Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPAL23S)
Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPAL22S)

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 23K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(MLTIPAL23K)
Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PAL21SLTI)

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 22K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PAL22KLTI)
Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PAL21KLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Bengts
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
 • MLTIEX23S
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, muotoilu, Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyö.

Ajoitus ja läsnäolo

3 online days
5 days intensive week

attendance required

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson moodle-sivulla.

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op.
1op = 27 tuntia. 5op = 135 tuntia.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, läsnäolo, aktiivisuus.
Arviointi asteikolla 1-5. Mikäli harjoitustöiden palautus myöhästyy, laskee arvosana yhdellä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Bengts
 • Maaria Niskala
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Workshop (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Workshop
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

The student is able to
- work in her or his respective professional role within an international team
- communicate professionally in an international setting
- take the various aspects of sustainability into account in their professional work.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course includes online lectures and a workshop week at the campus.

Ajoitus ja läsnäolo

Attendance at the workshop week is mandatory. Compensatory assignments are possible for some of the online lectures.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 1 (1 op), noin 2h/kk ryhmäohjaus + yksilötehtävät  
Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita 
Laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
Antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen
Ryhmäytyminen, vertaistuki. 
Osaaminen- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus kuukausittain 2h

Arviointimenetelmät

Arviointi HYV/HYL
Opintojakson suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 2 (1 op), noin 2h/kk ryhmäohjaus + yksilötehtävät
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja seurata omien opintojen etenemistä järjestelmissä.
Tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita.
Opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan.
Osaa edistää omaa osaamisidentiteettiä laatimalla henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman.
Antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen.
Opiskelija tuntee osaamisen kehittämisen erilaisia mahdollisuuksia: työelämä, hankkeet, LAB-career –palvelut.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus kuukausittain 2h

Arviointimenetelmät

Arviointi HYV/HYL
Opintojakson suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Ryhmät
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa opintojen äärelle!
Huhuilemme teitä kesälaitumelta. Toivottavasti kaikilla on ollut hyvä kesä.
Lukuvuosi käynnistyy ja tässä hieman ajankohtaista alkavalle syksylle.


AY00BU49-3012 Ammatillinen kasvu 3 1 op

Ensimmäinen tapaaminen on to 31.8 klo 12-14 Teamsissa.

- Käymme läpi kuulumisia ja lukukauden kulkua
- Lähdemme piirtämään omaa ammatillista tulevaisuuskuvaa


Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Hanketoiminta-ja-asiakastarinat/Osaamisen-muotoilu/Koulutusohjelma

Oppimisympäristö

Opetus ja työskentely verkossa ja tarvittaessa kampuksella ja kentällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia

Sisältö

Itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Ryhmätyöskentelyä. Reflektointia ja keskusteluja.

Arviointimenetelmät

Lehtorin arviointi. Tarvittaessa itse ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

AY00BU49-3012 Ammatillinen kasvu 3 - 1 op

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Ajoitus ja läsnäolo

80%
27 tuntia = 1 op.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Hanketoiminta-ja-asiakastarinat/Osaamisen-muotoilu/Koulutusohjelma

Oppimisympäristö

Opetus ja työskentely verkossa ja tarvittaessa kampuksella ja kentällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia

Sisältö

Itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Ryhmätyöskentelyä. Reflektointia ja keskusteluja.

Arviointimenetelmät

Lehtorin arviointi. Tarvittaessa itse ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso pidetään lähiopetiksena, verkko-opetuksena ja excursioina. Opetusmenetelminä ovat luennot ja harjoitustyöt. Opintojakson eritelty sisältö ja toteutus käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla. Opintojakso sisältää yksilö ja ryhmätöitä, joita tehdään oppituntien aikana sekä niiden ulkopuolella. Opintojakso perustuu keskusteluihin ja vuorovaikutteiseen tekemiseen, joten lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä. Opintojaksolla on myös vierailevia luennoitsijoita.

Ajoitus ja läsnäolo

Osallistumisvaade väh. 80 % .

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina kirjallisuus, tutkimukset, raportit joihin tutustutaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku vastaavalla sisällöllä.

Oppimisympäristö

Opiskelu tapahtuu luokkatilassa ja etäopiskeluna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäiset tehtävät lähiopetuksen ulkopuolella.

Sisältö

Opintojakson tavoitteet
• Opiskelija osaa
- määritellä oman ammatillisen profiilinsa
- kehittää ammatillista profiiliaan tavoitteellisesti
- tuottaa omasta osaamisestaan tarkoituksenmukaisen portfolion jatko-opintoja tai työnhakua varten

Koko opintojakson tavoitteena on kirkastaa omaa muotoilijuutta ja osaamista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään mitkä asiat vaikuttavat siihen, minkälainen muotoilija on ja minkälaiseksi haluaa tulla. Opintojakso kasvattaa tietoisuutta siitä, minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä, jotta itse asettamiinsa tavoitteisiin päästään. Tarkastelu lähtee jo ajasta ennen opiskelua ja ulottuu opiskelujen jälkeisiin suunnitelmiin. Opintojaksolla keskitytään myös itsestä ja osaamisesta viestimiseen sekä kehitetään portfoliota viestinnän välineenä. Opintojaksolla valmistaudutaan tuleviin rekryprosesseihin, simuloimalla eri tilanteita, hankitaan osaamista, valmistetaan materiaalia osaamisen näyttämiseen, etsitään sopivaa työnantajaa, lähestytään työnantajaa, jne.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osallistu opetukseen eikä harjoitustöiden tekoon vaatimusten mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu lähiopetukseen yli 80 %
Osallistuu keskusteluun
On osallistuu ryhmäharjoituksiin.
Tekee annetut ja annetussa aikataulussa.
Osoittaa ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä.
Tuottaa visuaalista aineistoa, jota tulee vielä myöhemmin kehittää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu lähiopetukseen yli 80 %
Osallistuu aktiivisesti keskusteluun
On suoriutuu hyvin ryhmäharjoituksissa.
Tekee annetut hyvin ja annetussa aikataulussa.
Osoittaa ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä.
Tuottaa hyvää visuaalista aineistoa, jota voi vielä myöhemmin kehittää.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu lähiopetukseen yli 90 %
Osallistuu aktiivisesti keskusteluun
On aktiivinen ryhmäharjoituksissa.
Tekee annetut tehtävät erinomaisesti ja annetussa aikataulussa.
Osoittaa ymmärtävänsä kokonaisuuden tärkeyden ja pyrkii hyödyntämään opintojaksoa itsensä kehittämisessä.
Tuottaa erittäin laadukasta visuaalista aineistoa, jota voi hyödyntää myöhemmin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

10.11.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Mika Huovinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä visuaalisen esityksen suunnitelmastaan
- fasilitoida keskustelua piirtäen
- tuottaa viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia ja työpiirroksia suunnitelmistaan
- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan teknisenpiirtämisen alkeisiin, käsin ja koneella. Harjoitellaan erityyppisten kuvantojen piirtämistä ja esittämistä. Tehdään omaan alaan liittyviä esityskuvia käsin sekä graafisilla tietokone ohjelmistoilla. Harjoitellaan tekemään muotoilijalle tärkeitä presentaatioita ja esitysmateriaalia. Perehdytään yleiseen hyvään ja selkeään graafisen materiaalin tuottamiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

ei osallistu lähiopetukseen, liikaa selvittämättömiä poissaoloja, tehtävät ovat palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Riittävä läsnäolo (80%), palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan ohjelmistoja oman alansa harjoituksissa ja luomaan perussiistiä oman näköistä graafista materiaalia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kykenee soveltamaan itsenäisesti oppimaansa ja hyödyntää ohjelmistoja myös muissa pääaine opinnoissaan. Ymmärtää graafisen suunnittelun tärkeyden muotoilijan perustaitona.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja.  
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.  

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Tutustu eLAB:ssa ulkomaan harjoitteluun.  

HARJOITTELU ON OSA OPINTOJA, KUN  
1. harjoittelusuunnitelma ja sopimus on palautettu ajoissa ja hyväksytty ennen harjoittelun aloittamista koulutusohjelman harjoitteluvastaavan toimesta  
2. harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirjaa  
3. harjoittelun aikana on dokumentoitu harjoitteluun liittyviä asioita  
4. harjoittelun jälkeen harjoittelusta on raportoitu raportointiohjeiden ja ohjeistetun aikataulun mukaisesti 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, kun ohjeistuksen mukaisesti  
- on tehty harjoittelusuunnitelma ja - sopimus ennen harjoittelun aloittamista  
- harjoittelun aikana on pidetty harjoittelupäiväkirja  
- harjoittelun aikana on dokumentointi harjoittelun työtehtäviä ja/tai muuta  
- harjoittelun jälkeen harjoittelu on raportoitu vaadittavin liittein ja laajuksin, vaaditun määräajan puitteissa 

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • - LAB_virtuaaliopettaja_PAL_01
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa julkisen organisaation perinteitä, toimintaa sekä päätöksentekoa suhteessa suunnittelu- ja kehitystoimintaan
- tehdä kehittämistyötä erilaisissa muuttuvissa julkisen sektorin toimintaympäristöissä
- toimia omassa ammatillisessa roolissaan moniammatillisessa työryhmässä
- toimia aktiivisessa neuvoa-antavassa roolissa hanke- ja projektijohdon tukena
- visualisoida ja dokumentoida suunnittelutyötä eri kohderyhmien tarpeisiin
- hyödyntää muotoiluajattelua ja -toimintaa johtamisen, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tulevaisuuden menestyvä kaupunki tarvitsee muotoilua. Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja tarvitsemme parempia ja ihmislähtöisiä ratkaisuja ja palveluita urbaaneissa elinympäristöissä. Miten design voi tehdä elämästä parempaa, sujuvampaa ja toimivampaa?

Yhteiskunnallinen muotoilu kukoistaa luodessaan kauniita, oikeudenmukaisia ja kestäviä ympäristöjä. Studion työnkuvaan liittyy liittyy kansalaiskeskeiseen kaupunkiympäristöjen kehittämiseen ja kaupunkien julkisten palveluiden kehittämiseen, sosiaalisen kestävyyden haasteiden ratkaisemiseen ja kestävien rakennettujen ympäristöjen kehittämiseen.

Opintojaksolla kehitetään muotoilun ja yhteiskunnallisen osaamisen argumentointitaitoja, visuaalisia, kirjallisia tietoja ja taitoja viestintään ja julkaisuihin.

Mitä?

• Kaupunkilaisten tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. On etsittävä uudenlaisia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tuottaa palveluja joustavammin ja kohdennetummin.
• Kaupunkimuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden innovointia ja kehittämistä yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat tärkeä osa kehittämistä.
• Kaupunki- ja Palvelumuotoilun avulla saavutetaan laadukkaampi palveluja, tyytyväisempiä asiakkaita ja työntekijöitä sekä tehokkaampia prosesseja.
• Studio kasvattaa ymmärrystä yhteiskehittämisestä, kaupunki ja palvelumuotoilusta –ja kaupunkikehittämisen prosesseista. Lisäksi kirkastetaan, mitä konkreettista hyötyä muotoilusta kaupunkiorganisaatiossa voi olla.
• Studiossa on käytännönläheinen ote, teoreettisia kokonaisuuksia unohtamatta. Aihetta käsitellään esimerkkien keinoin, sekä käytännössä kehitetään aluekehityksen kokonaisuuksia kaupunkimuotoilun avulla.

