimeille 1, 2, 5, 6, 7 ja 8.

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa. Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa: 1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin, 2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin, 3. Tietosuoja ja tietoturva, 4. Rakenteinen kirjaaminen ja 5. Asiakasasiakirjarakenteet.

Opintojaksolla sovelletaan käänteistä oppimista, jolloin osiot sisältävät Moodleen palautettavia tehtäviä (yksilö- tai pienryhmätehtäviä) ennen kontaktiopetusta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 2.10.-1.12.2023 (vkot 40-48).

Moodle avautuu ma 2.10. klo 9.
1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 0,5 op 2.10.-6.10. (vko 40): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 6.10. klo 8.15-11.30
2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op 6.10.-19.10. (vkot 40-42): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 19.10. klo 12.15-15.30
3. Tietosuoja ja tietoturva 0,5 op (vkot 40-44): Ennakkotehtävät 3.11. mennessä ja verkkotyöpaja 3.11. klo 8.15-11.30
4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op 3.11.-16.11. (vkot 44-46): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 16.11. klo 12.15-15.30
5. Asiakasasiakirjarakenteet 2 op 16.11-1.12. (vkot 46-48): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 1.12 klo 8.15-11.30 . Huom. Tehtävän 5 verkko-ohjaus to 23.11. klo 12.15-13.45

Muutokset ovat mahdollisia.

Vuorovaikutteiset verkkotyöpajat edellyttävät läsnäoloa.
Osien 1-3 kontaktitunneilta poissaolosta ei tule korvaavaa tehtävää. Jokainen tekee näiden osien itsenäiset tehtävät aikataulun mukaisesti.
Osien 4 ja 5 kontaktitunneilla tehdään ryhmässä vertaisarviointeja, jotka opiskelija poissaollessaan tekee itsenäisenä tehtävänä moodlen keskustelualueella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle ja eOppiva sekä O365-työkalut, Teams tai Zoom verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä. Tällä opintojaksolla opiskelijan työtä on noin 13-27 tuntia/viikko.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 0,5 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
3. Tietosuoja ja tietoturva 0,5 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
5. Asiakasasiakirjarakenteet 2 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille ja verkko-ohjaukseen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorittanut opintojakson tehtäviä eikä saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä toteutus on verkkotutkintoryhmän HLTISOS23KV tiimeille 3, 4, 9, 10, 11 ja 12.

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa. Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa: 1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin, 2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin, 3. Tietosuoja ja tietoturva, 4. Rakenteinen kirjaaminen ja 5. Asiakasasiakirjarakenteet.

Opintojaksolla sovelletaan käänteistä oppimista, jolloin osiot sisältävät Moodleen palautettavia tehtäviä (yksilö- tai pienryhmätehtäviä) ennen kontaktiopetusta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 2.10.-1.12.2023 (vkot 40-48).

Moodle avautuu ma 2.10. klo 9.
1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 0,5 op 2.10.-6.10. (vko 40): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 6.10. klo 8.15-11.30
2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op 6.10.-19.10. (vkot 40-42): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 19.10. klo 12.15-15.30
3. Tietosuoja ja tietoturva 0,5 op (vkot 40-44): Ennakkotehtävät 3.11. mennessä ja verkkotyöpaja 3.11. klo 8.15-11.30
4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op 3.11.-16.11. (vkot 44-46): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 16.11. klo 12.15-15.30
5. Asiakasasiakirjarakenteet 2 op 16.11-1.12. (vkot 46-48): Ennakkotehtävät ja verkkotyöpaja 1.12 klo 8.15-11.30 . Huom. Tehtävän 5 verkko-ohjaus to 23.11. klo 12.15-13.45

Muutokset ovat mahdollisia.

Vuorovaikutteiset verkkotyöpajat edellyttävät läsnäoloa.
Osien 1-3 kontaktitunneilta poissaolosta ei tule korvaavaa tehtävää. Jokainen tekee näiden osien itsenäiset tehtävät aikataulun mukaisesti.
Osien 4 ja 5 kontaktitunneilla tehdään ryhmässä vertaisarviointeja, jotka opiskelija poissaollessaan tekee itsenäisenä tehtävänä moodlen keskustelualueella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle ja eOppiva sekä O365-työkalut, Teams tai Zoom verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä. Tällä opintojaksolla opiskelijan työtä on noin 13-27 tuntia/viikko.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 0,5 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
3. Tietosuoja ja tietoturva 0,5 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
5. Asiakasasiakirjarakenteet 2 op, arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty
Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille ja verkko-ohjaukseen aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kontaktiopetus verkossa (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Kontaktiopetus verkossa

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla sovelletaan käänteistä oppimista, jossa opintojakson teemoja 1-5 käsitellään opetuksen lisäksi yksilö- ja tiimitehtävissä sekä vertaisarvioiden.

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa.
Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa:
1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 0,5 op,
2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 0,5 op,
3. Tietosuoja ja tietoturva 1 op,
4. Laadukas kirjaaminen 1,5 op ja
5. Rakenteinen kirjaaminen ja asiakasasiakirjarakenteet 1,5 op.

Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena Lahden kampuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 22.1.–22.3.2024 (Vko 4–12).
Moodle avautuu opintojakson käynnistyessä 22.1. Aloitustunneilla on läsnäolovelvollisuus.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja
kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Muutokset ovat mahdollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle, eOppiva, Sosmeta-palvelu ja O365-työkalut sekä muut kontaktiopetuksessa käytettävät digitaaliset sovellukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorittanut opintojakson tehtäviä hyväksytysti eikä saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taija Nöjd
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeisen sosiaalilainsäädännön
- osaa soveltaa lainsäädäntöä
- tietää asiakastyön tietoturvan ja –suojan
- tietää asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä lähi- että verkko-opetuksena.

Opintojakso muodostuu teemoista 1-5, jotka sisältävät opetuksen lisäksi yksilötehtäviä ja yhteistä työskentelyä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 8.1.-2.5.2023.

Opintojakso muodostuu teemoista sosiaalioikeus, tiedonhallinta ja kirjaaminen sosiaalihuollossa. Teemat sisältävät 5 arvioitavaa osaa: 1. Johdatus sosiaalisiin oikeuksiin 1 op, 2. Yleislainsäädännöstä erityislakeihin 1 op, 3. Tietosuoja ja tietoturva 1 op, 4. Rakenteinen kirjaaminen 1 op ja 5. Asiakasasiakirjarakenteet 1 op.

Moodle avautuu opintojakson alkuun mennessä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävien tekemisessä hyödynnetään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden konsultointia.

Oppimisympäristö

Moodle ja eOppiva sekä O365-työkalut, Teams tai Zoom verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosiaalioikeus, yleis- ja erityislainsäädäntö, tiedonhallinta, tietosuoja ja tietoturva, rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, asiakasasiakirjat, toteuttamissuunnitelma, palvelutarpeen arviointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osien 1-5 hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille aikataulun mukaisesti (80% läsnäolo).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorittanut opintojakson tehtäviä eikä saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80% läsnäolo).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä sosiaalihuollon ammattikäsitteitä
- tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kuvata sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita
- sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää sosiaalihuollon ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtää käsitteen merkityksen asiayhteydessään
- soveltaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anne Backman
 • Sanna Leppänen
 • Jenna Brisk
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
- tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
- ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
• tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
• ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti


Toteutustavat:
• luennot kampuksella
• itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä
• oppimistehtävät ja arvioitava oppimispäiväkirja
• kirjallisuuspiiri pienryhmässä

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus alkaa viikolla 35 ma 28.8. ja päättyy viikolla 49

Tarkempi aikataulu Moodlessa ja lukujärjestyksessä.

Moodle aukeaa viikolla 35.


Oppimistehtävien, oppimispäiväkirjan ja kirjallisuuspiirin ohjeistukset ja palautusaikataulut kerrotaan ensimmäisellä luennolla ja ne ovat nähtävissä Moodlessa myös silloin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleen ilmoitettu/linkitetty itseopiskelumateriaali.
Opintojakson alussa tarkennetaan opintojakson muu kirjallisuus.

Oppimisympäristö

Kampus, verkko-oppimisympäristöt, omavalintaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus:

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti 5 x 27 h= n. 135 h

• Luennot kampuksella 1op
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen luento + tehtävä 1op
• Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja 2 op
• Kirjallisuuspiiri pienryhmässä 1 op

Sisältö

• monimuotoisuus ja diversiteetti käsitteinä ja ilmiöinä
• syrjintä
• interkulttuurisuus
• kulttuurisensitiivisyys
• seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan numeerisesti. Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta. Opintojakson oppimispäiväkirja arvioidaan määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen kampuksella, oppimistehtävien palauttamista sekä kirjallisuuspiiriin osallistumista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
- tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
- ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
• tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
• ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti


Toteutustavat:
• luennot kampuksella ja verkossa
• itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä
• essee

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus alkaa 4.9.2023 ja päättyy 29.10.2023.

Aikataulu

• luento kampuksella 5.9.2023 klo 8.15-11.30; Moodle- sivu avautuu
• luento kampuksella 7.9.2023 klo 8.15-11.30
• luento kampuksella 11.9.2023 klo 8.15-11.30
• luento kampuksella 14.9.2023 klo 8.15-11.30
• luento verkossa viikolla 38-39(päivämäärä selviää myöhemmin)

Muutokset mahdollisia.

Esseen palautuksen ja tentin aikataulu kerrotaan ensimmäisellä luennolla ja ne ovat nähtävissä Moodlessa myös silloin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleen ilmoitettu/linkitetty itseopiskelumateriaali.
Opintojakson alussa tarkennetaan opintojakson muu kirjallisuus

Oppimisympäristö

• M19, verkko-oppimisympäristöt, omavalintaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus:

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti 5 x 27 h= n. 135 h

• Luennot (1-4) kampuksella ja verkossa 1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen luento + tehtävä 1op 27h
• Essee 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä
• Tentti 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

• monimuotoisuus ja diversiteetti käsitteinä ja ilmiöinä
• syrjintä
• interkulttuurisuus
• kulttuurisensitiivisyys
• seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus

Arviointimenetelmät

Essee arviointiasteikko 0-5, 50% arvosanasta
Tentti arviointiasteikko 0-5, 50% arvosanasta

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen kampuksella ja verkossa, esseen ja tentin tekemistä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
- tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
- ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
• tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
• ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti


Toteutustavat:
• luennot kampuksella ja verkossa
• itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä
• essee

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus alkaa 15.1.2024 ja luennot päättyvät 13.3.2024. Tehtävän palautukset voivat sijoittua tämän jälkeen.

Aikataulu

• luento kampuksella 16.1.2024 klo 8.15-11.30; Moodle- sivu avautuu
• luento verkossa 19.1.2024 klo 8.15-11.30
• luento kampuksella 13.2.2024 klo 8.15-11.30
• luento verkossa 16.2.2024 klo 8.15-11.30
• luento verkossa 13.3.2024 klo 8.15-11.30

Muutokset mahdollisia.

Esseen palautuksen ja tentin aikataulu kerrotaan ensimmäisellä luennolla ja ne ovat nähtävissä Moodlessa myös silloin. Toisella luennolla tulee muutama pienempi tehtävä, palautusajat sovitaan yhdessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleen ilmoitettu/linkitetty itseopiskelumateriaali.
Opintojakson alussa tarkennetaan opintojakson muu kirjallisuus

Oppimisympäristö

• M19, verkko-oppimisympäristöt, omavalintaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus:

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti 5 x 27 h= n. 135 h

• Luennot (1-4) kampuksella ja verkossa 1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen luento + tehtävät 1op 27h
• lukupiiritehtävä 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä
• oppimispäiväkirja 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

• monimuotoisuus ja diversiteetti käsitteinä ja ilmiöinä
• syrjintä
• interkulttuurisuus
• kulttuurisensitiivisyys
• seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus

Arviointimenetelmät

Arvioidaan hyväksytty / hylätty (vaadittu taso H3).

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen kampuksella ja verkossa, tehtävien, esseen ja tentin tekemistä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 75

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Hallman
 • Sanna Leppänen
 • Tiia Rask
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
- tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
- ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
• tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
• ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti


Toteutustavat:
• luennot verkossa
• itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä
• lukupiiriin osallistuminen pienryhmässä
• oppimispäiväkirja

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus alkaa 30.1.2024 ja luennot päättyvät 6.3.2024. Tehtävän palautukset voivat sijoittua tämän jälkeen.

Aikataulu

• luento verkossa 30.1.2024 klo 8.15-11.30; Moodle- sivu avautuu
• luento verkossa 31.1.2024 klo 8.15-11.30
• luento verkossa 7.2.2024 klo 8.15-11.30
• luento verkossa 20.2.2024 klo 8.15-11.30
• luento verkossa 6.3.2024 klo 8.15-11.30

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleen ilmoitettu/linkitetty itseopiskelumateriaali.
Opintojakson alussa tarkennetaan opintojakson muu kirjallisuus.

Oppimistehtävien, oppimispäiväkirjan ja kirjallisuuspiirin ohjeistukset ja palautusaikataulut kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Oppimisympäristö

• verkko-oppimisympäristöt, omavalintaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus:

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti 5 x 27 h= n. 135 h

• Luennot (1-4) kampuksella ja verkossa 1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen luento + tehtävät 1op 27h
• lukupiiritehtävä 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä
• oppimispäiväkirja 1,5 op, 40,5 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

• monimuotoisuus ja diversiteetti käsitteinä ja ilmiöinä
• syrjintä
• interkulttuurisuus
• kulttuurisensitiivisyys
• seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus

Arviointimenetelmät

Arvioidaan hyväksytty / hylätty / täydennettävä (vaadittu taso H3).

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen verkossa, tehtävien, lukupiirin ja oppimispäiväkirjan palautusta annetussa aikataulussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Leppänen
 • Tiia Rask
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Kenttä
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
- tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
- ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa monimuotoisuuden ilmiönä ja ymmärtää sen merkityksen
• tunnistaa interkulttuurisen osaamisen jäsennyksiä ja malleja
• ohjata asiakasta kulttuurisensitiivisesti


Toteutustavat:
• luennot kampuksella ja verkossa
• työelämävierailu ja mahdolliset vierailijat
• itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä
• oppimistehtävät
• kirjallisuuspiiri pienryhmässä

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus alkaa viikolla 3 to 18.1. ja päättyy viikolla 20
Opetukset kampuksella ja verkossa toteutuvat viikoilla 3,7,11 ja 20

Moodle aukeaa viikolla 3


Oppimistehtävien, oppimispäiväkirjan ja kirjallisuuspiirin ohjeistukset ja palautusaikataulut kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleen ilmoitettu/linkitetty itseopiskelumateriaali.
Opintojakson alussa tarkennetaan opintojakson muu kirjallisuus.

Oppimisympäristö

Kampus, verkko-oppimisympäristöt, omavalintaiset oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus:

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti 5 x 27 h= n. 135 h

• Luennot kampuksella ja verkossa 1op
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen luento + tehtävä 1op
• Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja 2,5 op
• Kirjallisuuspiiri pienryhmässä 0,5 op

Sisältö

• monimuotoisuus ja diversiteetti käsitteinä ja ilmiöinä
• syrjintä
• interkulttuurisuus
• kulttuurisensitiivisyys
• seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään H3 tasoa. Oppimistehtävien arviointikriteerit löytyvät Moodlesta ja kerrotaan opintojaksoilla.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen kampuksella ja verkossa, oppimistehtävien suorittamista H3 tasoisesti sekä kirjallisuuspiiriin osallistumista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiia Rask
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erityisen tuen tarpeita
- tietää toimintakyvyn arvioinnin periaatteet
- tunnistaa eettisiä kysymyksiä
- tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita, erityisen tuen ja kuntoutuksen muotoja sekä ohjauksen menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on osa Sosiaaliohjausmoduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Opintojakso toteutetaan sekä verkossa että kampuksella kontaktiopetuksena. Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä Lahdessa sekä Verkkokampuksella toteutuvan erityisen tuen ja tuen muodot opintojakson kanssa.

Osa opintojakson oppimistehtävistä tehdään harjoittelupaikassa tai muussa sosiaaliohjauksen toimintaympäristössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla 28.8 - 8.12.2023

Aikataulu:
28.8.2023 Aloitusinfo (läsnäolovelvollisuus)
29.8.2023 AAC-menetelmät (läsnäolovelvollisuus)
6.9.2023 Apuvälineinfo yhteistyössä LAB Motiivin kanssa (läsnäolovelvollisuus)
8.9.2023 Luennot
12.9.2023 Luennot
30.10.2023 Välitapaaminen harjoittelun aikana, harjoitteluun liittyvän oppimistehtävän purku (läsnäolovelvollisuus)
8.12.2023 Loppuseminaari (läsnäolovelvollisuus)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu: Sosiaaliohjaus 15op
LAB Motiivi- hyvinvointipalvelut

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, ICF-verkkokoulu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Erityisen tuen tarpeet, aikuisten oppimisvaikeudet, toimintakyky ja sen osa-alueet, toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin tutustuminen, erityisen tuen muodot, kuntoutuksen muodot, saavutettavuus ja esteettömyys sekä yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjausmoduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Osa 1. AAC-menetelmät koulutus, 0,5 op
Osa 2. Toimintakyky ja kuntoutus, tentti: ICF-toimintakyvyn arviointi, 1,5 op
Osa 3. Esteettömyys ja saavutettavuus, 1op
Osa 4. Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot, 2op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja analysoi toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita hyödyntäen arkitietoa sekä tutkittua tietoa
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kati Ojala
Opetusryhmät
 • Kontaktiopetus verkossa (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Kontaktiopetus verkossa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erityisen tuen tarpeita
- tietää toimintakyvyn arvioinnin periaatteet
- tunnistaa eettisiä kysymyksiä
- tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita, erityisen tuen ja kuntoutuksen muotoja sekä ohjauksen menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.
Opintojakso toteutetaan verkossa kontaktiopetuksena.
Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä toteutuksen AH00BU21-3009 ja 3011 kanssa.
Osa opintojakson oppimistehtävistä tehdään harjoittelupaikassa tai muussa sosiaaliohjauksen toimintaympäristössä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla 28.8. - 10.12.2023.
Kontaktiopetuksen aikataulu:
Ma 28.8 12.15-15.30 opintojakson aloitus ja orientaatio
Ti 29.8. koko pvä AAC-menetelmät -koulutus, kouluttajana Marianne Pajunen. Koulutus on yksi opintojakson osasuorituksista (läsnäolovelvollisuus)
Ke 6.9. 8.15-11.30
Pe 8.9. 8.15-11.30
Ti 12.9. 12.15-15.30
Ma 30.10. 8.15-11.30, opintojakson välitapaaminen, harjoitteluun liittyen tehtävien käsittelyä
Pe 8.12. 8.15-11.30 opintojakson loppuseminaari (läsnäolovelvollisuus)

Huom! Muutokset mahdollisia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu: Sosiaaliohjaus
LAB Motiivi Hyvinvointipalvelut

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, ICF-verkkokoulu, eOppiva

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Erityisen tuen tarpeet, erityisen tuen muodot, inkluusio, ICF, toimintakyky ja sen osa-alueet, toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin tutustuminen, kuntoutuksen muodot, aikuisten oppimisvaikeudet, saavutettavuus ja esteettömyys, yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Osa 1. AAC-menetelmät koulutus, 0,5 op
Osa 2. Toimintakyky ja kuntoutus, tentti: ICF-toimintakyvyn luokitus, 1 op
Osa 3. Esteettömyys ja saavutettavuus, 1,5 op
Osa 4. Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot, 2op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja analysoi toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita hyödyntäen arkitietoa sekä tutkittua tietoa
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiia Rask
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erityisen tuen tarpeita
- tietää toimintakyvyn arvioinnin periaatteet
- tunnistaa eettisiä kysymyksiä
- tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita, erityisen tuen ja kuntoutuksen muotoja sekä ohjauksen menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.
Opintojakso toteutetaan verkossa sekä kampuksella kontaktiopetuksena. Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä Lappeenrannassa sekä Verkkokampuksella toteutuvan erityisen tuen ja tuen muodot-kurssin kanssa.
Osa opintojakson oppimistehtävistä tehdään harjoittelupaikassa tai muussa sosiaaliohjauksen toimintaympäristössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla 28.8 - 8.12.2023
Läsnäolovelvolliset kerrat: Läsnäolovelvolliset kerrat: aloitusinfo (28.8), AAC-menetelmä (29.8), oppimistehtävään liittyvä yhteinen purku harjoittelun aikana (30.10) sekä opintojakson loppuseminaari (8.12).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu: Sosiaaliohjaus
LAB Fysioterapia

