Siirry suoraan sisältöön

Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Bachelor of Engineering, Sustainable Solutions Engineering 23S, online studies
Tunnus
(TLTISSE23SV)
Bachelor of Engineering, Sustainable Solutions Engineering 22S, online studies
Tunnus
(TLTISSE22SV)
Bachelor of Engineering, Sustainable Solutions Engineering 21S, online studies
Tunnus
(SSE21SVLTI)
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Juha Poskela
 • Juha Hyytiäinen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to utilize digital repositories and cloud services for professional activities
- to search for information from different data sources in the topic area
- to know the most important tools and software used in their profession
- to utilize different calculation programs and tools and apply them in different field / thematic tasks

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Online: moodle and zoom. Course also includes independent study and assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material is handed in Moodle.

Oppimisympäristö

Moodle online course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ect equals to 27 hours of work.

Sisältö

- Digital data repositories
- Cloud data services
- Statistical tools and analysis
- GIS tools and analysis
- Visualisation of analysis

Arviointimenetelmät

Evaluation is based on course work and assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Student has not reached learning outcomes of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student know basic professional vocabulary, has basic know-how and has basic skills to search information and apply it to solve simple tasks and problems.
Student can apply learned techniques to course work and assignments.
Mandatory assignments are completed and approved.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student know professional vocabulary, has know-how and has skills to search information and apply it to solve tasks and problems.
Student can apply learned techniques in different ways to course work and assignments.
Mandatory assignments are completed and graded at least Good.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student know professional vocabulary, has know-how, motivation and has skills to search information and apply it to solve tasks and problems.
Student can apply learned techniques in different ways to course work and assignments.
Mandatory assignments are completed and graded excellent.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Lecture 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Lecture 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to apply digital tools in circular economy development projects
- to act as a responsible member of the team and use digital / online tools in project management
- to make a practical project and present results in a form of a digital online publication

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is divided to 2 parts:

- A one week Bio-based battle course organized by NHL University of Applied Sciences, for which the students will receive 2 credits. Students will work in a multidisciplinary groups with students from different universities in Finland and the Netherlands.

- A project work offered by the teacher or student's work place. This counts as 3 credits.

Ajoitus ja läsnäolo

The course starts in March from 18-24th.
Participation is obligatory for the bio-based battle week.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The material for the bio-based battle will be provided during that week by NHL.

For the project, the material and support will be provided by the teacher according to the project requirements and students' needs.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Should be discussed with the teacher.

Työelämäyhteistyö

Students will work on the real case company challenges.

Uusintamahdollisuudet

No exam

Oppimisympäristö

Online platforms, Teams and Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The workload is 135 h (5 credits) and most of the work is done independently.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not sufficiently participate in the initial lecture or mentoring activities and / or does not select an acceptable applied project or perform the required presentations and reporting relating to at an acceptable level.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal applied project at a minimal level.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal applied project reasonably well.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal applied project excellently.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the meaning of the chemistry as an essential part of environmental engineering
- to describe and identify common inorganic compounds as well as the groups and structures of organic compounds.
- to present the basic chemical aquations and reactions
- to know the atomic structure and chemical bonds, electrochemical reactions, acid and base equilibrium
- to compute basic chemical calculations

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course has online lectures

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material will be in moodle.

Book: Introductory chemistry, Tro, Nivaldo J., 2018 (Students can use online licenses).

Oppimisympäristö

The course consists of contact teaching and individual work. We use the Moodle environment.

Sisältö

- Atomic structure and periodicity
- Chemical bonding and structure
- Amount of substance (n) and its use in calculations
- Chemical reaction equations and their use in calculations
- Oxidation and reduction
- Acids and bases
- Naming organic compounds and functional groups

Arviointimenetelmät

Exercises

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student can not solve chemical problems.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student is able to solve simple mechanical problems.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student understands and is able to apply basic chemistry.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student masters the methods of basic chemistry.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Lecture

Osaamistavoitteet

Student is able to
- understand the purpose of the physics in technology
- describe and utilize the SI-unit system and implement
- solve mathematical problems in kinematics, mechanics and thermodynamics
- utilize vectors

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lectures, videos, exercises

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The pages in Moodle

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom

Sisältö

SI-units
Basics of mechanics
Heat and energy
Force and vectors
Efficiency

Arviointimenetelmät

Exercises

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Online lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Online lectures

Osaamistavoitteet

Student is able to
- calculate and simulate mathematical expressions
- solve geometric and trigonometric problems

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi on suunniteltu niin, että sen voi suorittaa myös itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssin voi läpäistä pelkästään tehtäviä laskemalla, mutta arvosanoihin 3-5 on saatava soveltavasta kokeesta riittävästi pisteitä. Soveltavan kokeen voi tehdä vain kerran, mutta päivämäärän voi valita itse vapaasti (ennen kurssin päättymistä).

Luennot ovat maanantaisin 12.15 - 13.45 ja torstaisin 12.15 - 13.45.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali löytyy moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Will be informed at the beginning of the course.

Oppimisympäristö

The course consists of contact teaching and individual work. We use the Moodle environment.

