Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIIT24S)

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 24S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRIT24S)
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIIT23S)

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 23S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRIT23S)
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(LLTIIT22S)

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 22S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(LLPRIT22S)
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(IT21SLTI)

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 21S, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(IT21SLPR)
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(IT20SLTI)

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta
Tunnus
(IT20SLPR)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.

Oppimisympäristö

Opintojakson toteutuksen Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Opiskelija osaa suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa, tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan, toimia ryhmän jäsenenä, toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä, hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita. Opiskelija osaa antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen.

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain suoritettu ennen orientaatiopäiviä.

Arviointimenetelmät

1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. Henkilökohtainen HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan sekä ohjaustapaamiset Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat

Oppimisympäristö

M19n luokka- ja ryhmätyötilat, Peppi, Moodle, Zoom, MS Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

- ryhmäytyminen
- HOPS, eAHOT
- oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet (SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset. Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu toisen lukukauden aikana.

Oppimisympäristö

luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
- HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajan tasalla
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
- tutor-tunnit
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
- opiskelija osallistuu aktiivisesti tapaamisiin
- opiskelija käy HOPS keskustelun
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan sekä ohjaustapaamiset Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat ja alumnien puheenvuorot

Oppimisympäristö

M19n luokka- ja ryhmätyötilat, Peppi, Moodle, Zoom, MS Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

- opiskelija ajoittaa ja seuraa omien opintojen etenemistä Peppi-järjestelmässä
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskusteluihin osallistuminen

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tommi Kallonen
 • Petra Yli-Kovero
Ryhmät
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Oppimisympäristö

Luokkaopetus ja Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. Jobteaser, LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut

Opiskelija osaa:
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
Ryhmät
 • LLTIIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

lukujärjestyksen mukaan sekä ohjaustapaamiset Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla ilmoitettu materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailuluennoitsijat ja alumnien puheenvuorot

Oppimisympäristö

M19n luokka- ja ryhmätyötilat, Peppi, Moodle, Zoom, MS Teams, O365

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h

Sisältö

Oman alan vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
Oman osaamisen sanoittaminen, näkyväksi tekeminen
Opintojen etenemisen seuranta HOPS
Valmistumisvaiheen HOPS-keskustelu tutoropettajan kanssa
Jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
Palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

- oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

- opiskelija osallistuu aktiivisesti
- opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
Opetusryhmät
 • Luennot/Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot/Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee Android-sovelluskehityksen perusteet.
- osaa käyttää peruskomponentteja ja toteuttaa yksinkertaisen sovelluksen Android-kehitysympäristössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuskerrat, palautettavat arvioitavat tehtävät ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuskertojen luennot, joilla tehdään myös harjoitustehtäviä, ovat vapaaehtoisia, mutta läsnäolo on suotavaa.
Oppimistehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti.
Tentti ja arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama luentomateriaali on tarjolla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.
Android Developers-verkkosivuston dokumentaatio.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi järjestetään tentti. Tentin voi uusia 2 kertaa opettajan määrittäminä aikoina.

Oppimisympäristö

Luennot, ohjattu työskentely sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

1. Android Studio ohjelmointiympäristö ja emulaattorit
2. Java ohjelmointi: oliot, luokat, attribuutit, metodit, perintä, rajapinnat ja virheiden käsittely
3. XML-kuvauskielen perusteet
4. Aktiviteettien ulkoasu ja asettelumallit, valikot, tapahtumat, dialogit
5. Android-sovelluksen peruskomponentit: aktiviteetit, palvelut, sisällöntarjoajat, vastaanottajat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet ja Olio-ohjelmoinnin perusteet suoritettu.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- hallitsee Android-sovellusten yleisrakenteen ja Java-kielen perusteet,
- osaa toteuttaa pieniä mobiilisovelluksia,
- ymmärtää ohjelmakoodia, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista,
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää Android Studio-ohjelmointiympäristössä XML- ja Java-kieliä,
- osaa kehittää mobiilisovelluksen itsenäisesti,
- osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti,
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää sujuvasti Android Studio-ohjelmointiympäristössä XML- ja Java-kieliä,
- osaa suunnitella ja toteuttaa vuorovaikutteisen ja innovatiivisen mobiilisovelluksen,
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä,
- osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa,
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jussi Mozo
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkkokurssina jota tukee Zoomissa pidettävät neljä työpajaa ja kurssi-info.
Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista reflektointitehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin ja osin itse hankittaviin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja voi halutessaan parantaa töitään ennen lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa koontia varten.

Ajoitus ja läsnäolo

Zoomit lukujärjestyksen mukaisilla paikoilla jotka ilmoitettu myös kurssin Moodlesivustolla.

Kurssin deadlinet rytmittyvät lähikertojen ympärille kahden viikon välein seuraavasti:
- kirjallisen työn I-palautus lähikertaa edeltävä iltana klo 20:45
- parannetun työn II-palautus vertaisarvioitavaksi viisi vrk lähikerran jälkeen klo 20:45
- kirjallisten töiden vertais- ja itsearviointien laadinta 3vrk II-palautuksen jälkeen klo 20:45
- loppuyhteenvedon palautus opettajalle 2vk arviointia ja palautteenantoa varten klo 20:45

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kuratoimat ja kurssin edetessä vaiheittain (4 pakettia) ilmoitetut verkkoaineistot.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen verkkototeutus, jossa laaditaan kahden viikon välein kirjallinen oppimistehtävä ja lopuksi näistä laadittava koontitehtävä kurssin aikataulussa.(eli kurssi ilman osallistumista lähiopetuskerroille). OK, jos osallistuminen lähitunneille ei vain onnistu, vaikka se olisi suositeltavaa.

Sama kuin edelltä, mutta et myöskään osallistu kurssin vertaisarviointeihin. Voit tehdä hommat omassa aikataulussa. Vaihtoehto arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä. Ei suosittella.

Näyttö.
AHOT.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole harjoittelu- ja työelämäyhteistyötä, vaan se on 100% teoriakurssi joka antaa sinulle vahvan tietoperustan ja näkökulman markkinoinnin aineopintoihin ja tuleviin projekteihin.

Oppimisympäristö

Moodle + Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h (27h / vertaisarvioitava harjoitustyö + 27h / koontitehtävä).

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Kirjalliset vertaisarvioinnit 50%, kirjallinen itsearviointi 30% ja opettajan kirjallinen arviointi 20%.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee .NET -arkkitehtuurin perusteet
- tuntee ASP.NET -tekniikan ja osaa hyödyntää sitä
- tuntee Microsoft Visual Studion ja osaa käyttää sitä sovellusten toteutuksessa
- osaa käyttää Microsoft SQL Server tietokantaa .NET sovellusten toteutuksessa
- osaa hyödyntää suunnittelumalleja toteutuksessa
- osaa toteuttaa Web Service -palveluja
- osaa toteuttaa yksinkertaisen komponenttitekniikkaan perustuvan sovelluksen
- osaa dokumentoida toteutettavan sovelluksen välineympäristön palveluja käyttäen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla järjestetään kahdet viikottaiset verkkoluennot ja lähiopetuksena kaksi 2h harjoituskertaa viikossa.
Kurssilla toteutetaan harjoitustyö, jonka tekemiseen saa opastusta harjoituksissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta viikot 44 - 50
Harjoitustyön palautus 31.12.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa saatavilla oleva materiaali.
Microsoftin .NET dokumentaatio.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu vierailijaluento myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Oppimisympäristö

Luennot verkkoluentoina.
Harjoitukset luokassa.
Lisäksi itsenäistä opiskelua ja harjoitustyön tekemistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti noin kaksikymmentä tuntia viikossa, josta luennoilla neljä tuntia, harjoituksissa neljätuntia ja loput itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Microsoft ASP.NET ympäristö
Microsoft SQL server
HTTP-metodit
REST rajapinnat
Back-end sovellusten rakenne
Back-end palveluiden tietoturva
Front-end ja Back-end sovellusten yhteistyö

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijan tulee ennen kurssille tuloa ymmärtää tietokantojen ja SQL kielen perusteet sekä HTTP-protokollan toiminta.

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu palautettavan harjoitustyön pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää back-end palveluiden perusteet ja osaa toteuttaa yksinkertaisen back-end palvelun

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää back-end palveluiden toiminnan ja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen back-end palvelun.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää back-end palveluiden toiminnan ja osaa suunnitella ja toteuttaa back-end palvelun joka on:
- Helposti käytettävä
- Helposti ylläpidettävä
- Helposti laajennettava
- Selkeä rakenteeltaan
- Tehokas
- Tietoturvallinen

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä organisaation sisäisiä ja ulkoisia liiketoiminnalle arvoa tuottavia datavirtoja ja tiedon lähteitä
- tuntee datan elikaaren ja siihen liittyvän vaiheet; tuotanto, siirto, hyödyntäminen, kuranttiusaste ja validiusaika
- hyödyntää datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyviämenetelmiä ja välineitä
- valita soveltuvia datan kuvantamisen menetelmiä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson luennot lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennoista tiivistelmät ja linkkejä materiaaleihin. Lähteinä mm.
Marr, B. 2017. Data Strategy. How to profit from a world of Big Data, analytics and the Internet of Things. Kogan page: London, U.K. ja
Sharda, R., Delen, D., Turban, E. 2018. Business Intelligence, Analytics and Data Science. Pearson Education Ltd.: Harlow, U.K.

Uusintamahdollisuudet

Kaksi uusintakertaa.

Oppimisympäristö

Moodle-kurssi ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 8 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 130 tunnin työskentelyä. Lukujärjestyksen mukaisten luentojen lisäksi varaa aikaa itsenäiseen opiskeluun, ryhmätöiden tekemiseen ja tenttiin valmistautumiseen.

Sisältö

Dataliiketoiminta. Mitä on big data. Organisaation kypsyys datan hyödyntämisessä.
Data liiketoiminnan kehittämisessä päätöksenteon tukena ja toimintojen kehittämisessä.
Datan arvo. Eri datalähteet. Datatalous. Liiketoimintatiedon analysointi ja tiedolla johtaminen. Datastrategian perusteet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

AL00CM21 Tietokannat tai vastaava osaaminen

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojakson arvosana lasketaan seuraavasti: Moodleen palautetut tehtävät 40 % ja Moodle-tentti 60 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteita. Opiskelija ei ymmärrä datan hyödyntämisen ideaa ja siitä saatavia hyötyjä. Opiskelija ei suoriudu tehtävien tekemisestä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa tyydyttävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää datan hyödyntämisen mahdollisuudet. Opiskelija osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija tarvitsee tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hyvää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää datan hyödyntämisen mahdollisuuksia, sekä osaa suunnitella kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa kiitettävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää datan hyödyntämisen mahdollisuuksia, sekä osaa osaa soveltaa niitä työelämän kehittämistarpeisiin. Opiskelija hankkii uutta tietoa ja käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Opiskelija suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tarja Keski-Mattinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä organisaation sisäisiä ja ulkoisia liiketoiminnalle arvoa tuottavia datavirtoja ja tiedon lähteitä
- tuntee datan elikaaren ja siihen liittyvän vaiheet; tuotanto, siirto, hyödyntäminen, kuranttiusaste ja validiusaika
- hyödyntää datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyviämenetelmiä ja välineitä
- valita soveltuvia datan kuvantamisen menetelmiä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja lopputyö.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo suotavaa, toteutus Mukkulan kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali on Moodlessa jaossa, avataan kurssin alussa.

Työelämäyhteistyö

Yritysyhteistyötä suositellaan lopputehtävässä. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelijat etsivät yritysyhteistyökumppanin heti kurssin alussa.

Uusintamahdollisuudet

Uusimismahdollisuus on voimassa yhden vuoden kurssin päättymisestä.

Oppimisympäristö

Toteutus Mukkulan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h * 5 op = 135 h

Sisältö

Opiskelija oppii tunnistamaan sisäiset ja ulkoiset tietovirrat ja tietolähteet sekä tietomuodot digitaalisissa ympäristöissä, elinkaari, datan merkitys tiedonhallinnassa sekä tietosuojaan ja käytettävyyteen liittyvät tekijät. Data arvontuottajana liiketoiminnassa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Liiketoiminnan perusteet

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luokkatehtävien suorittaminen. Lopputyö on pakollinen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet riittävällä tasolla. Opiskelija ymmärtää datan merkityksen liiketoimintaprosesseissa ja ymmärtää dataan liittyvät tekijät hyödynnettävyyden näkökulmasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen liiketoimintaprosesseissa ja osaa laatia suunnitelman datan käytön kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen liiketoimintaprosesseissa ja osaa laatia suunnitelman datan käytön kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Opiskelija osaa vertailla datalähteitä ja laatia datanhallintasuunnitelman organisaation tarpeiden mukaan.

Ilmoittautumisaika

04.04.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 29.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Ulmala
 • Pasi Tiihonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ideoida ja suunnitella digitaalisen palvelun käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä
- visualisoida digitaalisen palvelun
- arvioida digitaalisen palvelun merkitystä liiketoiminnassa
- tuntee digitaalisen palvelun suunnitteluun liittyvää säätelyä, esim. GDPR

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Digitaalisen palvelun suunnittelu projektityönä palvelumuotoiluprosessia hyödyntäen.
Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Kaikille projekteille pyritään hankkimaan autenttiset toimeksiantajat.

Tietopohjaa rakennetaan suorittamalla Lapin yliopiston Johdatus palvelumuotoiluun MOOC ja osallistumalla aktiivisena keskustelijana pienryhmässä.

Projektissa tehdään tiimityöskentelyä ja saadaan ohjausta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on ennakkotehtävä.
Pakollinen läsnäolo pienryhmä keskusteluissa ja ohjauksissa sekä tiimityöskentelyssä. Opiskelijatiimi organisoi työskentelynsä projektin lopputuloksen tuottamiseksi. On erittäin suositeltavaa varata aikaa lukujärjestysvarausten ulkopuolisiin tiimin tapaamisiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-sivulla oleva materiaali, alan kirjallisuus ja erilaiset Internet-lähteet.

ENNAKKOTEHTÄVÄ:
Suorita Lapin yliopiston JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN -verkkokurssin
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/
osat 1-3 ennen opintojakson 1. luentoa.

Kirjallisuutta:
Satu Miettinen (toim.) Palvelumuotoilu – uusia Metelmiä käyttäjätiedon hankintaan (teknologiateollisuus, 2011)

Juha Tuulaniemi: Palvelumuotoilu (talentum pro, 2011 )

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä. Kaikille projekteille pyritään hankkimaan autenttiset toimeksiantajat.

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Moodle, MS Teams, Internet ja mahdollisesti ryhmätyötilat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 135h

Sisältö

- Palvelumuotoiluprosessi ja sen eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä, joita käytettään esim. ideoinnissa ja osallistavassa yhteissuunnittelussa.
- digitaalisen palvelun visualisointi
- digitaalisen palvelun merkityksen arviointi liiketoiminnassa,
- digitaalisen palvelun suunnitteluun liittyvää säätelyä, esim. GDPR

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi.
Projektitiimin työskentelyn ja projektin tuotosten arviointi.
Lapin yliopiston JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN -verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Heikko osallistuminen tiimityöskentelyyn tai projektin lopputulos ei vastaa esitettyyn ongelmaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia ryhmän jäsenenä
B3 kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
B1 käyttää opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin
Lapin yliopiston JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN -verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia tavoitteellisesti ryhmässä
B1 soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
B3 selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
C3 ottaa toiminnassaan kohderyhmän huomioon
Lapin yliopiston JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN -verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

C1 organisoida ryhmän toimintaa
B1 valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa
B3 vertailla toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja
C3 toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti
Lapin yliopiston JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN -verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja jalkauttaa toimintatapoja tiimin tehokkaan toiminnan takaamiseksi
- jakaa projektin luonteviin osiin ja arvioida yksittäisten osien edellyttämää aikaa
- toteuttaa oman osansa projektin vaatimusten mukaisesta sovelluksesta ja projektiin liittyvästä dokumentaatiosta
- valita projektiin soveltuvan prosessimallin ja toteuttaa sen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Projektimuotoinen työskentely ryhmissä, sekä tietoiskut valituista kurssiin liittyvistä aiheista.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutetaan keväällä 2024. Läsnäolo pakollinen aloitus- ja päättötilaisuuksissa. Muuten ryhmät sopivat keskenään.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Erilaiset WWW-pohjaiset käsikirjat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvoteltavissa. Huomioi, että vaikka ohjelmointi on keskiössä, kurssi on myös projektikurssi, jossa tiimityöskentely on myös tärkeää, joten vaihtoehtoinen suorittaminen saattaa olla hankalaa.

Työelämäyhteistyö

Projektiaiheet perustuvat todellisiin työelämän ongelmiin, joista on keskusteltu eri alojen ammattilaisten kanssa. Joissain tapauksissa, riippuen saatavuudesta, nämä ammattilaiset saattavat osallistua työhön asiakkaan roolissa.

Oppimisympäristö

LABin Moodle, projektitila sekä tiimien itse muodostamat ympäristöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Normaali viiden opintopisteen kurssi. Opiskelijat suunnittelevat pääosin oman ajankäyttönsä kurssin suhteen annettujen raja-arvojen sisällä..

Kurssityöskentely on ryhmätyötä, jonka tiimit itse organisoivat. Suositeltu käytettävä tuntimäärä on 10-15 tuntia tai 1-2 päivää viikottain kursisn keston ajan.

Sisältö

Opiskelija osaa
- suunnitella ja jalkauttaa toimintatapoja tiimin tehokkaan toiminnan takaamiseksi
- jakaa projektin luonteviin osiin ja arvioida yksittäisten osien edellyttämää aikaa
- toteuttaa oman osansa projektin vaatimusten mukaisesta sovelluksesta ja projektiin liittyvästä dokumentaatiosta
- valita projektiin soveltuvan prosessimallin ja toteuttaa sen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kolmikerrosarkkitehtuurien ja Selainpuolen teknologioiden kurssien samanaikainen suorittaminen, sekä näiden kurssien ennakkotietovaatimukset.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin kohteena on ryhmän tuottama applikaatio, ryhmän työskentelytavat ja yksilön panos ryhmän työskentelyyn dokumentaation pohjalta. Tähän kuuluu myös itse- ja vertaisarvionti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi tiimien työskentelyyn, ei ota vastuuta ryhmän toiminnasta, eikä osoita kykyä hyödyntää kurssilla käytettäviä teknologioita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn, mutta passiivisesti. Opiskelija osoittaa ainoastaan perustason ymmärrystä käytettävistä teknologioista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija osoittaa kykyä hyödyntää käytettäviä teknologioita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu projektiin, johon on valittu haastavampi projektivaihtoehto. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja on ollut mukana kehittämässä ryhmän työskentelytapoja. Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa pitkälle kurssilla käytettäviä teknologioita.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
Opetusryhmät
 • Luennot/Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot/Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee web front end -kehittäjän työkalupakkiin kuuluvat ohjelmointitekniikat.
- osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia päätelaiteriippumattomasti kaikkiin mahdollisiin selainympäristöihin (työpöytä, mobiililaitteet, tabletit jne.) sekä integroitua erilaisiin taustajärjestelmiin.
- osaa modernien sovelluskehysten ja kirjastojen hyödyntämisen rakentaessaan helposti ylläpidettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuskerrat, palautettavat arvioitavat tehtävät ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuskertojen luennot, joilla tehdään myös harjoitustehtäviä, ovat vapaaehtoisia, mutta läsnäolo on suotavaa. Oppimistehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti. Tentti ja arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama luentomateriaali on tarjolla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä. Angular-verkkosivuston oma dokumentaatio.

Oppimisympäristö

Luennot, ohjattu työskentely sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu. Harjoitustehtävät Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- SPA-sovellukset
- TypeScript-perusteet
- Node Package Manager: riippuvuuksien hallinta
- Angular-framework
- Angular-projekti: Angular-projektin perustaminen, Angular CLI, Angular-sovelluksen rakenne ja arkkitehtuuri
- Angular-komponentit ja niiden välinen vuorovaikutus, databinding, service ja dependency injection, pipe, directive, module, router
- CSS-tyylien käytön vaihtoehdot, Angular Material
- REST-arkkitehtuurimalli ja Angular HTTP-Client
- Lomakkeiden käyttö: lomakkeen data-malli ja validointi
- Angular-sovelluksen julkaisu: sovelluksen build ja jakelukanavat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Webteknologiat suoritettu.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- hallitsee Angular-sovellusten yleisrakenteen ja TypeScript-kielen perusteet
- osaa toteuttaa pieniä web-sovelluksia Angular-sovelluskehystä käyttäen
- ymmärtää ohjelmakoodia, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa toteuttaa erilaisia Angular-komponentteja TypeScript-kielellä
- osaa kehittää web-sovelluksen itsenäisesti Angular-sovelluskehystä käyttäen
- osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa suunnitella TypeScript-kieltä käyttäen monipuolisia Angular-komponentteja ja ja käyttää niitä sujuvasti web-sovelluksessa
- osaa suunnitella ja toteuttaa vuorovaikutteisen ja innovatiivisen web-sovelluksen Angular-sovelluskehystä käyttäen
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä
- osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
 • Tarja Palosaari
 • Minna Ulmala
 • Sirpa Varajärvi
 • Kati Jaakkola
 • Tapio Kari
Ryhmät
 • LLTILII21SH2
  Liiketalouden koulutus 21S 2 Lahti
 • LLTILII21SH1
  Liiketalouden koulutus 21S 1 Lahti
 • LLTIIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lahti
 • LLTILIL21SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 21SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelun laajuus liiketalouden tutkintokoulutuksissa on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua yhteen tai useampaan jaksoon. Vähintään puolet harjoittelusta täytyy olla soveltavaa, ammatillista harjoittelua.

Lisätiedot harjoittelusta eLAbista tai Moodlesta, sekä harjoitteluohjaajalta tai tutoropettajalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso lisätiedot Moodlesta

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksissä, joiden kanssa solmitaan erillinen harjoittelusopimus. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

30op = 750 tuntia = 20 viikkoa = 5kk

Sisältö

Harjoittelun osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Arviointimenetelmät

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
 • Tarja Palosaari
 • Minna Ulmala
 • Kati Jaakkola
 • Sirpa Varajärvi
 • Tapio Kari
Ryhmät
 • LLTILII21SH2
  Liiketalouden koulutus 21S 2 Lahti
 • LLTILII21SH1
  Liiketalouden koulutus 21S 1 Lahti
 • LLTIIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lahti
 • LLTILIL21SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 21SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelun laajuus liiketalouden tutkintokoulutuksissa on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua yhteen tai useampaan jaksoon. Vähintään puolet harjoittelusta täytyy olla soveltavaa, ammatillista harjoittelua.

Lisätiedot harjoittelusta eLAbista tai Moodlesta, sekä harjoitteluohjaajalta tai tutoropettajalta.

Ajoitus ja läsnäolo

Katso lisätiedot Moodlesta

Työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksissä, joiden kanssa solmitaan erillinen harjoittelusopimus. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

30op = 750 tuntia = 20 viikkoa = 5kk

Sisältö

Harjoittelun osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Arviointimenetelmät

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
 • Antti Salopuro
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä, toteuttaa ja raportoida projektia iteratiivisessa prosessissa
- toimia ohjelmistokehitysprojektissa erilaisissa rooleissa 
- toteuttaa suunnitelman mukaisen HTML-käyttöliittymän ohjelmointikielellä
- toteuttaa verkkosovelluksen ohjelmalogiikan ohjelmointikielellä
- poimia ohjelmallisesti tietoa rakenteisesta tekstimuotoisesta lähteestä

Ajoitus ja läsnäolo

Suurin osa projektin työstä tehdään opiskelijalle ja ryhmälle sopivana aikana ja heille sopivassa paikassa. Muutama pakollinen tilaisuus sisältyy kurssiin, nämä tilaisuudet kerrotaan kurssin Moodlessa tai niistä viestitään kurssin aikana erikseen.

Kurssin alustava aikataulu:
Viikko 5, kurssin aloitus, projektisuunnitelman laatiminen, pakollinen läsnäolo
Viikko 7, projektityön aloitus, läsnäolo suositeltavaa
Viikot 7 - 17, iteratiivinen projektityö
Viikko 17, projektityön päättäminen, loppuesitykset opettajille, pakollinen läsnäolo

Näiden pakollisten tai suositeltujen läsnäolojen lisäksi projektin luonteeseen kuuluu n. kahden viikon välein tapahtuva uuden iteraation aloitus, jolloin yleensä opettajat pitävät tietoiskuja alkavaan iteratioon liittyvistä teknisistä asioista. Näihin tietoiskuihin on myös hyvin suositeltavaa osallistua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Samankaltaisen projektin toteuttaminen ja dokumentointi ryhmän jäsenenä jossain muualla. Sovittava opettajan kanssa ennen projektin aloittamista.

Oppimisympäristö

Materiaali ja tehtävät jaetaan kurssin Moodle-sivuilla

Sisältö

Projektikurssi, jossa tuotetaan pienryhmissä opettajien määrittelemä sovellus hyödyntäen iteratiivisen projektin mallia.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalta vaaditaan osaamista verkkoteknologioiden perusteista ml. HTML ja CSS sekä lisäksi ohjelmoinnin perustaidot joko aiemmin opiskeltuna tai projektin kanssa yhtä aikaa tehtävällä kurssilla.

Arviointimenetelmät

Ryhmän ja yksilön suoritus ryhmän jäsenenä arvioidaan. Ryhmän arvioinnissa huomioidaan ryhmän toiminta, kommunikaatio, töiden organisointi sekä ryhmän tuottama tekninen toteutus. Yksilön osalta huomioidaan henkilökohtainen osallistuminen, vastuun ottaminen ja kantaminen sekä yksilölliset tiedot ja taidot. Osa arvionnista tehdään vertaisarviointina.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osallistuminen ryhmän toimintaan on heikkoa joko koko projektin ajan tai ajoittain

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan läpi koko projektin, mutta kommunikaatiossa tai tehtävistä huolehtimisessa on puutteita tai tehdyt tehtävät ovat rutiiniluonteisia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan läpi koko projektin, kommunikoi ryhmän kanssa aktiivisesti, huolehtii saamistaan tehtävistä ja niiden aikatauluista ja osaa huolehtia soveltavista työtehtävistä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ottaa erityistä vastuuta ryhmän toiminnasta tai jostakin tavanomaista vaativammasta työkokonaisuudesta, opiskelija toimii aktiivisesti yhteistyössä ryhmän muiden jäsenten kanssa huolehtien omista vastuualueistaan mutta myös auttaen muita ryhmän jäseniä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- asentaa ja ylläpitää sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmiä lisäosineen tietoturvallisesti
- käyttää julkaisujärjestelmiä sisällön julkaisemiseen
- kartoittaa tarpeita ja tehdä valintoja eri julkaisujärjestelmien välillä
- ottaa huomioon käytettävyyden ja esteettömyyden verkkosivustoa suunniteltaessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus: luentoja ja seminaarit ryhmätöistä (3 kpl).
Tiimissä tehtävät ryhmätyöt (3 kpl), Suunnittelutehtävä (yksilötyö). Vierailijaluennoitsija Fujitsulta ja luentopäiväkirja.

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Opiskelijatiimit organisoivat työskentelynsä ryhmätöiden lopputuloksen tuottamiseksi ja valmistavat esitykset seminaareihin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa olevat materiaalit, kirjallisuus, erilaiset internet-lähteet

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vierailuluento

Oppimisympäristö

Luokkatila, Moodle, Teams ja Internet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op -> 135 h

Sisältö

- luennot UX/UI
- ryhmätyöt julkaisujärjestelmistä (2 kpl) ja heuristinen analyysi (1 kpl)
- XAMPin (tai vastaava) ja julkaisujärjestelmien asennus ja käyttöönotto
- Käyttöliittymäsuunnittelu tehtävä (yksilötyö)

Arviointimenetelmät

Tiimin työskentelyn, tuotosten ja lopputuloksen arviointi ryhmätöistä.Pakollinen käyttöliittymän suunnittelutehtävä Pakollinen Itse- ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Heikko osallistuminen tiimityöskentelyyn ja / tai pakollisten tehtäväien suorittamatta jättäminen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia ryhmän jäsenenä
B1 käyttää opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
B3 kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
C3 osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia tavoitteellisesti ryhmässä
B3 selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
B1 soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 ottaa toiminnassaan kohderyhmän huomioon

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

C1 organisoida ryhmän toimintaa
B3 vertailla toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja
B1 valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa
C3 toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Antti Salopuro
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Projektitunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Projektitunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja soveltaa sitä ohjelmistoprojektityön ratkaisemiseksi 
- analysoida asiakkaan ongelmia ja määritellä analyysin perusteella toteutuksen  
- suunnitella ja toteuttaa tietovarastoja hyödyntävän ohjelmistoprojektin 
- soveltaa ketterän kehityksen menetelmiä käytännön projektissa
- toimia yksin ja projektiryhmän jäsenenä projektin tavoitteiden mukaan  

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ohjelmointiprojekti, jossa hyödynnetään niitä tietoja, taitoja ja tekniikoita, joita opitaan samanaikaisesti (tai aiemmin) opiskeltavilla olio-ohjelmoinnin sekä tietovarastojen opintojaksoilla. Projektitoteutuksena .NET -työpöytäsovellus C# -kielellä opettajien määrittelemän tehtävänannon mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo projektin startissa välikatselmoinnissa (ilmoitetaan kurssin alussa) sekä loppukatselmoinnissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajilta saatavat materiaalit, aiempien kurssien materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Muualla tehtävä samantasoinen tai vaativampi projekti, sovittava erikseen opettajien kanssa ennen projektin aloitttamista.

Työelämäyhteistyö

Mahdollisesti.

Oppimisympäristö

Ryhmätyönä tehtävä ohjelmointiprojekti. Oppimisympäristöinä toimivat itse tiimi, Moodle, sekä tekniset ja ryhmän omat työskentelyyn liittyvät työkalut ja fyysinen luokka, joka on opiskelijoiden käytössä tiistaisin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 - 12 tuntia viikottain, vaattii runsaasti työtä myös kalenteriin merkittyjen tuntien ulkopuolella. Projektiryhmät voivat osittain määritellä itse työskentelyaikansa ja tehtävien organisoinnin.

Sisältö

Ohjelmointiprojekti, johon liittyy oliorakenne, tietokantayhteys, ryhmän työskentely, sekä muita valinnaisia ohjelmistoprojekteihin liittyviä aiheita, kuten graafinen käyttöliittymä ja testausprosessit.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet + samanaikaisesti tai aiemmin suoritettuna opintojaksot olio-ohjelmointi sekä tietovarastot.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu läpi projektin tehtävään havainnointiin, ryhmän itsensä tuottamaan projektityön dokumentointiin sekä tekniseen toteutukseen suhteessa tehtävänantoon.

Ryhmän toiminta ja osoitettu metataitojen hallinta sekä tekninen toteutus ovat kumpikin arvioinnissa yhtä isossa roolissa. Metataitoihin kuuluvat työn koordinointi, raportointi, suunnitelman laadinta ja seuraaminen, ongelmien ratkaisutaidot, työtehtävien jakaminen, sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio sekä kyky esittää projektin tuotoksia. Teknisen toteutuksen osalta tarkastellaan ensisijaisesti sitä, miten toteutus vastaa vaatimuksia, mutta myös kykyä perustella valitut tekniset ratkaisut, suunnittelumenetelmien ja -työkalujen hallintaa, suunnitelman ja toteutuksen dokumentaatiota, versionhallintaa, ohjelmointikoodin rakennetta ja laatua sekä sovelluksen käytettävyyttä ja ylläpidettävyyttä. Näistä mittareista muodostuu ryhmän yhteinen arvosana, joka on välillä 0 - 5.

Kunkin opiskelijan henkilökohtainen arvosana muodostetaan ryhmäarvosanan mukaisesti suhteuttaen opiskelijan henkilökohtainen rooli ja panostus ryhmän muiden opiskelijoiden vastaaviin mittareihin. Tässä otetaan huomioon ryhmän jäsenten tekemä itse- ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut ryhmän toimintaan tai ei ole osoittanut projektissa tarvittavien taitojen ja tietojen osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osallistunut ryhmän toimintaan vain vähäisessä määrin TAI opiskelija on omalla toiminnallaan pyrkinyt aktiivisesti auttamaan ryhmän suoriutumista projektitehtävästä, mutta ryhmän lopputuotos ei saavuta projektin teknisiä minimitavoitteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän lopputuotos ylittää minimivaatimukset ja opiskelijan rooli ryhmän toiminnassa on ollut muita vastaava tai muita suurempi

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ryhmän lopputuotos ylittää suuresti minimivaatimukset ja opiskelijan rooli ryhmän toiminnassa on ollut muita vastaava tai muita suurempi TAI Ryhmän lopputuotos ylittää minimivaatimukset ja opiskelijan rooli on ollut erityisen merkittävä ryhmän yhteistoiminnan kannalta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kartoittaa ja tunnistaa mahdollisuuksia ja rajoitteita sovelluskehyksissä
- käyttää yleisimpiä sovelluskehysten toiminta- ja suunnittelumalleja
- suunnitella ja ohjelmoida asiakas-palvelin-periaatteella toimivan sovelluksen
- koostaa, asentaa ja ylläpitää kolmikerrosarkkitehtuurin mukaista toteutusta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentosarja 10 kertaa, joissa aloitetaan lyhyellä katsauksella PHP:n, jatketaan kolmikerrosarkkitehtuuriin perustuvaan kehikkoon, Laraveliin, erityisesti CRUDiin (Create, Read Update, Delete) keskittymällä, minkä jälkeen käydään läpi johdanto ohjelmistoarkkitehtuurehin suhteessa kolmikerrosarkkitehtuureihin. Lisäksi, kurssilla käydään läpi ohjelmointia tekoälyn avulla.

Kurssin arviointi perustuu viiteen tehtävään.

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus keväällä 2023. Läsnäolo suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjastosta e-kirjana löytyvä Laravel starter the definitive introduction to the Laravel PHP web development framework, sekä muu kurssille osoitettu materiaali

Huomioi: Laravel päivitetään säännöllisesti ja näiden uusien versioiden myötä suositukset muuttuvat usein, joten kannattaa huomioida, että seuraat oikeaan versioon liittyviä suosituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittavissa opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

LABin Moodle, lähiopetus ja ryhmien itselleen muodostamat ympäristöt, XAMPP + Laravel, mahdollisesti ChatGPT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin suoritus koostuu viidestä harjoitustyöstä, joiden vaikeustaso kasvaa. Työt vaativat itsenäistä tiedonhankintaa. Osa töistä vaatii ohjelmointia, mutta ohjelmointi ei ole varsinainen työn aihe.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kartoittaa ja tunnistaa mahdollisuuksia ja rajoitteita sovelluskehyksissä
- käyttää yleisimpiä sovelluskehysten toiminta- ja suunnittelumalleja
- suunnitella ja ohjelmoida asiakas-palvelin-periaatteella toimivan sovelluksen
- koostaa, asentaa ja ylläpitää kolmikerrosarkkitehtuurin mukaista toteutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Vaaditaan SQL-, HTML- ja ohjelmointiosaaminen. Kaksi tehtävistä vaatii ohjelmistoprojektia, johon opiskelija on aiemmin osallistunut.

