Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden ja logistiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 23S, verkko-opinnot
Tunnus
(LLTILIL23SV)

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 24K, verkko-opinnot
Tunnus
(LLTILIL24KV)
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 22S, verkko-opinnot
Tunnus
(LLTILIL22SV)

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 23K, verkko-opinnot
Tunnus
(LLTILIL23KV)
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 21S, verkko-opinnot
Tunnus
(LIL21SVLTI)

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka 22K, verkko-opinnot
Tunnus
(LIL22KVLTI)
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot
Tunnus
(LIL20SVLTI)

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot
Tunnus
(LIL21KVLTI)
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(LILIL19SM)

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Lahti
Tunnus
(LILIL20KV)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sari Jokimies
Ryhmät
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ryhmä- ja yksilötapaamiset, opintojen suunnittelua tukevat oppimistehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Syksyllä 2023 orientaatio + ryhmätapaamiset kerran kuussa ja henkilökohtaiset HOPS-keskustelut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Peppi, Moodle, Teams/Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 h ajankäyttöä.

Sisältö

- ryhmäytyminen
- henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ( AHOT), oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen tapaamisiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ryhmä- ja yksilötapaamiset, opintojen suunnittelua tukevat oppimistehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Syksyllä 2023 orientaatio + ryhmätapaamiset kerran kuussa ja henkilökohtaiset HOPS-keskustelut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Peppi, Moodle, Teams/Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 h ajankäyttöä.

Sisältö

- ryhmäytyminen
- henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ( AHOT), oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen tapaamisiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa, henkilökohtaiset HOPS-keskustelut.

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom/Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
- syventää omaa osaamistaan
- kehittää omia oppimisen valmiuksia
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
- arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta

Sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sari Jokimies
Ryhmät
 • LLTILIL22SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa, henkilökohtaiset HOPS-keskustelut.

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom/Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
- syventää omaa osaamistaan
- kehittää omia oppimisen valmiuksia
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
- arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta

Sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Kati Jaakkola
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL21SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun verkkosessiot tuutoropettajien kanssa

HOPS-keskustelut tutoropettajan kanssa.

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjetyksen mukaisesti. Verkkosessioiden info-osuudet tallennetaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa, eLABissa.

Oppimisympäristö

Zoom/Teams, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL21SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun verkkosessiot tuutoropettajien kanssa

HOPS-keskustelut tutoropettajan kanssa.

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjetyksen mukaisesti. Verkkosessioiden info-osuudet tallennetaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa, eLABissa.

Oppimisympäristö

Zoom/Teams, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 04.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sampo Kokkonen
 • Sami Lanu
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu 100 %. Opintojakso on tarkoitettu verkko- ja monimuoto-opiskelijoille.
Videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, Moodle-tentit, yksilötehtävät ja esseet.
Kaikki opintojakson tehtävät tulee suorittaa opintojakson aikataulun mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus Moodle-sivuston mukaisesti. Opintojakso avautuu 28.8.2023 ja on suoritettavissa 4.12.2023 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-Bergström, S. & Leppänen, A. 2021 (2018 käy Yrityksen asiakasmarkkinointi (saatavissa e-kirjana)
-Moodlessa erikseen jaettava tehtäväkohtainen materiaali
-Videoluennot

Sisältö

Mitä on markkinointi, osto- ja kulutuskäyttäytyminen, kilpailijat, kumppanit ja liiketoimintaympäristöt, segmentointi ja kohdentaminen, brändit ja brändäys, tuotteistaminen, some- / digimarkkinointi sekä asiakaspalvelu ja myyntityö.

Arviointimenetelmät

Kurssin suorittamiseksi tulee kaikki osa-alueet suorittaa hyväksytysti Moodlessa annettuun päivämäärään mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Kaikkia kurssin osa-alueita ei ole suoritettu hyväksytysti tai kaikkia tehtäviä ei ole tehty opintojakson aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään riittävän selkeästi. Tehtävät ovat pääosin loogisia kokonaisuuksia ja niiden suhteet osataan kuvata.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on kuvannut saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla.
Tehtävät sisältävät tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään riittävän selkeästi. Tehtävät ovat pääosin loogisia kokonaisuuksia ja niiden suhteet osataan kuvata.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tehtävien näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa. Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan tehtävän kohdetta kriittisesti. Työt ovat ehyitö ja loogisia kokonaisuuksia. Tehtävissä kuvataan myös ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Vihava
Ryhmät
 • LLTILIL22KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22KV Lahti

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to:
- interpret business transaction documents
- use field-specific business terminology and style of writing
- prepare clear and accurate business messages in correct English
- prepare explicit and effective texts for use within and outside the organization, and to meet the communicative needs.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online (100%) via Moodle. Individual and team work. Independent study, guidance provided by the teacher on request (via email). Assignments to complete according to instructions and to hand in for the teacher to provide feedback and assessment. Self-evaluation.

