Siirry suoraan sisältöön

Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Medianomi (AMK), mediasuunnittelu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIMES23S)
Medianomi (AMK), mediasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIMES22S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Info 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Juho Maurinen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää animaatiotyökaluja
- tuottaa luonnostason animaatiota kuvallisen kerronnan suunnittelun yhteydessä
- käyttää animaation keinoja kuvallisen kerronnan elävöittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivät kampuksella.
Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Oppimisympäristö

Kampus, verkkomateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatut soveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään animaatioteknikoihin, niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Juho Maurinen
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- purkaa toimeksiannon sisältö- ja tuotantosuunnitelmaksi
- perustella ja esitellä suunnitellut visuaaliset- ja sisältöratkaisut
- suunnitella tuotantoryhmän toimintaa ja sen eri roolien vastuita
- alalle tyypilliset projektinhallinnan perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Projektityöskentely pienryhmissä
- Annettujen toimeksiantojen suunnittelu ja tuotanto

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
Osallistuminen asiantuntijoiden ohjaukseen

Työelämäyhteistyö

Toteutuksella toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja

Oppimisympäristö

Itsenäinen ryhmätyöskentely
Tapaamiset asiantuntijoiden kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

90% Ryhmätyöskentely
10% Ohjausta

Sisältö

Toteutuksen aikana toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja pienryhmissä asiantuntijoiden ohjauksessa. Tiedotusmateriaalit ovat lyhyitä informatiivisia animaatioita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, mutta ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toteuttamisessa on runsaasti parannettavaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut riittävän taidon ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut hyvää taitotasoa ryhmätyöskentelyssä, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Jari Innanen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa tehtävänsä moniroolisessa tuotantoprojektissa ja ymmärtää roolien merkityksen osana kokonaisuutta
- toimia tiimissä kokonaispanosta edistäen ja koordinoida tiimin toimintaa
- soveltaa käsikirjoituksen tai sisältösuunnittelun tavoitteita omassa tehtävässään.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Jari Innanen
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa työvälineosaamistaan ilmaisullisesti ja toimeksiannon mukaisesti
- hyödyntää liikkuvan kuvan, äänen ja jälkituotannon teknistä osaamistaan tuotantotyössä
- suunnitellusti tuottaa visuaalista ja ääni-ilmaisua.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Jari Innanen
 • Vantte Lindevall
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää työvälineosaamistaan
- käyttää mediatekniikan ja digitaalisuuden käsitteitä ja kuvailla liikkuvan ja still-kuvan sekä äänen tuotannon teknisiä perusteita
- suunnitellusti tuottaa perustason ääni-ilmaisua sekä käsitellä ääntä eri menetelmillä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Teemu Helo
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää digitaalista järjestelmäkameraa ja objektiiveja ammattimaisesti
- hallitsee digitaalisten kuvien käsittelyyn liittyviä työnkulkuja ja niihin liittyviä ohjelmistoja
- osaa selittää digitaaliseen valokuvaukseen liittyviä käsitteitä
- osaa käyttää oppilaitoksen pigmenttiväritulostimia ja tietää erilaisia tulostusmenetelmiä ja -materiaaleja
- osaa hyödyntää digitaalisen kuvan teknologioita kuvailmaisussaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, käytännön harjoitukset, tentti, keskustelut

Ajoitus ja läsnäolo

Jakso edellyttää läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy tentti. Tentin ajankohta ilmoitetaan jakson aikana. Hylätyn tentin voi uusia. Tentin uusimisesta voi sopia jakson vetäjän kanssa.

Oppimisympäristö

Opetus järjestetään kampuksella niiltä osin, kuin se on välttämätöntä. Osa opetuksesta (esim. henkilökohtainen palaute jakson aikana) toteutetaan todennäköisesti etäopetuksena.

