Siirry suoraan sisältöön

Mediasuunnittelun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Medianomi (AMK), mediasuunnittelu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIMES23S)
Medianomi (AMK), mediasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIMES22S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Antti Heinonen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Info 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Antti Heinonen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Juho Maurinen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää animaatiotyökaluja
- tuottaa luonnostason animaatiota kuvallisen kerronnan suunnittelun yhteydessä
- käyttää animaation keinoja kuvallisen kerronnan elävöittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivät kampuksella.
Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Oppimisympäristö

Kampus, verkkomateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatut soveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään animaatioteknikoihin, niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Juho Maurinen
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- purkaa toimeksiannon sisältö- ja tuotantosuunnitelmaksi
- perustella ja esitellä suunnitellut visuaaliset- ja sisältöratkaisut
- suunnitella tuotantoryhmän toimintaa ja sen eri roolien vastuita
- alalle tyypilliset projektinhallinnan perusteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Projektityöskentely pienryhmissä
- Annettujen toimeksiantojen suunnittelu ja tuotanto

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
Osallistuminen asiantuntijoiden ohjaukseen

Työelämäyhteistyö

Toteutuksella toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja

Oppimisympäristö

Itsenäinen ryhmätyöskentely
Tapaamiset asiantuntijoiden kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

90% Ryhmätyöskentely
10% Ohjausta

Sisältö

Toteutuksen aikana toteutetaan HITU TKI-projektin tiedotusmateriaalin tuotantoja pienryhmissä asiantuntijoiden ohjauksessa. Tiedotusmateriaalit ovat lyhyitä informatiivisia animaatioita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, mutta ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toteuttamisessa on runsaasti parannettavaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut riittävän taidon ryhmätyöskentelytaidoissa, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja ohjaukseen, sekä osoittanut hyvää taitotasoa ryhmätyöskentelyssä, tuotantosuuunnittelussa ja toimeksiannon toteuttamisessa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Veli-Pekka Tuovi
 • Antti Heinonen
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa draamallisen kerronnan rakenneopin keskeiset toteutusperiaatteet
- osaa soveltaa dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä
- hallitsee käsikirjoitusprojektin työvaiheet
- ymmärtää tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutuksen sisällön rakentamisessa
- osaa kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan suunnittelussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, suunnittelutehtävät ja elokuva-analyysit

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot (poissaolot ilmoitettavat), omatoiminen työskentely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aristotels, Runousoppi
Aaltonen Jouko: Käsikirjoittajan työkalut

Työelämäyhteistyö

L

Oppimisympäristö

M19 Kampus, luennot, verkkomateriaali, elokuvat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% kontaktiopetusta
50% Itsenäistä työskentelyä

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan draamallisen kerronnan rakenneopin keskeisiin toteutusperiaatteeisiin sekä sovelletaan dramaturgisia työvälineitä tarinankerronnassa ja käsikirjoitustyössä. Opintojakson aikana opiskelia perehtyy tyylilajien ja kerrontatekniikoiden vaikutukseen sisällön rakentamisessa. Opintojaksolla opetellaan myös kuvakokojen, kameraliikkeiden ja klaffiopin periaatteiden soveltamisen kerronnan.

Opintojaksolla opiskelija toteuttaa myös kuuden valitun elokuvan pohjalta tehdyn analyysiesseen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Opetukseen osallistuminen, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Christoffer Leka
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida, tulkita ja sanallistaa graafisen suunnittelun töitä sekä työskentelyprosesseja käyttäen ammatillista sanastoa
- hahmottaa, mitä graafisen suunnittelun keinoja on tarkoituksenmukaista käyttää missäkin työssä
- käyttää typografiaa visuaalisen viestinnän ilmaisuvälineenä
- hyödyntää viestintää, symboliikkaa, värejä ja muita taiton elementtejä sekä luoda visuaalisen hierarkian.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ja yhteinen palautekeskustelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on pakollinen. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vaatii 80 % läsnäolon oppitunneilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Oppimisympäristö

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi vaatii lähiopetukseen osallistumisen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Oletettu työmäärä opiskelijalta on lähiopetus mukaan lukien 135 työtuntia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan graafisen suunnittelun menetelmiin ja toteutetaan harjoitustehtävä. Harjoitustehtävään kuuluu typografiaa, taittoa ja kuvitusta. Kurssitehtävän hyväksyttävä suorittaminen vaatii järjestelmällistä ja määrätietoista työskentelyä huomioiden kohderyhmän ja asiakkaan tarpeet. Kurssilla opetellaan myös presentoimaan oma idea sekä valmis työ ryhmälle.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyyn tehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Tehtäviä palauttamatta ja/tai selvittämättömiä poissaoloja
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä eikä perustella toimintaansa alan menetelmien avulla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa ideoita ja toteuttaa yksinkertaisia graafisen suunnittelun töitä
- Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia ammattikäsitteitä ja perustella toimintaansa
- Opiskelija osaa ohjattuna käyttää opittuja menetelmiä ja prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa ohjatusti ja itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen perusteella  
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä monipuolisesti ja viestiä ammattimaisesti
- Opiskelija osaa valita toimintaan soveltuvia menetelmiä sekä prosesseja ja perustella valintansa
- Opiskelija osaa ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet sekä muut kurssilaiset

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Opiskelija osaa itsenäisesti ideoida ja toteuttaa graafisen suunnittelun töitä ja kehittää työtään saamansa palautteen sekä itsearvioinnin perusteella  
- Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa menetelmiä asiantuntevasti ja viestiä ammattimaisesti huomioiden kaikki kohderyhmät
- Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia menetelmiä ja prosesseja työskentelyn tueksi
- Opiskelija osaa ottaa vastuun projektista ja työskennellä itseohjautuvasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Antti Heinonen
Opetusryhmät
 • MES22 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • MES22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää dramaturgian ja käsikirjoittamisen perustietoutta suunnittelutyössään
- keskustella liikkuvan kuvan kerronnan muodoista ja hyödyntää erilaisia kerrontatapoja omassa ilmaisussaan
- käyttää erilaisia työkaluja suunnitellakseen kuvakerronnallisen teoksen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lukujärjestykseen merkityt opetuspäivän ovat lähiopetusta kampuksella.
- Opintomateriaaleihin perehtyminen
- Itsenäiset harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Opetuspäivä aikavälillä 31.8.2023 - 4.10.2023
Totetuksen hyväksytty suorittaminen vaatii läsnäoloa kontaktipäivinä.