Sisältö

- Manipulating expressions
- Percentages
- Linear and quadratic equations
- Pair of equations
- Basic trigonometry
- 2D geometry
- 2D vectors

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student can not solve mathematical problems posed by the teacher. Less than 33% from maximum scores.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student knows the methods the methods of 2d geometry and 2d vectors, and is able to solve simple mechanical problems

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student understands the requirements of 2d geometry and 2d vectors, and is able to apply basic mathematics in engineering. Less than 57% from maximum scores.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student masters the methods of 2d geometry and 2d vectors and is able to analyse mathematical tasks in engineering without problems. Atleast 83% from maximum scores.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- apply commonly used environmental and sustainability certificates and labels
- report guidelines and standards, measures and practices
- create measures to manage resource and environmental efficiency and CSR -development of the company

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- factors influencing entrepreneurial attitude in personal, organizational and society levels
- idea and innovation development methods
- what kind of support services, tools and methods exist to develop business ideas
- what kind of circular business models exist and importance of innovation in business models
- how to make a project/business plan, start the business and plan business acceleration

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnot sisältävät luentoja kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sähköinen oppimisalusta (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Check out English page

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen keskimääräinen kuormitus on 27 t.

Sisältö

Katso englanninkielen sivu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaamista ei vaadita

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso englanninkielen sivu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
 • Paul Carroll
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- basic principles of the RDI -project and how to apply them into the real-life projects
- importance of networking, team building and management methods
- European Union’s research, development and innovation (RDI) funding
- project ideation and brainstorming, how to pitch project ideas, how to carry out project and project reporting

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

On-line lectures and independent course work either in pairs/ small groups or individually.

Ajoitus ja läsnäolo

Activity in courses is required, attendance at lectures is encouraged.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecture material and LAB circular economy RDI project descriptions, as well as additional EU project material as indicated by the lecturer.

Uusintamahdollisuudet

N/A

Oppimisympäristö

On line

Arviointimenetelmät

Evaluation is based on course assignments about the subject matter:

Research Development and innovation basics
Case studies from circular economy RDI projects
Practical work on drawing up project plans of your own

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Required assignments are not delivered or they are inadequate, or they are not submitted during the course implementation.
Assessment results are less than 50% of the total points.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student
- knows the principles of circular economy in RDI projects
- is familiar with the concepts of RDI
- knows examples of circular economy projects

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse the RDI content involved

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student
-- knows the principles of circular economy in RDI projects and is able to discuss it excelently
- is familiar with the concepts of RDI and can apply them to working life and justify well the choices involved
- understands the principles circular economy projects, and is able to analyse in depth the RDI content involved

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
 • Sakari Autio
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the principles and objectives of the Circular Economy in the context of resource efficiency
- to know the benefits and solutions of zero waste approach
- to know recycling industry solutions
- to know safe energy recovery and waste management solutions

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

has gained skills to work in multidisciplinary environments having also the professional attitude to work and communicate in the international teams

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the principles of climate change and global warming
- to understand the mechanism of greenhouse effect and its importance for life
- to know the principles of circular economy
- to understand impacts of the use of natural resources to sustainability and climate change, resources, nature depletion
- the meaning of the Sustainable Development Goals

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is Online course, containing 1 lecture sessions in Zoom. Most part of the work is done due to the individual assignments and online exams.

Ajoitus ja läsnäolo

This course is virtual course, containing 1 lecture sessions (á about 3 * 45 min). The first lecture will be held in ZOOM on Tuesday 6.9.2022. The more detailed schedule will be in Course Moodle and in TimeEdit. It is recommended that student participate for the first zoom meeting where the content and implementation of the course is presented.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All of the material will be delivered due to the course´s Moodle platform.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Must be discussed with the course teacher.

Oppimisympäristö

Moodle platform

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The total extent of this course is 5 ECTS, which equals with 135 hours student work.

Sisältö

During the course students get an overall picture of the theory related to climate change and how has human affected on it. Climate.now is a course on the basics of climate system, its change and effects of the change, how to mitigate and adapt to changing climate.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

On-line learning course "Climate Change and Sustainability" must be passed to pass the course. The exam consists of 35 questions. The grade obtained from the exam is a percentage (correct answers/total number of questions). To pass the on-line exam half of the answers should be correct.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student has not returned the required assignments and/or student´s competence does not meet the requirements of the course

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student can
- use the terminology related to the climate change and sustainability
- find necessary information and use it properly
- work in individual professional situations in accordance with the instructions

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student can
- show familiarity with the terminology, concepts and knowledge related to climate change and sustainability
- assess and define the need for information

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student can:
- use concepts and knowledge related to climate change and sustainability consistently
- evaluate and use different sources of information
- act in a professional situations independently and responsibly

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- plan their own learning and cooperate in situations related to their own field of studies
- recognize their own competence and the needs to develop them further and to plan their career path observing them
- act as a group member
- operate in the learning environments of LAB University of Applied Sciences
- picture their own field of studies and its future skills
- give feedback on tuition and services and thus participate in the development of education

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- utilize various learning opportunities in curriculum
- recognize and aim their own competences to be in level with the future career requirements
- create a study plan that supports the future career goal
- give feedback on tuition and services and thus participate in the development of education

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Assignments not done during the course time.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify themselves as a learner and develop their own learning skills
- evaluate innovative or alternative future competences required in their own field
- recognize and aim their own competences to be in level with the future career requirements
- masters the professional concepts of their own field and is able to point out their competencies during job recruitment processes
- give feedback on tuition and services and thus participate in the development of education

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Non appearance
Undone assignments

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.02.2024 - 18.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Lecture 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Lecture 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand the role of digital technologies such as AI, IoT and blockchain in circular economy
- understand different applications of digital technologies in circular economy
- know how different companies utilize these technologies in devolving circular business models
- understand how digital platforms will enable circular economy by reducing waste and emission