Ajoitus ja läsnäolo

No scheduled meetings, no contact classes either online or on campus. However, students must adhere to given deadlines for assignments. Some time for online teamwork must be arranged in small groups or pairs.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Provided by the teacher on Moodle. Online reading materials, exercises, assignments, and a test.

Uusintamahdollisuudet

Students who fail the course will need to complete the course requirements within one year (12 months) from the end of the course period. Consult the teacher to agree on retakes of failed assignments and upgrading exams.

Oppimisympäristö

Online (100%) via Moodle. Email for communication between the students and the teacher.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The approximate student workload is 80 hours during the course, divided evenly over the course.

Sisältö

- appropriate genres and styles in business communication
- terminology of sales and purchases, typical phrases
- import and export document models and their use
- internal and external business communication including newsletters and press releases

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at a B2 level according to the Common European Framework. Students who have successfully completed other business writing or correspondence courses in English are not recommended to take this course.

Arviointimenetelmät

Students are to complete the assignments according to the given timetable, pass a test, and write a self-evaluation essay at the end of the course. The teacher assesses the students' performance individually on a scale of 5-0 (certain assignments Pass/Fail). Failed/grade 0 assignments and a failed test can be retaken twice. If the student completes the course (grade 4-1) but wishes to upgrade, one attempt is allowed. Consult the teacher about retakes and upgrade exams.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student does not complete the tasks, or the student's writing skills do not meet the grade 1 criteria.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements minimally. Work displays vaguely consistent and appropriate register. Content is vaguely effective and diverse. Much of the text lacks logic and cohesive elements. The text is not in keeping with style-specific conventions. The student constructs minimally understandable sentences. Grammatical irregularities occur often. Vocabulary is minimally appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements adequately. Work displays somewhat consistent and appropriate register. Content is somewhat effective and diverse. The text has a reasonably logical structure and is rather cohesive. Minor mistakes occur in style. The student mostly constructs sentences well. Grammatical irregularities occur. Vocabulary is adequately professional and mostly appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements fully. Work displays consistent and appropriate register. Content is effective, diverse and skillfully delivered. The text has a clear and logical structure and is cohesive, fluent, and versatile. The student uses varied structures although occasional grammatical irregularities may occur. Vocabulary is varied and professional and typically appropriate to the context.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Tarja Isola
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Orientaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Orientaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa ja se pitää sisällään verkkoluentoja, luentotallenteita sekä itsenäisiä tehtäviä. Verkkoluennoilla tehdään myös yhdessä ja keskustellaan. Osa kurssista suoritetaan verkkokurssin omaisesti. Opettajan opettamat verkkoluennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen Moodlesta. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ja tehtävistä kurssin alkaessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisalusta Moodle, verkkoluennot Zoomissa, työskentely itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus on 5 opintopistettä mikä vastaa keskimäärin noin 135 työtuntia opiskelijalta. Osa tehtävistä on tehtävissä opiskelijan oman aikataulun mukaan, osaan on annettu aikaraameja.

Sisältö

Sisältö
- Esimiestyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
- Ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esimiestyö
- Vastuullisuus esihenkilötyössä
- Työlainsäädännön perusteet ja esimiehen juridiset vastuut ja velvollisuudet
- Itsensä johtaminen ja esimiehenä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Verkkokampus, Lappeenranta
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen ohjaustunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22SV Lahti
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen ohjaustunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä on itsenäisesti, oman aikataulun mukaan syksyllä 2023 suoritettava toteutus. Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden ja -materiaalien, harjoitus- ja oppimistehtävien avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti viikkojen 36-50 aikana. Vapaaehtoinen ohjaustunti joka toinen viikko Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135 h opiskelijan työkuormaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin oppimisalustalla suoritettaviin tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää yksittäisiä johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jukka-Mikael Rokio
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2023.

