Siirry suoraan sisältöön

Brändijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CN90-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

26.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Sami Lanu

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRYASLI23KV
  Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) 23KV Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää brändin merkityksen
- osaa hallita brändejä
- osaa hyödyntää eri brändistrategioita ja -hierarkioita

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Virtuaalinen kurssi
Moodle toimii kurssin pohjana
Kaikki materiaali, keskustelu ja palautukset tehdään Moodleen
Verkkoluentoja 3 kpl
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä
Viimeinen isompi "analyysityö", joka arvioidaan.
Palaute kurssin jälkeen.

Ajoitus ja läsnäolo

verkkluennot 3 kpl pakolliset (pitää korvata jos ei pääse paikalle)
Muuten itsenäisesti Moodlessa ilmoitettujen aikataulujen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kerrotaan kurssilla

Oppimisympäristö

Moodle ja verkkoluennot (Teams/Zoom)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 cr luennot
2 cr itsenäinen oppimismateriaali ja muut tehtävät
1 cr loppuanalyysityö

Sisältö

Brändin historia
Brändin merkitys ja arvo, perusteet
Brändihierarkian perusteet
Brändin määrittelyn perusteet
Caseja

Arviointimenetelmät

Tehtävät hyväksytysti suoritettu
Viimeinen isompi analyysityö arvioidaan 0-5 asteikolla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tehtävä tekemättä tai lähteitä ei käytetty eikä sisällöllisesti asialliinen

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin mutta lyhyesti ja pintapuolisesti

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin mutta kevyesti. Analysointi, pohdinta, jatkojalostus kevyttä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Viitataan lähteisiin ja luentoihin kattavasti, ristiin arvioiden ja hyvien käytänteiden mukaisesti.
Analysointi, pohdinta, jatkojalostus syvää ja perusteltua.