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Digital tools and platforms in CE is an online course. Through this course students will learn the capabilities of different digital technologies, mainly Industry 4.0 technologies, such as IoT, AI and blockchain and their applications in enabling CE in different industries. In addition, the students will learn different circular business models based on these technologies throughout different case examples and online business model workshops. For business model workshops, we will use Miro board for brain storming and more interactive course.
Each session includes group assignments and individual assignments are mainly focused for reviewing the lectures.
In this course, we will have real company challenges, where 2-3 companies will present a challenge in their CE problem and students have to offer a digital solution to the company which is considered as the final assignment and to pass the course.
The final project work and presentation counts as 50% of the final grade and the rest is related to assignments 40% and with 10% for the active involvement in the course.
More detailed and description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the Spring semester 8.02-18.04.2024 and the detail schedule of the course will be provided in Moodle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The learning material of this course will be based on scientific books, articles and case company resources and examples. The course material will be uploaded in moodle after each session including additional reading and learning materials according to student's interests.
Students can familiarize themselves with Miro board in advance, although it's not a must!
The link for Miro : https://miro.com/ and the sign-up is free with student account.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. For example if the student have their own company project, it could be considered as well if relevant to the topic of the course.
In any case, inform the teacher ASAP.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams Miro board

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

- Introduction to digital technologies
- Introducing Industry 4.0 technologies (IoT, AI, Blockchain and 3D printing &CAD) and their capabilities
- How Industry 4.0 technologies are utilized in CE solutions
- Industry 4.0- based business models in CE

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basic Knowledge of Circular Economy Concept.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

less than 50p is fail 0

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 5 requires a minimum of 90 p

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Juha Pere
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify the main aspects of the different stages of the energy chain (acquisition, production and consumption)
- regognize different methods and technologies to promote energy efficiency and security of supply, and knows their significance at the local and global level
- describe the role of digitalisation as part of energy efficient solutions now and in the future
- utilise different tools when assessing and comparing energy efficiency and more sustainable energy forms, for example in energy consulting

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

1. Contact teaching (most likely Zoom-lectures): Active participation in contact lessons, individual and group tasks.
2. Distance studies in the Moodle platform: Set of independent assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecturers collect the study materials in the Moodle platform.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Compensatory tasks should be agreed with the tutoring teacher.

Oppimisympäristö

Contact lessons (most likely Zoom)
Virtual assignments
Company visits and/or visits of the energy field experts in contact lessons

Sisältö

- Energy efficiency and energy saving
- Energy efficiency tools: agreements, audits, ecolabelling
- Energy efficiency technologies
- Improvement of energy efficiency in industry
- Energy efficiency in buildings
- Energy efficiency in transportation
- Cases and applications

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basics of Physics

Arviointimenetelmät

Exam in Moodle platform
Practical assignments completed

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

All assignments should be completed
Assessed by the average of all assignments

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student does not achieve the requirements for a grade of one.
Participation is not appropriate, assignments or exam are not completed, the appropriate level of points is not achieved.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- knows the role that energy efficiency and energy saving have in connection with energy systems
- knows the effects of the related technologies
- knows the development of energy efficiency in buildings, in industry and in transportation
- knows the energy efficiency tools which are currently in use in Finland
- knows important sources to information and regulations

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to describe the role that energy efficiency and energy saving have in connection with energy systems, their economic, social and environmental aspects
- knows the effects of the related technologies
- knows the development of energy efficiency in buildings, in industry and in transportation
- knows the energy efficiency tools which are currently in use in Finland
- is able to describe important sources to information and regulations

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Samu Lattu
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Students are able to pronounce English clearly and easily..

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Students will study the course material independently and submit assignments through Moodle. The students will be required to record their own speech.

Ajoitus ja läsnäolo

Online course, no attendance requirements or scheduled lessons.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All of the study material is provided by the teacher through Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Oppimisympäristö

Online independent learning through Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ECTS equals 27 hours of work. The course assignments can be submitted at any time during the duration of the course, and the students may set their own deadlines. Grading takes place on specific weeks throughout the semester.

Sisältö

Contents
• Phonetic features of English
• Syllable stress
• Sentence stress
• Intonation
• Dialects.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

There are no prerequisites for the course. The assumed level of proficiency is B2 according to the Common European Framework.

Arviointimenetelmät

Assessment will take place on a scale of pass/fail. The students need to complete all of the required assignments satisfactorily in order to pass the course.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

The student has reached the objectives of the course, has completed all of the required assignments to satisfaction and masters the contents of the course on an acceptable level.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the principles of environmental cycles (e.g. carbon,nutrient, water and air cycle)
- to understand the importance of biodiversity in the sustainability of life
- to know the principles and methods related to ecosystem services

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is a virtual course. The contact learning lectures are held online. The assignments and exams can be done independently.
Exact timing will be informed in the course´s Moodle platform in the beginning of the study module.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the fall semester.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the materials will be achievable online and delivered in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arrangements will be agreed with the teacher in responsible of the course.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent work, about 100 hours. The time allocation for contact learning is about 5 hours. There is also about 30 hours time allocated for final exam, preparation and execution.

