Siirry suoraan sisältöön

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 24K, Lappeenranta: HLPREH24K

Tunnus: HLPREH24K

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
4. / 2024 5. / 2024 6. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2024 4. / 2025 5. / 2025 6. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2025 4. / 2026 5. / 2026 6. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2026 4. / 2027 5. / 2027 6. / 2027 1. / 2027 2. / 2027 3. / 2027
HLPREH24K-1001
YDINOSAAMINEN

(Kaikki pakollisia)

229
HLPREH24K-1002
Yhteinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AY00BT88 Ammatillinen kasvu 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3
AY00BT89 Ammatillinen kasvu 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
AY00BT90 Ammatillinen kasvu 3 1 1 1 0.3 0.3 0.3
A300CE13 Orientation to Sustainability Thinking 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KS00BT59 Asiantuntijan viestintätaidot 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KE00BT61 English for Work 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KR00BU42 Svenska i arbetslivet, muntlig 1 1 1 0.3 0.3 0.3
KR00BU43 Svenska i arbetslivet, skriftlig 1 1 1 0.3 0.3 0.3
HLPREH24K-1003
Ammatillinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

199
HLPREH24K-1006
Näyttöön perustuvan hoitotyön osaaminen

(Kaikki pakollisia)

20
AH00CX73 Hoitotyön perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX74 Hoitotyön perusteiden menetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX75 Anatomia ja fysiologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX76 Lääkehoito ja farmakologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
HLPREH24K-1007
Monialaisen hoitotyön osaamisen perusteet

(Kaikki pakollisia)

9
AH00CX97 Hoitotyön perusteet harjoittelu 6 6 6 2 2 2
AH00CX78 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 1 1 1
HLPREH24K-1008
Näyttöön perustuvan sisätautikirurgisen hoitotyön osaaminen

(Kaikki pakollisia)

19
AH00CX79 Sisätautikirurgisen hoitotyön perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX81 Sisätautikirurgisen hoitotyön soveltaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX98 Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 9 9 9 3 3 3
HLPREH24K-1011
Teknologiaosaaminen toimintakyvyn tukemisessa

(Kaikki pakollisia)

11
AH00CX83 Ikääntyneen hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX99 Kotona tapahtuvan hoitotyön harjoittelu 6 6 6 2 2 2
HLPREH24K-1012
Hoitotyön osaaminen monialaisissa ympäristöissä

(Kaikki pakollisia)

18
AH00CX86 Asiantuntijana monialaisissa verkostoissa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
AH00CX89 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX87 Lasten ja nuorten hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY49 Lasten ja nuorten hoitotyö harjoittelu 6 6 6 2 2 2
HLPREH24K-1015
Hoitotyön monialainen arviointiosaaminen

(Kaikki pakollisia)

16
AH00CX94 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY16 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6 6 6 2 2 2
AY00CU42 Esihenkilötyö 3 3 3 1 1 1
AY00CU16 Yrittäjyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
HLPREH24K-1019
Näyttöön perustuvan ensihoidon perustason osaaminen

(Kaikki pakollisia)

32
AH00CY01 Ensihoitopalvelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY02 Potilaan tutkiminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY03 Akuutisti sairastuneen potilaan perustason ensihoito 6 6 6 2 2 2
AH00CY04 Akuutisti vammautuneen potilaan perustason ensihoito 6 6 6 2 2 2
AH00CY05 Perustason ensihoidon harjoittelu 9 9 9 3 3 3
AH00CY06 Perustason ammattitaidon arviointi 1 1 1 0.3 0.3 0.3
HLPREH24K-1013
Näyttöön perustuvan hoitotyön päätöksenteko-osaaminen

(Kaikki pakollisia)

24
AH00BU27 Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CX92 Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY00 Päivystysharjoittelu 9 9 9 3 3 3
AH00CX91 Perioperatiivinen hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
HLPREH24K-1021
Hoitotyön teknologiaosaamisen laajentaminen / syventäminen

(Kaikki pakollisia)

11
AH00CY07 Tehohoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY08 Tehohoitotyön harjoittelu 6 6 6 2 2 2
HLPREH24K-1022
Ensihoidon hoitotason osaaminen

(Kaikki pakollisia)

21
AH00CY09 Raskaana olevan ja lapsipotilaan ensihoito 4 4 4 1.3 1.3 1.3
AH00CY10 Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotason ensihoito 9 9 9 3 3 3
AH00CY11 Akuutisti vammautuneen potilaan hoitotason ensihoito 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY12 Hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus ensihoidossa 3 3 3 1 1 1
HLPREH24K-1023
Ensihoidon hoitotason syventävä osaaminen

(Kaikki pakollisia)

18
AH00CY13 Ensihoidon tilannejohtaminen ja suuronnettomuuden johtamisen perusteet 3 3 3 1 1 1
AH00CY14 Hoitotason ensihoidon harjoittelu 14 14 14 4.7 4.7 4.7
AH00CY15 Hoitotason ammattitaidon arviointi 1 1 1 0.3 0.3 0.3
HLPREH24K-1004
Opinnäytetyö

(Kaikki pakollisia)

15
AO00BU44 Opinnäytetyön suunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AO00BU45 Opinnäytetyön toteutus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AO00BU46 Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5 5 5 1.7 1.7 1.7
HLPREH24K-1026
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)

(Kaikki pakollisia)

0
AH00CQ93 Lääkelaskut 2 0
AH00CQ94 Lääkelaskut 3 0
AH00CQ76 Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) 0
HLPREH24K-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
AH00CX96 Projektiharjoittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AH00CY18 Syventävä harjoittelu 6 6 6 2 2 2
Yhteensä 240 30 61 63 59 27 30 31 30 32 31 29 30 27 10 10 10 10.4 10.4 10.4 10.1 10.1 10.1 10.8 10.8 10.8 10.4 10.4 10.4 9.7 9.7 9.7 10.1 10.1 10.1 9 9 9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Suorituksen tarkentava tyyppi

Harjoittelu
Hoitotyön perusteet harjoittelu
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu
Kotona tapahtuvan hoitotyön harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyö harjoittelu
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu
Perustason ensihoidon harjoittelu
Päivystysharjoittelu
Tehohoitotyön harjoittelu
Hoitotason ensihoidon harjoittelu
Projektiharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyöhön liittyvä opinto
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely
Suomi toisena kielenä

Ei liitettyjä opintojaksoja

Työelämäyhteistyössä suoritettu opinto

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Ammatillinen kasvu 1
Ammatillinen kasvu 2
Ammatillinen kasvu 3
Orientation to Sustainability Thinking
Asiantuntijan viestintätaidot
English for Work
Svenska i arbetslivet, muntlig
Svenska i arbetslivet, skriftlig
Hoitotyön perusteet
Hoitotyön perusteiden menetelmät
Anatomia ja fysiologia
Lääkehoito ja farmakologia
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Sisätautikirurgisen hoitotyön perusteet
Sisätautikirurgisen hoitotyön soveltaminen
Ikääntyneen hoitotyö
Asiantuntijana monialaisissa verkostoissa
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Lasten ja nuorten hoitotyö
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä
Esihenkilötyö
Yrittäjyys
Ensihoitopalvelu
Potilaan tutkiminen
Akuutisti sairastuneen potilaan perustason ensihoito
Akuutisti vammautuneen potilaan perustason ensihoito
Perustason ammattitaidon arviointi
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla
Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Tehohoitotyö
Raskaana olevan ja lapsipotilaan ensihoito
Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotason ensihoito
Akuutisti vammautuneen potilaan hoitotason ensihoito
Hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus ensihoidossa
Ensihoidon tilannejohtaminen ja suuronnettomuuden johtamisen perusteet
Hoitotason ammattitaidon arviointi
Lääkelaskut 2
Lääkelaskut 3
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HLPREH24K-1001
YDINOSAAMINEN

(Kaikki pakollisia)

229
HLPREH24K-1002
Yhteinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

15
AY00BT88 Ammatillinen kasvu 1 1
AY00BT89 Ammatillinen kasvu 2 1
AY00BT90 Ammatillinen kasvu 3 1
A300CE13 Orientation to Sustainability Thinking 2
KS00BT59 Asiantuntijan viestintätaidot 4
KE00BT61 English for Work 4
KR00BU42 Svenska i arbetslivet, muntlig 1
KR00BU43 Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
HLPREH24K-1003
Ammatillinen ydinosaaminen

(Kaikki pakollisia)

199
HLPREH24K-1006
Näyttöön perustuvan hoitotyön osaaminen

(Kaikki pakollisia)

20
AH00CX73 Hoitotyön perusteet 5
AH00CX74 Hoitotyön perusteiden menetelmät 5
AH00CX75 Anatomia ja fysiologia 5
AH00CX76 Lääkehoito ja farmakologia 5
HLPREH24K-1007
Monialaisen hoitotyön osaamisen perusteet

(Kaikki pakollisia)

9
AH00CX97 Hoitotyön perusteet harjoittelu 6
AH00CX78 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 3
HLPREH24K-1008
Näyttöön perustuvan sisätautikirurgisen hoitotyön osaaminen

(Kaikki pakollisia)

19
AH00CX79 Sisätautikirurgisen hoitotyön perusteet 5
AH00CX81 Sisätautikirurgisen hoitotyön soveltaminen 5
AH00CX98 Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 9
HLPREH24K-1011
Teknologiaosaaminen toimintakyvyn tukemisessa

(Kaikki pakollisia)

11
AH00CX83 Ikääntyneen hoitotyö 5
AH00CX99 Kotona tapahtuvan hoitotyön harjoittelu 6
HLPREH24K-1012
Hoitotyön osaaminen monialaisissa ympäristöissä

(Kaikki pakollisia)

18
AH00CX86 Asiantuntijana monialaisissa verkostoissa 2
AH00CX89 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
AH00CX87 Lasten ja nuorten hoitotyö 5
AH00CY49 Lasten ja nuorten hoitotyö harjoittelu 6
HLPREH24K-1015
Hoitotyön monialainen arviointiosaaminen

(Kaikki pakollisia)

16
AH00CX94 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä 5
AH00CY16 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 6
AY00CU42 Esihenkilötyö 3
AY00CU16 Yrittäjyys 2
HLPREH24K-1019
Näyttöön perustuvan ensihoidon perustason osaaminen

(Kaikki pakollisia)

32
AH00CY01 Ensihoitopalvelu 5
AH00CY02 Potilaan tutkiminen 5
AH00CY03 Akuutisti sairastuneen potilaan perustason ensihoito 6
AH00CY04 Akuutisti vammautuneen potilaan perustason ensihoito 6
AH00CY05 Perustason ensihoidon harjoittelu 9
AH00CY06 Perustason ammattitaidon arviointi 1
HLPREH24K-1013
Näyttöön perustuvan hoitotyön päätöksenteko-osaaminen

(Kaikki pakollisia)

24
AH00BU27 Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5
AH00CX92 Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö 5
AH00CY00 Päivystysharjoittelu 9
AH00CX91 Perioperatiivinen hoitotyö 5
HLPREH24K-1021
Hoitotyön teknologiaosaamisen laajentaminen / syventäminen

(Kaikki pakollisia)

11
AH00CY07 Tehohoitotyö 5
AH00CY08 Tehohoitotyön harjoittelu 6
HLPREH24K-1022
Ensihoidon hoitotason osaaminen

(Kaikki pakollisia)

21
AH00CY09 Raskaana olevan ja lapsipotilaan ensihoito 4
AH00CY10 Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotason ensihoito 9
AH00CY11 Akuutisti vammautuneen potilaan hoitotason ensihoito 5
AH00CY12 Hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus ensihoidossa 3
HLPREH24K-1023
Ensihoidon hoitotason syventävä osaaminen

(Kaikki pakollisia)

18
AH00CY13 Ensihoidon tilannejohtaminen ja suuronnettomuuden johtamisen perusteet 3
AH00CY14 Hoitotason ensihoidon harjoittelu 14
AH00CY15 Hoitotason ammattitaidon arviointi 1
HLPREH24K-1004
Opinnäytetyö

(Kaikki pakollisia)

15
AO00BU44 Opinnäytetyön suunnittelu 5
AO00BU45 Opinnäytetyön toteutus 5
AO00BU46 Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5
HLPREH24K-1026
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)

(Kaikki pakollisia)

0
AH00CQ93 Lääkelaskut 2 0
AH00CQ94 Lääkelaskut 3 0
AH00CQ76 Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) 0
HLPREH24K-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
AH00CX96 Projektiharjoittelu 5
AH00CY18 Syventävä harjoittelu 6