Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Terveydenhoitaja (AMK) 24K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRTH24K)
Terveydenhoitaja (AMK) 23K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRTH23K)
Terveydenhoitaja (AMK) 22K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TH22KLPR)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TH20SLPR)

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TH21KLPR)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(THK20)

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(TH19)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Paula Ovaska
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 EKG perustulkinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 Neurologinen potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 Verenkiertovajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 Hengitysvajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABC1V
  Moduuli C1
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1 EKG perustulkinta
 • Verkkoluento 2 Neurologinen potilas
 • Verkkoluento 3 Verenkiertovajaus potilas
 • Verkkoluento 4 Hengitysvajaus potilas
 • Harjoitus R 1 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Harjoitus R 2 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Harjoitus R 3 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2
 • Simulaatio 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot zoomissa, skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 25.9.2023-5.11.2023
Kurssin aloitustunnilla, Skills-työskentelyssä, Bedcase-harjoitteluissa ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
EKG-akuuttihoidossa:Sanoma-pro
Potilaan tutkiminen-oireista työdiagnoosiin: Sanoma-pro
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuolto, johon materiaali Moodle alustalla

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaalia ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Mervi Hietanen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 EKG perustulkinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 Neurologinen potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 Verenkiertovajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 Hengitysvajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABB2V
  Moduuli B2
 • HLPRSH22SMH1
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 1 Lappeenranta
 • HLPRSH22SMH2
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 2 Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1 EKG perustulkinta
 • Luennot 2 Neurologinen potilas
 • Luennot 3 Verenkiertovajaus potilas
 • Luennot 4 Hengitysvajaus potilas
 • Harjoitus R 1 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Harjoitus R 2 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Harjoitus R 3 Kädentaidot/ Potilaan tutkiminen / MET-harjoitus
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot zoomissa, skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 14.08.2023 - 24.09.2023
Kurssin aloitustunnilla, Skills-työskentelyssä, Bedcase-harjoitteluissa ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

EKG-akuuttihoidossa, Sanoma Pro
Potilaan tutkiminen, oireista työdiagnoosiin, Sanoma Pro

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuolto, johon materiaali Moodle alustalla

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaalia ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Marjut Louhelainen
 • Mervi Hietanen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 1 Hengitys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 2 Verenkierto (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 3 Neurologia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 4 Ekg (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 MET-Caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 MET-Caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 MET-Caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Skills (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Skills (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Skills (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luento 1 Hengitys
 • Luento 2 Verenkierto
 • Luento 3 Neurologia
 • Luento 4 Ekg
 • Harjoitus R 1 MET-Caset
 • Harjoitus R 2 MET-Caset
 • Harjoitus R 3 MET-Caset
 • Harjoitus R 1 Potilaan tutkiminen
 • Harjoitus R 2 Potilaan tutkiminen
 • Harjoitus R 3 Potilaan tutkiminen
 • Harjoitus R 1 Skills
 • Harjoitus R 2 Skills
 • Harjoitus R 3 Skills
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Luennot koululla, skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 14.08.2023 - 24.09.2023
Kurssin aloitustunnilla, Skills-työskentelyssä, Bedcase-harjoitteluissa ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

EKG- akuuttihoidossa, Sanoma Pro
Potilaan tutkiminen, oireista työdiagnoosiin, Sanoma Pro

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuollon tentti, ohjeistus ja materiaali Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Ovaska
 • Mervi Hietanen
Opetusryhmät
 • Luennot EKG (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot Neurologia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot Verenkierto (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot Hengitys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R1 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R3 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot EKG
 • Luennot Neurologia
 • Luennot Verenkierto
 • Luennot Hengitys
 • Simulaatio R1
 • Simulaatio R2
 • Simulaatio R3
 • Harjoitus R1 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Harjoitus R3 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Harjoitus R2 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopiskeluna sekä verkossa.

Opetusmenetelmät:
- Info/ teoriat verkossa, skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, Moodletentti poikkeusolojen terveydenhuollosta 0.5 op, anestesiologian tentti 1 op (kts. erillinen ohjeistus) sekä EXAM-tentti akuutti hoitotyöstä (numeraalinen arvio).
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 26.02.2024-14.04.2024
Kurssin aloitustunnilla, harjoitustunneilla ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: läpikäyty teoria ja itsenäiset tehtävät Moodle alustalta

EKG- akuuttihoidossa, Sanoma Pro
Oireista työdiagnoosiin, Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi 2023, Sanoma Pro

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuollon tentti, ohjeistus ja materiaali Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia
Ensiapu 1
Lääkehoito ja farmakologia
Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonaisarvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Opiskelija osaa

• seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• syventää omaa osaamistaan
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) -kokeen suorittaminen
Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopinnoissa ja harjoituksissa. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Hän suorittaa korvaavat tehtävät poissaoloistaan. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Kirjallisissa tehtävissäon yhdistelty koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Opiskelija osaa

• seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• syventää omaa osaamistaan
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) -kokeen suorittaminen
Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopinnoissa ja harjoituksissa. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Hän suorittaa korvaavat tehtävät poissaoloistaan. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Kirjallisissa tehtävissäon yhdistelty koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Opiskelija osaa

• seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• syventää omaa osaamistaan
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) -kokeen suorittaminen
Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.

Arviointimenetelmät

HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopinnoissa ja harjoituksissa. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Hän suorittaa korvaavat tehtävät poissaoloistaan. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Kirjallisissa tehtävissäon yhdistelty koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja (ammattiliitot).

Uusintamahdollisuudet

Uusintakäytännöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).
DigiCampus
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

.Hopsiin valmistautuminen (omien suoritusten tarkistus ennakkoon)
.Opiskelusuunnitelman tekeminen viimeiselle lukukaudelle ja kirjaaminen Peppiin, valmistumisen varmistaminen tai mahdollinen suunnitelma opiskeluajan jatkamiseksi
.Ajan varaaminen hops-keskusteluun(pakollinen)

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180op)- kokeen suorittaminen. Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktitunneilla
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180op) -kokeen suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Työelämäyhteistyö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja (ammattiliitot).

Uusintamahdollisuudet

Uusintakäytännöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Luennot (lähi + verkko)
DigiCampus
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

.Hopsiin valmistautuminen (omien suoritusten tarkistus ennakkoon)
.Opiskelusuunnitelman tekeminen viimeiselle lukukaudelle ja kirjaaminen Peppiin, valmistumisen varmistaminen tai mahdollinen suunnitelma opiskeluajan jatkamiseksi
.Ajan varaaminen hops-keskusteluun(pakollinen)

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180op)- kokeen suorittaminen. Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktitunneilla
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180op) -kokeen suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.11.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mira Korvenoja
 • Marjut Louhelainen
Opetusryhmät
 • Luennot osa 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot osa 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot osa 1
 • Luennot osa 2
 • Verkkotentti 1
 • Verkkotentti 2
 • Verkkotyöpaja 1
 • Verkkotyöpaja 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä ja niiden taustalla olevia tekijöitä
• analysoida sairauksien syntymekanismeja ja niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä
• esitellä mikrobiologian ja infektoiden torjunnan periaatteet kliinisessä hoitotyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Anatomian ja fysiologia opiskellaan itsenäisesti ja yhteisissä luento/työpajoissa. Moodleoppimisympäristössä harjoitustehtäviä ja harjoitustenttejä.Lopputentit itsenäisesti verkossa.
Mikrobiologia itsenäisenä opiskeluna.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomia ja fysiologia:
Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro 2007 tai uudempi painos
Materiaali moodle-oppimisympäristössä

Mikrobiologia:
Karhumäki E. ym. (2016 tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomian ja fysiologia on mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä

Uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia: Uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson aikana

Oppimisympäristö

Anatomia ja fysiologia: Luennot/työpajat kampuksella. Tentit moodlessa.
Mikrobiologia itsenäisenä opiskeluna ja tentti EXAM-tenttinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anfy ja mikrobiologia yht. 5x27h=135h

Sisältö

Solut, kudokset, iho ja veri
Sydän- ja verenkiertoelimistö, johtoratajärjestelmä
Hengityselinjärjestelmä ja kaasujen vaihto
Virtsaneritys
Hormonijärjestelmä, stressivaste ym.
Keskus- ja ääreishermosto, autonominen hermosto
Aistit
Immuunipuolustus
Neste-, elektrolyytti ja happo-emäs-tasapainot
Ruoansulatus
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet
Mikrobiologia ja infektioiden torjunta 1 op

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviontikriteerien taso 1 ei täyty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-tunnistaa ja selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
Mikrobiologian tentti hyväksytty.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
Mikrobiologian tentti hyväksytty.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
Mikrobiologian tentti hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Hämäläinen
 • Paula Ovaska
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Tentti
 • Verkkotyöpaja
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojaksolla käytetään käänteisen oppimisen mallia; opiskelija opiskelee ensin itsenäisesti tietoa aiheesta ja sitä syvennetään yhteisessä verkko-opetuksessa

- Verkko-opetus, Zoom-oppimisapahtumat (keskusteleva luento-opetus ja verkkotyöpajat)
- Moodle-oppimisymäristössä tehtävät ennakkotehtävät sekä harjoitustentit ja opintojakson varsinaiset tentit
- Itsenäinen opiskelu
- Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksyttyä ensiavun tentin suoritusta.
- Potilaan tutkimisen osuuden suorittaminen edellyttää potilaan tutkimisen ABCDE-verkkokurssin suoritusta.
- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuudet totetutetaan yhtenä harjoituspäivänä kampuksella

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023

- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuden harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi

Niensted ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi

Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali Moodlen verkko-oppimisympäristössä

Muut Moodlen verkko-oppimisympäristössä ilmoitetut artikkelit ja materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Anatomian ja fysiologian osuus mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä
- Ensiavun osuuden harjoituspäivän on mahdollista ahotoida voimassa olevalla EA2-kortilla tai aiemmin hankitulla ensiavun osaamisella.

Uusintamahdollisuudet

Anantomian ja fysiologian uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson lopussa.
Ensiavun tentin voi uusia Moodlessa tai Exam-tentillä.

Oppimisympäristö

Verkko luennot (Zoom / Teams)
Moodle
Harjoituspäivä kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijantyötuntia, joka koostuu:
- verkossa tapahtuvista oppimistapahtumista
- itsenäisestä opiskelusta

Opintojakson toteutuu yhden periodin aikana

Sisältö

Anatomian ja fysiologian osuus:

1. osan aiheet:

Solut, kudokset, iho ja veri

Hengityselimistö

Verenkiertoelimistö

Virtsaneritysjärjestelmä

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2. osan aiheet:

Ruoansulatusjärjestelmä

Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet

Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta

Aistitoiminnot

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Potilaan tutkimisen osuus:

Potilaan tutkimisen perustaidot: Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen.
Potilaan kliininen tarkkailu. Pulssin tunnustelu, verenpaineen mittaus, SpO2-mittaus, EKG:n rekisteröinti. ABCDE- ja NEWS-työkalujen hyödyntäminen.


Ensiavun osuus:

Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE

Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu

Potilassiirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä

Vammojen ensiapu

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Arviointimenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus: Molempien tenttien suorittaminen hyväksytysti T1-K5
Ennakkotehtävien suorittaminen ennen jokaista luentokertaa

Ensiavun osuus: Ensiavun tentin suorittaminen hyväksytysti ja ensiavun harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Potilaan tutkimisen osuus: Potilaan tutkimisen ABCDE- verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti ja hrjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Jokin opintojakson osa jää suorittamatta
- Ennakkotehtävät ovat tekemättä
- Anatomian ja fysiologian tentistä ei hyväksyttyä arvosanaa
- Opintojaksoa ei suoriteta vuoden sisällä

- Anatomia & Fysiologia;
Opiskelija ei osaa selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteita, eikä toimintaa ja säätelyä

- Ensiapu:
Opiskelija ei tiedä peruselvytyksen, ensiavun ja auttamistoiminnan perusteita

- Potilaan tutkiminen:
Opiskelija ei osallistu harjoituspäivään

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Tunnistaa ja nimetä ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toimintaan ja säätelyyn liittyvät perusasiat

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen:
Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Ymmärtää ja osaa soveltaa ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Mira Korvenoja
 • Jenni Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Tentti
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus opiskellaan itsenäisesti ja yhteisissä verkkotyöpajoissa. Anatomia ja fysiologia tentitään itsenäisesti verkossa.
Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksytyn ensiavun tentin suorittamista sekä läsnäoloa harjoituspäivässä.
Potilaan tutkimisen osuuden hyväksytty suoritus edellyttää abcde-verkkokurssin ja harjoituspäivän suorittamista.
Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuksissa yksi yhteinen harjoituspäivä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023

Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuden harjoituspäivä 100% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomia ja fysiologia:
Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro 2007 tai uudempi painos
Materiaali moodle-oppimisympäristössä

Potilaan tutkiminen:
Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomian ja fysiologian osuus mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä
Ensiavun osuuden harjoituspäivä on mahdollista ahotoida voimassa olevalla EA2-kortilla tai aikaisemmin hankitulla ensiavun osuudella

Uusintamahdollisuudet

Anatomian ja fysiologian uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson lopussa
Ensiavun tenttiä voi uusia moodlessa/examissa

Oppimisympäristö

Verkko
Lähipäivä kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviontikriteerien taso 1 ei täyty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-tunnistaa ja selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Ulla Heimonen
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
Opetusryhmät
 • Info verkossa (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset verkossa (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info verkossa
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset verkossa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa terveydenhoitajatyön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja työmenetelmiä
- toteuttaa asiakaslähtöistä motivoivaa ohjausta ja hyvinvointivalmennusta
- perustella näyttöön perustuvaa toimintaansa monialaisessa yhteistyöverkostossa
- toteuttaa promotiivista ja preventiivistä terveydenhoitajatyötä eri toimintaympäristöissä
- arvioida ja kehittää yhdyspintatyöskentelyään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot, verkossa tapahtuvat harjoitukset sekä itsenäiset- ja ryhmätehtävät ja reflektoiva portfolio.

Ajoitus ja läsnäolo

100% läsnäolo verkkoharjoitustunneilla tarvittaessa korvaava tehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haarala, Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2015. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita

Muu kurssilla erikseen mainittava ja jaettava materiaali.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä julkisen, yksityisen ja /tai kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Uusinnasta keskustellaan tarvittaessa opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Lisätietoa oppimisympäristöistä opintojakson alkaessa, verkko-oppimisympäristönä Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 10 op, mikä vastaa 270 h opiskelijan työtä.

Sisältö

- Terveydenhoitajatyön historia ja tausta
- Promotiivinen ja preventiivinen terveydenhoitajatyö eri toimintaympäristöissä
- Vastuullisuus, kestävyys, eettisyys ja näyttöön perustuva toiminta terveydenhoitajan työssä
- Asiakaslähtöiset ja osallistavat toimintamallit sekä työmenetelmät
- Toiminta monialaisessa yhteistyöverkostossa ja yhdyspintatyöskentely
- Viestintä terveydenhoitajan työssä

Arviointimenetelmät

Reflektoiva portfolio: hylätty/täydennettävä/ 1-5 (potfolioon erilliset arviointikriteerit Moodlessa)
Opintojakson tehtävät: hylätty/täydennettävä/ hyväksytty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt osoittamaan osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on niukkaa. Portfoliossa on puutteita ja eri lähteiden käyttäminen ja perusteet ovat vähäisiä. Oma pohdinta puuttuu tai on vähäistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on hyvää. Portfoliossa on hyödynnetty soveltaen ja arvioiden eri lähteitä. Asioiden ja käsitteiden hallinta on sujuvaa ja johdonmukaista. Omaa pohdintaa on riittävästi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on erinomaista. Portfoliossa on hyödynnetty soveltaen ja arvioiden eri lähteitä monipuolisesti. Osaamisessa näkyy sujuvuuden ja johdonmukaisuuden lisäksi myös kriittisyys ja innovatiivisuus. Omaa pohdintaa on monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
 • Tiina Simola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Simulaatio R1
 • Simulaatio R2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa terveydenhoitajatyön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja työmenetelmiä
- toteuttaa asiakaslähtöistä motivoivaa ohjausta ja hyvinvointivalmennusta
- perustella näyttöön perustuvaa toimintaansa monialaisessa yhteistyöverkostossa
- toteuttaa promotiivista ja preventiivistä terveydenhoitajatyötä eri toimintaympäristöissä
- arvioida ja kehittää yhdyspintatyöskentelyään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojakso sisältää lähiopetusta, kuten luennot, harjoitukset ja simulaatiot sekä itsenäistä työtä kuten tehtävät, oppimispäiväkirja ja Moodle-tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistuminen lähiopetukseen on erittäin suotavaa, tarvittaessa korvaava tehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haarala, Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2015. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita

Muu kurssilla erikseen mainittava ja jaettava materiaali.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä julkisen, yksityisen ja /tai kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Uusintoja järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

Lisätietoa oppimisympäristöistä opintojakson alkaessa, verkko-oppimisympäristönä Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 10 op, mikä vastaa 270 h opiskelijan työtä.

Sisältö

- Terveydenhoitajatyön historia ja tausta
- Promotiivinen ja preventiivinen terveydenhoitajatyö eri toimintaympäristöissä
- Vastuullisuus, kestävyys, eettisyys ja näyttöön perustuva toiminta terveydenhoitajan työssä
- Asiakaslähtöiset ja osallistavat toimintamallit sekä työmenetelmät
- Toiminta monialaisessa yhteistyöverkostossa ja yhdyspintatyöskentely
- Viestintä terveydenhoitajan työssä

Arviointimenetelmät

Opintojakson tehtävät ja oppimispäiväkirja: hyväksytty/ hylätty
Tentti: Hylätty/ 1 - 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt osoittamaan osaamistaan (tehtävät ja tentti).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on niukkaa. Oppimistehtävissä ja tentissä on puutteita ja eri lähteiden käyttäminen ja perusteet ovat vähäisiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on hyvää. Oppimistehtävissä ja tentissä on hyödynnetty soveltaen ja arvioiden eri lähteitä. Asioiden ja käsitteiden hallinta on sujuvaa ja johdonmukaista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojaksolla vaaditun osaamisen (tiedot ja taidot) soveltaminen on erinomaista. Oppimistehtävissä ja tentissä on hyödynnetty soveltaen ja arvioiden eri lähteitä monipuolisesti. Osaamisessa näkyy sujuvuuden ja johdonmukaisuuden lisäksi myös kriittisyys ja innovatiivisuus.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Louhelainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
 • HLPRSH21SM
  Sairaanhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta, Geriatria, (1op). Opintojakso toteutuu 100 % verkossa.

Opintojakso etenee verkossa neljän keskeisen teeman kautta. Jokaiseen teemaan liittyy pakollinen oppimistehtävä.Oppimistehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, tietyn aikataulun puitteissa. Oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu. Kaikki oppimistehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson lopussa suoritettavaa lopputenttiä. Opintojakson lopputentti on aikaansidottu, mutta suorituspaikka on vapaa.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä osana lääketieteiden opetusta. Tietotestit suoritettava hyväksytysti Moodlessa. Geriatrian osuuden vastuuopettajana toimii Marjut Louhelainen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 25.9-5.11.2023 (6 vkoa)

Opintojaksoon ei liity pakollista läsnäoloa. Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaan. Tentin tekopaikka on vapaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä, mieluiten ensimmäisen toteutusviikon aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevaan näyttöön perustuviin artikkeleihin opintojakson aiheiden teemoista.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella (> 5 vuoden työkokemus gerontologisesta hoitotyöstä tai vanhustyön erikoistumisopinnot).

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä.

Ahotointiin liittyvät kysymykset ha eAhot hakemukset osoitetaan Miia Tyrisevä-Ryösölle.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on integroitu hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti. Katso aika lukujärjestyksestä.
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%). Lääketieteen arviointi hyväksytty/hylätty.

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa. Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla.
Lääketieteen tietotestit voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta itsenäistä perehtymistä Moodlessa olevaan materiaaliin ja teemaan liittyvien oppimistehtävien tekoon. Teemoja on neljä ja teemat ovat 0,5 - 1 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Toimintakyvyn / palvelutarpeen arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen ja omaisen osallisuus
Kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (ymmärrys)
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi
Kaatumisriskin arviointi
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja vähintään noin 65 opintopistettä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 14.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Louhelainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH21S
  Sairaanhoitajakoulutus 21S Lappeenranta
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta, Geriatria, (1op). Opintojakso toteutetaan verkko- sekä lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy verkossa toteutettava infotunti, kolme kampuksella toteutettavaa lähi harjoitustuntia (case harjoitus) ja lopputentti (tentti tehdään lukujärjestyksessä mainittuna aikana paikkaan sitomatta).

Opintojakso etenee neljän keskeisen teeman kautta. Jokaiseen teemaan liittyy pakollinen oppimistehtävä.Oppimistehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, tietyn aikataulun puitteissa. Oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu. Kaikki oppimistehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson lopussa suoritettavaa lopputenttiä. Opintojakson lopputentti on aikaansidottu, mutta suorituspaikka on vapaa.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä osana lääketieteiden opetusta. Tietotestit suoritettava hyväksytysti Moodlessa. Geriatrian osuuden vastuuopettajana toimii Marjut Louhelainen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 14.8 - 24.9.2023 (6 vkoa)

Opintojaksoon ei liity pakollista läsnäoloa. Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaan. Tentin tekopaikka on vapaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä, mieluiten ensimmäisen toteutusviikon aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevaan näyttöön perustuviin artikkeleihin opintojakson aiheiden teemoista.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella (> 5 vuoden työkokemus gerontologisesta hoitotyöstä tai vanhustyön erikoistumisopinnot).

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä.

Lisätietoja miia.tyriseva-ryoso@lab.fi.
Ahot hakemukset toimitetaan Pepin kautta (eAHot) Miia Tyrisevä-Ryösölle hyvissä ajoin (1kk) ennen opintojakson alkua.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on integroitu hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti. Katso aika lukujärjestyksestä.
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%). Lääketieteen arviointi hyväksytty/hylätty.

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa. Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla.
Lääketieteen tietotestit voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta itsenäistä perehtymistä Moodlessa olevaan materiaaliin ja teemaan liittyvien oppimistehtävien tekoon. Teemoja on neljä ja teemat ovat 0,5 - 1 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Toimintakyvyn / palvelutarpeen arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen ja omaisen osallisuus
Kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (ymmärrys)
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi
Kaatumisriskin arviointi
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja vähintään noin 65 opintopistettä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Lintunen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Seminaari 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit sekä kirjaamisen harjoitustunnit verkkovälitteisesti.
Ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 4.9.23-5.11.23
Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä lukukauden alussa. Tästä erillinen tieo e-LAB sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti tehdään Exam-tilassa ja järjestelmässä.

Oppimisympäristö

Verkossa tapahtuva oppiminen; Zoom tai Teams
Moodle.
Docca-kirjaamisohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä, joka tehdään Moodlessa, sekä opintojakson tehtävistä (korottava vaikutus).
Opintojakson kaikki tehtävät, sekä muut osa-alueet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Hietaranta
 • Sari Immonen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Verkkoluento
 • Seminaari
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit sekä kirjaamisen harjoitustunnit verkkovälitteisesti.
Ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä lukukauden alussa. Tästä erillinen tieo e-LAB sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti tehdään Exam-tilassa ja järjestelmässä.

Oppimisympäristö

Verkossa tapahtuva oppiminen; Zoom tai Teams
Moodle.
Docca-kirjaamisohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä, joka tehdään Moodlessa, sekä opintojakson tehtävistä (korottava vaikutus).
Opintojakson kaikki tehtävät, sekä muut osa-alueet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pia Halonen
 • Titta Sainio
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Seminaari 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson totetus tenttinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson tentti 29.8.23

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa tentillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähihoitajan tutkinto

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu tentistä, joka tehdään Moodlessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Lintunen
 • Sari Immonen
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Nina Hietaranta
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1
 • Seminaari 1
 • Tentti 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää miten hoitotyön tiedeperusta, arvot ja lainsäädäntö ohjaavat hoitotyön käytäntöä
• arvioida ammatillista vuorovaikutuksen tekijöitä moninaisten asiakasryhmien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä
• erotella turvallisuuteen liittyviä tekijöitä asiakkaan hoidossa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
• soveltaa ravitsemuksen hoitosuosituksia asiakkaan päivittäisissä ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
• toteuttaa kirjaamisessa asiakaslähtöisiä hoitotyön prosessin periaatteita ja tietosuojavaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit sekä kirjaamisen harjoitustunnit.
Ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 15.1 - 31.3.2024.
Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä lukukauden alussa. Tästä erillinen tieo e-LAB sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti tehdään Moodle - tenttinä.

Oppimisympäristö

Moodle ja Docca - kirjaamisohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä, joka tehdään Moodlessa.
Opintojakson kaikki tehtävät, sekä muut osa-alueet tulee olla hyväksytysti suoritettu

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Nina Hietaranta
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä hoitotyötä kestävien ja eettisten periaatteiden mukaisesti
• toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta moninaisten asiakasryhmien kanssa monialaisessa työyhteisössä
• soveltaa hoitotyön perustaitoja sekä ravitsemussuosituksia asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä
• käyttää hyvinvointiteknologisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti
• kirjata hoitotyön prosessia sähköisiin tietokantoihin ja noudattaa tietosuojasäädöksiä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Tiina Simola
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Nina Hietaranta
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Seminaari 1
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• käyttää ABCDE-menetelmää potilaan tutkimisessa ja antaa ensiapua
• toteuttaa ergonomisia työskentelytapoja asiakas-, potilas- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti
• käyttää asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa hoitoympäristöissä
• toteuttaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon periaatteita kuolevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
• laskea turvalliseen lääke- ja nestehoitoon vaadittavat lääkelaskut.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, tentit ja keskusteleva opetus.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Duodecim, Terveyskirjasto: Ensiapuopas

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näyttökokeella. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3 op / 5 op opintojaksosta.

Ensihoitoon suuntautuneet lähihoitajat ja pelastajat voivat hakea hyväksilukua ensiavun osuudesta tutkintotodistuksella. Opintojakson opettajalta.

Lääkelaskujen (1 op) osuutta ei voi ahotoida näyttökokeella.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu opintojakson tentistä, joka tehdään Examissa. Ensiapuosuuden tentti tulee olla suoritettu hyväksytysti Examissa.

Lääkelaskutentti (Exam).

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen).
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esimerkiksi lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja Exam - tentteihin valmistautuminen.

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Hoitotyö 3 op
- Aseptiikka ja kestävä kehitys.
- Ergonomia hoitotyössä.
- Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
- Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Ensiapu 1 op
Lääkelaskut 1 op

Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa:
• käyttää ABCDE-menetelmää potilaan tutkimisessa ja antaa ensiapua
• toteuttaa ergonomisia työskentelytapoja asiakas-, potilas- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti
• käyttää asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa hoitoympäristöissä
• toteuttaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon periaatteita kuolevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
• laskea turvalliseen lääke- ja nestehoitoon vaadittavat lääkelaskut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien lääkelaskut) muodostuu Exam - tilassa tehtävän testion perusteella.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Ensiapu hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % oikeellisuus.
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.
Harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvoite.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti: hoitotyö, ensiapu ja lääkelaskut.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt tenttejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja ensiavun osuutta hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- ensiavun perusteet
- opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- ensiavun perusteet
- opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- ensiavun perusteet
- opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Kokkonen
 • Ulla Heimonen
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää ikääntyneen ihmisen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arvioida siihen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa preventiivistä otetta ikääntyneiden terveydenhoitajatyössä ja selittää ikääntyneiden terveysneuvonnan erityispiirteet
- selittää ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden sisällön ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta ja kuinka niitä edistetään
- tukea ikääntyneen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja toimijuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Oppimisympäristö

Moodle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Kokkonen
 • Ulla Heimonen
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää ikääntyneen ihmisen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arvioida siihen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa preventiivistä otetta ikääntyneiden terveydenhoitajatyössä ja selittää ikääntyneiden terveysneuvonnan erityispiirteet
- selittää ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden sisällön ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta ja kuinka niitä edistetään
- tukea ikääntyneen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja toimijuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Oppimisympäristö

Moodle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Kokkonen
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää ikääntyneen ihmisen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arvioida siihen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa preventiivistä otetta ikääntyneiden terveydenhoitajatyössä ja selittää ikääntyneiden terveysneuvonnan erityispiirteet
- selittää ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden sisällön ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta ja kuinka niitä edistetään
- tukea ikääntyneen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja toimijuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Kokkonen
 • Tiina Simola
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää ikääntyneen ihmisen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arvioida siihen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa preventiivistä otetta ikääntyneiden terveydenhoitajatyössä ja selittää ikääntyneiden terveysneuvonnan erityispiirteet
- selittää ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden sisällön ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta ja kuinka niitä edistetään
- tukea ikääntyneen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja toimijuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

30.09.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta

Osaamistavoitteet

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työelämälähtöisen kehittämisprosessin
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja vaikuttavia menetelmiä kehittämistyössään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu muuntokoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijoille, joilla on jo aiempi terveydenhuollon tutkinto (kuten sairaanhoitaja, kätilö, ensihoitaja). Oppiminen tapahtuu monimuotoisesti etätoteutuksena Moodle-alustaa hyödyntäen.

Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen prosessi, jossa opiskelija sopii aiheesta ja toteutuksesta ohjaavan opettajan ja työelämän kanssa. Kehittämistehtävä toteutetaan pari- tai pienryhmätyöskentelynä (3 opiskelijaa).

Kehittämistehtäväprosessi sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Kehittämistehtävästä tehdään kirjallinen tai muu tuotos esim. äänitallenne annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kehittämistehtävä toteutetaan oman aikataulun mukaisesti. Aihe voi tulla esimerkiksi aiemmasta opinnäytetyöstä tai työelämän tarpeesta. Kehittämistehtävä on käytännönläheinen ja työelämään suuntautuva prosessi. Kehittämistehtävä voi suuntautua myös yksilöllisen urakehityksen mukaisesti.

Kehittämistehtävän toteutukseen kuuluu ohjaustapaamiset erillisen ja yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Toteutuksen info on pidetty muuntokoulutuksen erillisen aikataulun mukaisesti lokakuussa 2023, kehittämistehtävän aloituksesta yhteys toteutuksen ohjaavaan opettajaan (sähköposti).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkempi oppimateriaali on ilmoitettu Moodlessa. Kehittämistehtävän teoreettinen viitekehys perustuu ajantasaisiin ja näyttöön perustuviin lähteisiin ja suosituksiin.

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä on terveydenhoitajaopiskelijan syventäviin opintoihin liittyvä työelämälähtöinen tehtävä, jota voi hyödyntää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämän kehittämiseen.

Opiskelija perehtyy työelämän tarpeisiin ja aiheeseen liittyvään näyttöön perustuvan hoitotyön teoriatietoon.

Kehittämistehtäväprosessi sisältää ohjatusti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Oppimisympäristö

Kehittämistehtävät toteutetaan yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä ja monitoimijaisissa verkostoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 5 op = 135 h opiskelijan työtä kertyy työelämäkontaktoinnista, suunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja sen arvioinnista.

Sisältö

- työn kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät prosessit ja menetelmät
- näyttöön perustuva tieto ja vaikuttavat menetelmät
- digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa
- viestintä ja vuorovaikutus työelämäyhteistyössä
- kestävyys, vastuullisuus ja eettisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa
- TKI toiminta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Aiempi terveydenhuollon AMK-tutkinto vai vastaava (sairaanhoitaja, kätilö, ensihoitaja)
- Väestön hyvinvoinnin edistämisen opintojakso

Arviointimenetelmät

Kehittämistehtävän arviointi kohdistuu tuotokseen ja työn toteutusprosessiin seuraavien arviointikriteerien mukaisesti ja työn luonteesta riipuen:
- Kehittämistehtävän aihe ja lähtökohdat: työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus, innovatiivisuus
- Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö: käsitteet on määritelty selkeästi; lähteet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia ja niiden käyttö on asianmukaista; teoreettinen viitekehys on suhteutettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan
- Kehittämistehtäväprosessin hallinta: työtapojen valintoja on perusteltu; työmenetelmien käyttö on hallittua; opiskelija on sitoutunut kehittämistehtäväprosessiin; yhteistyö työelämän kanssa
- Kehittämistehtävän tuotokset/ tulokset: tavoitteiden mukaiset; hyödynnettävyys
- Kehittämistehtävän kirjallinen tuotos: kirjoitusohjeiden mukaiset; kieli selkeää asiasuomea ja ammattilaiselle ymmmärrettävää; lähdeviitteet on merkitty tekstiin ja lähdeluettelo on laadittu johdonmukaisesti; raportin ulkoasu on ohjeiden mukainen, kuviot, taulukot ja kuvat on pyritty tekemään informatiivisiksi
- Kehittämistehtävän esittäminen / julkaiseminen; esitys / julkaisu on toteutettu suunnitelman mukaisesti; esitys / julkaisu on selkeä ja siinä on johdonmukaisesti huomioitu työelämän tarpeet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Kehittämistehtävä on ohjattu ja tuettu työelämälähtöinen prosessi. Tavoitteena on hyväksytty suoritus, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti arviointiasteikolla 1–5.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Kehittämistehtävä on ohjattu ja tuettu työelämälähtöinen prosessi. Tavoitteena on hyväksytty suoritus (min. taso H3), joka arvioidaan kriteerien mukaisesti arviointiasteikolla.

Arviointi H3:
Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on hyvää. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen ja ajankohtainen kokonaisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu ja työmenetelmien käyttö on hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja käsitteet on määritelty, tietolähteiden käyttö on sujuvaa ja lähteet ovat ajankohtaisia. Teoreettinen viitekehys on suhteutettu ja rajattu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja jalkautettu. Kehittämistehtävän suunnitelmallisuus ja sovellettavuus näkyvät sekä prosessissa että tuotoksessa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaaminen, tiedot ja taidot ovat puutteellisia kehittämistehtävän osalta. Työtapojen valintojen perustelu ja työmenetelmien käyttö ei ole hallittua. Tietoperustan ja käsitteiden määrittely on vaillinaista ja tietolähteiden käytössä ja hallinnassa on puutteita. Kehittämistehtävälle ei ole selkeästi määriteltyä teoreettista viitekehystä. Kehittämistehtävän prosessi tai tuotos ei vastaa suunnitelmaa ja on viimeistelemätön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on hyvää. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen ja ajankohtainen kokonaisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu ja työmenetelmien käyttö on hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja käsitteet on määritelty, tietolähteiden käyttö on sujuvaa ja lähteet ovat ajankohtaisia. Teoreettinen viitekehys on suhteutettu ja rajattu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja jalkautettu. Kehittämistehtävän suunnitelmallisuus ja sovellettavuus näkyvät sekä prosessissa että tuotoksessa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on erinomaista. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen, ajankohtainen ja innovatiivinen kokonaisuus. Kehittämistehtävässä näkyy ammatillisuus, vastuullisuus, kestävyys, kriittinen ote ja tulevaisuusorientoituneisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu monipuolisesti ja työmenetelmien käyttö on erittäin hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö on erinomaista, käsitteet on määritelty selkeästi, lähteet ovat ajankohtaisia ja niiden käyttö on asianmukaista sekä monipuolista. Teoreettinen viitekehys on sovellettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja sitä on jalkautettu ja levitetty onnistuneesti. Kehittämistehtävä on viimeistelty, huolellisuus näkyy sekä prosessissa että tuotoksessa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.08.2023 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH20S
  Terveydenhoitajakoulutus 20S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info

Osaamistavoitteet

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työelämälähtöisen kehittämisprosessin
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja vaikuttavia menetelmiä kehittämistyössään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu monimuotoisesti etätoteutuksena Moodle-alustaa hyödyntäen.

Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen prosessi, jossa opiskelija sopii aiheesta ja toteutuksesta ohjaavan opettajan ja työelämän kanssa. Kehittämistehtävä toteutetaan pari- tai pienryhmätyöskentelynä (3 opiskelijaa).

Kehittämistehtäväprosessi sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Kehittämistehtävästä tehdään kirjallinen tai muu tuotos esim. äänitallenne annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kehittämistehtävä toteutetaan 4. lukuvuoden syventävissä opinnoissa. Aihe voi tulla esimerkiksi opinnäytetyöstä tai työelämän tarpeesta. Kehittämistehtävä on käytännönläheinen ja työelämään suuntautuva prosessi. Kehittämistehtävä voi suuntautua myös yksilöllisen urakehityksen mukaisesti.

Kehittämistehtävän toteutukseen kuluu info sekä ryhmien ohjaustapaamiset erillisen ja yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Infoon osaalistuminen on erittäin suositeltavaa, vaikka kehittämistehtävän ajankohta ei olisi vielä varma.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ojasalo K., Moilanen T. & Ritalahti J. 2014. Kehittämistyön menetelmät - Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Lisää oppimateriaalia Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä on terveydenhoitajaopiskelijan syventäviin opintoihin liittyvä työelämälähtöinen tehtävä, jota voi hyödyntää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämän kehittämiseen.

Opiskelija perehtyy työelämän tarpeisiin ja aiheeseen liittyvään näyttöön perustuvan hoitotyön teoriatietoon.

Kehittämistehtäväprosessi sisältää ohjatusti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Oppimisympäristö

Kehittämistehtävät toteutetaan yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä ja monitoimijaisissa verkostoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 5 op = 135 h opiskelijan työtä kertyy työelämäkontaktoinnista, suunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja sen arvioinnista.

Sisältö

- työn kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät prosessit ja menetelmät
- näyttöön perustuva tieto ja vaikuttavat menetelmät
- digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa
- viestintä ja vuorovaikutus työelämäyhteistyössä
- kestävyys, vastuullisuus ja eettisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa
- TKI toiminta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- terveydenhoitajakoulutuksen ammatilliset opinnot
- opinnäytetyön toteutus

Arviointimenetelmät

Kehittämistehtävän arviointi kohdistuu tuotokseen ja työn toteutusprosessiin seuraavien arviointikriteerien mukaisesti ja työn luonteesta riipuen:
- Kehittämistehtävän aihe ja lähtökohdat: työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus, innovatiivisuus
- Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö: käsitteet on määritelty selkeästi; lähteet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia ja niiden käyttö on asianmukaista; teoreettinen viitekehys on suhteutettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan
- Kehittämistehtäväprosessin hallinta: työtapojen valintoja on perusteltu; työmenetelmien käyttö on hallittua; opiskelija on sitoutunut kehittämistehtäväprosessiin; yhteistyö työelämän kanssa
- Kehittämistehtävän tuotokset/ tulokset: tavoitteiden mukaiset; hyödynnettävyys
- Kehittämistehtävän kirjallinen tuotos: kirjoitusohjeiden mukaiset; kieli selkeää asiasuomea ja ammattilaiselle ymmmärrettävää; lähdeviitteet on merkitty tekstiin ja lähdeluettelo on laadittu johdonmukaisesti; raportin ulkoasu on ohjeiden mukainen, kuviot, taulukot ja kuvat on pyritty tekemään informatiivisiksi
- Kehittämistehtävän esittäminen / julkaiseminen; esitys / julkaisu on toteutettu suunnitelman mukaisesti; esitys / julkaisu on selkeä ja siinä on johdonmukaisesti huomioitu työelämän tarpeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kehittämistehtävä on ohjattu ja tuettu työelämälähtöinen prosessi. Tavoitteena on hyväksytty suoritus, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti arviointiasteikolla 1–5.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaaminen, tiedot ja taidot ovat puutteellisia kehittämistehtävän osalta. Työtapojen valintojen perustelu ja työmenetelmien käyttö ei ole hallittua. Tietoperustan ja käsitteiden määrittely on vaillinaista ja tietolähteiden käytössä ja hallinnassa on puutteita. Kehittämistehtävälle ei ole selkeästi määriteltyä teoreettista viitekehystä. Kehittämistehtävän prosessi tai tuotos ei vastaa suunnitelmaa ja on viimeistelemätön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on hyvää. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen ja ajankohtainen kokonaisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu ja työmenetelmien käyttö on hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja käsitteet on määritelty, tietolähteiden käyttö on sujuvaa ja lähteet ovat ajankohtaisia. Teoreettinen viitekehys on suhteutettu ja rajattu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja jalkautettu. Kehittämistehtävän suunnitelmallisuus ja sovellettavuus näkyvät sekä prosessissa että tuotoksessa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on erinomaista. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen, ajankohtainen ja innovatiivinen kokonaisuus. Kehittämistehtävässä näkyy ammatillisuus, vastuullisuus, kestävyys, kriittinen ote ja tulevaisuusorientoituneisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu monipuolisesti ja työmenetelmien käyttö on erittäin hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö on erinomaista, käsitteet on määritelty selkeästi, lähteet ovat ajankohtaisia ja niiden käyttö on asianmukaista sekä monipuolista. Teoreettinen viitekehys on sovellettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja sitä on jalkautettu ja levitetty onnistuneesti. Kehittämistehtävä on viimeistelty, huolellisuus näkyy sekä prosessissa että tuotoksessa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työelämälähtöisen kehittämisprosessin
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja vaikuttavia menetelmiä kehittämistyössään

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu monimuotoisesti etätoteutuksena Moodle-alustaa hyödyntäen.

Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen prosessi, jossa opiskelija sopii aiheesta ja toteutuksesta ohjaavan opettajan ja työelämän kanssa. Kehittämistehtävä toteutetaan pari- tai pienryhmätyöskentelynä (3 opiskelijaa).

Kehittämistehtäväprosessi sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Kehittämistehtävästä tehdään kirjallinen tai muu tuotos esim. äänitallenne annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kehittämistehtävä toteutetaan 4. lukuvuoden syventävissä opinnoissa. Aihe voi tulla esimerkiksi opinnäytetyöstä tai työelämän tarpeesta. Kehittämistehtävä on käytännönläheinen ja työelämään suuntautuva prosessi. Kehittämistehtävä voi suuntautua myös yksilöllisen urakehityksen mukaisesti.

Kehittämistehtävän toteutukseen kuluu info sekä ryhmien ohjaustapaamiset erillisen ja yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Infoon osaalistuminen on erittäin suositeltavaa, vaikka kehittämistehtävän ajankohta ei olisi vielä varma.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ojasalo K., Moilanen T. & Ritalahti J. 2014. Kehittämistyön menetelmät - Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Lisää oppimateriaalia Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä on terveydenhoitajaopiskelijan syventäviin opintoihin liittyvä työelämälähtöinen tehtävä, jota voi hyödyntää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämän kehittämiseen.

Opiskelija perehtyy työelämän tarpeisiin ja aiheeseen liittyvään näyttöön perustuvan hoitotyön teoriatietoon.

Kehittämistehtäväprosessi sisältää ohjatusti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Oppimisympäristö

Kehittämistehtävät toteutetaan yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä ja monitoimijaisissa verkostoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 5 op = 135 h opiskelijan työtä kertyy työelämäkontaktoinnista, suunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja sen arvioinnista.

Sisältö

- työn kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät prosessit ja menetelmät
- näyttöön perustuva tieto ja vaikuttavat menetelmät
- digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa
- viestintä ja vuorovaikutus työelämäyhteistyössä
- kestävyys, vastuullisuus ja eettisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa
- TKI toiminta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- terveydenhoitajakoulutuksen ammatilliset opinnot
- opinnäytetyön toteutus

Arviointimenetelmät

Kehittämistehtävän arviointi kohdistuu tuotokseen ja työn toteutusprosessiin seuraavien arviointikriteerien mukaisesti ja työn luonteesta riipuen:
- Kehittämistehtävän aihe ja lähtökohdat: työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus, innovatiivisuus
- Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö: käsitteet on määritelty selkeästi; lähteet ovat ajankohtaisia ja monipuolisia ja niiden käyttö on asianmukaista; teoreettinen viitekehys on suhteutettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan
- Kehittämistehtäväprosessin hallinta: työtapojen valintoja on perusteltu; työmenetelmien käyttö on hallittua; opiskelija on sitoutunut kehittämistehtäväprosessiin; yhteistyö työelämän kanssa
- Kehittämistehtävän tuotokset/ tulokset: tavoitteiden mukaiset; hyödynnettävyys
- Kehittämistehtävän kirjallinen tuotos: kirjoitusohjeiden mukaiset; kieli selkeää asiasuomea ja ammattilaiselle ymmmärrettävää; lähdeviitteet on merkitty tekstiin ja lähdeluettelo on laadittu johdonmukaisesti; raportin ulkoasu on ohjeiden mukainen, kuviot, taulukot ja kuvat on pyritty tekemään informatiivisiksi
- Kehittämistehtävän esittäminen / julkaiseminen; esitys / julkaisu on toteutettu suunnitelman mukaisesti; esitys / julkaisu on selkeä ja siinä on johdonmukaisesti huomioitu työelämän tarpeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kehittämistehtävä on ohjattu ja tuettu työelämälähtöinen prosessi. Tavoitteena on hyväksytty suoritus, joka arvioidaan kriteerien mukaisesti arviointiasteikolla 1–5.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaaminen, tiedot ja taidot ovat puutteellisia kehittämistehtävän osalta. Työtapojen valintojen perustelu ja työmenetelmien käyttö ei ole hallittua. Tietoperustan ja käsitteiden määrittely on vaillinaista ja tietolähteiden käytössä ja hallinnassa on puutteita. Kehittämistehtävälle ei ole selkeästi määriteltyä teoreettista viitekehystä. Kehittämistehtävän prosessi tai tuotos ei vastaa suunnitelmaa ja on viimeistelemätön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on hyvää. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen ja ajankohtainen kokonaisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu ja työmenetelmien käyttö on hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja käsitteet on määritelty, tietolähteiden käyttö on sujuvaa ja lähteet ovat ajankohtaisia. Teoreettinen viitekehys on suhteutettu ja rajattu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja jalkautettu. Kehittämistehtävän suunnitelmallisuus ja sovellettavuus näkyvät sekä prosessissa että tuotoksessa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Keskeisen osaamisen, tietojen ja taitojen soveltaminen on erinomaista. Kehittämistehtävä on työelämälähtöinen, ajankohtainen ja innovatiivinen kokonaisuus. Kehittämistehtävässä näkyy ammatillisuus, vastuullisuus, kestävyys, kriittinen ote ja tulevaisuusorientoituneisuus. Työtapojen valintoja on perusteltu monipuolisesti ja työmenetelmien käyttö on erittäin hallittua ja sujuvaa. Tietoperusta ja tietolähteiden käyttö on erinomaista, käsitteet on määritelty selkeästi, lähteet ovat ajankohtaisia ja niiden käyttö on asianmukaista sekä monipuolista. Teoreettinen viitekehys on sovellettu työn tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näyttöön perustuvaa tietoa on hyödynnetty ja sitä on jalkautettu ja levitetty onnistuneesti. Kehittämistehtävä on viimeistelty, huolellisuus näkyy sekä prosessissa että tuotoksessa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiina Simola
 • Marjut Louhelainen
 • Nina Hietaranta
 • Sari Immonen
Opetusryhmät
 • Lääkelaskut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkelaskut info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lääkelaskut
 • Lääkelaskut info
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiina Simola
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Louhelainen
 • Marjut Lintunen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Ahl
 • Elina Herttuainen
 • Jonna Hämäläinen
 • Tiina Simola
 • Marjut Louhelainen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Mia Blomqvist
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH20S
  Terveydenhoitajakoulutus 20S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Tentti
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Seminaari
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

- selittää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla
- toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa?
- tunnistaa yksilöllisen tuen tarpeen sekä tukea sekä ohjata tarvittaessa kouluikäisen ja nuoren jatkohoitoon
- osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä
- ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden opiskeluterveydenhuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (luennot, ryhmätehtävät,seminaari,harjoitukset,simulaatio) sekä itsenäisestä opiskelusta ja mahdollisista opintokäynneistä tai vierailevien asiantuntijoiden luennoista.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolovelvoite harjoituksissa, mahdollisilla vierailevien asiantuntijoiden luennoilla, opintokäynneillä, simulaatioissa tai seminaareissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali koostuu Moodlessa olevista materiaaleista ja muusta opintojaksolla ilmoitetusta materiaalista.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä työelämän kanssa mm. asiantuntijoiden vierailut, opintokäynnit tai kouluyhteisön hyvinvointia tukevat projektit. Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyön harjoittelu toteutuu erillisenä toteutuksena.

Uusintamahdollisuudet

Uusimiskäytänteistä sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, eli 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso jakautuu lähiopetukseen, itsenäiseen työhön ja ryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

-Terveydenhoitajatyön sisältö ja tehtävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa yksilö- ja yhteisötasolla sekä keskeinen lainsäädäntö.
- Kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seuranta.
- Koululaisten, opiskelijoiden ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät.
- Kouluikäisen, nuoren ja perheen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä lasten ja nuorten yleiset sairaudet ja oireilu. Huolen puheeksi otto, yksilöllinen tuki ja tarvittava jatko-ohjaus.
- Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö (kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurinen sensitiivisyys).
- Moniammatillisuus, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Yleissairaanhoitajan osaamisen (180 op) opinnot, opintojaksoa edeltävät terveydenhoitotyön ammattiopinnot.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja tai tentti 1-5
Simulaatio/harjoitus hyväksytty/hylätty
Osallistuminen harjoitustunteihin
Opintojakson tehtävät/muut suoritukset hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija tunnistaa yksilöllisen tuen tarpeita ja jatko-ohjauksen. Opiskelija tunnistaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä, moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaaminen perustuu lähteisiin, mutta ei sisällä kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Eri lähteiden hyödyntäminen on niukkaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisen tuen tarpeen ja tietää miten tukea sekä ohjata kouluikäinen ja nuori tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaamisessa näkyy kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää eri lähteitä ja osa-alueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi lainsäädännön, suositusten ja linjausten mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisen tuen tarpeen ja tietää miten tukea sekä ohjata kouluikäinen ja nuori tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija osaa käyttää, soveltaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaamisessa näkyy laajaa kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää ja soveltaa eri lähteitä ja osa-alueita laajoina kokonaisuuksina lainsäädännön, suositusten ja linjausten mukaisesti uuden tutkitun tiedon tukemana.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

- selittää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla
- toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa?
- tunnistaa yksilöllisen tuen tarpeen sekä tukea sekä ohjata tarvittaessa kouluikäisen ja nuoren jatkohoitoon
- osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä
- ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden opiskeluterveydenhuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu monimuoto-opintoina. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (luennot ja harjoitukset) sekä itsenäisestä opiskelusta (materiaali, tehtävät ja Moodle-tentti).

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuspäivät kampuksella (15.-16.2.) ja etäopetus (14.3. iltapäivä).
Itsenäinen opiskelu toteutuksen ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pakollinen oppimateriaali koostuu verkkomateriaalista, kuten keskeisestä lainsäädännöstä, suosituksista, oppaista ja artikkeleista. Oppimateriaali ja ohjaus tarkemmin Moodlessa.

Opintojaksolla suositeltava kirjallisuus:
Haarala, P., Honkanen, H., Mellin, O-K. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2014. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita, Helsinki.

Työelämäyhteistyö

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon harjoittelu toteutetaan erillisenä opintojaksona.

Uusintamahdollisuudet

Tehtävien ja tentin uusimisesta ja ajankohdista sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus toteutetaan ammattikorkeakoulun luokkatiloissa ja etäopetuksena verkossa. Itsenäinen opiskelu toteutuu opintojakson ajan verkkoympäristössä (Moodle).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, eli 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso jakautuu lähiopetukseen ja itsenäiseen työhön. Lähiopetus on n. 20 tuntia, itsenäinen opiskelu ja Moodlen tehtävät/ tentti n. 115 tuntia.

Sisältö

-Terveydenhoitajatyön sisältö ja tehtävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa yksilö- ja yhteisötasolla sekä keskeinen lainsäädäntö.
- Kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seuranta.
- Koululaisten, opiskelijoiden ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät.
- Kouluikäisen, nuoren ja perheen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä lasten ja nuorten yleiset sairaudet ja oireilu. Huolen puheeksi otto, yksilöllinen tuki ja tarvittava jatko-ohjaus.
- Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö (kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurinen sensitiivisyys).
- Moniammatillisuus, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Muuntokoulutusryhmälle edeltävinä opintoina mm. lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö.

Arviointimenetelmät

Moodlen tehtävät ja tentti (suoritettuna hyväksytysti minini H3).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti (taso H3):

Opiskelija ymmärtää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisen tuen tarpeen ja tietää miten tukea sekä ohjata kouluikäinen ja nuori tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaamisessa näkyy kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää eri lähteitä ja osa-alueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi lainsäädännön, suositusten ja linjausten mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Luennot
 • Tentti
 • Seminaari
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

- selittää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla
- toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa?
- tunnistaa yksilöllisen tuen tarpeen sekä tukea sekä ohjata tarvittaessa kouluikäisen ja nuoren jatkohoitoon
- osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä
- ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden opiskeluterveydenhuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (luennot, ryhmätehtävät,seminaari,harjoitukset,simulaatio) sekä itsenäisestä opiskelusta ja mahdollisista opintokäynneistä tai vierailevien asiantuntijoiden luennoista.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolovelvoite harjoituksissa, mahdollisilla vierailevien asiantuntijoiden luennoilla, opintokäynneillä, simulaatioissa tai seminaareissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali koostuu Moodlessa olevista materiaaleista ja muusta opintojaksolla ilmoitetusta materiaalista.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä työelämän kanssa mm. asiantuntijoiden vierailut, opintokäynnit tai kouluyhteisön hyvinvointia tukevat projektit. Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyön harjoittelu toteutuu erillisenä toteutuksena.

Uusintamahdollisuudet

Uusimiskäytänteistä sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, eli 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso jakautuu lähiopetukseen, itsenäiseen työhön ja ryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

-Terveydenhoitajatyön sisältö ja tehtävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa yksilö- ja yhteisötasolla sekä keskeinen lainsäädäntö.
- Kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seuranta.
- Koululaisten, opiskelijoiden ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät.
- Kouluikäisen, nuoren ja perheen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä lasten ja nuorten yleiset sairaudet ja oireilu. Huolen puheeksi otto, yksilöllinen tuki ja tarvittava jatko-ohjaus.
- Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö (kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurinen sensitiivisyys).
- Moniammatillisuus, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Yleissairaanhoitajan osaamisen (180 op) opinnot, opintojaksoa edeltävät terveydenhoitotyön ammattiopinnot.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja tai tentti 1-5
Simulaatio/harjoitus hyväksytty/hylätty
Osallistuminen harjoitustunteihin
Opintojakson tehtävät/muut suoritukset hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija tunnistaa yksilöllisen tuen tarpeita ja jatko-ohjauksen. Opiskelija tunnistaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä, moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaaminen perustuu lähteisiin, mutta ei sisällä kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Eri lähteiden hyödyntäminen on niukkaa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisen tuen tarpeen ja tietää miten tukea sekä ohjata kouluikäinen ja nuori tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaamisessa näkyy kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää eri lähteitä ja osa-alueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi lainsäädännön, suositusten ja linjausten mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kouluterveydenhoitajan työn sisällön ja tehtävät yksilö- ja yhteisötasolla ja osaa toteuttaa kouluikäisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisen tuen tarpeen ja tietää miten tukea sekä ohjata kouluikäinen ja nuori tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija osaa käyttää, soveltaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja ymmärtää moniammatillisuuden, yhteistyöverkostot ja opiskeluhuollon kokonaisuuden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Osaamisessa näkyy laajaa kriittistä pohdintaa ja sovellettavuutta käytäntöön. Opiskelija osaa yhdistää ja soveltaa eri lähteitä ja osa-alueita laajoina kokonaisuuksina lainsäädännön, suositusten ja linjausten mukaisesti uuden tutkitun tiedon tukemana.

Ilmoittautumisaika

14.05.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

19.11.2023 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Blomqvist
 • Päivi Kousa
Ryhmät
 • HLPRTH20S
  Terveydenhoitajakoulutus 20S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

- toimia kouluyhteisön turvallisuuden ja ympäristön terveyden edistämiseksi
- toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä koulu- ja opiskeluympäristössä
- ottaa huomioon monikulttuuriset erot opiskelijoiden hyvinvoinnissa
- ymmärtää sosiaalisen median ja ympäristön merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntee lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja osaa soveltaa lakia omassa työssään ja tunnistaa asiakasperheen tilanteen vaatimat perhepalvelut
- ymmärtää työterveyshuollon tarkoituksen työikäisen terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä sekä tunnistaa sen keskeiset prosessit
- ymmärtää työterveysyhteistyön tärkeyden työpaikkojen kanssa ja tunnistaa työyhteisöjen tarpeita
- ymmärtää työpaikkaselvitysten sekä työpaikkojen terveysvaarojen arvioinnin ja työhön liittyvien vaara- ja - kuormitustekijöiden merkityksen työntekijän terveydelle
- osaa toteuttaa terveystarkastuksia ja siltä pohjalta edistää työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä
- tunnistaa työ- ja toimintakyvyn hallinnan, seurannan ja tuen keinoja
-ymmärtää hyvän työterveyshuoltokäytännön ja moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa
-ymmärtää työlähtöisen sairausvastaanoton merkityksen ja osaa toteuttaa sairausvastaanottoa työterveyshuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15 op (15 x 27 h = 405 h) koostuu kahdesta harjoittelusta. Harjoitteluviikot on mahdollista jakaa opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan niin, että opiskelija voi halutessaan tehdä pidemmän harjoittelun esimerkiksi koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyön osuudessa ja vastaavasti tuolloin työikäisen terveydenhoitajatyön osuus on lyhyempi tai toisin päin. Harjoittelun laajuus molemmissa harjoitteluissa on vähintään 5 op (yhteensä vähintään 10 op). Tämän lisäksi harjoittelua on mahdollista suorittaa myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi hankkeissa ja muissa ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla 5 opintopisteen verran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15 op koostuu kahdesta harjoittelusta. Harjoitteluviikot on mahdollista jakaa opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan niin, että opiskelija voi halutessaan tehdä pidemmän harjoittelun esimerkiksi koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyön osuudessa ja vastaavasti tuolloin työikäisen terveydenhoitajatyön osuus on lyhyempi tai toisin päin. Harjoittelun laajuus molemmissa harjoitteluissa on vähintään 5 op (yhteensä vähintään 10 op). Tämän lisäksi harjoittelua on mahdollista suorittaa myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi hankkeissa ja muissa ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla 5 opintopisteen verran.

Oppimisympäristö

Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyön harjoittelupaikkoja ovat kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon yksiköt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15 op.
Harjoittelun laajuus molemmissa harjoitteluissa on vähintään 5 op (yhteensä 10 op). Harjoittelua on mahdollista suorittaa myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi hankkeissa ja muissa ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla 5 opintopisteen verran.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opsin mukaiset aiemmat teoriaopinnot ja aiemmat ammatilliset harjoittelut pitää olla hyväksytysti suoritettuna. 
Opiskelijan rokotussuoja tulee olla sosiaali- ja terveysalan opiskelijan vaatimusten mukainen.
Rikostaustaote on oltava tarkistettuna ennen harjoittelun aloittamista (ohje eLABissa).
Harjoittelupaikkaa varatessa tulee huomioida mahdolliset jääviysasiat harjoittelupaikan ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty-hylätty -arvioinnilla.
Harjoittelun arvioinnissa ja ohjauksessa käytetään Workseed- harjoittelualustaa. Opiskelija kirjaa Workseediin harjoittelupaikkansa sekä omat ja ohjaajansa yhteystiedot. Opiskelija kirjaa henkilökohtaiset tavoitteensa Workseediin. Opiskelija sopii harjoittelun alkaessa yhteiset arviointikeskusteluajat työelämäohjaajan ja harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa.  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Päätöksen hylkäämisestä tekee ohjaava opettaja. Opettaja keskustelee päätöksestä opiskelijan ja työ-elämäohjaajan kanssa. Harjoittelun suorittamisen tavasta ja ajankohdasta neuvotellaan yhdessä opis-kelijan, ohjaavan opettajan ja tutoropettajan kanssa. Mikäli harjoittelu hylätään, se tulee suorittaa ko-konaan uudelleen.

Perusteet ohjatun harjoittelun hylkäämiselle:

Opiskelija

-ei ole ilmoittanut harjoittelua Moodle-sivuston harjoittelutaulukkoon tai ottanut yh-teyttä ohjaavan opettajaan kahta viikkoa ennen harjoittelun alkua

-ei ole määritellyt tavoitteitaan/ ei ole esittänyt niitä työelämäohjaajalle ja/tai ohjaavalle opettajalle

-toimii organisaatiossa hyväksyttyjen eettisten periaatteiden vastaisesti

-toimii harjoitteluyksikön periaatteiden ja ohjeiden vastaisesti (esim. ei noudata suunni-teltuja työvuoroja)

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Kousa
 • Sanna Imeläinen
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_TH
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1

Osaamistavoitteet

- toimia kouluyhteisön turvallisuuden ja ympäristön terveyden edistämiseksi
- toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä koulu- ja opiskeluympäristössä
- ottaa huomioon monikulttuuriset erot opiskelijoiden hyvinvoinnissa
- ymmärtää sosiaalisen median ja ympäristön merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntee lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja osaa soveltaa lakia omassa työssään ja tunnistaa asiakasperheen tilanteen vaatimat perhepalvelut
- ymmärtää työterveyshuollon tarkoituksen työikäisen terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä sekä tunnistaa sen keskeiset prosessit
- ymmärtää työterveysyhteistyön tärkeyden työpaikkojen kanssa ja tunnistaa työyhteisöjen tarpeita
- ymmärtää työpaikkaselvitysten sekä työpaikkojen terveysvaarojen arvioinnin ja työhön liittyvien vaara- ja - kuormitustekijöiden merkityksen työntekijän terveydelle
- osaa toteuttaa terveystarkastuksia ja siltä pohjalta edistää työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä
- tunnistaa työ- ja toimintakyvyn hallinnan, seurannan ja tuen keinoja
-ymmärtää hyvän työterveyshuoltokäytännön ja moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa
-ymmärtää työlähtöisen sairausvastaanoton merkityksen ja osaa toteuttaa sairausvastaanottoa työterveyshuollossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu suoritetaan oman ja harjoittelupaikan aikataulun mukaan sovitussa harjoitteluympäristössä. Opiskelija varaa ja sopii harjoittelupaikasta joko Jobiilin kautta tai olemalla yhteydessä harjoitteluorganisaatioon.

Työelämäyhteistyö

Harjoittelut suoritetaan työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimisympäristö

Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja työterveyshuollon työpaikoilla. Harjoittelupaikat varataan Jobiilin kautta, opiskelija voi sopia harjoittelusta myös suoraan työpaikan kanssa. Yhteys harjoittelun ohjaavaan opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon harjoittelu on 3-4 viikkoa ja työterveyshuollon harjoittelu 2-4 viikkoa + kirjallisia tehtäviä. Opiskelijan työmäärä yhteensä 10 x 27 h = 270h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Harjoitteluihin sisältyvät teoriaopinnot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä harjoittelussa toteutuvat osaamistavoitteet.

Harjoittelujakson osaamistavoitteet koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa:

Opiskelija osaa,
toimia kouluyhteisön turvallisuuden ja ympäristön terveyden edistämiseksi,
toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä koulu- ja opiskeluympäristössä,
ottaa huomioon monikulttuuriset erot opiskelijoiden hyvinvoinnissa,
ymmärtää sosiaalisen median ja ympäristön merkityksen terveyden edistämisessä,
tuntee lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja osaa soveltaa lakia omassa työssään ja tunnistaa asiakasperheen tilanteen vaatimat perhepalvelut,
kehittää terveydenhoitotyötä näyttöön perustuen valitsemassaan toimintaympäristössä sekä
tiedostaa tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan ja johtamisen merkityksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Harjoittelujakson osaamistavoitteet työterveyshuollossa:

Opiskelija on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa työikäisen terveyttä edistävää ja työ- ja toimintakykyä tukevaa terveydenhoitajatyötä.
Opiskelija on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa työpaikkojen, työntekijöiden ja työterveyshuollon kesken tehtävää tavoitteellista työterveysyhteistyötä
Opiskelija osaa selittää hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet
Opiskelija osaa arvioida työn, työyhteisöjen ja –ympäristöjen vaikutuksia terveyteen
Opiskelija on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden (yksilö, ryhmä, työpaikka, työ- tai muu yhteisö) terveyden edistämiseksi.
Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä ja moniammatillisissa ja –alaisissa verkostoissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Veera Laiho
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
 • Veera Laiho
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu on osa harjoittelun 75 op kokonaisuutta. Ennen harjoittelua tulee olla suoritettuna Lapsen, nuoren ja peheen hoitotyön teoriaopinnot.

Harjoittelupaikkavaraukset Jobiili-järjestelmän kautta tai suoraan yksiköstä, jos yksikkö ei käytä Jobiilia.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoittelu suoritetaan Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopintojen jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen: ks. opinnollistamisen ohjeet harjoittelu Moodlessa.
Hakeudu opinnollistamisen työpajaan hyvissä ajoin, jos haluat opinnollistaa harjoittelun. Ilmoita opinnollistamisen suunnitelman hyväksymisestä ohjaavalle opettajalle.

Ahotointi:
Taustavaatimuksena näyttöön osallistumiselle on lähihoitajan tutkinto ja 2kk työkokemus lapsen hoitotyöstä.
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen näyttöön osallistumista.
Opiskelijan tulee itse pohtia omaa osaamistaan suhteessa harjoittelun tavoitteisiin sekä pohtia myös onko oma kertynyt osaamisen sairaanhoitajan osaamistasoa vastaavaa. Jos on kertynyt sairaanhoitajalta vaadittavaa osaamista, ahoitointia voi hakea ja osaaminen osoitetaan näytöllä. Jos näytössä vaadittava osaaminen osoitetaan, saa harjoittelun hyväksiluettua.
Näyttö koostuu kolmesta osiosta (lääkelaskut, kliinisen hoitotyön osaamisen osoittaminen ja ohjausosaaminen sairaan lapsen hoitotyössä).

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristöissä, joissa potilaina/asiakkaina alle 18v. lapsia/ nuoria.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun opintopistemäärä lasketaan harjoittelutuntien perusteella. 1op tarkoittaa 27 tuntia. Viiden opintopisteen harjoittelu tarkoitta 135 tunnin työtä. Harjoittelun pituus määräytyy varattujen harjoitteluviikkojen määrästä.