Sisältö

During the course students get an overall picture about natural process in which elements are continuously cycled in various forms between different compartments of the environment (inside and outside reservoirs). The course considers the importance of biodiversity and how nature can be valued through ecosystem services.
Some bio-based cycles are investigated from the Circular Economy approach (food, forest industry side streams, bio-energy)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam must be done (and approved).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not meet the competence requirements of the course.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.11.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Mohammad Naji Nassajfar
Opetusryhmät
 • Lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to know generally used environmental impact assessment procedures and their practical applications in different countries as part of environmental policies
- to understand typical environmental impacts related to e.g. soil construction, industrial sites, energy projects and natural resource extraction having significant environmental impacts
- to know public participation and citizen science based practices and methods used during EIA
- to understand different comparison methods, their background and applications used during EIA
- environmental impact data gathering and management tools like gis applications and spreading models.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Environmental Impact Assessment (EIA) is an online course. Through this course, students will learn the introduction and definition of Environment Management and EIA and the related policies and regulatory frameworks. Moreover, the EIA procedure, scoping & screening will be taught with different EIA methods, tools and techniques. Throughout different case examples, students will learn the EIA reporting, decision making and project management as well as the implementation and follow up of the EIA statements and reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed in each session.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments worth 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 7.11.2023 - 12.12.2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

- Introduction to Environment Management & EIA
- Legal, Policy & Regulatory Framework
- EIA Procedure - Scoping & Screening and Establishing Baseline Conditions
- EIA Methods, Tools and Techniques
- EIA Reporting & Review of EIA Quality
- Decision Making & Project Management
- LCA as a tool for EIA

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

less than 50p is fail 0

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 5 requires a minimum of 90 p

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Terhi Raikas
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to know the most important international environmental agreements (e.g. IPCC, Green Deal, UN SDGs, EU’s Circular Economy) and their consequence in operational level actions
- to understand the principles of EU’s environmental regulation and legislation system
- to understand the Finnish environmental regulation and legislation system as well as their implementation as a part of the EU regulation system.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is a self-study course. The studying method was chosen, because understanding legislation requires thinking and searching for information. You will also listen to lecture videos, also, but giving ready answers will not help you in working life.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available in the course platform.

Oppimisympäristö

LUT/LAB-Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ects equals with 135 working hours.

Sisältö

The course deals with the most important international environmental agreements (e.g. IPCC, Green Deal, UN SDGs, EU’s Circular Economy) and their consequence in operational level actions and will understand the principles of EU’s environmental regulation and legislation system and the Finnish environmental regulation and legislation system as well as their implementation as a part of the EU regulation system.

Arviointimenetelmät

Scoring is divided between the following assignments.
Essay
Case study
Podcasts/videos
Learning diary

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Non-appearance
Missing assignments within the course schedule.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

50% of the points achieved.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

70% of the points achieved.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

90% of the points achieved.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Juha Pere
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to identify the main environmentally harmful substances
- to know the basic methods (physical and chemical) to monitor and measure environmental impacts
- to know the principles of the factors affecting pollutants formation and distribution in the environment
- to compare measured values with the limit values and other regulations

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, moodle, nettikirja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle, nettikirja moodlessa

Oppimisympäristö

Moodle, luennot, nettikirja

Sisältö

desibelit
lämpösäteily
radioaktiivisuus
ilmanlaatu
veden laatu
menetelmät ekologiassa
saasteet ja eri mitta-asteikot

Arviointimenetelmät

Tehtävät, viikkolaskarit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia ja muita kysymyksiä
Kirjalliset tehtävät ei tehty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ja muihin tieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.
Tekee kirjalliset tehtävät minimitasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ja muita ongelmia.
Tekee kirjalliset tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat sekä muut kysymykset.
Tekee kirjalliset tehtävät erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to know the key technological solutions used for air, soil, waste, energy, water management to minimize environmental impacts
- to search information about BAT- and other advanced environmental technologies due to the BREF and other documents available
- to understand the role of the circular economy in the resource efficient industrial economy

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course is a virtual course. Also, assignments and exams are done independently or in teams. There will be lectures of which exact timing and content will be informed in the course´s Moodle platform.

Ajoitus ja läsnäolo

The study module will start on the week 3 and last for seven weeks. The contact learning sessions will be arranged every second week. It is recommended to participate contact learning sessions. The deadlines for assignments and exams will be informed in the beginning of the study module.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All materials used in the course will be achievable online and delivered in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All specific arrangements should be agreed with teachers in responsible of the course.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

On line learning platforms: Moodle, ZOOM and Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average theoretical workload for this course is about 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s workload consists of independent and group work, about 80 hours. The time allocation for contact learning (lectures, workshops) is about 16 hours. There is also about 40 hours allocated for final exam, preparation and execution.

Sisältö

The course observes basic technological solutions used for air, soil, waste and water management to minimize environmental impact of the human activities. The advanced environmental technologies are introduced in accordance with the European Union system of the Best Available Technologies (BATs) and Best Available Techniques Reference Documents (BREFs). Also, the role of circular economy to minimize environmental effect will be dealt.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequirements.

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam given by teachers must be done (and approved). The more detailed evaluation criterias will be informed in the beginning of the study module.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student´s knowledge does not meet the competence requirements of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Paul Carroll
 • Lea Heikinheimo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to identify different textile fibers and plastics
- sort and treat different recyclable materials by various methods
- estimate the energy content of selected materials

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään erilaisia laboratorioharjoituksia työparin kanssa. Laboratorioharjoitusten työselostukset tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laboratoriotöiden ohjeet ja teoriat löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana muodostuu arvioiduista työselostuksista

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa noudattaa laboratorioharjoituksiin annettuja ohjeita ja sääntöjä
- osaa toimia laboratoriossa turvallisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- osaa etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin vaiheiden mukaisesti, perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä sekä arvioida erilaisia tietolähteitä
- osaa raportoida laboratorioharjoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti
- osaa noudattaa turvallisuusohjeita

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Lea Heikinheimo
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand material flow cost accounting
- to know how material efficiency auditing works in practice
- to understand how industrial symbioses can bring added value to companies

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lectures, courseworks and seminars according to a separate program.

