Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 23S, verkko-opinnot
Tunnus
(LLTIYLDR23SV)
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 22S, Lahti
Tunnus
(LLTIYLDR22S)
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 21S, Lahti
Tunnus
(YLDR21SLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Lasse Torkkeli
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYUUDL22S
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 22S Lahti
 • LLTIYLDR22S
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida strategian ja digitaalisen transformaation välistä yhteyttä
- arvioida digitaalisten työkalujen vaikutusta yrityksen prosesseihin ja ihmisten toimintaan
- suunnitella digitaalisen transformaation toteuttamista, mittaamista ja johtamista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan etänä. Opintojakson aiheisiin syvennytään itsenäisesti ennakkotehtävän, opintojakson videoluentojen, muun ilmoitetun aineiston sekä tehtävien avulla. Videoluennot ja aineisto ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kehittämistehtävänä laaditaan ryhmissä suunnitelma yritykselle digitaalisen transformaation toteuttamisesta, mittaamisesta ja johtamisesta. Kehittämistehtävään liittyen opintojaksolla järjestetään etänä työpajasessio, kaksi ohjaussessiota sekä seminaaripäivä. Opintojakso on suunnattu pidemmällä opinnoissaan oleville.

Ajoitus ja läsnäolo

- Opiskelijat hyväksytään opintojaksolle 4.9.2023 mennessä (opintojaksolle hyväksytyille lähetetään tämän jälkeen sähköposti, jossa on tieto mm. opintojakson verkko-oppimisympäristöstä)
- Opintojakson ennakkotehtävä aukeaa Moodle-toteutuksella viimeistään 4.9.2023
- Ennakkotehtävän palautuksen määräpäivä on 18.9.2023
- Opintojakson yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 20.9.2023 klo 9-11:30
- Kehittämistehtävän työpajasessio järjestetään 4.10. klo 9-12 ja ohjausta järjestetään kaksi kertaa 18.10. ja 1.11.2023 klo 9-12 välisenä aikana 20 min/ryhmä
- Seminaaripäivä järjestetään 15.11.2023 klo 9-14:30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-toteutuksella

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä toteutetaan ryhmän valitseman jäsenen työpaikalle

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)

Sisältö

- digitaalinen transformaatio
- digitaalisuus osana organisaation strategiaa
- digitaalisuuden adoptio organisaatiossa
- digitalisoitumisen vaikutusten mittaaminen ja arviointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle hyväksytään ensisijaisesti LABin liiketalouden YAMK-opiskelijoita sekä LUT-yliopiston tuotantotalouden maisterivaiheen opiskelijoita.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteet: ennakkotehtävä, Moodle-ympäristön tehtävät, ryhmän kehittämistehtävä, sen esittely ja siihen liittyvä materiaali, itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tasoa 1

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa/tietolähteitä sekä perustella tiedon/tietolähteidenvalintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- suunnitella ja arvioida organisaatiotasoisia kehittämisprosesseja
- johtaa itseään sekä toimia aktiiviesti ja vastuullisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi opiskelija osaa
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa
- vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta/osaamisen kehittämisestä strategialähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi opiskelija osaa
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä erityisillä asiantuntijuusalueillaan
- arvioida ja kehittää toimintaa/strategiaa/johtamista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 08.12.2023

Ajoitus

09.12.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Sariseelia Sore
 • Harri Heikkilä
Opetusryhmät
 • Kontaktisessio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIYMDR23S
  Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23S Lahti
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Kontaktisessio
 • Ohjaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yhdistää digitaalisen ratkaisun kehittämisessä ketteryyttä ja muotoiluajattelua
- mallintaa ja arvioida monikanavaista digitaalista ratkaisua palveluprosessina
- arvioida digitaalisen ratkaisun tuottamaa lisäarvoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kehittämistehtävänä suunnitellaan ryhmissä digitaalinen ratkaisu yritykselle Lean Service Creation (LSC) -menetelmää käyttäen.