Oppimisympäristö

Kampus, digitaaliset oppimismateriaalit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

70% luennot ja ohjatutsoveltamistehtävät
30% itsenäinen opiskelu harjoitustehtävät

Sisältö

Toteutuksen aikana perehdytään kuvakerronan suunnitteluun toteuttamiseen digitaalisten työvälinen avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on osa Mediasisällön suunnittelu -hakukohteen Kuvakerronta-studiota.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Hyväksyttyjen harjoitustehtävien palauttaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Veli-Pekka Tuovi
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskustella eri medioiden ja jakelukanavien ominaispiirteistä ja niiden vaikutuksista sisältösuunnitteluun
- monimediaalisen suunnittelun menetelmien perusteet
- tunnistaa henkilökohtaiset vahvuutensa ja kehittämistavoitteensa viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa
- toimia ammatillisessa roolissa viestintää toteuttavassa tiimissä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Ryhmät
 • MLTIMES22S
  Mediasuunnittelun koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida omaa osaamistaan visuaalisesti
- sanallistaa toimeksiannon sekä työskentelyprosessinsa pääkohdat selkeästi
- tuottaa yhtenäisen, visuaalisen portfolion.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Heikki Saros
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIVK23S
  Valokuvauksen koulutus 23S Lahti
 • MLTIVV23S
  Visuaalisen viestinnän koulutus 23S
 • MLTIUXUI23S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata länsimaisen kuvataiteen, arkkitehtuurin ja muun visuaalisen kulttuurin perusteita esihistoriasta nykyaikaan
- käyttää taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin tutkimuskäsitteitä ja lukea tutkimuksia
- kuvata ammattialansa osana taiteellisen tekemisen kenttää ja visuaalista toimintaympäristöä
- käyttää tietoaan taidehistorian ilmiöistä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmätöistä ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskeluaineistot ovat taiteen ja suunnittelun historian teoreettisia materiaaleja. Museokäynnit ja tutustuminen autenttiseen aineistoon ovat osa kurssin ohjelmaa.
Keskeisiä sisältöjä ovat opintojakson aiheisiin liittyvien tietolähteiden ja tietokantojen haku, käyttö ja arviointi.

Ajoitus ja läsnäolo

Taiteen historia osuudessa on 13 neljän oppitunnin mittaista lähiopetuskertaa ja lukukauden aikana mahdollisesti suunniteltava opintomatka.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin aineistot ja tehtävät julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustii opintojakson aikana tehtäviin harjoituksiin ja kertaustehtävään.

Oppimisympäristö

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää sekä painettujen aineistojen opiskelua että verkkoaineistoihin perehtymistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taiteen historia (5 op) on 135 tuntia opiskelijan työtä sisältäen kontaktiopetuksen.

Sisältö

Taiteen historian opintojakso antaa yleiskuvan taiteen, arkkitehtuurin ja muotoillun tuoteympäristön historiasta. Kronologisesti kurssi kattaa ajanjakson nykyajasta antiikkiin. Aineistot painottuvat länsimaiseen taiteeseen. Painopiste on vuosien 1918-2022 ilmiöiden kuvailussa ja analyysissä.
Opintojakson keskeisiä sisältöja ovat taidekäsitteen muutokset, taiteen muoto- ja trendikonventiot eri aikoina ja esittävyyden kysymykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla arvioidaan harjoitustehtävät niiden sisällön ja käytettyjen aineistojen mukaisesti. Tehtävät aineistoineen ohjeistetaan opintojakson moodle-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-on osoittanut aktiivisuutta kontaktiopetuksen aikana
- on perehtynyt aineistoihin
- on tehnyt tehtävät

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelja
-osoittaa kykyä soveltaa aineistoja visuaalisen historialliseen analyysiin ja kuvailuun

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-löytää ja valitsee itsenäisesti historiallisia aineistoja ja soveltaa niitä tehtävissä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Antti Heinonen
 • - LAB_virtuaaliopettaja_MES_01
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät, presentaatiot ja keskustelut.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus lukujärjestyksen mukaisesti. Osallistuminen lähiopetukseen. Annetujen tehtävien on suorittaminen ja palautus tehtävänantojen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö osaamisesta annettujen tehtävien itsenäisellä tuottamisella.

Oppimisympäristö

M19 kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustehtävät 40 %, luennot 40 %, kirjallisuus ja oppimistehtävät 20 %

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään visuaalisiin suunnitteluvälineisii ja Adobe CC -tuoteperheen ohjelmistoihin. Toteutuksen aikana perehdytään digitaalisen kuvantuottamisen perusperiaatteisiin ja käytäntöihin. Totetuksen aikana tehtyjen soveltavien tehtävänantojen avulla opiskelija harjoittelee näitä taitoja.

Arviointimenetelmät

Harjoitus- ja oppimistehtävät 50 %, Osallistuminen opetukseen 50 %.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen
- Opiskelija on tehnyt annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediasuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • MES23 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIMES23S
  Mediasuunnnittelun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • MES23

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun