Siirry suoraan sisältöön

Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CS67-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

 • Milla Mäkinen
 • Tarja Korpela

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTPAMU23KV
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 23K Lahti
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- soveltaa palvelumuotoiluprosessia kehittämisessä
- arvioi ihmislähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia ja hyödytyjä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa.
Oppimisympäristö on Moodle.
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivät Zoomissa 13.1 ja 22.2 klo 9-16.
Kontaktipäivien keskeiset sisällöt nauhoitetaan. Läsnäolo lähipäivissä ei ole pakollista.
Opintojaksoon sisältyy Lapin yliopiston Palvelumuotoilun perusteet - Mooc -verkkokurssi 2 op tai vaihtoehtoisesti lukupäiväkirja palvelumuotoilun perusoppikirjoista.
Lapin yliopiston Mooc-kurssi (tai lukupäiväkirja) tulee opiskella hyväksytysti 23.3.2023 mennessä.
Opintojaksotehtävä palautetaan Moodleen 23.3. mennessä.
Arvosanat ovat Pepissä 22.4 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S.. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja.Talentum. Primossa

Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Helsinki: Teknologiateollisuus. Primossa on saatavilla yksi e-kirja.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki : Talentum Media Oy TAI
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.

Stickdorn, M.,Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.- Saatavilla osittain verkosta https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle ja Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mooc- verkkokurssi tai lukupäiväkirja 2 op
Kontaktipäivät 1 op
Välitehtävä 0,5 op
Opintojaksotehtävä 1,5 op

Sisältö

muotoiluajattelu, palvelumuotoiluprosessi, ihmislähtöinen kehittäminen, digitaaliset työvälineet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Opintojakso on ensimmäinen ydinosaamisen opintojakso Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (yamk) -koulutuksessa. Palvelumuotoilun kokonaisuuteen kuuluu kolme opintojaksoa:

Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla 5 op (tämä opintojakso, kevät 2023)
Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op (kevät 2023)
Palvelujen konseptointi sosiaali- ja terveysalalla 5 op (syksy 2023)

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti Palvelumuotoilu (yamk) -opiskelijat ja sen jälkeen opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakson vastuuopettaja: tarja.korpela@lab.fi

Arviointimenetelmät

Tuutorin arviointi: Opintojaksotehtävä numeerinen arviointi 1-5
lukupäiväkirja/ Mooc-verkkokurssi hyväksytty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

- verkkokurssia tai lukupäiväkirjaa ei ole tehty
- opintojaksotehtävä on hylätty/ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- soveltaa palvelumuotoiluprosessia kehittämisessä
- esittää ihmislähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- soveltaa palvelumuotoiluprosessia kehittämisessä. Soveltaminen osoitetaan visuaalista ilmaisua hyödyntäen.
- arvioi ihmislähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää asiantuntevasti ja analysoivasti palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa.
- soveltaa palvelumuotoiluprosessia kehittämisessä.Soveltaminen osoitetaan visuaalista ilmaisua hyödyntäen. Ilmaisu on viimeistelty ja viestinnällisesti selkeä.
- arvioi ihmislähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa. Perustelee arviointia ajantasaisten ja laadukkaiden lähteiden avulla.