Opintojaksolla järjestetään kolme yhteistoiminnallista etäpäivää sekä etäohjausta neljästi. Muu työskentely tapahtuu itsenäisesti ja etänä ryhmissä. Ensimmäinen etäpäivä koostuu käyttökokemuksen suunnitteluun johdattelevasta asiantuntijaluennosta ja LSC-menetelmään perehtymisestä. Päivän lopuksi jaetaan kehittämistehtävät ja aloitetaan niiden parissa työskentely ryhmissä. Toisena etäpäivänä harjoittelemme vuorovaikutteisen mobiiliohjelmiston mallintamista käytännössä Marvel-ohjelmistolla (https://marvelapp.com). Kosketusnäyttöisiä laitteita painotetaan alustana. Kolmantena etäpäivänä ryhmät esittelevät kehittämistehtävänsä ja käymme palautekeskustelua. Yhteisten etäpäivien välissä järjestetään neljä etäohjauskertaa Zoom-ohjelmistolla.

Kurssilla on kaksiosainen ennakkotehtävä. Ensimmäisessä osassa opiskelijat perehtyvät LSC-menetelmään, kun taas toisessa osassa he syventyvät UX/UI-suunnitteluun käyttäen kirjaa 'About Face: The Essentials of Interaction Design' (Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. & Noessel, C., 2014, John Wiley & Sons).

Ajoitus ja läsnäolo

- Opiskelijat hyväksytään opintojaksolle 8.12.23 mennessä, jonka jälkeen opintojaksolle hyväksytyille lähetetään sähköposti, jossa tieto mm. opintojakson verkko-oppimisympäristöstä, Moodle
- Opintojakson ennakkotehtävä aukeaa Moodle-toteutuksella 8.12.23
- Ennakkotehtävän palautuksen määräpäivä on 8.1.2024
- Opintojaksolla järjestetään kolme yhteistoiminnallista etäpäivää: 10.1.24 klo 9–13, 17.1.24 klo 9–12 ja 13.3.24 klo 9–14
- Etäohjausta järjestetään neljä kertaa: 24.1.24 klo 9–12, 31.1.24 klo 9–10, 7.2.24 klo 9–12, ja 21.2.24 klo 9–12

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kerrotaan opintojakson Moodle-toteutuksella

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä tehdään yhteistyössä yrityksen kanssa.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Sisältö

Opintojaksolla opetellaan yhdistämään digitaalisen ratkaisun kehittämisessä ketteryyttä ja muotoiluajattelua sekä mallintamaan ja arvioimaan digitaalista ratkaisua palveluprosessina
ja digiratkaisun ratkaisun tuottamaa lisäarvoa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle hyväksytään ensisijaisesti liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut sekä muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut koulutusten opiskelijoita. Ensimmäisellä tunnilla jaetaan ryhmät ja yritykset briiffavat tehtävät, poissaolo ei ole suositektavaa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tasoa 1

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa/tietolähteitä sekä perustella tiedon/tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa sekä alan ulkopuolisille kansallisille ja kansainvälisille kohderyhmälle
- johtaa itseään ja toimia yrittäjämäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi opiskelija osaa
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa
- ottaa vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta/osaamisen kehittämisestä strategialähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi opiskelija osaa
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä erityisillä asiantuntijuusalueillaan
- arvioida ja kehittää toimintaa/strategiaa/johtamista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Taina Orpana
Opetusryhmät
 • Verkkosessio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti
 • LLTIYUUDL22S
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkosessio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- asiakaskeskeiselle/-lähtöiselle toiminnalle olennaisen kysymyksenasettelun liiketoiminnassa
- hakea ja arvioida vastauksia, näkökulmia ja ratkaisuja asiakaskeskeisen/-lähtöisen liiketoiminnan rakentamiseksi
- tunnistaa ja analysoida mahdollisuuksia, joita digitaalisuus, verkostot ja asiakkuudet tuovat liiketoiminnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Liiketalouden digitaaliset ratkaisut -koulutukseen osallistuvilla on etuajo-oikeus, muut kurssille ilmoittautuneet hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioittehan myös maksimiosallistujamäärän. Keväällä 2024 saatavilla sama toteutus.

