Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosionomi (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 24S, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYSOLAPE24SV)
Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 23S, Lahti
Tunnus
(HLTIYSOLAPE23S)
Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 22S, Lahti
Tunnus
(HLTIYSOLAPE22S)
Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 21S, Lahti
Tunnus
(YSOLAPE21SLTI)
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Juha Roslakka
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
 • Marika Norta
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- follow and analyse the international discussion on welfare needs of children and young people
- identify and communicate good practices of child and family-centered services

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Implementation:
Intensive week "Finnish and German Welfare State in transition" in Lahti, May 27-31 2024.

Ajoitus ja läsnäolo

Schedule:
Intensive week in Lahti together with a German student group from Neubrandenburg, week 22, May 27-31 2024.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa
asiantuntijatiedon rinnalla
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia käytäntöjä yhteistyösuhteita rakentaen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan etäopetuksena. Opintojaksoon liittyy kaksi opetuspäivää ja yksi kehittämistehtävän ohjauskerta Zoomissa: opetuspäivät 19.1.2024 klo 9-15 ja 22.3.2024 klo 9-14. (Luennot tallennetaan) Kehittämistehtävään liittyvää ohjausta on tarjolla 13.2.2024 klo 8-10.

Opintojaksoon kuuluu yksin tai parityönä toteutettava omaan työhön/työalueeseen liittyvä kehittämistehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso aukeaa 19.1.2024 ja päättyy 22.3.2024.
Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti.
Opintojaksoon liittyy kaksi opetuspäivää ja yksi kehittämistehtävän ohjauskerta Zoomissa: opetuspäivät 19.1.2024 klo 9-15 ja 22.3.2024 klo 9-14. (Luennot tallennetaan) Kehittämistehtävään liittyvää ohjausta on tarjolla 13.2.2024 klo 8-10.
(Näissä ei ole läsnäolovelvoitetta).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Oppimateriaali koostuu alaan liittyvistä kotimaisista ja/tai kansainvälisista tutkimuksista, raporteista, artikkeleista ja videoluennoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukseen ei ole valinnaista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

Tehtäviä tehdään yhteistyössä työelämän kanssa

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö sekä työelämän oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on
yksi laajempi kehittämistehtävä, jonka palautus on opintojakson päättyessä 22.3.2024.

Sisältö

Opiskelija osaa
- analysoida lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa
asiantuntijatiedon rinnalla
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia käytäntöjä yhteistyösuhteita rakentaen

Opiskelija toteuttaa lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavan kehittämistehtävän omaan työhönsä/työalueeseensa liittyen.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena ovat itsenäinen tai parityönä tehty kehittämistehtävä.
Kehittämistehtävä arvioidaan numeerisesti 1-5...

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-etsii johdonmukaisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä sekä perustelee tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- osaa suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten osallisuutta edistävää toimintaa/käytäntöjä omalla alallaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- arvioi kriittisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä tietolähteitä
- osaa kehittää lasten ja nuorten osallisuutta edistävää toimintaa/käytäntöjä hyödyllisiä aloja ylittäviä yhteistyösuhteita rakentaen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä omalla erityisellä asiantuntija-alueellaan
- osaa arvioida ja kehittää lasten ja nuorten osallisuutta edistävää strategista toimintaa/käytäntöjä

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Juha Roslakka
 • Jaana Mantela
 • Kari Kauranen
 • Elina Kosonen
 • Mari Kokkonen
 • Tuija Rinkinen
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Tuulia Stellberg
 • Eeva Tuomenoksa
 • Mari Mynttinen
 • Aki Rintala
 • Minna-Maria Behm
 • Anne Suikkanen
 • Taina Anttonen
 • Minna Mukka
 • Annukka Kivisaari
 • Emilia Laapio-Rapi
 • Tarja Korpela
Ryhmät
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyöinfo 7.2.2024 klo 9.00-12.00

Lisäksi opintojaksoon kuuluu tutkimuksellisen kirjoittamisen 1 op osio, josta vastaa kielikeskus.
Mikäli et jo keväällä osallistunut opinnäytetyöprosessiin kuuluvalle tutkimuksellisen kirjoittamisen luennolle, vastaavia luentoja on tarjolla myös syksyllä 2023. Valitse yksi seuraavista hyvinvoinnin alan luennoista:

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa menetelmä kirjalista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu suunnitelman ohjaukseen ja palauttaa LAB ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeiden mukaisen suunnitelman ohjaajalleen erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kehittää varhaisen tuen malleja ja toimintatapoja työelämälähtöisesti
- arvioida toiminnan vaikuttavuutta lasten ja nuorten kannalta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Se sisältää aloitusinfon, kaksi lähiopetuswebinaaria ja loppureflektion. Lähiopetuswebinaareissa on mahdollisuus myös oppimistehtävän ohjaukseen.

