Siirry suoraan sisältöön

Valmiudet korkeakouluopintoihin (5 op)

Toteutuksen tunnus: VK00CC98-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.11.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielikeskus (LAB)

Toimipiste

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Opettaja

  • Sari Lappalainen

Ryhmät

  • KLTIVALM22S
    Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 22S, Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaisia opiskelu- ja suomen kielen taitoja sekä digitaalista osaamista korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia verkko-oppimisympäristössä ja verkkoneuvottelussa sekä hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä (opetussuunnitelmista, ammattilehtien artikkeleista ja opiskelumateriaaleista) sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, ryhmätyöt ja erilaiset tehtävät ja tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso kestää koko koulutuksen ajan.
Syksyllä 2022 opintojaksosta toteutuu 1 opintopiste - loput 4 opintopistettä ovat kevätlukukaudella 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Oppimisympäristö

Opintojaksolla käytetetään Moodle oppimisympäristöä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jokaisella tunnilla annetaan tehtävä.
Tehtäviä ovat muun muassa:
Omien opiskeluvalmiuksien kartoittaminen
Tutkimusartikkelin referointi
Opinnäytetyöhön tutustuminen
Opetussuunnitelmaan tutustuminen
Työhaastattelun / pääseykoehaastattelun harjoittelu
Ajanhallinta
Tentti

Sisältö

• oman osaamisen tunnistaminen ja oppimistavoitteiden laatiminen
• opiskelutaidot korkeakouluissa
• suomalainen korkeakoulujärjestelmä
• suomalainen työelämä
• korkeakoulut oppimisympäristönä - ryhmämentorointi LABissa opiskelevan jo opiskelevan opiskelijan kanssa
• opintojen rakenne korkeakouluissa ja korkeakouluissa opetusta ohjaavat dokumentit
• opintoihin hakeminen ja pääsykoejärjestelmä
• pääsykoehaastattelu / työhaastattelu ja sen harjoitteleminen

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja tentti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Saadaksesi hyväksytyn arvioinnin opiskelijan tulee:
• osallistua aktiivisesti kontaktiopetukseen (jos on poissa niin saa korvaavan esseetehtävän, joka tulee tehdä)
• tehdä annetut tehtävät tehtävien vaatimusten ja aikataulun mukaan
• saada tentistä hyväksytty arviointi