Siirry suoraan sisältöön

Palveluiden konseptointi ja tuotteistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CP32-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

 • Milla Mäkinen
 • Tarja Korpela

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIYSTPAMU22K
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 22K Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää konseptoinnin ja tuotteistamisen tietoperustaa
- muotoilla asiakkaiden/potilaiden, työntekijöiden ja/tai organisaation tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja
- hyödyntää tuotteistamisen malleja ja menetelmiä palvelujen uudistamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan sekä etänä Zoomissa että Lahden kampuksella.
Opetusmenetelmät: aktivoivat luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Ajoitus ja läsnäolo

Moodle ja ennakkotehtävä avataan viikolla 23.
Lähipäivät 7.9 ja 21.9 klo 9-16.
Yksi vapaavalintainen ohjausajankohta ke 5.10 (klo 16-17)
Lähipäiviin ei ole läsnäolovelvoitetta. Keskeiset osiot nauhoitetaan.
Opintojaksotehtävä palautetaan 19.10 mennessä.
Arvioinnit Pepissä 27.11 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hassi,L., Maila, R & Paju, A. 2015. Kehitä kokeillen : organisaation käsikirja. Helsinki:Talentum Pro. Saatavissa
https://kehitakokeillen.fi/wp-content/uploads/2016/01/kehita_kokeillen_preview.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Kampus, Zoom, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op
Lähipäivät 1 op
Opintojaksotehtävä 3,5 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

arvolupaus, konseptointi, kokeilut, ketterä kehittäminen, fasilitointi, yhteiskehittäminen, osallistaminen, tuplatimantti, palvelumuotoilu

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso edellyttää Ihmislähtöisyys ja muotoiluajattelu sosiaali- ja terveyspalveluissa5 op - opintojakson (YH00CP29) edeltävää opiskelua.
Opintojakson vastuuopettaja Tarja Korpela tarja.korpela@lab.fi

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi
Tuutorin arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ennakkotehtävää ei ole tehty
Opintojaksotehtväää ei ole tehty hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää ¨palvelumuotoilun konseptoinnin ja yhteiskehittämisen tietoperustaa
- muotoilee asiakkaiden/potilaiden, työntekijöiden ja/tai organisaation tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin. Esittää palvelukonseptin.
- hyödyntää konseptoinnin malleja ja menetelmiä palvelujen uudistamisessa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti palvelumuotoilun konseptoinnin ja yhteiskehittämisen tietoperustaa
- muotoilee asiakkaiden/potilaiden, työntekijöiden ja/tai organisaation tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin). Esittää visuaalisia keinoja hyödyntävän ja perustellun palvelukonseptin.
- hyödyntää konseptoinnin malleja ja menetelmiä palvelujen uudistamisessa. Perustelee valintoja tutkitulla tiedolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti palvelumuotoilun konseptoinnin ja yhteiskehittämisen tietoperustaa. Tietoperusta perustuu ajantasaisiin ja laadukkaisiin lähteisiin.
- muotoilee asiakkaiden/potilaiden, työntekijöiden ja/tai organisaation tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja (palvelukonseptin). Esittää visuaalisia keinoja hyödyntävän palvelukonseptin. Konsepti on perusteltu ja siinä on innovatiivista otetta.
- hyödyntää asiantuntevasti konseptoinnin menetelmiä palvelujen uudistamisessa. Perustelee valintoja tutkitulla tiedolla. Kuvaa uuden palvelun strategialähtöisesti.