Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO59-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut

Opettaja

  • Reko Juntto

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTIYLDR22S
    Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) 22S Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella markkinoinnin tavoitteita tukevan keino- ja kanavavalikoiman
- arvioida markkinointiviestinnän tehokkuutta markkinoinnin tavoitteisiin nähden
- laatia organisaatiolle sen toimintaympäristön huomioivan digitaalisen markkinointisuunnitelman

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tämä toteutus kuuluu YAMK koulutustarjontaan. Verkkototeutus.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähi/Zoom etäopetus: 12.1. ja 9.3. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muutokset löytyvät Moodlesta. Lisäksi mahdollisesti ohjausklinikoita 9.2 ja 23.2

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Luennot, Moodlen materiaalit, ennakkotehtävä ja harjoitukset/artikkeli.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 * 27h = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään seuraaviin digitaalisen markkinoinnin osa-alueisiin: digitaalisen markkinoinnin suunnitelma (SOSTAC), markkinoinnin automaatio, markkinointi sosiaalisessa mediassa, mobiilimarkkinointi, sisällöntuotanto, hakukonemarkkinointi, hakukoneoptimointi sekä ajankohtaiseen kehitykseen. Opiskelija syventää osaamistaan jollakin digitaalisen markkinoinnin osa-alueella kirjoittamalla julkaisukelpoisen artikkelin valitsemastaan aiheesta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tämä opintojakso kuuluu YAMK:n tarjontaan.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, Harjoitustyö/artikkeli ja aktiivinen osallistuminen

Arviointiasteikko

1-5