Siirry suoraan sisältöön

Kestävä prosessi- ja projektijohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: AT00CX21

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää prosessijohtamiseen ja projektijohtamiseen liittyvät keskeiset kestävyyskäsitteet ja menetelmät
- analysoida organisaation prosessijohtamisen tilaa ja suunnitella kuinka toimintaa ja prosesseja voidaan kehittää kestävyysperiaatteiden mukaan
- suunnitella ja toteuttaa organisaation toiminnan kehittämisprojektin soveltaen kestävän kehityksen periaatteita

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYUJT23SV
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 23SV Lahti
 • MLPRYKUVA23S
  Kuvataiteen koulutus (YAMK) 23S Lappeenranta
 • LLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Liiketoiminta, Lahti
 • HLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Hyvinvointi, Lahti
 • TLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Teknologia, Lahti
 • MLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Muotoiluinstituutti, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää prosessijohtamiseen ja projektijohtamiseen liittyvät keskeiset kestävyyskäsitteet ja menetelmät
- analysoida organisaation prosessijohtamisen tilaa ja suunnitella kuinka toimintaa ja prosesseja voidaan kehittää kestävyysperiaatteiden mukaan
- suunnitella ja toteuttaa organisaation toiminnan kehittämisprojektin soveltaen kestävän kehityksen periaatteita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokurssi. Opetusmenetelminä käytetään tutkivaa oppimista ja oivaltavaa oppimista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin Moodle-sivustolla on saatavissa opettajan koostama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

LAB:n opiskelijat: vastaavan kurssin tai käytännön toteutuksen osoittaminen eAHOT-menettelyllä.

Työelämäyhteistyö

Prosessiosiossa opiskelija voi soveltaa kehittämistehtävää omassa työnantajaorganisaatiossa, jos hänellä on siihen mahdollisuus.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö, virtuaaliluennot, prosessijohtamisen osuudessa mahdollisuuksien mukaan opiskelijan oma työympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Kurssin kokonaistyömäärä n. 135 tuntia.

Sisältö

Opintojakson tavoitteet:
OSA1. Vihreä projektinhallinta
Vihreän projektitoiminnan taustakehitys, perustyökalut
Greenality, Biosfäärisääntömenetelemä, 4L

OSA 2, Vihreä prosessinhallinta:
Tavoitteena on luoda kuva vihreän prosessinhallinnan merkityksestä liiketoiminnan/organisaation johtamisessa. Tavoitteena on antaa valmiudet osallistua yritysten/organisaatioiden prosessien tunnistamiseen, mallintamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.
Pääsisältö rakentuu prosessiajattelun hyödyntämiseen johtamisessa sekä prosessien tunnistamis- ja mallintamismenettelyihin. Opintojaksolla perehdytään myös prosessien kytkemiseen strategioihin ja informaatioteknologian vaikutuksiin prosessien kehittämisessä ja uudistamisessa.

Arviointimenetelmät

Kolme tehtävää eri painotuksin (20%/20%/60%)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävät ei ole suoritettu ollenkaan tai ei ole suoritettu hyväksytysti kurssiaikana

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan suoritus on puutteellinen; tuteitä, mutta lähteistössä on puutteita. Sisältö on kokonaisuutena niukkaa. Oma ajattelu puuttuu, jolloin ei tule esille yhteyksiä esitettyjen asioiden välillä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan työskentely on sujuvaa ja itsenäistä; lopputuloksissa on vain vähän toivomisen varaa. Tehtävissä on useita olennaisia asioita on esitetty ja havainnollistettu esimerkein. Oman ajattelun kautta teoria ja esimerkit tai eri näkökulmat kytkeytyvät toisiinsa. Tuotu esille olennaisia asioita ja vastauksista on luotu oman ajattelun kautta jäsentynyt kokonaisuus.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan työsuoritukset ovat erittäin sujuvia, tekniikka persoonallista; lopputulokset ovat oppimistehtävissä kuvattujen vaatimusten mukaisia. Edellisen lisäksi tehtävissä on tiedon ja eri näkökulmien syvällistä pohdintaa, vertailua tai arviointia.