Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: YO00BU70-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
 • Sosionomikoulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (2022, 2023)
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Katja Remsu
 • Juha Roslakka
 • Kari Kauranen
 • Mirka Airesvuo
 • Jaana Mantela
 • Elina Kosonen
 • Anja Liimatainen
 • Mari Kokkonen
 • Tuija Rinkinen
 • Päivikki Lahtinen
 • Tuulia Stellberg
 • Arja-Tuulikki Malin
 • Eeva Tuomenoksa
 • Mari Mynttinen
 • Aki Rintala
 • Minna-Maria Behm
 • Anu Venesoja
 • Anne Suikkanen
 • Taina Anttonen
 • Minna Mukka
 • Emilia Laapio-Rapi
 • Annukka Kivisaari
 • Tarja Korpela

Ryhmät

 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTUJO23KV
  Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) 23KV Lahti
 • HLTIYSOLAPE23S
  Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (YAMK) 23S Lahti
 • HLTIYSTD23SV
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYKUNLI23SV
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK) 23SV Lahti
 • HLTIYSTUJ23SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 23SV Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Ajoitus ja läsnäolo

Mikäli et jo keväällä osallistunut opinnäytetyöprosessiin kuuluvalle tutkimuksellisen kirjoittamisen luennolle, vastaavia luentoja on tarjolla myös syksyllä 2023. Valitse yksi seuraavista hyvinvoinnin alan luennoista:
9.10.2023 klo 16 - 19 (Annukka Näkkälä)
6.11.2023 klo 16 - 19 (Annukka Näkkälä)
27.11. klo 16 - 19 (Annukka Näkkälä)
Zoom-linkit luennolle ja muiden alojen luentovaihtoehdot löydät täältä:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=5401

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu suunnitelman ohjaukseen ja palauttaa LAB ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeiden mukaisen suunnitelman ohjaajalleen erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistu ohjaukseen. Opiskelija ei palauta suunnitelmaan sovitusti. Opiskelijan palauttama suunnitelma ei noudata hyvän tieteellisen kirjoitustavan mukaista tapaa ja ei läpäise Turnitin tarkastusta.