Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tradenomi (AMK) 24S, liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTILII24S)

Tradenomi (AMK), liiketalous 24S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRLII24S)
Tradenomi (AMK) 23S, liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTILII23S)

Tradenomi (AMK) 23S, liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRLII23S)

Tradenomi (AMK) 24K, liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTILII24K)
Tradenomi (AMK) 22S, liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTILII22S)

Tradenomi (AMK) 22S, liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRLII22S)

Tradenomi (AMK), liiketalous 23K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTILII23K)
Tradenomi (AMK) 21S, liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LII21SLTI)

Tradenomi (AMK) 21S, liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LII21SLPR)

Tradenomi (AMK), liiketalous 22K, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LII22KLTI)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LII20SLTI)

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LII21KLTI)

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LII20SLPR)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)
4. Dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua oppimispäiväkirjassa

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1:
Oppimispäiväkirja ”Oman osaamisen tunnistaminen, omat odotukset ja osaamistavoitteet tradenomin kompetensseihin ja tulevaisuuden osaamiseen”

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Muikku
 • Teija Launiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Osallistuminen Ammatillisen kasvun tunneille sekä erikseen määriteltävät tehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan lukukaudella 2023 - 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlealustalla oleva materiaali

Sisältö

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty.
Opiskelija osallistuu lähitunneille sekä tekee vaadittavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Outi Katajamäki
Opetusryhmät
 • Tutorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Tutorointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)
4. Dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua oppimispäiväkirjassa

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1:
Oppimispäiväkirja ”Oman osaamisen tunnistaminen, omat odotukset ja osaamistavoitteet tradenomin kompetensseihin ja tulevaisuuden osaamiseen”

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tapio Kari
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Orientaatio vko (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Orientaatio vko

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

- ryhmäytyminen
- HOPS, eAHOT
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Isola
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin lähiopetuksessa kampuksella. Joitakin verkkoluentoja voi olla. Opintojakso pitää sisällään yksilö- ja ryhmäohjaustapaamisia tutoropettajan kanssa. Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat.

Oppimisympäristö

luokkatila kampuksella, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- ryhmäytyminen
- HOPS, eAHOT
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytyksi kun
- opiskelija osallistuu aktiivisesti.
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Palosaari
Opetusryhmät
 • Orientaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tuutorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tutoropettajien ohjaustunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Orientaatio
 • Tuutorointi
 • Tutoropettajien ohjaustunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- ryhmäytyminen
- HOPS, eAHOT
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Johanna Kuisma
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- ryhmäytyminen
- HOPS, eAHOT
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Orientaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • AK-tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII24K
  Liiketalouden koulutus 24K Lahti
Pienryhmät
 • Orientaatio
 • AK-tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset kampuksella/verkossa.
Omaa oppimista ja opintojen suunnittelua tukevia oppimistehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmätapaamiset ("AK-tunnit") lukujärjestyksen mukaan.
Yksilöohjaustapaamiset ("HOPS-keskustelut") sovitaan oman tutoropettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat.

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

- orientaatio ja ryhmäytyminen
- HOPS
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Johanna Kuisma
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII24K
  Liiketalouden koulutus 24K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset kampuksella/verkossa.
Omaa oppimista ja opintojen suunnittelua tukevia oppimistehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmätapaamiset ("AK-tunnit") lukujärjestyksen mukaan.
Yksilöohjaustapaamiset ("HOPS-keskustelut") sovitaan oman tutoropettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat.

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

- orientaatio ja ryhmäytyminen
- HOPS
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
Ryhmät
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on osallistuminen ammatillista osaamista tukeviin yhteistreeneihin. Menetelminä ovat dialogi, ammatilliset teemakohtaiset oppimistapahtumat, yritysprojektien etenemisen seuranta ja suunnittelu sekä osallistuminen tarpeen mukaan seminaareihin tai koulutuksiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo on pakollinen kaikille. Poissaolot korvataan osallistumalla toisen tiimin treeneihin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ja yritysprojektien kehittämistä tukevat materiaalit tarvelähtöisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisena suoritustapana on osallituminen muiden ryhmien treeneihin silloin, kun omaan treeniin osallistuminen on jostain syystä estynyt.

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Korvaavana suoritustapana on osallituminen muiden ryhmien treeneihin silloin, kun omaan treeniin osallistuminen on jostain syystä estynyt.

Oppimisympäristö

dialogiluokka/työpajan tarpeita vastaava

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

Markkinoinnin asiantuntijaksi kasvua tukevat tiimin ajankohtaisia tarpeita vastaavat työpajat.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Toiminnan käynnistäminen.
Tiimiytyminen ja työnjako.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opintopistemäärää vastaava tuntimäärä ei täyty. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tiimin työskentelyyn.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylättty. Hyväksytty merkintä vaatii läsnäoloa treeneissä pakollisten tuntien mukaisen määrän verran ja aktiivista osallistumista tiimin toimintaan.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Launiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
• opiskelija vastuu seuraa omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
• HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajantasalla
• osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
• tutor-tunnit ja uraohjaus
• palaute keskustelut
• Oppimispäiväkirja tai oman sähköisen portfolion rakentamisen perusteet

Ajoitus ja läsnäolo

HOPS- keskustelut ja tutortunnit sovitaan tutoropettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• osaa arvioida omaa kehittymistä, valintoja sekä tavoitteiden asettamista tulevaisuuden työelämän kannalta
• osaa syventää ja täydentää omaa osaamistaan
• osaa seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• tietää kansainvälistymisen ja työharjoittelun mahdollisuudet
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti ja osaa käyttää opinto- ja urapalveluja
• osaa arvioida palveluita ja kehittää koulutusta
• aloittaa opinnäytetyöprosessin
• pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
HOPS keskustelu käytynä
osallistuminen tutortunneille tai tallenteen katsominen
Oppimispäiväkirjan palautus Moodleen
Palautteen antaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tapio Kari
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Yhteiset tapaamiset lukujärjestyksen mukaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset erikseen sovittuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Yhteiset tapaamiset lukujärjestyksen mukaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset erikseen sovittuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tapio Kari
Ryhmät
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Yhteiset tapaamiset lukujärjestyksen mukaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset erikseen sovittuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Isola
Ryhmät
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Yhteiset tapaamiset lukujärjestyksen mukaan. Yksilö- ja pienryhmätapaamiset erikseen sovittuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijan työtä

Sisältö

opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointimenetelmät

oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Hämeenaho
Ryhmät
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
• opiskelija vastuu seuraa omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
• HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajantasalla
• osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
• tutor-tunnit ja uraohjaus
• palaute keskustelut
• Oppimispäiväkirja tai oman sähköisen portfolion rakentamisen perusteet

Ajoitus ja läsnäolo

HOPS- keskustelut ja tutortunnit sovitaan tutoropettajien kanssa.
Opiskelijan tulee osallistua tutor-tunneille - poissolot pitää sopia erikseen. Mahdollisesti erilliset tehtävät

Oppimisympäristö

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• osaa arvioida omaa kehittymistä, valintoja sekä tavoitteiden asettamista tulevaisuuden työelämän kannalta
• osaa syventää ja täydentää omaa osaamistaan
• osaa seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• tietää kansainvälistymisen ja työharjoittelun mahdollisuudet
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti ja osaa käyttää opinto- ja urapalveluja
• osaa arvioida palveluita ja kehittää koulutusta
• aloittaa opinnäytetyöprosessin
• pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

• Opiskelijan vastuu seurata omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
• HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajan tasalla
• osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
• tutor-tunnit ja uraohjaus
• palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
HOPS keskustelu käytynä,
osallistuminen tutortunneille tai tallenteen katsominen,
palautteen antaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Liukko
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja mahdollisena ryhmätyönä.

1. Laatii suunnitelman omista opinnoistaan ja käy suunnitelman läpi henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- suunnittelee suorittavan ja soveltavan harjoittelun
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Työelämäyhteistyö

Tradenomin uratarinoita

Oppimisympäristö

Teams, Zoom, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
- syventää omaa osaamistaan
- kehittää omia oppimisen valmiuksia
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
- arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta

Sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Muikku
 • Mia Ekman
Opetusryhmät
 • Tuutortunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Tuutortunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja mahdollisena ryhmätyönä.

1. Laatii suunnitelman omista opinnoistaan ja käy suunnitelman läpi henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- suunnittelee suorittavan ja soveltavan harjoittelun
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Työelämäyhteistyö

Tradenomin uratarinoita.

Oppimisympäristö

Teams, Zoom, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
- syventää omaa osaamistaan
- kehittää omia oppimisen valmiuksia
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
- arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta

Sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Mähönen
Opetusryhmät
 • Tutoropettajien ohjaustunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Tutoropettajien ohjaustunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa, henkilökohtaiset HOPS-keskustelut. Opiskelija seuraa omia opintoja Pepissä ja suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana keväällä ja syksyllä 2024.

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle, kampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Palosaari
Opetusryhmät
 • Tutoropettajien ohjaustunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Tutoropettajien ohjaustunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa, henkilökohtaiset HOPS-keskustelut. Opiskelija seuraa omia opintoja Pepissä ja suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana keväällä ja syksyllä 2024.

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle, kampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja)
- palautekeskustelut

Ajoitus ja läsnäolo

- Ammatillisen kasvun teemat käsitellään treeni-istuntojen yhteydessä
- Aktiivinen osallistuminen tiimin toimintaan
- Läsnäolo on pakollinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Markkinoinnin urasuunnittelua kehittävä ammattikirjallisuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä on tiimioppimisen fyysinen ympäristö ja siinä tapahtuva johdettu vuorovaikutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tunnin työpanosta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei tarvita

Arviointimenetelmät

Opiskelija suorittaa määrätyt tehtävät hyväksytysti, jolloin hän saa hyväksytty- merkinnän

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu vaadittaviin tehtäviin

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tapio Kari
Ryhmät
 • LLTILII21SH1
  Liiketalouden koulutus 21S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

mahdolliset vierailija luennoitsijat

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O36

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op =27 h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Palosaari
Ryhmät
 • LLTILII21SH1
  Liiketalouden koulutus 21S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O36

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tapio Kari
Ryhmät
 • LLTILII21SH2
  Liiketalouden koulutus 21S 2 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

mahdolliset vierailija luennoitsijat

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O36

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op =27 h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Muikku
 • Saara Heikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Kampuksen luokkatilat ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 2

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
- Hops-keskustelu käytynä
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkaopetus ja Moodle-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 2

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Liukko
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SV
  Liiketalouden koulutus 21SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

1. Laatii suunnitelman omista opinnoistaan ja käy suunnitelman läpi henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin ja suunnittelee ja ennakoi oman valmistumispolun ja on velvollinen informoimaan tutoropettajaa ohjeiden mukaisesti

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu 3. lukuvuoden aikana syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa, eLABissa.

Oppimisympäristö

Teams/Zoom, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä.
- syventää omaa osaamistaan.
- kehittää omia oppimisen valmiuksia.
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti.
- rakentavasti arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta.


Sisällöt:
- Tutustuu opinnäytetyöprosessiin ja suunnittelee ja ennakoi oman valmistumispolun. On velvollinen informoimaan tästä tutoropettajaa ohjeiden mukaisesti.
- Itsenäinen opintojen suunnittelu ja seuraaminen (Peppi) työelämäpolun suuntaisesti.
- HOPS-keskustelu.
- Koulutuksen kehittäminen rakentavan palautteen annon kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja Ammatillinen kasvu 2.

Arviointimenetelmät

Sovitut tehtävät hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sari Jokimies
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SV
  Liiketalouden koulutus 21SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

1. Laatii suunnitelman omista opinnoistaan ja käy suunnitelman läpi henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin ja suunnittelee ja ennakoi oman valmistumispolun ja on velvollinen informoimaan tutoropettajaa ohjeiden mukaisesti

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu 3. lukuvuoden aikana syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa, eLABissa.

Oppimisympäristö

Teams/Zoom, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä.
- syventää omaa osaamistaan.
- kehittää omia oppimisen valmiuksia.
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti.
- rakentavasti arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta.


Sisällöt:
- Tutustuu opinnäytetyöprosessiin ja suunnittelee ja ennakoi oman valmistumispolun. On velvollinen informoimaan tästä tutoropettajaa ohjeiden mukaisesti.
- Itsenäinen opintojen suunnittelu ja seuraaminen (Peppi) työelämäpolun suuntaisesti.
- HOPS-keskustelu.
- Koulutuksen kehittäminen rakentavan palautteen annon kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja Ammatillinen kasvu 2.

Arviointimenetelmät

Sovitut tehtävät hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • AK-tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • AK-tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilötehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Mähönen
Opetusryhmät
 • AK-tunnit 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
Pienryhmät
 • AK-tunnit 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilötehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-tarkentaa uratavoitteita kiinnostuksen kohteen mukaan
-kasvattaa ammatillista osaamista suunnitelmallisesti
-luoda henkilökohtaista urapolkua opintojen jälkeiselle ajalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on yhteisten oppimisistuntojen pitäminen, jossa esitetään ja jaetaan dialogimuodossa markkinoinnin ammattitaitoon liittyviä sisältöjä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssilla on yhteisiä oppimisistuntoja yhteensä 135 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat opettajan, vierailevien luennoitsijoiden ja opiskelijoiden toteuttamat materiaalit istuntoja varten.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksena on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden mukaan.

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on dialogitila, jossa tiedon jakaminen ja vastaanotto on mahdollisimman tehokasta ja vuorovaikutteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kurssi suoritetaan läsnäolotuntien mukaan kurssin laajuuden mukaisesti

Sisältö

Sisältönä on markkinoinnin ammattiteemat projektien, ryhmän ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksytty merkintä edellyttää läsnäoloa 135 tunnin verran.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
Ryhmät
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-luoda asiakasymmärrystä tarvelähtöisesti
-arvioida asiakkaan tarpeet ja hahmottaa ostopäätösprosessin
-arvioida toimintaympäristöä (esim. PESTEL)
-soveltaa markkinointitutkimusmenetelmiä
-tehdä kilpailija-analyysin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan ammatillista kirjallisuutta lukien ja oppisesseiden kirjoittamisen avulla itsenäisesti opiskellen. Oppimisesseet palautetaan yhteiseen verkkoympäristöön. Varsinaista läsnäoloa ei ole. Kirjoja tulee esittää yhteisissä treeneissä, joissa jaetaan kirjojen ydinsisällön henkilökohtaisen oppimisen ja liiketoimintaoppimisen kannalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi suoritetaan ammatillista kirjallisuutta lukien ja oppisesseiden kirjoittamisen avulla itsenäisesti opiskellen. Oppimisesseet palautetaan yhteiseen verkkoympäristöön. Varsinaista läsnäoloa ei ole. Kirjoja tulee esittää yhteisissä treeneissä, joissa jaetaan kirjojen ydinsisällön henkilökohtaisen oppimisen ja liiketoimintaoppimisen kannalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit löytyvät kirjalistasta, johon on kerätty ammatillista kirjallisuutta. On mahdollista etsiä myös omaa ammattikirjallisuutta, kunhan se hyväksytään etukäteen opettajalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin aikana haetaan oppimistavoitteen mukaista kirjalliuutta kyseisen kurssin sisältötavoitteiden (asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus) mukaisesti. Se tehdään valmiiden kirjalistojen avulla tai etsitään ajankohtainen ammatillinen kirja ja arvioidaan sen opintolaajuus yhdessä opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

tenttiä ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin tilasta ja paikasta riippumaton

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijoille tulee opintojakson aikana yhteensä 5op verran (135 tuntia) kirjallisuuden lukemista ja oppimisesseitä.

Arviointimenetelmät

taso 1:

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.


Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointitason 1 kriteerejä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-luoda asiakasymmärrystä tarvelähtöisesti
-arvioida asiakkaan tarpeet ja hahmottaa ostopäätösprosessin
-arvioida toimintaympäristöä (esim. PESTEL)
-soveltaa markkinointitutkimusmenetelmiä
-tehdä kilpailija-analyysin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan ammatillista kirjallisuutta lukien ja oppisesseiden kirjoittamisen avulla itsenäisesti opiskellen. Oppimisesseet palautetaan yhteiseen verkkoympäristöön. Varsinaista läsnäoloa ei ole. Kirjoja tulee esittää yhteisissä treeneissä, joissa jaetaan kirjojen ydinsisällön henkilökohtaisen oppimisen ja liiketoimintaoppimisen kannalta

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi suoritetaan ammatillista kirjallisuutta lukien ja oppisesseiden kirjoittamisen avulla itsenäisesti opiskellen. Oppimisesseet palautetaan yhteiseen verkkoympäristöön. Varsinaista läsnäoloa ei ole. Kirjoja tulee esittää yhteisissä treeneissä, joissa jaetaan kirjojen ydinsisällön henkilökohtaisen oppimisen ja liiketoimintaoppimisen kannalta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit löytyvät kirjalistasta, johon on kerätty ammatillista kirjallisuutta. On mahdollista etsiä myös omaa ammattikirjallisuutta, kunhan se hyväksytään etukäteen opettajalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin aikana haetaan oppimistavoitteen mukaista kirjalliuutta kyseisen kurssin sisältötavoitteiden (asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus) mukaisesti. Se tehdään valmiiden kirjalistojen avulla tai etsitään ajankohtainen ammatillinen kirja ja arvioidaan sen opintolaajuus yhdessä opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

ei

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin tilasta ja paikasta riippumaton.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijoille tulee opintojakson aikana yhteensä 5op verran (135 tuntia) kirjallisuuden lukemista ja oppimisesseitä.

Arviointimenetelmät

taso 1:

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.


Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei vastaa tehtävänannon mukaista kuvausta ja sisältää oleellisia puutteita koskien ammatillisen sisällön tuottamista esseiden avulla

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Outi Katajamäki
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Yhteisluennot
- Ryhmäkokoukset/ryhmäharjoitukset
- Asiakaslähtöistä lähestymistapaa liiketoimintaan
- Markkinointiympäristöt
- Kuluttajan käyttäytyminen ja ostoprosessi
- Markkinointistrategia
- Asiakaslähtöisen markkinoinnin työkalut
- Myynnin periaatteet

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle materiaali
- Luentomuistiinpanot
- Artikkelit/videot
- Kurssikirja: Yrityksen Asiakasmarkkinointi, S. Bergström, A Leppänen.

Uusintamahdollisuudet

- Tentti ja kaksi uusintatentti mahdollisuutta.

Oppimisympäristö

-Moodle/Internet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

-Markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet
-Markkinointi-ja myyntiprosessin vaiheet
-Tunnistaa asiakastarpeita, Asiakasarvon ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle.

Arviointimenetelmät

- Aktiivinen osallistuminen
- Esitykset
- Ryhmätyöt
- Harjoitustyö
- Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet riittävästi.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin perusperiaatteet
Opiskelija osaa soveltaa joitain kurssiin liittyviä ammatillisia markkinoinnin käsitteitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin perusperiaatteet hyvin.
Opiskelija osaa soveltaa suurinta osaa kurssiin liittyvistä ammatillisista markkinoinnin käsitteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin perusperiaatteet erittäin hyvin.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa kaikkia kurssiin liittyviä ammatillisia markkinoinnin käsitteitä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tiina Pernanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Ennakkotehtäviä, ryhmäesityksiä, tenttejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen (Time Edit) mukaan. Pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström, S. & Leppänen, A. 2016 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana.
Muu opettajan ilmoittama aineisto.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla yrityscase.

Oppimisympäristö

Resurssiluennot kampuksella. Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Arviointimenetelmät

Yksilötentit (4 kpl) 60 %. Ryhmäesitykset ja vertaisarviointi 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tiina Pernanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Ennakkotehtäviä, ryhmäesityksiä, tenttejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen (Time Edit) mukaan. Pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström, S. & Leppänen, A. 2016 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana.
Muu opettajan ilmoittama aineisto.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla yrityscase.

Oppimisympäristö

Resurssiluennot kampuksella. Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Arviointimenetelmät

Yksilötentit (4 kpl) 60 %. Ryhmäesitykset ja vertaisarviointi 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tiina Pernanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII24K
  Liiketalouden koulutus 24K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Ennakkotehtäviä, ryhmäesityksiä, tenttejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen (Time Edit) mukaan. Pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström, S. & Leppänen, A. 2016 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana.
Muu opettajan ilmoittama aineisto.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla yrityscase.

Oppimisympäristö

Resurssiluennot kampuksella. Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Arviointimenetelmät

Yksilötentit (4 kpl) 60 %. Ryhmäesitykset ja vertaisarviointi 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-luoda ammatillisia verkostoja
-ymmärtää ammatillisten verkostojen merkityksen
-soveltaa tutkimusmenetelmiä
-hyödyntää menelmiä opinnäytetyöprosessissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan tiimippimsen menetelmällä. Toteutustapana on yhteisten oppimisistuntojen pitäminen, jossa esitetään ja jaetaan dialogimuodossa markkinoinnin ammattitaitoon liittyviä sisältöjä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssilla on läsnäolopakko. Yhteisiä oppimisistuntoja on yhteensä 135 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina vat opettajan, vierailevien luennoitsijoiden ja opiskelijoiden tuottamat materiaalit istuntoja varten.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei ole. Opiskelijan on kasattava vaadittujen tuntien kokonaismäärän kurssin suorittamiseksi.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on dialogitila, jossa tiedon jakaminen ja vastaanotto on mahdollisimman tehokasta ja vuorovaikutteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kurssi suoritetaan läsnäolotuntien mukaan kurssin laajuus huomioiden

Sisältö

Sisältönä ovat markkinoinnin ammattiteemat projektien, ryhmän ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksymisen edellytyksenä on vaadittujen istuntojen läsnäolo kurssin tuntimäärän 135 mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 16.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 44

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tessa Laba
Ryhmät
 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to:
- interpret business transaction documents
- use field-specific business terminology and style of writing
- prepare clear and accurate business messages in correct English
- prepare explicit and effective texts for use within and outside the organization, and to meet the communicative needs.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This is an online course taught through Moodle. There are no regular lessons for this course and all work is completed by students independently.

Ajoitus ja läsnäolo

This is a self-guided course. All work is delivered through Moodle and guidance is provided on the work to be completed every week.

Assignment deadlines are provided in Moodle and students are expected to return assignments by the given deadlines. Grading penalties will apply for late submissions.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All materials provided by the teacher through Moodle.

Oppimisympäristö

The course will be delivered entirely through Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Equivalent to 3 credits (about 80 hours of work).

Sisältö

Course objective:
Students are able to produce effective business documents using appropriate genres and styles. They can use standard business document templates and apply the terminology used in most common business documents.

Course contents:
1. Formal language for writing business letters
2. Common business transaction documents (e.g, inquiry letter, reply letter, quotation letter etc)
3. Information regarding delivery and payments in business transactions
4. Other business letters

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

It is expected students can communicate in English at B2 level (CEFR).

Arviointimenetelmät

Students will complete six small written assignments, all of which will be graded on a 0-5 scale. The final course grade will be an average of the assignment grades.

Three compulsory assignments (letters graded together in sets of 2):
1. Inquiry letter + Reply letter
2. Quotation letter + Request for quotation letter
3. Complaint letter + Adjustment letter

Plus three assignments out of the following six options (letters graded individually, one grade per letter/document):
- Invoice
- Payment reminder
- Thank-you letter
- Guest speaker invitation
- Memo
- Press release

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student cannot convey intended messages.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Written communication consists of simple expressions and there are plentiful mistakes. The language is clumsy, but the message is delivered. Transitions are not smooth. Much of the text lacks logic, and is not in keeping with the stylistic conventions of the genre. The topic is handled briefly and one-sidedly. The text does not meet all the task requirements.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Written communication is quite fluent, clear and mostly correct. The structures and professional vocabulary are adequate to deliver the message. The text has a reasonably logical structure. Transitions are mostly smooth. Minor mistakes occur concerning the genre and/or style. The topic is handled in the usual way, meeting the task requirements.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Written communication is very fluent and versatile. The student uses varied structures and extensive professional vocabulary, making occasional mistakes only in the most complex structures. The text has a very clear and logical structure. Sentences are linked by transitions and the text flows smoothly. The student can deliver the message effortlessly in the appropriate, genre-specific style. The handling of the topic is diverse and skillful, meeting all the task requirements.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Neil MacLaverty
Ryhmät
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to:
- interpret business transaction documents
- use field-specific business terminology and style of writing
- prepare clear and accurate business messages in correct English
- prepare explicit and effective texts for use within and outside the organization, and to meet the communicative needs.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online via Moodle. Welcome session on Zoom on week 3. Individual and team work. Independent study, guidance provided by the teacher on request (via email). Assignments to complete according to instructions and to hand in for the teacher to provide feedback and assessment. Self-evaluation.

Ajoitus ja läsnäolo

Welcome session on Zoom on week 3. After that no scheduled meetings, no contact classes either online or on campus. However, students must adhere to given deadlines for assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Provided by the teacher on Moodle. Online reading materials, exercises, assignments, and a test.

Uusintamahdollisuudet

Students who fail the course will need to complete the course requirements within one year (12 months) from the end of the course period. Consult the teacher to agree on retakes of failed assignments and upgrading exams.

Oppimisympäristö

Online via Moodle. Email for communication between the students and the teacher.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The approximate student workload is 80 hours during the course, divided evenly over the course.

Sisältö

- appropriate genres and styles in business communication
- terminology of sales and purchases, typical phrases
- import and export document models and their use
- internal and external business communication including newsletters and press releases

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at a B2 level according to the Common European Framework. Students who have successfully completed other business writing or correspondence courses in English are not recommended to take this course.

Arviointimenetelmät

Students are to complete the assignments according to the given timetable, pass a test, and write a self-evaluation essay at the end of the course. The teacher assesses the students' performance individually on a scale of 5-0 (certain assignments Pass/Fail). Failed/grade 0 assignments and a failed test can be retaken twice. If the student completes the course (grade 4-1) but wishes to upgrade, one attempt is allowed. Consult the teacher about retakes and upgrade exams.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student does not complete the tasks, or the student's writing skills do not meet the grade 1 criteria.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements minimally. Work displays vaguely consistent and appropriate register. Content is vaguely effective and diverse. Much of the text lacks logic and cohesive elements. The text is not in keeping with style-specific conventions. The student constructs minimally understandable sentences. Grammatical irregularities occur often. Vocabulary is minimally appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements adequately. Work displays somewhat consistent and appropriate register. Content is somewhat effective and diverse. The text has a reasonably logical structure and is rather cohesive. Minor mistakes occur in style. The student mostly constructs sentences well. Grammatical irregularities occur. Vocabulary is adequately professional and mostly appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements fully. Work displays consistent and appropriate register. Content is effective, diverse and skillfully delivered. The text has a clear and logical structure and is cohesive, fluent, and versatile. The student uses varied structures although occasional grammatical irregularities may occur. Vocabulary is varied and professional and typically appropriate to the context.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tessa Laba
Ryhmät
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to:
- interpret business transaction documents
- use field-specific business terminology and style of writing
- prepare clear and accurate business messages in correct English
- prepare explicit and effective texts for use within and outside the organization, and to meet the communicative needs.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This is an online course taught through Moodle. There are no regular lessons for this course and all work is completed by students independently.

Ajoitus ja läsnäolo

This is a self-guided course. All work is delivered through Moodle and guidance is provided on the work to be completed every week.

Assignment deadlines are provided in Moodle and students are expected to return assignments by the given deadlines. Grading penalties will apply for late submissions.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All materials provided by the teacher through Moodle.

Oppimisympäristö

The course will be delivered entirely through Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Equivalent to 3 credits (about 80 hours of work).

Sisältö

Course objective:
Students are able to produce effective business documents using appropriate genres and styles. They can use standard business document templates and apply the terminology used in most common business documents.

Course contents:
1. Formal language for writing business documents (specific to this course)
2. Common business transaction documents (e.g, inquiry letter, reply letter, quotation letter, etc.)
3. Information regarding delivery and payments in business transactions
4. Other business letters

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

It is expected students can communicate in English at B2 level (CEFR).

Arviointimenetelmät

Students will complete a number of small written assignments, some of which may be graded Pass/Fail, others on a 0-5 scale. Completion of all assignments will contribute to the final course grade.

Assignments will include:
- Business transaction documents, such as inquiry, reply, request for quotation, etc.
- Other business documents, such as guest speaker invitation, memo, press release, etc.

More specific information on course assignments will be available once the course begins.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student cannot convey intended messages.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Written communication consists of simple expressions and there are plentiful mistakes. The language is clumsy, but the message is delivered. Transitions are not smooth. Much of the text lacks logic, and is not in keeping with the stylistic conventions of the genre. The topic is handled briefly and one-sidedly. The text does not meet all the task requirements.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Written communication is quite fluent, clear and mostly correct. The structures and professional vocabulary are adequate to deliver the message. The text has a reasonably logical structure. Transitions are mostly smooth. Minor mistakes occur concerning the genre and/or style. The topic is handled in the usual way, meeting the task requirements.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Written communication is very fluent and versatile. The student uses varied structures and extensive professional vocabulary, making occasional mistakes only in the most complex structures. The text has a very clear and logical structure. Sentences are linked by transitions and the text flows smoothly. The student can deliver the message effortlessly in the appropriate, genre-specific style. The handling of the topic is diverse and skillful, meeting all the task requirements.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Neil MacLaverty
Ryhmät
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to:
- interpret business transaction documents
- use field-specific business terminology and style of writing
- prepare clear and accurate business messages in correct English
- prepare explicit and effective texts for use within and outside the organization, and to meet the communicative needs.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online via Moodle. Welcome session on Zoom on week 3.Individual and team work. Independent study, guidance provided by the teacher on request (via email). Assignments to complete according to instructions and to hand in for the teacher to provide feedback and assessment. Self-evaluation.

Ajoitus ja läsnäolo

Welcome session on Zoom on week 3. After that no scheduled meetings, no contact classes either online or on campus. However, students must adhere to given deadlines for assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Provided by the teacher on Moodle. Online reading materials, exercises, assignments, and a test.

Uusintamahdollisuudet

Students who fail the course will need to complete the course requirements within one year (12 months) from the end of the course period. Consult the teacher to agree on retakes of failed assignments and upgrading exams.

Oppimisympäristö

Online via Moodle. Email for communication between the students and the teacher.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The approximate student workload is 80 hours during the course, divided evenly over the course.

Sisältö

- appropriate genres and styles in business communication
- terminology of sales and purchases, typical phrases
- import and export document models and their use
- internal and external business communication including newsletters and press releases

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at a B2 level according to the Common European Framework. Students who have successfully completed other business writing or correspondence courses in English are not recommended to take this course.

Arviointimenetelmät

Students are to complete the assignments according to the given timetable, pass a test, and write a self-evaluation essay at the end of the course. The teacher assesses the students' performance individually on a scale of 5-0 (certain assignments Pass/Fail). Failed/grade 0 assignments and a failed test can be retaken twice. If the student completes the course (grade 4-1) but wishes to upgrade, one attempt is allowed. Consult the teacher about retakes and upgrade exams.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student does not complete the tasks, or the student's writing skills do not meet the grade 1 criteria.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements minimally. Work displays vaguely consistent and appropriate register. Content is vaguely effective and diverse. Much of the text lacks logic and cohesive elements. The text is not in keeping with style-specific conventions. The student constructs minimally understandable sentences. Grammatical irregularities occur often. Vocabulary is minimally appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements adequately. Work displays somewhat consistent and appropriate register. Content is somewhat effective and diverse. The text has a reasonably logical structure and is rather cohesive. Minor mistakes occur in style. The student mostly constructs sentences well. Grammatical irregularities occur. Vocabulary is adequately professional and mostly appropriate to the context.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student has met the assignment requirements fully. Work displays consistent and appropriate register. Content is effective, diverse and skillfully delivered. The text has a clear and logical structure and is cohesive, fluent, and versatile. The student uses varied structures although occasional grammatical irregularities may occur. Vocabulary is varied and professional and typically appropriate to the context.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Kieliopinnot LAB
Opettaja
 • Anneli Rinnevalli
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to
- interpret and analyse authentic professional texts in English
- identify the main content points in texts and find information that they need
- adopt and use professional terminology
- use different techniques to enhance reading
- prepare summaries and presentations in English
- communicate with clients.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Blended learning: in-class learning sessions on campus and online, self-studies online. Lectures and teacher-directed activities, peer-to-peer learning and feedback. Group work and individual studies. Where relevant and possible, integration with another course implementation (e.g. an information search task or a report/summary writing task).

Ajoitus ja läsnäolo

Scheduled weekly classes to attend (min. 75%). Online and in-class tasks to complete by deadlines. Timing: September - December 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Study materials are selected and created by the teacher and the students according to the student group's needs and interests.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Recognition of Prior Learning (RPL). To be discussed with the teacher.

Oppimisympäristö

Blended learning: campus (classroom) and online (Moodle, Teams, other digital platforms as needed)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The estimated student workload is 108 h, spread over the course from September to December and including reading, exercises and assignments, lectures or other scheduled meetings, and tests.

Sisältö

Field-specific concepts and terminology, professional communication:

- VAT regulations, taxes, and customs duties
- annual reports, income statement calculations, and interpreting report data
- spoken communication with customers
- presenting and discussing professional topics, e.g. presenting the economic situation for the executive team
- producing summaries and reports

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at skills level CEFR B2.

Arviointimenetelmät

Continuous evaluation: regular attendance (75%) and active participation in lectures and in-class exercises. Successful completion of written and spoken assignments and tests by given deadlines. Students are assessed individually on a scale of 5-0.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Student does not meet the course requirements.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student can use organizational features in texts to help find relevant information and can apply a technique to support reading for information. From most common field-specific texts, the student identifies main content points and understands the relationships between them. Student knows and can use essential field-specific terms with the help of dictionaries. Student can retell essential content points from a professional text in writing and in speech. Student can communicate with clients in basic speaking situations at work.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student can use organizational features in texts to help find relevant information and can confidently apply techniques to support reading for information. From varied field-specific texts, the student identifies the main content points, can analyze the relationships between them and can use the information for professional purposes. Student knows and uses field-specific terms independently and using appropriate tools such as professional dictionaries and literature. The student can retell, in their own words where appropriate, the main content points from a professional text in writing and in speech. The student can communicate with clients in speaking situations at work.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student can recognize organizational features in different types of texts and use this knowledge effectively to help find relevant information. Student can confidently apply various techniques to support reading for information. Student can identify, analyze, interpret and make comments on the content points from a range of field-specific texts. Student can decide which information is most appropriate and use it for professional purposes. Student knows and uses field-specific terms independently and using appropriate tools such as the most reliable professional dictionaries and literature. The student can retell, in their own words where appropriate, the main content points from a professional text in writing and in speech, demonstrating a thorough understanding of the source text. The student can fluently communicate with clients in varied speaking situations at work.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Kieliopinnot LAB
Opettaja
 • Anneli Rinnevalli
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Proficiency level: B2

The student is able to
- interpret and analyse authentic professional texts in English
- identify the main content points in texts and find information that they need
- adopt and use professional terminology
- use different techniques to enhance reading
- prepare summaries and presentations in English
- communicate with clients.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Blended learning: in-class learning sessions on campus and online, self-studies online. Lectures and teacher-directed activities, peer-to-peer learning and feedback. Group work and individual studies. Where relevant and possible, integration with another course implementation (e.g. an information search task or a report/summary writing task).