Kurssilla on kolme puolikasta lähiopetuspäivää verkossa, jotka tukevat oppimista ja kahden oppimistehtävän laadintaa. Kurssilla ei ole käytössä nauhoitteita, sillä kurssi pohjautuu enemmän alustuksiin, pienryhmätoimintaan, reflektointiin ja yhdessä toimimiseen.

Ensimmäisellä lähikerralla keskitytään pohtimaan asiakaslähtöisyyttä teorian ja pienryhmäkeskusteluiden avulla. Toisella lähikerralla puretaan ensimmäinen oppimistehtävä fasilitoidun työpajatoiminnan avulla ja alustetaan asiakaskokemukseen liittyvät menetelmät. Kolmannella lähikerralla pohditaan pienryhmissä asiakaskokemuksen kehittämistä ja kuunnellaan vierailevia luennoitsijoita yrityksistä.

Soveltavia oppimistehtäviä on kaksi, jotka muodostavat kurssiarvosanan.

Sovellettavat opetusmenetelmät: Alustukset, reflektoivat yksilötehtävät, fasilitoitu pienryhmätoiminta, pienryhmäkeskustelut ja -tehtävät tuntien aikana.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetukseen osallistuminen vapaaehtoista, mutta suotavaa. Osallistuminen edesauttaa oppimistehtävien suorittamista ja asiakasajattelun kehittymistä. Oppimistehtävien deadlinet sovitaan yhdessä kurssin edetessä. Lähikerrat ovat verkossa.
la 2.9. klo 9-12
to 5.10. klo 9-13
to 16.11. klo 9-12

Klikkaa itsesi mukaan verkkosessioon: https://lut.zoom.us/my/taina.orpana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali sekä opiskelijan itse hakema aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuus.

Oppimisympäristö

Verkkosessiot Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 20h + oppimistehtävät (tiedonhankinta, analyysi ja soveltaminen) 115h = 135h

Sisältö

Asiakkuuksiin ja digitaalisuuteen liittyvien ongelmien luonne ja ratkaisukeinot. Teoriaa asiakkuusajattelusta ja asiakaskokemuksesta. Pienryhmissä tehtäviä soveltavia tehtäviä. Lähiopetuksen osuus noin 1 op, 4 op:tä omalla ajalla tapahtuvaa tiedonhakua ja tiedon soveltamista (oppimistehtävät).

Arviointimenetelmät

Arviointi keskittyy sisällön ymmärtämiseen, teorian soveltamiseen caseorganisaatiossa, kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja ajattelun kirkkauteen osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Taina Orpana
Opetusryhmät
 • Verkkoluento ja osallistavat työmenetelmät (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYUUDL23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 23SV Lahti
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento ja osallistavat työmenetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- asiakaskeskeiselle/-lähtöiselle toiminnalle olennaisen kysymyksenasettelun liiketoiminnassa
- hakea ja arvioida vastauksia, näkökulmia ja ratkaisuja asiakaskeskeisen/-lähtöisen liiketoiminnan rakentamiseksi
- tunnistaa ja analysoida mahdollisuuksia, joita digitaalisuus, verkostot ja asiakkuudet tuovat liiketoiminnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla on kolme lähiopetuspäivää verkossa (16.1., 20.2. & 2.4.), jotka tukevat oppimista ja oppimistehtävien laadintaa. HUOM! Mukaan mahtuu 50 opiskelijaa.

Ensimmäisellä lähikerralla keskitytään pohtimaan asiakaslähtöisyyttä teorian ja pienryhmäkeskusteluiden avulla. Toisella lähikerralla puretaan oppimistehtävä fasiloidun työpajatoiminnan avulla ja käydään läpi asiakaskokemukseen liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Kolmannella lähikerralla sovelletaan työpajatoimintaa tuntien alussa ja päätetään kurssi asiakaskokemuksen linkittyvän yrityksen vierailevan luennoitsijan puheenvuoroon.

Soveltavia oppimistehtäviä on kaksi, joiden keskiarvo muodostaa kurssiarvosanan.

