Siirry suoraan sisältöön

Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO63-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut (2018, 2019, 2020)

Opettaja

  • Tarja Keski-Mattinen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTIYLDR22S
    Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 22S Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia
- laatia organisaation toimintaan sopivan informaation keräämisen toimintamallin
- tuottaa kerättyyn informaatioon pohjautuvia visualisointeja uusista arvonluontimahdollisuuksista

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiluennot, etäohjaus ja itsenäinen- sekä tiimityöskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

Aloitusluento 16.3.2023
Etäohjauspäivät 13.4., 27.4. ja 11.5. klo 17 - 20:00
Lopetusluento 25.5.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentojen yhteydessä jaettava aineisto.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustyö työlämätoimeksiantona.

Oppimisympäristö

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h per opintopiste = 135 h opiskelijatyötä

Sisältö

Organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuudet.
Informaation keräämisen toimintamallit, ja toiminnan suunnittelu
Kerätyn informaation arvonluontimahdollisuudet ja niiden visualisointi.

Arviointimenetelmät

Perustuu YAMK-arviointikehikkoon, jota sovelletaan harjoitustyön suorittamiseen, sekä tuloksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyväksyttävästi. Hän osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa, ja osaa arvioida automaatisoinnin mahdollisuuksia sekä luoda informaation keräämisen toimintamallin ja tuottaa siitä visuaalisen kuvauksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa, ja osaa arvioida automaatisoinnin mahdollisuuksia sekä luoda informaation keräämisen toimintamallin ja tuottaa siitä visuaalisen kuvauksen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän osaa laatia kuvauksen organisaation liiketoimintaprosesseissa, ja osaa arvioida automaatisoinnin mahdollisuuksia sekä luoda informaation keräämisen toimintamallin ja tuottaa siitä visuaalisen kuvauksen sekä johtaa toimintaa nykytilan selvityksen ja kehittämissuunnitelman laadinnassa.