Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Fysioterapeutti (AMK) 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTIFYS24S)

Fysioterapeutti (AMK) 24S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRFYS24S)
Fysioterapeutti (AMK) 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTIFYS23S)

Fysioterapeutti (AMK) 23S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRFYS23S)
Fysioterapeutti (AMK) 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTIFYS22S)

Fysioterapeutti (AMK) 22S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRFYS22S)
Fysioterapeutti (AMK) 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(FYS21SLTI)

Fysioterapeutti (AMK) 21S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(FYS21SLPR)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(FYS20SLTI)

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(FYS20SLPR)

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(FYS21KLPR)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kotikampuksilla.
Opintojakso sisältää itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus elo-syyskuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon, itsenäisen opiskelun ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisalusta
Lappeenrannan ja Lahden kampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT
- Palautekeskustelut
- Työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)
- Orientaatioinfot

Arviointimenetelmät

Opiskelija valmistautuu ja osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.
Osallistuminen HOPS- keskusteluun.
Reflektiokirjoitus Ammatillinen kasvu 1 ja 2- opintojaksojen sisältöön liittyen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija on suorittanut ja palauttanut oppimistehtävän.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kotikampuksilla ja verkkoympäristössä.
Opintojakso sisältää itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus tammikuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon ja oppimistehtävän kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisalusta
Lappeenrannan ja Lahden kampus sekä verkkokampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- Palautekeskustelut, palautteenantojärjestelmään tutustuminen
- Harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)
- Orientaatioinfot

Arviointimenetelmät

Opiskelija valmistautuu ja osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.
Osallisuminen HOPS-keskusteluun.
Reflektiokirjoitus Ammatillinen kasvu 1 ja 2 -opintojaksojen sisältöön liittyen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko- ja kampustapaamiset.
Sisältöteemoihin liittyvää opiskelua ja reflektointia yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus syys-joulukuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon, oppimistehtävien ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali liitetään Moodle-oppimisalustalle.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Verkko- ja kotikampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Omien opintojen seuraaminen (Peppi)
- Osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti
- Palautekeskustelut ja palautteen antamisen kanavat
- Reflektiokirjoitus Ammatillinen kasvu 1 ja 2- opintojaksojen sisältöön liittyen

Arviointimenetelmät

Opiskelija osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.
Opiskelija suorittaa oppimistehtävän.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
- Opiskelija päivittää Pepissä HOPSinsa.
- Opiskeija hahmottaa ammatillisen osaamisen keskeisen sisällön suhteessa omaan osaamisen kehittymisen vaiheeseen.
- Opiskelija on aktiivisesti osallistunut palautekeskusteluun.
- Opiskelija on suorittanut ja palauttanut oppimistehtävän.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko- ja kampustapaamiset.
Sisältöteemoihin liittyvää opiskelua ja reflektointia yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus helmi-toukokuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali liitetään Moodle-oppimisalustalle.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Verkko- ja kotikampukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Omien opintojen seuraaminen (Peppi)
- Osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti
- Palautekeskustelut
- Reflektiokirjoitus Ammatillinen kasvu 1 ja 2 -opintojaksojen sisältöön liittyen.

Arviointimenetelmät

Opiskelija osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.
Opiskelija palauttaa reflektiotehtävän.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
- Opiskelija päivittää Pepissä HOPSinsa.
- Opiskeija hahmottaa ammatillisen osaamisen keskeisen sisällön suhteessa omaan osaamisen kehittymisen vaiheeseen.
- Opiskelija on aktiivisesti osallistunut palautekeskusteluun.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Zoom-tapaamiset ja itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus elokuu-joulukuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu länsäolon, oppimistehtävien ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Työelämäyhteistyö

Erilaiset vaihtoehdot työelämään tutustumiseksi.
Esimerkiksi alumnien haastattelu ja mahdollisesti työhön tutustuminen zoomin välityksellä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Oppimistehtävät hyväksytysti suoritettuna.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- oman oppimisen taitojen kehittäminen edelleen
- palautekeskustelut
- alumni- ja työelämävierailuja
- vuorovaikutustaitojen, palautteenantotaitojen ja itsearviointitaitojen vahvistaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on aloittanut itsensä kanssa keskustelun siitä, millainen fysioterapeutti hänestä on tulossa ja minkälaista osaamista hän tavoittelee.
Opiskelijan toiminnasta on havaittavissa vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta.
Opiskelija tiedostaa omat oppimisen keinonsa ja miten osaa soveltaa niitä fysioterapian opinnoissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko- ja kampustapaamiset.
Sisältöteemoihin liittyvää opiskelua ja reflektointia yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus tammi-toukokuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu länsäolon, oppimistehtävien ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Työelämäyhteistyö

Erilaiset vaihtoehdot työelämään tutustumiseksi.
Esimerkiksi alumnien haastattelu ja mahdollisesti työhön tutustuminen zoomin välityksellä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Oppimistehtävät hyväksytysti suoritettuna.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- oman oppimisen taitojen kehittäminen edelleen
- palautekeskustelut
- alumni- ja työelämävierailuja
- vuorovaikutustaitojen, palautteenantotaitojen ja itsearviointitaitojen vahvistaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on aloittanut itsensä kanssa keskustelun siitä, millainen fysioterapeutti hänestä on tulossa ja minkälaista osaamista hän tavoittelee.
Opiskelijan toiminnasta on havaittavissa vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta.
Opiskelija tiedostaa omat oppimisen keinonsa ja miten osaa soveltaa niitä fysioterapian opinnoissa.
Kirjallinen oppimistehtävä on tehty hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Asko Kilpeläinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää solun, solukalvon sekä soluelinten rakenteen ja toiminnan
- selittää luu-, lihas-, epiteeli-, tuki-, hermo- ja sidekudosten solurakenteen, kudosrakenteen muodostumisen ja kudoksen toiminnan
- nimetä ja sijoittaa hermokudoksen, keskushermoston ja ääreishermoston rakenteet elimistössä sekä kertoa niiden merkityksen liikkeen säätelyssä, muistamisessa ja oppimisessa
- kertoa keskushermoston toiminnan perusperiaatteet sensorisen, integroivan ja motorisen järjestelmän fysiologiasta
- tunnistaa ja pystyy nimeämään elinjärjestelmien (verenkierto, hengitys, puolustus, ruoansulatus, virtsaneritys, umpieritys) anatomiset päärakenteet sekä selittää eri elinjärjestelmien toiminnan perusperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

elokuu- marraskuu 2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bjålie, J.G. 2011: Ihminen, fysiologia ja anatomia
(Tai vastaava esimerkiksi)
Ihmisen fysiologia ja anatomia: Nienstedt, Arstila, Hänninen, 2016
tai Anatomia ja fysiologia: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, 2015;

Muu opettajan jakama/osoittama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet erikseen osoitettavina yleisinä laitetenttipäivinä. Mahdollinen uusinta suoritetaan koko kurssiin, eikä osatenttejä voi uusia.

Oppimisympäristö

LAB:n moodlealusta, luennot zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h
zoom-luennot: 31h
Tentit: 4h
Itsenäinen opiskelu 104 h

Sisältö

OSA 1: Elinjärjestelmät
Verenkierto, Lymfa ja elimistön puolustusjärjestelmät, Hengityselimistön rakenne ja toiminta, Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta, Ravintoaineet, Virtsaneritysjärjestelmän rakenne ja toiminta, Happo-emäs- ja neste-elektrolyytti tasapainon säätely, Lisääntyminen, raskaus ja synnytys, Autonomisen hermoston säätelytoiminta, Umpieritys.

OSA 2: Kudosten biokemiaa ja paranemisprosessi, aistit ja oppimisen neurofysiologia
Homeostaasi, Kemian käsitteet anatomiassa, (atomi, kemialliset sidokset, diffuusio, osmoosi, ATP), Luu- ja sidekudoksen paranemisprosessi, epiteelikudos, Lihaskudoksen paranemisprosessi, nivel ja sitä ympäröivien kudosten perusrakenne, venytysrefleksi ja muut refleksit fysioterapiassa, näkö- ja kuuloaisti, iho, veri, vestibulaarijärjestelmä, tuntoaisti, kipuaisti ja aivot, muisti, oppiminen, perifeerinen hermosto.

Alla olevat kokonaisuudet käydään biomekaniikan kurssin yhteydessä, eikä tentitä enää tässä opintojaksossa: Solukalvon rakenne ja toiminta, Hermokudos, synapsi, aktiopotentiaali, Aivokalvot, selkäydinneste, Selkäytimen rakenne ja toiminta, refleksit, Aivojen rakenne ja toiminta, luu- ja lihaskudoksen hienorakenne ja toiminta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Moodletentit (2 kpl) moodlessa, tenttien keskiarvo muodostaa kurssin lopullisen arvosanan. Mikäli osatenttejä ei suoriteta hyväksytysti, niin uusinta tapahtuu yhdellä tentillä koko kurssin sisältöön liittyen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kertoa ja nimetä ihmisen muistijärjestelmän rakenteet ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevat tekijät. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet pääpiirteisesti. Opiskelija osaa selittää elinjärjestelmien toiminnan, mutta ei osaa yhdistää niiden vaikutuksia keskenään.

Opiskelija nimeää ihmisruumiin pääpiirteiset anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi. Anatomis-fysiologien terminologian käyttö jää vaillinaiseksi ja epäloogiseksi ja ilmaisu on yleiskielistä. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä puutteellisesti ja syy-yhteyttömästi, eikä opiskelija osaa soveltaa biokemiallisten ilmiöiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa elin- ja elinjärjestelmätasolla mutta ei selitä toiminnan perusteita loogisesti.

Opiskelija osaa selittää kudosten paranemisprosessia, mutta siinä on puutteita ja se ei ole loogista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian pääpiirteittäin. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää ihmisen eri elinjärjestelmien toiminnan pääpiirteittäin.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa ymmärrettävästi. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä ja osaa selittää niiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää ihmisruumiin rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle ja tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavia epänormaalin toiminnan mekanismeja ja ilmentymiä.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti ja integroida tiedon ihmisen motoriseen järjestelmään.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa loogisesti. Opiskelija selittää perustellen rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle lääketieteellisen biokemian ilmiöin ja termein. Opiskelija vertailee ihmisruumiin normaalin ja epänormaalin toiminnan eroja ja arvioi erojen merkitystä potilaan hyvinvoinnille.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin yksityiskohtaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Asko Kilpeläinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää solun, solukalvon sekä soluelinten rakenteen ja toiminnan
- selittää luu-, lihas-, epiteeli-, tuki-, hermo- ja sidekudosten solurakenteen, kudosrakenteen muodostumisen ja kudoksen toiminnan
- nimetä ja sijoittaa hermokudoksen, keskushermoston ja ääreishermoston rakenteet elimistössä sekä kertoa niiden merkityksen liikkeen säätelyssä, muistamisessa ja oppimisessa
- kertoa keskushermoston toiminnan perusperiaatteet sensorisen, integroivan ja motorisen järjestelmän fysiologiasta
- tunnistaa ja pystyy nimeämään elinjärjestelmien (verenkierto, hengitys, puolustus, ruoansulatus, virtsaneritys, umpieritys) anatomiset päärakenteet sekä selittää eri elinjärjestelmien toiminnan perusperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

tammi- toukokuu 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bjålie, J.G. 2011: Ihminen, fysiologia ja anatomia
(Tai vastaava esimerkiksi)
Ihmisen fysiologia ja anatomia: Nienstedt, Arstila, Hänninen, 2016
tai Anatomia ja fysiologia: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, 2015;

Muu opettajan jakama/osoittama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet erikseen osoitettavina ajankohtina.

Oppimisympäristö

LAB:n moodlealusta, luennot zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h
zoom-luennot: 50h
Tentit: 4h
Itsenäinen opiskelu 81 h

Sisältö

OSA 1: Elinjärjestelmät
Verenkierto, Lymfa ja elimistön puolustusjärjestelmät, Hengityselimistön rakenne ja toiminta, Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta, Ravintoaineet, Virtsaneritysjärjestelmän rakenne ja toiminta, Happo-emäs- ja neste-elektrolyytti tasapainon säätely, Lisääntyminen, raskaus ja synnytys, Autonomisen hermoston säätelytoiminta, Umpieritys.

OSA 2: Kudosten biokemiaa ja paranemisprosessi, aistit ja oppimisen neurofysiologia
Homeostaasi, Kemian käsitteet anatomiassa, (atomi, kemialliset sidokset, diffuusio, osmoosi, ATP), Luu- ja sidekudoksen paranemisprosessi, epiteelikudos, Lihaskudoksen paranemisprosessi, nivel ja sitä ympäröivien kudosten perusrakenne, venytysrefleksi ja muut refleksit fysioterapiassa, näkö- ja kuuloaisti, iho, veri, vestibulaarijärjestelmä, tuntoaisti, kipuaisti ja aivot, muisti, oppiminen, perifeerinen hermosto.

Alla olevat kokonaisuudet käydään biomekaniikan kurssin yhteydessä, eikä tentitä enää tässä opintojaksossa: Solukalvon rakenne ja toiminta, Hermokudos, synapsi, aktiopotentiaali, Aivokalvot, selkäydinneste, Selkäytimen rakenne ja toiminta, refleksit, Aivojen rakenne ja toiminta, luu- ja lihaskudoksen hienorakenne ja toiminta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Moodletentit (2 kpl) moodlessa, tenttien keskiarvo muodostaa kurssin lopullisen arvosanan. .

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kertoa ja nimetä ihmisen muistijärjestelmän rakenteet ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevat tekijät. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet pääpiirteisesti. Opiskelija osaa selittää elinjärjestelmien toiminnan, mutta ei osaa yhdistää niiden vaikutuksia keskenään.

Opiskelija nimeää ihmisruumiin pääpiirteiset anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi. Anatomis-fysiologien terminologian käyttö jää vaillinaiseksi ja epäloogiseksi ja ilmaisu on yleiskielistä. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä puutteellisesti ja syy-yhteyttömästi, eikä opiskelija osaa soveltaa biokemiallisten ilmiöiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa elin- ja elinjärjestelmätasolla mutta ei selitä toiminnan perusteita loogisesti.

Opiskelija osaa selittää kudosten paranemisprosessia, mutta siinä on puutteita ja se ei ole loogista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian pääpiirteittäin. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää ihmisen eri elinjärjestelmien toiminnan pääpiirteittäin.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa ymmärrettävästi. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä ja osaa selittää niiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää ihmisruumiin rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle ja tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavia epänormaalin toiminnan mekanismeja ja ilmentymiä.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti ja integroida tiedon ihmisen motoriseen järjestelmään.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa loogisesti. Opiskelija selittää perustellen rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle lääketieteellisen biokemian ilmiöin ja termein. Opiskelija vertailee ihmisruumiin normaalin ja epänormaalin toiminnan eroja ja arvioi erojen merkitystä potilaan hyvinvoinnille.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin yksityiskohtaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Silaste
 • Suvi Ollikainen
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Lahti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Lappeenranta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Lahti
 • Harjoitus Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
- soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
- kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus, vaatii läsnäoloa
Seminaari verkossa, vaatii läsnäoloa
Harjoittelu työelämässä: opintojaksolla harjoitellaan työelämässä toimimista erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työelämän havainnointi- vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa 16 t omavalintaisessa paikassa viikkojen 39-41aikana.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla painottuu itsenäinen opiskelu. Opettajajohtoisilla zoom-tunneilla, seminaarissa sekä työelämäharjoittelussa läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso toteutuu aikavälillä vko 35 - vko 42.
Opintojakson harjoittelut ajoittuvat viikoille 39-41opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nurmi J-E, Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L., Ruoppila I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-KUSTANNUS.
Talvio, M., Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Edita.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT -hakemukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. AHOT -hakemukset lähetetään virallista kanavaa (Peppi-järjestelmä) pitkin.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset ja ahot-hakemukset opintojakson vastuuopettaja Sirpa Silasteelta (sirpa.silaste@lab.fi)

Ahot käytänne:
Harjoitteluun voi hakea ahotointia sosiaali- ja terveysalan opinnoilla ja työkokemuksella
Teoriaosuuteen voi hakea ahotointia vastaavilla korkeakouluopinnoilla tai muilla opinnoilla + näytöllä

Työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja vuorovaikutusta eri ikäisten ihmisten kanssa (lapset,nuoret, työikäiset, ikääntyneet).
Jokainen opiskelija etsii harjoittelupaikan itse.
Harjoittelupaikat voivat sijaita maantieteellisesti missä kaupungissa tahansa.
Tarkempi ohjeistus harjoittelupaikkoihin annetaan opintojakson info -tunnilla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, työelämä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja oppimistehtävät (3 op) ja harjoittelu (2 op). Opiskelijan kuormitus yhteensä 135 t.

Sisältö

Kehityspsykologia
Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana
Kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa
Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
Kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina.


Opintojakson sisällöt yhdistyvät asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen (ICF).

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä):
- Ennakkotehtävät lähiopetukseen
- Apuvälinepalvelut osaamistesti
- Harjoittelun ohjaustehtäväNumeerisesti arvioitavat tehtävät:
- Esteettömyyskartoitusraportti
- Toimintakyvyn kuvaus -tehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa luokitella ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija tunnistaa ja nimeää toimintakyvyn kuvaamiseen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tunnistaa keskeisten ympäristötekijöiden, kuten esteettömyyden, kodin turvallisuuden ja apuvälineiden vaikutuksen eri ikäisen ihmisen suorituksiin ja osallistumiseen. Opiskelija on tietoinen vuorovaikutuksen ja ohjausosaamisen perusteista.
Opiskelija pystyy kuvaamaan toimintaansa ja kehittymistään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija osaa kuvata ja perustella havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekee johtopäätöksiä sekä tunnistaa vuorovaikutussuhteita.
Opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden, kuten esteettömyys, saavutettavuus, kodin turvallisuus, apuvälineet yhteyden eri ikäisen ihmisen toimintakykyyn.
Opiskelijalla on näkemystä ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee johtopäätöksiä opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen.
Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä yksityiskohtaisesti ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia perustaen näkemyksensä kehityspsykologian teorioihin.
Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida ympäristötekijöiden merkitystä eri ikäisen ihmisen toimintakyvylle.
Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee oivaltavia johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen.
Opiskelija osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Silaste
 • Suvi Ollikainen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
- soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
- kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja kampusopetus, vaatii läsnäoloa
Seminaari kampuksella, vaatii läsnäoloa
Harjoittelu työelämässä: opintojaksolla harjoitellaan työelämässä toimimista erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työelämän havainnointi- vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa 16 t omavalintaisessa paikassa viikkojen 15-18 aikana.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla painottuu itsenäinen opiskelu. Opettajajohtoisilla zoom-tunneilla, seminaarissa sekä työelämäharjoittelussa läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso toteutuu aikavälillä vko 10 - vko 19
Opintojakson harjoittelut ajoittuvat viikoille 15-18 opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pulkkinen L., Ahonen T., Ruoppila I. 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-KUSTANNUS.
Talvio, M., Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Edita.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT -hakemukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. AHOT -hakemukset lähetetään virallista kanavaa (Peppi-järjestelmä) pitkin.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset ja ahot-hakemukset opintojakson vastuuopettaja Suvi Ollikainen (suvi.ollikainen@lab.fi)

Ahot käytänne:
Harjoitteluun voi hakea ahotointia sosiaali- ja terveysalan opinnoilla ja työkokemuksella
Teoriaosuuteen voi hakea ahotointia vastaavilla korkeakouluopinnoilla tai muilla opinnoilla + näytöllä

Työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja vuorovaikutusta eri ikäisten ihmisten kanssa (lapset,nuoret, työikäiset, ikääntyneet).
Jokainen opiskelija etsii harjoittelupaikan itse.
Harjoittelupaikat voivat sijaita maantieteellisesti missä kaupungissa tahansa.
Tarkempi ohjeistus harjoittelupaikkoihin annetaan opintojakson info -tunnilla.

Lahden opiskelijat tekevät esteettömyyskartoituksen toimeksiantajalle (Kiipula).

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, työelämä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja oppimistehtävät (3 op) ja harjoittelu (2 op). Opiskelijan kuormitus yhteensä 135 t.

Sisältö

Kehityspsykologia
Kasvu ja kehitys
Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana
Kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa
Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
Kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina.


Opintojakson sisällöt yhdistyvät asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen (ICF).

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä):
- Ennakkotehtävät lähiopetukseen
- Apuvälinepalvelut osaamistesti
- Harjoittelun ohjaustehtäväNumeerisesti arvioitavat tehtävät:
- Esteettömyyskartoitusraportti
- Toimintakyvyn kuvaus -tehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa luokitella ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija tunnistaa ja nimeää toimintakyvyn kuvaamiseen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tunnistaa keskeisten ympäristötekijöiden, kuten esteettömyyden, kodin turvallisuuden ja apuvälineiden vaikutuksen eri ikäisen ihmisen suorituksiin ja osallistumiseen. Opiskelija on tietoinen vuorovaikutuksen ja ohjausosaamisen perusteista.
Opiskelija pystyy kuvaamaan toimintaansa ja kehittymistään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija osaa kuvata ja perustella havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekee johtopäätöksiä sekä tunnistaa vuorovaikutussuhteita.
Opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden, kuten esteettömyys, saavutettavuus, kodin turvallisuus, apuvälineet yhteyden eri ikäisen ihmisen toimintakykyyn.
Opiskelijalla on näkemystä ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee johtopäätöksiä opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen.
Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä yksityiskohtaisesti ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia perustaen näkemyksensä kehityspsykologian teorioihin.
Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida ympäristötekijöiden merkitystä eri ikäisen ihmisen toimintakyvylle.
Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee oivaltavia johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen.
Opiskelija osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023

Ajoitus

11.04.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Ryhmät
 • HLTIAVOSOTE23S
  Avoin AMK, Sote-polkuopinnot 23S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
- soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
- kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Aki Rintala
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata fysioterapeutin ammatin keskeisimmät työtehtävät ja toimintaympäristöt
- tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat
- ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia
- kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää verkkotapaamisia, joissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti. Verkkotapaamisten lisäksi opintojakso sisältää yksilöllistä ja pienryhmässä tapahtuvaa opiskelua sekä Moodle-tentin.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu syksylukukauden 2023 aikana aikavälillä vk 36-48.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus:

- Kari Kauranen, 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
- Suomen Fysioterapeutit, 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

sekä

- Moodle- alustalla erikseen osoitettu materiaali

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää fysioterapeutin toimintaympäristöihin, työtehtäviin ja ammatilliseen osaamiseen tutustumisen itsenäisen opiskelun muodossa.

Uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta, suoritustapa ja uusinta mahdollisuudet on kuvattu opintojakson Moodle-pohjalla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja työelämä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, joka vastaa 108 tuntia opiskelijan työtä.

- Verkkotyöpajatapaamiset: 10 h
- Itsenäinen ja pienryhmäopiskelu n. 68 h
- Tentti ja tenttiin valmistautuminen n. 30 h

Sisältö

Fysioterapeutin ammattiin ja työkenttään tutustuminen

Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen (ydinosaamisalueet) ja ammatissa kehittyminen

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

ICF:n viitekehykseen tutustuminen

Näyttöön perustuva fysioterapia sekä fysioterapia- ja kuntoutustiede

Kuntoutuksen osa-alueet ja kuntoutumisprosessi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

Opintojakson yksilöllinen ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.
Moodle- tentti arvioidaan HYL-K5.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu Moodle-tentin arvosanan mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskeljan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu opetukseen tai on toistuvasti poissa opetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin yksittäisiä toimintaympäristöjä ja työtehtäviä.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen yksittäisiä lähtökohtia ja fysioterapian näkökulmia.

Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin keskeisimmät toimintaympäristöt ja työtehtävät ja ymmärtää niissä edellytettävät ammatillisen osaamisen tarpeet.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat ja fysioterapian näkökulmat osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja ymmärtää yksittäisten tekijöiden osalta niiden merkityksen vuorovaikutusprosessissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammatin toimintaympäristöt ja työtehtävät ja analysoida niissä edellytettävän ammatillisen osaamisen tarpeita.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen lähtökohdat ja ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja analysoida vertaillen niiden merkitystä vuorovaikutusprosessissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Aki Rintala
 • Pirjo Knuuttila
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata fysioterapeutin ammatin keskeisimmät työtehtävät ja toimintaympäristöt
- tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat
- ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia
- kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääasiassa itsenäisesti opiskellen. Yksilöllisesti ja pienryhmissä tapahtuvan opiskelun lisäksi opintojakso sisältää verkkotyöpajatapaamisia, joissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti. Opintojakso sisältää lisäksi Moodle-kotitentin.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu kevätlukukauden 2024 aikana (viikoilla 7-21).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus:

- Kari Kauranen, 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
- Suomen Fysioterapeutit, 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

sekä

- Moodle- alustalla erikseen ilmoitettu materiaali

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää fysioterapeutin toimintaympäristöihin, työtehtäviin ja ammatilliseen osaamiseen tutustumisen.

Uusintamahdollisuudet

Kotitentin ajankohta, suoritustapa ja uusintamahdollisuudet on kuvattu opintojakson Moodle-pohjalla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja työelämä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, joka vastaa 108 tuntia opiskelijan työtä.

- Verkkotyöpajatapaamiset: 10 h
- Yksilöllinen ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu: 68 h
- Moodle- kotitentti ja tenttiin valmistautuminen: 30 h

Sisältö

Fysioterapeutin ammattiin ja työkenttään tutustuminen

Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen (ydinosaamisalueet) ja ammatissa kehittyminen

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

ICF:n viitekehykseen tutustuminen

Näyttöön perustuva fysioterapia sekä fysioterapia- ja kuntoutustiede

Kuntoutuksen osa-alueet ja kuntoutumisprosessi (lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, kuntoutuspsykoterapia, työtapaturmissa ja liikenteessä vammautuneiden kuntoutus, sotilasvammalain mukainen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutus)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

Yksilöllisesti ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä.
Moodle- kotitentti arvioidaan HYL-K5.

Opintojakson arvosana määräytyy Moodle- kotitentin arvosanan mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskeljan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu opetukseen tai on toistuvasti poissa opetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin yksittäisiä toimintaympäristöjä ja työtehtäviä.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen yksittäisiä lähtökohtia ja fysioterapian näkökulmia.

Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin keskeisimmät toimintaympäristöt ja työtehtävät ja ymmärtää niissä edellytettävät ammatillisen osaamisen tarpeet.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat ja fysioterapian näkökulmat osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja ymmärtää yksittäisten tekijöiden osalta niiden merkityksen vuorovaikutusprosessissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammatin toimintaympäristöt ja työtehtävät ja analysoida niissä edellytettävän ammatillisen osaamisen tarpeita.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen lähtökohdat ja ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja analysoida vertaillen niiden merkitystä vuorovaikutusprosessissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 01.10.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Emilia Pitkäoja
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Tuula Hämäläinen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
 • Jaakko Monto
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjatusti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida ohjatusti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa ohjatusti asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää ohjatusti työ- ja toimintakykyä käyttäen tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida ohjatusti fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää ohjatusti teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

14.8- 1.10

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjatusti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida ohjatusti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa ohjatusti asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää ohjatusti työ- ja toimintakykyä käyttäen tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida ohjatusti fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää ohjatusti teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset harjoittelut toteutetaan tavoitteellisesti. eLABistä ja harjoittelujen Moodle sivustoilta löytyy aiheesta lisätietoa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Emilia Pitkäoja
 • Heli Lankinen
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

18.9- 5.11

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset harjoittelut toteutetaan tavoitteellisesti. eLABistä ja harjoittelujen Moodle sivustoilta löytyy aiheesta lisätietoa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Emilia Pitkäoja
 • Heli Lankinen
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
 • Tuula Hämäläinen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sujuvasti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden kriittisesti omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä soveltaen monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia tutkimismenetelmiä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- laajentaa ryhmä- ja yksilöohjausosaamistaan yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintakykyä ja terveyttä edistävään toimintaan monipuolisin menetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- laatia ohjatusti fysioterapia-asiantuntijalausuntoja ja ammatillisia kannanottoja
- soveltaa teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

30.10- 17.12

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sujuvasti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden kriittisesti omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä soveltaen monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia tutkimismenetelmiä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- laajentaa ryhmä- ja yksilöohjausosaamistaan yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintakykyä ja terveyttä edistävään toimintaan monipuolisin menetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- laatia ohjatusti fysioterapia-asiantuntijalausuntoja ja ammatillisia kannanottoja
- soveltaa teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset harjoittelut toteutetaan tavoitteellisesti. eLABistä ja harjoittelujen Moodle sivustoilta löytyy aiheesta lisätietoa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Heli Lankinen
 • Emilia Pitkäoja
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
Ryhmät
 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
• arvioi kriittisesti tietojaan ja taitojaan kehittäessään fysioterapeuttista ammatillista osaamistaan
• toimii luontevasti erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä fysioterapian asiantuntijana ammattieettiset periaatteet huomioiden
• osallistuu työyksikössä työn kehittämiseen hyödyntäen tutkittua tietoa fysioterapiasta
• laatii fysioterapia-asiantuntijalausuntoja ja ammatillisia kannanottoja
• kehittää teknologisia ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Ryhmät
 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
• arvioi kriittisesti tietojaan ja taitojaan kehittäessään fysioterapeuttista ammatillista osaamistaan
• toimii luontevasti erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä fysioterapian asiantuntijana ammattieettiset periaatteet huomioiden
• osallistuu työyksikössä työn kehittämiseen hyödyntäen tutkittua tietoa fysioterapiasta
• laatii fysioterapia-asiantuntijalausuntoja ja ammatillisia kannanottoja
• kehittää teknologisia ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset harjoittelut toteutetaan tavoitteellisesti. eLABistä ja harjoittelujen Moodle sivustoilta löytyy aiheesta lisätietoa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Minna Mukka
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää tavallisimmat aikuisväestöllä esiintyvät hengitys- ja verenkiertosairauksien riskitekijät ja hoidon sekä osaa selittää niiden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn
- osaa kuvata eri elintapa- ja kansansairauksien yhteisvaikutuksia toimintakykyyn ja osaa huomioida niiden merkityksen asiakkaan fysioterapiassa
- osaa soveltaa tyypillisiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksissa käytettäviä fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä sekä analysoida luotettavasti mittaustuloksia turvallisen fysioterapian toteuttamiseksi
- osaa suunnitella asiakkaalle näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen yksilöllisiä ja turvallisia harjoitteita ja liikuntaohjausta perussairaudet huomioiden

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua, opettajajohtoista verkkotyöpajatyöskentelyä sekä harjoittelua kampuspäivillä kotikampuksilla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu syksylukukaudella 2023 viikoille 44-50.
Läsnäolo verkkotyöpajoissa sekä kampuspäivien harjoituksissa suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn suorituksen uusintamahdollisuudesta sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja kotikampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

- Itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua: n. 76 h
- Lääketieteen osuus 1 op (opiskellaan itsenäisesti ennen fysioterapiaosuuden alkua): 27 h
- Opettajajohtoinen verkkotyöpajatyöskentely: 14 h
- Harjoittelua kampuspäivillä: 18 h

Sisältö

Opintojakso sisältää:

- Lääketiede: Yleisimmät hengityselimistön ja sydämen sairaudet/viat sekä niiden lääkehoito

- Elintapasairauksien riskitekijät ja ehkäisy

- Hengitysfysioterapia: Hengitysasiakkaan tutkiminen, arviointi ja ohjaus

- Sydän- ja verenkiertoelimistön fysioterapia: Sydänpotilaan fyysisen suorituskyvyn arviointi ja liikunnallinen ohjaus ja kuntoutus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Osaamisen kehittymistä tukee Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia- opintojakso.

Arviointimenetelmät

Lääketieteen Moodle-tentti (hyl. - K5)


Elintapasairauksien riskitekijöiden verkkotestit (hyv-hyl)


Hengitysfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)


Sydänfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)


Opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.


Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu Moodle-tentin ja -osaamistestien keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerien taso ei 1 täyty tai kurssiin liittyviä tehtäviä tai lähikertoja on suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tuntee tyypillisimmät verenkierto- ja hengityselimistön sairauksien riskitekijät, patofysiologian ja niiden vaikutukset liikunta- ja toimintakykyyn
- osaamitata turvallisesti sydän- ja hengityspotilaan fyysistä suorituskykyäa ja tulkita mittaustuloksia
- osaa havainnoida hengitystä ja ohjata tarvittaessa oikeaa hengitystekniikkaa
- osaa käyttää hengitystä tehostavia fysioterapiamenetelmiä
- tuntee merkittävimmät kansalliset elintapasairaudet ja niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
- tietää, liikuntaharjoittelun perusperiaatteet elintapasairauksissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa analysoida kliinisen päättelyn sydän- ja hengityspotilaan fyysisen suorituskyvyn
mittaustuloksia
- Osaa arvioida ja tutkia sydän- ja hengityspotilaan toimintakykyä ICFviitekehyksen mukaisesti ja ymmärtää sairauksien vaikutukset potilaan arkeen ja elämänlaatuun.
- arvioida, miten erilaista liikuntaharjoittelua voi hyödyntää elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa arvioda elintapasairauksiin ja liikuntaan liikuntaharjoitteluun liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön työhön
- Ymmärtää fysioterapian roolin elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä ja liikunnan lisäämisen edistämisessä kansanterveydellisestä näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Minna Mukka
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Simulaatio
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää tavallisimmat aikuisväestöllä esiintyvät hengitys- ja verenkiertosairauksien riskitekijät ja hoidon sekä osaa selittää niiden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn
- osaa kuvata eri elintapa- ja kansansairauksien yhteisvaikutuksia toimintakykyyn ja osaa huomioida niiden merkityksen asiakkaan fysioterapiassa
- osaa soveltaa tyypillisiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksissa käytettäviä fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä sekä analysoida luotettavasti mittaustuloksia turvallisen fysioterapian toteuttamiseksi
- osaa suunnitella asiakkaalle näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen yksilöllisiä ja turvallisia harjoitteita ja liikuntaohjausta perussairaudet huomioiden

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Opiskelu sisältää itsenäistä opiskelua sekä yhteisopiskelua verkko- ja kampusympäristöissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa itsenäisellä opiskelulla lääketieteen ennakkotenttiin. Opintojakson opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvistä käytännöistä hyvissä ajoin ennen tentin alkamisajankohtaa.

Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvoitetta vaan opiskelija vastaa itsenäisesti poissaolokertojensa asiasisältöjen opiskelusta. Opiskelija osoittaa osaamisensa osaamisteillä ja tentillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa tutkintosääntö huomioiden.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu verkko- ja kampusympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä:

- Lääketieteen osuus n. 27 h
- Yhteisopiskelu verkko- ja kampusympäristöissä n. 28 h
- Itsenäinen opiskelu (mm. ennakkotehtävät ja valmistautuminen osaamistesteihin) n. 80 h

Sisältö

Opintojakso sisältää 4 osuutta:

- Lääketieteen osuus (yleisimmät hengityselimistön sairaudet, sydänviat ja -sairaudet sekä niiden lääkehoito)
- Elintapasairauksien riskitekijät ja ehkäisy
- Hengitysfysioterapia
- Sydänfysioterapia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Osaamisen kehittymistä tukee Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia- opintojakso.

Arviointimenetelmät

Lääketieteen Moodle-kotitentti (hyl. - K5)

Elintapasairauksien riskitekijöiden verkkotestit (hyl-hyv)

Hengitysfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Sydänfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu lääketieteen tentin sekä hengitysfysioterapian ja sydänfysioterapian osaamistestien keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerien taso ei 1 täyty tai opintojaksoon liittyviä tehtäviä on suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tuntee tyypillisimmät verenkierto- ja hengityselimistön sairauksien riskitekijät, patofysiologian ja niiden vaikutukset liikunta- ja toimintakykyyn
- osaa mitata turvallisesti sydän- ja hengityspotilaan fyysistä suorituskykyäa ja tulkita mittaustuloksia
- osaa havainnoida hengitystä ja ohjata tarvittaessa oikeaa hengitystekniikkaa
- osaa käyttää hengitystä tehostavia fysioterapiamenetelmiä
- tuntee merkittävimmät kansalliset elintapasairaudet ja niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
- tietää liikuntaharjoittelun perusperiaatteet elintapasairauksissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa analysoida sydän- ja hengityspotilaan fyysisen suorituskyvyn mittaustuloksia
- Osaa arvioida ja tutkia sydän- ja hengityspotilaan toimintakykyä ICFviitekehyksen mukaisesti ja ymmärtää sairauksien vaikutukset potilaan arkeen ja elämänlaatuun.
- arvioida, miten erilaista liikuntaharjoittelua voi hyödyntää elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa arvioda elintapasairauksiin ja liikuntaharjoitteluun liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön työhön
- Ymmärtää fysioterapian roolin elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä ja liikunnan lisäämisen edistämisessä kansanterveydellisestä näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Suvi Ollikainen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ikääntymisen ilmiönä ja sen mukanaan tuomat liikkumis- ja toimintakyvyn muutokset
- kuvata ja soveltaa toimintakykyä tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja toimia yhteistyössä asiakkaan lähipiirin kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu kotikampuksilla sekä verkkoympäristössä (verkkotapaamiset Zoomissa sekä harjoitustunnit kotikampuksilla). Näiden lisäksi opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson oppimistapahtumat ajoittuvat vk 33-40/2023.
Lääketieteen osuus ajoittuu aikavälille 5.6.-18.8.2023
Oppimistapahtumat näkyvät opintojakson Moodle- pohjalla.

Harjoitustunneilla ja verkkotapaamisissa läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fysioterapiaosuus: Moodle-pohjalla osoitettu materiaali

Lääketieteenosuus: Oppiportissa (Geriatria)

Työelämäyhteistyö

Ikääntyneen palveluohjaus- ja ikääntyneen etäkuntoutusteemat yhteistyössä työelämän kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn lääketieteen tentin ja/tai hylätyn näyttökokeen uusimisesta sovitaan opintojakson opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Kotikampus ja verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääketieteen osuus (1 op) n. 27 h
Verkko-opetus n. 16 h
Kampustunnit n. 20 h
Osaamisen näyttö n. 30 min
Itsenäinen opiskelu n. 70 h

Sisältö

Geriatria (sisältönä mm. vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä, gerastenia ja sarkopenia, muistisairaudet, vanhusten mielialahäiriöt, lääkehoito)

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja kuvaaminen

Ikääntyneiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Muistisairaan ohjaaminen ja kuntoutus

Ikääntyneiden toimintakyvyn harjoittaminen (mm. voima- ja tasapainoharjoittelu, ravitsemuksen erityispiirteet)

Teknologia ikääntyneiden kuntoutuksessa

Ikääntyneen palveluohjaus ja neuvonta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson Eri ikäinen ihminen suoritus edeltävästi tukee osaamisen kehittymistä tämän opintojakson aikana.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu lääketieteen osuuden tentin ja osaamisen näytön arvosanojen painotetusta keskiarvosta (lääketieteen osuus 1 op ja osaamisen näytön osuus 4 op).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson suoritteet puuttuvat (lääketieteen tentti, osaamisen näyttö, ennakko- ja oppimistehtävät).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti laaja-alaisen toimintakyvyn eri osa-alueet huomioivan arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen asiakkaan ympäristön huomioivan toimintakykyä tukevan suunnitelman. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Eija Viitala
 • Suvi Ollikainen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ikääntymisen ilmiönä ja sen mukanaan tuomat liikkumis- ja toimintakyvyn muutokset
- kuvata ja soveltaa toimintakykyä tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja toimia yhteistyössä asiakkaan lähipiirin kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti sekä opettajajohtoisesti verkkotyöpajoissa (Zoom) ja kotikampuksilla.
Itsenäinen opiskelu sisältää ennakkotehtäviä ja oppimistehtäviä sekä valmistautumista lääketieteen osuuden Moodle-kotitenttiin sekä näyttökokeeseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson oppimistapahtumat ajoittuvat aikavälille 29.1.- 19.4.2024.
Lääketieteen osuus opiskellaan lähtökohtaisesti aikavälillä 1.1.- 4.2.2024 (ennen opintojakson aloitusta).
Oppimistapahtumat näkyvät opintojakson Moodle- pohjalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fysioterapiaosuus: Moodle-pohjalla oleva materiaali

Lääketieteenosuus: Oppiportissa (Geriatria)

Työelämäyhteistyö

Ikääntyneen etäkuntoutusteema yhteistyössä työelämän kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn lääketieteen tentin ja hylätyn näyttökokeen uusimisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan tai Lahden kampus ja verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääketieteen-osuus (1 op) n. 27 h
Verkko-opetus n. 11 h
Kampustunnit n. 16 h
Osaamisen näyttö n. 30 min
Itsenäinen opiskelu n. 80 h

Sisältö

Ikääntymismuutokset

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja kuvaaminen

Ikääntyneiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Muistisairaan ohjaaminen ja kuntoutus

Ikääntyneiden toimintakyvyn harjoittaminen

Teknologia ikääntyneiden kuntoutuksessa

Ikääntyneen palveluohjaus ja neuvonta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson Eri ikäinen ihminen suoritus edeltävästi tukee osaamisen kehittymistä tämän opintojakson aikana.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu lääketieteenosuuden tentin (1/5) ja osaamisen näytön (4/5) arvosanojen painotetusta keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson suoritteet puuttuvat (lääketieteen tentti, osaamisen näyttö, palautettavat oppimistehtävät).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti laaja-alaisen toimintakyvyn eri osa-alueet huomioivan arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen asiakkaan ympäristön huomioivan toimintakykyä tukevan suunnitelman. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kaksonen
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää kipuilmiön, kipujärjestelmän ja luokitella kipua
- arvioida kipua huomioiden taustalla olevan fysiologian ja psykososiaalisen ulottuvuuden ja kudoksen paranemisprosessin kliinisessä päätöksenteossaan
- hyödyntää lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja ja tietää kivun lääkehoidon perusteet
- käyttää elektroterapiaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella, verkkoluennot ja -työskentely itsenäisesti ja ryhmissä. Harjoitukset kontaktitunneilla sekä yksilö- ja ryhmätehtävät. Opintojaksolla hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teoriaa opiskellaan itsenäisesti ja tietoa sovelletaan ja harjoitellaan oppitunneilla.

Opintojaksolla käytetään aktiivisesti Ammattilaisen kipukirjaa (Luomajoki 2020) ja sen hankkiminen opetuksen ajaksi tai omaksi on opetuksen kannalta välttämätöntä. Kirja on saatavissa myös e-kirjana LAB-Primossa

Opintojakso alkaa etukäteistehtävällä Oppiportissa ja Moodlessa viikolla 39.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla 100 % läsnäolo tai vastaava kokonaisuus opiskeltava itsenäisesti ennen käytännön tenttiin osallistumista. Tällöin esitettävä opintosuunnitelma opintojakson alussa. Opintojakso liittyy kiinteästi Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7 op) opintojaksoon.

Elektroterapian näyttökoe toteutetaan viikolla 50.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Luomajoki, H. 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-Kustannus Oy
Kirjaa käytetään koko opintojakson ajan teorian opiskeluun. Huolehdi kirja käyttöösi opintojakson ajaksi. Saatavissa myös e-kirjana. LAB-Primossa

2. Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja tule-terveys. VK-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana LAB-Primossa

3. Oppiportti-tietokannan Kivun hoito-verkkokurssi LAB Primon kautta

4. Opiskelumateriaali Moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit

5. Kauranen, K. 2017 tai 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 2017 painos: kpl 7, 2021 painos kpl 9: Fysikaaliset hoidot kivun hoidossa, Sanoma Pro

6. Kivun Käypä Hoito suositus 2017 (nettilähde)

7. Terveyskylän Kivunhallintatalo (nettilähde)


Lisäkirjallisuus:

1. Kalso, E. ym. 2018. Kipu. Duodecim. Oppiportti-tietokanta LAB Primon kautta

Uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa kipulääketehtävän Moodlessa itsenäisesti osoitetun materiaalin tukemana valitsemallaan ajalla.

Teoriaosuus tentitään EXAMissa, jossa myös suorituksen uusiminen tutkintosäännön mukaisesti. Elektroterapian näytön uusiminen sovitaan opiskelijan kanssa yhdessä.

Oppimisympäristö

Verkko, terapialuokka, liikuntasali.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 5 op x 27 h = 135 h. Tästä kontaktiopetusta verkossa tai kampuksella on 50 h ja itsenäistä 85 h.

Opintojakso sisältää etukäteistehtävän, luentoja ja opetuskeskusteluja Zoomissa, verkkoluentoja, pakollisia harjoitustunteja ja -töitä, kipulääketehtävän Moodlessa, elektroterapian näytön sekä yksilöteoriatentin EXAMissa (115 min).

Sisältö

Kipuilmiöt, kivun luokittelu ja mekanismit, kipujärjestelmä
Kivun kokemus ja biopsykososiaalisuus
Kivun arviointimenetelmät
Kipukokemuksen ja kudosvaurion huomiointi fysioterapiassa
Kipu ja terapeuttinen harjoittelu
Neurodynamiikka kivun hoidossa
Lääkkeettömien kivunhallintamenetelmien hyödyntäminen
Elektroterapian (TNS, IF) perusteet ja turvallisuustekijät
Kivun lääkehoidon perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5 op, Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5 op

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy:

1. Etukäteistehtävä Oppiportissa ja oppimistehtävät Moodlessa (hyv-täyd)
2. Oppimistehtävät kontaktitunneilta (zoom tai kampus) (hyv-täyd) Harjoitustunnit ovat pakollisia ja niiden aikana tulee hyödyntää aktiivisesti teoriaosaamista
3. Teoriatentti EXAM (5-0) ajalla 23.11.-20.12.23. (5-0)
4. Elektroterapian näyttö kampuksella vko 50. Itsearvio ja opettajan arvio (5-0)
5. Kipulääkeskaba itsenäisesti Moodlessa ajalla 18.9.-4.12.23 (hyv-hyl)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta osaamistasoa 1. Ei osallistu lähipäivien harjoituksiin kampuksilla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen.
- Opiskelija osaa ohjattuna luokitella kipua ja hahmottaa kipujärjestelmän, mutta niiden hyödyntäminen terapian toteutuksessa vaatii ohjausta.
- Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden perusteita kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
- Opiskelija osaa hyödyntää opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ohjatusti turvallisuuden huomioiden.
- Opiskelija tunnistaa kivun lääkehoidon perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen ja niiden yhteydet toimintakykyyn.
- Opiskelija osaa hyödyntää kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla.
- Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
- Opiskelija osaa käyttää jouhevasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden.
- Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön kokonaisvaltainen tunnistaminen ja sen yhdistäminen toimintakykyyn.
- Opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla.
- Opiskelija hahmottaa kokonaisvaltaisesti biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää perustellusti eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
- Opiskelija osaa käyttää laadukkaasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuus ja yksilöllisyys huomioiden.
- Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kaksonen
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää kipuilmiön, kipujärjestelmän ja luokitella kipua
- arvioida kipua huomioiden taustalla olevan fysiologian ja psykososiaalisen ulottuvuuden ja kudoksen paranemisprosessin kliinisessä päätöksenteossaan
- hyödyntää lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja ja tietää kivun lääkehoidon perusteet
- käyttää elektroterapiaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä. Varaa nämä hetket opiskeluun.
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.


Opintojaksolla käytetään aktiivisesti Ammattilaisen kipukirjaa (Luomajoki, H. 2020) ja sen hankkiminen opetuksen ajaksi tai omaksi on opetuksen kannalta välttämätöntä. Kirja on saatavissa myös e-kirjana LAB-Primossa
Opintojakso alkaa etukäteistehtävällä Oppiportissa ja moodlessa viikolla 2.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla 100% läsnäolo tai vastaava kokonaisuus opiskeltava itsenäisesti ennen käytännön näyttöön osallistumista. Tällöin esitettävä opintosuunnitelma opintojakson alussa. Opintojakso liittyy kiinteästi Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7op) opintojaksoon.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Luomajoki, H. 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus Oy
Kirjaa käytetään koko opintojakson ajan teorian opiskeluun. Huolehdi kirja käyttöösi opintojakson ajaksi. Saatavissa myös e-kirjana.

2. Oppiportti-tietokannan Kivun hoito-verkkokurssi LAB Primon kautta

3. Opiskelumateriaali moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit

4. Kauranen, K. 2017 tai 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 2017 painos: kpl 7, 2021 painos kpl 9: Fysikaaliset hoidot kivun hoidossa, Sanoma Pro

5. Kivun Käypä Hoito suositus 2017 (nettilähde)

6. Terveyskylän Kivunhallintatalo (nettilähde)

Lisäkirjallisuus:

1. Kalso, E. ym. 2018. Kipu. Duodecim.

Uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa kipulääketehtävän moodlessa itsenäisesti osoitetun materiaalin tukemana opintojakson aikana valitsemallaan ajalla.

Teoriaosuus tentitään EXAMissa, jossa myös suorituksen uusiminen tutkintosäännön mukaisesti. Elektroterapian käytännön näytön sekä teorian uusiminen sovitaan uusioiden kanssa yhdessä.

Oppimisympäristö

Verkko, terapialuokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 5 op x 27 h = 135 h. Tästä kontaktiopetusta verkossa 20h ja kampuksella 16 h. Itsenäistä opiskelua on 99 h.

Opintojakso sisältää etukäteistehtävän, luentoja ja opetuskeskusteluja zoomissa, verkkoluentoja, pakollisia harjoitustunteja ja -töitä, kipulääketehtävän moodlessa, elektroterapian näytön moodlessa sekä yksilöteoriatentin EXAMissa (115min).

Sisältö

Kipuilmiöt, kivun luokittelu ja mekanismit, kipujärjestelmä
Kivun kokemus ja biopsykososiaalisuus
Kivun arviointimenetelmät
Kipukokemuksen ja kudosvaurion huomiointi fysioterapiassa
Lääkkeettömien kivunhallintamenetelmien hyödyntäminen
Elektroterapian (TNS, IF) perusteet ja turvallisuustekijät
Kivun lääkehoidon perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5op, Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5op

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy:

1. Etukäteistehtävät Oppiportissa ja Moodlessa, alkukeskustelu 15.1.24 mennessä (hyv-täyd)
2. Oppimistehtävät kontaktitunneilta (zoom tai kampus) (hyv-täyd) Harjoitustunnit ovat pakollisia ja niiden aikana tulee hyödyntää aktiivisesti teoriaosaamista
3. Kipulääkeskaba itsenäisesti moodlessa ajalla 15.1.24- 15.3.24 (hyv-hyl)
4. Elektroterapian artikkelit ja asiakastapaukset vko 17 (hyv-täyd)
5. Teoriatentti-EXAM (5-0) ajalla vko 14-21 (kokonaisnumerot)
6. Elektroterapian näyttö ja teoria (5-0) vko 22 (kokonaisnumerot)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta osaamistasoa 1.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen. Opiskelija osaa ohjattuna luokitella kipua ja hahmottaa kipujärjestelmän, mutta niiden hyödyntäminen terapian toteutuksessa vaatii ohjausta. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden perusteita kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ohjatusti turvallisuuden huomioiden. Opiskelija tunnistaa kivun lääkehoidon perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen ja niiden yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää jouhevasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön kokonaisvaltainen tunnistaminen ja sen yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa laaja-alisesti biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää perustellusti eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää laadukkaasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Asko Kilpeläinen
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää elimistön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan ja sen säätelyn kuormituksessa ja levossa
- mitata ja harjoituttaa fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita
- suorittaa kuormitusfysiologisia mittauksia ja soveltaa näiden tuloksia harjoitusohjelmien laatimiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.
Harjoituksiin liittyvät itsenäiset tehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

21.8.2023-15.12.2023
Käytännön harjoituksissa läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirja: Kauranen: Kuormitusfysiologia

Muu lähdekirjallisuus:
Vuori ym: Liikuntalääketiede.
Mero ym: Urheiluvalmennus.
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Kuntotestauksen käsikirja
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Fyysisen kunnon mittaaminen
McArdle ym: Exercise physiology, nutrition and human performance
Muu luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Moodlessa tehtävä laitetentti viikolla 50 (11.12 - 15.12.2023).
Uusintamahdollisuus kaksi kertaa nuorempien kurssien kurssitentin yhteydessä seuraavien lukukausien aikana

Oppimisympäristö

Opetusluokka ja kuormitusfysiologian laboratorio.
LAB:n moodlealusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h työtä opiskelijalle, joka jakautuu seuraavasti:
Orientaatioluento: 2h
Videoluennot (itsenäisesti): 28h
Harjoitukset: 26 h
Itsenäistä opiskelua 78 h.
Tentti: 2h

Sisältö

Luennot:
Elimistön energia-aineenvaihdunta ja sen säätely, hengitys- ja verenkiertoelimistön vaste kuormitukseen ja
adaptoituminen säännölliseen harjoitteluun, fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja niiden
harjoittaminen, liikunta painonhallinnassa, ylikuormitus, liikunnan aiheuttamat riskit, liikunta erityisolosuhteissa, optimaalinen liikunta eri elämänvaiheissa ja fyysisen kunnon mittaaminen.

Harjoitukset:
Hengitys- ja verenkiertoelimistön vasteet kuormitukseen, 6 min kävelytesti, UKK 2 km kävelytesti, suorituskykytestistöt, epäsuora- ja suora VO2max PP-ERGOlla, polar lepotilatesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -kurssin käymistä samanaikaisesti tai edeltävästi ennen kurssille osallistumista.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitusselosteiden tekeminen.
Luentojen ja harjoituksissa esiin tulleiden asioiden tenttiminen.
Kurssiarvosana (5-0) muodostuu tentttituloksen perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteereitä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan pääpiirteittäin. Opiskelija osaa valita ohjatusti ja johdatellusti harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja
analysoida ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia ohjatusti.
Opiskelija osaa analysoida ohjatusti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen
suorituskyvyn tason, mutta harjoitusohjelman harjoitteiden laatiminen vaati ohjausta ja
harjoitteet ovat epäoptimaalisia.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöönja lihaksen energia-aineenvaihdunnan yksityiskohtaisesti, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa ja integroinnissa on puutteita. Opiskelija osaa valita
itsenäisesti optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida ihmisen fyysistä
kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita fysiologisten mittausten
pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason, mutta yksilön henkilökohtaisen
harjoitusohjelman harjoitteet ovat epäoptimaalisia

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen
energia-aineenvaihdunnan loogisesti, yksityiskohtaisesti sekä kokonaisuuden
hahmottaen ja integroiden. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti
optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden harjoittamiseen
ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida
ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, sujuvasti ja perustellusti. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason ja laatia tulosten pohjalta yksilölle henkilökohtaisen optimaalisen harjoitusohjelman.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Asko Kilpeläinen
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää elimistön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan ja sen säätelyn kuormituksessa ja levossa
- mitata ja harjoituttaa fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita
- suorittaa kuormitusfysiologisia mittauksia ja soveltaa näiden tuloksia harjoitusohjelmien laatimiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.
Harjoituksiin liittyvät itsenäiset tehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

8.1.-31.3.2024
Käytännön harjoituksissa läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirja: Kauranen: Kuormitusfysiologia

Muu lähdekirjallisuus:
Vuori ym: Liikuntalääketiede.
Mero ym: Urheiluvalmennus.
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Kuntotestauksen käsikirja
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Fyysisen kunnon mittaaminen
McArdle ym: Exercise physiology, nutrition and human performance
Muu luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Moodlessa tehtävä laitetentti viikolla 12 (18.3. - 22.3.2024).
Uusintamahdollisuus kaksi kertaa nuorempien kurssien kurssitentin yhteydessä seuraavien lukukausien aikana

Oppimisympäristö

Opetusluokat ja kuormitusfysiologian laboratorio.
LAB:n moodlealusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h työtä opiskelijalle, joka jakautuu seuraavasti:
Orientaatioluento: 2h
Videoluennot (itsenäisesti): 28h
Harjoitukset: 26 h
Itsenäistä opiskelua 78 h.
Tentti: 2h

Sisältö

Luennot:
Elimistön energia-aineenvaihdunta ja sen säätely, hengitys- ja verenkiertoelimistön vaste kuormitukseen ja
adaptoituminen säännölliseen harjoitteluun, fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja niiden
harjoittaminen, liikunta painonhallinnassa, ylikuormitus, liikunnan aiheuttamat riskit, liikunta erityisolosuhteissa, optimaalinen liikunta eri elämänvaiheissa ja fyysisen kunnon mittaaminen.

Harjoitukset:
Hengitys- ja verenkiertoelimistön vasteet kuormitukseen, 6 min kävelytesti, UKK 2 km kävelytesti, suorituskykytestistöt, tasapaino/koordionaatiotestistöt, epäsuora- ja suora VO2max PP-ERGOlla, polar lepotilatesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -kurssin käymistä samanaikaisesti tai edeltävästi ennen kurssille osallistumista.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitusselosteiden tekeminen.
Luentojen ja harjoituksissa esiin tulleiden asioiden tenttiminen.
Kurssiarvosana (5-0) muodostuu tentttituloksen perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteereitä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan pääpiirteittäin. Opiskelija osaa valita ohjatusti ja johdatellusti harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja
analysoida ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia ohjatusti.
Opiskelija osaa analysoida ohjatusti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen
suorituskyvyn tason, mutta harjoitusohjelman harjoitteiden laatiminen vaati ohjausta ja
harjoitteet ovat epäoptimaalisia.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöönja lihaksen energia-aineenvaihdunnan yksityiskohtaisesti, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa ja integroinnissa on puutteita. Opiskelija osaa valita
itsenäisesti optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida ihmisen fyysistä
kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita fysiologisten mittausten
pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason, mutta yksilön henkilökohtaisen
harjoitusohjelman harjoitteet ovat epäoptimaalisia

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen
energia-aineenvaihdunnan loogisesti, yksityiskohtaisesti sekä kokonaisuuden
hahmottaen ja integroiden. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti
optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden harjoittamiseen
ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida
ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, sujuvasti ja perustellusti. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason ja laatia tulosten pohjalta yksilölle henkilökohtaisen optimaalisen harjoitusohjelman.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Silaste
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja arvioida lapsen sensomotorista kehitystä sekä tunnistaa sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet ja viivästymän
- kuvata lapsen erityispiirteet kuntoutujana ja lähipiirin sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen lapsen kuntoutuksessa
- arvioida, suunnitella ja toteuttaa lapselle sekä nuorelle yksilöllistä ja tavoitteellista fysioterapiaa
- kuvata lapsen ja nuoren fysioterapiapolun sekä apuvälinepalvelut ja valita lapsen toimintakykyä tukevat apuvälineet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu aloittaa opintojakson viikolla 39.

Jokaiselle kontaktiopetuskerralle valmistaudutaan ennakolta itsenäisesti opiskelemalla tai tekemällä oppimistehtävä.

Opetusmenetelmät: Luennot, tieto- ja taitopajat,oppimistehtävät Zoomissa ja kampuksella.
Opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson lopussa. Opettaja vastaa palautteeseen.

Ajoitus: Lähiopetus alkaa viikolla 40 ja loppuu viikolla 49.
Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Ennakkotyöskentely: Viikko 39

Vaatii läsnäoloa kampuksella ja verkossa.
Läsnäolo 80 % kampus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjaudu Duodecimin oppiporttiin ja sieltä seuraavat materiaalit:

Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim.. Tenttiin sivut 128-137, 138-145, 172-183, 210-217.
Rajantie J. , Heikinheimo M., Renko M. (toim.) Lastentaudit. 2016. Duodecim.
Arokoski J. ym (toim.) 2015. Fysiatria.Duodecim.
Kalso E. ym. (toim.) 2018. Kipu. Duodecim.

Lisäksi:

Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Salpa, P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys- ensimmäinen ikävuosi. Jyväskylä: Gummerus.
Salpa, P. & Autti-Rämö, I. 2010.Lapsen ensimmäinen vuosi. Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Livonia:Tammi.
Zukunft-Huber, B. 1991. Vauva oppii liikkumaan. Lapsen ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Gummerus.

Muu oppikurssilla ilmoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen hankittuna korkeakoulusta.

Työelämäyhteistyö

Fysioterapeuttinen ryhmänohjaus työelämässä.

Uusintamahdollisuudet

Osa 1. Monivalintatentti Yksi uusintatentti. Arviointi 0-5. 1/4 arvosanasta
Osa 2. Numeerisesti arvioitava oppimistehtävä. Arviointi 0-5. 1/2 arvosanasta
Osa 3. Infograafi. Arviointi 0-5. 1/ 4 arvosanasta
Osa 4. Työelämäyhteistyö
Osa 5. Ennakkotehtävät tehty

Oppimisympäristö

Verkko-opetus ja kampusopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen ennakolta lähiopetukseen, tentit ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä
135 t. Lähiopetusta 32 t. Opetus verkkoympäristössä ja kampuksella.

Sisältö

Lapsen ja nuoren arviointi ja tutkiminen (sensomotorinen kehitys, ruumiin rakenne, asennon hallinta, liikkumis- ja toimintakyky,hengitystoiminnot).
Lapsen sensomotorisen kehityksen tukeminen.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (skolioosi, selkäsairaudet, alaraajojen rakennepoikkeavuudet, rasitustilat, Perthesin tauti, reuma).
Neurologisten sairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (CP-vamma, lihastaudit, olkahermopunoksen syntymävaurio, hydrocefalus, neuromuskulaariset sairaudet, meningomyelocele, Downin oireyhtymä).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Eri ikäinen ihminen -opintojakso (5 op)

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu osa-suorituksista, jotka ovat soveltava tentti 1/4 ja oppimistehtävä lapsen arvioinnista 1/2, infograafi 1/4.
Muut oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty- hylätty Tentistä tulee saadaa 50 % oikein.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.
Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheide mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti opittuja työtapoja lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä.
Opiskelija osa käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti.
Opiskelija osaa valita lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä.
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Silaste
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Tentti
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Verkkoluento
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja arvioida lapsen sensomotorista kehitystä sekä tunnistaa sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet ja viivästymän
- kuvata lapsen erityispiirteet kuntoutujana ja lähipiirin sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen lapsen kuntoutuksessa
- arvioida, suunnitella ja toteuttaa lapselle sekä nuorelle yksilöllistä ja tavoitteellista fysioterapiaa
- kuvata lapsen ja nuoren fysioterapiapolun sekä apuvälinepalvelut ja valita lapsen toimintakykyä tukevat apuvälineet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäisen opiskelun voi aloittaa halutessaan viikolla 9 tutustumalla opintojakson kurssikirjasta lapsen kehitykseen Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim, sivut 128-137,

Jokaiselle kontaktiopetuskerralle valmistaudutaan ennakolta itsenäisesti opiskelemalla tai tekemällä oppimistehtävä.

Opetusmenetelmät: Luennot, tieto- ja taitopajat,oppimistehtävät Zoomissa ja kampuksella.
Opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson lopussa. Opettaja vastaa palautteeseen.

Ajoitus: Lähiopetus alkaa viikolla 10 ja loppuu viikolla 21.
Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Omavalintainen ennakkotyöskentely: Viikko 9
Lähiopetuksen ajoitus vko 10-21.

Vaatii läsnäoloa kampuksella, verkossa ja vierailukäynneillä.
Läsnäolo 80 % kampus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjaudu Duodecimin oppiporttiin ja sieltä seuraavat materiaalit:

Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim.
Rajantie J. , Heikinheimo M., Renko M. (toim.) Lastentaudit. 2016. Duodecim.
Arokoski J. ym (toim.) 2015. Fysiatria.Duodecim.
Kalso E. ym. (toim.) 2018. Kipu. Duodecim.

Lisäksi:

Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Salpa, P. 2007: Lapsen liikkumisen kehitys - ensimmäinen ikävuosi. Jyväskylä: Gummerus.
Salpa, P. & Autti-Rämö, I. 2010.Lapsen ensimmäinen vuosi. Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Livonia:Tammi.
Zukunft-Huber, B. 1991. Vauva oppii liikkumaan. Lapsen ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Gummerus.
.
Muu oppikurssilla ilmoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen hankittuna korkeakoulusta.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vierailu työelämään.

Uusintamahdollisuudet

Osa 1. Tentti lastenneurologisesta ja lastentautien fysioterapiasta vko 21. Yksi uusintatentti. Arviointi 1-5.
Osa 2: Numeerisesti arvioitavat oppimistehtävät.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, lähiopetus ja mahdolliset opintokäynnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen ennakolta lähiopetukseen, tentit ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä 135 t. Lähiopetusta 48 t + tentti 2 t. Opetus verkkoympäristössä ja kampuksella.

Sisältö

Lapsen ja nuoren arviointi ja tutkiminen (sensomotorinen kehitys, ruumiin rakenne, asennon hallinta, liikkumis- ja toimintakyky,hengitystoiminnot).
Lapsen sensomotorisen kehityksen tukeminen.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (skolioosi, selkäsairaudet, alaraajojen rakennepoikkeavuudet, rasitustilat, Perthesin tauti, reuma).
Neurologisten sairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (CP-vamma, lihastaudit, olkahermopunoksen syntymävaurio, hydrocefalus, neuromuskulaariset sairaudet, meningomyelocele, Downin oireyhtymä).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Eri ikäinen ihminen -opintojakso (5 op)

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu osa-suorituksista, jotka ovat tentti 1/2 ja oppimistehtävä lapsen havainnoinista 1/4, infografi 1/4.
Muut oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty- hylätty Tentistä tulee saadaa 50 % oikein.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.
Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheide mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti opittuja työtapoja lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä.
Opiskelija osa käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti.
Opiskelija osaa valita lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä.
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Näyttö
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan liikkeen aloittamisen ja ohjauksen sekä siitä saatavan palautteen osalta
- käyttää erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja ja biomekaanisia mittausvälineitä sekä tulkita ja soveltaa niiden antamia tuloksia fysioterapian suunnittelussa
- arvioida siirtymisen avun tarvetta sekä ohjata turvallisissa siirtymisissä
- arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja valita asiakkaalle oikeat apuvälineet sekä ohjata niiden käytön asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus zoomissa tai kampuksella, verkkoluennot, harjoitukset ja demot, harjoitustyöt, verkkotehtävät, kirjallinen tentti, näyttö.

Siirtymisen avustamisen osuus alkaa infossa selviävällä ennakko-opiskelulla verkossa ja ennakkotehtävällä.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla ja demoissa läsnäolo 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali

2. Biomekaniikka: Kauranen Kari & Nurkka Niina. 2022. Liikkumisen biomekaniikkaa Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 177.

3. Työterveyslaitoksen verkkosivut tttl.fi

4. Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2018. Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Vuoden 2013 painos saatavissa pdf-versiona

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tieto AHOToitavissa muista korkeakouluopinnoista. Siirtymisen avustamisen kokonaisuudessa esim. Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen ergonomiakortti.

Uusintamahdollisuudet

Liikkumisen biomekaniikan teoriaosuuden hylätyn suorituksen voi uusia seuraavan toteutuksen yhteydessä. Kaksi uusintakertaa.

Siirtymisen avustamisen näytön uusinta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

HUOM. Tutkintosäännön mukaisesti hyväksyttyä yksittäistä suoritusta (= opintojakson osa esim. tentti) ei voi korottaa. Korotus koskee koko opintojaksoa.

Oppimisympäristö

LPR: Biomekaniikan laboratorio, liikuntasali, perushoidon harjoitusluokka, zoom
LTI: Testiluokka, plinttiluokka, hoitotyön luokka, ryhmäliikuntatila, zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, josta läsnäoloa 37 h ja itsenäistä opiskelua 98 h.

Sisältö

-Voima ja voiman momentti, antropometria, tukielimistön biomekaniikka, keskushermosto lihastoiminnan ohjaajana, lihasvoima ja sen kehittyminen, lihasmekaniikka, lihasvoiman mittaus, elektromyografia, liikkeenanalysointi, kävelyn analysointi, tasapainon analysointi, silmä-käsi-koordinaation analysointi.

-Asiakkaan ja avustajan voimavarojen arviointi ja tunnistaminen siirtymisen avustamisen eri tilanteissa. Vuorovaikutus, ohjausosaaminen ja avustamisen erilaiset tekniikat. Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntäminen.

-Liikkumisen apuvälineen tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, käytön opetus ja seuranta. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ohjaaminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä

Arviointimenetelmät

1. Harjoituksiin ja demoihin osallistuminen, itse- ja vertaisarviointi, jatkuva näyttö harjoitustunneilla opettaja-arviointi (hyv-hyl)
2. Hyväksytyt oppimistehtävät, opettaja-arviointi (hyl-täyd)
3. Kirjallinen tentti vko 50 (5-0), opettaja-arviointi
4. Siirtymisen avustamisen näyttö n. vko 47-49 (5-0), opettaja-arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasolla 1 kuvattua osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija tietää, millaisia mahdollisia biomekaanisia mittausmenetelmiä on olemassa asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja avustetusti ja johdatellusti.

Liikkumisen apuvälineiden valinta on turvallista. Opiskelija tunnistaa oman kokemattomuutensa rajat apuvälineen käytössä ja opastuksessa ja osaa hakea lisäohjausta. Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen tekniikoita ja ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3

Opiskelija osaa selittää liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin liittyvän hermolihasjärjestelmän rakenteen, mutta osatekijöiden integroinnissa toisiinsa on puutteita. Opiskelija osaa valita itsenäisesti biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen, mutta valinnat ovat perustelemattomia tai opiskelijalla on vaikeuksia perustella valintojaan. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, mutta tulosten tulkinta ja niiden integrointi käytäntöön vaatii avustusta ja ohjausta.

Liikkumisen apuvälineiden valinta ja käyttö on turvallista sekä opastus asianmukaista.
Opiskelija osaa avustaa asiakasta siirtymään asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä hallitsee asiakkaan liikkumisen tukemisen perusteet. Opiskelija esittää omia ajatuksiaan siirtymisen avustamisen ergonomian parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan loogisesti, yksityiskohtaisesti ja kokonaisuuden hahmottaen niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti optimaalisimman biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä, tunnistaa ja analysoida erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, sujuvasti ja eri tietolähteitä integroiden.

Liikkumisen apuvälineiden valinta, käyttö ja opastus ovat turvallisia, perusteltuja ja johdonmukaisia. Opiskelija osaa valita asiakkaan siirtymisen avustamisen tavan asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä soveltaa erilaisia tapoja asiakkaan liikkumisen tukemiseksi. Opiskelija pyrkii aktiivisesti sisäistämään kuntouttavan ja ergonomisen työtavan.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Hanna Laine
 • Annakaisa Loiri
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento
 • Tentti
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan liikkeen aloittamisen ja ohjauksen sekä siitä saatavan palautteen osalta
- käyttää erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja ja biomekaanisia mittausvälineitä sekä tulkita ja soveltaa niiden antamia tuloksia fysioterapian suunnittelussa
- arvioida siirtymisen avun tarvetta sekä ohjata turvallisissa siirtymisissä
- arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja valita asiakkaalle oikeat apuvälineet sekä ohjata niiden käytön asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.
- Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
- Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
- Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla ja demoissa läsnäolo 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali

2. Biomekaniikka: Kauranen Kari & Nurkka Niina. 2022. Liikkumisen biomekaniikkaa Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 177.

3. Työterveyslaitoksen verkkosivut tttl.fi

4. Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2018. Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Vuoden 2013 painos saatavissa pdf-versiona

Uusintamahdollisuudet

Liikkumisen biomekaniikan teoriaosuuden hylätyn suorituksen voi uusia seuraavan toteutuksen yhteydessä. Kaksi uusintakertaa.

Siirtymisen avustamisen näytön uusinta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

HUOM. Tutkintosäännön mukaisesti hyväksyttyä yksittäistä suoritusta (= opintojakson osa esim. tentti) ei voi korottaa. Korotus koskee koko opintojaksoa.

Oppimisympäristö

LPR: Biomekaniikan laboratorio, liikuntasali, perushoidon harjoitusluokka, zoom
LTI: Testiluokka, plinttiluokka, hoitotyön luokka, ryhmäliikuntatila, zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, josta läsnäoloa 35 h ja itsenäistä opiskelua 100 h.

Kontaktiopetus jakautuu: 2 h aloitusluento, 26 h demoja ja harjoituksia, 4 h verkkotyöpajoja, 1 h avustus- ja siirtonäyttö ja 2 h teoriakoe.

Sisältö

-Voima ja voiman momentti, antropometria, tukielimistön biomekaniikka, keskushermosto lihastoiminnan ohjaajana, lihasvoima ja sen kehittyminen, lihasmekaniikka, lihasvoiman mittaus, elektromyografia, liikkeenanalysointi, kävelyn analysointi, tasapainon analysointi, silmä-käsi-koordinaation analysointi.

-Asiakkaan ja avustajan voimavarojen arviointi ja tunnistaminen siirtymisen avustamisen eri tilanteissa. Vuorovaikutus, ohjausosaaminen ja avustamisen erilaiset tekniikat. Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntäminen.

-Liikkumisen apuvälineen tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, käytön opetus ja seuranta. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ohjaaminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä.

Arviointimenetelmät

- Harjoituksiin ja demoihin osallistuminen > itse- ja vertaisarviointi, jatkuva näyttö harjoitustunneilla > opettaja-arviointi (hyv-hyl)
- Oppimistehtävät, opettaja-arviointi (hyv-täydennettävä)
- Kirjallinen tentti vko 23 suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi (5-0)
- Siirtymisen avustamisen näyttö vko 19 suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi (5-0)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasolla 1 kuvattua osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija tietää, millaisia mahdollisia biomekaanisia mittausmenetelmiä on olemassa asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja avustetusti ja johdatellusti.

Liikkumisen apuvälineiden valinta on turvallista. Opiskelija tunnistaa oman kokemattomuutensa rajat apuvälineen käytössä ja opastuksessa ja osaa hakea lisäohjausta. Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen tekniikoita ja ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3

Opiskelija osaa selittää liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin liittyvän hermolihasjärjestelmän rakenteen, mutta osatekijöiden integroinnissa toisiinsa on puutteita. Opiskelija osaa valita itsenäisesti biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen, mutta valinnat ovat perustelemattomia tai opiskelijalla on vaikeuksia perustella valintojaan. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, mutta tulosten tulkinta ja niiden integrointi käytäntöön vaatii avustusta ja ohjausta.

Liikkumisen apuvälineiden valinta ja käyttö on turvallista sekä opastus asianmukaista.
Opiskelija osaa avustaa asiakasta siirtymään asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä hallitsee asiakkaan liikkumisen tukemisen perusteet. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa palvelee siirtymistilannetta. Opiskelija esittää omia ajatuksiaan siirtymisen avustamisen ergonomian parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan loogisesti, yksityiskohtaisesti ja kokonaisuuden hahmottaen niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti optimaalisimman biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä, tunnistaa ja analysoida erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, sujuvasti ja eri tietolähteitä integroiden.

Liikkumisen apuvälineiden valinta, käyttö ja opastus ovat turvallisia, perusteltuja ja johdonmukaisia. Opiskelija osaa valita asiakkaan siirtymisen avustamisen tavan asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä soveltaa erilaisia tapoja asiakkaan liikkumisen tukemiseksi. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa palvelee siirtymistilannetta ja auttaa asiakasta aktivoimaan omia voimavarojaan. Opiskelija pyrkii aktiivisesti sisäistämään kuntouttavan ja ergonomisen työtavan.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa
- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa
- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia
- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta
- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Zoomissa, kampuksella ja altaalla. Opintojakso sisältää kaksi numeerisesti arvioitavaa oppimistehtävää: liikuntapassi- ja yksilöasiakkaan ohjaaminen -tehtävät. Opintojakso sisältää myös itsenäistä opiskelua sekä pienempiä tehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Lähiopetuksen osuus on 3 op ja tehtävien ja itsenäisen opiskelun osuus 4 op. Opintojakso rakentuu teemojen ympärille. Teemat sisältävät vaihdellen ennakkotehtäviä, verkkoluentoja ja itsenäistä orientaatiota ennen harjoitustunteja.Teemakohtaisten ennakkotehtävien tulee olla tehtynä ennen harjoitustunneille osallistumista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetustunnit (Zoom ja kampus) on aikataulutettu lukujärjestykseen. Muut itsenäisesti suoritettavat sisällöt ja tehtävät tulee suorittaa opintojakson alussa määritettyjen aikataulujen sisällä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarnanen S & Holopainen R (toim.). 2022. Harjoittelu ja TULE-terveys. VK-kustannus.
Luomajoki H. 2018 (tai uudempi). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. VK-kustannus.

Lisämateriaalina Moodlessa oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin vastuuopettaja: Heli Lahtio
Ahotointimahdollisuudet:
Aikaisempi korkeakoulututkinto (esim. liikunnanohjaaja AMK):osallistuttava lähitunneille ”Liikkeen laatu” ja ”Terapeuttinen harjoittelu” ja tehtävä niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi suoritettava ”Liikuntapassi-tehtävä” kevennettynä ja ”Yksilöasiakkaan ohjaaminen” -tehtävä ahotoijien ohjeen mukaan.
Muu liikunta-alan tutkinto (esim. pt-koulutus tai liikuntaneuvoja): osallistuttava lähitunneille ”Liikkeen laatu”, ”Terapeuttinen harjoittelu”, ”Allasharjoittelu” ja ”Minä ohjaajana: ohjausharjoitukset” (= näyttö) ja tehtävä niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi suoritettava ”Liikuntapassi-tehtävä” kevennettynä ja ”Yksilöasiakkaan ohjaaminen” -tehtävä ahoitoijien ohjeen mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa, lähiopetuksena kampuksella, altaalla sekä muissa soveltuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 7 op, mikä tarkoittaa 189h opiskelijan työtä.
Opintojakso toteutetaan viikkojen 34-50 aikana.

Sisältö

Opiskelija osaa

- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa.

- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa.

- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia.

- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta.

- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla sovelletaan tietoja ja taitoja opintojaksoilta:
Eri ikäinen ihminen
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia
Liikkumisen biomekaniikka

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tarkemmat kuvaukset arvioitavista tehtävistä opintojakson infotunnilla. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan harjoitustunneilla tuntiaktiivisuus ja osaamisen näyttäminen.

Kurssilla tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävät ja ohjausharjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointivaatimuksia. Opiskelija on poissa lähitunneilta eikä suorita opintojakson tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

-Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan tavoitteen mukaista liikkumista.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen perusteisiin.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä erilaisten toimintaympäristöjen, ohjausmenetelmien, liikuntamuotojen ja välineiden hyödyntämiseen ohjaamisessa.
-Opiskelija pystyy arvoimaan liikkeiden suoritustapaa.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä teknologian hyödyntämisessä ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi
- Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata tavoitteen mukaista liikuntaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla
- Opiskelija osaa hyödyntää tietolähteitä ja ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia teknologiaratkaisuja ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi
- Opiskelija osaa soveltaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla liikkumisen suunnittelussa ja ohjaamisessa
- Opiskelija osaa käyttää motorista oppimista, hyvinvointivalmennusta sekä ryhmäliikuntaa koskevia tietolähteitä perustellen ja pystyy arvioimaa ko. tietolähteiden luotettavuutta sekä käyttää alan ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
Opiskelijaa osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä vertailla toimintaan liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja ryhmäliikuntaohjauksesta ja hyvinvointiteknologiasta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Hanna Laine
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset R1
 • Harjoitukset R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa
- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa
- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia
- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta
- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Zoomissa, kampuksella ja altaalla. Opintojakso sisältää kaksi numeerisesti arvioitavaa oppimistehtävää: liikuntapassi- ja yksilöasiakkaan ohjaaminen -tehtävät. Opintojakso sisältää myös tunneille valmistautumista itsenäisesti, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Lähiopetuksen osuus on 3 op ja tehtävien sekä itsenäisen opiskelun osuus 4 op. Opintojakso rakentuu teemojen ympärille. Teemat sisältävät vaihdellen ennakkotehtäviä, itsenäistä orientaatiota sekä verkkoluentoja ennen harjoitustunteja.Teemakohtaisten ennakkotehtävien tulee olla tehtynä ennen harjoitustunneille osallistumista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetustunnit (Zoom ja kampus) on aikataulutettu lukujärjestykseen. Muut itsenäisesti suoritettavat sisällöt ja tehtävät tulee suorittaa opintojakson alussa määritettyjen aikataulujen sisällä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarnanen S & Holopainen R (toim.). 2022. Harjoittelu ja TULE-terveys. VK-kustannus.
Luomajoki H. 2018 (tai uudempi). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. VK-kustannus.

Lisämateriaalina Moodlessa oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin vastuuopettaja: Heli Lahtio
Ahotointimahdollisuudet:
Aikaisempi korkeakoulututkinto (esim. liikunnanohjaaja AMK): osallistuttava lähitunneille ”Liikkeen laatu” ja ”Terapeuttinen harjoittelu” ja suoritettava niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi suoritettava ”Liikuntapassi-tehtävä” kevennettynä (vain ft-ryhmä ja raportti siitä) sekä ”Yksilöasiakkaan ohjaaminen” -tehtävä ahotoijien ohjeen mukaan.
Muu liikunta-alan tutkinto (esim. pt-koulutus tai liikuntaneuvoja): osallistuttava lähitunneille ”Liikkeen laatu”, ”Terapeuttinen harjoittelu”, ”Allasharjoittelu” ja ”Minä ohjaajana: ohjausharjoitukset” (= näyttö) ja suoritettava niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi suoritettava ”Liikuntapassi-tehtävä” kevennettynä (vain ft-ryhmä ja raportti siitä) sekä ”Yksilöasiakkaan ohjaaminen” -tehtävä ahoitoijien ohjeen mukaan.
Muu osaaminen: ahotointi yksilöllisesti osaamisen mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa, lähiopetuksena kampuksella, altaalla sekä muissa soveltuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 7 op, mikä tarkoittaa 189h opiskelijan työtä.
Opintojakso toteutetaan viikkojen 2-22 aikana.

Sisältö

Opiskelija osaa

- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa.

- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa.

- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia.

- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta.

- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla sovelletaan tietoja ja taitoja opintojaksoilta:
Eri ikäinen ihminen
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia
Liikkumisen biomekaniikka

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tarkemmat kuvaukset arvioitavista tehtävistä opintojakson infotunnilla. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan harjoitustunneilla tuntiaktiivisuus ja osaamisen näyttäminen.

Kurssilla tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävät ja ohjausharjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointivaatimuksia. Opiskelija on poissa lähitunneilta eikä suorita opintojakson tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

-Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan tavoitteen mukaista liikkumista.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen perusteisiin.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä erilaisten toimintaympäristöjen, ohjausmenetelmien, liikuntamuotojen ja välineiden hyödyntämiseen ohjaamisessa.
-Opiskelija pystyy arvoimaan liikkeiden suoritustapaa.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä teknologian hyödyntämisessä ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi
- Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata tavoitteen mukaista liikuntaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla
- Opiskelija osaa hyödyntää tietolähteitä ja ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia teknologiaratkaisuja ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi
- Opiskelija osaa soveltaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla liikkumisen suunnittelussa ja ohjaamisessa
- Opiskelija osaa käyttää motorista oppimista, hyvinvointivalmennusta sekä ryhmäliikuntaa koskevia tietolähteitä perustellen ja pystyy arvioimaa ko. tietolähteiden luotettavuutta sekä käyttää alan ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
Opiskelijaa osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä vertailla toimintaan liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja ryhmäliikuntaohjauksesta ja hyvinvointiteknologiasta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lankinen
 • Eija Viitala
 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa raajanivelten toimintahäiriöt ja niihin liittyvät käsitteet
- tutkia manuaalisesti raajanivelen ja arvioida terapiatarpeen
- valita mobilisaatio- tai stabilointitekniikan
- perustella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin sekä kykenee arvioimaan valintojensa vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä ja asiakastapauksina.

Lähipäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin manuaalista terapiaa, teippausta ja mobilisoivaa & stabiloivaa harjoitteluterapiaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitus Zoom 24.8.
Kurssi päättyy näyttökokeeseen kampuksella 12.12.

Lähitunneilla manuaalisen terapian ja teippauksen harjoittelua pareittain. Kurssi edellyttää läsnäoloa lähitunneilla ja omatoimista harjoittelua pienryhmissä kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KURSSIKIRJA
Kaltenborn: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi (Uusin painos) TAI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Vol I: The Extremities kirja/DVD. 8.painos.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. AHOT kysymykset LPR anu.kaksonen@lab.fi ja LTI jaakko.monto@lab.fi, jos aikaisempaa osaamista stabiloivista ja mobilisoivista harjoitteista, teippauksesta ja mobilisoinnin tekniikoista.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla perehdytään eri kuntoutusyritysten ortooseihin, tukiin ja teippeihin.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin voi suorittaa kevälukukaudella 2024 päivätoteutuksena.

Oppimisympäristö

Kurssin aloitus Zoom:ssa. Manuaalisten taitojen ja teippauksen harjoittelua Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla. Kotona etäjaksolla 8 henkilön manuaalisen terapian tekeminen ja harjoitteiden ohjaaminen. Moodlessa teoriatietoon perehtyminen ja "Tuet & ortoosit " -
sekä "Mobilisoivat & stabiloivat harjoitteet" -verkkotehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27 h = 108 h
Lähitunnit kampuksella 11 x 4 h = 44 h
Asiakastapaukset 8 kpl = 24 h
Teoriatentti ja materiaaliin tutustuminen = 10 h
Tuet ja ortoosit -tehtävä 4 h
Mobilisoiva ja stabiloiva harjoittelu tehtävät = 6 h
Näyttökoe ja siihen harjoittelu = 20 h

Sisältö

Kurssin aloitus Zoom:ssa. Manuaalisten taitojen ja teippauksen harjoittelua Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla. Kotona etäjaksolla 8 henkilön manuaalisen terapian tekeminen ja työn reflektoiminen. Moodlessa teoriatietoon perehtyminen ja "Tuet & ortoosit " -
sekä "Nivelkortin laatiminen" -verkkotehtävät. Näyttökoe ja teoriatentti arvioidaan 1-5.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositeltavaa on, että opintojakso Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5 op on suoritettu ennen kurssin alkua.

Arviointimenetelmät

Etätehtävät Moodlessa. Mobilisoinnin ja teippauksen harjoittelu kampuksilla lähipäivinä opettajajohtoisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 arviointikriteerit ei täyty.
Opiskelijalta on verkkotehtävät palauttamatta ja tentit hylätty. Tai opiskelija ei ole osallistunut opetukseen. Opiskelija ei ole suorittanut asiakastapauksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa turvallisesti
- käyttää mobilisoinnin perustekniikoita ja työtapoja
- suunnitella ja ohjata mobilisoivia ja stabiloivia harjoitteita kehon liikkuvuuden ylläpitoon
- havainnoida omaa ergonomiaa ja ohjattuna muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä ja perustella asikaslähtöisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa ja teippausta turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti mobilisoinnin eri tekniikoita ja työtapoja
- suunnitella ja ohjata asiakaslähtöisiä mobilisoivia ja stabiloivia harjoitteita kehon liikkuvuuden toimintakyvyn ylläpitoon
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- perustella asiakaslähtöisesti mobilisoinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot ja etsiä uusinta tutkittua tietoa niistä
- toteuttaa manuaalista terapiaa ja teippausta yhdistellen eri tekniikoita turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti manuaalisen terapian eri tekniikoita ja työtapoja sekä tuo omia näkemyksiä tekniikoiden suorittamiseen
- suunnitella ja ohjata monipuolisesti mobilisoivia ja stabiloivia harjoitteita kehon liikkuvuuden ja toimintakyvyn ylläpitoon
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marko Franicevic
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus LTI R1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus LTI R2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus LPR R1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus LPR R2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttökokeet LTI (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttökokeet LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus LTI R1
 • Harjoitus LTI R2
 • Harjoitus LPR R1
 • Harjoitus LPR R2
 • Näyttökokeet LTI
 • Näyttökokeet LPR

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa raajanivelten toimintahäiriöt ja niihin liittyvät käsitteet
- tutkia manuaalisesti raajanivelen ja arvioida terapiatarpeen
- valita mobilisaatio- tai stabilointitekniikan
- perustella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin sekä kykenee arvioimaan valintojensa vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Teoriaopinnot osittain itsenäisesti verkossa.
Mobilisointi: Lähitunneilla selkärangan ja raajojen nivelten mobilisoinnin perusteet.
Teippaus: Lähitunneilla manuaalisen terapian ja teippauksen harjoittelua pareittain.
Stabiloivat harjoitteet: pienryhmissä etukäteen valmisteltuna verkkotehtävinä.

Kurssi edellyttää läsnäoloa lähitunneilla ja omatoimista harjoittelua pienryhmissä kurssin aikana.

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo Zoom- ja pienryhmien lähitunneilla.
Verkkotehtävät itselle sopivana ajankohtana.
Opiskelijalle lähiopetusta 42-50 tuntia ja itsenäistä n. 58 tuntia. Kokonaistuntimäärä 108 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KURSSIKIRJA
Kaltenborn: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi (Uusin painos)TAI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Vol I: The Extremities kirja/DVD. 8.painos.

OHEISMATERIAALI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Volume II: The Spine kirja/DVD

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Seuraava toteutus syksyllä 2024.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti
Näyttökoe

Oppimisympäristö

Zoom -info, Moodle, pienryhmä harjoittelu Lahden ja Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijalle lähiopetusta on 50 tuntia ja itsenäistä 58 tuntia. Kokonaistuntimäärä yhteensä 108 tuntia.
Kurssi edellyttää omatoimista mobilisoinnin ja teippauksen harjoittelua. Itsenäisesti teoria- ja stabilointiharjoitteita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio on oltava hyväksytysti suoritettu.

Arviointimenetelmät

Verkkotentti 0-5
Näyttökoe 0-5
Stabilointitehtävä: nivelten tuet Hyväksytty - Hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 arviointikriteerit ei täyty.
Opiskelijalta on verkkotehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa turvallisesti
- käyttää mobilisoinnin perustekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja ohjattuna muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä ja perustella asikaslähtöisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti mobilisoinnin eri tekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- perustella asiakaslähtöisesti mobilisoinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot ja etsii uusinta tietoa niistä
- toteuttaa asioita yhdistellen manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti manuaalisen terapian eri tekniikoita ja työtapoja sekä tuo omia näkemyksiä tekniikoiden suorittamiseen
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Aki Rintala
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet
- tutkia ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etä - ja lähiopetusta.
Pienryhmätyöskentelyä, harjoitustunteja, asiantuntijaluennot, työpajat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu on aikaan sidottua lukujärjestyksen mukaisesti viikoilla 38-48 .
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa harjoitustunneilla ja pienryhmätyöskentelyssä (keskustelualustalla ja työpajajatyöskentelyssä).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. Neurologian osuus.
Oppiportin materiaalien käyttö ohjeistetaan Moodlessa.
Moodlessa saatavilla oleva materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen opetusajankohdat ja tenttipäivät ovat nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä. Uusintapäivä sovitaan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lukujärjestyksen mukaisesti verkko-opetusta ja lähitunteja kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormitus jakautuu 10 viikon ajalle. Ennen opintojakson alkua 3.10 on pienryhmäkeskusteluja (viikot 38-39) noin 2 viikon ajan Moodlen keskustelualustalla. Tämän jälkeen on sekä lähitunteja että etäopetusta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -opintojakso.