Sovellettavat opetusmenetelmät: Luento, reflektoivat oppimistehtävät, oppimistehtävien purku pienryhmissä osallistavilla ongelmanratkaisutekniikoilla, fasilitoitu työpajatoiminta, pienryhmissä suoritettavia pohdintatehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetukseen osallistuminen vapaaehtoista, mutta suotavaa. Osallistuminen edesauttaa oppimistehtävien suorittamista ja asiakasajattelun kehittymistä. Oppimistehtävien deadlinet sovitaan yhdessä kurssin edetessä.

Lähikerrat ovat verkossa seuraavasti:
tiistai 16.1. klo 8-12 Asiakaslähtöisyys/-keskeisyys, pienryhmäkeskustelut
tiistai 20.2. klo 8-12 Asiakaskokemus, fasilioitu työpajatoiminta
tiistai 2.4. klo 8-12 Fasilitoitu työpajatoiminta, vieraileva luennoitsija

Klikkaa itsesi mukaan verkkosessioon: https://lut.zoom.us/my/taina.orpana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali sekä opiskelijan itse hakema aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuus.

Oppimisympäristö

Verkkosessiot Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 25h + oppimistehtävät (tiedonhankinta,pohdinta, analyysi ja soveltaminen) 110h = 135h

Sisältö

Asiakkuuksiin ja digitaalisuuteen liittyvien ongelmien luonne ja ratkaisukeinot. Teoriaa asiakkuusajattelusta ja asiakaskokemuksesta. Pienryhmissä tehtäviä soveltavia tehtäviä. Kaksi omaan organisaatioon sovellettavaa kirjallista oppimistehtävää.

Lähiopetuksen osuus noin 1 op, 4 op:tä omalla ajalla tapahtuvaa tiedonhakua ja tiedon soveltamista (oppimistehtävät).

Arviointimenetelmät

Arviointi keskittyy sisällön ymmärtämiseen, teorian soveltamiseen caseorganisaatiossa, kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja ajattelun kirkkauteen osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

11.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Sariseelia Sore
 • Sari Suominen
 • Mirka Airesvuo
Ryhmät
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyöprosessiin pakollisena kuuluva luento ja Moodle-tentit tutkimuksellisesta kirjoittamisesta on lukujärjestyksen mukaisesti vuonna 2023 keskiviikkona 13.9. klo 9 - 13/Mirka Airesvuo. Zoom-linkki on lukujärjestyksessänne. Jos aika ei käy, voit valita muiden alojen luennoista:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=5401
Tuonne info-Moodleen tulevat myöhemmin myös kevään luentovaihtoehdot.
Lukujärjestykseenne on merkitty myös toinen vaihtoehto, mikäli luento on vielä käymättä: ti 28.11.2023 klo 9-13 ZOOM/Airesvuo
Englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Tuuli Mirola
Opetusryhmät
 • Verkkotapaaminen/luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (online) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYUUDL23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 23SV Lahti
 • MLTIYMDR23S
  Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23S Lahti
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkotapaaminen/luennot
 • Tentti (online)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen
- hyödyntää erilaisia työelämän kehittämismenetelmiä ja käyttää/hyödyntää tutkimustietoa työelämän kehittämiseksi
- arvioida ja raportoida tutkimuksellisen kehittämishankkeen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itseopiskelua ja oppimistehtävät/harjoitustyöt verkossa
Verkkotapaamiset/luennot
Tentti (online)

Ajoitus ja läsnäolo

7.9. - 11.10.2023 Itseopiskelua ja oppimistehtävä verkossa
12.10.2023 klo 8-12 Ensimmäinen verkkotapaaminen/luento
13.10.- 8.11.2023 Itseopiskelua ja harjoitustyö verkossa
9.11.2023 klo 8-12 Toinen verkkotapaaminen/luento
30.11.2023 klo 9-12 Tentti (online)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa annetut materiaalit ja kurssin alussa suositeltava kirjallisuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatenttipäivät ilmoitetaan kurssin alussa.

