Siirry suoraan sisältöön

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTISIK24S)
Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTISIK23S)
Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTISIK22S)

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 23K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTISIK23K)
Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SIK21SLTI)

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu 22K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SIK22KLTI)
Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SIK20SLTI)

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SIK21KLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, mahdolliset vierailut, harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023.
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

Ammattimaisen työnäytekansion suunnittelu ja toteutus. Olemassa olevien portfolioiden tarkastelu ja arviointi. Ammattimaisen ansioluettelun tekeminen. Graafisen suunnittelun, typografian ja Adobe InDesign- sekä Illustrator-ohjelmistojen perusteet. Lisäharjoituksena kuosisuunnittelun perusteet sekä Photoshop-tilaharjoitus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, Käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus.
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin.
Harjoitustehtävät suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.
Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, mahdolliset vierailut, harjoitustehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollinen uusintamahdollisuus tulee neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

Ammattimaisen työnäytekansion suunnittelu ja toteutus. Olemassa olevien portfolioiden tarkastelu ja arviointi. Ammattimaisen ansioluettelun tekeminen. Graafisen suunnittelun, typografian ja Adobe InDesign- sekä Illustrator-ohjelmistojen perusteet. Lisäharjoituksena kuosisuunnittelun perusteet sekä Photoshop-tilaharjoitus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, Käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus.
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin.
Harjoitustehtävät suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.
Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijoiden yksilöohjaus ja ryhmäohjaus kampuksella ja zoomissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023.
Osallistuminen yhteisiin tapaamiseen pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Mahdolliset uusintamahdollisuudet pitää neuvotella jakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus ja Zoom.

Sisältö

Ohjausta ja keskusteluja liittyen alaan, alan opiskeluun, ja opiskelijoiden yksilölliseen ammatilliseen kasvuun.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen tapaamiseen, osallistuminen keskusteluihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuminen tapaamiseen, osallistuminen keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijoiden yksilöohjaus ja ryhmäohjaus kampuksella ja zoomissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023.
Osallistuminen yhteisiin tapaamiseen pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Mahdolliset uusintamahdollisuudet pitää neuvotella jakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus ja Zoom.

Sisältö

Ohjausta ja keskusteluja liittyen alaan, alan opiskeluun, ja opiskelijoiden yksilölliseen ammatilliseen kasvuun.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen tapaamiseen, osallistuminen keskusteluihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuminen tapaamiseen, osallistuminen keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella tai Zoomissa, ekskursiot, harjoitustehtävät, Moodle.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023. Läsnäolovaatimus vähintään 80 % opetuskerroista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteyttä.

Uusintamahdollisuudet

Mahdolliset uusintamahdollisuudet pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus, ekskursiot, Moodle, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, Käyttäjälähtöinen suunnittelu, A More Sustainable Life – International project (Portfolio).

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus .
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin.
Harjoitustehtävät suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.
Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaisen muotoiluprosessin asiantuntijatiimin
jäsenenä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisen tuotekehitysprojektin
- tehdä projektisuunnitelman
- toteuttaa projektiviestintää

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.
Lähiopetus, ohjattu työskentely, itsenäinen- ja tiimityöskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

11.10.-12.12.2023
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan opintojakson aikana Moodlessa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu kurssin laajuuden mukaisesti 5 op x 27 t = 135 tunnin työskentelystä.
Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään opetukseen (luennot, harjoitukset ja ohjaus) sekä itsenäiseen ja tiimeissä toteutettavaan työskentelyyn.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen. Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, sekä opintojakson aikana annettujen tehtävien palauttamista annetussa aikataulussa. Myöhässä palautetut harjoitustyöt vaikuttavat arvosanaa laskevasti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin perusteet CAD-ohjelmalla sekä osaa käyttää 3D-mallintamisen käsitteistöä
- soveltaa aiemmin oppimiaan CAD-taitoja 3D-mallintamiseen
- verrata erilaisten mallinnustekniikoiden ja tiedostomuotojen ominaisuuksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson aikana perehdytään Rhinoceros- ohjelman perusteisiin (2d mallinnus, 3 D mallinnus ja visualisointi)
Suoritustapa:
Osallistuminen luento-opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet:
Rhinoceros ohjelmalla suoritettu harjoitustehtävän hyväksytty suoritus (2D, 3D ja visualisointi). Arviointi hyv. – hyl.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin perusteet CAD-ohjelmalla sekä osaa käyttää 3D-mallintamisen käsitteistöä
- soveltaa aiemmin oppimiaan CAD-taitoja 3D-mallintamiseen
- verrata erilaisten mallinnustekniikoiden ja tiedostomuotojen ominaisuuksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson aikana perehdytään Rhinoceros- ohjelman perusteisiin (2d mallinnus, 3 D mallinnus ja visualisointi)
Suoritustapa:
Osallistuminen luento-opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet:
Rhinoceros ohjelmalla suoritettu harjoitustehtävän hyväksytty suoritus (2D, 3D ja visualisointi). Arviointi hyv. – hyl.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Olli Seppälä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Kurssin aikana on ohjauspäiviä, joissa varmistetaan opiskelijoiden eteneminen sisällöissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalin linkit ja tarvittava ohjeistus verkkokurssimateriaalin käyttöön löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Poikkeustapauksissa hyväksiluku näyttönä.

Työelämäyhteistyö

- Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

- Mahdollinen uusinta seuraavana vuonna samanlaisella CAD-työskentelyn toteutuksella

Oppimisympäristö

- Moodle
- Tietokoneluokka
- Itsenäinen etätyöskentely itse valitsemassaan paikassa
- Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Verkkokurssin suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on palauttanut työnsä suoritettuna kurssin ajankohdan puitteissa.

Hylätty
Opiskelija ei ole palauttanut työtään kurssin ajankohdan puitteissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Timo Sulkamo
 • LAB_virtuaaliopettaja_SIK_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

ArchiCAD-verkkokurssi. Suoritetaan itsenäisesti. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023.
Suoritetaan itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson voi uusia seuraavana lukukautena.

Oppimisympäristö

Verkkokurssi. Moodle ja opetusvideot. Itsenäinen työskentely ArchiCAD-ohjelman parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

ArchiCAD-verkkokurssi. Suoritetaan itsenäisesti. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointi Hyväksytty/Hylätty. Opintojakso on hyväksytty jos vaaditut harjoitustehtävät on palautettu ajallaan. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty jos vaaditut harjoitustehtävät on palautettu ajallaan. Ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kimmo Liimatainen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Kari Metso
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ammattialallaan yleisen CAD-ohjelman perusteet sekä CAD-työskentelyn peruskäsitteistöä
- käyttää CAD-ohjelmaa itsenäisesti suunnittelun työvälineenä
- piirtää CAD-ohjelmalla tarvittavat oman alansa työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

kontaktiopetus koulun tietokoneluokassa

Ajoitus ja läsnäolo

kevät 2024
läsnäolo 80%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ohjelmiston omat tutoriaalit ja youtube -tutoriaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia

Työelämäyhteistyö

ei

Oppimisympäristö

tietokoneluokka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

päivä viikossa

Sisältö

rhiniceros -ohjelmiston käyttö muotoilumallinnuksessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

ei edeltävää osaamista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

liika poissaola
palauttattomat harjoitukset

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa välttävästi käyttää kurssilla opetettua ohjelmistoa muotoilutehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kurssilla opetettua ohjelmistoa muotoilutehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida vaihtoehtoisia mallinnustapoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa ergonomian perusteita suunnittelutyössään
- soveltaa saavutettavuuden ja design-for-all-periaatteita suunnittelutyössään.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ergonomia ja esteettömyys 5 op -opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1.) Itsenäisesti suoritettavasta teoriaosuudesta 2 op
2.) Luennoista ja harjoitustöistä 3 op

Ergonomia ja esteettömyys -opintojakson teoriaosuus suoritetaan itsenäisesti verkossa.
Teoriaosuus koostuu lukutehtävistä sekä itse kirjoitetuista lyhyistä esseistä.
Kirjallisuus ja palautuspaikat löytyvät Moodle-sivulta.

Teoriaosuus on suoritettava ennen Ergonomia ja esteettömyys -opintojakson alkua ja esseet palautettava Moodleen viimeistään 17.9.2023 klo 22.

Luento- ja harjoitustyöosuus tapahtuu pääosin lähiopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan opintojakson aikana Moodlessa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen osallistuminen.
Arviointi numeroasteikolla 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja.
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

21.03.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
Opetusryhmät
 • Luennot, harjoitustehtävät, työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot, harjoitustehtävät, työskentely

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa ergonomian perusteita suunnittelutyössään
- soveltaa saavutettavuuden ja design-for-all-periaatteita suunnittelutyössään.

