Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 23K, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYSTPAMU23KV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 22K, Lahti
Tunnus
(YSTPAMU22KLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Marjut Suokas
 • Tarja Korpela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää konseptoinnin tietoperustaa
- muotoilla käyttäjien tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja
- arvioida palvelukonsepteja sekä käyttäjien että palvelun tuottajan näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Moodle ja ennakkotehtävä avataan viikolla 23.
Kontaktipäivät 23.8 ja 20 .9 klo 9-16.
Kontaktipäivilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Keskeiset osiot nauhoitetaan. Ryhmätöiden purkua ei nauhoiteta
Opintojaksotehtävä ja itsearviointi palautetaan 19.10 mennessä.Tämän jälkeen tehdään vertaisarviointi.
Arvioinnit ovat Pepissä 30.11 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hassi,L., Maila, R & Paju, A. 2015. Kehitä kokeillen : organisaation käsikirja. Helsinki:Talentum Pro. Sisällysluttelo katsottavissa osoitteessa
https://kehitakokeillen.fi/wp-content/uploads/2016/01/kehita_kokeillen_preview.pdf

Lisäksi palvelumuotoilun peruskirjallisuus ja Moodlessa olevat lähteet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op
Lähipäivät 1 op
Opintojaksotehtävä 2,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

konseptointi, kokeilut, ketterä kehittäminen, yhteiskehittäminen, osallistaminen, palvelumallin implementointi, tuplatimantti, palvelumuotoilu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (yamk) -koulutuksen ydinopintoja. Tämän koulutuksen opiskelijat otetaan ensisijaisesti opintojaksolle ja muut ilmoittautumisjärjestyksessä.
Opintojakso edellyttää edeltävinä opintoina seuraavien opintojaksojen opiskelua:
YH00CS67 Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
YH00CS95 Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op

Opintojakson vastuuopettaja Tarja Korpela tarja.korpela@lab.fi

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt itse- eikä vertaisarviointia
Välitehtävää ei ole tehty
Opintojaksotehtävä on hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää ¨palvelumuotoilun tietoperustaa ja käsitteitä
- muotoilee käyttäjien tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin). Esittää palvelukonseptin.
- hyödyntää konseptoinnin malleja ja menetelmiä palvelun kehittämisessä
- esittää keinoja ja menetelmiä palvelumallin hyötyjen arvoimiseksi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti palvelumuotoilun tietoperustaa ja käsitteitä
- muotoilee käyttäjien tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin). Perustelee tehdyt valinnat kirjallisuuden avulla. Esittää visuaalisia keinoja hyödyntävän palvelukonseptin. .
- hyödyntää monipuolisesti konseptoinnin malleja ja menetelmiä palvelun kehittämisessä
- esittää keinoja ja menetelmiä palvelumallin hyötyjen arvoimiseksi laadukkaiden lähteiden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti laadukkaisiin ja ajantaisiin lähteisiin perustuvaa palvelumuotoilun tietoperustaa ja käsitteitä.
- muotoilee käyttäjien tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin). Perustelee tehdyt valinnat laadukkaan kirjallisuuden avulla. Esittää visuaalisessti oivaltavan palvelukonseptin.
- hyödyntää monipuolisesti ja oivaltavasti konseptoinnin malleja ja menetelmiä palvelumallin kehittämisessä
- esittää monipuolisia keinoja ja menetelmiä palvelumallin hyötyjen arvoimiseksi ja käyttää arvioinnissa laadukkaita lähteitä. .

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Tarja Korpela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelukokemuksen käsitteitä ja teorioita
- mitata ja arvioida palvelukokemusta
- kehittää palvelukokemusta tietoon perustuen sekä työyksikkö- että organisaatiotasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.
Opintojaksoon sisältyy kaksi kontaktipäivää: 4.10 ja 8.11 klo 9-16.
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Ennakkotehtävänä on verkkotentti (50% arvosanasta) kirjasta Strategiana asiakaskokemus, ks alla tarkemmata tiedot). Tentin voi tehdä 15.6- 14.9.2023. Tentti arvioidaan 4.10 mennessä. Jos verkkotenttiä ei ole tehty 14.9 mennessä, opintojakson opiskelu siirtyy syksyyn 2024.
Opintojaksotehtävän palautus 6.12 mennessä.
Arviosanat viedään Peppiin 15.1.2024 mennessä. Joulukuun lopussa valmistuminen mahdollistetaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Miksi?, Mitä, Miten?Jyväskylä: Docendo Oy. (tenttikirja) saatavana Primosta e-kirjana.