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, ICF-verkkokoulu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Erityisen tuen tarpeet, aikuisten oppimisvaikeudet, toimintakyky ja sen osa-alueet, toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin tutustuminen, erityisen tuen muodot, kuntoutuksen muodot, saavutettavuus ja esteettömyys sekä yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Osa 1. AAC-menetelmät koulutus, 0,5 op
Osa 2. Toimintakyky ja kuntoutus, tentti: ICF-toimintakyvyn arviointi, 1,5 op
Osa 3. Esteettömyys ja saavutettavuus, 1op
Osa 4. Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot, 2op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja analysoi toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita hyödyntäen arkitietoa sekä tutkittua tietoa
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiia Rask
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erityisen tuen tarpeita
- tietää toimintakyvyn arvioinnin periaatteet
- tunnistaa eettisiä kysymyksiä
- tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita, erityisen tuen ja kuntoutuksen muotoja sekä ohjauksen menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.
Opintojakso toteutetaan verkossa sekä kampuksella kontaktiopetuksena. Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä Lappeenrannassa sekä Verkkokampuksella toteutuvan erityisen tuen ja tuen muodot-kurssin kanssa.
Osa opintojakson oppimistehtävistä tehdään harjoittelupaikassa tai muussa sosiaaliohjauksen toimintaympäristössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla 17.1 - 13.5.2024
Läsnäolovelvolliset kerrat: Läsnäolovelvolliset kerrat: aloitusinfo (17.1.24), AAC-menetelmä (23.1.24 ja 1.2.24), oppimistehtävään liittyvä yhteinen purku harjoittelun aikana (28.3.24) sekä opintojakson loppuseminaari (13.5.24).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu: Sosiaaliohjaus
LAB Fysioterapia

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella, Moodle, Zoom, ICF-verkkokoulu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Erityisen tuen tarpeet, aikuisten oppimisvaikeudet, toimintakyky ja sen osa-alueet, toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin tutustuminen, erityisen tuen muodot, kuntoutuksen muodot, saavutettavuus ja esteettömyys sekä yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Osa 1. AAC-menetelmät koulutus, 0,5 op
Osa 2. Toimintakyky ja kuntoutus, tentti: ICF-toimintakyvyn arviointi, 1,5 op
Osa 3. Esteettömyys ja saavutettavuus, 1op
Osa 4. Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot, 2op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja analysoi toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita hyödyntäen arkitietoa sekä tutkittua tietoa
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kati Ojala
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erityisen tuen tarpeita
- tietää toimintakyvyn arvioinnin periaatteet
- tunnistaa eettisiä kysymyksiä
- tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn osa-alueita, erityisen tuen ja kuntoutuksen muotoja sekä ohjauksen menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.
Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena Lahden kampuksella ja zoomissa.
Opetus toteutetaan osittain yhteistyössä toteutuksen AH00BU21-3012 kanssa.
Osa opintojakson oppimistehtävistä tehdään harjoittelupaikassa tai muussa sosiaaliohjauksen toimintaympäristössä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla 17.1. - 7.5.2024.
Kontaktiopetuksen aikataulusta huomioitavaa:
ti 23.1. klo 8.15-11.30 ja to 1.2. klo 12.15-15.30 AAC-menetelmät -koulutus, kouluttajana Marianne Pajunen. Koulutus on yksi opintojakson osasuorituksista (läsnäolovelvollisuus)
to 28.3. 8.15-14, opintojakson välitapaaminen, harjoitteluun liittyvien tehtävien käsittelyä
ti 7.5. 8.15-15.30 opintojakson loppuseminaari (läsnäolovelvollisuus)

Huom! Muutokset mahdollisia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu: Sosiaaliohjaus
LAB Motiivi Hyvinvointipalvelut

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, ICF-verkkokoulu, eOppiva: Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Erityisen tuen tarpeet, erityisen tuen muodot, inkluusio, ICF, toimintakyky ja sen osa-alueet, toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin tutustuminen, kuntoutuksen muodot, neuropsykiatriset vaikeudet, toiminnanohjaus, saavutettavuus ja esteettömyys, yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen ja siirtymisen avustaminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Osa 1. AAC-menetelmät koulutus, 0,5 op
Osa 2. Toimintakyky ja kuntoutus, tentti: ICF-toimintakyvyn luokitus, 1 op
Osa 3. Esteettömyys ja saavutettavuus, 1,5 op
Osa 4. Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot, 2op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja analysoi toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita hyödyntäen arkitietoa sekä tutkittua tietoa
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Simulaatio
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa gerontologisen sosiaaliohjauksen orientaatioita
- soveltaa gerontologisen sosiaaliohjauksen orientaatioita työssään
- tarkastella ikääntyneitä ja ikääntymistä voimavaraisuuden ja yksilöllisen elämänkulun näkökulmista
- tuntee ikäihmisen itsenäistä suoriutumista tukevia työmenetelmiä
- tunnistaa esteettömyyden ja muistiystävällisyyden lähtökohtia ikäihmisen asumisessa ja elinympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla vahvistamme ikäymmärrystä ja ikäihmisen kohtaamistaitoa, opiskelemme muun muassa asiakasaohjausta, palvelutarpeen arviointia, lainsäädäntöä ja sosiaaliohjaajan työn erityisyyttä ikäihmisten kanssa.

Opintojaksolle kuuluu kohtaamisen osio, luennot sekä itsenäiset tehtävät. Kurssin teemoja ovat mm. sosiaaligerontologian tieteenkentän hahmottamisesta, sosiaaliohjausta ikäihmisten palveluissa, lainsäädäntöä ja ikääntymispolitiikkaa. Varsinaiset kurssin tehtävät ohjeistetaan erikseen.
Lähiopetus toteutetaan verkossa ajalla 4.9- 8.12.2023.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetuksessa tulee olla läsnä ja kaikkiin ryhmätöihin on osallistuttava. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta poissaolot vaikuttavat numeroon. Opintojaksoon kuuluu ikäihmisten kohtaamistehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-alustalta löytyvä materiaali ja kirjallisuus.

Työelämäyhteistyö

Kohtaamiset voi tehdä yhteistyössä esimerkiksi jonkin palveluasumisen yksikön kanssa.

Sisältö

- Ikääntyvän asema yhteiskunnassamme ja vallitseva vanhuskäsitys
- Vanhuspalveluja puitteistava lainsäädäntö, sitä ohjaava ikääntymispolitiikka ja niiden toteutuminen käytännössä
- Sosionomin työ ja tehtävät ikääntyneiden palvelujärjestelmässä, asiakasohjaus
- Ikäihmisen kohtaaminen voimavaraisena yksilölllisen elämänkulun lähtökohdasta
- Seniori- ja vanhustyön menetelmien soveltaminen käytännössä
- Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohdat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat muiden vaihtoehtoisten täydentävien opintojen kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Arviointimenetelmät

Arvioitavia kohteita ovat tehtävät, oppimisen reflektointi sekä tuntiaktiivisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tietää ikääntyneiden yhteiskunnalliseen asemaan, elämäntilanteisiin ja yksilölliseen ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Luo kohtaamisten kautta onnistuneen suhteen ikäihmiseen. Jäsentää sosionomin työtehtävät palvelujärjestelmässä ja asiakasohjauksessa. Tietää seniori- ja vanhuspalvelujen erilaisia menetelmiä. Löytää yhteyden ikäihmisten asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisten käsitysten ja teorioiden kautta. On suorittanut opintojakson tehtävät ja tentin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee arvioimaan ikääntyneen ihmisen voimavarojen ja tuen tarpeen suhdetta. Osaa kohdata ikäihmisen ja huomioi ikääntyvän yksilöllistä elämänkulkua. Osaa soveltaa gerontologisen sosiaalityön orientaatiota sosionomin työkentässä. Osaa soveltaa erilaisia vanhustyön menetelmiä käytännön työssä. Tunnistaa sosiokulttuurisesta näkökulmasta ikäihmisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisten käsitysten ja teorioiden kautta. Osoittaa tehtävillään perehtyneisyyttä aiheisiin ja osallistuu luennoilla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa arvioida ikäihmisen tuen- ja palvelujen tarvetta elämäntilanteen ja elämänhistorian sekä yhteiskunnallisen aseman taustaa vasten. Osaa kohdata ikäihmisen ja heidän yhteisönsä voimavaraisuuden näkökulmasta ja osaa ottaa huomioon ikääntyvän yksilöllisen elämänkulun. Osaa soveltaa ja kehittää gerontologisen sosiaalityön orientaatiota sosionomin työkentässä. Osaa soveltaa, kehittää ja luoda uusia ryhmä- ja yhteisökohtaisia seniori- ja vanhustyön menetelmiä. Osaa tunnistaa, kehittää ja kriittisesti tarkastella sosiokulttuurisesta näkökulmasta ikäihmisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisten käsitysten ja teorioiden kautta.Osoittaa osaavansa asiakasohjauksen. Osoittaa tehtävissään erityistä perehtyneisyyttä ja on luennoilla aktiivinen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
 • Reetta Konttinen
Ryhmät
 • HLTISOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lahti
 • HLPRSOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien vaikutusta ja vaikuttavuutta
- välittää tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opiskelija suorittaa yksilötehtävät annetussa järjestyksessä.

Tehtävä 1. Johdatus keskeisiin käsitteisiin 1,5 op
Tehtävä 2. Rakenteellinen sosiaalityö 2 op
Tehtävä 3. Sosiaalinen raportointi 1,5 op

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 22.1.-19.5.2024 Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Moodle avautuu ma 22.1. klo 10.

Jakso 1: 22.1.-3.3.2024 (vkot 5-9) Palautetut tehtävät arvioidaan viikolla 10. Arvioinnit julkistetaan opiskelijoille viikolla 11.
Ohjausaika: 8.2. klo 10.15-11.00 Zoomissa

Jakso 2: 4.3.-14.4.2024 (vkot 10-15)> Palautetut tehtävät arvioidaan viikolla 16. Arvioinnit julkistetaan opiskelijoille viikolla 17.
Ohjausaika: 22.3. klo 9.15-10.00 Zoomissa

Jakso 3: 15.4.-19.5.2024 (vkot 16-20) > Tehtävät arvioidaan viikolla 21. Arvioinnit julkistetaan opiskelijoille viikolla 22.
Ohjausaika: 23.4. klo 10.15-11.00 Zoomissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, Eeva, Muurinen, Heidi, Kokkonen, Tuomo & Santalahti, Ville (toim.) 2022. Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö. THL:n raportti 1/2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/143940

Muu opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 op (OAMK)
Seuraava LABin toteutus aikavälillä kesä-marraskuu 2024.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä muut opiskelijan valitsemat virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävä 1. Johdatus keskeisiin käsitteisiin 1,5 op (40 tuntia)
Tehtävä 2. Rakenteellinen sosiaalityö 2 op (54 tuntia)
Tehtävä 2. Sosiaalinen raportointi 1,5 op (40 tuntia)

Sisältö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö, sosiaalinen raportointi, tutkittu näyttöön perustuva tieto, vaikutukset ja vaikuttavuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään 60 op opintoja.

Arviointimenetelmät

Tehtävät arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää H3 tason osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä
- käyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja rakenteellisen sosiaalityön käsitteitä laaja-alaisesti
- viestiä hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvästä tiedosta (vaikutustiedosta) asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 06.06.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Tolonen
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Verkko-ohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkko-ohjaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien vaikutusta ja vaikuttavuutta
- välittää tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sosionomiopiskelijoille suunnattu opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
Opiskelija suorittaa yksilötehtävät annetussa järjestyksessä.

Tehtävä 1. Johdatus keskeisiin käsitteisiin 1,5 op
Tehtävä 2. Rakenteellinen sosiaalityö 2 op
Tehtävä 3. Sosiaalinen raportointi 1,5 op

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu aikavälillä 3.6.-10.11.2024 Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Moodle avautuu ma 3.6. klo 9.00.

Aikavälillä 3.6.-18.8.2024 (vkot 23-33) palautetut tehtävät arvioidaan viikolla 34. Arvioinnit julkistetaan opiskelijoille viikolla 35.
Aikavälillä 19.8.-29.9.2024 (vkot 34 -39) palautetut tehtävät arvioidaan viikolla 40. Arvioinnit julkistetaan opiskelijoille viikolla 41.
Aikavälillä 30.9.-10.11.2024 (vkot 40 -45) palautetut tehtävät arvioidaan viikolla 46. Arvioinnit julkistetaan opiskeijoille viikolla 47.

Tehtävän vapaaehtoinen verkko-ohjaus 27.8. klo 10.15 -11.00
Tehtävän vapaaehtoinen verkko-ohjaus 26.9. klo 14.00 -14.45

Muutokset ovat mahdollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, Eeva, Muurinen, Heidi, Kokkonen, Tuomo & Santalahti, Ville (toim.) 2022. Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö. THL:n raportti 1/2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/143940

Muu opintojakson opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 op, Oulun ammattikorkeakoulu
Seuraava LABin toteutus aikavälillä tammi-toukokuu 2025.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä muut opiskelijan valitsemat virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävä 1. Johdatus keskeisiin käsitteisiin 1,5 op (40 tuntia)
Tehtävä 2. Rakenteellinen sosiaalityö 2 op (54 tuntia)
Tehtävä 2. Sosiaalinen raportointi 1,5 op (40 tuntia)

Sisältö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö, sosiaalinen raportointi, tutkittu näyttöön perustuva tieto, vaikutukset ja vaikuttavuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu vähintään 60 opintopistettä suorittaneille tutkinto-opiskelijoille.

Arviointimenetelmät

Tehtävät arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää H3 tason osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä
- käyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja rakenteellisen sosiaalityön käsitteitä laaja-alaisesti
- viestiä hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvästä tiedosta (vaikutustiedosta) asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenna Brisk
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Itsenäinen
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, hyvinvoinnin muutossuuntia sekä sosiaaliturvaa ja palvelujärjestelmää.

Opintojakso sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä tiimi- ja itsenäistä työskentelyä.

HUOM! Muutokset mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetukseen tulee pääsääntöisesti osallistua (läsnäoloedellytys 80%).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen ja tiimityöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja verkko-opetus 1,5 op
Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät- ja muutossuunnat -tehtävä (yksilötehtävä) 1,5 op
Palvelujärjestelmään ja sosiaaliturvaan liittyvä tiimitehtävä 1,5 op
Muut tehtävät 0,5 op

Sisältö

Opintojakson ensimmäinen teema käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä hyvinvoinnin muutossuuntia.

Opintojakson toinen teema käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, sosiaaliturvaa sekä hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat osiot:
Yksilötehtävä: hyväksytty (väh. H3) / hylätty
Tiimitehtävä: hyväksytty (väh. H3) / hylätty

Opintojakson suorittaakseen opiskelijan on osallistuttava vähintään 80% kontaktiopetukseen ja suoritettava opintojaksoon sisältyvät tiimi- ja itsenäiset tehtävät sekä mahdolliset muut tehtävät hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

- ei osaa etsiä tarpeeseen soveltuvaa tietoa tai haettu tieto on riittämätöntä tai yksipuolista (esim. perustuu pääosin arkitietoon)
- ei hahmota palvelujärjestelmää perustasolla
- ei osaa käyttää ammattikäsitteitä
- tehtävät eivät ole tehtävänannon mukaisia

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- hahmottaa palvelujärjestelmää joten kuten
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä
- tehtävät ovat tehtävänannon mukaisia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- hakea tietoa tarpeen mukaisesti yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- hallitsee palvelujärjestelmän keskeisin osin ja pystyy soveltamaan palvelujärjestelmää koskevaa tietoa tehtävissä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- tehtävät ovat tehtävänannon mukaisia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- hakea monipuolisesti tietoa hyödynnettäväksi
- osoittaa perehtyneisyyttä palvelujärjestelmään ja osaa soveltaa tietoa
- perustella tehtävissä tehtyjä ratkaisuja, tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä vertailla ja arvioida erilaisia tietolähteitä
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- tehtävät ovat tehtävänannon mukaisia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Malin
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Seminaari 1
 • Verkkoluento 1
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus
Yksilö- ja ryhmätehtävät
Tehtävien ohjaus verkkotyöpajoissa
Seminaari

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 41-49
24.8. klo. 8.15-11.30 verkko-opetus, opintojakson avaus; läsnäolo pakollinen
19.9. klo. 12.15-15.30 lähiopetus Lahden kampus
21.9 klo. 8.15-11.30 verkko-opetus
14.11 klo.8.15-11.30 lähiopetus Lahden kampus
15.11 klo 12.15-13.45 verkko-opetus
5.12 klo. 8.15-11.30 lähiopetus Lahden kampus; esitysseminaari , läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laakonen, H, Laitinen, H, Hiilamo, H. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä
Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena Lahden kampuksella sekä verkko-opetuksena zoomissa. Muut oppimisympäristöt: Moodle ja Kelan verkkokoulu. Itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen 0,5 op
Yksilötehtävä 1 op
Paritehtävä 1 op
Ryhmätehtävät 2,5 op

Sisältö

Opintojaksolla on kaksi teemaa, joista ensimmäinen teema käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä hyvinvoinnin muutossuuntia.

Opintojakson toinen teema käsittelee sosiaaliturvaa sekä hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakson kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit löytyvät opintojakson moodle-alustalta. Hyväksytyn suorituksen tulee olla vähintään H3-tasoinen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Malin
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus
Yksilö- ja ryhmätehtävät
Tehtävien ohjaus verkkotyöpajoissa
Seminaari

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 41-49
13.10. klo. 8.15-11.30 opintojakson avaus; läsnäolo pakollinen
20.10. klo. 8.15-11.30 l
10.11 klo. 8.15-11.30
17.11 klo.8.15-11.30
30.11 klo 12.15-15.30
8.12 klo. 8.15-11.30 esitysseminaari , läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laakonen, H, Laitinen, H, Hiilamo, H. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä
Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena zoomissa. Muut oppimisympäristöt: Moodle ja Kelan verkkokoulu. Itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen 0,5 op
Yksilötehtävä 1 op
Paritehtävä 1 op
Ryhmätehtävät 2,5 op

Sisältö

Opintojaksolla on kaksi teemaa, joista ensimmäinen teema käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä hyvinvoinnin muutossuuntia.

Opintojakson toinen teema käsittelee sosiaaliturvaa sekä hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakson kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit löytyvät opintojakson moodle-alustalta. Hyväksytyn suorituksen tulee olla vähintään H3-tasoinen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Malin
 • Aki Kaskinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus
Yksilö, pari- ja ryhmätehtävät
Tehtävien ohjaus verkkotyöpajoissa
Seminaari

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 2-11
11.1. klo. 8.15-11.30 opintojakson avaus; Kampus, läsnäolo pakollinen Kampus
23.1. klo. 8.15-11.30 Kampus
29.1 klo. 8.15-11.30 Kampus
5.2 klo.815-11.30 Kampus
19.2 klo 8.15-11.30 Kampus
5.3 klo 8.30-11.30 tehtävän ryhmäkohtainen ohjaus, verkko
14.3 klo. 8.15-11.30 esitysseminaari : Kampus, läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laakonen, H, Laitinen, H, Hiilamo, H. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä
Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena zoomissa. Muut oppimisympäristöt: Moodle ja Kelan verkkokoulu. Itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen 0,5 op
Yksilötehtävä 1 op
Paritehtävä 1 op
Ryhmätehtävät 2,5 op

Sisältö

Opintojaksolla on kaksi teemaa, joista ensimmäinen teema käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä hyvinvoinnin muutossuuntia.

Opintojakson toinen teema käsittelee sosiaaliturvaa sekä hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakson kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit löytyvät opintojakson moodle-alustalta. Hyväksytyn suorituksen tulee olla vähintään H3-tasoinen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 02.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Stellberg
 • Taija Nöjd
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tietää yhteiskunnallisia hyvinvoinnin muutossuuntia
- tietää suomalaisen sosiaaliturvan pääpiirteet
- tuntee hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, hyvinvoinnin muutossuuntia sekä sosiaaliturvaa ja palvelujärjestelmää.

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta sekä tiimi- ja itsenäistä työskentelyä.

HUOM! Muutokset mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetukseen tulee pääsääntöisesti osallistua (läsnäoloedellytys 80%).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Kontaktiopetus, itsenäinen- ja tiimityöskentely.

Sisältö

Opintojakson ensimmäinen teema käsittelee hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä sekä hyvinvoinnin muutossuuntia.