Arviointimenetelmät

Kurssi arvioidaan ryhmätöiden pohjalta painottaen ryhmän kykyä suunnitella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan ohjelmistoarkkitehtuurien ymmärrystä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoitttaa ymmärtävänsä ohjelmistoarkkitehtuurien merkityksen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa hyödyntää sovelluskehystä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa kykyä tehdä valintoja ohjelmistoarkkitehtuurien välillä

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tarja Keski-Mattinen
 • Pasi Tiihonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- mallintaa liiketoimintaprosesseja, informaatiovirtoja ja tietovarastoja formaaleja kuvausmenetelmiä käyttäen
- ymmärtää liiketoimintaprosessien järjestelmät: toimitusketju ja -verkostojärjestelmät (SCM), toiminnanohjaus- (ERP) ja asiakkuuksien hallintajärjestelmät (CRM) sekä osaamisen johtamisen (CM) ja johdon järjestelmät (DSS, MIS)
- tuntee liiketoimintaprosessien ohjauksessa käytettäviä ohjelmistoja
- ymmärtää laadunhallinnan merkityksen liiketoimintaprosesseissa ja tietojärjestelmissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitukset , itsenäinen työskentely ja harjoitustyö.

Ajoitus ja läsnäolo

Työskentely on itsenäistä, ryhmätyöskentelyä ja aktiivista läsnäolo kontaktitunneilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Materiaali, aktiviteetit ja tehtävät Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5 * 27= 135 h

Sisältö

Liiketoimintaprosessien, informaatiovirtojen ja tietovarastojen mallintaminen organisaation eri tasoilla soveltuvin mallinnusmenetelmin, kuten esim. BPMN.
Liiketoiminnan eri osa-alueiden, kuten esim. taloushallinnon ja markkinoinnin sekä toiminnanohjauksen järjestelmiin perehtyminen.

Käytännön tietojärjestelmätyö

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu itsearviointiin 20%, vertaisarviointiin 20% ja palautetut tehtävät 60%.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän osaa mallintaa liiketoiminnan prosesseja ja ymmärtää mallintamisen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan hallintaan soveltuvia järjestelmiä.

Hylätty
Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi.
Student has not achieved the objectives of the course sufficiently.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyväksyttävästi. Opiskelija ymmärtää liiketoimintaprosessien, informaatiovirtojen ja tietovarastojen mallinnuksen periaatteita ja tuntee liiketoiminnan järjestelmiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän osaa mallintaa liiketoiminnan prosesseja ja ymmärtää mallintamisen merkityksen. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan hallintaan soveltuvia järjestelmiä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän hallitsee liiketoiminnan keskeiset prosessit ja kykenee osallistumaan toiminnan kehittämiseen prosessien ja järjestelmien näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tuottaa mobiilisovelluksia eri laiteympäristöihin hyödyntämällä front-end työkaluja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot, lähiopetus, palautettava harjoitustyö

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot pidetään verkossa ja nauhoitetaan myöhemmin katsottaviksi.
Harjoitukset pidetään lähiopetuksena ja niiden aikana työstetään myös palautettavia harjoitustöitä.
Harjoitustyö on pakollinen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama luentomateriaali on tarjolla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimisympäristö

Luennot, ohjattu työskentely sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä.
Tästä 14 tuntia on verkkoluentoja, 36 tuntia harjoituksia ja loput itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan mobiiliohjelmia Flutter ympäristössä joko Android- tai ios-laitteelle.

Flutter ympäristö
Dart ohjelmointikieli
Käyttöliittymien suunnittelu ja toteuttaminen mobiililaitteelle Flutter ympäristössä
Tiedon tallentaminen mobiililaitteelle
Tiedon tallentaminen ja hakeminen pilvipalvelusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet ja Olio-ohjelmoinnin perusteet suoritettu.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettavaan harjoitustyöhön

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- hallitsee Flutter-sovellusten yleisrakenteen ja perusteet Dart-ohjelmointikielestä
- osaa toteuttaa pieniä mobiilisovelluksia,
- ymmärtää ohjelmakoodia, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista,
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa luoda Flutter sovelluksen käyttäen Dart-ohjelmointikieltä mobiililaitteelle
- osaa kehittää mobiilisovelluksen itsenäisesti,
- osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti,
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa luoda monipuolisen Flutter sovelluksen käyttäen Dart-ohjelmointikieltä mobiililaitteelle
- osaa suunnitella ja toteuttaa vuorovaikutteisen ja innovatiivisen mobiilisovelluksen,
- Osaa käyttää pilvipalveluita osana Flutter sovellusta
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä,
- osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa,
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää DevOps -ajattelun periaatteet ja niiden taustat
- pystyy soveltamaan DevOps -menetelmiä erilaisissa rajapinnoissa kehitystiimeistä testaukseen, käyttöönottoon ja käyttötukeen
- osaa valita työkaluja ja teknologioita, jotka tukevat DevOps-menetelmiä ja -ajattelua

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy luentoja sekä harjoitustehtäviä, jotka palautetaan ja arvioidaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot ovat vapaaehtoisia, mutta läsnäolo on suotavaa. Harjoitustehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama luentomateriaali on tarjolla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimisympäristö

Luennot, ohjattu työskentely sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Devops-suunnittelun jatkuvat käytännöt, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus
Pilviteknologiat ohjelmistokehityksessä
Versionhallinta ja ketterä ohjelmistokehitys
Yksikkö- ja integraatiotestaus

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tietää Devopsin käytännöt yleisellä tasolla ja osaa käyttää joitakin opintojaksolla opeteltuja työkaluja
- osaa asentaa tarkoituksenmukaisen kehitysympäristön ohjeistuksen mukaisesti
- osaa ratkaista annettuja tehtäviä, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tuntee Devopsin käytännöt ja osaa käyttää opintojaksolla opeteltuja työkaluja
- osaa asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen kehitysympäristön
- osaa ratkaista annettuja tehtäviä
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tuntee Devopsin käytännöt ja hallitsee opintojaksolla opeteltujen työkalujen käytön
- osaa asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen kehitysympäristön
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä ja osaa laajentaa itsenäisesti omaa osaamistaan
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.02.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla ohjelmistokehitysprosessien työvaiheet
- kuvailla modernien ja yleisesti käytettyjen ohjelmistokehitysprosessien piirteet
- käyttää ohjelmistokehitysprosesseja tukevia työkaluja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä pohjautuen luentoihin, osa pakollisista harjoituksista tehdään luennoilla, joten läsnäolo on suositeltavaa. Hylätyt, myöhässä olevat tai palauttamatta jätetyt harjoitukset alentavat arvosanaa ja voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen. Opintojakson ohjelma ja harjoitukset kerrotaan Moodlessa tai niistä viestitään opintojakson aikana erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennoitsijan aineisto

Oppimisympäristö

Materiaali ja tehtävät jaetaan kurssin Moodle-sivuilla ja palautetaan Moodleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä.

Sisältö

Opiskelija saa käsityksen erilaisista ohjelmistotuotannon prosesseista ja niiden soveltuvuudesta eri tarpeisiin. Opiskelija oppii käyttämään, valitsemaan ja soveltamaan ohjelmistotuotannon keskeisiä menetelmiä. Opiskelija oppii käyttämään soveltuvia ohjelmistoprosessien hallintaan liittyviä työkaluja.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Aiempi kokemus projektityöstä tai opinnot ovat eduksi, esim. Verkkosivuston kehitysprojekti AL00CB47

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi. Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyväksyttävästi. Opiskelija ymmärtää menetelmien merkityksen ohjelmistokehitysprosesseissa ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa käyttää tarvittavia työkaluja

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Opiskelija ymmärtää menetelmien merkityksen ohjelmistokehitysprosesseissa ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa käyttää tarvittavia työkaluja

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija ymmärtää menetelmien merkityksen ohjelmistokehitysprosesseissa ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa käyttää tarvittavia työkaluja. Lisäksi opiskelija osaa vertailla eri menetelmiä ja valita, sekä soveltaa niitä organisaation ja projektin tarpeisiin.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on, sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii.
- tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu.
- pystyy tehokkaasti toimimaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä - joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy luentoja sekä harjoitustehtäviä, jotka palautetaan ja arvioidaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot ovat vapaaehtoisia, mutta osallistuminen on suotavaa. Oppimistehtäviä voi suorittaa itsenäisesti. Arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haikala, I., Mikkonen, T. 2011. Ohjelmistotuotannon käytännöt. Helsinki: Talentum.
Haikala, I. & Märijärvi, J. 2006. Ohjelmistotuotanto. Helsinki: Talentum.
Pelin, R. 2020. Projektihallinnan käsikirja. 8. uudistettu painos. Nordenstedt, Saksa: Books on Demand.

Opettajan jakama luentomateriaali.

Työelämäyhteistyö

Pyrimme järjestämään asiantuntijaluentoja suoraan työelämästä.

Oppimisympäristö

Luentojen lisäksi itsenäistä opiskelua ja harjoitustehtävien tekemistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia.

Sisältö

Ohjelmistotuotantoon liittyvien vaatimusmäärittelyjen ja laadunvarmistuksen toteuttaminen
Ohjelmistoprojektien työelämälähtöiset työtehtävät, tavat ja tyypilliset haasteet,
Työmääräarvioinnin ja seurannan perusteet
Ohjelmistojen kehitysprosessien ja elinkaarimallien perusteet ja taustalla olevat ajatukset
Konfiguraation ja versionhallinnan perusteet
IT-sopimukset.
Työelämän asiantuntijaluento.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tuntee ohjelmistoprojektien tyypilliset ongelmat, työtehtävät ja tavat
- tuntee työmääräarvioinnin ja seurannan perusteet
- tuntee ohjelmistojen kehitysprosessien ja elinkaarimallien perusteet ja taustalla olevat ajatukset
- pystyy, ilman erillistä koulusta osallistumaan Scrummallien mukaiseen projektiin
- tuntee ja osaa käyttää yleisiä laadunvarmistustekniikoita
- tuntee vaatimusten hallinnan perusteet, ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan ketterässä kehityksessä
- tuntee konfiguraation ja versionhallinnan perusteet sekä tietää, miten niitä käytönnössä sovelletaan
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa perustaa, suunnitella ja vetää ohjelmistoprojektia
- tuntee mallien edut ja haitat
- osaa ottaa vastuun projektin vaatimusten hallinnasta
- osaa toimia Scrum tuotteen omistajana
- pystyy perustamaan versionhallinan koodivaraston
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa perustaa, suunnitella ja vetää vaativaa ohjelmistoprojektia
- tuntee mallien edut ja haitat ja pystyy soveltamaan niitä
- voi toimia Scrum-master roolissa ilman erillistä koulutusta
- osaa valita organisaatiolle ja projektille sopivat laadunvarmistusmenetelmät sekä pystyy hoitamaan niiden tehokkaasta käytöstä
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnittella ja toteuttaa pienehköjä ohjelmia itsenäisesti:
- jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksen mukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit.
- arvioida toisen kirjoittamaa ohjelman rakennetta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson alussa tutustutaan aiheisin ohjatummin, kurssin edetessä sovelletaan "flipped classroom"- metodia. Materiaali mm. videot aihepiireistä moodlessa. Viikottaiset ohjaussessiot koko opintojakson ajan. Opiskelija voi edetä myös omaan tahtiin.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloituksessa kaikkien olisi suotavaa olla paikalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttökoe

Oppimisympäristö

Materiaali (videoita, dioja, harjoituksia) moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 100.120h

Sisältö

Ohjelmiston kehitysympäristöt ja työkalut, ohjelmoinnin perusrakenteet, algoritmit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietoja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa voi käyttää Visual Studiota (2015 tai uudempi).

Arviointimenetelmät

Loppukoe. Opiskelija voi saada lisäpisteitä tekemällä harjoitustehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene ratkaisemaan yksinkertaisia ohjelmointiongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteita ja ratkoa yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelja osaa kaikki ohjelmoinnin perusrakenteet osaa ratkoa ohjelmointitehtäviä niitä hyödyntäen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita tarpeeseen sopivia ohjelmointirakenteita ongelmien ratkaisemiseksi

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Antti Salopuro
Opetusryhmät
 • Työpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Työpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sovelluskehitysympäristöä
- soveltaa ohjelmoinnin perusrakenteita
- toteuttaa modulaarisen vuorovaikutteisen sovelluksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone: Opiskelijat perehtyvät kulloiseenkin aiheeseen opettajan tarjoaman materiaalin tai muun materiaalin avulla ennen kontaktiopetusta. Lähitunneilla ratkotaan annettuja ohjelmointitehtäviä opitun perusteella joko yksin tai yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opettaja tukee ja auttaa tarvittaessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitusoppitunti on viikolla 2 (8.1. - 12.1.2024). On suositeltavaa, että kaikki kurssille osallistuvat ovat mukana aloitussessiossa riippumatta siitä, miten kurssin aikoo suorittaa. Lähiopetukseen osallistuminen on myös hyvin suositeltavaa, mutta kurssi on opiskeltavissa myös joko osittain tai kokonaan itsenäisesti, kuitenkin seuraten ohjeistettua opiskeluaikataulua. Lähiopetukseen osallistuminen ei siis ole pakollista.

Mikäli opiskelija etenee kurssilla muita nopeampaan tahtiin, voi kurssitenttiä pyytää opettajalta myös yleistä aikataulua aikaisemmin. Tämä kuitenkin vaatii, että vähintään viisi opiskelijaa osallistuu tenttiin samaan aikaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalia on tarjolla kurssin Moodlessa. Materiaali on englanninkielistä, mutta osasta materiaalia on olemassa myös suomenkielinen vastine.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti tekemällä opettajan kanssa yhdessä sovitun ohjelmointiprojektin, jolla opiskelija voi osoittaa kurssin osaamistavoitteet saavutetuiksi.

Oppimisympäristö

Materiaali (videot, esitykset, harjoitustehtävät)on tarjolla kurssin Moodlessa. Materiaali on englanninkielistä, mutta osasta materiaalia on olemassa myös suomenkielinen vastine.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arviolta 110 tuntia opiskelua, 8 - 10 tuntia viikottain. Tarvittava aikamäärä voi vaihdella runsaastikin eri opiskelijoiden välillä.

Sisältö

Yleiset ohjelmistokehityksessä käytettävät kehitystyökalut ja -ympäristöt, ohjelmoinnin perusrakenteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei etukäteisvaatimuksia. Jos opiskelija haluaa käyttää omaa tietokonettaan tehtävien ratkaisemiseen, suositellaan vahvasti Windows -käyttöjärjestelmää ja tietokonetta, jossa on mahdolisimman suuri näyttö ja jonkin verran laskentatehoa, jotta kehitysympäristö jaksaa toimia kunnolla. Kurssilla tarvitaan ohjelmistona Visual Studio kehitysympäristö (mieluiten uusin versio, mutta vanhemmatkin käyvät), ilmainen Community versio käy hyvin. Luokkatiloissa olevat välineet ovat kuitenkin suositeltavia ja erityisesti tarkoitukseen suunniteltuja. Ohjelmointitehtävien ratkaisuiden palauttamiseen tarvitaan toimiva verkkoyhteys.

Arviointimenetelmät

Lopputentti, jossa opiskelija ratkaisee harjoitustehtävien kaltaisia ohjelmointitehtäviä. Tekemällä ahkerasti kurssin aikana harjoitustehtäviä, voi kerätä bonuspisteitä, joilla tentin arvosanaa voi parhaimmillaan korottaa yhdellä arvosanalla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista joitakin yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä käyttäen joitakin ohjelmoinnin perusrakenteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä käyttäen kaikkia ohjelmoinnin perusrakenteita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaista vaativampia ohjelmointitehtäviä ja käyttää ratkaisussa tehtävään parhaiten soveltuvia ohjelmoinnin rakenteita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
 • Antti Salopuro
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- muuntaa lukuja lukujärjestelmästä toiseen
- laskea kahden luvun summan ja tulon binääriluvuilla
- muodostaa ja sieventää yhdistetyn väitelauseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokurssi. Kurssin tavoitteena on sisäistää binäärisen koodauksen sekä ohjelmoinnissa tarvittavien lauselogiikan periaatteet käytännössä. Tämä tapahtuu opettelemalla itse käsin tekemään ko. aihealueisiin liittyviä operaatiota. Binäärisen koodauksen osalta tämä tarkoittaa muunnoksia eri lukujärjestelmistä toiseen ja lauselogiikan kohdalla kykyä muodostaa ja sieventää väitelauseita hyödyntäen lauselogiikan operaattoreita. Oppiminen tapahtuu ratkomalla annettuja laskutehtäviä.

Oppimisen tueksi on kurssilla tarjolla videoita, joissa selitetään tarvittavat käsitteet ja se, miten ne liittyvät tietojenkäsittelyyn. Videoilla myös demonstroidaan käytännön esimerkein se, miten harjoitustehtävien kaltaisia ongelmia voidaan ratkaista.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyskuu - marraskuu 2023. Ei läsnäolopakkoa poislukien kurssitentit (2 kpl). Kurssitentti järjestetään kaikille kurssin opiskelijoille yhtä aikaisesti erikseen kummankin aihealueen osalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali jaettu kurssin Moodle-sivuilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin sisältöä vastaavan osaamisen osoittaminen suullisessa kuulustelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 - 8 tuntia viikottain, 7 - 8 viikon ajan.

Arviointimenetelmät

Kurssin aikana tehtävät harjoitustentit (50%) sekä kurssin aihekohtaiset lopputentit (50%).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa muuntaa lukuja lukujärjestelmästä toiseen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- muuntaa lukuja lukujärjestelmästä toiseen
- laskea kahden luvun summan ja tulon binääriluvuilla
- muodostaa ja sieventää yhdistetyn väitelauseen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- muuntaa lukuja lukujärjestelmästä toiseen
- laskea kahden luvun summan ja tulon binääriluvuilla
- koodata etumerkillisiä kokonaislukuja annetun määritelmän mukaisesti
- koodata liukulukuja annetun määritelmän mukaisesti
- muodostaa ja sieventää yhdistetyn väitelauseen

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
Opetusryhmät
 • Luennot/Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot/Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- osaa soveltaa olio-ohjelmoinnin perusrakenteita,
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia,
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä,
- tuntee abstraktien tietotyyppien perusteet
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuskerrat, palautettavat arvioitavat tehtävät ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuskertojen luennot, joilla tehdään myös harjoitustehtäviä, ovat vapaaehtoisia, mutta läsnäolo on suotavaa.
Oppimistehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti.
Tentti ja arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama luentomateriaali on tarjolla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi järjestetään tentti. Tentin voi uusia 2 kertaa opettajan määrittäminä aikoina.

Oppimisympäristö

Luennot sekä harjoitukset. Lisäksi itsenäistä opiskelua ja harjoitustehtävien tekemistä. Harjoitustehtävät Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 8 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, luokan rakenne), periytyminen, abstraktit luokat, rajapinnat, monimuotoisuus, poikkeusten käsittely, tiedostojen käsittely, kokoelmaluokat, sekä UML:n peruskäsitteet.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa toteuttaa pieniä ohjelmia käyttäen joitakin yksinkertaisia luokkarakenteita,
- ymmärtää ohjelmakoodia, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista,
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa tavanomaisia luokkarakenteita,
- osaa toteuttaa oliopohjaisia sovelluksia käytännön tarpeisiin,
- osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti,
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa suunnitella uudelleenkäyttöä tukevia rakenteita sisältävän oliopohjaisen sovelluksen ja kuvata sen kirjallisesti,
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä,
- osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa,
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
 • Antti Salopuro
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla olioparadigman ja olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet
- suunnitella ja toteuttaa sovelluksia oliopohjaisella kielellä
- toimia tehokkaasti nykyaikaisessa ohjelmankehitysympäristössä
- organisoida ylläpidettävän sovellusrakenteen  
- suunnitella yksikkötestauksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Viikottaiset kontaktitunnit, viikottain uusi aihe/teema joka luennoidaan/demonstroidaan. Viikottaiset ohjelmointiharjoitukset, jotka tehdään oppituntien välissä ja palautetaan ennen seuraavan oppitunnin alkua. Hyväksytyistä ratkaisuista saa harjoitustehtäväpisteitä, jotka lisätään loppukokeesta satujen pisteiden päälle.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitus viikolla 36 ja kurssi päättyy viikolla 50. Luennot tai oppitunnit eivät ole pakollisia, mutta harjoitustehtäväpisteitä voi saada vain palauttamalla harjoitustehtävän ratkaisun ennen seuraavaa oppituntia. Ratkaisun täytyy myös läpäistä automaattinen testi Moodlen VPL -työkalussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit jaetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lopputenttiä vastaavan tehtävänannon ratkaiseminen kontrolloidussa tentinomaisessa ympäristössä jollakin ohjelmointikielellä.

Oppimisympäristö

Kurssilla on Moodlesivut, jossa julkaistaan kurssimateriaali. harjoitustehtävien palautus Moodlen VPL -työkaluun, jossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikkoharjoitusten ratkaiseminen vie 5 - 10 tuntia aiheesta ja taidoista riippuen. Oppitunneille osallistuminen ei näin vielä riitä kurssin opiskeluun. Tämä kannattaa kokonaisuudessaan huomioida

Sisältö

Ohjelmointikielenä C#

Käsiteltäviä aiheita:
UML luokkamallit
Luokat ja oliot
Konstruktorit
Luokan attribuutit
Luokan metodit
Luokkatyypin attribuutit
Staattiset jäsenet
Periytyminen
enum -tyyppi
struct -rakenne
.NET ominaisuus (property)
Rajapinnat
Polymorfismi

Arviointimenetelmät

Kurssikoe. Oikein ratkaistuista ja ajoissa palautetuista viikkoharjoituksista saa bonuspisteitä, jotka lisätään tenttipisteiden päälle kurssiarvioinnissa. Kurssikokeesta on kerättävä vähintään 50% maksimipisteistä, jotta tentti on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa luokan, jolla on attribuutteja ja metodeja, luoda objekteja ja soveltaa niitä yksinkertaisten olio-ohjelmien toteuttamisessa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa annetun arkkitehtuurikuvauksen mukaisen modulaarisen sovellusek, jossa on useita luokkia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luokkia ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita luokkia omassa sovelluksessaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa olio-ohjelman ratkaisuksi annettuun ongelmaan ja hyödyntää siinä olio-ohjelmoinnin oleellisia piirteitä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
 • Liisa Uosukainen
Opetusryhmät
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Seminaari
 • Luennot
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa it-palveluihin liittyvän asiakasprojektin.
- kykenee myös ammattimaiseen projektityöskentelyyn asiakkaan kanssa.
- osaa ohjata projektia sen eri vaiheissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelu, projektityöskentely ryhmässä, väliseminaari ja loppuseminaari.

Ajoitus ja läsnäolo

Projektitöiden aloitusluennolla ja seminaareissa läsnäolo on välttämätön. Viikoittain ryhmien projektitöiden ohjausta viikkopalavereissa lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ryhmän tehtävän aihealueen mukaan.

Oppimisympäristö

Ohjattu työskentely viikkopalavereissa, ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 14 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 10 h/vko.

Sisältö

Asiakasprojektin läpivienti tiimissä.
Suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheet raportoidaan ja dokumentoidaan.
ICT-Projektinhallinan tiimityökaluihin ja -prosessiin tutustuminen käytännössä, esim. JIRA/Trello/GitHub, Scrum.
Projektissa tulee huomioida sopimusasiat.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektiryhmässä työskentelyyn, ryhmätyönä tehtävään asiakasprojektiin ja sen dokumentointiin sekä aktiiviseen osallistumiseen viikkopalavereihin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä.
Opiskelija tietää kuinka kuvataan loppuasiakkaan kokemaan lisäarvoon vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa toteuttaa pieniä yksittäisiä teknisiä ratkaisuja digitaalisen palveluun käyttöliittymään käyttäen annettua rajapintaa.
Kurssin tehtävät palautettu määräajassa. MVP toteutettu ja testattu itse.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa digitaaliseen palvelun käyttöliittymään kokonaisen komponentin.
Opiskelija osaa käyttää annettua rajapintaa ja määritellä uuden rajapinnan.
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti sekä oman tiiminsä jäsenten kesken että muiden sidosryhmien kanssa kuten: kurssin muut tiimit, ohjelmistoprojektin opiskelijat, loppukäyttäjät ja asiakas.
MVP kokeiltu suppealla joukolla, esimerkiksi kurssikavereilla. Kohderyhmään on saatu kosketus esim. haastatteluiden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee ottamaan kokonaisvastuun digitaalisen palvelun suunnittelusta sekä dokumentoinnista.
Opiskelija osaa perustella asiakkaalle ja muulle projektiryhmälle tehtävien ratkaisujen hyötyjä ja haittoja.
Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti digitaalisen palvelun käyttöliittymän hyödyntäen annettua rajapintaa.
Opiskelija osaa myös määritellä uuden tarkoituksenmukaisen rajapinnan.
MVP kokeiltu ja testattu. Palvelu olisi kohderyhmän ja arkkitehtuurin puolesta mahdollinen toteuttaa markkinoille asti jatkokehityksessä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- usean henkilön projektin suunnittelun, seurannan ja läpiviennin.
- ammattimaisesti soveltaa omaa alaa projektissa.
- tiimityöskentelyn.
- dokumentoinnin ja raportoinnin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelu, projektityöskentely ryhmässä, seminaarit. Kursseilla toteutetaan ryhmätyönä projekti.
Projektiaiheet voivat olla työelämästä tulleita, hankkeiden toimeksiantoja tai erikseen sovittava oma aihe.

Ajoitus ja läsnäolo

Projektitöiden aloitusluennolla ja seminaareissa läsnäolo on välttämätön. Lisäksi projektitöiden ohjausta lukujärjestyksen mukaan.

Työelämäyhteistyö

Projektiaiheiden työelämän toimeksiantoja.

Oppimisympäristö

Viikkopalaverit, ohjattu työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 6 opintopistettä ja kesto 19 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 162 tuntia eli noin 8,5 h/vko.

Sisältö

Asiakasprojektin läpivienti tiimissä.
Suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheet raportoidaan ja dokumentoidaan.
ICT-Projektinhallinan tiimityökaluihin ja -prosessiin tutustuminen käytännössä, esim. JIRA/Trello/GitHub, Scrum.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu ryhmätyönä tehtävään asiakasprojektiin ja portfolioon, jossa kuvataan ja arvioidaan henkilökohtainen ammatillinen kasvu opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä.
Opiskelija tietää kuinka kuvataan loppuasiakkaan kokemaan lisäarvoon vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa toteuttaa pieniä yksittäisiä teknisiä ratkaisuja digitaalisen palveluun käyttöliittymään käyttäen annettua rajapintaa.
Kurssin tehtävät palautettu määräajassa. MVP toteutettu ja testattu itse.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa digitaaliseen palvelun käyttöliittymään kokonaisen komponentin.
Opiskelija osaa käyttää annettua rajapintaa ja määritellä uuden rajapinnan.
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti sekä oman tiiminsä jäsenten kesken että muiden sidosryhmien kanssa kuten: kurssin muut tiimit, ohjelmistoprojektin opiskelijat, loppukäyttäjät ja asiakas.
MVP kokeiltu suppealla joukolla, esimerkiksi kurssikavereilla. Kohderyhmään on saatu kosketus esim. haastatteluiden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee ottamaan kokonaisvastuun digitaalisen palvelun suunnittelusta.
Opiskelija osaa perustella asiakkaalle ja muulle projektiryhmälle tehtävien ratkaisujen hyötyjä ja haittoja.
Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti digitaalisen palvelun käyttöliittymän hyödyntäen annettua rajapintaa.
Opiskelija osaa myös määritellä uuden tarkoituksenmukaisen rajapinnan.
MVP kokeiltu ja testattu. Palvelu olisi kohderyhmän ja arkkitehtuurin puolesta mahdollinen toteuttaa markkinoille asti jatkokehityksessä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan-Erik Sandelin
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää www -sisältöä dynaamisesti hyödyntäen JavaScript -kieltä ja sen lisäosia
- luoda dynaamisen yhden sivun sovelluksen käyttäen JavaScript -sovelluskehyksiä ja -kirjastoja
- asentaa sovelluspalvelimen ja ylläpitää sitä tietoturvallisesti
- julkaista tietoa ja ajaa ohjelmakoodia sovelluspalvelimella

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Viikoittaiset luennot kampuksella (Lahti) keväällä 2024. Läsnäolo luennoilla on pakollista. Viikoittaiset ohjelmointiharjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot keväällä 2024. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja tehtävät Moodlen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on jo tehnyt toteutuksia hyödyntäen joko Reactia tai Angularia ja REST-rajapintoja, on aihetta ottaa yhteyttä luennoijaan jo ennalta.

Työelämäyhteistyö

Kurssin sisältö on muokattu sisarkurssin (Dynaamisen verkkosivuston toteutusprojekti) tarpeita vastaavaksi ja sisarkurssin sisältötarpeet tulevat yritysasiakkailta, jotka kaipaavat poikkeuksellisen visuaalisia ja logiikaltaan monimuotoisia verkkosivuja (=verkkosovelluksia).

Oppimisympäristö

Opiskelija tarvitsee oman koneen, jos haluaa työskennellä kurssin harjoitusten parissa kotona. IT-opiskelijan konesuositus on riittävä. Kampuksen tietokoneluokkien koneet toimivat hyvin harjoitusten tekemiseen. Suurin osa opiskelijan työstä tapahtuu luentoaikojen ulkopuolella. Ryhmätöitä ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikoittaisten luentojen lisäksi harjoituksia. Aloitustasosta riippuen tälle kurssille tulee suunnitelmallisesti varata aikaa. Kuormitus riippuu hyvin paljon siitä, miten paljon opiskelija on tuottanut koodia aiemmilla kursseilla. Kaikki kotona tehtävät harjoitukset ovat ohjelmointiharjoituksia ja edellyttävät siten kotona oman tietokoneen käyttöä.

Sisältö

Verkkosivujen rakentaminen dynaamisesti ja interaktiivisesti JavaScriptillä. Kurssilla esitellään toimintamalli, jossa sivun ulkoasu käytännössä määräytyy selaimen JavaScript-koodilla ja palvelin jää ainoastaan tietovaraston rooliin (PHP-kielinen JSON-liittymä tietokantaan). JavaScriptiä käsitellään etenkin kirjastojen käytön ja ongelmanratkaisun perspektiivistä. Kurssin alussa annetaan tietopaketti siitä, millä tavoilla kieli voi yllättää projekteissa, joissa kirjastokoodin lukeminen on usein ainoa vaihtoehto edetä ongelmanratkaisussa. Kurssi etenee projektikurssin aikataulua noudattaen nopeasti TypeScript-kielivariantin käyttöön. Perusasioiden jälkeen kurssi esittelee kattauksen uusimpia Web-teknologioita ja kirjastoja, jotka mahdollistavat täysin animoidut, interaktiiviset verkkosivut. Kurssin loppuvaiheilla opastetaan vielä alkuun mm. interaktiivisten 360- ja 3D-ympäristöjen sekä audion toteuttamiseen verkkosivuilla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssi on suora jatkumo ohjelmoinnin perusteille ja olio-ohjelmoinnille. Kurssin täysi hyödyntäminen edellyttää olio-ohjelmointiosaamista ja ohjelmoinnin käytännönsoveltamistaitoja (algoritmin suunnittelu ja toteuttaminen). Itse suunniteltujen algoritmien sovittaminen tehtävissä annettuihin tavoitteisiin on keskeisessä osassa suuressa osassa tehtäviä. Valmista koodia on osattava lukea ja sen etenemistä seurata. Jonkin olio-ohjelmointikielen hallinta ennalta on välttämätöntä, jotta siirtyminen kurssin kieliin onnistuu. Kurssilla oletetaan, että LABin IT-linjan Olio-ohjelmointi-kurssin esittelemä C# olioparadigma on tuttu ja sillä on tehty vähintään kyseisen kurssin projektikurssilla oliototeutuksia käytännössä. Kurssi edellyttää myös jonkin verran HTML:n ja CSS:n lukutaitoa. Kurssilla varsinaisesti käytettävät kielet ovat JavaScript, TypeScript ja PHP. Jo ennen kurssin alkamista opiskelijaryhmille lähetetään ennakkoon läpikäytäväksi suositeltavaa opetusmateriaalia liittyen JavaScriptin perusteisiin. Kurssin kanssa samanaikaisesti suositellaan käytäväksi kurssit Kolmikerrosarkkitehtuurinteknologiat ja Dynaamisen verkkosivuston toteutusprojekti.

Arviointimenetelmät

Viikoittaisissa ohjelmointiharjoituksissa edistyminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa, miten
- esittää WWW sisältöä dynaamisesti hyödyntäen JavaScript-kieltä ja sen lisäosia
- luoda dynaamisen yhden sivun sovelluksen käyttäen JavaScript-sovelluskehyksiä ja -kirjastoja
- asentaa sovelluspalvelimen ja ylläpitää sitä tietoturvallisesti
- julkaista tietoa ja ajaa ohjelmakoodia sovelluspalvelimella

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa rajoitetusti, miten
- esittää WWW sisältöä dynaamisesti hyödyntäen JavaScript-kieltä ja sen lisäosia
- luoda dynaamisen yhden sivun sovelluksen käyttäen JavaScript-sovelluskehyksiä ja -kirjastoja
- asentaa sovelluspalvelimen ja ylläpitää sitä tietoturvallisesti
- julkaista tietoa ja ajaa ohjelmakoodia sovelluspalvelimella

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa osittain, miten
- esittää WWW sisältöä dynaamisesti hyödyntäen JavaScript-kieltä ja sen lisäosia
- luoda dynaamisen yhden sivun sovelluksen käyttäen JavaScript-sovelluskehyksiä ja -kirjastoja
- asentaa sovelluspalvelimen ja ylläpitää sitä tietoturvallisesti
- julkaista tietoa ja ajaa ohjelmakoodia sovelluspalvelimella

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää WWW sisältöä dynaamisesti hyödyntäen JavaScript-kieltä ja sen lisäosia
- luoda dynaamisen yhden sivun sovelluksen käyttäen JavaScript-sovelluskehyksiä ja -kirjastoja
- asentaa sovelluspalvelimen ja ylläpitää sitä tietoturvallisesti
- julkaista tietoa ja ajaa ohjelmakoodia sovelluspalvelimella

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Reko Juntto
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLABTO23-24E
  Complementary competence (Bachelor's) 2023-2024, Faculty of Business and Hospitality Management
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- form a business plan for a software product
- recognize the unique aspects of software business
- communicate their ideas regarding software business to stakeholders

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etäopetuksena lyhyenä toteutuksena neljällä opetuskerralla:

1) aloitus
2) tietoisku
3) ohjaus
4) palautus

Kurssin työt saa tehdä ryhmätöinä.

Zoom-linkki ilmoitetaan Moodlen kautta erikseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Ei pakollista läsnäoloa. Suositellaan osallistumista johdantoluennoille ja ohjaukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien jakamat materiaalit. Muiden materiaalien tarve vaihtelee aiheen mukaan, joten niiden löytäminen vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Optionaalinen prototyyppi, josta on mahdollisuus saada lisäopintopisteitä

Työelämäyhteistyö

On sallittua tehdä liiketoimintasuunnitelma omalle yritykselle tai työnantajalle, mutta varmistakaa, että tämä sopii sidosryhmille.

Oppimisympäristö

LUT Moodle, WWW, various sources of data and team work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Students plan their own time usage.

Sisältö

On this course, the students form a business plan for a software product, emphasizing the distinct attributes of software business.

This includes ecosystems, business models, product life-cycles, cost structures, legal issues and ethics.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No requirement for skills.

This course leads into Software Productization and Software Business Environment.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
 • Pasi Tiihonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda CSS:ää hyödyntävän HTML-sivuston ja muokata olemassa olevaa sivustoa tehokkaasti
- kartoittaa tarpeita staattiselle ja dynaamiselle sisällölle
- käyttää selaimesta löytyviä työkaluja dynaamisen sisällön rakenteen ja selaimen näkymän tutkimiseksi
- kuvailla palvelin/asiakas arkkitehtuurin periaatteen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia/palautettavia tehtäviä

Ajoitus ja läsnäolo

Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, jos opiskelija kykenee omaksumaan asiat omatoimisesti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentokalvoja ja Internet- lähteitä. Kaikki materiaali ja tehtävät ovat myös moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorttaa myös näyttökokeella

Oppimisympäristö

moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27h = 135h

Sisältö

Opiskelija osaa
- luoda CSS:ää hyödyntävän HTML-sivuston ja muokata olemassa olevaa sivustoa tehokkaasti
- kartoittaa tarpeita staattiselle ja dynaamiselle sisällölle
- käyttää selaimesta löytyviä työkaluja dynaamisen sisällön rakenteen ja selaimen näkymän tutkimiseksi
- kuvailla palvelin/asiakas arkkitehtuurin periaatteen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aikaisempaa osaamista

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin harjoitustehtäviin, itsearvioon sekä lopputestiin

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelja ei saavuttanut oppimistavoitteita

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
A1 käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
B1 käyttää opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

(arviointiasteikko 1-5)
Suomeksi
Opiskelija osaa
A1 käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
B1 soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
C3 ottaa toiminnassaan kohderyhmän huomioon

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
A1 käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
B1 valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa
C3 toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
 • Vesa Alatalo
Ryhmät
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- vastata kysymyksiin datan hallinnasta, säilyttämisestä ja yhteiskäytöllisyydestä eri ympäristöissä
- käyttää tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamia palveluja ja ymmärtää niiden merkityksen
- tietokantojen peruskäsitteet ja -rakenteet
- eri lähteistä saadun datan yhdistämisen ja hyödyntämisen
- tietovarastoinnin teknologiat ja niiden käyttöalueet ja rajoitukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opintojakso, jossa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Julkaistaan Moodle-kurssilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Työelämäyhteistyö

Käytännön esimerkkejä työelämästä.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen laajuus vastaa noin 130 tunnin työmäärää.

Sisältö

Käsitemallinnus ja käsitekaavio (Entity Relationship -kaavio).
Relaatiotietokantojen rakenteen ja käytön perusteet.
Not Only SQL - tietokantojen perustyypit ja esimerkkejä.
Rakenteisen kyselykielen (Structural Query Language, SQL) peruskomennot datan käsittelyyn. Erityisesti tiedon haun komennot.
Liiketoimintatiedon käsittely, jakaminen ja hyödyntäminen.

Arviointimenetelmät

Arviointi hyväksytty/hylätty. Vähintään 50% maksimipistemäärästä vaaditaan hyväksytyn tehtävän/harjoituksen/tentin/osasuorituksen saamiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Vähintään 50% maksimipistemäärästä vaaditaan hyväksytyn tehtävän/harjoituksen/tentin/osasuorituksen saamiseksi.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pasi Tiihonen
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella tietojärjestelmän, joka tukee liiketoimintaprosesseja
- tehdä tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn
- mallintaa tietojärjestelmän käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä
- hyödyntää käytettävyyssuunnittelun periaatteita
- tuntee tietojärjestelmäsuunnitteluun liittyvää lainsäädäntöä esim. Sopimukset ja tekijänoikeudet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ryhminä toteutettu tietojärjestelmän suunnitteluprojekti joko todellisesta tai fiktiivisestä yrityksestä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin alussa aloitusinfo ja kurssin lopussa loppuseminaari, jossa jokainen ryhmä esittää oman työnsä.

Näiden lisäksi jokainen ryhmä käy kurssin aikana opettajien kanssa kaksi keskustelua liittyen ryhmätyön tilanteeseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien osoittamat materiaalit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittavissa opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Oppimisympäristö

Moodlen sivusto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ov.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu pääosin kohderyhmän huomioimiseen ja suunnitteluun rajoitettujen resurssien kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita riittävää ongelman ymmärrystä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa ymmärrystä liittyen kohdeorganisaatioon ja sen tarpeisiin, sekä osaa huomioida organisaation prosessit suunnittelussaan.
Opiskelija osaa muodostaa organisaation tietojärjestelmälle vision ja siihen liittyvän strategian.
Opiskelija osaa dokumentoida suunnitelmansa tavalla, joka auttaa sekä organisaation jäseniä, että tietojärjestelmän toteuttajia hahmottamaan riittävällä tasolla suunnitelmat

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee relaatiotietokantoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja toimintamallit.
- osaa käsitemallintamisen perusteet ja tietokannan luomisen ER-kaavion pohjalta.
- tuntee tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamat palvelut ja ymmärtää niiden merkityksen.
- tuntee relaatiotietokannan perustana olevan relaatiotietomallin.
- hallitsee SQL-kielen keskeisen sisällön

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu ja indeksointi. Docendo. 2003.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

eAhot-prosessin mukaan.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisalusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

1. Mikä on tietokanta:
- Määritelmiä
- Terminologiaa
- DBMS:n ominaisuuksia

2. Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- ER-mallinnus (Entity-Relationship Modelling)
- Määritelmiä
- Piirrossymbolit
- Oman tietokannan luominen, MySQL

3. Relaatiomalli

4. SQL-kielen peruskomennot

5. Tietokantaohjelmointi
- SQL Server Management Studion asennus
- tietojen lisäys, muokkaaminen, poisto

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Käytettävistä ohjelmistoista johtuen suositellaan Windows 10 käyttöjärjestelmää.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan palautettujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää SQL-kielen peruskäsitteet
- ymmärtää kurssin sisällön ja termit
- osaa tulkita yksinkertaisia ER-kaaviota
- CRUD-metodien itsenäinen ohjelmointi on haasteellista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osoittaa opiskelussaan hyvää aktiivisuutta
- ymmärtää kurssin sisällön ja termi hyvin
- osaa laatia useamman tauluun kohdistuvia SQL-kyselyitä
- osaa toteuttaa CRUD -metodit ohjelmallisesti tietokantaan
- osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osoittaa opiskelussaan kiitettävää aktiivisuutta
- osaa soveltaa oppimaansa luovasti
- osaa hankkia itse uutta tietoa
- osaa kuvata ja perustella tekemänsä ratkaisut suullisesti ja kirjallisesti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Aki Vainio
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä tietokantakyselyjä ja datan päivityksiä SQL-kieltä hyödyntäen
- normalisoinnin perusperiaatteet sekä toimia niiden mukaisesti
- ylläpitää tietokantoja
- kuvata transaktioiden toimintaperiaatteet
- selittää tietoturvan merkityksen tiedonhallinnassa
- kuvailla XML / oliorelaationaalinen / NoSQL tietokantatyypit 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikottainen luento, johon osallistumista suositellaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali ja WWW. Suunnilleen mikä tahansa aiheeseen liittyvä johdantoteos käy kirjana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvoteltavissa opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa käyttää SQL:ää

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa yksinkertaisimmat SQL-toiminnot.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa muodostaa tarpeeseen sopivan tietokannan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Ymmärtää normalisoinnin roolin tietokannan suunnittelussa ja osaa muodostaa joustavasti erilaisia SQL-komentoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jussi Mozo
 • Kirsi Kallioniemi
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento+menetelmäkokeilut 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT21S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 21S Lappeenranta
 • LLPRLII22SV
  Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento+menetelmäkokeilut 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa linkittää tulevaisuuksien ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan osaksi organisaation strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
- osaa etsiä, jäsentää ja hyödyntää ennakointitietoa.
- osaa innovoida/luoda uusia ratkaisuja ketterän kehittämisen menetelmillä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa
- ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
- hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
- käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa:
* Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi
* Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa. Verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa.


Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella 11.3.2024, jossa ohjeistetaan opintojakson sisältöön ja suorituksiin. Opintojaksolla on verkkoluentoja (4 kpl) ja käytännön ennakointiharjoituksia Tulevaisuuspajoissa (4 kpl). Tulevaisuuspajoissa kokeillaan ja sovelletaan ennakointimenetelmiä opintojaksolle annettuun aiheeseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä.
Opintojaksolla tehdään henkilökohtainen raportti, 2 op. Opintojaksolla työstetään myös hankkeelta saatua toimeksiantoa ja laaditaan toimeksiannosta loppuraportti, 3 op.
Osallistuminen verkkoluentoihin ja helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä.

Opintojakson toteutus 11.3. - 31.5.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle ja opettajan muu osoittama materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle
Teams / Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, 135 opiskelijan työtä.
Ennakointi ja soveltavat menetelmät 3 op (81 h), verkkoluentoja ja ohjattua työskentelyä 40 h, ryhmässä työskentelyä 20 h ja itsenäistä opiskelua 21 h.
Strateginen johtaminen muuttuvassa tomintaympäristössä 2 op (54 h), aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja raportointiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
- Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
- Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootuskukka, Tulevaisuuspyörä, Sitran nappaa trendi, Tulevaisuustaulukko ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas sekä ketterät menetelmät.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Arviointimenetelmät

Opintojakson 3 op osuudessa arvioidaan
* käsitteet
* ennakointiajattelu
* menetelmien soveltaminen
* toimeksiantotehtävän loppuraportti


Opintojakson 2 op osuudessa arvioidaan
* strategisen johtamisen osuuden loppuraportti.

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa.
Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuustiedon muotoja ja sisältöjä yksittäisistä teemoista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perustella eri tietolähteiden sopivuutta.
Opiskelija osaa perustella ja arvioida eri työkalujen soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa tulevaisuustietoa omaan alaansa liittyen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida kriittiseseti eri tietolähteiden soveltuvuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida eri työkalujen toimivuutta eri tilanteissa.
Opiskelija osaa tuottaa, jäsentää ja kriittisesti arvioida tulevaisuustietoa osana strategista johtamista.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuuli Mirola
 • Minna Ikävalko
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Välitentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
 • LLPRHOTRA22S
  Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 22S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot
 • Välitentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä.
- tehdä perusteltuja valintoja ja käyttää soveltuvia menetelmiä (aineiston hankinta, aineiston analysointi).
- raportoida tutkimusprosessin sekä tulokset ja johtopäätökset.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot kampuksella, harjoitustehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennot viikot 2-15 (vko 9 hiihtoloma, ei luentoja)

1. välitentti viikolla 8 lukujärjestyksen mukaan.
2. välitentti viikolla 16 lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien jakama materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Uusintamahdollisuudet

Uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Luennot ja Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Luennot
Itsenäinen opiskelu
Välitentit / uusintatentti

Sisältö

Tutkimuspolku. Tutkimukseen liittyvät käsitteet.

Määrällisen tutkimuksen perusteet. Määrällisen aineiston hankkiminen. Kyselylomake ja kysymystyypit. Otantamenetelmät ja otoskoko. Määrällisen aineiston kuvailu: luokittelu, taulukointi, graafinen esittäminen. Suoran jakauman tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut, luottamusväli, muita tunnuslukuja. Tilastollinen riippuvuus: lineaarinen korrelaatio, ristiintaulukointi ja khi-toiseen testi.

Laadullisen tutkimuksen erityispiirteet. Erilaiset laadulliset tutkimusmenetelmät (mm. case-tutkimus, diskurssianalyysi, grounded theory). Aineiston (teoreettinen ja empiirinen) hankinta. Aineiston analyysi. Tutkimusraportin sisältö.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden opinnot tai vastaava hyväksytysti suoritettuina.

Arviointimenetelmät

Välitentit/uusintatentti

Hyväksyttyyn opintojaksosuoritukseen täytyy välitenteistä tuleva yhteinen arvosana tai uusintatentti suorittaa vähintään arvosanalla 1.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan sillon, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1= Opiskelija ymmärtää tutkimukseen liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä tunnistaa eri tutkimusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kuinka teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa kerätään . Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineiston sisällön kuvailemiseen soveltuvia analysointimenetelmiä ja lukea niistä saatuja tuloksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3= Opiskelija ymmärtää ja osaa selittää tutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet, sekä eri tapoja käyttää tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa kerärä teoreettista ja empiirista tutkimusaineistoa.Opiskelija osaa käyttää tutkimusaineistoon sopivia analysointimenetelmiä ja tulkita niistä saatuja tuloksia. Opiskelija osaa tuottaa tutkimusraportin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5= Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää tutkimuksen peruskäsitteitä sujuvasti. Opiskelija osaa perustellusti valita aineistonkeruumenetelmän ja kerätä tutkimukseen sopivan teoreettisen ja empiiririsen tutkimusaineiston .Opiskelija osaa perustellusti käyttää ja soveltaa tutkimusaineiston analysointimenetelmiä erityyppisissä tutkimustilanteissa. Opiskelija osaa saatujen tutkimustulosten tulkinnan sekä osaa tehdä tuloksista käytännön johtopäätökset. Opiskelija osaa kirjoittaa syvällisen tutkimusraportin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 09.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Tanhuanpää
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Uusintatentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Harjoitukset
 • Uusintatentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää opinnoissaan keskeisimpiä toimistosovelluksia
- hyödyntää pilvipalveluita osana ryhmätyöskentelyä
- toimia verkko-opiskeluympäristössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus järjestetään luokkaopetuksena.

Ajoitus ja läsnäolo

Liiketoimintayksikön opetuksen aikataulujen mukaan. Ei pakollista läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esimerkiksi: Koch J. Office 2016 & Office 365. Docendo. ISBN 978-952-291-253-4.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

eAhot-prosessin mukaan.

Uusintamahdollisuudet

Kaksi uusintatenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä on noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Word-tekstinkäsittely: asiakirjastandardi ja LAB amk:n opinnäytetyöraporttien raporttimalli.

Tekijänoikeuden periaatteet, tekijänoikeuden alaisen aineiston oikea käyttö ja Creative Commons -lisenssit.

PowerPoint-esitysgrafiikan edistynyt käyttö, esityksen ajastaminen. Valokuvien ja muun tekijänoikeuden alaisen sisällön oikea käyttö.

Excel-taulukkolaskenta perusteista alkaen. Funktioiden käyttö laskennassa, kaavioiden muokkaaminen, ehdollinen muotoilu, ehdolliset funktiot, hakufunktiot, päivämäärä- ja aikafunktiot, makrot, asiakirjan suojaaminen ja solualueiden lukitus, tiedostojen väliset yhteydet, alasvetovalikoiden luominen, arvotarkistimet, kommentit, Pivot-taulukot ja -kaaviot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti tehdyt tehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa tehtävistä ja tentistä minimimäärää pisteitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija muistaa ja tunnistaa opintojakson olennaisia sisältöaiheita. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä perustasoisia harjoituksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida opintojakson olennaisia sisältöaiheita ja niiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa taitavasti tehdä harjoituksia ja soveltaa taitoja liike-elämän tilanteisiin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja arviointeja opintojakson sisältöaiheista ja perustella ne. Hänellä on erinomaiset taidot harjoituksissa, hän osaa itsenäisesti suunnitella ja kehittää ratkaisuja liike-elämän tarpeisiin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 23.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petteri Markkanen
 • Minna Ulmala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää elektronisia tiimityöskentelyvälineitä monipuolisesti
- toteuttaa verkkosivuston yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa
- laatia vaatimusmäärittelyn, projektisuunnitelman, toteutussuunnitelman, testaussuunnitelman ja ylläpitodokumentaation WWW-sivustolle
- toteuttaa sovitut tehtävät projektisuunnitelman mukaisesti
- asentaa yksinkertaisen WWW-palvelimen tietoturvallisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus: luentoja, projekti- ja tiimityöskentelyä.
Verkossa: tiimissä tehtävä projektityö.

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo kontaktitunneilla. Opiskelijatiimi organisoi työskentelynsä projektin lopputuloksen tuottamiseksi. Face-toface tapaamisia suositellaan järjestettäväksi projektityöskentelyn aikana luentojen ulkopuolella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KIRJA: Tiimiäly : Opas muuttuvaan työelämään, 2019
Tekijät: Maaretta Tukiainen, Ida Hakola, Ilona Hiila

Moodle-sivulla oleva materiaali, erilaiset Internet-lähteet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

-

Oppimisympäristö

Luokkatila, Moodle, Teams ja Internet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op -> 135 h

Sisältö

- projektin suunnittelu: roolitus, ositus, aikataulutus, riskit ja seuranta
- tiimityöskentely
- vesiputousmalli
- tietoturva

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

HUOM: Opintojakson rinnakkainen suoritus Staattiset verkkosivut -opintojakson kanssa.

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi.
Projektitiimin työskentelyn, tuotosten ja lopputuloksen arviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Heikko osallistuminen tiimityöskentelyyn tai projektin lopputulos ei vastaa esitettyyn ongelmaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia ryhmän jäsenenä
B1 käyttää opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
B3 kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
C3 osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

C1 toimia tavoitteellisesti ryhmässä
B1 soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja
B3 selvittää toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
C3 ottaa toiminnassaan kohderyhmän huomioon

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

C1 organisoida ryhmän toimintaa
B1 valita toimintaan soveltuvia tekniikoita / työtapoja ja malleja / prosesseja ja perustella valintansa
B3 vertailla toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja
C3 toimia kohderyhmälähtöisesti ja tilanteenmukaisesti

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Liisa Uosukainen
 • Tommi Kallonen
Opetusryhmät
 • Luennot/Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot/Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee web front end -kehittäjän työkalupakkiin kuuluvat tekniikat.
- osaa suunnitella ja toteuttaa eri päätelaitteille mukautuvan web-sivuston.
- osaa hyödyntää valmiita käyttöliittymäkehyksiä ja lisäosia.
- tuntee web-ohjelmoinnissa käytettävien ohjelmointikielten merkityksen selaimessa toimivan sovelluksen toteutuksessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetuskerrat, itsenäinen opiskelu, palautettavat arvioitavat tehtävät ja tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuskertojen luennot, joilla tehdään myös harjoitustehtäviä, ovat vapaaehtoisia, mutta läsnäolo on suotavaa. Oppimistehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti. Tentti ja arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi järjestetään tentti. Tentin voi uusia 2 kertaa opettajan määrittäminä aikoina.

Oppimisympäristö

Luennot, ohjattu työskentely sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 9 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä.

Sisältö

Web-maailma pähkinänkuoressa
- Standardien kehitys
- Protokollat
- Selaimen ja palvelimen yhteistyö
- Web services
- AJAX

HTML5
- HTML5-dokumentin rakenne
- Lomakkeen syöttökentät
- Media-elementit
- Muut HTML5 -piirteet

CSS3
- CSS3 valitsimet
- Tyylien kuvaus
- Tyypilliset CSS-tekniikat
- Tutustuminen yleisimpiin CSS-kirjastoihin mm. Bootstrap, Google Material Design

JavaScript
- JavaScriptin peruskäyttö
- ECMAScript standardi
- Tapahtumankäsittely
- DOM-muokkaus
- Lomakevalidointi
- JQuery

AJAX ja REST
- XMLHttpRequest-objekti
- JQuery ja AJAX
- Liittymä REST-palveluihin

NodeJS
- REST-rajapinnan toteutus

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää HTML, CSS ja JavaScript:n perusteet,
- osaa hyödyntää opintojakson sisällössä kuvattuja teknologioita,
- osaa suunnitella ja toteuttaa eri päätelaitteille mukautuvan yksinkertaisen web-sivuston,
- ymmärtää ohjelmakoodia, mutta itsenäinen tehtävien ratkaisu on haasteellista,
- osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää HTML, CSS ja JavaScriptiä sujuvasti,
- osaa hyödyntää opintojakson sisällössä kuvattuja teknologioita sujuvasti,
- osaa suunnitella ja toteuttaa eri päätelaitteille mukautuvan web-sivuston itsenäisesti,
- osaa kuvata tekemänsä sovelluksen suullisesti ja kirjallisesti,
- käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää HTML, CSS ja JavaScriptiä monipuolisesti,
- osaa hyödyntää opintojakson sisällössä kuvattuja teknologioita erittäin monipuolisesti,
- osaa suunnitella ja toteuttaa vuorovaikutteisen ja innovatiivisen eri päätelaitteille mukautuvan web-sivuston,
- osaa ratkaista itsenäisesti annettuja tehtäviä,
- osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa,
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Tonder
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLPRHOTRA22S
  Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus 22S Lappeenranta
 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lappeenranta
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta.
- löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti.
- arvioida liikeidean kannattavuutta.
- kehittää liiketoimintamallia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus kurssin alussa tarkennettavalla tavalla. Yksilötehtäviä lähiopetukseen liittyen, ryhmätyö.

Ajoitus ja läsnäolo

Time Edit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin aloittamisen yhteydessä Moodle-sivuilla ilmoitettava, pääosin digitaalinen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Tehtävien tekeminen Moodleen

Oppimisympäristö

Lähiopetus, verkko-oppimisalusta moodle.lab.fi, työskentely yksin ja ryhmissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja/tai ryhmissä.

Sisältö

Yrittäjämainen asenne työelämässä ja yrittäjänä toimiminen. Oman liike idean vieminen markkinoille ja liiketoiminnan toteuttaminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia liiketoiminnan opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat oppimistehtävät, sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.
Arvosana koostuu näiden yhdistelmänä lähiopetuksessa (ja verkko-oppimisalustalla) kerrottavalla erikseen sovittavalla tavalla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Korre
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIIT23S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- pohtia yrittäjyyttä henkilökohtaisen kehittymisensä kautta.
- löytää ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisesti.
- arvioida liikeidean kannattavuutta.
- kehittää liiketoimintamallia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Työskentely tapahtuu 3 - 4 opiskelijan pienryhmissä kontaktiopetuksena.Lisäksi yksilötehtävänä laadittava omien yrittäjäominaisuuksien arviointiraportti, jonka palautus aloitusluennolla ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa. Suurin osa tarvittavista materiaaleista löytyy linkkeinä oppimisalustalta.

Sisältö

Innovaatiot yhteiskunnan näkökulmasta.Innovaatiot yritysten näkökulmasta.
Innovaatiot kotitalouksien/kuluttajien näkökulmasta.
Innovaatioiden kaupallistaminen.
Innovaatiot ja yrittäjyys yhdistettynä tarkoittavat käytännössä uuden tavan tehdä asioita/tuotteen/palvelun innovoimista ja kehittämistä yritystoiminnaksi.
Kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen uuden innovaatioon pohjautuvan liikeidean kaupallistamiseksi, johon sisältyy perustiedot seuraavista osa-alueista: liikeidea, markkinatilanne ja kilpailija-analyysi, markkinointisuunnitelma, riskinhallintasuunnitelma, kannattavuus ja rahoitus, toiminnan organisointi sekä strategiset tavoitteet.

Arviointimenetelmät

Ei tenttiä. Arviointi tapahtuu palautettavan innovaation kaupallistamissuunnitelman ja yksilötehtävän pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus