Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO64-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

20.10.2022 - 08.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut (2018, 2019, 2020)

Opettaja

  • Reko Juntto

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Online ohjaus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTIYLDR22S
    Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 22S Lahti

Pienryhmät

  • Luennot
  • Online ohjaus

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan liiketoiminnan prosesseja organisaation sisäisesti sekä kytköksiä ulkopuolisiin sidosryhmiin. Arvioidaan digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia toiminnassa ja toteutetaan suunnitelma liiketoiminnan valitun osan tehostamiseen sekä strategiasuunnitelma muutoksen toteutukseen. 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä yksilötehtävänä osallistujille ennen opintojakson alkua. Asiantuntijaluennot, kehittämistehtävän ohjaus sekä kehittämistehtävien katselmukset etäluentojen sekä etäohjausklinikoiden kokonaisuutena.

Ajoitus ja läsnäolo

Syyskaudella 2022 kontaktipäivät ovat 20.10. ja 8.12.2022. Pakollinen läsnäolo näinä päivinä(etäyhteys mahdollisuus).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävä työlämätoimeksiantona.

Oppimisympäristö

Luennot ja harjoitukset, harjoitustyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 * 27h = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Organisaation liiketoimintaprosessit ja liiketoimintastrategia. Digitaalisuuden merkitys liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Organisaation digistrategia ja strategiamuodot kehittämistyössä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja aktiivinen osallistuminen

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyväksyttävästi. Opiskelija osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa ja osaa arvioida digitaalisuuden merkitystä liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa ja osaa arvioida digitaalisuuden merkitystä liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa luoda organisaatiolle digistrategian.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Opiskelija osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa ja osaa arvioida digitaalisuuden merkitystä liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa luoda organisaatiolle digistrategian, ja tehdä toimintasuunnitelman strategian käyttöön ottoon.