Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD67-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sirpa Varajärvi

Ryhmät

 • LLTILII22K
  Liiketalouden koulutus 22K Lahti
 • LLTILII22SH2
  Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti
 • LLTILII22SH1
  Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä on itsenäisesti, oman aikataulun mukaan keväällä 2023 suorittava toteutus. Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden ja -materiaalien, harjoitus- ja oppimistehtävien avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti viikkojen 2-20 aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135 h opiskelijan työkuormaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Edeltävä osaaminen: Työvälineosaaminen (Excel)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin oppimisalustalla suoritettaviin tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää yksittäisiä johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.