Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CP36-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

 • Juha Roslakka
 • Hannele Tiittanen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIYSTPAMU22K
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 22K Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää tulevaisuuden tutkimuksen ja toimintaympäristöanalyysin käsitteitä ja tietoperustaa
- tunnistaa ja analysoida yhteiskunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristön muutoksia
- löytää keinoja sote-alan yritysten ja julkisten toimijoiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti kokonaan verkossa.

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä 15.3.- 26.3.

Opintojaksossa on kaksi lähitapaamista:
- 29.3.: klo 14-16
- 17.5.: klo 9-16

Ajoitus ja läsnäolo

15.3.-31.5.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

- trendit ja megatrendit
- PESTE-analyysi
- skenaariotyöskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Asiat on esitetty melko irrallisina kokonaisuuksina ja niiden käsittely on melko pinnallista. Tulevaisuuden ennakointityökaluja on hyödynnetty pinnallisesti. Luodut skenaariot ovat puutteellisesti perusteltuja ja ennakointimateriaalien käyttö on melko yksipuolista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Asiat esitetään johdonmukaisesti ja selkeästi. Työssä näkyy asioiden tarkastelu melko monipuolisesti tulevaisuuden ennakointityökaluja hyödyntäen. Luodut skenaariot osoittavat asioiden hyvää ymmärrystä ja kykyä jäsentää tietoa. Luodut skenaariot ovat perusteltu relevanttien ennakointimateriaalien avulla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Asiat esitetään johdonmukaisesti, selkeästi ja kriittisesti. Työ osoittaa asioiden syvällistä ymmärrystä ja erilaisten tulevaisuuksien
ennakointityökalujen monipuolista hyödyntämistä. Luodut skenaariot osoittavat hyvää päättelykykyä sekä kykyä jäsentää tietoa kriittisesti, oivaltavasti ja rohkeasti. Skenaariot perustuvat ajankohtaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin ennakointimateriaaleihin.