Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 24S, monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTITVT24SV)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 23S, monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTITVT23SV)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 22S, monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTITVT22SV)

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 23K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(TLTITVT23KM)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 21S, monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tunnus
(TVT21SVLTI)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot
Tunnus
(TVT20SVLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Orientaatiopäivät tammikuussa Lappeenrannan kampus/etä
- Tulokeskustelu vertaisryhmissä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu
- Ammatillisen kasvun lukujärjestyksen mukaisesti tunnit

Opiskelija
- osallistuu opintoja koskevaan perehdytykseen (orientaatio, infot, tapahtumat, tutortunnit, yksilö- ja ryhmätapaamiset).
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvuaan
- tekee oman Hopsinsa.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Sisältö

Sosionomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävät:
SWOT & Hops

Tulokeskustelu vertaisryhmässä ja henkilökohtainen HOPS-keskustelu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023, tunteja on joka toinen viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 27 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta.

Sisältö

HOPS:in suunnittelu opintojen ajaksi & LAB:in ajankohtaiset asiat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Annettujen tehtävien teko hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on joka toinen viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 27 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta.

Sisältö

HOPS:in suunnittelu opintojen ajaksi & LAB:in ajankohtaiset asiat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Annettujen tehtävien teko hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Opintojakso sisältää koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu kolmannella lukukaudella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 3:
1. Henkilökohtainen eHops Peppiin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan annettujen tehtävien teko hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on joka toinen viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 27 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta.

Sisältö

HOPS:in suunnittelu opintojen ajaksi & LAB:in ajankohtaiset asiat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Annettujen tehtävien teko hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia projektiryhmän jäsenenä tietoverkkoasiantuntijan tehtävissä
- ohjata ja johtaa muita tietoverkkojen asiantuntijoita omalla erityisosaamisalueellaan
- tehdä johtopäätöksiä asiakasprojektin onnistumisesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus ja kokoukset verkossa tai mahdollisesti paikanpäällä.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, mutta myös tallenteiden avulla opintojaksoa on mahdollista suorittaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat materiaalit sekä ohjeet Moodle oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Enimmäkseen pienryhmissä tehtävät teemoittain vaihtuvat viikkotehtävät, sekä henkilökohtaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn. Mahdollisesti tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista oppimistehtävistään.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä tavoitteiden ja työkalujen käytön opettelussa ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä tietoliikenteen perusteiden ja tietoturvan tietopohjaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti osaamistaan oppimistehtävien suorituksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan oppimistehtävien suorituksessa sekä laajentaa tietopohjaa annettujen esimerkkien ulkopuolelta. Opiskelija osaa valita oppimistehtävän kannalta sopivimmat työkalu ja menetelmät, sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja tekemilleen valinnoille.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tuottaa ja editoida videoita 
- tuottaa ja editoida ääntä 
- tuottaa audivisuaalisen tuotoksen jälkikäsittelyn
- analysoida ja kategorisoida median jakelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja pienryhmissä ja yksilötehtävinä toteutettavat oppimistehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Oppimisympäristö

LAB-ammattikorkeakoulun sähköiset oppimisympäristöt (Moodle, Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op joka vastaa n. 135 h työtä. Tästä opetusta on n. 56h ja loppu opiskelijan omaa työtä.

Sisältö

Opintojaksolla opit perustiedot videokameroiden tekniikasta, kuvanmuodostuksesta, optiikan vaikutuksesta kuvanlaatuun ja tutustut koulun kalustoon jota opintojaksolla käytetään. Opintojaksolla kerrotaan myös perusteita kuvailmaisuun liittyvistä tekijöistä kuten sommittelusta, tarinan kuljettamisesta, ihmisen kuvaamisesta, jne.
Opinnoissa tutustutaan myös ammattitason videoeditointisovelluksen käyttöön ja opitaan perustasolla videoiden leikkaamisen, värimäärittelyn ja värikorjailun sekä äänen käsittelyn työnkulku. Kurssin lopputyönä tehdään ryhmätyönä toteutettava lyhyt videotuotos.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia. Opintojaksolle otetaan 5 avoimen amk:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu hyväksyttyihin harjoitustöihin sekä aktiiviseen osallistumiseen.
Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu ryhmän toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistaan annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä. Osaa hankkia tarvittavaa lisätietoa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu aktiivisesti ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän jäsenten suoriutumista tehtävistään. Osaa kehittää omaa osaamistaan ja soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Erjaleena Koljonen
 • Minna Asplund
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa ja ilmiöiden ennustamisessa.
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- osaa visualisoida dataa sen ominaisuuksien tunnistamiseksi, analyysin
tulkitsemiseksi ja jatkokäsittelyn helpottamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmänä on luennot, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.
Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom. Toteutetaan etäopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 10-12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti ja vaadittavat tehtävät.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on 96.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 270 tunniksi.

Sisältö

Kurssi pitää sisällään
- todennäköisyyslaskennan perusteet
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- regressioanalyysi ja aikasarjat
- R analytiikan käyttö
- datan esittämisen teoriaa
- datan visualisointi web-ympäristössä
- datan visualisointi Power BI:llä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa ja tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Minna Asplund
 • Erjaleena Koljonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa ja ilmiöiden ennustamisessa.
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- osaa visualisoida dataa sen ominaisuuksien tunnistamiseksi, analyysin
tulkitsemiseksi ja jatkokäsittelyn helpottamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmänä on luennot, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.
Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom. Toteutetaan etäopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 10-12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti ja vaadittavat tehtävät.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on 96.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 270 tunniksi.

Sisältö

Kurssi pitää sisällään
- todennäköisyyslaskennan perusteet
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- regressioanalyysi ja aikasarjat
- R analytiikan käyttö
- datan esittämisen teoriaa
- datan visualisointi web-ympäristössä
- datan visualisointi Power BI:llä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa ja tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä verkko-oppimisympäristöissä
- raportoida ja analysoida tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja hyödyntäen
- valita sopivan pilviympäristönpalvelun tarpeen mukaan ja toimia siellä osana ryhmää
- tehdä käytännön projektista digitaalisen median elementtejä hyödyntävän esityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Osaamistavoitteiden mukainen

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä suoritettavan sisällön pohjalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella sulautetun tietokoneen
- toteuttaa käytännössä sulautetun tietokoneen
- analysoida ja tulkita toteutetun sulautetun tietokoneen prosessin vaiheita ja lopputulosta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite/sovellus, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Projektin tueksi järjestetään ohjausta ja katselmuksia. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Projektityötä voi tehdä ryhmissä myös muina aikoina ryhmän sopimukseen mukaan ilman ohjausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Luokka ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta. Vaaditut kurssitehtävät tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Sisältö: Sulautettujen järjestelmien projekti sopimuksen mukaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

IoT ja sulautettujen järjestelmien moduulin tiedot

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki moduulin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ismo Jakonen
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa 2d ja 3d pelejä eri pelialustoille
- käyttää hyväkseen pelimoottorien fysiikoita
- käyttää hyväkseen matematiikkaa ja fysiikkaa pelidynamiikan toteuttamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sisältö: Pelimoottori Unity3d edistykselliset ominaisuudet. Opintojakso toteutetaan laboratorio työskentelynä, joka sisältää tietoiskuja, käytännön harjoituksia, itsenäistä tiedonhankintaa sekä soveltamista. Oppimisympäristö on verkossa oleva tietokone, jossa voidaan kehittää pelejä Unity3d pelimoottorilla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa syyskuun alussa ja loppuu joulukuussa. Laboratorioharjoitukset pidetään kerran viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Unity3d dokumentaatio ja API kuvaukset. Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen todentaminen esim. käytännön peliprojektin avulla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet sekä Unity3d Game Programming Essentials tai vastaavat tiedot.
Toteutukselle otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, palautettavat harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen minimivaatimusten mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen vaatimusten mukaisesti ja etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja/toteutustapoja. Käyttää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia. Lähdekoodi on siistiä ja käytettävyys hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen vaatimusten mukaisesti ja ylittää asiakkaan odotukset. Etsii ja analysoi kriittisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja/toteutustapoja. Lähdekoodi on täysin kommentoitu ja siistiä. Käytettävyys on erinomaisella tasolla. Lopputulos on visuaalisesti näyttävä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ismo Jakonen
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa 2d ja 3d pelejä eri pelialustoille
- käyttää hyväkseen pelimoottorien fysiikoita
- käyttää hyväkseen matematiikkaa ja fysiikkaa pelidynamiikan toteuttamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sisältö: Pelimoottori Unity3d edistykselliset ominaisuudet. Opintojakso toteutetaan laboratorio työskentelynä, joka sisältää tietoiskuja, käytännön harjoituksia, itsenäistä tiedonhankintaa sekä soveltamista. Oppimisympäristö on verkossa oleva tietokone, jossa voidaan kehittää pelejä Unity3d pelimoottorilla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa tammikuun alussa ja loppuu huhtikuussa. Laboratorioharjoitukset pidetään kerran viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Unity3d dokumentaatio ja API kuvaukset. Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen todentaminen esim. käytännön peliprojektin avulla

Sisältö

Kurssilla perehdytään Unity-pelimoottorin edistyksellisiin ominaisuuksiin. Opiskelijoilta edellytetään Unity-pellimoottorin perusteiden osaamista. Opintojakso toteutetaan laboratorio työskentelynä, joka sisältää tietoiskuja, käytännön harjoituksia, itsenäistä tiedonhankintaa sekä soveltamista. Oppimisympäristö on verkossa oleva tietokone, jossa voidaan kehittää pelejä Unity pelimoottorilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet sekä Unity3d Game Programming Essentials tai vastaavat tiedot.
Toteutukselle otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, palautettavat harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen minimivaatimusten mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen vaatimusten mukaisesti ja etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja/toteutustapoja. Käyttää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia. Lähdekoodi on siistiä ja käytettävyys hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa harjoitukset/peliprojektin annettujen vaatimusten mukaisesti ja ylittää asiakkaan odotukset. Etsii ja analysoi kriittisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja/toteutustapoja. Lähdekoodi on täysin kommentoitu ja siistiä. Käytettävyys on erinomaisella tasolla. Lopputulos on visuaalisesti näyttävä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää graafisen viestinnän merkityksen viestinnässä
- suunnitella sisältöjä graafisen viestinnän keinoin
- toteuttaa sisältöjä graafisen viestinnän keinoin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot pidetään kerran viikossa lukujärjestyksen mukaisesti.
Luennot pidetään mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti sekä lähiopetuksena että etäopetuksena. Luennot tallennetaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutusaika 8.1- 26.4.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistojen toimittajien ja verkostojen materiaalit.
Moodle:ssa oleva aineisto (https://moodle.lut.fi/)

Oppimisympäristö

Tietotekniikan laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja ja työskentelyaikaa yhteensä 4h viikossa, Kokonaistyöaika 135h

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyn perusteisiin sekä harjoitellaan digitaalisen materiaalin luontia erilaisten harjoistustöiden avulla. Opetus tapahtuu Adoben tuotteilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opetus toteutetaan englanniksi jos toteutukselle on tulossa kv-opiskelijoita

Arviointimenetelmät

Arviointi suoritetaan palutettavien harjoitustöiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja luoda kurssilla käytettyjen ohjelmistojen perusominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti käyttää ja hyödyntää kurssilla käytettyjen ohjelmistojen ominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytetyt ohjelmistot ammattimaisesti ja pystyy soveltamaan saamiaan oppeja myös muiden ohjelmistojen käytössä. Palautettavien harjoitustöiden visuaalinen ulkoasu hyvin toteutettu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää hajautuksen ja tiedonsiirron perusteet sulautetuissa järjestelmissä
- selittää ohjelmistojen perushajautusmenetelmät sekä -toteutusprotokollat
- suunnitella ja toteuttaa hajautetun sovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ja oma aktiivisuus on suotavaa, sitä seurataan ja se vaikuttaa arviointiin. Opintojaksolla on noin 4 tuntia viikossa, ja se ajoittuu koko syyslukukaudeksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa.