Ajoitus ja läsnäolo

Lectures 5 x 4h

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Available in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No alternative performances.

Työelämäyhteistyö

The course contains assignments connected with working life based projects and competences.

Oppimisympäristö

The course contains assignments connected with working life based projects and competences.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The time and load of the course is 5 x 27 hours of which about 80% is independent work.

Sisältö

The course introduces material flow cost accounting (MFCA) and principles of material efficiency auditing in companies. Recycled and renewable materials circulation will be looked with the concept of industrial symbiosis.

Competences

The Student will learn:
• to understand material flow cost accounting
• to know how material efficiency auditing works in practice
• to understand how industrial symbioses can bring added value to companies

Arviointimenetelmät

Courseworks and presentations need to be acceptable.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Assignments don´t fulfill the criteria of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student
- identifies the principles related to the MFCA
- is able to present a supervised evaluation how material efficiency auditing and industrial symbioses can bring added value to companies
- is able to use professional source material

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to identify and present the principles related to the MFCA
- is able to prepare a feasible evaluation how material efficiency auditing and industrial symbioses can bring added value to companies
- is able to use scientific and professional source material

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to critically identify and present the principles related to the MFCA
- is able to draw up an independent feasible evaluation how material efficiency auditing and industrial symbioses can bring added value to companies
- is able to successfully use international and scientific as well as professional source materials

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Student is able to:
- regognise different polynomial equations and polynomial graph
- solve inequalities
- solve simultaneous equations with the software
- solve basic space vectors
- utilise space vectors
- solve exponential and logarithm functions

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course has online lectures based on timetable of Sustainability students in LAB University of Applied Sciences. Material in moodle can also be studied without attending the lectures.

Ajoitus ja läsnäolo

Online lectures are on Tuesdays at 12.15 - 14.00 and on Wednesdays at 14.15-16.00.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

will be announced at the beginning of the course

Sisältö

System of equations and matrices
Polynomial functions and inequalities
Geometry 3d
Vectors 3d (incl. directional cosines, dot product, and projection)
Exponential and logarithmic functions and equalities

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Basics of Mathematics in Technology or corresponding knowledge

Arviointimenetelmät

will be discussed together

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student is familiar with mathematical methods and is able to perform simple mechanical calculation tasks.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student understands the requirements of mathematical methods and is able to apply basic mathematics to some extent in engineering tasks.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student masters mathematical methods and is able to analyse mathematical tasks at the engineering level without problems.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Online lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Online lectures

Osaamistavoitteet

Student is able to
- solve challenging functions
- solve basic derivation functions and utilise derivation in practice
- solve integrated polynomial functions and utilise integration in practice
- solve trigonometrical problems

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This is an online course of Mathematics in Technology 2.

The course can be studied at own pace but lectures are once a week on Mondays at 10.15am - 11.45am.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All material is available in Moodle.

Sisältö

- Composite and inverse functions
- Trigonometric functions and equations
- Derivatives of polynomial and rational functions
- Derivatives of exponential and logarithmic functions
- Derivatives of trigonometric and arc functions
- Extremes
- Integrals of polynomial functions
- Area with integrals
- Volume with integrals

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Mathematics in Technology 1 or corresponding knowledge.

Arviointimenetelmät

Exercises and tests

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

A student cannot solve mechanical exercises well enough. Less than 33% of maximum scores.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

A student knows methods for geometry in plain and for vectors in plain and can solve simple mechanical exercises.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

A student understands requirements of geometry and vectors in plain and is able to apply them in some extent in engineering problems. At least 57% of maximum scores.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

A student masters geometry and vectors in plain and is able to analyze engineering problems. At least 83 % of maximum scores.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kati Mustonen
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors
- identify, evaluate, quantify and monitor potential risks
- make suggestions for risk avoidance and reductions
- project management tools in efficient project management

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This course is a virtual course. The contact learning lectures are held online. The main course assignment can be done in pairs or individually. Smaller assignments are done individually. The course is evaluated based on course assignment and other assignments given.

Ajoitus ja läsnäolo

The course is held during the fall semester.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the materials will be achievable online and links can be found in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arrangements will be agreed with the teacher in responsible of the course.

Työelämäyhteistyö

Visitor lecture(s) from business side.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

Zoom and Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The time allocation for on-line lecture learning is about 20 hours. Student will complete Course Assignment (65h), and in addition also other assignments and quizes.

Sisältö

The course observes the basic tools used in project management such as stakeholder analysis, project charter, WBS, time scheduling methods, and resource planning. Also, risk analysis and risk management tools are introduced.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites

Arviointimenetelmät

All of the assignments and exam must be done (and approved).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not meet the competence requirements of the course.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- have the knowledge and understanding of ISO 9001
- understand the requirements for quality management systems based on ISO 9001
- learn how to audit a quality management system
- how to plan, perform and report quality management system audits
- sustainable product design and qualifications
- information Security frameworks

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Quality management systems course is a virtual course. Students will learn the requirements for Quality management systems according to ISO 19001, how to audit a QMS, how to implement a QMS, and finally how to plan and report the audits. Case examples will help the students to understand better of the course content.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 5.10.2023- 09-12- 2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

- A Quality Management System (QMS)
- ISO 9001 and the ISO 9000 series of standards
- Planning, support, operation, Performance evaluation, Improvement
- Management system auditing
- Information Security Management System

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Juha Pere
 • Jussi Kuusela
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how different forms of renewable energy are generated and the targets set for their increased use
- regognize the main concepts connected with decentralized energy production and the related targets
- compare the environmental and cost impacts of different forms of energy and to evaluate their suitability for different uses

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

1. Contact teaching (most likely by Zoom): Active participation in contact lessons, individual and group tasks.
2. Distance studies in the Moodle platform: Set of independent assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lecturers collect the study materials in the Moodle platform.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Compensatory tasks should be agreed with the tutoring teacher.

Oppimisympäristö

Contact lessons (most likely by Zoom)
Virtual assignments
Company visits and/or visits of the energy field experts in contact lessons

Sisältö

The renewable energy course is to provide knowledge of the most important renewable energy resources and the related technologies
- solar energy
- wind energy
- bioenergy
- thermal energy (heat pumps)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequisites required.

Arviointimenetelmät

Exam in the Moodle platform
All assignments should be completed

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Student does not achieve the requirements for a grade of one.
Participation is not appropriate, assignments are not completed.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to describe the fundamentals and main characteristics of renewable energy sources and their differences compared to fossil fuels
- is able to explain the technological basis of renewable energy sources
- is able to describe the main components of different renewable energy systems
- is able to suggest the best combination of technological solutions to minimize the emission of greenhouse gases and increase the sustainability of the energy system in specific areas/regions

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to describe the fundamentals and main characteristics of renewable energy sources and their differences compared to fossil fuels
- is able to explain the technological basis of renewable energy sources
- is able to describe the main components of different renewable energy systems
- is able to suggest the best combination of technological solutions to minimize the emission of greenhouse gases and increase the sustainability of the energy system in specific areas/regions
- is able to assess the renewable energy solutions by basic mathematical calculations
- is able to participate in professional discussion about the topic

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Student
- is able to describe the fundamentals and main characteristics of renewable energy sources and their differences compared to fossil fuels
- is able to explain the technological basis of renewable energy sources
- is able to describe the main components of different renewable energy systems
- is able to compare different renewable energy technologies and choose the most appropriate based on local conditions
- is able to suggest the best combination of technological solutions to minimize the emission of greenhouse gases and increase the sustainability of the energy system in specific areas/regions
- is able to assess the renewable energy solutions by basic mathematical calculations
- is able to discuss how to utilize local energy resources (renewable and non-renewable) to achieve the sustainable energy system for local conditions

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Paul Carroll
Opetusryhmät
 • Online lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- formulate and clarify the research topic
- formulate the research design
- use secondary data
- collect primary data through interviews
- collect primary data through questionnaires
- analyze qualitative and quantitative data
- write and present the project report

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Research methods and reporting will be carried out as a virtual course. In this course students will learn how to perform a research project and all the necessary methodological skills for their future bachelor's thesis. Students will learn how to identify the topic and develop the research questions based on their topic of interest. In addition, different methods and tools for collecting and analysing data will be dealt with in the course.
As well as the on-line lectures there will be individual assignments that will involve the main skills required for research, presenting results, critically reviewing what has been written and available in the literature and ultimately to prepare students for whiting their own final thesis/ report.
Whenever possible and relevant the subject areas looked at will deal with the broader scientific fields of environmental technology, sustainability and circular economy.

More detailed and descriptive information will be uploaded in moodle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course material is prepared based on scientific books and articles and other sources.Some useful background material:

Various publications on statistical theory and methods provide useful supportive reading.

Also publications such as:
Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Qualitative and Quantitative Research, Third Edition by John W. Creswell (2008)

Research Methods in Practice by Dahila K . Remler and Gregg G. Van Ryzin (2011)

All the course material will be uploaded in moodle soon after each session, as well as additional supporting material.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the lecturer if needed. Generally, the course can be followed through the recordings and material provided in cases where it is not possible to follow the lectures live. If not possible to participate in any live lectures a certain amount of additional written reporting can be foreseen.

Uusintamahdollisuudet

There will be no examinations.

Oppimisympäristö

The online learning platforms,Zoom and Moodle will be used. There may be the option of a small number of in person in Lahti campus/hybrid sessions offered, but in this case presence in the classroom will not be compulsory for these.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The total workload for this course is 135 hours (5 ECTS credits). The main part of the study module´s work load consists of independent about 115 hours (including individual assignments and a certain amount of small group work). The time allocation for contact learning is18 hours.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No

Arviointimenetelmät

Evaluation will be based on a variety of research-based individual written tasks, presentation activity and a certain amount of groupwork with reporting.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Assignments are not performed or they do not fulfill the criteria of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

The student
- identifies the principles related to the preparation of a bachelor’s thesis /report
- is able to present a supervised research plan for the thesis
- is able to use source materials and research methods with the assistance of supervision
- is able to use professional source material to a certain extent
- is able to utilise the key principles of scientific writing with supervision.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

The student
- is able to identify and present the principles related to the preparation of a bachelor’s thesis /report
- is able to prepare a feasible research plan for the thesis
- is able to evaluate to some extent source materials and research methods
- is able to use scientific and professional source material
- is able to apply fairly well the key principles of scientific writing.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

