Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitaja (AMK) 23S, maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTISHMM23S)

Sairaanhoitaja (AMK) 23S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRSH23S)

Sairaanhoitaja (AMK) 24K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRSH24K)
Sairaanhoitaja (AMK) 22S, maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTISHMM22S)

Sairaanhoitaja (AMK) 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(HLTISH22S)

Sairaanhoitaja (AMK) 23K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(HLPRSH23K)
Sairaanhoitaja (AMK) 21S, maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SHMM21SLTI)

Sairaanhoitaja (AMK) 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SH21SLTI)

Sairaanhoitaja (AMK) 21S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SH21SLPR)

Sairaanhoitaja (AMK) 22K, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SH22KLPR)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SH20SLTI)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(SH21KLTI)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SH20SLPR)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SH21KLPR)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(STSH20K)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SH19)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(SHK20)

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(STSH19S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22S
  Sairaanhoitajakoulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1
 • Luennot 2
 • Luennot 3
 • Simulaatio 1
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3
 • Harjoitukset 4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, Bedside-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitustunnilla ja simulaatiossa 100% läsnäolo.
Pakollisia suorituksia:
-etätehtävät
-poikkeusolojen terveydenhuollon moodle-tentti
-Exam-tentti
-Lääketieteen anestesiologian osuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonaisarvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 EKG (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 Hengitys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 Verenkierto (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 Tajunnan tason höäiriöt (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 Potilaan tutkiminen ja BedSide (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22SM
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1 EKG
 • Verkkoluento 2 Hengitys
 • Verkkoluento 3 Verenkierto
 • Verkkoluento 4 Tajunnan tason höäiriöt
 • Harjoitukset 1 taitopaja
 • Harjoitukset 2 Potilaan tutkiminen ja BedSide
 • Harjoitukset 3 Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu vko:t 33-38
Simulaatiossa 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokkatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM22S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 22S Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot 1
 • Luennot 2
 • Luennot 3
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, Bedside-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitustunnilla ja simulaatiossa 100% läsnäolo.
Pakollisia suorituksia:
-etätehtävät
-poikkeusolojen terveydenhuollon moodle-tentti
-Exam-tentti
-Lääketieteen anestesiologian osuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonaisarvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23KM
  Sairaanhoitajakoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Verkkoluento 4
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu vko:t 45-50
Simulaatiossa 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokkatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Luennot 1 Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 EKG (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 Hengitysvaikeus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 Rintakipu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 5 Neurologinen potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 / Ryhmä A / Taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 / Ryhmä A / Potilaan haastattelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 / Ryhmä B / Taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 / Ryhmä B / Potilaan haastattelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 5 / Ryhmä A / BedSide-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 6 / Ryhmä A / Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 7 / Ryhmä B / BedSide-harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 8 / Ryhmä B / Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Elvytys-harjoitus 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23KM
  Sairaanhoitajakoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1 Info
 • Luennot 2 EKG
 • Luennot 3 Hengitysvaikeus
 • Luennot 4 Rintakipu
 • Luennot 5 Neurologinen potilas
 • Harjoitukset 1 / Ryhmä A / Taitopaja
 • Harjoitukset 2 / Ryhmä A / Potilaan haastattelu
 • Harjoitukset 3 / Ryhmä B / Taitopaja
 • Harjoitukset 4 / Ryhmä B / Potilaan haastattelu
 • Harjoitukset 5 / Ryhmä A / BedSide-harjoitus
 • Harjoitukset 6 / Ryhmä A / Simulaatio
 • Harjoitukset 7 / Ryhmä B / BedSide-harjoitus
 • Harjoitukset 8 / Ryhmä B / Simulaatio
 • Elvytys-harjoitus 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu vko:t 2-8
Harjoituspäivissä 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokkatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mira Korvenoja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 Skills+ potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Skills+ potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Skills+ potilaan tutkiminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 EKG perustulkinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 Neurologinen potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 Verenkiertovajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 Hengitysvajaus potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23K
  Sairaanhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1 Skills+ potilaan tutkiminen
 • Harjoitus R 2 Skills+ potilaan tutkiminen
 • Harjoitus R 3 Skills+ potilaan tutkiminen
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Luennot 1 EKG perustulkinta
 • Luennot 2 Neurologinen potilas
 • Luennot 3 Verenkiertovajaus potilas
 • Luennot 4 Hengitysvajaus potilas
 • Info 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopiskeluna sekä verkossa.

Opetusmenetelmät:
- Info/ teoriat verkossa.
-Skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio lähiopetuksena kampuksella.
-Oppiportin kurssit, Moodletentti poikkeusolojen terveydenhuollosta 0.5 op, anestesiologian tentti 1 op (kts. erillinen ohjeistus) itsenäisenä opiskeluna, sekä EXAM-tentti akuutti hoitotyöstä (numeraalinen arvio).
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 8.1.2024 - 25.2.2024
Kurssin aloitustunnilla, harjoitustunneilla ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: läpikäyty teoria ja itsenäiset tehtävät Moodle alustalta

EKG- akuuttihoidossa, Sanoma Pro
Oireista työdiagnoosiin, Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi 2023, Sanoma Pro

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuollon tentti, ohjeistus ja materiaali Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia
Ensiapu 1
Lääkehoito ja farmakologia
Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonaisarvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anni Koponen
 • Krista Katela
Opetusryhmät
 • Luennot 1 Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 EKG (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 hengitysvaikeus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 4 Rintakipu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 5 Neurologinen potilas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 /Ryhmä A / Taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 / Ryhmä A / Potilaan haastattelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 / Ryhmä B / Taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 / Ryhmä B / Potilaan haastattelu (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 5 / Ryhmä A / Bedside (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 6 / Ryhmä A / Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 7 / Ryhmä B / Bedside (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 8 / Ryhmä B / Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Elvytys-harjoitus 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1 Info
 • Luennot 2 EKG
 • Luennot 3 hengitysvaikeus
 • Luennot 4 Rintakipu
 • Luennot 5 Neurologinen potilas
 • Harjoitukset 1 /Ryhmä A / Taitopaja
 • Harjoitukset 2 / Ryhmä A / Potilaan haastattelu
 • Harjoitukset 3 / Ryhmä B / Taitopaja
 • Harjoitukset 4 / Ryhmä B / Potilaan haastattelu
 • Harjoitukset 5 / Ryhmä A / Bedside
 • Harjoitukset 6 / Ryhmä A / Simulaatio
 • Harjoitukset 7 / Ryhmä B / Bedside
 • Harjoitukset 8 / Ryhmä B / Simulaatio
 • Elvytys-harjoitus 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu virtuaali-, etä- ja lähiopiskeluna

Opetusmenetelmät:
-Virtuaaliluennot moodlessa, taitopajatyöskentely, oppiportin kurssit, EXAM-tentti, moodle-kirjallisuustentti, anestesiologian tentti (kts. erillinen ohjeistus)
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu vko:t 16-21
Harjoituspäivissä 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: katso sisältö

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokkatilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia

Ensiapu 1

Lääkehoito ja farmakologia

Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonais arvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Ovaska
 • Marjut Louhelainen
 • Mervi Hietanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento EKG (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento Hengitys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento Neurologia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento Verenkierto (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R1 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R3 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R4 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento EKG
 • Verkkoluento Hengitys
 • Verkkoluento Neurologia
 • Verkkoluento Verenkierto
 • Harjoitus R1 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Harjoitus R2 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Harjoitus R3 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Harjoitus R4 Skills - Potilaan tutkiminen - MET-caset
 • Simulaatio R1
 • Simulaatio R2
 • Simulaatio R3
 • Simulaatio R4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida akuutin hoidontarpeen ja toteuttaa hoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä
- arvioida akuuttihoitoa tarvitsevan asiakkaan tilan kehittymiseen johtavat syyt, oireet ja hoitotoimenpiteet
- kohdata, tukea ja ohjata akuutissa kriisissä olevaa asiakasta ja läheisiä
- kuvata viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja viestintää poikkeus- ja vaaratilanteessa
- aloittaa välittömät pelastustoimet
- kuvata akuutisti sairastuneen patofysiologiaa ja lääketieteellistä hoitoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopiskeluna sekä verkossa.

Opetusmenetelmät:
- Info/ teoriat verkossa, skills-työskentely, Bedcase-harjoittelu, simulaatio, oppiportin kurssit, Moodletentti poikkeusolojen terveydenhuollosta 0.5 op, anestesiologian tentti 1 op (kts. erillinen ohjeistus) sekä EXAM-tentti akuutti hoitotyöstä (numeraalinen arvio).
- Tenteistä hyväksytty suoritus

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutuu Periodilla 15.04.2024-26.05.2024
Kurssin aloitustunnilla, harjoitustunneilla ja simulaatiossa läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Terveysportti
Sairaanhoitajan tietokannat, Akuuttihoito-opas, Käypähoitosuositukset, Lääketietokanta
Moodlen verkkomateriaali
Tenttialueet: läpikäyty teoria ja itsenäiset tehtävät Moodle alustalta

EKG- akuuttihoidossa, Sanoma Pro
Oireista työdiagnoosiin, Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi 2023, Sanoma Pro

1op Anestesiologia, johon ohjeistus Moodle alustalla.
0.5op Poikkeusolojen terveydenhuollon tentti, ohjeistus ja materiaali Moodle alustalla.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi Exam-tenttinä.
Myös uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä verkko ja luokka- ja simulaatiotilat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan tulisi itsenäisesti käydä lävitse verkossa olevaa materiaali ja tehdä teemoihin liittyvät tietotestit ennen harjoitustunneille tuloa.

Poikkeusolojen terveydenhuolto 0,5 op
Akuuttihoitotyö 3,5 op
Anestesiologia 1 op

Sisältö

Poikkeusolojen terveydenhuolto
Hoidontarpeen arviointi ja NEWS
Sydäntapahtumat
Hengitysvajaus
Tajunnantason häiriöt
Eloton potilas
Anestesiologia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomia ja fysiologia
Ensiapu 1
Lääkehoito ja farmakologia
Sisätauti-kirurginen hoitotyön osaaminen ja Sisätauti-kirurginen menetelmäosaaminen

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäisy edellyttää oppiportin kurssien suorittamista ja pakollisissa harjoitteluissa läsnäoloa ja moodle-tentin hyväksyttyä suoritusta.
EXAM-tentin perusteella määrittyy kurssin kokonaisarvosana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää ja osaa nimetä akuuttihoitotyön peruskäsitteet ja ymmärtää akuuttihoitotyön hoidon tarpeen.

Opiskelija soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää akuuttihoitotyön peruskäsitteet, akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa soveltaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa opittuja akuuttihoitotyön tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää, osaa selittää ja perustella akuuttihoitotyön peruskäsitteet, arvioida akuuttihoitotyön hoidontarpeen ja osaa toteuttaa akuuttihoidon näyttöön perustuen.

Opiskelija osaa soveltaa perustellen ja tilanteen mukaan opittuja akuuttihoidon tietoja ja taitoja akuuttihoitotyön harjoittelu- ja simulaatioympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Nieminen
 • Maria Tuominen
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot. itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.
HOPS:n tekeminen Pepissä. AHOT-hakemuksen tekeminen tarvittaessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö
Moodle oppimisalusta
Lahden Kampus

Sisältö

Luennot, opintojaksolla annetut tehtävät ja harjoitukset.
Ryhmäytyminen
HOPS, SWOT- analyysi, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet )
Palautekeskustelut
Harjoittelujen orientaatio
Työelämäläheisyys opinnoissa

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija on osallistunut opetukseen.
Opiskelija on osoittanut ryhmätyötaitoja ja aktiivisesti osallistunut erilaisiin oppituntien toteutuksiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maj-Britt Tallbacka
 • Sari Lappalainen
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Ovaska
 • Teresa Garcia-Kaartinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit,opintojaksolla jaettu muu materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Opiskelija osaa

• seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• syventää omaa osaamistaan
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) -kokeen suorittaminen
Ennen kokeeseen ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 140 op (suositus 180 op) sekä kolmet lääkelaskut.Kokeen suorittaminen hyväksytysti vaaditaan ennen valmistumista.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopinnoissa ja harjoituksissa. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Hän suorittaa korvaavat tehtävät poissaoloistaan. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Kirjallisissa tehtävissäon yhdistelty koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Irina Tiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams) sekä lähiopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava opintomateriaali jaetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei voi hakea e-ahot:a aiempaan suoritukseen perustuen.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudesta ja sen käytännnöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
Kontaktiopetus: 4+4+4= 12h
Tehtävät: 15h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB-amk:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktiopetuksessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuula Juvakka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams) sekä lähiopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 01.01.2024 - 31.07.2024 välisellä ajalla.
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava opintomateriaali jaetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei voi hakea e-ahot:a aiempaan suoritukseen perustuen.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudesta ja sen käytännnöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB-amk:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo kontaktiopetuksessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija on läsnä opintojaksolla ja osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen. Opiskelija käy Hops-keskustelut tutor-opettajan kanssa.

HYLÄTTY

Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti. Opiskelija ei osallistu Hops-keskusteluun.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maria Tuominen
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH24KM
  Sairaanhoitajakoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.
HOPS:n tekeminen Pepissä. AHOT-hakemuksen tekeminen tarvittaessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö
Moodle oppimisalusta
Lahden Kampus

Sisältö

Luennot, opintojaksolla annetut tehtävät ja harjoitukset.
Ryhmäytyminen
HOPS, SWOT- analyysi, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet )
Palautekeskustelut
Harjoittelujen orientaatio
Työelämäläheisyys opinnoissa

Arviointimenetelmät

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija on osallistunut opetukseen.
Opiskelija on osoittanut ryhmätyötaitoja ja aktiivisesti osallistunut erilaisiin oppituntien toteutuksiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maj-Britt Tallbacka
 • Sari Lappalainen
Ryhmät
 • HLTISHMM22S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Lettojärvi
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22SM
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 3 ja 4 lukukauden aikana.

Poissaolo korvataan tekemällä annettu korvaava tehtävä. Poissaolon syynä voi olla esimerkiksi samanaikainen harjoittelu tai sairastuminen. Lisäksi jokaisen tulee selvittää tunnilla käsitellyt ja tiedotetut asiat itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Alumni- ja asiantuntijavierailut.

Oppimisympäristö

Ryhmän Zoom, Teams, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 2:
1. Henkilökohtainen eHops Peppiin
2. HOPS-keskustelu (kevät 2024 & syksy 2024)
3. Lukukausitehtävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Nieminen
 • Maria Tuominen
Ryhmät
 • HLTISH22S
  Sairaanhoitajakoulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. ja 3. lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Oppimisympäristö

Ryhmän Zoom, Teams, Moodle.
Lähitapaamiset Lahden kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 2:
1. Henkilökohtainen eHops Peppiin
2. HOPS-keskustelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Irina Tiainen
 • Tuula Juvakka
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23K
  Sairaanhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot verkossa
Tehtävät Moodlessa
TKI- liittäminen opetukseen (mahdolliset opinnäytetyöaiheet hankkeisiin liittyen).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköiset oppimisalustat
Verkkomateriaali
Tehtäviin erikseen osoitettu materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista ahotoida/hyväksilukea aiemmalla vastaavalla suorituksella.

Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisten hankkeiden liittäminen osaksi opetusta.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävät arvioidaan arviointikriteerien mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle
Lähiopetus
Itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info 2h 100% läsnäolo
Tehtävät 19h
Palaute opinnoista ja sen järjestämisestä (keskitetty ryhmäpalaute) 2h
Hankeyhteistyö ja integroiminen opetukseen (hankepäivät) 4h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

-Hops-keskustelu
-omien arvojen, kiinnostuksen kohteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien tunnistaminen
-omien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tunnistaminen työmarkkinoilla
-opinto- ja urapolun suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi
-hankeyhteistyö
-opinnollistaminen

Opiskelija:
-tietää päätöksenteon merkityksen urasuunnittelussa
- tietää ja tunnistaa erilaisia päätöksentein stategioita
-ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen urasuunnittelussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso.

Arviointimenetelmät

Suomeksi
HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopinnoissa. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Hän suorittaa korvaavat tehtävät poissaoloistaan. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Kirjallisissa tehtävissäon yhdistelty koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa on vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Häll
 • Anna Romakkaniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23KM
  Sairaanhoitajakoulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 3 ja 4 lukukauden aikana.

Poissaolo korvataan tekemällä annettu korvaava tehtävä. Poissaolon syynä voi olla esimerkiksi samanaikainen harjoittelu tai sairastuminen. Lisäksi jokaisen tulee selvittää tunnilla käsitellyt ja tiedotetut asiat itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Alumni- ja asiantuntijavierailut.

Oppimisympäristö

Ryhmän Zoom, Teams, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 2:
1. Henkilökohtainen eHops Peppiin
2. HOPS-keskustelu (kevät 2024 & syksy 2024)
3. Lukukausitehtävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 22.09.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Irina Tiainen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot verkossa
TKI- liittäminen opetukseen (mahdolliset opinnäytetyöaiheet hankkeisiin liittyen).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköiset oppimisalustat
Verkkomateriaali

Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisten hankkeiden liittäminen osaksi opetusta.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävät arvioidaan arviointikriteerien mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle
Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info 2h 100% läsnäolo

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:

-Hops-keskustelu
-omien arvojen, kiinnostuksen kohteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien tunnistaminen
-omien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tunnistaminen työmarkkinoilla
-opinto- ja urapolun suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi
-hankeyhteistyö
-opinnollistaminen

Opiskelija:
-tietää päätöksenteon merkityksen urasuunnittelussa
- tietää ja tunnistaa erilaisia päätöksentein stategioita
-ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkityksen urasuunnittelussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso.

Arviointimenetelmät

Suomeksi
HYVÄKSYTTY

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson toteutukseen ja tutortunneille. Opiskelija varaa tutorkeskustelun ja vamistautuu siihen selvittämällä HOPS:n tilanteen ja tekee suunnitelman mahdollisten rästiopintojen suorittamisesta. Opiskelija ottaa vastuun opintojen suunnittelusta ja niiden etenemisestä.


HYLÄTTY

Opiskelija ei osallistu tutortunneille, eikä varaa henkilökohtaista tutorkeskusteluaikaa. Opiskelija ei ota vastuuta opiskelujen etenemisestä, HOPS on päivittämättä ja mahdollista rästiopinnoista ei ole suunnitelmaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

HYLÄTTY

Opiskelijan osallistuminen lähiopinnoissa ja harjoituksissaon vähäistä tai hän ei osallistu niihin ollenkaan. Hän palauttaa oppimistehtävät myöhässä sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on olematonta. Oppimistehtävät on laadittu sekavasti ja niissä on hyödynnetty vain vähän koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Oppimistehtävistä puuttuu kokonaan havainnollisuus tai sitä on vain vähän.Teksti on kirjoitettu epäselvästi ja sekavasti. Oma pohdinta jää hataraksi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Paula Ovaska
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Lettojärvi
 • Anna Romakkaniemi
Ryhmät
 • HLTISH24KMLH
  Sairaanhoitajakoulutus 24KMLH Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maj-Britt Tallbacka
 • Sari Lappalainen
Ryhmät
 • HLTISHMM21S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuula Juvakka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH21S
  Sairaanhoitajakoulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- opintojakson oppimistehtävät yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä
- valmistumisvaiheen HOPS-keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- palautekeskustelut opinnoista
- koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sijoittuu ajalle 14.8. - 31.7.2023.

Läsnäolo 80% ja oppimistehtävien suorittaminen 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla on Ahot mahdollisuus.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen yhteistyö työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Oppimisympäristö

- Lähitapaamiset kampuksella, tarvittaessa etänä Zoom/Teams
- Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Sisältö:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Tavoitteet:
Opiskelija osaa:
· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja läsnäolo kontaktiopetuksessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

30.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Kylliäinen
 • Anna Romakkaniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22KM
  Sairaanhoitajakoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai pienryhmätehtävinä.
Osat
1. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tutorien kanssa
Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua
3. Yleissairaanhoitajan osaaminen, loppukokeeseen hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 3 opintojakso toteutuu 4., 5. ja 6. lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Alumni- ja asiantuntijavierailut.

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Ryhmän Zoom, Teams, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työnä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Ammatillinen kasvu 3:
1. Henkilökohtainen eHops Peppiin
2. HOPS-keskustelu (syksy 2023 & kevät 2024)
3. Yleissairaanhoitajan osaaminen, loppukoe

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Irina Tiainen
 • Tuula Juvakka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH22K
  Sairaanhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali jaetaan / ilmoitetaan opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja (ammattiliitot).

Uusintamahdollisuudet

Uusintakäytännöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Tehtävät: 21 h
.Hopsiin valmistautuminen (suoritusten tarkastus ennakkoon)
.Opiskelusuunnitelma viimeiselle lukaudelle (Peppi), että valmistuminen toteutuu
.Varaa hops-keskusteluun (pakollinen)

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
-valtakunnallinen sairaanhoitajan loppukoe
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2 opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Kylliäinen
 • Teresa Garcia-Kaartinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH22SMH1
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 1 Lappeenranta
 • HLPRSH22SMH2
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 2 Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Laine
 • Sari Lehtinen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH24KM
  Sairaanhoitajakoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Verkkoluento
 • Tentti
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä ja niiden taustalla olevia tekijöitä
• analysoida sairauksien syntymekanismeja ja niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä
• esitellä mikrobiologian ja infektoiden torjunnan periaatteet kliinisessä hoitotyössä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mira Korvenoja
 • Marjut Louhelainen
Opetusryhmät
 • Luennot osa 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot osa 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot osa 1
 • Luennot osa 2
 • Tentti 1
 • Tentti 2
 • Verkkotyöpaja 1
 • Verkkotyöpaja 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä ja niiden taustalla olevia tekijöitä
• analysoida sairauksien syntymekanismeja ja niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä
• esitellä mikrobiologian ja infektoiden torjunnan periaatteet kliinisessä hoitotyössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Anatomian ja fysiologia opiskellaan itsenäisesti ja yhteisissä luento/työpajoissa. Moodleoppimisympäristössä harjoitustehtäviä ja harjoitustenttejä.Lopputentit itsenäisesti verkossa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomia ja fysiologia:
Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro 2019
Materiaali moodle-oppimisympäristössä

Mikrobiologia:
Karhumäki E. ym. (2016 tai uudempi). Mikrobit hoitotyön haasteena.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomian ja fysiologia on mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä

Uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia: Uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson aikana

Oppimisympäristö

Anatomia ja fysiologia: Luennot/työpajat kampuksella. Tentit moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anfy ja mikrobiologia yht. 5x27h=135h

Sisältö

Solut, kudokset, iho ja veri
Sydän- ja verenkiertoelimistö, johtoratajärjestelmä
Hengityselinjärjestelmä ja kaasujen vaihto
Virtsaneritys
Hormonijärjestelmä, stressivaste ym.
Keskus- ja ääreishermosto, autonominen hermosto
Aistit
Immuunipuolustus
Neste-, elektrolyytti ja happo-emäs-tasapainot
Ruoansulatus
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet
Mikrobiologia 1 op

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviontikriteerien taso 1 ei täyty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-tunnistaa ja selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Outi Koivulahti
 • Katja Puhakainen
 • Hanna Laine
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset ryhmät 1+2+3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset ryhmät 4+5+6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset ryhmät 1+2+3
 • Harjoitukset ryhmät 4+5+6

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojaksolla käytetään käänteisen oppimisen mallia; opiskelija opiskelee ensin itsenäisesti tietoa aiheesta ja sitä syvennetään yhteisessä verkko-opetuksessa

- Verkko-opetus, Zoom-oppimisapahtumat (keskusteleva luento-opetus ja verkkotyöpajat)
- Moodle-oppimisymäristössä tehtävät ennakkotehtävät sekä harjoitustentit ja opintojakson varsinaiset tentit
- Itsenäinen opiskelu
- Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksyttyä ensiavun Exam-tenttiä
- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuudet totetutetaan harjoituspäivinä kampuksella

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu ajalla 5.9.2023-30.11.2023

Läsnäolo:

Anatomian ja fysiologian osuus 80 %

Ensiavun osuuden harjoituspäivä 100%

Potilaan tutkimisen harjoituspäivä 100%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi

Niensted ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi

Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali Moodlen verkko-oppimisympäristössä

Muut Moodlen verkko-oppimisympäristössä ilmoitetut artikkelit ja materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Ensiavun osuus (1 op) mahdollista ahotoida suoraa voimassa olevalla EA2-kurssin suorituksella
- Ensiavun osuus (1 op) mahdollista ahotoida näyttökokeella, mikäli opiskelijalla on pelastaja-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja-suuntautumisella.

Uusintamahdollisuudet

- Anatomian ja fysiologian osuuden tentit (osa 1 ja osa 2) järjestetään Moodlen oppimisalustalla verkkotentteinä
- Uusintamahdollisuudet Moodle-tentteinä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti

Oppimisympäristö

Zoom / Teams
Moodle
Harjoituspäivät kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijantyötuntia, joka koostuu:
- verkossa tapahtuvista oppimistapahtumista
- itsenäisestä opiskelusta
- lähiopetuksesta kampuksella

Opintojakson toteutuu yhden periodin aikana

Sisältö

Anatomian ja fysiologian osuus:

1. osan aiheet:

Solut, kudokset, iho ja veri

Hengityselimistö

Verenkiertoelimistö

Virtsaneritysjärjestelmä

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2. osan aiheet:

Ruoansulatusjärjestelmä

Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet

Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta

Aistitoiminnot

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Potilaan tutkimisen osuus:

Potilaan tutkimisen perustaidot: Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen.
Potilaan kliininen tarkkailu. Pulssin tunnustelu, verenpaineen mittaus, SpO2-mittaus, EKG:n rekisteröinti. ABCDE- ja NEWS-työkalujen hyödyntäminen.


