Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen 23S, verkko-opinnot
Tunnus
(TLTIYUJT23SV)
Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen 22S, Lahti
Tunnus
(TLTIYUJT22S)
Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen 21S, Lahti
Tunnus
(YUJT21SLTI)
Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti
Tunnus
(YUUDT20SLTI)
Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti
Tunnus
(TEYUUD19S)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
 • Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
 • Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
Opettaja
 • Johanna Kuisma
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLTIYUUDL23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 23SV Lahti
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jatkuvan parantamisen periaatteet
- laatu- ja Lean-ajattelun keskeiset periaatteet ja Lean (johtamisen) vaatimukset
- soveltaa Leanin keskeisiä työkaluja toiminnan kehittämisessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lean ajattelu toiminnan kehittämisessä -opintojakso toteutetaan hybridiopetuksena siten, että luennot pidetään kampuksella, mutta niihin voi halutessaan osallistua etänä Zoomin välityksellä.

Ennakkotehtävä avautuu Moodle-alustalle pe 1.9. ja sen palautuspäivämäärä on 8.9. klo 23.00.

Luennot toteutetaan viitenä etäluentona (Zoom) 11.9., 9.10., 30.10., 20.11. ja 11.12.2023 klo 12 - 16.

Opiskelijoilla on etäluentojen tueksi halutessaan mahdollisuus osallistua Lean-klinikoihin, joissa käydään konkreettisesti läpi yleisimmät Lean-mentelmät. Klinikat järjestetään Lahden kampuksella (M19, Mukkulankatu 19, Lahti) etäluentopäivinä klo 16.15 - 19. Lean-klinikoihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Luentojen lisäksi opintojakso sisältää ennakkotehtävän ja itsenäisesti toteutettavia käytännön harjoituksia. Opintojakson lopputyönä opiskelija toteuttaa Lean-kehittämisprojektin valitsemaansa kohteeseen hyödyntäen kurssilla oppimaansa käytännön kehittämiskohteeseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Etäluennot: Zoom
ma 11.9. klo 12 - 16
ma 9.10. klo 12 - 16
ma 30.10. klo 12 - 16
ma 20.11. klo 12 - 16
ma 11.12. klo 12 - 16

Vapaaehtoiset Lean-klinikat LAB / Lahden kampus (M19, Mukkulankatu 19, Lahti)
ma 11.9. klo 16.15 - 19
ma 9.10. klo 16.15 - 19
ma 30.10. klo 16.15 - 19
ma 20.11. klo 16.15 - 19
ma 11.12. klo 16.15 - 19

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus:

Perusteos - aloita tästä:
Modig, N. & Åhlström, P. 2013. Tätä on Lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin. Tukholma: Rhealogica Publishing.

Edistyneemmille - hyvää Lean-menetelmien & -työkalujen käyttöön liittyvää tietoutta:
Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: AlmaTalent.

Lisäksi luennoilla jaettava materiaali / kirjallisuus.

Sisältö

Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä -opintojaksolla pureudutaan Lean-ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin. Opintojaksolla opiskelija saa tietoa yleisimmistä Lean-menetelmistä ja -työkaluista sekä pääsee harjoittelemaan niiden soveltamista itsenäisesti harjoitustehtävien tekemisen myötä.
Opintojaksolla perehdytään (liiketoiminta)prosessien suorituskyvyn johtamiseen ja prosessien parantamiseen liittyviäin menetelmiin (suorituskyvyn mittaus, laaduttomuuskustannukset, hukka, päivittäisjohtaminen, visuaalinen johtaminen) sekä pureudutaan jatkuvan parantamisen kulttuurin juurruttamiseen organisaatioissa.
Opintojakson luento-osuuksissa on varattu aikaa työelämäpuheenvuoroille. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia ja opintojakso huipentuu opiskelijan itsenäisesti toteuttamaan A3-ongelmanratkaisutehtävään valitsemaansa kehittämiskohteeseen. Tämän lisäksi opiskelija reflektoi omaa oppimisprosessiaan esseemuodossa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso ei edellytä aiempaa Lean-osaamista / -tietoutta. Opintojakso sisältää ennakkotehtävän.

Arviointimenetelmät

Arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille, itsenäinen työskentely ja luennolla annettujen harjoitusten tekeminen
Arviointi Hyväksytty 1 – 5 / Hylätty
- Hyväksytty (3) kriteerit: Osallistuminen luennoille (1/3), luennoilla annetut harjoitustyöt toteutettu tehtäväksi annon mukaisesti (2/3).

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn
Opettaja
 • Mirka Airesvuo
 • Minna Asplund
 • Lea Heikinheimo
 • Mirva Rainio
Ryhmät
 • TLTIYITT23SV
  IoT:stä tekoälyyn (YAMK) 23SV Lahti
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Kokonaisuuteen kuuluva luentosarja tutkimuksellisesta kirjoittamisesta on syksyllä 2023:
17.10. klo 16.30 - 19.00 ja 19.10. klo 16.30 - 19.00 (Mirva Rainio)
Jos aika ei käy, voit valita muiden alojen luennoista:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=5401
Tuonne info-Moodleen tulevat myöhemmin myös kevään luentovaihtoehdot.

Arviointiasteikko

1-5