Siirry suoraan sisältöön

Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BC04-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö

Opettaja

  • Eeva Aarrevaara
  • Paul Carroll

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIYKKY23KV
    Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida EU:n asettamien tavoitteiden vaikutusta hiilipäästöjen vähentämiseen tulevaisuudessa ja analysoida niiden seurauksia
- kuvata nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkiympäristöissä
- etsiä tietoa ja tieteellisiä tutkimustuloksia ilmastonmuutokseen liittyen
-kehittää ilmastonmuutoksen hillintään vaikuttavia innovaatioita ja sovelluksia kaupunkiympäristöissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus sama kuin TE00BB90-3008 Climate change and its environmental impacts.

Arviointiasteikko

1-5