Ensiavun osuus:

Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE

Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu

Potilassiirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä

Vammojen ensiapu

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus: Molempien tenttien suorittaminen hyväksytysti T1-K5
Ennakkotehtävien suorittaminen ennen jokaista luentokertaa

Ensiavun osuus: Exam-tentin suorittaminen T1-K5 ja ensiavun harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Potilaan tutkimisen osuus: Harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Jokin opintojakson osa jää suorittamatta
- Ennakkotehtävät ovat tekemättä
- Anatomian ja fysiologian tentistä ei hyväksyttyä arvosanaa
- Opintojaksoa ei suoriteta vuoden sisällä

- Anatomia & Fysiologia;
Opiskelija ei osaa selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteita, eikä toimintaa ja säätelyä

- Ensiapu:
Opiskelija ei tiedä peruselvytyksen, ensiavun ja auttamistoiminnan perusteita

- Potilaan tutkiminen:
Opiskelija ei osallistu harjoituspäivään

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Tunnistaa ja nimetä ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toimintaan ja säätelyyn liittyvät perusasiat

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen:
Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Ymmärtää ja osaa soveltaa ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Puhakainen
 • Hanna Laine
 • Sari Lehtinen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, taitopajat, itsenäinen opiskelu, tentit

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023 (4.9-5.11.2023)

Ensiavun ja potilaan tutkimisen harjoituspäivissä 100% läsnäolo
Anatomian ja fysiologion osioissa 80% läsnäolo

Tentti I
Tentti II
Tentti III
Potilaan tutkiminen lähipäivä pienryhmissä
Ensiapu lähipäivä pienryhmissä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi

Blomqvist ym. Hoitotyön perusosaaminen, Sanoma Pro, 2022 TAI Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä
Potilaan tutkiminen materiaali verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osuus mahdollista ahotoida voimassa olevalla SPR EA2-kortilla

Ensiavun osuus (1 op) mahdollista ahotoida näyttökokeella, mikäli opiskelijalla on pelastaja-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja-suuntautumisella.
-Näihin liittyen Eahot Pepin kautta Katja Puhakaiselle 15.9.2023 mennessä

Uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia; Tentti uusinnat Lukujärjestyksen mukaisesti
Ensiaputentin uusiminen Exam:ssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella
Exam-tentti
Moodle
Oppiportti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135h

Anatomia ja fysiologia 3op
Ea+Potilaan tutkiminen 2op

Sisältö

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteetTentti I:

Solut, kudokset ja iho
Sydän- ja verenkiertoelimistö
Ruoansulatusjärjestelmä
Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Tentti II:

Aineenvaihdunnan säätely
Virtsaneritysjärjestelmä
Hengitys
Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Tentti III:

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet
Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta
Aistitoiminnot


Opiskelija osaa toteuttaa potilaan tutkimisen perustaitoja:

ABCDE, ensiarvio, tarkennettu tilanarvio

NEWS, lapsi/aikuinen

Opiskelija osaa toteuttaa peruselvytystä:
Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE

Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu
Siirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä
Vammojen ensiapu
Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus: Tenttien suorittaminen hyväksytysti T1-K5
Ennakkotehtävien suorittaminen

Ensiavun osuus: Exam-tentin suorittaminen hyväksytysti ja taitopajaan osallistuminen.
Potilaan tutkiminen: Oppiportin verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti ja taitopajaan osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Anatomia & Fysiologia;
ei osaa selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteita, eikä toimintaa ja säätelyä

Ensiavun osuus: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Anatomia & Fysiologia;
selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiavun osuus: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Anatomia & Fysiologia;
selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiavun osuus: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Anatomia & Fysiologia;
selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn


Ensiavun osuus: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Hämäläinen
 • Outi Koivulahti
 • Arja Sara-aho
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Verkkoluento
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojaksolla käytetään käänteisen oppimisen mallia; opiskelija opiskelee ensin itsenäisesti tietoa aiheesta ja sitä syvennetään yhteisessä verkko-opetuksessa

- Verkko-opetus, Zoom-oppimisapahtumat (keskusteleva luento-opetus ja verkkotyöpajat)
- Moodle-oppimisymäristössä tehtävät ennakkotehtävät sekä harjoitustentit ja opintojakson varsinaiset tentit
- Itsenäinen opiskelu
- Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksyttyä ensiavun Exam-tenttiä
- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuudet totetutetaan harjoituspäivinä kampuksella

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu ajalla 10.1-10.4.2022

Läsnäolo:

Anatomian ja fysiologian osuus 80 %

Ensiavun osuuden harjoituspäivä 100%

Potilaan tutkimisen harjoituspäivä 100%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi

Niensted ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi

Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali Moodlen verkko-oppimisympäristössä

Muut Moodlen verkko-oppimisympäristössä ilmoitetut artikkelit ja materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Ensiavun osuus (1 op) mahdollista ahotoida suoraa voimassa olevalla EA2-kurssin suorituksella
- Ensiavun osuus (1 op) mahdollista ahotoida näyttökokeella, mikäli opiskelijalla on pelastaja-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja-suuntautumisella.

Uusintamahdollisuudet

- Anatomian ja fysiologian osuuden tentit (osa 1 ja osa 2) järjestetään Moodlen oppimisalustalla verkkotentteinä lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana
- Uusintamahdollisuudet Moodle-tentteinä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti

Oppimisympäristö

Zoom / Teams
Moodle
Harjoituspäivät kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijantyötuntia, joka koostuu:
- verkossa tapahtuvista oppimistapahtumista
- itsenäisestä opiskelusta
- lähiopetuksesta kampuksella

Opintojakson toteutuu yhden periodin aikana

Sisältö

Anatomian ja fysiologian osuus:

1. osan aiheet:

Solut, kudokset, iho ja veri

Hengityselimistö

Verenkiertoelimistö

Virtsaneritysjärjestelmä

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2. osan aiheet:

Ruoansulatusjärjestelmä

Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet

Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta

Aistitoiminnot

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Potilaan tutkimisen osuus:

Potilaan tutkimisen perustaidot: Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen.
Potilaan kliininen tarkkailu. Pulssin tunnustelu, verenpaineen mittaus, SpO2-mittaus, EKG:n rekisteröinti. ABCDE- ja NEWS-työkalujen hyödyntäminen.


Ensiavun osuus:

Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE

Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu

Potilassiirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä

Vammojen ensiapu

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus: Molempien tenttien suorittaminen hyväksytysti T1-K5
Ennakkotehtävien suorittaminen ennen jokaista luentokertaa

Ensiavun osuus: Exam-tentin suorittaminen T1-K5 ja ensiavun harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Potilaan tutkimisen osuus: Harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Jokin opintojakson osa jää suorittamatta
- Ennakkotehtävät ovat tekemättä
- Anatomian ja fysiologian tentistä ei hyväksyttyä arvosanaa
- Opintojaksoa ei suoriteta vuoden sisällä

- Anatomia & Fysiologia;
Opiskelija ei osaa selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteita, eikä toimintaa ja säätelyä

- Ensiapu:
Opiskelija ei tiedä peruselvytyksen, ensiavun ja auttamistoiminnan perusteita

- Potilaan tutkiminen:
Opiskelija ei osallistu harjoituspäivään

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Tunnistaa ja nimetä ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toimintaan ja säätelyyn liittyvät perusasiat

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen:
Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Ymmärtää ja osaa soveltaa ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Hämäläinen
 • Paula Ovaska
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotyöpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Tentti
 • Verkkotyöpaja
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojaksolla käytetään käänteisen oppimisen mallia; opiskelija opiskelee ensin itsenäisesti tietoa aiheesta ja sitä syvennetään yhteisessä verkko-opetuksessa

- Verkko-opetus, Zoom-oppimisapahtumat (keskusteleva luento-opetus ja verkkotyöpajat)
- Moodle-oppimisymäristössä tehtävät ennakkotehtävät sekä harjoitustentit ja opintojakson varsinaiset tentit
- Itsenäinen opiskelu
- Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksyttyä ensiavun tentin suoritusta.
- Potilaan tutkimisen osuuden suorittaminen edellyttää potilaan tutkimisen ABCDE-verkkokurssin suoritusta.
- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuudet totetutetaan yhtenä harjoituspäivänä kampuksella

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023

- Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuden harjoituspäivässä 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi

Niensted ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi

Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali Moodlen verkko-oppimisympäristössä

Muut Moodlen verkko-oppimisympäristössä ilmoitetut artikkelit ja materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Anatomian ja fysiologian osuus mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä
- Ensiavun osuuden harjoituspäivän on mahdollista ahotoida voimassa olevalla EA2-kortilla tai aiemmin hankitulla ensiavun osaamisella.

Uusintamahdollisuudet

Anantomian ja fysiologian uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson lopussa.
Ensiavun tentin voi uusia Moodlessa tai Exam-tentillä.

Oppimisympäristö

Verkko luennot (Zoom / Teams)
Moodle
Harjoituspäivä kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijantyötuntia, joka koostuu:
- verkossa tapahtuvista oppimistapahtumista
- itsenäisestä opiskelusta

Opintojakson toteutuu yhden periodin aikana

Sisältö

Anatomian ja fysiologian osuus:

1. osan aiheet:

Solut, kudokset, iho ja veri

Hengityselimistö

Verenkiertoelimistö

Virtsaneritysjärjestelmä

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2. osan aiheet:

Ruoansulatusjärjestelmä

Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet

Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta

Aistitoiminnot

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Potilaan tutkimisen osuus:

Potilaan tutkimisen perustaidot: Ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekeminen.
Potilaan kliininen tarkkailu. Pulssin tunnustelu, verenpaineen mittaus, SpO2-mittaus, EKG:n rekisteröinti. ABCDE- ja NEWS-työkalujen hyödyntäminen.


Ensiavun osuus:

Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE

Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu

Potilassiirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä

Vammojen ensiapu

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Arviointimenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus: Molempien tenttien suorittaminen hyväksytysti T1-K5
Ennakkotehtävien suorittaminen ennen jokaista luentokertaa

Ensiavun osuus: Ensiavun tentin suorittaminen hyväksytysti ja ensiavun harjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Potilaan tutkimisen osuus: Potilaan tutkimisen ABCDE- verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti ja hrjoituspäivän suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- Jokin opintojakson osa jää suorittamatta
- Ennakkotehtävät ovat tekemättä
- Anatomian ja fysiologian tentistä ei hyväksyttyä arvosanaa
- Opintojaksoa ei suoriteta vuoden sisällä

- Anatomia & Fysiologia;
Opiskelija ei osaa selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteita, eikä toimintaa ja säätelyä

- Ensiapu:
Opiskelija ei tiedä peruselvytyksen, ensiavun ja auttamistoiminnan perusteita

- Potilaan tutkiminen:
Opiskelija ei osallistu harjoituspäivään

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Tunnistaa ja nimetä ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toimintaan ja säätelyyn liittyvät perusasiat

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen:
Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

Anatomia & Fysiologia;
Ymmärtää ja osaa soveltaa ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn

Ensiapu:
Hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Potilaan tutkiminen: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Mira Korvenoja
 • Jenni Hämäläinen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Tentti
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus opiskellaan itsenäisesti ja yhteisissä verkkotyöpajoissa. Anatomia ja fysiologia tentitään itsenäisesti verkossa.
Ensiavun osuuden suorittaminen edellyttää hyväksytyn ensiavun tentin suorittamista sekä läsnäoloa harjoituspäivässä.
Potilaan tutkimisen osuuden hyväksytty suoritus edellyttää abcde-verkkokurssin ja harjoituspäivän suorittamista.
Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuksissa yksi yhteinen harjoituspäivä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023

Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuden harjoituspäivä 100% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomia ja fysiologia:
Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro 2007 tai uudempi painos
Materiaali moodle-oppimisympäristössä

Potilaan tutkiminen:
Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomian ja fysiologian osuus mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä
Ensiavun osuuden harjoituspäivä on mahdollista ahotoida voimassa olevalla EA2-kortilla tai aikaisemmin hankitulla ensiavun osuudella

Uusintamahdollisuudet

Anatomian ja fysiologian uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson lopussa
Ensiavun tenttiä voi uusia moodlessa/examissa

Oppimisympäristö

Verkko
Lähipäivä kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviontikriteerien taso 1 ei täyty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-tunnistaa ja selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Paula Ovaska
 • Sari Immonen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Tentti
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakennetta, toimintaa ja säätelyä
- tutkia potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen
- antaa ensiapua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Anatomian ja fysiologian osuus opiskellaan itsenäisesti ja yhteisissä luento/työpajoissa. Anatomia ja fysiologia tentitään itsenäisesti verkossa.
Ensiavun osuus tentitään itsenäisesti ennen harjoituspäivää.
Ensiavun ja potilaan tutkimisen osuuksissa yksi harjoituspäivä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyslukukausi 2023

Ensiavun ja potilaan tutkimisen harjoituspäivässä 100% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomia ja fysiologia:
Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro 2007 tai uudempi painos
Materiaali moodle-oppimisympäristössä

Potilaan tutkiminen:
Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019.

Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomian ja fysiologian osuus mahdollista ahotoida korkeakoulutasoisella vastaavalla sisällöllä
Ensiavun osuus mahdollista ahotoida voimassa olevalla EA2-kortilla tai aikaisemman hankitulla ensiavun osaamisella.

Uusintamahdollisuudet

Anatomian ja fysiologian uusintatenttipäivä ilmoitetaan opintojakson lopussa.
Ensiavun tenttiä voi uusia Moodlessa tai Examissa.

Oppimisympäristö

Luennot ja info kampus/verkko
Harjoituspäivä kampuksella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviontikriteerien taso 1 ei täyty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
-tunnistaa ja selittää ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää perustellen ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä selitää perustellen ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tunnistaa ja selittää asiantuntevasti ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteet, toiminnan ja säätelyn
-hallitsee peruselvytyksen sekä ensiavun ja auttamistoiminnan perusteet asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISH21S
  Sairaanhoitajakoulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Ryhmät
 • HLPRSH21S
  Sairaanhoitajakoulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Gerontologisen hoitotyön harjoittelun laajuus on 10op = 270h (6 vkoa, 40h/vko = 240h)
Harjoitteluun kuuluu harjoittelutehtävä, joka palautetaan moodleen harjoittelun päättymisestä viikon kuluttua.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoittelun ajankohta syksy 2023:
- nopeutettu väylä viikot 39-44
- normi väylä viikot 45-50

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista ahotoida aikaisemman osaamisen perusteella. Ahotointi tapahtuu kaksivaiheisen näytön kautta. Näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa ennen seuraavan lukukauden harjoittelupaikkavarauksen ajankohtaa. Vaiheeseen 2 pääsee, kun läpäisee vaiheen 1 kokeen.

Syksyn 2023 näyttökoepäivät ovat:
- vaihe1 (teoriakoe) 9.10.23
- vaihe 2 (näyttökoe) 17.10.23

Lue hyvin ohjeet ennen hakemuksen tekemistä (ohjeet löytyvät harjoittelun moodle pohjalta gerht harjoittelu osion alta). eAhot hakemus on tehtävä 2.10.2023 mennessä.

Oppimisympäristö

Gerontologinen hoitotyö harjoitteluympäristöt:
Harjoitteluympäristöt: kotihoito, julkiset/yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt, palvelutalot, hoivakodit, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot, geriatriset päivystysosastot, ikääntyneiden kehitysvammayksiköt, asiakasohjausyksiköt, Etähoiva- ja teknologiayksikkö, kolmannen sektorin yhdistykset, vapaaehtoistyö ikääntyneiden kanssa ja sairaanhoitajan vastaanotot terveysasemilla.

Erikoissairaanhoidon eri osastot eivät sovellu gerontologisen hoitotyön harjoitteluympäristöksi.

Jobiilista
-voit hakea harjoittelupaikkaa hakusanoilla: akuuttihoito (huom. ei ensihoidolle varattuja), avohoito, ikääntyneiden hoitotyö, kotihoito, pitkäaikaishoito, vammaisten hoitotyö ja perusterveydenhoito.
-muista päivittää CV Jobiiliin

Lääkelaskut
-huomioithan, että olet suorittanut lääkelaskut hyväksytysti ennen harjoittelua (annettujen sääntöjen mukaan).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun kesto 10op = 270h (6 vkoa, 40h/vko = 240h)
Tämän lisäksi opiskelija tekee harjoittelutehtävän (harjoittelutehtävä löytyy "Harjoittelu hoitotyön koulutukset" -moodlesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, tukea ikääntyneen toimintakykyä ja toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
• soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia yksilöllisesti ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
• arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
• johtaa omaa toimintaansa kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Harjoittelua ennen tulee olla suoritettu Gerontologisen hoitotyön (5op) opintojakso.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus perustuu opintojakson tavoitteiden toteutumiseen, työharjoittelun työelämätaitojen ja säädösten noudattamiseen (esim. noudatetaan sovittua työaikaa, ilmoitetaan poissaoloista puhelimitse välittömästi harjoittelupaikkaan ja viestillä ohjaavalle opettajalle). Hyväksytty suoritus velvoittaa myös tarvittavien harjoittelutuntien toteutumista (sairauspoissaolojen korvaamisesta sovitaan opettajan ja ohjaajan kanssa) sekä hyväksyttyä harjoittelutehtävää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Ryhmät
 • HLPRSH21SM
  Sairaanhoitajakoulutus 21SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Gerontologisen hoitotyön harjoittelun laajuus on 10op = 270h (6 vkoa, 40h/vko = 240h)
Harjoitteluun kuuluu harjoittelutehtävä, joka palautetaan moodleen harjoittelun päättymisestä viikon kuluttua.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoittelun ajankohta syksy 2023: vkot 39-44

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista ahotoida aikaisemman osaamisen perusteella. Ahotointi tapahtuu kaksivaiheisen näytön kautta. Näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa ennen seuraavan lukukauden harjoittelupaikkavarauksen ajankohtaa. Vaiheeseen 2 pääsee, kun läpäisee vaiheen 1 kokeen.

Syksyn 2023 näyttökoepäivät ovat:
- vaihe1 (teoriakoe) 9.10.23
- vaihe 2 (näyttökoe) 17.10.23

Lue hyvin ohjeet ennen hakemuksen tekemistä (ohjeet löytyvät harjoittelun moodle pohjalta gerht harjoittelu osion alta). eAhot hakemus on tehtävä 2.10.2023 mennessä.

Oppimisympäristö

Gerontologinen hoitotyö harjoitteluympäristöt:
Harjoitteluympäristöt: kotihoito, julkiset/yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt, palvelutalot, hoivakodit, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot, geriatriset päivystysosastot, ikääntyneiden kehitysvammayksiköt, asiakasohjausyksiköt (esim. Siiri), Etähoiva- ja teknologiayksikkö Severi, kolmannen sektorin yhdistykset, vapaaehtoistyö ikääntyneiden kanssa ja sairaanhoitajan vastaanotot terveysasemilla.

Erikoissairaanhoidon eri osastot eivät sovellu gerontologisen hoitotyön harjoitteluympäristöksi.


Jobiilista
-voit hakea harjoittelupaikkaa hakusanoilla: akuuttihoito (huom. ei ensihoidolle varattuja), avohoito, ikääntyneiden hoitotyö, kotihoito, pitkäaikaishoito, vammaisten hoitotyö ja perusterveydenhoito.
-muista päivittää CV Jobiiliin

Lääkelaskut
-huomioithan, että olet suorittanut lääkelaskut hyväksytysti ennen harjoittelua (annettujen sääntöjen mukaan).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun kesto 10op = 270h (6 vkoa, 40h/vko = 240h)
Tämän lisäksi opiskelija tekee harjoittelutehtävän (harjoittelutehtävä löytyy "Harjoittelu hoitotyön koulutukset" -moodlesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, tukea ikääntyneen toimintakykyä ja toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
• soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia yksilöllisesti ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
• arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
• johtaa omaa toimintaansa kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Harjoittelua ennen tulee olla suoritettu Gerontologisen hoitotyön (5op) opintojakso.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus perustuu opintojakson tavoitteiden toteutumiseen, työharjoittelun työelämätaitojen ja säädösten noudattamiseen (esim. noudatetaan sovittua työaikaa, ilmoitetaan poissaoloista puhelimitse välittömästi harjoittelupaikkaan ja viestillä ohjaavalle opettajalle). Hyväksytty suoritus velvoittaa myös tarvittavien harjoittelutuntien toteutumista (sairauspoissaolojen korvaamisesta sovitaan opettajan ja ohjaajan kanssa) sekä hyväksyttyä harjoittelutehtävää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISHMM21S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISH22KM
  Sairaanhoitajakoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Kokkonen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Ryhmät
 • HLPRSH22K
  Sairaanhoitajakoulutus 22K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja tukea ikääntyneen toimintakykyä
- toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
- soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
- arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
- johtaa omaa toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Gerontologisen hoitotyön harjoittelun laajuus on 10op = 270h (1op/27h).

Harjoitteluaika on 6 vkoa, 40h/vko = 240h.

Harjoitteluun kuuluu harjoittelutehtävä, jonka tekemiseen on varattu 30h harjoittelun ulkopuolista aikaa. Tehtävä palautetaan harjoittelun päättymisestä viikon kuluttua Workseediin. Ilmoita harjoittelua ohjaavalle opettajalle mailina, kun olet palauttanut harjoittelutehtävän Workseediin niin opettaja tietää mennä lukemaan loppuarvioinnin ja tehtäväsi.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoittelun ajankohdaksi on suunniteltu kevät 2024:
- nopeutettu väylä viikot 9-15
- normi väylä viikot 16-21

Voit suorittaa harjoittelun myös omiin opintoihisi parhaiten sopivana ajankohtana (Gerontologisen hoitotyön opintojakson suorittamisen jälkeen). Mikäli suoritat harjoittelun opinnollistaen ole hyvissä ajoin yhteydessä tutoropettajaasi, joka neuvoo kuinka sinun tulee prosessissa edetä. Opinnollistamisessa huomioi, että opintojakson tavoitteet täyttyvät (sairaanhoitajan työnkuva) sekä opinnollistaessa sekä tavallisessa harjoittelussa sinulla täytyy olla sairaanhoitaja ohjaaja, tai ainakin toinen ohjaajistasi on sairaanhoitaja.

Mikäli teet harjoittelun muina ajankohtina kuin 9-21 viikoilla, niin voit silti ilmoittautua tälle toteutukselle.Näin harjoittelua ohjaava opettaja saa kirjattua suorituksen harjoittelusta, riippumatta siitä minä ajankohtana harjoittelun teet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun ahotointi tapahtuu aikaisemman osaamisen perusteella. Ahotointi tapahtuu kaksivaiheisen näytön kautta. Näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa ennen seuraavan lukukauden harjoittelupaikkavarauksen ajankohtaa (Jobiili avautuu keväällä 2024 19.3.24). Vaiheeseen 2 pääsee, kun läpäisee vaiheen 1 kokeen.

Kevään 2024 näyttökoepäivät ovat:
Vaihe 1 teoriakoe ti 5.3.2024 klo 15-16 (luokkatilan julkaistaan, kun luokkatila selviää lukkareiden julkaisun jälkeen)
Vaihe 2 näyttökoe pe 13.3.2024 klo 8-16 (Lappeenrannan kampus, luokkatila selviää myöhemmin, jokainen saa henkilökohtaisen ajan, kun teoriakoe on läpäisty)

Lue hyvin ohjeet ennen hakemuksen tekemistä (ohjeet löytyvät harjoittelun moodle pohjalta gerht harjoittelu osion alta). eAhot hakemus on tehtävä 15.2.24 mennessä Pepin kautta (Miia Tyrisevä-Ryösölle).

Oppimisympäristö

Gerontologinen hoitotyö harjoitteluympäristöt:
Harjoitteluympäristöt: kotihoito, julkiset/yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt, palvelutalot, hoivakodit, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot, geriatriset päivystysosastot, ikääntyneiden kehitysvammayksiköt, asiakasohjausyksiköt, Etähoiva- ja teknologiayksikkö, kolmannen sektorin yhdistykset, vapaaehtoistyö ikääntyneiden kanssa ja sairaanhoitajan vastaanotot terveysasemilla.

Erikoissairaanhoidon eri osastot eivät sovellu gerontologisen hoitotyön harjoitteluympäristöksi (poikkeuksena yksiköt joissa työskentelee Geronomi).

Jobiilista
-voit hakea harjoittelupaikkaa hakusanoilla: akuuttihoito (huom. ei ensihoidolle varattuja), avohoito, ikääntyneiden hoitotyö, kotihoito, pitkäaikaishoito, vammaisten hoitotyö ja perusterveydenhoito.
-muista päivittää CV Jobiiliin

Moodle
LAITA NIMESI, HARJOITTELUPAIKKA, HARJOITTELU VIIKOT + ONKO JOBIILISSA Harjoittelun Moodlen. Polku: Moodle Harjoittelu hoitotyön koulutukset > Sairaanhoitaja > Gerontologisen hoitotyön harjoittelu > KEVÄT 2024 (excel). Näin harjoittelua ohjaava opettaja tietää ottaa sinut ohjattavakseen. JOS varaat harjoittelupaikan nopealla aikataululla, niin on hyvä laittaa myös opettajalle mailia, koska aivan päivittäin/ viikoittain opettajat eivät listaa käy katsomassa.