Oppimisympäristö

Etäopiskelu ja online päivät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Kehittämistoiminta, käsitteet
Kehittämisprosessi
Tutkimuksellisuus kehittämistoiminnassa
Kehittämistyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Suoritus perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja etäopiskelussa sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Oppimistehtävät hyväksytty/täydennettävä/hylätty, tentti arvoidaan 0-5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyviä tärkeimpiä käsitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä kehittämistehtävälle sopivan tutkimuksellisen lähestymistavan ja tiedonkeruumenetelmän. Opiskelija osaa tunnistaa analyysimenetelmiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa käyttää valittua tutkimuksellista kehittämismenetelmää sekä tiedon- ja aineistonkeruumenetelmää kehittämistehtävässä. Opiskelija pystyy perustelemaan tutkimukseen käytettävän lähestymistavan ja menetelmät. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun tärkeyden tutkimus- ja kehittämismenetelmän valinnassa sekä kirjallisuuden että empiirisen aineiston suhteen. Hän pystyy osoittamaan tutkimus- ja kehittämistehtävän tulosten käytännön hyötyjä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija pystyy perustellusti arvioimaan tutkimuksellisen lähestymistavan onnistumista sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien sopivuutta. Opiskelija pystyy arvioimaan tutkimuksen tai kehittämistehtävän luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Opiskelija pystyy soveltamaan tutkimuksen tai kehittämistehtävän tuloksia.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Sariseelia Sore
 • Harri Heikkilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIYMDR23S
  Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23S Lahti
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida yksilön ja organisaation digikypsyyttä
- kuvailla digitaalisten ratkaisujen uusia kehitystrendejä
- suunnitella digitaalinen ratkaisu, joka tukee organisaation palvelua, toimintaa tai tuotetta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää neljä yhteistä Zoom-ohjelmistolla toteutettua oppimistuokiota (1.9. klo 9-13, 6.9. klo 9-12, 27.9. klo 9-13, ja 11.10. klo 9-12:15). Muu työskentely tapahtuu ryhmissä ryhmän valitsemalla tavalla. 1.9. läsnäolo on erityisen tärkeää, sillä kurssin ryhmien jako tapahtuu silloin.

Oppimismenetelminä:
- asiantuntijaluennot
- kehittämistehtävä
- ohjaus
- tiimioppiminen
- itsenäinen opiskelu

Ajoitus ja läsnäolo

Oppimistuokiot: 1.9. klo 9-13, 6.9. klo 9-12, 27.9. klo 9-13, ja 11.10. klo 9-12:15

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava aineisto kerrotaan opintojakson Moodle-toteutuksella.

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä toteutetaan ryhmän valitseman jäsenen työpaikalle.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)

Sisältö

- digikypsyys
- digiratkaisujen kehitystrendit
- digiratkaisun lisäarvo liiketoiminnassa
- digiratkaisun suunnittelu
- digiratkaisun käyttökokemuksen ja käyttöliittymän merkitys
- infograafi viestintämuotona

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ennen ensimmäistä tapaamista opiskelijat tekevät itsenäisesti ennakkotehtävän, jonka ohjeet julkaistaan ti 15.8.23 mennessä Moodlessa (jos sinulle ei ole vielä pääsyä Moodleen, voit tarkastella tehtäviä osoitteessa https://rebrand.ly/UADIR23_ennakko

Opintojaksolle hyväksytään ensisijaisesti opiskelijoita, joiden koulutuksessa opinto sisältyy ydinopintoihin.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteet: ryhmän kehittämistehtävä, sen esittely ja siihen liittyvä materiaali (kirjallinen raportti ja infograafi), itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuttanut tasoa 1

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa/tietolähteitä sekä perustella tiedon/tietolähteiden valintaa, käyttöä ja hyödyllisyyttä
- suunnitella ja uudistaa arvoa tuottavan digipalvelun
- viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alan sekä alan ulkopuolisille kansallisille ja kansainvälisille kohderyhmälle
- johtaa itseään ja toimia aktiivisesti ja vastuullisesti
- ottaa vastuuta yksittäisten henkilöiden tai ryhmien osaamisen kehittämistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti teoreettista tietoa/tietolähteitä
- ratkaista vaativia ongelmia innovaatiotoiminnassa
- etsiä ja analysoida kehittämishaasteen taustalla olevia perusolettamuksia
- ottaa vastuuta tavoitteellisesta osaamisen kehittämisestä strategialähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi opiskelija osaa
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä erityisillä asiantuntijuusalueillaan
- arvioida kehittämistoiminnan tuloksia ja vaikutuksia
- arvioida ja kehittää organisaation toimintaa

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
Opettaja
 • Sami Lanu
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYLDR23SV
  Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Verkkoluento 4
 • Verkkoluento 5

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda yrityksen lähtökohtiin pohjautuvan verkkokauppastrategian
- suunnitella eri liiketoimintamallien toteuttamisen verkkokaupassa oikeudelliset kysymykset huomioiden
- kehittää liiketoiminnan tarpeisiin asiakaslähtöisen verkkokauppatoteutuksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot (Linkit luennoille Moodlessa)
20.3. klo 9-12
3.4. klo 9-12
10.4. klo 9-12
17.4. klo 9-12
15.5. klo 9-12
Töitä ryhmissä ja yksittäin.

Ajoitus ja läsnäolo

(Etä)läsnäolo kontaktipäivinä on pakollista, kontaktipäivien sisällölle ei ole kattavaa oppikirjamaista itseopiskelumateriaalia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava materiaali ilmoitetaan kurssin verkkosivuilla.
Verkkosivujen osoite ja salasana julkaistaan sähköpostitse kurssille ilmoittautuneille.

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

Verkkokauppatoiminnan muotojen analysointi yrityksen liiketoiminnan kannalta.
Toimintamuodon valinta yritysten lähtökohdat huomioiden.
Yrityksen liiketoimintamallien ja strategian toteuttaminen verkkokaupalla.
Asiakaslähtöinen verkkopalvelu.
Pienen yrityksen verkkokaupan käyttöönottoprosessi käytännössä.

Arviointimenetelmät

Kirjallisten töiden ja muiden tuotettujen tehtävien arviointi. Ryhmätöissä on käytössä myös vertaisarviointi.
AI käyttö sallittu mutta sen käyttö pitää perustella ja osoittaa AI:n tuottama sisältö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Taso 1:
Opiskelija
-osaa erottaa verkkokauppatoiminnan eri muotoja.
-ymmärtää verkkokauppatoiminnan muotojen ja yrityksen liiketoimintamallin yhteyden.
-tiedostaa käyttäjälähtöisyyden merkityksen verkkokauppatoiminnassa.
-tietää miten verkkokauppa periaatteessa voidaan ottaa käyttöön.
-tiedostaa millaisia seurauksia verkkokaupan käynnistämisellä voi olla IT-infrastruktuurille.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-osaa erottaa verkkokauppatoiminnan eri muotoja ja analysoida niiden etuja yrityksen lähtökohdista.
-ymmärtää verkkokauppatoiminnan muotojen ja yrityksen liiketoimintamallin yhteyden ja osaa arvioida verkkokauppatoiminnan vaikutuksia liiketoimintaan.
-ymmärtää käyttäjälähtöisyyden merkityksen verkkokauppatoiminnassa ja osaa analysoida ratkaisun käytettävyyttä.
-tietää miten verkkokauppa periaatteessa voidaan ottaa käyttöön.
-tiedostaa millaisia seurauksia verkkokaupan käynnistämisellä voi olla IT-infrastruktuurille.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-osaa valita verkkokauppatoiminnan muodot yritykselle.
-osaa huomoida verkkokauppatoiminnan vaikutukset yritysten lähtökohdat huomioiden.
-hallitsee yrityksen liiketoimintamallien ja strategian toteuttamisen verkkokaupalla.
-osaa laatia asiakaslähtöisen verkkopalvelun analyyttisesti.
-osaa ottaa käyttöön yksinkertaisen verkkokauppatoteutuksen pienelle yritykselle.
-ymmärtää verkkokauppatoteutusten vaikutukset yrityksen IT-infrastruktuuriin.