Opintojakson toinen teema käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, sosiaaliturvaa sekä hyvinvointia tukevia palveluja ja toimijoita.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat osiot:
Yksilötehtävät: hyväksytty (väh. H3) / hylätty
Tiimitehtävät: hyväksytty (väh. H3) / hylätty

Opintojakson suorittaakseen opiskelijan on osallistuttava vähintään 80% kontaktiopetukseen ja suoritettava opintojaksoon sisältyvät tiimi- ja itsenäiset tehtävät sekä mahdolliset muut tehtävät hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija:
- ei osaa etsiä tarpeeseen soveltuvaa tietoa tai haettu tieto on riittämätöntä tai yksipuolista (esim. perustuu pääosin arkitietoon)
- ei hahmota palvelujärjestelmää perustasolla
- ei osaa käyttää ammattikäsitteitä
- tehtävät eivät ole tehtävänannon mukaisia

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- hakea tietoa tarpeen mukaisesti yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- hallitsee palvelujärjestelmän keskeisin osin ja pystyy soveltamaan palvelujärjestelmää koskevaa tietoa tehtävissä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- tehtävät ovat tehtävänannon mukaisia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Outi Kokko-Muhonen
 • Riikka Sahila-Ikonen
Opetusryhmät
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Itsenäinen
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ihmisen yksilöllistä kasvua ja kehitystä elämänkulun eri vaiheissa
- ymmärtää yksilölliseen kasvuprosessiin vaikuttavia tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutuu lähiopetuksena. Viimeinen kerta, tiimitehtävien esitysseminaari toteutuu verkossa. Opintojaksolla työskennellään kontaktiopetuksessa ryhmämuotoisesti sekä pienryhmissä. Opintojaksolla on itsenäisiä, pienryhmätehtäviä sekä moodle-tentti. Lähiopetu toteutuu viikoilla 36-42
Opetukseen tulee osallistua. Ensimmäisellä kerralla, viikolla 36 kerrotaan tarkemmin opintojaksosta, sen suoritustavoista ja aikatauluista, tällöin on tärkeää olla mukana. Opintojakson moodlepohjalta löytyvät tarkemmat aikataulut ja muut tiedot.

Opintojakso toteutuu tiiviissä yhteistyössä KASVUYMPÄRISTÖT -opintojakson kanssa. Opintojaksoon kuuluu molempia opintojaksoja kokoava yhteinen oppimistehtävä opintojaksojen päättyessä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutuu viikoilla 36-42, opetukseen tulee osallistua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali selviää tarkemmin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

- Nurmi, J. et al. 2009. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY
- Sinkkonen, J. 2018.Kiintymyssuhteet elämänkaaressa
- Kuther, T. L. 2019. Lifespan Development: lives in context

Lisäksi suositellaan esim.:
- Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia
- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
- Sinkkonen,J.2020. Onnellinen lapsi.
- Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia
- Sinkkonen, J. & Kalland, M.(toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen


Muu luennoilla ilmoitettu materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

-

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle ja Zoom-verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 1 op
- oppimistehtävät , yhteensä 3 op
- itsenäisen opiskelun Moodle-tentti 1 op

Sisältö

- kehityspsykologia psykologian osa-alueina
- psyykkinen itsesäätely, elämänhallinta,
- elämänkaariajattelu, yksilön kehityksen osa-alueet ja kehitykseen yhteydessä olevat tekijät, persoonallisuuden
kehitys, temperamentin ja persoonallisuuden käsite, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kehitystehtävät ja
haasteet lapsuudessa,nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa. Kehitysteoriat ihmisen kehityksen kuvaajina
- yksilön kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
- menetelmät: havainnointi, itsereflektio, oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien suorittaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opettajat eivät tee poissaoloja korvaavia tehtäviä. Poissaoloihin liittyen opiskelija on itse velvollinen perehtymään opetuksen kulloiseenkin teemaan.

Arviointimenetelmät

Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan:
- Aktiivinen, vuorovaikutteinen läsnäolo
- Oppimistehtävät: numeerinen arviointi, ellei toisin ilmoiteta
- Tentti; hyväksytty/hylätty

Opettajat eivät tee korvaavia tehtäviä, vaan opiskelijan tulee itse olla aktiivinen, perehtyä sisältöihin ja osoittaa osaamisensa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta arviointitasoa 1, ja/tai ei lainkaan noudata aikatauluja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää koko ihmisen elinkaarta ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa käsitteistöä, arkitietoon painottuen. Aikataulujen noudattamisessa vaihtelevuutta, osallistumisaktiivisuus hyvin vähäistä. Oppimistehtävissä tarkastelu jää pääosin arkitietoon painottuvaksi ja rakenteessa sekä lähdemerkinnöissä paljon puutteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää pääosin koko ihmisen elinkaaren kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa tieteelliseen tietoon perustuvaa teoreettista käsitteistöä. Noudattaa aikatauluja ja osalllistumisaktiivisuus hyvä. Erottaa arkitiedon tieteellisestä tiedosta.Oppimistehtävissä tarkastelu painottuu teoreettiseen tietoon ja tehtävien rakenne pääosin ohjeen mukainen ja lähdemerkinnät pääosin kohdallaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää koko ihmisen elinkaaren psyykkistä kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa käsitteistöä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Noudattaa hyvin aikatauluja, osallistumisaktiivisuus erittäin hyvää. Tieteellisen tiedon ja arkitiedon erottaminen taitavaa ja perusteltua oppimistehtävissä, joissa myös rakenne ja lähdemerkinnät oikein.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Helena Hatakka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ihmisen yksilöllistä kasvua ja kehitystä elämänkulun eri vaiheissa
- ymmärtää yksilölliseen kasvuprosessiin vaikuttavia tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

RYHMÄTEHTÄVÄT 2,5 op (yhteiset kasvuympäristöt -opintojakson kanssa kasvatusnäkemys 1op ja kasvun paikat 1,5op)
YKSILÖTEHTÄVÄT 1,5 op (Miten minusta tuli minä ja Havainnointitehtävä)
Kampus- ja verkkotapaamisiin liittyvät teemat 1 op
- mitä kehityspsykologia on?
- kehityspsykologian keskeisiä teoreetikoita
- varhainen vuorovaikutus
- temperamentti
- kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
Teemat toteutuvat flipped learning työskentelynä

Ajoitus ja läsnäolo

opintojakso ajoittuu viikoille 2.-11. Tarkempi aikataulu alla.

Tapaamiset:
30.8. klo 12.00-14.00 opintojakson yhteinen aloitus Kasvuympäristöt -opintojakson kanssa
5.9.. klo 8.00-12.00
15.9.klo 8.00- 12.00
20.9. klo 10.00 -12.00 kasvun Paikat tehtävän anto, läsnäolo pakollinen, zoom
22.9.klo 8.00-12.00
3.10.klo 8.00-12.00 Kasvun paikat-tehtävien ohjaus
6.10. klo 8.00-12.00
9.10. klo 8.00-12.00 Kasvun paikat tehtävien esitykset; Läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia
Nurmi, J-E. et al. 2015. Ihmisen psykologinen kehitys
Sinkkonen, J. 2018. Kiintymyssuhde elämänkaaressa

Muu suositeltava materiaali verkkotyöpajojen yhteydessä

Oppimisympäristö

Niemen campus M19 ja verkkokampus; Moodle, Teams, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kavun paikat tehtävä 1,5 op 40 tuntia opiskelijan työtä
Kasvatusnäkemystehtävä 1op 27 tuntia opiskelijan työtä
Miten minusta tuli minä -tehtävä 1,5 op 40 tuntia opiskelijan työtä
Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät 1op 27 tuntia opiskelijan työtä tälle opintojaksolle

Arviointimenetelmät

- Ryhmätehtävät: Kasvun paikat (1-5) ja kasvatusnäkemys Hyväksytty-täydennettävä)
- Yksilötehtävä: Miten minusta tuli minä (1-5)
- Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja hyväksytty osallistuminen ryhmätehtävien vaatimaan työskentelyyn ja esittämiseen, osallistuminen verkkotyöpajoihin, aikataulun noudattaminen
(tehtävien painoarvo 50/50)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suorituksia ei ole palautettu määräajassa tai niiden taso ei riitä arvosanaan 1

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- osaa käyttää hyvin niukasti kasvun ja kehityksen kehityspsykologisia peruskäsitteitä ja termejä

- arkitiedon ja tutkimukseen perustuvan tiedon erottamisessa haasteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa käyttää kasvun ja kehityksen kehityspsykologisia peruskäsitteitä johdonmukaisesti

- erottaa arkitiedon tutkimukseen perustuvasta tiedosta

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa käyttää kasvun ja kehityksen kehityspsykologisia peruskäsitteitä asiantuntevasti

- osaa soveltaa tutkimukseen perustuvaa tietoa arkitietoon taitavasti peilaten

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Helena Hatakka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– jäsentää yksilön kasvua ja kehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä osana ihmiskäsitystä
– selittää yksilön kasvun, kehityksen ja elämänkulun vaiheiden merkityksen yksilön elämäntilanteeseen
– tunnistaa asiakkaan tavoitteellisen psykososiaalisen tukemisen taustalla vaikuttavia ihmisen elämänkulkuun liittyviä tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu sekä lähityöpajoissa että verkkotyöpajoissa. Opintojaksolla työskennellään kampuksella ja verkossa yksilötyönä, ryhmämuotoisesti & oman tiimin kanssa. Opintojaksolla on itsenäisiä, tiiminä tehtäviä.
Kaikkiin työpajoihin tulee osallistua, ja ensimmäisessä kontaktitapaamisessa kampuksella 15.1. on erityisen tärkeää olla paikalla. Tällöin kerrotaan tarkemmin opintojaksosta, sen suoritustavoista ja aikatauluista.

Opintojakso toteutuu tiiviissä yhteistyössä KASVUYMPÄRISTÖT -opintojakson kanssa. Opintojaksoon kuuluu molempia opintojaksoja kokoava yhteinen oppimistehtävä opintojaksojen päättyessä.

Ajoitus ja läsnäolo

- 15.1. klo 8.15-11.30 KAMPUS (yhteinen aloituskerta Kasvuympäristöt-opintojakson kanssa)
- 18.1. klo 8.15-11.30 VERKKO
- 5.2. klo 8.15-11.30 KAMPUS
- 8.2. klo 10.00-13.30 VERKKO
- 6.3. klo 8.15-12 VERKKO (Opintojakson päätösseminaari yhdessä Kasvuympäristöt -opintojakson kanssa)

Kaikissa opetustapahtumissa on hyvä olla paikalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valinnaisesti käytetään vähintään kahta seuraavista:
- Nurmi, J. et al. 2022. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY (myös aiemmat painokset käyvät)
- Sinkkonen, J. 2022.Kiintymyssuhteet elämänkaaressa (myös aiemmat painokset käyvät)
- Kuther, T. L. 2019. Lifespan Development: lives in context
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia

Lisäksi esim.:
- Sinkkonen,J.2020. Onnellinen lapsi. WSOY.
- Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia
- Sinkkonen, J. & Kalland, M.(toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Uusintamahdollisuudet

Ensisijaisesti seuraavalla toteutukselle osallistuminen. Neuvoteltava opintojakson opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Lahden kampus
Zoom
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- työpajat (verkko/kampus) 1,5op
- oppimistehtävät 3,5 op

Sisältö

- kehityspsykologia psykologian osa-alueina
- psyykkinen itsesäätely, varhainen vuorovaikutus, temperamentti
- elämänkaariajattelu, yksilön kehityksen osa-alueet ja kehitykseen yhteydessä olevat tekijät, persoonallisuuden
kehitys, temperamentin ja persoonallisuuden käsite, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kehitystehtävät ja
haasteet lapsuudessa,nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa. Kehitysteoriat ihmisen kehityksen kuvaajina
- yksilön kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
- menetelmät: havainnointi, itsereflektio, oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien suorittaminen

Arviointimenetelmät

Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan:
- Aktiivinen, vuorovaikutteinen läsnäolo työpajoissa
- Oppimistehtävät: numeerinen arviointi, ellei toisin ilmoiteta
- Aikataulun noudattaminen

Mikäli opiskelijalle kertyy poissaoloja, tulee hänen osoittaa sen aikana käsiteltyihin sisältöihin liittyvän osaamisensa opintojakson opettajalle. Opettaja ei tee korvaavia tehtäviä, vaan opiskelijan tulee itse olla aktiivinen ja osoittaa osaamisensa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tasoa 1 tai ei lainkaan noudata annettua aikataulua.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin niukasti koko ihmisen elinkaarta ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää käsitteistöä, arkitieto painottuu. Aikataulujen noudattamisessa vaihtelevuutta, osallistumisaktiivisuus hyvin vähäistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin koko ihmisen elinkaaren kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tieteelliseen ja tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää teoreettista käsitteistöä. Noudattaa aikatauluja ja osalllistumisaktiivisuus hyvä. Erottaa arkitiedon tieteellisestä tiedosta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää koko ihmisen elinkaaren psyykkistä kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa käsitteistöä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Noudattaa hyvin aikatauluja, dialoginen osallistuminen aktiivista. Tieteellisen, tutkimukseen perustuvan tiedon ja arkitiedon erottaminen taitavaa ja perusteltua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Outi Kokko-Muhonen
 • Helena Hatakka
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KV
  Sosionomikoulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– jäsentää yksilön kasvua ja kehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä osana ihmiskäsitystä
– selittää yksilön kasvun, kehityksen ja elämänkulun vaiheiden merkityksen yksilön elämäntilanteeseen
– tunnistaa asiakkaan tavoitteellisen psykososiaalisen tukemisen taustalla vaikuttavia ihmisen elämänkulkuun liittyviä tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkkotyöpajoissa. Opintojaksolla verkossa ryhmämuotoisesti & oman tiimin kanssa. Opintojaksolla on itsenäisiä, tiiminä tehtäviä tehtäviä sekä moodle-tentti. Verkkotyöpajat toteutuvat viikoilla 3-11.
Kaikissa verkkotyöpajoissa tulee olla läsnä.

Opintojakso toteutuu tiiviissä yhteistyössä KASVUYMPÄRISTÖT -opintojakson kanssa. Opintojaksoon kuuluu molempia opintojaksoja kokoava yhteinen oppimistehtävä opintojaksojen päättyessä.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkotyöpajat (osa yhteisiä Kasvuympäristöt-opintojakson kanssa):
- 19.1. 4h yhteinen aloitus Kasvuympäristöt-opintojakson kanssa
- 2.2. 4h
-8.2. 2h tehtävien ohjaus
- 9.2 .4h
- 16.2. 4h
- 7.3. 4h
-15.3. 4h molempien opintojaksojen yhteinen päätösseminaari

Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtävä Moodle-tentti 15.3. mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Vähintään kaksi seuraavista:
- Nurmi, J. et al. 2022. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. Myös vanhemmat painokset käyvät.
- Sinkkonen, J. 2022.Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Myös vanhemmat painokset käyvät.
- Kuther, T. L. 2019. Lifespan Development: lives in context
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Myös vanhemmat painokset käyvät.

Lisäksi esim.:
- Sinkkonen,J.2020. Onnellinen lapsi. WSOY.
- Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia
- Sinkkonen, J. & Kalland, M.(toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen


lisäksi mahdollinen muu luennoilla ilmoitettu materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko opintojakson voi myös suorittaa exam-tenttinä 15.3. mennessä. jos valitset tenttivaihtoehdon, opettajiin tulee olla yhteydessä viimeistään viikolla 3.

Tentittävät teokset:
1. Nurmi, J. et al. 2022. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. Myös vanhemmat painokset käyvät. TAI Kuther, T. L. 2019. Lifespan Development: lives in context
2. Sinkkonen, J. 2022.Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Myös vanhemmat painokset käyvät.

Opiskelija selvittää itse exam-tenttimahdollisuudet omalla paikkakunnalla tai sen lähistöllä.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Moodle- ja zoom-verkkoympäristöt.

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on toimiva tietokoneyhteys kuvayhteydellä varustettuna, verkkotyöpajoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkotyöpajat 1 op
- oppimistehtävät 3 op
- itsenäisen opiskelun Moodle-tentti 1 op

Sisältö

- kehityspsykologia psykologian osa-alueina, ihmisen kehityksen lainalaisuuksia
- kehitysteoriat ihmisen kehityksen kuvaajina
- psyykkinen itsesäätely, varhainen vuorovaikutus
- elämänkaariajattelu, yksilön kehityksen osa-alueet ja kehitykseen yhteydessä olevat tekijät, persoonallisuuden
kehitys, temperamentin ja persoonallisuuden käsite, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kehitystehtävät ja
haasteet lapsuudessa,nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa.
- yksilön kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
- menetelmät: havainnointi, itsereflektio, oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien suorittaminen

Arviointimenetelmät

Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan:
- Aktiivinen, vuorovaikutteinen, dialoginen läsnäolo verkkotyöpajoissa
- Oppimistehtävät: numeerinen arviointi, ellei toisin ilmoiteta
- Moodle-tentti; arviointi: hyv/hyl
- Aikataulun noudattaminen

Mikäli opiskelijalle kertyy poissaoloja, tulee hänen selvittää itselleen ko. kerran sisällöt. Opettajat eivät tee korvaavia tehtäviä, vaan opiskelijan tulee itse olla aktiivinen ja osoittaa osaamisensa oppimistehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tasoa 1.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin niukasti koko ihmisen elinkaarta ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää käsitteistöä, arkitieto painottuu. Aikataulujen noudattamisessa vaihtelevuutta, osallistumisaktiivisuus hyvin vähäistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin koko ihmisen elinkaaren kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tieteelliseen ja tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää teoreettista käsitteistöä. Noudattaa aikatauluja ja osalllistumisaktiivisuus hyvä. Erottaa arkitiedon tieteellisestä tiedosta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää koko ihmisen elinkaaren psyykkistä kehitystä ja sen ilmiöitä kuvaavaa, tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää käsitteistöä monipuolisesti ja soveltaen. Noudattaa hyvin aikatauluja, osallistumisaktiivisuus erittäin hyvää. Tieteellisen tiedon ja arkitiedon erottaminen taitavaa ja perusteltua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Outi Kokko-Muhonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– jäsentää yksilön kasvua ja kehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä osana ihmiskäsitystä
– selittää yksilön kasvun, kehityksen ja elämänkulun vaiheiden merkityksen yksilön elämäntilanteeseen
– tunnistaa asiakkaan tavoitteellisen psykososiaalisen tukemisen taustalla vaikuttavia ihmisen elämänkulkuun liittyviä tekijöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu sekä lähityöpajoissa että verkkotyöpajoissa. Opintojaksolla työskennellään kampuksella ja verkossa ryhmämuotoisesti & oman tiimin kanssa. Opintojaksolla on itsenäisiä, tiiminä tehtäviä tehtäviä sekä moodle-tentti. työpajatyöskentely kampuksella tai verkkotyöpajoissa tapahtuu viikoilla 2, 3, 7 ja 15.
Kaikkiin työpajoihin tulee osallistua, ja ensimmäisessä viikon 2 kontaktitapaamisessa kampuksella on erityisen tärkeää olla paikalla. Tällöin kerrotaan tarkemmin opintojaksosta, sen suoritustavoista ja aikatauluista.

Opintojakso toteutuu tiiviissä yhteistyössä KASVUYMPÄRISTÖT -opintojakson kanssa. Opintojaksoon kuuluu molempia opintojaksoja kokoava yhteinen oppimistehtävä opintojaksojen päättyessä.

