Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO43-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 100

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (2021)

Opettaja

 • Arja-Tuulikki Malin
 • Emilia Laapio-Rapi

Opetusryhmät

 • Verkkoluento ZOOMIssa (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Oppimistehtävän palautus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LABLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Lappeenranta
 • HLTIYSTUJ22SV
  Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen (YAMK) 22SV Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti
 • LABLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento ZOOMIssa
 • Oppimistehtävän palautus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa erilaisia arvioinnin menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- hyödyntää toiminnan arviointitietoa osana strategista toimeenpanoa
- tavoitteistaa ja arvioida palvelun vaikuttavuutta asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Virtuaaliopetuksen sisältö
I: Rakennetaan teoriaa ja luodaan käsitteet
vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, vaikutus, liiketaloudellinen voitto strategisen toiminnan päämääränä, arviointi, arviointitieto
II: vaikuttavuuden mittaaminen, vaikuttavuuden arviointi, Mitataan ja arvioidaan toimintaa siihen soveltuvien mittareiden avulla
III: Arvon luonti
IV: Tehdään synteesi oppimisesta ja viedään opittu johtamiseen, esimiestyöhön ja kehittämisee

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti viikoilla 3-6. Opintojakson aloitus on ma 16.1.2023 klo 13.00-16 Zoomissa. Verkkotapaamiset ovat maanantaisin ZOOMIssa klo 13.00-16.00
Verkkotapaamisia ei nauhoiteta, mutta opiskelijoilla on käytössään etukäteen nauhoitettuja materiaaleja. Verkkotapaamisissa ei ole läsnäolovelvoitetta.
Opintojaksoon ei liity ennakkotehtävää. Info-kirje lähetetään s-postitse hyväksytyksi tulleille viikolla 2
Vastuuopettaja emilia.laapio-rapi@lab.fi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson Moodle -sivustolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä.

Oppimisympäristö

Moodle -oppimisympäristö, Zoom-virtuaaliympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaaliopetukseen ja -ohjaukseen osallistuminen 2 op
Oppimistehtävä 3 op

Sisältö

- vaikutukset ja vaikuttavuus sosiaali- ja terveysalalla, vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi
- toiminnan mittaaminen ja arviointi
- palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen arviointitiedon perusteella

Arviointimenetelmät

itsearviointi, tuutoreiden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimsipäiväkirjaa ei ole palautettu
Oppimispäiväkirjaa ei ole hyväksytty
Itsearvioibntia ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa
- soveltaa erilaisia vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin menetelmiä työyhteisössä/organisaatiossa/ sosiaali- ja terveyspalveluissa
- hyödyntää vaikuttavuuden ja toiminnan arviointitietoa organisaation toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

opiskelija
- käyttää asiantuntevasti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa sekä perustelee toimintaa käsitteiden ja tietoperustan avulla
- soveltaa perustellen erilaisia vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin menetelmiä työyhteisössä/organisaatiossa/ sosiaali- ja terveyspalveluissa
-hyödyntää perustellen vaikuttavuuden ja toiminnan arviointitietoa organisaation toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa ja perustelee organisaation strategista toimintaa niiden avulla
- soveltaa perustellen ja kriittisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluissa
- kehittää ja johtaa strategisesti työyhteisöä/organisaatiota/sosiaali- ja terveyspalveluja vaikuttavuuden ja toiminnan arviointiedon pohjalta