Muu kirjallisuus Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä (verkkotentti) 2 op
Kontaktipäivät 1 op (sisältää välitehtävän)
Opintojaksotehtävä 1,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

kokemus, tunne, asiakaskokemus, asiakaskokemuksen mittaamisen, määrälliset menetelmät, asiakaskokemuksen johtaminen, osallisuus asiakasraatitoiminta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista, Keskeiset osiot nauhoitetaan.
Opintojakson vastuuopettaja: Tarja Korpela, tarja.korpela@lab.fi
Opintojakso sisältyy Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (yamk) -opiskelijoiden ydinosaamiseen. Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti Sosiaali ja terveysalan palvelumuotouluopiskelijat ja muut opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointimenetelmät

itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt verkkotenttiä 14.9 mennessä tai verkkotentti on hylätty,
Opiskelija ei ole tehnyt itse- eikä vertaisarviointia
Opiskelija ei ole tehnyt opintojaksotehtävää hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiakaskokemuksen johtamisen käsitteitä ja tietoperustaa. Tietoperusta sisältää asiakaskokemuksen mittaamisen ja osallisuuden tarkastelun
- analysoi oman alan/organisaation/työyksikön asiakastyytyväisyyttä/asiakaskokemusta. Arvoi oman alan/organisaation/työyksikön asiakaskokemusmittarin/mittareita ja saadun tiedon hyödyllisyyttä.
- tekee suunnitelman asiakasraatitoiminnasta ja esittää sen.
- hyödyntää palvelun/palveluiden kehittämisessä asiakaskokemustietoa työyksikkö/ organisaatiotasolla/alalla

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti asiakaskokemuksen johtamisen käsitteitä ja tietoperustaa. Tietoperusta sisältää asiakaskokemuksen mittaamisen ja osallisuuden tarkstelun. Hyödyntää tietoperustassa laadukkaita ja ajantasaisia lähteitä.
- analysoi asiantuntevasti oman alan/organisaation/työyksikön asiakastyytyväisyyttä/asiakaskokemusta. Analysoi ja arvioi oman organisaation/työyksikön asiakaskokemusmittarin/mittareita ja saadun tiedon hyödyllisyyttä.
- tekee asiantuntevan suunnitelman asiakasraatitoiminnasta ja hyödyntää visuaalisuutta sen esityksessä.
- parantaa palvelun/palveluiden asiakaskokemusta tietoon perustuen alalla/työyksikkö/organisaatiotasolla.Kehittämisehdotukset ovat konkreettisia ja perusteltuja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija


- käyttää asiantuntevasti asiakaskokemuksen johtamisen käsitteitä ja tietopohjaa. Tietoperusta sisältää asiakaskokemuksen mittaamisen ja osallisuuden tarkstelun. Lähteet ovat monipuolisia, korkeatasoisia ja ajantasaisia.
- analysoi monipuolisesti ja krittisesti oman alan/organisaation/työyksikön asiakastyytyväisyyttä/asiakaskokemusta. Analysoi ja arvoi kriittisesti oman organisaation/työyksikön asiakaskokemusmittarin/mittareita ja saadun tiedon hyödyllisyyttä.
- tekee asiantuntevan ja innovatiivisen suunnitelman asiakasraatitoiminnasta ja hyödyntää visuaalisuutta oivaltavasti sen esityksessä.
- parantaa palvelun/palveluiden asiakaskokemusta tietoon perustuen työyksikkö/organisaatiotasolla/alalla. Kehittämisehdotukset ovat oivaltavia, konkreettisia ja perusteltuja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Arja-Tuulikki Malin
 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
Opetusryhmät
 • Verkko-opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkko-opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- mitata ja arvioida digitaalista asiakaskokemusta
- parantaa monikanavaista digitaalista palvelua tietoon perustuen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa. Oppimisympäristö On Moodle.
Opetusmenetelmät: itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, luennot.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson orientaatio 2.2 klo 9-12. Orientaatiossa annetaan digitaalisen palvelun kehittämistehtävä ja ryhmäydytään. Osallistuminen orientaatioon on välttämätöntä.
1. Kontaktipäivä 11.3 klo 9-16. Suunnitelmien esitykset, ohjausta ryhmien kehittämistehtävään, ryhmätyöskentelyä
2. Kontaktipäivä kehittämistehtävien esittäminen 15.4 klo 9-16
Opintojaksotehtävän palautus 9.5 mennessä,
Vertaisarvioinnin palautus 19.5 mennessä
Tuutoreiden arviointi ja arvosanat Pepissä viimeistään 11.6.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ilmoitetaan Moodelssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Rahoituksen varmistuessa opetus integroidaan työelämän kehittämishankkeeseen.