Sisältö

Jaksolla perehdytään käytännön harjoitusten avulla digitaalisen järjestelmäkameran ja oheistarvikkeiden käyttöön. Tutuksi tulevat myös erilaisilla polttoväleillä varustettujen objektiivien ominaisuudet. Kameratekniikan ohella perehdytään digitaalisen kuvan perusteisiin ja opetellaan raakatiedostojen avaamista ja käsittelyä Adobe Lightroom-ohjelmalla. Jaksolla opiskellaan valokuvailmaisua ja jaksoon sisältyy valokuvaten toteutettava jaksotehtävä sekä sen arviointitilaisuus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla käytössään järjestelmäkamera. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tiedustella lainakameroita koululta. Opiskelija tarvitsee myös etäopiskelun mahdollistavan tietokoneen ja mahdollisuuden käyttää jotain kuvien avaamiseen ja käsittelyyn soveltuvaa ohjelmaa.
Opintojaksolla ei tavoitteisiin kirjatusta poiketen opiskella suurkuvatulostimien käyttöä.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat kuvallinen jaksotehtävä, tentti sekä osallistumisaktiivisuus. Jaksotehtävän osuus arvioinnista on puolet ja tentin puolet. Osallistumisaktiivisuus voi nostaa tai laskea jaksotehtävästä ja tentistä muodostuvaa arvosanaa enintään yhdellä numerolla. Jaksotehtävän osalta arvioidaan sekä kuvallista ilmaisua että teknistä toteutusta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus (arvosanat 1-5) edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta (vähintään arvosana 1) ja ohjeiden mukaan toteutettua kuvallista jaksotehtävää, josta arvosanaksi tulee vähintään 1. Jaksolla annetut tehtävät tulee myös suorittaa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Hallitsee digitaaliseen valokuvaukseen liittyvää ammattikäsitteistöä ja termistöä ja osoittaa hallitsevansa alan tietoperustan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja kuvallisen jaksotehtävän toteutuksessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää keskeistä digitaaliseen valokuvaukseen liittyvää ammattikäsitteistöä ja termistöä johdonmukaisesti ja osoittaa hallitsevansa hyvin alan tietoperustan. Osaa soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja tuottaa niitä hyödyntäen kiinnostavan kuvallisen työn.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää digitaaliseen valokuvaukseen liittyvää ammattikäsitteistöä ja termistöä monipuolisesti ja asiantuntevasti ja hallitsee hyvin alan tietoperustan. Osaa valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa sekä tuottaa oppimiensa tekniikoiden ja työtapojen avulla erityisen taidokkaan ja kiinnostavan kuvallisen työn.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Veli-Pekka Tuovi
 • Antti Heinonen
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa draamallisen kerronnan rakenneopin keskeiset toteutusperiaatteet
- osaa soveltaa dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä
- hallitsee käsikirjoitusprojektin työvaiheet
- ymmärtää tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutuksen sisällön rakentamisessa
- osaa kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan suunnittelussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, suunnittelutehtävät ja elokuva-analyysit

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot (poissaolot ilmoitettavat), omatoiminen työskentely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aristotels, Runousoppi
Aaltonen Jouko: Käsikirjoittajan työkalut

Työelämäyhteistyö

L

Oppimisympäristö

M19 Kampus, luennot, verkkomateriaali, elokuvat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% kontaktiopetusta
50% Itsenäistä työskentelyä

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan draamallisen kerronnan rakenneopin keskeisiin toteutusperiaatteeisiin sekä sovelletaan dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä. Opintojakson aikana opiskelia perehtyy tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutukseen sisällön rakentamisessa. Opintojaksolla opetellaan myös kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan.

Opintojaksolla opiskelija toteuttaa myös kuuden valitun elokuvan pohjalta tehdyn analyysiesseen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Opetukseen osallistuminen, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Christoffer Leka
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida, tulkita ja sanallistaa graafisen suunnittelun töitä sekä työskentelyprosesseja käyttäen ammatillista sanastoa
- hahmottaa, mitä graafisen suunnittelun keinoja on tarkoituksenmukaista käyttää missäkin työssä
- käyttää typografiaa visuaalisen viestinnän ilmaisuvälineenä
- hyödyntää viestintää, symboliikkaa, värejä ja muita taiton elementtejä sekä luoda visuaalisen hierarkian.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ja yhteinen palautekeskustelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on pakollinen. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vaatii 80 % läsnäolon oppitunneilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi vaatii lähiopetukseen osallistumisen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Oletettu työmäärä opiskelijalta on lähiopetus mukaan lukien 135 työtuntia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan graafisen suunnittelun menetelmiin ja toteutetaan harjoitustehtävä. Harjoitustehtävään kuuluu typografiaa, taittoa ja kuvitusta. Kurssitehtävän hyväksyttävä suorittaminen vaatii järjestelmällistä ja määrätietoista työskentelyä huomioiden kohderyhmän ja asiakkaan tarpeet. Kurssilla opetellaan myös presentoimaan oma idea sekä valmis työ ryhmälle.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyyn tehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Tehtäviä palauttamatta ja/tai selvittämättömiä poissaoloja
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä eikä perustella toimintaansa alan menetelmien avulla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa ideoita ja toteuttaa yksinkertaisia graafisen suunnittelun töitä
- Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia ammattikäsitteitä ja perustella toimintaansa
- Opiskelija osaa ohjattuna käyttää opittuja menetelmiä ja prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa ohjatusti ja itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen perusteella  
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä monipuolisesti ja viestiä ammattimaisesti
- Opiskelija osaa valita toimintaan soveltuvia menetelmiä sekä prosesseja ja perustella valintansa
- Opiskelija osaa ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet sekä muut kurssilaiset

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen sekä itsearvioinnin perusteella  
- Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa menetelmiä asiantuntevasti ja viestiä ammattimaisesti huomioiden kaikki kohderyhmät
- Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia menetelmiä ja prosesseja työskentelyn tueksi
- Opiskelija osaa ottaa vastuun projektista ja työskennellä itseohjautuvasti

Ilmoittautumisaika

29.03.2024 - 28.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää dramaturgian ja käsikirjoittamisen perustietoutta suunnittelutyössään
- keskustella liikkuvan kuvan kerronnan muodoista ja hyödyntää erilaisia kerrontatapoja omassa ilmaisussaan
- käyttää erilaisia työkaluja suunnitellakseen kuvakerronnallisen teoksen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Opetuspäivä aikavälillä 31.8.2023 - 4.10.2023
Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimisympäristö

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatutsoveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään kuvakerronan suunnitteluun toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Hyväksyttyjen harjoitustehtävien palauttaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Nuutinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Tuntitehtävät, 5–10 kpl
• Projektitehtävät, 3–4 kpl
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
• Mooc-osio
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.1.–31.5.2024.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, tuotteelle tai innovaatiolle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

5
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

4
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.

3
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella.
Osallistunut keskusteluun.

2
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty.

1
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Suurin osa tehtävistä tehty (saattaa edellyttää lisätehtäviä).

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Veli-Pekka Tuovi
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskustella eri medioiden ja jakelukanavien ominaispiirteistä ja niiden vaikutuksista sisältösuunnitteluun
- monimediaalisen suunnittelun menetelmien perusteet
- tunnistaa henkilökohtaiset vahvuutensa ja kehittämistavoitteensa viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa
- toimia ammatillisessa roolissa viestintää toteuttavassa tiimissä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida omaa osaamistaan visuaalisesti
- sanallistaa toimeksiannon sekä työskentelyprosessinsa pääkohdat selkeästi
- tuottaa yhtenäisen, visuaalisen portfolion.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Saros
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVK23S
  Valokuvauksen koulutus 23S Lahti
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIUXUI23S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata länsimaisen kuvataiteen, arkkitehtuurin ja muun visuaalisen kulttuurin perusteita esihistoriasta nykyaikaan
- käyttää taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin tutkimuskäsitteitä ja lukea tutkimuksia
- kuvata ammattialansa osana taiteellisen tekemisen kenttää ja visuaalista toimintaympäristöä
- käyttää tietoaan taidehistorian ilmiöistä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmätöistä ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskeluaineistot ovat taiteen ja suunnittelun historian teoreettisia materiaaleja. Museokäynnit ja tutustuminen autenttiseen aineistoon ovat osa kurssin ohjelmaa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opintojakson aiheisiin liittyvien tietolähteiden ja tietokantojen haku, käyttö ja arviointi.

Ajoitus ja läsnäolo

Taiteen historia osuudessa on 13 neljän oppitunnin mittaista lähiopetuskertaa ja lukukauden aikana mahdollisesti suunniteltava opintomatka.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin aineistot ja tehtävät julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustii opintojakson aikana tehtäviin harjoituksiin ja kertaustehtävään.

Oppimisympäristö

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää sekä painettujen aineistojen opiskelua että verkkoaineistoihin perehtymistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taiteen historia (5 op) on 135 tuntia opiskelijan työtä sisältäen kontaktiopetuksen.

Sisältö

Taiteen historian opintojakso antaa yleiskuvan taiteen, arkkitehtuurin ja muotoillun tuoteympäristön historiasta. Kronologisesti kurssi kattaa ajanjakson nykyajasta antiikkiin. Aineistot painottuvat länsimaiseen taiteeseen. Painopiste on vuosien 1918-2022 ilmiöiden kuvailussa ja analyysissä.
Opintojakson keskeisiä sisältöja ovat taidekäsitteen muutokset, taiteen muoto- ja trendikonventiot eri aikoina ja esittävyyden kysymykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla arvioidaan harjoitustehtävät niiden sisällön ja käytettyjen aineistojen mukaisesti. Tehtävät aineistoineen ohjeistetaan opintojakson moodle-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-on osoittanut aktiivisuutta kontaktiopetuksen aikana
- on perehtynyt aineistoihin
- on tehnyt tehtävät

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelja
-osoittaa kykyä soveltaa aineistoja visuaalisen historialliseen analyysiin ja kuvailuun

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-löytää ja valitsee itsenäisesti historiallisia aineistoja ja soveltaa niitä tehtävissä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Jari Innanen
 • Vantte Lindevall
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla moniammatillisen audiovisuaalisen tuotantoprojektin tehtävärakenteet ja niiden vaikutukset toisiinsa
- suunnitella audiovisuaalisen tuotantoprojektin toteuttamisen ja tehtävien vaiheistuksen
- hyödyntää projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja
- syventää osaamistaan keskeisten työvälineiden hallinnassa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Lauri Asanti
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Visuaalisen viestinnän koulutus (2023)
 • Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Harri Heikkilä
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
 • MLTIUXUI23S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- eritellä visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- suhteuttaa taideteollisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä graafisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä oman tekemisensä pitkän tradition jatkumona.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Monimuotoinen toteutus sisältää lähi- ja etäopetusta, dokumenttielokuvien katselua ja kommentointia, artikkeleiden lukemista, vierailun nykyaikaisessa painotalossa sekä itsenäisen lopputyön. Kurssilla tehdään harjoitteita, joilla tutustutaan visuaalisen viestinnän historiaan ja tyyleihin, media-arkeologian, typografian ja graafisen suunnittelun mestareiden sekä valokuvauksen historian kautta. Kurssilla on ennakkotyö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otteita seuraavista teoksista:
Harri Heikkilä (2017): TÄMÄ EI OLE KIRJA Sähkökirjan valtavirtaistumisen haasteet
Jukka Kortti (2016): MEDIAHISTORIA Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin
Tuija Laine (2018): KIRJAHISTORIAN PERUSTEET JA TUTKIMUS
Philip B. Meggs (2016): HISTORY OF GRAPHIC DESIGN
Leena Saraste (2010): VALOKUVA, MUISTO – VIESTI – TAIDE

Elokuvat:
Brian Levit: Graphic means
Gary Huswit: Helvetica
Wendy Keys: Milton Glaser To inform and delight
Victor Köhler: Press, pause, Play (optional)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan viestintävälineiden, mediateknologian ja visuaalisen viestinnän eri haarojen kehitykseen historian alkuvaiheista nykypäivään. Tunneilla rakennetaan myös ymmärrystä eri tyylisuuntauksista ja niiden dialogisesta kehityksestä sekä suhteesta aikansa muihin ilmiöihin. Alaan eniten vaikuttaneet kansainväliset suunnittelijat tulevat tutuiksi ja vierailijoina tavataan nykyisiä kotimaisia nimihenkilöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tason 1 vaatimuksia, poissaolot ylittivät 20 %

