Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BQ22-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

8 - 60

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (2021)

Opettaja

 • LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI
 • Tarja Korpela
 • Päivi Huotari

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIYASPA21S
  Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (YAMK) 21S Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYSTUJ21S
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 21S Lahti
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti sosiaali- ja terveystalouden keskeisiä käsitteitä
- tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajatahot ja niiden taloudelliset reunaehdot asiakkaan palveluverkossa
- tunnistaa talouden ja sen ohjausjärjestelmien yhteyden palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
- hallitsee taloussuunnittelun ja talouden seurannan periaatteet toimintayksikkötasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opettaja: Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto
Opintojakson koordinointia koskevat kysymykset voi osoittaa Päivi Huotarille (paivi.huotari@lab.fi) tai Tarja korpelalle (tarja.korpela@lab.fi)

Ajoitus ja läsnäolo

Jaksoon sisältyy kolme etäopetuspäivää: 28.10. klo 9-13; 25.11. klo 9-13 ja 2.12. klo 9-13. Valmistuminen on mahdollista joulukuussa. Opetus toteutuu Zoomin välityksellä. Jakson tarkempi toteutussuunnitelma on saatavilla Moodlessa jakson käynnistyttyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla osoitettu oppimateriaali.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä.

Oppimisympäristö

Verkkototeutus (Zoom ja Moodle)

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy ryhmätehtävä. Tehtävää ei voi tehdä yksilötehtävänä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Uudistava johtamisen (sosiaali- ja terveysala) ja Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Muut opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyytensä sosiaali- ja terveystalouden tietoperustaan ja peruskäsitteisiin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sosiaali- ja terveystalouteen liittyviä prosesseja
- viestiä yksikön taloudellisesta toiminnasta
-johtaa sosiaali- ja terveysalan yksikkötason taloussuunnittelua ja talouden seurantaa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveystaloutta koskevia tietolähteitä
- etsiä ja analysoida sosiaali- ja terveystalouden taustalla olevia perusmekanismeja
-arvioida toiminnan taloudellisia vaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää kriittisesti ja innovatiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveystalouden tietolähteitä
-arvioida taloudellisen toiminnan tuloksia ja vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan organisaation toiminnassa
-arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveysalan yksikkötason talouden suunnittelun ja seurannan prosesseja