Info toteutuksesta jaetaan videoklippinä viikon 42 lopussa - linkki ilmoitetaan osallistujille moodlen kautta.

Toteutus verkkototeutus ja pohjautuu
- viiden viikon aikana jaettaviin videoklippeihin ( 15 - 17 kappaletta )
- videoklippeihin pohjautuviin kirjallisiin tehtäviin
- tehtäväpakettiin sekä siihen liittyvään kirjallisuuteen

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 44 ja toteutus on täysin aikaan ja paikkaan sitomaton - opiskelija suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaan syyslukukauden 2023 aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä kirjallinen materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Nauhoitetut videoklipit sekä moodlen oppimisalusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täysin oman aikataulun mukainen.

- 15 - 17 nauhoitettua lyhyttä videoklippiä
- kirjalliset tehtävät pohjautuen em. videoklippeihin
- itsenäinen tehtäväpaketti kirjallisuuteen ( ladattuna moodleen ) pohautuen
- ei erillistä lopputenttiä !!!

Sisältö

Sisällön pääkohdat:
- talousajattelun taustaa
- mikro- ja makrotalousajattelun peruskäsitteitä
- inflaatio
- työllisyys ja työttömyys
- suhdannevaihtelu ja talouspolitiikka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisen videoklipin yhteydessä.

Ei erillistä tenttiä - arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin sekä tehtäväpakettiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kirjallisten tehtävien ja / tai tehtäväpaketin läpäisykriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Olli Leppänen
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy videoluennot, harjoitustehtäviä ja minitestit. Oppimiseen saa henkilökohtaista tukea keskustelupalstan ja verkkoklinikoiden avulla. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/1-2 viikkoa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa nopeammalla tahdilla opiskelijan valinnan mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, mutta verkko-opiskelua tukemaan järjestetään jokaisesta aihealueesta vapaaehtoinen verkkoklinikka. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 4.9. alkaen. Verkkoklinikat ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat syys-marraskuulle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Verkko-oppimistympäristössä esitettävä materiaali
- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso arvioidaan viikkoharjoitusten ja minitestien perusteella.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja jokaiseen aihealueeseen liittyvät minitestit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja minitestien avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sari Jokimies
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opintojakso.

Ensisijaisesti LLPRLII23SV ja LLTILIL23SV -ryhmille.

Opintojakson alussa määritellään opintojakson suorittamisvaatimukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa orientaatioluennolla viikolla 36.

Luennot tallennetaan ja tallenteet jaetaan Moodlessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Logistiikan maailman verkkosivut https://www.logistiikanmaailma.fi/.

Materiaalit jaetaan kurssialustalla Moodlessa.

Oppimisympäristö

Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä (5 op = 135h).
Verkkoluennot, itsenäiset yksilö ja ryhmäoppimistehtävät ja harjoitukset.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet jäivät saavuttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammatikäsitteitä
- kuvata toimitusketjun perusasiat
- kuvata logistiikan merkitystä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yritykselle ja toiminnalle.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä
- analysoida toimitusketjun tärkeimpiä toimijoita läpi toimitusketjun ja nähdä arvoketjun merkityksen yrityksen toiminnalle ja menestykselle
- perustella toimitusketjun hallinnan merkityksen yritykselle ja taloudelliset vaikutukset.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 70

Koulutus
 • Kieliopinnot LAB
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Matti Mäkelä
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

Students are able to
- comprehend, analyze and summarize authentic professional texts in English
- learn and master strategies for expanding professional vocabulary
- use strategies for effective reading.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course will be taught online through Moodle and will consist of the students studying the course material independently and practising their reading skills through assignments. The assignments consist of reading both popular and academic texts using various reading strategies, completing Moodle quizzes based on their understanding of the text, as well as completing written assignments.

Ajoitus ja läsnäolo

Online course, no attendance requirements.
Autumn 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Provided by the teacher through Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Recognition of prior learning: a language portfolio demonstrating the acquisition of required reading skills plus the Testing section of the course for evaluation.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The overall workload estimate is 81 hours of individual work, including studying the course materials, reading texts, completing quizzes, and working on the assignments. It is expected students will adhere to given deadlines.

Sisältö

Learning vocabulary-building strategies, summary writing, reading techniques (skimming, scanning, critical reading), and text structure by using reading comprehension exercises.

