Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LA00BO43-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (2021)

Opettaja

 • Arja-Tuulikki Malin
 • Emilia Laapio-Rapi

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIYASPA21S
  Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä (YAMK) 21S Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja soveltaa erilaisia arvioinnin menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
- hyödyntää toiminnan arviointitietoa osana strategista toimeenpanoa
- tavoitteistaa ja arvioida palvelun vaikuttavuutta asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Virtuaaliopetuksen sisältö
I: Rakennetaan teoriaa ja luodaan käsitteet
vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, vaikutus, liiketaloudellinen voitto strategisen toiminnan päämääränä, arviointi, arviointitieto
II: vaikuttavuuden mittaaminen, vaikuttavuuden arviointi, Mitataan ja arvioidaan toimintaa siihen soveltuvien mittareiden avulla
III: Arvon luonti
IV: Tehdään synteesi oppimisesta ja viedään opittu johtamiseen, esimiestyöhön ja kehittämisee

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti viikoilla 35-38. Opintojakson aloitus on to 1.9.2022 klo 13.00-16 Zoomissa. Verkkotapaamiset ovat torstaisin ZOOMIssa klo 13.00-16.00
Verkkotapaamisia ei nauhoiteta, mutta opiskelijoilla on käytössään etukäteen nauhoitettuja materiaaleja. Verkkotapaamisissa ei ole läsnäolovelvoitetta.
Opintojaksoon ei liity ennakkotehtävää. Info-kirje lähetetään s-postitse hyväksytyksi tulleille viikolla 34
Vastuuopettaja emilia.laapio-rapi@lab.fi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson Moodle -sivustolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä.

Oppimisympäristö

Moodle -oppimisympäristö, Zoom-virtuaaliympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaaliopetukseen ja -ohjaukseen osallistuminen 1,5 op
Oppimispäiväkirja 3 op
Itse- ja vertaisarviointi 0,5 op

Sisältö

- vaikutukset ja vaikuttavuus sosiaali- ja terveysalalla, vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi
- toiminnan mittaaminen ja arviointi
. palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen arviointitiedon perusteella

Arviointimenetelmät

itsearviointi, tuutoreiden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimsipäiväkirjaa ei ole palautettu
Oppimispäiväkirjaa ei ole hyväksytty
Itsearvioibntia ei ole tehty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa
- soveltaa erilaisia vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin menetelmiä työyhteisössä/organisaatiossa/ sosiaali- ja terveyspalveluissa
- hyödyntää vaikuttavuuden ja toiminnan arviointitietoa organisaation toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

opiskelija
- käyttää asiantuntevasti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa sekä perustelee toimintaa käsitteiden ja tietoperustan avulla
- soveltaa perustellen erilaisia vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin menetelmiä työyhteisössä/organisaatiossa/ sosiaali- ja terveyspalveluissa
-hyödyntää perustellen vaikuttavuuden ja toiminnan arviointitietoa organisaation toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja toiminnan arvioinnin käsitteitä ja tietoperustaa ja perustelee organisaation strategista toimintaa niiden avulla
- soveltaa perustellen ja kriittisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluissa
- kehittää ja johtaa strategisesti työyhteisöä/organisaatiota/sosiaali- ja terveyspalveluja vaikuttavuuden ja toiminnan arviointiedon pohjalta