Sisältö:
• Mitä on muotoiluajattelu? Miksi kaupunkeja ja yhteiskuntaa muotoillaan?
- Kaupunkisuunnittelun ja aluekehittämisen perusteet
- Kaavoituksen tasot
• Mitä on kaupunkimuotoilu ja miten se eroaa palvelumuotoilusta ja mitä uutta se tuo kaupunkien kehittämiseen?
• Asiakas- ja ihmislähtöisyys
• Asiakaskokemuksen merkitys ja rakentaminen
• Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa julkisella sektorilla? Mitä hyötyjä se tuo?
• Miten muotoilua tehdään julkishallinnossa?
• Kaupunki - ja Palvelumuotoilun prosessi, työote ja menetelmiä
• KAupunki- ja Palvelumuotoilun hankinta
• Esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä julkisella sektorilla

Maailma on muuttunut niin monimutkaiseksi ja monesta asiasta riippuvaiseksi, että sellaisiin asioihin kuin ilmastonmuutos, ympäristöongelmat tai vaikkapa uusi työelämä ei ole yksiä oikeita vastauksia. Strateginen kaupunkimuotoilu on keino joka auttaa keksimään mitä tehdä kun ei keksi mitä pitäisi tehdä. Kaupunkimuotoilun studion tulokulma on tarkastella

Kaupunkimuotoilun tulokulma on oleellisten sidosryhmien kohtaaminen osana nykyisen muuttamista ja kokonaisuuden kehittämistä. Tavoite on saada kaupunkikoneisto kommunikoimaan laadukkaasti kaupunkilaisten kanssa. Kyse ei ole kivasta leikkimisestä tai kuorrutteesta vaan muotoilu tuo menetelmiä, jotka aidosti syventävät ymmärrystä käyttäjän tarpeista. Tämä on kokonaisvision rakentamista erilisten alueselvitysten rinnalla.

Strateginen kaupunkimuotoilu pyrkii käyttämään muotoilua ja sen menetelmiä hyödyksi osana kaupungin kokonaisvaltaisesta kehittämistä.

Missionamme on luoda holistisia, moniaistillisia ja merkityksellisiä kokemuksia rakennetussa ympäristössä. Parhaat kaupunkikokemukset luodaan yhdessä tekemällä, monipuolista osaamista ja näkemystä yhdistäen.

Tervetuloa tutustumaan kaupunkikehittämisen maailmaan!

#Kaupunkimuotoilu #Strateginenmuotoilu #Osallisuus #Yhteiskunnallinenmuotoilu #Designthinking #Palacemaking #HumanDrivenDesign #Citydevelopment #servicedesign #conceptdesign #sustainability #design #Interactiondesign

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on 80%. Läsnäolo on välttämätöntä opintojakson suorittamiselle. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle.

Kaupunkimuotoilun studion työtunnit lukukauden aikana 550 tuntia, 8 tuntia / päivä.

Opetus- ja työskentelypäivät tiistait, torstait ja perjantait.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Lehteile Oman kotikaupunkisi strategia

2. Ihmisten kaupunki / Cities for People, Jan Gehl
Lehteile Ihmisten kaupunki teos opintojakson aikana.
Teos toimii teoriana keskusteluille ja opintojakson tehtäville.

3. Kuuntele ennen opintojakson alkua Yle Areenasta "Demokratiaongelma" nimisen sarjan jakso - Miksi kansalaisten osallistaminen on Suomessa niin vaikeaa?
Kesto 55 min. Suosittelen koko sarjaa.

4. Kuuntele Ympäristöministeriön Uusi kaava podcastin jakso nr. 4. : Kaupunkisuunnittelun lyhyt oppimäärä – miten voin vaikuttaa ympäristööni?
https://ym.fi/uusikaava. Suosittelen koko sarjaa.

Ajankäyttö: Ennakkotehtävät n. 20 h.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti projektimuotoiset toteutukset tehdään opintojaksolla.
Poikkeustilanteessa tarkastellaan mahdollisuutta kirjallisuuteen, käyttäjätutkimukseen ja case-esimerkkeihin perustuvaan tutkimustyöhön tai muuhun vaihtoehtoiseen tehtävään. Työstä tehdään referaatti ja aineisto presentoidaan opintojaksolla ja muoissa tarvittavissa yhteyksissä.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle, LAB Muotiluinstituutille ja muille yhteistyötahoille.

Työtunti määrä 550 tuntia / toteutus.

Oppimisympäristö

Etätyöskentely,
Kenttätyö sidosryhmien kohteissa,
LAB-ammattikorkeakoulu &LUT -yliopisto,
vierailut ja seminaarit,
sekä verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo on 80%. Läsnäolo on välttämätöntä opintojakson suorittamiselle. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle.

Kaupunkimuotoilun studion työtunnit lukukauden aikana 550 tuntia, 8 tuntia / päivä.

Opetus- ja työskentelypäivät tiistait, torstait ja perjantait.

Sisältö

Löytyy Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Muotoilun perusteet ja Palvelumuotoilun perusteet.
Käyttäjälähtöisen suunnittelun opintoja voi käydä samanaikaisesti.

Arviointimenetelmät

Lehtorin arviointi, ryhmä-arviointi ja itsearviointi, sekä toimeksiantajan arviointi opintojakson työskentelystä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei ole osallistunut opetukseen ja ryhmätyöhön 80% läsnäololla. Poissaoloista johtuvat korvaavat työtehtävät ovat tekemättä. Ei ole työstänyt toimeksiantona annettua aihetta lainkaan toimeksiannon mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ammatillisia ja organisaatiotasoisia kehittämisprosesseja myös arvotietoisesti
osaa rakentaa yhteistyösuhteita
osaa johtaa erilaisia prosesseja

- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan, käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustelee toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- osaa suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin, osaa toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin, toimii tilaaja-/asiakaslähtöisesti
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

osaa toimia ja viestiä monialaisissa alueellisissa ja kansallisissa kehittämisverkostoissa
osaa etsiä hyödyllisiä alojen välisiä yhteyksiä kehittämistoimintaan
osaa rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia
osaa toimia kehittämishankkeessa vaativassa tehtävässä yrittäjämäisesti

- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan, käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestii ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa
- osaa suunnitella ja toteuttaa kaupunkimuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen, valitsee toimintaan soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja ja perustelee valintansa
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin, soveltaa ammatillista osaamistaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin, toimii kohderyhmälähtöisesti ja tilanteen mukaisesti
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta, valitsee toimintaan soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja ja perustelee valintansa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

osaa arvioida kehittämistoiminnan tuloksia ja vaikutuksia
osaa kehittää ja uudistaa arvoa tuottavia palveluja
osaa toimia ja viestiä vaativissa kotimaisissa tilanteissa ja verkostoissa
osaa johtaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

---
- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kaupunkimuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen valitsee, yhdistelee ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin toimii ammatillisessa kohderyhmän huomioivassa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin ottaa vastuun asiakas- / palveluprosessin kokonaisuudesta
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta valitsee, yhdistelee ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • Milla Mäkinen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa julkisen organisaation perinteitä, toimintaa sekä päätöksentekoa suhteessa suunnittelu- ja kehitystoimintaan
- tehdä kehittämistyötä erilaisissa muuttuvissa julkisen sektorin toimintaympäristöissä
- toimia omassa ammatillisessa roolissaan moniammatillisessa työryhmässä
- toimia aktiivisessa neuvoa-antavassa roolissa hanke- ja projektijohdon tukena
- visualisoida ja dokumentoida suunnittelutyötä eri kohderyhmien tarpeisiin
- hyödyntää muotoiluajattelua ja -toimintaa johtamisen, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tulevaisuuden menestyvä kaupunki tarvitsee muotoilua. Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja tarvitsemme parempia ja ihmislähtöisiä ratkaisuja ja palveluita urbaaneissa elinympäristöissä. Miten design voi tehdä elämästä parempaa, sujuvampaa ja toimivampaa?

Yhteiskunnallinen muotoilu kukoistaa luodessaan kauniita, oikeudenmukaisia ja kestäviä ympäristöjä. Studion työnkuvaan liittyy liittyy kansalaiskeskeiseen kaupunkiympäristöjen kehittämiseen ja kaupunkien julkisten palveluiden kehittämiseen, sosiaalisen kestävyyden haasteiden ratkaisemiseen ja kestävien rakennettujen ympäristöjen kehittämiseen.

Opintojaksolla kehitetään muotoilun ja yhteiskunnallisen osaamisen argumentointitaitoja, visuaalisia, kirjallisia tietoja ja taitoja viestintään ja julkaisuihin.

Mitä?

• Kaupunkilaisten tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. On etsittävä uudenlaisia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tuottaa palveluja joustavammin ja kohdennetummin.
• Kaupunkimuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden innovointia ja kehittämistä yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat tärkeä osa kehittämistä.
• Kaupunki- ja Palvelumuotoilun avulla saavutetaan laadukkaampi palveluja, tyytyväisempiä asiakkaita ja työntekijöitä sekä tehokkaampia prosesseja.
• Studio kasvattaa ymmärrystä yhteiskehittämisestä, kaupunki ja palvelumuotoilusta –ja kaupunkikehittämisen prosesseista. Lisäksi kirkastetaan, mitä konkreettista hyötyä muotoilusta kaupunkiorganisaatiossa voi olla.
• Studiossa on käytännönläheinen ote, teoreettisia kokonaisuuksia unohtamatta. Aihetta käsitellään esimerkkien keinoin, sekä käytännössä kehitetään aluekehityksen kokonaisuuksia kaupunkimuotoilun avulla.

Sisältö:
• Mitä on muotoiluajattelu? Miksi kaupunkeja ja yhteiskuntaa muotoillaan?
- Kaupunkisuunnittelun ja aluekehittämisen perusteet
- Kaavoituksen tasot
• Mitä on kaupunkimuotoilu ja miten se eroaa palvelumuotoilusta ja mitä uutta se tuo kaupunkien kehittämiseen?
• Asiakas- ja ihmislähtöisyys
• Asiakaskokemuksen merkitys ja rakentaminen
• Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa julkisella sektorilla? Mitä hyötyjä se tuo?
• Miten muotoilua tehdään julkishallinnossa?
• Kaupunki - ja Palvelumuotoilun prosessi, työote ja menetelmiä
• KAupunki- ja Palvelumuotoilun hankinta
• Esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä julkisella sektorilla

Maailma on muuttunut niin monimutkaiseksi ja monesta asiasta riippuvaiseksi, että sellaisiin asioihin kuin ilmastonmuutos, ympäristöongelmat tai vaikkapa uusi työelämä ei ole yksiä oikeita vastauksia. Strateginen kaupunkimuotoilu on keino joka auttaa keksimään mitä tehdä kun ei keksi mitä pitäisi tehdä. Kaupunkimuotoilun studion tulokulma on tarkastella

Kaupunkimuotoilun tulokulma on oleellisten sidosryhmien kohtaaminen osana nykyisen muuttamista ja kokonaisuuden kehittämistä. Tavoite on saada kaupunkikoneisto kommunikoimaan laadukkaasti kaupunkilaisten kanssa. Kyse ei ole kivasta leikkimisestä tai kuorrutteesta vaan muotoilu tuo menetelmiä, jotka aidosti syventävät ymmärrystä käyttäjän tarpeista. Tämä on kokonaisvision rakentamista erilisten alueselvitysten rinnalla.

Strateginen kaupunkimuotoilu pyrkii käyttämään muotoilua ja sen menetelmiä hyödyksi osana kaupungin kokonaisvaltaisesta kehittämistä.

Missionamme on luoda holistisia, moniaistillisia ja merkityksellisiä kokemuksia rakennetussa ympäristössä. Parhaat kaupunkikokemukset luodaan yhdessä tekemällä, monipuolista osaamista ja näkemystä yhdistäen.

Tervetuloa tutustumaan kaupunkikehittämisen maailmaan!

#Kaupunkimuotoilu #Strateginenmuotoilu #Osallisuus #Yhteiskunnallinenmuotoilu #Designthinking #Palacemaking #HumanDrivenDesign #Citydevelopment #servicedesign #conceptdesign #sustainability #design #Interactiondesign

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on 80%. Läsnäolo on välttämätöntä opintojakson suorittamiselle. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle.

Kaupunkimuotoilun studion työtunnit lukukauden aikana 550 tuntia, 8 tuntia / päivä.

Opetus- ja työskentelypäivät tiistait, torstait ja perjantait.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Lehteile Oman kotikaupunkisi strategia

2. Ihmisten kaupunki / Cities for People, Jan Gehl
Lehteile Ihmisten kaupunki teos opintojakson aikana.
Teos toimii teoriana keskusteluille ja opintojakson tehtäville.

3. Kuuntele ennen opintojakson alkua Yle Areenasta "Demokratiaongelma" nimisen sarjan jakso - Miksi kansalaisten osallistaminen on Suomessa niin vaikeaa?
Kesto 55 min. Suosittelen koko sarjaa.

4. Kuuntele Ympäristöministeriön Uusi kaava podcastin jakso nr. 4. : Kaupunkisuunnittelun lyhyt oppimäärä – miten voin vaikuttaa ympäristööni?
https://ym.fi/uusikaava. Suosittelen koko sarjaa.

Ajankäyttö: Ennakkotehtävät n. 20 h.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtökohtaisesti projektimuotoiset toteutukset tehdään opintojaksolla.
Poikkeustilanteessa tarkastellaan mahdollisuutta kirjallisuuteen, käyttäjätutkimukseen ja case-esimerkkeihin perustuvaan tutkimustyöhön tai muuhun vaihtoehtoiseen tehtävään. Työstä tehdään referaatti ja aineisto presentoidaan opintojaksolla ja muoissa tarvittavissa yhteyksissä.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle, LAB Muotiluinstituutille ja muille yhteistyötahoille.

Työtunti määrä 550 tuntia / toteutus.

Oppimisympäristö

Etätyöskentely,
Kenttätyö sidosryhmien kohteissa,
LAB-ammattikorkeakoulu &LUT -yliopisto,
vierailut ja seminaarit,
sekä verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo on 80%. Läsnäolo on välttämätöntä opintojakson suorittamiselle. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätyönä toimeksiantajalle.

Kaupunkimuotoilun studion työtunnit lukukauden aikana 550 tuntia, 8 tuntia / päivä.

Opetus- ja työskentelypäivät tiistait, torstait ja perjantait.

Sisältö

Löytyy Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Muotoilun perusteet ja Palvelumuotoilun perusteet.
Käyttäjälähtöisen suunnittelun opintoja voi käydä samanaikaisesti.

Arviointimenetelmät

Lehtorin arviointi, ryhmä-arviointi ja itsearviointi, sekä toimeksiantajan arviointi opintojakson työskentelystä.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei ole osallistunut opetukseen ja ryhmätyöhön 80% läsnäololla. Poissaoloista johtuvat korvaavat työtehtävät ovat tekemättä. Ei ole työstänyt toimeksiantona annettua aihetta lainkaan toimeksiannon mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ammatillisia ja organisaatiotasoisia kehittämisprosesseja myös arvotietoisesti
osaa rakentaa yhteistyösuhteita
osaa johtaa erilaisia prosesseja

- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan, käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustelee toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
- osaa suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin, osaa toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin, toimii tilaaja-/asiakaslähtöisesti
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

osaa toimia ja viestiä monialaisissa alueellisissa ja kansallisissa kehittämisverkostoissa
osaa etsiä hyödyllisiä alojen välisiä yhteyksiä kehittämistoimintaan
osaa rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia
osaa toimia kehittämishankkeessa vaativassa tehtävässä yrittäjämäisesti

- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan, käyttää ammattikäsitteitä laaja-alaisesti ja viestii ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa
- osaa suunnitella ja toteuttaa kaupunkimuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen, valitsee toimintaan soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja ja perustelee valintansa
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin, soveltaa ammatillista osaamistaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin, toimii kohderyhmälähtöisesti ja tilanteen mukaisesti
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta, valitsee toimintaan soveltuvia tekniikoita/työtapoja ja malleja/prosesseja ja perustelee valintansa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

osaa arvioida kehittämistoiminnan tuloksia ja vaikutuksia
osaa kehittää ja uudistaa arvoa tuottavia palveluja
osaa toimia ja viestiä vaativissa kotimaisissa tilanteissa ja verkostoissa
osaa johtaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

---
- osaa osoittaa perehtyneisyytensä kaupunkimuotoiluprojektiin liittyvään käsitteistöön ja tietoperustaan käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kaupunkimuotoiluprojektin valitulle projektille sopivaan vaiheeseen valitsee, yhdistelee ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
- osaa sitouttaa kohde-organisaation ja sidosryhmät palvelumuotoilun prosessiin toimii ammatillisessa kohderyhmän huomioivassa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- osaa viedä kehittämistyötä tuloksellisesti eteenpäin ottaa vastuun asiakas- / palveluprosessin kokonaisuudesta
- osaa arvioida kehittämisprosessia ja kehittämistyön tulosten vaikuttavuutta valitsee, yhdistelee ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Oona Casalegno
 • Mika Huovinen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää mallinrakennuksen oppimisympäristöjä osana tuotekehitysprosessia
- tuottaa nopeasti tarkoituksenmukaisia prototyyppejä kehitystyön tueksi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ville Tervo
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • TLTITVT22K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 22K Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- rakentaa siltaa käytettävyyden psykologisista perusteista hyviin käytäntöihin omassa suunnittelussa
- valita, muotoilla ja toteuttaa vuorovaikutteisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
- yleisimmät vuorovaikutteisuustavat ja -mallit graafisissa käyttöliittymissä ja alustoissa
- analysoida vuorovaikutteisuutta kriittisesti sekä perustella tehdyt ratkaisut suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.
- hyödyntää käyttäjätietoa suunnittelussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itseopiskeltava Moodle-toteutus. Kurssi koostuu kuudesta aihealueesta ja niihin liittyvistä tehtäväsarjoista, joilla on viikoittaiset palautusajat. Itseopiskeluun varataan lukujärjestyksestä yhteensä 8 opiskelupäivää.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuratoitu kurssisisältö, videoidut luennot, avoimesti saatavilla oleva verkkomateriaali ja videot.

Johnson, Jeff (2010):
Designing with the mind in mind
Morgan Kaufmann
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991951893706254

Krug, Steve (2014): Don't Make Me Think, Revisited
New Riders
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991393115406254
(Saatavilla suomeksi nimellä Älä pakoita minua ajattelemaan)

Jon Yablonski (2020):
Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services
O’Reilly
https://www.amazon.com/Laws-UX-Psychology-Products-Services/dp/149205531X/

Clark, Josh (2016):
Designing for the touch
O´Reilly
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/b5ag28/alma991453945406254

McKay, Everett N (2013):
UI is Communication
Morgan Kaufmann
https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1ricsah/alma991470075406254

Sisältö

1. UX/UI intro, terminologia, saavutettavuus
2. Design thinking, miten UX/UI-suunnittelija ajattelee ja toimii
3. Käytettävyyden ja käyttäjätestauksen perusteet heuristiikkojen avulla
4. Käyttäjäkokemuksen perusteet ja arviointimenetelmät
5. Käyttöliittymäsuunnittelu
6. Käyttöliittymien prototypointi

Arviointimenetelmät

Tehtävien suoritukset ja oppimista mittaavat testit arvioidaan ja muutetaan kurssiarvosanaksi. Kurssiarvosanan saa, jos 80% itseopiskelutehtävistä ja testeistä on suoritettu.

Arviointiasteikko on 1-5.
Hyväksytty / Hylätty -arviointia voidaan käyttää jos opiskelijan henkilökohtaista suoritusta ei pystytä luotettavasti arvioimaan tai jos suoritus ei vastaa opintojaksolle asetettuja tavoitteita (esim. suoritusaika).

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Maaria Niskala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus pääosin verkossa.
Opintojaksolla luentoja, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, aineistoihin tutustumista, lukupiiri, "Mystery shoppin" ja kokemuksen purku, case-tehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

80% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Satu Miettinen (toim.): Palvelumuotoilu : uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, Teknologiainfo Teknova, Helsinki, 2011, 2. painos, ISBN: 978-952-238-077-7 (nid.)

Matias Halmeenmäki, Käyttäjälähtöiset suunnittelumenetelmät sekä osallistava suunnittelu muotoilukonsultoinnin osana, (löytyy internetistä).
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5969

Saara Newton, Vesa Kemppainen, Mirja Kälviäinen, Satu Turkka, Käyttäjälähtöiset palvelut, käytännön opas suunnittelijoille
https://www.theseus.fi/handle/10024/38567

Perttu Ahvenainen, Janne Gylling, Sani Leino, Viiden tähden asiakaskokemus, Kauppakamari, 2017

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät, Sampsa Hyysalo
http://www2.uiah.fi/~heidig/Teaching/Course_assignments/Entries/2011/9/13_Johdatus_muotoilun_tutkimukseen_files/Hyysalo%202009.pdf

Oppimisympäristö

Materiaalit pääosin Moodlessa, kohtaamiset Zoomissa, pienryhmäohjausta Zoomissa ja kampuksella.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita omassa muotoilutyössään
- tunnistaa käyttäjälähtöisen suunnittelun perusmenetelmät
- soveltaa käyttäjälähtöisen suunnittelutyön prosesseja toimeksiantoon
- yhteisöllisen suunnittelun työotteen ja perusmenetelmät

Oikeudet sisältö ja aikataulumuutoksiin pidätetään.

Arviointimenetelmät

Lehtorin arvio.
Opiskelijat tekevät itse- ja vertaisarvioinnin ohjeistetusti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Susanna Björklund
 • Heikki Nuutinen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
 • MLTISIK21K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 21K Lahti
 • MLTISIK22K
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, arvioida liikeideoita ja suunnitella liiketoimintaa oman alansa liiketoimintaympäristössä
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suoritus:
- osallistuminen luennoille paikan päällä lähiopetuksena (yhteensä kuusi sessiota, jotkut sessiot peräkkäin samana päivänä: ensimmäinen aamupäivällä, toinen iltapäivällä)
- luentopäiväkirja palautus myöhemmin Moodlessa ilmoitettavaan päivään mennessä
- työpaja ilmoitetaan myöhemmin.

80% läsnäolo vaaditaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTOINTI
Kurssin voi ahotoida eli hyväksilukea kurssin jos
- sinulla on suoritettuna min. 5 op korkeakoulu/yliopisto -tason yrittäjyysopintoja (rekisteri tms. ote)
- olet toiminut päätoimisena yrittäjänä min. 3 vuotta (yritysrekisteriote)
linkki eAhotointiin. Eli täytä sähköinen ahotointilomake. https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Tavoitellun osaamistason saavuttamiseen tarvitaan keskimäärin 5 x 27h = 135h työtä. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn, työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä moduulista
1. Mitä yrittäjyys on
-Tarinoita yrittäjyydestä ja sen tulevaisuudesta
- Markkinointi ja yrityksen verkostot
2. Yrityksen talous, verotus ja kirjanpidon perusteet
3. Kauppa-, sopimus- ja tekijänoikeudet sekä yrityksen perustaminen
4. Ryhmätyö yrityksen perustaminen ja liikeidea
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen (business model canvas, pitchaus)
- Yritysilme ja brändi

Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin osa-alueisiin. Samalla opitaan tunnistamaan koulutusalansa mukaisen ammatin/yrittäjyyden erityspiirteet. Lisäksi perehdytään liikeidean esittelemiseen ja yritysilmeen/brändin rakentamisen perusteisiin. Kurssille käydään läpi tärkeimmät yritystoimintaa säätelevät kauppa- ja sopimusoikeuden sekä tekijänoikeuden määräykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, sekä annettujen harjoitustöiden teko hyväksytysti ja palauttaminen aikataulun mukaisesti. Osallistuminen aktiivisena tiimin jäsenenä ryhmätyössä ensisijaisen tärkeää.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen. Poissaolo intensiivipäivistä aiheuttaa hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä ja on tarjoutunut auttamaan muita tarpeen mukaan, silloin kun se on ollut mahdollista.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Ryhmät
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida eri suunnittelumenetelmien eroja
- valita toimeksiantoon soveltuvan suunnittelumenetelmän
- käyttää luovia menetelmiä omassa suunnittelutyössään
- luoda konsepteja kokeillen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus sisältää ryhmäohjausta, itsenäistä aineistoihin perehtymistä, yksilötehtäviä ja parityöskentelyä.

Oppimisympäristö on Moodle.

Opetusta kampuksella ja etänä Zoomissa.

Tutustu joihinkin ko. teoksista:
Luova järkevyys - Arkisen luovuuden ylistys, Tuominen Saku
Luovuus kuuluu kaikille, Uusikylä Kari
Lahjakkuus, Uusikylä Kari
Kehitä kokeillen, Lotta Hassi, Sami Paju, Reetta Maila

Lisää materiaalivinkkejä Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitamme lähiopetuksen 2.10 klo 10-12 tilassa A208.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja MI_Opettaja_UXUI, Käyttöliittymämuotoilu
 • Heikki Nuutinen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida eri suunnittelumenetelmien eroja
- valita toimeksiantoon soveltuvan suunnittelumenetelmän
- käyttää luovia menetelmiä omassa suunnittelutyössään
- luoda konsepteja kokeillen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus sisältää ryhmäohjausta, itsenäistä aineistoihin perehtymistä, yksilötehtäviä ja parityöskentelyä.

Oppimisympäristö on Moodle.

Opetus lähiopetuksena kampuksella.

Tutustu joihinkin seuraavista teoksista:
Tuominen Saku: Luova järkevyys - Arkisen luovuuden ylistys
Uusikylä Kari: Luovuus kuuluu kaikille
Uusikylä Kari: Lahjakkuus
Lotta Hassi, Sami Paju, Reetta Maila: Kehitä kokeillen

Lisää materiaalivinkkejä Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitamme lähiopetuksen tammikuun alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
 • Auli Haarnio
 • Sirkka Rutanen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Info, opiskelijan oma työskentely, henkilökohtainen ohjaus, aiheseminaari kampuksella.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Kurssi järjestetään etäopintoina. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen. 

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo seminaareissa on pakollista. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyötä koskevaa oppimateriaalia jaetaan opinnäytetyöhön liittyvällä Tutkimus ja kehittäminen opintojaksolla.  

Lab Opinnäytetyöohje. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan vain poikkeustapauksissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Työelämäyhteistyö

Yksittäiset opinnäytetyöt voivat olla toteutettuja työelämän toimeksiantoina tai muuten yhteistyössä työelämätahojen kanssa. Tällöin opiskelija tekee Lab ohjeen mukaiset sopimukset työelämätahon kanssa. 

Oppimisympäristö

Zoom ja kampus, näyttelytilat. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytteen suunnittelua koskeva osuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä (yksi opintopiste 27 h) 

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa jo kolmannen vuosikurssin keväällä pidetystä infotilaisuudesta.  

Valokuvauksen opinnoissa erillinen Tutkimus ja kehittäminen opintojakso (5 op) ohjaa opiskelijan opinnäytteen suunnitteluvaiheeseen. Tämän opintojakson aineisto on Moodlessa ja se suoritetaan omaan tahtiin, mutta siten, että tehtävät 1 ja 2 tehdään aiheseminaariin mennessä ja esitellään siellä. Nämä ovat työsuunnitelma ja dispositio.  

Opinnäyteraportin kirjoittamista koskeva 1 op kurssi on LAB:n kaikille opiskelijoille järjestämä opintojakso, jonne on ilmoittauduttava Moodlessa omalle kurssialustalle. Tämä sisältyy opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen.  

Opinnäytetyön tekeminen ohjauksineen alkaa varsinaisesti syyslukukauden alkupuolella. Suunnittelu vaihtuu toteuksen opintojaksoon loka-marraskuussa, kun aiheseminaari on pidetty.  

Opinnäytteen suunnittelun sisältökokonaisuus 5 op:  
1. Info  
2. Aiheen valinta ja opinnäytteen aikatauluttaminen  
3. Aiheseminaari  
4. Opinnäyteraportin kirjoittamisen kurssi 

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opinnäytteen tekoa voi aloittaa, kun suoritettuna on noin 180 opintopistettä. 

Arviointimenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, opponointiin ja ohjaukseen.  

Osaamisperustainen arviointi:  
Opiskelija osaa kehittää itselleen soveltuvan aiheen ja sen työsuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen.  
Opiskelija osaa presentoida aiheen ja keskustella siitä. 

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIUXUI22S
  Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
 • MLTISIK22S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTITEMU22S
  Teollisen muotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPUMU22S
  Puettavan muotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun termejä, menetelmiä ja prosesseja suunnittelutyössä
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa tiimissä
- soveltaa muotoiluajattelua toimeksiantoihin ja ongelmanratkaisuun
- tunnistaa ennakoinnin merkityksen palvelumuotoilussa
- tuottaa visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuuksista.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Auli Haarnio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Muotoiluinstituutti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun termejä, menetelmiä ja prosesseja suunnittelutyössä
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa tiimissä
- soveltaa muotoiluajattelua toimeksiantoihin ja ongelmanratkaisuun
- tunnistaa ennakoinnin merkityksen palvelumuotoilussa
- tuottaa visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuuksista.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on pääosin itsenäisesti verkossa toteutettava opintojakso, 5 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- soveltaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä
- ideoi ja suunnittelee palvelun käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä
- visualisoi palvelun
- tuntee ja käyttää palvelumuotoilun tyypillisiä menetelmiä ja työkaluja.


Sisältö:
Palvelumuotoilu erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehitystehtävissä
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilun prosessi, vaiheet, menetelmät ja työkalut
Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus syyskuu - joulukuu 2023

Opintojakso sisältää avausluennon 21.9 klo 15:00 (Zoomissa). Luennolla tutustumme yhdessä opintojakson materiaaleihin ja tehtäviin. Lisäksi pieni orientaatio palvelumuotoiluun.

Opintojaksoon sisältyy kaksi keskustelutuokiota Zoomissa. Niissä keskustelemme teemoista, materiaaleista ja tehtävistä.

Keskustelutuokiot 5.10 ja 9.11 klo 15:00 Zoomissa. Linkki lähetetään Moodlen viesitoiminnolla.

Pääosin toteutus on itsenäisesti verkossa toteutettava.
Opintojaksoon liittyy keskustelualueelle osallistumista.
Opintojaksolla on yksi soveltava tehtävä, luettavaa ja verkkokeskusteluja.
Voit aloittaa valitsemasi palvelumuotoilun teoksen lukemisen ennen opintojakson avausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011. 2. painos
Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu, Talentum 2011
Opintojakson Moodle-alustalla julkaistaan aineistoja ja teosvinkkejä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa. Oppimisympäristö on Moodle. Luennot Zoomissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää itsenäistä työotetta. Opintojakson laajuus on 5 op = noin 135 opiskelijan työtuntia.

Sisältö

Palvelumuotoilun perusteet -opintojakson sisältö:

Keskeiset palvelumuotoilun käsitteet ja prosessimalli

Nykytilanteen analyysi, sidosryhmien määrittely, käyttäjäymmärryksen kokoaminen, tiedon kerääminen ja analysointi, ongelman määrittely, ideointi, yhteissuunnittelu, protoilu, kokeilut, palvelulupaus, palvelun konseptointi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aiempaa osaamista.
Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi on HYV/HYL

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Auli Haarnio
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun termejä, menetelmiä ja prosesseja suunnittelutyössä
- toimia tavoitteellisesti monialaisessa tiimissä
- soveltaa muotoiluajattelua toimeksiantoihin ja ongelmanratkaisuun
- tunnistaa ennakoinnin merkityksen palvelumuotoilussa
- tuottaa visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuuksista.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy seitsemän kohtaamista. Kuusi luentoa ja loppupresentaatiot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- soveltaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä
- ideoi ja suunnittelee palvelun käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä
- visualisoi palvelun
- tuntee ja käyttää palvelumuotoilun tyypillisiä menetelmiä ja työkaluja.


Sisältö:
Palvelumuotoilu erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehitystehtävissä
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilun prosessi, vaiheet, menetelmät ja työkalut
Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus (alustava aikataulu) 6.3.-17.4.
Kohtaamiset (Zoomissa).
Luennolla tutustumme yhdessä opintojakson teemoihin, materiaaleihin ja tehtäviin.

Zoom-linkki lähetetään Moodlen viesitoiminnolla opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille.

Pääosin toteutus oni verkossa.
Opintojaksoon liittyy keskustelualueelle osallistumista.
Opintojaksolla on yksi soveltava tehtävä, luettavaa, kirjakeskustelu ja verkkokeskusteluja.
Voit aloittaa valitsemasi palvelumuotoilun teoksen lukemisen ennen opintojakson avausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Voit aloittaa valitsemasi palvelumuotoilun teoksen lukemisen ennen opintojakson avausta.

Tutustu jompan kumpaan perusteokseen. Jos ovat ennestään tuttuja, voit valita jonkun muun teoksen. Lähetä siinä tapauksessa viesti: auli.haarnio@lab.fi

Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011. 2. painos
Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu, Talentum 2011

Opintojakson Moodle-kurssilla julkaistaan materiaaleja ja muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keväällä 2024 on SIK-ryhmälle itsenäinen verkkototeutus. Jos haluat liittyä ko. toteutukseen, ole yhteydessä: auli.haarnio@lab.fi.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

Opintojakson aikana kokoonnutaan kampuksella, verkossa ja työskennellään kentällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on opiskelijalle noin 135 tunnin työkuorma.
Opiskelija tekee itsenäistä työtä: tutustuu tarjottuihin aineistoihin Moodlessa.
Opiskelija osallistuu keskusteluihin Moodlessa ja luennoilla.
Opiskelija lukee alan kirjallisuutta ja osallistuu kirjakeskusteluun.
Opiskelija tekee tiimityönä yhden isomman kehitystehtävän.
Opiskelija suunnittelee ja osallistuu työpajan fasilitointiin.

Sisältö

Palvelumuotoilun perusteet

Palvelumuotoilu erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehitystehtävissä
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet palvelun kehittämisessä
Palvelumuotoilun prosessi, vaiheet, menetelmät ja työkalut
Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa
Palvelun visualisointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla HYL-5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Teema: Muotoiluajattelu palvelumuotoilun näkökulmasta
Opiskelija
- osaa käyttää yksittäisiä palvelumuotoilun termejä sekä kertoa, mitä palvelumuotoilu on
- osaa soveltaa käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä ja perustella, missä tilanteissa niitä kannattaa käyttää
- Osaa hyödyntää palvelumuotoilun tyypillistä prosessimallia tuplatimanttia
- Ymmärtää yhteissuunnittelun periaatteet
- osaa luoda visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuudesta.

Teema: Tiimit, tiimioppiminen, tiimiosaaminen
Opiskelija osaa
- osaa toimia tiimissä tavoitteellisesti
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä kuvattuaan lähtökohtiaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Teema: Muotoiluajattelu palvelumuotoilun näkökulmasta
- Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia
- Osaa suunnitella yhteissuunnittelua
- osaa käyttää keskeisiä palvelumuotoilun termejä sekä kertoa johdonmukaisesti, mitä palvelumuotoilu on
- osaa soveltaa käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä, toimia ryhmässä tavoitteellisesti ja perustella, missä tilanteissa mitäkin menetelmää kannattaa käyttää
- osaa luoda monipuolisesti visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuudesta.

Teema: Tiimit, tiimioppiminen, tiimiosaaminen
Opiskelija
- osaa toimia monialaisessa tiimissä tavoitteellisesti edistäen tiimin tavoitetta
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Teema: Muotoiluajattelu palvelumuotoilun näkökulmasta
Opiskelija osaa
- osaa käyttää palvelumuotoilun termejä asiantuntevasti sekä kertoa asiantuntevasti, mitä palvelumuotoilu on
- osaa valita käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä tilanteeseen sopivan, soveltaa sitä, osallistaa käyttäjiä ja perustella menetelmä valintansa
- osaa valita toimintaan soveltuvan visualisointitavan, perustella valintansa ja luoda monipuolisesti visuaalisia esityksiä palvelukokonaisuudesta.
- Osaa käyttää sujuvasti palvelumuotoiluprosessia ja hyödyntää prosessin vaiheistusta.

Teema: Tiimit, tiimioppiminen, tiimiosaaminen
Opiskelija
- osaa organisoida monialaisen tiimin toimintaa edistäen tiimin tavoitetta
- osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Marjut Suokas
 • Auli Haarnio
 • Minna Ulmala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimityöskentelyä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä- ja tiimityöskentelyä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Tiimityöskentelyä
 • Kenttä- ja tiimityöskentelyä

Osaamistavoitteet

Teema: Ideointi
Opiskelija osaa
- hyödyntää käyttäjälähtöisyyttä ideoinnissa
- hyödyntää monikanavaisuutta käyttäjäkokemuksen muodostamisessa
- soveltaa kestävän kehityksen periaatteita palvelun kehittämisessä.

Teema: Konseptointi
Opiskelija osaa
- hyödyntää muotoiluprosessia uuden palveluidean kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa
- mallintaa, testata ja esitellä palveluideoita prototyyppien avulla
- arvioida palvelukonseptin toimivuutta ja kykyä tuottaa arvoa.

Teema: Tiimitoiminta
Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa ja edistää palvelumuotoilun työelämäprojektia
- tavoitteellisesti kehittää omaa palvelumuotoilun osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla noudatetaan ammattimaista palvelumuotoiluprosessia, jonka avulla opiskelijatiimit ratkaisevat aidon toimeksiantajan ongelman käyttäjälähtöisesti.

Sisältäen: jalkautuminen työelämään ja käyttäjien pariin, projektien tekeminen yhteistyössä organisaatioiden kanssa, itsenäinen toiminta, monialaisessa tiimissä toimiminen hyödyntämällä digitaalisia työkaluja, kirjakeskusteluja sekä perehtymällä kirjallisuuteen ja oppimissopimusta hyödyntäen.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että palvelumuotoilun/tuotekehityksen perusteet ja muut perusopinnot on suoritettu.
HUOM: Toteutuksen aikana tehdään LABin työelämäyhteistyötä, joka edellyttää opiskelijalta salassapito- ja IPR-siirtosopimksen solmimista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista yhteiseen aikatauluun ja tiimityöskentelyyn.
Opintojaksoon on varattu TimeEditiin 3 työpäivää / viikko 5.9.-12.12.2023.
Opintojaksolla on ennakkotehtävä: Ennen opintojakson alkamista opiskelija lukee kirjan joko Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen tai Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu.
Opintojaksolla on 80% pakollinen läsnäolo opetuksissa ja ohjauksissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011. 2. painos
Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu, Talentum 2011
Opintojakson Moodle-kurssilla julkaistaan materiaaleja ja muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja, ei omia projekteja. Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä opettajiin.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Projekteilla on autenttiset toimeksiantajat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Oppimisympäristö

Monialaisissa tiimeissä, palvelumuotoilun projekteissa, organisaatioissa ja julkisissa tiloissa sekä aitojen käyttäjien parissa. Lähiopetus toteutetaan yhtenä työpäivänä viikossa M19-kampuksella. Lisäksi kenttä- ja projektityöskentelyä kahtena työpäivänä viikossa. Opiskelijatiimit voivat työskennellä yhteisesti sopimallaan tavalla kampuksella sekä verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä, eli 20 op laajuinen opintojakso kattaa noin 2/3 opiskelijan syksyn tavoiteopintopistemäärästä (30 op), mikä vastaa n. 540 h opiskelijan työtä.
Syksylle viikkojen lukumäärällä jaettuna se on noin 36 h viikossa, eli itsenäistä opiskelua ja tiimityötä on tarpeen tehdä lukujärjestykseen merkittyjen aikojen lisäksi.

Sisältö

Palvelumuotoiluuun liitytyvät sisällöt:
Käyttäjäymmärrys, ideointi, kokeilut, prototyypin rakentaminen, palvelun konseptointi, yhteissuunnittelu, sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmän kanssa työskentely, palvelun nykytilan kartoitus, palvelumalli, arvonluonti toimeksiantajalle ja sidosryhmille, palvelun visualisointi ja raportointi.
Tiimityöskentelyyn liittyvät sisällöt:Tiimiroolit ja oma vastuu yhteisestä lopputuloksesta, dialogi, oppimissopimuksen laatiminen, reflektiotaito ja positiivinen haastaminen.
Projektinhallinta: projektinhallintamenetelmä(t)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Palvelumuotoilun perusteet (5 op) tai vastaava osaaminen.
Opiskelijat valitaan toteutukselle aiempien opintosuoritusten perusteella.

Jos Edeltävä osaaminen -vaatimus ei täyty, opiskelija voi hakea opintojaksolle motivaatiokirjeellä ja lukemalla alan perusteoksen.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelminä: jatkuva osaamisen havainnointi ja reflektointi, itse- ja vertaisarviointi sekä valmentajien arviointi ja toimeksiantajan edustajan palaute.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta arviointikriteerit tason 1 osaamisia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- hyödyntää käyttäjälähtöistä ideointimenetelmää
- kuvata monikanavaisuuden käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- kuvata, miten kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan palvelussa
- noudattaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa sekä kertoa niistä käyttäen yksitäisiä käsitteitä
- mallintaa ja testata palveluidean prototyypin avulla
- kuvata palvelukonseptin toimivuuden ja kyvyn tuottaa arvoa
- solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja osallistua palvelumuotoilun työelämäprojektiin
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä kuvattuaan lähtökohtiaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää yksittäisiä käsitteitä
Taidollinen osaaminen:
- Osallistuu toimintaan ohjeiden mukaan
- Käyttää mallin mukaan opittuja työtapoja ja malleja
- Kuvaa lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen: Toimii ryhmän jäsenenä

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- valita sopivan käyttäjälähtöisen ideointi menetelmän ja hyödyntää sitä
- selvittää monikanavaisuuden mahdollisuuksia käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- selvittää, mitä kestävän kehityksen periaatteita voidaan hyödyntää palvelussa
- soveltaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa sekä kertoa niistä käyttäen keskeisiä käsitteitä
- mallintaa ja testata palveluidean erilaisten prototyyppien avulla
- selvittää palvelukonseptin toimivuutta ja kykyä tuottaa arvoa
- solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja edistää palvelumuotoilun työelämäprojektia
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää keskeisiä käsitteitä
Taidollinen osaaminen:
- Osallistuu toimintaan tavoitteellisesti
- Soveltaa opittuja työtapoja ja malleja
- Selvittää lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen:Toimii tavoitteellisesti ryhmässä

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- hyödyntää ja soveltaa erilaisia käyttäjälähtöisiä ideointimenetelmiä
- vertailla monikanavaisuuden mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- vertailla kestävän kehityksen hyötyjä ja soveltaa niitä palvelussa
- hyödyntää muotoiluprosessia palveluiden kehittämisessä ja osaa valita sekä perustella palvelukonseptin luomisessa käytetyt menetelmät ja ideat asiantuntevasti
- mallintaa ja testata palveluideoita erilaisten prototyyppien avulla
- vertailla erilaisien palvelukonseptien toimivuutta ja niiden kykyä tuottaa arvoa
- aktiivisesti solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja organisoida palvelumuotoilun työelämäprojektin tai sen osakokonaisuuksia
- osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää käsitteitä loogisesti ja asiantuntevasti
Taidollinen osaaminen:
- Esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja
- Osaa valita, perustella ja soveltaa opittuja työtapoja ja malleja
- Vertailee eri vaihtoehtoja
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen:Organisoi ryhmän toimintaa

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Milla Mäkinen
 • Auli Haarnio
 • Sami Hyyryläinen
 • Minna Ulmala
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Teema: Ideointi
Opiskelija osaa
- hyödyntää käyttäjälähtöisyyttä ideoinnissa
- hyödyntää monikanavaisuutta käyttäjäkokemuksen muodostamisessa
- soveltaa kestävän kehityksen periaatteita palvelun kehittämisessä.

Teema: Konseptointi
Opiskelija osaa
- hyödyntää muotoiluprosessia uuden palveluidean kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa
- mallintaa, testata ja esitellä palveluideoita prototyyppien avulla
- arvioida palvelukonseptin toimivuutta ja kykyä tuottaa arvoa.

Teema: Tiimitoiminta
Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa ja edistää palvelumuotoilun työelämäprojektia
- tavoitteellisesti kehittää omaa palvelumuotoilun osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla noudatetaan ammattimaista palvelumuotoiluprosessia, jonka avulla opiskelijatiimit ratkaisevat aidon toimeksiantajan ongelman käyttäjälähtöisesti.

Sisältäen: jalkautuminen työelämään ja käyttäjien pariin, projektien tekeminen yhteistyössä organisaatioiden kanssa, itsenäinen toiminta, monialaisessa tiimissä toimiminen hyödyntämällä digitaalisia työkaluja, kirjakeskusteluja sekä perehtymällä kirjallisuuteen ja oppimissopimusta hyödyntäen.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että palvelumuotoilun/tuotekehityksen perusteet ja muut perusopinnot on suoritettu.
HUOM: Toteutuksen aikana tehdään LABin työelämäyhteistyötä, joka edellyttää opiskelijalta salassapito- ja IPR-siirtosopimksen solmimista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista yhteiseen aikatauluun ja tiimityöskentelyyn.
Opintojaksoon on varattu TimeEditiin 3 työpäivää / viikko 16.1 -14.5.2024.
Opintojaksolla on ennakkotehtävä: Ennen opintojakson alkamista opiskelija lukee kirjan joko Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen tai Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu.
Opintojaksolla on 80% pakollinen läsnäolo opetuksissa ja ohjauksissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Miettinen Satu: Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen,Teknologiainfo Teknova 2011. 2. painos
Tuulaniemi Juha: Palvelumuotoilu, Talentum 2011
Opintojakson Moodle-kurssilla julkaistaan materiaaleja ja muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja, ei omia projekteja. Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä opettajiin.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Projekteilla on autenttiset toimeksiantajat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Oppimisympäristö

Monialaisissa tiimeissä, palvelumuotoilun projekteissa, organisaatioissa ja julkisissa tiloissa sekä aitojen käyttäjien parissa. Lähiopetus toteutetaan yhtenä työpäivänä viikossa M19-kampuksella. Lisäksi kenttä- ja projektityöskentelyä kahtena työpäivänä viikossa. Opiskelijatiimit voivat työskennellä yhteisesti sopimallaan tavalla kampuksella sekä verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä, eli 20 op laajuinen opintojakso kattaa noin 2/3 opiskelijan syksyn tavoiteopintopistemäärästä (30 op), mikä vastaa n. 540 h opiskelijan työtä.
Se on noin 33 h viikossa, eli itsenäistä opiskelua ja tiimityötä on tarpeen tehdä lukujärjestykseen merkittyjen aikojen lisäksi.

Sisältö

Palvelumuotoiluuun liitytyvät sisällöt:
Käyttäjäymmärrys, ideointi, kokeilut, prototyypin rakentaminen, palvelun konseptointi, yhteissuunnittelu, sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmän kanssa työskentely, palvelun nykytilan kartoitus, palvelumalli, arvonluonti toimeksiantajalle ja sidosryhmille, palvelun visualisointi ja raportointi.
Tiimityöskentelyyn liittyvät sisällöt:Tiimiroolit ja oma vastuu yhteisestä lopputuloksesta, dialogi, oppimissopimuksen laatiminen, reflektiotaito ja positiivinen haastaminen.
Projektinhallinta: projektinhallintamenetelmä(t)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna oman alan perusopinnot. Lisäksi Palvelumuotoilun perusteet (5 op) tai vastaava osaaminen.
Opiskelijat valitaan toteutukselle aiempien opintosuoritusten perusteella.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelminä: jatkuva osaamisen havainnointi ja reflektointi, itse- ja vertaisarviointi sekä valmentajien arviointi ja toimeksiantajan edustajan palaute.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta arviointikriteerit tason 1 osaamisia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- hyödyntää käyttäjälähtöistä ideointimenetelmää
- kuvata monikanavaisuuden käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- kuvata, miten kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan palvelussa
- noudattaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa sekä kertoa niistä käyttäen yksitäisiä käsitteitä
- mallintaa ja testata palveluidean prototyypin avulla
- kuvata palvelukonseptin toimivuuden ja kyvyn tuottaa arvoa
- solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja osallistua palvelumuotoilun työelämäprojektiin
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä kuvattuaan lähtökohtiaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää yksittäisiä käsitteitä
Taidollinen osaaminen:
- Osallistuu toimintaan ohjeiden mukaan
- Käyttää mallin mukaan opittuja työtapoja ja malleja
- Kuvaa lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen: Toimii ryhmän jäsenenä

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- valita sopivan käyttäjälähtöisen ideointi menetelmän ja hyödyntää sitä
- selvittää monikanavaisuuden mahdollisuuksia käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- selvittää, mitä kestävän kehityksen periaatteita voidaan hyödyntää palvelussa
- soveltaa muotoiluprosessia palvelun kehittämisessä ja palvelukonseptin luomisessa sekä kertoa niistä käyttäen keskeisiä käsitteitä
- mallintaa ja testata palveluidean erilaisten prototyyppien avulla
- selvittää palvelukonseptin toimivuutta ja kykyä tuottaa arvoa
- solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja edistää palvelumuotoilun työelämäprojektia
- osaa suunnitella ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää keskeisiä käsitteitä
Taidollinen osaaminen:
- Osallistuu toimintaan tavoitteellisesti
- Soveltaa opittuja työtapoja ja malleja
- Selvittää lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen:Toimii tavoitteellisesti ryhmässä

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- hyödyntää ja soveltaa erilaisia käyttäjälähtöisiä ideointimenetelmiä
- vertailla monikanavaisuuden mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä käyttäjäkokemuksen muodostumisessa
- vertailla kestävän kehityksen hyötyjä ja soveltaa niitä palvelussa
- hyödyntää muotoiluprosessia palveluiden kehittämisessä ja osaa valita sekä perustella palvelukonseptin luomisessa käytetyt menetelmät ja ideat asiantuntevasti
- mallintaa ja testata palveluideoita erilaisten prototyyppien avulla
- vertailla erilaisien palvelukonseptien toimivuutta ja niiden kykyä tuottaa arvoa
- aktiivisesti solmia kontakteja työelämän toimijoiden kanssa ja organisoida palvelumuotoilun työelämäprojektin tai sen osakokonaisuuksia
- osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja ja ottaa vastuuta omasta palvelumuotoilun osaamisen kehittymisestä selvitettyään tarpeitaan


Tiedollinen osaaminen: Käyttää käsitteitä loogisesti ja asiantuntevasti
Taidollinen osaaminen:
- Esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja
- Osaa valita, perustella ja soveltaa opittuja työtapoja ja malleja
- Vertailee eri vaihtoehtoja
Vastuullisuus ja ryhmäosaaminen:Organisoi ryhmän toimintaa

Opiskelija osallistuu 80 % kaikista opintojakson opetus- ja ohjaustilaisuuksista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sari Anttonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa ihmisen ja tilan mittasuhteet tilasuunnittelussa ja ymmärtää tilasuunnittelun lähtökohdat
- saavutettavuuden, ergonomian ja esteettömyyden perusteet
- sovittaa yhteen palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun elementit suunnittelussa
- konseptoida tilallisen palvelukokonaisuuden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät
Lähiopetus, luennot, ohjattu työskentely, itsenäinen- ja tiimityöskentely, vierailu.
Oppiminen tapahtuu pääosin lähiopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opintojakson aikana opintojakson Moodlessa.

Oppimisympäristö

Lahden kampus ja vierailukohteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 op x 27 h = 135 h työskentelystä.
Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään opetukseen (luennot, harjoitukset, ohjaus) ja lukujärjestyksessä näkyviin itsenäisiin ryhmätyöpäiviin yhteensä noin 66h.
Lisäksi itsenäiseen ja tiimeissä toteutettavaan työskentelyyn tulee varata noin 69 tuntia.

Sisältö

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- hahmottaa ihmisen ja tilan mittasuhteet tilasuunnittelussa ja ymmärtää tilasuunnittelun lähtökohdat
- saavutettavuuden, ergonomian ja esteettömyyden perusteet
- sovittaa yhteen palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun elementit suunnittelussa
- konseptoida tilallisen palvelukokonaisuuden

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijalla on poissaoloja yli 20% opetuskerroista.
Pakollisia harjoitustehtäviä on suorittamatta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22K
  Palvelumuotoilun koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata strategisen muotoilun yleisperiaatteet
- konseptoida uusia arvonluontimalleja soveltamalla muotoiluajattelua (design thinking) sekä
tulevaisuus- ja ideointimenetelmiä innovaatiotoimintaan
- esitellä asiakkaan brändin huomioon ottavan konseptin
- laatia tavoitteet ja alustavan suunnitelman muotoilustrategialle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Strateginen muotoilu - mitä se tarkoittaa?
Miten strateginen muotoilu eroaa perinteisestä muotoilusta?


Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Strategisessa muotoilussa monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat nousevat lähtökohdaksi tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnittelussa.

Muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan kestäviä toimintaedellytyksiä julkishallinnolle ja elinkeinoelämälle. Merkityksellisiä sekä tärkeitä tuotteita ja palveluita asiakkaille.

Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

- > Onnistunut strategia nojaa tulevaisuuteen. Miltä toiminnan ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden? Uudet uudet yllättävät haasteet?

Muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa?

Brändikokemuksen rakentaminen
- > Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys menestykselle. Asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus ja läsnäolo
Läsnäolo 80%

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö
LAB Muotoiluinstituutti, Zoom, Toimeksiantajien toimintaympäristö, mahdolliset excursiot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
140 tuntia / lukukausi

Sisältö

Sisältö

- Strategisen muotoilun maailma
tulevaisuuskuvan rakentaminen

- ennakointi ja visio-työskentely
Keskeiset muutossuunnat?

- Strategisen muotoilun prosessi
-> innovaatioprosessit > sosiaaliset innovaatiot

- Muotoilu kilpailukuvyn rakentajana?
> Miten kiihdytetään uuden syntyä?

- Systeeminen muotoilu

- Strategisen muotoilun työvälineet

- Strategisen muotoilun arvo, seuranta ja mittaaminen

- Strategian implementointi käytäntöön

- Strategisen muotoilijan työnkuva ja työelämän tarpeet
-> Strateginen muotoilija on työelämän Generalisti

Arviointimenetelmät

Toteutuksen itsearviointi (sisältö, opetus, aikataulutus, arviointi jne) (ei näy opiskelijoille)
Lehtorin arviointi, itse- ja vertaisarviointi.
Arviointiasteikko hylätty - 5.

