Siirry suoraan sisältöön

Strateginen muotoilu, systeemiset ratkaisut ja co-design (5 op)

Toteutuksen tunnus: YM00CI09-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu

Opettaja

  • Mirja Kälviäinen

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • MLTIYMUOJO22S
    Muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen (YAMK) 22S Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kehittää toiminnan strategiaa soveltamalla muotoiluajattelua (Design Thinking)
- osaa kehittää uusia liiketoiminta-, arvonluonti- ja toimintamalleja soveltamalla systeemistä ajattelua, tulevaisuus-, kartoittamis-, ideointi- ja käyttäjämenetelmiä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja fasilitoida yhteissuunnittelutyöpajoja strategisen tason haasteiden ratkomisen työvälineenä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa ennakkomateriaaliin tutustumisena ja valmistautumisena keskustelemaan ja tekemään ryhmätyötä materiaalin pohjalta. Ennakkomateriaalia käytetään pohjana ryhmissä ensimmäisenä lähiopetuspäivänä ja silloin myös tutustutaan luentona ja keskusteluna strategiseen muotoiluun. Toisena lähiopetuspäivänä tutustutaan yhteissuunnittelun menetelmiin ja aloitetaan ryhmissä tehtävä strategisen ennakoinnin, innovaatiotoiminnan suunnittelun ja fasilitoinnin harjoitusprojekti. Kolmantena lähiopetuspäivänä toteutetaan projektin yhteissuunnitteluharjoitus ja neljäntenä puretaan yhteissuunnittelun harjoitusten menetelmä- ja fasilitointikokemukset sekä ennakointisprintin tulokset. Viimeinen opintotehtävä toteutetaan kontaktikertojen jälkeen yksilöllisenä ennakoinnin, liiketoiminta-ajattelun ja ideointimenetelmien soveltamisena omaan kehittämistehtävään.

Ajoitus ja läsnäolo

Koska opintojaksoon liittyy käytännön yhteissuunnittelutyöskentelyä ja sen ohjaamista, on osallistuminen lähiopetuspäiviin välttämätöntä.
Aikataulu: 133 h opiskelijan työtä
Ennakkotehtävänä tutustuttava aineisto ja siihen liittyvät tehtävät 20 h
pe 3.2. Strategisen muotoilun perusteet Markus Kreschmer 8 h (vierailijan osuutta ei nauhoiteta)
la 4.2. Strategisen yhteissuunnittelun menetelmiä 8 h
Välitehtävä yhteisuunnittelun aineistoihin tutustumista ja yhteissuunnittelun sprintin suunnittelua 11 h
pe 17.2. Strategisen yhteissuunnittelun sprintti 8 h
la 18.2. Sprintin menetelmien esittely, reflektointi ja tulosten purkaminen 8 h
Itsenäinen, omaan kehittämistehtävään sovellettava lopputehtävä 70 h palautetaan viimeistään 20.3.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

E-oppimiympäristössä jaettu artikkeli- ja muu aineisto ennakkotehtävää varten: Muotoilun muutos strategiseen suuntaan, yhteiskunnallinen kehittämistilanne, muotoiluajattelun luonne, nykyisen arvonluonnin periaatteita, monialainen kehittäminen, yhteissuunnittelun suunnittelu.
Oheislukemistoa:
Idris Mootee. 2013. Design Thinking for Strategic Innovation. Wiley.
Muotoilun tutkimus Moodleaineistot: Co-design ja Strategic design.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson liittyy VPK hankkeeseen, jossa tuetaan yrityksiä vastuullisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämiseen sekä niiden markkinointiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koska opintojaksoon liittyy käytännön yhteissuunnittelutyöskentelyä ja sen ohjaamista, on osallistuminen lähiopetuspäiviin välttämätöntä.
Aikataulu: 133 h opiskelijan työtä
Ennakkotehtävänä tutustuttava aineisto ja siihen liittyvät tehtävät 20 h
pe 3.2. Strategisen muotoilun perusteet Markus Kreschmer 8 h (vierailijan osuutta ei nauhoiteta)
la 4.2. Strategisen yhteissuunnittelun menetelmiä 8 h
Välitehtävä yhteisuunnittelun aineistoihin tutustumista ja yhteissuunnittelun sprintin suunnittelua 11 h
pe 17.2. Strategisen yhteissuunnittelun sprintti 8 h
la 18.2. Sprintin menetelmien esittely, reflektointi ja tulosten purkaminen 8 h
Itsenäinen, omaan kehittämistehtävään sovellettava lopputehtävä 70 h palautetaan viimeistään 20.3.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ja harjoitellaan strategisen muotoilun ja muotoiluajattelun (Design Thinking) toimintaa osana liiketoimintaan tai organisaatioiden ennakoivaan kehittämiseen liittyvää innovaatioprosessia. Tähän kuuluu tulevaisuusmenetelmien ymmärtäminen ja soveltaminen yhteissuunnitteluun, muotoiluajattelulle tyyppillisen etupainotteisen innovaatioprosessin toimintamekanismit, systeeminen ajattelu ja asiakasarvon luominen uudenlaisissa liiketoimintamalleissa.

Arviointimenetelmät

Arviointi kohdistuu ryhmässä tapahtuvan yhteisuunnittelun suunnittelun ja totetuksen harjoitukseen ja opintojaksolla läpikäytyjen ja harjoiteltujen kehittämisnäkökulmien ja niiden menetelmien soveltamiseen itsenäiseen, omaan kehittämistehtävään kohdistuvaan harjoitustehtävään. Ryhmässä tehtävä ennakointisprintti muodostaa 40 % arvosanasta ja itsenäinen lopputehtävä 60 % arvosanasta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

osaa poimia kriittisesti kehittämistä koskevia menetelmiä ammattialueensa keskustelusta
osaa toimia strategialähtöisesti asiantuntijuusalueellaan
osaa johtaa itseään ja toimia yrittäjämäisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

osaa poimia ja arvioida kriittisesti strategiseen muotoiluun liittyviä menetelmiä
osaa rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia
osaa arvioida toiminnan taloudellisia vaikutuksia
osaa ottaa vastuuta yhteisön tavoitteellisesta osaamisen kehittämisestä strategialähtöisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

osaa käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälistä strategiseen muotoiluun liittyviä menetelmiä
osaa arvioida ja kehittää toimintaa
osaa kehittää strategisen ajattelun avulla toiminnan uudistamisen ratkaisuja