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa. Kurssilla edellytetään oman koneen teho-käyttöä ja järjestelmänvalvojan tunnukset on hyvä olla käytössä kurssin aikana. Käytettävä tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac-pohjainen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 55.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Kurssilla opitaan kehittämään hajautettuja Linux pohjaisia järjestelmiä ja niissä tarvittavia teknologioita.
Ajankohtaisia teemoja ovat mm:
- konttiteknologiat ohjelmistokehityksessä
- kommunikointi TCP/IP pinossa
- data representation and network byte order
- protocol buffers and gRPC operation

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

c-kielen perusteet

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää käytettävissä olevia tietolähteitä itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa niitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina. Opiskelija osallistuu luennoilla tapahtuvaan keskusteluun ja pohdintoihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä. Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne täyttävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia johtavana ohjelmistoasiantuntijana monialaisissa peli- ja mobilikehitysprojekteissa
- suunnitella ja toteuttaa hybridi mobiilisovelluksen
- suunnitella ja toteuttaa responsiivisia Mobile first ja SPA sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom/tietokoneluokka.
Toteutetaan hybridinä: lähiopetuksena ja verkossa.
Oppimismenetelminä käytetään luennointia, sekä pakollisia että vapaaehtoisia ryhmä- ja yksilötöitä.
Osa oppitunneista käytetään koodaamiseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on viikoittain kolme-neljä tuntia opetusta koko kevään ajan. Läsnäolo on suotava.
Aktiivinen osallistuminen edellyttää läsnäoloa ja osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista.
Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittaessa näyttö.

Työelämäyhteistyö

-

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisalusta Moodle, etätyökalu Zoom sekä luokkatila lukujärjestyken mukaan.
Etäosallistuminen vatii oman tietokonee, johon on ylläpitäjän oikeudet. Lisäksi olisi suotavaa
että käytössä on toinen näyttö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu olevan keskimäärin 135 tuntia.

Sisältö

Kurssilla opitaan kehittämään mobiilisovelluksia ja niissä tarvittavia teknologioita.
Ajankohtaisia teemoja ovat mm:
- Hybridimobiiliohjelmoinnin periaatteet, käytännöt, työkalut sekä kehysohjelmistot.
- Cross-platform kehitys toteutetaan React-Native ohjelmistokehyksellä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille.
Opiskelijalta edellytetään ohjelmoinnin perustietoja ja taitoja sekä lisäksi www-teknologian perusteiden osaamista. Suuri osa ohjelmista tehdään Typescript(Javascript) kielillä mobiili ympäristössä. Relaatiotietokantojen perusteiden osaamisesta on myös hyötyä.

Edeltävä osaaminen:
Ohjelmoinnin perusteet, olio-ohjelmoinnin perusteet.
Www-perusteet, html- sekä css-osaaminen.Javascript/Typescript peruseet.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää käytettävissä olevia tietolähteitä itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa niitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina. Opiskelija osallistuu luennoilla tapahtuvaan keskusteluun ja pohdintoihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä. Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne täyttävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sähkötekniikan perusteet ja peruskomponentit
- analogia- ja digitaalielektroniikan perusteet
- hyödyntää tilastollisten menetelmien ja todennäköisyyden perusteita ICT:ssä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja loppuesitys

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi-opetus ja zoom syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kerrotaan tunnilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan tunnilla

Oppimisympäristö

Luokka, zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op 132h

Sisältö

Sähkö, analogia ja digitaalielektroniikan perusteet. Tilastollisten menetelmien ja todennäköisyyden perusteet. Paikkatiedon perusteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan fysiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmätyöt ja tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, fysiikan ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti fysiikan ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut fysiikan ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sähkötekniikan perusteet ja peruskomponentit
- analogia- ja digitaalielektroniikan perusteet
- hyödyntää tilastollisten menetelmien ja todennäköisyyden perusteita ICT:ssä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja loppuesitys

Ajoitus ja läsnäolo

zoom kevät 24

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kerrotaan tunnilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan tunnilla

Oppimisympäristö

zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op 132h

Sisältö

Sähkö, analogia ja digitaalielektroniikan perusteet. Tilastollisten menetelmien ja todennäköisyyden perusteet. Paikkatiedon perusteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan fysiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmätyöt ja tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, fysiikan ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti fysiikan ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut fysiikan ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää IoT kehitysympäristöjä ja järjestelmiä
- suunnitella ja toteuttaa IoT järjestelmiä
- analysoida IoT kehitysympäristöjä ja järjestelmiä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia asiantuntijana asiakasprojektissa
- johtaa tiimiä asiakasprojektissa
- huomioida asiakasprojektin liiketoiminnallisen kannattavuuden

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia yksinkertaisessa sulautetussa IoT kehitysprojektissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen sulautetun IoT laitteen
- selittää IoT pipelinen perustoiminnan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta. Opintojakso sisältää lisäksi henkilökohtaisia tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu syksy 23
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Digitaalielektroniikan soveltaminen
Sulautettu ohjelmointi pythonilla
Sulautetun järjestelmän suunnitteluprosessi
IoT pipeline
IoT tietoverkkojen perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat sekä Projektitoiminnan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista sekä opiskelijan henkilökohtaiset tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta kurssin osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ja ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ja ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ja ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 09.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Karri Miettinen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia yksinkertaisessa sulautetussa IoT kehitysprojektissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen sulautetun IoT laitteen
- selittää IoT pipelinen perustoiminnan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta. Opintojakso sisältää lisäksi henkilökohtaisia tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu kevät 24
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Digitaalielektroniikan soveltaminen
Sulautettu ohjelmointi pythonilla
Sulautetun järjestelmän suunnitteluprosessi
IoT pipeline
IoT tietoverkkojen perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat sekä Projektitoiminnan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista sekä opiskelijan henkilökohtaiset tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta kurssin osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ja ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ja ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan ja ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa standardeja tiedonsiirtoprotokollia käyttävän sulautetun IoT-laitteen
- toteuttaa pilvipalveluna IoT keskittimen ja yksinkertaisen tiedon analysointi- ja visualisointisovelluksen
- osaa käyttää hyväkseen yksikkötestaustyökaluja ohjelmiston laadun varmistamiseksi
- osaa toimia johtavana ohjelmistoasiantuntijana monialaisissa IoT-kehitysprojekteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään case-pohjaista soveltavaa toteuttamista. Tunneilla voi olla tietoiskumaisia osioita ajankohtaisista asioista.
Suurin osa ajasta menee harjoitustyön/tehtävän suunnitteluun, toteuttamisen ja testaukseen.

Opintojaksolla toteutetaan pienryhmissä projekti, jossa tuotetaan sulautettu ohjelmisto, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Projektin tueksi järjestetään ohjausta ja katselmuksia. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisellä kerralla. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun ohjelmiston dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunteja on viikottain syyslukukauden loppuosalla, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Projektityötä voi tehdä ryhmissä myös muina aikoina ryhmän sopimukseen mukaan ilman ohjausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä sekä sovellettava oppimiaan asioita käytännössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

Case osuus voi olla toimeksianto teollisuudesta

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa. Kurssilla edellytetään oman koneen teho-käyttöä ja järjestelmänvalvojan tunnukset on hyvä olla käytössä kurssin aikana. Käytettävä tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac-pohjainen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 40.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 136 tunniksi.

Sisältö

Kurssilla opitaan kehittämään sulautettujen järjestelmien ohjelmistoja case'n avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet, olio-ohjelmoinnin perusteet, c/c++ kielen perusteet

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla. Opiskelija osallistuu välttävästi ryhmän toimintaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää käytettävissä olevia tietolähteitä itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa niitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina. Opiskelija osallistuu luennoilla tapahtuvaan keskusteluun sekä ryhmän toimintaan ja pohdintoihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä. Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun ja ryhmän toimintaan, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne täyttävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää IoT tiedonsiirtojärjestelmien teknologiat
- kuvailla IoT tiedonsiirtojärjestelmät
- suunnitella ja toteuttaa IoT tiedonsiirtojärjestelmät tietoturvallisesti
- Cisco CCNA vastaavat tiedot ja taidot (5-15 op)

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset verkossa englanniksi

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta.

Sisältö

Työskentely ja soveltaminen kurssille valituilla työkaluilla. Cisco CCNA

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Avoimen opiskelijoita voi tulla kurssille 5 kpl

Arviointimenetelmät

Tentit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tenteistä alle 60%

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tenteistä 60%

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tenteistä 75%

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tenteistä 90%

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa pienryhmässä (TVT) ja ratkaista tehtäviä yhdessä
- yleistää sulautetun järjestelmän suunnittelun alkeet
- selittää (reaaliaikaisen) käyttöjärjestelmän perusperiaatteet ja –rakenteet
- selittää mikroprosessoriarkkitehtuurit ja mikroprosessorityypit
- selittää perustiedonsiirtotavat
- arvioida yksinkertaisia piirikaavioita ja elektroniikan dokumentteja
- kategorisoida IoT::ia ja sulauttettuja järjestelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta. Opintojaksolla on myös opiskelijan henkilökohtaisia tuotoksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu lokakuu.2023
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista tehdään nauhoitteet tai lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Projektityöskentely ryhmissä
Mikroprosessorit
Piirikaaviot ja dokumentit
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi C-kielellä
IoT tietoverkot ja protokollat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet sekä IoT perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista sekä henkilökohtaiset tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta kurssin osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehdyt tuotokset täyttävät pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio). Henkilökohtaiset tuotokset täyttävät tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla. Henkilökohtaiset tuotokset täyttävät tehtävänannon kriteerit ja ovat innovatiivisia.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaalihenkilö_TVT_01 Virtuaaliopettaja (LAB)
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
 • Antti Jokinen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa pienryhmässä (TVT) ja ratkaista tehtäviä yhdessä
- yleistää sulautetun järjestelmän suunnittelun alkeet
- selittää (reaaliaikaisen) käyttöjärjestelmän perusperiaatteet ja –rakenteet
- selittää mikroprosessoriarkkitehtuurit ja mikroprosessorityypit
- selittää perustiedonsiirtotavat
- arvioida yksinkertaisia piirikaavioita ja elektroniikan dokumentteja
- kategorisoida IoT::ia ja sulauttettuja järjestelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta. Opintojaksolla on myös opiskelijan henkilökohtaisia tuotoksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu k23
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista tehdään nauhoitteet tai lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Projektityöskentely ryhmissä
Mikroprosessorit
Piirikaaviot ja dokumentit
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi C-kielellä
IoT tietoverkot ja protokollat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet sekä IoT perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista sekä henkilökohtaiset tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta kurssin osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehdyt tuotokset täyttävät pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio). Henkilökohtaiset tuotokset täyttävät tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla. Henkilökohtaiset tuotokset täyttävät tehtävänannon kriteerit ja ovat innovatiivisia.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä elektroniikan peruskytkentöjä
- toteuttaa yksinkertaisen IoT-kokonaisuuden
- toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän ohjelmiston tähän soveltuvalla ohjelmointikielellä
- toteuttaa käyttöjärjestelmäkutsuja käyttävän yksinkertaisen sovelluksen
- tulkita IoT:in ja sulautettujen järjestelmien käyttöä eri sovellutuskohteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu noin joulukuu 23
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista ei tehdä nauhoitteita vaan mahdollisuuksien mukaan lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Elektroniikkakytkentöjen toteutus ja dokumentointi
Sulautetun järjestelmän hardwaren toteutus ja dokumentointi
Sulautetun ohjelmiston ja IoT tiedonsiirron toteutus ja dokumentointi
IoT tietoturva ja pipeline
Sulautetun järjestelmän suunnittelu, toteutus ja dokumentointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet, IoT perusteet, IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet sekä IoT:in ja sulauttettujen järjestelmien suunnittelu

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaalihenkilö_TVT_01 Virtuaaliopettaja (LAB)
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
 • Antti Jokinen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä elektroniikan peruskytkentöjä
- toteuttaa yksinkertaisen IoT-kokonaisuuden
- toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän ohjelmiston tähän soveltuvalla ohjelmointikielellä
- toteuttaa käyttöjärjestelmäkutsuja käyttävän yksinkertaisen sovelluksen
- tulkita IoT:in ja sulautettujen järjestelmien käyttöä eri sovellutuskohteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu syksy 24
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista ei tehdä nauhoitteita vaan mahdollisuuksien mukaan lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Elektroniikkakytkentöjen toteutus ja dokumentointi
Sulautetun järjestelmän hardwaren toteutus ja dokumentointi
Sulautetun ohjelmiston ja IoT tiedonsiirron toteutus ja dokumentointi
IoT tietoturva ja pipeline
Sulautetun järjestelmän suunnittelu, toteutus ja dokumentointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet, IoT perusteet, IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet sekä IoT:in ja sulauttettujen järjestelmien suunnittelu

