Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTISAT24S)

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 24S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TLPRSAT24S)
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTISAT23S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Sähköautomaatio23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Sähköautomaatio23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Perttu Laivamaa
 • Tapani Heikkilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 toteutetaan itsenäisesti niin, että opiskelija seuraa omien opintojensa etenemistä sähköisissä järjestelmissä, valitsee vapaasti valittavia joko LAB-ammattikorkeakoulun opetustarjonnasta tai CampusOnlinen tarjonnasta, sopii ensimmäisen työnjohtoharjoittelun ajankohdan ja osallistuu opetutortapaamisiin ja eri aiheista järjestettäviin infotilaisuuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetutortapaamiset ja infotilaisuudet näkyvät lukujärjestyksissä Time-editissä sekä Moodlessa Ammatillisen kasvun -kurssilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan on varattava aikaa opetutortapaamisiin ja infotilaisuuksiin.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt: 
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- edetä HOPSin mukaisesti opinnoissa
- vapaasti valittavien valinta LAB-ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai CampusOnlinesta
- ensimmäisen työnjohtoharjoittelun ajankohdan sopiminen
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut tarvittaviin opetutortapaamisiin ja infotilaisuuksiin sekä on huolehtinut itsenäisesti opintojen etenemisestä

Opintojakso on hylätty, kun opiskelija ei ole osallistunut tarvittaviin tapaamisiin ja/tai tilaisuuksiin, eikä ole huolehtinut opintojen etenemisestä itsenäisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut tarvittaviin opetutortapaamisiin ja infotilaisuuksiin sekä on huolehtinut itsenäisesti opintojen etenemisestä

Opintojakso on hylätty, kun opiskelija ei ole osallistunut tarvittaviin tapaamisiin ja/tai tilaisuuksiin, eikä ole huolehtinut opintojen etenemisestä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Lähipäivä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lähipäivä
 • Verkkoluennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valita anturin suureen mittaamiseen
- liittää sensorin mittausjärjestelmään
- kuvata anturin ominaisuuksien vaikutuksen järjestelmään

Sisältö

Opiskelija osaa
• mittaustekniikan teoreettiset perusperiaatteet
• prosessiteollisuuden perusmittaukset sekä niihin tarvittavat laitteistot ja erityisvaatimukset
• mittalaitteiden virhelähteet ja tarkkuuskäsitteet
• mittaussignaalin siirron ja käsittelyn periaatteet.

Sisältö
Mittaustekniikka. Mittaustekniikan perusperiaatteet ja luotettavuuden arviointi. Teollisuuden lämpötila-, paine-, pinnankorkeus- ja virtausmittausten menetelmät ja laitteistot. Näytteenoton ja suodatuksen periaatteet ja ominaisuudet.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee teollisuuden mittaustekniikan käsitteet ja yleisimmät teollisuuden lämpötila-, paine-, pinnankorkeus- ja virtausmittausten menetelmät ja laitteistot.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija tuntee mittalaitteiden tarkkuuskäsitteet ja osaa arvioida mittausmenetelmien luotettavuutta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa valita kohteeseen parhaiten soveltuvan mittausmenetelmän ja -laitteen ottaen huomioon kohteen erityisvaatimukset. Hän osoittaa itsenäistä perehtyneisyyttä teollisuuden mittausmenetelmiin.

Ilmoittautumisaika

11.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Luennot + harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot + harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentteja
- suunnitella pneumaattisen käytön
- suunnitella hydraulisen käytön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan osittain aikaan ja paikkaan riippumattomana verkko-opetuksena. Osittain opetus on laboratorio-opetusta, jolloin läsnäolo on välttämätön.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ovat opiskelijalla vapaasti käytettävissä kurssin ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

HYDRAULITEKNIIKAN PERUSTEET, Kauranne Heikki, Kajaste Jyrki, Vilenius Matti, Sanoma Pro Oy Painos: 3-7. painos.
Pneumatiikka, Ellman, A., Hautanen, J., Järvinen, K. & Simpura, A. 2002. Edita Publishing Oy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja koe

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op eli opiskelijan työnä 135 tuntia

Sisältö

Pneumatiikka
1. johdanto
2. kompressorit
3. paineilman jälkikäsittely
4. paineilman siirtäminen
5. venttiilit
6. toimilaitteet
7. ohjaustekniikka
8. servotekniikka
9. tyhjiötekniikka
10. pneumohydrauliset järjestelmät
11. pneumaattisen järjestelmän suunnittelu
12. sovellukset pneumatiikan käytöstä

HYDRAULIIKKA
1. johdanto
2. Hydraulinesteet
3. hydraulipumput
4.painevaraaja
5. hydrauliikkaventtiilit
6. hydrauliikkasylinterit
7. hydrauliikkamoottorit
8. muut hydraulijärjestelmän komponentit
9. kytkentätekniikka
10.hydraulijärjestelmät
11. servo- ja proportionaalitekniikka
12. patruunatekniikka
13. vesihydrauliikka
14. hydraulijärjestelmän suunnittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Fysiikan peruskurssit, statiikka

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kokeeseen, harjoitustyöhön ja laboratoriotöihin. Laboratoriotyöt katsotaan hyväksytyksi, kun suoritettu kytkentä toimii annetun tehtävän mukaan. Numeerinen arviointi perustuu kokeeseen, selostuksiin ja harjoitustyöhön. Suorittamaton harjoitus- tai laboraatioharjoitustyö laskee arvosanaa yhdellä numerolla/tekemätön työ. Arviointikriteereitä voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise koetta, harjoitus tai laboratoriotyö/hyväksytty, selostus puuttuu tai ei ole hyväksyttävää tasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 33% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 59,8% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 86,6% maksimipistemäärästä.
Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Administrator A Technical
 • Administrator B Technical
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lappeenranta
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa robotiikan vaikutuksen yhteiskuntaan
- tunnistaa palvelurobotiikan perusteet
- kuvata ohjelmistorobotiikan toimintamallin
- teollisuusrobotiikan peruskäsitteet
- hahmottaa yhteistoimintarobotiikan mahdollisuudet
- kuvata tekoälyn hyödyntämisen robotiikassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä vastuuopettajaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

