Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 24S, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYSTD24SV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 23S, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYSTD23SV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 22S, verkko-opinnot
Tunnus
(HLTIYSTD22SV)
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 21S, Lahti
Tunnus
(YSTD21S)
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 21.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Taina Anttonen
 • Tarja Tolonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa uusinta tietoa työn uudistamisessa
• analysoida toimintamalleja digi-toimintaympäristössä
• uudistaa strategisesti digipalveluja, sekä ammattilaisen osaamista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokampus
Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK- koulutuksen opiskelijoille, ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (ydinopinto)

Ajoitus ja läsnäolo

- ennakkotehtävä opintojaksolle julkaistaan joulukuussa 2023
- opetuspäivät 10.1. ja 21.2.2024
- kehittämistehtävä (tiimi) ja esitys
- ohjaus 24.1.2024, erillinen ajanvaraus (wiki)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- opiskelumateriaali julkaistaan opintojakson aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei valinnaista suoritusta

Oppimisympäristö

- Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisältö

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää uusinta tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi
- uudistaa työtä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
- suunnitella ja arvioida strategisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja

Arviointimenetelmät

Osaamistavoitteet – ylempi AMK-arviointikehikko (EQF7)
- Tiedollinen osaaminen: tietoperusta ja lähteet
- Taidollinen osaaminen: asiantuntijuus sisällön käsittelyssä/soveltamisessa ja toteutus
- Viestintäosaaminen: kirjoittaminen, esittäminen ja visualisointi
- Vastuu ja itsenäisyys: kyky soveltaa tietoja ja taitoja

Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan suorittamalla kehittämistehtävä ja sen kirjallisella raportoinnilla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija osaa
- esittää perustelemattomasti ja suppeasti tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa puutteellisesti
- uudistamisen viestintä ei täytä asiatyyliselle kirjoittamiselle asetettuja kriteereitä tai sisältää liikaa samankaltaisuutta (Turnit)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää riittävästi ajankohtaista tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kuvailevasti
- viestiä uudistamisesta lähes asiatyylillä, joka täyttää asetetut kriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa johdonmukaisesti
- viestiä uudistamisesta pääasiallisesti asiatyylillä, joka täyttää asetetut kriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää kriittisesti valittua, ajankohtaista ja yhdisteltyä tietoa asiantuntijamaisesti
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa hallitusti, analysoiden ja uudistaen
- viestiä uudistamisesta virheettömällä asiatyylillä, joka täyttää asetetut kriteerit

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.12.2023

Ajoitus

28.02.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Tuija Rinkinen
 • Taina Anttonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa uusinta tieto asiakasosallisuuden kehittämisessä
• analysoida kriittisesti asiakaskokemusta
• innovoida digitaalisia ratkaisuja palvelujen uudistamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokampus
Opintojakson on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan YAMK- koulutuksen opiskelijoille, ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen opiskelijoille

Ajoitus ja läsnäolo

- ennakkotehtävä, julkaistaan tammikuussa 2024
- opetuspäivät 28.2. ja 10.4.2024
- harjoitustehtävä (tiimi)
- kehittämistehtävä (tiimi)
- ohjaus Zoomissa 13.3.2024, erillinen ajanvaraus (wiki)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- opiskelumateriaali julkaista opintojakson aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei valinnaista suoritustapaa

Oppimisympäristö

- Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisältö

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää uusinta tieto ja käsitteitä asiakaskokemuksesta
- analysoida kriittisesti asiakaskokemusta
- innovoida digitaalisia ratkaisuja asiakaskokemuksen uudistamiseksi

Arviointimenetelmät

Osaamistavoitteet – ylempi AMK-arviointikehikko (EQF7)
- Tiedollinen osaaminen: tietoperusta ja lähteet
- Taidollinen osaaminen: asiantuntijuus sisällön käsittelyssä/soveltamisessa ja toteutus
- Viestintäosaaminen: kirjoittaminen, esittäminen ja visualisointi
- Vastuu ja itsenäisyys: kyky soveltaa tietoja ja taitoja

Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan suorittamalla kehittämistehtävä ja sen kirjallisella raportoinnilla

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija osaa
- esittää perustelemattomasti ja suppeasti tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa puutteellisesti
- uudistamisen viestintä ei täytä asiatyyliselle kirjoittamiselle asetettuja kriteereitä tai sisältää liikaa samankaltaisuutta (Turnit)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää riittävästi ajankohtaista tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kuvailevasti
- viestiä uudistamisesta lähes asiatyylillä, joka täyttää tieteelliselle kirjoittamiselle asetetut kriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa johdonmukaisesti
- viestiä uudistamisesta pääasiallisesti asiatyylillä, joka täyttää tieteelliselle kirjoittamiselle asetetut kriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- esittää kriittisesti valittua, ajankohtaista ja yhdisteltyä tietoa asiantuntijamaisesti
- soveltaa tietoa uudistamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa hallitusti, analysoiden ja uudistaen
- viestiä uudistamisesta virheettömällä asiatyylillä, joka täyttää tieteelliselle kirjoittamiselle asetetut kriteerit

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.12.2023

Ajoitus

17.04.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Tuija Rinkinen
 • Taina Anttonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa uusinta tietoa ja käytänteitä etäjohtamisessa
- edistää työhyvinvointia etäjohtamisella
- analysoida työn tehostamista etäjohtamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna 17.4.- 15.5.2024. Ohjeet opintojakson suorittamiseen julkaistaan Moodlessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali julkaistaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisältö

Opiskelija osaa
- soveltaa uusinta tietoa ja käytänteitä etäjohtamisessa
- edistää työhyvinvointia etäjohtamisella
- analysoida työn tehostamista etäjohtamisessa

Arviointimenetelmät

Numeraalinen verkkotentti 5-1 (HYL)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat < 50 pistettä oikein =arvosana on hylätty (HYL)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 60 pistettä, mutta alle 70 pistettä = 2
- Vähintään 50 pistettä, mutta alle 60 pistettä= 1

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 80 pistettä, mutta alle 90 pistettä = 4
- Vähintään 70 pistettä, mutta alle 80 pistettä = 3

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 90 pistettä tai enemmän = 5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Juha Roslakka
 • Jaana Mantela
 • Kari Kauranen
 • Elina Kosonen
 • Mari Kokkonen
 • Tuija Rinkinen
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Tuulia Stellberg
 • Eeva Tuomenoksa
 • Mari Mynttinen
 • Aki Rintala
 • Minna-Maria Behm
 • Anne Suikkanen
 • Taina Anttonen
 • Minna Mukka
 • Annukka Kivisaari
 • Emilia Laapio-Rapi
 • Tarja Korpela
Ryhmät
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyöinfo 7.2.2024 klo 9.00-12.00

Lisäksi opintojaksoon kuuluu tutkimuksellisen kirjoittamisen 1 op osio, josta vastaa kielikeskus.
Mikäli et jo keväällä osallistunut opinnäytetyöprosessiin kuuluvalle tutkimuksellisen kirjoittamisen luennolle, vastaavia luentoja on tarjolla myös syksyllä 2023. Valitse yksi seuraavista hyvinvoinnin alan luennoista:

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa menetelmä kirjalista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu suunnitelman ohjaukseen ja palauttaa LAB ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeiden mukaisen suunnitelman ohjaajalleen erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Moderni johtajuus (ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (2021, 2022)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLPRYHYJO22S
  Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja (YAMK) 22S Lappeenranta
 • HLTIYKUNLI24SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE24SV
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 24SV Lahti
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYHPAMU24KV
  Hyvinvointialan palvelumuotoilu (YAMK) 24K Lahti
 • HLTIYKL22S
  Kliininen asiantuntija, hoitotyö (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYKUNLI22SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYSOLAPE22S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 22S Lahti
 • HLTIYTUJO24KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 24KV Lahti
 • HLTIYSTD22SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 22SV Lahti
 • HLTIYMOJO24SV
  Moderni johtajuus (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala 24SV Lahti
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- tietää amk toimintaympäristön, pedagogiikan keskeiset periaatteet ja oppimisprosessin
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaa osaltaan arvioida amk-opiskelijan osaamista osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- osaa toimia erilaisissa opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ylempi AMK-opiskelija (Hyvinvointiyksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu)

- mahdollisuus suorittaa 5 op täydentäviä opintoja toimimalla työelämäosaajana Hyvinvointiyksikön AMK-koulutuksessa
- hakuriteeri: aiemmin hankittu laaja työelämäosaaminen ja kiinnostus toimia oman alansa asiantuntijana amk-koulutuksessa.

Toteutus
- osallistuminen AMK-opetukseen opettajan ohjauksessa (suunnittelu, toteutus, arviointi)
- toteutussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaavan AMK-opettajan kanssa (laajuus, aikataulu, tehtävät, pedagogiset ratkaisut)

Arviointi
- erillinen oppimistehtävä, AMK-opiskelijapalaute omasta osuudesta toteutuksessa sekä AMK-opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan antama arviointi

Hakuajat
- kevätlukukauden AMK-opetukseen lokakuun ja syyslukukauden AMK-opetukseen huhtikuun loppuun mennessä
- huom! ilmoittautuminen Pepissä vasta sen jälkeen, kun hakuprosessi on hyväksytty (HopOn)
- lisätiedot toteutuksesta, hakuprosessista ja hakulomake YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5 op -Moodle (avoin)

Ennakkotehtävä: tutustuu oman alan AMK-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja arvioi osaamisesi

Ajoitus ja läsnäolo

Sovitaan erikseen, AMK-koulutuksen lukujärjestykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Työelämäyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala

Oppimisympäristö

Sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan ohjaavan AMK-opettajan kanssa

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa amk toimintaympäristön, keskeiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisprosessin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan arvioida amk-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita

Arviointimenetelmät

Arviointi sisältää

- amk-opiskelijoiden antama palaute ylempi AMK-opiskelijan osuudesta AMK-opetuksessa
- ohjaavan opettajan antama palaute ylempi AMK-opiskelijalle suorituksesta (arviointilomake + keskustelu)
- ylempi AMK-opiskelijan oma arvionti AMK-opetussuorituksesta
- kehittämistehtäväraportti

Arvosana: hyväksytty-hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osallistuminen AMK-opetukseen ja kehittämisraportti eivät täytä ylempi AMK-koulutuksen arviointikriteereitä (EQF7)

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- etsiä ja käyttää kriittisesti ajankohtaista tietoa ja tietolähteitä AMK-opetuksessa
- osoittaa perehtyneisyytensä AMK-toimintaympäristöön, keskeisiin pedagogisiin ratkaisuihin ja oppimisprosessiin
- suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita omaa työelämäosaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen amk-opettajan ohjauksessa
- osaltaan kriittisesti arvioida AMK-opiskelijaa osaamisperustaisesti amk-opettajan ohjauksessa
- analysoida erilaisia opetuksen vuorovaikutustilanteita
- osoittaa kehittämistehtäväraportissa perehtyneisyytensä AMK-opetuksen syventämiseen ja kehittämiseen

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 02.06.2024

Ajoitus

12.08.2024 - 11.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Tuija Rinkinen
 • Taina Anttonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
· käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietoperustaa
· tunnistaa käyttäjäymmärrys palvelumuotoilun lähtökohtana
· soveltaa palvelumuotoilumenetelmiä digisote-palvelujen uudistamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (HLTIYSTD23SV) -koulutuksen opiskelijoille (ydinopinto).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna Moodlessa 12.8.- 11.9.2024. Ohjeet opintojakson suorittamiseen julkaistaan Moodlessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali julkaistaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Oppimisympäristö

Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijatyötä

Sisältö

Opiskelija osaa
· käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietoperustaa
· tunnistaa käyttäjäymmärrys palvelumuotoilun lähtökohtana
· soveltaa palvelumuotoiluajattelua digisote-palvelujen uudistamisessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa 5 op -opintojakso (Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen ydinopinto) tulee olla suoritettuna ennen Digiajan palvelumuotoilu 5 op -opintojaksoa. Digiajan palvelumuotoilu -opintojakso on jatkumo Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisissa palveluissa -opintojaksolle.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointikriteerit ja ajankohdat julkaistaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa Moodlessa itsenäisesti opiskellen annetussa määräajassa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 06.06.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Hannele Tiittanen
 • Tuija Rinkinen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLPRYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• osallistua etäteknologisten innovaatioiden luomiseen sote-alalla
• uudistaa ennakoiden teknologiaosaamista sote-alalla
• edistää innovaatiotoimintaa monialaisissa verkostoissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijakoulutuksen opiskelijoille (HLTIYSTD23SV).
Opintojakso soveltuu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskeljoille.
- Opetuspäivät: 2
- Vapaaehtoinen ohjaus: 2
- Zoom ja Moodle
- Kehittämistehtävä ryhmissä

Ajoitus ja läsnäolo

Opetuspäivät: 12.9.2024 ja 14.11.2024 klo 9-16. Vapaaehtoiset ohjaukset 10.10.2024 ja 31.10..2024 klo 15-17.
Kehittämistehtävän palautuspäivä 13.12.2024. Poikkeuksena joulukussa valmistuvat, joilla palautuspäivä on 29.11.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali julkaistaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisältö

Osaamistavoitteet:
- Arvioida etäteknologisia/teknologisia innovaatioita ja niiden hyödynnettävyyttä sote-alalle.
- Luoda uusia tapoja edistää teknologiaosaamista sote-alalla.
- Edistää kehittämistä moniammatillisessa yhteistyössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso soveltuu koulutuksen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perusteet ylempi AMK-arviointikehikkon (EQF7) mukaan:
- tiedollinen osaaminen ja tiedon hankinta
- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Vertaisarviointi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

06.11.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
Opettaja
 • Tuija Rinkinen
 • Taina Anttonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti
 • HLABYTO24H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2024-2025, Hyvinvointiyksikkö
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa arvoa tuottava tieto ja tietojohtamisen perusteet
• luoda mahdollisuuksia tekoälyn käyttöön sote-alalla
• soveltaa tietoa eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on ensisijaisesti Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (HLTIYSTD24SV) -koulutuksen opiskelijoille.

- ennakkotehtävä
- opetuspäivät (n=2)
- ZOOM ja Moodle (moodle.lab.fi)
- kehittämistehtävä (tiimi)
- ohjaus ZOOMissa, erillinen ajanvaraus (wiki)

Ajoitus ja läsnäolo

- Opetuspäivät 6.11. ja 4.12.2024 klo 9-16
- Zoom-ohjaus 20.11.2024 klo 9-16 (valinnainen)
- Kehittämistehtävän palautus 10.12.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali julkaistaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelutyötä

Sisältö

Opiskelija osaa
- tunnistaa arvoa tuottava tieto ja tiedon lähteet
- kehittää tietojohtamista sosiaali- ja terveysalalla
- arvioida ja soveltaa tietoa eettisesti, kriittisesti ja turvallisesti

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija
- ei valmistele ennakkotehtävää
- ei ole vahvistettu opintojaksolle
- ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita
- ei osallistu tiimityöskentelyyn ja/tai palauta kehittämistehtävää

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää tietoon ja tieto johtamiseen liittyviä käsitteitä
- suunnitella tietoon liittyviä toimintamalleja
- tunnistaa sosiaali- ja terveyshyötyyn liittyviä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- soveltaa johdonmukaisesti tietoon ja tieto johtamiseen liittyviä käsitteitä sekä tarkastella niitä kokonaisuutena
- arvioida tietoon liittyviä toimintamalleja
- ratkaista ongelmia sekä luoda yhteistyösuhteita sosiaali- ja terveyshyödyn vahvistamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- soveltaa kriittisesti tietoon ja tieto johtamiseen kuuluvaa uusinta tietoperustaa ja tutkimuksia
- uudistaa tietoon liittyviä toimintamalleja
- arvioida kriittisesti tiedosta saatavaa sosiaali- ja terveyshyötyä

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
Opettaja
 • Tuija Rinkinen
 • Taina Anttonen
Ryhmät
 • HLTIYSTD24SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 24SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida yksilön ja organisaation digikypsyyttä
- kuvailla digitaalisten ratkaisujen uusia kehitystrendejä
- suunnitella digitaalinen ratkaisu, joka tukee organisaation palvelua, toimintaa tai tuotetta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna 5.9-10.10.2024. Ohjeet opintojakson suorittamiseen julkaistaan Moodlessa.

Tämä toteutus on ainoastaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (HLTIYSTD24SV) -koulutuksen yamk-opiskelijoille.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus 5.9.-10.10.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelu- ja tenttimateriaali julkaistaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Sisältö

Digitaalisuuden kehitysstrategiat ja -trendit, käytännön suuntaviivat sote-alalla ja kyberturvallisuuden varmistaminen.

Arviointimenetelmät

Numeraalinen verkkotentti 5-1 (HYL)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat < 50 pistettä oikein =arvosana on hylätty (HYL)

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 60 pistettä, mutta alle 70 pistettä = 2
- Vähintään 50 pistettä, mutta alle 60 pistettä= 1

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 80 pistettä, mutta alle 90 pistettä = 4
- Vähintään 70 pistettä, mutta alle 80 pistettä = 3

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suorituspisteet verkkotentissä ovat
- Vähintään 90 pistettä tai enemmän = 5