Siirry suoraan sisältöön

Puutekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), puutekniikka 24S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIPUU24S)
Insinööri (AMK), puutekniikka 23S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIPUU23S)
Insinööri (AMK), puutekniikka 22S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(TLTIPUU22S)
Insinööri (AMK), puutekniikka 21S, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PUU21SLTI)
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti
Tunnus
(PUU20SLTI)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:

- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· toimia LAB AMK:n sähköisissä järjestelmissä
· tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
· laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
· antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus, lukkaroidaan tarpeen mukaan

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:

- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Arviointimenetelmät

Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
· syventää omaa osaamistaan
· edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkototeutus, lukkaroidaan tarpeen mukaan
Mahd. lähitunnit sovitaan erikseen (lähipäivät)


Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Sisältö

Ammatillinen kasvu 2 (1 op) sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointi hyväksytty / hylätty
Aktiivinen osallistuminen opintojen ohjaukseen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa

· markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
· syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
· hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
· arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut (koulutukset sopivat keskenään, miten palautekeskustelut järjestetään, huom. hyvät käytänteet ja niiden levittäminen)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön liittyviä ongelmia matemaattisesti
- tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- soveltaa digitaalisuutta tulosten käsittelyssä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää laboratoriotyöskentelyä ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

(2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, laboratorio, luokkahuone (Ei zoom)

Sisältö

Mittaustekniikkaa laboratoriossa
Sähköoppia

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia, laboratoriotyöskentely ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön liittyviä ongelmia matemaattisesti
- tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen
- soveltaa digitaalisuutta tulosten käsittelyssä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia, moodlesivusto. Opintojakso sisältää lmittaamista ja työselostusten tekoa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Ei pakollinen ja kirjan saatavuudessa on ongelmia. Eli tätä kirjaa ei tarvitse olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, laboratorio

Sisältö

Mittaustekniikkaa laboratoriossa
Sähköoppia

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoituksia, laboratoriotyöskentely ja raportit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Ei saa suoritettua laboratoriomittauksia eikä laadittua näistä raportteja.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat. Osaa laatia raportin suorittamistaan laboratoriomittuaksista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- digitalisaation mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa
- automaation hyödyt ja vaatimukset
- konenäkö ja sen soveltaminen puutuoteteollisuudessa
- robotiikka ja sen soveltaminen puutuoteteollisuudessa
- tuotteen logistiikan seuranta ja logistiikkatiedon hyödyntäminen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkototeutus. 1-2 kertaa kuussa nauhoitettavia ohjaustunteja iltaisin. Nauhoitettuja vierailijaluennoitsijoita. Harjoitustyö. Tenttejä

Ajoitus ja läsnäolo

Seuraa TimeEditiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Opettajan laatima materiaali
- Luennoitsijat, esitykset, lisäluennot ja videot.
- muu kurssimateriaali

Kirjat:
Sahateollisuuden e-kirja ja sahakäsikirja (Ritva Varis 2017). Soveltuvin osin:
- Sahalaitosten prosessiautomaatio
- Sahalinjalla suoritettavat mittaukset
- Sahatavaran laadutusjärjestelmät, konenäkösovellukset
- Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen
- Miten sahateollisuudessa hyödynnetään tietojärjestelmiä?
- Kerätyn tiedon hyödyntäminen puun hankinnan, tuotannon ja myynnin suunnittelussa

Puulevyteollisuuden eKirja ja painettu kirja (Ritva Varis 2017). Soveltuvin osin:
- Vaneritehtaan prosessiautomaatio
- Konenäkö- ja mittausjärjestelmiä
- Tietojärjestelmaät (ERP, APS, MES)

Työelämäyhteistyö

Luennoille tulee teollisuudesta asiantuntijaluennoitsijoita. Yritysvierailuja.

Arviointimenetelmät

* Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kurssin arvosanapohja määräytyy tentin (tenttien) ja harjoitustyön keskiarvosta
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5
• Harjoitustyö: Yhden yrityksen automaatioon tutustuminen. Erillinen työohje.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- digitalisaation mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa
- automaation hyödyt ja vaatimukset
- konenäkö ja sen soveltaminen puutuoteteollisuudessa
- robotiikka ja sen soveltaminen puutuoteteollisuudessa
- tuotteen logistiikan seuranta ja logistiikkatiedon hyödyntäminen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkototeutus. 1-2 kertaa kuussa nauhoitettavia ohjaustunteja iltaisin. Nauhoitettuja vierailijaluennoitsijoita. Harjoitustyö. Tenttejä

Ajoitus ja läsnäolo

Seuraa TimeEditiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Opettajan laatima materiaali
- Luennoitsijat, esitykset, lisäluennot ja videot.
- muu kurssimateriaali

Kirjat:
Sahateollisuuden e-kirja ja sahakäsikirja (Ritva Varis 2017). Soveltuvin osin:
- Sahalaitosten prosessiautomaatio
- Sahalinjalla suoritettavat mittaukset
- Sahatavaran laadutusjärjestelmät, konenäkösovellukset
- Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen
- Miten sahateollisuudessa hyödynnetään tietojärjestelmiä?
- Kerätyn tiedon hyödyntäminen puun hankinnan, tuotannon ja myynnin suunnittelussa

Puulevyteollisuuden eKirja ja painettu kirja (Ritva Varis 2017). Soveltuvin osin:
- Vaneritehtaan prosessiautomaatio
- Konenäkö- ja mittausjärjestelmiä
- Tietojärjestelmaät (ERP, APS, MES)

Työelämäyhteistyö

Luennoille tulee teollisuudesta asiantuntijaluennoitsijoita. Yritysvierailuja.

Arviointimenetelmät

* Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kurssin arvosanapohja määräytyy tentin (tenttien) ja harjoitustyön keskiarvosta
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5
• Harjoitustyö: Yhden yrityksen automaatioon tutustuminen. Erillinen työohje.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

26.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Joni Viljanen
 • Juhani Kakriainen
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää ja käyttää automaattisia työnkulkuja ja makroja
- Hyödynnä 3D-grafiikkaa
- käyttää ja hyödyntää globaaleja muuttujia
- tehdä DXF ja 3D-Solid tuonteja
- tehdä parametriehtoja ja yhtälöitä
- tehdä parametrisia CNC-ohjelmia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot (35 h) ATK-luokassa. Tuntiharjoituksia. Yritysvierailu. Harjoitustyö. Tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kouluttajan Biesse-materiaali.
Kouluttajan muu materiaali.

Oppimisympäristö

ATK-luokka, jossa B Suite -softa käytössä. Puulaboratorion Biesse CNC-koneella

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suunnittelun digitaaliset työvälineet
Digitaalinen mallinnus

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puuttuu suorituksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Palautettu kurssin tehtävät hyväksyttävällä tasolla + projektityö on tyydyttävä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Palautettu kurssin tehtävät hyväksyttävällä tasolla + projektityö on hyvä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Palautettu kurssin tehtävät hyväksyttävällä tasolla + projektityö on kiitettävä

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Joni Viljanen
 • Juhani Kakriainen
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tehdä projektisuunnitelman, joka sisältää aikataulun, vastuut ja tavoitteiden asettamisen
- tehdä tuotteesta 3D-hahmomallin
- tehdä valitulle tuotteelle CNC-ohjelman
- valmistaa tuote CNC-koneella
- tehdä projektista raportin ja seminaariesityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot (35 h) ATK-luokassa. Vaativan projektityön suunnittelu ja valmistaminen koulun Biesse CNC-koneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kouluttajan Biesse-materiaali.
Kouluttajan muu materiaali.

Oppimisympäristö

ATK-luokka, jossa B Suite -softa käytössä. Puulaboratorion Biesse CNC-koneella

Sisältö

Oppilas osaa hyödyntää seuraavaa CNC koneella:
- Käynnistää CNC koneen
- Tehdä globaalin nollauksen CNC koneella
- Käyttää CNC koneen kaukosäädintä
- Käyttää CNC koneen Soft consolia
- Vaihtaa fyysisiä työkaluja CNC koneella
- Varustella CNC koneen pöydän
- Sammuttaa CNC koneen.

Oppilas osaa hyödyntää seuraavaa bSolidilla :
- Tehdä omia työkaluja
- Tehdä porauksen, jyrsinnän, sahauksen ja taskun
-Tehdä custom pintoja
- Tehdä surface pintoja
- Tehdä 3-akselisen viimeistelyn
- Tehdä 5-akselisen viimeistelyn
- Hyödyntää muissa ohjelmissa tehtyjä 2D/3D malleja
- Varustella koneen

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Projekti jäi kesken

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Projektityö on vaativa. Projektityö on valmistettu koulun CNC-koneella.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- CNC –tekniikan keskeiset käsitteet ja ominaisuudet
- CAD/CAM-tekniikan perusteet
- laatia CNC työstöradat CAM –ohjelmistoa hyödyntäen
- työstää suunnitellun työstöradan CNC-jyrsimellä
- mallintaa suunnitelman 3D-malliksi ja tulostaa mallin 3D printterillä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

CAD-osaamisen syventäminen
CAD/CAM suunnittelu omilla tietokoneilla.
Suunnitelmien toteutus simulointi Tietokoneella.
3D-tulostusten suunnittelu ja simulointi omalla tietokoneella

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisina aikoina luentoja infoa verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmiston tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja AHOT.

Oppimisympäristö

Opiskelijoiden omat Windows tietokoneet + Digi-luokan koneet.
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan aikaa, josta noin 50 tuntia luentoja ja ohjausta.

