Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisuus ja asiakkuudet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO50-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut (2018, 2019, 2020)
 • Liiketalouden alan koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut

Opettaja

 • Taina Orpana

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLTIYUUDL22S
  Uudistava johtaminen (YAMK), liiketalouden ala 22S Lahti
 • TLTIYUJT22S
  Uudistava johtaminen (YAMK), tekniikan ala 22S Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- asiakaskeskeiselle/-lähtöiselle toiminnalle olennaisen kysymyksenasettelun liiketoiminnassa
- hakea ja arvioida vastauksia, näkökulmia ja ratkaisuja asiakaskeskeisen/-lähtöisen liiketoiminnan rakentamiseksi
- tunnistaa ja analysoida mahdollisuuksia, joita digitaalisuus, verkostot ja asiakkuudet tuovat liiketoiminnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssilla on kaksi lähiopetuspäivää verkossa (tiistaina 7.3. ja 18.4.), jotka tukevat oppimista ja oppimistehtävien laadintaa. HUOM! Mukaan mahtuu 45 opiskelijaa.

Ensimmäisellä lähikerralla keskitytään pohtimaan asiakaslähtöisyyttä teorian ja pienryhmäkeskusteluiden avulla. Toisella lähikerralla puretaan osallistavilla menetelmillä ensimmäinen oppimistehtävä ja käydään läpi asiakaskokemukseen liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Toisella lähikerralla on myös vierailevia luennoitsijoita yrityksistä.

Soveltavia oppimistehtäviä on kaksi, jotka muodostavat kurssiarvosanan.

Sovellettavat opetusmenetelmät: Luento, reflektoivat oppimistehtävät, oppimistehtävien purku pienryhmissä osallistavilla ongelmanratkaisutekniikoilla, pienryhmissä suoritettavia pohdintatehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetukseen osallistuminen vapaaehtoista, mutta suotavaa. Osallistuminen edesauttaa oppimistehtävien suorittamista ja asiakasajattelun kehittymistä. Oppimistehtävien deadlinet sovitaan yhdessä kurssin edetessä.

Lähikerrat ovat verkossa seuraavasti:
aiheena asiakasymmärrys tiistaina 7.3.
aiheena asiakaskokemus tiistaina 18.4.

Klikkaa itsesi mukaan verkkosessioon: https://lut.zoom.us/my/taina.orpana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaali sekä opiskelijan itse hakema aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuus.

Oppimisympäristö

Verkkosessiot Zoomissa ja oppimisympäristö Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 20h + oppimistehtävät (tiedonhankinta, analyysi ja soveltaminen) 115h = 135h

Sisältö

Asiakkuuksiin ja digitaalisuuteen liittyvien ongelmien luonne ja ratkaisukeinot. Teoriaa asiakkuusajattelusta ja asiakaskokemuksesta. Pienryhmissä tehtäviä soveltavia tehtäviä. Kaksi omaan organisaatioon sovellettavaa kirjallista oppimistehtävää.

Lähiopetuksen osuus noin 1 op, 4 op:tä omalla ajalla tapahtuvaa tiedonhakua ja tiedon soveltamista (oppimistehtävät).

Arviointimenetelmät

Arviointi keskittyy sisällön ymmärtämiseen, teorian soveltamiseen caseorganisaatiossa, kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja ajattelun kirkkauteen osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5