Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD67-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sirpa Varajärvi

Opetusryhmät

 • Verkkoluennot + harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti - uusinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
 • LLTILII20SH1
  Liiketalouden koulutus 20S 1 Lahti
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluennot + harjoitukset
 • Verkkotentti
 • Verkkotentti - uusinta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä on verkkototeutus, joka sisältää aikataulutettua opetusta Zoomissa. Opetuksessa pääpaino on erilaisten harjoitus- ja oppimistehtävien tekemisessä yksilö- ja ryhmätyönä. Vaihtoehtoisesti voit valita lähiopetustoteutuksen (AL00CD67-3014) tai itsenäisesti suoritettavan verkkototeutuksen (AL00CD67-3015).

Ajoitus ja läsnäolo

Toteutus ajoittuu loppukevääseen, viikoille 10-19. Tälle toteutukselle ilmoittautuessasi oletus on, että osallistut Zoom-opetussessioihin. Jos haluat mieluummin opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan, voit ilmoittautua toteutukselle AL00CD67-3015 (itsenäisesti suoritettava verkkokurssi).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135 h opiskelijan työkuormaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu oppimistehtäviin (40 %) ja verkkotenttiin (60 %).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ja osaa käyttää yksittäisiä johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.