Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöteknologian koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 24K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(TLTIENTEC24KM)
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 23K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(TLTIENTEC23KM)
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 22K, monimuotototeutus, Lahti
Tunnus
(ENTEC22KMLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yksilöllisen tuen menetelmät, HOPS-kekustelut ja tutorointi
Yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen näkökulma yhdistettynä, ryhmän sisäinen dynamiikka ja yksilö ryhmän jäsenenä
Oman toiminnallisuuden ja tutkimuksellisen otteen kehittyminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali julkaistaan kurssin Moodle-alutalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Opiskelija osaa
· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Annettuja oppimistehtviä ei ole suoritettu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön ja desibeliasteikkoon liittyviä ongelmia matemaattisesti
- soveltaa digitaalisuutta sähköön liittyvissä ilmiöissä
- kuvata meluntorjunnan ongelmia aaltoliikeopin näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

Tasasähkö
Sähköstatiikka
Aaltoliikeoppia
Meluntorjuntaa
Desibeliasteikko

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- apply commonly used environmental and sustainability certificates and labels
- report guidelines and standards, measures and practices
- create measures to manage resource and environmental efficiency and CSR -development of the company

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- factors influencing entrepreneurial attitude in personal, organizational and society levels
- idea and innovation development methods
- what kind of support services, tools and methods exist to develop business ideas
- what kind of circular business models exist and importance of innovation in business models
- how to make a project/business plan, start the business and plan business acceleration

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot sisältävät luentoja kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Check out English page

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 t.

Sisältö

Katso englanninkielen sivu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaamista ei vaadita

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- basic principles of the RDI -project and how to apply them into the real-life projects
- importance of networking, team building and management methods
- European Union’s research, development and innovation (RDI) funding
- project ideation and brainstorming, how to pitch project ideas, how to carry out project and project reporting

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

On-line lectures and independent course work either in pairs/ small groups or individually.

Ajoitus ja läsnäolo

Activity in courses is required, attendance at lectures is encouraged.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecture material and LAB circular economy RDI project descriptions, as well as additional EU project material as indicated by the lecturer.

Uusintamahdollisuudet

N/A

Oppimisympäristö

On line

Arviointimenetelmät

Evaluation is based on course assignments about the subject matter:

Research Development and innovation basics
Case studies from circular economy RDI projects
Practical work on drawing up project plans of your own

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Required assignments are not delivered or they are inadequate, or they are not submitted during the course implementation.
Assessment results are less than 50% of the total points.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of circular economy in RDI projects
- is familiar with the concepts of RDI
- knows examples of circular economy projects

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse the RDI content involved

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it excelently
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life and justify well the choices involved
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse in depth the RDI content involved

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa perusperiaatteet kestävän energiahuollon yhteiskunnallisesta merkityksestä
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset
- selittää energiasektorin muutoksen, uusiutumattomista uusiutuviin energialähteisiin
- yrityksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen merkityksen ja vaikutukset energia-alalla
- käyttää tiimityötaitoja, sekä etsimään tietoa aihealueesta ja viestimään niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu verkossa. Opiskelija perehtyy aihealueisiin annetun materiaalin pohjalta sekä yksilötehtävien kautta perehdyttäviin teemoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajankohdat on merkitty lukujärjestykseen. Tentti järjestetään verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja muu kurssialueeseen kuuluva materiaali lisätään kurssin Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu järjestetyille kontaktikerroille ja työskentelee itsenäisesti tekemällä opettajan määrittämiä yksilöitehtäviä sekä valmistautuu tenttiin. Oman työn laskennallinen kuormitus on noin 120 h.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä osaamisvaatimuksia.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla HYL / 1-5. Arviointikriteerit ja niiden painotukset (tehtävät ja tentti) ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä arviointikriteerien minimitasoa. Jokainen opintojaksoon kuuluva osa-alue on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen aihealueeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää yleisimmät energian tuotantomuodot ja niiden ympäristövaikutukset sekä niiden taustalla vaikuttavan ilmastonmuutoksen merkityksen niihin
- toimia yksittäisissä tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti
- käyttää erilaisia oppimistekniikoita ja prosesseja itsenäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää keskeisiä energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä
- toimia eri tilanteissa tehtäväantojen mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa aihealueeseen liittyvää tietoa perustellusti sekä arvioida erilaisten tietolähteiden
käyttökelpoisuutta
- käyttää energiahuoltoon, energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen liittyviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- tietää eri energian tuotantomuotojen merkityksen energiasektorilla ja osaa kertoa niiden muutoksen tasutatekijöitä kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen kannalta
- toimia tehtäväantojen mukaisesti ja perustella vastauksensa ammattitermejä käyttäen

