Siirry suoraan sisältöön

Asiakaskokemuksen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CN95-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Mika Tonder

Opetusryhmät

  • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRYASLI23KV
    Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) 23KV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa määritellä asiakaskokemuksen termistön, käyttökohteet ja merkityksen liiketoiminnalle
- osaa rakentaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen asiakkuuksista ja mahdollisuuksista
- osaa määrittää ja kuvata yrityksen asiakaspolun eri asiakasryhmille
- osaa muodostaa mitattavan kokonaiskuvan asiakaskokemuksen merkityksestä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkototeutus. Lähiopetus verkossa: streamatut luentovideot saatavilla videotallenteina. Opintomateriaali ja -tehtävät jaetaan opintojakson Moodlealustalla. Itsenäinen harjoitustyö.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkoluennot ovat 23.2. ja 9.3. sekä 13.4. ja 4.5. klo 17-20.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali ja kirjallisuus saatavilla/ilmoitetaan Moodlessa.

Työelämäyhteistyö

Henkilökohtainen harjoitustyö organisaatiolle

Oppimisympäristö

Moodle -oppimisalusta, videokokouskanavat

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään asiakaskokemuksen elementteihin sekä keskeisiin käsitteisiin ja malleihin. Opintojaksolla käytetään asiakaspolun strategista näkökulmaa, johon sisältyvät kosketuspisteet, asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisessa ympäristössä. Harjoitustyö, jossa sovellettaan opittua.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Arviointimenetelmät

Kokonaisarvosana muodostuu opintojakson kaikkien osa-alueiden yhteisvaikutuksesta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita tai osasuorituksia puuttuu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet tyydyttävästi.Hän hallitsee peruskäsitteet sekä osaa soveltaa oppia käytäntöön tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet hyvin. Hän hallitsee käsitteet ja millit hyvällä tasolla sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön hyvin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet kiitettävästi. Hän hallitsee käsitteet ja mallit kiitettävällä tasolla sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön kiitettävästi.