Ajoitus ja läsnäolo

Scheduled weekly classes to attend (min. 75%). Online and in-class tasks to complete by deadlines. Timing: September - December 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Study materials are selected and created by the teacher and the students according to the student group's needs and interests.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Recognition of Prior Learning (RPL). To be discussed with the teacher.

Oppimisympäristö

Blended learning: campus (classroom) and online (Moodle, Teams, other digital platforms as needed)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The estimated student workload is 108 h, spread over the course from September to December and including reading, exercises and assignments, lectures or other scheduled meetings, and tests.

Sisältö

Field-specific concepts and terminology, professional communication:

- interpreting law texts, VAT regulations, employment and other contracts
- customer service at a bank, including family and inheritance law, opening of an account and related documents, power of attorney
- spoken communication with customers
- presenting and discussing professional topics
- producing summaries and reports

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

The course is taught at skills level CEFR B2.

Arviointimenetelmät

Continuous evaluation: regular attendance (75%) and active participation in lectures and in-class exercises. Successful completion of written and spoken assignments and tests by given deadlines. Students are assessed individually on a scale of 5-0.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student can use organizational features in texts to help find relevant information and can apply a technique to support reading for information. From most common field-specific texts, the student identifies main content points and understands the relationships between them. Student knows and can use essential field-specific terms with the help of dictionaries. Student can retell essential content points from a professional text in writing and in speech. Student can communicate with clients in basic speaking situations at work.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student can use organizational features in texts to help find relevant information and can confidently apply techniques to support reading for information. From varied field-specific texts, the student identifies the main content points, can analyze the relationships between them and can use the information for professional purposes. Student knows and uses field-specific terms independently and using appropriate tools such as professional dictionaries and literature. The student can retell, in their own words where appropriate, the main content points from a professional text in writing and in speech. The student can communicate with clients in speaking situations at work.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student can recognize organizational features in different types of texts and use this knowledge effectively to help find relevant information. Student can confidently apply various techniques to support reading for information. Student can identify, analyze, interpret and make comments on the content points from a range of field-specific texts. Student can decide which information is most appropriate and use it for professional purposes. Student knows and uses field-specific terms independently and using appropriate tools such as the most reliable professional dictionaries and literature. The student can retell, in their own words where appropriate, the main content points from a professional text in writing and in speech, demonstrating a thorough understanding of the source text. The student can fluently communicate with clients in varied speaking situations at work.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Launiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät erityiskysymykset
- asunto-osakeyhtiön ja osuuskunnan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät erityiskysymykset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuksen määrä on 50 h.
Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluvat moodletentit sekä Netvisor-ohjelmalla tehtävä harjoitustyö asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Opintojakson suorittaminen myös Lahden ja verkkokampuksen opiskelijoille on mahdollista. Tällöin kurssi suoritetaan etänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso luennoidaan lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan 4.9.2023 . 14.12.2023.
Opintojakson tentti on viikolla 50 lukujärjestyksen mukaan.

Verkkokampuksen opiskelijoilla luentonauohoitteet, ym.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina:
Soile Tomperin Kehittyvä kirjanpito ja harjoituskirja
Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot
Luennot

Työelämäyhteistyö

Opintojaksosta osa voidaan ahotoida seuraavilla osaamisalueilla:
Yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös.
Asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös
Osuuskunnan kirjanpito ja tilinpäätös
Säätiön kirjanpito ja tilinpäätös

Ennen ahotointia opiskelija esittelee kohteen, sovitaan tehtävät ja näyttöpäivä.

Uusintamahdollisuudet

Uusinnat sovitaan erikseen kevään 2024 aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus 5 opintopistettä, joka tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Kokonaisuus koostuu lähitunnit + tentti 50h, lähitunteihin valmistautuminen 20 h, tenttiin valmistautuminen 5 h, itsenäinen harjoittelu ja moodletentit 60 h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävinä opintojaksoina Kirjanpito ja tilinpäätös, Tilinpäätös ja sen suunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen
erityispiirteet. Opiskelija osaa käsitellä osuuskuntaan liittyviä kirjauksia ja tulkita tilinpäätöstä. Opiskelija tuntee säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset.
Hän osaa laatia tuloslaskelman ja taseen.
Opiskelija osaa käyttää Netvisor-ohjelmaa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen
liittyvät kirjaukset. Opiskelija osaa käsitellä osuuskuntaan liittyviä kirjauksia ja tulkita tilinpäätöstä. Opiskelija tuntee säätiölain peruskohdat, säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset.
Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa käyttää Netvisor-ohjelmaa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen
liittyvät kirjaukset. Opiskelija hallitsee yhdistyksen erilaistet rahastot, asunto-osakeyhtiön tilinpäätökseen liittyvät laskelmat.
Opiskelija osaa käsitellä osuuskuntaan liittyviä kirjauksia ja tulkita tilinpäätöstä. Opiskelija tuntee säätiölain peruskohdat, säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset.
Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa käyttää Netvisor-ohjelmaa

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Tonder
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- johtaa itseään ja työtään sekä toimia muutosjoustavasti.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kurssin alussa tarkennettavalla tavalla. Yksilötehtäviä lähiopetukseen liittyen. Ryhmissä toteutettavat simulaatiot.

Ajoitus ja läsnäolo

Time edit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla ilmoitettava, pääosin digitaalinen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtävät tehdään Moodleen, simulaatioiden korvaavat yksilötehtävät.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, verkko-oppimisalusta moodle.lab.fi, työskentely yksin ja ryhmissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja/tai ryhmissä.

Sisältö

Esimiestyö ammattina, Esiheinkiön ja johtajan toimenkuva ja roolit. Päätöksenteon perusteet ja johtamisen työkalut. Itsensä johtamisen periaatteet, proaktiivisuus, tavoitteellisuus ja priorisoinnin taidot. Materiaalia ja oppimistehtäviä aihepiiriin liittyen. Kurssin lähisessioissa yhdistetään luentoja ja pienryhmissä tehtäviä harjoituksia (simulaatiot)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat oppimistehtävät, sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.
Arvosana koostuu näiden yhdistelmänä lähiopetuksessa (ja verkko-oppimisalustalla) kerrottavalla erikseen sovittavalla tavalla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markus Kräkin
Opetusryhmät
 • Johtamisklinikka/Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Johtamisklinikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Johtamisklinikka/Simulaatio
 • Johtamisklinikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena johtamisklinikoilla, mutta se on mahdollista suorittaa myös osallistumalla johtamisklinikoille vain osittain, tai suorittamalla kurssin täysin virtuaalisena. Johtamisklinikoiden teemoista tulee itsenäisesti tehtävät korvaavat tehtävät, mikäli kurssia suorittaa osin tai kokonaan virtuaalisesti. Johtamisklinikat eivät ole luennointia, joten niitä ei nauhoiteta eikä niihin voi osallistua verkon välityksellä. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin ensimmäisessä kokoontumisessa. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia tehtäviä. Ryhmä- ja parityöt keskitetään lähiopetuksena toteutettaviin johtamisklinikoihin, mutta omalla ajalla tehtävät yksilötehtävät voi tehdä harkinnan mukaan yksilötehtävänä tai itseohjautuvasti pienryhmässä.

Ajoitus ja läsnäolo

Johtamisklinikat lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä.

Oppimisympäristö

Johtamisklinikat oppimistilassa, verkko-oppimisalusta moodle.lab.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta johtamisklinikoiden osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti. Tehtäviin on annettu aikaraamit, johon mennessä ne tulee palauttaa. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta annetaan sen käynnistyessä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Vastuullisuus esihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja. Huomaathan, että kurssi on aiemmin ollut eri nimillä: Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen, Esimiestyö ja johtaminen.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Isola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia yksilötehtäviä sekä paritehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin palautettavista essee- ja oppimistehtävistä sekä itsenäisesti oppimisalustalla suoritettavista tehtävistä. Paritehtävä koostuu pääosin esitelmästä ja keskustelu- ja kommentointitehtävistä.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus luentosalissa, verkko-oppimisalusta moodle.lab.fi, työskentely yksin ja parin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja parin kanssa. Opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa työmäärään ja arvosanaan kurssin alussa tarkemmin ilmoitettavalla tavalla. Tehtäviin on annettu aikaraamit, johon mennessä ne tulee palauttaa.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Vastuullisuus esihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markus Kräkin
Opetusryhmät
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Simulaatio 1
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa perehtymään esihenkilötyön ja johtamisen maailmaan! Tämä opintojakso on aiheen peruskurssi. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin palautettavista essee- ja oppimistehtävistä sekä itsenäisesti oppimisalustalla suoritettavista tehtävistä. Pari- ja ryhmätehtäviä tehdään vuorovaikutteisissa lähisessioissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähisessiot lukujärjestyksen mukaan. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua. Lähisessiot pidetään kampuksella. Opetusaikataulu TimeEdit/eLAB.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Työelämäyhteistyö

Lähisessioissa ratkaistaan työelämätilanteita mm. case-tehtävien avulla. Vierailijat mahdollisuuksien mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella, verkko-oppimisalusta Moodle, työskentely yksin sekä parin ja ryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti. Tehtävien aikataulu annetaan ensimmäisen lähisession yhteydessä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Sosiaalinen vastuullisuus lähiesihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja ja reflektoida toimintaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markus Kräkin
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa perehtymään Esihenkilötyön ja johtamisen maailmaan! Tämä opintojakso on aiheen peruskurssi. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia yksilötehtäviä sekä pari- ja ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin palautettavista essee- ja oppimistehtävistä sekä itsenäisesti oppimisalustalla suoritettavista tehtävistä. Ryhmätehtävä koostuu pääosin esitelmästä ja keskustelu- ja kommentointitehtävistä.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot lukujärjestyksen mukaan. Aloitusluento pidetään tammikuussa. Helmikuussa on itsenäistä opiskelua verkkokurssilla. Maaliskuusta toukokuuhun pidetään luennot kampuksella ja tehdään erilaisia tehtäviä. Poissaolo luennoilta vaikeuttaa kurssin suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Työelämäyhteistyö

Luennolla käy mahdollisesti vierailija työelämästä.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus luentosalissa, verkko-oppimisalusta Moodle, työskentely yksin sekä parin ja ryhmän kanssa luentojen ulkopuolella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja parin kanssa. Tehtäviin on annettu aikaraamit, johon mennessä ne tulee palauttaa.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Sosiaalinen vastuullisuus lähiesihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja ja reflektoida toimintaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Nikula
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tervetuloa perehtymään esihenkilötyön ja johtamisen maailmaan! Tämä opintojakso on aiheen peruskurssi. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin palautettavista essee- ja oppimistehtävistä sekä itsenäisesti oppimisalustalla suoritettavista tehtävistä. Pari- ja ryhmätehtäviä tehdään vuorovaikutteisissa lähisessioissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähisessiot lukujärjestyksen mukaan. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua. Lähisessiot pidetään kampuksella. Opetusaikataulu TimeEdit/eLAB.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta).
Muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla.
Vapaavalintainen muu johtamisen ja esihenkilötyön kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä TAI aiemmin suoritettu esihenkilötyön ja johtamisen opintojakso SEKÄ aiemmin hankittu osaaminen työlainsäädännöstä esimerkiksi aiemmin suoritetun opintojakson muodossa, opintojakso on mahdollista ahotoida eAHOT-järjestelmän kautta.

Työelämäyhteistyö

Lähisessioissa ratkaistaan työelämätilanteita mm. case-tehtävien avulla. Vierailijat mahdollisuuksien mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Yksilötehtäviä ja kirjatentti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella, verkko-oppimisalusta Moodle, työskentely yksin sekä parin ja ryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti. Tehtävien aikataulu annetaan ensimmäisen lähisession yhteydessä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Sosiaalinen vastuullisuus lähiesihenkilötyössä
• Työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet
• Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kasvaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan, esihenkilötyön tai johtamisen opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita tai ei ole palauttanut vaadittuja tehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin osaamista ei ole pystytty arvioimaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja ja reflektoida toimintaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Korpinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa ja se pitää sisällään verkkoluentoja (nauhoitteita ja live-luentoja) , itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät pitävät sisällään erilaisia testejä ja kirjoitelmia ja ryhmätehtävät pitävät sisällää teemaan liittyviä keskustelu- ja kommentointitehtäviä.

Opintojaksossa on 3 moduulia, joista kaksi on pakollisia kaikille ja kolmas moduuli sisältää vaihtoehtoisia tehtäviä, joista opiskelija valitsee 1-3.

Ajoitus ja läsnäolo

Luentojen ajat Time-editin mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- (kaikille) Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit , kirjasta luetaan osa1 (saatavissa myös e-kirjana)
- (itsensä johtamisen moduulin valinneet) Kastikainen (2020) Pikkupomosta johtajaksi- Nuoren naisen opas
- vapaavalintainen muu johtamisen kirjallisuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on pitkä kokemus esimiestyöstä opintojakso on mahdollista suorittaa näytöllä eAHOTin kautta.

Työelämäyhteistyö

Ammattiliitto Pro:n Pro-paja

Uusintamahdollisuudet

- Jos sinulla on 0-20p:

suorita opintojakso uudelleen ensi syksynä tai keväänä


- Jos sinulla on pakolliset moduulit 1 ja 2 suoritettu mutta et ole tehnyt yhtään vaihtoehtoista tehtävää (eli pisteitä 40p):

Osallistu ylimääräiseen rästi-kirjallisuuspiiriin 19.9.23 klo 17-19. Ilmoittautumiset minulle sähköpostilla 1.9.23 mennessä, muista ilmoittaa myös lukemasi kirja. Vaihtoehtoisesti tule mukaan seuraavaan toteutukseen.


- Jos sinulla on arvosana mutta haluat korottaa:

Korottaminen koskee koko opintojakson sisältöä, joten se tehdään kahdessa osassa. Korotukseen kuuluu etätentti 18.9.23 klo 17-20 1.Moduulin Viitalan kirjasta ja kirjallisuuspiiri 19.9.23 klo 17-19. Ilmoittautumiset sähköpostitse 1.9.23 mennessä, muista ilmoittaa myös kirjallisuuspiirin kirja.

Oppimisympäristö

Moodle, Teams, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus on 5opintopistettä mikä vastaa keskimäärin noin 135 työtuntia opiskelijalta. Koska opintojakso on rakennettu siten, että opiskelija voi päättää itse miten monta vaihtoehtoista tehtävää hän tekee, vaihtelee opiskelijan työtuntimäärä sen mukaan. Panostus näkyy arvosanassa.
Osa tehtävistä on tehtävissä opiskelijan oman aikataulun mukaan, osaan on annettu aikaraameja.

Sisältö

Sisältö
- esimiestyön käytänteet työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
- ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esimiestyö
- vastuullinen päätöksenteko ja esimiehen verkostot
- työlainsäädännön perusteet ja esimiehen juridinen vastuu
- itsensä johtaminen ja esimiehenä kasvaminen

Arviointimenetelmät

Moduuli 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella ja niistä koostuu 20+20=40 pohjapistettä. Moduulissa 3 on viisi tehtävää ja voit itse valita minkä/mitkä niistä suorittaa, maksimissaan voi suorittaa kolme vaihtoehtoista tehtävää. Jokainen ´vaihtoehtoinen tehtävä arvioidaan asteikolla 0-20 pistettä ja tehtävän kohdalta löytyy tehtävän arviointitaulukko.

Arvosanan muodostuminen:

50-59p=1
60-69p=2
70-79p=3
80-89p=4
90-100p=5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta 1 ja/tai 2 moduulista ja/tai ei ole suorittanut vähintää yhtä kolmanne moduulin tehtävää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielikeskus (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Annukka Kivisaari
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIB24K
  Bachelor's Degree Programme in International Business 24K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify and use the course vocabulary and phrases for common everyday situations
- tell about oneself and understand basic questions
- read and write simple sentences related to the course topics.

Taitotaso: A1

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus järjestetään Lahdessa. Tapaamiset luokassa kampuksella ja itsenäistä opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

- Opintojakso suoritetaan yhden jakson aikana.
- Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppikirja: Oma suomi 1. Suomea aikuisille (2. painos)
Tekijät: Terhi Tapaninen & Kristiina Kuparinen
Julkaisija: Finn Lectura

Opettajan antama materiaali. Materiaali on pääosin saatavilla Moodlessa.

Uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimisympäristö

Luokka ja Moodle-verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä tarkoittaa noin 80 tuntia opiskelijan työtä.
Oppitunnit noin 28 tuntia.
Itsenäinen työskentely, johon sisältyvät kotitehtävät ja oppimistehtävät sekä tenttiin valmistautuminen, noin 50 tuntia.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan seuraavia asioita:
- tervehtiminen
- itsensä esittely ja itsestä kertominen
- kysymyksiä ja niihin vastaaminen
- numerot ja aakkoset
- ääntäminen.
- maat, kielet, kansallisuudet
- verbityyppi 1 ja preesens
- genetiivi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Aikaisempaa suomen kielen taitoa ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi sekä kirjallinen ja suullinen koe, joissa arvioidaan suomen kielen
- kirjoittamisen
- tekstin ymmärtämisen
- kuullun ymmärtämisen ja
- puhumisen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson sisällöt tyydyttävästi.
Opiskelija
- tunnistaa joitakin kurssilla opiskeltuja fraaseja ja osaa käyttää niitä
- tunnistaa ja käyttää joitakin numeroita suomeksi
- kertoo itsestään muutamalla lauseella
- tunnistaa ja osaa käyttää muutamia kurssilla opiskeltuja sanoja
- osaa kirjoittaa joitakin lauseita suomeksi kurssiin teemoihin liittyen
- ääntää suomea melko ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa opintojakson sisällöt hyvin.
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa käyttää useita fraaseja
- osaa numerot
- kertoo itsestään monta asiaa
- ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla opiskeltua perussanastoa
- osaa kirjoittaa suomeksi useita lauseita
- ääntää suomea melko ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson sisällöt erinomaisesti.
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa käyttää kaikkia tai melkein kaikki opintojaksolla opiskeltuja fraaseja
- osaa numerot suomeksi
- kertoo itsestään melko monipuolisesti
- ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla opiskeltua sanastoa melko laajasti
- kirjoittaa annetuista aiheista lyhyen tekstin suomeksi melko virheettömästi
- ääntää suomea melko hyvin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielikeskus (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

18 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Noora Kukkonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIBIT24K
  Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology 24K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify and use the course vocabulary and phrases for common everyday situations
- tell about oneself and understand basic questions
- read and write simple sentences related to the course topics.

Taitotaso: A1

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen työ.

Ajoitus ja läsnäolo

Edellyttää aktiivista osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen koe.

Uusintamahdollisuudet

Koejärjestelyt ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimisympäristö

Luokkahuone ja Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

- tervehdykset
- esittäytyminen ja henkilötiedot
- kysymykset ja vastaukset
- numerot ja aakkoset
- maat, kielet, kansallisuudet
- ääntäminen
- verbityyppi 1, preesens
- genetiivimuodot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Aiempia suomen taitoja ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppilas ei ole saavuttanut kurssin tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
 • Sari Jokimies
 • Outi Katajamäki
 • Teija Launiainen
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
 • Simo Jaakkola
 • Tapio Kari
 • Tarja Isola
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelun laajuus liiketalouden tutkintokoulutuksissa on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua yhteen tai useampaan jaksoon. Vähintään puolet harjoittelusta täytyy olla soveltavaa, ammatillista harjoittelua.

Lisätiedot harjoittelusta eLAbista tai Moodlesta, sekä harjoitteluohjaajalta tai tutoropettajalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso lisätiedot Moodlesta

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksissä, joiden kanssa solmitaan erillinen harjoittelusopimus. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

30op = 750 tuntia = 20 viikkoa = 5kk

Sisältö

Harjoittelun osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Arviointimenetelmät

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
 • Sari Jokimies
 • Outi Katajamäki
 • Teija Launiainen
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
 • Riitta Mähönen
 • Liisa Uosukainen
 • Teija Launiainen
 • Kari Hämeenaho
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.07.2023 - 04.08.2023

Ajoitus

05.08.2023 - 30.12.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tarja Muikku
 • Jarmo Kemppinen
 • Sari Jokimies
 • Jyri Hänninen
 • Riitta Mähönen
 • Tommi Kallonen
 • Saara Heikkonen
 • Teija Launiainen
Ryhmät
 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
 • Simo Jaakkola
 • Tarja Isola
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelun laajuus liiketalouden tutkintokoulutuksissa on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua yhteen tai useampaan jaksoon. Vähintään puolet harjoittelusta täytyy olla soveltavaa, ammatillista harjoittelua.

Lisätiedot harjoittelusta eLAbista tai Moodlesta, sekä harjoitteluohjaajalta tai tutoropettajalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso lisätiedot Moodlesta

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksissä, joiden kanssa solmitaan erillinen harjoittelusopimus. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

30op = 750 tuntia = 20 viikkoa = 5kk

Sisältö

Harjoittelun osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Arviointimenetelmät

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
Ryhmät
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-toimia aikapaineessa tuottavasti
-luoda lisäarvoa toimeksiantajalle
-luoda ratkaisuja yrityksille haastavan ja aikapaineistetun toimeksiannon avulla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ulkopuoliseen toimeksiantoon vastaaminen ja tulosten tuottaminen 12h/24h kuluessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelijatiimi etsii tarvittavan tukimateriaalin itsenäisesti tai verkostojaan hyödyntäen.

Sisältö

Tavoitteena on yhdistää osaaminen näyttömuotoon sekä ryhmädynamiikan testaaminen haastavan ja aikapaineistetun toimeksiannon avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: asiakkuudet ja markkinointi, tiimioppiminen

Arviointimenetelmät

Toimeksiantaja arvioi tuotoksen kokemansa hyödyn ja odotustensa toteutumisen perusteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Asiakkaalle on luotu, esitelty ja toimitettu vähintään pyyntöä vastaava tuotos. Tiimi on yrittänyt parhaansa, eikä tehtävää ole jätetty kesken.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
Ryhmät
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-innovointiprosessin
-ymmärtää tuotteiden ja brändien merkityksen
-soveltaa innovointimenetelmiä sekä tuotteistamisen ja brändäämisen työkaluja
-hinnoitteluprosessin ja osaa soveltaa hinnoittelumenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseiden tekeminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Esseet tehdään kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ammattikirjallisuuden kirjat annettujen kirjalistojen mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksena on ammattikirjallisuuden kluukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden mukaan

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kaikki kirjat on arvioitu niiden laajuuden mukaan kirjalistassa. 5 op edellyttää vähintään viiden laajan ammattikirjallisuuteen kuuluvan kirjan lukemista ja oppimisesseen tekemistä.

Sisältö

Sisältönä on
- asiakkaalle arvoa tuottavien innovaatioiden luominen
- innovaatioiden tuotteistaminen
- asiakashyödyn määrittely ja hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

(arviointiasteikko 1-5)

Arviointikriteerit taso 1
Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.
Englanniksi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointitason 1 kriteerejä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-innovointiprosessin
-ymmärtää tuotteiden ja brändien merkityksen
-soveltaa innovointimenetelmiä sekä tuotteistamisen ja brändäämisen työkaluja
-hinnoitteluprosessin ja osaa soveltaa hinnoittelumenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseiden tekeminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Esseet tehdään kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ammattikirjallisuuden kirjat annettujen kirjalistojen mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksena on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden mukaan

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kaikki kirjat on arvioitu niiden laajuuden mukaan kirjalistassa. 5 op edellyttää vähintään viiden laajan ammattikirjallisuuteen kuuluvan kirjan lukemista ja oppimisesseen tekemistä.

Sisältö

Sisältönä on
- asiakkaalle arvoa tuottavien innovaatioiden luominen
- innovaatioiden tuotteistaminen
- asiakashyödyn määrittely ja hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit taso 1
Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.
Englanniksi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointitason 1 kriteerejä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ville Lehto
Ryhmät
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-ymmärtää monipuolisesti johtamisen eri osa-alueita
-johtaa itseään ja omaa ajankäyttöään
-tuntee tiimijohtamisen perusteet ja dynamiikan
-kasvattaa yritysosaamista ja yrittäjyysasennetta
-ymmärtää esimiestyön merkityksen
-tuntee tehokkaasti toimivan organisaation periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseiden tekeminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Esseet tehdään kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ammattikirjallisuuden kirjat annettujen lirjalistojen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksena on ammattikirjallisuuden kluukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden muka

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kaikki kirjat on arvioitu niiden laajuuden mukaan kirjalistassa. 5 op edellyttää vähintään viiden laajan ammattikirjallisuuteen kuuluvan kirjan lukemista ja oppimisesseen tekemistä.

Sisältö

Sisältöinä ovat mm.:
- yrityksen käynnistäminen
- yrityksen organisaation kehittäminen
- tiimi- ja projektijohtaminen
- strateginen johtaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.
Englanniksi

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.

Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointikriteerien tason 1 minimikriteerejä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jyri Hänninen
Ryhmät
 • LLPRLII21SM
  Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-ymmärtää monipuolisesti johtamisen eri osa-alueita
-johtaa itseään ja omaa ajankäyttöään
-tuntee tiimijohtamisen perusteet ja dynamiikan
-kasvattaa yritysosaamista ja yrittäjyysasennetta
-ymmärtää esimiestyön merkityksen
-tuntee tehokkaasti toimivan organisaation periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on ammattikirjallisuuden lukeminen ja kirjaesseiden tekeminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Esseet tehdään kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat markkinoinnin ammattikirjallisuuden kirjat annettujen kirjalistojen mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oteutuksena on ammattikirjallisuuden kluukeminen ja kirjaesseen tekeminen annettujen ohjeiden mukaan

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on avoin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kaikki kirjat on arvioitu niiden laajuuden mukaan kirjalistassa. 5 op edellyttää vähintään viiden laajan ammattikirjallisuuteen kuuluvan kirjan lukemista ja oppimisesseen tekemistä.

Sisältö

Sisältönä on
- asiakkaalle arvoa tuottavien innovaatioiden luominen
- innovaatioiden tuotteistaminen
- asiakashyödyn määrittely ja hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit taso 1

Esseessä on kuvattu saatuja oivalluksia ja joitakin niistä on sovellettu yleisellä tasolla. Opitun merkitystä itselle on kuvattu, mutta sen merkitys tavoitellun ammattitaidon kokonaisuuteen jää epäselväksi. Essee sisältää aika ajoin tiedon toistamista ja luetun/kuullun referointia. Yhteys tiimitason toimintaan on tuotu esiin, mutta sen konkreettinen kehittäminen ei hahmotu selkeästi. Kehitysehdotusten perustelut ovat niukkoja. Ajatuksia on yhdistelty, mutta looginen jäsentely ei ole selkeää.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvatut ajatukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Oivallukset liitetään omiin kokemuksiin tai opittuihin teorioihin. Oppimissopimukset tavoitteet käsitellään. Opiskelija sitoo ideat tiimiyrityksen tasolle, mutta konkreettisten kehittämisideoiden vieminen tiimiyrityksen käytäntöön on osittain kesken. Opittua käsitellään ammatillisesti riittävän haastavasta näkökulmasta. Opiskelija osaa tehdä aiheeseen liittyviä yhteenvetoja. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi. Essee on pääosin looginen kokonaisuus. Suhteiden kuvausten tasoissa saattaa olla vaihtelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esseessä kuvataan ansiokkaasti oman ammattitaidon syventymistä. Näkökulma on ajankohtainen, ja ammatillisesti haastava. Opiskelija yhdistelee uusia ideoita kokemuksiinsa ja aiemmin oppimaansa sekä oppimissopimuksessa hahmottelemiinsa tavoitteisiin. Hän peilaa nyt opitun merkitystä osaamistavoitteidensa kokonaisuuteen. Esseessä kuvataan myös konkreettisesti, kuinka näitä ideoita voidaan hyödyntää tiimiyrityksen toiminnassa ja projekteissa.
Opiskelija tekee alan ja työelämän kannalta perusteltuja yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Keskeiset käsitteet esitetään selkeästi ja niiden suhteet kuvataan havainnollisesti. Uusien oivalluksien lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan esseen kohdetta kriittisesti. Essee on ehyt ja looginen kokonaisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Essee ei täytä arviointitason 1 kriteerejä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kemppinen
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot Hämeenaho (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Osion tentti tai rästi-/korotustentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Yhtiöoikeuden oppimistehtävän määräaika muistutus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Luennot Hämeenaho
 • Tentti 1
 • Osion tentti tai rästi-/korotustentti
 • Yhtiöoikeuden oppimistehtävän määräaika muistutus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Suomen oikeusjärjestelmän perusteet, oikeussubjektit ja oikeussuhteet.
- juridisten lähteiden käytön ja tiedonhaun.
- ottaa huomioon liiketoiminnan keskeiset oikeudelliset riskit ja mahdollisuudet liiketoimintaa suunniteltaessa.
- henkilö- ja osakeyhtiöihin sekä osuuskuntiin liittyviin oikeudelliset vastuu- ja valtakysymykset.
- eri yhtiömuodot.
- perustaa sopivan yhtiömuodon tai toimia elinkeinonharjoittajana.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
1) Juridiikan perusteet. Tämä osio toteutetaan luento-opetuksena. Opetusta täydennetään harjoituksilla. Ryhmätehtävä kuuluu juridiikan perusteiden osion kurssin suorittamisvaatimuksia.

Juridiikan perusteiden osion tavoitteena on tutustuttaa opiskelija Suomen oikeusjärjestelmän peruskäsitteisiin, oikeussuhteisiin, kuten sopimuksiin ja oikeussubjekteihin, kuten eri oikeushenkilöiden muotoihin. Lisäksi tutustutaan kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteisiin.

2) Yhtiöoikeus. Tämä osio alkaa verkkoluennoilla, jonka jälkeen opiskelija suorittaa osion aineistoon perehtyen. Opiskelijan tulee suorittaa osaamistehtävät ja välikokeet päästäkseen suorittamaan lopputenttiä

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitusluennot pakolliset ja kurssin suorittamisen edellytys. Lupa poissaloon tulee saada opettajalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juridiikan perusteet:
Kurssimateriaalina luennoilla jaettava materiaali, osia kirjoista Lakiopas: Juridiikan perusteet, Suojanen ym. ja Yritysjuridiikka. Kyläkallio. kirjana tai verkkokirjana.

Yhtiöoikeus:
Kalevi Suojanen – Hanna Savolainen – Atte Korte – Pekka Vanhanen, Lakiopas (KS-kustannus Oy, 2015), sivut 119–239

Pauli Koski – Matti J. Sillanpää: Yhtiöoikeus, luvut 3-11 (huom myös luku 3.)
kirja löytyy sähköisessä muodossa Lappeenrannnan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kirjaston Saimia Finna – palvelusta, Alma Talent Fokus – tietokannasta
Jos sinulla on jonkin muun ammattikorkeakoulun kirjaston käyttöoikeus, tarkista löytyykö sieltä tätä tietokantaa

Osakeyhtiölaki (624/2006)
Opettajan Moodlessa jakama materiaali

Uusintamahdollisuudet

Osio I
Juridiikan perusteiden osion verkkotentti viikolla 42.
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä 14.1.2023 ja 11.2.2023
Osio II
Oppimistehtävät tulee tehdä 17.11 mennessä.
Yhtiöoikeuden osion verkkotentin viikolla tulee suorittaa 13.12 mennessä. (tentti aukeaa salasanalla, joka ilmoitetaan työtilassa kun opinnot ovat edenneet siihen asti. Opiskelija voi suorittaa tentin kolme (3) kertaa.)

Oppimisympäristö

Painopisteenä Moodel, kirjallisuus, luento-opetus sekä sekä verkossa tapahtuva opiskelu ja tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5.00 op

Sisältö

Juridiikan perusteiden osiossa käydään läpi keskeiset oikeusjärjestelmät, kansainvälisten sopimusten merkitys ja EU-oikeuden peruskäsitteitä, oikeustoimilain keskeiset käsitteet, kuten tarjous ja sen sitovuus, sopimuksen syntyminen ja pätevyys, valtuutus ja muu edustus, yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudet ja vastuut, oikeushenkilöiden muodot sekä kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden keskeiset periaatteet.

Yhtiöoikeuden osiossa tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhtiöoikeuden kysymyksiin ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää henkilö- ja osakeyhtiöihin sekä osuuskuntiin liittyviä oikeudellisia vastuu- ja valtakysymyksiä. Kurssin jälkeen sinulla on hyvä kuva eri yhtiömuodoista sekä valmiudet perustaa haluamasi yhtiömuoto tai toimia elinkeinonharjoittajana.

Sisältö: Elinkeinon harjoittaminen, osuuskunta, osakeyhtiö ja henkilöyhtiöt

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

tekniset vaatimukset:Tietokone ja headset

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävät ja välikokeet. Kurssin arvosana muodostuu loppukokeiden painotetusta keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne juridisia määritelmiä, oikeusjärjestelmää tai yhtiömuotoihin liittyvää keskeistä säätelyä hyväksyttävällä tavalla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys Suomen oikeusjärjestelmästä, oikeussuhteista, kuluttajansuojan, vahingonkorvausoikeuden perusteista ja eri yhtiömuodoista

Taidot: Opiskelija osaa käyttää sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin, oikeuskäytäntöön liittyviä tietoja ja erottaa eri yhtiömuodot toisistaan.

Opiskelija tietää periaatetasolla eri yritysmuotojen lainsäädäntöön perustuvat ominaisluonteet ja niiden keskinäiset erot.
Opiskelija osaa käytännössä hoitaa yrityksen perustamistoimet sekä yritysmuotojen muutosten edellyttämät toimet. ja osaa laatia tavanomaisimmat, yritystoiminnassa edellytettävät oikeudelliset asiakirjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius hahmottaa ja arvioida Suomen oikeusjärjestelmän perusteita, oikeussuhteita, kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteista.

Taidot: Opiskelija osaa käyttää hyvin sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin, oikeuskäytäntöön liittyviä tietoja ja tuntee eri yhtiömuotojen juridisen vaatimukset..

Opiskelija tietää yritysmuotojen yleissäädösten lisäksi osakeyhtiölain käytännön kannalta keskeisimpien säännösten sisällön.
Opiskelija osaa hoitaa rutiininomaiset yrityksen perustamistoimet ja yritysmuodon muutostoimet sekä yrityksen lopettamistoimet ja osaa soveltaa laaja-alaisesti osake-yhtiölain perustamisasiakirjoja koskevia säännöksiä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida Suomen oikeusjärjestelmää, oikeussuhteita, kuluttajansuojan ja vahingonkorvausoikeuden perusteista sekä tulkintakäytäntöä ja niihin liittyviä ennakkopäätöksiä.

Taidot: Opiskelija kykenee taidokkaasti käyttämään hyvin sähköisiä oikeudellisia tietojärjestelmiä ja etsiä niistä lainsäädäntöön, hallituksen esityksiin ja oikeuskäytäntöön liittyviä tietojaja tuntee hyvin eri yhtiömuotojen juridisen vaatimukset..