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida elektroniikan peruskytkentöjä
- suunnitella yksinkertaisen IoT-kokonaisuuden
- suunnitella yksinkertaisen sulautetun järjestelmän ohjelmiston tähän soveltuvalla ohjelmointikielellä
- suunnitella käyttöjärjestelmäkutsuja käyttävän yksinkertaisen sovelluksen
- analysoida ja kategorisoida IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu (noin) marraskuu.2022
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista ei tehdä nauhoitteita vaan mahdollisuuksien mukaan lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Elektroniikkasuunnittelun perusteet ja dokumentointi
Sulautetun järjestelmän hardwaresuunnittelu ja dokumentointi
Laitteistorajapintojen ja rinnakkaisuuden suunnittelu ja toteutus sulautetussa ohjelmistossa
IoT tiedonsiirtoteknologiat ja pilivipalvelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet, IoT perusteet sekä IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • LAB_virtuaalihenkilö_TVT_01 Virtuaaliopettaja (LAB)
 • Tommi Veijalainen
 • Antti Jokinen
 • Antti Jokinen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- dokumentoida elektroniikan peruskytkentöjä
- suunnitella yksinkertaisen IoT-kokonaisuuden
- suunnitella yksinkertaisen sulautetun järjestelmän ohjelmiston tähän soveltuvalla ohjelmointikielellä
- suunnitella käyttöjärjestelmäkutsuja käyttävän yksinkertaisen sovelluksen
- analysoida ja kategorisoida IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu (noin) k24
Läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätön ja muilla tunneilla erittäin suotavaa. Opettajien tukitunneista ei tehdä nauhoitteita vaan mahdollisuuksien mukaan lyhennetyt koosteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa näyttö

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa keskimäärin 123 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Elektroniikkasuunnittelun perusteet ja dokumentointi
Sulautetun järjestelmän hardwaresuunnittelu ja dokumentointi
Laitteistorajapintojen ja rinnakkaisuuden suunnittelu ja toteutus sulautetussa ohjelmistossa
IoT tiedonsiirtoteknologiat ja pilivipalvelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet, IoT perusteet sekä IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa modernin web-sovelluksen
- toteuttaa asynkronisen web-sovelluksen
- käyttää yleisimpiä sovelluskehyksiä web-sovelluksen toteuttamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ja oma aktiivisuus on suotavaa, sitä seurataan ja se vaikuttaa arviointiin. Opintojaksolla on noin 2 x 2 tuntia viikossa, ja se ajoittuu syyslukukauden jälkimmäiselle puoliskolle (vko 44 alkaen jouluun asti).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittavissa.

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa. Kurssilla edellytetään oman koneen teho-käyttöä ja järjestelmänvalvojan tunnukset on hyvä olla käytössä kurssin aikana. Käytettävä tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac-pohjainen.
Toinen näyttö olisi suotavaa olla käytössä tuntien aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 33.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 80 tunniksi.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy Web-palvelun toteutuksessa (selain) tarvittaviin sovelluskehyksiin (Frameworks).
Selaimen frameworkeina on käytössä Angular (tai vastaava).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

www-teknologiat, ohjelmoinnin perusteet, Javascript/typescript perusteet.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää käytettävissä olevia tietolähteitä itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa niitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina. Opiskelija osallistuu luennoilla tapahtuvaan keskusteluun ja pohdintoihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä. Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne täyttävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Minna Asplund
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää hyväkseen sekä ohjauttua että ohjaamatonta koneoppimista tarkoituksenmukaisella tavalla
- toteuttaa koneoppimismallin sovittamisen
- hyödyntää pilvipalvelujen tarjontaa
- huomioida viranomaisten ja teknologiateollisuuden eettisiä ohjeita
- hyödyntää olemassa olevia koneoppimisen ekosysteemejä ja laitteistoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 56.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

- Koneoppimisen periaatteita.
- Ohjattu ja ohjaamaton koneoppiminen.
- Koneoppimista sekä R analytiikalla että Python ohjelmoinnilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.
- Datan analysointi ja visualisointi, tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Matti Welin
 • Minna Asplund
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää hyväkseen sekä ohjauttua että ohjaamatonta koneoppimista tarkoituksenmukaisella tavalla
- toteuttaa koneoppimismallin sovittamisen
- hyödyntää pilvipalvelujen tarjontaa
- huomioida viranomaisten ja teknologiateollisuuden eettisiä ohjeita
- hyödyntää olemassa olevia koneoppimisen ekosysteemejä ja laitteistoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on suotavaa.
Opintojaksolla on 12 tuntia viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 56.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

- Koneoppimisen periaatteita.
- Ohjattu ja ohjaamaton koneoppiminen.
- Koneoppimista sekä R analytiikalla että Python ohjelmoinnilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen:
- Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
- Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.
- Datan analysointi ja visualisointi, tai vastaava osaaminen.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä.
Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ylittävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää verkkotopologian ja teknologian vaikutuksen datasiirron suorituskykyyn
- hyödyntää lähiverkon palveluita omassa työskentelyssään
- käyttää verkon analysointityökaluja ja todentaa verkkoprotokollien toimintaa
- hallita työasema-/palvelinkohtaista palomuuria, sekä ymmärtää tietoliikenteen suodatuksen perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, mutta myös tallenteiden avulla opintojaksoa on mahdollista suorittaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat materiaalit sekä ohjeet Moodle oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Enimmäkseen pienryhmissä tehtävät teemoittain vaihtuvat viikkotehtävät, sekä muutama henkilökohtainen tehtävä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.
Mahdollisesti tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista oppimistehtävistään.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä tavoitteiden ja työkalujen käytön opettelussa ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä tietoliikenteen perusteiden ja tietoturvan tietopohjaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti osaamistaan oppimistehtävien suorituksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan oppimistehtävien suorituksessa sekä laajentaa tietopohjaa annettujen esimerkkien ulkopuolelta. Opiskelija osaa valita oppimistehtävän kannalta sopivimmat työkalu ja menetelmät, sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja tekemilleen valinnoille.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää 3D-mallien perusrakenteen
- hyödyntää 3D-malleja eri käyttötarkoituksissa
- luoda ja muokata 3D-malleja käyttäen erilaisia tekniikoita
- luoda ja muokata 3D-mallien materiaaleja
- käyttää 3D-mallinnusohjelman perusominaisuuksia
- luoda digitaalisia visualisointeja
- analysoida mallintamisen merkitystä eri käyttötarkoituksissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot pidetään kerran viikossa lukujärjestyksen mukaisesti.
Luennot pidetään mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti sekä lähiopetuksena että etäopetuksena. Luennot tallennetaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutusaika 8.1- 26.4.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistojen toimittajien ja verkostojen materiaalit.
Moodle:ssa oleva aineisto (https://moodle.lut.fi/)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen todentaminen aikaisemmilla 3D-mallinuksilla

Oppimisympäristö

Tietotekniikan laboratorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja ja työskentelyaikaa yhteensä 4h viikossa, Kokonaistyöaika 135h

Sisältö

Kurssilla tutustutaan 3D-mallinnuksen perusteisiin sekä harjoitellaan 3D-mallinnusta erilaisten harjoistustöiden avulla. Opetus tapahtuu Blender-ohjelmistolla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toteutukselle otetaan 5 avoimen opiskelijaa
Opetus toteutetaan englanniksi jos toteutukselle on tulossa kv-opiskelijoita

Arviointimenetelmät

Arviointi suoritetaan palutettavien harjoitustöiden perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja luoda kurssilla käytettyjen ohjelmistojen perusominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti käyttää ja hyödyntää kurssilla käytettyjen ohjelmistojen 3D-mallinnusominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

piskelija hallitsee kurssilla käytetyt ohjelmistot ammattimaisesti ja pystyy soveltamaan saamiaan oppeja myös muiden ohjelmistojen käytössä. Palautettavien harjoitustöiden visuaalinen ulkoasu hyvin toteutettu.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella natiivin mobiilisovelluksen
- toteuttaa natiivin mobiilisovelluksen
- vertailla hybridi ja natiivi mobiilisovellusten eroja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointidemonstraatiot tunneilla-

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot maanantaisin klo 8:15-11:00 alkaen 16.1.2023. Luennot luokassa M19_224 sekä online zoom-työkalun avulla. Linkki löytyy kurssin moodle-sivulla. https://moodle.lut.fi.
Läsnäolo suotavaa mutta tallennelinkit tulevat moodle-sivulle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit kurssin moodle-sivulla.

Oppimisympäristö

https://moodle.lut.fi

Sisältö

Luomme android-sovelluksia käyttäen Android Studio -työkalua. Suositellaan asennettavaksi etukäteen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Java-ohjelmointiosaaminen suositeltavaa.

Arviointimenetelmät

Pakolliset harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Harjoitustöiden minimivaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustöiden minimivaatimukset täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustöiden kaikki toiminnalliset vaatimukset täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustöiden kaikki toiminnalliset vaatimukset täyttyvät ja on noudatettu hyvää ohjelmointitapaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä ja nimetä oheiselektroniikkaa
- yhdistää analogia ja digitaalikomponentteja
- arvioida digitaali- ja analogiaelektroniikan vaatimuksia EMC ja piirilevysuunittelussa
- tulkita oheiselektroniikan käyttämisestä eri käyttötarkoituksissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Verkko

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta. Vaaditut kurssitehtävät tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sulautetuissa tietokoneissa tarvittaviin oheispiireihin ja kytkentöihin. VHDL alkeet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Iot ja sulautettujen järjestelmien moduulin tiedot

Arviointimenetelmät

Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja käyttää ohjelmistotestauksen perusmenetelmiä
- käyttää ohjelmistojen ylläpitojärjestelmiä
- suunnitella ylläpidettävän ohjelmiston

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset verkossa.

Kurssilla tehdään viikoittain aiheeseen liittyviä tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti.

Kurssilla läsnäolo on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle sivulla esitettävä materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle alustalla oppimateriaalien, sekä ohjeiden jako.
Luennot pidetään Zoom alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntiopetusta 42 h, itsenäistä opiskelua 20 h, harjoitustehtävien teko 19 h
Kokonaismitoitus 81h => 3 OP

Sisältö

Versionhallintaa, ohjelmistotyökaluihin tutustumista ja dokumentointi tapoja.Ohjelmistojen testaus tapoja mm. yksikkö-, integraatio- ja käyttöliittymätestejä.
Testattujen ohjelmistojen jatkuvat integraatiot ja toimitukset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Web-ohjelmoinnin perustaidot.

Arviointimenetelmät

Arviointiasteikko: 0-5

Kurssin arvio muodostuu kurssin viikottaisista osasuorituksista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Tunnistaa ja hahmottaa ohjelmistojen ylläpitoon ja testaukseen liittyviä piirteitä, sekä kykenee osallistumaan ohjelmistoprojekteihin, joita hallitaan yleisillä versionhallintatyökaluilla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 1 asiat. Lisäksi osaa toteuttaa ohjelmistotestausta, sekä dokumentoida ohjelmakoodia ammattimaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 3 asiat, sekä kykenee automatisoimaan ohjelmatestauksen ympäristöjä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Minna Asplund
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä
- käyttää ketteriä kehitysmenetelmiä ohjelmistoprojekteissa
- toimia ohjelmistoasiantuntijana monialaisissa kehitysprojekteissa
- kuvailla ohjelmistoarkkitehtuureja ja käyttää niitä ohjelmistojen kehityksessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toimintaympäristönä toimii verkko-oppimisalusta Moodle ja Zoom. Toteutetaan hybridinä: lähiopetuksena ja verkossa.
Oppimismenetelminä käytetään sekä pakollisia että vapaaehtoisia ryhmä- ja yksilötöitä. Palautettaviin töihin kuuluu sekä suomen- että englanninkielisen materiaalin lukemista ja analysointia.
Ohjelmistotuotannon sekä arkkitehtuurin osuudessa tunneilla käytetään menetelmänä keskustelevaa opetusta/oppimista.
Opetuskieli on suomi.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on viikoittain kolme-neljä tuntia opetusta. Läsnäolo on suotava.
Aktiivinen osallistuminen edellyttää läsnäoloa ja osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen kautta jaettava sekä tunneilla esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittaessa näyttö.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisalusta Moodle, etätyökalu Zoom sekä luokkatila lukujärjestyken mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu olevan keskimäärin 135 tuntia.

Sisältö

Ohjelmistotuotanto-osuudessa käsitellään ohjelmistoprojektien erilaiset vaihejakomallit mukaanluettuna Scrum. Lisäksi ohjelmistotuotanto-osuudessa käsitellään vaatimuksia sekä käyttäjätarinoita käyttäjälähtöisesti. Näiden lisäksi ohjelmistotuotannon osuudessa pohditaan ohjelmistoprojektin aikatauluttamista työ- ja tuotelähtöisesti, sekä projektin onnistumisen/epäonnistumisen attribuutteja.

Ohjelmistoarkkitehtuurit-osuudessa käsitellään ohjelmistojen kuvaamista UML kaavioiden avulla, suunnittelumalleja ja arkkitehtuurisia tyylejä. Lisäksi tunnistetaan olio-ohjelmistojen riippuvuuksia, tapoja vähentää komponenttien välisiä kytkentöjä ja dynaamisen sidonnan käyttötapoja. Kaavioissa käytetään UML-notaatiota.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Olio-ohjelmoinnin osaaminen sekä kokemusta projektimaisesta työskentelystä. Arkkitehtuuri-osuudessa on hyötyä teollisten ohjelmistojen suunnittelu-/toteutuskokemuksesta.

Opintojaksolle otetaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Arviointimenetelmät

Ryhmä- ja yksilötöiden arviointi, sekä aktiivinen osallistuminen tunneilla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmistotuotannon sekä ohjelmistoarkkitehtuureiden ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa
- selvittää ohjelmistotuotannon sekä ohjelmistoarkkitehtuureiden toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- soveltaa monipuolisesti opittuja ohjelmistotuotannon ja ohjelmistoarkkitehtuureiden tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmistotuotannon sekä -arkkitehtuureiden ammattikäsitteitä laaja-alaisesti sekä viestiä ohjelmistotuotantoon ja -arkkitehtuureihin liittyvistä asioista asiantuntijoiden ja eiasiantuntijoiden kanssa
- esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja ohjelmistotuotantoon ja -arkkitehtuureihin liittyviin tilanteisiin
- valita ohjelmistotuotannon ja -arkkitehtuureiden eri toimintoihin soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja ja perustella valintansa
- tunnistaa arkkitehtuurimalleja käytännössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmistotuotannon ja -arkkitehtuureiden ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- valita, yhdistellä ja kehittää ohjelmistotuotantoon lja -arkkitehtuureihin iittyviä, toimintaan soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja
- soveltaa arkkitehtuurimalleja käytännössä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää olioparadigman
- käyttää eri ohjelmointikieliä oliopohjaisen sovelluksen kehittämisessä
- käyttää eri ohjelmointikielien kokoelmaluokkia ja niiden algoritmeja sekä soveltaa niitä erilaisissa ympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot luokassa / online. Luennot tallennetaan.
Ohjelmointiharjoitustyöt.

Ajoitus ja läsnäolo

11.1.2023 - 30.4.2023
Ei pakollista läsnäoloa.
Tallenteet tarjolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-sivulla tarjottava materiaali.

Oppimisympäristö

Materiaalit Moodlessa.
Kääntäjäympäristöt C++ ja Java-ohjelmointikielille.

Sisältö

C++ perusteet & STL-kirjasto. Java perusteet & JCF-kirjasto.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Harjoitustöiden minimivaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustöiden minimivaatimukset täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Yksi kahdesta pakollisesta harjoitustyöstä tehty vaatimusten mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Molemmat pakolliset harjoitustyöt tehty vaatimusten mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa olioparadigman ja sen peruskäsitteet
- suunnitella ja toteuttaa sovelluksia oliopohjaisella kielellä
- toimia tehokkaasti nykyaikaisessa ohjelmankehitysympäristössä
- organisoida ylläpidettävän sovellusrakenteen
- käyttää tiedostoja ja tietokantoja sovelluksen tietojen tallentamiseen
- tehdä tietokantakyselyjä ja datan päivityksiä tietokantoja hyödyntäen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset verkossa.

Kurssilla tehdään viikoittain aiheeseen liittyviä tehtäviä, sekä kurssin päätteeksi harjoitustyö pohjautuen opittuun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti.

Kurssilla läsnäolo on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle sivulla esitettävä materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle alustalla oppimateriaalien, sekä ohjeiden jako.
Etäluennot pidetään Zoom alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntiopetusta 42 h, omatoiminen opiskelu 25 h, harjoitustehtävien teko 43 h, lopputyö 25 h
Kokonaismitoitus 135h => 5 OP

Sisältö

Kurssilla opetellaan olioparadigman ja tietokantojen hyödyntämistä, sekä tiedostojen käsittelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AT00BT75 Ohjelmoinnin perusteet 5 OP

Arviointimenetelmät

Arviointiasteikko: 0-5

Kurssin osasuorituksiksi lasketaan viikkotehtävät, sekä harjoitustyö. Kurssiarvio muodostuu 70% viikkotehtävistä ja 30% harjoitustyöstä, sekä extra tehtävistä, joilla voi vaikuttaa positiivisesti muodostuneeseen kurssiarvioon.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa olio-ohjelma rakenteen, sekä taltioida tietoja tiedostoihin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 1 asiat ja kykenee laajentamaan olio-ohjelmaa, käsitellä tiedostoja ohjelmallisesti, sekä muodostaa tietokannasta tarpeenmukaisia tulosjoukkoja. Pystyy myös kuvailemaan ammattimaisesti kehittämiensä olio-ohjelmien piirteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 3 asiat ja osaa toteuttaa ylläpidettävän, sekä laajennettavan olio-ohjelma rakenteen. Hallitsee tiedostojen käsittelyn, sekä tietokantojen käsittelyn.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Karri Miettinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa olioparadigman ja sen peruskäsitteet
- suunnitella ja toteuttaa sovelluksia oliopohjaisella kielellä
- toimia tehokkaasti nykyaikaisessa ohjelmankehitysympäristössä
- organisoida ylläpidettävän sovellusrakenteen
- käyttää tiedostoja ja tietokantoja sovelluksen tietojen tallentamiseen
- tehdä tietokantakyselyjä ja datan päivityksiä tietokantoja hyödyntäen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset verkossa.

Kurssilla tehdään viikoittain aiheeseen liittyviä tehtäviä, sekä kurssin päätteeksi harjoitustyö pohjautuen opittuun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti.

Kurssilla läsnäolo on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle sivulla esitettävä materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle alustalla oppimateriaalien, sekä ohjeiden jako.
Etäluennot pidetään Zoom alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntiopetusta 42 h, omatoiminen opiskelu 25 h, harjoitustehtävien teko 43 h, lopputyö 25 h
Kokonaismitoitus 135h => 5 OP

Sisältö

Kurssilla opetellaan olioparadigman ja tietokantojen hyödyntämistä, sekä tiedostojen käsittelyä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Vähintään 3 ECTs laajuiset ohjelmoinnin perusteet Python kielellä.

Arviointimenetelmät

Arviointiasteikko: 0-5

Kurssin osasuorituksiksi lasketaan viikkotehtävät, sekä harjoitustyö. Kurssiarvio muodostuu 50% viikkotehtävistä ja 50% harjoitustyöstä, sekä extra tehtävistä, joilla voi vaikuttaa positiivisesti muodostuneeseen kurssiarvioon.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa toteuttaa olio-ohjelma rakenteen, sekä taltioida tietoja tiedostoihin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 1 asiat ja kykenee laajentamaan olio-ohjelmaa, käsitellä tiedostoja ohjelmallisesti, sekä muodostaa tietokannasta tarpeenmukaisia tulosjoukkoja. Pystyy myös kuvailemaan ammattimaisesti kehittämiensä olio-ohjelmien piirteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Taitaa tason 3 asiat ja osaa toteuttaa ylläpidettävän, sekä laajennettavan olio-ohjelma rakenteen. Hallitsee tiedostojen käsittelyn, sekä tietokantojen käsittelyn.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Kivilahti
 • Matti Welin
 • Tommi Veijalainen
 • Ismo Jakonen
 • Riikka Hautamäki
 • Antti Jokinen
 • Jyrki Antikainen
 • Antti Jokinen
 • Henri Koukka
 • Jouni Könönen
 • Minna Asplund
 • Juha Hyytiäinen
 • Olli Koskimaa
 • Marianne Matilainen
 • Rami Viksilä
Ryhmät
 • 07TVT19K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19K, Lahti
 • 07TVT18K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 18K, Lahti
 • 07TVT19SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19S, verkko-opinnot, Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Matti Welin
 • Kristian Rintala
 • Tommi Veijalainen
 • Mika Vanhanen
 • Mirka Airesvuo
 • Anne-Marie Tuomala
 • Markku Levanen
 • Teemu Heino
 • Esa Mikkonen
 • Henri Koukka
 • Sakari Autio
 • Minna Asplund
 • Marianne Matilainen
 • Rami Kivilahti
 • Eeva Aarrevaara
 • Ilkka Tarvainen
 • Timo Ryynänen
 • Jussi Kuusela
 • Ismo Jakonen
 • Riikka Hautamäki
 • Timo Lahtinen
 • Petteri Valtonen
 • Jyrki Antikainen
 • Pekka Lavikainen
 • Jouni Könönen
 • Raine Vihelmaa
 • Reijo Heikkinen
 • Pia Haapea
 • Lea Heikinheimo
 • Mervi Pulkkinen
 • Kimmo Liimatainen
 • Seija Varis
 • Olli Koskimaa
 • Juha Hyytiäinen
 • Jari Suominen
 • Rami Viksilä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • 07KTT19K
  Konetekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIEYM20S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTIPUU21KMUM
  Puutekniikan koulutus 21KMUM Lahti
 • 07PUU19SM
  Puutekniikan koulutus 19S, monimuotototeutus, Lahti
 • 07EYT19S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • 07KTT20K
  Konetekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lahti
 • 07TVT20K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIAVOSAT22SMU
  Avoin AMK, VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19S, verkko-opinnot, Lahti
 • 07PUU19S
  Puutekniikan koulutus 19S, Lahti
 • 07KTT19S
  Konetekniikan koulutus 19S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy pakollinen 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (ZOOM-luennot ja Moodle-tentit). Katso luentosarjojen ajat ja valitse itsellesi ajallisesti sopivin: https://moodle.lut.fi/mod/page/view.php?id=63214

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Rami Kivilahti
 • Ismo Jakonen
 • Tommi Veijalainen
 • Riikka Hautamäki
 • Jyrki Antikainen
 • Henri Koukka
 • Jouni Könönen
 • Minna Asplund
 • Olli Koskimaa
 • Juha Hyytiäinen
 • Marianne Matilainen
 • Rami Viksilä
Ryhmät
 • 07TVT19K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19K, Lahti
 • 07TVT19SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19S, verkko-opinnot, Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
· hyödyntää virtualisointiympäristöä ohjelmistojen testauksessa ja osana digitaalisten palveluiden tuottamista.
· selittää yleisimpien virtualisointituotteiden vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ymmärtää keskeisimmät erot oman palvelinsalin ja pilvipalvelun käytön välillä.
· tunnistaa omaan palvelinsaliin ja pilvipalveluun kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat sekä selittää yleisimpiä ratkaisuja riskien minimoimiseksi.
· suunnitella, toteuttaa sekä testata ohjelmiston käyttöönoton ja ylläpidon virtualisoidussa ympäristössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen perustuu pienryhmissä tehtäviin viikottaisiin laboratorioharjoituksiin ja toimimiseen yhteistyössä muiden pienryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä kurssilla on välttämätöntä edetä samanaikaisesti ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Pienryhmissä ja yksin toteutettavat tehtävät erilaisten virtualisointiympäristöjen ja virtualisoitujen palveluiden toteuttamiseksi.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja viestiä ammattialansa asioista ymmärrettävästi
- Osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- Osaa käyttää opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osallistuu ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistaan annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja yhdistää tietoa kokonaisuuksiksi
- Osaa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella valintansa
- Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- Osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Osaa valita, yhdistellä ja soveltaa tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja analysoida eri ratkaisuvaihtoehtoja
- Osallistuu aktiivisesti ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edistämään ryhmän ammatillista kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
· hyödyntää virtualisointiympäristöä ohjelmistojen testauksessa ja osana digitaalisten palveluiden tuottamista.
· selittää yleisimpien virtualisointituotteiden vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ymmärtää keskeisimmät erot oman palvelinsalin ja pilvipalvelun käytön välillä.
· tunnistaa omaan palvelinsaliin ja pilvipalveluun kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat sekä selittää yleisimpiä ratkaisuja riskien minimoimiseksi.
· suunnitella, toteuttaa sekä testata ohjelmiston käyttöönoton ja ylläpidon virtualisoidussa ympäristössä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen perustuu pienryhmissä tehtäviin viikottaisiin laboratorioharjoituksiin ja toimimiseen yhteistyössä muiden pienryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä kurssilla on välttämätöntä edetä samanaikaisesti ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Pienryhmissä ja yksin toteutettavat tehtävät erilaisten virtualisointiympäristöjen ja virtualisoitujen palveluiden toteuttamiseksi.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja viestiä ammattialansa asioista ymmärrettävästi
- Osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- Osaa käyttää opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osallistuu ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistaan annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja yhdistää tietoa kokonaisuuksiksi
- Osaa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella valintansa
- Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- Osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Osaa valita, yhdistellä ja soveltaa tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja analysoida eri ratkaisuvaihtoehtoja
- Osallistuu aktiivisesti ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edistämään ryhmän ammatillista kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää erilaisten palvelinjärjestelmien mahdollisuudet
- arvioida erilaisten palveluiden käytettävyyden
- suunnitella ja toteuttaa erilaisia palvelinjärjestelmiä palveluineen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina lukujärjestyksen mukaisena aikana. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkko-oppimisympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa, että luentoihin osallistutaan aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen suoraan luentojen aikaan. Luentojen ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti noin 4h/vko 13 viikon ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen kautta jaettava sekä tunneilla esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin käytettävissä olevat sähköiset oppimisympäristöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu olevan keskimäärin 135 tuntia.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään DataCenterin suunnittelun, ylläpidon ja hallinnan perusteisiin. Tutustumme eri laitevalmistajien tuotteisiin, sekä ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin. Harjoitusten avulla perehdymme DataCenterin palvelimien hallintaan, sekä tutustumme järjestelmien automatisoituun konfigurointiin DevOps menetelmin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tietoliikennetekniikan ja tietoturvan perusteet tai vastaava osaaminen.

Arviointimenetelmät

Palautettavat tentit, raportit, saavutettujen tulosten esittäminen ja kirjallinen raportointi, osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja viestiä ammattialansa asioista ymmärrettävästi
- Osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- Osaa käyttää opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osallistuu ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistaan annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja yhdistää tietoa kokonaisuuksiksi
- Osaa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella valintansa
- Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- Osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Osaa valita, yhdistellä ja soveltaa tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja analysoida eri ratkaisuvaihtoehtoja
- Osallistuu aktiivisesti henkilökohtaisen ja ryhmän toiminnan organisointiin, sekä kykenee toiminnallaan edistämään ryhmän ammatillista kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vertailla selaimen ja palvelimen välisiä teknologioita
- toteuttaa tietokantapohjaisen palvelinsovelluksen
- toimia johtavana ohjelmistoasiantuntijana monialaisissa web-kehitysprojekteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointitehtävät opettajan kera ja itsenäisesti.
Opiskellaan node.js- / express- pohjaisia web-sovelluksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus: 5.9.2022 - 16.12.2022.
Läsnäolo tunneilla suotavaa. Tarkoituksena on toteuttaa tunnit hybridisti (luokka + zoom). Luennoista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

moodle-ympäristöön tuleva materiaali

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet, Olio-ohjelmoinnin perusteet, WWW-suunnittelun perusteet, WWW-interaktiivisuus, Ohjelmointikielet

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustyöt, pääasiassa ryhmätöinä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Harjoitustyöt palauttamatta tai hylättyjä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt palautettu minimispesifikaatioilla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt palautettu spesifikaatioiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt toteutettu suoritustehokkuudeltaan erinomaisina ja ohjelmointi suoritettu ammattimaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Jokinen
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tietoverkkoasiantuntijana projektissa
- pystyy ohjaamaan muita tietoverkkojen asiantuntijoita omalla erityisosaamisalueellaan
- toteuttaa keskitettyjä verkkopalveluita asiakaslähtöisesti ja kustannustietoisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

-Toteutus pepin aikataulutuksen ja yhteistyötahojen mahdollisuuksien mukaisesti.
-Opetus toteutetaan ryhmissä projektityöskentelynä, jossa opiskelijan itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisukyky ovat merkittävässä roolissa.
-Projektit toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kanssa.
-Projekteiksi pyritään hankkimaan ulkopuolisia toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä.
-Projektiryhmä valitsee keskuudestaan projektipäällikön jonka tehtävänä on yhteydenpito toimeksiantajaan ja ohjaajiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali löytyy Moodlesta.

Sisältö

Kurssilla pyritään toteuttamaan käytännönläheisesti asiakasverkkoratkaisu, joka perustuu johonkin konkreettiseen yritys- tai yhteisöasiakkaalta tulleeseen tarpeeseen. Toteutus sisältää projektin suunnittelun, toteutuksen, sekä ylläpitosuunnittelun ja dokumentoinnin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet
- Palvelin- ja työasemavirtualisointi
- Lähiverkkojen perusteet ja vikasietoisuus
- Tietoverkkojen valvonta ja turvallisuus
- Asiakaslähtöiset tietoverkot

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu projektissa käytettyihin menetelmiin.
- tekninen toteutus
- soveltuvien tekniikoiden hyödyntäminen
- innovatiiviset ratkaisut
- toimivat projektikäytänteet
- aikataulussa pysyminen
- projekti saavuttaa asetetut tavoitteet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä, sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää mallinnusta erilaisissa ympäristöissä
- hyödyntää pelimoottoreiden kehittyneitä ominaisuuksia
- käyttää uusia teknolgioita peli- ja laajennetun todellisuuden sovelluksissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

3D-mallinnuksen jatkokurssi, jossa siirrytään Blenderin käytön edistyksellisempiin menetelmiin. Tärkeänä näkökulmana kurssilla on peleihin ja peliympäristöihin mallintaminen. Opintojakso toteutetaan viikottaisina hybridiluentoina sekä käytännön harjoituksina.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2022

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Moodle.lut.fi ja Zoom

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Mallinnus-kurssi suoritettu tai vastaavat tiedot

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, palautettavat harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja luoda kurssilla käytettyjen ohjelmistojen edistyneitä ominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti käyttää ja hyödyntää kurssilla käytettyjen ohjelmistojen 3D-mallinnusominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytetyt ohjelmistot ammattimaisesti ja pystyy soveltamaan saamiaan oppeja myös muiden ohjelmistojen käytössä. Palautettavien harjoitustöiden visuaalinen ulkoasu hyvin toteutettu.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Hyttinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää pelisuunnittelun perusperiaatteet
- hyödyntää pelillisyyttä eri yhteyksissä
- kuvata pelitestauksen merkityksen pelikehityksessä
- suunnitella pelisuunnittelun työprosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Lectures, group work and individual assignments.
- Game concept development project

Ajoitus ja läsnäolo

The course hour contact days with students and lot of independent group working.
80% attendance required.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The Art of Game Design, Jesse Schell 2008, ISBN 978-0123694966

Työelämäyhteistyö

Possibility of RDI-project assignements

Oppimisympäristö

Classroom, moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course contains contact days with students (33%)
Assignments and group works outside of lectures (67%)

Sisältö

The course will be implemented by lectures, which will contain theoretical explanations on different aspects of game concept design, incl.
- basic principals of game design, game character design and level design
- Introduction of different platforms and frameworks for game designers
- structure and duties of the game development team.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Students will complete Game design assignment which is reviewed, analysed and approved by lecturers.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja käyttää hyväkseen dokumenttitietokantoja
- suunnitella ja toteuttaa API-rajapintoja toteuttavan palvelinsovelluksen
- suunnitella ja toteuttaa skaalautuvan mikropalveluarkkitehtuurin mukaisen sovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo ja oma aktiivisuus on suotavaa, sitä seurataan ja se vaikuttaa arviointiin. Opintojaksolla on noin 3 tuntia viikossa, ja se ajoittuu koko syyslukukaudeksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa. Kurssilla edellytetään oman koneen teho-käyttöä ja järjestelmänvalvojan tunnukset on hyvä olla käytössä kurssin aikana. Käytettävä tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac-pohjainen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä tunteja on noin 44.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 106 tunniksi.

Sisältö

Kurssilla opitaan kehittämään pilvipohjaisia järjestelmiä ja niissä tarvittavia teknologioita.
Ajankohtaisia teemoja ovat mm:
- API rajapinnat, suunnittelu- ja dokumentointiperiaatteet
- Restful API arkkitehtuuri
- API:n dokumentointi- ja testaustyökalut
- Serverless arkkitehtuuri ja mikropalvelut
- FaaS Palvelut
- NoSQL tietokannat

Lisäksi opetellaan ohjelmiston kehitystä konttiteknologioita hyödyntäen (esim. Docker-alustalla).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille.
Opiskelijalta edellytetään ohjelmoinnin perustietoja ja taitoja sekä lisäksi www-teknologian perusteiden osaamista. Suuri osa ohjelmista tehdään Javascript kielellä selain- ja Node ympäristössä. Relaatiotietokantojen perusteiden osaamisesta on myös hyötyä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen saatavilla olevia tietolähteitä sekä tehdä itsenäisiä ratkaisuja jossain määrin. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää käytettävissä olevia tietolähteitä itsenäisesti hyväkseen ja soveltaa niitä.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne ovat tehtäväksiannon mukaisesti oikein ja hyväksytysti suoritettuina. Opiskelija osallistuu luennoilla tapahtuvaan keskusteluun ja pohdintoihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää hyväkseen, kriittisesti arvioida ja soveltaa käytettävissä olevia tietolähteitä. Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista keskusteluun, hän on positiivinen keskutelukumppani sekä edistää keskustelua olennaiseen suuntaan ja perustelee mielipiteensä. Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina siten, että ne täyttävät annetun tehtäväksiannon tavoitteet kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ismo Jakonen
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektiin liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tietoperustan pohjalta
- selvittää projektin toiminnan lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- toimia tavoitteellisesti, arvioida toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuksia
- soveltaa projektissa monipuolisesti erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja työtapoja
- toimia turvallisesti, eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja muissa projektin edellyttämissä vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin aikana toteutetaan yritys- tai kehitysprojekti, joka toteutetaan joko ryhmä- tai yksilötyöskentelynä.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista sekä projektityöhön osallistumista.
Ei luentoja

Ajoitus ja läsnäolo

Ei pakollista paikallaoloa.
Projektin seurantapalaveja tilanteen mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten tai hankkeiden kanssa.

Oppimisympäristö

Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutetaan ryhmätyönä, opiskelijoiden ajankäyttö opintopisteiden mukaisesti.

Sisältö

Yritys-, hanke- tai kehitysprojektien toteuttaminen yksilö tai ryhmätyöskentelynä. Tekemällä oppiminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytä aikaisempia opintoja

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu projektityö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt vaadittuja osuuksia projektityöstä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön tyydyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaisen sisällön kiitettävästi ja tehnyt kiitettävän projektityösuorituksen ryhmässä ja siihen liittyvät asiakirjat, mallit ja raportit

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Antikainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata projektitoiminnan mallit, keskeiset käsitteet ja vaiheet
- dokumentoida projektin yleisten käytänteiden mukaan
- toimia projektiryhmän jäsenennä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö verkossa

Luentoja ei nauhoiteta.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Tarkempi materiaali esitetään tunneilla.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta. Vaaditut kurssitehtävät tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Työskentely ja soveltaminen kurssille valituilla työkaluilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suomen ja englannin kieli (osa materiaalista suomeksi ja osa englanniksi)

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät esitetään tunneilla (/Moodle).
Kurssin läpäisy edellyttää kaikkien annettujen tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Antikainen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata projektitoiminnan mallit, keskeiset käsitteet ja vaiheet
- dokumentoida projektin yleisten käytänteiden mukaan
- toimia projektiryhmän jäsenennä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö verkossa

Luentoja ei nauhoiteta.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Tarkempi materiaali esitetään tunneilla.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta. Vaaditut kurssitehtävät tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Työskentely ja soveltaminen kurssille valituilla työkaluilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suomen ja englannin kieli (osa materiaalista suomeksi ja osa englanniksi)

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät esitetään tunneilla (/Moodle).
Kurssin läpäisy edellyttää kaikkien annettujen tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija / Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan / Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on kerrottu. Esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan / Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella mukautuvan web-käyttöliittymän
- toteuttaa js-pohjaisen sovelluksen erilaisilla toteutusalustoilla
- tulkita käyttöliittymän käytettävyyttä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointitehtävät opettajan kera ja itsenäisesti. Opiskellaan typescript- / javascript-pohjaisia web-sovelluksia.
Opiskelija osaa
- suunnitella mukautuvan web-käyttöliittymän
- toteuttaa js-pohjaisen sovelluksen erilaisilla toteutusalustoilla
- tulkita käyttöliittymän käytettävyyttä