Opintojaksolla tehdään arvioitava kaksiosainen oppimistehtävä (Varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen ja sen implementointi).

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus ajalla 22.3.2024-17.5.2024

Aloitusinfo 22.3 klo 14-15 (ei pakollinen, tallennetaan)

Kaksi webinaaria:
to 4.4.24 klo 8-10 ja
ma 29.4.24 klo 8-10.

Webinaareihin voi osallistua joko reaaliaikaisesti tai ne voi katsoa tallenteena oman aikataulun mukaisesti.

Päätöswebinaari (loppureflektio) 17.5.2024 klo 10-12.(ei tallenneta).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan erikseen opintojakson alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimisympäristö

Virtuaalinen oppimisympäristö (Moodle, Zoom). Oppimistehtävään liittyvä työelämä- tai hankeympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus ajalla 22.3.2024-17.5.2024

Sisältö:

Aloitusinfo 22.3 klo 14-15 (ei pakollinen, tallennetaan)

Kaksi webinaaria:
to 4.4.24 klo 8-10 ja
ma 29.4.24 klo 8-10.

Webinaareihin voi osallistua joko reaaliaikaisesti tai ne voi katsoa tallenteena oman aikataulun mukaisesti.

Päätöswebinaari (loppureflektio) 17.5.2024 klo 10.00-12.00

Opintojaksolla tehdään kaksiosainen varhaisen tuen kehittämiseen liittyvä oppimistehtävä (implementointisuunnitelma).

Sisältö

Sisältö: Varhainen tuki lapsi- ja perhepalveluissa, näyttöön perustuvat menetelmät ja implementointi sekä lapsivaikutusten arviointi

Tavoitteet: Opiskelija osaa

- kehittää varhaisen tuen malleja ja toimintatapoja työelämälähtöisesti
- arvioida toiminnan vaikuttavuutta lasten ja nuorten kannalta

Arviointimenetelmät

Koko opintojakson arviointi 1-5

Opintojakson arviointi perustuu kaksiosaiseen varhaiseen tukeen liittyvään oppimistehtävään (Infograafin taustoitus arviointi 1-5 muodostaen 60% arvosanasta sekä infograafiin arviointi tyydyttävä-hyvä -kiitettävä muodostaen 40% arvosanasta).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- etsii näyttöön perustuvia varhaisen tuen malleja ja toimintatapoja sekä perustelee niiden käytön hyödyllisyyttä
- osaa suunnitella näyttöön perustuvan varhaisen tuen implementointisuunnitelman

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-osaa arvioida kriittisesti näyttöön perustuvia varhaisen tuen malleja ja toimintatapoja
- osaa luovasti suunnitella ja soveltaa näyttöön perustuvan varhaisen tuen implementointisuunnitelman

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kehittää innovatiivisesti näyttöön perustuvia varhaisen tuen malleja ja toimintatapoja sekä arvioida niiden vaikuttavuutta
-osaa innovoida näyttöön perustuviin varhaisen tuen malleihin ja toimintatapoihin liittyvän implementointisuunnitelman

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYKL22S
  Kliininen asiantuntija, hoitotyö (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYKUNLI22SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE22S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
 • HLTIYSTD22SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- tietää amk toimintaympäristön, pedagogiikan keskeiset periaatteet ja oppimisprosessin
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaa osaltaan arvioida amk-opiskelijan osaamista osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- osaa toimia erilaisissa opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ylempi AMK-opiskelija (Hyvinvointiyksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu)

- mahdollisuus suorittaa 5 op täydentäviä opintoja toimimalla työelämäosaajana Hyvinvointiyksikön AMK-koulutuksessa
- hakuriteeri: aiemmin hankittu laaja työelämäosaaminen ja kiinnostus toimia oman alansa asiantuntijana amk-koulutuksessa.

Toteutus
- osallistuminen AMK-opetukseen opettajan ohjauksessa (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- toteutussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaavan AMK-opettajan kanssa (laajuus, aikataulu, tehtävät, pedagogiset ratkaisut)

Arviointi
- erillinen oppimistehtävä, AMK-opiskelijapalaute omasta osuudesta toteutuksessa sekä AMK-opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan antama arviointi

Hakuajat
- kevätlukukauden AMK-opetukseen lokakuun ja syyslukukauden AMK-opetukseen huhtikuun loppuun mennessä
- huom! ilmoittautuminen Pepissä vasta sen jälkeen, kun hakuprosessi on hyväksytty (HopOn)
- lisätiedot toteutuksesta, hakuprosessista ja hakulomake YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5 op -Moodle (avoin)

Ennakkotehtävä: tutustuu oman alan AMK-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja arvioi osaamisesi

Ajoitus ja läsnäolo

Sovitaan erikseen, AMK-koulutuksen lukujärjestykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Työelämäyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala

Oppimisympäristö

Sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa amk toimintaympäristön, keskeiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisprosessin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan arvioida amk-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita

Arviointimenetelmät

Arviointi sisältää

- amk-opiskelijoiden antama palaute ylempi AMK-opiskelijan osuudesta AMK-opetuksessa
- ohjaavan opettajan antama palaute ylempi AMK-opiskelijalle suorituksesta (arviointilomake + keskustelu)
- ylempi AMK-opiskelijan oma arvionti AMK-opetussuorituksesta
- kehittämistehtäväraportti

Arvosana: hyväksytty-hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osallistuminen AMK-opetukseen ja kehittämisraportti eivät täytä ylempi AMK-koulutuksen arviointikriteereitä (EQF7)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää kriittisesti ajankohtaista tietoa ja tietolähteitä AMK-opetuksessa
- osoittaa perehtyneisyytensä AMK-toimintaympäristöön, keskeisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisprosessiin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan kriittisesti arvioida AMK-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita
- osoittaa kehittämistehtäväraportissa perehtyneisyytensä AMK-opetuksen syventämiseen ja kehittämiseen

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 11.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa matalan kynnyksen sekä vaativan ja erityistason palveluiden monitoimijaista osaamista
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia integratiivisia toimintamalleja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy opetuspäivät 2.9. klo 9-16 Zoom sekä 30.9. klo 9-12 Zoom.

Opintojakson suoritus koostuu itsenäisesti tai parityönä toteutettavista kirjallisesta raportista (Integratiivisten työmallien kehittäminen lapsi- ja perhepalveluissa ) ja LAB Focus-sivustolla julkaistavasta aiheeseen liittyvästä blogikirjoituksesta.

Raportti perustuu lähdeaineistoihin. Blogi perustuu kirjoitettuu raporttiin ja työelämän integratiivisiin toimintamalleihin kuvaten jo kehitettyä toimintaa tai visioiden sitä.

Tehtävien ohjeet ja materiaali käydään läpi ensimmäisenä opetuspäivänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa 2.9.2024 ja päättyy 11.11. 2024

Opintojaksoon sisältyvät opetuskerrat:

2.9. klo 9-16 Zoom
30.9 klo 9-12 Zoom

Blogi tulee olla valmis 11.11., jolloin opintojakso päättyy.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Uudet kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ja raportit

Materiaali käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä

Oppimisympäristö

Työelämän ympäristöt, Zoom ja Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- soveltaa matalan kynnyksen sekä vaativan ja erityistason palveluiden monitoimijaista osaamista
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia integratiivisia toimintamalleja

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen opsin ydinosaamisen viimeisenä, kokoavana opintojaksona.

Arviointimenetelmät

Arviointi numeerisesti 1-5
Arviointi kohdistuu sekä kirjalliseen raporttiin (arviointi 1-5) että julkaistavaan blogi-kirjoitukseen (hyväksytty-täydennettävä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Raportin arviointikriteerit:
-Integraation ja monitoimijaisuuden käsitteitä avataan niukasti.

- Integratiivinen toimintalli esitellään, mutta siihen liittyvä kehittämisen tai osallisuuden näkökulma jää puuttumaan.

- Integraation eri tasojen (esimerkiksi matalan kynnyksen palveluiden sekä vaativan ja erityistason palveluiden) kokonaisuus jää toteavalle tasolle, missä teoreettiset perustelut ovat vähäiset.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Raportin arviointikriteerit:
-Integraation ja monitoimijaisuuden käsitteitä on tarkasteltu lähteiden tuella hyvin, mutta oma reflektio aiheesta puuttuu.

- Integratiivinen toimintalli esitellään, samoin siihen liittyvä kehittämisen tai osallisuuden näkökulma.

-Integraation eri tasojen (esimerkiksi matalan kynnyksen palveluiden sekä vaativan ja erityistason palveluiden) kokonaisuus hahmottuu osittain.

-Teoreettinen tarkastelu on rakenteen ja esitystavan osalta selkeä. Käytetyt lähteet ovat relevantteja, mutta niitä on hyödynnetty referaatinomaisesti.
-

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Raportin arviointikriteerit:
--Integraation ja monitoimijaisuuden käsitteitä on tarkasteltu monipuolisesti, laajasti ja reflektoiden.

- Integratiivinen toimintalli esitellään, samoin siihen liittyvä kehittämisen sekä osallisuuden näkökulma.

- Integraation eri tasojen (esimerkiksi matalan kynnyksen palveluiden sekä vaativan ja erityistason palveluiden) kokonaisuus on jäsennetty selkeästi.