Opiskelija tuntee syvällisesti ja laaja-alaisesti elinkeino- ja yhtiöoikeuden sekä niihin läheisesti liittyvien säädösten keskeiset sisällöt ja myös keskeisimmät yritysjärjestelyjä koskevat säännökset.
Opiskelija kykenee soveltamaan käytäntöön keskeisimpiä elinkeino- ja yhtiö-oikeuden lakeja sekä niihin läheisesti liittyviä säädöksiä, myös keskeisiin yritysjärjestelyihin ja yrityksen rahoitukseen liittyviin asiakirjoihin liittyvät asiat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sirpa Varajärvi
Opetusryhmät
 • Lähiopetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Lähiopetus
 • Verkkotentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä on lähiopetuspainotteinen toteutus. Lähiopetuksessa pääpaino on erilaisten harjoitus- ja oppimistehtävien tekemisessä yksilö- ja ryhmätyönä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi ajoittuu maalis-huhtikuulle. Opetus kampuksella viikoittain. Lopuksi online-tentti. Osallistuminen lähiopetukseen ei ole pakollista, mutta vahvasti suositeltavaa. Poissaolo tunneilta vaatii aktiivista itsenäistä tiedon hankintaa ja tehtävien tekemistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on työelämäkokemusta sisäisestä laskentatoimesta, on opintojakson hyväksilukeminen näytöllä mahdollista. Näytöstä tulee sopia opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä ja esimerkkejä. Yritysvierailijoita mahdollisuuksien mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentit toukokuussa.

Oppimisympäristö

Opetus kampuksella. Materiaali, tehtävät ja tentti Moodlessa. Tehtäviä tehdään paljon myös Excelissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135 h opiskelijan työkuormaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu oppimistehtäviin (40 %) ja verkkotenttiin (60 %).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää yksittäisiä johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Heikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset 1
 • Verkkoluento 1
 • Tentti 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta lukujärjestyksen mukaan,

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit ja muu oheismateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Uusintamahdollisuudet

Rästitenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimisympäristö

Kampuksen luokkatilat, Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Johdon laskentatoimen tehtävät, kustannukset, kannattavuuslaskenta, tuote-ja asiakaskannattavuus ja kustannusperusteinen hinnoittelu.
Budjetointijärjestelmät, osa- ja pääbudjetit, tarkkailulaskelmat; kassabudjetointi ja päivittäinen maksuvalmiuden suunnittelu.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Taloushallinto, Työvälineosaaminen

Arviointimenetelmät

Tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet ja osaa yksittäisiä kustannus- ja kannattavuuslaskentamenetelmiä sekä budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee keskeiset asiat kustannus- ja kannattavuuslaskennassa ja hinnoittelussa sekä budjetoinnissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee kustannuslaskenta-, kannattavuuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmät sekä budjetointimentelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 19.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka-Mikael Rokio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille elokuun 2023 lopussa - opintojakso alkaa viikolla 37 ja jatkuu viikolle 42 saakka.

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 37 ja jatkuu viikolle 42 saakka.
Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla vaadittava materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Lähiopetus viikolla 37 - 42

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ). Lähiopetuskertoja kaikkiaan siis 6 kertaa.

Sisältö

Opintojakson pääteemoja:
- mikro- ja makrotalouden peruskäsitteitä
- työllisyys ja työvoimamarkkinat
- kansantalouden toiminnan kuvaaminen
- suhdannevaihtelu - syyt ja vaikutukset
- talouspolitiikka
- valuuttamarkkinat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla T1 - K5. Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson läpäisylle asetetut kriteerit eivät täyty ja / tai opiskelija ei noudata toteutukselle asetettuja aikataulukriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kansantaloudellisten peruskäsitteiden merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää kansantalouden sisäisten ongelmien taustat.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää suhdannevaihtelun taustat sekä suhdannevaihtelun mukanaan tuomat ongelmat kansantalouden toiminnalle.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 20.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka-Mikael Rokio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille tammikuun 2024 alussa - opintojakso alkaa viikolla 3 ja jatkuu viikolle 8 saakka.

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 3 ja jatkuu viikolle 8 saakka.
Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla vaadittava materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Lähiopetus viikolla 3 - 8.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ). Lähiopetuskertoja kaikkiaan siis 6 kertaa.

Sisältö

Opintojakson pääteemoja:
- mikro- ja makrotalouden peruskäsitteitä
- työllisyys ja työvoimamarkkinat
- kansantalouden toiminnan kuvaaminen
- suhdannevaihtelu - syyt ja vaikutukset
- talouspolitiikka
- valuuttamarkkinat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla T1 - K5. Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson läpäisylle asetetut kriteerit eivät täyty ja / tai opiskelija ei noudata toteutukselle asetettuja aikataulukriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kansantaloudellisten peruskäsitteiden merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää kansantalouden sisäisten ongelmien taustat.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää suhdannevaihtelun taustat sekä suhdannevaihtelun mukanaan tuomat ongelmat kansantalouden toiminnalle.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 22.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka-Mikael Rokio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille tammikuun 2024 alussa - opintojakso alkaa viikolla 3 ja jatkuu viikolle 8 saakka.

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 3 ja jatkuu viikolle 8 saakka.
Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla vaadittava materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Lähiopetus viikolla 3 - 8.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ). Lähiopetuskertoja kaikkiaan siis 6 kertaa.

Sisältö

Opintojakson pääteemoja:
- mikro- ja makrotalouden peruskäsitteitä
- työllisyys ja työvoimamarkkinat
- kansantalouden toiminnan kuvaaminen
- suhdannevaihtelu - syyt ja vaikutukset
- talouspolitiikka
- valuuttamarkkinat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla T1 - K5. Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson läpäisylle asetetut kriteerit eivät täyty ja / tai opiskelija ei noudata toteutukselle asetettuja aikataulukriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kansantaloudellisten peruskäsitteiden merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää kansantalouden sisäisten ongelmien taustat.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää suhdannevaihtelun taustat sekä suhdannevaihtelun mukanaan tuomat ongelmat kansantalouden toiminnalle.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 120

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka-Mikael Rokio
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2024.

Info toteutuksesta jaetaan videoklippinä viikon 8 lopussa - linkki ilmoitetaan osallistujille moodlen kautta.

Toteutus verkkototeutus ja pohjautuu
- viiden viikon aikana jaettaviin videoklippeihin ( 15 - 17 kappaletta )
- videoklippeihin pohjautuviin kirjallisiin tehtäviin
- tehtäväpakettiin sekä siihen liittyvään kirjallisuuteen

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 10 ja toteutus on täysin aikaan ja paikkaan sitomaton - opiskelija suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaan kevätlukukauden 2024 aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä kirjallinen materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Nauhoitetut videoklipit sekä moodlen oppimisalusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täysin oman aikataulun mukainen.

- 15 - 17 nauhoitettua lyhyttä videoklippiä
- kirjalliset tehtävät pohjautuen em. videoklippeihin
- itsenäinen tehtäväpaketti kirjallisuuteen ( ladattuna moodleen ) pohautuen
- ei erillistä lopputenttiä !!!

Sisältö

Sisällön pääkohdat:
- talousajattelun taustaa
- mikro- ja makrotalousajattelun peruskäsitteitä
- inflaatio
- työllisyys ja työttömyys
- suhdannevaihtelu ja talouspolitiikka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisen videoklipin yhteydessä.

Ei erillistä tenttiä - arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin sekä tehtäväpakettiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kirjallisten tehtävien ja / tai tehtäväpaketin läpäisykriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kirjallisten tehtävien ja tehtäväpaketin hyväksymiskriteerit täyttyvät.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Launiainen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kirjanpidon eri työvaiheet ja pystyy hoitamaan yrityksen juoksevan kirjanpidon arvonlisävero huomioiden.
- tärkeimmät jaksotukset ja tietää niiden merkityksen tuloksen muodostumisessa.
- hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoa kirjanpidon laatimisessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
Viikot 2 - 8 toteutus yhtenä ryhmänä.
Viikosta 10 eteenpäin ryhmätunnit erikseen ryhmille:
Ryhmä 1: LLPRLII23SL
Ryhmä 2: LLPRLII23SM, LLPRLII23SJ, LLPRIT23S
Opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset, taloushallinto-ohjelman käyttö
Opintojaksolla hyödynnetään Netvisor-taloushallinto-ohjelmaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson laajuus on 5 op.
Opiskelijan työmäärä 130 h
Opintojakso luennoidaan 8.1.2024 - 26.4.2024 välisenä aikana.
Lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan yhteiset luennot 28 h (sis. kaksi 2 tunnin tenttiä) ja ryhmätunnit LLPRLII23SL 20 h, LLPRLII23SM, LLPRLIISJ, LLPRIT23 16 tuntia.
Itsenäisen työskentelyn osuus n. 82 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op.
Opiskelijan kuormitus 130 h, joista lähitunteina luennoidaan 48 h.

Viikoilla 10 ja 18 kahden tunnin välitentit.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Taloushallinto 5 op tai vastaavat taidot.

Arviointimenetelmät

Opinjakso sisältää kaksi välitentti, jonka painoarvo kokonaisarvioinnissa on yhteensä 60% (Tentistä saatava väh. arvosana 1)
Itsenäisen taloushallinto-ohjelmalla tehtävän harjoitustyön, jonka painoarvo kokonaisarvioinnissa on
30% (Harjoitustyöstä saatava väh. arvosana 1)
Oppimista tukevat moodletentit, joiden painoarvo kokonaisarvioinnissa on 10%

Ryhmän LLPRLII23M, LLPRLII23J ja LLPRIT23S opiskelijat voivat valita Netvisorharjoitustyön kahdesta vaihtoehdosta, jolloin ns. kevennetyllä harjoitustyöllä voi saada enintään arvosanan 3.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saanut hyväksyttyä tenttisuoritusta.
Opiskelija ei suorittanut itsenäistä tehtävää arvosanalla 1

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kirjata kirjanpitoon alennuksia, rahteja, luottotappiota. Opiskelija osaa arvonlisäveron
käsittelyn.
Opiskelija tunnistaa eri yritysmuotoihin liittyviä eroja
Opiskelija osaa palkkakirjausten pääperiaatteet
Opiskelija osaa käyttää taloushallinto-ohjelmaa ja on tehnyt hyväksytyn harjoitustyön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee hyvin kirjanpitoon liityvät yksityiskohdat ja hallitsee taloushallinto-ohjelman.
Opiskelija osaa käsitellä eri yritysmuotoihin liittyviä yksityiskohtia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kirjanpidon prosessin ja käytännön toteutuksen kokonaisuudessaan

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Launiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet
- tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit ja laatia konsernitilinpäätöksen
- yhdistellä osakkuusyritykset ja yhteisyritykset konsernitilinpäätökseen
- käsitellä kansainväliseen tilinpäätökseen liittyviä standardeja kuten IFRS ja US Gaap

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan
1. lähiopetuksena Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille
2. verkkototeutuksena Lahden kampuksen päivätoteutuksen opiskelijoille sekä verkkokampuksen opiskelijoille
3. Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonnassa verkkototeutuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähitoteutuksena tapahtuva opetus lukujärjestyksen mukaan, mahdollisesti myös verkkoluennot
Verkkototeutuksen totetuksessa opiskelijat suorittavat opintojaksoa lähitoteuksen aikataulussa itsenäisesti hyödyntäen opintojakson lisämateriaalia sekä luentonauhoitteita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, joka vastaa 130 tuntia opiskelijan työtä.
Lähitoteuksessa:
Lähitunnit 47 (sis. 2 h tentti aiheesta konsernitilinpäätös)
Itsenäinen työskentely ja harjoitustehtävät 83

Verkkototeuksessa
Itsenäinen opiskelu, nauhoitteet ja harjoitukset 130 h

Sisältö

Opiskelija tuntee konsernikäsitteen, konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuden ja
laadintaperiaatteet, osaa eliminointitekniikan, osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja
rahoituslaskelman: opiskelija tuntee kansainvälisen tilinpäätöksen ja sen erot kansalliseen
tilinpäätöskäytäntöön.

Perehdyttää opiskelija kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön sekä termistöön. Opiskelija osaa lukea
IFRS-tilinpäätöstä sekä tietää keskeisimmät erot FAS-tilinpäätökseen verrattuna.

Arviointimenetelmät

Lähitoteutus:
Tentti aiheesta konsernitiinpäätös (painoarvo 50%)
Moodletentit, esitykset aiheesta kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö (painoarvo 50%)

Verkkototeutus:
Moodletentti aiheesta konsernitilinpäätös (painoarvo 50%)
Moodletentit ja raportti valitusta tilinpäätösstandardista (painoarvo 50%)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa konsernitilinpäätökseen liittyvät peruseliminoinnit sekä osaa laatia
konsernitilinpäätöksen eliminointien jälkeen. Opiskelija tuntee konsernikäsitteen sekä osaa
määritellä konserniin kuuluvat yritykset

Opiskelija tunnistaa keskeiset standardit ja tietää niiden sisällön sekä erot FAS-tilinpäätökseen.
Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 1 - 2.
Opiskelija on osallistunut ryhmätyöskentelyyn ja pitänyt esitelmän sovitusta aiheesta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Hän osaa tehdä konsernitilinpäätökseen
liittyvät eliminoinnit ja laatia tilinpäätöksen.

Opiskelijaa tunnistaa keskeiset standardit ja osaa soveltaa niitä laskuharjoituksissa. Opiskelija tietää
IFRS-tilinpäätöksen keskeiset erot FAS-tilinpäätökseen. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti
ryhmätyöskentelyyn sekä pitänyt esitelmänsä sovitusta aiheesta.
Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 3 -

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Hän osaa virheettömästi tehdä
konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit ja laatia tilinpäätöksen

Opiskelijaa tunnistaa keskeiset standardit ja osaa soveltaa niitä laskuharjoituksissa sekä tehdä
johtopäätöksiä. Opiskelija tietää IFRS-tilinpäätöksen keskeiset erot FAS-tilinpäätökseen. Opiskelija
on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja esittänyt omia mielipiteitään ja havaintojaan.Hän on
pitänyt selkeän ja jäsennellyn esitelmän.
Opiskelija on saanut moodletenteistä arvosanan 5.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Heikkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa eri laskentamenetelmiä suoritekohtaisten kustannusten laskennassa.
- hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti ja tunnistaa kannattavan hinnoittelun osatekijät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus toteutetaan lukujärjestyksen mukaan. Itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot ja Moodlessa jaettu materiaali.
Mahdolliset oppikirjat ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa tentti, jonka ajankohta on nähtävissä Moodlessa.
Uusintatentit kevätlukukaudella (ajankohta ilmoitetaan opintojakson Moodlen uutisissa)

Oppimisympäristö

Kampuksen luokkatilat, Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä normaalijoutuisuudella.

Sisältö

Peruskäsitteet
Kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta
Tuotekohtaiset kustannukset
Kustannuslaskentamenetelmät
Toimintolaskenta
Hinnoittelu

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija ei suoriudu yksinkertaisimmista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet ja suoriutuu itsenäisesti yksinkertaisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson käsitteet ja selviytyy itsenäisesti peruslaskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää opintojakson osa-alueet ja osaa yhdistellä tietoja monipuolisesti.
Opiskelija pystyy laatimaan monipuolisia laskelmia opintojakson aihealueista ja hyödyntää laskelmien tuottamaa informaatiota muuttuvissa päätöksentekotilanteissa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa eri laskentamenetelmiä suoritekohtaisten kustannusten laskennassa.
- hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti ja tunnistaa kannattavan hinnoittelun osatekijät.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali
Omat muistiinpanot
Muut erikseen ilmoitettavat materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti varsinaisen tentin jälkeen

Oppimisympäristö

Moodle
Lähiopetus

Sisältö

Johdanto sisäisen taloushallintoon
Kustannusten luokittelu
Kustannuslaskennan vaiheet
Suoritekohtaisten kustannusten laskeminen:
Hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositus: taloushallinto kurssi suoritettuna

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija hallitsee alle 50 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 50 % -59 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 70 - 79 % kurssin sisällöstä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee 90 - 100 % kurssin sisällöstä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tatu Saarinen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset Lahden kampuksella (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ohjaus verkossa opiskeleville (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti kirjaustehtävistä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTOTA
  Täydentävä osaaminen (AMK), Liiketoimintayksikkö, Taloushallinto
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset Lahden kampuksella
 • Ohjaus verkossa opiskeleville
 • Verkkotentti kirjaustehtävistä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

soveltaa arvolisäverolainsäädäntöä eri laskentatilanteissa ja tuntee sekä kotimaan- että ulkomaankaupan arvonlisäverokäytänteet
kotimaankaupan arvonlisäverotuksen erityistilanteet
soveltaa arvolisäverotuksen säädöksiä käytännön kirjanpitotyöhön ja raportointiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot, tehtävät, palautettava oppimistehtävä, kaksi verkossa järjestettävää välitenttiä ja kirjaustehtävätentti.

Syksyllä 2023 opintojakso järjestetään poikkeuksellisesti yhdessä Lappeenrannan ja Lahden yksikön opiskelijoille. Lappeenrannan opiskelijoille ja verkko-opiskelijoille tarjolla puhdas verkkototeutus, Lahden päiväopiskelijoille lisäksi mahdollisuus lukujärjestyksen mukaisesti ohjattuihin tehtäväharjoituksiin kampuksella.

Lappeenrannan opiskelijoiden ja verkko-opiskelijoiden toteutusmenetelmä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Jokaisesta opintojakson aihealueesta katsotaan verkkoluento ja tehdään aihealueeseen liittyvät tehtävät.