The student
- is able to critically identify and present the principles related to the preparation of a bachelor’s thesis /report
- is able to draw up an independent and feasible research plan for the thesis
- is able to critically evaluate possible source materials and research methods
- is able to successfully use international and scientific as well as professional source materials
- masters the key principles of scientific writing.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the signification of the risk management in different administrative and industrial sectors.
- to develop security within as a part of the own work
- to be able to identify, evaluate, quantify and monitor potential insecurity and risks
- to be able to make suggestions for avoidance and reductions,
- to know how to use management tools

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Alexandra Maksheeva
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- formulate the research question related to their topic of interest
- select and evaluate relevant studies
- understand what are the criteria to include or exclude papers
- search databases and do the keyword identification
- analyze the findings
- report the results

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability Literature Review is a virtual course. Throughout this course, students will learn how to identify the keyword for their research topic and how to formulate their research question.
Throughout the course the students have to choose different topics of interest in sustainability or circular economy and do a literature review on the topic. The course includes group workshops that are organized during the lectures and a final project which should be done individually. Doing the final project will help the students for their future thesis work as well.
In addition, each student has to peer review one other student's final project and provide feedbacks and comments.
The final project counts as 50% of the final grade and the assignments are 40% of the final grading.

More detailed description of the course will be provided in moodle and in the first introduction session.

Ajoitus ja läsnäolo

The course will be held during Spring time 15.1- 26.4.2024. Active participation of the course is 10% of the final grade.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the course material will be provided in moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No

Uusintamahdollisuudet

No exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

In this course you will learn:
- The main concept and the nature of literature review and why is it done?
- Different examples of literature review from the teacher and students as their assignments
- To search for the relevant literature review
- To evaluate and select relevant sources
- To identify themes, debates and gaps
- To make the outline of your literature review and the structure
- To write your literature review

Arviointimenetelmät

The minimum of 50p is required to pass the course.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

less than 50p is fail 0

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Grade 5 requires a minimum of 90 p

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
Opetusryhmät
 • Lecture (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lecture

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand what the main contents of sustainability reports is and what is required from companies to include in their report
- EU regulations such as EU taxonomy
- understand the Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
- understand the forthcoming Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- sustainability reporting in accordance with the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- know the Global Reporting Initiative (GRI) standards

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Sustainability reporting is a virtual course through which students will learn what is included in the reports of companies. What regulations companies should follow in writing their reports. What are the best practices and what are the challenges. Throughout different case examples, students will learn the different companies' strategies towards sustainability, decision making as well as the implementation and follow up the reports.
Each session of the course includes group work and assignments for better understanding and reviewing the topics that have been discussed.
In addition there will be individual assignments to pass this course.
The individual and group work assignments counts 40% of the final grade.
The final project is 50% of the final grade and is done in the group of 4-5 students.
More detailed description of the teaching material will be provided in the introduction of the first session.

Ajoitus ja läsnäolo

This Course is held during Autumn semester 6.9.2023- 15-11-2023.
Active participation of the course is 10% of the final grade.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

This course is taught based on different scientific books, articles and resources. The course materials will be uploaded after each session in moodle and the additional learning material will be provided for the students' interest in the topic and further learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Can be discussed with the instructor. Students should inform the teacher ASAP to discuss.

Uusintamahdollisuudet

No Exam

Oppimisympäristö

Online learning platform, ZOOM and Teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average work load for this course is estimated to be 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s work load consists of independent and group work, about 115 hours (including individual assignments and final group work). The time allocation for contact learning is about 20 hours.

Sisältö

Sustainability Reporting is a virtual course through which you will learn
- What sustainable business is?
- Definition of corporate social responsibility?
- Eu Taxonomy, GRI standards, CDP scoring
- CSR standards, SASB index, ISO 26000, ISO 14001
- What are Scopes 1, 2 and 3 of Carbon Emissions?
- Sustainability reporting process

Arviointimenetelmät

less than 50p is fail 0
Grade 1: 50 - 59 p
Grade 2: 60 - 69 p
Grade 3: 70 - 79 p
Grade 4: 80 - 89 p
Grade 5 requires a minimum of 90 p

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • LAB_virtuaaliopettaja_SSE Virtuaaliopettaja (LAB)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to know different sustainability evaluation frame works and models
- to know the basics and applications of life cycle analyses (LCA)
- to evaluate carbon and material footprints
- to know how to manage life cycle, sustainability elements and the foot prints of products and services

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Mikko Ruotsalainen
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Online lecture 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to know the factors that effects on the material, energy and resource efficiency of sustainable process engineering
- to know the principles of the process engineering and product design tools taken the sustainability aspects into account ( e.g. life cycle assessment (LCA) approach)
- to use on a general level CAD/Solid Works programmes

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course is a virtual course. Also, assignments are done independently or in teams. There will be 4 contact learning sessions, which exact timing and content will be informed in the course´s Moodle platform.

Ajoitus ja läsnäolo

The study module will start on the week 10 and last for eight weeks. The contact learning sessions will be arranged every second week. It is recommended to participate contact learning sessions. The deadlines for assignments will be informed in the beginning of the study module.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All materials used in the course will be achievable online and delivered in Moodle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All specific arrangements should be agreed with teachers in responsible of the course.

Uusintamahdollisuudet

Will be informed in the beginning of the course.

Oppimisympäristö

On line learning platforms: Moodle, ZOOM and Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The average theoretical workload for this course is about 135 hours (5 ECTS). The main part of the study module´s workload consists of independent and group work. The time allocation for contact learning (lectures, workshops) is about 16 hours.