Arviointimenetelmät

Assignments and quizzes on Moodle.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student fails to complete the assignments in time or the submitted assignment repeatedly fails to meet the required criteria.
The student does not pass the test quizzes.
The student fails to capture any of the main points of a given text in their summary and the summary is very difficult to understand due to problems in grammar, syntax or spelling.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student masters the contents of the course in a satisfactory way.
Can read specialized texts using basic reading strategies. Has a poor active reading vocabulary.
Can obtain information, ideas and opinions from specialized sources within his/her field, provided he/she can use a dictionary. Can understand the main ideas of specialized articles outside his/her field.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student masters the contents of the course well.
Can read with a certain degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes. Has a good active reading vocabulary.
Can obtain information, ideas and opinions from specialized sources within his/her field, provided he/she can use a dictionary to confirm his/her interpretation of terminology. Can understand the main ideas of specialized articles outside his/her field.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student masters the contents of the course in an excellent way.
Can read with large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes. Has a broad active reading vocabulary.
Can obtain information, ideas and opinions from highly specialized sources within his/her field. Can understand specialized articles outside his/her field, provided he/she can use a dictionary occasionally to confirm his/her interpretation of terminology.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sami Heikkinen
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin.
- käyttää projektinhallinnan menetelmiä ja osallistavia työkaluja
- hyödyntää ongelmanratkaisutaitoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena. Ennen opintojakson alkua opiskelija saa sähköpostitse ohjeet opintojakson suorittamiseksi. Opintojakso etenee teemoittain. Jokaiseen teemaan liittyy tietoperusta ja tähän kytkeytyvät harjoitteet. Jokaisen teeman käsittelyyn on varattu aikaa 1-2 viikkoa, jonka aikana opiskelija voi tutustua materiaaleihin ja tehdä tehtävät omaan tahtiinsa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista.

Ajoitus ja läsnäolo

Ei kontaktiopetusta, ei läsnäolopakkoa. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin toteutusajan puitteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa jaettava sähköinen materiaali. Osan opintojaksolla tarvittavasta materiaalista opiskelijat tuottavat ja keräävät itse. Opintojaksolla ei tarvita opiskelijan hankkimaa kurssikirjallisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia toteutustapoja. Opintojakson voi AHOToida, jos hallussa on opintojakson sisältöä vastaavat perustiedot. Näissä tilanteissa yhteys opettajaan sähköpostitse. AHOTointi tehdään haastatteluna, jossa opiskelija pääsee kertomaan aiemmasta kokemuksestaan projekteihin liittyen suhteessa opintojakson sisältöihin.

Työelämäyhteistyö

Opiskeljia valitsee opintojaksolla aiheen, jonka ympärille opintojakson tehtävät muodostuvat. Aiheeksi suositellaan työelämälähtöistä aihetta, jonka opiskelija voi tehdä esimerkiksi omalle työpaikalleen. Opintojakson aikana laaditaan suunnitelma projektin toteuttamiseksi.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkkomateriaalin ja itsenäisen työskentelyn yhdistelmänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikana opiskelja tekee itse asettamansa tavoitteen mukaisen määrän tehtäviä. Vähemmällä tehtävämäärällä saa heikomman arvosanan. Kaikki tehtävät tekemällä opiskelija voi saada opintojaksosta arvosanan 5. Opintojakson tehtävät tulevat tehtäväksi tasaisesti opintojakson aikana.

Sisältö

Luova ongelmanratkaisuprosessi
Projektin suunnittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamisvaatimusta.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin kohteena on opiskelijan tekemät tehtävät. Opintojakson arvosana muodostuu hyväksytysti suoritettujen tehtävien määrän mukaisesti asteikolla 1-5. Jokaiseen tehtävään on määritelty hyväksytyn tehtävän kriteerit, jotka täyttämällä tehtävä on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä tason 1 vaatimuksia kriteereiden B1 ja/tai C3 osalta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

B1 käyttää ongelmanratkaisun ja projektinhallinnan opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

B1 soveltaa monipuolisesti ongelmanratkaisun ja projektinhallinnan opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 ottaa toiminnassaan kohderyhmän huomioon

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

B1 valita ongelmanratkaisuun ja projektinhallintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa
C3 toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata taloushallinnon keskeisimmät tehtävät ja prosessit osana yritystoimintaa.
- tehdä yrityksen kirjanpitoa ja laatia tuloslaskelman ja taseen.
- arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet.
- lukea yrityksen tilinpäätöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi muodostuu toteutusajankohdalle (4.9.- 10.12.2023) sijoittuvista 8 työskentelyjaksosta. Yksi työskentelyjakso kestää 1 tai 2 viikkoa. Työskentelyjaksolla työskennellään pääsääntöisesti itsenäisesti ja mahdollisimman aikatauluvapaasti. Työskentelyjaksot sisältävät tavallisesti aihetta koskevat luentovideot, tehtävät ja ratkaisujen läpikäynnit. Lisäksi toteutusajanjaksolla on varattu 3 ohjauskertaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Alustava aikataulu työskentelyjaksoille on seuraava.

1. JAKSO (ma 4.9. - 10.9.)

ma 4.9. klo 17:00-18:00 / Kurssin aloitus ja johdanto (online)

2. JAKSO (11.9.- 24.9.) / Kirjanpidon perusteita

ma 25.9. klo 17:00-18:00 / Vapaaehtoinen ohjauskerta

3. JAKSO (25.9. - 8.10.) / Kirjanpidon perusteita ja poistot

4. JAKSO (9.10.- 22.10.) / Arvonlisäverotus

ti 17.10. klo 17:00-18:00 / Vapaaehtoinen ohjauskerta

SYYSLOMA VKO 43

5. JAKSO (30.10. - 10.11) / Arvonlisäverotus

6. JAKSO (13.11. -26.11.) / Virallinen tilinpäätös

7. JAKSO (27.11.-3.12.) / Virallinen tilinpäätös

to 30.11. klo 17:00-18:00 / Vapaaehtoinen ohjauskerta

8. JAKSO (4.12.-10.12.) / Tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi (2022) Käytännön kirjanpito / harjoituskirja
Moodlen materiaali
Omat muistiinpanot
Muut erikseen ilmoitettavat materiaalit

Suositeltava lisäkirjallisuus:Soile Tomperi Käytännön kirjanpito (teoria)

Uusintamahdollisuudet

-Uusintatentti varsinaisen tentin jälkeen
.

Oppimisympäristö

Moodle
Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelua.

Sisältö

- yleistä taloushallinnosta
- kirjanpidon perusteet
- arvonlisäverotus (ALV)
- virallinen tilinpäätös ja sen lukeminen
- muut opintotavoitteisiin liittyvät sisällöt.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita ennakkotietoja taloushallinnosta

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 40 % kurssin sisällöstä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 40 % - 59 % kurssin sisällöstä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 60 - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 80 - 100 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Mozo
 • Kirsi Kallioniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa linkittää tulevaisuuksien ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan osaksi organisaation strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
- osaa etsiä, jäsentää ja hyödyntää ennakointitietoa.
- osaa innovoida/luoda uusia ratkaisuja ketterän kehittämisen menetelmillä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa:
* Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi
* Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa. Verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa.


Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella 13.9.2023, jossa ohjeistetaan opintojakson sisältöön ja suorituksiin. Opintojaksolla on verkkoluentoja (4 kpl) ja käytännön ennakointiharjoituksia Tulevaisuuspajoissa (4 kpl). Tulevaisuuspajoissa kokeillaan ja sovelletaan ennakointimenetelmiä opintojaksolle annettuun aiheeseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä.
Opintojaksolla tehdään henkilökohtainen raportti, 2 op. Opintojaksolla työstetään myös hankkeelta saatua toimeksiantoa ja laaditaan toimeksiannosta loppuraportti, 3 op.
Osallistuminen verkkoluentoihin ja helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä.

Opintojakson toteutus 13.9. - 13.12.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle ja opettajan muu osoittama materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle
Teams / Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, 135 opiskelijan työtä.
Ennakointi ja soveltavat menetelmät 3 op (81 h), verkkoluentoja ja ohjattua työskentelyä 40 h, ryhmässä työskentelyä 20 h ja itsenäistä opiskelua 21 h.
Strateginen johtaminen muuttuvassa tomintaympäristössä 2 op (54 h), aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja raportointiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
- Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
- Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas sekä ketterät menetelmät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Arviointimenetelmät

Opintojakson 3 op osuudessa arvioidaan
* käsitteet
* ennakointiajattelu
* menetelmien soveltaminen
* toimeksiantotehtävän loppuraportti


Opintojakson 2 op osuudessa arvioidaan
* strategisen johtamisen osuuden loppuraportti.

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa.
Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuustiedon muotoja ja sisältöjä yksittäisistä teemoista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perustella eri tietolähteiden sopivuutta.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida eri työkalujen soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa tulevaisuustietoa omaan alaansa liittyen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida kriittiseseti eri tietolähteiden soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida eri työkalujen toimivuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa, jäsentää ja kriittisesti arvioida tulevaisuustietoa osana strategista johtamista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Tuuli Mirola
 • Minna Ikävalko
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22SV Lahti
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä.
- tehdä perusteltuja valintoja ja käyttää soveltuvia menetelmiä (aineiston hankinta, aineiston analysointi).
- raportoida tutkimusprosessin sekä tulokset ja johtopäätökset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Aloitustapaaminen (verkkotapaaminen) lukujärjestyksen mukaan viikolla 37.

Itsenäistä opiskelua: Luentovideot, oppimateriaali ja harjoitustehtävät.

Menetelmäklinikka-tapaamiset (verkkotapaaminen) lukujärjestyksen mukaan viikoilla 40, 44 ja 48

Tentti viikolla 49 lukujärjestyksen mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitustapaaminen (verkkotapaaminen) viikolla 37 lukujärjestyksen mukaan.
Menetelmäklinikka-tapaamiset online lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien Moodlessa jakama materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti viikolla 49 lukujärjestyksen mukaan.
Uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle, ZOOM/TEAMS

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Aloitustapaaminen 2 tuntia.
Menetelmäklinikat 3 tuntia (3*1h).
Itsenäistä opiskelua 124 tuntia.
Tentti 3 tuntia

Sisältö

Tutkimuspolku. Tutkimusprosessi ja tutkimukseen liittyvät käsitteet.

Määrällisen tutkimuksen perusteet. Määrällisen aineiston hankkiminen. Kyselylomake ja kysymystyypit. Otantamenetelmät ja otoskoko. Määrällisen aineiston kuvailu: luokittelu, taulukointi, graafinen esittäminen. Suoran jakauman tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut, luottamusväli, muita tunnuslukuja. Tilastollinen riippuvuus: lineaarinen korrelaatio, ristiintaulukointi.

Laadullisen tutkimuksen erityispiirteet. Erilaiset laadulliset tutkimusmenetelmät (mm. case-tutkimus, diskurssianalyysi, grounded theory). Aineiston (teoreettinen ja empiirinen) hankinta. Aineiston analyysi. Tutkimusraportin sisältö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson toteutus on tarkoitettu verkkoryhmien opiskelijoille.
Esitietovaatimuksena ensimmäisen vuoden tai vastaavat opinnot suoritettuna.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen verkkotentti
Arviointiasteikko 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan sillon, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1= Opiskelija ymmärtää tutkimukseen liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä tunnistaa eri tutkimusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kuinka teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa kerätään . Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineiston sisällön kuvailemiseen soveltuvia analysointimenetelmiä ja lukea niistä saatuja tuloksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3= Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää tutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä eri tapoja käyttää tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa kerärä teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa.Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineistoon sopivia analysointimenetelmiä ja tulkita niistä saatuja tuloksia. Opiskelija osaa tuottaa tutkimusraportin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5= Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää tutkimuksen peruskäsitteitä sujuvasti. Opiskelija osaa perustellusti valita aineistonkeruumenetelmän ja kerätä tutkimukseen sopivan teoreettisen ja empiiririsen tutkimusaineiston .Opiskelija osaa perustellusti käyttää ja soveltaa tutkimusaineiston analysointimenetelmiä erityyppisissä tutkimustilanteissa. Opiskelija osaa saatujen tutkimustulosten tulkinnan sekä osaa tehdä tuloksista käytännön johtopäätökset. Opiskelija osaa kirjoittaa syvällisen tutkimusraportin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Olli Leppänen
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Etätentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka
 • Etätentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää opinnoissaan keskeisimpiä toimistosovelluksia
- hyödyntää pilvipalveluita osana ryhmätyöskentelyä
- toimia verkko-opiskeluympäristössä
- toteuttaa yksinkertaisia visuaalisia esityksiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoitellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, videoeditoinnin ja kuvankäsittelyn perussovellusten käyttöä käytännön harjoitusten avulla. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa, eikä läsnäolovelvoitetta lähiopetuksessa ole. Lisätukea kaipaaville tarjotaan vapaaehtoisia klinikoita, joissa saa apua harjoitusten tekemiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkoklinikat, opettajan tuki ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat tasaisesti lukukauden ajalle. Opinnot voi halutessaan suorittaa itsenäisesti ja joustavasti tätä minimiaikataulua nopeammin. Minimiaikataulussa on pysyttävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa saatavilla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Excel-etätentti tehtävissä opintojakson lopussa määriteltävänä ajankohtana etäopetusympäristössä. Tentti on mahdollista suorittaa erikseen pyytämällä myös aikaisemmin, jos opiskelija suorittaa harjoitustehtävät minimitahtia nopeammin.

Oppimisympäristö

Etäopetusympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa taisesti keskimäärin 8-12 tuntia viikossa 14 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

- Taulukkolaskennan, tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikka-ohjelmien käyttö.
- Yksinkertaisten kuvanmuokkausten tekeminen kuvanmuokkausohjelman avulla
- Lyhyen videoesityksen käsikirjoittaminen, nauhoittaminen ja yksinkertainen videoeditointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti liiketalouden LLTILII23SV ja LLPRLII23SV -ryhmien opiskelijoille. Jos vapaita paikkoja jää, voidaan opintojaksolle ottaa mukaan myös muita opiskelijoita.

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- Word- ja Powerpoint -harjoitustyöt
- Excel-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan harjoitustehtävien ja tentin avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, kuvankäsittely ja videoeditoinnin perussovellusten perustoimintojen käytön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, kuvankäsittely ja videoeditoinnin perussovellusten erilaiset käyttömahdollisuudet ja toiminnot. Opiskelija ymmärtää ja tunnistaa sovelluksen kehittyneempiäkän toimintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten toimintoja laajasti ja valita käsiteltävään tehtävään parhaiten sopivat työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa käyttää sovelluksen kehittyneempiäkin toimintoja tehokkaasti ja sujuvasti. Lisäksi opiskelija osaa kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin perussovellusten erilaiset käyttömahdollisuudet ja toiminnot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Sari Suominen
Opetusryhmät
 • Aloitusinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoklinikka 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoklinikka 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL22KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 22KV Lahti
Pienryhmät
 • Aloitusinfo
 • Verkkoluento
 • Verkkoklinikka 1
 • Verkkoklinikka 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta.
- löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti.
- arvioida liikeidean kannattavuutta.
- kehittää liiketoimintamallia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

100-prosenttinen verkkototeutus. HUOM. Päiväryhmä LLTILII22K ilmoittautuu omaan kurssitoteutukseensa (3010-loppuinen). Opintojakso sisältää eri tavoin toteutettuja asiantuntijapuheenvuoroja/-kirjoituksia, tiedon etsintää sekä kontaktointia sidosryhmiin, esimerkiksi yrittäjiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Palautettavia tehtäviä on kaksi: yksilötehtävä ja neljän hengen ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Harjoitustyössä on kolme suoritusvaihtoehtoa: perinteinen raporttimuotoinen työ, BMC-muotoinen työ sekä liiketoimintasuunnitelma. Kurssilla hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet StartHubin, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tervetuloa mukaan!

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssilla on neljä kontaktikertaa Zoomissa klo 17-18:
1. Aloitusinfo: sukellus aiheeseen, tehtävät ja suoritustavat (kaikki mahdollisuuksien mukaan paikalle)
2. Toisen lähikerran sisältö tarkentuu ryhmän ja toteutuksen mukaan
3. Verkkoklinikka: harjoitustyön ohjausta (vapaaehtoinen)
4. Verkkoklinikka: harjoitustyön ohjausta (vapaaehtoinen)
Aloitusinfo tallennetaan. Tarkemmat tiedot tulevat Moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva sekä opiskelijoiden itsensä hankkima materiaali. Lisäksi voi olla yhteistyökumppanien kautta tulevaa materiaalia. Suositeltavat oppaat:
1. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
2. Yritystulkki, https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/ladec/
3. Suomi.fi/Yrityksen perustajalle, https://www.suomi.fi/yritykselle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista omaan yrittäjyyteen liittyvistä näytöistä on sovittava ennen harjoitustyöryhmien muodostamista.
Kurssin voi suorittaa myös StartHub- ja Business Mill -ympäristöissä.

Työelämäyhteistyö

StartHub Lahti, Business Mill Lappeenranta, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Suomen Yrittäjät, Päijät-Hämeen Yrittäjät sekä muut yritys- ja asiantuntijakontaktit. Potentiaaliset asiakkaat.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, korkeakouluyhteisö, työelämä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormitus on 4 x 27 h = 108 h, joka jakaantuu kurssin toteutusajalle.

Sisältö

Sisältö
- yrittäjyyden merkitys itselle
- liiketoimintamallit, ideoiden kaupallistaminen (innovaatiot)
- liikeidean kannattavuus
- verkostot ja yhteistyö.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointia suoritetaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin sekä annettuihin ohjeisiin ja aikatauluihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta. Hän osaa löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti. Hän osaa myös arvioida liikeidean kannattavuutta perustellusti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta. Hän osaa löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti. Hän osaa myös arvioida liikeidean kannattavuutta perustellusti ja kriittisesti. Lisäksi hän osaa kehittää liiketoimintamallia havainnollisesti ja monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden ja logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jonathan Bradshaw
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILIL23KV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Suomen oikeusjärjestelmän perusteet, oikeussubjektit ja oikeussuhteet.
- juridisten lähteiden käytön ja tiedonhaun.
- ottaa huomioon liiketoiminnan keskeiset oikeudelliset riskit ja mahdollisuudet liiketoimintaa suunniteltaessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot tapahtuvat verkossa Zoom:in kautta. Viikot, jolloin ei ole luentoja, opiskelijoilla on projekti, joka hoidetaan ryhmissä (max 5 opiskelijaa).

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen projektiin ja tentteihin on pakollista.

Oppimisympäristö

Luennot tapahtuvat verkossa Zoom:in kautta.

Arviointimenetelmät

Arviointi jakautuu kolmeen osaan:

- Projekteihin liittyen opiskelijat pitävät esityksiä kurssin aikana
- Luentoihin liittyen opiskelijoilla on kaksi online tenttiä

Arviointi jakautuu tasaisesti, eli esitys on 33%, ensimmäinen tentti on 33% ja toinen tentti on 33% koko arvioinnista. Osallistuminen projektiin ja tentteihin on pakollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Online tentti – Arvosana 50% - 59%

Projekti – Opiskelijat tunnistavat päävaiheet eli miten osakeyhtiö perustetaan, miten sitä johdetaan ja miten se lakkautetaan lain näkökulmasta. Jotkut tärkeät vaiheet jäävät kuitenkin mainitsematta. Esityksen rakenne on epäselvä ja dioissa on liian paljon tekstiä. Opiskelijat lukevat diat ääneen, eivätkä he pysty selittämään asioita omin sanoin. Opiskelijoilla on vaikeuksia lisäysymysten kanssa. Esitys on liian lyhyt tai liian pitkä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Online tentti – Arvosana 70% - 79%

Projekti - Opiskelijat tunnistavat päävaiheet eli miten osakeyhtiö perustetaan, miten sitä johdetaan ja miten lakkautetaan lain näkökulmasta. Kaikki tärkeimmät vaiheet mainitaan. Esityksen rakenne on selvä ja dioihin kuului vain vähän tekstiä. Opiskelijat pystyivät selittämään esityksen omin sanoin. Opiskelijat pystyivät vastaamaan lisäkysymyksiin hyvin. Esityksen kesto oli sopiva.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Online tentti – Arvosana 90% - 100%

Projekti - Opiskelijat tunnistavat päävaiheet eli miten osakeyhtiö perustetaan, miten sitä johdetaan ja miten se lakkautetaan lain näkökulmasta. Kaikki nämä tärkeät vaiheet mainitaan. Esityksen rakenne on selvä ja dioihin kuului vain vähän tekstiä ja paljon kuvia, jotka antavat lisäarvoa. Opiskelijat pystyivät selittämään esityksen omin sanoin ja esitys sujuu luonnollisesti. Opiskelijat pystyivät vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin hyvin. Esityksen kesto on sopiva.