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja soveltaa projekti- ja tiimityön pääperiaatteita
- tehdä erilaisia soveltavia laboratorioharjoituksia ja analysoida niistä saatuja tuloksia
- soveltaa tietoa ja noudattaa ohjeita toimeksiannon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset
- LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin pääperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorioissa, joissa opiskelijat tekevät 4 - 5 erilaista projektimaista laboratorioharjoitusta kiertotalouden materiaalivirtoihin liittyen (kuten muovi, tekstiilit, bioenergia). Alustavasti aikaa tälle kokonaisuudelle on varattu 2 * 8 tuntia marras-joulukuussa. Harjoitteista tehdään ohjeiden mukaiset raportit.

Ajoitus ja läsnäolo

LABin kiertotalouslaboratoriossa tehtävät harjoitteet toteutetaan pienryhmissä marras-joulukuussa pääsääntöisesti kahtena päivänä. Läsnäolo pakollista. Opiskelijoille jaetaan ennen lähikertoja valittuihin aiheisiin liittyvää materiaalia, joihin opiskelija tutustuu ennen ensimmäistä lähikertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-sivun kautta ennen opintojakson alkua.

Työelämäyhteistyö

Toteutuksiin osallistuu LABin kiertotalouden TKI-henkilöstöä.

Oppimisympäristö

LABin kiertotalouslaboratoriot ja kurssin Moodle-sivu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projekti- ja laboratoriotyöskentely n. 16 h. Etukäteistutustuminen materiaaleihin n. 16 h. Projektiraportit n. 100 h.

Sisältö

Laboratorioharjoitteet, raportointi ja kirjallisuuteen tutustuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Paul Carroll
 • Lea Heikinheimo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to identify different textile fibers and plastics
- sort and treat different recyclable materials by various methods
- estimate the energy content of selected materials

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään erilaisia laboratorioharjoituksia työparin kanssa. Laboratorioharjoitusten työselostukset tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laboratoriotöiden ohjeet ja teoriat löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana muodostuu arvioiduista työselostuksista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa noudattaa laboratorioharjoituksiin annettuja ohjeita ja sääntöjä
- osaa toimia laboratoriossa turvallisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- osaa etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin vaiheiden mukaisesti, perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä arvioida erilaisia tietolähteitä
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 17.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Avoin AMK, tekniikka
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABAVO23S
  Avoin AMK, muu tekniikka, syksy 2023
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tuntee tuotannon materiaalitehokkuuden ja hävikin vähentämisen perusteet ja hyödyt
- tuntee Motivan materiaalikatselmusmallin toimintaperiaatteet
- hallitsee materiaalikatselmuksen toteuttamisen vaiheet
- laatia yrityksen materiaalivirtoihin perustuvan Sankey-kaavion
- raportoida yrityksen materiaalikatselmuksen tulokset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin opetuskerrat pidetään marras-joulukuussa 2023. Opetus tapahtuu verkossa (Zoom) ja se sisältää yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa marraskuussa 2023. Ohjattua opetusta on kerran viikossa. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa lukujärjestykseen merkityillä opetuskerroilla, mutta se on suositeltavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista on sovittava opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opetus tapahtuu verkossa (Zoom) ja niiden ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä. Myös muut ajankohdat mahdollisia ja niistä sovitaan erikseen opintojakson aikana. Kurssin pakolliset tehtävät suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viisi (5)opintopistettä eli noin 135 tuntia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Motivan materiaalikatselmusmallin periaatteisiin ja toteutukseen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan annettujen yksilötehtävien ja lopputentin perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen yleisellä tasolla
- lukea yrityksen materiaalivirtoja Sankey-kaaviosta

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen ja sen eri vaiheiden merkityksen yrityksen materiaalitehokkuuden kasvattamisen kannalta
- lukea yrityksen materiaalivirtoja Sankey-kaaviosta ja laatia yrityksen materiaalivirtoja kuvaavan Sankey-kaavion annetuista lähtötiedoista
- Materialivirtakustannusanalyysin periaatteet (ISO standardi)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- materiaalikatselmuksen periaatteen ja sen eri vaiheiden merkityksen yrityksen materiaalitehokkuuden kasvattamisen kannalta
- valita taloudellisesti merkityksellisimpiä toimenpide-ehdotuksia materiaalitehokkuuden kasvattamiseksi
- laatia yrityksen materiaalivirroista Sankey-kaavion, jossa taloudelliset virrat on myös huomioitu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kati Mustonen
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors
- identify, evaluate, quantify and monitor potential risks
- make suggestions for risk avoidance and reductions
- project management tools in efficient project management

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is a virtual course. The contact learning lectures are held online. The main course assignment can be done in pairs or individually. Smaller assignments are done individually. The course is evaluated based on course assignment and other assignments given.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the fall semester.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the materials will be achievable online and links can be found in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arrangements will be agreed with the teacher in responsible of the course.

Työelämäyhteistyö

Visitor lecture(s) from business side.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

Zoom and Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The time allocation for on-line lecture learning is about 20 hours. Student will complete Course Assignment (65h), and in addition also other assignments and quizes.

Sisältö

The course observes the basic tools used in project management such as stakeholder analysis, project charter, WBS, time scheduling methods, and resource planning. Also, risk analysis and risk management tools are introduced.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam must be done (and approved).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not meet the competence requirements of the course.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- have the knowledge and understanding of ISO 9001
- understand the requirements for quality management systems based on ISO 9001
- learn how to audit a quality management system
- how to plan, perform and report quality management system audits
- sustainable product design and qualifications
- information Security frameworks

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Quality management systems course is a virtual course. Students will learn the requirements for Quality management systems according to ISO 19001, how to audit a QMS, how to implement a QMS, and finally how to plan and report the audits. Case examples will help the students to understand better of the course content.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 5.10.2023- 09-12- 2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

- A Quality Management System (QMS)
- ISO 9001 and the ISO 9000 series of standards
- Planning, support, operation, Performance evaluation, Improvement
- Management system auditing
- Information Security Management System

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors.
- to develop security within as a part of the own work
- to be able to identify, evaluate, quantify and monitor potential insecurity and risks
- to be able to make suggestions for avoidance and reductions,
- to know how to use management tools

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand what the main contents of sustainability reports is and what is required from companies to include in their report
- EU regulations such as EU taxonomy
- understand the Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
- understand the forthcoming Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- sustainability reporting in accordance with the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- know the Global Reporting Initiative (GRI) standards

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 1x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle (verkko)

Sisältö

- Avaruuden vektorit
- Pistetulo
- Ristitulo
- Avaruusgeometria
- Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
- Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
- Funktion käsite
- Polynomifunktiot
- 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Yhtälöryhmä
- Matriisit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1
 • Kenttä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata teknisten ja biologisten materiaalien käyttöä ja ylikulutukseen johtaneita syitä
- esittää menetelmiä materiaalien kulutuksen vähentämiseksi
- esittää kiertotalouden mukaisen suunnittelun ja liiketoimintamallien pääperiaatteet
- kertoa eri teollisuudenalojen arvoketjuista materiaalikiertojen osalta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata teknisten ja biologisten materiaalien käyttöä ja ylikulutukseen johtaneita syitä
- esittää menetelmiä materiaalien kulutuksen vähentämiseksi
- esittää kiertotalouden mukaisen suunnittelun ja liiketoimintamallien pääperiaatteet
- kertoa eri teollisuudenalojen arvoketjuista materiaalikiertojen osalta

Toteutus: Luennot, kurssitehtävät, yritysvierailu ja tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali määritellään kurssin kuluessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailu tai yritysyhteistyötä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja tenttiin, rajatapauksissa painotetaan tentin suoritusta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää projektityön hallinnan menetelmiä
- etsiä ja soveltaa tietoa sekä erilaisia kehittämismenetelmiä
- toteuttaa työelämälähtöisen projektin
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy luentoja, tilastollisia menetelmiä lähinnä excelillä, sekä itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia. Kurssi toteutetaan pääosin verkossa, Lähi/verkko-opetusta on keskimäärin 2 h/vko syyslukukauden ajan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella. Opetusta on keskimäärin kerran viikossa 2 tuntia. Läsnäolo tunneilla on suositeltavaa, erityisesti tilastomatematiikan osiossa, mutta se on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hanna Vilkka, Tutki ja kehitä, 2015 E-kirja
Muu materiaali jaetaan opiskelijoille opintojakson alussa Moodlen kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan tarvittaessa vastuuopettajien kanssa.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustyössä käytettävä mittausdata saadaan Lahden kaupungilta.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä. Harjoitustyöt tulee tehdä ja palauttaa ja suorittaa hyväksytysti kurssin aikana.

Oppimisympäristö

Moodle, ZOOM ja tietokoneluokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko/lähiopetus n. 20 h, ohjatut työpajat ja seminaarit n. 10 h, Itsenäistä/ryhmätyöskentelyä n. 100 h.