Lahden opiskelijoiden toteutusmenetelmä:
Opintojakso toteutetaan verkko- ja lähitoteutuksen yhdistelmänä. Jokaisesta opintojakson aihealueesta katsotaan verkkoluento ja aihealueen tehtäviin tarjolla kampuksella ohjatut tehtäväharjoitukset. Aihealueen luento osuus tulee katsoa läpi ennen tehtäväharjoitukseen osallistumista.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on jaettu kahteen osaan: kotimaan arvonlisäverotuksen erityiskysymykset ja kansainvälinen arvonlisäverotus. Kummastakin osasta järjestetään teoriatentti aihealueen käsittelyn jälkeen Moodlessa. Opintojakson päätyttyä järjestetään kirjaustehtävätentti Moodlessa.
Teoriatenttejä varten opiskelija valitsee kolmen päivän ajanjaksolta itselleen sopivan ajankohdan. Kirjaustehtävätentti tehdään opintojakson päätyttyä Moodlessa ilta-aikaan klo 17-19.

Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää opiskelijalta työkuorman jakamista tasaisesti syksyn ajalle. Zoomissa järjestetään ilta-aikaan opintojakson aloitus sekä kaksi ohjauskertaa Lappeenrannan päiväopiskelijoille ja verkko-opiskelijoille.

Kaikille yhteinen opintojakson aloitus järjestetään Zoomissa ke 6.9. klo 17-18.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi, Soile 2023. Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita. (luku 11)
Tomperi, Soile 2023. Kehittyvä kirjanpitotaito harjoituskirja. Edita. (s. 146-182)
Luentomateriaali, Verottajan internet-sivut

Opintojakson opiskelussa tehdään kohtuullisen paljon tehtäviä Kehittyvä kirjanpitotaito harjoituskirjasta, jonka vuoksi kirjan hankkiminen on erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
Lisätiedot: https://peppiohjeet.lab.fi/opintoni/eahot/

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vierailijaluento (vahvistuu opintojakson aloitukseen mennessä)

Uusintamahdollisuudet

Mahdollisesti tarvittavista uusintatenteistä ilmoitetaan opintojakson päätyttyä.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, Lahden kampuksella järjestettävät tehtäväharjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelua

Sisältö

Arvonlisäverotuksen kotimaiset erityiskysymykset ja ulkomaan kaupan arvonlisäverotus. Opintojaksolla tarkastellaan aihetta lainsäädännön näkökulmasta ja lisäksi harjoitellaan arvonlisäveroon liittyvien kirjausten tekemistä kirjanpitoon.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkinto-opiskelijoiden osalta Talouden hallinta 5 op / Taloushallinto 5 op oltava suoritettuna ennen opintojakson aloitusta. Avoimen opiskelijoiden osalta edeltävyysvaatimuksena perustiedot kirjanpidosta.

Arviointimenetelmät

Opintojaksoon sisältyvä oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnilla. Kaksi teoria-/ laskutehtävätenttiä sekä kirjaustehtävätentti arvioidaan asteikolla 1-5. Teoria-/ laskutehtävätenttien painoarvo arvosanasta 70 % ja kirjaustehtävätentin 30 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää pääkohdat koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteista. Opiskelija hallitsee yksittäisiä arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä ja osaa auttavasti tehdä niihin liittyviä kirjanpidon kirjauksia. Opiskelija tuntee pääpiirteet arvonlisäverotukseen liittyvistä viranomaisilmoituksista ja laskumerkintävaatimuksista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää keskeiset koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa tietoja käytäntöön. Opiskelija hallitsee keskeiset arvonlisäverotuksen erityiskysymykset ja osaa tehdä itsenäisesti niihin liittyviä kirjanpidon kirjauksia. Opiskelija tuntee keskeiset asiat arvonlisäverotukseen liittyvistä viranomaisilmoituksista ja laskumerkintävaatimuksista.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää keskeiset koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa tietoja erittäin hyvin käytäntöön. Opiskelija hallitsee keskeiset arvonlisäverotuksen erityiskysymykset ja osaa tehdä itsenäisesti niihin liittyviä haastaviakin kirjanpidon kirjauksia. Opiskelija tuntee erittäin hyvin keskeiset asiat arvonlisäverotukseen liittyvistä viranomaisilmoituksista ja laskumerkintävaatimuksista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Hämeenaho
Opetusryhmät
 • Oppmistehtävien palautuspäivämäärä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Rästitentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö
Pienryhmät
 • Oppmistehtävien palautuspäivämäärä
 • Rästitentti 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- keskeiset yritystoiminnassa käytettävät sopimusmallit ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- hahmottaa sopimuksen merkityksen yrityksen toiminnassa.
- laatia keskeiset laatia yritystoiminnassa käytettävät sopimukset ja ymmärtää sopimuksen merkityksen sopimusosapuolten kannalta.
- ottaa huomioon sopimuksiin liittyvät riskit ja osaa varautua niihin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus tai korvaavat tuntiharjoitukset.
Essee ja arvioitavat oppimistehtävät muodostavat arvosanan kurssista.

Ajoitus ja läsnäolo

Viisi pakollista lähiopetuskertaa sekä asiantuntijaluennot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suojanen, Savolainen, Korte, Vanhanen: Lakiopas (2015), luvut 5 ja 9
muu käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallisuus (verkkokirjat). Kursilla harjoitellaan myös lähdemateriaalin hakemista ja soveltamista oikeustapausten valmistelussa.

Opettajan Moodlessa jakama materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssia ei ole mahdollista suorittaa pelkästään etänä. Poikkeavaista järjestelyistä tulee sopia opettajan kanssa erikseen.

Työelämäyhteistyö

Kurssille pyritään saamaan ulkopuoliset luennoitsijat käsittelemään sopimusoikeuden käytännön kysymyksiä sekä asunto-/kiinteistökaupan tilanteita.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Arvosana muodostuu arvioitavista tehtävistä, jotka tule palauttaa 1.12.2023. Myöhässä tulleita palautuksia ei arvioida.

Mikäli tehtäviä ei palauteta määräaikaan mennessä hyväksytysti, suorittaa opiskelija tentin, jonka perusteella arvosana määräytyy koko kurssin arvosana. Uusinta tentti joulukuussa 8.12 ja 13.12.2023

Oppimisympäristö

Lähiopetus, Moodel, arvioitavien oppimistehtävien omatoiminen tekeminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3.00 op, 80 h

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaiset sopimusosapuolia, heidän vastuita ja velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kurssilla opetetaan asunto- ja kiinteistökauppa, kauppaedustus, liiketoiminta-, komissio-, konsultti-, osakas-, lisenssi-, sponsori-, jälleenmyynti- ja vakuutussopimus sekä franchising sopimukset sekä käsitellään aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sopimusoikeus - kurssi.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tuntitehtävät. Arvosana muodostuu arvioitavista esseestä sekä oppimistehtävistä.
Kurssin arviointi:
- Oppimistehtävät 80%
- Essee opettajan kanssa sovittavasta aiheesta 20%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on peruskäsitys yritystoiminnan sopimuksista ja niihin liittyvien sopimusriskien tunnistamisen ja hallinnan
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia yksinkertaisia sopimuksia, joissa yleisimmät sopimuksiin liittyvät riskit on otettu huomioon. Opiskelija löytää lukemistaan sopimuksista keskeisimmät ongelmakohdat.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius ja kyky hahmottaa sekä arvioida erilaisten sopimustyyppien merkitystä yritystoiminnassa ja erityisesti niihin liittyvien riskien osalta.
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa keskeiset sopimusriskit on otettu huomioon. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia ja niiden merkitystä sopijapuolten kannalta sekä soveltaa sopimusoikeuden keskeisiä periaatteita eri sopimustyyppeihin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida yritystoiminnan sopimuskokonaisuuksia. Opiskelijalla on hyvä käsitys sopimusoikeudellisista riskeistä ja niiden hallitsemisesta
Opiskelija osaa laatia osaamissisällön mukaisia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa sopimusriskit on otettu kattavasti huomioon. Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida ja tulkita sopimuksia soveltaen sopimuslainsäädäntöä ja sopimusooikeudellisia periaatteita.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23K
  Liiketalouden koulutus 23K Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy opetusvideoita, luentomateriaalia ja viikkoharjoitukset. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/viikko.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 36. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta osallistuminen lähiopetukseen on erittäin suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa noin 7 viikon ajan.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja tentti/tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja tentin avulla. (Alle 50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia. (50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta. (70 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin. (90 % pisteistä)

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy luentomateriaalia ja viikkoharjoitukset. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/viikko.

Kurssilla on kaksi suoritustapaa:
Tapa 1: Osallistuminen opetukseen, tehtävien palautus joka viikko ja 2 välikoetta.
Tapa 2: Tehtäväpaketin palauttaminen kurssin lopussa ja lopputentti. Tämä tapa soveltuu itsenäiseen opiskeluun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2. Toteutustavalla 1 on luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa noin 7 viikon ajan.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja tentti/tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja tentin avulla. (Alle 50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia. (50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta. (70 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin. (90 % pisteistä)

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH2
  Liiketalouden koulutus 23S 2 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy luentomateriaalia ja viikkoharjoitukset. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/viikko.

Kurssilla on kaksi suoritustapaa:
Tapa 1: Osallistuminen opetukseen, tehtävien palautus joka viikko ja 2 välikoetta.
Tapa 2: Tehtäväpaketin palauttaminen kurssin lopussa ja lopputentti. Tämä tapa soveltuu itsenäiseen opiskeluun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2. Toteutustavalla 1 on luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa noin 7 viikon ajan.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja tentti/tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja tentin avulla. (Alle 50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia. (50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta. (70 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin. (90 % pisteistä)

Ilmoittautumisaika

07.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Simo Jaakkola
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII24K
  Liiketalouden koulutus 24K Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy luentomateriaalia ja viikkoharjoitukset. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/viikko.

Kurssilla on kaksi suoritustapaa:
Tapa 1: Osallistuminen opetukseen, tehtävien palautus joka viikko ja 2 välikoetta.
Tapa 2: Tehtäväpaketin palauttaminen kurssin lopussa ja lopputentti. Tämä tapa soveltuu itsenäiseen opiskeluun.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 2. Toteutustavalla 1 on luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa noin 7 viikon ajan.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja tentti/tentit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja tentin avulla. (Alle 50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia. (50 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta. (70 % pisteistä)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin. (90 % pisteistä)

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anu Nuutinen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Info 2
 • Info 3
 • Info 4
 • Itsenäinen 1
 • Itsenäinen 2
 • Itsenäinen 3
 • Itsenäinen 4
 • Luennot 1
 • Luennot 2
 • Luennot 3
 • Luennot 4
 • Luennot 5
 • Luennot 6
 • Luennot 7
 • Luennot 8
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3
 • Harjoitukset 4
 • Harjoitukset 5
 • Harjoitukset 6
 • Harjoitukset 7
 • Harjoitukset 8
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Tentti 1
 • Tentti 2
 • Tentti 3
 • Tentti 4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

AL00CD66-3025 on LÄHIOPETUS-toteutus
Samanaikaisesti kulkee -3033, jossa opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Lähiopetuksen valinnut saa osallistua kaikille tai osalle Teams-kerroista.
Opintojaksojen Moodle-alusta on yhteinen (nimi: -3025)

MOODLE
Opiskelumateriaalit ovat Moodlessa. Opiskele yksi (ala)välilehti per viikko (+yksittäinen luentoja ennen tehtävä osuus). (ala)välilehdet on numeroitu viikkonumeroin. Välilehtien rakenne on sama. Kuvitetut otsikot auttavat tekemään nämä 4 asiaa viikottain:
1) Tee ennen --> TESTAA LÄHTÖTASOSI, jotta voit arvioida tarvittavaa osallistumis- ja opiskelumäärää.
2) opiskele: säännöt ja esimerkit
3) harjoittele: perinteisiä harjoituksia sekä interaktiivisempia H5P-harjoituksia. Valitse itsellesi sopiva määrä sekä tehtävätyypit.
4) TESTAA OSAAMISESI: Testaa opiskelun lopuksi, kuinka hyvin hallitset asiat.
sekä lisäksi
* ratkaisuja: Täältä löydät tunneilla käydyt diat sekä aiempien vuosien tehtäväratkaisuja
* extraa: Jos haluat oppia enemmän.

HUOM. Kurssin ALUSSA on PAKOLLINEN MOODLE-TEHTÄVÄosio. H5P-tehtävät liittyvät kurssin suoritustapoihin. Ymmärrä, että vasta pakollisen osan suorittaminen avaa Moodlen opiskelumateriaalit ja tenttimahdollisuuden. Tehtävä kannattaa tehdä heti kurssin alussa. DL noin kk kurssin aloituksesta. DL tarkemmin Moodlessa.

Moodlennimi on AL00CD66-3025. Alusta on yhteinen, jotta Moodle mahdollistaa tarvittaessa joustavan osallistumisen etäopetukseen, vaikka opiskelija olisikin ilmoittautunut lähitoteutukseen. Teams-linkit löytyvät tästä yhteisestä Moodlesta.


KONTAKTIOPETUS
Opetus tapahtuu pääosin kampuksella. Tyypilliseen viikkoon kuuluvat luentokerta sekä laskuharjoituskerta.

Luennot ja laskuharjoitusten tuki ovat aiheita selventäviä ja oppimista tukevia osia. Jos opiskelijalla on riittävä matemaattinen perustaso hahmottaa kerrottuja asioita ja valmius tavoitteelliseen harjoitteluun, osallistuminen näihin yhteisiin tukena toimiviin osioihin ei ole välttämätöntä. Jokaisen viikon aiheen kohdalla oletetaan, että opiskelija on tehnyt ”Tee ennen / Mittaa osaamisesi” -harjoitukset Moodlessa ENNEN yhteistä osuutta. Myös muuhun materiaaliin tutustuminen jo ennalta parantaa yhteisestä osiosta saatavaa antia, kun opiskelija osaa keskittyä itselleen haastaviin kohtiin.

Joinain viikkoina (esim. inflaatio) lyhyt teoriaosuus on Teamsissa yhdessä toteutuksen -3033 kanssa tai Moodlessa on ennen luentoja tehtävä osuus (yksinkertaiset indeksisarjat, ajan laskeminen yksinkertaisessa korkoalskussa)


LISÄOPETUS / TUKI
Opiskelija saa osallistua myös toisen toteutuksen tunneille. SIten opetusta on tarjolla jopa 8 tuntia viikossa.

Sekä LÄHI- että etäopetuksessa opiskelijalle tarjotaan viikoittain:
* opiskelumateriaalit ja harjoitteet Moodlessa,
* luennot eli taustoitukset ja yhteiset esimerkit
* laskuharjoitusten tukiHUOMIOI!
Liike-elämän matematiikka -kurssi palkitsee opiskelemisen. Erityispoikkeuksia lukuun ottamatta jokainen aktiivisesti koko kurssin ajan opiskeleva opiskelija saa kurssin suoritettua hyväksytysti. Toisaalta erittäin harva opiskelematon yltää hyväksyttyyn suoritukseen. Menestys Liike-elämän matematiikka -kurssilla pohjautuu ennen kaikkea opiskelijan omiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Opiskelijan tulee ymmärtää, että kukin isomman aihealueen kohdalla ko. viikon asiat pohjautuvat edellisten viikkojen asioille. Toisaalta kukin iso aihealue alkaa ns. nollatasolta, jolloin opiskelijan on helppoa palata samalle tasolle toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä rakenne on syytä tiedostaa etenkin, jos opiskelijalle tulisi poissaoloja / opiskelemattomia jaksoja.

Koska liike-elämän matematiikassa asioiden ymmärtäminen on tärkeässä roolissa laskemisen rinnalla, pelkkien harjoitusten tekemistä ei suositella. Ainoastaan laskuharjoitusten kautta etenevä opiskelija tai suoraan laskuharjoitusten tukeen osallistuva opiskelija ymmärtäköön, että osaamistaso ei välttämättä kerry riittäväksi tenttiä varten.

Opiskelijan tulee perehtyä kurssin Moodle-alustan käyttöön. Opiskelijan tulee osata lukea TimeEditiä.

Laskuharjoitusryhmien koon pienentämiseksi / tasapainottamiseksi toteutus kytkeytyy osin ryhmään HOTRA23.

Ajoitus ja läsnäolo

Huom.
Kurssin ALUSSA on PAKOLLINEN harjoitus Moodlessa. Koska harjoitus liittyy kurssin opiskelemiseen, harjoitus on suoritettava kurssin alussa.

Liike-elämän matematiikka on pitkä ja laaja kurssi. Jotta opiskelijalla olisi aikaa opiskella ja etenekin sisäistää opiskeltavia asioita, kurssi kestää koko kevätlukukauden. Tarkemmat aikataulut TimeEditistä. Kannattaa opiskella suositellussa aikataulussa yksi välilehti viikossa.

Kurssilla ei ole pakollista läsnäoloa tenttejä lukuun ottamatta. Huomioitavaa on, että opiskeleminen on pakollista. Aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että osallistuminen opetukseen liittyy erittäin selvästi opiskelemiseen ja edelleen kurssin läpäisemiseen. Opiskelijan tulee ymmärtää, että kurssi etenee viikoittain, vaikka opiskelija itse ei osallistuisi opetukseen ja/tai suorittaisi Moodlen aktiviteetteja.

Vältä myös tyypillinen virhe, että alkupuoleen jaksaa panostaa, mutta loppupuoli (monille hankalampi), jää opiskelematta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali on tarjolla kurssin Moodlessa.
Opiskelijan oletetaan käyttävän kurssin Moodlea säännöllisesti ja aktiivisesti läpi kurssin.

Jos tarjottu materiaali ei tunnu sopivan omiin opiskelumenetelmiin tai jos opiskelija haluaa asiat toisin esittäviä lisälähteitä, opiskelun tukena voi käyttää esim. kirjaa Saaranen, Kolttola, Pösö: Liike-elämän matematiikka. Koska aiheet ovat yleisiä, lisämateriaalia kannattaa etsiä netistä etenkin, jos opiskelun haluaa pohjautuvan videotallenteisiin.

Pelkkää kirjaan tai ns. ulkopuoliseen nettimateriaaliin pohjautuvaa opiskelua ei suositella, sillä asioiden esittämistapa ja kytkeytyminen tosielämään eroavat.Tekemällä kurssin aikana kurssille kirjoitettuja harjoituksia, pääsee tutustumaan, minkä typpisiä tehtäviä tentissä on.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AL00CD66 -3025 on LÄHIOPETUS-toteutus
Samanaikaisesti kulkee -3033, jossa opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Lähiopetuksen valinnut saa osallistua kaikille tai osalle Teams-kerroista.
Opisntojaksojen Moodle-alusta on yhteinen (nimi: -3025)

Kurssin voi suorittaa osoittamalla aiheiden osaamisensa. Osoittaminen tapahtuu TENTILLÄ.
Lähiopetuksena suorittavatt voivat valita JOKO verkko- TAI lähitentin. Kummassakin tavassa on etunsa ja haittansa, jotka opiskelijan on syytä ymmärtää ja osata peilata omiin toimintatapoihinsa. Verkkotentti järjestetään joka tapauksessa, perinteinen lähitentti järjestetään, jos ilmoittautuneita (ilmoittautuminen kurssin Moodlessa) on riittävästi.

Koska kurssin aiheiden haastavuus voi tulla yllätyksenä, osoittamisyritystä ei kannata jättää kurssin lopussa olevaan kurssitenttiin, vaan paikalle kannattaa tulla jo ensimmäiseen välitenttiin.

Huomioithan, että matematiikan tekniikan hallitseminen ei riitä ja että kurssin aiheiden haastavuus ja aiempiin kouluasteisiin nähden erilaisuus saattaa tulla yllätyksenä matemaattisesti lahjakkaallekin opiskelijalle.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla on paljon aiheita ja aikataulu on tiivis. Erillisiä työelämän kanssa yhteistyönä tehtäviä osia ei ole, mutta kurssin aiheet ovat sovelluspainotteisia. Aiheet on valittu niin, että ne sisältävät "kaikkien on pakko hallita työelämässä" -osioita sekä "liike-elämässä työskentelevien on hyvä ymmärtää" -osoita.

Uusintamahdollisuudet

välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä
ja
välitentti 2: kurssin päättyessä
Huom. välitenttejä ei voi tutkinto-ohjesäännön mukaisesti uusia

tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit

2 uusintatenttiä syyslukukaudella 2024. Katso aikataulut Moodlesta. Ilmoittaudu uusintaa Moodlessa. Huomioi deadline.
Uusintatentit voivat olla ainoastaan verkkotenttejä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä on ennen kaikkea opiskelijan pää.

Ensisijainen opiskelu- ja harjoitusympäristö on Moodle.
Oppimista tukevaa ajattelua ja harjoittelua suositellaan tehtäväksi lisäksi lähiopetuksessa (ja/tai Teams-tapaamisissa)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

LÄHIOPETUS-toteutus -3025
(vrt. Teams-painotteinen -3033)


OPISKELE RIITTÄVÄSTI
Omia tuloksiaan voi peilata kurssin laskennalliseen työmäärään, joka on
107 tuntia.

Jos opiskelun tekisi tasaisesti läpi 16-viikkoisen kurssin, opiskelua kertyisi n. 6 tuntia viikossa. Kurssi on siis laaja ja pitkä.
Huomioi, että vain osa ajankäytöstä on merkitty lukujärjestykseen. Moodlessa opiskelemiseen kuluva aika vaihtelee opiskelijan tavoitteiden, lähtötason sekä opiskelutekniikan mukaan.


OPISKELE TASAISESTI
Kurssi on suunniteltu etenemään yksi Moodlen VÄLILEHTI / VIIKKO, ja (ala)välilehdet on merkitty viikkonumeroin. Jotta asioiden sisäistämiselle jäisi aikaa ja kuormitus olisi tasaista, pyri etenemään suositusaikataulussa. Muista, että kurssi etenee jokaisella kerralla, vaikka itse et osallistuisikaan. Asioiden opettelemiseksi ko. aika on korvattava jonain muuna aikana. Muista myös, että kurssin alun asioiden hallitseminen ei riitä koko kurssin suorittamiseen.


PANOSTA RIITTÄVÄSTI AIKAASI ja AJATTELUASI
Tiedosta, että kurssi vaatii vaivannäköä. Toimi sen mukaisesti.

Optimoi ajankäyttöäasi tekemällä jokaisen aiheen alussa oleva TESTAA LÄHTÖTASOSI / Tee ennen -testi. Pystyn sen tuloksen perusteella arvioimaan, kuinka paljon sinun on syytä panostaa kyseisen viikon aiheiden opiskelemiseen. Testaa taitosi myös välilehden lopussa olevalla Testaa osaamisesi -testillä.

Vaadittavaan työmäärään vaikuttavat: tavoitearvosanasi ja pohjataitosi yhdistelmä sekä opiskelutekniikkasi.

Sisältö

LÄHIOPETUStoteutus -3025

Kurssin alkuosan aiheita on opiskeltu myös perusteet-kurssilla. Koska edeltävä kurssi ei ole pakollinen, mutta aiheet on osattava liiketalouden näkökulmasta, aiheet käydään tiiviillä tahdilla läpi kurssin alussa. %-laskun sovelluksia -kohdasta alkaen kaikki loput aiheet ja/tai niiden näkökulma ovat uusia lähes kaikille opiskelijoille. Suluissa suunniteltu kesto viikkoina, jotta opiskelija voi halutessaan hahmottaa ajoituksia.

1) Ongelmanratkaisun periaatteet (1 vk)

(ajattelu osana ongelmanratkaisua)
laskujärjestys
esittämistarkkuus ja pyöristäminen
yhtälöt, ratkaisutekniikka (1. aste, verranto)
yhtälöt, itsenäinen kirjoittaminen

2) Prosenttilaskujen tekniikkaa (1 vk)

määrittely ja muunnokset
3 perustapausta
muutos- ja vertailuprosentti --> Muutosprosentti on yksi kolmesta kynnyskysymyksestä
prosenttiyksikkö
lisäys- ja vähennyskerroin
peräkkäiset muutokset

%-laskun sovelluksina:

arvonlisäverosovellukset (1 vk) --> verottoman hinnan laskeminen on yksi kolmesta kynnyskysymyksestä
katetuottolaskennan tekniikkaa sekä kriittinen piste (1 vk)
katetuottohinnoittelu: yksi tuote, erä, alennukset (1 vk)

3) Indeksit (yhteensä 2 vk, lähiopetuksen paino jälkimmäisessä aiheessa)

yksinkertainen indeksisarja:
Huom. tämän aiheen kaikki suorittavat Moodlessa
* määrittelyt, käyttö
* laskeminen
* tulkinta

Valmiiden indeksien käyttäminen muun asian laskemisesi (1,5 vk)
* aineistot
* inflaatio
* rahan arvon muuttumisen huomioiminen
* reaalinen muutos
* indeksiehto

VÄLITENTTI 1

4) Yksinkertainen korkolasku (2,5 vk)

korkopäivien laskeminen (Moodlessa ennen luentoja)
laskut ja maksuehto (sis.korko (€) ja kasvanut pääoma (K))
talletukset ja lainat
termit
korkokanta (i) ja pienlainat


5) Koronkorkolasku (3 vk)

kasvanut pääoma
korkojaksojen lkm
pääoma alussa ja eriaikaiset maksuvaihtoehdot
korkokanta ja reaalinen korkokanta

Mitä todennäköisimmin jaksollisten suoritusten nykyarvon laskemista ja investointilaskentaesimerkki ei mahdu lukukauden aikatauluun.

VÄLITENTTI II sekä KURSSITENTTI

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssille ei ole vaadittavia aiempia kursseja, mutta Matematiikan perusteet -kurssin suorittaminen TAI muuten muistissa olevat laskutekniset asiat helpottavat sovelluksiin keskittymistä. Koska kurssi ei ole laskennan kannalta hankala, vaan hankaluus tulee liike-elämän logiikoiden ja sääntöjen ymmärtämisen kautta, opiskelemiseen panostava opiskelija pärjää myös pelkällä tällä kurssilla.

Koska pakollista edeltävä kurssia ei ole, Liike-elämän matematiikka -kurssin kaksi ensimmäistä viikkoa on tarkoitettu yhteisten työkalujen haltuun ottamiseen. Epävarmoille laskijoille 2 ensimmäistä viikkoa ovat erittäin tärkeät.

Arviointimenetelmät

LÄHIOPETUS-toteutus -3025
(vrt. Teams-painotteinen -3033, Moodle-alustan nimi: -3025)

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää osaamista. Osaaminen edellyttää opiskelua. Opiskelun paikan ja ajan saa valita itsenäisesti, mutta helpoimmalla pääsee opiskelemalla annetun aikataulun mukaisesti: yksi Moodlen välilehti per viikko (+ yksittäinen itsenäisesti, ennen tunteja opiskeltava osuus)

Arviointi tapahtuu TENTTIMÄLLÄ.
Tenttimiseen liittyy 3 KYNNYSTEHTÄVÄÄ, jotka on osattava. Älä oleta, että osaat, vaan varmista opiskelemalla, että osaat. Kynnystehtävien aiheet ovat:
* muutosprosentti,
* alv eli verottoman hinnan laskeminen, kun verollinen hinta ja verokanta on annettu
* yksinkertaisen korkolaskun koron muodostumisen logiikka.
Kynnystehtävät on luotu, jotta kurssin ja myös tulevan työelämän oleellisimman asiat tulisi opiskeltua ja osatuksi. Verkkotentissä kynnystehtävien aiheet testataan erillisenä osana Moodlessa. Osaaminen vapauttaa pääsyn itse tenttiin. Paperitenttiin liittyen tehtävät voivat olla joko tentissä tai myös paperitenttiin osallistuvan on ensin suoritettava tehtävät Moodlessa. Menettely tarkentuu.


Varsinainen arviointi suoritetaan tenteillä (2 välitenttiä tai kurssitentti).
välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä ja välitentti 2: kurssin päättyessä
tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit Hyväksytty suoritus edellyttää 50 % tentin/tenttien maksimipistemäärästä. Muut arvosanat 2: 60%, 3: 70 %, 4: 80% ja 5: 90 %.
Huom. välitenttiä ei voi uusia.

* Ilmoittaudu kurssille ajoissa ja ilmoittaudu oikeaan toteutukseen. Näin varmistat arvosanan ja opintopisteiden kirjautumisen kurssin lopuksi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut alle puolet tenttien kokonaispistemäärästä
ja/tai opiskelija ei ole suoriutunut kynnystehtävästä/-vistä (muutosprosentti ja arvonlisäverottoman hinnan laskeminen, yk.korkolaskun logiikka)
ja/tai opiskelija ei ole suorittanut kurssin alun pakollista Moodle-tehtävää eikä opiskelija ole siten voinut nähdä Moodlen opiskelumateriaaleja.

Opiskelijan osaamistaso ei ole riittävä, vaan vaatii lisää opiskelua yhdestä tai useammasta aiheesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osannut pisteillä arvioiden puolet tenttitehtävistä. Osaaminen voi jakautua niin, että opiskelija a) osaa kaikista aiheista jonkin verran, b) osaa tietyt aiheet hyvin, mutta osaa aiheista ei juurilainkaan tai c) jotain siltä väliltä. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut 70 % kurssin kokonaispistemäärästä. Kaikkia aihealueita tulee hallita tentissä keskimääräistä paremmin tai osa aiheista pitää osata täysin. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssin kaiken tasoiset tehtävät tentissä. Arvosana edellyttää vähintään 90 % kurssin maksimipistemäärästä. Kynnystehtävä osattava.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Leppänen
Opetusryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SV
  Liiketalouden koulutus 23SV Lappeenranta
 • LLTILIL23SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Vapaaehtoinen verkkoklinikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy videoluennot, harjoitustehtäviä ja minitestit. Oppimiseen saa henkilökohtaista tukea keskustelupalstan ja verkkoklinikoiden avulla. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/1-2 viikkoa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa nopeammalla tahdilla opiskelijan valinnan mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, mutta verkko-opiskelua tukemaan järjestetään jokaisesta aihealueesta vapaaehtoinen verkkoklinikka. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 9.1. alkaen. Verkkoklinikat ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat tammi-huhtikuulle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Verkko-oppimistympäristössä esitettävä materiaali
- Pösö: Liike-elämän matematiikka/EDITA; viimeisin painos. Kirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso arvioidaan viikkoharjoitusten ja minitestien perusteella, jotka tulee suorittaa annetun aikataulun mukaisesti.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

- Verotus
- Katetuotto ja kannattavuus
- Valuutat
- Indeksit
- Yksinkertainen korkolasku
- Koronkorko
- Jaksolliset suoritukset
- Rahoituslaskelmat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

EDELTÄVÄ OSAAMINEN: Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö. Mikäli opiskelijalla on puutteita edellämainituissa taidoissa, suositellaan kertaamiseen opintojaksoa Liiketalouden matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Arviointi tehdään yksilöarviointina.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti ratkaistut laskuharjoitustehtävät ja jokaiseen aihealueeseen liittyvät minitestit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan laskuharjoitustehtävien ja minitestien avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista tärkeimpiä talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa osaamistaan käytännön tilanteisiin tärkeimpien aihealueiden osalta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa ratkaista laajasti talous- ja rahoitusmatematiikan laskelmia sekä soveltaa asiantuntevasti ja perustellen osaamistaan käytännön tilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anu Nuutinen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 9 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 10 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset / Teams 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRLII23SJ
  Liiketalouden koulutus 23S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII23SM
  Liiketalouden koulutus 23S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII23SL
  Liiketalouden koulutus 23S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Info 2
 • Info 3
 • Info 4
 • Itsenäinen 1
 • Itsenäinen 2
 • Itsenäinen 3
 • Itsenäinen 4
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Verkkoluento 4
 • Verkkoluento 5
 • Verkkoluento 6
 • Verkkoluento 7
 • Verkkoluento 8
 • Verkkoluento 9
 • Verkkoluento 10
 • Harjoitukset / Teams 1
 • Harjoitukset / Teams 2
 • Harjoitukset / Teams 3
 • Harjoitukset / Teams 4
 • Harjoitukset / Teams 5
 • Harjoitukset / Teams 6
 • Harjoitukset / Teams 7
 • Harjoitukset / Teams 8
 • Tentti 1
 • Tentti 2
 • Tentti 3
 • Tentti 4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

AL00CD66-3033 on ETÄOPETUS-toteutus / TEAMS
Samanaikaisesti kulkee -3025, jossa opetus tapahtuu kampuksella. Etäopetuksen valinnut saa osallistua kaikille tai osalle kampustunneista.
Opintojaksojen Moodle-alusta on yhteinen. Huomaa, että nimi on -3025!

MOODLE
Opiskelumateriaalit ovat Moodlessa. Opiskele yksi (ala)välilehti per viikko (+yksittäinen luentoja ennen tehtävä osuus). (ala)välilehdet on numeroitu viikkonumeroin. Välilehtien rakenne on sama. Kuvitetut otsikot auttavat tekemään nämä 4 asiaa viikottain:
1) Tee ennen --> TESTAA LÄHTÖTASOSI, jotta voit arvioida tarvittavaa osallistumis- ja opiskelumäärää.
2) opiskele: säännöt ja esimerkit
3) harjoittele: perinteisiä harjoituksia sekä interaktiivisempia H5P-harjoituksia. Valitse itsellesi sopiva määrä sekä tehtävätyypit.
4) TESTAA OSAAMISESI: Testaa opiskelun lopuksi, kuinka hyvin hallitset asiat.
sekä lisäksi
* ratkaisuja: Täältä löydät tunneilla käydyt diat sekä aiempien vuosien tehtäväratkaisuja
* extraa: Jos haluat oppia enemmän.

HUOM. Kurssin ALUSSA on PAKOLLINEN MOODLE-TEHTÄVÄosio. H5P-tehtävät liittyvät kurssin suoritustapoihin. Ymmärrä, että vasta pakollisen osan suorittaminen avaa Moodlen opiskelumateriaalit ja tenttimahdollisuuden. Tehtävä kannattaa tehdä heti kurssin alussa. DL noin kk kurssin aloituksesta. DL tarkemmin Moodlessa.

Moodlennimi on AL00CD66-3025. Alusta on yhteinen, jotta Moodle mahdollistaa tarvittaessa joustavan osallistumisen etäopetukseen, vaikka opiskelija olisikin ilmoittautunut lähitoteutukseen. Teams-linkit löytyvät tästä yhteisestä Moodlesta.


KONTAKTIOPETUS
Opetus tapahtuu Teamsilla. Tyypilliseen viikkoon kuuluvat luentokerta sekä laskuharjoituskerta.

Luennot ja laskuharjoitusten tuki ovat aiheita selventäviä ja oppimista tukevia osia. Jos opiskelijalla on riittävä matemaattinen perustaso hahmottaa kerrottuja asioita ja valmius tavoitteelliseen harjoitteluun, osallistuminen näihin yhteisiin tukena toimiviin osioihin ei ole välttämätöntä. Jokaisen viikon aiheen kohdalla oletetaan, että opiskelija on tehnyt ”Tee ennen / Mittaa osaamisesi” -harjoitukset Moodlessa ENNEN yhteistä osuutta. Myös muuhun materiaaliin tutustuminen jo ennalta parantaa yhteisestä osiosta saatavaa antia, kun opiskelija osaa keskittyä itselleen haastaviin kohtiin.

Joinain viikkoina (esim. inflaatio) lyhyt teoriaosuus on Teamsissa yhdessä toteutuksen -3025 kanssa tai Moodlessa on ennen luentoja tehtävä osuus (yksinkertaiset indeksisarjat, ajan laskeminen yksinkertaisessa korkoalskussa)


LISÄOPETUS / TUKI
Opiskelija saa osallistua myös toisen toteutuksen tunneille. SIten opetusta on tarjolla jopa 8 tuntia viikossa.

Sekä LÄHI- että etäopetuksessa opiskelijalle tarjotaan viikoittain:
* opiskelumateriaalit ja harjoitteet Moodlessa,
* luennot eli taustoitukset ja yhteiset esimerkit
* laskuharjoitusten tukiHUOMIOI!
Liike-elämän matematiikka -kurssi palkitsee opiskelemisen. Erityispoikkeuksia lukuun ottamatta jokainen aktiivisesti koko kurssin ajan opiskeleva opiskelija saa kurssin suoritettua hyväksytysti. Toisaalta erittäin harva opiskelematon yltää hyväksyttyyn suoritukseen. Menestys Liike-elämän matematiikka -kurssilla pohjautuu ennen kaikkea opiskelijan omiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Opiskelijan tulee ymmärtää, että kukin isomman aihealueen kohdalla ko. viikon asiat pohjautuvat edellisten viikkojen asioille. Toisaalta kukin iso aihealue alkaa ns. nollatasolta, jolloin opiskelijan on helppoa palata samalle tasolle toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä rakenne on syytä tiedostaa etenkin, jos opiskelijalle tulisi poissaoloja / opiskelemattomia jaksoja.

Koska liike-elämän matematiikassa asioiden ymmärtäminen on tärkeässä roolissa laskemisen rinnalla, pelkkien harjoitusten tekemistä ei suositella. Ainoastaan laskuharjoitusten kautta etenevä opiskelija tai suoraan laskuharjoitusten tukeen osallistuva opiskelija ymmärtäköön, että osaamistaso ei välttämättä kerry riittäväksi tenttiä varten.

Opiskelijan tulee perehtyä kurssin Moodle-alustan käyttöön. Opiskelijan tulee osata lukea TimeEditiä.

Laskuharjoitusryhmien koon pienentämiseksi / tasapainottamiseksi toteutus kytkeytyy osin ryhmään HOTRA23.

Ajoitus ja läsnäolo

Huom.
Kurssin ALUSSA on PAKOLLINEN harjoitus Moodlessa. Koska harjoitus liittyy kurssin opiskelemiseen, harjoitus on suoritettava kurssin alussa.

Liike-elämän matematiikka on pitkä ja laaja kurssi. Jotta opiskelijalla olisi aikaa opiskella ja etenekin sisäistää opiskeltavia asioita, kurssi kestää koko kevätlukukauden. Tarkemmat aikataulut TimeEditistä. Kannattaa opiskella suositellussa aikataulussa yksi välilehti viikossa.

Kurssilla ei ole pakollista läsnäoloa tenttejä lukuun ottamatta. Huomioitavaa on, että opiskeleminen on pakollista. Aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että osallistuminen opetukseen liittyy erittäin selvästi opiskelemiseen ja edelleen kurssin läpäisemiseen. Opiskelijan tulee ymmärtää, että kurssi etenee viikoittain, vaikka opiskelija itse ei osallistuisi opetukseen ja/tai suorittaisi Moodlen aktiviteetteja.

Vältä myös tyypillinen virhe, että alkupuoleen jaksaa panostaa, mutta loppupuoli (monille hankalampi), jää opiskelematta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali on tarjolla kurssin Moodlessa.
Opiskelijan oletetaan käyttävän kurssin Moodlea säännöllisesti ja aktiivisesti läpi kurssin.

Jos tarjottu materiaali ei tunnu sopivan omiin opiskelumenetelmiin tai jos opiskelija haluaa asiat toisin esittäviä lisälähteitä, opiskelun tukena voi käyttää esim. kirjaa Saaranen, Kolttola, Pösö: Liike-elämän matematiikka. Koska aiheet ovat yleisiä, lisämateriaalia kannattaa etsiä netistä etenkin, jos opiskelun haluaa pohjautuvan videotallenteisiin.

Pelkkää kirjaan tai ns. ulkopuoliseen nettimateriaaliin pohjautuvaa opiskelua ei suositella, sillä asioiden esittämistapa ja kytkeytyminen tosielämään eroavat.Tekemällä kurssin aikana kurssille kirjoitettuja harjoituksia, pääsee tutustumaan, minkä typpisiä tehtäviä tentissä on.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AL00CD66 -3033 on ETÄOPETUS-toteutus
Samanaikaisesti kulkee -3025, jossa opetus tapahtuu kampuksella. Etäopetuksen valinnut saa osallistua kaikille tai osalle kampustunneista.
Opintojaksojen Moodle-alusta on yhteinen. Huom. nimi on -3025!

Kurssin voi suorittaa osoittamalla aiheiden osaamisensa. Osoittaminen tapahtuu TENTILLÄ.
Etäopetuksena suorittavat voivat valita JOKO verkko- TAI lähitentin. Kummassakin tavassa on etunsa ja haittansa, jotka opiskelijan on syytä ymmärtää ja osata peilata omiin toimintatapoihinsa. Verkkotentti järjestetään joka tapauksessa, perinteinen lähitentti järjestetään, jos ilmoittautuneita (ilmoittautuminen kurssin Moodlessa) on riittävästi.

Koska kurssin aiheiden haastavuus voi tulla yllätyksenä, osoittamisyritystä ei kannata jättää kurssin lopussa olevaan kurssitenttiin, vaan paikalle kannattaa tulla jo ensimmäiseen välitenttiin.

Huomioithan, että matematiikan tekniikan hallitseminen ei riitä ja että kurssin aiheiden haastavuus ja aiempiin kouluasteisiin nähden erilaisuus saattaa tulla yllätyksenä matemaattisesti lahjakkaallekin opiskelijalle.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla on paljon aiheita ja aikataulu on tiivis. Erillisiä työelämän kanssa yhteistyönä tehtäviä osia ei ole, mutta kurssin aiheet ovat sovelluspainotteisia. Aiheet on valittu niin, että ne sisältävät "kaikkien on pakko hallita työelämässä" -osioita sekä "liike-elämässä työskentelevien on hyvä ymmärtää" -osoita.

Uusintamahdollisuudet

välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä
ja
välitentti 2: kurssin päättyessä
Huom. välitenttejä ei voi tutkinto-ohjesäännön mukaisesti uusia

tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit

2 uusintatenttiä syyslukukaudella 2024. Katso aikataulut Moodlesta. Ilmoittaudu uusintaa Moodlessa. Huomioi deadline.
Uusintatentit voivat olla ainoastaan verkkotenttejä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä on ennen kaikkea opiskelijan pää.

Ensisijainen opiskelu- ja harjoitusympäristö on Moodle.
Oppimista tukevaa ajattelua ja harjoittelua suositellaan tehtäväksi lisäksi Teams-tapaamisissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ETÄOPETUS-toteutus -3033
(vrt. lähitoteutus -3025)


OPISKELE RIITTÄVÄSTI
Omia tuloksiaan voi peilata kurssin laskennalliseen työmäärään, joka on
107 tuntia.

Jos opiskelun tekisi tasaisesti läpi 16-viikkoisen kurssin, opiskelua kertyisi n. 6 tuntia viikossa. Kurssi on siis laaja ja pitkä.
Huomioi, että vain osa ajankäytöstä on merkitty lukujärjestykseen. Moodlessa opiskelemiseen kuluva aika vaihtelee opiskelijan tavoitteiden, lähtötason sekä opiskelutekniikan mukaan.


OPISKELE TASAISESTI
Kurssi on suunniteltu etenemään yksi Moodlen VÄLILEHTI / VIIKKO, ja (ala)välilehdet on merkitty viikkonumeroin. Jotta asioiden sisäistämiselle jäisi aikaa ja kuormitus olisi tasaista, pyri etenemään suositusaikataulussa. Muista, että kurssi etenee jokaisella kerralla, vaikka itse et osallistuisikaan. Asioiden opettelemiseksi ko. aika on korvattava jonain muuna aikana. Muista myös, että kurssin alun asioiden hallitseminen ei riitä koko kurssin suorittamiseen.


PANOSTA RIITTÄVÄSTI AIKAASI ja AJATTELUASI
Tiedosta, että kurssi vaatii vaivannäköä. Toimi sen mukaisesti.

Optimoi ajankäyttöäasi tekemällä jokaisen aiheen alussa oleva TESTAA LÄHTÖTASOSI / Tee ennen -testi. Pystyn sen tuloksen perusteella arvioimaan, kuinka paljon sinun on syytä panostaa kyseisen viikon aiheiden opiskelemiseen. Testaa taitosi myös välilehden lopussa olevalla Testaa osaamisesi -testillä.

Vaadittavaan työmäärään vaikuttavat: tavoitearvosanasi ja pohjataitosi yhdistelmä sekä opiskelutekniikkasi.

Sisältö

ETÄOPETUStoteutus -3033

Kurssin alkuosan aiheita on opiskeltu myös perusteet-kurssilla. Koska edeltävä kurssi ei ole pakollinen, mutta aiheet on osattava liiketalouden näkökulmasta, aiheet käydään tiiviillä tahdilla läpi kurssin alussa. %-laskun sovelluksia -kohdasta alkaen kaikki loput aiheet ja/tai niiden näkökulma ovat uusia lähes kaikille opiskelijoille. Suluissa suunniteltu kesto viikkoina, jotta opiskelija voi halutessaan hahmottaa ajoituksia.

1) Ongelmanratkaisun periaatteet (1 vk)

(ajattelu osana ongelmanratkaisua)
laskujärjestys
esittämistarkkuus ja pyöristäminen
yhtälöt, ratkaisutekniikka (1. aste, verranto)
yhtälöt, itsenäinen kirjoittaminen

2) Prosenttilaskujen tekniikkaa (1 vk)

määrittely ja muunnokset
3 perustapausta
muutos- ja vertailuprosentti --> Muutosprosentti on yksi kolmesta kynnyskysymyksestä
prosenttiyksikkö
lisäys- ja vähennyskerroin
peräkkäiset muutokset

%-laskun sovelluksina:

arvonlisäverosovellukset (1 vk) --> verottoman hinnan laskeminen on yksi kolmesta kynnyskysymyksestä
katetuottolaskennan tekniikkaa sekä kriittinen piste (1 vk)
katetuottohinnoittelu: yksi tuote, erä, alennukset (1 vk)

3) Indeksit (yhteensä 2 vk, lähiopetuksen paino jälkimmäisessä aiheessa)

yksinkertainen indeksisarja:
Huom. tämän aiheen kaikki suorittavat Moodlessa
* määrittelyt, käyttö
* laskeminen
* tulkinta

Valmiiden indeksien käyttäminen muun asian laskemisesi (1,5 vk)
* aineistot
* inflaatio
* rahan arvon muuttumisen huomioiminen
* reaalinen muutos
* indeksiehto

VÄLITENTTI 1

4) Yksinkertainen korkolasku (2,5 vk)

korkopäivien laskeminen (Moodlessa ennen luentoja)
laskut ja maksuehto (sis.korko (€) ja kasvanut pääoma (K))
talletukset ja lainat
termit
korkokanta (i) ja pienlainat


5) Koronkorkolasku (3 vk)

kasvanut pääoma
korkojaksojen lkm
pääoma alussa ja eriaikaiset maksuvaihtoehdot
korkokanta ja reaalinen korkokanta

Mitä todennäköisimmin jaksollisten suoritusten nykyarvon laskemista ja investointilaskentaesimerkki ei mahdu lukukauden aikatauluun.

VÄLITENTTI II sekä KURSSITENTTI

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssille ei ole vaadittavia aiempia kursseja, mutta Matematiikan perusteet -kurssin suorittaminen TAI muuten muistissa olevat laskutekniset asiat helpottavat sovelluksiin keskittymistä. Koska kurssi ei ole laskennan kannalta hankala, vaan hankaluus tulee liike-elämän logiikoiden ja sääntöjen ymmärtämisen kautta, opiskelemiseen panostava opiskelija pärjää myös pelkällä tällä kurssilla.

Koska pakollista edeltävä kurssia ei ole, Liike-elämän matematiikka -kurssin kaksi ensimmäistä viikkoa on tarkoitettu yhteisten työkalujen haltuun ottamiseen. Epävarmoille laskijoille 2 ensimmäistä viikkoa ovat erittäin tärkeät.

Arviointimenetelmät

ETÄOPETUS-toteutus -3033, Moodle-alustan nimi on -3025! ja se on yhteinen lähiopetustoteutuksen -3025 kanssa.


Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää osaamista. Osaaminen edellyttää opiskelua. Opiskelun paikan ja ajan saa valita itsenäisesti, mutta helpoimmalla pääsee opiskelemalla annetun aikataulun mukaisesti: yksi Moodlen välilehti per viikko (+ yksittäinen itsenäisesti, ennen tunteja opiskeltava osuus)

Arviointi tapahtuu TENTTIMÄLLÄ.
Tenttimiseen liittyy 3 KYNNYSTEHTÄVÄÄ, jotka on osattava. Älä oleta, että osaat, vaan varmista opiskelemalla, että osaat. Kynnystehtävien aiheet ovat:
* muutosprosentti,
* alv eli verottoman hinnan laskeminen, kun verollinen hinta ja verokanta on annettu
* yksinkertaisen korkolaskun koron muodostumisen logiikka.
Kynnystehtävät on luotu, jotta kurssin ja myös tulevan työelämän oleellisimman asiat tulisi opiskeltua ja osatuksi. Verkkotentissä kynnystehtävien aiheet testataan erillisenä osana Moodlessa. Osaaminen vapauttaa pääsyn itse tenttiin. Paperitenttiin liittyen tehtävät voivat olla joko tentissä tai myös paperitenttiin osallistuvan on ensin suoritettava tehtävät Moodlessa. Menettely tarkentuu.


Varsinainen arviointi suoritetaan tenteillä (2 välitenttiä tai kurssitentti).
välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä ja välitentti 2: kurssin päättyessä
tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit Hyväksytty suoritus edellyttää 50 % tentin/tenttien maksimipistemäärästä. Muut arvosanat 2: 60%, 3: 70 %, 4: 80% ja 5: 90 %.
Huom. välitenttiä ei voi uusia.

* Ilmoittaudu kurssille ajoissa ja ilmoittaudu oikeaan toteutukseen. Näin varmistat arvosanan ja opintopisteiden kirjautumisen kurssin lopuksi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut alle puolet tenttien kokonaispistemäärästä
ja/tai opiskelija ei ole suoriutunut kynnystehtävästä/-vistä (muutosprosentti ja arvonlisäverottoman hinnan laskeminen, yk.korkolaskun logiikka)
ja/tai opiskelija ei ole suorittanut kurssin alun pakollista Moodle-tehtävää eikä opiskelija ole siten voinut nähdä Moodlen opiskelumateriaaleja.

Opiskelijan osaamistaso ei ole riittävä, vaan vaatii lisää opiskelua yhdestä tai useammasta aiheesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osannut pisteillä arvioiden puolet tenttitehtävistä. Osaaminen voi jakautua niin, että opiskelija a) osaa kaikista aiheista jonkin verran, b) osaa tietyt aiheet hyvin, mutta osaa aiheista ei juurilainkaan tai c) jotain siltä väliltä. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut 70 % kurssin kokonaispistemäärästä. Kaikkia aihealueita tulee hallita tentissä keskimääräistä paremmin tai osa aiheista pitää osata täysin. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssin kaiken tasoiset tehtävät tentissä. Arvosana edellyttää vähintään 90 % kurssin maksimipistemäärästä. Kynnystehtävä osattava.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Turkia
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTILII23SH1
  Liiketalouden koulutus 23S 1 Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.
Itsenäiset oppimistehtävät.
Työelämälähtöinen projekti ryhmissä.
Opintojakson alussa määritellään opintojakson suorittamisvaatimukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa orientaatioluennolla 5.9.2023 lukujärjestyksen mukaan.Tällöin avataan myös kurssialusta Moodlessa!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit jaetaan kurssialustalla Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti (sovittava opettajan kanssa erikseen)

Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö.

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle, (Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä (5 op = 135h).
Luennot, itsenäiset- ja ryhmäoppimistehtävät sekä tuntiharjoitukset, itsenäinen tiedonhankinta ja yrityskontaktit.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet. Tutustutaan mm. logistiikan merkityksestä liiketoiminnalle, logistiikan termeihin, toimitusketju -ajatteluun, sisälogistiikkaan, ostoprosessiin, vastuullisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Peruskurssi. Edeltävää osaamista ei vaadita.
Huom! Jos olet suorittanut Toimitusverkostot tai muun logistiikan peruskurssin, niin tätä kurssia ei hyväksytä enää suoritukseksi, koska ovat samansisältöisiä.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti annettuihin määräaikoihin mennessä suoritetut henkilökohtaiset oppimistehtävät. (40 %).
Projektityö ryhmissä. (50 %).
Vertaisarviointi (10 %).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet jäivät saavuttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä
- kuvata toimitusketjun perusasiat
- kuvata logistiikan merkitystä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yrityks