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus: 5.9.2022 - 16.12.2022.
Läsnäolo tunneilla suotavaa. Tarkoituksena on toteuttaa tunnit hybridisti (luokka + zoom). Luennoista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

moodle-ympäristöön tuleva materiaali

Oppimisympäristö

https://moodle.lut.fi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet, Olio-ohjelmoinnin perusteet, WWW-suunnittelun perusteet, WWW-interaktiivisuus, Ohjelmointikielet

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustyöt, pääasiassa ryhmätöinä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Harjoitustyöt palauttamatta tai hylättyjä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt palautettu minimispesifikaatioilla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt palautettu spesifikaatioiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt toteutettu käyttöliittymältään sekä suoritustehokkuudeltaan erinomaisina ja ohjelmointi suoritettu ammattimaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää käyttöjärjestelmien perusteet ohjelmistojen kehityksen kannalta
- toteuttaa reaaliaikaista käyttöjärjestelmää hyödyntävän sulautetun järjestelmän
- analysoida sulautetun ohjelmoinnin hyötyjä ja haittoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin moodle-sivuilla julkaistava materiaali

Oppimisympäristö

moodle

Sisältö

- Tehdään sulautettuihin laitteistoihin ohjelmia C/C++ kielillä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

C/C++ osaaminen suotavaa

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Pakolliset harjoitustyöt jääneet palauttamatta tai ne on hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitstöiden minimitaso saavutettu

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyö ovat pääasiallisesti toimivia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoitustyöt täydellisesti toteutettu ja ohjelmakoodi ammattimaista

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää mikroprosessorien kytkennät
- valita mikro-ohjaimen sovelluksen
- ottaa mikro-ohjaimen käyttöön
- tehdä johtopäätöksiä sulautetuista tietokoneista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö verkossa

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2024, tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä ja muilla tunneilla erittäin suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta. Vaaditut kurssitehtävät tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia prosessoreja ja sulautettuja tietokoneita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

IoT ja sulautetut järjestelmät moduulin tiedot

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu ryhmän toimintaan tai panos on riittämätön.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmä on pystynyt tekemään tuottavasti yhteistyötä ja dokumentoimaan työnsä sekä pystyy esittämään tuotoksensa muille opiskelijoille ohjeistetun mukaan. Tehty tuotos täyttää pääosin tehtävänannon kriteerit.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esitys on selkeä ja looginen. Siitä käy selvästi ilmi tehtävänannon mukainen toteutus ja mahdolliset poikkeamat on analysoitu ja kerrottu. Ryhmän esityksestä kuvastuu ymmärrys ryhmän työtä kohtaan, esim. termit ja ammattisanat ovat oikein. Ryhmäläiset kertovat myös oppimastaan ja ratkaisuista haasteisiin (reflektio).

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän esityksestä löytyy myös linkki kurssin teoriaan ja osataan vertailla ja perustella faktoilla ratkaisuja, joita työssä on käytetty. Ryhmä on pystynyt lisäämään työhön jotain itse keksimäänsä extraa. Esitys on havainnollinen ja asioita avataan kuulijalle esimerkkien ja tarkoitustenmukaisten graafien ja kuvien avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

zoom

Ajoitus ja läsnäolo

syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

kerrotaan tunnilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Uusintamahdollisuudet

sovitaan tunnilla

Oppimisympäristö

Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Sisältö

mekaniikka ja lämpöopin perusteet

Arviointimenetelmät

esitys

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, fysiikan ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti fysiikan ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Suomeksi
Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut fysiikan ongelmat.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Alkutentti, mahdollinen etäopiskelu ja lopputentti.

Ajoitus ja läsnäolo

syksy 23, ei läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Videot, WWW-lähteet, perusteokset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti kurssin aluksi

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 80 tuntia

Sisältö

Prosentti, kaavat, yhtälöt, sini ja kosini. SI-järjestelmät ja lukumuunnokset, tasogeometria.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

2. asteen matematiikan taidot

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi/verkko-opetus syksyllä 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

WWW esim. Math is fun sivusto, joku sopiva peruskirja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Oppimisympäristö

Luokka ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op , 80h

Sisältö

Polynomifunktiot, juuret, itseisarvo, avaruusgeometria, vektorit avaruudessa, pistetulo, yhtälöryhmät, matriisilaskenta, expontti- ja logaritmiyhtälöt sekä funtiot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi/verkko-opetus kevät 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

WWW esim. Math is fun sivusto, joku sopiva peruskirja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Oppimisympäristö

Luokka ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op , 80h

Sisältö

Polynomifunktiot, juuret, itseisarvo, avaruusgeometria, vektorit avaruudessa, pistetulo, yhtälöryhmät, matriisilaskenta, expontti- ja logaritmiyhtälöt sekä funtiot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Ajoitus ja läsnäolo

zoom syksyllä 23 lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

WWW esim. Math is fun sivusto, Wolfram Alpha, joku sopiva peruskirja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Oppimisympäristö

zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op , 80h

Sisältö

3.asteen yhtälö, itseisarvo- ja neliöjuuriyhtälö, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot, trigonometriset funktiot ja yhtälöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Ajoitus ja läsnäolo

zoom ja luokka kevät 23 lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

WWW esim. Math is fun sivusto, Wolfram Alpha, joku sopiva peruskirja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Oppimisympäristö

zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op , 80h

Sisältö

3.asteen yhtälö, itseisarvo- ja neliöjuuriyhtälö, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot, trigonometriset funktiot ja yhtälöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää ”miten Internet toimii” sekä perustellen kuvata keskeisimmät palvelut ja niiden vaikutukset Internetissä tarjottavien palvelujen käytettävyyteen
- selittää mistä komponenteista lähiverkko muodostuu sekä mitkä tekijät eniten vaikuttavat verkon suorituskykyyn
- suunnitella, toteuttaa sekä testata lähiverkon keskeisimmät palvelut ja osaa liittää lähiverkon Internetiin
- selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot sekä kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita
- kuvata ja ottaa huomioon tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat sekä selittää kuinka palomuuri toimii

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, mutta myös tallenteiden avulla opintojaksoa on mahdollista suorittaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat materiaalit sekä ohjeet Moodle oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Enimmäkseen itsenäisesti tehtävät teemoittain vaihtuvat viikkotehtävät, sekä muutama pienryhmätehtävä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tentin sekä tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista oppimistehtävistään.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä. Osaa hankkia tarvittavaa lisätietoa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä tavoitteiden ja työkalujen käytön opettelussa ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä tietoliikenteen perusteiden ja tietoturvan tietopohjaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti osaamistaan oppimistehtävien suorituksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan oppimistehtävien suorituksessa sekä laajentaa tietopohjaa annettujen esimerkkien ulkopuolelta. Opiskelija osaa valita oppimistehtävän kannalta sopivimmat työkalu ja menetelmät, sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja tekemilleen valinnoille.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella erilaisten perustietorakenteiden ja algoritmien käyttämisen ohjelmoinnissa
- käyttää perustietorakenteita ja algoritmeja ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kevätloman jälkeen kahtena kahden tunnin opetussessiona viikossa, joissa käydään läpi teoriaa ja harjoitustehtäviä. Opintojaksoon liittyy pakollisia ja vapaaehtoisia harjoitustehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso järjestetään 9.3.-29.4. välisenä aikana kaksi kahden tunnin sessiota viikossa yhteensä 14 kertaa. Läsnäolo ei ole pakollinen, mutta suotava.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson ohjelmointiesimerkit pohjautuvat osittain kirjaan Wisnu Anggoro: C++ Data Structures and Algorithms, 2018. Kirja löytyy sähköisenä LUT korkeakoulukirjastosta.
Tesoriaosuus pohjautuu osaltaan myös kirjaan Robert Sedgewick: Algorithms in C++, 1996.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erikseen sovittava näyttö

Oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op, joka vastaa keskimäärin opiskelijan työaikaa 80 h. Opintojaksolla on oppitunteja 28 h.

Sisältö

Perustietorakenteet
Algoritmien perusteita
Lajittelualgoritmit
Hakualgoritmit
Algoritmiesimerkkejä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen:
- Ohjelmoinnin perusteet
- Oliot ja tietokannat
- Ohjelmointikielet (samaan aikaan)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu pakollisten harjoitustehtävien hyväksyttyyn palauttamiseen. Kaikki pakolliset harjoitustehtävät on palautettava. Vapaaehtoisista harjoitustehtävistä voi saada korkeintaan yhden arvosanan verran kompensaatiota, mutta ei kuitenkaan hylätystä arvosanaan 1.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kaikkia pakollisia harjoitustehtäviä ei ole palautettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Pakolliset harjoitustehtävät on palautettu keskimäärin välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Pakolliset harjoitustehtävät on palautettu keskimäärin tyydyttävällä tasolla tai hyvällä välttävällä tasolla ja vapaaehtoisia harjoitustehtäviä on palautettu riittävästi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Pakolliset harjoitustehtävät on palautettu erittäin hyvällä tasolla tai hyvällä tyydyttävällä tasolla ja vapaaehtoisia harjoitustehtäviä on palautettu riittävästi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää lämmönsiirtymistavat sekä hyödyntää niitä tietotekniikassa
- arvioida aaltoliikettä ja laskea aaltoliikkeeseen liittyvillä suureilla
- analysoida erilaisia vaihtovirtasignaaleja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

luennot

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi-opetus ja zoom, syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

sovitaan tunnilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Uusintamahdollisuudet

sovitaan tunnilla

Oppimisympäristö

Luokka , zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Sisältö

sähkö, elektroniikan perusteet (digitaali ja analogia), boolen algebra

Arviointimenetelmät

esitys

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, fysiikan ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti fysiikan ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut fysiikan ongelmat.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Veijalainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää lämmönsiirtymistavat sekä hyödyntää niitä tietotekniikassa
- arvioida aaltoliikettä ja laskea aaltoliikkeeseen liittyvillä suureilla
- analysoida erilaisia vaihtovirtasignaaleja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

luennot

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi-opetus ja zoom, kevät 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

sovitaan tunnilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ahot

Uusintamahdollisuudet

sovitaan tunnilla

Oppimisympäristö

Luokka , zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Sisältö

sähkö, elektroniikan perusteet (digitaali ja analogia), boolen algebra

Arviointimenetelmät

esitys

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita, fysiikan ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesta ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti fysiikan ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheisiin. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut fysiikan ongelmat.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yhdistää eri dataverkon osia toisiinsa, sekä ymmärtää ratkaisujen eroja ja vaikutuksia niin suorituskykyyn kuin tietoturvaankin
- toteuttaa vikasietoisen lähiverkon liittämisen Internetiin
- ymmärtää eri palomuuritekniikoiden merkittävimmät eroavaisuudet
- toteuttaa verkkolaitteiden suojaamista
- hyödyntää verkonvalvontaa laajempien verkkokokonaisuuksien hallinnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoinfot ja -tallenteet, ohjaus verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, mutta opintojakso on suoritettavissa myös tallenteiden ja harjoitustöiden hyvällä suorittamisella sekä lukujärjestyksen ja harjoitustöiden aikatauluja noudattamalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmistotuottajien, verkkoyhteisöjen sekä opettajan laatimat materiaalit sekä ohjeet Moodle oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi tehdä korvaavan projektityön tai muita korvaavia tehtäviä.