Arviointimenetelmät

Teoriatentti (1-5)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Teoriatentistä alle 50%

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa yhteydet yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksessa.
Opiskelija tunnistaa neurologisten oireiden vaikutuksia aikuisen toimintakykyyn
Opiskelija tunnistaa suunnitelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita.
Opiskelija tiedostaa saamiaan tuloksien käyttämisen tarpeellisuuden päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 50%

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä tunnistaa niiden yhteyden.
Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaisia arviointikeinoja ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
Opiskelija käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 70%

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä ymmärtää niiden yhteyden.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset tutkimisen menetelmät ja ymmärtää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset fysioterapiamenetelmät, ohjata ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
-Opiskelija soveltaa saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa.

Teoriatentistä vähintään 90%

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Aki Rintala
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Tentti
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Info
 • R 1
 • R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet
- tutkia ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etä - ja lähiopetusta.
Pienryhmätyöskentelyä, harjoitustunteja, asiantuntijaluennot, työpajat.
Simulaatiotyöskentely tai työelämässä tapahtuva oppiminen.
Kaksi teoriatenttiä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu on aikaan sidottua lukujärjestyksen mukaisesti viikoilla 10-20 .
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa harjoitustunneilla ja pienryhmätyöskentelyssä. Tenttien hyväksyttyä suoritusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. Neurologian osuus.
Oppiportin materiaalien käyttö ohjeistetaan Moodlessa.
Moodlessa saatavilla oleva materiaali.

Työelämäyhteistyö

Simulaatiotyöskentely tai työelämässä tapahtuva oppiminen.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen opetusajankohdat ovat nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä. Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa. Uusintapäivä sovitaan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lukujärjestyksen mukaisesti verkko-opetusta ja lähitunteja kampuksella sekä työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormitus jakautuu 11 viikon ajalle. Oppimistehtävät on ajoitettu niin että alussa on itsenäistä lukua ja neurologian tentti. Tämän jälkeen on sekä lähitunteja että etäopetusta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -opintojakso.

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Teoriatentistä alle 50%

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa yhteydet yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksessa.
Opiskelija tunnistaa neurologisten oireiden vaikutuksia aikuisen toimintakykyyn
Opiskelija tunnistaa suunnitelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita.
Opiskelija tiedostaa saamiaan tuloksien käyttämisen tarpeellisuuden päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 50%

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä tunnistaa niiden yhteyden.
Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaisia arviointikeinoja ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
Opiskelija käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 70%

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä ymmärtää niiden yhteyden.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset tutkimisen menetelmät ja ymmärtää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset fysioterapiamenetelmät, ohjata ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
-Opiskelija soveltaa saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa.

Teoriatentistä vähintään 90%

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • Anu Kaksonen
Opetusryhmät
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Maturiteetti LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Maturiteetti LPR

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön esitysseminaari ajoittuu lukukauden viimeisille viikoille
Maturiteetti suoritetaan kun opinnäytetyö on esitetty opinnäytetyöseminaarissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppanin kanssa

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan nuoremman kurssin mukana

Oppimisympäristö

Seminaarit auditoriossa
Maturiteetti luokassa
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka sisältää:
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ja viimeistely
- Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
- Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
- Opinnäytetyön viimeistely seminaarissa saadun palautteen perusteella ja vieminen Theseus-tietokantaan

Sisältö

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
Opinnäytetyön viimeistely ja vieminen Theseus-tietokantaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sosiaali- ja terveysalalla-oppikurssin hyväksytty suorittaminen
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma
Opinnäytetyön käytännön toteutus suunnitelman pohjalta

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden pohjalta arviointiasteikolla 0-5
Maturiteetti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty (hylkäämiskriteerit on kerrottu LABin maturiteettiohjeessa)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Aki Rintala
 • Kari Kauranen
 • Anu Kaksonen
Opetusryhmät
 • Seminaari LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari LTI (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Maturiteetti LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Seminaari LPR
 • Seminaari LTI
 • Maturiteetti LPR

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön esitysseminaari ajoittuu lukukauden viimeisille viikoille
Maturiteetti suoritetaan kun opinnäytetyö on esitetty opinnäytetyöseminaarissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppanin kanssa

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan nuoremman kurssin mukana

Oppimisympäristö

Seminaarit auditoriossa
Maturiteetti luokassa
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka sisältää:
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ja viimeistely
- Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
- Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
- Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
- Opinnäytetyön viimeistely seminaarissa saadun palautteen perusteella ja vieminen Theseus-tietokantaan

Sisältö

Oman opinnäytetyön esittäminen opinnäytetyön esitysseminaarissa
Yhden työn opponointi opinnäytetyön esitysseminaarissa
Vähintään viiden muun opinnäytetyön seuraaminen opinnäytetyöseminaarissa
Maturiteetin suorittaminen hyväksytysti
Opinnäytetyön viimeistely ja vieminen Theseus-tietokantaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sosiaali- ja terveysalalla-oppikurssin hyväksytty suorittaminen
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma
Opinnäytetyön käytännön toteutus suunnitelman pohjalta

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden pohjalta arviointiasteikolla 0-5
Maturiteetti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty (hylkäämiskriteerit on kerrottu LABin maturiteettiohjeessa)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • Mirka Airesvuo
 • Anu Kaksonen
 • Seija Varis
 • Annukka Salovaara
Opetusryhmät
 • Seminaari 1 Lappeenranta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 Lahti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Seminaari 1 Lappeenranta
 • Seminaari 2 Lahti
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opinnäytetyöinfoon ja opinnäytetyön suunnitteluseminaareihin sekä oman suunnitelman esittelyä kolmessa seminaarissa.

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy myös 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (Opra).
Opraan kuuluu verkkotesti sekä kolmen kerran luentosarja, johon on tarjolla useita aikavaihtoehtoja.

Lahden kampuksen luentosarjat ovat alakohtaisia, eli niissä esimerkit ovat Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöistä. Valitse omiin aikatauluihisi parhaiten sopivan luentosarja:

Luentosarja 1: 7.9. klo 10 - 12, 8.9. klo 12 - 14 ja 15.9. klo 10 - 12

Luentosarja 2: 6.9. klo 10 - 12, 7.9. klo 13 - 15 ja 13.9. klo 10 - 12

Luentosarja 3: 6.11. klo 12 - 14, 7.11. klo 14 - 16 ja 9.11. klo 10 - 12.

Mikäli jokin näistä sopii sinulle, kirjaudu Lahden kampuksen Moodle-kurssille https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=15138#section-1 ja varaa paikka luentosarjalle. Ilmoittautuminen luentosarjoihin on Moodle-kurssin alussa.

Jos Lahden alakohtaiset Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen luennot eivät aikataulullisesti sinulle sovi, valitse yksi Lappeenannan monialaisista luentosarjoista ja varaa paikka:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Verkkotesti tehdään sille opettajalle, jonka luentosarjoihin olet ilmoittautunut.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 33-48.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara. Tutki ja kirjoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suunnitellaan ja toteutetaan työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Seuraava lukukausi

Oppimisympäristö

Luokka tai auditorio

Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen (1 op) osuus toteutetaan kokonaan verkossa, Zoom-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit 4 x 2h
Itsenäistä opiskelua 5 op = 135 h
Suunnitelman tekeminen ajoittuu koko lukukauden ajalle

Opinnäytetyön kirjoittamisen osuus 3 x 2 h

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen kolmeen suunnitteluseminaariin ja oman suunnitelman esittäminen ja raportointi seminaareissa.

Itsenäinen työskentely ja hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen.

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen: asiatyyli, rakenne, otsikointi, lähdeviittaustekniikka, havainnollistaminen, verkkotestit kurssin aikana.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Riittävä määrä fysioterapian aineopintoja, jotta opiskelijalla on valmiuksia ja osaamista suunnitella ja tehdä fysioterapia-alaan liittyvän opinnäytetyön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opinnäytetyön suunnittelu -opintojakson (5 op) suoritus edellyttää läsnäoloa opinnäytetyön suunnitelmaseminaareissa sekä hyväksyttyä opinnäytetyösuunnitelmaa. Lisäksi Kielikeskuksen ohjauksessa hyväksytysti suoritettu Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty opinnäytetyösuunnitelma

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Mirka Airesvuo
 • Aki Rintala
 • Kari Kauranen
 • Anu Kaksonen
 • Seija Varis
 • Annukka Salovaara
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opinnäytetyöinfoon ja opinnäytetyön suunnitteluseminaareihin sekä oman suunnitelman esittelyä kolmessa seminaarissa.Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (Opra 1 op.).

Opraan kuuluu verkkotesti sekä kolmen kerran luentosarja, johon on tarjolla useita aikavaihtoehtoja.

Lahden kampuksen luentosarjat ovat alakohtaisia, eli niissä esimerkit ovat Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöistä. Valitse omiin aikatauluihisi parhaiten sopivan luentosarja:

Tammikuun luentosarja 1: 23.1. klo 10 - 12, 24.1. klo 10 - 12 ja 26.1. klo 10 - 12
Tammikuun luentosarja 2: 29.1. klo 10 - 12, 30.1. klo 12 - 14 ja 2.2. klo 12 - 14
Helmikuun luentosarja: 7.2. klo 10 - 12, 9.2. klo 10 - 12 ja 12.2. klo 10 - 12
Maaliskuun luentosarja: 6.3. klo 10 - 12, 7.3. klo 10 - 12 ja 8.3. klo 10 - 12
Toukokuun luentosarja: 6.5. klo 10 - 12, 7.5. klo 10 - 12 ja 8.5. klo 10 - 12.

Ilmoittautuminen luentosarjaan: https://moodle.lut.fi/mod/choice/view.php?id=1179713

Mikäli mikään alakohtaisista luentosarjoista ei sovi aikatauluihisi, voit ilmoittautua Lappeenrannan monialaisille luentosarjoille https://moodle.lut.fi/mod/choice/view.php?id=499933

Verkkotesti tehdään sille opettajalle, jonka luentosarjaan olet ilmoittautunut.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiviikot 3 ja 15.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara. Tutki ja kirjoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suunnitellaan ja toteutetaan työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Seuraava lukukausi

Oppimisympäristö

Luokka tai auditorio

Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen (1 op) osuus toteutetaan kokonaan verkossa, Zoom-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit 4 x 2h
Itsenäistä opiskelua 5 op = 135 h
Suunnitelman tekeminen ajoittuu koko lukukauden ajalle

Opinnäytetyön kirjoittamisen osuus 3 x 2 h

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen kolmeen suunnitteluseminaariin ja oman suunnitelman esittäminen ja raportointi seminaareissa.

Itsenäinen työskentely ja hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen.

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen: asiatyyli, rakenne, otsikointi, lähdeviittaustekniikka, havainnollistaminen, verkkotestit kurssin aikana.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Riittävä määrä fysioterapian aineopintoja, jotta opiskelijalla on valmiuksia ja osaamista suunnitella ja tehdä fysioterapia-alaan liittyvän opinnäytetyön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opinnäytetyön suunnittelu -opintojakson (5 op) suoritus edellyttää läsnäoloa opinnäytetyön suunnitelmaseminaareissa sekä hyväksyttyä opinnäytetyösuunnitelmaa. Lisäksi Kielikeskuksen ohjauksessa hyväksytysti suoritettu Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty opinnäytetyösuunnitelma

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • Anu Kaksonen
Ryhmät
 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Opinnäytetyöryhmässä työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu koko lukukaudelle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan nuoremman kurssin mukana

Oppimisympäristö

Riippuu opinnäytetyön käytännön suoritus- ja toteutustavasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyöryhmässä tapahtuva työskentely 5 op

Sisältö

Opinnäytetyön käytännön vaiheen toteutus hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät sosiaali- ja terveysalalla-kurssin hyväksytty suorittaminen
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden perusteella 5-0

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • Anu Kaksonen
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Opinnäytetyöryhmässä työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu koko lukukaudelle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa

Uusintamahdollisuudet

Seuraavan nuoremman kurssin mukana

Oppimisympäristö

Riippuu opinnäytetyön käytännön suoritus- ja toteutustavasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyöryhmässä tapahtuva työskentely 5 op

Sisältö

Opinnäytetyön käytännön vaiheen toteutus hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät sosiaali- ja terveysalalla-kurssin hyväksytty suorittaminen
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden perusteella 5-0

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Juha Haavisto
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus
 • Näyttö
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- haastatella asiakasta sekä havainnoida, palpoida ja mitata lihasten ja nivelten toimintaa
- selittää ja tunnistaa manuaalisen terapian ja termisten hoitojen vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot
- hyödyntää manuaalisen terapian perusotteita
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja ergonomisesti manuaalista terapiaa ja termisiä hoitoja osana fysioterapiaa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syys-joulukuu 2023.
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa sekä luokka- että zoom-opetuksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tunneilla käytettävä materiaali on Moodlessa näkyvillä.

Tässä luettelo lisämateriaalista, johon halutessasi voit tutustua.

1. Clarkson, H.M. Musculoskeletal assessment: joint range of motion and manual muscle strenght. 2nd ed. Philadelphia. 2013. Lippincott Williams & Wilkins.

2. Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. SanomaPro.

3. Luomajoki, H. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2018. VK-kustannus Oy.

4. Sandström, M., Ahonen, J. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 2011. VK-Kustannut Oy.

5. Muu opettajan mainitsema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritusmahdollisuuksia. Mahdollisuus osittaiseen hyväksilukuun hierojan ammattitutkinnolla tai muulla manuaalisen terapian osaamisella soveltuvin osin. AHOT-hakemukset osoitetaan Katri Kämäräiselle.
Mikäli on paljon poissaoloja lähitunneilta, silloin näyttökokeen sisältö on laajempi.

Uusintamahdollisuudet

Uusinnat sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lahden ja Lappeenrannan kampukset, verkkoympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h.

Sisältö

Sisältöteemat:

- Mittauksen laatuvaatimukset
- Haastattelu tutkimusmenetelmänä
- Asennon ja ryhdin tutkiminen
- Toiminnalliset testit ja inspektio liikkeessä
- Nivelten liikelaajuuksien mittaus, lihaskireyksien arviointi, manuaalinen lihastestaus (vartalo, ranka, alaraaja, yläraaja), alaraajojen pituuseron arivointi

- Pehmytkudoskäsittelyn prosessi ja tapahtuma
- Pehmytkudoskäsittelyn otteet, kontraindikaatiot ja indikaatiot
- Pehmytkudoskäsittelyt: selkä, niska-hartiaseutu, yläraaja, alaraaja
- Pintalämpö- ja kylmähoidot

- Asiakastapaamiset (itsenäisen opiskelun aikainen harjoittelu) ja niiden raportointi
- Itsenäinen teorian verkko-opiskelu
- Omatoiminen harjoittelu parin kanssa koululla tai kotona

Arviointimenetelmät

Osaamisen kehittymistä seurataan läpi opintojakson. Lisäksi osaamista selvitetään erilaisin oppimistehtävin ja asiakasraportilla. Lisäksi teoria- ja käytännöntentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu lähiopetukseen tai on toistuvasti poissa lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tietää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen joitain tutkimisen menetelmiä
- tarvitsee usein opettajan ja muiden opiskelijoiden tukea käyttäessään nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä
- hallitsee mittauksen luotettavasti, mutta tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä on puutteita
- ymmärtää tutkimustulosten dokumentoinnin täryekyden, mutta kirjaaminen vaatii tukea
- kertoo hieronnan ja fysikaalisten hoitojen vaikutuksia sekä tietään niiden tärkeimmät indikaatiot ja kontraindikaatiot
- kykenee suunnittelemaan asiakkaalle terapian, mutta asiakkaan huomioiminen terapian suunnittelussa on puutteellista
- soveltaa klassisen hieronnan perusotteita
- eteneminen ei ole vielä loogista ja sujuvaa
- tarvitsee muistutusta hyvän työergonomian ja -hygienian toteuttamisesta
- osaa toimia asiakastilanteessa, mutta hänen huomionsa keskittyy kuitenkin pääasiassa omaan toimintaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen tutkimisen menetelmiä
- toimii yleensä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- osaa käyttää nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä, mutta mittauksen luotettavuudessa ja mittausten tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä tarvitsee ohjausta
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot pääosin luotettavasti
- ymmärtää ja osaa selittää sekä hieronnan että fysikaalisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tavalla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen terapian ja hän ottaa huomioon myös asiakkaan toiveita
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilaa ja soveltaa klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään pääsääntöisesti hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita
- osaa toimia luontevasti asiakastilanteessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen kaikkia em. tutkimisen menetelmiä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä mittausten tuloksista
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot luotettavasti
- ymmärtää ja osaa perustella sekä hieronnan että termisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tasolla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella, asiakkaan tavoitteen huomioiden, suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen ja tehokkaan terapian
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilan ja soveltaa käytännössä monipuolisesti ja sujuvasti klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita sujuvasti
- osaa toimia asiantuntevasti asiakastilanteessa

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Juha Haavisto
 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • Sanna Kangas
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- haastatella asiakasta sekä havainnoida, palpoida ja mitata lihasten ja nivelten toimintaa
- selittää ja tunnistaa manuaalisen terapian ja termisten hoitojen vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot
- hyödyntää manuaalisen terapian perusotteita
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja ergonomisesti manuaalista terapiaa ja termisiä hoitoja osana fysioterapiaa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Ajoitus ja läsnäolo

Tammi-toukokuu 2024.
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa opetuksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Clarkson, H.M. Musculoskeletal assessment: joint range of motion and manual muscle strenght. 2nd ed. Philadelphia. 2013. Lippincott Williams & Wilkins.

2. Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. SanomaPro.

3. Luomajoki, H. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2018. VK-kustannus Oy.

4. Sandström, M., Ahonen, J. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 2011. VK-Kustannut Oy.

5. Muu opettajan mainitsema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritusmahdollisuuksia. Mahdollisuus osittaiseen hyväksilukuun hierojan ammattitutkinnolla tai muulla manuaalisen terapian osaamisella soveltuvin osin. AHOT-hakemukset osoitetaan Juha Haavistolle.

Työelämäyhteistyö

Asiakastapaamiset mahdollisia; tarkemmat ohjeet Moodle-pohjalla.

Uusintamahdollisuudet

Teoria- ja käytännön tentit sekä asiakasraportti.
Näytöt viikolla 22.
Uusinnat sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lahden ja Lappeenrannan kampukset, verkkoympäristö, asiakastapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h.

Sisältö

Sisältöteemat:

- Mittauksen laatuvaatimukset
- Haastattelu tutkimusmenetelmänä
- Asennon ja ryhdin tutkiminen
- Toiminnalliset testit ja inspektio liikkeessä
- Nivelten liikelaajuuksien mittaus, lihaskireyksien arviointi, manuaalinen lihastestaus (vartalo, ranka, alaraaja, yläraaja), alaraajojen pituuseron arivointi

- Pehmytkudoskäsittelyn prosessi ja tapahtuma
- Pehmytkudoskäsittelyn otteet, kontraindikaatiot ja indikaatiot
- Pehmytkudoskäsittelyt: selkä, niska-hartiaseutu, yläraaja, alaraaja
- Pintalämpö- ja kylmähoidot

- Asiakastapaamiset ja niiden raportointi
- Itsenäinen teorian verkko-opiskelu
- Omatoiminen harjoittelu parin kanssa koululla tai kotona

Arviointimenetelmät

Osaamisen kehittymistä seurataan läpi opintojakson osallistumisaktiivisuudella. Lisäksi osaamista selvitetään erilaisin oppimistehtävin. Kurssin lopussa teoria- ja käytännöntentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu lähiopetukseen tai on toistuvasti poissa lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tietää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen joitain tutkimisen menetelmiä
- tarvitsee usein opettajan ja muiden opiskelijoiden tukea käyttäessään nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä
- hallitsee mittauksen luotettavasti, mutta tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä on puutteita
- ymmärtää tutkimustulosten dokumentoinnin täryekyden, mutta kirjaaminen vaatii tukea
- kertoo hieronnan ja fysikaalisten hoitojen vaikutuksia sekä tietään niiden tärkeimmät indikaatiot ja kontraindikaatiot
- kykenee suunnittelemaan asiakkaalle terapian, mutta asiakkaan huomioiminen terapian suunnittelussa on puutteellista
- soveltaa klassisen hieronnan perusotteita
- eteneminen ei ole vielä loogista ja sujuvaa
- tarvitsee muistutusta hyvän työergonomian ja -hygienian toteuttamisesta
- osaa toimia asiakastilanteessa, mutta hänen huomionsa keskittyy kuitenkin pääasiassa omaan toimintaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen tutkimisen menetelmiä
- toimii yleensä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- osaa käyttää nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä, mutta mittauksen luotettavuudessa ja mittausten tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä tarvitsee ohjausta
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot pääosin luotettavasti
- ymmärtää ja osaa selittää sekä hieronnan että fysikaalisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tavalla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen terapian ja hän ottaa huomioon myös asiakkaan toiveita
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilaa ja soveltaa klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään pääsääntöisesti hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita
- osaa toimia luontevasti asiakastilanteessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen kaikkia em. tutkimisen menetelmiä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä mittausten tuloksista
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot luotettavasti
- ymmärtää ja osaa perustella sekä hieronnan että termisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tasolla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella, asiakkaan tavoitteen huomioiden, suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen ja tehokkaan terapian
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilan ja soveltaa käytännössä monipuolisesti ja sujuvasti klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita sujuvasti
- osaa toimia asiantuntevasti asiakastilanteessa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Suvi Ollikainen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Verkkoluento
 • Tentti
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tavallisimmat psykiatriset sairaudet, häiriöt ja niiden lääketieteelliset hoitomenetelmät
- tutkia ja arvioida voimavarakeskeisesti psykofyysisen fysioterapia-asiakkaan toimintakyvyn
- valita voimavarakeskeisiä näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä ja soveltaa niitä asiakkaan toimintakykyä tukien
- valita psykofyysisen fysioterapian ohjauskeinot ja ohjata asiakasta näitä keinoja soveltaen
- omien kehotietoisten kokemustensa kautta kehittää itsetuntemustaan ja kykyään yksilön ja ryhmän kohtaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Moodlessa, zoomissa ja työelämäympäristöissä.

Opintojakson toteutus sisältää orientoivia osia, pareittain ja pienryhmissä tehtäviä harjoituksia, koko ryhmän kanssa harjoittelua, virtuaalisia yksilö- ja ryhmäasiakascaseja, toimintakyvyn arviointia, fysioterapiasuunnitelman laatimista, yksilö- ja ryhmätilanteen ohjaamista, yksilötehtäviä itsenäisenä opiskeluaikana ja kaksi kirjallista tenttiä.

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätyttyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 45-50

Opiskelu on lähiopiskelun (kampus, zoom sekä työelämäympäristöt) osalta paikkaan ja aikaan sidottua.
Itsenäisen opiskelun aika on paikkaan ja aikaan sitomatonta.
Läsnäolo on pakollista oppimistehtäviä sisältävissä opetustilanteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa on linkitettynä sähköinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Ohjausharjoittelu työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Psykiatrian tentti toteutetaan Moodle-tenttinä. Uusintatentti on myös Moodle-tenttinä.

Psykofyysisen fysioterapian tentti toteutetaan Moodlessa. Uusintatentti on myös Moodlessa.

Oppimisympäristö

Kampus, zoom, Moodle, työelämäympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op eli yhteensä noin 135 tunnin työ. Oppimistehtäviä kannattaa tehdä suunnitelmallisesti koko opintojakson ajan.

Läsnäolo:
Itsenäinen työskentely (omat harjoitukset, päiväkirja, ryhmäohjauksen suunnittelu, tentteihin valmistautuminen):

Sisältö

Skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, depressio, trauma, ahdistuneisuushäiriöt, stressi, kipu, syömishäiriöt, työuupumus.

Ruumiillinen voimavaratutkiminen ja motivaatiotasot. Toimintakyvyn arviointi ICF-näkökulmasta. Mielen ja ruumiin tietoisuutta tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia (suhde alustaan, keskilinjaan, liikekeskuksiin, reviirirajoihin, ruumiinrajoihin ja hengitykseen). Fysioterapia erilaisissa voimavarojen ja vireyden vähentymistilanteissa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn arvioinnin perusteet:
Tentit (1-5)
Itsenäiset tehtävät (hyväksytty/hylätty): Minun kehoni -essee sekä Kehonhahmotusharjoitukset ja niiden reflektointipäiväkirja
Ryhmätehtävät (hyväksytty / hylätty):
1. Toimintakyvyn arviointi
2. Fysioterapiasuunnitelman laatiminen ja yksiköfysioterapian ohjaus
3. Ryhmäfysioterapiatilanteen ohjaus

Opintojakson arvosana muodostuu 1/3 psykiatrian tentistä ja 2/3 psykofyysisen fysioterapian tentistä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita, ei osallistu harjoitustunteihin tai läpäise hyväksytysti tenttejä ja tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy mielen ja ruumiin yhteyden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Opiskelija tietää perusasiat keskeisistä psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Opiskelijan fysioterapian suunnittelu ja toteutus on menetelmäkeskeistä ja hänellä on vaikeuksia perustella toimintaansa. Opiskelijan omat kokemukset harjoituksista jäävät pinnalliseksi itsenäisen harjoittelun puutteesta johtuen. Kehollisuuden peruskäsitteiden hallinta on puutteellista ja terapian toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarvitsee paljon ohjausta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuva osin kokonaisvaltainen käsitys ihmisen kohtaamisesta. Opiskelija hallitsee keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden perusteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa. Ohjauksessa näkyy mielen ja ruumiin tasapainoa tukevien harjoitusten hallinta ja fysioterapian toteuttaminen erilaisissa voimavarojen vähenemistilanteissa. Opiskelija tunnistaa oman vuorovaikutuksen vaikutuksen ja merkityksen ohjaustilanteessa ja muuttaa tarvittaessa ohjaustaan. Terapian vaikuttavuuden arviointi ja perusteleminen on yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa näkyy kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja potilaan /asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija arvioi asiakkaan/potilaan fysioterapian tarvetta voimavaralähtöisesti eri tekijöitä yhdistäen. Opiskelijan omat kokemukset ja oman kehotietoisuuden tunnistaminen auttaa ymmärtämään potilaan/asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaista fysioterapiaa. Fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden hallinta. Opiskelija soveltaa mielen ja ruumiin tasapainoa tukevia harjoitteita tavoitteellisesti ja voimavaralähtöisesti. Terapian vaikuttavuuden arviointi on monipuolista, perusteltua ja luotettavaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Suvi Ollikainen
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitukset
 • Verkkoluento
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tavallisimmat psykiatriset sairaudet, häiriöt ja niiden lääketieteelliset hoitomenetelmät
- tutkia ja arvioida voimavarakeskeisesti psykofyysisen fysioterapia-asiakkaan toimintakyvyn
- valita voimavarakeskeisiä näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä ja soveltaa niitä asiakkaan toimintakykyä tukien
- valita psykofyysisen fysioterapian ohjauskeinot ja ohjata asiakasta näitä keinoja soveltaen
- omien kehotietoisten kokemustensa kautta kehittää itsetuntemustaan ja kykyään yksilön ja ryhmän kohtaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Moodlessa, zoomissa ja työelämäympäristöissä.

Opintojakson toteutus sisältää orientoivia osia, pareittain ja pienryhmissä tehtäviä harjoituksia, koko ryhmän kanssa harjoittelua, virtuaalisia yksilö- ja ryhmäasiakascaseja, toimintakyvyn arviointia, fysioterapiasuunnitelman laatimista, yksilö- ja ryhmätilanteen ohjaamista, yksilötehtäviä itsenäisenä opiskeluaikana ja kaksi kirjallista tenttiä.

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätyttyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 2-21.

Opiskelu on lähiopiskelun (kampus, zoom sekä työelämäympäristöt) osalta paikkaan ja aikaan sidottua.
Itsenäisen opiskelun aika on paikkaan ja aikaan sitomatonta.
Läsnäolo on pakollista oppimistehtäviä sisältävissä opetustilanteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa on linkitettynä sähköinen materiaali.

Työelämäyhteistyö

Ohjausharjoittelu työelämäyhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Psykiatrian tentti toteutetaan Moodle-tenttinä. Uusintatentti on myös Moodle-tenttinä.

Psykofyysisen fysioterapian tentti toteutetaan Moodlessa. Uusintatentti on myös Moodlessa.

Oppimisympäristö

Kampus, zoom, Moodle, työelämäympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op eli yhteensä noin 135 tunnin työ. Oppimistehtäviä kannattaa tehdä suunnitelmallisesti koko opintojakson ajan.

Läsnäolo:
Itsenäinen työskentely (omat harjoitukset, päiväkirja, ryhmäohjauksen suunnittelu, tentteihin valmistautuminen):

Sisältö

Skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, depressio, trauma, ahdistuneisuushäiriöt, stressi, kipu, syömishäiriöt, työuupumus.

Ruumiillinen voimavaratutkiminen ja motivaatiotasot. Toimintakyvyn arviointi ICF-näkökulmasta. Mielen ja ruumiin tietoisuutta tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia (suhde alustaan, keskilinjaan, liikekeskuksiin, reviirirajoihin, ruumiinrajoihin ja hengitykseen). Fysioterapia erilaisissa voimavarojen ja vireyden vähentymistilanteissa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn arvioinnin perusteet:
Tentit (1-5)
Itsenäiset tehtävät (hyväksytty/hylätty): Minun kehoni -essee, Kehonhahmotusharjoitukset ja niiden reflektointipäiväkirja sekä Pohdinta omasta oppimisesta ryhmäohjauskertojen aikana
Ryhmätehtävät (hyväksytty / hylätty):
1. Toimintakyvyn arviointi
2. Fysioterapiasuunnitelman laatiminen ja yksiköfysioterapian ohjaus
3. Ryhmäfysioterapiatilanteen ohjaus

Opintojakson arvosana muodostuu 1/3 psykiatrian tentistä ja 2/3 psykofyysisen fysioterapian tentistä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita, ei osallistu harjoitustunteihin tai läpäise hyväksytysti tenttejä ja tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy mielen ja ruumiin yhteyden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Opiskelija tietää perusasiat keskeisistä psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Opiskelijan fysioterapian suunnittelu ja toteutus on menetelmäkeskeistä ja hänellä on vaikeuksia perustella toimintaansa. Opiskelijan omat kokemukset harjoituksista jäävät pinnalliseksi itsenäisen harjoittelun puutteesta johtuen. Kehollisuuden peruskäsitteiden hallinta on puutteellista ja terapian toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarvitsee paljon ohjausta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa ja toiminnassa näkyy omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuva osin kokonaisvaltainen käsitys ihmisen kohtaamisesta. Opiskelija hallitsee keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden perusteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa. Ohjauksessa näkyy mielen ja ruumiin tasapainoa tukevien harjoitusten hallinta ja fysioterapian toteuttaminen erilaisissa voimavarojen vähenemistilanteissa. Opiskelija tunnistaa oman vuorovaikutuksen vaikutuksen ja merkityksen ohjaustilanteessa ja muuttaa tarvittaessa ohjaustaan. Terapian vaikuttavuuden arviointi ja perusteleminen on yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ajattelussa näkyy kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja potilaan /asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelija arvioi asiakkaan/potilaan fysioterapian tarvetta voimavaralähtöisesti eri tekijöitä yhdistäen. Opiskelijan omat kokemukset ja oman kehotietoisuuden tunnistaminen auttaa ymmärtämään potilaan/asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaista fysioterapiaa. Fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy keskeisten psyykkisten sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden hallinta. Opiskelija soveltaa mielen ja ruumiin tasapainoa tukevia harjoitteita tavoitteellisesti ja voimavaralähtöisesti. Terapian vaikuttavuuden arviointi on monipuolista, perusteltua ja luotettavaa.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Nurmiainen
 • Kati Nirkko
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLTISOS23KM
  Sosionomikoulutus 23KM Lahti
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLTISOS23KV
  Sosionomikoulutus 23KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
- kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
- kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
- määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu kokonaan verkossa, yht 5 op. Kyseessä on täysin itsenäisesti verkossa suoritettavasta kurssista, joka arvioi suoraan palautetut tehtävät.
Ahot- näyttö tenttiin ja muuhun Ahotointiin liittyvä ohjeistus löytyy moodlen alustalta kurssin avauduttua.

Ajoitus ja läsnäolo

22.1.-30.4.2024
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Opintojakso on mahdollisuus tehdä em. ajanjaksolla omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laaksonen H., Laitinen H. ja Hiilamo H. ( toim) 2020: Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestelmä, soveltuvin osin. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso on avoinna 22.1.-30.4.2024.
Tutkintosäännön mukaiset uusinnat ovat ko alustalla mahdollisia kyseisellä aikavälillä.

Oppimisympäristö

Verkkotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op eli 135 h Verkko-/etäopiskelua. Kurssilla on osioita on 4, jossa jokaisessa on omat osa-testit. Pääset etenemään osion kerrallaan, kun opiskelija hyväksytysti tehnyt osa-testin. Kaikkien osioiden jälkeen avautuu koko kurssin sisältöön perustuva tentti, joka tulee hyväksytysti suorittaa, jotta saa kurssin suorituksen.
Kurssi vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä: materiaaleihin tutustuminen tehtävien toteuttamiseksi.

Sisältö

Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen

Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset

Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen

Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty
Aktiivinen osallistuminen, edellyttää mm. itsenäistä tiedonhakua.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise osatestejä/ lopputenttiä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Eija Viitala
 • Sanna Nurmiainen
 • Kati Nirkko
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLTISOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
 • HLPRSOS23S
  Sosionomikoulutus 23S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
- kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
- kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
- määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu kokonaan verkossa, yht 5 op. Kyseessä on täysin itsenäisesti verkossa suoritettavasta kurssista, joka arvioi suoraan palautetut tehtävät.
Ahot- näyttö tenttiin ja muuhun Ahotointiin liittyvä ohjeistus löytyy moodlen alustalta kurssin avauduttua.

Ajoitus ja läsnäolo

8.1.2024 - 12.5.2024
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Opintojakso on mahdollisuus tehdä em. ajanjaksolla omaan tahtiin.
Ahot-näyttö mahdoillisuus on 4.3.2024 klo 8 asti.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso on avoinna 8.1.2024 - 12.5.2024
Tutkintosäännön mukaiset uusinnat ovat ko alustalla mahdollisia kyseisellä aikavälillä tai seuraavalla toteutuksella.

Oppimisympäristö

Itsenäinen verkkotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op eli 135 h Verkko-/etäopiskelua. Kurssilla on osioita on 4, jossa jokaisessa on omat osa-testit. Pääset etenemään osion kerrallaan, kun opiskelija hyväksytysti tehnyt osa-testin. Kaikkien osioiden jälkeen avautuu koko kurssin sisältöön perustuva tentti, joka tulee hyväksytysti suorittaa, jotta saa kurssin suorituksen.
Kurssi vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä: materiaaleihin tutustuminen tehtävien toteuttamiseksi.

Sisältö

Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen

Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset

Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen

Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty
Aktiivinen osallistuminen, edellyttää mm. itsenäistä tiedonhakua.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija jättää tehtävät tekemättä tai ei täydennä niitä pyynnöstä, eikä läpäise tehtäviä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuula Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset LTI (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset LPR (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset LTI Harjoitukset LPR (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset LTI
 • Harjoitukset LPR
 • Harjoitukset LTI Harjoitukset LPR

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa. Opiskelija hyödyntää tutkimustietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa. Opiskelija hyödyntää tutkimustietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Opiskelija etsii itsenäisesti teemoittain fysioterapiataitoja syventävää tieteellistä materiaalia ja hallitsee asiasisällön. Kirjoittaa osaamistaan syventävää pohdiskelevaa reflektiopäiväkirjaa. Osaa ohjata aiheen sisällön muille opiskelijoille. Case-työskentely. Simulaatiot.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuksessa ja valmennustilaisuuksissa aktiivinen läsnäolo. Pienryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen. Lähiopetusta toteutetaan tarpeen mukaan teemoittain kampuskohtaisesti. Yhteiset verkkovalmennustuokiot. Sisältö tarkentuu opntojakson alussa pidettävässä tapaamisessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssisisältöön sopiva tieteellinen näyttö. Muu kurssin moodle -sivuilta löytyvä materiaali.

Oppimisympäristö

Verkossa. Lähivalmennuksena myös Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelua.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valitsemaa fysioterapian aihealuetta tiimioppimista hyödyntäen. Aihealueet nousevat opiskelijoiden tarpeesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Muut aineopinnot oltava hyväksystysti suoritettuina.

Arviointimenetelmät

Opintojakson ahotit osoitetaan Tuula Hämäläiselle.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen eikä valmennukseen tai pienryhmätyöskentelyyn. Kurssitehtävien suorittamatta jättäminen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tieteellisesti perustella tekemänsä fysioterapiasuunnitelman. Osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja suoriutuu kiitettävästi annetuista oppimistehtävistä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuula Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa. Opiskelija hyödyntää tutkimustietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa. Opiskelija hyödyntää tutkimustietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Opiskelija etsii itsenäisesti teemoittain fysioterapiataitoja syventävää tieteellistä materiaalia ja hallitsee asiasisällön. Kirjoittaa osaamistaan syventävää pohdiskelevaa reflektiopäiväkirjaa. Osaa ohjata aiheen sisällön muille opiskelijoille. Case-työskentely. Simulaatiot.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuksessa ja valmennustilaisuuksissa aktiivinen läsnäolo. Pienryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen. Lähiopetusta toteutetaan tarpeen mukaan teemoittain kampuskohtaisesti. Yhteiset verkkovalmennustuokiot. Sisältö tarkentuu opntojakson alussa pidettävässä tapaamisessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssisisältöön sopiva tieteellinen näyttö. Muu kurssin moodle -sivuilta löytyvä materiaali.

Oppimisympäristö

Verkossa. Lähivalmennuksena myös Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelua.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valitsemaa fysioterapian aihealuetta tiimioppimista hyödyntäen. Aihealueet nousevat opiskelijoiden tarpeesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Muut aineopinnot pääsääntöisesti oltava hyväksytysti suoritettuina.

Arviointimenetelmät

Opintojakson ahotit osoitetaan Tuula Hämäläiselle.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen eikä valmennukseen tai pienryhmätyöskentelyyn. Kurssitehtävien suorittamatta jättäminen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tieteellisesti perustella tekemänsä fysioterapiasuunnitelman. Osallistuu aktiivisesti oppimistilanteisiin ja suoriutuu kiitettävästi annetuista oppimistehtävistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
 • Katri Angelin
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää näyttöön perustuen unen, ravitsemuksen, mielenterveyden ja liikunnan merkityksen terveydelle sekä osaa tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä näihin liittyen
- tietää elintapa- ja kansansairauksien riskitekijöiden ennaltaehkäisyn merkityksen terveyden edistämisessä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunta- ja toimintatilanteita sekä laatia harjoitusohjelmia eri asiakasryhmille
- tietää terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen sekä osaa käyttää erilaisia terveys- ja soveltavan liikunnan edistämisen työkaluja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella. Käänteinen ja toiminnallinen oppiminen, verkkotyöskentely, oppimistehtävät, harjoitukset, opetus- ja ohjausharjoittelu, yksilö- ja tiimitehtävät, itsenäiset opintokäynnit.

Opintojakso toteutetaan Lahden ja Lappeenrannan kampusten kanssa yhdessä. Harjoitustunnit ovat kampuskohtaisesti. Opintojakso alkaa itsenäisellä orientaatiolla moodlessa viikolla 43-43. Lukukauden opintojaksoja kokoava työpajapäivä toteutetaan 29.11.23

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii läsnäoloa verkossa ja kampuksella.
Kampusopetus verkkopainoitteisen toteutuksen kampuspäivillä viikoilla 45 ja 48. Kampukselta poissaolo (sairaus) : Kuvataan miten osaaminen on hankittu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Käytetään opetukseen valmistautuessa ja tehtävissä:

1. Pietilä, A-M. 2010. Terveyden edistäminen - Teoriasta toimintaan.

2. UKK-instituutin Liikkumisen suositukset 2019 (nettilähde)

3. Käypä Hoitosuositukset Liikunta 2016 ja Unettomuus 2018 (nettilähde)

4. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset - toteuttaminen, yhteistyö ja arviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. Saatavissa myös netistä.

5. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023 / Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. (nettilähde)

6. Liikkumista lääkkeeksi. Oppiportti-tietokanta, verkkokurssit

7. Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. 2007.

8. Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta - Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestysmistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oyTehtäviä tukevia lähteitä ja lisätietoa:

1. Rintala P., Huovinen T., Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. LTS:n Julkaisu nro 168

2. Rintala, P., Ahonen T., Cantell, M. , Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi- liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Opetus 2000.

3. Toivonen ym. 2014. Monien mahdollisuuksien erityisuinti. SUH ry.

4. Durchman & Jokitalo. 2010. Taitavaksi vedessä.

5. Asikainen, M. & Tuomilehto, H. 2016. Ravinto - Uni - Liikunta. Tasapainota keho kuntoon ja taltuta stressi arjen valinnoilla. Readme.fi

6. Tuomilehto. H. & Vornanen, J. 2019. Nukkumalla menestykseen. Tammi

7. Ilander, O. 2014. Liikuntaravitsemus - tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-Kustannus Oy tai uudempi teos Liikuntaravitsemus 3.0 Ilander, O. 2021. VK-Kustannus

8. Borg, P. 2018. Tunne nälkä. Gummerus

9. Pietiläinen, K., Mustajoki, P., Borg, P. (toim.) Lihavuus. Duodecim

10. Muu soveltuva materiaali esim. väitöskirjat, UKK-instituutin verkkomateriaali, Terveysliikuntauutiset, Liikunta ja tiede -lehti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat opinnot korkeakoulussa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan osaaminen todennetaan tehtävien kautta.

Oppimisympäristö

Verkko, harjoitusluokka, liikuntasali, uima-allas, ulkoliikuntapaikat, omat liikuntaympäristöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op eli 5x 27h = 135h, josta kontaktiopetusta 32h.

Sisältö

- Elintapa- ja kansansairauksien yhteiskunnallinen tilanne ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy
- Arvo- ja hyväksyntäperusteinen asiakasohjaus ja muutosvaihemalli
- Terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan määritelmät ja yhteiskunnallinen merkitys
- Liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju
- Unen, ravitsemuksen, aivoterveyden, palautumisen ja liikunnan huomiointi terveyden edistämisessä
- Terveyden edistämisen työkalut ja teknologian mahdollisuudet
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Soveltava liikunta
- Liikunta- ja toimintatilanteiden sekä harjoitusohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi eri asiakasryhmille

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla syvennetään Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot (7 op) -opintojakson sisältöjä.

Arviointimenetelmät

Tehtävien ja harjoitustöiden itse- ja vertaisarviointi, opettaja-arviointi

Opintojakson arviointiin vaikuttavat:


1. Uni, palautuminen, aivoterveys ja päihteet (hyv-täyd.) (yksilötehtävä).
2. Asiakastilanteesta laadittu hyvinvointivalmennusraportti, jossa on hyödynnetty perustellen lähdemateriaalia (5-0). (yksilötehtävä).
3. Terveyden edistämisen posteri lähdemateriaalia hyödyntäen, (5-0). (tiimitehtävä).
4. Soveltavan liikunnan passi ja reflektio (hyv-täyd.) (yksilötehtävä)


Valmistautuminen oppitunneille (yksilö)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirjatietoa käyttääkseen liikuntaa, leikkiä ja toimintaa terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Hän tunnistaa uuden ja aikaisemman tiedon (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) merkityksen edistääkseen yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija pyrkii selvittämään asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ohjauksen suunnittelussa. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan merkityksen yksilötasolla. Opiskelija osaa nimetä erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirja- ja tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa käyttää aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita huomioiden edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää joitakin kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää aktiivisesti tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa soveltaa aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita vastaavaksi edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuudet ja haasteet laaja-alaisesti (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) yksilö- ja ympäristötasolla ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi yksilöllisesti. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää toimivia kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tuntee kattavasti terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Silaste
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Info
 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää näyttöön perustuen unen, ravitsemuksen, mielenterveyden ja liikunnan merkityksen terveydelle sekä osaa tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä näihin liittyen
- tietää elintapa- ja kansansairauksien riskitekijöiden ennaltaehkäisyn merkityksen terveyden edistämisessä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunta- ja toimintatilanteita sekä laatia harjoitusohjelmia eri asiakasryhmille
- tietää terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen sekä osaa käyttää erilaisia terveys- ja soveltavan liikunnan edistämisen työkaluja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella. Käänteinen ja toiminnallinen oppiminen, verkkotyöskentely, oppimistehtävät, harjoitukset, opetus- ja ohjausharjoittelu, yksilö- ja ryhmätehtävät, opintokäynnit /vierailut.

Opintojakso toteutetaan Lahden ja Lappeenrannan kampusten kanssa yhdessä. Harjoitustunnit ovat kampuskohtaisesti. Molemmilla kampuksilla osa opintojaksosta toteutetaan työelämäyhteistyössä.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii läsnäoloa verkossa ja kampuksella. Opintojakso ajoittuu viikoille 10-20.

Kampukselta poissaolo (sairaus) : Kuvataan miten osaaminen on hankittu.
Työelämäyhteistyöhön voi osallistua opintojakson harjoitustuntien osaamisen haltuunoton jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Käytetään opetukseen valmistautuessa ja tehtävissä:

1. Pietilä, A-M. 2010. Terveyden edistäminen - Teoriasta toimintaan.

2. UKK-instituutin Liikkumisen suositukset 2019 (nettilähde)

3. Käypä Hoitosuositukset Liikunta 2016 ja Unettomuus 2018 (nettilähde)

4. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset - toteuttaminen, yhteistyö ja arviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. Saatavissa myös netistä.

5. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023 / Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. (nettilähde)

6. Liikkumista lääkkeeksi. Oppiportti-tietokanta, verkkokurssit

7. Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. 2007.

8. Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta - Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestysmistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oyTehtäviä tukevia lähteitä ja lisätietoa:

1. Rintala P., Huovinen T., Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. LTS:n Julkaisu nro 168

2. Rintala, P., Ahonen T., Cantell, M. , Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi- liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Opetus 2000.

3. Toivonen ym. 2014. Monien mahdollisuuksien erityisuinti. SUH ry.

4. Durchman & Jokitalo. 2010. Taitavaksi vedessä.

5. Asikainen, M. & Tuomilehto, H. 2016. Ravinto - Uni - Liikunta. Tasapainota keho kuntoon ja taltuta stressi arjen valinnoilla. Readme.fi

6. Tuomilehto. H. & Vornanen, J. 2019. Nukkumalla menestykseen. Tammi

7. Ilander, O. 2014. Liikuntaravitsemus - tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-Kustannus Oy tai uudempi teos Liikuntaravitsemus 3.0 Ilander, O. 2021. VK-Kustannus

8. Borg, P. 2018. Tunne nälkä. Gummerus

9. Pietiläinen, K., Mustajoki, P., Borg, P. (toim.) Lihavuus. Duodecim

10. Muu soveltuva materiaali esim. väitöskirjat, UKK-instituutin verkkomateriaali, Terveysliikuntauutiset, Liikunta ja tiede -lehti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat opinnot korkeakoulussa.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lahdessa Kiipula vko 20 ja Lukiolaisten päivä 17.4.

Lappeenranta: LPR:n kaupungin liikuntatoimi Soveltava liikuntapäivä aikuisille ma 29.4. ja Voisalmen harjaantumiskoulu Soveltava liikuntapäivä lapsille ma 6.5.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan osaaminen todennetaan tehtävien kautta.

Oppimisympäristö

Verkko, harjoitusluokka, liikuntasali, uima-allas, ulkoliikuntapaikat, yhteistyökumppaneiden liikuntatilat, omat liikuntaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op eli 5x 27h = 135h, josta kontaktiopetusta zoomissa tai kampuksella 58h.

Sisältö

- Elintapa- ja kansansairauksien yhteiskunnallinen tilanne ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy
- Arvo- ja hyväksyntäperusteinen asiakasohjaus ja muutosvaihemalli
- Terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan määritelmät ja yhteiskunnallinen merkitys
- Liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju
- Unen, ravitsemuksen, aivoterveyden, palautumisen ja liikunnan huomiointi terveyden edistämisessä
- Terveyden edistämisen työkalut ja teknologian mahdollisuudet
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Soveltava liikunta
- Liikunta- ja toimintatilanteiden sekä harjoitusohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi eri asiakasryhmille

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla syvennetään Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot (7 op) -opintojakson sisältöjä.

Arviointimenetelmät

Tehtävien ja harjoitustöiden itse- ja vertaisarviointi, opettaja-arviointi

Opintojakson arviointiin vaikuttavat:

1. Terveyden edistämisen posteri lähdemateriaalia hyödyntäen, (5-0). (tiimitehtävä).
2. Soveltavan liikunnan tehtävä, (5-0). (yksilötehtävä)
3. Asiakkaan hyvinvointivalmennus ja sen raportointi lähdemateriaalia hyödyntäen (5-0) yksilötehtävä / paritehtävä
4. Työelämäyhteistyöpäivän suunnitelma ja toteutus (hyv-hyl) tiimitehtävä.

Valmistautuminen oppitunneille (ennakkotyöskentely). Ohjeet löytyvät Moodle-alustalta aihealueittain.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirjatietoa käyttääkseen liikuntaa, leikkiä ja toimintaa terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Hän tunnistaa uuden ja aikaisemman tiedon (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) merkityksen edistääkseen yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija pyrkii selvittämään asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ohjauksen suunnittelussa. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan merkityksen yksilötasolla. Opiskelija osaa nimetä erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirja- ja tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa käyttää aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita huomioiden edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää joitakin kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää aktiivisesti tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa soveltaa aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita vastaavaksi edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuudet ja haasteet laaja-alaisesti (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) yksilö- ja ympäristötasolla ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi yksilöllisesti. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää toimivia kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tuntee kattavasti terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Asko Kilpeläinen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Juha Haavisto
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset koko ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset koko ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä
- luokitella ja käyttää eri toimintajärjestelmien luotettavassa arvioinnissa käytettäviä mittareita
- havainnoida luotettavasti asentoa, liikettä, liikkumista ja liikkeenhallintaa
- valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa luotettavimpia ja tarkoituksenmukaisimpia mittareita ja menetelmiä kunkin eri toimintajärjestelmän sekä toimintakyvyn kokonaisuuden arvioinnissa
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa, harjoittelun suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus etenee aikataulutetusti lukujärjestyksen mukaisesti elo-joulukuun aikana.

Poissaolojen korvaamisesta sovitaan harjoitustunnin vastuuopettajan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen niin, että opiskelija esittää opettajalle suunnitelmansa poissaolon korvaamiseksi ja hyväksyttää sen opettajalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali esitetään opintojakson Moodlesivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteyksiä.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus:
harjoitusluokat, liikuntasali, kuormitusfysiologian ja biomekaniikan laboratoriot.
Urheilukenttä
Vapaavalintainen (asiakaslähtöinen) ympäristö.

Lahden Kampus:
Harjoitusluokat, ryhmäliikuntatila, kuntosali

Verkkoympäristö: LAB:n moodle-alusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 29 h
Verkko-opetus 9 h
Itsenäinen työskentely 97 h

YHTEENSÄ: 135 h

Tarkempi erillinen tuntisuunnitelma jaetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Toimintakyky, ICF
TOIMIA-tietokanta
Toimintakykytestejä, kävelynanalyysi, neurodynamiikka käsitteenä, tunnon,refleksien ja merkkilihasten testaaminen,
Kirjaaminen fysioterapiassa

Asiakastapaukset pari- tai pienryhmätyöskentelynä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävinä opintoina suositellaan suoritettavaksi opintojaksot Liikkumisen biomekaniikka, Kuormitusfysiologia, Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa, Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia.

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille osallistuminen hyväksytty-hylätty.
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytty-hylätty.
Myöhässä palautetut kurssin tehtävät vaikuttavat arviointiin, jollei toisin ole erikseen sovittu.
Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5 (asiakas-case).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä, mutta niissä tapahtuvien muutosten yhdistäminen käytännön tekemiseen on vielä epävarmaa. Mittareiden ja testistöjen valitseminen ja hyödyntäminen fysioterapeuttisessa tutkimisessa on osittain epäselvää. Opiskelija perustelee ja yleistää havaintojaan epäselvästi ja ei käytä niitä loogisesti päätöksen teossa. Opiskelija tunnistaa ja nimeää erilaisia tapoja mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, johtopäätösten tekemisessä havaintojen pohjalta on epäselvyyttä. Kokonaisvaltaisen näkemyksen hahmottuminen ja johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä epävarmaa. Opiskelija antaa palautteen mittaustuloksista yleisellä tasolla ja harjoitusohjelma ja ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Opiskelijalla on vaikeuksia dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu opetukseen ja ryhmätoimintaan ja pystyy rajoittuneesti arvioimaan toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hänelle on osittain vielä haasteellistavalita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä päätöksen teossa, mutta toiminta on vielä osittain epävarmaa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, itsenäisten johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä haasteellista. Opiskelija osaa myös antaa palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida omaa toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hän osaatarkoituksenmukaisesti valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä loogisesti päätöksen teossa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä ja hän tekee itsenäisesti johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen. Opiskelija osaa myös antaa yksilöllisen palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa vuorovaikutuksellisen harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa opintojakson sisällä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Juha Haavisto
 • Marko Franicevic
 • Asko Kilpeläinen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä
- luokitella ja käyttää eri toimintajärjestelmien luotettavassa arvioinnissa käytettäviä mittareita
- havainnoida luotettavasti asentoa, liikettä, liikkumista ja liikkeenhallintaa
- valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa luotettavimpia ja tarkoituksenmukaisimpia mittareita ja menetelmiä kunkin eri toimintajärjestelmän sekä toimintakyvyn kokonaisuuden arvioinnissa
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa, harjoittelun suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus etenee aikataulutetusti lukujärjestyksen mukaisesti tammi-toukokuun aikana.

Poissaolojen korvaamisesta sovitaan harjoitustunnin vastuuopettajan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen niin, että opiskelija esittää opettajalle suunnitelmansa poissaolon korvaamiseksi ja hyväksyttää sen opettajalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Ammattilaisen opas.2013. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen fysioterapiassa. Suomen Fysioterapeutit

2. ICF. 2004. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. STAKES

3. Jokinen, T., Virkkunen, H.,(toim.) 2018. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas. THL

4. Keskinen, K., Häkkinen, K., Kallinen, M. 2018. Kuntotestauksen Käsikirja. Liikuntatieteellinen Seura

5. Magee, J. 2014 (tai uudempi painos). Orthopedic Physical Assesment. Saunders-Elsevier

6. Savolainen T.& Partia R. 2018. Fysioterapianimikkeistö. Kuntaliitto

7. Suni, J., Taulaniemi, A.(toim.).2012. Terveyskunnon testaus. SanomaPro

Luentomateriaali, ajankohtaisia tutkimusartikkeleita

Edeltävien opintojen sekä kuormitusfysiologian sekä toimintakyvyn arvioinnin tunneilla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteyksiä.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus:
harjoitusluokat, liikuntasali, kuormitusfysiologian ja biomekaniikan laboratoriot.
Urheilukenttä
Vapaavalintainen (asiakaslähtöinen) ympäristö.

Lahden Kampus:
Harjoitusluokat, ryhmäliikuntatila, kuntosali

Verkkoympäristö: LAB:n moodle-alusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotyöpajat: 16h
Harjoitustunnit: 16h
Asiakastilanteeseen liittyvät kontaktitunnit: 6h
Itsenäinen opiskelu: 97h

YHTEENSÄ: 135h

Tarkempi tuntisuunnitelma jaetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Toimintakyvyn mittaukset ja Perusliikkumisen arviointi.
ADL-toimintojen analysointi
Toimintakyvyn ICF / Kokonaisvaltaisuus / TOIMIA-tietokanta (bio-psyko-sosiaalinen malli)
Neurodynamiikka käsitteenä, tunnon,refleksien ja merkkilihasten testaaminen, SLUMP, SLR, PKB, sekä yläraajan päähermojen manuaaliset testit.
Kirjaaminen fysioterapiassa
Kävelyn analysointi
Asiakastapaukset parityöskentelynä:
Kliininen päättely, testitulosten merkityksen selvittäminen asiakkaan toimintakyvyn kannalta sekä merkitys jatkotoimenpiteille.
Oppimistehtävä: Fysioterapiasuunnitelma yhteenveto tutkimistuloksista, tavoitteet, toteutus ja arviointisuunnitelma, kliininen päättely ja dokumentointi, harjoitusohjelman laatiminen ja ohjaaminen asiakkaalle.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan ennen opintojaksoa suoritettavaksi seuraavia opintojaksoja: Biomekaniikka, kuormitusfysiologia, Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa, Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia.

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille osallistuminen, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja kirjallisen raportin laatiminen, loppuseminaariin osallistuminen sekä opponointi.
Asiakastapaus (tutkiminen, harjoitusohjelma ja fysioterapiasuunnitelma) arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä, mutta niissä tapahtuvien muutosten yhdistäminen käytännön tekemiseen on vielä epävarmaa. Mittareiden ja testistöjen valitseminen ja hyödyntäminen fysioterapeuttisessa tutkimisessa on osittain epäselvää. Opiskelija perustelee ja yleistää havaintojaan epäselvästi ja ei käytä niitä loogisesti päätöksen teossa. Opiskelija tunnistaa ja nimeää erilaisia tapoja mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, johtopäätösten tekemisessä havaintojen pohjalta on epäselvyyttä. Kokonaisvaltaisen näkemyksen hahmottuminen ja johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä epävarmaa. Opiskelija antaa palautteen mittaustuloksista yleisellä tasolla ja harjoitusohjelma ja ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Opiskelijalla on vaikeuksia dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu opetukseen ja ryhmätoimintaan ja pystyy rajoittuneesti arvioimaan toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hänelle on osittain vielä haasteellistavalita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä päätöksen teossa, mutta toiminta on vielä osittain epävarmaa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, itsenäisten johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä haasteellista. Opiskelija osaa myös antaa palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida omaa toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hän osaatarkoituksenmukaisesti valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä loogisesti päätöksen teossa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä ja hän tekee itsenäisesti johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen. Opiskelija osaa myös antaa yksilöllisen palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa vuorovaikutuksellisen harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa opintojakson sisällä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Juha Haavisto
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lahti
 • HLPRFYS23S
  Fysioterapeuttikoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita latinaksi ja suomeksi
- selittää rakenteiden merkityksen liikkeen tuottamisessa
- erotella palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää makroanatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luu- ja lihasmalleihin tutustuminen ja anatomisten rakenteiden palpaatio
Etäopiskelu: Harjoitustehtävien tekeminen, videomateriaaleihin tutustuminen, harjoitustentit
Oppimateriaalin tenttiminen

Ajoitus ja läsnäolo

syys-joulukuu 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lähdemateriaali: Reittiopas ihmiskehoon - Andrew Biel sekä Reittiopas ihmiskehoon, opiskelijan työkirja - Andrew Biel
Muu opettajan antama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.
Ahotointi mahdollista, jos on suorittanut korkeakoulutasoisia tule-anatomian opintoja vähintään 5 op verran.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

Osatentit mahdollisuus uusia mikäli hylätty, korottaminen uusimalla koko kurssin sisältö

Oppimisympäristö

LAB:n moodlealusta, lähiopetus käytännön luokkatilassa LAB:n kampus Lappeenrannassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työkuorma 5X27h = 135h
Verkko-opetus: 18h
Lähiopetus: 18h
Tentit: 3h
Itsenäinen opiskelu 96h

Sisältö

OSA1:
Orientaatio anatomian opiskeluun
Anatomian terminologiaa: suunnat, tasot
Nivelen perusrakenne, luiden väliset liitokset, lihaksisto
kallon luut, leukanivel
ranka, nikama
Ylempi- ja alempi niskanivel, välilevy
rangan muut nivelet
Vartalon muut luut: solis-, kylki-, ristiluu, rintalasta
SI-nivel, Häpyliitos, vatsalihakset
kylkivälilihakset, selkälihakset
niskan ja kaulan lihakset

OSA2:
hartian ja yläraajan luut
Ranteen ja sormien luut, olkanivel, solisluun nivelet
kyynärnivel, rannenivel, käden nivelet
hartian lihaksisto
olkavarren lihaksisto
kyynärvarren lihaksisto, fleksorit
Kyynärvaren lihaksisto, extensorit

OSA3:
Lonkkaluu ja reisiluu
Sääriluu, pohjeluu, nilkan, jalkapöydän ja varpaiden luut
talus, calcaneus ja lonkkanivel
polvinivel
Ylempi ja alempi nilkkanivel, jalan nivelet
lantion alueen lihaksisto
reiden lihakset
säären lihakset
jalkaterän lihakset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Verkkotentit etänä, tenttien keskiarvo muodostaa kurssin lopullisen arvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa esittää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet, rakenteiden nimeäminen latinaksi keskeisten termien osalta on epävarmaa. Hän pystyy esittämään rakenteiden välisiä yhteyksiä, mutta näiden yhdistäminen liikkeen ja liikkumisen tuottamiseen on haasteellista. Palpaation avulla opiskelija osaa nimetä erilaisia kudostyyppejä ja päätellä niiden rakenteellisia eroja, mutta palpaatiosta saadun tiedon soveltaminen tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tarkasteluun on epätarkkaa. Opiskelija käyttää erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa rajoittuneesti keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä perustuen opintojakson sisällön tietoperustaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa määritellä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet, mutta rakenteiden nimeäminen latinaksi on vielä osittain epävarmaa. Hän osaa selittää rakenteiden välisisiä yhteyksiä ja merkityksiä liikkeen ja liikkumisen tuottamisessa asiayhteyksien ollessa vielä osittain haasteellista. Palpaation avulla opiskelija osaa eritellä ja vertailla erilaisten kudostyyppien rakenteellisia eroja, palpaatiosta saadun tiedon soveltaminen tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tarkastelussa on kuitenkin haastavaa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan ja perustelee valintojaan käyttäen hyväksi opintojakson sisällön tietoperustaa ja keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti määritellä ja selittää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet sekä nimetä rakenteisiin liittyvät keskeiset termit latinaksi. Hän osaa tulkita, eriyttää ja tehdä itsenäisesti loogisia johtopäätöksiä rakenteiden merkityksestä liikkeen ja liikkumisen tuottamisessa. Palpaation avulla opiskelija osaa johdonmukaisesti eritellä ja vertailla erilaisten kudostyyppien rakenteellisia eroja ja merkityksiä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä tuottaa uusia näkökulmia käyttäen opintojakson sisällön tietoperustaa ja keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Ryhmät
 • HLTIAVOSOTE22S
  Avoin AMK, Sote-polkuopinnot 22S, Lahti
 • HLPRAVOSOTE22S
  Avoin AMK, Sote-polkuopinnot 22S, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita latinaksi ja suomeksi
- selittää rakenteiden merkityksen liikkeen tuottamisessa
- erotella palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää makroanatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Lahtio
 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lahti
 • HLPRFYS24KM
  Fysioterapeuttikoulutus 24KM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita latinaksi ja suomeksi
- selittää rakenteiden merkityksen liikkeen tuottamisessa
- erotella palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää makroanatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.

Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla käytännön harjoittelua

Ajoitus ja läsnäolo

Tammikuu-toukokuu 2024.
Läsnäolo lähipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

PAKOLLINEN KIRJALLISUUS
Biel: Reittiopas ihmiskehoon (oppikirja ja työkirja)
ISBN: 978-952-7489-09-3
Kustantaja: VK-Kustannus 2022

SUOSITELTAVA KIRJALLISUUS
1. Hervonen Antti: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia.
ISBN 9789526886015
Kustantaja: Tampereen kandidaattikoulutus Oy 2020

2. Schuenke, Schulte, Schumacher: General Anatomy and Musculoskeletal System (THIEME Atlas of Anatomy) 2nd edition ISBN-13: 978-1604069228.
Platzer: Color Atlas of Human Anatomy: Vol 1. Locomotor System 7th edition ISBN-13: 978-3135333076.

3. Paulsen: Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol.1, 15th edition ISBN-13: 978-0702052514.
Englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmin hankitun tuki- ja liikuntaelimistön anatomian osaamisen ja palpaation näyttäminen kurssin opettajalle. TAI Vastaava korkeakoulukurssi suoritettuna.

AHOT-hakemukset Anu Kaksonen

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentit on mahdollista uusia kaksi kertaa.
1. Niska-selkä tentti
2. Yläraaja tentti
3. Lantio-alaraaja tentti

Näytön uusinta opettajan kanssa sovittuna ajankohtana syksyllä 2024.

Oppimisympäristö

1. Moodle tehtävät ja anatomian harjoituskirjan täyttäminen ennen Zoom-tunteja.
2. Työskentely omassa pienryhmässä palpaatiota harjoitellen.
3. Lähipäivinä aktiivinen työskentely luokassa omalla kampuksella.
4. Suositeltavaa anatomian sovelluksen lataaminen omaan matkapuhelimeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
5 x 27 h = 135 h
Kurssi edellyttää kertausta parin / pienryhmän kanssa toukokuun näyttökokeeseen valmistautuen.

Sisältö

Lähipäivät: Luu- ja lihasmalleihin tutustuminen. Anatomisten rakenteiden palpaatio luokassa.
Zoom: Aktivoivat luennot ma ja ti aamupäivisin.
Etäopiskelu: Harjoitustehtävien tekeminen, videomateriaaleihin tutustuminen ja harjoitustentit Moodlessa. Palpaation harjoittelu omissa pienryhmissä.
Verkkotentit: latinalaiset termit, niska-selkä, yläraaja ja alaraaja.
Näyttökoe x.5 yhdessä Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely -kurssin kanssa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tentit
1. Niska-selkä tentti (0-5)
2. Yläraaja tentti
3. Lantio-alaraaja tentti

Näyttökoe yhdessä Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely -kurssin kanssa (0-5)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa ja nimeää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita osittain latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa ja nimeää pääasialliset luuston, nivelten ja lihasten rakenteet latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä sujuva

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa ja nimeää laajasti luuston, nivelten ja lihasten rakenteet latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla kaikki luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä taitavasti yhdistäen tutkimiseen ja manuaaliseen käsittelyyn

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
 • Juha Haavisto
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- tutkia ja tehdä johtopäätöksiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn
- valita näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin tukemiseksi
- laatia ja ohjata yksilölliset harjoitteet sekä itsehoitoa asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoitukset kampuksella, verkkotyöskentely itsenäisesti ja ryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Lähiopetuksessa korostuu tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen, manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu. Opintojaksolla edellytetään aktiivista itsenäistä opiskelua ja harjoitustunneille valmistautumista opintojakson kirjallisuuden tuella (Kauranen, Tarnanen Holopainen ja Käypä hoito -suositukset) ja Moodlen materiaalien avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 34-47.
Harjoitustunneilla 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:

1. Kauranen, K.: Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro. 2020-2017
2. Käypä Hoito suositukset: Niskakipu 2017, Alaselkäkipu 2017, Olkapään jännevaivat 2022, Polven ja lonkan nivelrikko 2018, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 2022.
3. Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja tule-terveys. VK-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana LAB-Primossa

Suositeltava muu kirjallisuus:

1. Magee, D. & Manske, R. 2021 tai 2014: Orthopedic Physical Assessment. Saunders. Canada
2. Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus
3. Nordström J. 2019. TULE-ammattilaisen taskuatlas.
4. Neumann D. 2016. Kinesiology of the Musculoskeletal System 3rd Edition. Foundations for Rehabilitation. Elsevier.
5. Moodlen verkkomateriaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tietotaito AHOT-hakemuksella muista korkeakouluopinnoista. Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.
Kurssi toteutuu seuraavan kerran keväällä 2024 verkkopainoitteisena toteutuksena.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson osaaminen todennetaan

1. Exam-teoriatenteissä x 2, jonka hylätyn suorituksen voi uusia opiskelijan valitsemallaan ajalla kaksi kertaa vuoden aikana siitä hetkestä alkaen, kun kurssi on päättynyt (tutkintosääntö). Opintojakson teoriaosuus on jaettu kahteen eri osaan ja nämä tentitään / uusitaan erikseen.

2. Tutkimisen ja terapian näytössä, jonka hylätyn suorituksen voi uusia sovitusti opintojakson opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Terapialuokka, harjoitusluokka, liikuntatila.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 7 op x 27 h = 189 h.

Sisältö

- Tavallisimpien tule-toimintahäiriöiden tutkiminen ja kinesiologian ymmärtäminen (niska, hartiarengas-olkapää, kyynärpää, ranne, käsi, rintakehä, selkä, lantiorengas ja SI-nivel, lonkka, polvi, jalkaterä, nilkka)
- Toimintahäiriön kehittyminen, toiminnallinen anatomia ja kliininen päättely. Toimintakykyä tukevan fysioterapian suunnittelu ja toteutus.
- Harjoittelun lainalaisuuksien soveltaminen kudosten tila huomioiden. Itsehoidon ohjaus.
- Tule-sairaudet
- Tule hoitoketjun toteutuminen ja jatkohoidon järjestäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio 5op
Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5op
Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet 4 op

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi, opettaja-arviointi
Exam-teoriatentti jaettuna kahteen eri osaan ja osaamisen näyttö. Opintojakson arvosana määräytyy näiden keskiarvon perusteella.

Opintojakson arvosanaan vaikuttavat:

1. Osallistuminen lähiopetukseen 100 %. Jatkuva näyttö harjoitustunneilla voi nostaa tai laskea arvosanaa.
2. Kehonosa-visat eri kehonosista (rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia, tule-sairaudet, Käypä Hoito) (hyv-täydennettävä)
3. Terapeuttisen harjoittelun tutkimustiedon soveltaminen harjoitustunnilla (hyv-hyl)
4. Teoriatiedon hallinta EXAM-tentissä 2kpl (5-0)
5. Käytännön tutkimis- ja terapiataidon osaamisen näyttö (5-0)
6. Harjoitustehtävät verkossa ja kampuksella (hyv-hyl)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- luetella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja luotettavasti ja yhdistää ne asiakkaan toimintakykyyn
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita monipuolisesti tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella ja arvioida fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ICF-mallin mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-selittää laaja-alaisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla, havainnollistaa ja arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja monipuolisesti ja luotettavasti sekä ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn kannalta
- tulkita ja vertailla artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta ja tehdä johtopäätöksiä sekä soveltaa tietoa kliinisessä työssä
- suunnitella ja arvioida yksilöllisesti fysioterapian etenemisen, terapeuttisen harjoitteluohjelman ja itsehoidon tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin huomioiden laajasti asiakkaan toimintakyvyn ICF-mallin mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Juha Haavisto
 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- tutkia ja tehdä johtopäätöksiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn
- valita näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin tukemiseksi
- laatia ja ohjata yksilölliset harjoitteet sekä itsehoitoa asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Lähiopetuksessa korostuu tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen, manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu. Opintojaksolla edellytetään aktiivista itsenäistä opiskelua ja harjoitustunneille valmistautumista opintojakson kirjallisuuden tuella (Kauranen, Tarnanen Holopainen ja Käypä hoito -suositukset) ja Moodlen materiaalien avulla.

Opettajat: Lappeenranta Marko Franicevic ja Sanna Spets sekä Lahti Anu Kaksonen ja Jaakko Monto

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 2-22. Opintojakso alkaa orientaatiotunnilla zoomissa viikolla 2.
Läsnäolo lähitunneilla 100 %

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:

1. Kauranen, K. 2020-2017. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro.
2. Käypä Hoito suositukset: Niskakipu 2017, Alaselkäkipu 2017, Olkapään jännevaivat 2022, Polven ja lonkan nivelrikko 2018, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 2022.
3. Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja tule-terveys. VK-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana LAB-Primossa

Suositeltava muu kirjallisuus ja materiaali
1. Magee, D. & Manske, R. 2021 tai 2014: Orthopedic Physical Assessment. Saunders. Canada
2. Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus
3. Nordström J. 2019. TULE-ammattilaisen taskuatlas.
4. Neumann D. 2016. Kinesiology of the Musculoskeletal System 3rd Edition. Foundations for Rehabilitation. Elsevier.
5. Moodlen verkkomateriaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tietotaito AHOT-hakemuksella muista korkeakouluopinnoista.
Kurssi toteutuu seuraavan kerran syksyllä 2024 päivätoteutuksena

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen yhteistyö hankkeiden kautta. Varmistuu myöhemmin. Asiakastapaukset kampuksella, joista informoidaan Moodle:ssa.

Uusintamahdollisuudet

Teoria tentitään kahdessa osassa EXAM-järjestelmässä. Uusintatentti EXAMissa tutkintosäännön mukaisesti vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä. Uusintatenttimahdollisuus on 2 kertaa. Hyväksyttyä tenttisuoristusta voi korottaa ainoastaan tutkintosäännön mukaisesti.

Osaamisen näytön hylätyn suorituksen uusinta sovitaan erikseen.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, jonka aikana on osallistavaa toimintaa. Varaa tuo aika opintoihin.

Kampusopetus harjoitusluokassa tai liikuntatilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 7 op x 27 h = 189 h.

Sisältö

- Tavallisimpien tule-toimintahäiriöiden tutkiminen ja kinesiologian ymmärtäminen (kaularanka, hartiarengas, kyynärpää, ranne, käsi, rintakehä, lantiokori, lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä)
- Toimintahäiriön kehittyminen, toiminnallinen anatomia ja kliininen päättely
- Toimintakykyä tukevan fysioterapian suunnittelu ja toteutus
- Harjoittelun lainalaisuuksien soveltaminen kudosten tila huomioiden. Itsehoidon ohjaus.
- Tule-sairaudet
- Tule hoitoketjun toteutuminen ja jatkohoidon järjestäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio 5 op
- Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5 op
- Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet 4 op

Arviointimenetelmät

1. Osallistuminen lähiopetukseen 100 %. Jatkuva näyttö harjoitustunneilla.
2. Kehonosa-visat moodlessa (rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia, tule-sairaudet, Käypä Hoito) (hyv-täyd)
3. Teoriatiedon hallinta EXAM-verkkotenteissä 2 kpl, (5-0)
- alaraaja ja lantiorengas EXAM vko 12-15
- th- ja c-ranka, yläraaja EXAM vko 21-23

4. Käytännön tutkimis- ja terapiataidon osaamisen näyttö vko 22 (5-0)
5. Verkkotehtävät (hyv-täyd)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- osaa luetella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseensoveltuvia keinoja luotettavasti ja yhdistää ne asiakkaan toimintakykyyn
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita monipulisesti tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella ja arvioida fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ICF-mallin mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-selittää tuki- ja liikuntaelimistön laaja-alaisesti sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla, havainnollistaa ja arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja luotettavasti ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn kannalta
- tulkita ja vertailla artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta ja tehdä johtopäätöksiä sekä soveltaa tietoa kliinisessä työssä
- suunnitella ja arvioida yksilöllisesti fysioterapian etenemisen, terapeuttisen harjoitteluohjelman ja itsehoidon tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin huomioiden laajasti asiakkaan toimintakyvyn ICF-mallin mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Eija Viitala
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tavallisimpien trauma- tai ylikuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien syitä ja oireita
- selittää tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen toimintakykyyn ja tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia fysioterapian keinoin huomioiden kudosvauriot
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja tehdä yhteistyötä asiakkaan omaisten kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Lähiopetuksia on kolmena kampuspäivänä ja verkossa viisi verkkotyöpajaa.
Verkkotyöpajat, verkkotyöpajoihin valmistavat tehtävät, taitopajat, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti.

Vastuuopettaja: Eija Viitala (ja Annakaisa Loiri)
Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Lähiopetuksena on raaja murtumat ja proteesit, rangan murtumat ja ortopediset leikkaukset, case-taitopaja kampuksella eli 3 x 4h/ryhmä. Verkkopajoja on 5x2h.

Ajoitus ja läsnäolo

Taitopajoissa läsnäolovelvoite. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa ja osallistumista opetukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettu kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien ja osaamistestien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hylätyt opintojakson tentit ja osaamistestit on mahdollista uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Verkko- ja simulaatio-oppimisympäristöt. Kurssiin liittyvä taitopaja toteutetaan kampuksilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3op, mikä vastaa 3 x 27h = 81h opiskelijan työskentelyä.
Tästä noin 1opv eli 27h muodostuu yhteisistä tapaamisista ja 2op eli 54h opiskelijan itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelystä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla osaamisen kehittymistä tukee suoritetut tule- anatomian ja fysiologian opinnot. Samanaikaisesti tai aikaisemmin suoritettu Kipukurssi ja tule-fysioterapia.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävien palautus, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti sekä simulaatioihin ja kertaustaitopajaan osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson hyväksytyn arvioinnin kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

- huomoida huomioida aseptisen työtavan ja potilasturvallisuuteen liittyvät tekijät kirurgisella osastolla työskentelyssä ja ymmärtää fysioterapeutin roolin osana moniammattillista tiimiä

-osaa huomioida potilaan vamman tai kirurgisen toimenpiteen vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja yleistilaan

- osaa avustaa ja ohjata potilaan liikkumista kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen

- osaa suunnitella potilaan kuntoutumisprosessia ICF-mallin mukaisesti kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen näyttöönperustuvien fysioterapiakäytäntöjen mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Eija Viitala
 • Marko Franicevic
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tavallisimpien trauma- tai ylikuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien syitä ja oireita
- selittää tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen toimintakykyyn ja tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia fysioterapian keinoin huomioiden kudosvauriot
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja tehdä yhteistyötä asiakkaan omaisten kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Lähiopetuksena on kolme kampuspäivää ja viisi verkkotyöpajaa.
Verkkotyöpajat, verkkotyöpajoihin valmistavat tehtävät, taitopajat ja niihin mahdollisesti valmistavat tehtävät, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti.

Vastuuopettaja: Eija Viitala

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu vikoille 7-22.
Lähipäivissä/taitopajoissa on läsnäolovelvoite. Poissaolojen korvaaminen sovitaan opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettu kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien ja osaamistestien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hylätyt opintojakson tentit ja osaamistestit on mahdollista uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Verkko- ja kampusten oppimisympäristöt. Kurssiin liittyvät taitopajat toteutetaan kampuksilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3op, mikä vastaa 3 x 27h = 81h opiskelijan työskentelyä.
Tästä noin 1opv eli 27h muodostuu yhteisistä tapaamisista ja 2op eli 54h opiskelijan itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelystä. ( 5x2h Zoom-tunteja ja 3pv eli 12h/opisk lähitunteja)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edellytyksenä on suoritetut tuki- ja liikuntaelimistön anatomian ja fysiologian opinnot.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävien palautus, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti sekä taitopajoihin osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson hyväksytyn arvioinnin kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- huomoida huomioida aseptisen työtavan ja potilasturvallisuuteen liittyvät tekijät kirurgisella osastolla työskentelyssä ja ymmärtää fysioterapeutin roolin osana moniammattillista tiimiä
- huomioida potilaan vamman tai kirurgisen toimenpiteen vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja yleistilaan
- avustaa ja ohjata potilaan liikkumista kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen
- osaa suunnitella potilaan kuntoutumisprosessia ICF-mallin mukaisesti kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen näyttöönperustuvien fysioterapiakäytäntöjen mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sosiaali- ja terveysalan yleisimmät tutkimusmenetelmät
- arvioida ja analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita ja luotettavuutta
- kuvata tutkimusprosessin vaiheet
- selittää innovaatio-käsitteen ja hyödyntää innovaatiotoimintaa oman alan kehittämisessä
- käyttää oman alansa keskeisimpiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä opinnäytetyön toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Työskentely opinnäytetyöryhmissä, oppimistehtävät, verkkotyöskentely.
Toteutus tapahtuu verkossa ja sisältää joitakin verkkoluentoja.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan ajalla: 14.8.2023-15.9.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:
Moodlessa jaettu kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin lisäksi kaksi uusintakertaa kurssin päätyttyä.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot 16 h
Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin ja oheiskirjallisuuden avulla

Sisältö

Tieteen filosofia, tieteellinen ajattelu ja tieto
Määrällinen tutkimus ja sen tekeminen
Laadullinen tutkimus ja sen tekeminen
Toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tekeminen
Tutkimusetiikka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu opiskeltavaksi siinä vaiheessa, kun opinnäytetyö on ajankohtainen. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan samanaikaisesti opintojakson aikana tai välittömästi sen suorittamisen jälkeen.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Tentin suorittaminen hyväksytysti. Hyväksytty taso väh. 60 % oikein tentissä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta hyväksyttyä tasoa

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tentin hyväksytty suorittaminen (väh. 60% oikein).
Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sosiaali- ja terveysalan yleisimmät tutkimusmenetelmät
- arvioida ja analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita ja luotettavuutta
- kuvata tutkimusprosessin vaiheet
- selittää innovaatio-käsitteen ja hyödyntää innovaatiotoimintaa oman alan kehittämisessä
- käyttää oman alansa keskeisimpiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä opinnäytetyön toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Työskentely opinnäytetyöryhmissä, oppimistehtävät, verkkotyöskentely, seminaarityöskentely.
Luennot tapahtuvat verkossa ja seminaarit kampuksella.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan ajalla: 8.1.2024-10.4.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:
Moodlessa jaettu kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin (10.4.2024) lisäksi kaksi uusintakertaa kurssin päätyttyä. 1. uusintatentti 20.5.2024.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö, Moodle, kampusseminaarit luokassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot 16 h
Seminaarit 4h
Kampustentti 2h
Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin ja oheiskirjallisuuden avulla

Sisältö

Tieteen filosofia, tieteellinen ajattelu ja tieto
Määrällinen tutkimus ja sen tekeminen
Laadullinen tutkimus ja sen tekeminen
Toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tekeminen
Tutkimusetiikka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu opiskeltavaksi siinä vaiheessa, kun opinnäytetyö on ajankohtainen. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan samanaikaisesti opintojakson aikana tai välittömästi sen suorittamisen jälkeen.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Tentin suorittaminen hyväksytysti. Hyväksytty taso väh. 60 % oikein tentissä
Seminaareissa osallistumisvelvollisuus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta hyväksyttyä tasoa

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tentin hyväksytty suorittaminen (väh. 60% oikein).
Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Eija Viitala
 • Sanna Spets
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Verkkoluento
 • Itsenäinen
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää työlainsäädäntöä
- analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista sekä tuottaa työpaikkaselvitysraportin toimenpide-ehdotuksineen
- tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita ja toteuttaa työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa
- toimia hyvän työfysioterapiakäytännön mukaisesti monialaisissa tiimeissä ja yhteistyössä työntekijän ja työpaikan kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Lisäksi opintojakso järjestetään osin moniammatillisesti terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotta perusopinnoista lähtien tulee tutuksi työterveyshuollon moniammatillinen toimintatapa. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa, ryhmätyöskentelyä kampuksella ja työelämäyhteistyössä sekä yhteisiä, moniammatillisia Zoom-tapaamisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 33-37/2023.

Opintojakson hyväksyminen edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivuilla. Ei edellytetä hankittavaa kirjallisuutta.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana työskennellään työelämäyhteistyössä eri alojen kanssa sekä analysoidaan leipomoyrityksen työpaikkaselvityksen tuloksia. Näihin sovelletaan tietojen antoa, ohjausta ja neuvontaa (TANO-toiminta), terveystarkastussuunnitelmaa, työkyvyn arviointia ja terveyssuunnitelmaa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylättyjä osaamistestejä voi uusia kaksi kertaa. Tiimitehtävään osallitumaton henkilö osallistuu vastaavaan tehtävään seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan kampuksilla ja verkossa (Zoom, Moodle).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
Tuntisuunnitelma on saatavilla Moodlessa.

Sisältö

Työterveyshuolto, työterveysyhteistyö, moniammatillisuus, toimintaympäristö ja lainsäädäntö
Työsuojelu
Työperäiset sairaudet ja työhön liittyvät TULE-sairaudet
Ergonomia
Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma
Terveystarkastus, työkyvyn arviointi ja terveyssuunnitelma
Työikäisen terveyskäyttäytyminen ja TANO (tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus)
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tule- ja fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu 7op
Terveyden edistäminen ja soveltava liikunta 5op

Osaamisen kehittymistä tukee lukukausien 1.-4. opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Etukäteistehtävä moodlessa (hyv-hyl) DL ennen 14.8. oppituntia
Työsuojelun Testaa tietosi-testi (hyv/hyl) DL 21.8.
Työperäiset sairaudet ja työhön liittyvät TULE-sairaudet -osaamistesti (5-0) 25% painotus DL 4.9.
Ergonomian osaamistesti (5-0) 25% painotus opintojakson arvosanaa laskettaessa DL 4.9.
Tiimitehtävät (hyv/hyl)
Työelämäyhteistyössä tehtävän työpaikkakäynnin suunnitelma 4.-5.9. ja esitys perusteluineen 12.-13.9. (5-0) 50%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson osaamistestejä hyväksytysti ja/tai opiskelija ei ole osallistunut tiimitehtäviin. Opiskelijalla on runsaasti poissaoloja opetustilanteista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää työterveyshuollon toimintakentästä ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä. Hän tunnistaa joitakin työympäristön kuormitustekijöitä ja tietää työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteitä. Opiskelija tunnistaa joitakin työperäisten sairauksien riskitekijöitä ja työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän tietää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä. Hän osaa analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Hän hallitsee työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteet ja osaa antaa joitakin toimenpide-ehdotuksia. Hän osaa tunnistaa ja ehkäistä yleisimpiä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja pyrkii moniammatilliseen työtapaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä sekä soveltaa näitä omaan toimintaansa. Hän osaa analysoida perusteellisesti työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Opiskelija hallitsee työpaikkaselvitysprosessin periaatteet, ja hänellä on valmiudet osallistua työpaikkaselvitykseen ja antaa perusteltuja toimenpide-ehdotuksia osana työpaikkaselvitysprosessia. Opiskelija osaa tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä. Hän osaa tunnistaa työntekijöiden kuntoutustarpeita. Opiskelija osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa tarvelähtöisesti ja perustellusti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja hyödyntää moniammatillisuutta omassa toiminnassaan.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Eija Viitala
 • Päivi Kousa
 • Sanna Spets
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitukset
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää työlainsäädäntöä
- analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista sekä tuottaa työpaikkaselvitysraportin toimenpide-ehdotuksineen
- tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita ja toteuttaa työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa
- toimia hyvän työfysioterapiakäytännön mukaisesti monialaisissa tiimeissä ja yhteistyössä työntekijän ja työpaikan kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Lisäksi opintojakso järjestetään osin moniammatillisesti terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotta perusopinnoista lähtien tulee tutuksi työterveyshuollon moniammatillinen toimintatapa. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa, ryhmätyöskentelyä kampuksella ja työelämäyhteistyössä sekä yhteisiä Zoom-tapaamisia.
Vastuuopettajat: Sanna Spets (LPR) ja Eija Viitala (LTI)

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 2-21/2024.

Opintojakson hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista toteutukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivuilla. Ei edellytetä hankittavaa kirjallisuutta.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana työskennellään paljon yhdessä mm. tehdään tehtäviä pienryhmissä, analysoidaan eri työympäristöjä - tehdään työpaikkaselvitys. Näihin sovelletaan tietojen antoa, ohjausta ja neuvontaa (TANO-toiminta), terveystarkastussuunnitelmaa, työkyvyn arviointia ja terveyssuunnitelmaa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylättyjä osaamistestejä voi uusia kaksi kertaa. Tiimitehtäviin osallistumaton henkilö joutuu korvaamaan poissaolonsa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan kampuksilla ja verkossa (Zoom, Moodle).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
Tuntisuunnitelma on saatavilla Moodlessa.
32 h zoomissa
18 h kampuksella
85 h Itsenäinen osuus : ergonomia-testi, työperäiset tule-sairaudet testi, työsuojelu-testi, työpaikkakartoitus ja suunnitelma, ryhmätehtävät/keskustelut

Sisältö

Työterveyshuolto, moniammatillisuus, työterveyshuollon toimintaympäristö ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö (+ pätevyys toimia työterveyshuollossa)
Työsuojelu
Työperäiset (TULE) sairaudet (työlääketiede)
Ergonomia
Työpaikkaselvitys (työn kuormitustekijöiden arviointimenetelmät ja altisteet) ja toimintasuunnitelma
Terveystarkastus, työkyvyn arviointi ja terveyssuunnitelma
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Työikäisen terveyskäyttäytyminen ja TANO (tiedon anto, ohjaus ja neuvonta)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu 7op
Terveyden edistäminen ja soveltava liikunta 5op

Osaamisen kehittymistä tukee lukukausien 1.-4. opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Etukäteistehtävä moodlessa (hyv-hyl) DL ennen kurssin alkua
Työsuojelun Testaa tietosi-testi (hyv/hyl)
Työperäiset sairaudet ja työhön liittyvät TULE-sairaudet -osaamistesti (5-0) 25% painotus opintojakson arvosanaa laskettaessa
Ergonomian osaamistesti (5-0) 25% painotus opintojakson arvosanaa laskettaessa
Tiimitehtävät (hyv/hyl)
Työelämäyhteistyössä tehtävän työpaikkakäynnin suunnitelma ja esitys perusteluineen (5-0) 50%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson osaamistestejä hyväksytysti ja/tai opiskelija ei ole osallistunut tiimitehtäviin. Opiskelijalla on runsaasti poissaoloja opetustilanteista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää työterveyshuollon toimintakentästä ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä. Hän tunnistaa joitakin työympäristön kuormitustekijöitä ja tietää työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteitä. Opiskelija tunnistaa joitakin työperäisten sairauksien riskitekijöitä ja työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän tietää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä. Hän osaa analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Hän hallitsee työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteet ja osaa antaa joitakin toimenpide-ehdotuksia. Hän osaa tunnistaa ja ehkäistä yleisimpiä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja pyrkii moniammatilliseen työtapaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä sekä soveltaa näitä omaan toimintaansa. Hän osaa analysoida perusteellisesti työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Opiskelija hallitsee työpaikkaselvitysprosessin periaatteet, ja hänellä on valmiudet osallistua työpaikkaselvitykseen ja antaa perusteltuja toimenpide-ehdotuksia osana työpaikkaselvitysprosessia. Opiskelija osaa tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä. Hän osaa tunnistaa työntekijöiden kuntoutustarpeita. Opiskelija osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa tarvelähtöisesti ja perustellusti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja hyödyntää moniammatillisuutta omassa toiminnassaan.