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa visuaalisia tyylisuuntauksia kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- nähdä omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä monia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää hyvin ja laajasti visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä historian alkuvaiheista nykypäivään
- ymmärtää hyvin visuaalisen viestinnän eri kanavien kehitystä ja keskinäistä synergiaa historian alkuvaiheista nykypäivään
- osaa sijoittaa kaikki tärkeimmät visuaaliset tyylisuuntaukset kunkin ajan muihin ilmiöihin
- tunnistaa ja osaa nimetä lukuisia eri aikakausien tyylejä ja tärkeimpiä tekijöitä sekä merkityksellistä keskustelua visuaalisessa suunnittelussa, typografiassa ja valokuvauksessa
- reflektoida ja toteuttaa omaa tekemistään pitkän tradition jatkumona, nähdä traditiot luovana, sovellettavana resurssina.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät, presentaatiot ja keskustelut.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus lukujärjestyksen mukaisesti. Osallistuminen lähiopetukseen. Annetujen tehtävien on suorittaminen ja palautus tehtävänantojen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö osaamisesta annettujen tehtävien itsenäisellä tuottamisella.

Oppimisympäristö

M19 kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustehtävät 40 %, luennot 40 %, kirjallisuus ja oppimistehtävät 20 %

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään visuaalisiin suunnitteluvälineisii ja Adobe CC -tuoteperheen ohjelmistoihin. Toteutuksen aikana perehdytään digitaalisen kuvantuottamisen perusperiaatteisiin ja käytäntöihin. Totetuksen aikana tehtyjen soveltavien tehtävänantojen avulla opiskelija harjoittelee näitä taitoja.

Arviointimenetelmät

Harjoitus- ja oppimistehtävät 50 %, Osallistuminen opetukseen 50 %.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Juho Maurinen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kansainvälinen animaatioprojekti yhteistyökoulun kanssa. Sisällön teema on kestävä kehitys.

Ajoitus ja läsnäolo

3x 6h esituotantopäivää ja viikolla 43 intensiiviopetuksellinen animaatiotyöpaja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

Ei ole.

Uusintamahdollisuudet

Kurssia ei voi uusia

Oppimisympäristö

Verkko, luokkahuone, moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Esituotanto ja tehtävät 50%
5 päivän Workshop 50%

Sisältö

Kansainvälinen animaatioprojekti yhteistyökoulun kanssa. Sisällön teema on kestävä kehitys.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritetut opintojaksot Animaatiosta ja visuaalisesta kuvakerronnasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja työpajaan. Opiskelija on palauttanut hyväksytysti annetut esituotantotehtävät sekä työpajaosuuden tuotannollisen tavoitteen.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Juho Maurinen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää animaatiotyökaluja
- tuottaa luonnostason animaatiota kuvallisen kerronnan suunnittelun yhteydessä
- käyttää animaation keinoja kuvallisen kerronnan elävöittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivät kampuksella.
Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Oppimisympäristö

Kampus, verkkomateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatut soveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään animaatioteknikoihin, niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- purkaa toimeksiannon sisältö- ja tuotantosuunnitelmaksi
- perustella ja esitellä suunnitellut visuaaliset- ja sisältöratkaisut
- suunnitella tuotantoryhmän toimintaa ja sen eri roolien vastuita
- alalle tyypilliset projektinhallinnan perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Projektityöskentely pienryhmissä
- Annettujen toimeksiantojen suunnittelu ja tuotanto

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
Osallistuminen asiantuntijoiden ohjaukseen

Työelämäyhteistyö

Toteutuksella toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja

Oppimisympäristö

Itsenäinen ryhmätyöskentely
Tapaamiset asiantuntijoiden kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

90% Ryhmätyöskentely
10% Ohjausta

Sisältö

Toteutuksen aikana toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja pienryhmissä asiantuntijoiden ohjauksessa. Tiedotusmateriaalit ovat lyhyitä informatiivisia animaatioita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, mutta ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toteuttamisessa on runsaasti parannettavaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut riittävän taidon ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut hyvää taitotasoa ryhmätyöskentelyssä, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Juho Maurinen
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa draamallisen kerronnan rakenneopin keskeiset toteutusperiaatteet
- osaa soveltaa dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä
- hallitsee käsikirjoitusprojektin työvaiheet
- ymmärtää tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutuksen sisällön rakentamisessa
- osaa kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan suunnittelussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, suunnittelutehtävät ja elokuva-analyysit