Ajoitus ja läsnäolo

- 11.1. klo 12.15-15.30 KAMPUS (yhteinen aloituskerta Kasvuympäristöt-opintojakson kanssa)
- 17.1. klo 12.15-15.30 KAMPUS
- 15.2. klo 8.15-14 VERKKO
- 11.4. klo 8.15-11.30 VERKKO
- 10.5. klo 8.15-14 VERKKO (Opintojakson päätösseminaari yhdessä Kasvuympäristöt -opintojakson kanssa)

Kaikissa opetustapahtumissa on hyvä olla paikalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valinnaisesti käytetään vähintään kahta seuraavista:
- Nurmi, J. et al. 2022. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY (myös aiemmat painokset käyvät)
- Sinkkonen, J. 2022.Kiintymyssuhteet elämänkaaressa (myös aiemmat painokset käyvät)
- Kuther, T. L. 2019. Lifespan Development: lives in context
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia

Lisäksi esim.:
- Sinkkonen,J.2020. Onnellinen lapsi. WSOY.
- Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia
- Sinkkonen, J. & Kalland, M.(toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Uusintamahdollisuudet

Ensisijaisesti seuraavalla toteutukselle osallistuminen. Neuoteltava opintojakson opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus
Zoom
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- työpajat (verkko/kampus) 1,5op
- oppimistehtävät 2,5 op
- itsenäisen opiskelun Moodle-tentti 1 op

Sisältö

- kehityspsykologia psykologian osa-alueina
- psyykkinen itsesäätely, varhainen vuorovaikutus, temperamentti
- elämänkaariajattelu, yksilön kehityksen osa-alueet ja kehitykseen yhteydessä olevat tekijät, persoonallisuuden
kehitys, temperamentin ja persoonallisuuden käsite, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys, kehitystehtävät ja
haasteet lapsuudessa,nuoruudessa, aikuisuudessa, vanhuudessa. Kehitysteoriat ihmisen kehityksen kuvaajina
- yksilön kehityksen havainnointi tiedonkeruumenetelmänä
- menetelmät: havainnointi, itsereflektio, oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien suorittaminen

Arviointimenetelmät

Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan:
- Aktiivinen, vuorovaikutteinen läsnäolo työpajoissa
- Oppimistehtävät: numeerinen arviointi, ellei toisin ilmoiteta
- Tentti (hyv/hyl)
- Aikataulun noudattaminen

Mikäli opiskelijalle kertyy poissaoloja, tulee hänen osoittaa sen aikana käsiteltyihin sisältöihin liittyvän osaamisensa opintojakson opettajalle. Opettaja ei tee korvaavia tehtäviä, vaan opiskelijan tulee itse olla aktiivinen ja osoittaa osaamisensa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tasoa 1 tai ei lainkaan noudata annettua aikataulua.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin niukasti koko ihmisen elinkaarta ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää käsitteistöä, arkitieto painottuu. Aikataulujen noudattamisessa vaihtelevuutta, osallistumisaktiivisuus hyvin vähäistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ja tuo esiin koko ihmisen elinkaaren kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa, tieteelliseen ja tutkimukseen perustuvaan tietoon liittyvää teoreettista käsitteistöä. Noudattaa aikatauluja ja osalllistumisaktiivisuus hyvä. Erottaa arkitiedon tieteellisestä tiedosta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää koko ihmisen elinkaaren psyykkistä kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä kuvaavaa käsitteistöä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Noudattaa hyvin aikatauluja, dialoginen osallistuminen aktiivista. Tieteellisen, tutkimukseen perustuvan tiedon ja arkitiedon erottaminen taitavaa ja perusteltua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiia Rask
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 160. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 160. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 160. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS21KV
  Sosionomikoulutus 21KV Lahti
 • HLPRSOS21KM
  Sosionomikoulutus 21KM Lappeenranta
 • HLTISOS21K
  Sosionomikoulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Seminaari
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena verkossa: (huom. läsnäolopakolliset kerrat)
- Ensimmäinen luento: (läsnäolopakko) kurssin aloitus, tehtävät yms
- Luento hyvinvointiteknologiasta (läsnäolopakko)
- Loppukeskustelu/ Seminaari (läsnäolopakko, 3 samansisältöistä kertaa, joista voi valita sopivan ajankohdan)
Lisäksi lähiopetuksena:
- Älykotiympäristöön tutustuminen Lahden kampuksella/ hyvinvointiteknologiaan tutustuminen Lappeenrannan kampuksella (varmistuu syksyllä ennen opintojakson alkua), Verkkotutkinto-opiskelija voi vaihtoehtoisesti tehdä älykotiin liittyvän oppimistehtävän.
- Verkkoluennot vaikuttavuudesta sekä vapaaehtoistyöstä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa
Kansallinen ikäojelma vuoteen 2030 - tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Löydettävissä
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Työelämäyhteistyö

LAB Motiivi- hyvinvointipalvelut
LAB:n käynnissä olevat hankkeet ja ketterät kokeilut yhteistyökumppaneiden kanssa

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, Kampuksen älykotiympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Hyvinvointiin vaikuttavat yhteiskunnallinen ja kulttuurinen näkökulma
- Yhteiskunnallinen muutos, asuminen
- Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen ikääntyvässä yhteiskunnassa
- Ikääntyvä työntekijä
- Vapaaehtoistyö ja omaishoito

Vanhuskäsitykset ja -teoriat, väestörakenne
- Ikääntymispolitiikka
- Lainsäädäntö
- Palvelujärjestelmä
- Eläkejärjestelmät
- Ikääntyvä työntekijä

Innovaatio-yhteiskunta
- Eri hankeohjelmat
- Tekoäly
- Vaikuttavuuden arviointi
- Ohjausosaamisen ikääntyneiden asiakasohjauksessa
- Älykotiympäristöön tutustuminen (Simulaatio-tila)

Arviointimenetelmät

Kurssin tehtävät:
Kurssin tehtävät esitellään ensimmäisellä opetuskerralla.

Lähiopetus 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja suunnata toimintaa liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä tukea ikääntyvien toimintakykyä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat sekä suunnata ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä tukevaa toimintaa
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa sekä ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.
- innovaatio-osaaminen osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Opintokäynti/ekskursio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Verkkotutkintolaiset voivat ottaa yhteyttä opettajaan, jolloin räätälöidään osallistuminen ilman kampusopetusta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena: (huom. läsnäolopakolliset kerrat). Hybridimahdollisuus verkkotutkintolaisille yms opettajan luvan saaneille.
- Ensimmäinen luento: (läsnäolopakko) kurssin aloitus
- Moniammatillisen tehtävän aloitus (läsnäolopakko)
- Luento hyvinvointiteknologiasta (läsnäolopakko)
- Loppukeskustelu/ Seminaari (läsnäolopakko)
Lisäksi lähiopetuksena:
- Testikotiympäristöön tutustuminen Lahden kampuksella, vaihtoehtoisesti älykotiin liittyvä oppimistehtävä.
- Verkkoluennot vaikuttavuudesta, ikääntyneiden asumisesta sekä vapaaehtoistyöstä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa
Kansallinen ikäojelma vuoteen 2030 - tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Löydettävissä
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Työelämäyhteistyö

LAB Motiivi- hyvinvointipalvelut
Ikäklubi - toiminta Ekhvan palvelutaloihin ja etäkotihoitoon.
Videotallenteet Ekhva/ tilaajalle Oiva Health - järjestelmän kautta.
Muutokset mahdollisia.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodle, Zoom, Kampuksen testikotiympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Hyvinvointiin vaikuttavat yhteiskunnallinen ja kulttuurinen näkökulma
- Yhteiskunnallinen muutos, asuminen
- Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen ikääntyvässä yhteiskunnassa
- Ikääntyvä työntekijä
- Vapaaehtoistyö ja omaishoito

Ikääntymispolitiikka ja väestörakenne
- Lainsäädäntö
- Palvelujärjestelmä
- Ikääntyvä työntekijä

Innovaatio-yhteiskunta
- Eri hankeohjelmat
- Tekoäly
- Vaikuttavuuden arviointi ja tiedolla johtaminen
- Älykotiympäristöön tutustuminen (Simulaatio-tila)

Arviointimenetelmät

Kurssin tehtävät:
Kurssin tehtävät esitellään ensimmäisellä opetuskerralla.

Lähiopetus 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja suunnata toimintaa liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä tukea ikääntyvien toimintakykyä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat sekä suunnata ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä tukevaa toimintaa
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa sekä ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.
- innovaatio-osaaminen osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiia Rask
 • Sanna Nurmiainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Opintokäynti/ekskursio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena: (huom. läsnäolopakolliset kerrat)
- Ensimmäinen luento: (läsnäolopakko) kurssin aloitus
- Moniammatillisen tehtävän aloitus, kun opintojakson tehtävä videotallenteeseen (läsnäolopakko)
- Luento hyvinvointiteknologiasta (läsnäolopakko)
- Loppukeskustelu/ Seminaari (läsnäolopakko)
Lisäksi lähiopetuksena:
- Testikotiympäristöön tutustuminen Lahden kampuksella, vaihtoehtoisesti älykotiin liittyvä oppimistehtävä.
- Luennot mm. vaikuttavuudesta, vapaaehtoistyöstä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali saatavilla Moodlessa
Kansallinen ikäojelma vuoteen 2030 - tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Löydettävissä
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Työelämäyhteistyö

LAB Motiivi- hyvinvointipalvelut
Ikäklubi - toiminta Ekhvan palvelutaloihin ja etäkotihoitoon.
Videotallenteet Ekhva/ tilaajalle Oiva Health - järjestelmän kautta.
Muutokset mahdollisia.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodle, Zoom, Kampuksen testikotiympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuinen suoritus on 135 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

Hyvinvointiin vaikuttavat yhteiskunnallinen ja kulttuurinen näkökulma
- Yhteiskunnallinen muutos, asuminen
- Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen ikääntyvässä yhteiskunnassa
- Ikääntyvä työntekijä
- Vapaaehtoistyö ja omaishoito

Ikääntymispolitiikka ja väestörakenne
- Lainsäädäntö
- Palvelujärjestelmä
- Ikääntyvä työntekijä

Innovaatio-yhteiskunta
- Eri hankeohjelmat
- Tekoäly
- Vaikuttavuuden arviointi ja tiedolla johtaminen
- Älykotiympäristöön tutustuminen (Simulaatio-tila)

Arviointimenetelmät

Opintojakson tehtävät:
tehtävät esitellään ensimmäisellä opetuskerralla.

Lähiopetus 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja suunnata toimintaa liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- tunnistaa ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä tukea ikääntyvien toimintakykyä
- tietää iäkkäiden palveluja koskevan ikääntymispolitiikan, lainsäädännön ja palveluprosessien lähtökohdat sekä suunnata ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä tukevaa toimintaa
- arvioida teknologian hyötyä ja käyttöä ikäihmisen itsenäisen arjen tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa sekä ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.
- innovaatio-osaaminen osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Jukkala-Kylliäinen
 • Outi Rantatulkkila
 • Riikka Sahila-Ikonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Itsenäinen 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa perheiden ja kasvuympäristöjen monimuotoisuutta
- tunnistaa perheen ja perhedynamiikan muutosten vaikutukset
- kuvata omaa kasvatusnäkemystään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensimmäisessä tapaamisessa vko 36 .kampuksella on oltava paikalla. Tällöin kerrotaan tarkemmin opintojakson suoritustavoista ja aikatauluista.

Kurssilla työskennellään kampuksella ja verkossa pääasiassa oman tiimin kanssa, kurssilla on itsenäisiä sekä tiimitehtäviä. Lähityöpajat toteutetaan viikoilla 37, 38, 39, ja 41. Päätöstyöpaja verkossa toteutetaan viikolla 42.
Työpajat yhdessä Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson kanssa toteutuvat viikolla 36 ja 42.

Opetusmenetelmät: tiimityöskentely, vuorovaikutteiset lähityöpajat, joissa info tyyppinen luento-osuus toimii pohjustuksena yhteistoiminnalliselle työskentelylle.Lisäksi opintojaksoaja kokoavan yhteisen tehtävän osalta päätösverkkotyöpaja viikolla 42.

Ajoitus ja läsnäolo

vko 36. 4 h lähityöpaja kampuksella, opintojaksojen aloitus (yhdessä ihmisen kasvu opintojakson kanssa)
vko 37. 2x4 h lähityöpaja ihmisen kasvu ja kehitys (teemana Kasvatus ja perhe)
vko 38. 4 h itsenäinen opiskelu, ohjeistus kerrotaan viikolla 37 (Mitä sä rageet kirja ja tunnetehtävän työstäminen pienryhmissä)
vko 39 2x4 h lähityöpajat kampuksella teemana ratkaiseukeskeinen lähetymistapa, Nepsy-teema sekä arvostavan kohtaamisen simulaatiotyöpaja
vko 41 4 h lähityöpaja teemana tunnetyötehtävän esitys pienryhmissä
vko 42 6 h verkkotyöpaja opintojaksojen yhteinen koonti yhdessä ihmisen kasvu opintojakson kanssa ja tehtävän esitykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Gjesrstad, Eevastiina. Kuka on kukkulan kuningas. PS-kustannus, Juva. 2015.
Jääskinen, A-M., Pelliccioni, S. 2017 (2022 painos käy myös) Mitä sä rageet. Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus. Helsinki.

Vapaavalintainen kirjallisuus:
Savikuja, T., Puustjärvi A. (toim.) 2022. Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin. PS-kustannus. Jyväskylä.
Eerola & Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. 2018.
Oksanen, J. & Sollasvaara, R. (toim.) Esteille hyvästit. Opas autismikirjon sekä ADHD- ja tourette-oireisten lasten kasvattajille. 2017-2019. Autismisäätiö.

Ja muu opintojaksolla käytössä oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei ole

Oppimisympäristö

kampus sekä verkkoympäristöt Moodle ja Zoom
- pienryhmäyöskentely; tiimitehtäviä
- yksilötyöskentely; yksilötehtävä
- lähityöpajat kampuksella
- päätös verkkotyöpaja viikolla 42


verkkotyöpaja: opintojaksojen yhteinen päätös viikolla 42, jossa tapahtuu opintojaksoja kokoavan yhteisen tiimitehtävän purku (6-10 teesiä kasvatuksesta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähityöpajat 1 op

Opintojakson aloitustehtävänä kasvatus ilmiönä -tehtävä: yksilötehtävä, purku tiimeissä 0,5 op

Ryhmätehtävä (teoksesta "Mitä sä rageet") 1 op

Ryhmän yhteinen kirjoitelma (teoksesta "Kuka on kukkulan kuningas") 1 op

6-10 teesiä kasvatuksesta-tehtävä yhdessä Ihmisen kasvu ja kehitys -opintojakson kanssa: tiimitehtävä, jossa kootaan kahden opintojakson aiheet 1,5 op

Sisältö

Suomeksi
Kasvuympäristö:
- perheen käsite ja perheen monimuotoisuus
- perheen tehtävät
- roolit perheessä
- perhedynamiikka
- vanhemmuus ja parisuhde
Kasvatus
- kasvatus ilmiönä
- kasvatustusnäkemys
- neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaaminen
- arvostava kohtaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- ei edellytä edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan numeerisesti. Tehtävistä yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja ryhmätehtävät numeerisesti asteikolla 1-5 (tai hylätty)

Opintojakson arviointiin vaikuttavat:
- aikataulujen noudattaminen tehtävien ja lähi-/verkkotyöpajojen suhteen
- aktiivinen läsnäolo ja dialoginen vuorovaikutus työpajoissa

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- opiskelija ei saavuta opintojakson hyväksyttäviä kriteereitä. (ks. edellinen kohta)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- aktiivinen osallistuminen lähiverkkotapaamisiin ja tiimityöskentelyyn
- itsenäisten tehtävien suorittaminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Malin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Seminaari 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa perheiden ja kasvuympäristöjen monimuotoisuutta
- tunnistaa perheen ja perhedynamiikan muutosten vaikutukset
- kuvata omaa kasvatusnäkemystään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Lahden kampuksella.
Opintojakson suorittamiseen sisältyy:
- lähiopetuskertoja
- yksilö- ja ryhmätehtäviä
- tehtävän ohjauskerta
- esitysseminaareja
- vasiantuntijavierailu
Tehtävien ohjaus tapahtuu verkkoympäristössä
Opintojakso toteutuu saamanaikaisesti opintojakson "ihmisen kasvu ja kehitys" kanssa ja toteutukseen sisältyy opintojaksojen yhteisiä tehtäviä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 35- 42
30.8. klo 12-14 Opintojaksojen (kasvuympäristöt + ihmisen kasvu ja kehitys) yhteinen aloitus, Lahden kampus, läsnäolo pakollinen
1.9. klo 8-12 lähiopetus Lahden kampus
15.9 klo 8-12 esitysseminaari Lahden kampus, läsnäolo pakollinen
19.9 klo 8-10 tehtäväksianto verkossa???????
22.9. klo 8-12 lähiopetus Lahden kampus
27.9 klo 8-12 lähiopetus Lahden kampus
3.10 klo 8-12 lähiopetus Lahden kampus
10.10 esitysseminaari Lahden kampus, läsnäolo pakollinen
13.10 lähiopetus Lahden kampus????????

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eerola, P. & Pirskanen, H. (toim.). 2018. PERHE JA TUNTEET. Gaudeamus.
Gjerstad, E. 2015. KUKA ON KUKKULAN KUNINGAS. PS-kustannus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö (moodle)
Lahden kampus M19
tehtävätiimit
yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät
- kirjallisuustehtävä 1,5 op = 40 h
- kasvatusnäkemys-tehtävä 1 op = 27 h
- kasvunpaikat-tehtävä 1,5 op = 40 h
- lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät 1 op = 27 h

Sisältö

Kasvuympäristö:
- perheen käsite ja perheen monimuotoisuus
- perheen tehtävät
- roolit perheessä
- perhedynamiikka
- vanhemmuus
- parisuhde
Kasvatus
- kasvatuksen käsite
- kasvatustiede
- kasvatusajattelijat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

ei edellytä edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Kasvatusnäkemys-tehtävä (tiimitehtävä): arviointiasteikko hyväksytty / täydennetävä
Kasvunpaikat-tehtävä (tiimitehtävä): arviointiasteikko 1-5 (painoarvo 50%)
Kirjallisuustehtävä (yksilötehtävä): arviointiasteikko: arviointiasteikko 1-5 (painoarvo 50%)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa:
- tunnistaa perheiden ja kasvuympäristöjen moninaisuutta
- tunnistaa perheen ja perhedynamiikan muutosten vaikutukset
- kuvata omaa kasvatusnäkemystään

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Malin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Seminaari 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää oman kasvatuskäsityksensä
- selittää perheen moninaisuutta
- analysoida perheeseen ja perhedynamiikkaan liittyviä tekijöitä
- tulkita kasvuympäristöjen kulttuurista moninaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Lahden kampuksella ja verkko-oppimisympäristössä.
Opintojakson suorittamiseen sisältyy:
- lähiopetuskertoja
- yksilö- ja ryhmätehtäviä
- tehtävän ohjauskerta
- esitysseminaareja
Tehtävien ohjaus tapahtuu verkkoympäristössä
Opintojakso toteutuu saamanaikaisesti opintojakson "ihmisen kasvu ja kehitys" kanssa ja toteutukseen sisältyy opintojaksojen yhteisiä tehtäviä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksoajoittuu viikoille 33- 11
15.1. klo 8-12 Opintojaksojen (kasvuympäristöt + ihmisen kasvu ja kehitys) yhteinen aloitus, Lahden kampus, läsnäolo pakollinen
18.1. klo 8-12 verkkokampus
5.2 klo 8-12 esitysseminaari Lahden kampus, läsnäolo pakollinen
8.2. klo 8-12 verkkokampus
6.3 esitysseminaari verkkokampus, läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eerola, P. & Pirskanen, H. (toim.). 2018. PERHE JA TUNTEET. Gaudeamus.
Gjerstad, E. 2015. KUKA ON KUKKULAN KUNINGAS. PS-kustannus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö (zoom / teams)
Lahden kampus M19
tehtävätiimit
yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät
- kirjallisuustehtävä 1,5 op = 40 h
- kasvatusnäkemys-tehtävä 1 op = 27 h
- kasvunpaikat-tehtävä 1,5 op = 40 h

Lähiopetus 1 op = 27 h

Sisältö

Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria
Perhe:
- perheen käsite ja perheen monimuotoisuus
- roolit perheessä
- perhedynamiikka
- vanhemmuus
- parisuhde
Kasvatus:
- kasvatuksen käsite
- kasvatustiede
- kasvatuksen osa-alueet
- vallankäyttö kasvatuksessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksoon osallistuminen ei edellytä aiemmin suoritettuja opintojaksoja.

Arviointimenetelmät

Kasvatusnäkemys-tehtävä (tiimitehtävä): arviointiasteikko hyväksytty / täydennetävä
Kasvunpaikat-tehtävä (tiimitehtävä): arviointiasteikko 1-5 (painoarvo 50%)
Kirjallisuustehtävä (yksilötehtävä): arviointiasteikko: arviointiasteikko 1-5 (painoarvo 50%)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa perheiden ja kasvuympäristöjen moninaisuutta
- tunnistaa perheen ja perhedynamiikan muutosten vaikutukset
- kuvata omaa kasvatusnäkemystään

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Jukkala-Kylliäinen
 • Kari Malin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KV
  Sosionomikoulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää oman kasvatuskäsityksensä
- selittää perheen moninaisuutta
- analysoida perheeseen ja perhedynamiikkaan liittyviä tekijöitä
- tulkita kasvuympäristöjen kulttuurista moninaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-oppimisympäristössä.
Opintojakson suorittamiseen sisältyy:
- verkkotapaamisia
- yksilö- ja ryhmätehtäviä
- tehtävän ohjauskerta
- esitysseminaareja
Tehtävien ohjaus tapahtuu verkkoympäristössä
Opintojakso toteutuu saamanaikaisesti opintojakson "ihmisen kasvu ja kehitys" kanssa ja toteutukseen sisältyy opintojaksojen yhteisiä tehtäviä

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksoajoittuu viikoille 3- 11
19.1. klo 8.15-11.30 Opintojaksojen (kasvuympäristöt + ihmisen kasvu ja kehitys) yhteinen aloitus; läsnäolo pakollinen
2.2. klo 8.15-11.30
8.2 klo 8.15-9.45 Opintojaksojen yhteisen tehtävän käynnistys
9.2. klo 8.15-11.30
23.2 klo 8.15-11.30 oppimistehtävän esitykset; läsnäolo pakollinen
7.3. klo 8.15-11.30
15.3 klo 8.15-11,30 Opintojakson yhteisen tehtävän esitysseminaari; läsnäolo pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eerola, P. & Pirskanen, H. (toim.). 2018. PERHE JA TUNTEET. Gaudeamus.
Gjerstad, E. 2015. KUKA ON KUKKULAN KUNINGAS. PS-kustannus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö (zoom)
tehtävätiimit
yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- Vallankäyttö kasvatuksessa -tehtävä 1,5op; yksilötehtävä
- Perhe ja tunteet -tehtävä 1 op; tiimitehtävä
- Kasvatuksen teesit -tehtävä 1,5 op; tiimitehtävä (opintojaksojen yhteinen tehtävä)
Verkkotapaamiset ja niihin valmistautuminen 1 op

1 opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisältö

Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria
Perhe:
- perheen käsite ja perheen monimuotoisuus
- roolit perheessä
- perhedynamiikka
- vanhemmuus
- parisuhde
Kasvatus:
- kasvatuksen käsite
- kasvatustiede
- kasvatuksen osa-alueet
- vallankäyttö kasvatuksessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksoon osallistuminen ei edellytä aiemmin suoritettuja opintojaksoja.

Arviointimenetelmät

- Vallankäyttö kasvatuksessa -tehtävä 1,5op: arviointiasteikko 1-5
- Perhe ja tunteet -tehtävä 1 op: arviointiasteikko hyväksytty / täydennettävä
- Kasvatuksen teesit -tehtävä 1,5 op; arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa perheiden ja kasvuympäristöjen moninaisuutta
- tunnistaa perheen ja perhedynamiikan muutosten vaikutukset
- kuvata omaa kasvatusnäkemystään

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Jukkala-Kylliäinen
 • Outi Rantatulkkila
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää oman kasvatuskäsityksensä
- selittää perheen moninaisuutta
- analysoida perheeseen ja perhedynamiikkaan liittyviä tekijöitä
- tulkita kasvuympäristöjen kulttuurista moninaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensimmäisessä tapaamisessa vko 2 kampuksella on oltava paikalla. Tällöin kerrotaan tarkemmin opintojakson suoritustavoista ja aikatauluista.

Kurssilla työskennellään kampuksella ja verkossa. Kurssilla on itsenäisiä sekä tiimitehtäviä. Lähityöpajat toteutetaan viikoilla 2,3, 7,11, 15, 19. Päätöstyöpaja verkossa toteutetaan viikolla 19.
Yhteiset työpajat Ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson kanssa toteutuvat viikolla 2 (aloitus) ja 19 (päätösseminaari).

Opetusmenetelmät: tiimityöskentely, vuorovaikutteiset lähityöpajat, joissa info tyyppinen luento-osuus toimii pohjustuksena yhteistoiminnalliselle työskentelylle.Lisäksi opintojaksoja kokoavan yhteisen tehtävän osalta päätösverkkotyöpaja viikolla 19.

Ajoitus ja läsnäolo

vko 2. 2 h lähityöpaja kampuksella, opintojaksojen aloitus (yhdessä ihmisen kasvu opintojakson kanssa)
vko 3. 4 h lähityöpaja ihmisen kasvu ja kehitys (teemana Kasvatus ja Bronfrenbrennerin ekosysteeminen teoria)
vko 7. 4 h lähityöpaja (teemana Perhe ja ohjeistus viikon 11 työpajaan liittyvään tehtävään; Mitä sä rageet kirja ja tunnetehtävän työstäminen pienryhmissä
vko 11. 4 h lähityöpaja teemana tunnetyötehtävän esitys pienryhmissä
vko 15. 4 h lähityöpaja (teemana dialogisuus ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa asiakastyössä)
vko 19. 2x4 h lähityöpaja Nepsy-teema sekä arvostavan kohtaamisen simulaatiotyöpaja
vko 19 6 h verkkotyöpaja opintojaksojen yhteinen koonti yhdessä ihmisen kasvu ja kehitys opintojakson kanssa ja tehtävän esitykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Gjesrstad, Eevastiina. Kuka on kukkulan kuningas. PS-kustannus, Juva. 2015.
Jääskinen, A-M., Pelliccioni, S. 2017 (2022 painos käy myös) Mitä sä rageet. Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus. Helsinki.

Vapaavalintainen kirjallisuus:
Savikuja, T., Puustjärvi A. (toim.) 2022. Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin. PS-kustannus. Jyväskylä.
Eerola & Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. 2018.
Oksanen, J. & Sollasvaara, R. (toim.) Esteille hyvästit. Opas autismikirjon sekä ADHD- ja tourette-oireisten lasten kasvattajille. 2017-2019. Autismisäätiö.

Ja muu opintojaksolla käytössä oleva materiaali.

Oppimisympäristö

kampus sekä verkkoympäristöt Moodle ja Zoom
- pienryhmäyöskentely; tiimitehtäviä
- yksilötyöskentely; yksilötehtävä
- lähityöpajat kampuksella
- päätös verkkotyöpaja viikolla 19


verkkotyöpaja: opintojaksojen yhteinen päätös viikolla 19, jossa tapahtuu opintojaksoja kokoavan yhteisen tiimitehtävän purku (6-10 teesiä kasvatuksesta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähityöpajat 1 op

Opintojakson aloitustehtävänä kasvatus ilmiönä -tehtävä: yksilötehtävä, purku tiimeissä 0,5 op

Ryhmätehtävä (teoksesta "Mitä sä rageet") 1 op

Ryhmän yhteinen kirjoitelma (teoksesta "Kuka on kukkulan kuningas") 1 op

6-10 teesiä kasvatuksesta-tehtävä yhdessä Ihmisen kasvu ja kehitys -opintojakson kanssa: tiimitehtävä, jossa kootaan kahden opintojakson aiheet 1,5 op

Sisältö

Opiskelija osaa
selittää oman kasvatuskäsityksensä
selittää perheen moninaisuutta
analysoida perheeseen ja perhedynamiikkaan liittyviä tekijöitä
tulkita kasvuympäristöjen kulttuurista moninaisuutta

Sisältö:
- ekologinen kasvatusteoria (Bronfenbrenner)
- kasvatuksen tematiikka; kasvatuskäsitys, kasvatuksen muodot, kasvatusnäkemykset, vuorovaikutusilmapiiri, arvostava vuorovaikutus ja dialogisuus
- perhe: käsite ja perheen monimuotoisuus, tehtävät, roolit, perhedynamiikka
- vanhemmuus ja parisuhde
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- ei edellytä edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan numeerisesti. Tehtävistä yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja ryhmätehtävät numeerisesti asteikolla 1-5 (tai hylätty)

Opintojakson arviointiin vaikuttavat:
- aikataulujen noudattaminen tehtävien ja lähi-/verkkotyöpajojen suhteen
- aktiivinen läsnäolo ja dialoginen vuorovaikutus työpajoissa

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- opiskelija ei saavuta opintojakson hyväksyttäviä kriteereitä. (ks. edellinen kohta)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus:
- Kontaktiopetus materiaaleineen
- Tehtävät ja niihin liittyvä aineisto sekä tiedonhankinta
- Simulaatio/työpaja ja siihen valmistautuminen
- Tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutetaan viikoilla 42-49 Aktiivinen osallistuminen (80%) kontaktiopetukseen, simulaatioon/työpajaan, pienryhmätyöskentelyyn sekä tenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 417/2007
Hyvärinen, S. & Pösö T. (toim.) 2018. Lapsen haastattelu lastensuojelussa. PS-kustannus.
Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali
Muutokset mahdollisia

Uusintamahdollisuudet

Moodlekotitentti. Hylätyn tentin voi uusia.

Oppimisympäristö

LAB Moodle -oppimisympäristö ja kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- soveltaa monipuolisesti lastensuojelussa käytettäviä työmenetelmiä
- reflektoida omaa toimintaansa tulevana ammattilaisena

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sekä 1. lukukauden opinnot että Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palvelussa -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Avoimen amk:n opiskelijoilta edellytetään työkokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, osallistuminen simulaatioon sekä työpajaan, opintojaksolla annettavien tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä, suorittanut tenttiä hyväksytysti tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta ei ole juurikaan perusteltua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetuksessa käytetään lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 18.9.-12.11.2023
Osallistuminen luento-opetukseen ja pienryhmissä tapahtuvaan reflektointiin ja tenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 417/2007
Sauli Hyvärinen, Tarja Pösö (toim.) Lasten haastattelu lastensuojelussa. PS-kustannus 2018

Kaikki lähiopetusmateriaali

Muutokset mahdollisia

Uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti. Hylätyn tentin voi uusia.

Oppimisympäristö

Moodle -oppimisympäristö
Lähiopetus LAB-Lahden kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- vakauttavan työotteen perusteita
- ymmärtää traumakokemuksen vaikutuksia niin ammattilaisen kuin asiakkaan käyttäytymiseen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sekä 1. lukukauden opinnot että Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palvelussa -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Avoimen amk:n opiskelijoilta työkokemusta työstä lasten ja perheiden kanssa.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan erillisten tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä, ei ole tehnyt kaikkia ennakkotehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden väliset suhteet jäävät epäselviksi. Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja kokemusasiantuntijoiden tarinoiden tai ammattilaisten kanssa käytyjen keskusteluista saatavan tiedon heikosti. Pohdinta ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa. Sosiaalialan työtä kuvataan esimerkkien avulla. Pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa laajasti. Sosiaalialan työtä kuvataan soveltavien esimerkkien avulla yhdistäen teoriaa, kokemusasiantuntijoiden tarinoita ja ammattilaisten kokemuksellien tiedon kautta saatavaa oppia. Pohdinta on kriittistä, syvällistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

06.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Elina Kosonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus:
- Kontaktiopetus materiaaleineen
- Tehtävät ja niihin liittyvä aineisto sekä tiedonhankinta
- Harjoitukset
- Tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetus toteutetaan viikoilla 10, 14 ja 18. Aktiivinen osallistuminen (80%) kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, pienryhmätyöskentelyyn sekä tenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 417/2007
Hyvärinen, S. & Pösö T. (toim.) 2018. Lapsen haastattelu lastensuojelussa. PS-kustannus.
Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali
Muutokset mahdollisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Uusintamahdollisuudet

Moodlekotitentti. Hylätyn tentin voi uusia.

Oppimisympäristö

LAB Moodle -oppimisympäristö ja kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella sekä Zoomissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- soveltaa monipuolisesti lastensuojelussa käytettäviä työmenetelmiä
- reflektoida omaa toimintaansa tulevana ammattilaisena

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sekä 1. lukukauden opinnot että Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palvelussa -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Avoimen amk:n opiskelijoilta edellytetään työkokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja mahdollisiin harjoituksiin, opintojaksolla annettavien tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä, suorittanut tenttiä hyväksytysti tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta ei ole juurikaan perusteltua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä lähi- ja verkko-opetus sekä yksilö- ja ryhmätehtävät, ryhmäreflektio ja seminaar

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutuu aikavälillä 5.3.-8.5.2024. Kontaktiopetuskertojen välillä itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 417/2007
Lastensuojelunkäsikirja https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
Hyvärinen, S. & Pösö T. (toim.) 2018. Lapsen haastattelu lastensuojelussa. PS-kustannus.
Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali
Muutokset mahdollisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti. Hylätyn tentin voi uusia.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö
Kontaktiopetus verkossa ja lähiopetus LAB Lahden kampuksella.
Opintokäynnit itsenäisesti.
Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- vakauttavan työotteen perusteita
- ymmärtää traumakokemuksen vaikutuksia niin ammattilaisen kuin asiakkaan käyttäytymiseen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sekä 1. lukukauden opinnot että Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palvelussa -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Avoimen amk:n opiskelijoilta työkokemusta työstä lasten ja perheiden kanssa.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkkotyöpajoihin, osallistuminen simulaatioon, opintojaksolla annettavien tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä, ei ole tehnyt kaikkia ennakkotehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden väliset suhteet jäävät epäselviksi. Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja kokemusasiantuntijoiden tarinoiden tai ammattilaisten kanssa käytyjen keskusteluista saatavan tiedon heikosti. Pohdinta ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa. Sosiaalialan työtä kuvataan esimerkkien avulla. Pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa laajasti. Sosiaalialan työtä kuvataan soveltavien esimerkkien avulla yhdistäen teoriaa, kokemusasiantuntijoiden tarinoita ja ammattilaisten kokemuksellien tiedon kautta saatavaa oppia. Pohdinta on kriittistä, syvällistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

23.02.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus:
- Verkkotyöpajat materiaaleineen
- Tehtävät ja niihin liittyvä aineisto sekä tiedonhankinta
- Simulaatio/työpaja ja siihen valmistautuminen
- Tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutetaan viikoilla 8-18. Aktiivinen osallistuminen (80%) kontaktiopetukseen, simulaatioon/työpajaan, pienryhmätyöskentelyyn sekä tenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 417/2007
Lastensuojelunkäsikirja https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
Hyvärinen, S. & Pösö T. (toim.) 2018. Lapsen haastattelu lastensuojelussa. PS-kustannus.
Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali
Muutokset mahdollisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Uusintamahdollisuudet

Moodlekotitentti. Hylätyn tentin voi uusia.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö
Kontaktiopetus verkossa
Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
- perustella toimintaansa lapsen edun ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- soveltaa monipuolisesti lastensuojelussa käytettäviä työmenetelmiä
- reflektoida omaa toimintaansa tulevana ammattilaisena

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sekä 1. lukukauden opinnot että Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palvelussa -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista. Avoimen amk:n opiskelijoilta edellytetään työkokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkkotyöpajoihin, osallistuminen simulaatioon, opintojaksolla annettavien tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä, suorittanut tenttiä hyväksytysti tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta ei ole juurikaan perusteltua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua. Tentistä saatu arvosana.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Opintojakson tehtävissä pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Merja Lankinen-Lifländer
 • Tiia Rask
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Seminaari
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena.

Mielenterveystyön tavoitteet
Opiskelija osaa
• tunnistaa mielenterveyteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
• soveltaa mielenterveystyön tietoperustaa osana asiakkaiden elämän kokonaisuutta sekä tunnistaa ja ymmärtää mielenterveyden merkityksen yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.
• määritellä mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmän
• käyttää asiakastyössä eettistä, motivoivaa ja osallistavaa työotetta
• ohjata ja tukea tilanteen mukaisesti eri ikäisiä asiakkaita ja heidän läheisiään.

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät:

1. Pöytäryhmätehtävä
2. Kirjallinen raportti yksilötehtävänä, arvioidaan numeerisesti
4. Seminaarityö pienryhmissä

Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojaksolle.
Kaikki lähiopetus on läsnäolovelvollista.

17.8. klo 8.15-11.30 Opintojakson aloitus, tehtävät ja alkuinfo / Tiia ja Merja. Alkuinfon jälkeen Tiia jatkaa teemalla lainsäädäntö.
23.8. klo 12.15-15.30 Mtp ongelmien tunnistaminen / Merja
1.9. klo 8.15-11.30 Mielialahäiriöt / Merja
8.9. klo 8.15-11.30 Psykoosi, persoonallisuushäiriöt / Merja
11.9. klo 12.15-15.30 Mielenterveyden tarkastelua ja sosiaaliohjaus mielenterveystyössä / Tiia
25.9. klo 8.15-15.30 Toipumisorientaatiopäivä, yhdessä päihdetyön kanssa / Tiia, Jenna ja Reetta
20.10. klo 8.15-11.30 Mielenterveysoikeudet ja mielenterveys eri ikävaiheissa / Tiia
16.11. klo 8.15-15.30 Seminaari / Tiia ja Merja
23.11. klo 8.00-15.30 Lahden kaupungin koulutuspäivä "Vaikka elämä kolhii, mieli joustaa", yhdessä lastensuojelun ja päihdetyön opintojaksojen kanssa / Tiia ja Elina
24.11. klo 8.15- 15.30 Simulaatio, yhdessä päihdetyön opintojakson kanssa / Tiia, Jenna ja Reetta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit sekä lähdekirjallisuus esitellään luennoilla sekä Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla on Ahot-mahdollisuus. Ahot-hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opiskelijalla tulee olla hankittuna mielenterveystyön osamista opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla tavalla kuin korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaminen osoittaa sovitusti (esim. näyttötunti, tehtävät tms.)

Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista.
Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Työelämäyhteistyö

Kokemusasiantuntijat ja Omaiset mielenterveystyössä.

Oppimisympäristö

Opetus toteutuu lähiopetuksena ja Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan ajalla 1.8. - 31.12.2023.

5op=135h opiskelijan työtä.

Sisältö

Mielenterveystyön sisällöt:
• mielenterveystyön eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat
• mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmä
• mielenterveyden yleiset häiriöt
• toipumisorientaatio työotteena
• sosiaalialan työ ja palveluohjaus mielenterveystyössä

Arviointimenetelmät

Arviointi on T1 - K5.
Arvioinnin saa kokonaisuudessaan, kun kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Merja Lankinen-Lifländer
 • Tiia Rask
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena.

Mielenterveystyön tavoitteet
Opiskelija osaa
• tunnistaa mielenterveyteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
• soveltaa mielenterveystyön tietoperustaa osana asiakkaiden elämän kokonaisuutta sekä tunnistaa ja ymmärtää mielenterveyden merkityksen yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.
• määritellä mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmän
• käyttää asiakastyössä eettistä, motivoivaa ja osallistavaa työotetta
• ohjata ja tukea tilanteen mukaisesti eri ikäisiä asiakkaita ja heidän läheisiään.

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät:

1. Pöytäryhmätehtävä
3. Kirjallinen raportti yksilötehtävänä, arvioidaan numeerisesti
4. Seminaarityö pienryhmissä

Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojaksolle. Kaikki lähipäivät ovat läsnäolopakollisia.

14.8. klo 8.15-11.30 Opintojakson aloitus, tehtävät ja alkuinfo /Tiia ja Merja. Alkuinfon jälkeen Tiia jatkaa opetusta lainsäädännön teemasta.
28.8. klo 8.15-11.30 / Merja
29.8. klo 8.15-11.30 / Merja
4.9. klo 10.00- 14.00 / Merja
19.9. klo 12.15-15.30 Mielenterveyden tarkastelua, sosiaaliohjaus mielenterveystyössä/ Tiia
20.9. klo 12.15-15.30 Toipumisorientaatio, yhdessä päihdetyön opintojakson kanssa / Taina ja Tiia
22.11. Klo 8.15-11.30 Yhteistyö Siivittämö hankkeen kanssa, yhdessä päihdetyön ja päihdehoitotyön kanssa / Taina, Miia, Merja ja Tiia
23.11. klo 8.00-15.30 Lahden kaupungin koulutuspäivä "Vaikka elämä kolhii, mieli joustaa" / Merja ja Taina
28.11. klo 12.15- 15.30 Seminaari / Tiia ja Merja
29.11. klo 8.15-11.30 Seminaari /Tiia ja Merja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit sekä lähdekirjallisuus esitellään luennoilla sekä Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla on Ahot-mahdollisuus. Ahot-hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opiskelijalla tulee olla hankittuna mielenterveystyön osamista opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla tavalla kuin korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaminen osoittaa sovitusti (esim. näyttötunti, tehtävät tms.)

Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista.
Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Työelämäyhteistyö

Kokemusasiantuntijat ja Omaiset mielenterveystyössä.

Oppimisympäristö

Opetus toteutuu lähiopetuksena ja Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan ajalla 1.8. - 31.12.2023.

5op=135h opiskelijan työtä.

Sisältö

Mielenterveystyön sisällöt:
• mielenterveystyön eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat
• mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmä
• mielenterveyden yleiset häiriöt
• toipumisorientaatio työotteena
• sosiaalialan työ ja palveluohjaus mielenterveystyössä

Arviointimenetelmät

Arviointi on T1 - K5.
Arvioinnin saa kokonaisuudessaan, kun kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Annettujen tehtävien käsittely täysin pintapuolista tai epäselvää. Lähdemateriaalia on käytetty olemattomasti ja epäloogisesti. Kirjallinen tuotos on täysin viimeistelemätön. Opintojakson tehtäviä ei ole palautettu.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Merja Lankinen-Lifländer
 • Reetta Konttinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Simulaatio
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kontaktiopetuksena verkossa ja kampuksella.

Mielenterveystyön tavoitteet
Opiskelija osaa
• tunnistaa mielenterveyteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
• soveltaa mielenterveystyön tietoperustaa osana asiakkaiden elämän kokonaisuutta sekä tunnistaa ja ymmärtää mielenterveyden merkityksen yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.
• määritellä mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmän
• käyttää asiakastyössä eettistä, motivoivaa ja osallistavaa työotetta
• ohjata ja tukea tilanteen mukaisesti eri ikäisiä asiakkaita ja heidän läheisiään.

Opintojaksoon sisältyy yksilö- sekä ryhmätehtäviä, jotka ohjeistetaan opintojakson alkaessa. Lisäksi yhteinen simulaatioharjoitus päihdetyön opintojakson kanssa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojaksolle.
Simulaatiossa läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit sekä lähdekirjallisuus esitellään luennoilla sekä Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla on Ahot-mahdollisuus. Ahot-hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opiskelijalla tulee olla hankittuna mielenterveystyön osamista opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla tavalla kuin korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaminen osoittaa sovitusti (esim. näyttötunti, tehtävät tms.)

Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista.
Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Oppimisympäristö

Opetus toteutuu kontaktiopetuksena verkossa ja kampuksella sekä Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan ajalla 8.1.-3.5.2024.

5op=135h opiskelijan työtä.

Sisältö

Mielenterveystyön sisällöt:
• mielenterveystyön eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat
• mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmä
• mielenterveyden yleiset häiriöt
• toipumisorientaatio työotteena
• sosiaalialan työ ja palveluohjaus mielenterveystyössä

Arviointimenetelmät

Arviointi on T1 - K5.
Arvioinnin saa kokonaisuudessaan, kun kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Merja Lankinen-Lifländer
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kampus-j a verkko-opetus, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.
Mielenterveystyön tavoitteet
Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkopainotteisen monimuotoryhmän toteutus.
Muutokset mahdollisia aikatauluissa.
Verkko-ja kampusopetuksessa vahva läsnäolosuositus.
K=kampus, V=verkko
ap=8.15-11.30, ip=12.15-15.30
9.1.10-12 aloitus, klo. 12-16 opetus K
11.1. ip V
6.2. ip K
9.2. toipumisorientaatioaamupäivä yhteinen pd-työ ja SOS23KV ryhmän kanssaV
4.3. klo. 10-12 henkisen väkivallan paja, 12-16 opetus K
10.4. klo. 12-14, ohjaukset V
12.4.läheisaamupäivä, yhteinen pd-työ ja SOS23KM kanssa V
6.5.. ap seminaarit 10-14 K
7.5.ip seminaarit ap K

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus ja materiaalit opintojakson alussa.
Mielenterveystalo

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson ahotointi tulee tehdä ennen opintojakson aloitusta. E-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 3.1.2024 . Opiskelijalla tulee olla hankittuna mielenterveystyön osamista opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaminen osoittaa sovitusti ( esim. näyttötunti, tehtävät tms.)
Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista.
Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Työelämäyhteistyö

Siivittämö-hanke, Ensi-ja turvakodin väkivaltatyö, kokemusasiantuntijat ja FinnFami

Oppimisympäristö

Moodle, kampus, Mielenterveystalo, verkkopajat.

Sisältö

Mielenterveystyön sisällöt:
• mielenterveystyön eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat
• mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmä
• mielenterveyden yleiset häiriöt
• toipumisorientaatio työotteena
• sosiaalialan työ ja palveluohjaus mielenterveystyössä

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan numereenisesti 1-5.
Opintojakson kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan läsnäoloa ja aktiivisuutta verkko-ja kampusopetuksessa sekä tehtävien arviointikriteerien mukaista suoriutumista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Taina Heininen-Reimi
 • Merja Lankinen-Lifländer
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkopajat, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä.
Mielenterveystyön tavoitteet
Opiskelija
- tietää yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
- osaa tunnistaa mielenterveyden merkitystä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tietää mielenterveystyön eettisiä ja lainsäädännöllisiä lähtökohtia
- tuntee mielenterveystyössä käytettäviä työmenetelmiä

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoryhmän toteutus.
Muutokset mahdollisia aikatauluissa.
Verkkopajoissa vahva läsnäolosuositus.
ap=8.15-11.30, ip=12.15-15.30
19.1.ap
1.2. ip
9.2. toipumisorientaatioaamupäivä yhteinen pd-työ ja SOS23KM ryhmän kanssa
16.2..klo. 10-11.30 ohjaukset
14.3. ip
12.4.läheisaamupäivä, yhteinen pd-työ ja SOS23KM kanssa
26.4. ap seminaarit
2.5.ip seminaarit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus ja materiaalit opintojakson alussa.
Mielenterveystalo

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson ahotointi tulee tehdä ennen opintojakson aloitusta. E-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 12.1.2024 . Opiskelijalla tulee olla hankittuna mielenterveystyön osamista opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaminen osoittaa sovitusti ( esim. näyttötunti, tehtävät tms.)
Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista.
Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Työelämäyhteistyö

Siivittämö-hanke, kokemusasiantuntijat ja FinnFami

Oppimisympäristö

Moodle, Mielenterveystalo, verkkopajat.

Sisältö

Mielenterveystyön sisällöt:
• mielenterveystyön eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat
• mielenterveystyön tasot ja palvelujärjestelmä
• mielenterveyden yleiset häiriöt
• toipumisorientaatio työotteena
• sosiaalialan työ ja palveluohjaus mielenterveystyössä

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan numereenisesti 1-5.
Opintojakson kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan läsnäoloa ja aktiivisuutta verkkopajoissa sekä tehtävien arviointikriteerien mukaista suoriutumista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
- tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
- tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
- soveltaa varhaista tukemista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä lähiopetus Lappeenrannan kampuksella, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä simulaatio yhdessä terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutuu viikoilla 33-42

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali.
Sosiaalihuoltolaki
Tulensalo, H. & Kalliomeri, R. & Laimio, J. (toim.) 2021: Kohti lapsen näköistä osallisuutta.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö.
Kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella ja verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työaikaa on 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita lainsäädännön sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta
-nimetä eri työn sisältöjä sosionomin (amk) tehtävien osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden sosiaalialan opinnot.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo (80%) kontaktiopetuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen seminaariin.
Palvelupolkutehtävän lopullinen ryhmäkoonti arviointi asteikolla K5-T1.
Muut tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta/tehtävän rajaaminen ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Pohdinta/tehtävän rajaaminen on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden. Opintojakson tehtävissä tehtävän rajaamine/pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
- tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
- tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
- soveltaa varhaista tukemista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä lähi- ja verkko-opetus sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetus 17.8.- 22.9. välisenä aikana. Kontaktiopetuskertojen välillä itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan luennoilla ohjeistama oppimateriaali.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö
Lähiopetus LAB Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työaikaa on 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita lainsäädännön sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta
-nimetä eri työn sisältöjä sosionomin (amk) tehtävien osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden sosiaalialan opinnot.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%, tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen simulaatioon sekä seminaariin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden väliset suhteet jäävät epäselviksi. Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta/tehtävän rajaaminen ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa. Sosiaalialan työtä kuvataan esimerkkien avulla. Pohdinta/tehtävän rajaaminen on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa laajasti. Sosiaalialan työtä kuvataan soveltavien esimerkkien avulla yhdistäen teoriaa ja konkretian kautta saatavaa oppia. Opintojakson tehtävissä tehtävän rajaaminen/pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 07.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Elina Kosonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
- tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
- tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
- soveltaa varhaista tukemista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella ja Zoomissa sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetus toteutuu viikoilla 2, 6 ja 10.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.
Tulensalo, H. & Kalliomeri, R. & Laimio, J. (toim.) 2021: Kohti lapsen näköistä osallisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö.
Kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella ja verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työaikaa on 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita lainsäädännön sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta
-nimetä eri työn sisältöjä sosionomin (amk) tehtävien osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden sosiaalialan opinnot.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo (80%) kontaktiopetuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen seminaariin.
Arviointi hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta/tehtävän rajaaminen ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön yhteyden. Pohdinta/tehtävän rajaaminen on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden. Opintojakson tehtävissä tehtävän rajaamine/pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 07.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
- tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
- tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
- soveltaa varhaista tukemista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä lähi- ja verkko-opetus sekä yksilö- ja ryhmätehtävät, ryhmäreflektio ja seminaari.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutuu aikavälillä 8.1.-7.3.2024. Kontaktiopetuskertojen välillä itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali.
Sosiaalihuoltolaki
Tulensalo, H. & Kalliomeri, R. & Laimio, J. (toim.) 2021: Kohti lapsen näköistä osallisuutta.
Huom! Verkkoluennoille osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö
Kontaktiopetus verkossa ja lähiopetus LAB Lahden kampuksella.
Opintokäynnit itsenäisesti.
Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työaikaa on 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita lainsäädännön sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta
-nimetä eri työn sisältöjä sosionomin (amk) tehtävien osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden sosiaalialan opinnot.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%, tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen opintojakson seminaariin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden väliset suhteet jäävät epäselviksi. Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Opintojakson tehtävissä pohdinta/tehtävän rajaaminen ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa. Sosiaalialan työtä kuvataan esimerkkien avulla. Pohdinta/tehtävän rajaaminen on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa laajasti. Sosiaalialan työtä kuvataan soveltavien esimerkkien avulla yhdistäen teoriaa ja konkretian kautta saatavaa oppia. Opintojakson tehtävissä tehtävän rajaaminen/pohdinta on kriittistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 07.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marika Norta
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
- tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
- tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
- soveltaa varhaista tukemista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätehtävät, ryhmäreflektio, simulaatio har. ja seminaari.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetustoteutuu aikavälillä 11.1.-7.3.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).
Opettajan kontaktiopetuksessa sekä Moodlessa ohjeistama oppimateriaali.
Sosiaalihuoltolaki
Tulensalo, H. & Kalliomeri, R. & Laimio, J. (toim.) 2021: Kohti lapsen näköistä osallisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä ennen opintojakson alkua. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti.
Työn opinnollistaminen: työn opinnollistamisen suunnitelma (omassa työssä) ja osaamisen näyttö.

Oppimisympäristö

LAB Moodle-oppimisympäristö
Kontaktiopetus verkossa
Opintokäynnit itsenäisesti.
Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työaikaa on 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tukea lasten ja nuorten kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita lainsäädännön sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta
-nimetä eri työn sisältöjä sosionomin (amk) tehtävien osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden sosiaalialan opinnot.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kontaktiopetukssa vähintään 80%, tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen opintojakson seminaariin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavotteita, ei ole palauttanut kaikkia opintojaksolla vaadittavia tehtäviä tai läsnäolovaatimus alittuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden väliset suhteet jäävät epäselviksi. Opiskelija yhdistää teoriaperustan ja konkretian heikosti. Pohdinta ei ole juurikaan perusteltua.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa. Sosiaalialan työtä kuvataan esimerkkien avulla. Pohdinta on perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön, teorian ja käytännön työn yhteyden ja osaa käyttää oppimaansa laajasti. Sosiaalialan työtä kuvataan soveltavien esimerkkien avulla yhdistäen teoriaa ja konkretian kautta saatavaa oppia. Pohdinta on kriittistä, syvällistä ja perusteltua sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Seminaari
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteitä sekä nuoren voimavaroja ja tuen tarpeita
- nimetä nuoria koskevan keskeisen lainsäädännön sekä palvelujärjestelmän
- toimia nuorten aseman parantamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
- tuntee osallistavia menetelmiä nuorten parissa tehtävässä työssä
- tunnistaa psykososiaalisen työn asiantuntijan roolin ja merkityksen kouluyhteisöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan ryhmille HLTISOS22KV, HLPRSOS22KM JA HLTISOS22K. Toteutuksessa on kaikille info viikolla 34 sekä yhteisiä verkkotyöpajoja viikoilla 35-37 sekä eriytyvä ryhmäkohtainen lähi- tai verkkoseminaari viikolla 49 .

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Toteutus alkaa 14.8.2023 (Orientoiva tentti ja ohje saatavilla Moodlessa). Toteutus päättyy 5.12.2023.

Orientoiva tentti 1 op, verkkotyöpajat, seminaari ja ennakkotehtävät 1,5 op ja oppimistehtävät 2,5 op. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkotyöpajoihin ja seminaariin sekä tehtävien tekemiseen ja niiden käsittelyyn.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 33 – 49. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa (verkkotyöpajat/seminaari).
14.8. orientoiva tentti avautuu Moodlessa (tentti tehdään aikavälillä 14.8. - 27.8.)
22.8.klo 12.15 - 13.45 Opintojakson aloitusinfo verkossa.
30.8.klo 8.15 - 11.30 verkkotyöpaja Nuorten hyvinvointi ja osallisuus
4.9. klo 12.15-15.30 verkkotyöpaja/Nuorten palvelut
5.9. klo 12.15 - 15.30 verkkotyöpaja/Osaaminen ja koulutus
12.9. klo 8.15 -11.30 verkkotyöpaja/Arjen ja asumisen tuki
13.9.klo 8.15-11.30 Verkkotyöpaja/Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen työpaja/Valopilkku
4.12. klo 8.15 - 15.30 verkkoseminaari HLTISOS22KV
5.12. klo 10.00 -15.30 seminaari HLTISOS22KM lähitapaaminen Lahden kampus M19 HLTISOS22KM ja seminaari HLPRSOS22KM lähitaaminen Lappeenrannan kampus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkentuu opintojakson alussa. Tenttimateriaali saatavilla Moodlessa 14.8.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 4.6.2023 mennessä. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti. Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista. Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Ahot-hakemukset käsitellään viikolla 23 ja päätös opiskelijalle toimitetaan viimeistään 9.6.2023.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä muut opiskelijan valitsemat virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoiva tentti 1 op
Verkkotyöpajat, lähitapaaminen ja niihin valmistautuminen 1,5 op
Oppimistehtävät 2,5 op

5 op laajuinen opintojakso on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- nuoruus elämänvaiheena, nuorten hyvinvointi ja osallisuus, nuorten palvelut ja palvelujärjestelmä, asumisen tuki, koulun sosiaalityö, nuorisolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki, psykososiaalinen työ nuorten parissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Orientoiva tentti 1 op - hyväksytty/hylätty
Oppimistehtävät (ryhmätehtävä ja oppimispäiväkirja) - hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa osoittaa perehtyneisyyttä nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteisiin sekä tuen tarpeisiin
- osaa selvittää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa palvelujärjestelmää
- osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento
 • Seminaari
 • Kenttä
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteitä sekä nuoren voimavaroja ja tuen tarpeita
- nimetä nuoria koskevan keskeisen lainsäädännön sekä palvelujärjestelmän
- toimia nuorten aseman parantamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
- tuntee osallistavia menetelmiä nuorten parissa tehtävässä työssä
- tunnistaa psykososiaalisen työn asiantuntijan roolin ja merkityksen kouluyhteisöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan osittain yhteistoteutuksena ryhmille HLTISOS22S ja HLPRSOS22S . Toteutuksessa on molemmille ryhmille yhteinen info viikolla 3, sekä yhteisiä verkkotyöpajoja viikoilla 3-6. Tämän lisäksi molemmille ryhmille on kampuskohtaista opetusta sekä työpajatyöskentelyä.

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Toteutus alkaa viikolla 2, jolloin opintojaksosta pidetään info ja toteutuksen viimeinen kontaktikerta on viikolla 20, 2024.

Orientoiva tentti 1 op, verkkotyöpajat, lähitapaamiset ja ennakkotehtävät 1,5 op ja oppimistehtävät 2,5 op. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80%) sekä tehtävien tekemiseen ja niiden käsittelyyn.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 2-20. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa (verkkotyöpajat/lähitapaaminen).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkentuu opintojakson alussa. Tenttimateriaali saatavilla Moodlessa viikon 2 aikana, 2024.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 10.12.2023 mennessä. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti. Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista. Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Ahot-hakemukset käsitellään viikolla 50 ja päätös opiskelijalle toimitetaan viimeistään 15.12.2023.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä muut opiskelijan valitsemat virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoiva tentti 1 op
Kontaktiopetus verkossa sekä Lappeenrannan kampuksella ja niihin valmistautuminen 1,5 op
Oppimistehtävät 2,5 op

5 op laajuinen opintojakso on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- nuoruus elämänvaiheena, nuorten hyvinvointi ja osallisuus, nuorten palvelut ja palvelujärjestelmä, asumisen tuki, koulun sosiaalityö, nuorisolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki, psykososiaalinen työ nuorten parissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Orientoiva tentti 1 op - hyväksytty/hylätty
Oppimistehtävät (ryhmätehtävä ja oppimispäiväkirja) - hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa osoittaa perehtyneisyyttä nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteisiin sekä tuen tarpeisiin
- osaa selvittää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa palvelujärjestelmää
- osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Tarja Kempe-Hakkarainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1
 • Kenttä 1
 • Info 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteitä sekä nuoren voimavaroja ja tuen tarpeita
- nimetä nuoria koskevan keskeisen lainsäädännön sekä palvelujärjestelmän
- toimia nuorten aseman parantamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
- tuntee osallistavia menetelmiä nuorten parissa tehtävässä työssä
- tunnistaa psykososiaalisen työn asiantuntijan roolin ja merkityksen kouluyhteisöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan osittain yhteistoteutuksena ryhmille HLTISOS22S ja HLPRSOS22S. Toteutuksessa on molemmille ryhmille yhteinen info viikolla 3, sekä yhteisiä verkkotyöpajoja viikoilla 3-6. Tämän lisäksi molemmille ryhmille on kampuskohtaista opetusta sekä työpajatyöskentelyä.

Opintojakso on osa Sosiaaliohjaus-moduulin opintoja, jotka muodostavat Sosiaaliohjaukseen suuntaavan kokonaisuuden yhdessä sosiaaliohjauksen harjoittelun kanssa.

Toteutus alkaa viikolla 3, jolloin opintojaksosta pidetään info ja toteutuksen viimeinen kontaktikerta on viikolla 20.

Orientoiva tentti 1 op, verkkotyöpajat, lähitapaamiset ja ennakkotehtävät 1,5 op ja oppimistehtävät 2,5 op. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen (80%) sekä tehtävien tekemiseen ja niiden käsittelyyn.

Muutokset mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu viikoilla 3-20. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa (verkkotyöpajat/lähitapaaminen).

Opintojakso toteutetaan sekä verkko- että lähiopetuksena.

8.1. Moodle avautuu (orientoiva tentti avautuu)
15.1 klo 12.15 -13.45 Opintojakson aloitusinfo verkossa. (HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
18.1. klo 8.15 -11.30 Työpaja verkossa.(HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
25.1. klo 8.15 - 11.30 Työpaja verkossa.(HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
29.1. klo 12.15 -15.30 Työpaja verkossa (HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
31.1.klo 8.15 - 11.30 Työpaja verkossa (HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
1.2. klo 8.15-11.30 Työpaja kampuksella (HLTISOS22S).- läsnäolo
8.2. klo 8.15 - 11.30 Työpaja verkossa (HLTISOS22S ja HLPRSOS22S)
15.2. klo 12.15 - 15.30 Työpaja kampuksella (HLTISOS22S) - läsnäolo
15.5. klo 12.15 - 15.30 Työpaja kentällä (HLTISOS22S) - läsnäolo
16.5. klo 8.15 - 15.30 Työpaja kampuksella (HLTISOS22S) - läsnäolo

Muutokset mahdollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkentuu opintojakson alussa. Tenttimateriaali saatavilla Moodlessa viikolla 2.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 10.12.2023 mennessä. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti. Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista. Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Ahot-hakemukset käsitellään viikolla 50 ja päätös opiskelijalle toimitetaan viimeistään 15.12.2023.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä muut opiskelijan valitsemat virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoiva tentti 1 op
Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen verkossa sekä Lahden kampuksella 1,5 op
Oppimistehtävät 2,5 op

5 op laajuinen opintojakso on 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- nuoruus elämänvaiheena, nuorten hyvinvointi ja osallisuus, nuorten palvelut ja palvelujärjestelmä, asumisen tuki, koulun sosiaalityö, nuorisolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki, psykososiaalinen työ nuorten parissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Orientoiva tentti 1 op - hyväksytty/hylätty
Oppimistehtävät (ryhmätehtävä ja oppimispäiväkirja) - hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa osoittaa perehtyneisyyttä nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteisiin sekä tuen tarpeisiin
- osaa selvittää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa palvelujärjestelmää
- osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna-Leena Mikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitus R 1
 • Seminaari 1
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää itsetuntemustaan ja itseilmaisuaan luovien menetelmien avulla
- kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan
- arvioida ryhmän turvallisuuden astetta
- kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan
- tunnistaa oman persoonan ja itsetuntemuksen merkityksen työvälineenä
- dokumentoida ohjaajaksi kehittymistään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta Lappeenrannan kampuksella: toiminnallisia harjoituksia ja yhteistä reflektointia sekä Itsenäisiä tehtäviä.
Lukupiirityöskentelyä oman pienryhmän kanssa.
Henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan kirjoittamista harjoitusten kokemuksista.
Itsenäinen omalla ajalla toteutettava kulttuurihyvinvointi -tehtävä.

Ohjaajan osaamiskansion työstäminen.

Oppimisalustana Moodle oppimisympäristö.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 35-42.
Opintojaksolla harjoitellaan ja opitaan yhteisöllisesti ja kokemuksellisesti, mikä edellyttää lähiopetukseen osallistumista (väh. 80 % läsnäolo).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali.

Kaikille yhteinen kirjallisuus:
Karjalainen, A. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus
Hiila, I. & Tukiainen, M. & Hakola, I. 2019. Tiimiäly. Opas muuttuvaan työelämään. Tuuma-kustannus Oy.

Lukupiirin kirjallisuus (luetaan yksi kirja/pienryhmä):
Aaltola, E. & Keto, S. 2018. Empatia. Myötäelämisen tiede. Into Kustannus Oy
Dunderfelt, T. 2016. Läsnäoleva kohtaaminen. PS-kustannus
Kauppila, R.A. 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Launonen, K. 2018. Luovuus lähtee käsistä. Käytännön ohjeita värikkäämpään työelämään. E-kirja. Suomi.
Mustajoki, A. 2020. Väärinymmärryksiä. Gaudeamus.
Myllyviita, K. 2016. Tunne tunteesi. Duodecim.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.
Pessi, A, Martela, F. & Paakkanen, M. (toim.) 2017 Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus.
Trogen, T. 2022. Lempeän kasvattajan opas. Aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto. PS-kustannus.

Kirjoja löytyy hyllystä tai e-kirjoina sekä äänikirjoina LAB-amkin tiedekirjastossa (LAB Primo) sekä erilaisissa maksullisissa palveluissa (Adlibris, Storytell, Elisa ja BookBeat)

Oppimisympäristö

Lähiopetus Lappeenrannan kampuksella
Moodle- oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä.

1. Lähiopetus & itsenäiset tehtävät 2 op (54 h opiskelijan työtä)
2. Kulttuurihyvivointi-tehtävä 0,5 op (13,5 op opiskelijan työtä)
2. Lukupiiri: 1 op (27 h opiskelijan työtä)
3. Henkilökohtainen "Minä ohjaajana " - osaamiskansio: 1,5 op (40 h opiskelijan työtä)

Sisältö

Toiminnalliset ja luovat menetelmät, itsetuntemus sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot sosiaali- ja kasvatusalan ohjaustyössä
Kulttuurin ja taiteen merkitys hyvinvoinnille
Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja -ilmaisun välineinä
Ryhmän psyykkinen turvallisuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) + oppimistehtävät + Minä ohjaajana - osaamiskansio

Arvioitavan osaamiskansion arviointikriteerit annetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osaamistavoitteet:
Opiskelilja osaa

- kehittää itsetuntemustaan ja itseilmaisuaan luovien menetelmien avulla
- kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan
- arvioida ryhmän turvallisuuden astetta
- kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan
- tunnistaa oman persoonan ja itsetuntemuksen merkityksen työvälineenä
- dokumentoida ohjaajaksi kehittymistään

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Kuvajainen
Opetusryhmät
 • Työpaja R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Työpaja R1
 • Työpaja R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää itsetuntemustaan ja itseilmaisuaan luovien menetelmien avulla
- kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan
- arvioida ryhmän turvallisuuden astetta
- kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan
- tunnistaa oman persoonan ja itsetuntemuksen merkityksen työvälineenä
- dokumentoida ohjaajaksi kehittymistään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot ja taidetyöpajat), oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, osaamiskansio.

Ajoitus ja läsnäolo

- Lähiopetus ja valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan osaryhmissä R1 ja R2. Katso ajat lukujärjestyksestä. Lähityöpajat ajoittuvat viikoille 35-42. Lähiopetukseen osallistuminen tarpeen, jotta voi tehdä työpajoihin sidoksissa olevan osaamiskansion.

- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.

- Osaamiskansion työstäminen (2 op) 29.10.2023 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen kaikille yhteinen materiaali:
- Huhtinen-Hildén & Karjalainen 2019. Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen. Artikkeli kirjassa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus JA
- Hiila ym.2019. Tiimiäly. Tuuma-kustannus. LUVUT: Itsetuntemus yksilön näkökulmasta, Arvot itsetuntemuksen pohjana, Merkitys antaa yhteisen suunnan, Tiimiälytaito 3: Salliva ilmapiiri, Tiimiälytaito 5: Rikastava vuorovaikutus
.
Valitse yksi kirja seuraavista lukupiiriin:
- Brown 2013: Uskalla haavoittua. Basam Books
- Dunderfelt 2016: Läsnäolevan kohtaaminen. PS-kustannus
- Pessi, Martela & Paakkanen (toim.) 2017: Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus
- Myllyviita 2016: Tunne tunteesi. Duodecim.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

Kulttuurikokemustehtävä valinnaisessa paikassa

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Osaamiskansion palautus 29.10.2023.

Oppimisympäristö

Lahden kampus, virtuaalioppimisympäristö, kulttuurikokemus valinnaisessa paikassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lähiopetus ja valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan osaryhmissä R1 ja R2. Katso ajat lukujärjestyksestä. Lähityöpajat ajoittuvat viikoille 35-42. Lähiopetukseen osallistuminen tarpeen, jotta voi tehdä työpajoihin sidoksissa olevan osaamiskansion.

- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.

- Osaamiskansion työstäminen (2 op) 29.10.2023 mennessä.

Sisältö

Itsetuntemus, luovan toiminnan työtavat, narratiivisuus, kulttuurihyvinvointi, kulttuurikokemus, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, tietoisuustaidot, ryhmän yhteiset pelisäännöt.

Arviointimenetelmät

Minä ohjaajana -osaamiskansio

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Hallman
 • Minna Kuvajainen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja
 • Työpaja R1
 • Työpaja R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkityksen osana oman asiantuntijuuden kehittymistä
- kehittää omaa ammatillista ja dialogista vuorovaikutustaan ryhmän tuella
- kehittää itseilmaisuaan ja tunnetaitojaan turvallisesti luovien menetelmien avulla
- toimia arvoristiriitoja sisältävissä vuorovaikutustilanteissa eettisesti, perustellusti ja sensitiivisesti
- kehittää omaa ja työyhteisön kulttuurihyvinvointia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkkotyöpajat, itsenäinen opiskelu (videot, artikkelit), oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, osaamiskansio.

Ajoitus ja läsnäolo

- Lähi- ja verkkotyöpajat ja itsenäiset valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan pääosin osaryhmissä R1 ja R2. Työpajat ajoittuvat viikoille 3-15. Tarkemmat ajat tulevat lukujärjestykseen. Työpajoihin valmistaudutaan perehtymällä videoihin ja artikkeleihin. Ohjattuihin työpajoihin osallistuminen tarpeen, jotta saa kokemuksen ryhmän kanssa tehtävistä harjoituksista sekä harjoitusten reflektiosta ryhmän kanssa.
- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.
-Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen tehtävä ja sen raportointi osaamiskansioon (1 op)
- Osaamiskansion työstäminen (1 op) 21.4.2024 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen kaikille yhteinen materiaali:
- Huhtinen-Hildén & Karjalainen 2019. Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen. Artikkeli kirjassa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus JA
- Hiila ym.2019. Tiimiäly. Tuuma-kustannus. LUVUT: Itsetuntemus yksilön näkökulmasta, Arvot itsetuntemuksen pohjana, Merkitys antaa yhteisen suunnan, Tiimiälytaito 3: Salliva ilmapiiri, Tiimiälytaito 5: Rikastava vuorovaikutus
.
Valitse yksi kirja seuraavista lukupiiriin:
- Brown 2013: Uskalla haavoittua. Basam Books
- Dunderfelt 2016: Läsnäolevan kohtaaminen. PS-kustannus
- Pessi, Martela & Paakkanen (toim.) 2017: Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus
- Myllyviita 2016: Tunne tunteesi. Duodecim.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen valinnaisessa paikassa.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Osaamiskansion palautus 21.4.2024.

Oppimisympäristö

Kampus, verkkoympäristö, työelämän ympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lähi- ja verkkotyöpajat ja itsenäiset valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan pääosin osaryhmissä R1 ja R2. Työpajat ajoittuvat viikoille 3-15. Tarkemmat ajat tulevat lukujärjestykseen. Työpajoihin valmistaudutaan perehtymällä videoihin ja artikkeleihin. Ohjattuihin työpajoihin osallistuminen tarpeen, jotta saa kokemuksen ryhmän kanssa tehtävistä harjoituksista sekä harjoitusten reflektiosta ryhmän kanssa.
- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.
-Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen tehtävä ja sen raportointi osaamiskansioon (1 op)
- Osaamiskansion työstäminen (1 op) 21.4.2024 mennessä.

Sisältö

-itsetuntemus ja itseilmaisu
-luovan toiminnan työtavat
-narratiivisuus
-kulttuurihyvinvointi
-vuorovaikutustaidot
-tunne- ja tietoisuustaidot
-turvallisen tilan periaatteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei ole tarjolla vapaasti valittaviin opintoihin muiden alojen opintoihin. Opintojakson on sosionomiopintoihin kuuluva opinto.

Arviointimenetelmät

Osaamiskansio

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arivointikriteeritaulukko annetaan opintojen alussa Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Hallman
 • Minna Kuvajainen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS24KV
  Sosionomikoulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkityksen osana oman asiantuntijuuden kehittymistä
- kehittää omaa ammatillista ja dialogista vuorovaikutustaan ryhmän tuella
- kehittää itseilmaisuaan ja tunnetaitojaan turvallisesti luovien menetelmien avulla
- toimia arvoristiriitoja sisältävissä vuorovaikutustilanteissa eettisesti, perustellusti ja sensitiivisesti
- kehittää omaa ja työyhteisön kulttuurihyvinvointia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkotyöpajat, itsenäinen opiskelu (videot, artikkelit, harjoitukset), oppimistehtävät, lukupiirityöskentely, osaamiskansio.

Ajoitus ja läsnäolo

- Verkkotyöpajat ja itsenäiset valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan pääosin osaryhmissä R1 ja R2. Verkkotyöpajat ajoittuvat viikoille 2-20. Tarkemmat ajat tulevat lukujärjestykseen. Verkkotyöpajoihin valmistaudutaan perehtymällä videoihin ja artikkeleihin sekä tekemällä itsenäisesti joitakin harjoituksia ennen työpajaa. Ohjattuihin verkkopajoihin osallistuminen tarpeen, jotta saa kokemuksen ryhmän kanssa tehtävistä harjoituksista sekä harjoitusten reflektiosta ryhmän kanssa.
- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.
-Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen tehtävä ja sen raportointi osaamiskansioon (1 op)
- Osaamiskansion työstäminen (1 op) 27.5.2024 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen kaikille yhteinen materiaali:
- Huhtinen-Hildén & Karjalainen 2019. Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen. Artikkeli kirjassa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus JA
- Hiila ym.2019. Tiimiäly. Tuuma-kustannus. LUVUT: Itsetuntemus yksilön näkökulmasta, Arvot itsetuntemuksen pohjana, Merkitys antaa yhteisen suunnan, Tiimiälytaito 3: Salliva ilmapiiri, Tiimiälytaito 5: Rikastava vuorovaikutus
.
Valitse yksi kirja seuraavista lukupiiriin:
- Brown 2013: Uskalla haavoittua. Basam Books
- Dunderfelt 2016: Läsnäolevan kohtaaminen. PS-kustannus
- Pessi, Martela & Paakkanen (toim.) 2017: Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus
- Myllyviita 2016: Tunne tunteesi. Duodecim.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen valinnaisessa paikassa.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Osaamiskansion palautus 27.5.2024.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, työelämän ympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Verkkotyöpajat ja itsenäiset valmistautumistehtävät (2 op):
Toteutetaan pääosin osaryhmissä R1 ja R2. Verkkotyöpajat ajoittuvat viikoille 2-20. Tarkemmat ajat tulevat lukujärjestykseen. Verkkotyöpajoihin valmistaudutaan perehtymällä videoihin ja artikkeleihin sekä tekemällä itsenäisesti joitakin harjoituksia ennen työpajaa. Ohjattuihin verkkopajoihin osallistuminen tarpeen, jotta saa kokemuksen ryhmän kanssa tehtävistä harjoituksista sekä harjoitusten reflektiosta ryhmän kanssa.
- Lukupiiri (1 op): kirjan itsenäinen luku ja pienryhmän tapaaminen itsenäisesti sovittuna ajankohtana.
-Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen tehtävä ja sen raportointi osaamiskansioon (1 op)
- Osaamiskansion työstäminen (1 op) 27.5.2024 mennessä.

Sisältö

-itsetuntemus ja itseilmaisu
-luovan toiminnan työtavat
-narratiivisuus
-kulttuurihyvinvointi
-vuorovaikutustaidot
-tunne- ja tietoisuustaidot
-turvallisen tilan periaatteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei ole tarjolla vapaasti valittaviin opintoihin muiden alojen opintoihin. Opintojakson on sosionomiopintoihin kuuluva opinto.

Arviointimenetelmät

Osaamiskansio

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arivointikriteeritaulukko annetaan opintojen alussa Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 09.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna-Leena Mikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS24KM
  Sosionomikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkityksen osana oman asiantuntijuuden kehittymistä
- kehittää omaa ammatillista ja dialogista vuorovaikutustaan ryhmän tuella
- kehittää itseilmaisuaan ja tunnetaitojaan turvallisesti luovien menetelmien avulla
- toimia arvoristiriitoja sisältävissä vuorovaikutustilanteissa eettisesti, perustellusti ja sensitiivisesti
- kehittää omaa ja työyhteisön kulttuurihyvinvointia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta Lappeenrannan kampuksella lukujärjestysten mukaisesti viikoilla 3,7, 11 ja 15.
Etäviikkojen aikana itsenäistä työskentelyä ja vertaistiimien yhteistä työskentelyä.
Lukupiiritehtävä vertaistiimeissä.
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma- tehtävä ja vertaisarviointi.
Moodle-oppimisympäristö.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähitunteja viikoilla 3, 7, 11 ja 15 lukujärjestysten mukaisesti Lappeenrannan kampuksella (yhteensä 26 lähituntia, joista viimeiset 6 tuntia ovat seminaarit viikolla 15).
Tunneilla läsnäolo on tärkeää, koska tunneilla tehdään vuorovaikutteisia harjoitteita ja hyödynnetään yhteistoiminnallista kokemuksellista oppimista. Osallistuminen kampuksella pidettäviin lähitunteihin ei ole mahdollista verkossa. Tunneista ei ole myöskään saatavilla sähköistä tallennetta. Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista yhteiseen työskentelyyn.
Tunneilta poissaolija ottaa itse lähtökohtaisesti selvää tunneilla käydyistä asioista ja harjoitteista omalta vertaistiimiltään ja Moodlesta, sekä hankkii mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti oman kokemuksen vastaavista harjoituksista ja teemoista.

Etäviikkojen aikana tehdään yksilö- ja tiimityöskentelyä. Se sisältää annettuihin aineistoihin perehtymistä, vertaistiimien keskenään sopimia ja yhdessä toteuttamia (verkko)tapaamisia sekä tiimin yhteisten yhteenvetoraporttien kirjaamista ja tehtävien palautusta annettujen ohjeiden mukaisesti Moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen kaikille yhteinen materiaali:
- Huhtinen-Hildén & Karjalainen 2019. Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen. Artikkeli kirjassa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus JA
- Hiila ym.2019. Tiimiäly. Tuuma-kustannus. LUVUT: Itsetuntemus yksilön näkökulmasta, Arvot itsetuntemuksen pohjana, Merkitys antaa yhteisen suunnan, Tiimiälytaito 3: Salliva ilmapiiri, Tiimiälytaito 5: Rikastava vuorovaikutus
JA
Luetaan vertaisryhmittäin yksi seuraavista kirjoista:
1. Aaltola, E. & Keto, S. 2018. Empatia. Myötäelämisen tiede. Into kustannus Oy.
2. Dunderfelt, T. 2016. Läsnäoleva kohtaaminen. PS-kustannus
3. Pessi, A., Martela, F. & Paakkanen, M. (toim.) 2017 Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus.
4. Launonen, K. 2018. Luovuus lähtee käsistä. Käytännön ohjeita värikkäämpään työelämään. E-kirja.
5. Mustajoki, A. 2020. Väärinymmärryksiä. Gaudeamus.
6. Myllyviita, K. 2016. Tunne tunteesi. Duodecim.
7. Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.
8. Trogen, T. 2022. Lempeän kasvattajan opas. Aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto. PS-kustannus.
Ekstra: Kauppila, R.A. 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus ja verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 5 op, 135 tuntia koostuu:
Lähiopetus/harjoitustunnit ja niiden reflektointi 1 op (20 työpajatuntia viikoilla 3, 7 ja 11)
Lukupiiritehtävä 1 op (osallistuminen oman tiimin lukupiirityöskentelyyn ja yhteiseen seminaaripäivään viikolla 15 ja yhden tehtävän vertaisarviointi tiimeittäin)
Kulttuurihyvinvointitehtävä 1 op (itsenäinen kirjallinen oppimistehtävä ja yhden oppimistehtävän vertaisarviointi)

Etätyöskentely yhteensä 2 op:
Itsenäinen työskentely: perehtyminen etäviikkojen aikana Moodlen materiaaleihin ja niiden reflektointi sovittuja tiimitapaamisia varten
Tiimityöskentely: säännölliset tapaamiset ja niiden kirjalliset raportoinnit Moodleen

Sisältö

-itsetuntemus, itseilmaisu, itsensä johtaminen ja asiantuntijuuden kehittyminen
-arvotyöskentely ja eettisyys
-vuorovaikutustaidot ja turvallisen tilan periaatteet (tutustuminen, ryhmäytyminen, tiimityöskentely)
-tunne- ja tietoisuustaidot
-narratiivisuus, luovan toiminnan työtavat ja kulttuurihyvinvointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita. Opintojakso kuuluu sosionomiopintoihin; ei tarjolla muiden alojen opiskelijoille.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen ja sitoutuminen tiimityöskentelyyn.
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arivointikriteeritaulukko annetaan opintojen alussa Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 14.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna-Leena Mikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Verkkoluento 1
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:

Orientoiva essee ennen opintojakson ensimmäistä tapaamiskertaa. Ohjeet ja tausta-aineisto Moodlessa.

Lukujärjestystietojen mukaisesti:
-Lähiopetusta Lappeenrannan kampuksella.
-Itsenäistä työskentelyä ja
-yksi Zoom-verkkotyöpaja.

Itsenäinen teoria-aineistoon tutustuminen, tiedonhaku ohjauksen lähestymistavoista sekä ohjausharjoitusten suunnittelu.

Ohjauksen lähestymistapojen soveltamisharjoitus pari/pienryhmätyönä (suunnitelma, toteutus ja arviointi). Itse- ja vertaisarviointi ohjausharjoituksesta.

Verkko-ohjausharjoitus.

Oman ohjaajan osaamiskansion työstäminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson opetus sijoittuu viikoille 34-41.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MIkäli opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka, voi opiskelija esittää opintojakson opinnollistamissuunnitelman ennen opintojakson alkua. Opinnollistamisesta löytyy tarkempaa tietoa ja ohjeistusta opintojakson toteutuksen Moodle-alustalta sekä sähköpostitse opintojakson opettajalta.

OHSY:n opinnollistaminen edellyttää:
-OIVU, YRO ja kaksi harjoittelua suoritettu
-täysipäiväinen työsuhde sosiaali- tai kasvatusalalla
-työelämämentorin nimeämistä, joka työskentelee samassa yksikössä opinnollistajan kanssa. Hänellä tulee olla sosionomin tutkinto tai muu vähintään sosiaali- tai kasvatusalan AMK-tasoinen tutkinto.

Työelämäyhteistyö

Ohjauksen lähestymistapojen ja niiden mukaisten menetelmien soveltaminen mahdollisuuksien mukaan omassa työssä tai harjoittelussa

Oppimisympäristö

Lähiopetus Lprn kampuksella. Moodle- ja Zoom-alustat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Opintojakso koostuu seuraavista:
Lähiopetustyöpajat ja niihin valmistautuminen (1,5 op)

Ohjaajan osaamiskansio (Yhteensä 3,5 op):
Orientoiva essee 1,5 op
Työ- tai harjoittelupaikan ohjausympäristön analyysi (osaamiskansioon) 0,5 op
Ohjaajan osaamiskansion teemojen reflektointi ja valmiiksi koostaminen osaamiskansioksi 1,5 op

Sisältö

Erilaisiin ohjauksen lähestymistapoihin ja niiden soveltamismenetelmiin perehtyminen teorian ja käytännön kautta.
Verkko-ohjauksen soveltaminen.
Interventiotyylit ohjauksessa.
Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja oman osaamiskansion työstäminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettu vähintään kaksi harjoittelua sekä opintojaksot:
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 op ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 op

Arviointimenetelmät

Palautettava kirjallinen oppimistehtävä (osaamiskansio) arvioidaan
1-5
Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Kuvajainen
 • Virve Pirttikoski
Opetusryhmät
 • Työpajat R1 ja R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Työpajat R1 ja R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson ajoitus viikot 33-41 tai 33-45.
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 33-35. Lähiopetus alkaa viikolla 35.
b) Neljä työpajaa lähinä. Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin.
c) Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa (alkaen viikko 42). Yhden lähestymistavan mukaisten työmenetelmien soveltaminen käytännössä sosiaali- tai kasvatusalan työympäristössä.
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Ohjaajan käyttöteorian rakentuminen sekä osaamiskansion täydentyminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautuksen vaihtoehtoiset päivät 15.10. tai 12.11.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson ajoitus viikot 33-41 tai 33-45.
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 33-35. Lähiopetus alkaa viikolla 35.
b) Neljä työpajaa lähinä. Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin.
c) Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa (alkaen viikko 42). Yhden lähestymistavan mukaisten työmenetelmien soveltaminen käytännössä sosiaali- tai kasvatusalan työympäristössä.
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Ohjaajan käyttöteorian rakentuminen sekä osaamiskansion täydentyminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautuksen vaihtoehtoiset päivät 15.10. tai 12.11.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Työelämäyhteistyö

Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa.

Oppimisympäristö

Kampus- ja verkko-opiskelu. Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa. Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson ajoitus viikot 33-41 tai 33-45.
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 33-35. Lähiopetus alkaa viikolla 35.
b) Neljä työpajaa lähinä. Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin.
c) Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa (alkaen viikko 42). Yhden lähestymistavan mukaisten työmenetelmien soveltaminen käytännössä sosiaali- tai kasvatusalan työympäristössä.
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Ohjaajan käyttöteorian rakentuminen sekä osaamiskansion täydentyminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautuksen vaihtoehtoiset päivät 15.10. tai 12.11.

Sisältö

Ohjaukset eri lähestymistavat, digitaalinen ohjaustyö, asiakaslähtöinen ohjaustyö työympäristössä, osallisuutta vahvistavat menetelmät ohjaustyössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla on suoritettu opintojaksot Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 op ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 op.

Arviointimenetelmät

Ohjaajan osaamiskansio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Hallman
 • Minna Kuvajainen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja
 • Työpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson ajoitus viikot 3-20
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä (1 op) ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 3-5. Lähiopetus alkaa viikolla 7.
b) Viisi työpajaa (kaksi verkossa ja kolme kampuksella). Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin
c) Lähestymistapojen soveltaminen (ohjauksen valmistelu parin kanssa lähityöpajoihin)
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Työ- ja harjoittelupaikan ohjausympäristön analyysi. Verkko-ohjauksen soveltaminen. Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautus 20.5.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson ajoitus viikot 3-20
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä (1 op) ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 3-5. Lähiopetus alkaa viikolla 7.
b) Viisi työpajaa (kaksi verkossa ja kolme kampuksella). Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin
c) Lähestymistapojen soveltaminen (ohjauksen valmistelu parin kanssa lähityöpajoihin)
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Työ- ja harjoittelupaikan ohjausympäristön analyysi. Verkko-ohjauksen soveltaminen. Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautus 20.5.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja.

Työelämäyhteistyö

Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa.

Oppimisympäristö

Kampus- ja verkko-opiskelu. Lähestymistapojen soveltaminen omalla työpaikalla tai harjoittelussa. Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson ajoitus viikot 3-20
a) Teemaan johdattava ennakkotehtävä (1 op) ja perehtyminen materiaaleihin ennen lähiopetusta viikoilla 3-5. Lähiopetus alkaa viikolla 7.
b) Viisi työpajaa (kaksi verkossa ja kolme kampuksella). Kontaktiopetuksen tarkempi aikataulu tulee lukkariin myöhemmin
c) Lähestymistapojen soveltaminen (ohjauksen valmistelu parin kanssa lähityöpajoihin)
d) Minä ohjaajana -osaamiskansio. Ohjauksen eri lähestymistapoihin tutustuminen ja syventyminen tarkemmin kahteen lähestymistapaan. Työ- ja harjoittelupaikan ohjausympäristön analyysi. Verkko-ohjauksen soveltaminen. Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja hyödyntäminen oman ohjaajuuden työvälineenä. Ohjaajan osaamiskansion palautus 20.5.

Sisältö

Ohjaukset eri lähestymistavat, digitaalinen ohjaustyö, asiakaslähtöinen ohjaustyö työympäristössä, osallisuutta vahvistavat menetelmät ohjaustyössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla on suoritettu opintojaksot Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 op ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 op.

Arviointimenetelmät

Ohjaajan osaamiskansio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna-Leena Mikkonen
 • Minna Kuvajainen
Opetusryhmät
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ohjausosaamista syventävä opintojakso, ja oma erillinen jatkumonsa 1. lukukauden Ohjaajan itsetuntemus- ja vuorovaikutusosaaminen ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot - opintojaksoille.

Opetusmenetelmät:
Orientoiva essee (1 op, laajuus 5-6 sivua) ennen opintojakson ensimmäistä tapaamiskertaa. Ohjeet tehtävään Moodlessa.

Ohjauksen lähestymistapojen soveltamisharjoitus verkko-ohjauksena.

Oman ohjaajan osaamiskansion työstäminen.
Etäopetus verkkoympäristössä (Zoom) ja Moodle -alusta, jonka materiaaleihin ja opiskelija tutustuu itsenäisesti.
Verkkotyöpajat, joissa teoriasta nousseita havaintoja käsitellään sekä harjoitellaan ohjauksen lähestymistapojen menetelmiä käytännössä.
Ohjauksen lähestymistapojen ja niiden mukaisten menetelmien soveltaminen omassa työssä tai harjoittelussa.
Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja oman ohjaajan osaamiskansion edelleen työstäminen

Ajoitus ja läsnäolo

Vk 1-3 opiskelijan itsenäinen ennakkotehtävä (Ohjeet aineistoineen Moodlessa)

Verkkotyöpajat tiistaiaamupäivisin viikoilla 4, 10, 16 ja 18 . Verkkotyöpajoihin ennakkomateriaalit ja -tehtävät.

Ohjaajan osaamiskansion palautus 5.5. mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MIkäli opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka, voi opiskelija esittää opintojakson opinnollistamissuunnitelman ennen opintojakson alkua.

Tutustu Moodlesta löytyvään ohjeistukseen. Opinnollistaja tekee suunnitelman lomakkeelle, jonka saat sähköpostitse opettajalta (sanna-leena.mikkonen@lab.fi). Lomake täytetään huolella ohjeiden mukaan. Erityisen tarkasti on kuvattava, miten (ja millä aikataululla) opintojakson tavoitteet käytännössä aiotaan toteuttaa omassa työssä.
Tavoitteiden suunnittelussa huomioidaan opintojakson yleistavoitteet, arviointikriteerit (Moodlessa) sekä sosionomin kompetenssit. HUOM: opinnollistamisesta EI tehdä eAhot- hakemusta Pepissä! Kun opettaja on hyväksynyt opinnollistamissuunnitelman, saat sähköpostitse tiedon hyväksymisestä ja voit aloittaa opinnollistamisen.

Työelämäyhteistyö

Ohjauksen lähestymistapojen ja niiden mukaisten menetelmien soveltaminen omassa työssä tai harjoittelussa

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Opintojakso koostuu seuraavista:

Verkkotyöpajat ja niihin valmistautuminen (1 op)
Verkko-ohjauksen soveltamistehtävä 0,5 op

Ohjaajan osaamiskansio (Yhteensä 3,5 op):
Orientoiva essee 1 op
Työ- ja harjoittelupaikan ohjausympäristön analyysi (osaamiskansioon) 0,5 op
Ohjaajan osaamiskansion teemojen reflektointi ja valmiiksi koostaminen osaamiskansioksi 2 op

Sisältö

Erilaisiin ohjauksen lähestymistapoihin ja niiden soveltamismenetelmiin perehtyminen
Ohjauksen interventiotyylit
Ohjaajan käyttöteorian rakentaminen ja oman osaamiskansion työstäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettu opintojaksot Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 op ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 op sekä vähintään yksi harjoittelu suoritettu.

Arviointimenetelmät

1-5
Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna-Leena Mikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Seminaari 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:

Lukujärjestystietojen mukaisesti lähiopetusta Lappeenrannan kampuksella, itsenäistä työskentelyä ja aineistoon perehtymistä, oppimistehtäviä, ohjausharjoituksia kentällä sekä Zoom-verkkotyöpajoja.

-Orientoiva essee (yksilötehtävä) ennen opintojakson ensimmäistä tapaamiskertaa. Ohjeet ja tausta-aineisto Moodlessa.
-Ohjauksen lähestymistapojen soveltamisen yksilö- ja ryhmänohjausharjoitus pari/pienryhmätyönä (tutustumispäivä 17.1, aineiston hankinta, suunnitelma, toteutus 14.2. ja raportointi). Ohjausten toteutus Kosken koululla Imatralla.
-Verkko-ohjausharjoitus (yksilöohjaus)

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson opetus sijoittuu viikoille 3-20.

Orientoiva essee työstetään ennen ensimmäistä lähitapaamista viikolla 3. HUOM: Orientoivan esseen palautus 15.1.2024 mennessä sekä osallistuminen ensimmäiseen lähitapaamiseen 16.1.2024 kampuksella varmistavat osallistumisen opintojaksolle.

Ohjausharjoitukset kentällä:
Tutustumispäivä 17.1. ja ohjaustyöpajat 14.2. Kosken koululla Imatralla.

Verkko-ohjausharjoitus ja opintojakson päätös Zoomissa viikolla 20.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa. Orientoivassa esseessä käytettävät pakolliset lähteet löytyvät Moodlen tehtävänohjeesta).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen:
Opintojakson opinnollistaminen edellyttää täysipäiväistä työsuhdetta sosiaali- tai kasvatusalalla opintojen aikana. Opinnollistajalla tulee olla lisäksi nimetty työelämämentori, joka työskentelee samassa yksikössä opinnollistajan kanssa. Hänellä tulee olla sote- tai kasvatusalan tutkinto.
Opinnollistaja tekee suunnitelman lomakkeelle, jonka saat sähköpostitse opettajalta (sanna-leena.mikkonen@lab.fi). Lomake täytetään huolella ohjeiden mukaan. Erityisen tarkasti on kuvattava, miten (ja millä aikataululla) opintojakson tavoitteet käytännössä aiotaan toteuttaa omassa työssä.
Tavoitteiden suunnittelussa huomioidaan opintojakson yleistavoitteet, arviointikriteerit sekä sosionomin kompetenssit. HUOM: opinnollistamisesta EI tehdä eAhot- hakemusta Pepissä! Kun opettaja on hyväksynyt opinnollistamissuunnitelman, saat sähköpostitse tiedon hyväksymisestä ja voit aloittaa opinnollistamisen.
Opintojaksoon vaadittava osaaminen tulee näyttää kirjallisesti ja suullisesti. Kirjallinen näyttö on raportti, johon tulee hyödyntää aiheeseen liittyvää teoriaa annettujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Suullisessa näytössä esitellään oma käyttöteoria erillisen ohjeen mukaan. Näyttöön valmistellaan esitysdiat. Suullinen näyttö tapahtuu 30.4. OHSY-opintojakson verkkototeutuksen verkkotyöpajassa.

Työelämäyhteistyö

Ohjauksen lähestymistapojen ja niiden mukaisten menetelmien soveltaminen Kosken koululla Imatralla.

Oppimisympäristö

Lähiopetus Lprn kampuksella. Kosken koulu Imatralla. Moodle- ja Zoom-alustat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Opintojakso koostuu seuraavista:

Orientoiva essee 2 op
Verkko-ohjausharjoitus (yksilöohjaus) 0,5 op. Verkkotyöpajaan osallistuminen ja valmistava tehtävä.

Ryhmän- ja yksilönohjausharjoitus Kosken koululla keskittyen valittuun ohjauksen lähestymistapaan 2,5 op. (Tutustumiskäynti, aineiston keruu, suunnittelu, ohjaustyöpajapäivään osallistuminen ja raportointi)

Sisältö

Erilaisiin ohjauksen lähestymistapoihin ja niiden soveltamismenetelmiin perehtyminen teorian ja käytännön kautta.
Verkko-ohjauksen soveltaminen.
Interventiotyylit ohjauksessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettu hyväksytysti kaksi harjoittelua sekä opintojaksot:
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 op ja Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 op

Arviointimenetelmät

Palautettava kirjallinen oppimistehtävä (orientoiva essee, yksilötehtävä) arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Arviointikriteeritaulukko annetaan opintojakson alussa. LIsäksi hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yksilö- ja ryhmänohjaustyöpajoihin ohjeiden mukaan.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- arvioida erilaisia ohjauksen lähestymistapoja
- soveltaa ohjauksen menetelmiä asiakaslähtöisesti eri toimintaympäristöissä
- soveltaa ohjaustyötä digitaalisissa ohjausympäristöissä
- soveltaa osallisuutta vahvistavia menetelmiä ohjaustyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Stellberg
 • Helena Hatakka
 • Mirka Airesvuo
 • Seija Varis
 • Annukka Salovaara
Ryhmät
 • HLTISOS21KV
  Sosionomikoulutus 21KV Lahti
 • 08SOS20KV
  Sosionomikoulutus 20K, verkko-opinnot, Lahti
 • HLPRSOS20S
  Sosionomikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLPRSOS21KM
  Sosionomikoulutus 21KM Lappeenranta
 • HLTISOS20S
  Sosionomikoulutus 20S Lahti
 • HLTISOS21K
  Sosionomikoulutus 21K Lahti
 • SOS20K
  Sosionomikoulutus 20K, Lappeenranta
 • HLTISOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lahti
 • HLPRSOS21S
  Sosionomikoulutus 21S Lappeenranta
 • 08SOS20KM
  Sosionomikoulutus 20KM, monimuotototeutus, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

HUOM! Opintojakso on täynnä (16.6.2023).

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, Zoom-oppimisympäristössä

Verkkotyöpajat: Opinnäytetyöinfo, Tiimitapaaminen 1 ja 2
Aihe-ehdotuksen tekeminen
Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy myös1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (Opra).
Opraan kuuluu verkkotesti sekä kolmen kerran luentosarja, johon on tarjolla useita aikavaihtoehtoja.

Lahden kampuksen luentosarjat ovat alakohtaisia, eli niissä esimerkit ovat Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöistä. Valitse omiin aikatauluihisi parhaiten sopivan luentosarja:

Luentosarja 1: 7.9. klo 10 - 12, 8.9. klo 12 - 14 ja 15.9. klo 10 - 12

Luentosarja 2: 6.9. klo 10 - 12, 7.9. klo 13 - 15 ja 13.9. klo 10 - 12

Luentosarja 3: 6.11. klo 12 - 14, 7.11. klo 14 - 16 ja 9.11. klo 10 - 12.

Mikäli jokin näistä sopii sinulle, kirjaudu Lahden kampuksen Moodle-kurssille https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=15138#section-1 ja varaa paikka luentosarjalle. Ilmoittautuminen luentosarjoihin on Moodle-kurssin alussa.

Jos Lahden alakohtaiset Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen luennot eivät aikataulullisesti sinulle sovi, valitse yksi Lappeenannan monialaisista luentosarjoista ja varaa paikka:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Verkkotesti tehdään sille opettajalle, jonka luentosarjoihin olet ilmoittautunut.

Ajoitus ja läsnäolo

Ti 22.8. klo 9-12 Opinnäytetyöinfo; osallistuminen pakollinen
Vapaahetoinen Pop-up ohjaus 31. 8. klo 10-14
Aihe-ehdotuksen palautus su 3.9.. mennessä -> Tiimijaot ilmoitetaan tämän jälkeen
ke 13.9. klo 10-16 Tiimitapaaminen 1: Opinnäytetyösi teoreettiset käsitteet, tarkoitus ja tavoite, Opinnäytetyösi menetelmälliset ratkaisut
To 14.9.. klo 10-16 Tiimitapaaminen 2: Opinnäytetyösi teoreettiset käsitteet, tarkoitus ja tavoite, Opinnäytetyösi menetelmälliset ratkaisut
Ke 4.10. klo 10-16 pop-up ohjaus
Opinnäytetyösuunnitelman palautus su 8.10.. mennessä


Kurssiin kuuluu 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (Opra), johon kuuluvat seuraavat osiot:

1. Kolmen kerran luentosarja:
Luentosarja 1. Opinnäytetyön rakenne, otsikointi ja havainnollistaminen
Luentosarja 2. Lähdemerkinnät ja hyvä kieliasu
Luentosarja 3. Tiedonhankinta.
Ilmoittautumislinkki luentosarjoihin on Moodle-kurssilla.

2. Verkkotesti
Verkkotestissä kerrataan opinnäytetyön kirjoittamisen kannalta tärkeimmät asiat. Verkkotesti on Testaa taitosi -osiossa Opran Moodle-kurssilla.

Lisätietoja: annukka.salovaara@lab.fi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimus- ja kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja tarveysalalla - opintojakson materiaali
Opinnäytetyön ohjeet Elabissa
Menetelmäkirjalllisuutta, esim:
Vilkka, Hanna (2021). Tutki ja kehitä.
Vilkka, Hanna (2021). Näin onnistut opinnäytetyössä.
Puusa, Anu ja Juuti, Pauli (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät.
Hirsjärvi, Sirkka ym. (2015). Tutki ja kirjoita.
Toikko, Timo ja Rantanen, Teemu (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Saatavilla e-julkaisuna.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön aiheen tulee olla valmiina opintojakson alkaessa ja valmis opinnäytetyösuunnitelma palautetaan opintojakson päättyessä. Tämä on tärkeää huomioida suunnitellessa ajankäyttöäsi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla - opintojakso tulee olla suoritettuna ennen opinnäytetyön suunnittelua.

Suositeltavaa on, että opintoja on suoritettuna vähintään 130 op ennen opinnäytetyön suunnittelun aloittamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa opinnäytesuunnitelman, joka sisältää:
- opinnäytetyön keskeisten teoreettisten käsitteiden määrittelyn
- tutkimuksen / kehittämisen tavoitteet ja tutkimus/ kehittämistehtävät
- tutkimuksen / kehittämisen menetelmälliset ratkaisut teoreettisine perusteluineen
- eettisyyden ja luotettavuuden pohdintaa
- oikea rakenne, lähteitten käyttö ja hyvää suomen kieltä
- opinäytetyössä vaadittavat liitteet

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tuulia Stellberg
 • Helena Hatakka
 • Mirka Airesvuo
 • Seija Varis
 • Annukka Salovaara
Opetusryhmät
 • Opinnäytetyöinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimitapaaminen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimitapaaminen 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pop up-ohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISOS21KV
  Sosionomikoulutus 21KV Lahti
 • 08SOS20KV
  Sosionomikoulutus 20K, verkko-opinnot, Lahti
 • HLPRSOS20S
  Sosionomikoulutus 20S Lappeenranta