Sisältö

The course focuses on resource efficiency (materials, water, energy) and mitigation of emissions in process industry.
The tools (LCA, Carbon footprint etc.) to evaluate the environmental impact of the production are introduced.
Further more after completing the course student has basic level ability to use AutoCAD software /Solid Works programmes.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

No prerequirements.

Arviointimenetelmät

All of the assignments given by teachers must be done (and approved). The more detailed evaluation criterias will be informed in the beginning of the study module.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

The student´s knowledge does not meet the competence requirements of the course.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Will be informed in the beginning of the course.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Paul Carroll
 • Lea Heikinheimo
Opetusryhmät
 • Online lecture 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Online lecture 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how to search and apply information required to carry out resource efficiency and water management -related projects
- choose the most suitable methods to perform different energy-related assignments
- act as a responsible member of a team, and to present and report on a project according to the University reporting guidelines

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ympäristöteknologian koulutusten opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia projektikursseja, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin
2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua.

Tästä projektiopinnosta pidetään lukukauden alussa infotilaisuus sekä järjestetään kahden viikon välein tapaaminen opiskelijoille suomeksi ja/tai englanniksi. ZOOM-linkit tapahtumiin lisätään Moodle-alustalle ja ne myös lukkaroidaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa ajankohdassa, joka parhaiten sopii opiskelijan omiin aikatauluihin. Opintojaksoista järjestetään myös kerran lukukaudessa infotilaisuus, jonka lisäksi pidetään joka kuukausi info/kyselytilaisuudet ZOOMissa.

Projektiopintoja voi myös suorittaa erilaisista LABin ja muiden korkeakoulujen järjestämissä projektiopintokokonaisuuksissa (esimerkiksi Lahti Venture Programme), jolloin noudatetaan näiden opintojaksojen aikataulutusta.

Projektiopintoihin voi myös hyväksilukea, esimerkiksi töissä tehtyjä projektikokonaisuuksia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheiksi suositellaan työelämälähtöisyyttä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi on suoritettava hyväksytysti opintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135 tuntia, joka koostuu itse projektiin käytetystä ajasta, aihepiiriin tutustumisesta, projektisuunnitelman tekemisestä, raportoinnista ja reflektoinnista. Projektiin ajankäytöstä pidetään työajanseurantaa.

Mikäli opiskelija korvaa opinnot, jonkin muun tahon tarjoamalla projektiopintokokonaisuudella noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Sisältö

Tämä kurssi on osa ympäristöteknologian projektikurssikokonaisuuksia, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua tai työnantajaasi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not sufficiently participate in course activities, does not select an acceptable project or perform the required presentations and reporting relating to at an acceptable level.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project at a minimal level.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project reasonably well.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project excellently.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Pia Haapea
Opetusryhmät
 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE22SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 22SV Lahti
Pienryhmät
 • Itsenäinen 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to appreciate the principles of sustainable water management in a context of circular economy and sustainable development goals
- to understand the importance of hydrological cycles for maintaining environmental and societies well being
-to know the main unit processes and technologies to prevent contamination of environment due to the inefficient wastewater and sludge management
- to know the factors that effects on the selection of the purification method and plant design of the wastewater treatment

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

This is an On-line course including exercises done individually or in pairs, also few web-quizzes are available.

Ajoitus ja läsnäolo

The course will be open from 15.9.2023 until 31.12.2023. During that period student can do the exercises by his/her one schedule. All of the obligatory tasks must be returned before deadline.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All of the materials needed in the course is found from Course´s Moodle-page or in electronic form.

Oppimisympäristö

Moodle Online Course

Sisältö

Sustainable water management is also an important part of the Sustainable Development Goals and Circular Economy, which will be the integrated and holistic approaches of this course. This course introduces the importance of the hydrological systems in a local and global levels. During the course also human impacts (including climate change) of hydrological cycles are discussed as well as the methods and technologies to minimize detrimental effects especially concentrated to wastewater and sludge treatment.

The Student will learn:
- to appreciate the principles of sustainable water management in a context of circular economy and sustainable development goals
- to understand the importance of hydrological cycles for maintaining environmental and societies well being
- to know the main unit processes and technologies to prevent contamination of environment due to the inefficient wastewater and sludge management
- to know the factors that effects on the selection of the purification method and plant design of the wastewater treatment

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Kati Mustonen
Opetusryhmät
 • Lectures (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTISSE23SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Lectures

Osaamistavoitteet

The student is able to
- to understand the principles of technical and material cycles as a part of the circular economy
-to understand the importance of responsible production and consumption of non-renewable natural resources materials
- to understand interactions of sustainable/non-sustainable production and consumption on the main future challenges like pollution, climate change, resource and nature depletion
- to know the principles and methods related to sustainable, circular economy and product & process design
- to discover wide variety of circular economy opportunities due to the examples of circular models

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Jussi Kuusela
 • Paul Carroll
 • Anne-Marie Tuomala
 • Sakari Autio
 • Pia Haapea
Ryhmät
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- present the results or output of their thesis
- report on their thesis in writing in accordance with the thesis guidelines of LAB University of Applied Sciences
- write a maturity test.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
Opettaja
 • Malahat Ghoreishi
 • Jussi Kuusela
 • Paul Carroll
 • Anne-Marie Tuomala
 • Sakari Autio
 • Pia Haapea
Ryhmät
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- implement the thesis on the basis of an approved thesis plan.

Arviointiasteikko

1-5