Suoritustapa

Kurssin arviointi tehdään itseopiskelutehtävien ( x kpl) perusteella. Näistä tehtävistä osa on keskustelutehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Opiskelijan saama numeerinen loppuarvosana määräytyy loppujen itseopiskelutehtävien ( x kpl) sekä ryhmätyön keskiarvon perusteella. Arvosana ilmoitetaan asteikolla 0-5.

Itseopiskelutehtävien palautukset toivotaan mieluiten PDF-muodossa, sillä se on luettavissa suoraan Moodlen arviointisivun näkymässä ja nopeuttaa siten arviointia, mutta myös muut tiedostomuodot hyväksytään.

1) Kaikkien itseopiskelutehtävien (x kpl) hyväksytty suorittaminen on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle kurssista. Opintoryhmissä esiteltyjä asioita syvennetään itseopiskelun keinoin. Tehtävät tehdään yksilötöinä. Identtisiä, yhdessä tehtyjä vastauksia ei hyväksytä, ellei tehtävänannossa toisin mainita.

2) Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn. Kysy harjoituskurssin poissaolokäytäntö omalta opettajaltasi. Suositus läsnäolosta vähintään 80%.

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on tärkeä osa oppimista. Ryhmässä oppimisen muotoja kutsutaan yhteisölliseksi oppimiseksi. Tulevaisuudentutkimuksessa eniten käytetyt menetelmät perustuvat myös ryhmätyöskentelylle. Tulevaisuusopintojen ohjaus tapahtuu pääosin opintoryhmässä ja opiskelijana sinun odotetaan aktiivisesti osallistuvan opintoryhmäsi työskentelyyn.

Tarkentavia ohjeita vuorovaikutukseen

Koska kyseessä on harjoituskurssi, jolla tehdään paljon erilaisia harjoituksia ja ryhmätehtäviä, on hyvä muistaa alla olevat perusperiaatteet;

Vuorovaikutus kameran ja mikrofonin välityksellä on osa oppimista ja tällä jaksolla kaikki käyttävät kameraa ainakin pienryhmätyöskentelyssä.

Yksityisyyden suojaamiseksi kiinnitä huomiota siihen, mitä taustalla näkyy. esim. voit valita itsellesi valmiin taustakuvan tai sumentaa videon taustan, jos opiskelutilassasi on muitakin ihmisiä tai jotain sellaista, mitä ei ole hyvä jakaa vieraille kameran välityksellä.

Tällä opintojaksolla haastetaan paljon ajattelua ja toivotaan erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden vaihtoehtoisista kehityskuluista. Turvallinen sosiaalinen tila määrittyy ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jokaisella näihin opintoihin osallistujalla on siitä myös vastuu.

Pyrimme rakentavaan keskusteluun ja puheenvuoroihin. Ole huomaavainen kommentoidessasi, kuuntele muiden näkemyksiä äläkä mene henkilökohtaisuuksiin. Kritiikin tulee olla aina perusteltua eikä henkilöön kohdistuvaa.

Otamme huomioon erilaiset tavat oppia. Kuuntele, kun toinen puhuu. Huolehdi, että kaikki halukkaat tulevat keskustelussa kuulluiksi ja pääsevät osalliseksi.

Saa kysyä tyhmiä kysymyksiä ja mokat ovat sallittuja – voi luottaa siihen, että niistä saa rakentavaa palautetta ja että niistä päästään eteenpäin. Annetaan toisillemme tilaa erehtyä ja ollaan armollisia, itsellemme ja muille.

Ryhmässä työskentely edellyttää organisoitua vuorovaikutusta, jonka tulee olla tavoitteellista ja tuloksellista. Ryhmässä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mikä on olennaista opiskeltavassa aineistossa? Antavatko käytettävissä olevat mallit liian yksipuolisen kuvan ilmiöiden suhteista? Kuvaako valittu esimerkki todella sitä ilmiötä, jota sen halutaan kuvaavan? Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät perustuvat usein omakohtaisen pohdinnan ja ryhmätyöskentelyn yhdistelmään. Ryhmässä työskentely on ongelmanratkaisulähtöistä ja keskusteluun perustuvaa. Siksi ryhmätyöskentely sopii erityisen hyvin myös tulevaisuudentutkimuksen opiskelutavaksi.

Arviointi

Seuraavat arvosanat ovat käytössä oppimissuoritusten arvioinnissa:

5 Erinomainen - - Erinomainen suoritus .

4 Kiitettävä - - Keskitasoa parempi suoritus.

3 Hyvä - - Keskitasoa vastaava suoritus sisältäen puutteita.

2 Tyydyttävä - - Hyväksytään, mutta sisältää huomattavia puutteita ja virheitä.

1 Riittävä - - Täyttää minimikriteerit.

0 Hylätty/Korjattava - - Opintojen suorittaminen edellyttää lisäopiskelua.

Oppimissuoritusten arvosteluun mahdollisesti liittyviin ongelmiin sovelletaan samoja periaatteita kuin yleensäkin. Peruslähtökohta on se, että jos olet tyytymätön arvosanaasi, ota yhteyttä suoraan suorituksen tarkastajaan.

********************************************************

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

0 Hylätty/Korjattava - - Opintojen suorittaminen edellyttää lisäopiskelua.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1 Riittävä - - Täyttää minimikriteerit.
2 Tyydyttävä - - Hyväksytään, mutta sisältää huomattavia puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

4 Kiitettävä - - Keskitasoa parempi suoritus.

3 Hyvä - - Keskitasoa vastaava suoritus sisältäen puutteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5 Erinomainen - - Erinomainen suoritus .

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

06.03.2024 - 22.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Sara Ikävalko
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata strategisen muotoilun yleisperiaatteet
- konseptoida uusia arvonluontimalleja soveltamalla muotoiluajattelua (design thinking) sekä
tulevaisuus- ja ideointimenetelmiä innovaatiotoimintaan
- esitellä asiakkaan brändin huomioon ottavan konseptin
- laatia tavoitteet ja alustavan suunnitelman muotoilustrategialle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Strateginen muotoilu - mitä se tarkoittaa?
Miten strateginen muotoilu eroaa perinteisestä muotoilusta?


Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Strategisessa muotoilussa monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat nousevat lähtökohdaksi tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnittelussa.

Muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan kestäviä toimintaedellytyksiä julkishallinnolle ja elinkeinoelämälle. Merkityksellisiä sekä tärkeitä tuotteita ja palveluita asiakkaille.

Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

- > Onnistunut strategia nojaa tulevaisuuteen. Miltä toiminnan ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden? Uudet uudet yllättävät haasteet?

Muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa?

Brändikokemuksen rakentaminen
- > Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys menestykselle. Asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo 80%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Annteaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisesti Kirjallisuuskatsaus.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso integroidaan TKI -hankkeeseen tai yrtysyhteistyöprojektiin.

Oppimisympäristö

LAB Muotoiluinstituutti, Zoom, Toimeksiantajien toimintaympäristö, mahdolliset excursiot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

140 tuntia / kevät

Sisältö

- Strategisen muotoilun maailma
tulevaisuuskuvan rakentaminen - ennakointi ja visio-työskentely
Keskeiset muutossuunnat?

- Strategisen muotoilun prosessi
-> innovaatioprosessit > sosiaaliset innovaatiot

- Muotoilu kilpailukuvyn rakentajana?
> Miten kiihdytetään uuden syntyä?

- Systeeminen muotoilu

- Strategisen muotoilun työvälineet

- Strategisen muotoilun arvo, seuranta ja mittaaminen

- Strategian implementointi käytäntöön

- Strategisen muotoilijan työnkuva ja työelämän tarpeet
-> Strateginen muotoilija on työelämän Generalisti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Saros
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
 • MLTISIK23S
  Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata länsimaisen kuvataiteen, arkkitehtuurin ja muun visuaalisen kulttuurin perusteita esihistoriasta nykyaikaan
- käyttää taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin tutkimuskäsitteitä ja lukea tutkimuksia
- kuvata ammattialansa osana taiteellisen tekemisen kenttää ja visuaalista toimintaympäristöä
- käyttää tietoaan taidehistorian ilmiöistä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmätöistä ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskeluaineistot ovat taiteen ja suunnittelun historian teoreettisia materiaaleja.
Keskeisiä sisältöjä ovat opintojakson aiheisiin liittyvien tietolähteiden ja tietokantojen haku, käyttö ja arviointi.

Ajoitus ja läsnäolo

Taiteen historia osuudessa on 13 neljän oppitunnin mittaista lähiopetuskertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin aineistot ja tehtävät julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arviointi perustii opintojakson aikana tehtäviin harjoituksiin ja kertaustehtävään.

Oppimisympäristö

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää sekä painettujen aineistojen opiskelua että verkkoaineistoihin perehtymistä. Opetus on kontaktiopetusta kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taiteen historia (5 op) on 135 tuntia opiskelijan työtä sisältäen kontaktiopetuksen.

Sisältö

Taiteen historian opintojakso antaa yleiskuvan taiteen, arkkitehtuurin ja muotoillun tuoteympäristön historiasta. Kronologisesti kurssi kattaa ajanjakson nykyajasta antiikkiin. Aineistot painottuvat länsimaiseen taiteeseen. Painopiste on vuosien 1918-2023 ilmiöiden kuvailussa ja analyysissä.
Opintojakson keskeisiä sisältöja ovat taidekäsitteen muutokset, taiteen muoto- ja trendikonventiot eri aikoina ja esittävyyden kysymykset.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla arvioidaan harjoitustehtävät niiden sisällön ja käytettyjen aineistojen mukaisesti. Tehtävät aineistoineen ohjeistetaan opintojakson moodle-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-osallistuu kontaktiopetukseen
- on perehtynyt aineistoihin
- on tehnyt tehtävät

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelja
-osallistuu kontaktiopetukseen
-on perehtynyt opintojakson aineistoihin
-osoittaa kykyä soveltaa aineistoja visuaalisen historialliseen analyysiin ja kuvailuun

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-osallistuu kontaktiopetukseen
-on perehtynyt opintojakson aineistoihin
-osoittaa kykyä soveltaa aineistoja visuaaliseen historialliseen analyysiin
-löytää ja valitsee itsenäisesti kurssin sisältöihin liittyviä oheisaineistoja ja soveltaa niitä tehtävissä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Kari Metso
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää teknologiaa muotoiluprosesseissa tai muotoiluratkaisuissa
- arvioida kehittyvän teknologioiden, kuten VR-, AR- ja sensoriteknologioiden, tarjoamia mahdollisuuksia muotoiluprosessin tai muotoiluratkaisuiden osana
- kuvailla ja huomioida suunnittelutyössä tiedon louhinnan (big data, my data), tekoälyn (AI) ja robotiikan mahdollisuuksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

luennot ja luokkaopetus koulun ohjelmilla ja laitteilla

ryhmätyöskentelyä pienryhmissä kontaktiopetuksena

Ajoitus ja läsnäolo

kerran viikossa kontaktiopetus

läsnäolo 80 %

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ladataan moodleen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

ei tiedossa

Oppimisympäristö

koulun tilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

päivä viikossa

Sisältö

koulun 3d -ohjelmistojen ja laitteiden (skannaus, tulostus ) hyödyntäminen suunnittelussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

yhden 3d -mallinnusohjelman perusosaaminen

Arviointimenetelmät

hyväksytty - hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Susanna Björklund
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL21K
  Palvelumuotoilun koulutus 21K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa: lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely sekä tiimityöskentely. Luennot, alustukset, sekä ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

80% Läsnäolopakko

Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista läsnäoloa koko opintojakson ajan. Lukujärjestykseen merkityllä aloituskerralla ja lopetuskerralla läsnäolo on pakollista.

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi kurssin aikataulut ja tehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuussuosituksia, nettisivuja ja ennakointitahoja käydään läpi kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 x 27h = 135h työskentelyllä. Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään lähiopetukseen, tiimityöskentelyyn sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Palvelumuotoilun opiskelijoille suunnattu monialainen sisältö.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmiin. Kurssilla suoritetaan oppimistehtäviä, joiden perustaksi opiskelija etsii taustatietoa itsenäisesti sekä ryhmän kanssa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arvosana koostuu läsnäolosta, aktiivisuudesta lähipäivillä sekä ryhmätyöskentelyssä, oppimistehtävien toteutuksen tasosta.
Oppimistehtävät tulee palauttaa aikataulun mukaisesti

Vertaisarviointi tiimityöskentelyssä opettajan arvioinnin ohella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan. Tai opiskelija ei ole suorittanut vastuullaan olevien toimenpiteiden hoitamista ja osallistunut aktiivisena jäsenenä ryhmätyönä suoritettavien ideointien sekä tehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan.
• Osaa ohjatusti hakea kurssiin liittyvää ammatillista tietoa.
• On osallistunut yhteisiin opetustilanteisiin 80%.
• On hoitanut ohjattuna omalla vastuulla olleet tehtävät.
• Ei ole osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta ryhmätöiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa.
• on hoitanut hyvin omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on osoittanut aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja ideoida toimintatapoja ja kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
• osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa.
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa ja soveltaa saamaansa palautetta.
• on hoitanut erinomaisesti omalla vastuulla olleet tehtävät aikataulussa.
• on systemaattisesti osoittanut poikkeavaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, ideointikykyä ja itseohjautuvuutta tiimin jäsenenä.
• osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä, ehdottaa ja innovoida toimintatapoja ja ideoita sekä kommunikoida tiimissä rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Lauri Asanti
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä omia teoksiaan vertaisyleisölle ja arvioida niitä kriittisesti
- käyttää erilaisia visuaalisia ideointimenetelmiä
- käyttää havaintojaan ja tunteitaan luovan ajattelun lähtökohtina
- vertailla kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin välisiä yhteyksiä
- analysoida, tulkita ja selittää aikamme visuaalista kulttuuria.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Toistuvat poissaolot opetuksesta ja opetustilanteista

- Jaksolle keskeisten ammatillisten tietojen ja taitojen heikko tuntemus

- Keskeisten opintojaksolla annettujen tehtävien puuttuminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita tehtävänannon toteuttamiseksi
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata opintojakson keskeisiä menetelmiä
• Osallistuu ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta tehtäväksi annot ja kehittää niitä saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa sisällöllisiä ja/tai teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan tehtäväksi antoja ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida niiden suhdetta tehtävän toteutukseen
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa sisällöllistä ja/tai teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Nanja Kataja
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden edistyneempien ominaisuuksien käytöstä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Ville Huhtanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23S
  Palvelumuotoilun koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon ja sommittelun kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen sekä muotojen ja sommittelussa käytettävien elementtien luonteita
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen, muoto-opin ja sommittelun lainalaisuuksia visuaalisissa harjoitteissa
- keskustella klassisen väriopin ja sommittelun teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan pääasiassa verkkokurssina. Verkossa olevat materiaalit käydään läpi verkkoluennoilla, joita opiskelija voi käydä läpi itselle sopivina aikoina. Muodon opetus toteutetaan ensisijaisesti työpajatyöskentelynä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä pakollinen läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeisinä KIRJALLISUUSLÄHTEINÄ kurssin tukena ovat:

Harald Arnkil: Värit Havaintojen maailmassa
Johannes Itten: Värit taiteessa

Martti Huttunen: Värit pintaa syvemmältä
Markus Heikkerö: Taiteilijan kuvakirja
Unto Pusa: Plastillinen sommittelu

Molly Bang: Picture this: How Pictures Work
David Batchelor: Chromophobia
David Batchelor: The Luminous and the Grey

lisäksi luentomateriaalissa on paljon syventäviä verkkolähteitä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=130h opiskelijan työtuntia

Sisältö

Väri, muoto ja sommittelu - opintojakso on kuvallisen ajattelun peruskurssi, joka koostuu sommittelun ja värin perusteista. Nämä tiedolliset osa-alueet ovat keskeisiä erilaisin menetelmin toteutettavassa kuvallisessa ilmaisussa.

Sommittelu on perustana kaikessa kuvallisessa työskentelyssä - kaksiulotteisesta näytöllä tai maalauskankaalla tapahtuvasta kuvaelementtien asettelusta rakennusten massoitteluun, kontrollipainikkeiden muotoiluun ja auton ilmeen luomiseen. Sommittelun avulla muotoilija, suunnittelija tai taiteilija rakentaa kuvallista tarinaa ja merkityksiä sen avulla, miten hän asettelee kuvan elementit fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan.

Tällä kurssilla perehdytään sommittelun rooliin kuvallisen työskentelyn keskeisenä osana. Kurssilla opiskellaan luentojen ja harjoitusten avulla kuvasommittelun perusteita. Sommittelua tarkastellaan ilmaisun välineenä; sen avulla suunnittelijan ajatus välittyy käyttäjälle, kokijalle ja katsojalle.

Käsiteltävinä oppimissisältöinä ovat sommitelman tasapaino, kontrasti, huomiopiste, liike, kuvio, yhtenäisyys, rytmi ja mittasuhteet.


Jakson väriosiossa käsitellään värioppia ja väriymmärrystä käytännön harjoitteiden ja luentojen keinoin pohjautuen olemassa olevaan väritietouteen. Käsiteltäviä opetussisältöjä ovat väriympyrät, väriavaruudet, värikontrastit, väriharmoniat, värin kolme ominaisuutta ja värien vuorovaikutus. Näitä osa-alueita käsitellään myös ilmaisun perusteiden näkökulmasta; kuinka erilaiset värien rinnastamiset ja värikokonaisuudet viittaavat toisiin kuviin kantaen ja kuljettaen tunteiden sekä tunnelmien merkityksiä.

Jaksolla on tarkoitus kehittää opiskelijan väriosaamisen perustaitoja. Teemme väriharjoitteita digitaalisen ja fyysisen kollaasin sekä maalauksen keinoin. Lisäksi opiskellaan kuvan värien analysointia ja väritiedon soveltamista omassa työskentelyssä.

Väriosaamista tarvitaan kaikessa visuaalisessa työskentelyssä, ja sen sovellusalueet voivat olla kaksiulotteisten fyysisten tai digitaalisten kuvien toteutukset, kolmiulotteisten kappaleiden väriratkaisut tai erilaisten tilojen sekä ympäristöjen värisuunnittelu ja värihallinta.
Muodon opetus toteutetaan sulautettuna sommittelun opetukseen sekä työpajatyöskentelynä.

Arviointimenetelmät

Näin suoritat Väri, muoto ja sommittelu -opintojakson:
1. Osallistut kurssin kontaktitapaamisiin kampuksella ja etänä
2. Opiskelet kurssin sisällöt väristä, muodosta ja sommittelusta luentojen ja moodlessa olevan opetusmateriaalin avulla
3. Teet ja palautat kurssilla annetut tehtävät kurssin moodle-alustalle

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa työskennellä ohjeiden mukaan
• Osaa tuottaa ideoita sommittelun ja värin perusteiden pohjalta
• Osaa ohjattuna tunnistaa ja kuvata värin, muodon ja sommittelun käsitteistöä ja menetelmiä
• Osaa osallistua ohjattuun oppimiskeskusteluun
• Osaa hakea oman alansa ammatillista tietoa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti hakea eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa ohjatusti ja itsenäisesti toteuttaa ideoidensa pohjalta väri-, muoto- ja sommitelmakokonaisuuksia ja kehittää tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella
• Osaa itsenäisesti tunnistaa ja vertailla käyttämiään sommittelun ja värin käsitteistöjä sekä menetelmiä
• Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa visuaalisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita
• Osaa seurata ja kuvata oman alan ammatillista keskustelua

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

• Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)
• Osaa monipuolisesti soveltaa ja kehittää eri vaihtoehtoja suunnittelulliseen työskentelyprosessiinsa
• Osaa käyttää suunnitelmallisesti ja luovasti oppimaansa toteuttaessaan väri- ja sommitelmakokonaisuuksia ja soveltaa saamaansa palautetta
• Osaa soveltaa käyttämiään menetelmiä ja analysoida visuaalisia tuotoksia
• Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa visuaalista, sisällöllistä ja teknistä osaamista
• Osaa osallistua oman alan ammatilliseen keskusteluun

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (2021, 2022, 2023)
Opettaja
 • Heikki Nuutinen
Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luennot lähiopetuksena
• Tuntitehtävät, 5–10 kpl
• Projektitehtävät, 3–4 kpl
• Paikalla olo ja osallistuminen keskusteluun
• Kirjallisuus
• Mooc-osio
Mahdollisia:
• Vierailuja
• Vierailevia luennoitsijoita

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot sijoittuvat ajalle 1.8.–31.12.2024.
Läsnäolopakko 80 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Tietokoneohjelma visuaalisia esityksiä varten
• Kynä ja paperi
• Kamera (kännykkä)
• Aistit ja aivot
• Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.

Sisältö

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Mooc-osio toteutetaan itsenäisesti annetun aikataulun mukaan.
Luennot sisältävät teoriaosuuksia, audiovisuaalista materiaalia sekä ryhmissä ja yksin toteutettavia tuntitehtäviä.
Kurssilla suunnitellaan brändikonsepti joko olemassa olevalle tai fiktiiviselle yritykselle, tuotteelle tai innovaatiolle.
Kurssiilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai vierailevia luennoitsijoita. Kurssin luonteeseen on olennaista läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun.

Arviointimenetelmät

5
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut omaavansa omaperäistä ja korkeatasoista visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

4
Ollut paikalla vähintään 90 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti.
Osallistunut keskusteluun rakentavasti.
Osoittanut omaavansa laadukasta visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

3
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty ajatuksella.
Osallistunut keskusteluun.
Osoittanut omaavansa visuaalista ajattelua ja muotoiluosaamista.

2
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Kaikki tehtävät tehty.

1
Ollut paikalla vähintään 80 %.
Suurin osa tehtävistä tehty (saattaa edellyttää lisätehtäviä).

0 Hylätty.
Ei ole osallistunut tai tehnyt tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5