Siirry suoraan sisältöön

Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CS71-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

15.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

  • Arja-Tuulikki Malin
  • Tarja Korpela

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLTIYSTPAMU23KV
    Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä
- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson kaksi kontaktipäivää toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.
Oppimisympäristö: Moodle
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, verkkoluennot/Podcastit,

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson kulku:
Moodle ja ennakkotehtävät avautuvat 15.1.2023
Ennakkotehtävä I: Tiedonhallinta ja tiedon käyttö - osaamisen testi
Ennakkotehtävä II: Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet sekä tieteellinen tieto -osaamisen testi
Ensimmäinen kontaktipäivä 9.2 klo 9-14 yhteinen ohjelma Tulevaisuuden johtaja (yamk) -koulutuksen kanssa, klo 14.15-16 ryhmän omaa ohjelmaa.
Välitehtävä: tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat videot/podcastit.
Toinen kontaktipäivä 8.3 klo 9-16: Työpaja lähestymistavoista
Opintojaksotehtävä (analyysitehtävä) palautus 16.4 mennessä Moodleen
Arvosana Peppiin 14.5 mennessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on saatavissa Moodlesta laita linkki Hyvikseen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylätyn osaamisen testit ja kirjallisen tehtävän voi uusia kaksi kertaa vuoden aikana opintojakson päättymisestä ja arvosanan voi korottaa kerran vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä Labin tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Ennakkotehtävä I: Tiedonhankinnan työkalupakki ja Tiedonhallinta -osaamisen testi 1 op
2. Ennakkotehtävä II Tieteellinen tieto sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet. Osaamisen testi 1 op
3. Kontaktiopetukset 1 op
4. Tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat - videot/podcastit. 0,5 op
5. Analyysitehtävä 1,5 op

Sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen eettiset periaatteet, tiedon hankinta, tieteellinen tieto, opinnäytetyön prosessi ja käytänteet Labin Hyvinvointiyksikössä, tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistavat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Opintojaksolle otetaan vain Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla (yamk) -koulutuksen opiskelijoita (ryhmä HLTIYSTPAMU23KV)

Arviointimenetelmät

Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt hyväksytysti osaamisen testejä eikä analyysitehtävää.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa
- tunnistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä
- valita relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä menetelmäkirjallisuuden avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.

- arvioida kriittisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tieteellisen ja tutkimuseettisen toiminnan käytäntöjä ja soveltaa niitä perustellusti

- valita ja soveltaa relevantin menetelmällisen lähestymistavan tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja perustella sitä asiantuntevasti ja monipuolisesti menetelmäkirjallisuuden avulla.