-Teoreettinen tarkastelu on rakenteen ja esitystavan osalta selkeä ja looginen. Käytetyt lähteet ovat relevantteja ja niitä on hyödynnetty monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

23.08.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABYTO24H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä lasten, nuorten ja perheiden arkeen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa lapsen ja nuoren arjen ympäristöjä ja instituutioita koskevaa tietoa kriittisesti ja eettisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oppimistehtävien ohjeet ja materiaali käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla 23.8.2024. (klo 9-16, Zoomissa). Toinen opetuskerta on 4.10.2024 (klo 9-16).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Oppimateriaali koostuu alaan liittyvistä kotimaisista ja/tai kansainvälisista tutkimuksista, raporteista, artikkeleista ja videoluennoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaista suoritustapaa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Oppimisympäristö

Työelämän oppimisympäristöt ja verkko-oppimisympäristö.

Sisältö

Opiskelija osaa
- määritellä lasten, nuorten ja perheiden arkeen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa lapsen ja nuoren arjen ympäristöjä ja instituutioita koskevaa tietoa kriittisesti ja eettisesti

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan henkilökohtaisen kirjallisen oppimistehtävän perusteella.
Oppimistehtävän palautus on 31.10.24 Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojaksoon kuuluu myös lukupiirityöskentely, joka arvioidaan hyväksytty- hylätty. Lukupiiri kokoontuu kaksi kertaa opintojakson aikana. Lukupiirityöskentelyn hyväksytty suorittaminen edellyttää lukupiiriin osallistumista sille varattuna aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

-osoittaa oppineensa käsitteitä ja määritelmiä, mutta väärinkäsitykset haittaavat asioiden ymmärtämistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

-ymmärtää erillisiä asioita ja pohdiskelee, mutta ei ole vielä muodostanut kokonaiskuvaa opiskeltavista asioista eikä pysty soveltamaan oppimaansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

sijoittaa uuden asian laajempaan yhteyteen ja aikaisempiin tietoihinsa
- osoittaa pystyvänsä tiedon soveltamiseen ja arvioimiaan ratkaisujaan
- on muodostanut oman käsityksen asiasta ja tarkastelee asiaa uusista näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

07.10.2024 - 02.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABYTO24H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa
asiantuntijatiedon rinnalla
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia käytäntöjä yhteistyösuhteita rakentaen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa etäopetuksena. Opintojaksoon liittyy kaksi opetuspäivää ja yksi kehittämistehtävän ohjauskerta Zoomissa: opetuspäivät 7.10.2024 klo 9-15 ja 2.12.2024 klo 9-14. (Luennot tallennetaan) Kehittämistehtävään liittyvää ohjausta on tarjolla 29.10.2024 klo 8-10.

Opintojaksoon kuuluu yksin tai parityönä toteutettava omaan työhön/työalueeseen liittyvä kehittämistehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso aukeaa 7.10.2024 ja päättyy 2.12.2024.
Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti.
Opintojaksoon liittyy kaksi opetuspäivää ja yksi kehittämistehtävän ohjauskerta Zoomissa: opetuspäivät 7.10.2024 klo 9-15 ja 2.12.2024 klo 9-14. (Luennot tallennetaan) Kehittämistehtävään liittyvää ohjausta on tarjolla 29.10.2024 klo 8-10.
(Näissä ei ole läsnäolovelvoitetta).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Oppimateriaali koostuu alaan liittyvistä kotimaisista ja/tai kansainvälisista tutkimuksista, raporteista, artikkeleista ja videoluennoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukseen ei ole valinnaista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

Tehtäviä tehdään yhteistyössä työelämän kanssa

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö sekä työelämän oppimisympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on
yksi laajempi kehittämistehtävä, jonka palautus on opintojakson päättyessä 2.12.2024.

Sisältö

Opiskelija osaa
- analysoida lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa
asiantuntijatiedon rinnalla
- kehittää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevia käytäntöjä yhteistyösuhteita rakentaen

Opiskelija toteuttaa lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavan kehittämistehtävän omaan työhönsä/työalueeseensa liittyen.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena ovat itsenäinen tai parityönä tehty kehittämistehtävä.
Kehittämistehtävä arvioidaan numeerisesti 1-5...

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-etsii johdonmukaisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä sekä perustelee tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- osaa suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten osallisuutta edistävää toimintaa/käytäntöjä omalla alallaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- arvioi kriittisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä tietolähteitä
- osaa kehittää lasten ja nuorten osallisuutta edistävää toimintaa/käytäntöjä hyödyllisiä aloja ylittäviä yhteistyösuhteita rakentaen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti lapsen ja nuoren osallisuutta käsitteleviä kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä omalla erityisellä asiantuntija-alueellaan
- osaa arvioida ja kehittää lasten ja nuorten osallisuutta edistävää strategista toimintaa/käytäntöjä