Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot: Sosiaaliohjaus

Tunnus: SOS21KVLTI

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2021

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Verkkotutkinnossa opiskelu ei ole täysin ajasta ja paikasta riippumatonta. Verkkotutkinnossa opiskelet yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa opettajien ohjaamissa verkkotapaamisissa kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan klo 8.00-16.00 välillä. Keväällä 2021 opiskelet verkossa torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-12.00 välillä. Verkkotutkinnon suorittaminen edellyttää sinulta hyviä itsensä johtamisen, itseohjautuvuuden, aikataulujen suunnittelun sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Ensimmäisen lukukauden alussa on kaksi läsnäoloa edellyttävää päivää Lahden kampuksella.

Kuvaus

Keväällä alkavassa verkkotutkinnossa valitset suuntautumisen: Sosiaaliohjaus tai Varhaiskasvatus ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
4. / 2021 5. / 2021 6. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2021 4. / 2022 5. / 2022 6. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2022 4. / 2023 5. / 2023 6. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2023 4. / 2024 5. / 2024 6. / 2024
SOS21KVLTI-1001
YDINOSAAMINEN

(Kaikki pakollisia)

180
SOS21KVLTI-1002
Yhteinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AY00BT88 Ammatillinen kasvu 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3
AY00BT89 Ammatillinen kasvu 2 1 1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
AY00BT90 Ammatillinen kasvu 3 1 1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
A300CE13 Orientation to Sustainability Thinking 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KS00BT59 Asiantuntijan viestintätaidot 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KE00BT61 English for Work 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KR00BU42 Svenska i arbetslivet, muntlig 1 1 1 0.3 0.3 0.3
KR00BU43 Svenska i arbetslivet, skriftlig 1 1 1 0.3 0.3 0.3
SOS21KVLTI-1003
Ammatillinen ydinosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 165)

165
SOS21KVLTI-1004
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU26 Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU27 Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5
AH00BU28 Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
SOS21KVLTI-1005
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BW86 Sosiaalinen osallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU02 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU03 Kasvuympäristöt 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1006
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU04 Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU05 Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1007
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU06 Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU07 Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU08 Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1008
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU09 Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU10 Lastensuojelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1009
Päihde- ja mielenterveysosaaminen

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU11 Päihdetyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU12 Mielenterveystyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1010
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU13 Diversiteettiosaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU14 Yhdenvertaisuuden rakentaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU15 Ohjausosaamisen syventäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1011
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU17 Teknologia- ja innovaatio-osaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU18 Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1012
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
HA00BW84 Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö 10 10 10 3.3 3.3 3.3
HA00BW81 Sosiaaliohjaus 15 15 15 5 5 5
HA00BW82 Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen 10 10 10 3.3 3.3 3.3
HA00BW83 Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen 10 10 10 3.3 3.3 3.3
SOS21KVLTI-1013
Opinnäytetyö

(Kaikki pakollisia)

15
AO00BU44 Opinnäytetyön suunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AO00BU45 Opinnäytetyön toteutus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AO00BU46 Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SOS21KVLTI-1015
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS21KVLTI-1017
Sosiaaliohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
AH00BU21 Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU22 Nuorten hyvinvointi ja osallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU23 Työikäisten sosiaaliohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU24 Vammaistyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00BU25 Gerontologinen sosiaaliohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS21KVLTI-1018
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 30 57 68 40 30 30.5 26.5 40.5 27.5 15 25 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 10.3 9 9 9 13.67 13.67 13.67 9.2 9.2 9.2 5.1 5.1 5.1 8.4 8.4 8.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Suorituksen tarkentava tyyppi

Harjoittelu
Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen
Sosiaaliohjaus
Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen
Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen
Opinnäytetyöhön liittyvä opinto
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely
Suomi toisena kielenä

Ei liitettyjä opintojaksoja

Työelämäyhteistyössä suoritettu opinto

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Ammatillinen kasvu 1
Ammatillinen kasvu 2
Ammatillinen kasvu 3
Orientation to Sustainability Thinking
Asiantuntijan viestintätaidot
English for Work
Svenska i arbetslivet, muntlig
Svenska i arbetslivet, skriftlig
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalinen osallisuus
Ihmisen kasvu ja kehitys
Kasvuympäristöt
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen
Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot
Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä
Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö
Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö
Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa
Lastensuojelu
Päihdetyö
Mielenterveystyö
Diversiteettiosaaminen
Yhdenvertaisuuden rakentaminen
Ohjausosaamisen syventäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Teknologia- ja innovaatio-osaaminen
Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot
Varhaiskasvatus
Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa
Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot
Nuorten hyvinvointi ja osallisuus
Työikäisten sosiaaliohjaus
Vammaistyö
Gerontologinen sosiaaliohjaus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOS21KVLTI-1001
YDINOSAAMINEN

(Kaikki pakollisia)

180
SOS21KVLTI-1002
Yhteinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AY00BT88 Ammatillinen kasvu 1 1
AY00BT89 Ammatillinen kasvu 2 1
AY00BT90 Ammatillinen kasvu 3 1
A300CE13 Orientation to Sustainability Thinking 2
KS00BT59 Asiantuntijan viestintätaidot 4
KE00BT61 English for Work 4
KR00BU42 Svenska i arbetslivet, muntlig 1
KR00BU43 Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
SOS21KVLTI-1003
Ammatillinen ydinosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 165)

165
SOS21KVLTI-1004
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU26 Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
AH00BU27 Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5
AH00BU28 Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
SOS21KVLTI-1005
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BW86 Sosiaalinen osallisuus 5
AH00BU02 Ihmisen kasvu ja kehitys 5
AH00BU03 Kasvuympäristöt 5
SOS21KVLTI-1006
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU04 Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5
AH00BU05 Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5
SOS21KVLTI-1007
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU06 Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä 5
AH00BU07 Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö 5
AH00BU08 Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö 5
SOS21KVLTI-1008
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU09 Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa 5
AH00BU10 Lastensuojelu 5
SOS21KVLTI-1009
Päihde- ja mielenterveysosaaminen

(Kaikki pakollisia)

10
AH00BU11 Päihdetyö 5
AH00BU12 Mielenterveystyö 5
SOS21KVLTI-1010
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU13 Diversiteettiosaaminen 5
AH00BU14 Yhdenvertaisuuden rakentaminen 5
AH00BU15 Ohjausosaamisen syventäminen 5
SOS21KVLTI-1011
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
AH00BU17 Teknologia- ja innovaatio-osaaminen 5
AH00BU18 Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot 5
SOS21KVLTI-1012
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
HA00BW84 Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö 10
HA00BW80 Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 15
HA00BW81 Sosiaaliohjaus 15
HA00BW82 Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen 10
HA00BW83 Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen 10
SOS21KVLTI-1013
Opinnäytetyö

(Kaikki pakollisia)

15
AO00BU44 Opinnäytetyön suunnittelu 5
AO00BU45 Opinnäytetyön toteutus 5
AO00BU46 Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5
SOS21KVLTI-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SOS21KVLTI-1015
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS21KVLTI-1016
Varhaiskasvatus

(Kaikki pakollisia)

15
AH00BU19 Varhaiskasvatus 10
AH00BU20 Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa 5
SOS21KVLTI-1017
Sosiaaliohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
AH00BU21 Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot 5
AH00BU22 Nuorten hyvinvointi ja osallisuus 5
AH00BU23 Työikäisten sosiaaliohjaus 5
AH00BU24 Vammaistyö 5
AH00BU25 Gerontologinen sosiaaliohjaus 5
SOS21KVLTI-1018
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15