Sisältö

Kurssissa on kaksi osiota, joissa toisessa keskitytään ympäristöteknologiassa yleisimmin käytettyihin kvalitatiivisiin tutkimusmentelmiiin ja raportointiin, sekä opinnäytetyöprosessiin. Erityisesti tekniikassa tärkeisiin kvantitatiivisiin menetelmiiin tutustutaan tilastollisten menetelmien kautta. Kurssin aikana tehdään laajahko raportti pienryhmissä annetun toimeksiannon mukaisesti. Raportissa lähtötietoina hyödynnetään Lahden kaupungin ja Suomen ilmastodataa. Dataa käsitellään lähinnä excelillä. Saatujen tuloksien perusteella laaditaan raportti, noudattaen LABin raportointiohjeistusta. Opintoihin kuuluu myös osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia

Arviointimenetelmät

0 - 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä
- kuvata harjoitustöihin liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita sekä toimia yksittäisissä tilanteissa
tehtäväksi annon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia tavoitteellisesti ja kehittävästi opintojaksoihin liittyvien tehtävien tekemisessä itsenäisesti ja osana ryhmää
- selvittää tutkimusmenetelmiin liittyvät lähtökohtia, tarpeita ja perusteita sekä raportoida niistä
asianmukaisesti
- käyttää harjoitustöissä keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on soveltanut monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin vaiheiden mukaisesti, perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä arvioida erilaisia tietolähteitä
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti osana opintojaksoilla tehtäviä harjoitustöitä
- organisoida ryhmän toimintaa
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin, jossa on soveltunut monipuolisesti oppimiaan tekniikoita, työtapoja ja malleja perustellusti

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset, ryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus, R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset, ryhmä 1
 • Harjoitukset, ryhmä 2
 • Harjoitukset, ryhmä 3
 • Harjoitus, R 1
 • Harjoitus, R 2
 • Harjoitus, R 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ympäristön haitta-aineet, niiden keskeiset ominaisuudet ja käyttäytymisen erilaisissa ympäristömatriiseissa
- arvioida haitta-aineiden ominaisuuksien vaikutuksia edustavassa näytteenotossa
- käyttää ympäristönäytteenotossa yleisesti käytettyjä näytteenottimia ja kenttätestejä/kenttämittareita/kenttälaitteita
- tietää kenttätyöskentelyn, online-monitoroinnin ja laboratoriotyöskentelyn perusperiaatteet sekä niiden luotettavuuden arvioinnin osana laadunvarmistusta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin opetus koostuu teoriaopetuksesta sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoituksista.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin näytteenotto- ja laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin suorittaminen toteutuksesta eroavalla tavalla on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin aikana tehdään jätevesinäytteenotto yhteistyössä Lahti Aquan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lunttilapputentin ajankohta sovitaan/ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Ympäristön haitta-aineiden keskeinen lainsäädäntö
- Orgaanisten yhdisteiden reaktiot
- Yleisimmät ympäristön haitta-aineet ja niiden käyttäytyminen ympäristössä
- Yleisimpien ympäristön haitta-aineiden terveysvaikutukset
- Ympäristönäytteenoton perusteet
- Laadukas työskentely kentällä ja laboratoriossa

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana koostuu seuraavasti:
- Ympäristökemian lunttilapputentti ja harjoitukset (50 %)
- Näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportointi (50 %)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella kiitettävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu
Opettaja
 • Terhi Raikas
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- Etsiä ajankohtaista ympäristölainsäädäntöön liittyvää tietoa yleisimmistä maksuttomista ja maksullisista tietopalveluista
- Hahmottaa ympäristölainsäädännön vastuut ja eri ympäristöhallintotasojen keskeisimmät tehtävät
- Soveltaa ympäristölainsäädännön keskeisiä lakeja ja asetuksia käytännön esimerkkien avulla

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kenttä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1
 • Luennot 1
 • Kenttä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutus: Verkkoluennot, kurssitehtävät ja tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa ja internetissä ja se määritellään kurssin kuluessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Viahtoehtoisista suoritustavoista sovitaan opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin uusintatentti järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2023.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu kurssitehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puutteelliset suoritukset kurssitehtävissä tai tentissä. Rajatapauksissa painotetaan tentin arvosanaa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Heikot suoritukset kurssitehtävissä, tenttiarvio 1-2.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomaiset ja aikataulussa palautetut kurssitehtävien suoritukset ja kiitettävä tenttiarvosana.