Oppimisympäristö

Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunteja ja labratunteja on yhteensä 52 tuntia, sekä tentti. Opiskelijan tulee myös huomioida itsenäinen- ja pienryhmätyöskentely.
Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Sisältö

Enimmäkseen pienryhmissä tehtävät teemoittain vaihtuvat viikkotehtävät, sekä muutamia henkilökohtaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa. Näihin kuuluvat: palautettavat laboratoriotehtävät, saavutettujen tulosten esittäminen, kirjallinen raportointi sekä osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.
Mahdollisesti tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista oppimistehtävistään.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä tavoitteiden ja työkalujen käytön opettelussa ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä tietoliikenteen perusteiden ja tietoturvan tietopohjaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti osaamistaan oppimistehtävien suorituksissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan oppimistehtävien suorituksessa sekä laajentaa tietopohjaa annettujen esimerkkien ulkopuolelta. Opiskelija osaa valita oppimistehtävän kannalta sopivimmat työkalu ja menetelmät, sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja tekemilleen valinnoille.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Henri Koukka
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia itsenäisesti tietoa
- tehdä tutkimustyötä projektityöskentelyn menetelmin
- hyödyntää käytännön projektissa saatuja tietoja ja taitoja tutkimustyössään
- soveltaa tutkimustietoa käytännön projekteissa
- toteuttaa kirjallisen raportin ja seminaariesitelmän
- tarkastella kriittisesti ammatillisia tekstejä ja esityksiä
- käyttää hyväksi tilastollisia ja todennäköisyysjakaumiin liittyviä matemaattisia menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija tuottaa itsenäisesti kirjallisen raportin ja seminaariesitelmän, opponoi 2 muuta työtä sekä seuraa muiden opiskelijoiden esitelmät. Lisäksi pidetään lähiopetusta, joka käsittelee LABin opinnäytetyön ohjeen mukaista kirjoittamista. Tämän lisäksi opiskelijalla on henkilökohtaisia tapaamisia ohjaajan kanssa, liittyen tutkimusaiheeseensa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus ja seminaarit syksyllä 2023 lukujärjestyksen mukaisesti. Läsnäolopakko seminaareissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa (sovitaan erikseen). Lisäksi opintojakson raportin kirjoittamiseen liittyvät luennot ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

LABin opinnäytetyöhön liittyvä ohjeistus. Tutkimustyöhön liittyvä kirjallisuus sovitaan erikseen jokaisen kanssa.

Työelämäyhteistyö

Tutkimuksen aiheet nousevat pääsääntöisesti työelämästä. Yksittäisen työn toimeksiantaja voi olla työleämäyhteistyökumppani. Jokainen opiskelija valitsee aiheensa itsenäisesti.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 50 lähituntia, opiskelijan kokonaistyö noin 133 tuntia.

Sisältö

Opiskelija
- hankkii itsenäisesti tietoa
- tekee tutkimustyötä projektityöskentelyn menetelmin
- hyödyntää käytännön projektissa saatuja tietoja ja taitoja tutkimustyössään
- soveltaa tutkimustietoa käytännön projekteissa
- tarkastelee kriittisesti ammatillisia tekstejä ja esityksiä
- opettelee pysymään aikataulussa
- tekee sovitut asiat ajallaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Noin 2,5 vuoden tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot (150 op).

Arviointimenetelmät

Tutkimusseminaarityö, pidetyt seminaarit, esitysten opponointi ja toiminta sovitun aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita eikä pysy aikataulussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheiden mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä
- käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja eiasiantuntijoiden kanssa
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä
- analysoida toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- pysyä pääsääntöisesti aikataulussa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä
- suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden eri ratkaisuvaihtoehtoja
- pysyä sovitussa aikataulussa koko prosessin ajan

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Welin
 • Henri Koukka
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia itsenäisesti tietoa
- tehdä tutkimustyötä projektityöskentelyn menetelmin
- hyödyntää käytännön projektissa saatuja tietoja ja taitoja tutkimustyössään
- soveltaa tutkimustietoa käytännön projekteissa
- toteuttaa kirjallisen raportin ja seminaariesitelmän
- tarkastella kriittisesti ammatillisia tekstejä ja esityksiä
- käyttää hyväksi tilastollisia ja todennäköisyysjakaumiin liittyviä matemaattisia menetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija tuottaa itsenäisesti kirjallisen raportin ja seminaariesitelmän, opponoi 2 muuta työtä sekä seuraa muiden opiskelijoiden esitelmät. Lisäksi pidetään lähiopetusta, joka käsittelee LABin opinnäytetyön ohjeen mukaista kirjoittamista. Tämän lisäksi opiskelijalla on henkilökohtaisia tapaamisia ohjaajan kanssa, liittyen tutkimusaiheeseensa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus ja seminaarit keväällä 2024 lukujärjestyksen mukaisesti. Läsnäolopakko seminaareissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa (sovitaan erikseen). Lisäksi opintojakson raportin kirjoittamiseen liittyvät luennot ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

LABin opinnäytetyöhön liittyvä ohjeistus. Tutkimustyöhön liittyvä kirjallisuus sovitaan erikseen jokaisen kanssa.

Työelämäyhteistyö

Tutkimuksen aiheet nousevat pääsääntöisesti työelämästä. Yksittäisen työn toimeksiantaja voi olla työleämäyhteistyökumppani. Jokainen opiskelija valitsee aiheensa itsenäisesti.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 50 lähituntia, opiskelijan kokonaistyö noin 133 tuntia.

Sisältö

Opiskelija
- hankkii itsenäisesti tietoa
- tekee tutkimustyötä projektityöskentelyn menetelmin
- hyödyntää käytännön projektissa saatuja tietoja ja taitoja tutkimustyössään
- soveltaa tutkimustietoa käytännön projekteissa
- tarkastelee kriittisesti ammatillisia tekstejä ja esityksiä
- opettelee pysymään aikataulussa
- tekee sovitut asiat ajallaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Noin 2,5 vuoden tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot (150 op).

Arviointimenetelmät

Tutkimusseminaarityö, pidetyt seminaarit, esitysten opponointi ja toiminta sovitun aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita eikä pysy aikataulussa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheiden mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä
- käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti ja viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja eiasiantuntijoiden kanssa
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä
- analysoida toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
- pysyä pääsääntöisesti aikataulussa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä
- suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden eri ratkaisuvaihtoehtoja
- pysyä sovitussa aikataulussa koko prosessin ajan

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marianne Matilainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä oleellisimmat työelämätarpeet
- toimia asiantuntijana erilaisissa tehtävissä
- suhteuttaa tulevaisuuden työn osaamisen ja tekemisen haasteita
- kategorisoida työelämän liiketoiminnan lainalaisuuksia
- tulkita työelämän henkilöstö-, talous- ja johtamisasioita
- toimia aktiivisesti kansainvälisissä yhteisöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset verkossa

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023, tunteja on viikottain, läsnäolo aloitus- ja lopetustunneilla on välttämätöntä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeelinen työmäärä 130 h, todellinen työmäärä riippuu opiskelijasta.

Sisältö

Työskentely ja soveltaminen kurssin aihepiiriin liittyen

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta kurssin osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää kurssin aihepiirin käsitteitä johdonmukaisesti ja viestiä asioista ymmärrettävästi
- Osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- Osaa käyttää opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää kurssin aihepiirin käsitteitä laaja-alaisesti ja yhdistää tietoa kokonaisuuksiksi
- Osaa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella valintansa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää kurssin aihepiirin käsitteitä asiantuntevasti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- Osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Osaa valita, yhdistellä ja soveltaa tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja analysoida eri ratkaisuvaihtoehtoja

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 17.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä oleellisimmat työelämätarpeet
- toimia asiantuntijana erilaisissa tehtävissä
- suhteuttaa tulevaisuuden työn osaamisen ja tekemisen haasteita
- kategorisoida työelämän liiketoiminnan lainalaisuuksia
- tulkita työelämän henkilöstö-, talous- ja johtamisasioita
- toimia aktiivisesti kansainvälisissä yhteisöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tietoiskuja, pienryhmäkeskusteluja, yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali sekä internet lähteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

M19:n luokat, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisältö

- työelämän tarpeet organisaation ja työntekijän näkökulmasta
- asiantuntijatehtävissä tarvittava osaaminen
- tulevaisuuden työn osaaminen ja tekemisen haasteita
- liiketoiminnan juridisia asioita
- työelämän henkilöstö-, talous- ja johtamisasioita

Arviointimenetelmät

Kontaktitunnilla annetut tehtävät sekä Moodle-kurssilla edistymisen seurannassa olevat tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikrieerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä käsitteitä
- osallistuu toimintaan ohjeiden mukaan
- käyttää mallin mukaan opittuja työtapoja ja malleja
Lisäksi opiskelija on tehnyt hyväksytysti Moodle-kurssilla edistymisen seurannassa olevista tehtävistä 80%.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä käsitteitä
- osallistua toimintaan tavoitteellisesti
- soveltaa opittuja työtapoja ja malleja
Lisäksi opiskelija on tehnyt hyväksytysti Moodle-kurssilla edistymisen seurannassa olevista tehtävistä 90%.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja
- osaa valita ja perustella opittuja työtapoja ja malleja

Lisäksi opiskelija on tehnyt hyväksytysti Moodle-kurssilla edistymisen seurannassa olevista tehtävistä 100%.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata uusia teknologioita
- vertailla uusia teknologioita ja niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiin
- hyödyntää uusia teknologioita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, teemakohtiaset ryhmätyöaiheet, omatoiminen selvitystyö (ryhmässä)

Ajoitus ja läsnäolo

4h / vko, 14 kertaa
Verkkoluennot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Internet-lähteet ja alan kirjallisuus

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiluennot 7 x 4h, opintjakson laajuus 5 op => 135h

Sisältö

Opintojakso koostuu vuosittain vaihtuvasta sisällöstä. Opintojaksolla tutustutaan 6-7 ajankohtaiseen uuteen teknologiaan. Kuhunkin teemaan pyritään saamaan alustus alan yritysasiantuntijalta. Opiskelijat tutustuvat ryhmässä syvemmin kuhunkin teemaan ja tuottavat löydöstensä perusteella materiaalin joka tullaan purkamaan luentojen yhteydessä seuraavalla luentokerralla. Tämä materiaali tulee toimimaan myös opintojakson lopputentin tenttimateriaalina.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, vertaisarviointi, palautettu dokumentaatio, tentti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Viksilä
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja tunnistaa virtualisoinnin ja pilvipalveluiden mahdollisuudet ICT palvelujen tehokkuuden parantamisessa
- suunnitella ja toteuttaa digitaalisen palvelun käyttämällä virtualisointia ja pilvipalveluita valitulla alustalla
- keskustella sekä perustella virtualisoinnin ja pilvipalveluiden valinnan digitaalisten palveluiden alustana

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina lukujärjestyksen mukaisena aikana. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkko-oppimisympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa, että luentoihin osallistutaan aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen suoraan luentojen aikaan. Luentojen ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti noin 3h/vko 14 viikon ajan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen kautta jaettava sekä tunneilla esitettävä materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisestä syystä opiskelija voi suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin käytettävissä olevat sähköiset oppimisympäristöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu olevan keskimäärin 135 tuntia.

Sisältö

Virtualisointi osuudessa perehdytään eri palvelinlaitteistojen ja ohjelmistoratkaisujen teknisiin ja toiminnallisiin eroihin, sekä perehdytään käytännössä fyysisten laitteiden sekä virtualisointiohjelmistojen hallintaan ja ylläpitoon järjestelmän ylläpitäjän roolissa. Harjoitusten avulla perehdytään järjestelmän ylläpitäjän keskeisiin tehtäviin. Pilvipalvelut osuudessa perehdytään julkisen pilvipalvelun käyttöön, sekä mahdollisuuksiin järjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tietoliikennetekniikan ja tietoturvan perusteet tai vastaava osaaminen.

Arviointimenetelmät

Palautettavat tentit, raportit, saavutettujen tulosten esittäminen ja kirjallinen raportointi, osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja viestiä ammattialansa asioista ymmärrettävästi
- Osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- Osaa käyttää opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osallistuu ryhmän tavoitteelliseen toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistaan annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja yhdistää tietoa kokonaisuuksiksi
- Osaa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella valintansa
- Osallistuu ryhmän toiminnan organisointiin sekä kykenee toiminnallaan edesauttamaan ryhmän suoriutumista annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- Osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä soveltaa eri tietolähteitä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Osaa valita, yhdistellä ja soveltaa tekniikoita annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja analysoida eri ratkaisuvaihtoehtoja
- Osallistuu aktiivisesti henkilökohtaisen ja ryhmän toiminnan organisointiin, sekä kykenee toiminnallaan edistämään ryhmän ammatillista kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää JavaScript-kieltä www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
- hyödyntää avoimia koodikirjastoja www-sivujen sisällön muokkaamisessa ja hallinnassa
- käyttää css-esikäsittelijää tyylitiedostojen luontiin ja muokkaamiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina lukujärjestyksen mukaisena aikana. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkkoympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa että luentoihin osallistutaan aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen suoraan luentojen aikaan. Luentojen ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti 3h / vko 14 viikon ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin sähköiset oppimisympäristöt (Reppu, Adobe Connect Pro, Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuorma on 81h (3 op x 27h), josta kontaktiopetusta on 42h ja opiskelijan omaa työtä 39h.

