Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD67-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 130

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sirpa Varajärvi

Opetusryhmät

 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Aloitusinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII21SV
  Liiketalouden koulutus 21SV Lappeenranta
 • LLTILIL21SV
  Liiketalouden ja logistiikan koulutus 21SV Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluennot
 • Aloitusinfo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot/ohjaustapaamiset verkossa joka toinen viikko. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti. Valitse tällöin toteutus AL00CD67-3008. Luentotallenteet, tehtävät ratkaisuineen ja muu oppimista tukeva materiaali löytyvät Moodlesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 35-50. Opetussessioita on joka toinen viikko. Osallistuminen näihin on vapaaehtoista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa noin 135 h opiskelijan työkuormaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävä osaaminen: Taloushallinto (5 op) tai vastaavat tiedot, Työvälineosaaminen (Excel)

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu kurssin oppimisalustalla suoritettaviin teematentteihin (70 %) ja oppimistehtävään (30 %).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ja osaa käyttää yksittäisiä johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa johdon laskentatoimen käsitteitä sekä kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin periaatteita ja malleja monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.