Lääkelaskut
-huomioithan, että olet suorittanut lääkelaskut hyväksytysti ennen harjoittelua (annettujen sääntöjen mukaan).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun kesto 10op = 270h (6 vkoa, 40h/vko = 240h)
Tämän lisäksi opiskelija tekee harjoittelutehtävän (löytyy Workseedista)

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, tukea ikääntyneen toimintakykyä ja toimia asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä
• soveltaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia yksilöllisesti ikääntyneen asiakkaan hoidossa ja ohjauksessa
• arvioida ja toteuttaa ikääntyneen asiakkaan lääkehoitoa ja ohjata ikääntynyttä asiakasta sekä hänen läheisiään turvallisessa lääkehoidossa
• johtaa omaa toimintaansa kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• arvioida ikääntyneen asiakkaan hoitoa, perustella omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Harjoittelua ennen tulee olla suoritettu Gerontologisen hoitotyön (5op) opintojakso.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus perustuu opintojakson tavoitteiden toteutumiseen, työharjoittelun työelämätaitojen ja säädösten noudattamiseen (esim. noudatetaan sovittua työaikaa, ilmoitetaan poissaoloista puhelimitse välittömästi harjoittelupaikkaan ja viestillä ohjaavalle opettajalle). Hyväksytty suoritus velvoittaa myös tarvittavien harjoittelutuntien toteutumista (sairauspoissaolojen korvaamisesta sovitaan opettajan ja ohjaajan kanssa) sekä hyväksyttyä harjoittelutehtävää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Sari Lehtinen
 • Matleena Takaluoma
Opetusryhmät
 • 1 Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja: Ryhmä1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Työpaja: Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tenttipalaute (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM21S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 21S Lahti
Pienryhmät
 • 1 Info
 • Työpaja: Ryhmä1
 • Työpaja: Ryhmä 2
 • Tentti
 • Tenttipalaute

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta (Geriatria 1op).

Opintojakso toteutuu pääosin lähiopetuksena kampuksella.
Aloitusluento lukujärjestyksen mukaisesti. Osallistuminen välttämätöntä.
Toiminnalliset luennot ja työpajat toteutuvat lähiopetuksena kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintojakso etenee teemojen (4kpl) kautta.
Opiskelijan itsenäinen perehtyminen annettuun materiaaliin, omien tarkkojen muistiinpanojen teko, teemaan liittyvien verkkokurssien suorittaminen ja teemoihin liittyvät pienimuotoiset tietotestit sekä numeraalisesti arvioitava osaamisen arviointitesti (lopputentti).

Opintojakso tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava teema avautuu vasta, kun edellinen teema on suoritettu hyväksytysti. Tenttiin ei voi osallistua, mikäli jokin opintojaksoon liittyvä tehtävä, tietotesti tai toiminnollinen luento/työpaja on suorittamatta.

Tenttiarvioinnin jälkeen pidetään yhteinen tenttipalautetilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä osana lääketieteiden opetusta heti opintojakson alussa.

Yksilötentit 2kpl:
1. Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaisesti.
Numeraalinen arviointi asteikolla T1- K5.

2. Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä opintojakson toteutusajan sisällä.
Arviointi asteikolla hyväksytty- hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 25.9 - 5.11.2023 välisenä aikana lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintojakson infoluennolla läsnäolo välttämätön.
Toiminnolliset luennot 3kpl. Edellytetään 100% läsnäoloa.
Opintojakson työpajat 3kpl. Edellytetään 100 % läsnäoloa.

Gerontologisen hoitotyön lopputentti kampuksella.
Tenttipalautetilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevat näyttöön perustuvat artikkelit ja muu kurssisivustolle tuotettu materiaali.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista.
Voit hakea osaamisen tunnistamista jos:
-Sinulla on lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutettua gerontologisen hoitotyön osaamista
TAI
-Sinulla on riittävä osaaminen suhteessa opintojakson sisältöön
TAI
- Olet suorittanut vanhustyön erikoistumisopinnot

Huomioitavaa on, että opintojakson vaatimukset pohjautuvat sairaanhoitajan ammattitutkinnon osaamisvaatimuksiin, osaamistasoon EQF 6 ja opintojen 5. lukukaudelle.
Ennen Ahot hakemusta ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan, sari.lehtinen@lab.fi ja kerro minkälaisella osaamisella aiot hakea osaamisen tunnistamista.
Tee EAhot hakemus Pepin kautta ennen opintojakson alkua, viimeistään 1.9.2023 mennessä.
Osoita Ahot-hakemuksesi vastuuopettajalle Sari Lehtiselle.

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä. Varmista opintojakson vastaavuus opintojakson vastuuopettajalta, sari.lehtinen@lab.fi. ennen toisen ammattikorkeakoulun kurssin suorittamista.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on integroitu hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa.
Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson infoluennolla ja Moodle kurssisivustolla.
Lääketieteen, Geriatrian, tietotestin voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö
Lähiopetus kampuksella (luokkatila/simulaatiotilat)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toiminnalliseen luentoon ja työpajaan osallistumista ennen opiskelijan tulww perehtyä itsenäisesti Moode-materiaaliin ja opintojakson teemojen sisältöihin. Teemat ovat 0,5 - 1,5 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (CGA)
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi ja sen tukeminen
Palvelutarpeen arviointi, RAI arviointi
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi ja ohjaus
Kaatumisriskin arviointi ja kaatumisten ennaltaehkäisyn keinot
Laadukas kotiutus
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua; hoitotyön perusosaaminen ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja oltava suoritettuna vähintään noin 60 opintopistettä. Opintojakso sijoittuu OPS:ssa viidennelle lukukaudelle, joten vaativuustaso vastaa 5 lukukauden osaamistasoa.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti, 100 % osallistumista työpajoihin niihin edeltäviin toiminnallisiin luentoihin sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5. Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti, ei ole osallistunut 100 % opintojakson työpajoihin ja niitä edeltäviin toiminnallisiin luentoihin tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Louhelainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH21S
  Sairaanhoitajakoulutus 21S Lappeenranta
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta, Geriatria, (1op).

Opintojakso toteutetaan sekä verkossa että lähitunteita (kolme harjoitus casetuntia).

Opintojakso etenee neljän keskeisen teeman kautta. Jokaiseen teemaan liittyy pakollinen oppimistehtävä. Oppimistehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, tietyn aikataulun puitteissa. Oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu. Kaikki oppimistehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson lopussa suoritettavaa lopputenttiä.

Opintojakson lopputentti on aikaansidottu, mutta suorituspaikka on vapaa.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä osana lääketieteiden opetusta. Tietotestit suoritettava hyväksytysti Moodlessa. Geriatrian osuuden vastuuopettajana toimii Marjut Louhelainen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 25.9-5.11.2023 (6 vkoa)

Opintojaksoon ei liity pakollista läsnäoloa, infotunneilla ja työpajoissa läsnäolo on kuitenkin suositeltavaa. Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaan. Tentin tekopaikka on vapaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä, mieluiten ensimmäisen toteutusviikon aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevaan näyttöön perustuviin artikkeleihin opintojakson aiheiden teemoista.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella (> 5 vuoden työkokemus gerontologisesta hoitotyöstä tai vanhustyön erikoistumisopinnot).

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä.

Kaikki ahotointeihin liittyvät kysymykset osoitetaan Miia Tyrisevä-Ryösölle (miia.tyriseva-ryoso@lab.fi). Ahot hakemukset toimitetaan Pepin kautta (eAhot) Miia Tyrisevä-Ryösölle. Ahot hakemukset tulee olla lähetetty hyvissä ajoin (1kk) ennen kurssin alkua, jotta en ehditään käsitellä.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle voi olla integroituna hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti. Katso aika lukujärjestyksestä.
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%). Lääketieteen arviointi hyväksytty/hylätty.

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa. Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla.
Lääketieteen tietotestit voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta itsenäistä perehtymistä Moodlessa olevaan materiaaliin ja teemaan liittyvien oppimistehtävien tekoon. Teemoja on neljä ja teemat ovat 0,5 - 1 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Toimintakyvyn / palvelutarpeen arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen ja omaisen osallisuus
Kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (ymmärrys)
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi
Kaatumisriskin arviointi
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja vähintään noin 65 opintopistettä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

23.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Lehtinen
 • Matleena Takaluoma
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22KM
  Sairaanhoitajakoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Tentti
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta (Geriatria 1op).

Opintojakso toteutuu pääosin verkossa ja vahvasti opiskelijan itsenäisen opiskelun mukaisesti. Jotkin opintojakson tunnit ovat aikaan sidottuja. Nämä ovat: infoluento ja opintojaksoon liittyvät kolme työpajaa ja opintojakson tentti. Kaikkiin näihin osallistuminen on pakollista. Verkossa toteutuvissa opetuksissa noudatetaan verkko-opiskeluun laadittuja toimintasääntöjä, jotka liittyvät verkko-opetus tilanteeseen osallistumista rauhallisesta tilasta, josta on mahdollisuus osallistua 100 % läsnäololla, kameran aukipitämistä sekä kuulokkeiden käyttöä. Mikäli näin ei toimi, ei tunneille voi osallistua.

Opintojakso etenee verkossa neljän keskeisen teeman kautta. Jokaiseen teemaan liittyy opiskelijan itsenäinen perehtyminen annettuun materiaaliin, omien tarkkojen muistiinpanojen teko ja mahdollisesti teemaan liittyvien verkkokurssien suorittaminen sekä teemoihin liittyvät työpajat. Opintojakson päättyessä pidetään numeraalisesti arvioitava osaamisen arviointitesti (lopputentti). Tentti on ryhmätentti ja pidetään koululla.

Opintojaksoa voi suorittaa omaan tahtiin, kuitenkin tietyn aikataulun puitteissa. Käsiteltävät teemat ja niihin liittyvät oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava teema avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu hyväksytysti. Työpajaan osallistuminne edellyttää tiettyjen osasuorituksien tekoa.

Tenttiarvioinnin jälkeen pidetään yhteinen tenttipalautetilaisuus lukujärjestyksen mukaisesti.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Lääketieteen Moodle oppimisympäristössä heti opintojakson alussa.

Yksilötentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaisesti ryhmätenttinä koululla. Numeraalinen arviointi asteikolla T1- K5.
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä opintojakson toteutusajan sisällä. Arviointi asteikolla hyväksytty- hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 23.2-14.4.2023 välisenä aikana.
Verkkototeutuksessä läsnäololla tarkoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä läsnäoloa, eli osallistut verkkotapaamisiin sellaisesta paikasta ja tilanteesta, että pystyt pitämään kameraa auki koko ajan ja osallistumaan 100 %:sti käsiteltävään aiheeseen.

Opintojakson infoluennolla (etänä) läsnäolo välttämätön. Tenttiin valmistavat työpajat 3kpl lukujärjestyksen mukaisesti. Työpajoihin edellytetään 100 % läsnäoloa.

Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaan kampuksella. Tenttipalautetilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevat näyttöön perustuvat artikkelit ja muu kurssisivustolle tuotettu materiaali.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella tai vanhustyön erikoisammattitutkinnolla. Osaamisen arvioinnissa on arvioitava osaamista suhteessa opintojakson sisältöalueisiin. Huomioitavaa on, että opintojakson vaatimukset pohjautuvat sairaanhoitajan ammattitutkinnon osaamisvaatimuksiin, osaamistasoon EQF 6 ja opintojen 5. lukukaudelle.
eAhot hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua, viimeistään 5.2.2023 mennessä. Osoita ahot hakemuksesi vastuuopettajalle; Sari Lehtinen

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä. Varmista opintojakson vastaavuus opintojakson vastuuopettajalta, sari.lehtinen@lab.fi. ennen toisen ammattikorkeakoulun kurssin suorittamista.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on integroitu hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa.
Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla ja Moodle kurssisivustolla.
Lääketieteen, Geriatrian, tietotestin voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson toteutus vaatii opiskelijalta aktiivista itsenäistä opiskelua, itseohjautuvuutta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin, laatii itselleen ohjaavien oppimiskysymysten kautta muistiinpanoja, tekee teemaan liittyviä verkkokursseja ja osallituu työpajoihin. Opintojakosn keskeisiä teemoja on neljä ja teemat ovat 0,5 - 1,5 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Suurin osa opiskelijan työajasta menee materiaalien itsenäiseen perehtymiseen ja omien muistiinpanojen tekoon, tulevaa tenttiä varten.

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Palvelutarpeen arviointi, RAI arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi ja sen tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi
Laadukas kotiutus
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi ja ohjaus
Kaatumisriskin arviointi ja kaatumisten ennaltaehkäisyn keinot
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua; hoitotyön perusosaaminen ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1.
Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja oltava suoritettuna vähintään noin 60 opintopistettä.
Opintojakso sijoittuu OPS:ssa viidennelle lukukaudelle, joten vaativuustaso vastaa 5 lukukauden osaamistasoa.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
 • Matleena Takaluoma
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentin palautustunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH22K
  Sairaanhoitajakoulutus 22K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Tentin palautustunti
 • Tentti
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso (5op) koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4op) sekä lääketieteen osuudesta, Geriatria (1op).