- Robotiikan terminologia
- Robotiikka yleisesti
- Robotiikan perusteet
- Teollisuusrobotiikka
- Turvallisuus teollisessa robotiikassa

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavien tehtävien pohjalta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- käyttää osoitinlaskentaa
- kuvata keskeisimpien puolijohdekomponenttien ominaisuudet ja käyttökohteita
- käyttää aiheeseen liittyvää simulaatio-ohjelmistoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset koululla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa etänä

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta paikan päällä.
Puuttuvat harjoitteet seuraavan vuosikursin mukana seuravana vuonna

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä, mutta sähkötekniikan perusteet kurssi olisi hyvä olla käynyt

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien sähkökonetyyppien toimintaperiaatteen, ominaisuudet ja tyypillisiä käyttökohteita
- muodostaa sähkökoneen yksivaiheisen sijaiskytkennän
- selostaa sähkökoneen keskeiset valinta- ja mitoitusperusteet teollisuuden sovelluksissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Tentti

Sisältö

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien sähkökonetyyppien rakenteen, toimintaperiaatteen, ominaisuudet ja tyypillisiä käyttökohteita
- muodostaa sähkökoneen yksivaiheisen sijaiskytkennän
- selostaa sähkökoneen keskeiset valinta- ja mitoitusperusteet teollisuuden sovelluksissa

Sisältö
Epätahtikoneiden, tahtikoneiden, tasasähkökoneiden ja reluktanssikoneiden toiminta sähköenergiantuotannossa ja -käytössä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet. Opiskelija osaa sähkökoneiden vastinpiirien laskennallisen käsittelyn periaatteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten sähkökoneiden käytön teollisuudessa ja osana sähkönhuoltojärjestelmää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet. Opiskelija osaa laskennallisesti käsitellä sähkökoneiden vastinpiirejä. Opiskelija tuntee sähkökoneiden valinta- ja mitoituskriteerit, sekä erilaisten sähkökoneiden merkityksen teollisuudelle ja sähköhuollolle.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet. Opiskelija osaa laskennallisesti mallintaa sähkökoneiden erilaisia staattisia käyttötilanteita. Opiskelija tuntee sähkökoneiden valinta- ja mitoituskriteerit ja osaa arvioida erilaisten sähkökoneiden merkitystä teollisuudelle.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- Tehdä tulostenkäsittelyä, graafisia esityksiä ja virhetarkastelua
- Laskea sähkövaraukseen ja magnetismiin liittyviä laskutoimituksia
- Kuvata sähkömagnetismin toiminnan sähkölaitteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, "kotilaboratorio" (ei vaadi erikoisvälineitä, pitäisi löytyä kaikki tarvittava helposti)

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Sähkövaraus ja magnetismi
Sähkömagnetismin toiminta sähkölaitteissa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- Tehdä tulostenkäsittelyä, graafisia esityksiä ja virhetarkastelua
- Laskea sähkövaraukseen ja magnetismiin liittyviä laskutoimituksia
- Kuvata sähkömagnetismin toiminnan sähkölaitteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luennot, laboratorio

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Sähkövaraus ja magnetismi
Sähkömagnetismin toiminta sähkölaitteissa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuksena Lahden kampuksella B212/213 tilassa

Ajoitus ja läsnäolo

28-29.12.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista tehdä etänä

Uusintamahdollisuudet

Uusinta seuraavan LPR monimuoto kurssin yhteydessä 2024

Oppimisympäristö

B212/213 SähköLabra-1

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Paikanpäällä labratehtävät
Palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.12.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuksena sähkölabra ykkösessä B212.
Parityöskentelynä.
3OP paketti liittyy SähköTekniikan Perusteet - kurssin sisältöön
2OP paketti liittyy Sähköiset Piirit - kursin sisältö sisältöön

Ajoitus ja läsnäolo

3op viikolla 50/2023
2op viikolla 17/2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa kuin paikanpäällä

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan vuosikurssin kanssa seuraavana vuotena.
Molemmat (3OP ja 2OP) osiot oltava suoritettu, jotta saa kokonaisent 5OP

Oppimisympäristö

Sähkölabra ykkönen B212

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Viikko labratöitä
Lopputehtävät

Sisältö

3OP paketti liittyy SähköTekniikan Perusteet - kurssin sisältöön
2OP paketti liittyy Sähköiset Piirit - kursin sisältö sisältöön

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkön paruskurssit oltava käyty läpi ennen labra viikkoa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähipäivät Lahdessa

Oppimisympäristö

B212/213 SähköLabra-1

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Paikanpäällä labratehtävät
Palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallittuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit 2 x 2h / viikko.
Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 16.02.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus 2 x 2h / viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset funktiotyypit sekä pystyy hahmottelemaan niiden kuvaajat
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- funktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometristen funktioiden derivoinnin ja integroinnin sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana

Sisältö

- Epäyhtälöt
- Korkeamman asteen polynomifunktio
- Potenssifunktio
- Rationaalifunktio
- Eksponentti- ja logaritmifunktio
- Eksponentti- ja Logaritmiyhtälöt
- Funktion raja-arvo
- Erilaisten funktioiden derivointi
- Derivaatan soveltaminen ja ääriarvot
- Integraalifunktio
- Määrätty integraali, Pinta-alan laskeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset funktiotyypit sekä pystyy hahmottelemaan niiden kuvaajat
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- funktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometristen funktioiden derivoinnin ja integroinnin sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

3 op / 81 h
Lähiopetusta 2 x 2 h / viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

- Epäyhtälöt
- Korkeamman asteen polynomifunktio
- Potenssifunktio
- Rationaalifunktio
- Eksponentti- ja logaritmifunktio
- Eksponentti- ja Logaritmiyhtälöt
- Funktion raja-arvo
- Erilaisten funktioiden derivointi
- Derivaatan soveltaminen ja ääriarvot
- Integraalifunktio
- Määrätty integraali, Pinta-alan laskeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja välikokeet / tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- differentiaaliyhtälöiden perusteet
- taso- ja avaruusgeometriaa
- tason ja avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa
- matriisien peruskäsitteet ja matriisien ratkaisemisen ohjelmistoilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus 2 x 2h / viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Diffisyhtälöt (1. ja 2. kertaluvun yhtälöt)
2. Nelikulmio ja monikulmiot
3. Ympyrä
4. Avaruusgeometriaa
5. Vektoreiden peruskäsitteet
6. Soveltavia tehtäviä
7. Tason vektorin komponenttiesitys
8. Tason vektorin vaihekulma
9. Avaruuden vektorit
10. Pistetulo
11. Ristitulo
12. Matriisien peruskäsitteet
13. Käänteismatriisi
14. Yhtälöryhmän ratkaiseminen matriisien avulla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikka 1 tai vastavaat tiedot

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee geometrian, vektoreiden ja matriisien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää geometrian, vektoreiden ja matriisien vaatimukset ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee geometrian, vektorit ja matriisit ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset koululla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa etänä

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta paikan päällä.
Puuttuvat harjoitteet seuraavan vuosikursin mukana seuravana vuonna

Oppimisympäristö

Luokka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itseopiskelumateriaalia sekä verkkoluentoja sekä muutama lähipäivä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

materiaali, harjoitukset ja tentti
Jos sähköalan ennestään tuttua, voi hyväksilukea suorittamalla tentin heti alussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun. Voit olla tarvittaessa goLAB tiimiin yhteydessä, jos et onnistu suorittamaan kurssia, ja haluaisit yrittää uudelleen.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Opiskelijan nopeus kurssin sisältä voi riippua hyvinkin paljon heidän omasta aiemmasta osaamisen tasosta. Kokeneemmat oppilaat suoriutuvat todennäköisesti paljon nopeammin sisällöstä.

Sisältö

- Opiskelijat oppivat sähkötekniikan perusteista, kuten suureista, tasasähköstä, resistanssista, sähköturvallisuudesta yms.
- Opiskelijat oppivat yksinkertaisia laskuja ja kaavoja mitä sähkötekniikassa käytetään
- Opiskelijat perehtyvät virtapiirin rakenteeseen ja toimintaan
- Opiskelijat oppivat vaihtosähköstä ja sen peruskäsitteistä.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan tulee ensiksi suorittaa kurssin teoriaosio, ja sen jälkeen toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavan kokeen pohjalta.

50-60% oikein: 1
60-70% oikein: 2
70-80% oikein: 3
80-90% oikein: 4
90-100% oikein: 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa suoritettua teoriaa loppuun, tai opiskelija saa kokeen tehtävistä alle 50% oikein

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähkön siirto- ja jakeluverkon rakenteen ja keskeiset suunnitteluperiaatteet
- kuvata suurjännitejärjestelmiin ja niiden suojaukseen liittyvät keskeiset suunnitteluperiaatteet
- käyttää rakennusten sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus luokassa

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Seuraaavan vuosikurssin yhteydessä

Oppimisympäristö

Luokassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 OP x 27 h

Sisältö

Perusteet sähkön siirto- ja jakeluverkoista sekä suurjännitetekniikasta
Perusteet rakennuksen sähköverkosta
Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tentti ja palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamatta
Ja / Tai Koe 0/5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 1/5 tasolla
Ymmärtää teoriapohjan
Koe 1/5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 3/5 tasolla
Osaa teoriapohjan
Koe 3/5

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 5/5 tasolla
Soveltaa teoriapohjaa
Koe 5/5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIYKS23S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luokkahuone, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLTIENTEC24KM
  Ympäristöteknologian koulutus 24KM Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy,(kirjan saatavuudessa on ongelmia nykyään, mutta kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- lukea teknisiä piirustuksia
- tuottaa yksinkertaisia teknisiä piirustuksia tietokoneavusteisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomeksi
Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta. harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

Digi Luokkatila, Oma Windows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (AutoCad ja SolidWorks)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojaan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- lukea teknisiä piirustuksia
- tuottaa yksinkertaisia teknisiä piirustuksia tietokoneavusteisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomeksi
Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta verkossa. Harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

Oma Windows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (AutoCad ja SolidWorks)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojaan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää CAD-ohjelmistoa sähkösuunnittelun työkaluna
- lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
- suunnitella sähkökeskuksen, valita ja mitoittaa sen komponentit
- mitoittaa ja valita kaapelin
- suunnitella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen

Arviointimenetelmät

Opiskelija osaa
- hyödyntää CAD-ohjelmistoa sähkösuunnittelun työkaluna
- lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
- suunnitella sähkökeskuksen, valita ja mitoittaa sen komponentit
- mitoittaa ja valita kaapelin
- suunnitella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa lukea sähköteknisiä dokumentteja, ja osaa laatia niitä CAD-ohjelmistolla valmiisiin malliratkaisuihin perustuen. Hän tunnistaa valmiin sähköteknisen laitteen kytkentöjä, ja osaa lukea laitteen teknisiä määrittelyjä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää sähköteknisiä dokumentteja, sekä osaa laatia niitä itsenäisesti CAD-ohjelmistolla. Opiskelija osaa tulkita laitteen teknisiä määrittelyjä ja osaa mitoittaa piirin sähköiset komponentit.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää sähköteknisiä dokumentteja, sekä osaa laatia standardinmukaiset ja yksiselitteiset suunnitteludokumentit itsenäisesti CAD-ohjelmistolla kohteen vaatimusten mukaan. Hän ymmärtää valmiin sähköteknisen laitteen kytkennät, ja kykenee tuottamaan sitä kuvaavan dokumentaation. Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa laitteen teknisiä määrittelyjä, sekä osaa perustellen mitoittaa piirin sähköiset komponentit.

Ilmoittautumisaika

18.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää JavaScript-kieltä www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
- hyödyntää avoimia koodikirjastoja www-sivujen sisällön muokkaamisessa ja hallinnassa
- käyttää css-esikäsittelijää tyylitiedostojen luontiin ja muokkaamiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina verkkototeutuksena, jota tukevat n. 1-2 kertaa kuukaudessa toteutettavat lähikerrat. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkkoympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa että luennoissa edetään aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen lähitapaamisten aikaan. Lähitapaamisten ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti noin 1-2 kertaa kuukaudessa lähitapaamisia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin sähköiset oppimisympäristöt (Moodle, Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuorma on 81h (3 op x 27h), josta kontaktiopetusta on 16h ja opiskelijan omaa työtä 65h.

Sisältö

JavaScriptin hyödyntäminen www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
Datan visualisoinnin alkeita

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 -opintojakso on osa Ammatillinen kasvu 3 op kokonaisuutta, joka toteutuu koko opintojen ajan.
Opiskelija
•osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muu oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä

Sisältö

AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tapani Heikkilä
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus, lukkaroidaan tarpeen mukaan

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:

- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Arviointimenetelmät

Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 toteutetaan itsenäisesti niin, että opiskelija seuraa omien opintojensa etenemistä sähköisissä järjestelmissä, valitsee vapaasti valittavia joko LAB-ammattikorkeakoulun opetustarjonnasta tai CampusOnlinen tarjonnasta, sopii ensimmäisen työnjohtoharjoittelun ajankohdan ja osallistuu opetutortapaamisiin ja eri aiheista järjestettäviin infotilaisuuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu toisen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä mahdolliset yksilö- / ryhmätapaamiset.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

04.09.2024 - 11.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Logiikkaohjelmoinnin perusteet TLTISAT23S 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Logiikkaohjelmoinnin perusteet TLTISAT23S 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjausjärjestelmän perusrakenteen
- TIA-portaalin käytön
- logiikan peruskäskykannan
- käyttää tietotyyppejä sovelluksen tarpeiden mukaisesti
- tehdä logiikkaohjelman sekvenssikaaviota hyödyntäen LD-ohjelmoinnilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen ohjelmoitavan logiikan ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- suorittaa toimintoja tietokoneella ohjelmoinnin keinoin
- hyödyntää ja käsitellä dataa ohjelmallisesti
- tuntee yleisimmät ohjelmarakenteet
- ymmärtää ohjelmointikielen syntaksin
- toteuttaa pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset verkossa.

Kurssilla tulee viikoittain aiheeseen liittyviä tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle sivuilla esitettävä materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle alustalla oppimateriaalien, sekä ohjeiden jako.
Etäluennot pidetään Zoom alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntiopetusta 21 h, omatoiminen opiskelu 25 h, harjoitustehtävien teko 35 h
Kokonaismitoitus 135h => 5 OP

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittua edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Kurssi arvioidaan kokonaisuudessaan perustuen viikkotehtävä suorituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa pieniä Python ohjelmia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa ohjelmia hyödyntäen aliohjelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 1 & 3 asiat. Kykenee myös käsittelemään tekstitiedostoja ohjelmallisesti, sekä hallitsemaan poikkeustilanteita.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

05.09.2024 - 12.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lahtinen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Operointipanelit 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Operointipanelit 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää TIA portaalissa operointipaneelin ohjelmoitavan logiikan kanssa
- graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteet
- toteuttaa käytettävyyden ja ergonomian kannalta optimaalisen operointipaneelisovelluksen
- toteuttaa tuotantolinjan käsiajotoiminnot operointipaneelin välityksellä
- tehdä pienimuotoisen tiedonkeruun ohjelmoitavassa logiikassa olevan anturitiedon perusteella ja tehdä tiedonkeruun perusteella trendejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, palautettavat harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivulla jaettava materiaali

Arviointimenetelmät

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelinTIA Portal- ohjelmistolla.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvattu osaamisen taso 1 ei toteudu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen kappaletavara-automaation sovelluksen operointipaneelin TIA Portal-ohjelmistolla

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa edellistä tasoa laajemman kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa monimuotoisen kappaletavara-automaation sovelluksen TIA Portal-ohjelmistolla.

Osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suorittaa hyväksytysti tentin ja harjoitustehtävät annetun aikataulun mukaisesti.

Haluaa opastaa muita ongelmien ratkaisussa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentteja
- suunnitella pneumaattisen käytön
- suunnitella hydraulisen käytön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan osittain aikaan ja paikkaan riippumattomana verkko-opetuksena. Osittain opetus on laboratorio-opetusta, jolloin läsnäolo on välttämätön.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ovat opiskelijalla vapaasti käytettävissä kurssin ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

HYDRAULITEKNIIKAN PERUSTEET, Kauranne Heikki, Kajaste Jyrki, Vilenius Matti, Sanoma Pro Oy Painos: 3-7. painos.
Pneumatiikka, Ellman, A., Hautanen, J., Järvinen, K. & Simpura, A. 2002. Edita Publishing Oy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja koe

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op eli opiskelijan työnä 135 tuntia

Sisältö

Pneumatiikka
1. johdanto
2. kompressorit
3. paineilman jälkikäsittely
4. paineilman siirtäminen
5. venttiilit
6. toimilaitteet
7. ohjaustekniikka
8. servotekniikka
9. tyhjiötekniikka
10. pneumohydrauliset järjestelmät
11. pneumaattisen järjestelmän suunnittelu
12. sovellukset pneumatiikan käytöstä

HYDRAULIIKKA
1. johdanto
2. Hydraulinesteet
3. hydraulipumput
4.painevaraaja
5. hydrauliikkaventtiilit
6. hydrauliikkasylinterit
7. hydrauliikkamoottorit
8. muut hydraulijärjestelmän komponentit
9. kytkentätekniikka
10.hydraulijärjestelmät
11. servo- ja proportionaalitekniikka
12. patruunatekniikka
13. vesihydrauliikka
14. hydraulijärjestelmän suunnittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Fysiikan peruskurssit, statiikka

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kokeeseen, harjoitustyöhön ja laboratoriotöihin. Laboratoriotyöt katsotaan hyväksytyksi, kun suoritettu kytkentä toimii annetun tehtävän mukaan. Numeerinen arviointi perustuu kokeeseen, selostuksiin ja harjoitustyöhön. Suorittamaton harjoitus- tai laboraatioharjoitustyö laskee arvosanaa yhdellä numerolla/tekemätön työ. Arviointikriteereitä voidaan tarkistaa viikolla 9.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise koetta, harjoitus tai laboratoriotyö/hyväksytty, selostus puuttuu tai ei ole hyväksyttävää tasoa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 33% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 59,8% maksimipistemäärästä. Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suorittaa laboratoriotyöt/ selostukset hyväksytysti ja saa kaikista tehtävistä pisteitä vähintään 86,6% maksimipistemäärästä.
Hyväksymätön laboraatio- tai harjoitustyö vähentää kokeesta saatua numeerista arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.07.2025

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLABTO24H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2024-2025, Teknologiayksikkö
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLABAVO24K
  Avoin AMK, muu tekniikka, kevät 2024
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLABAVO25K
  Avoin AMK, muu tekniikka, kevät 2025

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eri robottirakenteet ja niiden käyttömahdollisuudet
- robottiohjelmoinnin perusteet
- rakentaa yksinkertaisen robottisolun

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Sisällön voi suorittaa haluamaansa tahtia. Kurssilla ei ole erikseen määritettyä aikataulua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun. Kurssin lopussa olevaa tehnttiä voi tarvittaessa yrittää uudelleen.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö/Moodle

Sisältö

- Robotiikan terminologia
- Robotiikka yleisesti
- Robotiikan perusteet
- Teollisuusrobotiikka
- Turvallisuus teollisessa robotiikassa

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavien tehtävien pohjalta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- käyttää osoitinlaskentaa
- kuvata keskeisimpien puolijohdekomponenttien ominaisuudet ja käyttökohteita
- käyttää aiheeseen liittyvää simulaatio-ohjelmistoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Oppimisympäristö

Moodle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä, mutta sähkötekniikan perusteet kurssi olisi hyvä olla käynyt

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien sähkökonetyyppien toimintaperiaatteen, ominaisuudet ja tyypillisiä käyttökohteita
- muodostaa sähkökoneen yksivaiheisen sijaiskytkennän
- selostaa sähkökoneen keskeiset valinta- ja mitoitusperusteet teollisuuden sovelluksissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Tentti

Työelämäyhteistyö

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h

Sisältö

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien sähkökonetyyppien toimintaperiaatteen, ominaisuudet ja tyypillisiä käyttökohteita
- muodostaa sähkökoneen yksivaiheisen sijaiskytkennän
- selostaa sähkökoneen keskeiset valinta- ja mitoitusperusteet teollisuuden sovelluksissa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamata tai koe hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 1/5 tasoa ja tentti samaten

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 3/5 tasoa ja tentti samaten

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 5/5 tasoa ja tentti samaten

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja mitoittaa suoran sähkömoottorikäytön kontaktoriohjauksen
- suunnitella sähkömoottorikäytön turvalaitteet
- mitoittaa moottorikäytön suojalaitteet ja kaapelit
- mitoittaa ja parametroida taajuusmuuttajaohjatun sähkömoottorikäytön
- kuvata taajuusmuuttajaohjatun sähkökäytön liittämismahdollisuudet automaatiojärjestelmään

Sisältö

Opiskelija tuntee nykyaikaisen säädetyn sähkömoottorikäytön toimintaperiaatteen, sekä tuntee suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet yleisimmille sovelluksille. Opiskelija tutustuu taajuusmuuttajan erilaisiin ohjaustapoihin sekä kykenee suorittamaan taajuusmuuttajakäytön käyttöönoton huolehtien turvallisuudesta.

- Johdanto säädettyihin sähkömoottorikäyttöihin
- Taajuusmuuttajan toimitaperiaate
- Kiertokenttäkoneiden skalaari-, vektori- ja suoran vääntömomenttiohjauksen periaatteet
- Taajuusmuuttajakäytön mitoitus
- Induktiokoneen ohjausperiaatteet
- PWM-tekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija on suorittanut opintojaksossa vaadittavat oppimistehtävät minimivaatimustasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät tyydyttävällä tai hyvällä tasolla. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa työelämässä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa työelämässä.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia sähkösuunnitteluprojektissa, projektit yrityksiltä tai oppilaitokselta

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa oman ammattialansa teknistä suunnittelua, tekemään valintoja erilaisten teknisten vaihtoehtojen väliltä ja osaa tuottaa kohdeprojektin toteuttamisessa sekä tuotedokumentoinnissa tarvittavan aineiston. Opiskelijaa osaa hyödyntää työssään oman alansa suunnitteluohjelmia, standardeja, suunnittelukäytänteitä sekä työskentelyn projektin jäsenenä. Opiskelija osaa projektihallinnan, työnosituksen sekä aikataulujen merkityksen osana tavoitteellista toimintaa.

Sisältö
Suunnitteluvaihe seuraa määritysvaihetta. Tyypillisesti suunnittelun aluksi ideoidaan eri vaihtoehtoisia ratkaisuja ja lopulliseen suunnitteluun otetaan näistä paras. Suunnittelutehtävät jaetaan eri osiin: sähkösuunnitteluun ja automaatio-suunnitteluun. Olennaista on, että ryhmä työskentelee yhdessä ja jäsenet ovat tietoisia toistensa töistä ja osaavat kommentoida niiden tuloksia. Toiminta dokumentoidaan päiväkirjaan.
Tuloksena suunnitteluvaiheesta ovat piirustukset ja muut dokumentit, jotka mahdollistavat hankinnan ja kohdeprojektin toteuttamisen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmällä ei ole toiminnalleen selkeitä pelisääntöjä, projekti etenee jossain määrin ohjaaja- tai asiakasvetoisesti. Projektiryhmän jäsenet keskittyvät omiin osakokonaisuuksiinsa, yhteistyö jäsenten kesken ja asiakkaan kanssa sekä ryhmän jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen on puutteellista. Työkuorma jakautuu epätasaisesti projektiryhmän jäsenten välillä. Tuotos jää vajavaiseksi tai ryhmän käsitys työnsä laadusta ei vastaa asiakkaan näkemystä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä sopii johdetusti ryhmässä noudatettavat säännöt ja pääsääntöisesti noudattaa niitä toiminnassaan. Ryhmän jäsenet toimivat sovittujen sääntöjen ja projektipäällikön ohjeiden mukaisesti kuunnellen toisten näkemyksiä ja tehden yhteistyötä asiakkaan kanssa. Kuitenkin vastuunotto projektista vaihtelee sen eri vaiheissa. Projektin tuotos vastaa pääsääntöisesti tehtävänasettelua. Ryhmän ja asiakkaan näkemykset työn laadusta ovat suhteellisen yhteneväiset.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä sopii oma-aloitteisesti ja yhteisesti ryhmässä noudatettavat säännöt ja pitää huolta niiden noudattamisesta toiminnassaan. Jokainen ryhmän jäsen edistää projektin tavoitteiden saavuttamista omalla toiminnallaan yhteistyössä ryhmän muiden jäsenten kanssa ja kantavat vastuuta projektin etenemisestä koko projektin ajan. Ryhmän jäsenet tekevät luontevaa yhteistyötä asiakkaan kanssa ja muokkaavat suunnitelmia saamansa palautteen mukaan. Projekti etenee aikataulussa tai muutokset ovat asiakkaan kanssa yhdessä sovittuja. Projektiryhmä osaa realistisesti arvioida tuotoksen laatua suhteessa projektin tavoitteisiin ja reflektoida projektin etenemistä.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- Tehdä tulostenkäsittelyä, graafisia esityksiä ja virhetarkastelua
- Laskea sähkövaraukseen ja magnetismiin liittyviä laskutoimituksia
- Kuvata sähkömagnetismin toiminnan sähkölaitteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää mittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luennot, laboratorio

Sisältö

Mittaamista ja raportointia opettajan antamista aihepiireistä.
Sähkövaraus ja magnetismi
Sähkömagnetismin toiminta sähkölaitteissa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähipäivät Lahdessa

Ajoitus ja läsnäolo

Viikko 2op paketti 50/2024 viikolla
Viikko 4op paketti 17/2025 viikolla

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan vuosikurssi yhteydessä

Oppimisympäristö

B212 SähköLabra-1

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Paikanpäällä labratehtävät
Palautettavat tehtävät

5x 27h

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistumista labraviikkoon ja/tai Osa tehtävistä palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuminen labraviikkoon
Palautukset ja työt labrassa 1/5 tasoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallistuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso hyvää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Aktiivinen osallistuminen labraviikkoon
Tehtävä palautusten taso kiitettävää

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
 • Jouni Könönen
Opetusryhmät
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2
 • Simulaatio 3
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sähköteknisiä perusmittalaitteita
- suunnitella ja raportoida laboratoriotyöskentelyä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähipäivät sekä laboratoriotyöskentely

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan vuosikurssi yhteydessä

Oppimisympäristö

Sähkölaboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät
Laboratoriotehtävät
Palautettavat tehtävät

Sisältö

Opiskelija osaa suunnitella ja suorittaa eri osa-alueisiin liittyviä sähköteknisiä mittauksia järjestelmällisesti ja turvallisesti. Opiskelija osaa raportoida ja selostaa tutkimustuloksensa kirjallisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osa laboratoriotehtävistä palauttamatta
- kaikki tehtävät ovat pakollisia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa rakentaa mittauskytkennät ja suorittaa mittaukset annettujen työohjeiden ja erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää ohjattuna opintojaksolla hankittuja tietoja opintojaksolla esitettyjen esimerkkien ja harjoitusten mukaisiin tehtäviin. Opiskelija ottaa vastuun omasta työskentelystään ja osaa toimia ryhmässä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tyydyttävän arvosanan kriteerien lisäksi opiskelija osaa selostaa tekemiensä mittauksien kulun, käsitellä mittaustuloksia sekä perustella mittausten aikana ja mittaustuloksista tekemänsä havainnot. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä itsenäisesti ja ottaa vastuun myös ryhmän suoriutumisesta. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti opintojaksolla hankittuja tietoja opintojaksolla esitettyjen esimerkkien ja harjoitusten mukaisiin tehtäviin, mutta ei välttämättä kuitenkaan kykene itsenäisesti soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä ja laskuperiaatteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tyydyttävän ja hyvän arvosanan kriteerien lisäksi opiskelija osaa analysoida kriittisesti tekemiään mittauksia ja käsittelemiään mittaustuloksia, sekä tehdä syvällisempiä päätelmiä havainnoistaan. Opiskelija on motivoitunut ja aktiviinen, sekä ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä ja laskuperiaatteita uusiin opintojakson sisällön mukaisiin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SAT Virtuaaliopettaja (LAB)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti laboratoriossa työskennellen pienjännitealueella (< 1000 VAC)
- suunnitella ja toteuttaa sähköteknisiä kytkentöjä laboratoriossa
- suorittaa sähköteknisiä mittauksia, analysoida ja raportoida tuloksia ja laatia raportin

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

14.10.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • LAB_LUMA-assari LUMA-assari (LAB)
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset opiskelija-assari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset opiskelija-assari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit 2 x 2h / viikko.
Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_LUMA_01 Virtuaaliopettaja (LAB)
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja yhtälöpareja ja -ryhmiä
- funktion käsitteen ja hallitsee 1. ja 2. asteen polynomifunktiot
- trigonometrian perusteet sekä trigonometriset funktiot kuvaajineen ja ratkaista trigonometrisia yhtälöitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus 2 x 2h / viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Polynomin jakaminen tekijöihin
2. Rationaalilausekkeet
3. Kertaus yhtälöistä
4. Yhtälöryhmä
5. Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
6. Korkeamman asteen yhtälö
7. Suureyhtälöt
8. Kolmio
9. Terävän kulman trigonometriset funktiot
10. Trigonometriset funktiot ja yksikköympyrä
11. Trigonometriset lausekkeet
12. Trigonometriset yhtälöt
13. Trigonometriset käyrät
14. Sini- ja kosinilause
15. Funktion käsite
16. 1.asteen polynomifunktio
17. 2.asteen polynomifunktio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan opintojakso tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee yhtälön ratkaisun menetelmät, funktion käsitteen sekä trigonometriset funktiot ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset funktiotyypit sekä pystyy hahmottelemaan niiden kuvaajat
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- funktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometristen funktioiden derivoinnin ja integroinnin sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Etätunnit 4h/vk

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana

Sisältö

- Epäyhtälöt
- Korkeamman asteen polynomifunktio
- Potenssifunktio
- Rationaalifunktio
- Eksponentti- ja logaritmifunktio
- Eksponentti- ja Logaritmiyhtälöt
- Funktion raja-arvo
- Erilaisten funktioiden derivointi
- Derivaatan soveltaminen ja ääriarvot
- Integraalifunktio
- Määrätty integraali, Pinta-alan laskeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- differentiaaliyhtälöiden perusteet
- taso- ja avaruusgeometriaa
- tason ja avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa
- matriisien peruskäsitteet ja matriisien ratkaisemisen ohjelmistoilla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus 2 x 2h / viikko lukujärjestyksen mukaisesti.
Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodle-kurssilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

1. Differentiaaliyhtälöt (1. ja 2. kertaluvun yhtälöt)
2. Nelikulmio ja monikulmiot
3. Ympyrä
4. Avaruusgeometriaa
5. Vektoreiden peruskäsitteet
6. Soveltavia tehtäviä
7. Tason vektorin komponenttiesitys
8. Tason vektorin vaihekulma
9. Avaruuden vektorit
10. Pistetulo
11. Ristitulo
12. Matriisien peruskäsitteet
13. Käänteismatriisi
14. Yhtälöryhmän ratkaiseminen matriisien avulla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sähkötekniikan matematiikan perusteet ja matematiikka 1 tai vastavaat tiedot

Arviointimenetelmät

Tentti / välikokeet ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee geometrian, vektoreiden ja matriisien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja ymmärtää geometrian, vektoreiden ja matriisien vaatimukset ja kykenee suoriutumaan mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee geometrian, vektorit ja matriisit ja suoriutuu hyvin mekaanisista laskutehtävistä sekä osaa soveltaa opittuja tekniikoita insinööritason matemaattisiin ongelmiin

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Heino
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset koululla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista suorittaa etänä

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta paikan päällä.
Puuttuvat harjoitteet seuraavan vuosikursin mukana seuravana vuonna

Oppimisympäristö

Luokka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista sähköstä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa, ymmärrä tai sovella teoria opintoja
Teoria tunneislta poissa olo

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää teoriaopintojen tiedot vaatimattomalla tasolla
Teoria tunneislta työsuoritukset vaatimattomat, osaksi väärin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa hyödyntää teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Soveltaa teoriaopintojen tietoja.
Teoriatuntien työsuoritukset kiitettäviä

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Neuvonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähkön siirto- ja jakeluverkon rakenteen ja keskeiset suunnitteluperiaatteet
- kuvata suurjännitejärjestelmiin ja niiden suojaukseen liittyvät keskeiset suunnitteluperiaatteet
- käyttää rakennusten sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkon yli luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

Seuraaavan vuosikurssin yhteydessä

Oppimisympäristö

Verkon yli

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 x 27h

Sisältö

Perusteet sähkön siirto- ja jakeluverkoista sekä suurjännitetekniikasta
Perusteet rakennuksen sähköverkosta
Sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tentti ja palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamatta
Ja / Tai Koe 0/5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 1/5 tasolla
Ymmärtää teoriapohjan
Koe 1/5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 3/5 tasolla
Osaa teoriapohjan
Koe 3/5

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 5/5 tasolla
Soveltaa teoriapohjaa
Koe 5/5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

04.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selostaa sähköteknisen laitteiston käyttöönottoon vaadittavat tarkastukset
- laatia tarkastuspöytäkirjan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentti

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

Seuraaavan vuosikurssin yhteydessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op x 27h

Sisältö

Opiskelija osaa
- selostaa sähköteknisen laitteiston käyttöönottoon vaadittavat tarkastukset
- laatia tarkastuspöytäkirjan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tentti ja palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamatta
Ja / Tai Koe 0/5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 1/5 tasolla
Ymmärtää teoriapohjan
Koe 1/5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 3/5 tasolla
Osaa teoriapohjan
Koe 3/5

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät palautettu 5/5 tasolla
Soveltaa teoriapohjaa
Koe 5/5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SAT Virtuaaliopettaja (LAB)
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Mallintaa yksinkertaisia jatkuva-aikaisia dynaamisia järjestelmiä
- Suunnitella PID-säätimen ja simuloida sen toimintaa

Sisältö

Opiskelija osaa:
• prosessien dynaamisen käyttäytymisen periaatteet.
• muodostaa yksinkertaisten järjestelmien dynaamisia malleja.
• määrittää mallin avulla järjestelmän käyttäytymisen muutostilanteessa.
• analysoida järjestelmän säätöteknisiä ominaisuuksia.
• käyttää simulointiohjelmaa dynaamisten järjestelmien tutkimiseen.
• rakentaa PID-säätimen rakenteen ja simuloida sitä.

