Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja 22S, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRYHYJO22S)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja 21S, Lappeenranta
Tunnus
(YHYJO21SLPR)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja
Opettaja
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
 • Anne Suikkanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida sähköisten palvelujen kehittämistarpeita, mahdollisuuksia ja haasteita asiakaslähtöisten palvelujen
kehittämisessä
- kehittää asiakaslähtöisiä digitaalisia palvelu- ja toimintaprosesseja monialaisessa yhteistyössä
- suunnitella asiakaslähtöisen sähköisen sote-palvelun käyttöönottoprosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkovälitteisesti.

Zoom-yhteydellä toteutettavien kontaktiopetuskertojen alustava aikataulu (muutokset mahdollisia):

pe 15.9. 2023 klo 14-18
pe 13.10.2023 klo 14-18

Opintojakson suorituksena ovat arvioitavat tehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson suorittaminen ei edellytä osallistumista kontaktipäiviin, mutta helpottaa mm. tehtävien tekemistä.

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jonka ohjeistus löytyy opintojakson Moodlesta.

Oppimisympäristö

Zoom- ja Moodle-oppimisympäristöt.

Sisältö

Opintojakson jälkeen osaat

- analysoida sähköisten palvelujen kehittämistarpeita, mahdollisuuksia ja haasteita asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- kehittää asiakaslähtöisiä digitaalisia palvelu- ja toimintaprosesseja monialaisessa yhteistyössä
- suunnitella asiakaslähtöisen sähköisen sote-palvelun käyttöönottoprosessin

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja
Opettaja
 • Tuulia Stellberg
 • Annukka Salovaara
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Tunnistaa monikanavaisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja mahdollisuudet
- Tunnistaa moniammatillisen tiimin viestinnän erityispiirteet ja arvioida niiden vaikutusta viestinnän sujuvuuteen
- Kehittää henkilökohtaisia viestintä- ja neuvottelutaitojaan niin asiantuntijana kuin johtajana
- Hyödyntää digitalisoituneen toimintaympäristön mahdollisuuksia viestinnässä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

-Toteutus verkossa
-Toteutus sisältää itsenäisiä tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja osallistavia luentoja sekä esiintymisharjoituksia

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot:
Ti 12.9.2023 klo 16 - 20
Ti 10.10.2023 klo 16 - 20
Ti 31.10.2023 klo 14 - 18

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikille verkkoluennoille, pienryhmätyöskentelyä sekä tehtävien palauttamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali kurssin Moodlessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan verkossa (Zoom, Moodle, Padlet)

Sisältö

Opiskelija osaa
- Tunnistaa monikanavaisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja mahdollisuudet
- Tunnistaa moniammatillisen tiimin viestinnän erityispiirteet ja arvioida niiden vaikutusta viestinnän sujuvuuteen
- Kehittää henkilökohtaisia viestintä- ja neuvottelutaitojaan niin asiantuntijana kuin johtajana
- Hyödyntää digitalisoituneen toimintaympäristön mahdollisuuksia viestinnässä

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetukseen, opintojakson tehtävien suorittamista sekä ryhmätyöskentelyyn osallistumista ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYKL22S
  Kliininen asiantuntija, hoitotyö (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYKUNLI22SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE22S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
 • HLTIYSTD22SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- tietää amk toimintaympäristön, pedagogiikan keskeiset periaatteet ja oppimisprosessin
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaa osaltaan arvioida amk-opiskelijan osaamista osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- osaa toimia erilaisissa opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ylempi AMK-opiskelija (Hyvinvointiyksikkö)

- mahdollisuus suorittaa 5 op täydentäviä opintoja toimimalla työelämäosaajana Hyvinvointiyksikön AMK-koulutuksessa
- hakuriteeri: aiemmin hankittu laaja työelämäosaaminen ja kiinnostus toimia oman alansa asiantuntijana amk-koulutuksessa.

Toteutus
- osallistuminen AMK-opetukseen opettajan ohjauksessa (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- toteutussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaavan AMK-opettajan kanssa (laajuus, aikataulu, tehtävät, pedagogiset ratkaisut)

Arviointi
- erillinen oppimistehtävä, AMK-opiskelijapalaute omasta osuudesta toteutuksessa sekä AMK-opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan antama arviointi

Hakuajat
- kevätlukukauden AMK-opetukseen lokakuun ja syyslukukauden AMK-opetukseen huhtikuun loppuun mennessä
- huom! ilmoittautuminen Pepissä vasta sen jälkeen, kun hakuprosessi on hyväksytty (HopOn)
- lisätiedot toteutuksesta, hakuprosessista ja hakulomake YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5 op -Moodle (avoin)

Ennakkotehtävä: tutustuu oman alan AMK-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja arvioi osaamisesi

Ajoitus ja läsnäolo

Sovitaan erikseen, AMK-koulutuksen lukujärjestykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Työelämäyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala

Oppimisympäristö

Sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa amk toimintaympäristön, keskeiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisprosessin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan arvioida amk-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita

Arviointimenetelmät

Arviointi sisältää

- amk-opiskelijoiden antama palaute ylempi AMK-opiskelijan osuudesta AMK-opetuksessa
- ohjaavan opettajan antama palaute ylempi AMK-opiskelijalle suorituksesta (arviointilomake + keskustelu)
- ylempi AMK-opiskelijan oma arvionti AMK-opetussuorituksesta
- kehittämistehtäväraportti

Arvosana: hyväksytty-hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osallistuminen AMK-opetukseen ja kehittämisraportti eivät täytä ylempi AMK-koulutuksen arviointikriteereitä (EQF7)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää kriittisesti ajankohtaista tietoa ja tietolähteitä AMK-opetuksessa
- osoittaa perehtyneisyytensä AMK-toimintaympäristöön, keskeisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisprosessiin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan kriittisesti arvioida AMK-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita
- osoittaa kehittämistehtäväraportissa perehtyneisyytensä AMK-opetuksen syventämiseen ja kehittämiseen