Ajoitus ja läsnäolo

Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan opintojakson aikana Moodlessa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen osallistuminen.
Arviointi numeroasteikolla 1-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista
• Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus
• Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Olli Seppälä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä visuaalisen esityksen suunnitelmastaan
- fasilitoida keskustelua piirtäen
- tuottaa viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia ja työpiirroksia suunnitelmistaan
- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi alkaa teknisen piirtämisen perusteilla. Opiskelijat toteuttavat itsenäisesti teknisen piirtämisen esittämistavat -lehtiön, joka sisältää piirustukset kuinka kuvataan esimerkiksi halkaisija tai kappaleen pituus teknisessä piirustuksessa. Vihko säilytetään muistiinpanovälineenä teknisen piirtämisen harjoituksissa koko loppukurssin ajan.
Kurssi sisältää harjoitustehtäviä tekniseen piirtämiseen, kiinnitystapojen piirtämisharjoituksia, oman tuotteen suunnittelua, käsivaraista luonnostelua, kaksi harjoitustehtävää digitaaliseen piirtämiseen, moodboardin rakentamista, presentaation kokoamista, esittämistä ja piirtäen idean esittämistä muille. Omasta tuotteesta toteutetaan esitelmä, joka kertoo koko kalusteen luonnostelu- ja suunnitteluprosessin sekä sisältää sen tekniset piirustukset ja havainnekuvat ympäristössään.

Ajoitus ja läsnäolo

- Kurssin ajoitus Pepissä
- 80% läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koneenpiirustus 1 & 2, Aimo Pere
Drawing for product designers - Henry Kevin

Vaihtoehtoisesti kirjastosta joku muu esimerkiksi Aimo Peren kirja teknisen tai koneenpiirustuksen perusteisiin


Hankittavat piirustusmateriaalit
- lyijykynä tai lyijytäytekynä
- Mustekyniä tekniseen piirtämiseen (esim. Micron)
- viivotin
- harppi
- marker-paperia, joka soveltuu copic- ja marker-tussien käyttöön. (ohut, noin 70g erikoispaperi)
- setti harmaasävyisiä Marker- tai Copic-tusseja. Esimerkiksi sävyt 1-5

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Hyväksiluku tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

- luokkahuone piirustusharjoituksissa
- tietokoneluokka digitaalisen piirtämisen harjoituksissa
- Moodlessa kurssin materiaali
- poikkeustapauksissa opetus zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssin piirtämisharjoitukset pyritään suorittamaan pääasiassa tuntien aikana
- Kurssin oma kalustetehtävä vaatii aikaa ja perehtyneisyyttä myös tuntien ulkopuolisella ajalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Kurssi ei vaadi aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

- Teknisen piirtämisen esittämistavat -lehtiö
- harjoitustehtävät 1-3
- harjoitustehtävät
- oman kalusteen suunnitelma ja sen esitelmä
- digitaaliset piirustukset 1-2

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Liikaa selvittämättömiä poissaoloja
- Liikaa palauttamattomia töitä
- Opiskelija ei ole sitoutunut tai osallistunut aktiivisesti opetukseen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää esitysteknisten taitojen tarpeen muotoilijan työssä. Opiskelija on suorittanut joitakin tehtäviä toteutuksella. Tehtäviä puuttuu tai perehtyneisyys vähäistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee erilaisia esitystekniikoita ja osaa soveltaa niitä omaan työskentelyynsä. Työt hyvätasoisia, toiminta kurssilla aktiivista. Opiskelija osaa soveltaa teknisen-, käsivaraisen- ja perspektiivipiirtämisen oppia tehokkaasti työhönsä. Työn laatu huolellista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee hyvin erilaisia esitystekniikoita ja osoittaa niihin perehtyneisyyttä. Teknisessä piirtämisessä ei virheitä tai vain vähäisiä. Oman projektin idean ja syntyprosessin esittäminen piirtäen korkeatasoista. Opiskelija osaa soveltaa eri tekniikoita ja kehittää niissä osaamistaan aktiivisesti. Työssä näkyy kehittyminen. Esityksen graafinen ulkoasu ja sisältö osoittaa perehtyneisyyttä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Ilkka Koskela
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Kalusteiden suunnittelu (10 op)
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja analysoida kalusteen toiminnalliset, rakenteelliset ja esteettiset vaatimukset
- kalustesuunnittelun prosessin ja osaa hyödyntää mallityöskentelyä suunnittelun menetelmänä
- hyödyntää ergonomian ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita kalusteiden suunnittelussa
- suunnitella käyttötarkoituksen ja tilasuunnittelun kokonaisuuteen liittyviä kalusteratkaisuja
- laatia suunnitelmistaan mitoitetut työpiirustukset.

Kalusteiden valmistus (10 op)
Opiskelija osaa
- huomioida suunnittelussa valmistuksen vaatimukset
- suunnitella tuotantotaloudellisesti toteuttamiskelpoisia kalusteita, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita
- valita yleisesti käytettyjä sekä ympäristötehokkaita rakenne- ja materiaalivaihtoehtoja
- laatia suunnitelmistaan työohjeet ja CAD-piirustukset valmistusta varten.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu yhteistyöprojektista, luennoista ja yhteistyöprojektiin liittyväatä ohjauksesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Pääpaino on luentomateriaaleissa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana toteutetaan yhteistyöprojekti Piiroinen Oy:n kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan osittain kampuksella kontaktiopetuksella ja opiskelijoiden itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Ryhmät
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen
- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, presentaatiot, palautekeskustelut, yksilölliset ja ryhmässä tehtävät taustoitus- ja suunnittelutehtävät, itsenäisesti suoritettavat lukutehtävät, ekskursiot, piirtäminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023.
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali, kirjallisuus ja harjoitustehtävät jaetaan opintojakson Moodle-sivulla opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi on osa sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun pääaineen pakollisiin opintoihin kuuluvaa pääainetarjontaa. Vaihtoehtoisina opintoina käyvät erillisesti arvioitavat ja vastaavan opintosisällön kurssit jotka on suoritettu korkeakouluasteella kotimaassa ja/tai ulkomailla (AHOT).
Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää sopia erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.

Oppimisympäristö

M19-kampus, ekskursiot, Moodle.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu muotoilun teoriapohjaan, termeihin, käsitteisiin sekä muotoilijan työnkuvaan. Luentojen ja harjoitustehtävien avulla perehdytään muotoilun ja arkkitehtuurin merkittävimpiin tekijöihin sekä kohteisiin/tuotteisiin. Opiskelija saa kattavan yleiskuvan muotoilijan ammatista, työkentästä sekä alan merkittävimmistä tekijöistä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei vaadi aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointi asteikolla 1 – 5.
Opintojaksolla arvioidaan seuraavia asioita:
Harjoitustehtävien suoritus sekä harjoitustehtävien ammatillinen ja taiteellinen taso, läsnäolo opetuskerroilla ja ekskursiolla, aktiivisuus ja osanotto keskusteluihin opetuskerroilla.
Myöhässä palautettu harjoitustehtävä laskee arvosanaa yhdellä numerolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta/palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla ja ekskursiolla.
Harjoitustehtävät suoritettu ja palautettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadittavilla opetuskerroilla ja ekskursiolla. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat taidollisesta osaamisesta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadittavilla opetuskerroilla ja ekskursiolla. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta sekä kiinnostuksesta alaa kohtaan.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella, luennot, mahdolliset vierailut, harjoitustehtävät, Moodle.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023.
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteisiin.
Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteita suunnittelutyössään.
Opiskelija osaa työskennellä suunnittelutiimissä.
Opiskelija kasvaa kriittiseen ja vastuulliseen työotteeseen.
Opiskelija osaa toteuttaa sisustusarkkitehdin peruspiirustukset.
Opiskelija osaa esitellä suunnittelutyön tuloksia kirjallisesti, visuaalisesti ja presentoiden.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, Esitystekniikat, CAD-työskentely.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus .
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin.
Harjoitustehtävät suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.
Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella, luennot, mahdolliset vierailut, harjoitustehtävät, Moodle.

Ajoitus ja läsnäolo

Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen valinnainen suoritustapa pitää neuvotella opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteisiin.
Opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteita suunnittelutyössään.
Opiskelija osaa työskennellä suunnittelutiimissä.
Opiskelija kasvaa kriittiseen ja vastuulliseen työotteeseen.
Opiskelija osaa toteuttaa sisustusarkkitehdin peruspiirustukset.
Opiskelija osaa esitellä suunnittelutyön tuloksia kirjallisesti, visuaalisesti ja presentoiden.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus muotoiluun, Ergonomia ja esteettömyys, Esitystekniikat, CAD-työskentely.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus .
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla.
Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin.
Harjoitustehtävät suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu hyvin. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat hyvästä taidollisesta osaamisesta.
Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on ollut läsnä vaadituilla opetuskerroilla. Opiskelija on osallistunut harjoitustehtävien välinäyttöihin ja kritiikkeihin. Harjoitustehtävät suoritettu erinomaisesti. Harjoitustehtävien suoritukset sekä kurssiaktiivisuus kertovat erinomaisesta taidollisesta ja tiedollisesta osaamisesta. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään ammatillista oma-aloitteisuutta. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Graafisen suunnittelun koulutus (2020, 2021, 2022)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
 • Heikki Nuutinen
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI21S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIVK21S
  Valokuvauksen koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
 • MLTIGR21S
  Graafisen suunnittelun koulututus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, arvioida liikeideoita ja suunnitella liiketoimintaa oman alansa liiketoimintaympäristössä
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritus:
- osallistuminen luennoille paikan päällä lähiopetuksena (yhteensä kuusi sessiota, jotkut sessiot peräkkäin samana päivänä: ensimmäinen aamupäivällä, toinen iltapäivällä)
- luentopäiväkirja palautus 25.10. mennessä
- työpaja 23.–26.10.2023

80% läsnäolo vaaditaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTOINTI
Kurssin voi ahotoida eli hyväksilukea kurssin jos
- sinulla on suoritettuna min. 5 op korkeakoulu/yliopisto -tason yrittäjyysopintoja (rekisteri tms. ote)
- olet toiminut päätoimisena yrittäjänä min. 3 vuotta (yritysrekisteriote)
linkki eAhotointiin. Eli täytä sähköinen ahotointilomake. https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Tavoitellun osaamistason saavuttamiseen tarvitaan keskimäärin 5 x 27h = 135h työtä. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn, työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä moduulista
1. Mitä yrittäjyys on
-Tarinoita yrittäjyydestä ja sen tulevaisuudesta
- Markkinointi ja yrityksen verkostot
2. Yrityksen talous, verotus ja kirjanpidon perusteet
3. Kauppa-, sopimus- ja tekijänoikeudet sekä yrityksen perustaminen
4. Ryhmätyö yrityksen perustaminen ja liikeidea
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen (business model canvas, pitchaus)
- Yritysilme ja brändi

Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin osa-alueisiin. Samalla opitaan tunnistamaan koulutusalansa mukaisen ammatin/yrittäjyyden erityspiirteet. Lisäksi perehdytään liikeidean esittelemiseen ja yritysilmeen/brändin rakentamisen perusteisiin. Kurssille käydään läpi tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät kauppa- ja sopimusoikeuden sekä tekijänoikeuden määräykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen aktiivisena tiimin jäsenenä ryhmätyössä ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen. Poissaolo intensiivipäivistä aiheuttaa hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Susanna Björklund
 • Heikki Nuutinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, arvioida liikeideoita ja suunnitella liiketoimintaa oman alansa liiketoimintaympäristössä
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritus:
- osallistuminen luennoille paikan päällä lähiopetuksena (yhteensä kuusi sessiota, jotkut sessiot peräkkäin samana päivänä: ensimmäinen aamupäivällä, toinen iltapäivällä)
- luentopäiväkirja palautus myöhemmin Moodlessa ilmoitettavaan päivään mennessä
- työpaja ilmoitetaan myöhemmin.

80% läsnäolo vaaditaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTOINTI
Kurssin voi ahotoida eli hyväksilukea kurssin jos
- sinulla on suoritettuna min. 5 op korkeakoulu/yliopisto -tason yrittäjyysopintoja (rekisteri tms. ote)
- olet toiminut päätoimisena yrittäjänä min. 3 vuotta (yritysrekisteriote)
linkki eAhotointiin. Eli täytä sähköinen ahotointilomake. https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Tavoitellun osaamistason saavuttamiseen tarvitaan keskimäärin 5 x 27h = 135h työtä. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn, työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä moduulista
1. Mitä yrittäjyys on
-Tarinoita yrittäjyydestä ja sen tulevaisuudesta
- Markkinointi ja yrityksen verkostot
2. Yrityksen talous, verotus ja kirjanpidon perusteet
3. Kauppa-, sopimus- ja tekijänoikeudet sekä yrityksen perustaminen
4. Ryhmätyö yrityksen perustaminen ja liikeidea
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen (business model canvas, pitchaus)
- Yritysilme ja brändi

Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin osa-alueisiin. Samalla opitaan tunnistamaan koulutusalansa mukaisen ammatin/yrittäjyyden erityspiirteet. Lisäksi perehdytään liikeidean esittelemiseen ja yritysilmeen/brändin rakentamisen perusteisiin. Kurssille käydään läpi tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät kauppa- ja sopimusoikeuden sekä tekijänoikeuden määräykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen aktiivisena tiimin jäsenenä ryhmätyössä ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen. Poissaolo intensiivipäivistä aiheuttaa hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Heikki Nuutinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Tuntitehtävät, 5–10 kpl
• Projektitehtävät, 3–4 kpl
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
• Mooc-osio
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.1.–31.5.2024.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, tuotteelle tai innovaatiolle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

5
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

4
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.

3
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella.
Osallistunut keskusteluun.

2
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty.

1
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Suurin osa tehtävistä tehty (saattaa edellyttää lisätehtäviä).

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Henri Halla-Aho
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Työn viimeistely. Yhteenveto ja arviointiseminaarit. Näyttelyyn osallistuminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäyteyöt voivat olla toteutettuja yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Näyttelyn rakentaminen voi myös sisältää työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

• Kampus, näyttelytilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h)

Sisältö

• Tämän opintojakson vaiheessa opinnäytetyö on edennyt viimeistely- ja julkaisuvaiheeseen.
Yhteenvetoseminaarissa annetaan lupa osallistua julkiseen arviointiin.

Kirjallinen osa viimeistellään, käytetään Turnitin-ohjelmassa ja toimitetaan arvioitsijoille. Teososa viimeistellään näyttelyä varten ja jos kyseessä on esim. valokuvakirjan dummy, se toimitetaan arvioitsijoille. Näyttelyteokseen arvioitsijat tutustuvat etukäteen pdf muodossa heille toimitettavasta kuvaliitteestä.

Jokainen opiskelija osallistuu näyttelyn rakentamiseen, siitä tiedottamiseen ym järjestelyihin.

Arviointitilaisuuteen kutsutaan yksi tai useampia ulkopuolisia arvioitsijoita. Myös seminaareissa töitä ohjanneet opettajat osallistuvat arviointiin. Viestinnän opettajat antavat kirjallisen lausunnon työn kirjallisesta osasta.’

Opiskelija lataa valmiin, arvioidun ja hyväksytyn työn Theseukseen.
Opiskelijat tekevät kypsyysnäytteen ohjaavan opettajan informoimalla tavalla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus opintojaksot.

Arviointimenetelmät

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Valmiin opinnäytetyön arviointi perustuu Lab opinnäyteyöohjeessa olevaan arviointitaulukkoon.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Heli Piironen
 • Henri Halla-Aho
 • Timo Sulkamo
 • Sirkka Rutanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
 • Timo Sulkamo
 • Sirkka Rutanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Henri Halla-Aho
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Seminaarit ja henkilökohtainen palaute. Opiskelijan oma työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

• Opinnäytteen toteuttamista koskeva opintojakso jakautuu kahdelle lukukaudelle: syyslukukauden loppuun ja kevätlukukauden alkuun. Opintopisteet jaksosta saa kevätlukukauden puolella.

Seminaarit ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Lab opinnäytetyöohje

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

• Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja yhdessä työelämän (yritysten, julkisyhteisöjen ym) kanssa.

Oppimisympäristö

• Kampus, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opinnäytteen toteutusta koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h).

Sisältö

• Opinnäytteen toteutusta koskeva opintojakso muodostuu taiteellisen produktion ja raportin tekemisestä, niiden ohjauksista sekä väliseminaareista. Ohjauksissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja reflektoidaan sen suuntaa ohjaavien opettajien ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden kesken.

Taiteellisen produktion ja raportin tekeminen kulkevat työprosessissa ajallisesti rinnakkain.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

• Edeltävät opinnot: Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Arviointimenetelmät

• Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.

Osaamisperustainen arviointi:
Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Työn tässä vaiheessa väliarviointi tapahtuu suullisesti seminaareissa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Työ ei etene suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Opiskelija ei osallistu seminaareihin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Opinnäytetyön numeraalinen arviointi tapahtuu vasta julkaisemisen yhteydessä. Lab opinnäytetyöohje sisältää sitä varten oman arviointitaulukkonsa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 11.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mika Huovinen
 • Kimmo Kukkonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia turvallisesti, noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla
- ohjatusti käyttää työsalin yleisimpiä työvälineitä ja laitteita sekä opittuja työskentelytekniikoita ja -malleja
- ohjattuna valmistaa opintojaksolla toteutettavat harjoitustehtävät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Opintojakso toteutetaan ohjattuna työpajatyöskentelynä, jonka aikana toteutetaan ennalta määritellyt harjoitustehtävät. Kurssin aikana esitetään esimerkkien avulla konekohtaisesti Puu- ja Metallityöpajan yleisimmin käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden turvallinen työskentely ja harjoitellaan koneiden käyttöä

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmä jaetaan ensimmäisenä päivänä puoliksi puu ja metallipajaan. Kuuden lähipäivän jälkeen ryhmät vaihtavat pajoja.