Differentiaaliyhtälö- ja siirtofunktiomallit. Lohkokaavioesitys. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun järjestelmät. Viive. Järjestelmien impulssi-, askel-, penger- ja taajuusvasteet. Stabiiliuden tarkastelu. Tietokoneohjelman käyttö järjestelmän simuloinnissa. PID-säätimen rakenne.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tasoa 1 ei ole saavutettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa säätötekniikan peruskäsitteistön. Hän tunnistaa yksinkertaisten järjestelmien differentiaaliyhtälö- ja siirtofunktiomallit sekä osaa laskea näiden mallien vasteita. Opiskelija osaa opastettuna käyttää simulointiohjelmistoa yksinkertaisten järjestelmien dynaamisten ominaisuuksien selvittämiseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa johtaa yksikertaisten järjestelmien dynaamisia malleja. Hän osaa tutkia järjestelmien ominaisuuksia mallien avulla. Hän käyttää sujuvasti ja itsenäisesti simulointiohjelmaa dynaamisten mallien analysointiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa muodostaa vaativien järjestelmien malleja ja analysoida niiden avulla järjestelmien dynaamisia ominaisuuksia. Hän osaa itsenäisesti omaksua simulointiohjelman ominaisuuksia ja soveltaa niitä käytännön järjestelmien analysointiin.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luokkahuone, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Karkkulainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, Moodle-materiaali

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodlesivut

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* työ, energia, teho, hyötysuhde
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta

Arviointimenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, tentti tai välikokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- lukea teknisiä piirustuksia
- tuottaa yksinkertaisia teknisiä piirustuksia tietokoneavusteisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Suomeksi
Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta verkossa. Harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

Tietokoneluokka, Oma Windows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (AutoCad ja SolidWorks)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojaan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Valtonen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT23S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää CAD-ohjelmistoa sähkösuunnittelun työkaluna
- lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
- suunnitella sähkökeskuksen, valita ja mitoittaa sen komponentit
- mitoittaa ja valita kaapelin
- suunnitella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

luennot ja tehtävät + tentti

Ajoitus ja läsnäolo

viikot 37-49/2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h

Sisältö

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- hyödyntää CAD-ohjelmistoa sähkösuunnittelun työkaluna
- lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
- suunnitella sähkökeskuksen, valita ja mitoittaa sen komponentit
- mitoittaa ja valita kaapelin
- suunnitella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtäviä palauttamata tai koe hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 1/5 tasoa ja tentti samaten

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 3/5 tasoa ja tentti samaten

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävät 5/5 tasoa ja tentti samaten

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kristian Rintala
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eri valmistusmenetelmien soveltuvuudet erilaisiin materiaaleihin
- perusteet tärkeimmistä kappaletavaratuotannon valmistusmenetelmistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan etäopetuksena. Kurssi koostuu off-line opetuksesta, joten läsnäoloajan ja paikan voi opiskelija valita itse. Luennot ovat nauhoitteita ja kurssilla tehvät kertaustehtävät tulee tehdä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi on täysin etäopiskeluun sopiva.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirja: Ihalainen, Aaltonen, Aromäki, Sihvonen. Valmistustekniikka. Useita painoksia,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opetajan kanssa,

Uusintamahdollisuudet

Tentit pidetään verkkopohjaisina kysymyksinä jotka koostuvat kurssin aihepiireistä.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, moodle ja ZOOM

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op. Opiskelijalle kurssin suorittaminen vaatii työtä keskimäärin 133,5 tuntia.

Sisältö

• Metalliteollisuus ja metalliteollisuus yhteiskunnassa
• Konepajan tuotantojärjestelmät
• Polymeerit, elastomeerit ja komposiitit sekä niiden valmistusmenetelmät
• Jauhemetallurgiset valmistusmenetelmät
• Valutekniikka
• Muovaavat valmistusmenetelmät
• Mekaaniset liitokset
• Hitsaus- ja levytyötekniikka
• Lastuavat valmistusmenetelmät
• Hieno- ja erikoistyöstömenetelmät
• Pintakäsittely
• Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointi tulee verkkotenttien mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Verkkotentien keskiarvo alle 33%

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Verkkotentien keskiarvo 33-46,4 %

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Verkkotentien keskiarvo 59,8-73,2 %

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Verkkotentien keskiarvo 86,6-100 %

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lahti
 • TLTISAT24KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24KM Lahti
 • TLPRSAT24S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 24S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää JavaScript-kieltä www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
- hyödyntää avoimia koodikirjastoja www-sivujen sisällön muokkaamisessa ja hallinnassa
- käyttää css-esikäsittelijää tyylitiedostojen luontiin ja muokkaamiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina lukujärjestyksen mukaisena aikana. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkkoympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa että luentoihin osallistutaan aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen suoraan luentojen aikaan. Luentojen ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti 2h / vko 14 viikon ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin sähköiset oppimisympäristöt (Moodle, Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuorma on 81h (3 op x 27h), josta kontaktiopetusta on 28h ja opiskelijan omaa työtä 53h.

Sisältö

- JavaScriptin hyödyntäminen www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
- Datan visualisoinnin alkeita

Arviointiasteikko

1-5