Uusintamahdollisuudet

Ks. tutkintosääntö.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 1 op
Opintojakson tehtävät + itsenäinen opiskelu 4 op

Sisältö

digitalisaatio ja teknologia sote:ssa, palveluiden kehittäminen, digitaalinen asiakaskokemus, palvelumuotoilu, design brief

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumuotoilu (yamk) -opiskelijoille. Opintojaksolla opiskelu edellyttää aikaisempia palvelumuotoiluopintoja väh 10 op ja tuplatimantti-mallin hallintaa.

Opintojakson vastuuopettaja Arja-Tuulikki Malin (arja-tuulikki.malin(at)lab.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut opintojakson tehtäviä tai tehnyt kehittämistehtävää hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- käyttää laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa presentaation projektista.Hyödyntää prensentaatiossa visuaalisuutta.
- tekee ehdotuksia palvelun parantamiseksi projektissa hankitun käyttäjäymmärryksen pohjalta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti laadukkaisiin lähteisiin perustuvaa digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa.
- käyttää monipuolisesti laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii johdonmukaisen ja selkeän projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa visuaalista viestintää korostavan, huolella laaditun presentaation projektista. Esitys on selkeä ja osoittaa asiantuntemusta.
- tekee konkreettisia, käyttäjäymmärykseen perustuvia ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa. Tietoperusta hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia ja laadukkaita lähteitä.
- käyttää monipuolisesti, oivaltavasti ja perustellusti laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii johdonmukaisen ja selkeän projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa visuaalisesti oivaltavan, huolella laaditun presentaation projektista. Esitys on selkeä ja osoittaa asiantuntemusta.
- tekee perusteltuja ja oivaltavia käyttäjäymmärykseen perustuvia ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Marjut Suokas
Opetusryhmät
 • Verkko-opetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
Pienryhmät
 • Verkko-opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä vaikuttavaa markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä
- hyödyntää brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.
Opetusmenetelmät: itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, valmentavat luennot

Opintojakson vastuuopettaja Arja-Tuulikki Malin (arja-tuulikki.malin(at)lab.fi)

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sisältää kaksi kontaktipäivää: 21.2 ja ke 13.3 klo 9-16
Kontaktiopetus (zoom) 1: brändin kiteytys
Kontaktiopetus 2: asiakaslähtöinen viestintästrategia

Opintojaksotehtävän (oppimispäiväkirja) palautus 13.4.
Vertaisarviointi palautus 13.4 mennessä.


Osallistuminen kontaktipäiviin on vapaaehtoista. Poissaolijat tekevät ryhmätyöt itsekseen.
Kontaktipäivien luento-osuudet nauhoitetaan keskeisiltä osin, tehtävien purkua ei nauhoiteta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit ovat Moodless

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Ks. tutkintosääntö.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät 1 op
Opintojaksotehtävät 3,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

asiakasymmärrys, sisällönmarkkinointi, aineeton brändi, tunteistettu ydinviesti (edut, hyödyt ja merkitys)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumuotoilu (yamk) opiskelijat sekä Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (yamk) -opiskelijat. Sen jälkeen opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolla opiskelu edellyttää aikaisempia palvelumuotoiluopintoja (väh 5 op).

Vastuuopettaja Arja-Tuulikki Malin (arja-tuulikki.malin(at)lab.fi)

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arvosanasta 50% perustuu opintojaksotehtävässä kuvattuun tiedolliseen, taidolliseen ja johtamis- ja kehittämisosaamiseen ja 50 % perustuu oppimisen reflektointiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Kaikkia opintojaksotehtäviä ei ole tehty
Opintojaksotehtävä on hylätty
Itse- tai vertaisarviointia ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä
- hyödyntää brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa

Oppimisen reflektointi:
arvosana 1
opiskelija tuo tietoa esille kuvailevasti (referoi)
arvosana 2:
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä asian kertomalla sen omin sanoin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä asiakaslähtöistä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä ja perustella tehtyjä valintoja
- hyödyntää ja arvioi brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. Perustelee valintoja kirjallisuuden avulla.

arvosana 3:
Opiskelija tekee tiedon pohjalta analyyseja (kykenee tarkastelemaan ilmiötä, näkee syy-seuraussuhteita)

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti markkinointiviestinnän ja brändäyksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tehdä oivaltavaa ja asiakaslähtöistä markkinointiviestintää sote-alalle
- osaa muotoilla organisaation brändiä ja perustella tehtyjä valintoja laadukkaiden lähteiden avulla
- hyödyntää ja arvioi asiantuntevasti brändäystä ja markkinointiviestintää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja johtamisessa. Perustelee valintoja laadukkaan kirjallisuuden avulla.

arvosana 4:
Opiskelija tekee tiedon pohjalta synteesejä (tekee johtopäätöksiä)
arvosana 5:
Opiskelija tuottaa arviointitietoa (jäsentää ilmiötä uudella tavalla, joka uudistaa toimintaa)

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Juha Roslakka
 • Hannele Tiittanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää tulevaisuuden tutkimuksen ja toimintaympäristöanalyysin käsitteitä ja tietoperustaa
- tunnistaa ja analysoida yhteiskunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristön muutoksia
- löytää keinoja sote-alan yritysten ja julkisten toimijoiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti kokonaan verkossa.

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä 4.3.- 17.3.2024

Opintojaksossa on kaksi lähitapaamista:
- 18.3.: klo 14-16 (vapaaehtoinen aloitustapaaminen)
- 8.5.: klo 9-16 (seminaari)

Ajoitus ja läsnäolo

4.3.-22.5.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

- trendit ja megatrendit
- PESTE-analyysi
- delfoi-analyysi
- skenaariotyöskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Asiat on esitetty melko irrallisina kokonaisuuksina ja niiden käsittely on melko pinnallista. Tulevaisuuden ennakointityökaluja on hyödynnetty pinnallisesti. Luodut skenaariot ovat puutteellisesti perusteltuja ja ennakointimateriaalien käyttö on melko yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Asiat esitetään johdonmukaisesti ja selkeästi. Työssä näkyy asioiden tarkastelu melko monipuolisesti tulevaisuuden ennakointityökaluja hyödyntäen. Luodut skenaariot osoittavat asioiden hyvää ymmärrystä ja kykyä jäsentää tietoa. Luodut skenaariot ovat perusteltu relevanttien ennakointimateriaalien avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Asiat esitetään johdonmukaisesti, selkeästi ja kriittisesti. Työ osoittaa asioiden syvällistä ymmärrystä ja erilaisten tulevaisuuksien
ennakointityökalujen monipuolista hyödyntämistä. Luodut skenaariot osoittavat hyvää päättelykykyä sekä kykyä jäsentää tietoa kriittisesti, oivaltavasti ja rohkeasti. Skenaariot perustuvat ajankohtaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin ennakointimateriaaleihin.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää 2 opetuspäivää Zoomissa.
Oppimisympäristö: Moodle
Opetusmenetelmät: verkkoluennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, videoluennot/Podcastit,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kulku:
Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 31.8.2023
Ennakkotehtävä 1: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö -osaamisen testi
Ensimmäinen kontaktipäivä 25.9 klo 9-16 (opinnäytetyöinfo),
Ennakkotehtävä 2: tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit.
Toinen kontaktipäivä 13.11.2023 klo 9-16
Opintojaksotehtävä (analyysitehtävä) palautus 27.11.2023 mennessä Moodleen
Verkkotentti: tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet sekä tieteellinen tieto 15.11.-27.11.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylätyn osaamisen testin ja kirjallisen tehtävän voi uusia kaksi kertaa vuoden aikana opintojakson päättymisestä ja arvosanan voi korottaa kerran vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä Labin tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kulku:
Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 31.8.2023
Ennakkotehtävä 1: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö -osaamisen testi
Ensimmäinen kontaktipäivä 25.9 klo 9-16 (opinnäytetyöinfo),
Ennakkotehtävä 2: tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit.
Toinen kontaktipäivä 13.11.2023 klo 9-16
Opintojaksotehtävä (analyysitehtävä) palautus 27.11.2023 mennessä Moodleen
Verkkotentti: tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet sekä tieteellinen tieto 15.11.-27.11.2023.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet, tiedon hankinta, tieteellinen tieto, opinnäytetyön prosessi ja käytänteet Labin Hyvinvointiyksikössä, tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat

Arviointimenetelmät

Hyväksytty osaamisen testi
Välitehtävä
Analyysitehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt hyväksytysti osaamisen testiä eikä analyysitehtävää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa
- tunnistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä menetelmäkirjallisuuden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida kriittisesti ja soveltaa perustellusti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä asiantuntevasti ja monipuolisesti menetelmäkirjallisuuden avulla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Aki Rintala
 • Minna Mukka
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan ryhmälle: HLTIYKUNLI23SV
Oppimisympäristö: Moodle
Opetusmenetelmät: luennot, itsenäinen opiskelu, tiimityöt, verkkoluennot/podcastit

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuspäivä kampuksella 1.9. klo 14-16
Verkkotyöpaja 25.9. klo 14-16

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylätyn osaamisen testin ja kirjallisen tehtävän voi uusia kaksi kertaa vuoden aikana opintojakson päättymisestä ja arvosanan voi korottaa kerran vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä Labin tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Lähiopetus ja verkko-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viisi (5) opintopistettä vastaa 135 opiskelijatyötuntia.

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet, tiedon hankinta, tieteellinen tieto, opinnäytetyön prosessi ja käytänteet Labin Hyvinvointiyksikössä, tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty osaamisen testi
Välitehtävä
Analyysitehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt hyväksytysti osaamisen testiä eikä analyysitehtävää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa

- tunnistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä

- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä menetelmäkirjallisuuden avulla

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä

- arvioida kriittisesti ja soveltaa perustellusti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä asiantuntevasti ja monipuolisesti menetelmäkirjallisuuden avulla

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Mari Kokkonen
 • Anne Suikkanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kaksi opetuspäivää Zoomissa
Oppimisympäristö: Moodle
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, verkkoluennot ja podcastit

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson ajoitus:
Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 24.01.2024
Ennakkotehtävä I: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö - tiedonhankinnan testi
Ennakkotehtävä II: Tieteellinen tieto ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet - osaamisen testi
Ensimmäinen opetuspäivä Zoomissa 07.02.2024 klo 9-12
Välitehtävä: Tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit
Toinen opetuspäivä Zoomissa 06.03.2024 klo 9-12: Opinnäytetöiden analyysitehtävän aloitus ryhmissä ja ohjausmahdollisuus
Opinnäytetöiden analyysitehtävän palautus 03.04. 2024 mennessä Moodleen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole valinnaisia suoritustapoja. Ahotointi on mahdollinen, mikäli opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet aiempien opintojensa perusteella.

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus LABin tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 24.01.2024
Ennakkotehtävä I: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö - tiedonhankinnan testi
Ennakkotehtävä II: Tieteellinen tieto ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet - osaamisen testi
Ensimmäinen opetuspäivä Zoomissa 07.02.2024 klo 9-12
Välitehtävä: Tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit
Toinen opetuspäivä Zoomissa 06.03.2024 klo 9-12: Opinnäytetöiden analyysitehtävän aloitus ryhmissä ja ohjausmahdollisuus
Opinnäytetöiden analyysitehtävän palautus 03.04. 2024 mennessä Moodleen

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet, tiedon hankinta, tieteellinen tieto, opinnäytetyön prosessi ja käytänteet LABin Hyvinvointiyksikössä, tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu tiedonhankinnan testi (arviointi hyväksytty/hylätty)
Hyväksytysti suoritettu osaamisen testi (arviointi 5-1/hylätty)

Hyväksytysti suoritettu opinnäytetyön analyysitehtävä (arviointi 5-1/hylätty)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt hyväksytysti ennakkotehtävää ja osaamisen testiä. Opinnäytetyön analyysitehtävä ei täytä tason 1 arviointikriteerejä. Opiskelijan kirjallinen tehtävä ei läpäise turnitin-tarkastusta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa
- tunnistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä menetelmäkirjallisuuden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti ja soveltaa perustellusti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä asiantuntevasti ja monipuolisesti menetelmäkirjallisuuden avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 20.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
Opettaja
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Tarja Korpela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kaksi kontaktipäivää toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.
Oppimisympäristö: Moodle
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, verkkoluennot/Podcastit,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kulku:
Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 15.1.2023
Ennakkotehtävä: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö - osaamisen testi
Ensimmäinen kontaktipäivä 7.2 klo 9-14 yhteinen ohjelma Tulevaisuuden johtaja (yamk) -koulutuksen kanssa, klo 14.15-16 ryhmän omaa ohjelmaa.
Välitehtävä: tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit.
Toinen kontaktipäivä 6.3 klo 9-16: Työpaja lähestymistavoista
Opintojaksotehtävä (analyysitehtävä) palautus 5.4 mennessä Moodleen
Osaamisen testi: Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet sekä tieteellinen tieto (yksilötehtävä 5.4 mennessä)
Arvosana Peppiin 14.5 mennessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on saatavissa Moodlesta laita linkki Hyvikseen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylätyt osaamisen testit ja kirjallisen tehtävän voi uusia kaksi kertaa vuoden aikana opintojakson päättymisestä ja arvosanan voi korottaa kerran vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä Labin tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Ennakkotehtävä I: Tiedonhankinnan työkalupakki ja Tiedonhallinta -osaamisen testi 1 op
3. Kontaktiopetukset 1 op
4. Tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat - videot/podcastit. 0,5 op
5. Analyysitehtävä 1,5 op
2. Osaamisen tesri: Tieteellinen tieto sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet 1 op

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet, tiedon hankinta, tieteellinen tieto, opinnäytetyön prosessi ja käytänteet Labin Hyvinvointiyksikössä, tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolle otetaan vain Hyvinvointialabn Palvelumuotoilu (yamk) -koulutuksen opiskelijoita (ryhmä HLTIYSTPAMU24KV)

Arviointimenetelmät

Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt hyväksytysti osaamisen testejä eikä analyysitehtävää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa
- tunnistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä menetelmäkirjallisuuden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä ja soveltaa niitä perustellusti

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä asiantuntevasti ja monipuolisesti menetelmäkirjallisuuden avulla.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYKL22S
  Kliininen asiantuntija, hoitotyö (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYKUNLI22SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE22S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
 • HLTIYSTD22SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- tietää amk toimintaympäristön, pedagogiikan keskeiset periaatteet ja oppimisprosessin
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaa osaltaan arvioida amk-opiskelijan osaamista osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- osaa toimia erilaisissa opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ylempi AMK-opiskelija (Hyvinvointiyksikkö)

- mahdollisuus suorittaa 5 op täydentäviä opintoja toimimalla työelämäosaajana Hyvinvointiyksikön AMK-koulutuksessa
- hakuriteeri: aiemmin hankittu laaja työelämäosaaminen ja kiinnostus toimia oman alansa asiantuntijana amk-koulutuksessa.

Toteutus
- osallistuminen AMK-opetukseen opettajan ohjauksessa (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- toteutussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaavan AMK-opettajan kanssa (laajuus, aikataulu, tehtävät, pedagogiset ratkaisut)

Arviointi
- erillinen oppimistehtävä, AMK-opiskelijapalaute omasta osuudesta toteutuksessa sekä AMK-opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan antama arviointi

Hakuajat
- kevätlukukauden AMK-opetukseen lokakuun ja syyslukukauden AMK-opetukseen huhtikuun loppuun mennessä
- huom! ilmoittautuminen Pepissä vasta sen jälkeen, kun hakuprosessi on hyväksytty (HopOn)
- lisätiedot toteutuksesta, hakuprosessista ja hakulomake YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5 op -Moodle (avoin)

Ennakkotehtävä: tutustuu oman alan AMK-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja arvioi osaamisesi

Ajoitus ja läsnäolo

Sovitaan erikseen, AMK-koulutuksen lukujärjestykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Työelämäyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala

Oppimisympäristö

Sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa amk toimintaympäristön, keskeiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisprosessin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan arvioida amk-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita

Arviointimenetelmät

Arviointi sisältää

- amk-opiskelijoiden antama palaute ylempi AMK-opiskelijan osuudesta AMK-opetuksessa
- ohjaavan opettajan antama palaute ylempi AMK-opiskelijalle suorituksesta (arviointilomake + keskustelu)
- ylempi AMK-opiskelijan oma arvionti AMK-opetussuorituksesta
- kehittämistehtäväraportti

Arvosana: hyväksytty-hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osallistuminen AMK-opetukseen ja kehittämisraportti eivät täytä ylempi AMK-koulutuksen arviointikriteereitä (EQF7)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää kriittisesti ajankohtaista tietoa ja tietolähteitä AMK-opetuksessa
- osoittaa perehtyneisyytensä AMK-toimintaympäristöön, keskeisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisprosessiin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan kriittisesti arvioida AMK-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita
- osoittaa kehittämistehtäväraportissa perehtyneisyytensä AMK-opetuksen syventämiseen ja kehittämiseen