Sisältö

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön ohjautussa harjoittelussa perehdytään lasten hoitotyöhön. Tavoitteena on harjaantua lapsen/ nuoren ja perheen kohtaamisessa, ohjaamissa ja tukemisessa lapsen sairastaessa. Keskeisenä tavoitteena on oppia kokonaisvaltaisen lasten hoitotyön toteuttamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- toimia lasten hoitotyön periaatteiden mukaisesti
- soveltaa lapsen kasvun, kehityksen ja sairauksien teoriaa sairaan lapsen hoitotyössä
- ohjata lapsia ja perheitä tavallisimpiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin
- käyttää lapsipotilaan tarkkailun ja hoidon työmenetelmiä
- toteuttaa lapsipotilaan turvallista lääkehoitoa
- toimia osaston toimintaperiaatteiden mukaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimiessaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopintojen hyväksytty suorittaminen ennen harjoitteluun osallistumista

Huomioithan rikostaustaotteen tilaamisen ja esittämisen eLab-ohjeen mukaan ennen harjoittelua

Arviointimenetelmät

Harjoittelun yleisten tavoitteiden toteutuminen sekä harjoittelun alussa asetetut henkilökohtaiset tavoitteet, joissa edistymistä seurataan harjoittelun aikana (mm. ohjauskeskustelut, työpaikkaohjaajan arviointi, itsearviointi)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
 • Marjut Louhelainen
 • Veera Laiho
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari Minttu-Case (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö uusinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Seminaari Minttu-Case
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Harjoitukset 1
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Näyttö uusinta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa hoitotyön menetelmiä eri-ikäisten lasten hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- toteuttaa lasten ja nuorten lääke-, neste- ja kivun hoitoa turvallisesti
- kuvata yleisimmät lastentaudit ja niiden lääketieteellisen hoidon
- määritellä keskeisiä lasten, nuorten ja perheiden hoitopolkuja
- tunnistaa palvelutarpeen ja ohjata asiakkaita palveluiden piiriin
- tunnistaa monimuotoisten perheiden hyvinvoinnin haasteita ja edistää perheiden hyvinvointia
- selittää raskauden ja lapsivuodeajan etenemisen ja seurannan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä on luentotyöskentely, seminaarit, oppimistehtävät, simulaatiot/harjoitukset pienryhmissä, pediatrian tentti ja osaamiskoe.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa, harjoituksissa ja simulaatioissa sekä näytössä 100%

Opintojaksoon kuuluu:
-Luentotyöskentely ja itsenäinen työskentely
-Simulatioon valmistava harjoitus sekä simulaatio ja näyttökoe
-Seminaarit tiimityöskentelynä ja itsenäinen työskentely
-Oppimistehtävät, itsenäinen työskentely
-Lääketieteen opinnot 1op (27h) - itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskeluvälineet: BYOD

Pakollinen materiaali:
Storvik-Sydänmaa, S., Tervajärvi, L & Hammar A-M. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Helsinki. Sanoma Pro (tai uudemmat painokset tai muu Lasten ja nuorten hoitotyön kirja)
Duodecin Oppiportti, Lastentaudit, soveltuvin osin:

Suositeltava materiaali:
Käypä hoito. 2019. Ruoka-allergia (lapset).
Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen. 2015. Hoitotyön suositus. Hoitotyön tutkimussäätiö. www.hotus.fi

Opintojakson Moodlen materiaali

Uusintamahdollisuudet

Näyttökoe Lasten ja nuorten hoitotyöstä.

Lääketieteen osa-alueiden tentti suoritetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Luentotyöskentely luokkatilassa tai Teams/Zoom
Simulaatioon valmistava harjoitus harjoitteluluokassa
Simulaatio simulaatiotilassa
Näyttökoe luokkatilassa
Moodle-oppimisalusta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5op (135h)
Lääketieteen opinnot itsenäisenä työskentelynä 27h
Simulatioon valmistava tehtävä/ simulaatio ja näyttökoe ja itsenäinen työskentely 27h
Luentotyöskentely ja itsenäinen työskentely 27h
Seminaarien tiimityöskentely ja itsenäinen työskentely 27h
Tehtävät, itsenäinen työskentely 27h

Lähityöskentely 32h
Itsenäinen työskentely 103h

Sisältö

Hoitotyön menetelmät eri-ikäisten lasten hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Perheiden hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.
Raskauden ja lapsivuodeajan eteneminen ja seuranta.

Lääketieteen osa-alueet: lasten tavallisimmat infektiot, allergiat, lasten pitkäaikaissairaudet ja niiden erityispiirteet, lasten syöpäsairaudet, lasten yleiskirurgiaa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillisen hoitotyön perusteet 20op
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö 15op
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö 15op

Arviointimenetelmät

Tiimeissä suoritettavat seminaaritehtävät arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson arvosana muodostuu 100% seminaaritehtävistä.
Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/ hylätty.
Simulaatio, harjoitukset ja näyttökoe arvioidaan hyväksytty/ hylätty.
Pediatrian tentit arvioidaan hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole hyväksytysti suorittanut opintojakson luentotyöskentelyä, seminaareja, oppimistehtäviä, simulaatioita/harjoituksia pienryhmissä, pediatrian tenttiä tai näyttökoetta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-etsii ja käyttää ajantasaista näyttöön perustuvaa ja tutkittua tietoa perehtyessään opintojakson sisältöihin
- tulkitsee oikein lapsen voinnissa tapahtuvia muutoksia: tarkkailee lapsen vointia, tulkitsee havaintoja ja hoitaa lasta yhteistyössä perheen ja muiden ammattihenkilöiden kanssa
- toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa yksittäisissä tilanteissa tehtäväksi annon mukaisesti
- etsii yksittäiseen tilanteeseen näyttöön perustuvaa tietoa lapsen kivun tunnistamisesta ja hoidosta
- etsii tietoa alaikäisen potilaan asemaa koskevasta lainsäädännöstä
- etsii tietoa lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja lapsen ja perheen kohtaamisesta
- etsii ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa perheen ohjaamisesta ja tukemisesta lapsen sairastaessa
- osoittaa perehtyneisyyttä lasten hoitotyön ammattieettisiin periaatteisiin
- osaa luetella tyypillisimpien lastentautien oireet ja hoitolinjat
- osaa luettella raskauden ja lapsivuodeajan etenemisen ja seurannan vaiheet

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- arvioi kriittisesti ajantasaista näyttöön perustuvaa ja tutkittua tietoa perehtyessään opintojakson sisältöihin
- tulkitsee oikein lapsen voinnissa tapahtuvia muutoksia: tarkkailee lapsen vointia, tulkitsee havaintoja ja soveltaa ammatillista osaamista lapsen hoitamisessa yhteistyössä perheen ja muiden ammattihenkilöiden kanssa
- toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa yksittäisissä tilanteissa tehtäväksi annon mukaisesti ja perustella toimintansa
- etsii yksittäiseen tilanteeseen näyttöön perustuvaa tietoa ja vertailee tietolähteitä lapsen kivun tunnistamisesta ja hoidosta
- etsii tietoa alaikäisen potilaan asemaa koskevasta lainsäädännöstä ja pohtii tiedon soveltamista
- etsii tietoa lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja lapsen ja perheen kohtaamisesta sekä pohtii tiedon soveltamista
- etsii ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa perheen ohjaamisesta ja tukemisesta lapsen sairastaessa sekä soveltaa tietoa erilaisiin tilanteisiin
- toimii lasten hoitotyön ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa kuvata tyypillisimpien lastentautien oireet ja hoitolinjat
- osaa suppeasti kuvata raskauden etenemisen vaiheet ja raskauden seurannan vaiheet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- arvioi kriittisesti ja perutelee ajantasaisen näyttöön perustuvan ja tutkitun tiedon hyödyllisyyttä perehtyessään opintojakson sisältöihin
- tulkitsee oikein lapsen voinnissa tapahtuvia muutoksia: ennakoi ja suunnittelee toimintaansa havaintojen perusteella ja soveltaa ammatillista osaamista lapsen hoitamisessa yhteistyössä perheen ja muiden ammattihenkilöiden kanssa
- toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa vaihtelevissa tilanteissa ja perustella toimintansa
- etsii näyttöön perustuvaa tietoa, vertailee ja arvioi tietolähteitä lapsen kivun tunnistamisesta ja hoidosta
- etsii tietoa alaikäisen potilaan asemaa koskevasta lainsäädännöstä ja pohtii ja arvioi tiedon soveltamista
- etsii tietoa lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja lapsen ja perheen kohtaamisesta sekä pohtii ja arvioi tiedon soveltamista
- etsii ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa perheen ohjaamisesta ja tukemisesta lapsen sairastaessa sekä soveltaa arvioiden tietoa erilaisiin tilanteisiin
- perustelee toimintaansa lasten hoitotyön ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa soveltaa hoitotyön toimintaa tyypillisimpiä lastentauteja sairastavien lasten hoitoon
-osaa kuvata raskauden etenemisen vaiheet ja raskauden seurannan vaiheet

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

15.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

- arvioida ja edistää lasta odottavan ja lapsiperheen hyvinvointia ja kodin turvallisuutta
- toimia asiakaslähtöisesti perheiden kulttuuriset ja yksilölliset erityispiirteet huomioiden
- toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä neuvola- ja kotiympäristöissä
- toimia asiakasperheen tuen tarpeet ja lapsen edun ensisijaisuus huomioiden yhteistyössä perhepalvelujen ja lastensuojelun kanssa
- toteuttaa asiakaslähtöistä imetysohjausta kansallisen imetyssuosituksen mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta

Osaamistavoitteet

- arvioida ja edistää lasta odottavan ja lapsiperheen hyvinvointia ja kodin turvallisuutta
- toimia asiakaslähtöisesti perheiden kulttuuriset ja yksilölliset erityispiirteet huomioiden
- toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä neuvola- ja kotiympäristöissä
- toimia asiakasperheen tuen tarpeet ja lapsen edun ensisijaisuus huomioiden yhteistyössä perhepalvelujen ja lastensuojelun kanssa
- toteuttaa asiakaslähtöistä imetysohjausta kansallisen imetyssuosituksen mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

- arvioida ja edistää lasta odottavan ja lapsiperheen hyvinvointia ja kodin turvallisuutta
- toimia asiakaslähtöisesti perheiden kulttuuriset ja yksilölliset erityispiirteet huomioiden
- toteuttaa tartuntatauteja ehkäisevää työtä neuvola- ja kotiympäristöissä
- toimia asiakasperheen tuen tarpeet ja lapsen edun ensisijaisuus huomioiden yhteistyössä perhepalvelujen ja lastensuojelun kanssa
- toteuttaa asiakaslähtöistä imetysohjausta kansallisen imetyssuosituksen mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • ST_Opettaja_FYTI_01 Virtuaaliopettaja
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
 • Sanna Spets
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Yhteinen orientaatiopäivä muuntokoutukseen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Yhteinen orientaatiopäivä muuntokoutukseen

Osaamistavoitteet

- toteuttaa ja arvioida lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisen perhesuunnittelun.
- toteuttaa ja arvioida terveyden edistämisen työmenetelmiä äitiys- ja lastenneuvolatyössä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheiden hyvinvoinnin ja lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistäen.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen seurannan, tunnistaa tavallisimmat häiriöt ja perheen lisätuen tarpeet sekä ohjata tarvittaessa jatkohoitoon ja tarjota perheelle asiakaslähtöistä tukea riittävän varhain.
- toimia asiakaslähtöisesti synnytyksen hoidossa.
- arvioida ja tukea vanhemmuutta sekä lapsen kasvua ja kehitystä, tunnistaa lapsen terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja vahvistaa perheiden voimavaroja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus 10 op:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö
- Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät verkossa
- Lähiopetus, harjoitukset, simulaatiot, tentti
Imetysohjaus
- Verkkoluennot, itsenäiset tehtävät
Rokotusosaaminen
-Erilliset verkkokurssit

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuspäiviin osallistuminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkomateriaali, keskeisenä mm. THL: Neuko-tietokanta.
Moodle -verkkoympäristön sisältämä ja muu opintojaksolla ohjeistettu materiaali.

Soveltuvin osin myös:
-Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL 2013. Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen, Laatikainen.

-Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, Menetelmäkäsikirja, THL. 2017. Hakulinen-Viitanen, Hietanen-Peltola, Hastrup, Wallin & Pelkonen.
Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. THL 2012 opas 22.


Imetysohjaus:
- Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma Suomessa vuosille 2018-2022. THL 24 / 2017.
- Deufel, Maila & Montonen, Elisabet. Onnistunut Imetys. 2017.
- Ryhmätyöraportit ja muu tunnilla jaettu materiaali. Moodle oppimisympäristö.

Rokotusosaaminen:
- Verkkokurssilla osoitettu materiaali

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyvä yksilötentti

Sovitut uusintatenttipäivät

Oppimisympäristö

Itsenäinen opiskelu verkossa
Moodle -oppimisympäristö
Lähiopetus LAB-Lappeenrannan kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 h opiskelijan työtä

Sisältö

Opintojakso (10 op) sisältää seuraavat osiot:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö, Imetysohjaus, Rokotusosaaminen

Sisällöt:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö

Näyttöön perustuva äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö, vanhemmuuden voimavarojen arviointi ja tukeminen. Perheen hyvinvoinnin edistäminen.

Normaalin raskauden seuranta ja lisäseurantaa edellyttävät tilanteet, asiakaslähtöinen ohjaus ja neuvonta, moniammatillinen yhteistyö.

Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, lapsiperheen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen, terveyden edistäminen ja tartuntatautien ehkäisy, kansallisen rokotusohjelman toteutus.

Terveydenhoitajan työmenetelmät äitiys- ja lastenneuvolassa, määräaikaiset, laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset, varhaisen vuorovaikutuksen ja muun perheen sisäisen vuorovaikutuksen havainnointi ja parisuhteen tukeminen, tavoitteellinen terveysneuvonta, kotikäynnit, ryhmämuotoinen toiminta.

Imetysohjaus

Imetyssuositukset ja imetyksen kansallinen tukeminen. WHO / Unicef, Kymmenen askelta onnistuneeseen imetykseen perusteluineen. Markkinointikoodi ja toimintasuunnitelma imetyksen edistämiseksi työyhteisöissä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sairaanhoitajatutkintoon sisältyvät opinnot

Tähän opintojaksoon liittyvää harjoittelujaksoa ei voi aloittaa ennen kuin teoriaopinnot on suoritettu

Arviointimenetelmät

Lasta odottavien ja lapsiperheidenterveydenhoitajatyö:
Verkko-opiskelun tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tentin suorittaminen hyväksytysti.

Imetysohjauskurssi / WHO / UNICEF
Verkkoluentojen seuraaminen ja itsenäisten oppimistehtävien hvyäksytty suoritus.
Näyttökoe suoritetaan erillisen ohjeen mukaan.

Rokotusosaaminen:
Portfolioiden ja verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata vain osittain lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön periaatteeita ja käsitteitä.
Opiskelijan esittämät toimintamallit eivät ole perusteltuja ja pohdinta on vain harvoin kriittistä. Ammatillisen ajattelun ja terveydenhoitajatyön merkityksen ymmärtäminen on puutteellista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön keskeiset periaatteet ja käsitteet, ymmärtää teoriaperustan merkityksen, mutta ei täysin kykene soveltamaan sitä.
Opiskelija esittää perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa esittää systemaattisesti perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Opiskelija soveltaa teoriaperustaa lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Pohdinta on kriittistä ja osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
 • Sanna Spets
Opetusryhmät
 • Aloitusluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot ja harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Imetysohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Aloitusluento
 • Luennot ja harjoitukset
 • Simulaatio
 • Seminaari
 • Tentti
 • Näyttö
 • Harjoitukset
 • Imetysohjaus
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Opintokäynti/ekskursio

Osaamistavoitteet

- toteuttaa ja arvioida lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisen perhesuunnittelun.
- toteuttaa ja arvioida terveyden edistämisen työmenetelmiä äitiys- ja lastenneuvolatyössä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheiden hyvinvoinnin ja lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistäen.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen seurannan, tunnistaa tavallisimmat häiriöt ja perheen lisätuen tarpeet sekä ohjata tarvittaessa jatkohoitoon ja tarjota perheelle asiakaslähtöistä tukea riittävän varhain.
- toimia asiakaslähtöisesti synnytyksen hoidossa.
- arvioida ja tukea vanhemmuutta sekä lapsen kasvua ja kehitystä, tunnistaa lapsen terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja vahvistaa perheiden voimavaroja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus 10op
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö 8op
- Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät verkossa
- Lähiopetus kampuksella (luennot jotka sisältävät harjoituksia), simulaatiot, seminaari, tentti

Imetysohjaus 1op
- Luennot lähiopetus kampuksella.
- Itsenäiset- ja ryhmätehtävät verkossa.
- Imetysohjausnäyttö kampuksella.

Rokotusosaamisen syventäminen 1op
-Portfolio
-Verkkotentti

Ajoitus ja läsnäolo

Simulaatiossa ja seminaarissa läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

NEUKO -tietokanta THL

Moodle -verkkoympäristön sisältämä ja muu opintojaksolla ohjeistettu materiaali.

Soveltuvin osin myös:
-Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL 2013. Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen, Laatikainen.

-Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, Menetelmäkäsikirja, THL. 2017. Hakulinen-Viitanen, Hietanen-Peltola, Hastrup, Wallin & Pelkonen.
Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. THL 2012 opas 22.


Imetysohjaus:
- Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma Suomessa vuosille 2018-2022. THL 24 / 2017.
- Deufel, Maila & Montonen, Elisabet. Onnistunut Imetys. 2017.
- Ryhmätyöraportit ja muu tunnilla jaettu materiaali. Moodle oppimisympäristö.

Rokotusosaaminen:
- Verkkokurssilla osoitettu materiaali

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyvä tentti.
Tarvittaessa uusintatenttipäivät.

Oppimisympäristö

Itsenäinen, ohjeistettu opiskelu verkossa.
Moodle -oppimisympäristö.
Lähiopetus LAB-Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10op vastaa 270h opiskelijan työtä

Sisältö

Opintojakso (10 op) sisältää seuraavat osiot:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö (8 op). Imetysohjaus (1 op). Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)

Sisällöt:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö (8 op). Rokotusosaamisen syventäminen (1 op).

Näyttöön perustuva äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö, vanhemmuuden voimavarojen arviointi ja tukeminen. Perheen hyvinvoinnin edistäminen.

Normaalin raskauden seuranta ja lisäseurantaa edellyttävät tilanteet, asiakaslähtöinen ohjaus ja neuvonta, moniammatillinen yhteistyö.

Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, lapsiperheen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen, terveyden edistäminen ja tartuntatautien ehkäisy, kansallisen rokotusohjelman toteutus.

Terveydenhoitajan työmenetelmät äitiys- ja lastenneuvolassa, määräaikaiset, laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset, varhaisen vuorovaikutuksen ja muun perheen sisäisen vuorovaikutuksen havainnointi ja parisuhteen tukeminen, tavoitteellinen terveysneuvonta, kotikäynnit, ryhmämuotoinen toiminta.

Imetysohjaus (1 op)
WHO:n määrittelemä imetysohjaajakoulutus ja imetysohjausnäyttö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähtökohtaisesti Ammatillisen ydinosaamisen opinnot (vähintään 150op).

Arviointimenetelmät

Lasta odottavien ja lapsiperheidenterveydenhoitajatyö (8 op):
Ennakkotehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa
Osallistuminen opetukseen, simulaatioihin, sekä seminaarityön tekemiseen.
Tentin suorittaminen hyväksytysti. Arviointi 1-5.

Imetysohjauskurssi / WHO / UNICEF ( 1 op)
Osallistuminen verkko-opetukseen, näyttökoe suoritetaan sairaalan vierihoito-osastolla ammatillisen harjoittelun yhteydessä.

Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
Portfolion ja verkkotentin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata vain osittain lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön periaatteeita ja käsitteitä.
Opiskelijan esittämät toimintamallit eivät ole perusteltuja ja pohdinta on vain harvoin kriittistä. Ammatillisen ajattelun ja terveydenhoitajatyön merkityksen ymmärtäminen on puutteellista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön keskeiset periaatteet ja käsitteet, ymmärtää teoriaperustan merkityksen, mutta ei täysin kykene soveltamaan sitä.
Opiskelija esittää perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa esittää systemaattisesti perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Opiskelija soveltaa teoriaperustaa lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Pohdinta on kriittistä ja osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Seminaari
 • Info
 • Tentti
 • Tentti

Osaamistavoitteet

- toteuttaa ja arvioida lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisen perhesuunnittelun.
- toteuttaa ja arvioida terveyden edistämisen työmenetelmiä äitiys- ja lastenneuvolatyössä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheiden hyvinvoinnin ja lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistäen.
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen seurannan, tunnistaa tavallisimmat häiriöt ja perheen lisätuen tarpeet sekä ohjata tarvittaessa jatkohoitoon ja tarjota perheelle asiakaslähtöistä tukea riittävän varhain.
- toimia asiakaslähtöisesti synnytyksen hoidossa.
- arvioida ja tukea vanhemmuutta sekä lapsen kasvua ja kehitystä, tunnistaa lapsen terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja vahvistaa perheiden voimavaroja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus 10op
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö 8op
- Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät verkossa
- Verkkoluennot
- Harjoitukset kampuksella
- Simulaatio kampuksella
- Verkkoseminaari
- Tentti kampuksella lähipäivän yhteydessä.

Imetysohjaus 1op
- Itsenäiset- ja ryhmätehtävät verkossa.
- Harjoitukset lähiopetuksena kampuksella.
- Imetysohjausnäyttö erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Rokotusosaamisen syventäminen 1op
-Portfolio
-Verkkotentti

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuksessa, simulaatiossa ja seminaarissa läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

NEUKO -tietokanta THL

Moodle -verkkoympäristön sisältämä ja muu opintojaksolla ohjeistettu materiaali.

Soveltuvin osin myös:
-Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL 2013. Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen, Laatikainen.

-Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, Menetelmäkäsikirja, THL. 2017. Hakulinen-Viitanen, Hietanen-Peltola, Hastrup, Wallin & Pelkonen. (ei päivity, soveltuvin osin)
Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. THL 2012 opas 22. (ei päivity, soveltuvin osin)


Imetysohjaus:
- Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma Suomessa vuosille 2018-2022. THL 24 / 2017.
- Deufel, Maila & Montonen, Elisabet. Onnistunut Imetys. 2017.
- Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali.

Rokotusosaaminen:
- Verkkokurssilla osoitettu materiaali

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyvä tentti.
Tarvittaessa uusintatentti.

Oppimisympäristö

Itsenäinen, ohjeistettu opiskelu verkossa.
Moodle -oppimisympäristö.
Lähiopetus LAB-Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10op vastaa 270h opiskelijan työtä

Sisältö

Opintojakso (10 op) sisältää seuraavat osiot:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö (8 op). Imetysohjaus (1 op). Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)

Sisällöt:
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö (8 op). Rokotusosaamisen syventäminen (1 op).

Näyttöön perustuva äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö, vanhemmuuden voimavarojen arviointi ja tukeminen. Perheen hyvinvoinnin edistäminen.

Normaalin raskauden seuranta ja lisäseurantaa edellyttävät tilanteet, asiakaslähtöinen ohjaus ja neuvonta, moniammatillinen yhteistyö.

Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, lapsiperheen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen, terveyden edistäminen ja tartuntatautien ehkäisy, kansallisen rokotusohjelman toteutus.

Terveydenhoitajan työmenetelmät äitiys- ja lastenneuvolassa, määräaikaiset, laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset, varhaisen vuorovaikutuksen ja muun perheen sisäisen vuorovaikutuksen havainnointi ja parisuhteen tukeminen, tavoitteellinen terveysneuvonta, kotikäynnit, ryhmämuotoinen toiminta.

Imetysohjaus (1 op)
WHO:n määrittelemä imetysohjaajakoulutus ja imetysohjausnäyttö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähtökohtaisesti Ammatillisen ydinosaamisen opinnot (vähintään 150op).

Arviointimenetelmät

Lasta odottavien ja lapsiperheidenterveydenhoitajatyö (8 op):
Tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa
Osallistuminen opetukseen, simulaatioihin, sekä seminaarityön tekemiseen.
Tentin suorittaminen hyväksytysti. Arviointi 1-5.

Imetysohjauskurssi / WHO / UNICEF ( 1 op)
Osoitettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti, harjoituksiin osallistuminen, imetysohjausnäytön suorittaminen hyväksytysti.

Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
Portfolion ja verkkotentin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata vain osittain lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön periaatteeita ja käsitteitä.
Opiskelijan esittämät toimintamallit eivät ole perusteltuja ja pohdinta on vain harvoin kriittistä. Ammatillisen ajattelun ja terveydenhoitajatyön merkityksen ymmärtäminen on puutteellista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön keskeiset periaatteet ja käsitteet, ymmärtää teoriaperustan merkityksen, mutta ei täysin kykene soveltamaan sitä.
Opiskelija esittää perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa esittää systemaattisesti perusteltuja toimintatapoja lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Opiskelija soveltaa teoriaperustaa lasta odottavan ja lapsiperheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Pohdinta on kriittistä ja osoittaa itsenäistä ajattelua.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 04.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SMU
  Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 23SMU Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

- tunnistaa keskeisen lainsäädännön ja erityisesti terveydenhuoltoa koskevan ilmoitus- ja yhteistyövelvollisuuden
- tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita ja näihin liittyviä palveluja-
- osaa toimia terveydenhuollon asiantuntijana monialaisessa palvelutarpeen arvioinnissa sekä arvioida toiminnan vaikutuksia perheen hyvinvointiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi opintokokonaisuus on kaksiosainen ja ensimmäinen osa (2,5op) suoritetaan syyslukukaudella 2023 osana neuvolaterveydenhoitoa ja toinen osa (2,5op) keväällä 2024 osana oppilas- ja opiskeluterveydenhoitoa.

Perhepalvelut, Syksy 2023 (2,5 op)
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät
- kontaktiopetus

Oppilas- ja opiskelijahuolto, Kevät 2024 (2,5op)
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät
- kontaktiopetus

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktiopetukseen osallistuminen lukuvuonna 2023-24.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kontaktiopetus LAB Lappeenrannan kampuksella sekä verkossa
Itsenäinen ja ryhmämuotoinen opiskelu verkossa
Moodle -oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syyslukukausi 2023 - 2,5 op (vastaa n.67h opiskelijan työtä)
Kevätlukukausi 2024 - 2,5 op

Sisältö

Perhepalvelut (2,5 op)
Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen lapsiperheen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta

Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op)
Opiskelija
- tuntee oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä sekä osaa soveltaa näitä lakeja omassa työssään.
- tietää oppilashuollossa käytettävät työmuodot ja palveluprosessit.
- tunnistaa asiakkaan tilanteen vaatimat palvelut ja moniammatillisen yhteistyön tarpeen sekä tiedostaa oman tehtäväkenttänsä monialaisessa yhteistyössä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kouluterveys ja oppilashuolto (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Kouluterveys ja oppilashuolto
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

- tunnistaa keskeisen lainsäädännön ja erityisesti terveydenhuoltoa koskevan ilmoitus- ja yhteistyövelvollisuuden
- tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita ja näihin liittyviä palveluja-
- osaa toimia terveydenhuollon asiantuntijana monialaisessa palvelutarpeen arvioinnissa sekä arvioida toiminnan vaikutuksia perheen hyvinvointiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi opintokokonaisuus on kaksiosainen ja se jakautuu kahdelle lukukaudelle. Ensimmäinen osa: Perhepalvelut (2,5op) suoritetaan Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö -opintojakson rinnalla ja toinen osa: Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op) Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö -opintojakson rinnalla.

Perhepalvelut (2,5 op)
- kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella ja/tai verkkoympäristössä
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät


Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op)
- kontaktiopetus Lappeenrannan kampuksella ja/tai verkkoympäristössä
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu syyslukukaudella 2023 ja kevätlukukaudella 2024. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa (Lpr:n kampus / verkko).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 12.12.2022 mennessä. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti. Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista. Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syyslukukausi 2023 - 2,5 op (67,5h opiskelijan työtä)
Kevätlukukausi 2024 - 2,5 op

Sisältö

Perhepalvelut (2,5 op)
Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen lapsiperheen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta

Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op)
Opiskelija
- tuntee oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä sekä osaa soveltaa näitä lakeja omassa työssään.
- tietää oppilashuollossa käytettävät työmuodot ja palveluprosessit.
- tunnistaa asiakkaan tilanteen vaatimat palvelut ja moniammatillisen yhteistyön tarpeen sekä tiedostaa oman tehtäväkenttänsä monialaisessa yhteistyössä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa (vähintään 80%) ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mia Ikonen
 • Ulla Huhtalo
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

- tunnistaa keskeisen lainsäädännön ja erityisesti terveydenhuoltoa koskevan ilmoitus- ja yhteistyövelvollisuuden
- tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita ja näihin liittyviä palveluja-
- osaa toimia terveydenhuollon asiantuntijana monialaisessa palvelutarpeen arvioinnissa sekä arvioida toiminnan vaikutuksia perheen hyvinvointiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi opintokokonaisuus on kaksiosainen ja se jakautuu kahdelle lukukaudelle. Ensimmäinen osa: Perhepalvelut (2,5op) suoritetaan Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö -opintojakson rinnalla ja toinen osa: Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op) Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö -opintojakson rinnalla.

Perhepalvelut (2,5 op)
- kontaktiopetus verkkoympäristössä
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät

Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op)
- kontaktiopetus verkkoympäristössä
- itsenäinen ja pienryhmässä opiskelu sekä verkkotehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu kevätlukukaudella 2024 ja syyslukukaudella 2024. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa (verkko).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson e-ahot hakemus tulee tehdä Pepissä viimeistään 12.12.2022 mennessä. Opiskelijalla tulee olla hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaista osaamista. Osaaminen on voitu hankkia vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin esim. työelämässä. Jos osaamista on hankittu muulla kun korkeakoulutasoisilla opinnoilla, tulee osaaminen osoittaa sovitusti. Myös opintojakson osa-ahotointi on mahdollista. Opiskelija vastaa ahot-prosessin käynnistämisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kevätlukukausi 2024 - 2,5 op (67,5h opiskelijan työtä)
Syyslukukausi 2024 - 2,5 op

Sisältö

Perhepalvelut (2,5 op)
Opiskelija osaa
-tunnistaa ja sovittaa yhteen monialaisia perhepalveluja
-tunnistaa lapsen edun ja lapsilähtöisen toimintatavan
-tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen lapsiperheen hyvinvoinnissa
-osaa tulkita sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain sisältöjä ja vertailla eri toimenpiteiden merkitystä asiakkaan kannalta

Oppilas- ja opiskelijahuolto (2,5op)
Opiskelija
- tuntee oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä sekä osaa soveltaa näitä lakeja omassa työssään.
- tietää oppilashuollossa käytettävät työmuodot ja palveluprosessit.
- tunnistaa asiakkaan tilanteen vaatimat palvelut ja moniammatillisen yhteistyön tarpeen sekä tiedostaa oman tehtäväkenttänsä monialaisessa yhteistyössä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa (vähintään 80%) ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 07.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Paula Ovaska
 • Meeri Heino
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot farmakologia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABB1V
  Moduuli B1
 • HLPRSH23K
  Sairaanhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R4
 • Info 1
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Simulaatio R4
 • Seminaari 1
 • Tentti 1
 • Luennot farmakologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento ja työpaja-tunnit kampuksella, harjoitustunnit 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), simulaatio ja YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.

Harjoitustunnit ja työpajatunnit:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskusteleva luento-opetus ja harjoitustunnit kampuksella, tietotestit ja lopputentti Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lääkehoito ja farmakologia: Opetus periodissa 1 ja 2

Lääkehoidon työpajaseminaarissa-, harjoitustunneilla (1 ja 2) ja simulaatiossa (1) on 100 % läsnäolovelvollisuus.
Kampuksella tehdään DigiCampuksen testi: Kliinisen hoitotyön perusosaaminen.
Farmakologian opetuksessa ei läsnäolovelvoitetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Toteutuksen tentin ajankohta on nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä TimeEditistä ja yleiset uusintapäivät Pepistä.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.
Opintojaksoon kuuluu myös YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella (DigiCampus). Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa.

Oppimisympäristö

Lääkehoito: Kampus: aloitustunnit sekä työpaja, harjoitustunnit ja simulaatiot.
Harjoitustunneilla, työpajassa ja simulaatioissa 100% läsnäolovelvollisuus.
YleSh Kliinisten menetelmien testi kampuksella (DigiCampus)
Moodle
DigiCampus
Lääkehoitopassi

Farmakologia: Lähiopetus kampuksella (ei läsnäolovelvoitetta) ja valinnaiset verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
lähiopetusta
verkko-opetusta
harjoitustunteja
simulaatioita
testejä ja tenttejä
itsenäistä opiskelua

Sisältö

Farmakologia:
Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Autoimmuunisairauksien lääkehoidon perusteet
Uskomuslääkintä


LÄÄKEHOITO:
• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:

Hyväksytty arvosana lääkehoidosta (2 op):
Harjoitustuntien ennakkotehtävät arvioidaan numeraalisesti (HYL-1-5): molemmista ennakkotehtävistä (1 ja 2) tulee saada arvosanaksi vähintään T1, joka muodostaa 50 % lääkehoidon (2 op) arvioinnista. Saadakseen ennakkotehtävästä numero 1, täytyy 50% vastauksista olla oikein.

Testit harjoitustuntien (1 ja 2) päätteeksi:
Saadakseen numero 1, täytyy 50% vastauksista olla oikein. Harjoitustuntien testien (2) keskiarvo muodostaa 50 % lääkehoidon (2 op) arvosanasta.
Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa 50 % testien maksimipisteistä.

YleSh:n kliininen testi arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).

Aloitus- ja harjoitustunnit, simulaatiot ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise toteutuksen ennakkotehtäviä, testejä ja tenttiä ja/tai osallistu hyväksyttävällä tavalla läsnäolovelvotteisiin opetustapahtumiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Paula Ovaska
 • Meeri Heino
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot farmakologia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Harjoitus R 5
 • Luennot farmakologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.
Verkossa tapahtuvassa opetuksessa toivotaan opiskelijoilta aktiivista osallistumista keskusteluihin ja kameroiden auki-pitämistä.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento verkossa, harjoitustunnit 1 ja 2 kampuksella 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), simulaatiotehtävä ja DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.
Harjoitustuntien ennakkotehtävät tulee olla palautettu ajoissa, jotta voi osallistua harjoitustunneille.

Työpajatehtävä ryhmässä.

Harjoitustuntien ennakkotehtävät ja työpajatehtävä:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista, eli opiskelija tekee ennakkotehtävät ennen harjoitustunneille osallistumista.
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskusteleva luento-opetus, harjoitustunnit, mahdolliset pistokokeet ja lopputentti Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lääkehoito ja farmakologia:

Lääkehoidon harjoitustunneilla (1 ja 2) on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Aloitusinfo tallennetaan ja tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Tentti Examissa.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit, joista kummankin testin arvosana tulee olla vähintään 1. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.

Opintojaksoon kuuluu myös DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella. Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa, yleisenä laitetenttipäivänä. Jos opiskelija ei läpäise 3 kerran jälkeen DigiCampuksen Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testiä, hänen täytyy ilmoittautua uudelle lääkehoidon toteutukselle

Oppimisympäristö

Lääkehoito:
- Aloitustunnit (verkossa), harjoitustunnit (kampuksella)
- Harjoitustunneilla ja tuntien jälkeen testit 100% läsnäolovelvollisuus.
- Harjoitustuntien ennakkotehtävät (yksilö suoritus), työpajatehtävä (ryhmätyö) simulaatio-tehtävä (yksilö suoritus)
- Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella (DigiCampus)
- Moodle
- Lääkehoitopassi

Farmakologia:
Verkkoluennot (ei läsnäolovelvoitetta) ja verkkotehtävät
Exam-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
- verkko-opetusta
- harjoitustunteja
- testejä ja tenttejä
- itsenäistä opiskelua
- itsenäiset sekä ryhmätehtävät

Sisältö

Farmakologia:
Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkintä

LÄÄKEHOITO:

• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:
- Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa vähintään arvosana 1 harjoitustuntien molemmista testeistä, sekä DigiCampuksella tehtävän testin maksimipisteistä vähintään 50 %.
- Harjoitustuntien testien (2) keskiarvosta muodostuu lääkehoidon numero.
- Simulaatiotehtävä
- DigiCampuksella tehtävä kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).
- Lääkehoidon osuudessa harjoitustunnit, simulaatio-tehtävä ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu.
- Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise testejä ja/tai osallistu hyväksyttävällä tavalla läsnäolovelvoitteisiin opetustapahtumiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Paula Ovaska
 • Marjut Louhelainen
 • Nina Hietaranta
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologian verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Farmakologian verkkotyöpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.
Verkossa tapahtuvassa opetuksessa edellytetään opiskelijoilta aktiivista osallistumista keskusteluihin ja kameroiden pitämistä auki

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento verkossa, harjoitustunnit 1 ja 2 kampuksella 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), simulaatiotehtävä ja DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.

Työpajatehtävä ryhmässä ja simulaatio-tehtävä yksilötehtävänä moodlessa.

Harjoitustuntien ennakkotehtävät ja työpajatehtävä:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskustelevat työpajat, pakolliset ennakkotehtävät, harjoitustentit Moodlessa ja lopputentti Examissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lääkehoito ja farmakologia: Opetus keväällä 2024.

Lääkehoidon harjoitustunneilla (1 ja 2) on 100 % läsnäolovelvollisuus. Farmakologian työpajoissa ei läsnäolovelvoitetta mutta ennakkotehtävät on palautettava ennen työpajaa.

Aloitusinfo tallennetaan ja tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Tentti Examissa.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit, joista kummankin testin arvosana tulee olla vähintään 1. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.

Opintojaksoon kuuluu myös DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella. Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa, yleisenä laitetenttipäivänä. Jos opiskelija ei läpäise 3 kerran jälkeen DigiCampuksen Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testiä, hänen täytyy ilmoittautua uudelle lääkehoidon toteutukselle

Oppimisympäristö

Lääkehoito:
- Aloitustunnit (verkossa), harjoitustunnit (kampuksella)
- Harjoitustunneilla ja tuntien jälkeen testit 100% läsnäolovelvollisuus.
- Harjoitustuntien ennakkotehtävät (yksilö suoritus), työpajatehtävä (ryhmätyö) simulaatio-tehtävä (yksilö suoritus)
- Simulaatiotehtävä
- Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella (DigiCampus)
- Moodle
- Lääkehoitopassi

Farmakologia:
Verkkotyöpajat (ei läsnäolovelvoitetta), pakollisen ennakkotehtävät ja vapaaehtoiest harjoitustentit Moodlessa
Exam-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
- verkko-opetusta
- harjoitustunteja
- testejä ja tenttejä
- itsenäistä opiskelua
- itsenäiset sekä ryhmätehtävät

Sisältö

Farmakologia:
Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkintä

LÄÄKEHOITO:

• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:
- Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa vähintään arvosana 1 harjoitustuntien molemmista testeistä, sekä DigiCampuksella tehtävän testin maksimipisteistä vähintään 50 %.
- Harjoitustuntien testien (2) keskiarvosta muodostuu lääkehoidon numero.
- Simulaatiotehtävä
- DigiCampuksella tehtävä kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).
- Lääkehoidon osuudessa harjoitustunnit, simulaatio-tehtävä ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu.
- Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja heidän läheisiään ja tarkastella vuorovaikutustilanteita teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon avulla
- arvioida asiakkaan psyykkistä vointia ja kuntoutuksen tarvetta
- toteuttaa lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä hoitotyön menetelmiä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman hoitosuhdeasiakkaan hoitoprosessia
- toteuttaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjausta ja palveluneuvontaa
- analysoida moniammatillisen työryhmän toimintaa ja omaa osuuttaan työryhmässä
- arvioida omaa ajatteluaan, moniammatillista päätöksenteon perusteita ja työn eettisyyttä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- monimuoto
- harjoittelupaikan varaaminen Jobiilin kautta
- harjoittelun reflektointitunnit harjoittelun loputtua

Ajoitus ja läsnäolo

- harjoittelu ajoittuu syyslukukaudelle 2023. Harjoitteluviikot on nähtävissä Moodlessa: Harjoittelut hoitotyön koulutukset- Lappeenrannan kampus
- harjoittelun tuntimäärä on 40h/viikko
- harjoittelun jälkeen 4 tunnin reflektiotunneilla läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Hämäläinen K., Kanerva A., Kuhanen C., Schubert C.
& Seuri T. 2017. Mielenterveyshoitotyö.
SanomaPro. Helsinki
- Kiviniemi L. ym. 2014. Minä mielenterveystyön
tekijänä. Edita. Helsinki
- Holmberg J. 2016. Hoitajana mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä. Edita
- Partanen A., Holmberg J. & Inkinen M. 2015.
Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- AHOT mahdollisuus työkokemuksen perusteella
- opinnollistamisen mahdollisuus

Työelämäyhteistyö

- yhteistyö eri harjoitteluyksiköiden kanssa
- harjoittelu mahdollista suorittaa projektimuotoisena
- harjoittelu mahdollista suorittaa hankkeessa

Oppimisympäristö

- mielenterveys- ja päihdehoitotyön yksiköt
- lastensuojelupaikat
- yksityiset ja kolmannen sektorin yksiköt
- kv-vaihto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- harjoittelu koostuu aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroista
- harjoittelun tuntimäärä on 40h/viikko

Sisältö

Opiskelija osaa keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliiniset hoitotaidot ja toimenpiteet sekä osaa toimia hoitotyössä potilaan terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

Opintojakson/osan tavoitteet:
Opiskelija osaa:
- toteuttaa hoidollista vuorovaikutussuhdetta mielenterveys- ja / tai päihderiippuvuutta sairastavan henkilön kanssa
- opiskelija osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettista tietoperustaa kliinisessä hoitotyössä

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmät
- hoitosuhde
- lääkehoidon arviointi ja seuranta
- psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
- ryhmähoito

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoriaopinnot
- edellisen lukukauden lääkelaskukoe hyväksytysti suoritettu

Arviointimenetelmät

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ja reflektoida eettisiä toimintaperiaatteita
ja arvoja mielenterveys- ja päihdepotilaan
hoitotyössä
- toteuttaa, arvioida ja seurata lääkehoitoa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen asiakkaan /
potilaan kanssa
- ohjattuna soveltaa käytäntöön erilaisia
mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä

Hyväksymisvaatimukset:
- asetetut tavoitteet on saavutettu opiskelijan ja
ohjaajien arvioimina ja arvioinnit on kirjattu Workseediin
- työvuorolomake on liitetty Workseediin
- mahdolliset poissaolojen korvaamiset on suoritettu
- reflektioon on osallistuttu

Harjoittelun hylkäämiskriteerit:
- epäeettinen toiminta potilasta tai työyhteisöä
kohtaan
- työyhteisötaitojen puute
- potilaan / asiakkaan turvallisuutta vaarantava
toiminta
- opiskelija ei kykene ottamaa vastuuta opiskelustaan
- opiskelija ei saavuta harjoittelujaksolle astettuja
opetussuunnitelman mukaisia ja /tai henkilökohtaisia
tavoitteita

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja heidän läheisiään ja tarkastella vuorovaikutustilanteita teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon avulla
- arvioida asiakkaan psyykkistä vointia ja kuntoutuksen tarvetta
- toteuttaa lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä hoitotyön menetelmiä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman hoitosuhdeasiakkaan hoitoprosessia
- toteuttaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjausta ja palveluneuvontaa
- analysoida moniammatillisen työryhmän toimintaa ja omaa osuuttaan työryhmässä
- arvioida omaa ajatteluaan, moniammatillista päätöksenteon perusteita ja työn eettisyyttä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- monimuoto
- harjoittelupaikan varaaminen Jobiilin kautta

Ajoitus ja läsnäolo

- harjoittelu ajoittuu kevätlukukaudelle 2024. Kevään harjoitteluviikot on nähtävissä Moodlessa: Harjoittelut hoitotyön koulutukset- Lappeenrannan kampus
- harjoittelun tuntimäärä on 40h/viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Hämäläinen K., Kanerva A., Kuhanen C., Schubert C.
& Seuri T. 2017. Mielenterveyshoitotyö.
SanomaPro. Helsinki
- Kiviniemi L. ym. 2014. Minä mielenterveystyön
tekijänä. Edita. Helsinki
- Holmberg J. 2016. Hoitajana mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä. Edita
- Partanen A., Holmberg J. & Inkinen M. 2015.
Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- AHOT mahdollisuus
- opinnollistamisen mahdollisuus

Työelämäyhteistyö

- yhteistyö eri harjoitteluyksiköiden kanssa
- harjoittelu mahdollista suorittaa hankkeessa

Oppimisympäristö

- mielenterveys- ja päihdehoitotyön yksiköt
- lastensuojelupaikat
- yksityiset ja kolmannen sektorin yksiköt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- harjoittelu koostuu aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroista
- harjoittelun tuntimäärä on 40h/viikko

Sisältö

Opiskelija osaa keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliiniset hoitotaidot ja toimenpiteet sekä osaa toimia hoitotyössä potilaan terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

Opintojakson/osan tavoitteet:
Opiskelija osaa:
- toteuttaa hoidollista vuorovaikutussuhdetta mielenterveys- ja / tai päihderiippuvuutta sairastavan henkilön kanssa
- opiskelija osaa soveltaa mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettista tietoperustaa kliinisessä hoitotyössä

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmät
- hoitosuhde
- lääkehoidon arviointi ja seuranta
- psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoriaopinnot
- lääkelaskut 1 hyväksytysti suoritettu

Arviointimenetelmät

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ja reflektoida eettisiä toimintaperiaatteita
ja arvoja mielenterveys- ja päihdepotilaan
hoitotyössä
- toteuttaa, arvioida ja seurata lääkehoitoa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen asiakkaan /
potilaan kanssa
- ohjattuna soveltaa käytäntöön erilaisia
mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä

Hyväksymisvaatimukset:
- asetetut tavoitteet on saavutettu opiskelijan ja
ohjaajien arvioimina ja arvioinnit on kirjattu Workseediin
- työvuorolomake on liitetty Workseediin
- mahdolliset poissaolojen korvaamiset on suoritettu

Harjoittelun hylkäämiskriteerit:
- epäeettinen toiminta potilasta tai työyhteisöä
kohtaan
- työyhteisötaitojen puute
- potilaan / asiakkaan turvallisuutta vaarantava
toiminta
- opiskelija ei kykene ottamaa vastuuta opiskelustaan
- opiskelija ei saavuta harjoittelujaksolle astettuja
opetussuunnitelman mukaisia ja /tai henkilökohtaisia
tavoitteita

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjut Louhelainen
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena.

Opetusmenetelmät:

- teemapäivän tunnit, luennot
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tietotesti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla: 08.01.2023 - 25.02.2023.


Opintojakson läsnäolo koskee:

- info, opintojakson aloitustunnit 100%
- teemapäivän oppitunnit 80%
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve 100%
- tietotesti 100%

Opintojakson aloitustuntien jälkeen ei opintojaksolle enää voi ilmoittautua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.(Soveltuvin osin)

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) 2021. Psykiatria. Saatavilla Oppiportista LAB-Primon kautta.

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Soveltuvin osin)


Käypä hoito–suositukset


Muu materiaali:

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.(Soveltuvin osin)

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot mahdollisuus.

Työelämäyhteistyö

Hankkeet integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon.

Uusintamahdollisuudet

Tietotesti tehdään opintojakson lopussa ja uusinta mahdollisuus järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä 5op = 135 h (1op = 27h opiskelijan työtä).

Sisältö

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä kanssa. Opiskelija osaa myös toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti eri ympäristöissä.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön historia ja keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen
- hoitosuhde
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät
- tutkittu tieto ja hoitosuositukset

Psykiatrian osuuden sisällön näet Moodlen lääketieteen sivustolta.

Arviointimenetelmät

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4op arviointi hyväksytty - hylätty) muodostuu:

- ennakkotehtävä
- teemapäivätehtävä
- tietotesti
- harjoitus / taitopaja / Osve

Psykiatria (1op hyväksytty - hylätty)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus vastaa tasoa H3.

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
-kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa välttävästi
-esittää, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksen ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
-nimetä rajatusti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- esittää yksittäisiä turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata joitakin tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- oivaltaa ja pystyy kuvaamaan oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti ja perustellen mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
-vertailla yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä laajasti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella laajasti turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti ja perustellen tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksia ja tunnistaa laajasi lääkkeiden haittavaikutuksia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjut Louhelainen
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLABB2V
  Moduuli B2
 • HLPRSH22SMH1
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 1 Lappeenranta
 • HLPRSH22SMH2
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 2 Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähi- ja etäopetuksena. Teoriatunnit toteutuvat etäyhteydellä ja harjoitustunnit lähitunteina.

Opetusmenetelmät:

- teemapäivän tunnit, luennot
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tietotesti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla: 14.08.2023 - 24.09.2023.


Opintojakson läsnäolo koskee:

- info, opintojakson aloitustunnit 100%
- teemapäivän oppitunnit 80%
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve 100%
- tietotesti 100%

Opintojakson aloitustuntien jälkeen ei opintojaksolle enää voi ilmoittautua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.(Soveltuvin osin)

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) 2021. Psykiatria. Saatavilla Oppiportista LAB-Primon kautta.

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Soveltuvin osin)


Käypä hoito–suositukset


Muu materiaali:

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.(Soveltuvin osin)

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot mahdollisuus.

Työelämäyhteistyö

Hankkeet integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon.

Uusintamahdollisuudet

Tietotesti tehdään opintojakson lopussa ja uusinta mahdollisuus järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Lähiopetus
- Verkko

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä 5op = 135 h (1op = 27h opiskelijan työtä).

Sisältö

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä kanssa. Opiskelija osaa myös toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti eri ympäristöissä.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön historia ja keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen
- hoitosuhde
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät
- tutkittu tieto ja hoitosuositukset

Psykiatrian osuuden sisällön näet Moodlen lääketieteen sivustolta.

Arviointimenetelmät

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4op arviointi hyväksytty - hylätty) muodostuu:

- ennakkotehtävä
- teemapäivätehtävä
- tietotesti
- harjoitus / taitopaja / Osve

Psykiatria (1op hyväksytty - hylätty)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus vastaa tasoa H3.

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
-kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa välttävästi
-esittää, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksen ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
-nimetä rajatusti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- esittää yksittäisiä turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata joitakin tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- oivaltaa ja pystyy kuvaamaan oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti ja perustellen mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
-vertailla yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä laajasti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella laajasti turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti ja perustellen tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksia ja tunnistaa laajasi lääkkeiden haittavaikutuksia

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjut Louhelainen
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRC1
  Moduuli C1
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena.

Opetusmenetelmät:

- teemapäivän tunnit, luennot
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tietotesti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla: 14.08.2023 - 24.09.2023.


Opintojakson läsnäolo koskee:

- info, opintojakson aloitustunnit 100%
- teemapäivän oppitunnit 80%
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve 100%
- tietotesti 100%

Opintojakson aloitustuntien jälkeen ei opintojaksolle enää voi ilmoittautua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.(Soveltuvin osin)

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) 2021. Psykiatria. Saatavilla Oppiportista LAB-Primon kautta.

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Soveltuvin osin)


Käypä hoito–suositukset


Muu materiaali:

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.(Soveltuvin osin)

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot mahdollisuus.

Työelämäyhteistyö

Hankkeet integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon.

Uusintamahdollisuudet

Tietotesti tehdään opintojakson lopussa ja uusinta mahdollisuus järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä 5op = 135 h (1op = 27h opiskelijan työtä).

Sisältö

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä kanssa. Opiskelija osaa myös toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti eri ympäristöissä.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön historia ja keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen
- hoitosuhde
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät
- tutkittu tieto ja hoitosuositukset

Psykiatrian osuuden sisällön näet Moodlen lääketieteen sivustolta.

Arviointimenetelmät

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4op arviointi hyväksytty - hylätty) muodostuu:

- ennakkotehtävä
- teemapäivätehtävä
- tietotesti
- harjoitus / taitopaja / Osve

Psykiatria (1op hyväksytty - hylätty)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus vastaa tasoa H3.

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
-kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa välttävästi
-esittää, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksen ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
-nimetä rajatusti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- esittää yksittäisiä turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata joitakin tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- oivaltaa ja pystyy kuvaamaan oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti ja perustellen mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
-vertailla yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä laajasti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella laajasti turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti ja perustellen tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksia ja tunnistaa laajasi lääkkeiden haittavaikutuksia

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjut Louhelainen
 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPREH22SM
  Ensihoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
 • HLABB2V
  Moduuli B2
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu etäopetuksena.

Opetusmenetelmät:

- teemapäivän tunnit, luennot
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tietotesti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla: 8.1. -25.2.2024


Opintojakson läsnäolo koskee:

- teemapäivän oppitunnit 80%
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve 100%
- tietotesti 100%

Opintojakson aloitustuntien jälkeen ei opintojaksolle enää voi ilmoittautua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.(Soveltuvin osin)

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) 2021. Psykiatria. Saatavilla Oppiportista LAB-Primon kautta.

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Soveltuvin osin)

Käypä hoito–suositukset


Muu materiaali:

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.(Soveltuvin osin)

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot mahdollisuus:

- sosiaali- ja terveysalan soveltuva ammattitutkinto
- riittävän pitkä työkokemus mielenterveys- ja / tai päihdehoitotyössä

Työelämäyhteistyö

Hankkeet integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon.

Uusintamahdollisuudet

Tietotesti tehdään opintojakson lopussa ja uusinta mahdollisuus järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä 5op = 135 h (1op = 27h opiskelijan työtä)

Sisältö

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä kanssa. Opiskelija osaa myös toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti eri ympäristöissä.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön historia ja keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen
- hoitosuhde
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät
- tutkittu tieto ja hoitosuositukset

Psykiatrian osuuden sisällön näet Moodlen lääketieteen sivustolta.

Arviointimenetelmät

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4op arviointi hyväksytty - hylätty) muodostuu:

- ennakkotehtävä
- tuntialustustehtävä
- tietotesti
- harjoitus / taitopaja / Osve hyväksytty / hylätty / täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
-kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa välttävästi
-esittää, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksen ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
-nimetä rajatusti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- esittää yksittäisiä turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata joitakin tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- oivaltaa ja pystyy kuvaamaan oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti ja perustellen mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
-vertailla yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä laajasti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella laajasti turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti ja perustellen tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksia ja tunnistaa laajasi lääkkeiden haittavaikutuksia

Ilmoittautumisaika

26.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Paula Ovaska
 • Marjut Lintunen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
 • Nina Hietaranta
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
 • Veera Laiho
Opetusryhmät
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa asiakkaan omahoitoa tukevaa hoitotyötä avoterveydenhuollon ja kotihoidon toimintaympäristöissä
- tehdä itsenäisiä päätöksiä ja perustella niitä asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen
- toteuttaa moniammatillista tiimityötä monikulttuurillisessa asiakastyössä
- tunnistaa ja arvioida riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä työssä selviytymistä
- arvioida asiakaslähtöistä hoitotyötä vastaanottotyössä, sähköisissä palveluissa ja kotihoidossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 9op
Äitiyshuollon simulaatioon liittyvät ennakkotehtävät verkossa 0.5op
Äitiyshuollon simulaatio 0.5op

Ajoitus ja läsnäolo

Äitiyshuollon simulaatiossa 100% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa osoitettu materiaali

Oppimisympäristö

Moodle ja Lappeenrannan kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä

Sisältö

Äitiyshuollon aiheet; Perhesuunnittelu. Pre eklampsia. Lääkkeet ja raskaus. Raskaudenaikaiset verenvuodot. Raskaudenkeskeytys. Seksuaalisuus ja naiseus. Neuvolakortti. Ulkotutkimus. Happiest baby. Matkasynnytyksen hoidon käytännöt ja periaatteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen simulaatioon ja hyväksytysti tehdyt itsenäiset tehtävät

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 47

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Paula Ovaska
 • Nina Hietaranta
 • Marjut Lintunen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
 • Veera Laiho
Opetusryhmät
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Simulaatio 1
 • Simulaatio 2
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Simulaatio R 4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa asiakkaan omahoitoa tukevaa hoitotyötä avoterveydenhuollon ja kotihoidon toimintaympäristöissä
- tehdä itsenäisiä päätöksiä ja perustella niitä asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen
- toteuttaa moniammatillista tiimityötä monikulttuurillisessa asiakastyössä
- tunnistaa ja arvioida riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä työssä selviytymistä
- arvioida asiakaslähtöistä hoitotyötä vastaanottotyössä, sähköisissä palveluissa ja kotihoidossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 9op
Äitiyshuollon simulaatioon liittyvät ennakkotehtävät verkossa 0.5op
Äitiyshuollon simulaatio 0.5op

Ajoitus ja läsnäolo

Äitiyshuollon simulaatiossa 100% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa osoitettu materiaali

Oppimisympäristö

Moodle ja Lappeenrannan kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä

Sisältö

Äitiyshuollon aiheet; Perhesuunnittelu. Pre eklampsia. Lääkkeet ja raskaus. Raskaudenaikaiset verenvuodot. Raskaudenkeskeytys. Seksuaalisuus ja naiseus. Neuvolakortti. Ulkotutkimus. Happiest baby. Matkasynnytyksen hoidon käytännöt ja periaatteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen simulaatioon ja hyväksytysti tehdyt itsenäiset tehtävät

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Ryhmät
 • HLPRTH20S
  Terveydenhoitajakoulutus 20S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.10.2023 - 28.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on prosessi, jota toteutetaan opinnäytetyösuunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tällä laajalla oppimistehtävällä osoitetaan niin kriittisen tutkivan työotteen hallintaa kuin kykyä itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön toteutus, raportointi ja viimeistelyvaiheen ohjaus yksilöllisen aikataulun ja tarpeen mukaisesti.

Opinnäytetyön kielenohjaus:
Osallistu tekstipajaan ja/tai tekstin henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tarvittaessa englanninkielisen abstraktin kirjoittamisen ohjaukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Toteutus- ja viimeistelyvaiheiden tukena opinnäytetyön ohjaajan Moodle-alusta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla (5 op)
Opinnäytetyön suunnittelu (5 op)

Lisätietoja:
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyön arviointi erillisten arviointikriteerien mukaisesti! Tutustuthan arviointikriteereihin jo prosessin alkuvaiheessa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mirka Airesvuo
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolle voi ilmoittautua, kun opiskelija on suorittanut Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen 5 op opintojakson tai se on kesken.

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson voi suorittaa täysin verkossa.
Opintojaksolle hyväksymisen jälkeen opiskelija pääsee toteutuksen Moodleen, jossa on kaikki ohjeet ja materiaali. Jakso kannattaa aloittaa katsomalla info-video (Moodle) ja lukemalla opinnäytetyöohjeet eLabista https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk

Opiskelijalla on mahdollisuus opinnäytetyön suunnitelmavaiheen ohjaukseen verkossa tai kampuksella erikseen määriteltyinä ajankohtina. Ohjausaikataulu löytyy Moodlesta.
Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen kuuluu 1 opintopisteen luentosarja Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen, jonka vaihtoehdot löydät eLabista https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kieli-ja-viestintaopinnot/tietoa-ja-ohjeita-kielten-ja-viestinnan-2

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on auki 1.11.2023-30.5.2024.
Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen. Varaa etukäteen paikka valitsemallesi luentosarjalle: https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle alustalla ilmoitettu materiaali.

Tutustu ja lue huolellisesti etukäteen eLABistä löytyvät ohjeet ja videot:
(https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk)
- LAB Opinnäytetyön ohje AMK
- Arviointikriteerit
- Lomakkeet
- Aikataulu ja valmiin opinnäytetyön palautuspäivät
- Tiedonhakuun ja opinnäytetyön tekemiseen liittyvät videot

Oppimisympäristö

Moodle-alusta

Sisältö

Tavoitteet:

Opiskelija osaa,
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat

Sisältö

- Moodlealustan opinnäytetyön prosessia ja menetelmiä koskeva materiaali ja yksilöohjaus
- Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen itsenäisesti

Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen osion tavoitteena on, että opiskelija osaa laatia ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisen opinnäytetyöraportin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op pitää olla suoritettu hyväksytysti tai opintojakso meneillään suunnitelman aloittamisen rinnalla. Opiskelijan pitää olla suorittanut kolme harjoittelua hyväksytysti ennen kuin hän aloittaa opinnäytetyön suunnitelman.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan eteneminen opinnäytetyössä edellyttää ideapaperin esittämistä ja sen pohjalta tehdyn suunnitelman hyväksymistä. Opintojakson hyväksyminen edellyttää hyväksyttyä suunnitelmaa ja osallistumista opinnäytetyön raportin kirjoittaminen osioon, josta vastaa kielikeskus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Suoritus ei täytä hyväksytyn opintojakson kriteereitä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on palauttanut ideapaperin ja tehnyt sen pohjalta LABin opinnäytetyöohjeita noudattavan opinnäytetyön suunnitelman. Opinnäytetyön aihe ja toteutus huomioivat alakohtaiset erityispiirteet muun muassa tutkimusetiikan ja mahdollisten tutkimuslupien näkökulmasta. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen kurssi on suoritettu.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolle voi ilmoittautua, kun opiskelija on suorittanut Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen 5 op opintojakson tai se on kesken.

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson voi suorittaa täysin verkossa.
Opintojaksolle hyväksymisen jälkeen opiskelija pääsee toteutuksen Moodleen, jossa on kaikki ohjeet ja materiaali. Jakso kannattaa aloittaa katsomalla info-video (Moodle) ja lukemalla opinnäytetyöohjeet eLabista https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk

Opiskelijalla on mahdollisuus opinnäytetyön suunnitelmavaiheen ohjaukseen verkossa tai kampuksella erikseen määriteltyinä ajankohtina. Ohjausaikataulu löytyy Moodlesta.
Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen kuuluu 1 opintopisteen luentosarja Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen, jonka vaihtoehdot löydät eLabista https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kieli-ja-viestintaopinnot/tietoa-ja-ohjeita-kielten-ja-viestinnan-2

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on auki 29.04.2024 - 22.12.2024.
Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen. Varaa etukäteen paikka valitsemallesi luentosarjalle: https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle alustalla ilmoitettu materiaali.

Tutustu ja lue huolellisesti etukäteen eLABistä löytyvät ohjeet ja videot:
(https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk)
- LAB Opinnäytetyön ohje AMK
- Arviointikriteerit
- Lomakkeet
- Aikataulu ja valmiin opinnäytetyön palautuspäivät
- Tiedonhakuun ja opinnäytetyön tekemiseen liittyvät videot

Oppimisympäristö

Moodle-alusta

Sisältö

Tavoitteet:

Opiskelija osaa,
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat

Sisältö

- Moodlealustan opinnäytetyön prosessia ja menetelmiä koskeva materiaali ja yksilöohjaus
- Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen itsenäisesti

Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen osion tavoitteena on, että opiskelija osaa laatia ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisen opinnäytetyöraportin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op pitää olla suoritettu hyväksytysti tai opintojakso meneillään suunnitelman aloittamisen rinnalla. Opiskelijan pitää olla suorittanut kolme harjoittelua hyväksytysti ennen kuin hän aloittaa opinnäytetyön suunnitelman.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan eteneminen opinnäytetyössä edellyttää ideapaperin esittämistä ja sen pohjalta tehdyn suunnitelman hyväksymistä. Opintojakson hyväksyminen edellyttää hyväksyttyä suunnitelmaa ja osallistumista opinnäytetyön raportin kirjoittaminen osioon, josta vastaa kielikeskus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Suoritus ei täytä hyväksytyn opintojakson kriteereitä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on palauttanut ideapaperin ja tehnyt sen pohjalta LABin opinnäytetyöohjeita noudattavan opinnäytetyön suunnitelman. Opinnäytetyön aihe ja toteutus huomioivat alakohtaiset erityispiirteet muun muassa tutkimusetiikan ja mahdollisten tutkimuslupien näkökulmasta. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen kurssi on suoritettu.

Ilmoittautumisaika

05.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Ryhmät
 • HLPRTH21SM
  Terveydenhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on prosessi, jota toteutetaan opinnäytetyösuunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tällä laajalla oppimistehtävällä osoitetaan niin kriittisen tutkivan työotteen hallintaa kuin kykyä itsenäiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutusvaiheessa opinnäytetyön ohjaus yksilöllisen aikataulun ja tarpeen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Toteutusvaiheen tukena opinnäytetyön ohjaajan Moodle-alusta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla (5 op)
Opinnäytetyön suunnittelu (5 op)

Lisätietoja:
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/opinnaytetyo-amk

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyön arviointi erillisten arviointikriteerien mukaisesti! Tutustuthan arviointikriteereihin jo prosessin alkuvaiheessa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
Ryhmät
 • HLPRTH21K
  Terveydenhoitajakoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Imeläinen
 • Heidi Väisänen
 • Teija Maukonen
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä ja omahoidossa sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan / yhteisön hyvinvointia edistävää toimintaa
- soveltaa terveydenhoitajatyön toimintamalleja ja työmenetelmiä asiakaslähtöisesti
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa yhteistyöverkostossa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimia vastuullisesti, suunnitellen, arvioiden ja kehittäen omia projektityön valmiuksiaan

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
 • Sanna Imeläinen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä ja omahoidossa sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan / yhteisön hyvinvointia edistävää toimintaa
- soveltaa terveydenhoitajatyön toimintamalleja ja työmenetelmiä asiakaslähtöisesti
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa yhteistyöverkostossa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimia vastuullisesti, suunnitellen, arvioiden ja kehittäen omia projektityön valmiuksiaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Työelämässä toteutettava projektiharjoittelu linkittyy asiakaslähtöisen terveydenhoitajatyön opintojaksolle. Projektiharjoittelu koostuu perehtymisestä, suunnittelusta, valmisteluista, toteuttamisesta ja kirjallisesta loppuraportista.

Harjoittelujaksoista on oma erillinen ohjeistus lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana.
Huomioithan, että projektiharjoittelua ei varata JOBIILIsta!

Ajoitus ja läsnäolo

Projektiharjoittelun kokonaisuus suoritetaan toteutuksen puitteissa.

Työelämäyhteistyö

Projektiharjoittelu toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiharjoittelun kokonaisuus on yhteensä 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Projektiharjoittelun sisältö vastaa opintojakson tavoitteisiin:
- auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä ja omahoidossa sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan / yhteisön hyvinvointia edistävää toimintaa
- soveltaa terveydenhoitajatyön toimintamalleja ja työmenetelmiä asiakaslähtöisesti
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa yhteistyöverkostossa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimia vastuullisesti, suunnitellen, arvioiden ja kehittäen omia projektityön valmiuksiaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Asiakaslähtöisen terveydenhoitajatyön opintojakson teoriaopinnot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty projektiharjoittelu on suoritettu harjoittelujen perusperiaatteiden ja annettujen ohjeistusten mukaisesti. Projektiharjoittelu on yhtenäinen kokonaisuus, joka sisältää perehtymisen, suunnittelun, valmistelut, toteutuksen ja johdonmukaisen kirjallisen loppuraportin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Kylliäinen
 • Tarja Rummukainen
 • Paula Ovaska
 • Nina Hietaranta
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätauti-kirurgisen asiakkaan hoitotyötä
- toteuttaa asiakkaan lääke- ja nestehoitoa turvallisesti
- toteuttaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta
- soveltaa hoitotyön menetelmiä ja kuntouttavaa työotetta hoitoprosessin kaikissa vaiheissa turvallisesti
- edistää myönteistä asiakaskokemusta
- kirjata asiakkaan hoitotyön prosessia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tarja Rummukainen
 • Paula Ovaska
Ryhmät
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätauti-kirurgisen asiakkaan hoitotyötä
- toteuttaa asiakkaan lääke- ja nestehoitoa turvallisesti
- soveltaa hoitotyön menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa turvallisesti
- osallistaa ja sitouttaa asiakasta omahoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen
- arvioida oman toiminnan vaikutusta moniammatillisessa työyhteisössä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Tuomenoksa
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Marjut Lintunen
Ryhmät
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta