Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan matematiikan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BT67-3040

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 100

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Tiina Valkonen

Opetusryhmät

  • Verkkoluento (joma) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Verkkoluento (perusteet) (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLPRSAT23KM
    Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Pienryhmät

  • Verkkoluento (joma)
  • Verkkoluento (perusteet)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

KURSSI ON VAIN TLPRSAT23KM RYHMÄLLE!
Luennot ja laskuharjoitukset.
Oppimateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisen ja kurssin itsenäisen suorittamisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetusta 4 h/viikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Oppimisympäristö

Moodle-kurssi

Sisältö

- Polynomin jakaminen tekijöihin
- Rationaalilausekkeet
- Kertaus yhtälöistä
- Yhtälöryhmä
- Juuret ja Neliöjuuriyhtälö
- Korkeamman asteen yhtälö
- Suureyhtälöt
- Kolmio
- Terävän kulman trigonometriset funktiot
- Trigonometriset funktiot, lausekkeet ja yksikköympyrä
- Trigonometriset yhtälöt ja -käyrät
- Sini- ja kosinilause
- Funktion käsite
- 1. ja 2.asteen polynomifunktio

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia kurssin matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee trigonometrian ja yhtälöiden perusteet ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää trigonometrian ja yhtälöiden vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee trigonometrian ja yhtälöt sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.