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot (poissaolot ilmoitettavat), omatoiminen työskentely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aristotels, Runousoppi
Aaltonen Jouko: Käsikirjoittajan työkalut

Työelämäyhteistyö

L

Oppimisympäristö

M19 Kampus, luennot, verkkomateriaali, elokuvat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% kontaktiopetusta
50% Itsenäistä työskentelyä

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan draamallisen kerronnan rakenneopin keskeisiin toteutusperiaatteeisiin sekä sovelletaan dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä. Opintojakson aikana opiskelia perehtyy tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutukseen sisällön rakentamisessa. Opintojaksolla opetellaan myös kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan.

Opintojaksolla opiskelija toteuttaa myös kuuden valitun elokuvan pohjalta tehdyn analyysiesseen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Opetukseen osallistuminen, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • MI_opettaja_VIV, Visuaalinen viestintä Virtuaaliopettaja (LAB)
 • Antti Heinonen
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Game Design (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI21S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIGR22S
  Graafisen suunnittelun koulututus 22S Lahti
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • MLTIEX24S
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 24S, pitkät vaihdot, muotoilu, Lahti
 • MLTIGR21S
  Graafisen suunnittelun koulututus 21S Lahti
 • MLTIEX24
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 2024, lyhyet vaihdot, muotoilu, Lahti
Pienryhmät
 • Game Design

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata suunnittelun, pelimekaniikan ja kerronnan roolit pelillisen kokemuksen suunnittelussa
- ymmärtää pelien suunnitteluprosessin eri vaiheet
- ymmärtää pelimekaniikkojen perusperiaatteet ja osaa hyödyntää niitä pelillisyyden suunnittelussa
- osaa tuottaa perustasoisen pelikonseptin ja työskennellä sen tuotantoprosessissa osana monialaista ryhmää
- osaa dokumentoida pelisuunnitelman alan vaatimusten mukaisesti ja viestiä tuotantoprosessista tuotannon sidosryhmille.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Luennot, ryhmätyöt ja yksilölliset tehtävät.
- Pelikonseptin kehittämisprojekti

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen kontaktipäivinä
Sitoutunut osallistuminen ryhmätyöprojekteihin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The Art of Game Design, Jesse Schell 2008, ISBN 978-0123694966

Työelämäyhteistyö

Mahdollisuus TKI-projektitehtäviin.

Oppimisympäristö

Luokkahuone, Moodle, Zoom, verkkoresurssit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi sisältää kontaktipäiviä opiskelijoiden kanssa ja
Luentojen ulkopuolisia tehtäviä ja ryhmätöitä.

Sisältö

Kurssi toteutetaan luennoilla, jotka sisältävät teoreettisia selityksiä pelikonseptin suunnittelun eri osa-alueista, mukaan lukien.
- pelisuunnittelun perusperiaatteet, pelihahmojen suunnittelu ja tasosuunnittelu.
- Pelisuunnittelijoille tarkoitettujen eri alustojen ja kehysten esittely.
- pelinkehitystiimin rakenne ja tehtävät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Täydentävä studio ensisjaisesti Mediasisällön suunnittelun, Graafisen suunnittelun ja UX/UI-opiskelijoille, loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Edeltävää osaamista pelisuunnittelusta tai koodaamisesta ei edellytetä. Perusosaaminen yleisimmistä suunnitteluohjelmistoista, esim. Adobe CC on suositeltavaa.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen tunneilla.Tuntien teemoihin orientoivat tehtävät, tämän lisäksi palautettavat harjoitustyöt. Pelikonseptin suunnittelu ryhmässä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Hän osaa selvittää pelisuunnitteluun ja toteutukseen liittyviä perusteita. Opiskelija osaa toimia peliprojektissa työryhmän jäsenenä ja tuoda oman osaamisensa yhteisen projektin käyttöön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä sujuvasta ja keskustella pelikehityksestä alan ammattilaisten kanssa. Hän osaa soveltaa osaamistaan pelisuunnittelussa eri tyyppisten pelien toteutuksessa. Opiskelija osaa ohjata ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ammattikäsiteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvaksi kokonaisuuksiksi. Hän osaa toimia pelikehitysprojektissa itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa yhdistellä eri tekniikoita pelikonseptien toteutuksessa toimivaksi peliksi. Hän tukee omalla toiminnallaan ryhmän jäsenten ammatillista kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää dramaturgian ja käsikirjoittamisen perustietoutta suunnittelutyössään
- keskustella liikkuvan kuvan kerronnan muodoista ja hyödyntää erilaisia kerrontatapoja omassa ilmaisussaan
- käyttää erilaisia työkaluja suunnitellakseen kuvakerronnallisen teoksen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimisympäristö

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatutsoveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään kuvakerronan suunnitteluun toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Hyväksyttyjen harjoitustehtävien palauttaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Jenni Hautamäki
 • Ville Tervo
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTITEMU23S
  Teollisen muotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rakentaa siltaa käytettävyyden psykologisista perusteista hyviin käytäntöihin omassa suunnittelussa
- valita, muotoilla ja toteuttaa vuorovaikutteisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
- yleisimmät vuorovaikutteisuustavat ja -mallit graafisissa käyttöliittymissä ja alustoissa
- analysoida vuorovaikutteisuutta kriittisesti sekä perustella tehdyt ratkaisut suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.
- hyödyntää käyttäjätietoa suunnittelussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itseopiskeltava Moodle-toteutus. Kurssi koostuu kuudesta aihealueesta ja niihin liittyvistä tehtäväsarjoista, joilla on viikoittaiset palautusajat. Itseopiskeluun varataan lukujärjestyksestä yhteensä 8 opiskelupäivää.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuratoitu kurssisisältö, videoidut luennot, avoimesti saatavilla oleva verkkomateriaali ja videot.

Johnson, Jeff (2010):
Designing with the mind in mind
Morgan Kaufmann
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991951893706254

Krug, Steve (2014): Don't Make Me Think, Revisited
New Riders
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991393115406254
(Saatavilla suomeksi nimellä Älä pakoita minua ajattelemaan)

Jon Yablonski (2020):
Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services
O’Reilly
https://www.amazon.com/Laws-UX-Psychology-Products-Services/dp/149205531X/

Clark, Josh (2016):
Designing for the touch
O´Reilly
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/b5ag28/alma991453945406254

McKay, Everett N (2013):
UI is Communication
Morgan Kaufmann
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991470075406254

Sisältö

1. UX/UI intro, terminologia, saavutettavuus
2. Design thinking, miten UX/UI-suunnittelija ajattelee ja toimii
3. Käytettävyyden ja käyttäjätestauksen perusteet heuristiikkojen avulla
4. Käyttäjäkokemuksen perusteet ja arviointimenetelmät
5. Käyttöliittymäsuunnittelu
6. Käyttöliittymien prototypointi

Arviointimenetelmät

Tehtävien suoritukset ja oppimista mittaavat testit arvioidaan ja muutetaan kurssiarvosanaksi. Kurssiarvosanan saa, jos 80% itseopiskelutehtävistä ja testeistä on suoritettu.

Arviointiasteikko on 1-5.
Hyväksytty / Hylätty -arviointia voidaan käyttää jos opiskelijan henkilökohtaista suoritusta ei pystytä luotettavasti arvioimaan tai jos suoritus ei vastaa opintojaksolle asetettuja tavoitteita (esim. suoritusaika).

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida omaa osaamistaan visuaalisesti
- sanallistaa toimeksiannon sekä työskentelyprosessinsa pääkohdat selkeästi
- tuottaa yhtenäisen, visuaalisen portfolion.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus (2022, 2023)
Opettaja
 • Antti Heinonen
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida omaa työskentelytapaansa ja -prosessiaan visuaalisesti sekä kirjallisesti
- sijoittaa oman osaamisensa ja ilmaisunsa ammattikentän viitekehykseen
- tuottaa kattavan visuaalisen portfolion omista töistään.

Arviointiasteikko

1-5