Toteutuksen runko on seuraava:
- Aloitusluento 2h etänä (linkki opintojakson Moodlessa)
- Työpajat 3 x 4h kampuksella
- Ryhmätentti (3-4 hlöä/ ryhmä) Lappeenrannan kampuksella lukujärjestykseen merkattuna ajankohtana (numeraalinen/hylätty arviointi)
- Geriatria suoritetaan erillisenä verkkokurssina opintojakson alussa (hyväksytty/hylätty arviointi)


Opintojakso etenee verkossa neljän keskeisen teeman kautta. Osaan teemoihin liittyy suoritettavia verkkokursseja /oppimistehtäviä. Verkkokurssit / oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu. Kaikki oppimistehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson lopussa suoritettavaa lopputenttiä.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä erillisessä Lääketieteen Moodlessa. Geriatrian osuuden vastuuopettajana toimii Marjut Louhelainen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 8.1. - 25.2.2024 (7 vkoa)

Opintojakson työpajoissa on pakollinen läsnäolo ja aloitustunnilla (info) suositeltava läsnäolo. Gerontologisen hoitotyön lopputentti on lukujärjestyksen mukaisesti kampuksella. Tenttiryhmät arvotaan.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä, mieluiten ensimmäisen toteutusviikon aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevaan näyttöön perustuviin artikkeleihin opintojakson aiheiden teemoista.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella (> 5 vuoden työkokemus gerontologisesta hoitotyöstä tai vanhustyön erikoistumisopinnot).

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä.

Ahotointeihin liittyvät kysymykset osoitetaan Miia Tyrisevä-Ryösölle (miia.tyriseva-ryoso@lab.fi). Ahot hakemukset tehdään Pepin kautta (eAHOT) ennen opintojakson alkamista Miialle viimeistään 11.12.2023 mennessä.

Mikäli olet suorittanut toisen ammattikorkeakoulun Gerontologisen hoitotyön kurssin, varmista opettajalta kurssin vastaavuus ennen eAHOT:n tekemistä (miia.tyriseva-ryoso@lab.fi).

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle voi olla integroituna hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti. Katso aika lukujärjestyksestä. (Uusintatentti ajat löytyvät Moodlesta, uusintatentti tehdään yksilötenttinä.)
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%). Lääketieteen arviointi hyväksytty/hylätty.

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa. Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla. Tentin varsinainen tenttipäivä on aina ensimmäinen suorituskerta, vaikka ei ensimmäiseen tenttiin osallistukaan.
Lääketieteen tietotestit voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta itsenäistä perehtymistä Moodlessa olevaan materiaaliin ja teemaan liittyvien oppimistehtävien tekoon. Teemoja on neljä ja teemat ovat 0,25 - 1,5 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Toimintakyvyn / palvelutarpeen arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen ja omaisen osallisuus
Kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (ymmärrys)
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi
Kaatumisriskin arviointi
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja vähintään noin 65 opintopistettä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien /verkkokurssien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100%). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää /verkkokursseja ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Lehtinen
 • Matleena Takaluoma
Opetusryhmät
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH24KMLH
  Sairaanhoitajakoulutus 24KMLH Lahti
Pienryhmät
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 09.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mirva Rainio
 • Sari Lehtinen
 • Ruusa Einiö
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KKIE23LABH
  Kieli- ja viestintäopinnot 2023-2024, LAB
 • HLTISHMM22S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 22S Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-selittää eri hoitoprosessin vaiheet sekä tunnistaa eri vaiheisiin kirjattavat asiakokonaisuudet.
-tunnistaa kirjaamisen keskeiset periaatteet
-tunnistaa kansallisen kirjaamismallin sisällön
-käyttää rakenteista kirjaamista Case –tapauksen pohjalta
-käyttää kirjaamisen eri vaiheissa tarkoituksenmukaisia kielen rakenteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena. Lisäksi opiskelijan tulee tehdä opettajan antamat harjoitukset.
Opetusmenetelmät: toiminnallinen luento, workshop, itsenäinen työskentely ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

14.8. - 24.9.2023
Opintojaksolla läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

FinCC Luokituskokonaisuuden käyttäjäopas 4.0 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Potilastiedon kirjaamisen yleisopas 2022. https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf
Moodle-kurssin materiaali

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja workshop-työskentely. Moodle- ja Docca-ympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- kirjaamisen kielelliset rakenteet ja sanasto
- lainsäädäntö ja etiikka
- hoitotyön prosessi
- rakenteinen kirjaaminen
- kansallinen hoitotyön kirjaamismalli
- laadukas kirjaaminen
- kirjaamisen harjoittelu Doccassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tiedolliset kriteerit:
Opiskelija osaa
Selittää eri hoitoprosessin vaiheet sekä tunnistaa eri vaiheisiin kirjattavat asiakokonaisuudet.
Tunnistaa kirjaamisen keskeiset periaatteet.
Tunnistaa kansallisen kirjaamismallin sisällön.
Tunnistaa kirjaamisen eri vaiheissa käytettävät kielen rakenteet ja niiden tarkoituksen.

Taidolliset kriteerit:
Opiskelija osaa
Lukea ja ymmärtää eri hoitoprosessin vaiheissa kirjattavia asiakokonaisuuksia.
Käyttää rakenteista kirjaamista Case –tapauksen pohjalta.
Käyttää kirjaamisen eri vaiheissa tarkoituksenmukaisia kielen rakenteita.

Asenteeseen liittyvät kriteerit:
Opiskelija osoittaa halua ja kykyä oppia kirjaamisen käytännöt ja soveltaa niitä omaan työskentelyynsä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Kangassalo
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Verkko-opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ahot-tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti ja uusintentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • AHOT-info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti
Pienryhmät
 • Verkko-opetus
 • Ahot-tentti
 • Tentti ja uusintentti
 • AHOT-info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat verkossa tapahtuva keskusteleva luento-opetus, potilastapausten käsittely, seminaarit ja harjoitukset (kirjaaminen).

Opetusmenetelmät: Ryhmätyöskentely (tehtävät), itsenäinen opiskelu ja tehtävät, verkkokurssit (Oppiportti), tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 4.9.2023 - 19.11.2023

Yhteisisssä seminaareissa ja tehtävän puruissa 100 % läsnäolovelvollisuus (Asiakasryhmät, muistisairaan asiakkaan hoitotyö).
Verkkokurssit (Oppiportti, eOppiva) pitää suorittaa ja näistä todistus pitää liittää Moodleen.
Kirjaamistehtävä Docca-ohjelmassa pitää olla hyväksytysti suoritettu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist, M., Rummukainen, T., Sainio, T., Simola, T. & Tyrisevä-Ryösä, M. 2022. Hoitoyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.

Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.

Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Oppiportin verkkokurssit (Ohjauksen ja oppimisen perusteet, Motivoiva keskustelu, Estä painehaava, Tavanomaiset varotoimen infektioiden torjunnassa) Tietosuojan ABC-verkkokoulutus (eOppiva),

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä, teoriakokeella lukukauden alussa. Jos opiskelija saa ahot-teoriakokeesta hylätyn, hän osallistuu ryhmän mukana opintojakson opetukseen ja suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan.

Uusintamahdollisuudet

Moodlessa ja TimeEditissä ilmoitetaan opintojakson uusintetentin ajankohdat ( Moodlen opintojakson tentti )

Oppimisympäristö

Verkossa (Zoom) tapahtuvat opetus: ryhmätyöt, seminaarit ja keskusteleva luento-opetus.

Verkkotentti.

Verkossa tapahtuva oppiminen (Oppiportti, DigiCampus, Moodle, eOppiva, Docca, HaiPro-demo)

Itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Verkossa tapahtuvan lähiopetuksen määrä on noin 2 opintopisteen verran (54 h).

Verkossa tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua on noin 3 opintopisteen verran (81 h).

Sisältö

Opintojakson sisältö:
Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä.

Opintojakson muut osa-alueet (Oppiportin ja eOppivan verkkokurssit) tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Ryhmätyöt ja seminaarit suoritettu hyväksytysti.

Opintojakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen Hoitotyön perusosaamisen harjoittelua.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty, jos jokin näistä osa-alueista on suorittamatta tai hylätty:

Opintojakson tentti on hylätty

Oppiportin ja eOppivan verkkokurssit on hylätty (tekemättä)

Docca-kirjaamistehtävä on hylätty

Ryhmätyöt ja seminaarit ovat hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:

- hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
- erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää:

- hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
- erilaisten asiakasryhmien merkityksen hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja ottaa käytäntöön

- hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettisiä periaatteita ja ohjeita.
- erilaisten asiakasryhmien merkityksen huomioimisen hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Kangassalo
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot / workshop (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti
Pienryhmät
 • Info 1
 • Luennot / workshop
 • Seminaari
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat keskusteleva luento-opetus, potilastapausten käsittely, seminaarit ja harjoitukset.

Opetusmenetelmät: Ryhmätyöskentely (tehtävät), itsenäinen opiskelu ja tehtävät, verkkokurssit (Oppiportti), tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 23.10.2023 - 17.12.2023

Läsnäolovelvollisuus 100%:
Seminaareissa 100% (Asiakasryhmät, muistisairaan asiakkaan hoitotyö).
Hoitosuunnitelma taitopaja 100%+ Kirjaamistehtävä Docca-ohjelmassa pitää olla hyväksytysti suoritettu.

Suositeltava läsnäolo:
Läsnäolo muilla oppitunneilla suositeltavaa, poissaoloista soveltava korvaava tehtävä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.

Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Blomqvist M., Sainio T., Simola T., Rummukainen T. & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. 2022. Sanoma Pro Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Oppiportin verkkokurssit (Ohjauksen ja oppimisen perusteet, Motivoiva keskustelu, Estä painehaava, Tavanomaiset varotoimen infektioiden torjunnassa) Tietosuojan ABC-verkkokoulutus (eOppiva),

DOCCA- verkkotyöskentelyalusta (vaatii omat tunnukset, ohjeet opintojaksolla)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ahot-mahdollisuutta.

Uusintamahdollisuudet

TimeEditissä ilmoitetaan ryhmän kohdalla tenttiajankohdat ( Moodlen opintojakson tentti)
Tentti kampuksella valvottuna.

Oppimisympäristö

Suomeksi
Kampuksella tapahtuvat opetus: ryhmätyöt, seminaarit ja keskusteleva luento-opetus.

Tentti kampuksella.

Verkossa tapahtuva oppiminen (Oppiportti, Moodle, eOppiva, Docca)

Itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt
Ryhmätöissä edellytetään kaikkien ryhmän jäsenten osallistumista. Ryhmätyöt arvioidaan ryhmän jäsenten osallistumisen mukaan. Jos ryhmän jäsen ei osallistu ryhmätyöskentelyyn, suoritus on hänen kohdaltaan hylätty.
Ryhmä arvioi itse jäsentensä osallistumista ryhmätyöhön +itsearviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. 5op= 135h

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu tentistä.

Opintojakson muut osa-alueet (Oppiportin ja eOppivan verkkokurssit) tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Ryhmätyöt ja seminaarit suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty, jos jokin näistä osa-alueista on suorittamatta tai hylätty:

Opintojakson tentti on hylätty

DigiCampuksen tentti on hylätty

Oppiportin ja eOppivan verkkokurssit on hylätty

Docca-kirjaamistehtävä on hylätty

Ryhmätyöt ja seminaarit ovat hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:

- hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
- erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää:

- hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
- erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja ottaa käytäntöön

- hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettisiä periaatteita ja ohjeita.
- erilaisten asiakasryhmien merkityksen huomioimisen hoitotyössä
- asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Lintunen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Seminaari 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit sekä kirjaamisen harjoitustunnit verkkovälitteisesti.
Ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 4.9.23-5.11.23
Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä lukukauden alussa. Tästä erillinen tieo e-LAB sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti tehdään Exam-tilassa ja järjestelmässä.

Oppimisympäristö

Verkossa tapahtuva oppiminen; Zoom tai Teams
Moodle.
Docca-kirjaamisohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä, joka tehdään Moodlessa, sekä opintojakson tehtävistä (korottava vaikutus).
Opintojakson kaikki tehtävät, sekä muut osa-alueet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Hietaranta
 • Sari Immonen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Verkkoluento
 • Seminaari
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit sekä kirjaamisen harjoitustunnit verkkovälitteisesti.
Ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla 100% läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä lukukauden alussa. Tästä erillinen tieo e-LAB sivuilla.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatentti tehdään Exam-tilassa ja järjestelmässä.

Oppimisympäristö

Verkossa tapahtuva oppiminen; Zoom tai Teams
Moodle.
Docca-kirjaamisohjelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä, joka tehdään Moodlessa, sekä opintojakson tehtävistä (korottava vaikutus).
Opintojakson kaikki tehtävät, sekä muut osa-alueet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tarja Rummukainen
 • Nina Hietaranta
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Seminaari
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat luento-opetus, seminaarit, kirjaamisen harjoitustunnit sekä verkko-opetus.
Opetus toteutuu ryhmätyöskentelynä sekä itsenäisenä opiskeluna.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 4.9.-29.10.2023
Seminaareissa ja kirjaamisen harjoitustunneilla läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.

Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.

Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.

Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali
Terveysportti:Oppiportti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä kirjallisella tentillä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi ahotoida koko opintojakson eli 5 opintopistettä.

Uusintamahdollisuudet

TimeEditissä ilmoitetaan ryhmän kohdalla tenttiajankohta.

Oppimisympäristö

Kampus
Moodle
Terveysportti: Oppiportti (opintojaksoon kuuluvat verkkokurssit)

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu verkkotentistä. Opintojakson muut osa-alueet : ryhmätyöt ja itsenäiset verkkokurssit tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Verkkotentti on hylätty ja/tai muut opintojakson osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pia Halonen
 • Titta Sainio
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info 1
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Seminaari 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet
- tunnistaa erilaiset asiakasryhmät hoitotyössä
- kuvata asiakkaan ohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
- luetella sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
- selittää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja osaa suunnitella hoitotyön prosessin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson totetus tenttinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson tentti 29.8.23

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy.
Kelo,S, Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, Simola T ja Tyrisevä-Ryösö M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro Oy.
Vänskä, K.,Laitinen-Väänänen,S., Kettunen,T. 2014.Onnistuuko ohjaus? Edita Oy.

Moodlessa oleva materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa tentillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä, eli 5 opintopistettä vastaa 135h työtä opiskelijalle.

Sisältö

Hoitotyön tiedeperusta, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Hoitotyön erilaiset asiakasryhmät.
Asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset (asiakas,-, potilas- sekä työturvallisuus) sekä ohjaavat säädökset, sekä kestävä kehitys.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähihoitajan tutkinto

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana muodostuu tentistä, joka tehdään Moodlessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
nimetä hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä hoitotyössä
Kuvata asiakasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
Nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Kuvata sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustan, arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.
ymmärtää erilaisten asiakasryhmien merkitys hoitotyössä
soveltaa asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
Ymmärtää ja ottaa käytäntöön sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset sekä ohjaavat säädökset
Ymmärtää sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
arvioida ja ottaa käytäntöön hoitotyön tiedeperustaa, arvoja, eettiset periaatteita ja ohjeita.
arvioida erilaisten asiakasryhmien merkitystä hoitotyössä
suunnitella ja perustella asiakasohjauksen lähtökohtia ja periaatteita
tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä ohjaavia säädöksiä
hallita sosiaali- ja terveysalan dokumentoinnin keskeiset periaatteet ja hoitotyön prosessin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Titta Sainio
 • Tarja Rummukainen
 • Marjut Lintunen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Ryhmät
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Lintunen
 • Sari Immonen
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tarja Rummukainen
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön eettisten ja kestävien periaatteiden mukaan
- toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- toteuttaa hoitotyön perustaitoja asiakkaan terveyden edistämisessä
- arvioida asiakkaan terveydentilaa ja suunnitella asiakaslähtöistä hoitotyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Kangassalo
 • Heidi Häll
 • Sari Lehtinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH24KM
  Sairaanhoitajakoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää miten hoitotyön tiedeperusta, arvot ja lainsäädäntö ohjaavat hoitotyön käytäntöä
• arvioida ammatillista vuorovaikutuksen tekijöitä moninaisten asiakasryhmien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä
• erotella turvallisuuteen liittyviä tekijöitä asiakkaan hoidossa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
• soveltaa ravitsemuksen hoitosuosituksia asiakkaan päivittäisissä ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
• toteuttaa kirjaamisessa asiakaslähtöisiä hoitotyön prosessin periaatteita ja tietosuojavaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tarja Rummukainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Luennot
 • Tentti
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää miten hoitotyön tiedeperusta, arvot ja lainsäädäntö ohjaavat hoitotyön käytäntöä
• arvioida ammatillista vuorovaikutuksen tekijöitä moninaisten asiakasryhmien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä
• erotella turvallisuuteen liittyviä tekijöitä asiakkaan hoidossa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
• soveltaa ravitsemuksen hoitosuosituksia asiakkaan päivittäisissä ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
• toteuttaa kirjaamisessa asiakaslähtöisiä hoitotyön prosessin periaatteita ja tietosuojavaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 21.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pia Halonen
 • Titta Sainio
Opetusryhmät
 • Lähihoitajien AHOT-teoriakoe (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH24K
  Terveydenhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
 • HLPREH24K
  Ensihoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lähihoitajien AHOT-teoriakoe

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää miten hoitotyön tiedeperusta, arvot ja lainsäädäntö ohjaavat hoitotyön käytäntöä
• arvioida ammatillista vuorovaikutuksen tekijöitä moninaisten asiakasryhmien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä
• erotella turvallisuuteen liittyviä tekijöitä asiakkaan hoidossa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
• soveltaa ravitsemuksen hoitosuosituksia asiakkaan päivittäisissä ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
• toteuttaa kirjaamisessa asiakaslähtöisiä hoitotyön prosessin periaatteita ja tietosuojavaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

AHOT-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISH24KM
  Sairaanhoitajakoulutus 24KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä hoitotyötä kestävien ja eettisten periaatteiden mukaisesti
• toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta moninaisten asiakasryhmien kanssa monialaisessa työyhteisössä
• soveltaa hoitotyön perustaitoja sekä ravitsemussuosituksia asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä
• käyttää hyvinvointiteknologisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti
• kirjata hoitotyön prosessia sähköisiin tietokantoihin ja noudattaa tietosuojasäädöksiä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tarja Rummukainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Ryhmät
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä hoitotyötä kestävien ja eettisten periaatteiden mukaisesti
• toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta moninaisten asiakasryhmien kanssa monialaisessa työyhteisössä
• soveltaa hoitotyön perustaitoja sekä ravitsemussuosituksia asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä
• käyttää hyvinvointiteknologisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti
• kirjata hoitotyön prosessia sähköisiin tietokantoihin ja noudattaa tietosuojasäädöksiä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Kangassalo
 • Hanna Laine
 • Heidi Häll
 • Sari Lehtinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkelaskut 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1-2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 3-4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 5-6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 7-8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 9-10 varalta 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH24KM
  Sairaanhoitajakoulutus 24KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Lääkelaskut 1
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 1 Harjoitukset 2
 • Tentti 1
 • Simulaatio 1-2
 • Simulaatio 3-4
 • Simulaatio 5-6
 • Simulaatio 7-8
 • Simulaatio 9-10 varalta 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• käyttää ABCDE-menetelmää potilaan tutkimisessa ja antaa ensiapua
• toteuttaa ergonomisia työskentelytapoja asiakas-, potilas- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti
• käyttää asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa hoitoympäristöissä
• toteuttaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon periaatteita kuolevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
• laskea turvalliseen lääke- ja nestehoitoon vaadittavat lääkelaskut.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • ST_Opettaja_FYTI_02 Virtuaaliopettaja
 • Tiina Simola
 • Tarja Rummukainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö
Opetusryhmät
 • Lääkelaskut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkelaskut info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 ja R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH24K
  Sairaanhoitajakoulutus 24K Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lääkelaskut
 • Lääkelaskut info
 • Harjoitus R 1 ja R2
 • Harjoitus
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• käyttää ABCDE-menetelmää potilaan tutkimisessa ja antaa ensiapua
• toteuttaa ergonomisia työskentelytapoja asiakas-, potilas- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti
• käyttää asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa hoitoympäristöissä
• toteuttaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon periaatteita kuolevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
• laskea turvalliseen lääke- ja nestehoitoon vaadittavat lääkelaskut.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Puhakainen
 • Mirva Rainio
 • Ruusa Einiö
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM22S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisia hoitotyön ohjaamisen ja viestinnän tilanteita
- suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti erilaisia hoitotyön ohjaus- ja viestintätilanteita
- toimia erilaisissa hoitotyön ohjaamisen ja viestinnän tilanteissa
- osoittaa kykyä ja halua harjoitella tavoitteellisia viestinnän strategioita ja hoitotyön tyypillisiä kielen rakenteita erilaisissa ohjaamisen ja viestinnän tilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus kampuksella.
Ennakkotehtävät ennen lähituntia
Ohjaus- ja viestintätilanneharjoitteet
Keskusteleva opetus

Ajoitus ja läsnäolo

Hyväksytty suoritus edellyttää lähiopetukseen osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle- materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ahotointimahdollisuutta.

Työelämäyhteistyö

Vierailu yhteistyökumppanin yksikössä/yksiköissä.

Oppimisympäristö

Moodle
Kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

6 x kontaktiopetusta a 4 x 45 min

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Hoitotyön perusosaaminen
- Kliinisen hoitotyön menetelmät
- yksi harjoittelu

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät:
- Itse- ja vertaisarviointi sekä suullisesti että kirjallisesti
- Tehtävät / harjoitteet: Hyväksytty / Hylätty / Täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osallistuu lähiopetukseen
- Tehtävien ja harjoitteiden hyväksytty suoritus

Hylätty:
- Ei osallistu opetukseen
- Ei osallistu opintojakson tehtäviin ja/ tai harjoitteisiin

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Häll
 • Mirva Rainio
 • Ruusa Einiö
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisia hoitotyön ohjaamisen ja viestinnän tilanteita
- suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti erilaisia hoitotyön ohjaus- ja viestintätilanteita
- toimia erilaisissa hoitotyön ohjaamisen ja viestinnän tilanteissa
- osoittaa kykyä ja halua harjoitella tavoitteellisia viestinnän strategioita ja hoitotyön tyypillisiä kielen rakenteita erilaisissa ohjaamisen ja viestinnän tilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus kampuksella.
Ennakkotehtävät ennen lähituntia
Ohjaus- ja viestintätilanneharjoitteet
Keskusteleva opetus

Ajoitus ja läsnäolo

Hyväksytty suoritus edellyttää lähiopetukseen osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle- materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ahotointimahdollisuutta.

Työelämäyhteistyö

Vierailu yhteistyökumppanin yksikössä/yksiköissä.

Oppimisympäristö

Moodle
Kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

6 x kontaktiopetusta a 4 x 45 min

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Hoitotyön perusosaaminen
- Kliinisen hoitotyön menetelmät
- yksi harjoittelu

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät:
- Itse- ja vertaisarviointi sekä suullisesti että kirjallisesti
- Tehtävät / harjoitteet: Hyväksytty / Hylätty / Täydennettävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osallistuu lähiopetukseen
- Tehtävien ja harjoitteiden hyväksytty suoritus

Hylätty:
- Ei osallistu opetukseen
- Ei osallistu opintojakson tehtäviin ja/ tai harjoitteisiin

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Tiia Kangassalo
 • Outi Niskanen
 • Katja Puhakainen
 • Hanna Laine
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Lääkelaskut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Mentelmät ja harkkainfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1-2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 3-4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 5-6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 7-8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 9-10 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1-2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3-4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1-2 Harjoitus R 3-4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lahti
Pienryhmät
 • Lääkelaskut
 • Mentelmät ja harkkainfo
 • Verkkoluento 1
 • Näyttö 1-2
 • Näyttö 3-4
 • Näyttö 5-6
 • Näyttö 7-8
 • Näyttö 9-10
 • Harjoitus R 1-2
 • Harjoitus R 3-4
 • Harjoitus R 1-2 Harjoitus R 3-4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus
Opetusmenetelmät: harjoitustunnit kampuksella, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu: 04.09.2023 - 19.11.2023

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, ABCDE) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)
Mikrobiologia on itsenäisesti suoritettava osio.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist, M., Rummukainen, T., Sainio, T., Simola, T. & Tyrisevä-Ryösä, M. 2022. Hoitoyön perusosaaminen. Sanoma Pro.
TAI
Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone tulee olla mukana harjoitustunneilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta. Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit kaikkien harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti tehdään Exam-ympäristössä ja tentissä on uusimismahdollisuus. Kolmannen hylätyn suorituksen jälkeen tulee käydä oppimiskeskustelu lääkelaskuista vastaavan opettajan kanssa.

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Verkossa tapahtuva oppiminen
Harjoitustunnit kampuksella.
Lääkelaskujen opetus verkossa, vapaaehtoisia harjoitustunteja kampuksella.
Moodle
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle.

Lähiopetuksen määrä on noin 2,5 opintopisteen verran:
- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkekaskuluennot toteutetaan verkossa, tämän lisäksi kampuksella harjoitustunteja

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille jne.

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu kuusi (6) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (6 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa arvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Huom!
Opintojaksosta tulee olla hyväksytysti suoritettuna Aseptiikan ja ABCDE -harjoitustunnit ennen Hoitotyön perusosaamisen harjoittelua
Lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen siskir 1-harjoittelua.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Tiia Kangassalo
 • Outi Niskanen
 • Hanna Laine
 • Heidi Häll
Opetusryhmät
 • Lääkelaskut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISHMM23S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 23S Lahti
Pienryhmät
 • Lääkelaskut
 • Luennot
 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu ajalla: 20.11.2023 - 25.02.2024
Syksy 2023: lääkelaskut ja mikrobiologia
Kevät 2024: menetelmäosaaminen eli harjoitustunnit (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö)

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia osuus on opiskeltava itsenäisesti verkossa + Exam -tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomeksi:

Blomqvist, M., Rummukainen, T., Sainio, T., Simola, T. & Tyrisevä-Ryösä, M. 2022. Hoitoyön perusosaaminen. Sanoma Pro.
TAI
Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone harjoitustunneilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ahot-mahdollisuutta

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit kaikkien harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Lääkelaskujen opetus kampuksella
Moodle
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskut kampuksella

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu kuusi (6) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (6 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää uusimisen jälkeen alle 1, opiskelija suorittaa uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiina Simola
 • Marjut Louhelainen
 • Nina Hietaranta
 • Sari Immonen
Opetusryhmät
 • Lääkelaskut (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkelaskut info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1B
  Moduuli A1
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lääkelaskut
 • Lääkelaskut info
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiina Simola
 • Jonna Hämäläinen
 • Marjut Louhelainen
 • Marjut Lintunen
Opetusryhmät
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRA1A
  Moduuli A1
Pienryhmät
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste
 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Ahl
 • Elina Herttuainen
 • Jonna Hämäläinen
 • Tiina Simola
 • Marjut Louhelainen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRA1N
  Moduuli A1 nopeutettu väylä
 • HLPRTH23SM
  Terveydenhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPRSH23SM
  Sairaanhoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
 • HLPREH23SM
  Ensihoitajakoulutus 23SM Lappeenranta
Pienryhmät
 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Herttuainen
 • Tiina Simola
 • Tarja Rummukainen
 • Marjut Louhelainen
 • Nina Hietaranta
Opetusryhmät
 • Lääkelaskuluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRSH23S
  Sairaanhoitajakoulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Lääkelaskuluennot
 • Luennot
 • Harjoitukset R1
 • Harjoitukset R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson opetustapoina ovat lähiopetus kampuksella sekä verkko-opetus.

Opetusmenetelmät: harjoitustunnit, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät ennen harjoitustunteja, osaamistestit, keskusteleva opetus,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu ajalla: 9.1.-30.4.2023

Harjoitustunneilla (ergonomia, aseptiikka, hoitotyö) pakollinen läsnäolo
Lääkelaskuluennoilla ja -harjoitustunneilla ei ole pakollista läsnäoloa (mutta lääkelaskutentti pitää suorittaa hyväksytysti)

Mikrobiologia verkossa itseopiskeluna

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blomqvist. M, Rummukainen, T. Sainio, T., Simola,T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T, Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.

Karhumäki E. ym. (2016). Mikrobit hoitotyön haasteena; kappaleet:1. Mikrobiologia, 2. Tartunta, 3. Elimistön puolustusjärjestelmä, 5. Infektiotaudit, 7.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2021. Annos oivallusta. Sanoma Pro.

Sitoumus2050

Aiheisiin liittyvät Käypä Hoito-suositukset, Hotus-suositukset

Muu Moodlessa jaettu materiaali.

Oma tietokone mukaan harjoitustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajataustaiset opiskelijat (myös polkuopiskelijat) voivat osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyllä heti lukukauden alussa järjestettävällä näytöllä. Ahot-menettelyn avulla opiskelija voi saada ahotoitua 3,5 op/ 5op opintojaksosta.

Mikrobiologian (0,5 op) ja lääkelaskujen (1 op) osuuksia ei voi ahotoida näyttö-menetelmällä.

Uusintamahdollisuudet

Numeraalisesti arvioitavat osaamistestit harjoitustuntien/taitopajojen jälkeen, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana. Yksittäistä osaamistestiä ei voi uusia.

Lääkelaskutentti (Exam)

Mikrobiologian tentti. Mikrobiologian osuus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ja exam-verkkotenttinä sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisen lukukauden aikana. Opiskelija kirjautuu Lääketiede-verkkokurssille, jonka avaimen saa Kliinisen hoitotyön menetelmät -opintojakson opettajalta.

Oppimisympäristö

Harjoitustunnit kampuksella.
Verkko-opetus
Lääkelaskujen opetus kampuksella sekä lääkelaskuklinikat (vapaaehtoinen)
Moodle
Terveysportti: Oppiportti
Exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työtä opiskelijalle. 5op=135h.

- Harjoitustunnit toteutetaan lähiopetuksena kampuksella
- Lääkelaskujen opetus kampuksella/verkossa

Opiskelijalta vaaditaan runsaasti itsenäistä opiskelua ( 2,5 op = 67 h). Esim. mikrobiologia, lääkelaskujen harjoittelu, ennakkotehtävät harjoitustunneille ja tietotesteihin valmistautuminen

Sisältö

Opintojakson sisältö:

Aseptiikka ja kestävä kehitys.
Ergonomia hoitotyössä.
Asiakkaan päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-protokollan mukaan.
Kuolevan asiakkaan hoitotyö.
Lääkelaskut.
Mikrobiologia (0,5 op). Mikrobikäsitteet, tartuntatavat ja –mekanismit, elimistön puolustusjärjestelmä, yleisimmät infektiotaudit ja infektiodiagnostiikka.


Opintojakson tavoitteet:

Opiskelija osaa
- toteuttaa hoitotyön kliinisiä perustaitoja ja tulkita peruselintoimintoja asiakaslähtöisesti
- työskennellä ergonomisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita hoitotyössä
- kuvata mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet
- selittää potilasturvallisuuden periaatteet
- laskea lääkehoidossa käytettävien lääkeaineiden annostukset ja ymmärtää vastuunsa laskujen oikeellisuudesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeraalinen arvosana (poislukien mikrobiologia ja lääkelaskut) muodostuu harjoitustuntien osaamistestien keskiarvosta. Opintojaksoon kuuluu viisi (5) osaamistestiä, joiden keskiarvosta muodostuu arvosana 1-5. Osaamistestien (5 kpl) keskiarvo tulee olla vähintään 1. Jos osaamistestien keskiarvo jää alle 1, opiskelija suorittaa yhden uusintatentin (Examissa), joka sisältää kysymyksiä kaikista opintojakson osa-alueista.

Lisäksi tulee suorittaa seuraavat hyväksytysti:
Lääkelaskut hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki laskut on laskettu oikein.

Mikrobiologia hyväksytty/ hylätty. Saadakseen hyväksytyn suorituksen opiskelijan on saatava vähintään 50 % verkkotentin maksimipisteistä.

Opintojaksosta saa kokonaisarvioinnin vasta kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti (hoitotyö, lääkelaskut, mikrobiologia)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut kaikkiin harjoitustunteihin ja/tai tehnyt osaamistestejä hyväksytysti.
Opiskelija ei ole suorittanut lääkelaskuja ja mikrobiologiaa hyväksytysti.
Opiskelia ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei pysty näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä:
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa nimetä ja käyttää yksittäisiä turvallisen siirtymisen avustamisen menetelmiä ja siirtymisessä käytettäviä apuvälineitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet


Opiskelija ymmärtää ja käyttää siirtymisen avustamisen tilanteissa muutamia oppimiaan tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden ajoittain kuntouttavan työotteen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää;
- ABCDE protokollan mukaiset toiminnot,
- aseptiikan perusteet
- potilas- ja työturvallisuuden perusteet
- Kuolevan asiakkaan hoitotyön perusperiaatteet
- mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunnan periaatteet

Opiskelija osaa verrata ja soveltaa siirtymisen avustamisen tilanteissa käytettäviä turvallisia tekniikoita ja apuvälineitä huomioiden kuntouttavan työotteen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
Ryhmät
 • HLTISH22KM
  Sairaanhoitajakoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
Ryhmät
 • HLPRSH22K
  Sairaanhoitajakoulutus 22K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu on osa harjoittelun 75 op kokonaisuutta. Ennen harjoittelua tulee olla suoritettuna Lapsen, nuoren ja peheen hoitotyön teoriaopinnot.

Harjoittelupaikkavaraukset Jobiili-järjestelmän kautta tai suoraan yksiköstä, jos yksikkö ei käytä Jobiilia.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoittelu suoritetaan Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopintojen jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen: ks. opinnollistamisen ohjeet harjoittelu Moodlessa.
Hakeudu opinnollistamisen työpajaan hyvissä ajoin, jos haluat opinnollistaa harjoittelun. Ilmoita opinnollistamisen suunnitelman hyväksymisestä ohjaavalle opettajalle.

Ahotointi:
Taustavaatimuksena näyttöön osallistumiselle on lähihoitajan tutkinto ja 2kk työkokemus lapsen hoitotyöstä.
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen näyttöön osallistumista.
Opiskelijan tulee itse pohtia omaa osaamistaan suhteessa harjoittelun tavoitteisiin sekä pohtia myös onko oma kertynyt osaamisen sairaanhoitajan osaamistasoa vastaavaa. Jos on kertynyt sairaanhoitajalta vaadittavaa osaamista, ahoitointia voi hakea ja osaaminen osoitetaan näytöllä. Jos näytössä vaadittava osaaminen osoitetaan, saa harjoittelun hyväksiluettua.
Näyttö koostuu kolmesta osiosta (lääkelaskut, kliinisen hoitotyön osaamisen osoittaminen ja ohjausosaaminen sairaan lapsen hoitotyössä).

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristöissä, joissa potilaina/asiakkaina alle 18v. lapsia/ nuoria.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun opintopistemäärä lasketaan harjoittelutuntien perusteella. 1op tarkoittaa 27 tuntia. Viiden opintopisteen harjoittelu tarkoitta 135 tunnin työtä. Harjoittelun pituus määräytyy varattujen harjoitteluviikkojen määrästä.

Sisältö

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön ohjautussa harjoittelussa perehdytään lasten hoitotyöhön. Tavoitteena on harjaantua lapsen/ nuoren ja perheen kohtaamisessa, ohjaamissa ja tukemisessa lapsen sairastaessa. Keskeisenä tavoitteena on oppia kokonaisvaltaisen lasten hoitotyön toteuttamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- toimia lasten hoitotyön periaatteiden mukaisesti
- soveltaa lapsen kasvun, kehityksen ja sairauksien teoriaa sairaan lapsen hoitotyössä
- ohjata lapsia ja perheitä tavallisimpiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin
- käyttää lapsipotilaan tarkkailun ja hoidon työmenetelmiä
- toteuttaa lapsipotilaan turvallista lääkehoitoa
- toimia osaston toimintaperiaatteiden mukaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimiessaan

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön teoriaopintojen hyväksytty suorittaminen ennen harjoitteluun osallistumista

Huomioithan rikostaustaotteen tilaamisen ja esittämisen eLab-ohjeen mukaan ennen harjoittelua

Arviointimenetelmät

Harjoittelun yleisten tavoitteiden toteutuminen sekä harjoittelun alussa asetetut henkilökohtaiset tavoitteet, joissa edistymistä seurataan harjoittelun aikana (mm. ohjauskeskustelut, työpaikkaohjaajan arviointi, itsearviointi)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISHMM21S
  Sairaanhoitajakoulutus maahanmuuttajille 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLTISH22SM
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM Lahti
 • HLTISH22S
  Sairaanhoitajakoulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Ryhmät
 • HLPRSH22SMH1
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 1 Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taru Simpura
 • Nina Hietaranta
 • Veera Laiho
Ryhmät
 • HLPRSH22SMH2
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 2 Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä
- kohdata ammatillisesti erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
- arvioida lapsen, nuoren ja hänen vanhempiensa voimavaroja
- arvioida ja kehittää perheiden hyvinvointia edistäviä työ- ja toimintatapoja
- avustaa normaalissa synnytyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Ivanoff-Lahtela
 • Outi Niskanen
 • Noora Pasuri-Seppänen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari A Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari A Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari A Ryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari B Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari B Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari B Ryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio Ryhmä1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio Ryhmä2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio Ryhmä3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio Ryhmä4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTISH22KM
  Sairaanhoitajakoulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari A Ryhmä 1
 • Seminaari A Ryhmä 2
 • Seminaari A Ryhmä 3
 • Seminaari B Ryhmä 1
 • Seminaari B Ryhmä 2
 • Seminaari B Ryhmä 3
 • Harjoitus Ryhmä1
 • Harjoitus Ryhmä2
 • Harjoitus Ryhmä3
 • Harjoitus Ryhmä4
 • Simulaatio Ryhmä1
 • Simulaatio Ryhmä2
 • Simulaatio Ryhmä3
 • Simulaatio Ryhmä4
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Näyttö 3