Puu ja metallipajan kolme ensimmäistä kertaa pakollisia. Muutoin läsnäolovelvoite 80 %
Opetus alkaa klo 9.00 ja päätyy klo 16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa käyttää puu- ja metallipajan yleisimpiä koneita ja laitteita turvallisesti
Osaa huolehtia pajan ympäristöstä ja turvallisen työskentelytavan.
Osaa ohjattuna valmistaa harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Auli Haarnio
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun termejä, menetelmiä ja prosesseja suunnittelutyössä
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa tiimissä
- soveltaa muotoiluajattelua toimeksiantoihin ja ongelmanratkaisuun
- tunnistaa ennakoinnin merkityksen palvelumuotoilussa
- tuottaa visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuuksista.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on pääosin itsenäisesti verkossa toteutettava opintojakso, 5 op.
Luennot 11.1, 18.1, 8.2 ja presentaatiot 7.3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- soveltaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä
- ideoi ja suunnittelee palvelun käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä
- visualisoi palvelun
- tuntee ja käyttää palvelumuotoilun tyypillisiä menetelmiä ja työkaluja.


Sisältö:
Palvelumuotoilu erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehitystehtävissä
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilun prosessi, vaiheet, menetelmät ja työkalut
Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus tammikuu - maaliskuu 2023

Opintojakso sisältää avausluennon 11.1 (alustava aikataulutieto) Zoomissa. Luennolla tutustumme yhdessä opintojakson materiaaleihin ja tehtäviin. Lisäksi pieni orientaatio palvelumuotoiluun.

Opintojaksoon sisältyy kolme luentoa ja loppupresentaatioiden esittäminen Zoomissa.

Opintojakson avaus on 11.1.2024.
Muut luentopäivät: 18.1, 8.2 ja loppupresentaatiot 7.3.
Opintojakson suorittamisen näkökulmasta on tärkeää olla mukana luennoilla.

Pääosin toteutus on itsenäisesti verkossa toteutettava.
Opintojaksoon liittyy keskustelualueelle osallistumista.
Opintojaksolla on yksi soveltava tehtävä, luettavaa, kirjakeskustelu ja verkkokeskusteluja.
Voit aloittaa valitsemasi palvelumuotoilun teoksen lukemisen ennen opintojakson avausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutustu jompaan kumpaan perusteokseen:
Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011. 2. painos
Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu, Talentum 2011
Opintojakson Moodle-kurssilla julkaistaan materiaaleja ja muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee kiinnostavan toimintaympäristön ja kehittämiskohteen.
Opiskelija tekee itsenäisesti opintojakson ohjeistuksen mukaan kehittämistyön.

Oppimisympäristö

Opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti verkkoympäristössä Moodlessa.
Opiskelija osallistuu avausluennolle ja saa ohjeet opintojakson suorittamiseen.
Opiskelija tekee yhden itsenäisen kehittämistehtävän kentällä.
Opiskelija tutustuu alan kirjallisuuteen ja aineistoihin Moodlessa.
Opiskelija osallistuu keskusteluihin Moodlessa.
Opiskelija reflektoi osaamistaan opintojakson päättyessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5 op toteutuksessa on noin 135 tuntia.
Opintojakson Moodlessa on vaiheistettu polku, jota seuraamalla tehtävät sujuvat.
Osallistu halutessasi luennoille ja ohjaustuokioihin.
Aikatauluta tekeminen heti opintojakson alkaessa.

Sisältö

Sisältö:
Palvelumuotoilu erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehitystehtävissä
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilun prosessi, vaiheet, menetelmät ja työkalut
Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi on HYV/HYL

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Jos kyseessä on 1.-2. vuoden opiskelija, sovelletaan alkuvaiheen osaamistavoitteita, jos 3.-4. vuoden opiskelija, sovelletaan valmistumisvaiheen osaamistavoitteita.

Alkuvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektin aiheeseen ja teemaan liittyviä käsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä projektiin liittyvään tietoperustaan
- kuvata projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia projektissa tehtäväksi annon mukaisesti
- soveltaa projektissa aiheeseen liittyviä ammatillisia menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti projektissa
- toimia projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa


Valmistumisvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
Jos kyseessä on 1.-2. vuoden opiskelija, sovelletaan alkuvaiheen osaamistavoitteita, jos 3.-4.
vuoden opiskelija, sovelletaan valmistumisvaiheen osaamistavoitteita.
Alkuvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektin aiheeseen ja teemaan liittyviä käsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä projektiin
liittyvään tietoperustaan
- kuvata projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia projektissa tehtäväksi annon mukaisesti
- soveltaa projektissa aiheeseen liittyviä ammatillisia menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti projektissa
- toimia projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa
Valmistumisvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan
pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä
vuorovaikutustilanteissa

Osallistuminen luento-opetukseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
Opetusryhmät
 • Luennot, tehtävät ja työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot, tehtävät ja työskentely

Osaamistavoitteet

Jos kyseessä on 1.-2. vuoden opiskelija, sovelletaan alkuvaiheen osaamistavoitteita, jos 3.-4. vuoden opiskelija, sovelletaan valmistumisvaiheen osaamistavoitteita.

Alkuvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektin aiheeseen ja teemaan liittyviä käsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä projektiin liittyvään tietoperustaan
- kuvata projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia projektissa tehtäväksi annon mukaisesti
- soveltaa projektissa aiheeseen liittyviä ammatillisia menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti projektissa
- toimia projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa


Valmistumisvaiheen osaaminen/osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät
Lähiopetus, luennot, ohjattu työskentely, itsenäinen- ja tiimityöskentely.
Oppiminen tapahtuu pääosin lähiopetuksena

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson Moodlessa.

Oppimisympäristö

Lahden kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 op x 27 h = 135 h työskentelystä.
Kokonaistuntimäärästä lukujärjestyksessä on noin 60 tuntia.
Lisäksi itsenäiseen ja tiimeissä toteutettavaan työskentelyyn tulee varata noin 75 tuntia.

Sisältö

Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista
• Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus
• Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Vesa Damski
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa materiaalilähtöisen muotoiluprosessin
- suunnitella puu- tai kuitumateriaaliin perustuvia rakenteita
- soveltaa materiaalin fysiologisia ominaisuuksia tuotteiden suunnittelun lähtökohtana
- toteuttaa suunnitelmistaan hahmomalleja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Puu- ja Biomateriaalistudiossa kartoitetaan alan tutkimusta, jota hyödyntäen toteutetaan kokonaisvaltainen muotoilun- ja tilasuunnittelun prosessi tavoitellen tuotteita, rakenteita ja tilasuunnittelua kestävän kehityksen kenttään. Studiossa tutkitaan ja sovelletaan biomateriaalien fysiologisia ominaisuuksia tuote- ja tilasuunnittelun kontekstissa. Suunnitelmista voidaan toteuttaa mallinnuksia, pienoismalleja, hahmomalleja, sekä prototyyppejä.

Oppimistavoitteena on, että opiskelija osaa valita suunnittelemiinsa tuotteisiin tarkoituksen mukaiset tutkimus- ja suunnittelumenetelmät. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa huomioida valmistamisen vaatimukset ja tuottaa suunnitelmistaan valmistukseen tarvittavan dokumentaation ja osaa toimia muotoilijana biomateriaalilähtöisessä tuotekehitys- ja tilasuunnitteluprojektissa.