Sisältö

Opiskelija
- tuntee CNC-koneen G-koodin perusteet
- tuntee CNC-työstön perusteet
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa luoda CAD-mallista CNC-työstöratoja CAM-ohjelmistolla
- Tuntee perusteet tulostaa CAD-mallista tuotteen 3D-tulostimella.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: CAD-suunnittelun perusteet.
Suunnittelun digitaaliset työvälineet.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen tunneilla. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei omaa digitaalisen mallinnuksen ja valmistuksen vaatimuksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa 3D-malleja CAD-ohjelmistolla, luoda CAD-mallista NC-koneen työstöradat ja G-koodin 3D-tulostimelle ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa malleja CAD-ohjelmistolla, luoda CAD-mallista NC-koneen työstöradat ja G-koodin 3D-tulostimelle ohjeiden sekä perustella tekemiään valintojaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- CNC –tekniikan keskeiset käsitteet ja ominaisuudet
- CAD/CAM-tekniikan perusteet
- laatia CNC työstöradat CAM –ohjelmistoa hyödyntäen
- työstää suunnitellun työstöradan CNC-jyrsimellä
- mallintaa suunnitelman 3D-malliksi ja tulostaa mallin 3D printterillä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

CAD/CAM suunnittelu omilla tietokoneilla.
Suunnitelmien toteutus ja simulointi Tietokoneella.
3D-tulostusten suunnittelu ja simulointi omalla tietokoneella

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisina aikoina luentoja infoa verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjelmiston tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö ja AHOT.

Oppimisympäristö

Opiskelijoiden omat tietokoneen + ZOOM + Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan aikaa, josta noin 50 tuntia luentoja ja ohjausta.

Sisältö

Opiskelija
- tuntee CNC-koneen G-koodin perusteet
- tuntee CNC-työstön perusteet
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa mallintaa 3D kappaleita
- osaa luoda CAD-mallista CNC-työstöratoja CAM-ohjelmistolla
- Tuntee perusteet tulostaa CAD-mallista tuotteen 3D-tulostimella.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: CAD-suunnittelun perusteet.
Suunnittelun digitaaliset työvälineet.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen tunneilla. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei omaa digitaalisen mallinnuksen ja valmistuksen vaatimuksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa 3D-malleja CAD-ohjelmistolla, luoda CAD-mallista NC-koneen työstöradat ja G-koodin 3D-tulostimelle ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa malleja CAD-ohjelmistolla, luoda CAD-mallista NC-koneen työstöradat ja G-koodin 3D-tulostimelle ohjeiden sekä perustella tekemiään valintojaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Saku Syngelmä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTITVT23SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 23SV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLTIKONE24KV
  Konetekniikan koulutus 24KV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä verkko-oppimisympäristöissä
- raportoida ja analysoida tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja hyödyntäen
- valita sopivan pilviympäristönpalvelun tarpeen mukaan ja toimia siellä osana ryhmää
- tehdä käytännön projektista digitaalisen median elementtejä hyödyntävän esityksen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Osaamistavoitteiden mukainen

Arviointimenetelmät

Toteutus arvioidaan verkkoympäristössä suoritettavan sisällön pohjalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Opetusryhmät
 • Verkkoluennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluennot 1

Osaamistavoitteet

Oppilas:
- puun kuivauksen perusteet
- puun teollisen kuivauksen ja sen prosessit
- lämpöpuun ja sen valmistusprosessin
- puun peruskuivauslaskut
- puun kuivauksen tavoitteet eri käyttökohteissa
- muut puun kuivausmenetelmät, kuivausvirheet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija oppii:

- puun kuivauksen perusteet
- lämpöpuuprosessin perusteet
- puun kuivauksessa syntyvät viat

Ajoitus ja läsnäolo

30.10-15.12.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sahateollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Sahateollisuus
- The basics of wood drying, Valutech (Tom Moren)
- ThermoWood käsikirja
- Luennot Moodle kurssilla

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin opettajan kanssa

Oppimisympäristö

- Moodle toteutus
- mahdolliset kurssin laboratorioharjoitukset tehdään puulaboratoriossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 8 viikon ajan
- Kurssin laajuus 5 op. vastaa noin 5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavat aihealueet:
- puun kuivauksen perusteet kertausta
- Puun teollinen kuivaus ja -prosessit
- lämpöpuu ja sen valmistusprosessi
- puun kuivauslaskuja
- käytännön esimerkkejä kuivauksesta eri käyttökohteissa
- muut puun kuivausmenetelmät, kuivausvirheet
- kuivauksen käytäntö teollisuudessa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan:
- Metsä ja puuraaka-aine
- Puun rakenne ja ominaisuudet
- Sawn timber production and processes

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut tentit - tenttien keskiarvo yli 50%
(- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

06.03.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Oppilas:
- puun kuivauksen perusteet
- puun teollisen kuivauksen ja sen prosessit
- lämpöpuun ja sen valmistusprosessin
- puun peruskuivauslaskut
- puun kuivauksen tavoitteet eri käyttökohteissa
- muut puun kuivausmenetelmät, kuivausvirheet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija oppii:

- puun kuivauksen perusteet
- lämpöpuuprosessin perusteet
- puun kuiavauksessa syntyvät viat
- kuivattujen ja lämpöpuukäsiteltyjen tuotteiden testaus
- mahdolliset laboratoriotyöt: uunikuivaus/lämpöpuun käsittely
- mahdollinen yritysvierailu sahalla (kuivausprosessi)

Ajoitus ja läsnäolo

6.3.-24.4.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sahateollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Sahateollisuus
- The basics of wood drying, Valutech (Tom Moren)
- ThermoWood käsikirja
- Luennot Moodle kurssilla
- Harjoitustyöohjeet

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin opettajan kanssa

Oppimisympäristö

- Moodle toteutus
- Kurssin laboratorioharjoitukset tehdään puulaboratoriossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 8 viikon ajan
- Kurssin laajuus 5 op. vastaa noin 5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavat aihealueet:
- puun kuivauksen perusteet kertausta
- Puun teollinen kuivaus ja -prosessit
- lämpöpuu ja sen valmistusprosessi
- puun kuivauslaskuja
- käytännön esimerkkejä kuivauksesta eri käyttökohteissa
- muut puun kuivausmenetelmät, kuivausvirheet
- kuivauksen käytäntö teollisuudessa
- laboratorioharjoitukset (raportti + seminaariesitys)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan:
- Metsä ja puuraaka-aine
- Puun rakenne ja ominaisuudet
- Sawn timber production and processes

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut tentit - tenttien keskiarvo yli 50%
- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt (raportti + seminaariesitys)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso on verkkototeutus ja itsenäisen opiskelun yhdistelmänä. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin moodleen palautettavista oppimistehtävistä sekä itsenäisesti moodlessa suoritettavista tehtävistä. Ryhmätehtävät koostuvat erilaisista tiimitehtävistä.
Henkilökohtainen seminaarityö ja -esitelmä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi on verkkototeutus. 1-2 kertaa kuussa pidetään iltaisin ohjaus- ja seminaariesityksiä.Time-editissä näkyy lukujärjestys sekä mahdolliset tuntimuutokset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Päivätoteutuksessa pyritään saamaan 1-2 vierailevaa asiantuntijaluentoa: esihenkilö ja HR-asiantuntija, jotka pyritään nauhoittamaan ja siten ovat verkkototeutuksen opintomateriaalia.

Oppimisympäristö

Pääasiallisesti itsenäistä opiskelua moodlessa. Nauhoitetut asiantuntijaluennot. Opetusvideot. Viikkoharjoituksia. Seminaarityö ja -esitelmä. Verkkotentti tai verkkotenttejä.
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi, työskentely yksin ja ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmissä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

* Henkilöstöjohtaminen tänään, yrityksen strategia, missio, visio, yritysarvot, yrityskulttuuri ja sen ulottuuvuudet sekä oppiva organisaatio
* Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
* Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
* Muutoksen johtaminen
* Perehdytys, kehityskeskustelu, työsuojelu, palaute
* Eri persoonat, työn imu, työilmapiiri, stressi
* Henkilöstöjohtamisen järjestelmät, työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia puutekniikan opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisen opiskelun yhdistelmänä. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin moodleen palautettavista oppimistehtävistä sekä itsenäisesti moodlessa suoritettavista tehtävistä. Ryhmätehtävät koostuvat erilaisista tiimitehtävistä.
Henkilökohtainen seminaarityö ja -esitelmä.

Ajoitus ja läsnäolo

Time-editissä näkyy lukujärjestys sekä mahdolliset tuntimuutokset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Kurssille pyritään saamaan 1-2 vierailevaa asiantuntijaluentoa: esihenkilö ja HR-asiantuntija.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, asiantuntijaluennot, opetusvideot, seminaarityö ja -esitelmä
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi, työskentely yksin ja ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmissä.

Sisältö

Opintojakso koostuu mm. seuraavista sisällöistä:

• Esihenkilötyön tehtävät työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
• Vastuullinen, ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esihenkilötyö
• Henkilöstöjohtaminen tänään, yrityksen strategia, visio ja yrityskulttuuri, oppiva organisaatio
• Muutoksen johtaminen
• Perehdytys, kehityskeskustelu, työsuojelu, palaute,
• Eri persoonat, työn imu, työilmapiiri, stressi
• Henkilöstöjohtamisen järjestelmät, työlainsäädännön perusteet ja esihenkilön juridiset vastuut ja velvollisuudet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia puutekniikan opintoja.

Arviointimenetelmät

Arviointiin vaikuttavat suoritetut oppimistehtävät sekä muut erikseen kurssin alussa ilmoitettavat kriteerit.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Student understands
- the global nature of modern wood products business.
- the combination of local nature of production through raw materials against varying demands in different parts of the globe
- competitive product and service offerings
- logistic options and challenges
- future trends and possibilities for the industry

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

The course will be conducted online. Each topic/module concentrates on deeper studies of Global Wood Business - therefore participation requires previous knowledge and/or studies of Global Wood Business. There will be various, obligatory tasks during the course and a final exam at the end of the module.

Ajoitus ja läsnäolo

This course runs from January to end April, with new study material being provided every second week. This is a hop on hop off course, but students are expected to pass each module before participating the next one.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All study material will be provided by the Lecturer. These will be normal lecture material, supplemented by further reading and videos. Students are expected to study thoroughly all materials supplied as a part of the course.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

This course is available only as an online course.

Työelämäyhteistyö

Understanding of Global Wood Business, for instance through work, will be an advantage.

Uusintamahdollisuudet

A pass from the course is a combination of tasks and final exam. There will not be any repeat possibility.

Oppimisympäristö

Students are expected to work remotely on their own and actively use topic related materials.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

This course is 5 ECTS points. Therefore one can expect to have a normal workload of similar kind of courses.

Sisältö

Main topics of the course revolve around Global Wood Business issues: trade flows and differences between supply and market areas; logistics; environmental issues; sustainability; multi-use of forests and differences between various regions etc

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Previous understanding of Global Wood Trade is expected in order to keep the work load under control.

Arviointimenetelmät

A pass of the course is based on:
a. Min 50% pass of the final exam
AND
b. Handing in of various tasks/projects during the course

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Result of < 49% from the final test and failure to complete tasks during the course will result in a failure of the course

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Grading criteria 50-59%: 1
Student understands the basic framework of course topics

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Grading criteria 3: 70-79%
Student has shown clear interest in the studies and has also proven to understand the interwoven effects of various business related issues

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Grading criteria 5: 90-100%
Student has an excellent command and understanding of all key aspects Global Wood Business, and he/she also would be able to contribute to real business related areas.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa osaa:
- kuvata kalustetoimialan toimintaympäristöä
- arvioida alan yritysten toimintastrategioita
- kuvata huonekaluteollisuuden tuotteita sekä niiden tuotantomenetelmiä
- nimetä kotimaisia suunnittelijoita ja nimetä heidän suunnittelemiaan tuotteita
- analysoida kotimaisen huonekaluteollisuuden tilannetta ja sen tulevaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kuuluu kalusteteollisuuden moduuliin, joka toteutetaan tällä kertaa yhtenäisenä kokonaisuutena käsittäen kurssit; Huonekaluteollisuus, Tuotanto ja prosessit ja Tuotekehitysprojekti. Moduulin keskiössä on huonekalujen kierrätykseen liittyvä projekti. Moduuliin sisältyvillä kursseilla on omat itsenäiset osaamistavoitteet ja kurssit arvioidaan erikseen. Huonekaluteollisuus kurssilla opiskelijat tutustuvat opintojaksolla huonekalutoimialan nykytilaan ja markkinoilla olevaan tuotevaiikoimaan. Opiskelijat tutustuvat huonekaluja myyviin yrityksiin ja niitä tuottaviin yritysten toimintatapoihin sekä heidän tuotantomenetelmiinsä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

lmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa osaa:
- kuvata kalustetoimialan toimintaympäristöä
- arvioida alan yritysten toimintastrategioita
- kuvata huonekaluteollisuuden tuotteita sekä niiden tuotantomenetelmiä
- nimetä kotimaisia suunnittelijoita ja nimetä heidän suunnittelemiaan tuotteita
- analysoida kotimaisen huonekaluteollisuuden tilannetta ja sen tulevaisuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijat tutustuvat opintojaksolla huonekalutoimialan nykytilaan ja markkinoilla olevaan tuotevaiikoimaan. Opiskelijat tutustuvat huonekaluja myyviin yrityksiin ja niitä tuottaviin yritysten toimintatapoihin sekä heidän tuotantomenetelmiinsä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

lmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 15.11.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu

Yleistä opintojaksosta
• Opintojakso on suunnattu eri tekniikan alojen opiskelijoiden ja muille
IoT:sta kiinnostuiden IoT perustietojen ja -taitojen kartuttamiseen
• Suoritetaan kokonaan verkko-opintoina
• Opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa

Sisältö
• Luennot (Eija Lantta, Markku Levanen ja vieraileva luennoitsija Innotect Oy): Nauhoitettuja luentovideoita ja luentokalvot PDF-muodossa
• Tukimateriaalia Moodle-alustalla: Webinaareja, lyhyitä videoita YouTubesta, artikkeleita, blogeja, podcasteja ja tehtäviä
• Kirja: Collin, J. & Saarelainen, A. 2016. Teollinen internet. Helsinki: Talentum. Löytyy myös sähkökirjana kirjastoista
• On-line IoT-klinikat, yhteensä 3 kpl: Opettajat paikalla, jos on ongelmia tai kysymyksiä opintojaksoon liittyen, 30 min / klinikka

Ajoitus ja läsnäolo

Suoritetaan kokonaan verkko-opintoina
• Opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisalustalla

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on suunnattu eri tekniikan alojen opiskelijoiden ja muille IoT:sta kiinnostuiden IoT perustietojen ja -taitojen kartuttamiseen.

Arviointimenetelmät

Kolme palautettavaa harjoitustyötä, arvostellaan asteikolla
Hyväksytty / Täydennettävää / Hylätty
• Kaikkien harjoitustöiden tulee olla hyväksytysti palautettuna
• Viisi verkkotenttiä, pääosin tai kokonaan monivalintatehtäviä
• Kaikki verkkotentit tulee suorittaa
• Kurssiarvosana määräytyy verkkotenttien keskiarvon mukaisesti:
• <50% = 0
• 50-59% = 1
• 60-69% = 2
• 70-79% = 3
• 80-89% = 4
• 90-100% = 5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Markku Levanen
 • Eija Lantta
Ryhmät
 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
- muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
- vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
- tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
- soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Sisältö

IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

1. IoT käsitteenä
2. IoT-järjestelmän rakenne
3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
4. Anturit
5. Tiedonkeruu
6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
8. Ohjelmoinnin perusteita
9. Kerätyn tiedon jalostaminen
10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Laskuharjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita ja
- ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät (etäopetus)
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 2-6.
Läsnäolo tunneilla on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy opintojakson Moodle-kurssilta.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80 h

Sisältö

-Lukujoukot
-Laskujärjestys
-Murtolukujen laskutoimitukset
-Potenssilausekkeet
-Polynomilausekkeet
-Rationaalilausekkeet
-1. ja 2. asteen yhtälöt
-Yhtälöpari
-Sanalliset tehtävät
-Prosenttilaskut

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee riittävät matematiikan perustaidot jatko-opintoja varten.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIWOODDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Wood Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- know LEAN and 5S principles
- define how to use LEAN and 5S in production management
- define production line information collection typically related to LEAN and 5S
- know LEAN and 5S tools
- know improvement possibilities in production line by LEAN and 5S

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisen opiskelun yhdistelmänä. Kurssin voi suorittaa myös verkossa. Opintojakso sisältää palautettavia tai muutoin suoritettavia yksilötehtäviä. Yksilötehtävät koostuvat pääosin moodleen palautettavista oppimistehtävistä sekä itsenäisesti moodlessa suoritettavista tehtävistä. Henkilökohtainen seminaarityö ja -esitelmä.

Ajoitus ja läsnäolo

Time-editissä näkyy lukujärjestys päiväopiskelijoille. Verkossa suorittaville järjestetään lukkaroituja kliniikkatunteja noin kerran kuussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan materiaali. Netti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Kurssille pyritään saamaan 1-2 vierailevaa asiantuntijaluentoa: Lean asiantuntija ja/tai laatupäällikkö

Oppimisympäristö

Lähiopetus, asiantuntijaluennot, opetusvideot, seminaarityö ja -esitelmä
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi, työskentely yksin ja/tai ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus noin 40 tuntia, muu omaehtoista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmissä.

Sisältö

* Laadun merkitys, laatukustannukset (COPQ) ja laatuyrityksen tunnusmerkit.
* Lean-ajattelun perusteet. Lean-filosofian keskeiset käsitteet ja periaatteet.
* Yleisimmät Lean-menetelmät ja työkalut (5S, VSM-arvovirtakuvaus, KANBAN, A3-ongelmanratkaisu, jatkuva parantaminen-KAIZEN-CI). 5S-työkaluun paneudutaan erityisesti.
* Lean ja hukka (Muda, Mura ja Muri)
* ISO 9000 laadunhallinan standardisarja. Käydään läpi laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja periaatteet.
* Opiskelijat saavat hyvän yleiskuvan Lean-sovelluksista eri liiketoiminta-alueilla mm. asiantuntijaluentojen kautta.
* Konkreettisilla esimerkeillä ja harjoittelulla opiskelija saa hyvän käsityksen Lean-menetelmien ja ongelmanratkaisutyökalujen hyödyntämisestä osana prosessien parantamista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tenttien suoritus alle 50 % tai harjoitustyö(t) palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 70 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 90 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kakriainen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija tutustuu laboratorioiden laitteisiin ja niiden turvamekanismeihin sekä opettelee niiden oikeaoppisen käytön henkilökohtaisesti. Opintojaksolla tutustutaan puulaboratoriossa käytettävien haitallisten ja vaarallisten aineiden oikeaoppiseen käyttöön. Opintojaksolla tutustutaan työsuojelutoimintaan..

Ajoitus ja läsnäolo

Konekohtaisissa suorituksissa vaaditaan henkilökohtainen osallistuminen.

Arviointimenetelmät

Konekohtaiset harjoitukset, harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuminen konekohtaisiin harjoituksiin sekä tehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Juhani Kakriainen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää laboratorion koneita työturvallisuusmääräysten mukaisesti
- toimia organisaation turvallisuusohjeiden mukaisesti laboratoriotiloissa
- kuvata työturvallisuuteen sisältyviä asioita työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä
- etsiä ja käyttää haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin liittyviä käyttöturvallisuustiedotteita
- kuvata työsuojelutoiminnan periaatteita työpaikalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- käyttää laboratorion koneita työturvallisuusmääräysten mukaisesti
- toimia organisaation turvallisuusohjeiden mukaisesti laboratoriotiloissa
- kuvata työturvallisuuteen sisältyviä asioita työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä
- etsiä ja käyttää haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin liittyviä käyttöturvallisuustiedotteita
- kuvata työsuojelutoiminnan periaatteita työpaikalla

Ajoitus ja läsnäolo

Tammikuu 2024 - Toukokuu 2024
Verkkotehtävät
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähipäivissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit ja harjoitustyöohjeet

Oppimisympäristö

Verkko ja laboratorio
Moodle oppimisalusta

Arviointimenetelmät

Konekohtaiset harjoitukset, harjoitustehtävät, verkkotentti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Osallistuminen konekohtaisiin harjoituksiin sekä tehtävien ja verkkotentin hyväksytty suoritus

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puun liimauksessa vaikuttavat perusilmiöt (kemia)
- määritellä liimauksen vaikuttajat tekijät
- vertailla yleisimpien puuliimojen ominaisuuksia
- valita sopivan liiman eri käyttötilanteissa
- tutkia ja testata liimauksen ominaisuuksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- kuvata puun liimauksessa vaikuttavat perusilmiöt (kemia)
- määritellä liimaukseen vaikuttavat tekijät
- vertailla yleisimpien puuliimojen ominaisuuksia
- valita sopivan liiman eri käyttötilanteissa
- tutkia ja testata liimauksen ominaisuuksia

Verkkoluennot/tallenteet, laboratorioharjoitukset,

Ajoitus ja läsnäolo

Syyskuu 2023 - Joulukuu 2023
Verkkoluennot ja tallenteet
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähipäivissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava yhdessä opintojakson opettajan kanssa.
AHOT ja osaamisen näyttö mahdollinen.

Työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat / (tallenteet)

Oppimisympäristö

Verkko ja laboratorio
Moodle oppimisalusta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä n.110 h

Sisältö

Verkkoluennot/tallenteet ja laboratorioharjoitukset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Laboratorion työturvallisuus

Arviointimenetelmät

Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen, dokumentointi ja tuloksien esittely. Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus ja ryhmän työskentelyyn osallistuminen
Verkkotentti
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puun liimauksessa vaikuttavat perusilmiöt (kemia)
- määritellä liimauksen vaikuttajat tekijät
- vertailla yleisimpien puuliimojen ominaisuuksia
- valita sopivan liiman eri käyttötilanteissa
- tutkia ja testata liimauksen ominaisuuksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- kuvata puun liimauksessa vaikuttavat perusilmiöt (kemia)
- määritellä liimauksen vaikuttajat tekijät
- vertailla yleisimpien puuliimojen ominaisuuksia
- valita sopivan liiman eri käyttötilanteissa
- tutkia ja testata liimauksen ominaisuuksia

laboratorioharjoitukset, verkkoaineisto

Ajoitus ja läsnäolo

Laboratorioharjoitukset, verkkomateriaali
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava yhdessä opintojakson opettajan kanssa.
AHOT ja osaamisen näyttö mahdollinen.

Työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijat

Oppimisympäristö

Verkko ja laboratorio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Laboratorion työturvallisuus

Arviointimenetelmät

Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen, dokumentointi ja tuloksien esittely. Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus ja ryhmän työskentelyyn osallistuminen
Muut harjoitustyöt ja mahdollinen tentti
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Stiina Myllymäki
Ryhmät
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIWOODDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Wood Technology 23S, Double Degree, Lahti

Osaamistavoitteet

Student is able to

-use basic concepts of logistics and supply chain management.
- the principles of value chain formation.
- identify the impact of logistics and supply chains on the company's profitability and competitiveness.
- describe the importance of customer orientation and stakeholder cooperation throughout the supply chain.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lectures, e-learning, assignments, exams

Ajoitus ja läsnäolo

Timing: virtual course

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Waters, Donald: Supply Chain Management, and Introduction to Logistics
Lecture materials

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Book exam at the campus, agree with teacher

Uusintamahdollisuudet

According to degree regulations, agree with teacher

Oppimisympäristö

Moodle, Teams, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ECTS requires about 27 hours of students work (5ECTS = 135h)

Sisältö

The student is able to
- describe the supply network entity and understand its role in a company’s profitability
- use the methods applied in the development and monitoring of a supply network

Arviointimenetelmät

Assignments, exams, self-evaluation

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Apply some of the professional concepts and demonstrate their familiarity with the knowledge base
of the field in question. Describe the logistical starting points, needs and grounds of action.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Apply professional concepts in a consistent manner. Identify the logistical starting points, needs and grounds of action.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Apply professional concepts expertly. Compare different logistical options of action.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-puun kasvuun ja korjuuseen liittyvät perusasiat
-arvioida puun käyttöä uusiutuvana luonnonmateriaalina
-arvioida puun käytön ekologisia vaikutuksia
-kuvata puun perusrakenteen
-kuvata puun rakenteen solutasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
-puun kasvuun ja korjuuseen liittyvät perusasiat
-arvioida puun käyttöä uusiutuvana luonnonmateriaalina
- energia, materiaalikäyttö (mekaaninen ja kemikaalinen)
- metsät luonnonvarana
- metsänviljely, uudistaminen,

-arvioida puun käytön ekologisia vaikutuksia
-kuvata puun perusrakenteen
-kuvata puun rakenteen solutasolla

Ajoitus ja läsnäolo

Syyskuun alku 2023 - Joulukuu 2023
Oppimisalusta moodlen aikataulun mukaan.

Läsnäolo lähiopetuksessa suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tapion taskukirja ja e-kirja (uusin painos)
-Sahateollisuuskirja
-Luentomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa (AHOT)

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen metsävierailu hakkuutyömaalle.
Vierailevat luennoitsijat

Oppimisympäristö

Lähiopetus luentosalissa
Mahdollinen metsävierailu hakkuutyömaalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä n.110 h

Sisältö

Luentoja ja harjoitustöitä, mahdollinen excursio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaatimuksia edeltävälle osaamiselle.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti.
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Ryhmät
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-puun kasvuun ja korjuuseen liittyvät perusasiat
-arvioida puun käyttöä uusiutuvana luonnonmateriaalina
-arvioida puun käytön ekologisia vaikutuksia
-kuvata puun perusrakenteen
-kuvata puun rakenteen solutasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
-puun kasvuun ja korjuuseen liittyvät perusasiat
-arvioida puun käyttöä uusiutuvana luonnonmateriaalina
-arvioida puun käytön ekologisia vaikutuksia
-kuvata puun perusrakenteen
-kuvata puun rakenteen solutasolla

Verkkossa (moodle) oman aikataulun mukaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkossa (moodle) oman aikataulun mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Tapion taskukirja ja e-kirja (uusin painos)
-Sahateollisuuskirja
-Luentomateriaali


Opettajan jakama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa (AHOT)

Työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijan verkkotallenne

Uusintamahdollisuudet

Oppimisalusta moodlen aikataulun mukaan.

Oppimisympäristö

Verkkototeutus (moodle)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 110 h

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaatimuksia edeltävien opintojen suhteen.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti.
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Kivilahti
 • Ilkka Tarvainen
 • Esa Mikkonen
 • Riikka Hautamäki
 • Mika Vanhanen
 • Jouni Könönen
 • Heikki Heiskanen
 • Lea Heikinheimo
 • Kimmo Liimatainen
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • 07PUU19SM
  Puutekniikan koulutus 19S, monimuotototeutus, Lahti
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • 07PUU18SM
  Puutekniikan koulutus 18S, monimuotototeutus, Lahti
 • 07PUU19S
  Puutekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Matti Welin
 • Kristian Rintala
 • Tommi Veijalainen
 • Mika Vanhanen
 • Mirka Airesvuo
 • Anne-Marie Tuomala
 • Markku Levanen
 • Teemu Heino
 • Esa Mikkonen
 • Henri Koukka
 • Sakari Autio
 • Minna Asplund
 • Marianne Matilainen
 • Rami Kivilahti
 • Eeva Aarrevaara
 • Ilkka Tarvainen
 • Timo Ryynänen
 • Jussi Kuusela
 • Ismo Jakonen
 • Riikka Hautamäki
 • Timo Lahtinen
 • Petteri Valtonen
 • Jyrki Antikainen
 • Pekka Lavikainen
 • Jouni Könönen
 • Raine Vihelmaa
 • Reijo Heikkinen
 • Pia Haapea
 • Lea Heikinheimo
 • Mervi Pulkkinen
 • Kimmo Liimatainen
 • Seija Varis
 • Olli Koskimaa
 • Juha Hyytiäinen
 • Jari Suominen
 • Rami Viksilä
Ryhmät
 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21SV Lahti
 • 07KTT19K
  Konetekniikan koulutus 19K, Lahti
 • TLTITVT21K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 21K Lahti
 • TLTIKONE21KMLTI
  Konetekniikan koulutus 21KM Lahti
 • TLTIEYM20S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTITVT20SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20SV Lahti
 • TLTIPUU21KMUM
  Puutekniikan koulutus 21KMUM Lahti
 • 07PUU19SM
  Puutekniikan koulutus 19S, monimuotototeutus, Lahti
 • 07EYT19S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • 07KTT20K
  Konetekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIKONE20S
  Konetekniikan koulutus 20S Lahti
 • 07TVT20K
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 20K, Lahti
 • TLTIAVOSAT22SMU
  Avoin AMK, VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIKONE21S
  Konetekniikan koulutus 21S Lahti
 • 07TVT19SV
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 19S, verkko-opinnot, Lahti
 • 07PUU19S
  Puutekniikan koulutus 19S, Lahti
 • 07KTT19S
  Konetekniikan koulutus 19S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy pakollinen 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (ZOOM-luennot ja Moodle-tentit). Katso luentosarjojen ajat ja valitse itsellesi ajallisesti sopivin: https://moodle.lut.fi/mod/page/view.php?id=63214

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste
 • Lahden kampus
 • Verkkokampus, Lahti
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Kivilahti
 • Ilkka Tarvainen
 • Esa Mikkonen
 • Riikka Hautamäki
 • Mika Vanhanen
 • Jouni Könönen
 • Heikki Heiskanen
 • Lea Heikinheimo
 • Kimmo Liimatainen
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • 07PUU19SM
  Puutekniikan koulutus 19S, monimuotototeutus, Lahti
 • TLTIPUU20S
  Puutekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIPUU20SM
  Puutekniikan koulutus 20SM Lahti
 • 07PUU18SM
  Puutekniikan koulutus 18S, monimuotototeutus, Lahti
 • 07PUU19S
  Puutekniikan koulutus 19S, Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- describe the manufacturing processes of particleboard, MDF and OSB board products
- know the main end uses of each board type
- define the technical properties of different board types
- know the further processing possibilities of different board types
- produce particleboard in laboratory environment and make standard quality tests

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään:
- Lastulevy- MDF- ja OSB-teollisuuteen ja niiden historiaan
- opitaan lastulevyn, MDF:n ja OSB:n valmistusprosessit
- ymmäretään lastulevyn, MDF:n ja OSB:n käyttökohteet
- osataan lastulevy-, MDF- ja OSB-tuotteiden tekniset ominaisuudet
- valmistetaan laboratoriossa lastulevyä
- osataan testata valmistetut levyt standardien mukaisesti
- mahdollinen excursio lastulevy-tehtaalle
- levytehtaan kunnosspitoon, turvallisuuteen, automaatiojärjestelmiin sekä tuotannon ohjaukseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Puulevyteollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Puulevyteollisuus
- Luennot

Sisältö

• Raaka-aine lastulevy- MDF- ja OSB-teollisuudessa
• Lastulevyteollisuus
• MDF-teollisuus
• OSB-teollisuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Arviointimenetelmät

• Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kaikki laboratoriotyöt on saatettava päätökseen (raportit ja seminaariesitys tehty)
• Kaikki kokeet on suoritettava
• Jokainen tentti arvioidaan 0-100 %
• Kurssin arvosanapohja on kaikkien kokeiden keskiarvo
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5
• Laboratoriotyöt: lastulevyn valmistus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- describe the manufacturing processes of particleboard, MDF and OSB board products
- know the main end uses of each board type
- define the technical properties of different board types
- know the further processing possibilities of different board types
- produce particleboard in laboratory environment and make standard quality tests

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään:
- Lastulevy- MDF- ja OSB-teollisuuteen ja niiden historiaan
- opitaan lastulevyn, MDF:n ja OSB:n valmistusprosessit
- ymmäretään lastulevyn, MDF:n ja OSB:n käyttökohteet
- osataan lastulevy-, MDF- ja OSB-tuotteiden tekniset ominaisuudet
- valmistetaan laboratoriossa lastulevyä
- osataan testata valmistetut levyt standardien mukaisesti
- mahdollinen excursio lastulevy-tehtaalle
- levytehtaan kunnosspitoon, turvallisuuteen, automaatiojärjestelmiin sekä tuotannon ohjaukseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Puulevyteollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Puulevyteollisuus
- Luennot

Sisältö

• Raaka-aine lastulevy- MDF- ja OSB-teollisuudessa
• Lastulevyteollisuus
• MDF-teollisuus
• OSB-teollisuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Arviointimenetelmät

• Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kaikki laboratoriotyöt on saatettava päätökseen (raportit ja seminaariesitys tehty)
• Kaikki kokeet on suoritettava
• Jokainen tentti arvioidaan 0-100 %
• Kurssin arvosanapohja on kaikkien kokeiden keskiarvo
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5
• Laboratoriotyöt: lastulevyn valmistus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puun pintakäsittelyyn liittyviä perusilmiöitä (kemia)
- tehdä puupinnan esikäsittelyn
- vertailla pinnankäsittelyaineiden sekä levitys- ja kuivausmenetelmien ominaisuuksia
- ottaa huomioon ympäristö- ja työsuojelunäkökohdat
- käyttää kalvopinnoitusmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- kuvata puun pintakäsittelyyn liittyviä perusilmiöitä (kemia)
- tehdä puupinnan esikäsittelyn
- vertailla pinnankäsittelyaineiden sekä levitys- ja kuivausmenetelmien ominaisuuksia
- ottaa huomioon ympäristö- ja työsuojelunäkökohdat
- käyttää kalvopinnoitusmenetelmiä


Verkkoluennot, laboratorioharjoitukset,

Ajoitus ja läsnäolo

Syyskuu 2022 - joulukuu 2022
Verkossa oman aikataulun mukaan.
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähipäivissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT ja osaamisen näyttö mahdollisia

Työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat (tallenteet)

Oppimisympäristö

Verkkoluennot (tallenteet), laboratorioharjoitukset,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä n.110 h

Sisältö

Verkossa oman aikataulun mukaan.
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähipäivissä.

Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen, dokumentointi ja tuloksien esittely. Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus
Verkkotentti
Arviointi 1 – 5

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Laboratorion työturvallisuus

Arviointimenetelmät

Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen, dokumentointi ja tuloksien esittely. Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus
Verkkotentti
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Vanhanen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puun pintakäsittelyyn liittyviä perusilmiöitä (kemia)
- tehdä puupinnan esikäsittelyn
- vertailla pinnankäsittelyaineiden sekä levitys- ja kuivausmenetelmien ominaisuuksia
- ottaa huomioon ympäristö- ja työsuojelunäkökohdat
- käyttää kalvopinnoitusmenetelmiä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- kuvata puun pintakäsittelyyn liittyviä perusilmiöitä (kemia)
- tehdä puupinnan esikäsittelyn
- vertailla pinnankäsittelyaineiden sekä levitys- ja kuivausmenetelmien ominaisuuksia
- ottaa huomioon ympäristö- ja työsuojelunäkökohdat

laboratorioharjoitukset, verkkoaineistot

Ajoitus ja läsnäolo

Laboratorioharjoitukset, verkkoaineistot
Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa.
Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus ja ryhmän työskentelyyn osallistuminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava yhdessä opintojakson opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijat

Oppimisympäristö

Laboratorio, verkko

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Laboratorion työturvallisuus

Arviointimenetelmät

Laboratorioharjoitusten hyväksytty suorittaminen, dokumentointi ja tuloksien esittely. Laboratoriotyöskentelyn aktiivisuus
Arviointi 1 – 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa soveltaa opintojakson asioita edes alkeellisella tasolla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti, soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita, työtapoja ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti, valita toimintaan soveltuvia tekniikoita, malleja ja soveltaa näitä asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 17.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- describe the manufacturing processes of plywood and LVL board products
- know the main end uses of both board type
- define the technical properties of both board types
- know the further processing possibilities of both board types
- produce plywood in laboratory environment and make standard quality tests

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään:
- Suomen vaneriteollisuuteen ja sen historiaan
- Suomen LVL-teollisuuteen ja sen historiaan
- opitaan vanerin ja LVL:n valmistusprosessit
- ymmäretään vanerin ja LVL:n käyttökohteet
- osataan vanerin ja LVL-tuotteiden tekniset ominaisuudet
- valmistetaan laboratoriossa vaneria
- osataan testata valmistetut levyt standardien mukaisesti
- mahdollinen excursio vaneri- tai LVL-tehtaalle

Ajoitus ja läsnäolo

5.9-17.10.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Puulevyteollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Puulevyteollisuus
- Luennot

Sisältö

• Raaka-aine vaneri- ja LVL teollisuudessa
• Vaneriteollisuus
• LVL-teollisuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Arviointimenetelmät

Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kaikki laboratoriotyöt on saatettava päätökseen (raportit ja seminaariesitys tehty)
• Kaikki kokeet on suoritettava
• Jokainen tentti arvioidaan 0-100 %
• Kurssin arvosanapohja on kaikkien kokeiden keskiarvo
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5
• Laboratoriotyöt: vanerin valmistus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- describe the manufacturing processes of plywood and LVL board products
- know the main end uses of both board type
- define the technical properties of both board types
- know the further processing possibilities of both board types
- produce plywood in laboratory environment and make standard quality tests

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään:
- Suomen vaneriteollisuuteen ja sen historiaan
- Suomen LVL-teollisuuteen ja sen historiaan
- opitaan vanerin ja LVL:n valmistusprosessit
- ymmäretään vanerin ja LVL:n käyttökohteet
- osataan vanerin ja LVL-tuotteiden tekniset ominaisuudet

Ajoitus ja läsnäolo

8.1-23.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Puulevyteollisuus. Varis 2017.
- ePUB: Puulevyteollisuus
- Luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

verkkototeutus

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

• Raaka-aine vaneri- ja LVL teollisuudessa
• Vaneriteollisuus
• LVL-teollisuus

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä.

Arviointimenetelmät

Kaikki viikkotehtävät on suoritettava hyväksyttävästi
• Kaikki kokeet on suoritettava
• Jokainen tentti arvioidaan 0-100 %
• Kurssin arvosanapohja on kaikkien kokeiden keskiarvo
• <50 % = 0
• 50-59 % = 1
• 60-69 % = 2
• 70-79 % = 3
• 80-89 % = 4
• 90-100 % = 5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-kuvata puun rakenteen soluseinätasolla
-puun ja kosteuden vuorovaikutuksen erityispiirteet
-kuvata miten puun rakenne vaikuttaa sen ominaisuuksiin
-ottaa puumateriaalin erityispiirteet huomioon käyttökohteissa
-hallita yleisimpien puutuotteiden valmistusprosessien perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan puutuotetollisuuden tuotetarjontaan, puun ominaisuuksiin, sekä opiskelija osaa ottaa huomioon puun ominaispiirteet yhtenä suunnittelun osatekijänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023. 11.9.-10.12.2023. Seuraa TimeEditiä
Viikko 37-38 Osa 1.Johdatus kurssille. Puun rakenne.
Viikko 39-40 Osa 2. Puun kosteus
Viikko 41-42 Osa 3. Puun tiheus ja lujuus.
Viikko 44-45 Osa 4.Puutuotteita
Viikko 46-47 Osa 5. Puun ominaisuuksia
Viikko 48-49 Kurssin päätös ja loppukesksutelu


Seuraa TimeEditiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla jaettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, tuntiharjoituksia, puulaboratorio
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 h. Lähiluentoja noin 40 h. laboratorioharjoituksia ja raporttien kirjoittamista (40 h). Kirjallisen materiaalin lukeminen tenttiin (20 h).

Sisältö

• Puun mikro- ja makrorakenne
• Puu ja puun kosteus (PSK -puun tasapainokosteus, hystereesi-ilmiö, hygroskopia)
• Puun lujuus ja lujuuteen vaikuttavat tekijät
• Puun ominaisuuksia (lämpö- ja palo-ominaisuudet, akustiset ominaisuudet,)
• Puutuotteet ja niiden valmistusproseessien perusteet (sahatavara, vaneri, liimapuu, lamellihirsi, keittiökaluste jne)

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvostellaan henkilökohtaisen verkkotenttimenestysten sekä harjoitustöiden perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun ominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun erityisominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun erityisominaisuuksia ja osaa hyödyntää niitä puutuotteiden suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-kuvata puun rakenteen soluseinätasolla
-puun ja kosteuden vuorovaikutuksen erityispiirteet
-kuvata miten puun rakenne vaikuttaa sen ominaisuuksiin
-ottaa puumateriaalin erityispiirteet huomioon käyttökohteissa
-hallita yleisimpien puutuotteiden valmistusprosessien perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan puutuotetollisuuden tuotetarjontaan, puun ominaisuuksiin, sekä opiskelija osaa ottaa huomioon puun ominaispiirteet yhtenä suunnittelun osatekijänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Seuraa TimeEditiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla jaettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, tuntiharjoituksia, puulaboratorio
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö noin 135 h. Lähiluentoja noin 40 h. laboratorioharjoituksia ja raporttien kirjoittamista (40 h). Kirjallisen materiaalin lukeminen tenttiin (20 h).

Sisältö

• Puun mikro- ja makrorakenne
• Puu ja puun kosteus (PSK -puun tasapainokosteus, hystereesi-ilmiö, hygroskopia)
• Puun lujuus ja lujuuteen vaikuttavat tekijät
• Puun ominaisuuksia (lämpö- ja palo-ominaisuudet, akustiset ominaisuudet,)
• Puutuotteet ja niiden valmistusproseessien perusteet (sahatavara, vaneri, liimapuu, lamellihirsi, keittiökaluste jne)

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvostellaan henkilökohtaisen tenttimenestysten sekä harjoitustöiden perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun ominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun erityisominaisuuksia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee ja tunnistaa puun erityisominaisuuksia ja osaa hyödyntää niitä puutuotteiden suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Kemian luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tilastomatematiikan luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Kemian luennot
 • Tilastomatematiikan luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
Kemia
- orgaanisen kemian perusteet
- puun kemiallisen koostumuksen perusteet
Tilastomatematiikka
- todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet sekä tuntee yleisimmät todennäköisyysjakaumat
- hyödyntää tilastollisia menetelmiä datan analysoinnissa ja kausaliteettien määrittämisessä
- soveltaa tilastollisia menetelmiä oman alansa liittyvissä tehtävissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetus 2h/viikko, syksyllä 2023 kemiaa ja keväällä 2024 tilastomatematiikkaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö

Sisältö

Puutekniikan kemia:
- orgaanisen kemian perusteet
- puun kemiallisen koostumuksen perusteet

Tilastomatematiikka:
- Tilastomatematiikan perusteet
- Todennäköisyyden käsite
- Todennäköisyysjakaumia
- Estimointi
- Tilastollinen testaus
- Regressio ja korrelaatio
- Excel data-analyysin työkaluna

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tilastomatematiikan edeltävä osaaminen: Johdatus matematiikkaan

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksinkertaisia ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksinkertaisiin data-analyysin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin data-analyysin tehtäviin ja ongelmiin.

Käyttää yksinkertaisia ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksinkertaisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita annettuihin tehtäviin ja ongelmiin.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina läpipääsyn tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä datan analysoimisen kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia data-analyysin tehtäviä ja ongelmia.

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä annettuihin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa . Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia tehtäviä ja ongelmia.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa datan analysoimisen eri vaiheissa. Osaa ratkaista pääasiassa kaikki opettajan asettamat data-analyysin tehtävät ja ongelmat.

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osoittaa motivaatiota ja perehtyneisyyttä alan tietoperustaan ja osaa etsiä haastaviinkin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa . Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia tehtäviä ja ongelmia.
Palautettavat tehtävät tulee olla suoritettuina erinomaisella tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIEX23S1
  Saapuvat vaihto-opiskelijat 23S, pitkät vaihdot, tekniikka, Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIWOODDD23S
  Bachelor’s Degree Programme in Wood Technology 23S, Double Degree, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- make a project plan including time schedule, responsibilities and target setting
- learn customer communication
- search for professional literature to support the project
- report on the project results and analyse them
- make seminar presentation to customer

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla opitaan:
• tekemään projektisuunnitelma
• etsimään kirjallisuutta projektin tueksi
• tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteet
• raportoimaan projektin tuloksia ja analysoimaan niitä

Sisältö

Kurssin sisältö:
• Tutkimus- ja kehityshanke (T&K)
• Aiheet pääasiassa teollisuusyrityksiltä
• Aiheet, jotka liittyvät pääasiassa puulevyteollisuuteen
• Työskentely tyypillisesti 2-4 hengen ryhmissä
• Projektisuunnitelman luominen
• Sisältää projektin aikataulun laatimisen
• Projektinhallinnan
• Kehitystyön toteutuksen
• Loppuraportin
• tulosten ja johtopäätösten arvioinnin
• Seminaariesityksen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä

Arviointimenetelmät

Projektisuunnitelma (ryhmäkohtainen arviointi) HYVÄKSYTTY / TÄYDENNETTÄVÄ
• yrityksen arviointi (ryhmäkohtainen arviointi) 25%
• hankeraportti (ryhmäkohtainen arviointi) 50%
• projektiseminaarin esitys (ryhmäkohtainen arviointi) 25%
• ryhmien ristiinarviointi (yksilöllinen arviointi), voi vaikuttaa +/- 1..2 arvosanaan
• kurssin arviointi arvosanat 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ilkka Tarvainen
 • Markku Levanen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- make a project plan including time schedule, responsibilities and target setting
- learn customer communication
- search for professional literature to support the project
- report on the project results and analyse them
- make seminar presentation to customer

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla opitaan:
• tekemään projektisuunnitelma
• etsimään kirjallisuutta projektin tueksi
• tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteet
• raportoimaan projektin tuloksia ja analysoimaan niitä

Sisältö

Kurssin sisältö:
• Tutkimus- ja kehityshanke (T&K)
• Aiheet pääasiassa teollisuusyrityksiltä
• Aiheet, jotka liittyvät pääasiassa puulevyteollisuuteen
• Työskentely tyypillisesti 2-4 hengen ryhmissä
• Projektisuunnitelman luominen
• Sisältää projektin aikataulun laatimisen
• Projektinhallinnan
• Kehitystyön toteutuksen
• Loppuraportin
• tulosten ja johtopäätösten arvioinnin
• Seminaariesityksen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Puutekniikan ja metsäteollisuuden perustiedot ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä

Arviointimenetelmät

Projektisuunnitelma (ryhmäkohtainen arviointi) HYVÄKSYTTY / TÄYDENNETTÄVÄ
• yrityksen arviointi (ryhmäkohtainen arviointi) 25%
• hankeraportti (ryhmäkohtainen arviointi) 50%
• projektiseminaarin esitys (ryhmäkohtainen arviointi) 25%
• ryhmien ristiinarviointi (yksilöllinen arviointi), voi vaikuttaa +/- 1..2 arvosanaan
• kurssin arviointi arvosanat 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
 • Ilkka Tarvainen
Opetusryhmät
 • On-line -tunnit 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • On-line -tunnit 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- puuraaka-aine ja hankinnan perusteet
- metsäsertifiointi kaupankäynnissä (PEFC & FSC)
- sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessi
- sahausprosessi ja sahakoneet
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- puun käyttö rakentamisessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- Perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- Puu raaka-aineen ja puuraka-ainen hankinnan perusteet
- Sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessin
- Sahausprosessin ja erilaiset sahausmenetelmät
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- Logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- Puun käyttö rakentamisessa

Ajoitus ja läsnäolo

10.1.-21.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sahateollisuuden e-kirja ja sahakäsikirja (Ritva Varis 2017). On erittäin suositeltavaa, että hankit kirjan paperiversion.
- Luennoitsijat, esitykset, lisäluennot ja videot.
- muu kurssimateriaali

Työelämäyhteistyö

Mahdollisia vierailijaluennoitsijoita

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 7 viikon ajan
- Kurssin laajuus 5 op. vastaa noin 5 x 27 tuntia = noin 131 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Opiskelija osaa:
- Perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- Puu raaka-aineen ja puuraka-ainen hankinnan perusteet
- Sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessin
- Sahausprosessin ja erilaiset sahausmenetelmät
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- Logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- Puun käyttö rakentamisessa
- T&K - puutuotteiden kehitys vuosien varrella. Puu rakentamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan:
- Metsä ja puuraaka-aine
- Puun rakenne ja ominaisuudet

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut tentit - tenttien keskiarvo yli 50%
- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 21.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
 • Ilkka Tarvainen
 • Vesa Koskela
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- puuraaka-aine ja hankinnan perusteet
- metsäsertifiointi kaupankäynnissä (PEFC & FSC)
- sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessi
- sahausprosessi ja sahakoneet
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- puun käyttö rakentamisessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija osaa:
- Perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- Puu raaka-aineen ja puuraka-ainen hankinnan perusteet
- Sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessin
- Sahausprosessin ja erilaiset sahausmenetelmät
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- Logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- Puun käyttö rakentamisessa

Ajoitus ja läsnäolo

10.1.-21.2.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sahateollisuuden e-kirja ja sahakäsikirja (Ritva Varis 2017). On erittäin suositeltavaa, että hankit kirjan paperiversion.
- Luennoitsijat, esitykset, lisäluennot ja videot.
- muu kurssimateriaali

Työelämäyhteistyö

Mahdollisia vierailijaluennoitsijoita

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin opettajan kanssa

Oppimisympäristö

Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 7 viikon ajan
- Kurssin laajuus 5 op. vastaa noin 5 x 27 tuntia = noin 131 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Opiskelija osaa:
- Perusteet sahateollisuudesta, Suomen metsistä ja metsätaloudesta
- Puu raaka-aineen ja puuraka-ainen hankinnan perusteet
- Sahatavaran valmistuksen: tuotannon suunnitteluprosessin
- Sahausprosessin ja erilaiset sahausmenetelmät
- jatkojalostetut tuotteet, korvaavat tuotteet ja kilpailijat
- puutuotteiden myynnin ja markkinoinnin
- Logistiikan ja Incoterms lausekkeet
- T&K - puutuotteiden kehityksen vuosien varrella
- Puun käyttö rakentamisessa
- T&K - puutuotteiden kehitys vuosien varrella. Puu rakentamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan:
- Metsä ja puuraaka-aine
- Puun rakenne ja ominaisuudet

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut tentit - tenttien keskiarvo yli 50%
- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- teknisen piirtämisen perusteet
- CAD-piirtämisen perusteet
- lukea, muokata ja laatia teknisiä 2D-piirustuksia
- 3D –mallintamisen perusteet
- laatia teknisiä piirustuksia 3D ympäristössä ja visualisoida kokoonpanoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta. harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

IT Luokkatila, Oma Widows-tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Vesikko
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- teknisen piirtämisen perusteet
- CAD-piirtämisen perusteet
- lukea, muokata ja laatia teknisiä 2D-piirustuksia
- 3D –mallintamisen perusteet
- laatia teknisiä piirustuksia 3D ympäristössä ja visualisoida kokoonpanoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija
- Ymmärtää erilaisia teknisiä piirustuksia
- osaa piirtää teknisen piirustuksen standardien mukaisia työ- ja kokoonpanopiirustuksia
- osaa CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa visualisoida 3D-malleja ja kokoonpanoja

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla infoa ja ohjausta. harjoittelua ja tehtäviä omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aimo Pere: Koneenpiirustuksen perusteet tai vastaava käsikirja.
Ohjelmistojen tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaalit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö tai AHOT

Oppimisympäristö

IT Luokkatila, Oma tietokone, Moodle-ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 27 tuntia = 137 tuntia opiskelijan työtä josta 50 tuntia infoa ja ohjausta.

Sisältö

- Ymmärrys erilaisista teknisistä piirustuksista.
- Standardien mukaiset työ- ja kokoonpanopiirustukset.
- CAD-piirtämisen ja mallintamisen perusteet (SolidWorks ja/tai AutoCad)
- 2D-piirustukset
- 3D-mallien perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.

Vaihtoehtoinen tapa: Tentti ja siitä saatava arvio.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut digitaalisen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistoilla ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa monipuolisesti tuottaa piirustuksia ja malleja CAD-ohjelmistolla sekä perustella tekemiään valintoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijalla on edellisten tietojan ja taitojen lisäksi kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto, opetusvideot

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023, 2h/vk

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, ei pakollinen ja kirjan saatavuudessa on ongelmia.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Pere
Opetusryhmät
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitus R 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa
- osaa kuvata SI-yksikköjärjestelmän ja tehdä yksikönmuunnoksia
- osaa ratkaista kinematiikan, mekaniikan ja lämpöopin ongelmia matemaattisesti
- osaa soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ilmiöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia, moodlesivusto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, kirjan saatavuudessa on ongelmia ja kirjaa ei ole pakko olla.)

Oppimisympäristö

Moodle, luokkahuone, (oppikirja)

Sisältö

* suureet, SI-järjestelmä, SI-järjestelmään kuulumattomat yksiköt
* kinematiikkaa
* Newtonin lait
* lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, kalorimetriaa, lämmönsiirron perusteet
* paine, ideaalikaasun tilayhtälö, ainemäärä, moolimassa, tilavuusvirta, massavirta
* voimavektoreiden yhteenlasku, kitka
* työ, energia, teho, hyötysuhde

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot
 • Laskuharjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetusta 4h/viikko
Läsnäolo on suotavaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Oppimisympäristö

Moodle-kurssi

Sisältö

- Laskujärjestys
- Lausekkeet
- 1. ja 2. asteen yhtälöt
- Yhtälöpari
- Prosentit, sanallisia tehtäviä
- Suorakulmainen kolmio
- Trigonometrian perusteet
- Tasogeometriaa
- Tason vektorit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia kurssin matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tasogeometrian ja tasovektorien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tasogeometrian ja tasovektorien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tasogeometrian ja vektorit tasossa sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 1x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle (verkko)

Sisältö

- Avaruuden vektorit
- Pistetulo
- Ristitulo
- Avaruusgeometria
- Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
- Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
- Funktion käsite
- Polynomifunktiot
- 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Yhtälöryhmä
- Matriisit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Erjaleena Koljonen
 • Tiina Valkonen
Opetusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Tunnit A-ryhmällä vuoroviikoin 1x2 h/vko ja 2x2 h/vko, B-ryhmällä 2x2 h/vko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op / 80h

Sisältö

Yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot, pinta-alan laskeminen integraalin avulla.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka (2021, 2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu (2022, 2023)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka (2022, 2023)
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
Opetusryhmät
 • Verkko (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLPRINFRA22S
  Infratekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLPRTRT22S
  Talonrakennustekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLPRKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lappeenranta
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Verkko

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Tämä on verkkototeutus, jolla on vähemmän opetusta kuin tavallisella kurssilla. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Osa opetuksesta on lähiopetusta ja osa itsenäistä opiskelua. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Porras
 • Perttu Laivamaa
Opetusryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Verkkoluento ryhmä A
 • Verkkoluento ryhmä B

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Ajoitus ja läsnäolo

Ryhmän A ja LUT-opiskelijoiden tunnit ovat maanantaisin ja torstaisin 15.00 - 16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Sisältö

- Yhdistetty ja käänteisfunktio
- Trig. funktiot, -yhtälöt
- Polynomifunktion derivointi
- Trigonom.funk. derivointi
- Ex-log -funk. derivointi
- Ääriarvot
- Derivaatan soveltaminen
- Polynomifunktion integrointi
- Pinta-ala integroimalla
- Tilavuus integroimalla

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja kokeet

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia. Alle 33 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä. Vähintään 57 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta. Vähintään 83 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Lectures, online (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Lectures, online

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tärkeimmät puupohjaiset rakennetuotteet
- tunnistaa tärkeimmät puupohjaiset sisustustuotteet
- ymmärtää periaatteet puupohjaisten tuotteiden suunnittelusta, käytöstä, asennuksesta ja huollosta
- nähdä maantieteellisten ja kulttuurierojen merkityksen ja erot puupohjaisten tuotteiden käytössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

* Verkkototeutus.
* Aihealueista kirjallisia harjoitustöitä, seminaareja ja moodletenttejä.
* Seminaariesitykset Zoomissa ja/tai livenä paikan päällä lukkariin merkittynä aikana iltaisin. Mahdollisuus myös nauhoittaa esitys.
* Kuukausittaisia ohjausluentoja Zoomissa. Mahdollisuus tulla myös paikan päällle.

Ajoitus ja läsnäolo

Syksy 2023. 11.9.-10.12.2023. Seuraa TimeEditiä
Viikko 37-38 Osa 1.Johdatus kurssille. Liimatut puutuotteet ja -rakennetuottet
Viikko 39-40 Osa 2. Ikkunat
Viikko 41-42 Osa 3. Ovet ja portaat
Viikko 44-45 Osa 4. Restaurointi
Viikko 46-47 Osa 5. Elementti- ja moduulirakentaminen, hirsitalot
Viikko 48-49 Kurssin päätös ja loppukesksutelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssilla. Opettajan laatimat opetuskalvot tallennetaan moodleen.

Työelämäyhteistyö

Yritysedustajien asiantuntijaluennot ja yritysvierailut.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, asiantuntijaluennot, opetusvideot, harjoitustöitä ja niistä esitelmiä
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö on keskimäärin 135 h. Luentoja luokassa noin 40 h. Harjoituksia 60 h.

Sisältö

• Liimatut puutuotteet ja -rakennetuottet
• Ikkunat
• Ovet ja portaat
• Restaurointi
• Elementti- ja moduulirakentaminen, hirsitalot

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tenttien suoritus alle 50 % tai harjoitustyö(t) palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 70 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 90 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
 • Heikki Heiskanen
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tärkeimmät puupohjaiset rakennetuotteet
- tunnistaa tärkeimmät puupohjaiset sisustustuotteet
- ymmärtää periaatteet puupohjaisten tuotteiden suunnittelusta, käytöstä, asennuksesta ja huollosta
- nähdä maantieteellisten ja kulttuurierojen merkityksen ja erot puupohjaisten tuotteiden käytössä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

• Luentoja, harjoitustöitä ja moodletenttejä

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2023. 9.1.-30.4.2023. Seuraa TimeEditiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssilla. Opettajan laatimat opetuskalvot tallennetaan moodleen.

Työelämäyhteistyö

Yritysedustajien asiantuntijaluennot ja yritysvierailut.

Oppimisympäristö

Lähiopetus, asiantuntijaluennot, opetusvideot, harjoitustöitä ja niistä esitelmiä
Verkko-oppimisalusta: moodle.lab.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö on keskimäärin 135 h. Luentoja luokassa noin 40 h. Harjoituksia 60 h.

Sisältö

• Liimatut puutuotteet ja -rakennetuottet
• Ikkunat
• Ovet ja portaat
• Restaurointi
• Elementti- ja moduulirakentaminen, hirsitalot

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tenttien suoritus alle 50 % tai harjoitustyö(t) palauttamatta

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 70 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tenttien keskiarvo vähintään 90 % pisteistä, kaikista tenteistä vähintään 50 % pisteistä ja harjoitustyöt palautettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- nimetä kalusteteollisuuden tuotannon eri prosesseja
- kuvata tuotannonohjauksen menetelmiä
- keskustella tuotannon eri tekijöiden merkityksestä osana layout-suunnittelua
- kuvata lean-toiminnan periaatteita
- kuvata investointilaskennan periaatteita ja merkitystä yrityksen kannattavuudelle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kuuluu kalusteteollisuuden moduuliin, joka toteutetaan tällä kertaa yhtenäisenä kokonaisuutena käsittäen kurssit; Huonekaluteollisuus, Tuotanto ja prosessit ja Tuotekehitysprojekti. Moduulin keskiössä on huonekalujen kierrätykseen liittyvä projekti. Moduuliin sisältyvillä kursseilla on omat itsenäiset osaamistavoitteet ja kurssit arvioidaan erikseen. Tuotanto ja prosessit kurssin teoriaosuus opiskellaan verkkopohjaisesti, jonka jälkeen opittu teoria viedään käytännön tasolle harjoitustöiden kautta. Opiskelijalle tulee tutuksi työskentely osana tiimiä, jossa hän voi toteuttaa omia vahvuuksiaan sekä opetella uusia rooleja osana tiimin toimintoja.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti/oppimistehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- nimetä kalusteteollisuuden tuotannon eri prosesseja
- kuvata tuotannonohjauksen menetelmiä
- keskustella tuotannon eri tekijöiden merkityksestä osana layout-suunnittelua
- kuvata lean-toiminnan periaatteita
- kuvata investointilaskennan periaatteita ja merkitystä yrityksen kannattavuudelle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin teoriaosuus opiskellaan verkkopohjaisesti, jonka jälkeen opittu teoria viedään käytännön tasolle harjoitustöiden kautta. Opiskelijalle tulee tutuksi työskentely osana tiimiä, jossa hän voi toteuttaa omia vahvuuksiaan sekä opetella uusia rooleja osana tiimin toimintoja.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti/oppimistehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Opetusryhmät
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kayttää ja hyödyntää ideoinnin työkaluja suunnittelussa
- hyödyntää tuotesuunnitteluprosessia omassa suunnittelutyössä
- käyttää teknisen piirtämisen työkaluja suunnittelussa
- yhteen sovittaa muotoilun ja teknisen suunnittelun
- toimia ryhmässä ja tuoda osaamisensa suunnittelutiimin toimintaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi kuuluu kalusteteollisuuden moduuliin, joka toteutetaan tällä kertaa yhtenäisenä kokonaisuutena käsittäen kurssit; Huonekaluteollisuus, Tuotanto ja prosessit ja Tuotekehitysprojekti. Moduulin keskiössä on huonekalujen kierrätykseen liittyvä projekti. Moduuliin sisältyvillä kursseilla on omat itsenäiset osaamistavoitteet ja kurssit arvioidaan erikseen. Tuotekehitysprojekti kurssilla toteutetaan huonekalujen kierrätykseen liittyvää toimeksiantoa. Opiskelija osallistuu suunnittelupalavereihin ja tuotekehitykseen sekä osaltaan vastaa projektin läpiviennistä. Opintojaksoon kuuluu projektin dokumentointi, raportointi, yhteydenpito toimeksiantajaan ja tuloksien esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei yhteistä materiaalia. Ryhmät hankkivat oman materiaalinsa toimeksiannosta riippuen.

Arviointimenetelmät

Projektin hyväksytty suoritus, dokumentointi ja tuloksien esittely. Projektityöskentelyn aktiivisuus ja projektin tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut ryhmän toimintaan tai hänen osaamisensa ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan ja tuo osaamisensa ryhmän käyttöön. Opiskelija osaa käyttää opittuja tekniikoita ja työtapoja projektissa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja tuo ammatillisen osaamisensa ryhmän käyttöön. Opiskelija osaa soveltaa opittuja tekniikoita ja työtapoja projektissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja kehittävästi ryhmän toimintaan ja osaa kehittää ryhmän osaamista. Opiskelija osaa valita projektiin soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintojansa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kayttää ja hyödyntää ideoinnin työkaluja suunnittelussa
- hyödyntää tuotesuunnitteluprosessia omassa suunnittelutyössä
- käyttää teknisen piirtämisen työkaluja suunnittelussa
- yhteen sovittaa muotoilun ja teknisen suunnittelun
- toimia ryhmässä ja tuoda osaamisensa suunnittelutiimin toimintaan

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla toteutetaan yrityksiltä tai muilta tahoilta saatuja toimeksiantoja. Opiskelija osallistuu suunnittelupalavereihin ja tuotekehitykseen sekä osaltaan vastaa projektin läpiviennistä. Opintojaksoon kuuluu projektin dokumentointi, raportointi, yhteydenpito toimeksiantajaan ja tuloksien esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei yhteistä materiaalia. Ryhmät hankkivat oman materiaalinsa toimeksiannosta riippuen.

Arviointimenetelmät

Projektin hyväksytty suoritus, dokumentointi ja tuloksien esittely. Projektityöskentelyn aktiivisuus ja projektin tuotokset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut ryhmän toimintaan tai hänen osaamisensa ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan ja tuo osaamisensa ryhmän käyttöön. Opiskelija osaa käyttää opittuja tekniikoita ja työtapoja projektissa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja tuo ammatillisen osaamisensa ryhmän käyttöön. Opiskelija osaa soveltaa opittuja tekniikoita ja työtapoja projektissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja kehittävästi ryhmän toimintaan ja osaa kehittää ryhmän osaamista. Opiskelija osaa valita projektiin soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintojansa.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Opetusryhmät
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Info
 • Itsenäinen
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hankkia ja hyödyntää tutkimukseen liittyvää informaatiota sekä käyttää lähteitä tarkoituksenmukaisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kolme osiota. 1. Kirjallisuuteen perustuva tutkimus koulutusalaan liittyvästä aiheesta. 2. Tutkimuksen esitys tutkimusseminaarissa. 3. Tutkimusaiheesta kirjoitettu Blogikirjoitus. Osiot ovat yksilötehtäviä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja tutkimuksessa käytettävät tietolähteet.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hankkia ja hyödyntää tutkimukseen liittyvää informaatiota sekä käyttää lähteitä tarkoituksenmukaisesti
- noudattaa eettisiä periaatteita tutkimustoiminnassa
- käyttää oman alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- kirjoittaa tieteellisen raportin sekä hallitsee sen kieli- ja tyyliasun sekä lähdemerkinnät

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kolme osiota. 1. Kirjallisuuteen perustuva tutkimus koulutusalaan liittyvästä aiheesta. 2. Tutkimuksen esitys tutkimusseminaarissa. 3. Tutkimusaiheesta kirjoitettu Blogikirjoitus. Osiot ovat yksilötehtäviä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja tutkimuksessa käytettävät tietolähteet.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Suominen
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Puumessut 2023 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU23S
  Puutekniikan koulutus 23S Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä
 • Puumessut 2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puuntyöstön liittyvät perusasiat
- keskustella terätoimittajan kanssa puuntyöstöteristä ja terämateriaaleista
- tehdä valintoja työstötapojen suhteen kun tavoitteena on taloudellisuus ja laadukas työstöjälki
- kuvata puuntyöstöön käytettäviä koneita ja laitteita
- valita sopivia työstömenetelmiä tuotevalmistuksen eri vaiheisiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla tutustutaan puutuoteteollisuuden koneisiin ja laitteisiin sekä niitä myyviin organisaatioihin. Osuudesta tehdään harjoitustyö itsenäisesti tai ryhmässä jossa opiskelijalle tulee tutuksi työskentely osana tiimiä, jossa hän voi toteuttaa omia vahvuuksiaan sekä opetella uusia rooleja osana tiimin toimintoja. Kurssiaineistot opiskellaan itsenäisesti ja sen jälkeen aiheita käsitellään pienryhmäkeskusteluissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia toteustapoja

Oppimisympäristö

Verkkototeutus

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti/oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut harjoitustyön ja teoriaosuutta koskevat viikkotehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, AMK
Opettaja
 • Jari Suominen
Ryhmät
 • TLTIPUU24KV
  Puutekniikan koulutus 24KV Lahti
 • TLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Teknologiayksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata puuntyöstön liittyvät perusasiat
- keskustella terätoimittajan kanssa puuntyöstöteristä ja terämateriaaleista
- tehdä valintoja työstötapojen suhteen kun tavoitteena on taloudellisuus ja laadukas työstöjälki
- kuvata puuntyöstöön käytettäviä koneita ja laitteita
- valita sopivia työstömenetelmiä tuotevalmistuksen eri vaiheisiin

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla tutustutaan puutuoteteollisuuden koneisiin ja laitteisiin sekä niitä myyviin organisaatioihin. Osuudesta tehdään harjoitustyö itsenäisesti tai ryhmässä jossa opiskelijalle tulee tutuksi työskentely osana tiimiä, jossa hän voi toteuttaa omia vahvuuksiaan sekä opetella uusia rooleja osana tiimin toimintoja. Kurssin teoriaosuus opiskellaan verkkopohjaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia toteustapoja

Oppimisympäristö

Verkkototeutus

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti/oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Osaaminen ei yllä tason 1 vaatimuksiin

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut harjoitustyön ja teoriaosuutta koskevat viikkotehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista sekä suorittaa hyväksytysti tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toteutukseen aktiivisesti ja suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista hyvin sekä suorittaa tentin tai muun vastaavan oppimistehtävän hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osallistuu kurssin toimintaan aktiivisesti ja osaa hakea niihin uusia näkökulmia sekä osoittaa laajenpaa ymmärrystä käsitellyistä asioista. Suoriutuu harjoitustehtävistä ja muista toimeksiannoista erittäin hyvin sekä selviytyy kiitettävästi tentistä tai muusta vastaavasta oppimistehtävästä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIPUU22S
  Puutekniikan koulutus 22S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- history of wood in architecture
- regional differences
- future vision for use of wood and other natural material in architecture

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Mikkonen
 • Kimmo Liimatainen
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- know the possibilities and limitations of LVL for building industry
- know the possibilities and limitations of plywood for building industry
- know the possibilities and limitations of CLT for building industry
- know the possibilities and limitations of gluelam for building industry
- overview of other Wood Products used in construction
- describe key production equipment and functions for different applications

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 09.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Leino
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU21S
  Puutekniikan koulutus 21S Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- talousmatematiikan perusteita
- hinnoitella tuotteen ja ymmärtää eri tekijöiden vaikutukset hinnan muodostumiseen
- ymmärtää yritystalouden merkityksen yrityksen menestymisen kannalta
- arvioida yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta keskeisten tunnuslukujen valossa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Puutekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Siivo
Opetusryhmät
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
Pienryhmät
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- talousmatematiikan perusteita
- hinnoitella tuotteen ja ymmärtää eri tekijöiden vaikutukset hinnan muodostumiseen
- ymmärtää yritystalouden merkityksen yrityksen menestymisen kannalta
- arvioida yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta keskeisten tunnuslukujen valossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Ensimmäinen kerta 8.2.2023
Time Edit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa ennen kurssin aloitusta

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on n.27 tuntia, jolloin 5 op vastaa 135 tuntia

Sisältö

Opiskelija osaa:
- talousmatematiikan perusteita
- hinnoitella tuotteen ja ymmärtää eri tekijöiden
vaikutukset hinnan muodostumiseen
- ymmärtää yritystalouden merkityksen yrityksen
menestymisen kannalta
- arvioida yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja
tuottavuutta keskeisten tunnuslukujen valossa
- keskeiset taloushallinnon tunnusluvut yritystaloudessa

Arviointiasteikko

1-5