Sisältö

JavaScriptin hyödyntäminen www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
CSS-preprosessorin (SASS) käyttö
Datan visualisoinnin alkeita

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää JavaScript-kieltä www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
- hyödyntää avoimia koodikirjastoja www-sivujen sisällön muokkaamisessa ja hallinnassa
- käyttää css-esikäsittelijää tyylitiedostojen luontiin ja muokkaamiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan harjoituspainotteisina luentoina lukujärjestyksen mukaisena aikana. Luennot tallennetaan, joten ne ovat saatavilla myös myöhemmin LABin verkkoympäristössä. Tästä huolimatta on erittäin suositeltavaa että luentoihin osallistutaan aikataulun mukaisesti, sillä tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaamisen suoraan luentojen aikaan. Luentojen ulkopuolella ohjausaikaa on rajoitetummin.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisesti 3h / vko 14 viikon ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa osittain tai kokonaan osaamisen näytöllä.

Oppimisympäristö

LABin sähköiset oppimisympäristöt (Moodle, Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuorma on 81h (3 op x 27h), josta kontaktiopetusta on 42h ja opiskelijan omaa työtä 39h.

Sisältö

JavaScriptin hyödyntäminen www-sivujen dynaamisen sisällön tuottamisessa
Datan visualisoinnin alkeita

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää merkkauskielten merkityksen ja toimintaperiaatteen
- kuvata webin keskeisimmät protokollat
- toteuttaa ja julkaista responsiivisen www-sivun HTML ja CSS avulla
- kuvankäsittelyn perustekniikat
- hyödyntää kuvia www-ympäristössä ja dokumentaatiossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

W3Schools.com ja muut verkkolähteet, opettajan jakamat luentomateriaalit, lisämateriaalina erilaiset HTML5- ja CSS3-tekniikoita käsittelevät teokset kuten
- HTML5 Foundations
- HTML5 and CSS3 All-in-One For Dummies

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen voidaan osoittaa näytöllä (esim. aiemmin tehty www-sivusto jossa on käytetty tekniikoita joita käsitellään kurssilla ja jonka vaativuus on sillä tasolla että voidaan tulkita kurssin osaamistavoitteiden täyttyneen)

Sisältö

Opintojakso kattaa internetin rakenteen ja toimintalogiikan perusteet. Opintojaksolla käydään läpi www-tuotannon "kivijalka" eli HTML-kuvauskieli sekä CSS-tyylimäärittelyt. Web-ympäristön yksi oleellinen osatekijä on kuvamateriaali, joten opintojaksolla tutustutaan myös kuvankäsittelyn perusteisiin ja kuvamateriaalin vaatimuksiin erityisesti web-näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla käydään esimerkinomaisesti läpi dynaamisten web-sivujen toteutusta selainpään ohjelmointikielellä. Esimerkit toteutetaan JavaScript-kielellä. Opetus perustuu vahvasti harjoituspainotteisiin luentoihin, joissa yksittäisten tehtävien avulla mennään syvemmälle www-tekniikoihin. Opintojaksolla käytössä olevat ohjelmistot ovat ilmaisia ja yleisesti saatavilla olevia. Käytössä olevista ohjelmistoista löytyy soveltuvat versiot sekä Windows- että Apple-laitteille.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ei ole esitietovaatimuksia. Opintojaksolle otetaan 5 avoimen amk:n opiskelijaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää yksittäisiä www-teknologioihin liittyviä käsitteitä. Hän osaa käyttää opittuja tekniikoita kuten HTML-kuvauskieltä ja CSS-tyylimäärittelyjä perustasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää www-teknologioihin liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.Hän osaa soveltaa monipuolisesti www-sivuston toteutuksen tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Hän osaa tehdä perusteltuja valintoja liittyen www-sivuston toteutustekniikoihin. Opiskelija osaa hyödyntää skriptikieltä dynaamisen www-sivun / -sivuston toteutuksessa. Hän osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja www-sivuston toiminnallisuuden ja ulkoasun toteutukseen. Opiskelija toteuttamat sivut ovat visuaalisuudeltaan ja käytettävyydeltään hyvin toteutettuja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ismo Jakonen
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata visuaalisen käyttäjäkokemuksen merkityksen sovelluksissa
- suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen modernin web-sovelluksen
- soveltaa kuvankäsittelymenetelmiä käyttöliittymien suunnittelussa
- suunnitella ja ohjelmoida yksinkertaisen pelin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus erillisen lukujärjestyksen mukaan loka-marraskuussa.
Opetus toteutetaan etäopetuksena.
Kurssilla perehdytään Unity 3D-ohjelman käyttöön pelien ja interaktiivisten esitysten tekemiseen esimerkkien ja harjoitustöiden kautta.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä

Oppimisympäristö

Moodle.lut.fi ja ZOOM

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu palautettaviin harjoitustöihin. Harjoitustöiden arviointi perustuu harjoitustyössä käytetyn ohjelmiston ominaisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen, uusien työtapojen omaksumiseen ja harjoitustöiden visuaaliseen ulkoasuun.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson minimi tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja luoda pelejä Unity3D-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti käyttää ja hyödyntää Unity3D-ohjelmistoa pelien ja interaktiivisten esitysten luomisessa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssilla käytetyt Unity 3D-ohjelmistot ammattimaisesti ja pystyy soveltamaan saamiaan oppeja myös muiden ohjelmistojen käytössä. Palautettavien harjoitustöiden visuaalinen ulkoasu hyvin toteutettu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Olli Koskimaa
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida verkkotopologian ja teknologian vaikutuksen datasiirron suorituskykyyn
- hyödyntää lähiverkon palveluita omassa työskentelyssään (DHCP, VLAN,ARP)
- hallita käyttöjärjestelmien käytön ja ylläpidon perusteet (Linux/Windows)
- selittää web-sovelluksen perusrakenteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyör

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023. Läsnäolo tunneilla suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali opintojakson moodle-sivulla

Oppimisympäristö

LABin käytettävissä olevat sähköiset oppimisympäristöt.

Sisältö

- Hallitsee Linux-käytön perusteet, sekä osaa hallita järjestelmän prosesseja ja valvoa kuormitusta.
- Osaa hallinnoida käyttöjärjestelmän verkkoasetuksia erilaisissa verkkoympäristöissä.
- Kykenee hallitsemaan järjestelmään asennettuja ohjelmistoja sekä palveluita.
- Osaa kirjautua ja toimia ssh-yhteydellä Linux-palvelinympäristössä.
- Osaa hyödyntää tunnistusavaimia (julkinen/yksityinen) osana ssh-kirjautumista.
- Ymmärtää PHP-kielen perusteet ja osaa hyödyntää osaamistaan palvelinskriptin toteutuksessa
- Toteuttaa lomakkeenkäsittelijän joka lukee html-formin sisällön ja tallentaa sisällön tietokantaan
- Toteuttaa www-palvelinsovelluksen joka kuuntelee selaimelta tulevia pyyntöjä ja lukee sekä palauttaa tietokannasta pyynnön mukaiset tiedot html-sivuna.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Palautettavat tehtävät, raportit, saavutettujen tulosten esittäminen ja kirjallinen raportointi, osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ei suoriudu henkilökohtaisista tehtävistään. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ismo Jakonen
 • Olli Koskimaa
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTIEX23S2
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tietotekniikka, Lahti
 • TLTIICTDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Information and Communications Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia pienryhmässä asiantuntijana ja ratkaista tehtäviä yhdessä
- toimia osana ketteriä projektimenetelmiä käyttävässä projektissa
- suunnitella Web ja pelikäyttöliittymiä
- suunnitella ja toteuttaa peliympäristöjä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutetaan pienryhmissä Unity3d-työkalulla peli sekä palvelinsovellus jonka avulla peli kommunikoi tietokantaan pelin statistiikkaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Syysloman jälkeen loppusyksy 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin moodlesivuilta löytyvä materiaali

Oppimisympäristö

moodle.lut.fi ja zoom

Sisältö

Opiskelija osaa toteuttaa pienryhmäprojektina pelin ja pelin käyttämän taustapalvelun joka tallentaa tietokantaan pelin statistiikan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Unity perusteet

Arviointimenetelmät

Pienryhmäharjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu projektiin tai pienryhmällä ei synny kriteerit tätyttävää toteutusta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu projektiin minimiosuudella ja pienryhmän tuotos täyttää minimivaatimukset.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija toteuttaa aktiivisesti oman osansa projektista. Pienryhmän tuotos täyttää vaatimukset.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija toimii aktiivisesti projektin vastuullisena ja johtavana toimijana. Projektin lopputulos on erinomainen ja monipuolinen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Koukka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella web-peliympäristöön sisältöä
- toteuttaa we-peliympäristön
- vertailla ja tulkita web -peliympäristön teknologioita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja opintojakson laaja harjoitustyö

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan. Luennot Zoomissa.

Oppimisympäristö

LABin Moodle-ympäristö ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä joka vastaa noin 135 tuntia työtä. Tästä opiskelijan omaa työskentelyaikaa on noin 60%.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Three.js JavaScript-kirjaston käyttöön. Tavoitteena on käyttää kirjastoa mm. AR-sovelluksen toteutukseen ja tutustua mm. 3D-geometrioiden esittämiseen, valaistukseen, kameran hallintaan, jne. Three.js - ympäristössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: WWW-suunnittelun perusteet, Www-interaktiivisuus, Ohjelmoinnin perusteet (Tai vastaavat tiedot)

Arviointimenetelmät

Kurssi arvioidaan harjoitustyön ja pienempien tuntiharjoitusten perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
 • Aria Kanerva
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sisäisen, omaehtoisen ja ulkoisen yrittäjyyden perusteita
- arvioida liikeideaa ja sen menestymismahdollisuuksia
- arvioida innovatiivisuuden ja innovaatioiden strategisen merkityksen
- käyttää erilaisia ideointimenetelmiä
- analysoida erilaisia innovaatioprosesseja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus perustuu harjoitustöihin jotka löytyvät Moodlesta.

Toteutukseen sisältyy myös ammattienglanninkielen opetusta esimerkiksi harjoitustöiden muodossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Ei lähiopetusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali löytyy Moodlesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaan, sovi opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h, eli yhteensä n. 135h

Sisältö

Tutustutaan yrittäjyyteen ja innovointiin esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kurssilla perehdytään innovaatioihin ja innovatiivisuuteen sekä tehdään liiketoimintasuunnitelma, apuna käytetään Business Model Canvas-työkalua.

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu palautettaviin harjoitustöihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja innovoinnin perusteet. Palauttaa hyväksytysti harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää innovointimenetelmiä, toimii aktiivisesti ryhmissä ja palautetut harjoitustyöt sisällöllisesti hyviä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmä- ja tuntityöskentelyyn, osaa soveltaa kurssilla käsiteltyjä asioita sekä palautetut harjoitustyöt tehty monipuolisesti ja hyvin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Matti Welin
 • Ismo Jakonen
 • Henri Koukka
 • Olli Koskimaa
 • Marianne Matilainen
 • Rami Viksilä
 • Johan Kuparinen
Opetusryhmät
 • Scheduling group 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTITVT22SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22SV Lahti
 • TLTITVT23KM
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23KM Lahti
 • 07TVT20K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
Pienryhmät
 • Scheduling group 1

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

7-8 valittavissa olevaa luentokokonaisuutta. Kukin luento on kestoltaan n. 3 tuntia.

Ajoitus ja läsnäolo

Vko 4 Maanantai-aamusta perjantai iltapäivään. Jokaisena päivänä 2 x 3h luentoja. Luennot on valittavissa rajatusta valikoimasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

7-8 X 3h

Sisältö

iWeek on vuosittain toistuva kansainvälinen viikko, jolloin kampuksella vierailee iso joukko LABin yhteistyöyliopistojen luennoitsijoita. Luennot ovat lyhyistä täsmäaiheista jotka vaihtelevat vuosittain. Aihealueina on ollut mm. AI, cyber security, 3D modelling, web technolgies, etc. Opiskelija valitsee viikkoonsa mielenkiintoiset luennot ja tekee niistä lyhyen oppimispäiväkirjan.
iWeek on tarkoitettu pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Myös muiden alojen opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

iWeek on tarkoitettu pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Myös muiden alojen opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua.
iweekin luentotarjonta ja taustatietoa vierailevista luennoitsijoista on nähtävissä osoitteessa https://iweek.lab.fi

Arviointimenetelmät

Arviointi hyväksytty / hylätty
Opiskelija käy ennalta määrätyn määrän luentoja ja tekee luennoista hyväksyttävän oppimispäiväkirjan.

Arviointiasteikko

1-5