Toteutustapa:

1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko


Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, tehtävät, verkkokurssi, mahdolliset yritysvierailut, harjoitustehtävät

Työelämäyhteistyö

Toteutuksella tavoitellaan hanke- tai työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

Teorialuokat, työpajat, itsenäinen opiskelu,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op=27 h

Arviointimenetelmät

“ Kurssi arvioidaan tehtävien perusteella; opiskelijan aktiivisuus osallistua ja palauttaa tehtävät aikataulun mukaisesti, kyky ymmärtää ja toteuttaa biomateriaalipohjaisen kestävän suunnittelun periaatteita, sekä toteuttamisen päätehtävän laadukas lopputulos.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä ei palautettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- suorittaa suppean biomateriaaliperehtymisen ja tutkimusosion
- tunnistaa muutamia menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suppeasti suunnitteluprojektissa
- esittelee tutkimuksensa ohjeiden mukaisesti
- Opiskelija osallistuu huonosti ja on poissa ilmoittamatta opettajalle.
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä yksityiskohtaisen biomateriaalikartoituksen tai tutkimuksen
- tunnistaa monia materiaali- ja rakennelähtöisiä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda kattavan esittelyn tutkimuksestaan
- mahdolliset poissaolot on perusteltuja ilmoitettu etukäteen ohjaajille
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä ammattitason materiaalitutkimusta
- tunnistaa ja kehittää uusia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa ja kehittää tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda ammattimainsen esityksen tutkimuksestaan ja tuotekehityksestään.
- innovatiivisyys suunnittelutehtävän toteutuksessa.
- Opiskelija luovuttaa esityksen aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Vesa Damski
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa valmistaa tuotteita puu- tai biomateriaalista mallinrakennusmenetelmiänoudattaen
- osaa soveltaa teollisesti valmistettavien puutuotteiden suunnittelun ja valmistamisen periaatteita
- osaa valita suunnittelemiinsa tuotteisiin tarkoituksen mukaiset valmistusmateriaalit ja menetelmät
- osaa soveltaa suunnitelmissaan puumateriaaliin liittyviä visuaalisia lähtökohtia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Harri Kalliomäki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata valmistaja-muotoilija -yhteistyön periaatteet
- tuottaa suunnitelmistaan yhteistyöprojektissa tarvittavan dokumentaation
- toimia muotoilijana materiaalilähtöisessä tuotekehitysprojektissa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Henri Halla-Aho
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rakenteiden suunnittelun perusperiaatteet
- arvioida materiaaleja kestävyyden, korjattavuuden, estetiikan ja tuotantokustannusten näkökulmista
- suunnitella funktionaalisia rakenteita ja valita suunnitteluun sopivat materiaalit.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Teoria ja työpajaopetus.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritustapa:

1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla 80%. Ensimmäisellä kerralla läsnäolo pakollista.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot ja harjoitustehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Teorialuokat, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27h=135h, joista n. 10 kertaa lähiopetuksena ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Metalli- ja puupajan ajokorttikurssi.

Arviointimenetelmät

Arviointikehikko.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 1
Opiskelija tunnistaa ja osaa luokitella keskeisimmät materiaalit ja rakenteet.
Opiskelija osaa hyödyntää oikeantyyppisiä materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan.
Tuottaa suunnitelman annetusta tehtävänannosta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 3
Opiskelija tunnistaa ja osaa vertailla erilaisia materiaaleja ja rakenteita keskenään.
Opiskelija osaa hyödyntää vaihtehtoisia materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan monipuolisesti.
Tuottaa useita suunnitelmia tehtävänannosta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 5
Opiskelija tunnistaa ja osaa vertailla ja valita sopivimman materiaalin ja rakenteen suunnitelmiinsa.
Opiskelija osaa hyödyntää vaihtehtoisia materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan ja kertoa seikkaperäisesti niistä.
Tuottaa useita suunnitelmia tehtävänannosta ja osaa vertailla niitä keskenään ja perustella päätöksensä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Ilkka Koskela
 • Henri Halla-Aho
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rakenteiden suunnittelun perusperiaatteet
- arvioida materiaaleja kestävyyden, korjattavuuden, estetiikan ja tuotantokustannusten näkökulmista
- suunnitella funktionaalisia rakenteita ja valita suunnitteluun sopivat materiaalit.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Teoria ja työpajaopetus.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritustapa:

1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla 80%. Ensimmäisellä kerralla läsnäolo pakollista.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot ja harjoitustehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Teorialuokat, työpajaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 5x27h=135h, joista n. 10 kertaa lähiopetuksena ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Metalli- ja puupajan ajokorttikurssi.

Arviointimenetelmät

Arviointikehikko.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selvittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 1
Opiskelija tunnistaa ja osaa luokitella keskeisimmät materiaalit ja rakenteet.
Opiskelija osaa hyödyntää oikeantyyppisiä materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan.
Tuottaa suunnitelman annetusta tehtävänannosta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 3
Opiskelija tunnistaa ja osaa vertailla erilaisia materiaaleja ja rakenteita keskenään.
Opiskelija osaa hyödyntää vaihtehtoisia materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan monipuolisesti.
Tuottaa useita suunnitelmia tehtävänannosta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit - taso 5
Opiskelija tunnistaa ja osaa vertailla ja valita sopivimman materiaalin ja rakenteen suunnitelmiinsa.
Opiskelija osaa hyödyntää vaihtehtoisia materiaaleja ja rakenteita suunnitelmissaan ja kertoa seikkaperäisesti niistä.
Tuottaa useita suunnitelmia tehtävänannosta ja osaa vertailla niitä keskenään ja perustella päätöksensä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Henri Halla-Aho
 • Vesa Damski
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Sustainable Design -teoria (5 op)
Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)
Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko


Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Ajoitus ja läsnäolo

Sustainable Design -teoria (5 op), Itsenäisesti verkko kurssina.

Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)

Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, tehtävät, verkkokurssi, mahdolliset yritysvierailut, harjoitustehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen ohjaajien kanssa kurssin alussa.

Työelämäyhteistyö

Toteutus tehdään hanke- tai työelämäyhteistyössä.

Oppimisympäristö

Teorialuokat, työpajat, itsenäinen opiskelu,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op=27 h
20x27h=540 h työtä

Arviointimenetelmät

“ Kurssi arvioidaan tehtävien perusteella; opiskelijan aktiivisuus osallistua ja palauttaa tehtävät aikataulun mukaisesti, kyky ymmärtää ja toteuttaa kestävän suunnittelun perusterminologiaa ja periaatteita sekä toteuttamisen päätehtävän laadukas lopputulos.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä ei palautettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- suorittaa suppean kestävyystutkimuksen
- tunnistaa muutamia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suppeasti suunnitteluprojektissa
- esittelee tutkimuksensa ohjeiden mukaisesti
- Opiskelija osallistuu huonosti ja on poissa ilmoittamatta opettajalle.
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä yksityiskohtaisen kestävyystutkimuksen
- tunnistaa monia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda kattavan esittelyn tutkimuksestaan
- mahdolliset poissaolot on perusteltuja ilmoitettu etukäteen ohjaajille
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä ammattitason kestävän kehityksen tutkimusta
- tunnistaa ja kehittää uusia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa ja kehittää tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda ammattimainsen esityksen tutkimuksestaan
- Opiskelija luovuttaa esityksen aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Henri Halla-Aho
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Sustainable Design -teoria (5 op)
Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)
Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

1. Aktiivinen läsnäolo kurssilla.
2. Annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti ja palauttaminen sovitussa aikataulussa
3. Omien tehtävien esittäminen ja kritiikkiin osallistuminen
4. Kurssin arviointikehikko


Jos et pysty suorittamaan kurssilla vaadittuja asioita aikataulussa tulee korvaavasta aikataulusta ja tehtävistä sopia opettajan kanssa

Ajoitus ja läsnäolo

Sustainable Design -teoria (5 op), Itsenäisesti verkko kurssina.

Opiskelija osaa
- kuvata ympäristötehokkaan ja eettisen ajattelun periaatteita ja mahdollisuuksia
- hankkia tuotteisiin ja ympäristöihin elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- kuvailla ympäristötehokkaita tuotekehitystrategioita.

Sustainable Design - työpaja (15 op)

Opiskelija osaa
- suunnitella tuotteita ja ympäristöjä hyödyntämällä niiden elinkaareen, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä ympäristötehokkaisiin teknologioihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa
- systeemiajattelun ja innovaatioekosysteemien perusteet
- huomioida ympäristötehokkuuden tuotekehitystyössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, tehtävät, verkkokurssi, mahdolliset yritysvierailut, harjoitustehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen ohjaajien kanssa kurssin alussa.

Työelämäyhteistyö

Toteutus tehdään hanke- tai työelämäyhteistyössä.

Oppimisympäristö

Teorialuokat, työpajat, itsenäinen opiskelu,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op=27 h
20x27h=540 h työtä

Arviointimenetelmät

“ Kurssi arvioidaan tehtävien perusteella; opiskelijan aktiivisuus osallistua ja palauttaa tehtävät aikataulun mukaisesti, kyky ymmärtää ja toteuttaa kestävän suunnittelun perusterminologiaa ja periaatteita sekä toteuttamisen päätehtävän laadukas lopputulos.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Selittämättömiä poissaoloja. Oppimistehtäviä ei palautettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- suorittaa suppean kestävyystutkimuksen
- tunnistaa muutamia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suppeasti suunnitteluprojektissa
- esittelee tutkimuksensa ohjeiden mukaisesti
- Opiskelija osallistuu huonosti ja on poissa ilmoittamatta opettajalle.
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä yksityiskohtaisen kestävyystutkimuksen
- tunnistaa monia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda kattavan esittelyn tutkimuksestaan
- mahdolliset poissaolot on perusteltuja ilmoitettu etukäteen ohjaajille
- Opiskelija luovuttaa esityksen myöhässä, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tehdä ammattitason kestävän kehityksen tutkimusta
- tunnistaa ja kehittää uusia kestäviä menetelmiä tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
- soveltaa ja kehittää tutkimusta suunnitteluprojektissa
- luoda ammattimainsen esityksen tutkimuksestaan
- Opiskelija luovuttaa esityksen aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Vesa Damski
 • LAB_virtuaaliopettaja_SIK_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Asumisympäristö (10 op)
Opiskelija osaa
- havainnoida ja analysoida tilojen mittasuhteita, muotoja, toimivuutta ja tunnelmaa
- tehdä suunnitteluratkaisuja ergonomisen ja aistiystävällisen ympäristön aikaansaamiseksi
- suunnitella asuintiloja, jotka vastaavat ajankohtaisiin rakentamisen ja asumismukavuuden vaatimuksiin
- laatia kodin sisustussuunnittelun asiakirjat.

Julkitilasuunnittelu (10 op)
Opiskelija osaa
- huomioida julkitilojen erityisvaatimukset suunnittelutyössä
- suunnitella tilallisen palvelukonseptin
- tuottaa luonnos- ja toteutusvaiheen sisustus-, kaluste- ja valaistussuunnitelmiin liittyvät asiakirjat
- suunnitella esteettömiä julkitiloja
- toimia monialaisessa projektissa ja kommunikoida ammattimaisesti.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät, messu- ja yritysvierailut.
Lähiopetus, ohjattu työskentely, itsenäinen- ja tiimityöskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

6.9.-8.12.2023
Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan opintojakson aikana Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä toteutetaan hanke- ja työelämäyhteistyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 20 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 540 tunnin kokonaistyöskentelystä. Lukujärjestykseen työskentelystä on varattu noin puolet ko. ajasta. Muu työskentely aikataulutetaan itsenäisesti.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen. Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, sekä opintojakson aikana annettujen tehtävien palauttamista annetussa aikataulussa. Arviointi numeroasteikolla 1-5. Myöhässä palautetut harjoitustyöt vaikuttavat arvosanaa laskevasti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Liikaa poissaoloja (yli 20% opetuskerroista).
Pakolliset harjoitustehtävät suorittamatta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot, harjoitustehtävät, työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot, harjoitustehtävät, työskentely

Osaamistavoitteet

Tämä studio-opintojakso sisältää seuraavat osiot osaamistavoitteineen:

Asumisympäristö (10 op)
Opiskelija osaa
- havainnoida ja analysoida tilojen mittasuhteita, muotoja, toimivuutta ja tunnelmaa
- tehdä suunnitteluratkaisuja ergonomisen ja aistiystävällisen ympäristön aikaansaamiseksi
- suunnitella asuintiloja, jotka vastaavat ajankohtaisiin rakentamisen ja asumismukavuuden vaatimuksiin
- laatia kodin sisustussuunnittelun asiakirjat.

Julkitilasuunnittelu (10 op)
Opiskelija osaa
- huomioida julkitilojen erityisvaatimukset suunnittelutyössä
- suunnitella tilallisen palvelukonseptin
- tuottaa luonnos- ja toteutusvaiheen sisustus-, kaluste- ja valaistussuunnitelmiin liittyvät asiakirjat
- suunnitella esteettömiä julkitiloja
- toimia monialaisessa projektissa ja kommunikoida ammattimaisesti.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät, messu- ja yritysvierailut.
Lähiopetus, ohjattu työskentely, itsenäinen- ja tiimityöskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

Vähintään 80% läsnäolovaatimus opetuskerroilla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaetaan opintojakson aikana Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä toteutetaan hanke- ja työelämäyhteistyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 20 op:n laajuinen osaaminen rakentuu 540 tunnin kokonaistyöskentelystä. Lukujärjestykseen työskentelystä on varattu noin puolet ko. ajasta. Muu työskentely aikataulutetaan itsenäisesti.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivinen vuorovaikutukseen ja toteuttavaan toimintaan osallistuminen. Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, sekä opintojakson aikana annettujen tehtävien palauttamista annetussa aikataulussa. Arviointi numeroasteikolla 1-5. Myöhässä palautetut harjoitustyöt vaikuttavat arvosanaa laskevasti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

• Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista
• Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus
• Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

13.12.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tuotekehitysprosessien periaatteiden mukaisesti
- laatia projektisuunnitelman ja aikataulun projektille
- viestiä ja toimia yhteistyössä projektin tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus (2020)
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Puettavan muotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • Noora Nylander
 • Heikki Saros
 • Timo Sulkamo
 • Petteri Venetjoki
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAMU20S
  Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIKOP20S
  Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTISIK20S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTIPUMU20S
  Puettavan muotoilun koulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia, hyödyntää ja arvioida tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota lähdekriittisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- valita ja käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan luentoina, joihin liittyy ryhmä- ja yksilöharjoituksia. Kurssiaineistot julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla. Luennot pidetään etänä opintojakson zoom-alustalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kaikille yhteistä kontaktiopetusta on kuusi puolikasta päivää 2 op. Sen lisäksi on pääainekohtaista opetusta 3 op. Opetusaikataulu näkyy lukujärjestyksissä. Läsnäolovelvoite on 80 % kontaktiopetuksesta. Ensimmäisen opetuspäivän läsnäolo pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit esitellään opintojakson Moodle-alustalla. Oppimateriaaleihin kuuluu sekä yleistä että pääainekohtaista muotoiluajatteluun ja muotoilun tutkimus- ja kehittämistyön teorioihin ja menetelmiin liittyvää aineistoa.
Moodlessa on myös Muotoiluinstituutin Muotoiluntutkimuksen menetelmäpankki. (linkki)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetuksen ja sen aikana tapahtuvaan ryhmä- ja yksilöohjaukseen sekä itsenäiseen tiedonhankinnan ja raportoinnin opiskeliuun. Valinnainen suoritustapa on sovittava ohjaavien opettajien kanssa.
Valinnaisessa suoritustavassa arviointikriteerinä on, että opiskelija osoittaa osaamisensa muotoilun tutkimuksen ja kehittämistyön teorioista sekä aineistojen hankinnan ja aineistojen analyysin menetelmistä. Menetelmällisen osaamisen on oltava validia pääaineopintojen osaamistavoitteiden kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustuu kontaktiopetuksen aikana tehtyihin harjoitustehtäviin ja presentaatioihin.

Oppimisympäristö

Opintojakson aikana työskennellään oppimistiloissa ja hyödynnetään oppimikeskusta ja digitaalisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika opintojakso suorittamiseen on 135 tuntia, joka painottuu hyvin vahvasti opiskelijan omaan tekemiseen.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään osaamista opintojen aikana opiskelluista teorioista ja menetelmistä. Aineistojen analyysimenetelmät ovat osa opintojakson osaamistavoitteita.
Opintojaksolla hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyohjetta. Kurssin aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opinnäytetyönsä sisältösuunnitelman, joka sisältää disposition tutkimus- ja kehittämiskysymyksineen ja kuvauksen suunnitelmissa olevan opinnäytetyön teoreettisesta ja menetelmällisestä kehyksestä.
Opintojakso voi painottua pääaineen yleiseen teoriaan ja menetelmiin, mikäli opiskelijalla ei ole vielä suunnitelmaa opinnäytetyön aiheesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso edellyttää valmiuksia aloittaa opinnäytetyöprosessi. Näihin valmiuksiin kuuluu esimerkiksi HOPSissa määritettyjen kieli- ja viestintäopintojen hyväksytty suoritusmerkintä. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijaviestinnän opintojakson sisältöjen eli asia- ja tutkimuksellisen kirjoittamisen tekniikoiden ja periaatteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Heikki Saros
 • Timo Sulkamo
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia, hyödyntää ja arvioida tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota lähdekriittisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- valita ja käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan luentoina, joihin liittyy ryhmä- ja yksilöharjoituksia. Kurssiaineistot julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla. Luennot pidetään etänä opintojakson zoom-alustalla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kaikille yhteistä kontaktiopetusta on kuusi puolikasta päivää 2 op. Sen lisäksi on pääainekohtaista opetusta 3 op. Opetusaikataulu näkyy lukujärjestyksissä. Läsnäolovelvoite on 80 % kontaktiopetuksesta. Ensimmäisen opetuspäivän läsnäolo pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit esitellään opintojakson Moodle-alustalla. Oppimateriaaleihin kuuluu sekä yleistä että pääainekohtaista muotoiluajatteluun ja muotoilun tutkimus- ja kehittämistyön teorioihin ja menetelmiin liittyvää aineistoa.
Moodlessa on myös Muotoiluinstituutin Muotoiluntutkimuksen menetelmäpankki. (linkki)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso perustuu kontaktiopetuksen ja sen aikana tapahtuvaan ryhmä- ja yksilöohjaukseen sekä itsenäiseen tiedonhankinnan ja raportoinnin opiskeliuun. Valinnainen suoritustapa on sovittava ohjaavien opettajien kanssa.
Valinnaisessa suoritustavassa arviointikriteerinä on, että opiskelija osoittaa osaamisensa muotoilun tutkimuksen ja kehittämistyön teorioista sekä aineistojen hankinnan ja aineistojen analyysin menetelmistä. Menetelmällisen osaamisen on oltava validia pääaineopintojen osaamistavoitteiden kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustuu kontaktiopetuksen aikana tehtyihin harjoitustehtäviin ja presentaatioihin.

Oppimisympäristö

Opintojakson aikana työskennellään oppimistiloissa ja hyödynnetään oppimikeskusta ja digitaalisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika opintojakso suorittamiseen on 135 tuntia, joka painottuu hyvin vahvasti opiskelijan omaan tekemiseen.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään osaamista opintojen aikana opiskelluista teorioista ja menetelmistä. Aineistojen analyysimenetelmät ovat osa opintojakson osaamistavoitteita.
Opintojaksolla hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyohjetta. Kurssin aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opinnäytetyönsä sisältösuunnitelman, joka sisältää disposition tutkimus- ja kehittämiskysymyksineen ja kuvauksen suunnitelmissa olevan opinnäytetyön teoreettisesta ja menetelmällisestä kehyksestä.
Opintojakso voi painottua pääaineen yleiseen teoriaan ja menetelmiin, mikäli opiskelijalla ei ole vielä suunnitelmaa opinnäytetyön aiheesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso edellyttää valmiuksia aloittaa opinnäytetyöprosessi. Näihin valmiuksiin kuuluu esimerkiksi HOPSissa määritettyjen kieli- ja viestintäopintojen hyväksytty suoritusmerkintä. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijaviestinnän opintojakson sisältöjen eli asia- ja tutkimuksellisen kirjoittamisen tekniikoiden ja periaatteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mikko Ruotsalainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä VR (virtuaalitodellisuus), XR (laajennettu todellisuus) ja AR (lisätty todellisuus) -käsitteet sekä keskustella näiden ja muiden niihin rinnastuvien teknologioiden soveltamismahdollisuuksista
- suunnitella ratkaisuja, joissa XR/AR-teknologiat ja menetelmät tukevat käyttökokemusta, oppimista, markkinointiviestintää tai muita asiakkaan tarpeita.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensisijaisesti kokopäiväisiä lähitapaamisia, etätapaamisia tarvittaessa;
yksilö- ja ryhmätehtäviä;
XR-konseptin suunnittelu- ja kehitysprojekti

Ajoitus ja läsnäolo

75% läsnäolo vaaditaan.
Poissaolot hyvitetään lisätehtävillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bailenson, Jeremy. 2019. Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, and What It Can Do.
Fink, Charlie. 2018. Charlie Fink's Metaverse - An AR Enabled Guide to AR & VR.
Jerald, Jason. 2015. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality.
Lanier, Jaron. 2017. Dawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality.
Murray, Jeff W. 2020. Building Virtual Reality with Unity and SteamVR.
Wells, Robert. 2020. Unity 2020 By Example: A project-based guide to building 2D, 3D, augmented reality, and virtual reality games from scratch.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyö TKI-hankkeiden tai yritysasiakkaiden kanssa mahdollista.

Oppimisympäristö

Lähitapaamiset Lahden kampuksella (Mukkulankatu 19).
Moodle, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS-opintopistettä = n. 135 h opiskelua.
50% lähitapaamisia = n. 7 h / vko.
50% itsenäisiä yksilö- ja ryhmätehtäviä = n. 7 h / vko.

Sisältö

Tällä kurssilla käsitellään monialaista laajennetun todellisuuden (XR) ongelma-aluetta, joka sisältää virtuaalisen, lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden (VR/AR/MR), sekä sitä, kuinka tämä ala kytkeytyy useisiin eri muotoilun näkökulmiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun 2. vuoden pakollisia ydinopintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mikko Ruotsalainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä VR (virtuaalitodellisuus), XR (laajennettu todellisuus) ja AR (lisätty todellisuus) -käsitteet sekä keskustella näiden ja muiden niihin rinnastuvien teknologioiden soveltamismahdollisuuksista
- suunnitella ratkaisuja, joissa XR/AR-teknologiat ja menetelmät tukevat käyttökokemusta, oppimista, markkinointiviestintää tai muita asiakkaan tarpeita.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensisijaisesti kokopäiväisiä lähitapaamisia, etätapaamisia tarvittaessa;
yksilö- ja ryhmätehtäviä;
XR-konseptin suunnittelu- ja kehitysprojekti

Ajoitus ja läsnäolo

75% läsnäolo vaaditaan.
Poissaolot hyvitetään lisätehtävillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bailenson, Jeremy. 2019. Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, and What It Can Do.
Fink, Charlie. 2018. Charlie Fink's Metaverse - An AR Enabled Guide to AR & VR.
Jerald, Jason. 2015. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality.
Lanier, Jaron. 2017. Dawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality.
Murray, Jeff W. 2020. Building Virtual Reality with Unity and SteamVR.
Wells, Robert. 2020. Unity 2020 By Example: A project-based guide to building 2D, 3D, augmented reality, and virtual reality games from scratch.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyö TKI-hankkeiden tai yritysasiakkaiden kanssa mahdollista.

Oppimisympäristö

Lähitapaamiset Lahden kampuksella (Mukkulankatu 19).
Moodle, Google Workspace, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS-opintopistettä = n. 135 h opiskelua.
50% lähitapaamisia = n. 7 h / vko.
50% itsenäisiä yksilö- ja ryhmätehtäviä = n. 7 h / vko.

Sisältö

Tällä kurssilla käsitellään monialaista laajennetun todellisuuden (XR) ongelma-aluetta, joka sisältää virtuaalisen, lisätyn ja tehostetun todellisuuden (VR/AR/MR), sekä sitä, kuinka tämä ala kytkeytyy useisiin eri muotoilun näkökulmiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun 2. vuoden pakollisia ydinopintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mikko Ruotsalainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä VR (virtuaalitodellisuus), XR (laajennettu todellisuus) ja AR (lisätty todellisuus) -käsitteet sekä keskustella näiden ja muiden niihin rinnastuvien teknologioiden soveltamismahdollisuuksista
- suunnitella ratkaisuja, joissa XR/AR-teknologiat ja menetelmät tukevat käyttökokemusta, oppimista, markkinointiviestintää tai muita asiakkaan tarpeita.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensisijaisesti kokopäiväisiä lähitapaamisia, etätapaamisia tarvittaessa;
yksilö- ja ryhmätehtäviä;
XR-konseptin suunnittelu- ja kehitysprojekti

Ajoitus ja läsnäolo

75% läsnäolo vaaditaan.
Poissaolot hyvitetään lisätehtävillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bailenson, Jeremy. 2019. Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, and What It Can Do.
Fink, Charlie. 2018. Charlie Fink's Metaverse - An AR Enabled Guide to AR & VR.
Jerald, Jason. 2015. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality.
Lanier, Jaron. 2017. Dawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality.
Murray, Jeff W. 2020. Building Virtual Reality with Unity and SteamVR.
Wells, Robert. 2020. Unity 2020 By Example: A project-based guide to building 2D, 3D, augmented reality, and virtual reality games from scratch.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyö TKI-hankkeiden tai yritysasiakkaiden kanssa mahdollista.

Oppimisympäristö

Lähitapaamiset Lahden kampuksella (Mukkulankatu 19).
Moodle, Google Workspace, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS-opintopistettä = n. 135 h opiskelua.
50% lähitapaamisia = n. 7 h / vko.
50% itsenäisiä yksilö- ja ryhmätehtäviä = n. 7 h / vko.

Sisältö

Tällä kurssilla käsitellään monialaista laajennetun todellisuuden (XR) ongelma-aluetta, joka sisältää virtuaalisen, lisätyn ja tehostetun todellisuuden (VR/AR/MR), sekä sitä, kuinka tämä ala kytkeytyy useisiin eri muotoilun näkökulmiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on osa sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun 2. vuoden pakollisia ydinopintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

13.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Koulutus
 • Teollisen muotoilun koulutus (2020, 2021, 2022, 2023)
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Sari Anttonen
 • Virtuaaliopettaja LAB_virtuaaliopettaja_TEMU_01
 • Timo Sulkamo
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
 • MLTITEMU21S
  Teollisen muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTISIK21S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTITEMU20S
  Teollisen muotoilun koulutus 20S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valaisinsuunnittelun perusteet ja pystyy laatimaan pienimuotoisen valaistussuunnitelman.
- suunnitella valaistuksen erilaisiin tiloihin käyttötarkoituksen mukaan.
- laatia suunnitelmastaan mitoitetut työpiirustukset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla syvennytään tilojen valaistukseen ja valaisinten suunnitteluun, sekä aihetta käsittelevään/hyödyntävään teoriatietoon. Oppiminen tapahtuu luentojen ja harjoitustöiden kautta. Opiskelijat tutustuvat aiheeseen niin harjoitustöiden, kuin tiedonhankinnan kautta. Suunnittelutehtäviä edistetään ohjatusti pajatyöskentelyssä ja studioissa ja niiden tulokset esitellään ryhmälle ja opettajille (presentaatiot).

Ajoitus ja läsnäolo

Valaisinsuunnittelu opintojakso on 5 op. eli opiskelijan aikaresursseja on käytettävissä 128 tuntia.

Kontaktipäivät, jotka ovat pakollisia läsnäolopäiviä opintojakson suorittamiselle. Läsnäolo tunneilla min. 80%. Etäopetusmahdollisuuksista sovitaan poikkeustapauksissa ja tapauskohtaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Perehdytään Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun näkökulmasta nykyaikaiseen ja tulevaisuuden valaistukseen ja valaisimiin, sekä teknologioihin, kehittyviin, että älykkäisiin materiaaleihin.
- Opitaan erottamaan eri valaisuteknologioita ja niiden ominaispiirteitä, sekä käyttömahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun näkökulmasta.
- Opitaan hankkimaan tietoa uusista teknologioista, valaisuteknologioista ja älykkäistä materiaaleista oman ammattialan kehittymiseen ja innovaatiotyöhön liittyen.
- Yhtenä peruskysymyksenä on, että kuinka tulevaisuuden valaisu- ja materiaaliteknologiat, sekä älykkäät materiaalit voivat kehittää ja/tai muovata oman ammattialan tulevaisuutta ja innovaatiotyötä?
- Opetellaan suunnittelemaan (harjoitustyöt) oman ammattialan toimeksianto tai tehtävä (valaisu ja valaisin), hyödyntäen tulevaisuuden teknologioita ja älykkäitä materiaaleja, sekä niiden tutkimusta.
- Valaisinsuunnittelu -kurssi tuottaa uutta ammattiosaamista kehittyvälle sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ammattialalle
- Perehdytään ajankohtaiseen julkaisutyöhön ja/tai näyttelyihin valaisin- ja valaistussuunnittelussa, sekä tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät materiaalit -kentässä.

Arviointimenetelmät

- Läsnäolo,
- aikataulussa pysyminen,
- ammattimainen ote työskentelyyn,
- vaadittavien tehtävien jättäminen aikataulussa,
- työn laadukkuus,
- konseptin idea, toimivuus käytössä käyttäjälähtöisiä menetelmiä hyödyntäen ja taiteellinen/muotoilun laadukkuus
- Muotoilu- ja valmistusprosessin hallinta
- Tehtävien suorittamisen eri vaiheiden suullinen arviointi (presentaatiot), keskustelut sekä ryhmä- ja yksilöpalaute.
- Opettajien arviointi
- Arviointi asteikolla 1 – 5. Arvosana muodostuu arviointiosioiden keskiarvona.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Opiskelija ei osallistu harjoituksiin eikä palauta tehtäviä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä ei yllä tehtävänannon vaatimalle tasolle

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä vastaa annettua tehtävän antoa ja se on taidokkaasti suoritettu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osallistuu harjoituksiin ja palauttaa tehtävän
- Tehtävä ylittää tehtävänannon asetetut vaatimukset
- Tehtävässä on löydetty jokin uusi näkökulma tai innovaatio
- Toteutus on taiteellisesti korkeatasoinen ja esitetty laadukkaasti ja avartavasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Lauri Asanti
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23K Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Visuaalisen suunnittelun / Visuaalisen ilmaisun opintojaksolla toteutamme Mukkulan kampukselle ryhmänäyttelyn.

Näyttelyyn voit tehdä taiteellisen, muotoilullisen tai jonkun muun luovan prosessin tuotoksen joko ryhmässä tai yksin.

Näyttelyprojektin aikana opimme tunnistamaan omaa luovaa osaamista ja omakohtaisia sisältöjä luovassa työskentelyssä. Opimme hahmottamaan luovaa prosessia ja tunnistamaan itselle luontevaa luovan työskentelyn tapaa.

Keskustelemme taiteen ja muotoilun tulkinnan sekä kriittisen ajattelun keskustelutavoilla oppien luoville aloille ominaista käsitteistöä ja ajattelutapoja.

Tuotamme näyttelyn yhdessä, ja opimme yhdessä toteutettavien luovien prosessien taitoja.

Näyttelyn tuottamiseen sisältyy esimerkiksi tiedottamista, roudaamista, ripustamista, avajaisjärjestelyjä, dokumentointia, purkua ja ylläpitoa.

Jakson aikana koostetaan projektiportfolio, johon oma luova prosessi dokumentoidaan.

Jakson lähiopetuspäivinä opiskellaan Mukkulan kampuksella. Oppimismenetelminä ovat itsenäiset oppimistehtävät, luennot, ryhmässä tehtävä yhteiskehittäminen, tutorointikeskustelut teoskokonaisuuksien prosesseista, loppukeskustelu jossa tulkitaan ja arvioidaan valmiita teoksia, vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa sekä itsearviointi prosessin aikana prosessiportfolion avulla.

Sisältö

Visuaalinen suunnittelu

Toteutuskuvaus

Visuaalinen suunnittelu on kuvallisen ja luovan ajattelun peruskurssi. Viiden opintopisteen opintojaksolla ideoidaan, suunnitellaan, kehitellään ja toteutetaan luova muotoilullinen tai taiteellinen prosessi, jonka lopputuotos esitellään yleisölle. Tuotos voi olla esimerkiksi teoskokonaisuus yhteisnäyttelyssä, performanssi, lyhytelokuva tai palvelumuotoilukonsepti.

Taiteellisista ja muotoilullisista tuotoksista keskustellaan kurssilla, ja niitä arvioidaan yhdessä. Myös luovaa prosessia tarkastellaan ja opetellaan arvioimaan. Kuvallista ajattelua kehitetään käytännön kuvallisen tekemisen kautta, ja vertailemalla tekemistä muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Keskusteluissa sovelletaan kriittistä arvioinnin, keskustelun ja ajattelun tapaa.

Luovaa prosessia lähestytään vaiheittain, ja sen eri vaiheisiin annetaan ideoinnin sekä muotoilullisen ja taiteellisen ajattelun työkaluja. Oman luovan tekemisen kautta tutustutaan oman ajatteluun, tunteisiin ja havainnointiin kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Arviointimenetelmät

Tutorointikeskustelut prosessin aikana
Luovan prosessin arviointi prosessiportfoliota arvioimalla
Itsearviointi
Vertaisarviointi ryhmäkeskusteluissa
Loppukeskustelu, jossa arvioidaan valmiita teoskokonaisuuksia
Numeroarviointi asteikolla 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita luovan prosessin perusmenetelmillä
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata luovan suunnitteluprosessin käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään luovan suunnitteluprosessin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan taiteellisia tai muotoilullisia tuotoksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 21.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osallistujat tutustuvat koulun digitaaliseen toimintaympäristöön, tiedostojen tallentaminen verkkoympäristöön ja pilvipalvelimeen. Perehdytään oppilaitoksen tulostus käytänteisiin. Perehdytään photoshop, illustrator ja indesign ohjelmistojen peruskäyttöön. Opintojaksolla tehdään vaihe vaiheelta ohjattuja harjoituksia, omia töitä ja kooste tehdyistä töistä. Harjoitellaan tekemään muotoilijalle tärkeitä presentaatioita ja esitysmateriaalia. Perehdytään yleiseen hyvään ja selkeään graafisen materiaalin tuottamiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnä olo jollei muuta ole sovittu

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu lähiopetukseen, liikaa selvittämättömiä poissaoloja, tehtävät ovat palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Riittävä läsnäolo (80%), palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan ohjelmistoja oman alansa harjoituksissa ja luomaan perussiistiä oman näköistä graafista materiaalia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan itsenäisesti oppimaansa ja hyödyntää ohjelmistoja myös muissa pääaine opinnoissaan. Ymmärtää graafisen suunnittelun tärkeyden muotoilijan perustaitona.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun