Siirry suoraan sisältöön

Kestävän muutoksen hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BQ20-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

24.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö

Opettaja

  • Anne-Marie Tuomala

Opetusryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIYKKY23KV
    Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti

Pienryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa ja kuvata poliittisten ja hallinnollisten järjestelmien merkitystä kaupunkikehityksen muutoksen hallinnassa
- arvioida toimintaympäristöä ja suunnitella soveltuvan strategian käytännön toteuttamisen
- havainnollistaa ja kuvata kaupunkikehittämisen ammattilaisten kasvavan merkityksen muutosagentteina ja sen asettamat henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - pakollinen.
4 x 4 h opetuskertaa Viimeinen lähikontaktipäivä verkossa projektitehtävän loppuesityksiä varten.
Loppuraportti - pakollinen

Huom! Yhteistoteutus Managing Urban Change -opintojakson kanssa (suomi+englanti)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Neljä lähiopetuspäivää (verkossa)
Virtuaalinen oppimisympäristö
Omatoiminen kaupunkiympäristön tarkkailu
Työelämäoppiminen

Sisältö

Kaupungistumisen moniulotteisuus ja siihen liittyvät haasteet
Muutokset kaupunkien toiminnoissa ja infrastruktuurissa kaupungistumisen myötä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön
Kaupunkien resurssitehokkuus
Yhdyskuntien sähköistyminen ja digitalisaatio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei edellytetä aiempia opiontoja aihepiiristä

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Kirjalliset tehtävät (ryhmä- ja yksilötehtävät) 40%
Kehittämisraporttit 60%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan tietojaan ja taitojaan, koska ei ole suorittanut kurssisuoritukseen liittyviä kaikkia tehtäviä tai ei ole saavuttanut minimipistemnäärää kurssin toteutusaikana.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä kaupungistumiseen liittyvän transformaation toimintojen ja infrastruktuurin perusteet
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa yhdistää digitalisaation peruideat kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa esittää perusteltuja ratkaisuja
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä sekä keskustella niistä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen ja osaa vertailla niitä kriittisesti
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista ja osaa valita soveltuvan menetelmän