Siirry suoraan sisältöön

Viestintästrategiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CN91-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.11.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Sami Lanu

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRYASLI22KV
  Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) 22KV Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää modernin monikanavaisen viestinnän merkityksen
- osaa hallita eri viestintästrategioita
- osaa mitata viestinnän tehoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Virtuaalinen kurssi
Moodle toimii kurssin pohjana
Kaikki materiaali, keskustelu ja palautukset tehdään Moodleen
Verkkoluentoja 3 kpl
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä
Viimeinen isompi "analyysityö", joka arvioidaan.
Palaute kurssin jälkeen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkkluennot 3 kpl pakolliset (pitää korvata jos ei pääse paikalle)
Kurssi alkaa ensimmäisestä luennosta 3.11. kjlo 17.00
Muuten itsenäisesti Moodlessa ilmoitettujen aikataulujen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kerrotaan kurssilla

Oppimisympäristö

Moodle ja verkkoluennot (Teams/Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 cr luennot
2 cr itsenäinen oppimismateriaali ja muut tehtävät
1 cr loppuanalyysityö

Sisältö

Viestinnän perusteet
Viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja aspan sekoittuneet roolit
Viestintäkanavat
Strategiat
Mittarit
Caseja

Arviointimenetelmät

Tehtävät hyväksytysti suoritettu
Viimeinen isompi analyysityö arvioidaan 0-5 asteikolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävä tekemättä tai lähteitä ei käytetty eikä sisällöllisesti asialliinen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin mutta lyhyesti ja pintapuolisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin mutta kevyesti. Analysointi, pohdinta, jatkojalostus kevyttä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin kattavasti, ristiin arvioiden ja hyvien käytänteiden mukaisesti.
Analysointi, pohdinta, jatkojalostus syvää ja perusteltua.