Siirry suoraan sisältöön

Palvelukokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CP33-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

  • Päivikki Lahtinen
  • Tarja Korpela

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLTIYSTPAMU22K
    Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 22K Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää palvelukokemuksen käsitteitä ja teorioita
- mitata ja arvioida palvelukokemusta
- kehittää palvelukokemusta tietoon perustuen sekä työyksikkö- että organisaatiotasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä etänä Zoomissa että Lahden kampuksella.
Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja lisäksi kyksi ohjauskertaa. Ohjauspäiva on 15.11 klo 16-17.
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Ennakkotehtävänä on verkkotentti (50% arvosanasta). Tentin voi tehdä 15.6- 14.9.2022. Tentti arvioidaan 4.10 mennessä. Jos verkkotenttiä ei ole tehty ennen ensimmäistä lähipäivää, opintojakson opiskelu siirtyy syksyyn 2023. Hylätyn verkkotentin voi uusia kaksi kertaa 5.10- 19.10.
Lähipäivät 5.10 ja 2.11 klo 9-16.
Opintojakso tehtävän palautus viimeistään 4.12.
Arviosanat viedään Peppiin 31.1.2023 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Miksi?, Mitä, Miten?Jyväskylä: Docendo Oy. (tenttikirja) saatavana Primosta e-kirjana.

Muu kirjallisuus Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Oppimisympäristö

Kampus, Moodle, Zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä (verkkotentti) 2 op
Lähipäivät 1 op
Opintojaksotehtävä 1,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

kokemus, tunne, asiakaskokemus, asiakaskokemuksen mittaamisen, määrälliset menetelmät, asiakaskokemuksen johtaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista, Keskeiset osiot nauhoitetaan.
Opintojakson vastuuopettaja: Tarja Korpela tarja.korpela@lab.fi
Opintojaksolle otetaan vain Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (yamk)-opiskelijoita.

Arviointimenetelmät

Verkkotentti on 50% arvosanasta.
itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt ennakkotehtävää 5.10 mennessä.
Opiskelija ei ole tehnyt itse- eikä vertaisarviointia
Opiskelija ei ole tehnyt opintojaksotehtävää hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiakaskokemuksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tuottaa esityksen asiakasraadin toiminnasta
- hyödyntää palvelun/palveluiden kehittämisessä asiakaskokemustietoa työyksikkö/ organisaatiotasolla

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti asiakaskokemuksen käsitteitä ja tietopohjaa
- tuottaa esityksen asiakasraadin toiminnasta. Esitys on selkeä ja perusteltu ja siinä on hyödynnetty visuaalisen viestinnän keinoja.
- kehittää palvelun/palveluiden asiakaskokemusta tietoon perustuen työyksikkö/organisaatiotasolla

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti asiakaskokemuksen käsitteitä ja tietopohjaa ajantasaisiin ja laadukkaisiin lähteisiin perustuen.
- tuottaa esityksen asiakasraadin toiminnasta. Esitys on selkeä, perusteltu ja oivaltava ja se on taitavasti toteutettu visuaalisen viestinnän keinoin.
- kehittää palvelun/palveluiden asiakaskokemusta tietoon perustuen työyksikkö/organisaatiotasolla.Kehittämisehdotukset ovat konkreettisia ja perusteltuja.